WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends"

Transkrypt

1 Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska Plan Prezentacji ISO/IEC 27001:2013 budowa ISO/IEC 27001:2005 przejście do ISO/IEC 27001:2013 Załącznik A do normy ISO 27001:2013 czyli budowa ISO/IEC 27002:2011 Polskie tłumaczenia norm dotyczących bezpieczeństwa informacji i zarządzania usługami (c) BSz Strona 1 z 19

2 ISO/IEC 27001:2013 Infoformation technology Security techniques - Information security management systems - Requirements Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania Najnowsza rewizja normy z 2005 roku Wg nowej struktury załącznika SL do dyrektywy ISO jednolitej dla wszystkich systemów zarządzania Angielska wersja załącznika SL jest dostępna na stronie szukaj directive Norma opublikowana 26 września 2013 (c) B.Sz 3 ISO/IEC 27001: Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne ~~ 0.2 Zgodność z innymi systemami zarządzania ~~ 1 Zakres normy ~~ 2 Powołania normatywne ~~~~ 3 Terminy i definicje ~~~~~~~~~~~~ 4 Kontekst organizacji~++ 5 Przywództwo ~5 6. Planowanie Wsparcie + 5, Operacje + 4,2,3 9. Ocena działań < , 6, Doskonalenie 8 ~~ Załącznik A Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia ~~~~ (c) B.Sz (c) BSz Strona 2 z 19

3 4. Kontekst organizacji 4.1 Zrozumienie kontekstu organizacji Zrozumienie potrzeb i o oczekiwań zainteresowanych stron Określenie zakresu systemu zarządzania ~~ System zarządzania bezpieczeństwem o informacji 4.1 (c) B.Sz 5 5. Przywództwo ~~ Przywództwo i zaangażowanie o 4.2.1, Polityka ~~ Organizacyjne role, odpowiedzialności, zwierzchnictwo + (c) B.Sz (c) BSz Strona 3 z 19

4 6. Planowanie 6.1 Działania dla zajmowania się ryzykiem o i możliwościami Wprowadzenie Ocena ryzyka w bezpieczeństwie informacji Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie 6.2 Cele bezpieczeństwa informacji i plany do ich osiągnięcia (c) B.Sz Ocena ryzyka w bezpieczeństwie informacji ~4.2.1 Organizacja powinna zdefiniować i wdrożyć proces o oceny bezpieczeństwa informacji który ustanowi i utrzyma kryteria ryzyka w bezpieczeństwie informacji zawierające o Kryteria akceptowania ryzyka o Kryteria dla przeprowadzenie oceny ryzyka zapewni że powtarzalna ocena ryzyka w bezpieczeństwie o informacji uzyska znaczące, ważne i powtarzalne wyniki Zidentyfikuje ryzyka w bezpieczeństwie informacji o Wykorzysta proces oceny ryzyka do zidentyfikowania ryzyk związanych o z utratą poufności, integralności i dostępności w zakresie o Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (c) B.Sz (c) BSz Strona 4 z 19

5 6.1.2 Przeanalizuje ryzyka w bezpieczeństwie informacji o oceniając potencjalne konsekwencje jakie wystąpią jeżeli ryzyka zidentyfikowane w się zmaterializują o Oceni realne prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk zidentyfikowanych w i o Określi Poziom tych ryzyk Oszacuje ryzyka w bezpieczeństwie informacji o porówna wyniki analizy ryzyka z kryteriami ustanowionymi w Pkt o określi priorytety ryzyk dla postępowania z ryzykiem Organizacja powinna zachować udokumentowaną informację o procesie oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji (c) B.Sz Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie Informacji ~~ Organizacja powinna zdefiniować i wdrożyć proces o postępowania z ryzykiem bezpieczeństwie informacji dla Wybrania odpowiednich opcji w postępowania z o ryzykiem w bezpieczeństwie informacji biorąc pod uwagę wyniki o oceny ryzyka Ustalenia wszystkich zabezpieczeń które są potrzebne o dla wdrożenia wybranych opcji postępowania z ryzykiem w o bezpieczeństwa informacji Porównania wyników w pkt powyżej o z podanymi w załączniku A i weryfikacji że niepotrzebne o zabezpieczenia będą ominięte (c) B.Sz (c) BSz Strona 5 z 19

6 6.1.3 Wykonania Deklaracji Stosowania która zawiera o niezbędne zabezpieczenia (patrz i uzasadnienie ich o włączenia czy są wdrożone czy nie i uzasadnienie wyłączenia o zabezpieczeń z załącznika A Sformułowania planu postępowania z ryzykiem Uzyskania aprobaty właścicieli ryzyka dla planu o postępowania z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Organizacja powinna zachować udokumentowaną informację o procesie postępowania z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji (c) B.Sz Wsparcie 7.1 Zasoby ~~ Kompetencje ~~ Świadomość ~~ (c) B.Sz (c) BSz Strona 6 z 19

7 7.4. Komunikacja + Organizacja powinna określić potrzebę wewnętrznej i o zewnętrznej komunikacji istotnej systemu zarządzania o bezpieczeństwem informacji, a w tym Co jest komunikowane; Kiedy jest komunikowane; Z kim jest prowadzona komunikacja Kto powinien się komunikować Proces na który wpływa komunikacja (c) B.Sz Udokumentowana informacja ~~ Wymagania ogólne Opracowanie i aktualizowanie Nadzór nad udokumentowaną informacją (c) B.Sz (c) BSz Strona 7 z 19

8 7.5.3 Udokumentowane informacje pochodzenia zewnętrznego uznane przez organizację za niezbędne do planowania i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji powinny być zidentyfikowane jako odpowiednie i nadzorowane. (c) B.Sz Operacje 8.1 Planowanie i nadzorowanie operacji 8.2 Ocena ryzyka w bezpieczeństwie informacji ~~ Organizacja powinna prowadzić ocenę ryzyka w bezpieczeństwie informacji w planowanych odstępach lub kiedy istotne zmiany są proponowane lub nastąpią biorąc po uwagę kryteria ustanowione w Organizacja powinna zachować udokumentowaną informację o wynikach oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji 8.3 Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Organizacja powinna prowadzić plan postępowania z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Organizacja powinna zachować udokumentowaną informację o wynikach planu postępowania z ryzykiem (c) B.Sz (c) BSz Strona 8 z 19

9 9. Ocena wykonania 9.1. Monitorowanie, pomiar analiza i ocena Wewnętrzny audit ~~ Przegląd realizowany przez kierownictwo 7 (c) B.Sz Doskonalenie ~~ Niezgodności i działania korygujące 10.2 Ciągłe doskonalenie Organizacja powinna ciągle doskonalić o przydatność, o adekwatność i o skuteczność o Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (c) B.Sz (c) BSz Strona 9 z 19

10 Załącznik A Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń Załącznik A jest obligatoryjny o ale możliwe jest wyłączenie zabezpieczeń z tego załącznika po podaniu uzasadnienia Załącznik A stanowi podstawę do opracowania Deklaracji Stosowania Załącznik A może być uzupełniony o inne zabezpieczenia (c) B.Sz 19 A.5. Polityka bezpieczeństwa =A5 A.5.1 Wskazówki dla kierownictwa o o bezpieczeństwie informacji [2] (c) B.Sz (c) BSz Strona 10 z 19

11 A.6. Organizacja bezpieczeństwa informacji A. 6.1 Wewnątrz organizacji [5] + A Bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu o Projektami {!} A.6.2 Urządzenia mobilne i praca zdalna [2] ~~11.7 (c) B.Sz 21 A.7. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich A8 A.7.1 Przed zatrudnieniem~[2] A.8.1 A.7.2 Podczas zatrudnienia =[3] A.8.2 A.7.3 Zakończenie lub zmiana zatrudnienia ~~A.8.3 [1] (c) B.Sz (c) BSz Strona 11 z 19

12 A.8. Zarządzanie zasobami A7 A.8.1 Odpowiedzialność za zasoby A7.1 [4]+A8.3 A.8.2 Klasyfikacja informacji A7.2 [3]+ A Utrzymanie zasobów A.8.3 Utrzymywanie nośników [3] A.10.7+A10.8 (c) B.Sz 23 A.9. Kontrola dostępu A11 A.9.1 Wymagania biznesowe kontroli dostępu A11.1[2]+ A Dostęp do sieci i usług sieciowych A.9.2 Zarządzanie dostępem użytkowników [6]+ A Zabezpieczenia dostępu użytkowników+ A A.9.3 Odpowiedzialność użytkowników A.11.3 [1] A.9.4 Kontrola dostępu do aplikacji i systemów ~~A.11.5 i A.11.6 [5] (c) B.Sz (c) BSz Strona 12 z 19

13 A.10 Kryptografia ^^^ A.10.1 Zabezpieczenia kryptograficzne = A12.3 [2] (c) B.Sz 25 A.11. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe A.9 A.11.1 OBSZARY BEZPIECZNE =A9.1 A.11. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe A.11.2 Bezpieczeństwo sprzętu =A9.2 [9]+A (c) B.Sz (c) BSz Strona 13 z 19

14 A.12. Bezpieczeństwo operacyjne A.10 A.12.1 Procedury eksploatacyjne i zakresy o Odpowiedzialności = A.10.1 A.12.2 Ochrona przed złośliwym Oprogramowaniem ~~A.10.4 [1] A.12.3 Kopie zapasowe = A.10.5 [1] A.12.4 Logowanie i monitorowanie A [5] A 12.5 Nadzór nad oprogramowaniem ~~ A A.12.6 Zarządzanie podatnościami technicznymi [2] ~~A18.1+ A A.12.7 Rozważania dotyczące audytu o systemów informacyjnych [1] A15.3 (c) B.Sz 27 A.13 Bezpieczeństwo komunikacji ^^ A.13.1 Zarządzanie bezpieczeństwem sieci [3] ~~~~A.11.4+A.10.6 A.13.2 Przekazywanie informacji [4] ~~ A.10.8+A6.1 (c) B.Sz (c) BSz Strona 14 z 19

15 A.14. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemu A.12 A.14.1 Wymagania bezpieczeństwa systemów o Informacyjnych A.12.1+A.10.9 [3] A.14.2 Bezpieczeństwo w procesach o rozwojowych i obsługi informatycznej [9] ~~ A.12.5 A Polityka bezpiecznego rozwoju A Procedury kontroli zmian A Zasady konstrukcji bezpiecznego systemu A Bezpieczne środowisko projektowania A Testowanie bezpieczeństwa systemu A Testy akceptacyjne systemu A.14.3 Dane testowe == A (c) B.Sz 29 A 15 Stosunki z dostawcami ^^ A Bezpieczeństwo informacji w stosunkach z o Dostawcami ~~A.6.2 [2]+A A Informacja i komunikacja w łańcuchu dostaw A Zarządzanie usługami dostarczonymi przez o Dostawców~~ A.10.2 (c) B.Sz (c) BSz Strona 15 z 19

16 A.16. Zarządzanie incydentami w bezpieczeństwie informacji A13 A.16.1 Zarządzanie incydentami w o bezpieczeństwem informacji oraz doskonaleniem A13 [6]+ A Ocena i decyzja dotycząca zdarzeń w o bezpieczeństwie informacji (c) B.Sz 31 A.17. Aspekty bezpieczeństwa informacji w Zarządzania ciągłością działania A14 A.17.1 Ciągłość działania w bezpieczeństwie o Informacji ~~ A.14.1 [3] A.17.2 Nadmiarowość [1] (c) B.Sz (c) BSz Strona 16 z 19

17 A.18. Zgodność A 15 A.18.1 Zgodność z przepisami prawnymi i o wymaganiami kontraktowymi A.15.1 [5] (c) B.Sz 33 ISO/IEC 27001:2005 budowa 0. wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne ~~ 0.2 Podejście procesowe # 0.3 0,2 Zgodność z innymi systemami zarządzania ~~ 1. Zakres normy ~~ 2. Powołania normatywne ~~ 3. Terminologia i definicje ISO/IEC System zarządzania bezpieczeństwem informacji 4,5,6, ISO Odpowiedzialność kierownictwa 5 6. Wewnętrzne audyty SZBI Przegląd realizowany przez kierownictwo Doskonalenie SZBI 10 Załącznik. A. Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia (czeka na ISO 27002) Załącznik. B. Zasady OECD # Załącznik. C. Korespondencja z ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 # (c) BSz Strona 17 z 19

18 Polskie tłumaczenia norm ISO rodziny PN ISO/IEC 27000:2012 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa Terminologia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC :2010 Technika informatyczna Techniki zabezpieczeń Wytyczne do technik informacyjnych i komunikacyjnych dla usług odtwarzania po katastrofie Nowe tłumaczenia PN ISO/IEC 27005:2013 Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji PN-ISO/IEC 27006:2013 Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (c) BSz Strona 18 z 19

19 Nowe tłumaczenia PN-ISO/IEC Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC oraz ISO/IEC PN-ISO/IEC :2013 Technika informatyczna Zarządzanie usługami Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami (c) BSz Strona 19 z 19

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: u.kobylinska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.01.12

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo