ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

2 Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną wyrobu, gdyż ją zawsze można obniżyć lub podwyższyć i dostosować do innych konkurencyjnych firm. Na rynku globalnym walczy się jakością, a więc zwyciężają firmy, które dominują jakością wyrobów w myśl słynnego stwierdzenia gorycz złej jakości pamięta się dłużej niż słodycz niskiej ceny. Janusz B. Berdowski

3 Zintegrowany system zarządzania jakością Połączenie trzech systemów przy zarządzaniu przedsiębiorstwem w oparciu o wymagania standardów dotyczą zarzadzania jakością wg normy ISO 9001, zarządzania środowiskiem wg normy ISO oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną wg normy PN-N lub standardu OHSAS jest pewnego rodzaju aktualnym wyzwaniem dla każdego prezesa firmy produkcyjnej względnie usługowej. Wymagania tych norm ciągle ewoluują czego najlepszym przykładem jest projekt DIN EN ISO 9001 z 2014 roku, który ukaże się jako norma obowiązująca ISO (wrzesień). Podobnie będzie z normą ISO-14001, która po rekonstrukcji będzie obowiązywała od maja 2015 roku jako norma ISO14001:2015.

4 Zintegrowany system zarządzania jakością Norma związana z bezpieczeństwem i higieną pracy wg wersji ISO 45001:2016 będzie wprowadzona w przyszłym roku zastępując normę krajową PN-N i standard OHSAS. Na obecnym etapie gospodarki rynkowej przy postępującym procesie globalizacji i wzrastającej konkurencji każdy prezes podmiotu gospodarczego jest zobligowany do wdrożenia systemu zarządzania jakością, gdyż w przeciwnym przypadku prędzej czy później będzie miał kłopoty na rynku lokalnym i globalnym. Od systemów jakości nie ma odwrotu pod warunkiem, że prezes firmy traktuje ten system zarządzania bardzo poważnie obciążając poszczególnych pracowników elementami jakości wynikającymi z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. W nowoczesnym systemie zarzadzania jakością nie można się ograniczać tylko do zakresu obowiązków jak to czyni bardzo wielu prezesów z najwyższego kierownictwa, ale trzeba każdej osobie a więc każdemu pracownikowi sprecyzować zakres uprawnień i odpowiedzialności.

5 Rozwój normy ISO rok 1991 rok 2000 rok 2008 rok 2015 rok - zapewnienie jakości (20 elementów) - normy ISO 9001 zarządzanie jakością z projektowaniem ISO 9002 zarządzanie jakością bez projektowania - norma Zarzadzanie jakością norma ISO 9001 Podejście procesowe - norma ISO nowelizacja Nowa wersja mapa procesów Podział na procesy główne, pomocnicze i wspomagające - ISO w/g nowej struktury 10 rozdziałów Podejście procesowe Wraz z włączeniem podejścia opartego na ryzyku

6 Zarządzanie jakością certyfikaty na zgodność z wymaganiami ISO 9001 ILOŚĆ CERTYFIKATÓW Źródło ISO SUMARY 2013 Data CENTRALNA I POŁUDNIOWA AMERYKA PÓŁNOCNA AMERYKA AFRYKA EUROPA EUROPA WSCHODNIA AZJA I PACYFIK CENTRALNA I POŁUDNIOWA AZJA ŚRODKOWY WSCHÓD ŁĄCZNIE W TYM POLSKA P.C.B.C

7 Nowa struktura normy ISO Zakres 2. Dokumenty związane 3. Terminy i definicje 4. Kontekst organizacji opis organizacji 4.1. Zakres działalności 4.2. Zainteresowane strony 4.3. Zakres systemu zarządzania jakością 4.4. System zarzadzania jakością 5. Przywództwo 5.1. Ogólne sformułowania schemat 5.2. Zaangażowanie kierownictwa 5.3. Polityka 5.4. Role, odpowiedzialności i uprawnienia

8 Nowa struktura normy ISO Planowanie 6.1. działania w celu zaadresowania ryzyk i możliwości 6.2. Cele i plany dla ich osiągnięcia 6.3. Planowanie zmian 6.4. Zarządzanie ryzykiem 7. Wsparcie 7.1. Zasoby 7.2. Kompetencje 7.3. Świadomość 7.4. Komunikacja 7.5. Udokumentowana dokumentacja 8. Realizacja działanie 8.1. Planowanie operacyjne i kontrola 8.2. Określenie potrzeb rynku i powiązań z klientami 8.3. proces planowania operacyjnego 8.4. Kontrola dostarczanych z zewnątrz towarów i usług 8.5. Rozwój towarów i usług 8.6. Produkcja towarów i u sług 8.7. Zwalnianie towarów i usług 8.8. Niezgodne towary i usługi

9 Nowa struktura normy ISO Ocena wytwarzania 9.1. prowadzenie oceny wytwarzania 9.2. Analiza i ocena (wewnętrzna i zewnętrzna) 9.3. Monitoring 9.4. Zapisy z pomiarów i wnioski 9.5. Audyt wewnętrzny 9.6. Przegląd zarządzania 10. Doskonalenie Niezgodności i działania korekcyjne Niezgodności i działania korygujące Działania zapobiegawcze System doskonalenia

10 Zasady Zarządzania Jakością (załącznik B) 1. Orientacja na klienta. 2. Najwyższe kierownictwo. 3. Zaangażowanie personelu. 4. Podejście procesowe. 5. Doskonalenie. 6. Podejmowanie decyzji oparte na dowodach. 7. Zarządzanie relacjami. W normie ISO 9001:2008 było 8 zasad oraz inne nazewnictwo. Podejście systemowe zostało włączone do Zarządzania relacjami.

11 Oświadczenie dotyczące kierownictwa Kierownictwo wszystkich szczebli ustanawia wspólny cel i kierunek oraz zapewnia warunki, dzięki którym personel jest zaangażowany w osiąganie celów jakościowych organizacji. Obowiązkiem najwyższego kierownictwa jest konieczność scedowania celów głównych na kierowników poszczególnych procesów z jednoczesnym dostosowaniem do funkcji i zadań procesu w organizacji. Liderzy procesów biorą udział w precyzowaniu celów dla podległego personelu.

12 Wyjaśnienie roli i zadań kierownictwa Stworzenie wspólnego celu, kierunku i zaangażowania umożliwia organizacji wypracowanie jej strategii, misji, wizji, polityki jakości, procesów i zasobów do osiągnięcia tych celów.

13 Norma ISO Systemy Zarządzania Środowiskowego HISTORIA SPRZĄTANIE ŚWIATA ONZ SZCZYT W RIO 1996 rok ISO : 1996 specyfikacja z wytycznymi do stosowania 2004 rok ISO nowelizacja systemy zarządzania środowiskowego wymagania z wytycznymi do stosowania (wymagania wytyczne) 2009 rok ISO cor. 1: rok planowana publikacja nowego wydania przewidywana nowa struktura związana z zarządzaniem ryzykiem

14 Zamiast albo inaczej w uzupełnieniu różnego rodzaju apeli związanych z koniecznością ochrony środowiska wszystkie kraje świata powinny dążyć do wdrożenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych wymagań normy ISO ISO stały rozwój przyznanych certyfikatów w oparciu o spełnienie wymagań normy ISO 14001:2004 AMERYKA CENTRALNA I POŁUDNIOWA ROK 2000 ROK 2005 ROK 2010 ROK AMERYKA PÓŁNOCNA AFRYKA EUROPA WSCHODNIA AZJA I PACYFIK CENTRALNA I POŁUDNIOWA AZJA ŚRDOKOWY WSCHÓD ŁĄCZNIE POLSKA

15 Aktualizacja normy ISO Nowa norma, która ma się ukazać w maju 2015 roku będzie dostosowana do rozwoju wiedzy naukowej i technologii z zakresu ochrony środowiska a szczególnie: nowych technologii uzdatniania wody, nowych rozwiązań stosowanych w oczyszczalniach ścieków, wzrastającej ilości różnorodności systemów ochrony środowiska, szeroka gama interesów wśród użytkowników - ogromne zmiany w poszczególnych branżach przemysłowych, przyszłe wyzwania dla grupy EMS.

16 W nowej normie ISO będą uwzględnione wyzwania EMS - dobrowolny system zarządzania środowiskiem są to : EMS jako część odpowiedzialności za zrównoważony rozwój i sprawy socjalne, EMS doskonalenie działań środowiskowych, EMS zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi zewnętrznymi wymaganiami, EMS ogólne i strategiczne zarządzanie biznesem, EMS ocena zgodności, EMS zastosowanie w małych firmach, EMS wpływy środowiskowe w łańcuchu dostaw wg wartości, EMS zaangażowanie zainteresowanych stron, EMS porównywalne systemy lub podsystemy (np. zarządzanie energią) EMS komunikacja zewnętrzna (łącznie z informacją o produkcie). Pozycjonowanie EMS (w międzynarodowych urzędach).

17 Zarządzanie środowiskiem nabiera szczególnego znaczenia w dobie nadmiernej ilości odpadów pochodzących z opakowań stosowanych do różnego rodzaju wyrobów a szczególnie produktów spożywczych. Wg nowych wymagań istnieje konieczność zidentyfikowania aspektów środowiskowych wraz z wyznaczeniem aspektów znaczących mających negatywny wpływ na ochronę naturalnego środowiska. Zapisy i monitoring są niezbędne do podejmowania decyzji niwelujących lub ograniczających negatywny wpływ na ochronę środowiska. Recykling oraz zmniejszenie ilości odpadów, ścieków i emisji gazów to nakaz chwili w dobie globalnej gospodarki przy zwiększeniu wartości rynkowej organizacji.

18 Nowy standard system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO publikacja OHSAS Occupational health and safety assessment series [na bazie BS 8800] publikacja PN-N-18001:2004 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wytyczne Norma wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny aktualizacja OHSAS 18001:2007 w dostosowaniu do struktury ISO 9001 i ISO w roku 2007 roku zaadaptowano OHSAS przez B.S.I. jako BS OHSAS decyzja ISO żeby opracować standard dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy [planowana publikacja ISO październik 2016]

19 Zintegrowany System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania międzynarodowych i krajowych standardów takich jak ISO 9001, ISO 14001, PN-N względnie OHSAS jest warunkiem sine qua non w dobie gospodarki rynkowej istnienia i rozwoju oraz doskonalenia organizacji produkcyjnej względnie usługowej w XXI wieku. Janusz B. Berdowski

20 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo