Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji"

Transkrypt

1 część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna część niniejszeg dkumentu, zarówn w całści jak i we fragmentach, nie mże być reprdukwana ani przetwarzana w jakiklwiek spsób elektrniczny, ftgraficzny, mechaniczny i inny raz nie mże być przechwywana w jakiejklwiek bazie danych bez pisemnej zgdy GPM SYSTEMY sp. z.. / FINGO sp. z..

2 Spis treści 1 Wstęp Definicje pjęć Pczątek pracy z prgramem Uruchmienie aplikacji asist Prste lgwanie Lgwanie za pmcą prtkłu LDAP Pstać aplikacji p jej uruchmieniu Struktura bsługi aplikacji asist Zakładki mdułwe Funkcje glbalne dnszące się d całej aplikacji Przełączniki widku dkumentów Odświeżanie infrmacji Filtrwanie infrmacji Skróty klawiszwe Pstać ekranu z twartymi frmularzami sprawzdawczymi w zakładce Sprawzdania Praca w wersji jedn i wielstanwiskwej Wersja jednstanwiskwa Wersja wielstanwiskwa Praca na tabelach, twartych w różnych trybach Odświeżanie danych wprwadznych i zapisanych na innych stanwiskach Rzwiązywanie knfliktów pwstałych przy zapisywaniu danych Funkcje asist asist - infrmacje Infrmacje systemie Test wymagań sprzętwych Dane diagnstyczne Knsla SQL Aktualizacja Ustawienia asist Ustawienia glbalne Praca w trybie transis Ustawienia lkalne Wszelkie prawa zastrzeżne: 2

3 asist Serwer Wirtualna maszyna Javy Zarządzanie pamięcią Preferencje użytkwnika Język aplikacji Ustawienia użytkwnika Mtywy klrystyczne Inne Dane dstępwe Histria peracji Raprty analityczne Zmienne katalgwe Reguły Zakres dstępnści edytra reguł Filtrwanie zestawów reguł Edycja reguły Ustawienia reguł Ustawienia grup Ustawienia walidacji Mapwania danych Użytkwnicy i rle Zarządzanie kntami użytkwników Mje dane Nwy użytkwnik Edytuj ustawienia użytkwnika Dezaktywuj użytkwnika Aktywuj użytkwnika Histria wprwadznych zmian Zarządzanie rlami Twrzenie nwej rli Edytuj rle Usuń rle Jednstki bankwe Brszury Magazyn migawek Twrzenie kpii zapaswej Odtwarzanie kpii zapaswej Wyjście Wszelkie prawa zastrzeżne: 3

4 5 Mduł Sprawzdania Dkumenty sprawzdawcze Sprawzdanie Nwe sprawzdanie Ustawienia sprawzdania Utwórz archiwum Włącz tryb krekt wewnętrznych Przejdź d edycji w trybie uzgadniania Waliduj dane Wylicz reguły Generuj sprawzdanie Zmień status sprawzdania Zarządzaj archiwami Zarządzaj sprawzdaniami Imprtuj dane Eksprtuj dane Zasilaj wg mapwań Knsliduj dane jednstek Histria sprawzdania Infrmacja ilści danych Usuń dane Zamknij sprawzdanie Tabela Otwórz tabelę Wylicz wartści w tabeli Zapisz tabelę Zapisz wszystkie tabele Znajdź tabelę Przełącz pmiędzy tabelami Kmpaktuj tabelę Wyczyść tabelę Cfnij zmiany w tabeli Wczytaj dane z inneg sprawzdania Odśwież zawartść tabeli i danych zależnych Ustawienia strny Ustawienia wydruku Pdgląd wydruku Drukuj aktywną tabelę Wszelkie prawa zastrzeżne: 4

5 Drukuj wypełnine tabele Zamknij tabelę / frmularz Kmórka Wylicz wartść kmórki Histria wartści kmórki Znajdź kmórkę Znajdź/zastąp wartść Weryfikuj mapwania Szczegóły zasilania wg mapwania Pprzednia zaznaczna kmórka Następna zaznaczna kmórka Właściwści kmórki Reguły Odśwież reguły Znajdź regułę Szczegóły reguł kmórki Graf reguł XBRL Frmula indeks Odśwież instancje frmuł XBRL Reguły Widk Przejdź d listy Etykiety nagłówków tabel Frmatwanie nagłówków tabeli Panel walidacji Elementy kna Filtrwanie danych listwych Srtwanie tabel listwych Praca w tysiącach Obróć tabelę Wielliniwe teksty TranSIS Kmunikacja z transis Imprt wiadmści z transis Lista utwrznych sprawzdań Filtrwanie listy sprawzdań Nwe sprawzdanie Otwórz sprawzdanie Wszelkie prawa zastrzeżne: 5

6 5.2.4 Szczegóły sprawzdania Histria sprawzdania Zmień statusu sprawzdania Zarządzaj archiwami Zablkuj sprawzdanie Odblkuj sprawzdanie Prfilwanie sprawzdań Frmularze sprawzdawcze Wymiary taksnmii Wymiary użytkwnika Przygtwanie sprawzdania w asist Pełny cykl przygtwania sprawzdania Wprwadzanie krekt d wygenerwanych sprawzdań Reguły kntrlne Rdzaje reguł kntrlnych Reguły dstarczne przez różnych dstawców Reguły pracwane w parciu różne standardy Reguły bejmujące różne aspekty weryfikacji pprawnści danych Prezentacja reguł partych na różnych standardach Reguły parte na standardzie pracwanym przez NBP Reguły wyliczeniwe Reguły warunkwe Reguły parte na nwej technlgii XBRL Frmula, Funkcje ułatwiające uzgadnianie reguł Zabarwienie trójkątów w lewym dlnym rgu kmórek Lista niespełninych reguł prezentwanych w dlnej części ekranu w zakładce Błędy Zakładka Reguły przy prezentacji Właściwści kmórki Zakładka Reguły prezentwana w dlnej części ekranu bk zakładki Błędy Uzgadnianie reguł w których zmienne znajdują się pza kntekstem Statusy sprawzdań Rdzaje i cykl zmiany statusów Funkcje umżliwiające dknywanie zmiany statusów sprawzdań Zabezpieczanie danych Wszelkie prawa zastrzeżne: 6

7 10.1 Kpia bezpieczeństwa Twrzenie kpii bezpieczeństwa Odtwarzanie kpii bezpieczeństwa Archiwum kresu sprawzdawczeg Twrzenie archiwum Przywracanie archiwum Eksprt i imprt danych Eksprt danych Imprt danych Przygtwanie sprawzdań d wydruku i ich wydruk Funkcje ułatwiające ustawienie tabel d wydruku Drukwanie tabel Drukwanie deklaracji d Rezerwy Obwiązkwej i sprawzdania PD Aktualizacja aplikacji asist Aktualizacja aplikacji d nwej wersji Aktualizacja taksnmii Administrwanie aplikacji asist Uprawnienia użytkwników Funkcje zastrzeżne d bsługi przez administratra Wszelkie prawa zastrzeżne: 7

8 Spis ilustracji Rysunek 1. Źródła standardów sprawzdawczści COREP i FINREP Rysunek 2. Schemat prcesu zbierania danych Rysunek 3. Panel lgwania d aplikacji asist Rysunek 4. Panel lgwania d aplikacji asist z użyciem mdułu LDAP Rysunek 5. Pstać ekranu aplikacji z twartymi sprawzdaniami (mtyw klrystyczny: Srebr -dmyślny) Rysunek 6. Widk gólny aplikacji asist Rysunek 7. Pstać ekranu z listą sprawzdań znajdujących się w bazie asist(mtyw klrystyczny: Różwa śliwka ) Rysunek 8. Pstać ekranu z pustą listą sprawzdań Rysunek 9. Wybór nweg mdułu prezentacja wszystkich dstępnych mdułów Rysunek 10. Wybór nweg mdułu przez banki spółdzielcze Rysunek 11. Skróty klawiszwe zastswane w asist Rysunek 12. Widk tabeli twartej w trybie edycja na wyłącznść Rysunek 13. Widk tabeli twartej w trybie d dczytu Rysunek 14.Lista trybów twierania tabel Rysunek 15. Widk tabeli twartej w trybie współdzielnej edycji Rysunek 16. Kmunikat pwstałym knflikcie danych Rysunek 17. Zakładka Knflikty prezentująca knflikt danych Rysunek 18. Rzwiązanie knfliktu pprzez zachwanie wartści lkalnych Rysunek 19. Rzwiązanie knfliktu pprzez przywrócenie wartści z bazy Rysunek 20. Funkcje asist Rysunek 21. Numer wersji aplikacji Rysunek 22. Przykładwy wynik testu dla sprzętu spełniająceg wymagania techniczne Rysunek 23. Właściwy prces testwania sprzętu Rysunek 24. Przykładwy wynik testu dla sprzętu niespełniająceg wymagania techniczne Rysunek 25. Przykładwy wynik testu dla sprzętu spełniająceg wymagania techniczne Rysunek 26. Knsla SQL Rysunek 27. Funkcja menu Knsla SQL Rysunek 28. Przykładwy wynik zapytania SQL Rysunek 29. Przykładwa histria zapytań SQL Rysunek 30. Aktualizacja aplikacji asist Rysunek 31. Aktualizacja z internetu Rysunek 32. Infrmacja mżliwych d pbrania aktualizacjach Rysunek 33. Infrmacja załadwaniu plików d aktualizacji Rysunek 34. Zapytanie pnwne uruchmienie aplikacji celem dknania właściwej aktualizacji Rysunek 35. Zapytanie wyknanie właściwej aktualizacji Rysunek 36. Prces aktualizacji właściwej Wszelkie prawa zastrzeżne: 8

9 Rysunek 37. Zakńczenie prcesu aktualizacji Rysunek 38. Brak dpwiedniej aktualizacji Rysunek 39. Włączna funkcja kmunikacji ze zrzeszeniem Rysunek 40. Infrmacja twarzysząca włączaniu/wyłączaniu funkcji Praca w trybie transis Rysunek 41. asist Serwer w ustawieniach lkalnych asist Rysunek 42. Błąd płączenia z asist Serwerem, wyświetlany w ustawieniach lkalnych Rysunek 43. Wybór wirtualnej maszyny Javy w ustawieniach lkalnych asist Rysunek 44. Zarządzanie pamięcią w ustawieniach lkalnych Rysunek 45. Wskaźnik zużycia pamięci Rysunek 46. Miejsce zapisu preferencji użytkwnika Rysunek 47. Język aplikacji asist Rysunek 48. Ustawienia użytkwnika prezentacja zakładek mdułwych w innych ustawieniach Rysunek 49. "Ustawienia użytkwnika" - dstępne mtywy klrystyczne Rysunek 50. Dane dstępwe Rysunek 51. Definiwanie nwych danych dstępwych Rysunek 52. Histria peracji Rysunek 53. Mduł Raprty analityczne widk gólny Rysunek 54. Zarządzanie regułami widk gólny Rysunek 55. Filtrwanie zestawu reguł wg Typu taksnmii Rysunek 56. Filtrwanie zestawu reguł wg Daty Rysunek 57. Zarządzanie zestawem reguł Rysunek 58. Szczegóły reguły wyświetlane w mdule Reguły Rysunek 59. Prezentacja reguły w frmacie XBRL Frmula w mdule Reguły Rysunek 60. Ustawienia reguł Rysunek 61. Ustawienia reguł dla pdgrup Rysunek 62. Ustawienie walidacji sprawzdań zależnych Rysunek 63. Mduł Użytkwnicy i rle zakładka Zarządzanie kntami użytkwników Rysunek 64. Dane użytkwnika Rysunek 65. Dpisywanie nweg użytkwnika d asist Rysunek 66. Kmunikat braku nadanej rli nwtwrznemu użytkwnikwi Rysunek 67. Zapytanie czy dezaktywwać użytkwnika Rysunek 68. Kmunikat nieprawidłwych danych nweg użytkwnika Rysunek 69. Zapytanie aktywację użytkwnika Rysunek 70. Histria zmian knta użytkwnika Rysunek 71. Mduł Użytkwnicy i rle zakładka Zarządzanie rlami Rysunek 72. Definiwanie pdstawwych danych dla nwej rli Rysunek 73. Wybór praw funkcjnalnych dla nwtwrznej rli Rysunek 74. Wybór praw d taksnmii dla nwtwrznej rli Rysunek 75. Wybór praw d jednstek dla nwtwrznej rli Rysunek 76. Zatwierdzenie dknanych wybrów i zapis nwej rli Rysunek 77. Zapytanie usunięcie rli Wszelkie prawa zastrzeżne: 9

10 Rysunek 78. Kmunikat braku mżliwści usunięcia rli pwiązanej z użytkwnikami asist Rysunek 79. Kmunikat utwrzeniu kpii bazy danych Rysunek 80. Kmunikat wyświetlany przed dtwrzeniem kpii bazy danych Rysunek 81. Kmunikat wyświetlany p dtwrzeniu kpii bazy danych Rysunek 82. Pytanie zapisanie zmian przed zamknięciem aplikacji Rysunek 83. Kmunikat wyświetlany przy zamykaniu aplikacji pracującej w wersji jednstanwiskwej (derby). 106 Rysunek 84. Zamykanie aplikacji pracującej na bazie ORACLE Rysunek 85. Menu funkcyjne dstępne w trybie "Dkumenty sprawzdawcze" Rysunek 86. Funkcje menu Sprawzdanie tryb Dkumenty Rysunek 87. Kreatr sprawzdań wybór typu sprawzdania Rysunek 88. Kreatr sprawzdań - Dane pdstawwe Rysunek 89. Kreatr sprawzdań wybór typu knslidacji sprawzdania Rysunek 90. Kreatr sprawzdań wybór frmularzy Rysunek 91. Kreatr sprawzdań selekcja wartści wymiarów taksnmii Rysunek 92. Kreatr sprawzdań definiwanie wymiaru użytkwnika Rysunek 93. Kreatr sprawzdań definiwanie przecięć wymiarów użytkwnika dla sprawzdania FINREP NBP ITS Rysunek 94. Kreatr sprawzdań pdsumwanie dknanych ustawień w nwtwrznym sprawzdaniu Rysunek 95. Obraz aplikacji asist p utwrzeniu nweg sprawzdania Rysunek 96. Ustawienia sprawzdania Dane Pdstawwe Rysunek 97. Ustawienia sprawzdania Frmularze Rysunek 98. Ustawienia sprawzdania Wymiary taksnmii Rysunek 99. Ustawienia sprawzdania Wymiary użytkwnika Rysunek 100. Zestaw reguł skjarznych z aktywnym sprawzdaniem Rysunek 101. Archiwizacja danych Rysunek 102. Infrmacja knsekwencjach przejścia d edycji w trybie uzgadniania Rysunek 103. Przejście d edycji w trybie uzgdnienia twrzenie archiwum przed zmianą Rysunek 104. Zakńczenie prcesu przejścia d edycji w trybie uzgdnień Rysunek 105. Kmunikat zapisaniu zmian przed walidacją Rysunek 106. Wczytywanie aktywneg sprawzdania Rysunek 107. Walidacja danych zakńczna błędami Rysunek 108. Kmunikat pmyślnym zakńczeniu walidacji Rysunek 109. Kmunikat walidacji zakńcznej błędami Rysunek 110. Lista błędów p zakńcznej walidacji Rysunek 111. Anulwanie walidacji danych Rysunek 112. Wyliczanie reguł Rysunek 113. Zapisywanie wylicznych reguł Rysunek 114. Infrmacja braku mżliwści wyliczenia części reguł Rysunek 115. Wybór pcji uzgadniania danych Rysunek 116. Przebieg prcesu "Grupwania reguł" Rysunek 117. Negatywny wynik uzgdnienia reguł Wszelkie prawa zastrzeżne: 10

11 Rysunek 118. Uzgdnienie reguł w sprawzdaniach Rysunek 119. Prezentacja prpnwanych zmian w danych sprawzdawczych Rysunek 120. Kmunikat zapisaniu zmian w danych sprawzdawczych Rysunek 121. Kmunikat nieaktywnej taksnmii, wyświetlany przy próbie generwania sprawzdania Rysunek 122. Właściwści generwaneg sprawzdania dla banków kmercyjnych Rysunek 123. Zapis wygenerwaneg pliku d natywneg frmatu Rysunek 124. Wybór właściwści generwaneg sprawzdania przez użytkwnika, który przesyła sprawzdanie d transis Rysunek 125. Zapytanie dłączenie kmentarza d wysyłanych sprawzdań Rysunek 126. Kmentarz d wiadmści Rysunek 127. Przesłanie wygenerwaneg sprawzdania d systemu transis Rysunek 128. Błąd generwania sprawzdania z pwdu błędów z płączeniem z systemem transis Rysunek 129.Pstać ekranu zapisaniu wygenerwaneg sprawzdania Rezerwa bwiązkwa na dysku Rysunek 130. Pstać ekranu wysłaniu d transis sprawzdania Rezerwa bwiązkwa Rysunek 131. Wyłączenie funkcji Ddatkwa generacja sprawzdania d wydruku Rysunek 132. Właściwści generwaneg sprawzdania d wydruku Rysunek 133. Infrmacje miejscu zapisu pliku pdf d wydruku Rysunek 134 Pdpisywanie i szyfrwanie sprawzdania Rysunek 135 Wczytywanie certyfikatu z pliku Rysunek 136 Wybór certyfikatu z managera certyfikatów dla klucza prywatneg Rysunek 137 Wybór certyfikatu z managera certyfikatów dla klucza publiczneg Rysunek 138. Właściwści generwaneg sprawzdania p zaszyfrwaniu Rysunek 139. Zapis wygenerwaneg pliku d natywneg frmatu Rysunek 140. Zmiana statusu sprawzdania Rysunek 141. Kmunikat mżliwściach jakie daje zmiana statusu na status edycyjny Rysunek 142. Zarządzanie archiwami sprawzdania Rysunek 143 Pdgląd sprawzdanie archiwalneg Rysunek 144. Nazwa nweg archiwum Rysunek 145. Szczegóły sprawzdania Rysunek 146. Zapytanie usunięcie archiwum Rysunek 147. Zapytanie zastąpienie aktualneg sprawzdania archiwum Rysunek 148. Zapytanie wyknanie ddatkweg archiwum Rysunek 149. Wybór frmatu imprtwaneg pliku Rysunek 150. Wybór pcji imprtu i rdzaju identyfikatrów danych Rysunek 151. Wybór plików d imprtu Rysunek 152. Wczytywanie imprtwanych danych Rysunek 153. Kmunikat dnalezieniu nwych wymiarów użytkwnika przy imprcie danych Rysunek 154. Imprt danych d nwych wymiarów użytkwnika-zapytanie mdyfikację ustawień kresu Rysunek 155. Utwrzenie w prcesie imprtu danych, nwych wymiarów użytkwnika Rysunek 156. Walidacja danych d imprtu Rysunek 157.Pdsumwanie infrmacji mżliwym imprcie Wszelkie prawa zastrzeżne: 11

12 Rysunek 158. Właściwy imprt danych zewnętrznych Rysunek 159. Wybór frmatu i rdzaju identyfikatrów eksprtwanych dkumentów Rysunek 160. Wybór tabel d eksprtu, prezentwanych w frmie drzewa Rysunek 161. Rzwinięta frma drzewa tabel d eksprtu Rysunek 162. Infrmacja braku tabel d wyeksprtwania Rysunek 163. Wybór pliku/katalgu d eksprtu dkumentów Rysunek 164. Kmunikat pprawnie zakńcznym eksprcie Rysunek 165. Histria zmian w sprawzdaniu Rysunek 166. Infrmacje ilści danych w sprawzdaniu Rysunek 167. Infrmacja braku danych w sprawzdaniu Rysunek 168. Analiza usuwanych danych Rysunek 169. Zapytanie ptwierdzenie - usuwania danych Rysunek 170. Infrmacja usunięciu danych z aktywneg sprawzdania Rysunek 171. Zamykanie sprawzdania Rysunek 172. Funkcje menu Tabela Rysunek 173. Błąd zapisu przy knflikcie danych Rysunek 174. Przykładwy braz kna p uruchmieniu funkcji Znajdź tabelę Rysunek 175. Zapytanie usunięcie wszystkich danych z tabeli Rysunek 176. Kmunikat cfnięciu niezapisanych zmian Rysunek 177. Wczytaj dane tabeli z inneg sprawzdania Rysunek 178. Ustawienia strny Rysunek 179. Ustawienia wydruku Rysunek 180. Pdgląd wydruku Rysunek 181. Wydruk wszystkich wypełninych tabel infrmacja gólna Rysunek 182. Drukuj wypełnine tabele p wprwadzeniu zmian Rysunek 183. Zamykanie frmularza Rysunek 184. Funkcje menu "Kmórka" Rysunek 185. Wyszukiwanie wymaganej kmórki Rysunek 186. Zaawanswane wyszukiwanie kmórek Rysunek 187. Wyszukiwanie wartści Rysunek 188. Lista wyszukanych wartści Rysunek 189. Kmunikat zastąpieniu wyszukanych faktów nwymi wartściami Rysunek 190. Wyniki weryfikacji mapwań Rysunek 191. Kmunikat braku infrmacji zasileniu danymi wg mapwań Rysunek 192. Kmunikat braku wyrażenia mapująceg dla wybranej kmórki Rysunek 193. Szczegóły zasilania według mapwań Rysunek 194. Właściwści kmórki z dstępną funkcją adntacji kmórki Rysunek 195. Właściwści kmórki z dstępnymi wszystkimi szczegółami kmórki Rysunek 196. Właściwści kmórki szczegóły kmórki atrybuty knceptu Rysunek 197. Właściwści kmórki - szczegóły kmórki - etykiety knceptu Rysunek 198. Właściwści kmórki - szczegóły kmórki szczegóły typu danych Wszelkie prawa zastrzeżne: 12

13 Rysunek 199. Prezentacja reguł w kmórce, p wybraniu zakładki "Reguły" Rysunek 200. Prezentacja ddatkweg pisu frmuły w sprawzdaniu NB Rysunek 201. Prezentacja niespełninej reguły: valueassertin_64 z ddatkwym kmunikatem walidacyjnym 202 Rysunek 202. Funkcje menu Reguły Rysunek 203. Szukanie reguły Rysunek 204. Zaawanswane wyszukiwanie reguł Rysunek 205. Wyświetlenie pól wchdzących w skład wyszukiwanej Reguły NBP Rysunek 206. Graf reguł w frmie dmyślnej Rysunek 207. Graf reguł, przedstawiny w frmie Kłwej Rysunek 208. Graf reguł, przedstawiny w frmie Mever Rysunek 209. Graf reguł, przedstawiny w frmie Spring Rysunek 210. Pdgląd indeksu XBRL Frmula Rysunek 211. Funkcje menu "Widk" Rysunek 212. Pstać ekranu przy włącznym: Panelu walidacji i Elementach kna Rysunek 213. Funkcje dstępne dla etykiet nagłówków tabel Rysunek 214. Etykiety piswe pól Rysunek 215. Etykiety techniczne pól Rysunek 216. Etykiety mieszane pól Rysunek 217. Etykiety XBRL-name Rysunek 218. Etykiety XBRL-id Rysunek 219. Sprawzdania z włącznymi etykietami pzycyjnymi Rysunek 220. Sprawzdanie z wyłącznymi etykietami pzycyjnymi Rysunek 221. Frmatwanie nagłówków tabeli Rysunek 222. Zapytanie wyknanie autmatycznej zmiany w nagłówkach tabeli Rysunek 223. Prpnwane zmiany ustawień nagłówków tabel Rysunek 224. Kmunikat przywróceniu dmyślnych ustawień tabel Rysunek 225. Funkcje pgrupwane w Panelu walidacji Rysunek 226. Widk błędów w zakładce "Błędy" Rysunek 227. Funkcje drukwania i eksprtu listy błędów, dstępne w zakładce Błędy Rysunek 228. Widk reguły NBP, prezentwanej w zakładce "Reguły" Rysunek 229. Prezentacja ddatkweg pisu frmuły w sprawzdaniu NB Rysunek 230. Szczegóły reguły COREP NBP ITS _0045 Frmula XBRL Rysunek 231. Widk szczegółów kmórki wyświetlny w zakładce "Adntacje kmórki" Rysunek 232. Wprwadzanie adntacji d kmórki Rysunek 233. Szczegóły kmórki z wprwadznymi adntacjami Rysunek 234. Wyniki wyszukiwania żądanej kmórki Rysunek 235. Wprwadzanie kmentarza d wybranej kmórki Rysunek 236. Kmunikacja z transis - infrmacje bieżące Rysunek 237. Funkcje drukwania i eksprtu wiadmści transis Rysunek 238. Pstać ekranu p wyłączeniu wszystkich zakładek Panelu walidacji z menu Widk Rysunek 239. Funkcje pgrupwane w Elementach kna Wszelkie prawa zastrzeżne: 13

14 Rysunek 240. Pstać ekranu z wyłączną listą frmularzy Rysunek 241. Włączny Panel edycyjny Rysunek 242. Włączny Panel narzędzi Rysunek 243. Włączny Panel statusu Rysunek 244. Pstać ekranu przy włącznym Trybie pełnekranwym Rysunek 245. Pstać ekranu z twartą tabelą listwą i dstępnymi funkcjami filtrwania Rysunek 246. Okn ustawień filtra wyszukiwania dla FIN Rysunek 247. Ustawienia filtra w tabeli FBN26A Rysunek 248. Okn wybru warunków wyszukiwania Rysunek 249. Wybór wymaganych warunków wyszukiwania Rysunek 250. Przykładwe warunki wyszukiwania zdefiniwane dla sprawzdania FIN Rysunek 251. Pstać tabeli p zastswaniu zdefiniwanych warunków wyszukiwania Rysunek 252. Pstać ekranu z twartą tabelą listwą i dstępnymi funkcjami srtwania Rysunek 253. Okn ustawień srtwania dla FIN Rysunek 254. Przykładwe warunki srtwania zdefiniwane dla sprawzdania FIN Rysunek 255. Pstać tabeli p zastswaniu zdefiniwanych warunków srtwania Rysunek 256. Przykład tabeli p uruchmieniu funkcji Obróć tabelę Rysunek 257. Kmunikację transis z dczytanymi wiadmściami Rysunek 258. Kmunikację transis przy braku łącznści z transis Rysunek 259. Kmunikację transis z trzymanymi nwymi wiadmściami Rysunek 260. Funkcje menu transis Rysunek 261. Kmunikacja z transis widk gólny Rysunek 262. Filtrwanie wiadmści w zakładce Kmunikacja Rysunek 263. Funkcje drukwania i eksprtu wiadmści transis dstępne Rysunek 264. Kmunikat prblemach z bsłużeniem kmunikatu przychdząceg z transis Rysunek 265. Wybór pliku z wiadmściami transis Rysunek 266. Pstać ekranu p dknaniu wybru pliku d imprtu Rysunek 267. Zaimprtwanie wiadmści transis Rysunek 268. Lista sprawzdań utwrznych w asist Rysunek 269. Funkcje menu Sprawzdanie tryb Lista sprawzdań Rysunek 270. Lista sprawzdań wyselekcjnwana wg. wybraneg kresu sprawzdawczeg Rysunek 271. Pstać ekranu, p twarciu ddatkweg sprawzdania Rysunek 272. Szczegóły sprawzdania Dane pdstawwe Rysunek 273. Szczegóły sprawzdania Frmularze Rysunek 274. Szczegóły sprawzdania Wymiary taksnmii Rysunek 275. Szczegóły sprawzdania Wymiary użytkwnika Rysunek 276. Reguła asist - reguła kmpletnści Rysunek 277. Reguła NBP reguła wyliczeniwa Rysunek 278. Reguła NBP# reguła pprawnści Rysunek 279. Reguła NBP# reguła warunkwej pprawnści Rysunek 280. Reguła: valuaassertin_15 reguła parta na XBRL Frmula Wszelkie prawa zastrzeżne: 14

15 Rysunek 281. Frmuła z asercją raprtwalnści w COREP ITS Rysunek 282. Prezentacja frmuły z asercją wartści, dla której działa mechanizm kalkulacji w COREP ITS Rysunek 283. Prezentacja frmuły z asercją wartści, dla której nie działa mechanizm kalkulacji w COREP ITS Rysunek 284. Widk błędów w zakładce "Błędy" Rysunek 285. Funkcje drukwania i eksprtu listy błędów, dstępne w zakładce Błędy Rysunek 286. Zakładka Reguły we Właściwściach kmórki Rysunek 287. Widk reguły NBP, prezentwanej w zakładce "Reguły" Rysunek 288. Szczegóły reguły COREP NBP ITS _0045 Frmula XBRL Rysunek 289. Prezentacja ddatkweg pisu frmuły w sprawzdaniu NB Rysunek 290. Pstać frmuły vs_va_0231 z asercją wartści, w której fakty są pza kntekstem Rysunek 291. Kmunikat wyświetlany gdy zmienna d której próbujemy się dwłać jest pza kntekstem, lub nie zstał dla niej zdefiniwany wymiar użytkwnika Rysunek 292. Pstać frmuły vs_va_0231 p włączeniu d kntekstu tabeli CR GB i zdefiniwaniu wymiaru Kraj dłużnika Rysunek 293. Cykl zmiany statusów Rysunek 294. Aktualizacja taksnmii w funkcji "Ustawieniach sprawzdania" Rysunek 295. Kmunikat "nieaktywnej taksnmii" Rysunek 296. Kmunikat braku mżliwści wyknania aktualizacji taksnmii Wszelkie prawa zastrzeżne: 15

16 1 Wstęp Zmiany w sprawzdawczści z którymi becnie się sptykamy, związane są z wejściem w życie Nwej Umwy Kapitałwej (NUK) ppularnie nazywanej Bazylea II raz z późniejszymi zmianami wprwadznymi przez Bazylea III. Obie umwy zstały pracwane i publikwane przez Bazylejski Kmitet ds. Nadzru Bankweg (BCBS). Celem Bazylei II był wzmcnienie wiarygdnści i stabilnści międzynardweg systemu bankweg, prmwanie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem ryzykiem i zapewnienie uczciwej knkurencji między bankami działającymi na rynkach międzynardwych. Cele te zstały kreślne w przejrzystych i jednlitych wymgach kapitałwych, adekwatnych d skali i prfilu działalnści banku raz pnszneg przez bank ryzyka. Pstanwienia NUK Bazylea II znalazły swe dzwierciedlenie w dyrektywach wprwadznych przez Parlament Eurpejski, a w szczególnści: Dyrektywa 2006/48/WE z r. w sprawie pdejmwania i prwadzenia działalnści przez instytucje kredytwe tzw. Dyrektywa bankwa, Dyrektywa 2006/49/WE z r. w sprawie adekwatnści kapitałwej firm inwestycyjnych i instytucji kredytwych tzw. Dyrektywa CRD D plskieg prządku prawneg przepisy nwelizujące Ustawę Praw Bankwe (art. 127) raz akty wyknawcze Kmisji Nadzru Bankweg d tej ustawy, transpnujące pstanwienia Parlamentu Eurpejskieg weszły w życie r. Zmiany związane z wprwadzeniem w życie pstanwień Nwej Umwy Kapitałwej Bazylea II wymagały wprwadzenia zmian w bszarze sprawzdawczści finanswej dla rganów nadzrczych, dlateg Eurpejski Kmitet Nadzrców Bankwych (C-EBS ) pracwał prjekty COREP i FINREP, uwzględniające te zmiany. Oba prjekty part na nwym standardzie infrmacji finanswej standardzie XBRL (extensible Business Reptring Language), wykrzystującym język XML. COREP, t pakiet raprtów zbierających infrmacje na temat składników stanwiących pdstawę d bliczenia współczynnika wypłacalnści banku, natmiast FINREP, t pakiet raprtów bejmujących swym zakresem działalnść finanswą banku. Obejmują ne tematycznie becne raprty finanswe pakietu WEBIS, jednakże zakres infrmacji przekazywany w tym pakiecie zstał rzszerzny wielkści wynikające z nwych ustaleń unijnych (MSR) i nrmy strżnściwe wynikające z BASEL II. Implementacja prjektu COREP i FINREP w Plsce zbiegła się z pwstaniem nwej platfrmy zbierania sprawzdań przez NBP systemem SIS (System Infrmacji Sprawzdawczej). Na rysunku 1 w spsób brazwy przedstawin źródła i wzajemne pwiązania wynikające z wprwadzenia nwej sprawzdawczści COREP / FINREP. Wszelkie prawa zastrzeżne: 16

17 Bazylea II Kmitet bazylejski- BCBS przy banku BIS prjekt ustandaryzwanianadzru strżnściwegnad bankami tzw.bazyleaii Unia Eurpejska dyrektywy eurpejskie dyr. bankwa 2006/48/WE dyr.cdr 2006/49/WE C-EBS Cmmeetief Eurpean Banking Supervisrs GINB prjekt COREP i FINREP standard definiwania wymgów sprawzdawczych - XBRL plska implementacja COREP i FINREP systemsis systemgrmadzenia i analizy sprawzdań w standardzie XBRL BCBS XBRL Internatinal Standard XBRL C-EBS SystemSIS COREP-PL /SIS FINREP-PL /SIS Parlament eurpejski Dyrektywa CRD COREP FINREP GINB Rysunek 1. Źródła standardów sprawzdawczści COREP i FINREP Nardwy Bank Plski pprzez System Infrmacji Sprawzdawczej SIS: publikuje bieżące wersje taksnmii infrmacji sprawzdawczej w języku XBRL, dbiera infrmacje w frmacie XBRL, zgdnie z publikwaną przez NBP taksnmią infrmacji sprawzdawczej, weryfikuje pprawnść plików wejściwych pd względem budwy i semantyki (zgdnść taksnmią) i zawartści (zgdnść regułami bizneswymi), składuje pprawne dane sprawzdawcze, zarządza wersjami taksnmii infrmacji sprawzdawczej, zarządza regułami bizneswymi dknuje analizy przesłanych danych. P kryzysie, który w 2007 rku dtknął najbardziej rzwinięte kraje, Bazylejski Kmitet ds. Nadzru Bankweg (BCBS) pracwał i publikwał Nwą Umwę Kapitałwą nazywaną Bazylea III. System finanswy bez ddatkweg kapitału zewnętrzneg nie był stanie sam zwalczyć kryzysu. Okazał się, że dprnść banków na sytuacje szkwe zależy głównie d ich zdlnści d generwania i zatrzymywania zysków a także d psiadanych kapitałów akcyjnych. Zgdnie z pstanwieniami umwy zwiększn wymgi c d wyskści kapitału na wypadek strat, raz zastrzn wymagania płynnściwe. Celem wprwadzenia pwyższych zasad jest zabezpieczenie banków na wypadek nagłeg wycfania depzytów przez klientów. Wszelkie prawa zastrzeżne: 17

18 27 czerwca 2013 rku wszedł w życie pakiet CRD IV/CRR w skład któreg wchdzą: Rzprządzenie Parlamentu Eurpejskieg i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymgów strżnściwych dla instytucji kredytwych i firm inwestycyjnych, zmieniające rzprządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulatin, CRR) raz Dyrektywa Parlamentu Eurpejskieg i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dpuszczenia instytucji kredytwych d działalnści raz nadzru strżnściweg nad instytucjami kredytwymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE raz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV). Od 1 stycznia 2014 rku pakiet CRD IV/CRR zastąpił w całści wcześniejsze dyrektywy, ustanwine na mcy pstanwienia NUK Bazylea II. Wprwadzna zmiana znalazła swje dzwierciedlenie również w sprawzdawczści plskiej, gdyż Plska jak państw człnkwskie Unii Eurpejskiej, zbwiązana jest d dstswania swjeg systemu sprawzdawczeg d bwiązków wynikających z eurpejskich wymagań prawnych. Instytucją, która zajmuje się w Plsce przygtwaniem i publikacją taksnmii zgdnych z prjektami wyknawczymi standardów technicznych (ITS) zamieszcznymi na strnie Kmisji Eurpejskiej jest, tak jak t miał miejsce wcześniej, Nardwy Bank Plski. Pełny prces sprawzdawczy, mżna pdzielić na 3 etapy (zb. rysunek 2): raprtwanie danych sprawzdawczych przez banki d NBP, który dalej przekazuje je d KNF, przekazywanie danych przez KNF d Eurpejskieg Nadzru Bankweg EBA, przesyłanie infrmacji z EBA d EBC raz d innych instytucji. Rysunek 2. Schemat prcesu zbierania danych Aplikacja asist jest narzędziem udstępninym bankm, pzwalającym na przygtwywanie wszystkich wymaganych przez NBP sprawzdań. Walrami funkcjnalnymi bardz przypmina system WEBIS i spełnia pdbną rlę w prcesie sprawzdawczym. Wszelkie prawa zastrzeżne: 18

19 Aplikacja asist pzwala na: przygtwywanie i generwanie danych zgdnych z taksnmią pracwywaną przez Nadzór Bankwy, dla sprawzdań: COREP i FINREP, ale również: wygdne raprtwanie danych sprawzdań: NB300 LE PEGAZ F1 PD Rezerwa bwiązkwa Śrdki gwarantwane FOŚG Opłata BFG Karty płatnicze Liczba rachunków Rzliczenia międzyddziałwe Oszustwa Udziały wzajemne Zgłszenie zaangażwania GIIF_przeciwdziałanie praniu pieniędzy raz finanswaniu terrryzmu raz: BPS_sprawzdanie finanswe CERBER_ infrmacja twartych rachunkach bankwych, związanych z prwadzeniem działalnści gspdarczej, udział w testach i prdukcyjne raprtwanie danych sprawzdawczych partych Implementing Technical Standards (ITS): COREP ITS FINREP ITS Large Expsures ITS Liquidity Cverage Rati ITS IP Lssess ITS Leverage rati ITS NSFR (Net Stable Funding Rati) ITS Encumbrance ITS Aplikacja asist psiada ddatkw wbudwane narzędzia umżliwiające: dknywanie analiz raprtwanych danych raz twrzenie w frmie brszur czytelnych dkumentów prezentujących wymagane dane, wykrzystując d teg mduł Raprty analityczne i mduł Brszury, zasilanie przygtwywanych sprawzdań danymi, pchdzącymi z różnych źródeł zasilania, pprzez wykrzystanie mdułów Mapwanie danych, Magazyn migawek i ETL - narzędzia wspmagająceg prces transfrmacji danych, Wszelkie prawa zastrzeżne: 19

20 twrzenie reguł własnych banku rzszerzających weryfikację pprawnści przygtwywanych danych sprawzdawczych, przy wykrzystaniu mdułu Reguły. W aplikacji asist: zapewnina jest zgdnść wszystkich raprtwanych danych z bwiązującą dla daneg sprawzdania taksnmią, udstępninych zstał wiele różnych funkcjnalnści, ułatwiających przygtwanie raprtwanych danych, dzięki zastswanej mdułwej budwie, mżliwe jest krzystanie ze wszystkich, bądź tylk niektórych przygtwanych narzędzi, zakres dstępnych sprawzdań i funkcjnalnści uzależniny jest d: psiadanej przez bank licencji, uprawnień użytkwnika. 2 Definicje pjęć XBRL (extensible Business Reprting Language) COREP FINREP NBP KNB GINB GIIF Oparty XML język służący d raprtwania danych finanswych, Pakiet raprtów zbierających infrmacje na temat składników stanwiących pdstawę d bliczenia współczynnika wypłacalnści banku, party taksnmię pracwaną przez Nadzór Bankwy, pakiet raprtów bejmujących swym zakresem działalnść finanswą banku, party taksnmię pracwaną przez Nadzór Bankwy, Nardwy Bank Plski Kmisja Nadzru Bankweg będąca częścią NBP instytucja dpwiedzialna za nadzór bankwy Generalny Inspektrat Nadzru Bankweg rgan wyknawczy KNB, mnitruje stabilnść finanswą banków Generalny Inspektr Infrmacji Finanswej - rgan właściwy w sprawach zapbiegania wprwadzaniu d brtu finansweg wartści majątkwych pchdzących z nielegalnych lub nieujawninych źródeł raz przeciwdziałania finanswaniu terrryzmu. Wszelkie prawa zastrzeżne: 20

21 BFG SIS Taksnmia Instancja XBRL Bankwy Fundusz Gwarancyjny - instytucja gwarantująca depzyty plskich banków raz realizująca działalnść pmcwą w stsunku d instytucji bankwych zagrżnych upadłścią. system infrmacji sprawzdawczej system infrmatyczny, p strnie NBP (Departament Infrmatyki i Telekmunikacji), będący dbircą sprawzdań XBRL definicja pstaci knkretnych sprawzdań finanswych, zgdnych z XBRL pracwywana i publikwana przez Nadzór Bankwy, knkretny dkument finanswy (sprawzdanie), zgdny z dpwiednią taksnmią Walidacja XBRL sprawdzenie zgdnści danych zawartych w sprawzdaniach, z bwiązującą taksnmią, Generwanie Instancji XBRL utwrzenie zbiru zawierająceg sprawzdania COREP/FINREP, zgdne z bwiązującą taksnmią Z uwagi na szerkie mżliwści aplikacji asist, zrezygnwan z pracwania jedneg dkumentu, prezentująceg całść zagadnień związanych bsługą aplikacji, na rzecz kilku części pisujących pszczególne zagadnienia tematyczne. Instrukcja asist pdzielna zstała na: Część I Pdstawy bsługi aplikacji asist Część II Mduł raprtów analitycznych i zmiennych katalgwych Część III Mduł mapwania danych i magazynu migawek Część IV Mduł reguł Część V Mduł brszur Niniejsze pracwanie zawiera prezentację i pis wszystkich pdstawwych funkcji aplikacji asist, wykrzystywanych przy pełnym cyklu sprawzdawczym. Wszystkie części Instrukcji asist dstępne są na strnie w dziale DOKUMENTACJA, pd adresem: Wszelkie prawa zastrzeżne: 21

22 3 Pczątek pracy z prgramem 3.1 Uruchmienie aplikacji asist Aplikację asist mżna uruchmić wybierając: prste lgwanie lub wykrzystując d teg prtkół LDAP Prste lgwanie Aby w prsty spsób uruchmić aplikację asist, należy wybrać: Menu START PROGRAMY asist lub na pulpicie ekranu na iknę ( w przypadku utwrzenia dpwiednieg skrótu ) Wyświetla się wówczas panel lgwania, jak na rysunku 3. Rysunek 3. Panel lgwania d aplikacji asist. Każdy użytkwnik lgujący się d aplikacji asist, pwinien psiadać własny lgin i hasł za pmcą których uaktywnia aplikację. Nwych użytkwników dpisuje administratr systemwy, przy wykrzystaniu funkcji Knta użytkwników, szczegółw pisanej w rzdziale Zarządzanie kntami użytkwników. Predefiniwane knt administratra systemweg ma następujące ustawienia: lgin admin hasł admin Wszelkie prawa zastrzeżne: 22

23 Pnieważ każdy użytkwnik lgujący się d aplikacji asist, pwinien psiadać własny lgin i hasł za pmcą których uaktywnia aplikację, p jej uruchmieniu wymagane jest utwrzenie nwych knt dla wszystkich sób pracujących w aplikacji. Osbą psiadającą uprawnienia d twrzenia nwych i mdyfikwania istniejących knt użytkwników jest administratr systemwy. Przy nadawaniu uprawnień, mże n wykrzystywać: rle predefiniwane autmatycznie utwrzne przez aplikację (istniejące również we wcześniejszych wersjach asist): raz administratr systemwy, administratr, peratr, peratr raprtów analitycznych, czytelnik, nwe rle, utwrzne przez administratra systemweg dpwiadające indywidualnym ptrzebm użytkwników pracujących w aplikacji (nwa funkcjnalnść udstępnina w wersji 5.0). Zagadnienie t w spsób szczegółwy pisane zstał w rzdziale 4.10 Użytkwnicy i rle niniejszej instrukcji Lgwanie za pmcą prtkłu LDAP Istnieje również mżliwść lgwania się d aplikacji asist przy pmcy prtkłu LDAP. Aby był t mżliwe, należy: stwrzyć w asist raz w usłudze bsługującej prtkół LDAP użytkwnika, psiadająceg taki sam lgin i hasł, wgrać d katalgu główneg asist (dmyślnie C:\aSISt5) licencję, która umżliwi lgwanie przy pmcy prtkłu LDAP (stswną licencję mżna trzymać z serwisu asist, wysyłając zgłszenie na adres w katalgu głównym asist5 utwrzyć pdkatalg certs (dmyślnie: C:\aSISt5\certs), d któreg należy wgrać certyfikat ptrzebny d lgwania pprzez prtkół SSL LDAP. P wyknaniu pwyższych czynnści d aplikacji będzie mżna się zalgwać już tylk za pśrednictwem prtkłu LDAP. Przy próbie uruchmienia aplikacji asist każdrazw wyświetlane będzie kn lgwania jak na rysunku 4. Wszelkie prawa zastrzeżne: 23

24 Rysunek 4. Panel lgwania d aplikacji asist z użyciem mdułu LDAP. W prezentwanym knie: należy wprwadzić dane dstępwe sknfigurwane w usłudze bsługującej prtkół LDAP lgin i hasł musi być identyczne jak wcześniej sknfigurwane w aplikacji asist Obecnie, wspieranym przez nas śrdwiskiem LDAP jest Active Directry. Istnieje mżliwść wprwadzenia zmian w dmyślnych ustawieniach prtkłu LDAP w zakresie: ustawienia uruchmiania aplikacji asist z wyłączeniem prtkłu SSL, lub: zmiany nazwy dmenwej serwera. Aby uruchmić aplikację asist z wyłączeniem dmyślneg prtkłu SSL, należy w pliku ldap.prperties, znajdującym się w katalgu dmwym aplikacji asist: usunąć # przed wpisem ldap.usessl=false. W celu zmiany nazwy serwera zdefiniwanej pdczas pierwszeg lgwania, należy w pliku ldap.prperties, znajdującym się w katalgu dmwym aplikacji asist: przy pzycji: ldap.server= wpisać nwą nazwę, bądź adres IP np. ldap.server= bank.cm.pl Wszelkie prawa zastrzeżne: 24

25 3.1.3 Pstać aplikacji p jej uruchmieniu P uruchmieniu aplikacji asist, zawsze wyświetlana jest główna zakładka mdułwa Sprawzdania, w której przygtwywane są wszystkie sprawzdania. Prezentwany ekran, mże mieć jedną z pstaci: tryb pracy Dkumenty - z aktywnymi sprawzdaniami, na których użytkwnik statni pracwał i nie zamknął ich przed wyjściem z aplikacji (zb. rysunek 5), Rysunek 5. Pstać ekranu aplikacji z twartymi sprawzdaniami (mtyw klrystyczny: Srebr -dmyślny) Widczne są wówczas: zakładki z niezamkniętymi sprawzdaniami raz tabele na której użytkwnik statni pracwał. tryb pracy Dkumenty z widkiem gólnym, bez żadnych twartych sprawzdań, jak na rysunku 6, Rysunek 6. Widk gólny aplikacji asist Wszelkie prawa zastrzeżne: 25

26 Taki widk ekranu, prezentwany jest: gdy użytkwnik p raz pierwszy uruchamia aplikację asist, tryb pracy Lista sprawzdań - z listą wszystkich sprawzdań znajdujących się w bazie asist, jak na przykładwym rysunku 7. Rysunek 7. Pstać ekranu z listą sprawzdań znajdujących się w bazie asist(mtyw klrystyczny: Różwa śliwka ) Widk ten jest prezentwany, gdy: przed wyjściem z aplikacji użytkwnik znajdwał się w trybie Lista sprawzdań lub przed wyjściem z aplikacji wszystkie sprawzdania, zstały zamknięte. tryb pracy Lista sprawzdań bez żadnych sprawzdań, jak na rysunku 8, Widk taki jest prezentwany, gdy: Rysunek 8. Pstać ekranu z pustą listą sprawzdań użytkwnik p raz klejny uruchamia aplikację asist w której nie zstały utwrzne jeszcze żadne sprawzdania 3.2 Struktura bsługi aplikacji asist Aplikacja asist psiada budwę mdułwą i większść mżliwych d wyknania funkcji zstała tu pgrupwana w zakładkach, dnszących się d pszczególnych mdułów. Wszelkie prawa zastrzeżne: 26

27 Istnieją jednak także funkcje dnszące się d całej aplikacji, niezależne d wykrzystywaneg mdułu i te zstały zaprezentwane p prawej strnie górnej części ekranu, na pasku pwiadmień Zakładki mdułwe Pełna lista wszystkich mżliwych zakładek mdułwych, t: - Sprawzdania mduł dstępny dla wszystkich użytkwników asist - Kmunikacja - Raprty analityczne, - Zmienne katalgwe - Reguły - mduł dstępny dla wszystkich użytkwników asist - Mapwania danych, - Użytkwnicy i rle - mduł dstępny dla wszystkich użytkwników asist - Jednstki bankwe, - Edytr brszur, - Edytr taksnmii - Magazyn migawek W bankach kmercyjnych, zawsze p uruchmieniu aplikacji: aktywna jest zakładka Sprawzdania, raz dstępne są zakładki: Użytkwnicy i rle Reguły Pzstałe zakładki mdułwe dstępne są tylk dla tych użytkwników, którzy psiadają licencję asist rzszerzną wymagane mduły. W bankach spółdzielczych: Wszelkie prawa zastrzeżne: 27

28 psiadających pdstawwą licencję asist (bez rzszerzenia ddatkwe mduły), krzystających z pcji Kmunikacja z transis, wykrzystujących raprty analityczne przygtwane dla nich przez ich zrzeszenia, zawsze p uruchmieniu aplikacji: aktywna jest zakładka mdułwa: Sprawzdania, raz dstępne są mduły: Kmunikacja Użytkwnicy I Rle Raprty analityczne Reguły Pzstałe mduły dstępne są tylk dla tych banków spółdzielczych, które psiadają dpwiedni rzszerzną licencję asist. Wybru nweg mdułu mżna dknać przy wykrzystaniu: klawisza funkcyjneg:, znajdująceg się na pasku zakładek mdułwych (zb. rysunek 9, 10), Rysunek 9. Wybór nweg mdułu prezentacja wszystkich dstępnych mdułów Rysunek 10. Wybór nweg mdułu przez banki spółdzielcze lub pprzez wskazanie wymaganeg mdułu z menu funkcji asist (zb. rysunek 20). Mżliwy jest wybór tylk tych mdułów, które prezentwane są za pmcą czarnych ikn, gdyż tylk te mduły dstępne są w banku, w ramach psiadanej licencji. Zmiana aktualnie wykrzystywaneg mdułu dbywa się, pprzez przełączenie się na wymaganą zakładkę widczną na pasku zakładek mdułwych. Aktywny jest zawsze ten mduł, który psiada pdświetlną zakładkę mdułwą. Za wyjątkiem zakładki Sprawzdania, która jest zawsze aktywna, wszystkie inne zakładki mdułwe mgą być w dwlnym mmencie twierane i zamykane. Wszelkie prawa zastrzeżne: 28

29 Mżliwa jest jednczesna praca w kilku mdułach, bez kniecznści ich zamykania. Obsługa funkcji, dstępnych w pszczególnych zakładkach mdułwych, mżliwa jest pprzez wybranie: funkcji z menu paska narzędzi, lub ikny prezentującej wymaganą funkcję, bądź skrótu klawiszweg Funkcje glbalne dnszące się d całej aplikacji Niezależnie d funkcji dnszących się d pszczególnych mdułów pgrupwanych w zakładkach mdułwych, w górnej części ekranu, p prawej strnie paska zakładek mdułwych, widczny jest pasek pwiadmień z iknami, prezentującymi : - wskaźnik kmunikacji transis dtyczy użytkwników przekazujących dane sprawzdawcze d systemu transis, przy wykrzystaniu pcji bezpśrednieg przesyłania danych. Jest n prezentwany tylk wówczas, gdy w Ustawieniach glbalnych (zb. rzdział Ustawienia glbalne) włączna jest Praca w trybie transis). Wskaźnik ten infrmuje tym, czy kmunikacja z systemem transis jest aktywna, czy nie i mże mieć pstać: - kmunikacja z systemem transis jest aktywna, - kmunikacja z systemem transis jest nieaktywna - nie ma mżliwści przesyłania i dbierania żadnych danych ani kmunikatów z transis, gdyż: występuje prblem kmunikacyjny z systemem transis, lub w pliku db.prperites w wierszu: jms.brkerurl= brakuje lub jest niewłaściwy adres IP kmputera na którym jest zainstalwany system transis, - pwiadmienie nwym kmunikacie z transis ikna wyświetlana tylk przy włącznej funkcji Kmunikacja z transis i aktywnym płączeniu z systemem transis, gdy aplikacja asist dbierze nwy kmunikat z systemu transis. Ikna znika z paska pwiadmień, p uruchmieniu funkcji Kmunikacja z transis (pprzez kliknięcie na tą iknkę, lub iknkę, bądź wybraniu: transis ), czyli dczytaniu trzymanych wiadmści. Bliższe infrmacje na temat kmunikacji z systemem transis i dbieranymi wiadmściami, zaprezentwane zstały w rzdziale TranSIS. - sprawdzanie wydajnści systemu funkcja pzwalająca na przeprwadzenie testu sprawdzająceg parametry kmputera na którym zainstalwana jest aplikacja asist. Więcej infrmacji na ten temat zawiera rzdział Test wymagań sprzętwych Wszelkie prawa zastrzeżne: 29

30 - wskaźnik zajętści pamięci - infrmujący tym, ile pamięci wykrzystuje aplikacja asist i ile pzstaje jeszcze wlnej pamięci. P najechaniem kursrem myszki na tą iknkę wyświetlana jest stswna infrmacja. W rzdziale Zarządzanie pamięcią zaprezentwan funkcję, umżliwiającą wprwadzanie zmian w zakresie przydzielania pamięci peracyjnej wykrzystywanej przez asist. - funkcje asist grupujące funkcje dnszące się d całej aplikacji, zaprezentwane w rzdziale 4. Funkcje asist. Ddatkw znajdują się tam również : - funkcje minimalizacji i maksymalizacji ekranu - funkcja zamykająca aplikację - p najechaniu na nią kursrem, przyjmuje zabarwienie czerwne Przełączniki widku dkumentów W większści zakładek mdułwych, pniżej funkcji glbalnych dnszących się d całej aplikacji (p prawej strnie górnej części ekranu), znajduje się klawisz funkcyjny, pzwalający na szybkie przełączanie się pmiędzy : listą dkumentów a wybranymi d przeglądu bądź edycji dkumentami, W zależnści d wybraneg trybu pracy, Przełącznik widku dkumentów mże mieć pstać: - gdy włączny jest tryb Dkumentów - gdy włączna jest Lista dkumentów Gdy jeden tryb jest włączny, wówczas drugi tryb jest wyłączny. Włączny tryb psiada zawsze zabarwienie zielne a wyłączny psiada zabarwienie czarne. Przełączanie między tymi trybami dbywa się autmatycznie, p kliknięciu na wyciemniną część klawisza funkcyjneg, bez kniecznści wcześniejszeg zamykania przeglądanych dkumentów. Wszelkie prawa zastrzeżne: 30

31 Gdy znajdując się w trybie Dkumenty - chcemy wyświetlić Listę istniejących w bazie dkumentów, należy wybrać : lub skrót klawiszwy: Ctrl-1 Na ekranie zaprezentwana zstanie wówczas lista wcześniej utwrznych w wybranej zakładce mdułwej dkumentów, a klawisz funkcyjny przełączający tryb widku dkumentów zmieni pstać na:. Dwukrtne kliknięcie na wybrany z listy dkument każdrazw pwduje: twarcie teg dkumentu, autmatyczne przejście w stan pdglądu/edycji teg dkumentu, przełączenie się klawisza funkcyjneg na tryb Dkumenty :. Gdy będąc w trybie Lista dkumentów - użytkwnik chce szybk przełączyć się na Wcześniej już twarte dkumenty, t pwinien wybrać: lub skrót klawiszwy: Ctrl-2 W zależnści d teg, która z tych dwóch funkcji jest aktywna, dstępne są różne, mżliwe d wykrzystania funkcje, charakterystyczne dla aktywneg mdułu. Szczegółwy pis tych funkcji prezentwany jest: dla mdułu Sprawzdania : w rzdziale 5. Mduł Sprawzdania, dla pzstałych mdułów: w dpwiednich częściach instrukcji asist, pisujących szczegółw pszczególne mduły Odświeżanie infrmacji W większści zakładek mdułwych dstępne są funkcje, pzwalające na dświeżanie infrmacji prezentwanych na ekranie asist. Funkcje te, maja zastswanie przy dświeżaniu: zastswanych filtrów wyszukiwania infrmacji, Wszelkie prawa zastrzeżne: 31

32 kmunikatów wychdzących z asist i przychdzących z transis, zmian wprwadznych na różnych stanwiskach asist i zapisywanych d jednej bazy danych (wersja wielstanwiskwa), danych sprawzdań zależnych, pwiązanych ze sbą regułami kntrlnymi. Jedną z funkcji dświeżania jest funkcja: Odśwież, która mże zstać uruchmina pprzez: Menu Widk lub iknę Dstępna jest: we wszystkich zakładkach mdułwych przy filtrach wyszukiwania, przy dświeżaniu list z infrmacjami różnych mdułów. W mdule Sprawzdania funkcja ta dświeża infrmacje: w trybie - Lista dkumentów, czyli: listę utwrznych sprawzdań, statusy tych sprawzdań, datę statniej mdyfikacji sprawzdań, w trybie - Dkumenty, p uaktywnieniu funkcji Kmunikacja z transis, gdzie dświeża infrmacje kmunikatach wysyłanych z asist i dbieranych z transis, czyli: listę kmunikatów wychdzących i przychdzących, statusy prezentwanych kmunikatów, daty debrania kmunikatów. Drugą funkcją dświeżania jest Odśwież zawartść tabeli i danych zależnych, którą mżna uruchmić wybierając : zakładka mdułwa Sprawzdania tryb - Dkumenty menu Tabela lub skrót klawiszwy F5 Funkcja ta : dtyczy wyłącznie zakładki mdułwej Sprawzdania, Wszelkie prawa zastrzeżne: 32

33 mże zstać uruchmina p twarciu tabeli, dla której mają zstać dświeżne dane, przy wersji wielstanwiskwej dświeża dane zapisane na innym stanwisku, przy sprawzdaniach zależnych, pwiązanych regułami kntrlnymi, dświeża dane tych sprawzdań Filtrwanie infrmacji W większści zakładek mdułwych, w których infrmacje prezentwane są w frmie list a także w większści frmularzy listwych (w tym również NB300) dstępne są funkcje filtrwania. Zastswane filtry, pzwalają w parciu dknane wybry, na prezentację wyselekcjnwanych infrmacji. Funkcja Filtrwania każdrazw uruchamiana jest przy wykrzystaniu: Menu Widk lub ikny P jej uruchmieniu, ikna funkcyjna prezentująca Filtrwanie, zmienia swje zabarwienie z czarneg na niebieskie, czyli ma pstać:. W zakładce Sprawzdania, funkcja ta mże być wykrzystywana: w trybie Dkumenty, gdzie pzwala na filtrwanie danych dtyczących danych listwych (zb. rzdział Filtrwanie danych listwych), w trybie Lista dkumentów, gdzie umżliwia szybkie wyszukiwanie istniejących w bazie sprawzdań (zb. rzdział Filtrwanie listy sprawzdań), Szczegółwe mówienie funkcji Filtruj, dstępnej w innych zakładkach mdułwych, zawarte jest w dpwiednich częściach instrukcji, zawierających pis tych mdułów Skróty klawiszwe Większść funkcji wyknywanych w aplikacji, dstępnych jest z trzech różnych pzimów: menu funkcyjneg, ikny funkcyjnej, skrótu klawiszweg Wszelkie prawa zastrzeżne: 33

34 a spsób ich wybru uzależniny jest d updbań i przyzwyczajeń użytkwników. Zastswane w aplikacji asist skróty klawiszwe prezentuje rysunek 11. Alt+<- Alt+-> Alt+A Ctrl+` Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+E Ctrl+I Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+V Ctrl+F8 Ctrl+Shift+F8 Ctrl+F9 Ctrl+F10 Ctrl+F11 Ctrl+F12 Ctrl+Alt-F Ctrl+Alt-O Ctrl+Alt-T Ctrl+Shift+1 Ctrl+Shift+2 Ctrl+Shift+3 Ctrl+Shift+4 Ctrl+Shift+5 Ctrl+Shift+6 Ctrl+Shift+7 Ctrl+Shift+E Pprzednia zaznaczna kmórka Następna zaznaczna kmórka Funkcje asist Przejdź d elementu Przejdź d trybu Lista sprawzdań Przejdź d trybu Dkumenty Zaznacz wszystk Kpiwanie zaznaczneg pla Eksprtuj dane Imprtuj dane Nwe sprawzdanie Zarządzaj sprawzdaniami Drukuj aktywną tabelę Zapisz tabelę Wklej zawartść wcześniej zaznaczneg pla Pkaż wszystkie zakładki Ukryj wszystkie zakładki Wyłącz /włącz "Listę frmularzy" Wyłącz /włącz "Panel edycyjny" Wyłącz /włącz "Panel narzędzi" Wyłącz /włącz "Panel statusu" Pkaż ustawienia filtra Pkaż ustawienia srtwania Ustaw autmatycznie nagłówki tabel Wyłącz / włącz zakładkę "Błędy" Wyłącz / włącz zakładkę "Szczegóły reguł" Wyłącz / włącz zakładkę "Szczegóły XBRL" Wyłącz / włącz zakładkę "Wyniki wyszukiwania" Wyłącz / włącz zakładkę "Kmentarz kmórki" Wyłącz / włącz zakładkę "Wyniki weryfikacji mapwań" Wyłącz / włącz zakładkę "Kmunikacja z transis" Przełącz pmiędzy tabelami Wszelkie prawa zastrzeżne: 34

35 Ctrl+Shift+F Ctrl+Shift+H Ctrl+Shift+P Ctrl+Shift+R Ctrl+Shift+S Ctrl+Shift+T F5 F11 Znajdź kmórkę Znajdź / zastąp wartść Drukuj wypełnine tabele Znajdź regułę Zapisz wszystkie tabele Znajdź tabelę Odśwież zawartść tabeli i danych zależnych Włącz / wyłącz tryb pełnekranwy Rysunek 11. Skróty klawiszwe zastswane w asist 3.3 Pstać ekranu z twartymi frmularzami sprawzdawczymi w zakładce Sprawzdania Wszystkie dane, raprtwane przez banki i innych użytkwników asist, przygtwywane są w zakładce mdułwej Sprawzdania. Niezależnie d rdzaju sprawzdań, układ infrmacji prezentwanych na ekranie przy twartych sprawzdaniach jest zawsze taki sam i ma pstać jak na przykładwym rysunku 5 (zb. rzdział Pstać aplikacji p jej uruchmieniu). Górna część ekranu, tak jak we wszystkich innych zakładkach mdułwych, przeznaczna jest na: menu funkcyjne lewa strna pierwszeg wiersza, przełącznik widku dkumentów, pzwalający na szybkie przełączenie się między twartym sprawzdaniem, a listą wcześniej utwrznych sprawzdań - prawa strna pierwszeg wiersza, panel narzędzi, zawierający ikny funkcyjne częst wyknywanych funkcji: funkcje ułatwiające wypełnianie danych w tabelach lewa strna funkcje bejmujące pełny cykl sprawzdawczy, raz funkcje związane z wyknywaniem zmian w ustawieniach sprawzdań i zmianą statusów prawa strna Pniżej ikn funkcyjnych znajduje się pasek z zakładkami twartych sprawzdań. Mżliwa jest jednczesna praca przy kilku sprawzdaniach bez kniecznści ich zamykania, jednakże przy prblemach z pamięcią kmputera, wymagane jest zamknięcie części z nich. Przełączanie się między różnymi twartymi sprawzdaniami dbywa się pprzez wybranie zakładki wymaganeg sprawzdania. Aktywne jest zawsze t sprawzdanie, któreg zakładka jest pdświetlna. W głównym knie aplikacji prezentwana jest: Wszelkie prawa zastrzeżne: 35

36 w górnej części leweg panelu - lista wszystkich dstępnych frmularzy sprawzdawczych, wybranych pdczas twrzenia sprawzdania, składających się z: jednej tabeli (przykładw: ) wielu tabel (przykładw: ) w dlnej części leweg panelu kna: lista tabel należących d frmularza wybraneg w górnej części leweg panelu Przykładw: p wybraniu w górnej części panelu kna: frmularza, w dlnym panelu prezentwana jest lista tabel, z których składa się FBN001, czyli:, w górnej części praweg panelu: zakładki z nazwami twartych frmularzy, tabela, wybrana spśród listy wszystkich dstępnych tabel, prezentwanych w lewym górnym lub dlnym panelu kna (twierana tabela przed nazwą musi psiadać znaczenie ), zakładki z nazwami twartych tabel, Przełączanie się między różnymi twartymi frmularzami/tabelami dbywa się, pprzez wybór dpwiedniej zakładki. Zakładki z aktywną tabelą i frmularzem d któreg należy tabela, zawsze są pdświetlne. Przykładw, na rysunku 5 aktywna jest tabela: FBN004C dla frmularza FBN004. Nazwy zakładek prezentwane są: przed zapisaniem wprwadznych danych: kursywą,, p zapisaniu danych:,, w dlnej części praweg panelu: zakładki dpwiadające funkcjm zaznacznym w menu Widk w Panelu walidacji czyli: błędy, reguły, szczegóły XBRL, wyniki wyszukiwania, kmentarze kmórek, wyniki weryfikacji mapwań raz kmunikacja transis (przy aktywnej funkcji Kmunikacja z transis ). Wszelkie prawa zastrzeżne: 36

37 nad listą wszystkich frmularzy znajduje się filtr wyszukiwania frmularzy mżliwe jest szybkie dszukanie wymaganeg frmularza. dzięki któremu: na panelu statusu (wiersz u dłu ekranu), widczne są infrmacje twartym, aktywnym sprawzdaniu: lewy róg: nazwa aktywnej tabeli sprawzdania, adres kmórki, na której ustawiny jest kursr (pdświetlnej), wartść kmórki, na której ustawiny jest kursr (pdświetlnej), pusty, gdy nie jest twarta żadna tabela prawy róg: suma wartści zaznacznych w aktywnej tabeli (infrmacja pmcna przy uzgadnianiu tabel), nazwa sprawzdania, kres, któreg dtyczy sprawzdanie, status sprawzdania, infrmacja włączeniu funkcji: Prezentacja w tysiącach (dla sprawzdań dla których w menu Widk uaktywnina zstała ta funkcja) Ilść infrmacji prezentwanych na ekranie mże ulegać zmianie w zależnści d ustawień wybranych przez użytkwnika w menu Widk, szczegółw mówinych w rzdziale Widk. 3.4 Praca w wersji jedn i wielstanwiskwej Aplikacja asist mże pracwać: w wersji jednstanwiskwej na bazie Derby lub Oracle, w wersji wielstanwiskwej na bazie Oracle. Infrmacja tym, jakie są mżliwści aplikacji asist wykrzystywanej przez użytkwnika (wersja jedn czy wielstanwiskwa), zawarta jest w pliku licencyjnym: asist.license. Wybór typu bazy danych na której ma pracwać aplikacja asist: dknywany jest przez użytkwnika pdczas pierwszeg uruchamiania aplikacji, zapisywany jest w pliku db.prperties. Aby sprawdzić w jakiej wersji zstała zainstalwana wykrzystywana aplikacja asist, należy wybrać funkcję: asist infrmacje (zb. rzdział 4.1 asist infrmacje). Wszelkie prawa zastrzeżne: 37

38 3.4.1 Wersja jednstanwiskwa Wersja jednstanwiskwa znacza, że aplikacja jest zainstalwana i wykrzystywana tylk na jednym kmputerze. Mże na pracwać: na bazie Derby gdzie wykrzystywana jest lkalna baza wbudwana - najczęściej wykrzystywana, na bazie Oracle - przy wykrzystaniu zewnętrznej bazy Oracle Wersja wielstanwiskwa Wersja wielstanwiskwa pzwala na jednczesną pracę wielu użytkwników na różnych stanwiskach asist, łączących się z jedną bazą danych. Zawsze wymagana jest tutaj: baza Oracle, W wersji wielstanwiskwej mżliwa jest praca wielu użytkwników: na tabelach różnych sprawzdań i nie ma wówczas żadnych graniczeń w edytwaniu takich tabel, na różnych tabelach teg sameg sprawzdania i nie ma wówczas żadnych graniczeń w edytwaniu takich tabel, na tych samym tabelach jedneg sprawzdania, twierając tabele w jednym z trybów: edycja na wyłącznść : pierwsza sba, która twrzy daną tabelę ma mżliwść jej edytwania, klejne sby, twierające taką tabelę mgą ją twrzyć wyłącznie d pdglądu (dczytu), współdzielna edycja : wiele sób twierających tą samą tabelę mże ją jedncześnie edytwać, d dczytu : tabela twierana jest tylk d dczytu, bez mżliwści jej mdyfikwania c sprawia, że nie jest na w żaden spsób blkwana d edycji dla innych użytkwników. Praca na tabelach, twartych w różnych trybach Otwierając tabelę, użytkwnik mże sam zadecydwać w jakim trybie chce twrzyć tabelę: czy twierana tabela ma być edytwana, czy mże twarta tylk d pdglądu, czy chce, aby inni użytkwnicy mgli jedncześnie z nim edytwać daną tabelę, czy chce ją twrzyć na wyłącznść, tak aby inni mgli jedynie twrzyć ją d pdglądu. Otwierając tabelę w standardwy spsób, tzn. klikając dwukrtnie lewym przyciskiem myszy na nazwę tabeli: Wszelkie prawa zastrzeżne: 38

39 przy pierwszym użytkwniku twierającym daną tabelę: tabela zawsze twiera się w trybie edycja na wyłącznść, mżliwe jest mdyfikwanie danej tabeli tylk przez teg jedneg użytkwnika, bk nazwy tabeli prezentwane jest znaczenie:, jak na przykładwym rysunku 12, Rysunek 12. Widk tabeli twartej w trybie edycja na wyłącznść przy klejnym użytkwniku twierającym tabelę: zawsze twiera się tabela w trybie d dczytu, mżliwe jest przeglądanie danych zapisanych w tabeli, bez mżliwści ich mdyfikacji, wszystkie kmórki tabeli prezentwane są w frmie wyszarznej, przed nazwą takiej tabeli prezentwane jest znaczenie:, jak na przykładwym rysunku 13, Rysunek 13. Widk tabeli twartej w trybie d dczytu Aby twrzyć tabele sprawzdawcze w trybie, pzwalającym innym użytkwnikm na jednczesne mdyfikwanie tych tabel, knieczne jest: dwukrtne kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli, wybranie jedneg z wymaganych trybów twarcia tabeli (zb. rysunek 14). Rysunek 14.Lista trybów twierania tabel Wszelkie prawa zastrzeżne: 39

40 Wybór pcji: Otwórz tabele w trybie edycji na wyłącznść, czyli: spwduje: twarcie tabeli w standardwy spsób, tzn. tak jak przy dwukrtnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy (zb. rysunek 12). Wybór pcji: Otwórz tabele w trybie współdzielnej edycji, czyli: spwduje: twarcie tabeli d edycji, przy jednczesnym udstępnieniu tej tabeli d edycji dla innych użytkwników asist, przed nazwą takiej tabeli prezentwane jest ddatkwe znaczenie, jak na przykładwym rysunku 15, Rysunek 15. Widk tabeli twartej w trybie współdzielnej edycji Wybór pcji: Otwórz tabele w trybie d dczytu, czyli: spwduje: twarcie tabeli tylk d dczytu, przy jednczesnym udstępnieniu tej tabeli d edycji dla innych użytkwników asist, prezentację wszystkich kmórek tabeli w frmie wyszarznej, bez mżliwści ich mdyfikacji, przed nazwą takiej tabeli prezentwane jest znaczenie:, jak na przykładwym rysunku 13, Odświeżanie danych wprwadznych i zapisanych na innych stanwiskach Aby dświeżyć dane wprwadzne na innych stanwiskach mżna wykrzystać funkcję: menu Tabela lub Wszelkie prawa zastrzeżne: 40

41 skrót klawiszwy F5 bądź zamknąć i pnwnie twrzyć tabelę Rzwiązywanie knfliktów pwstałych przy zapisywaniu danych Wprwadzając dane w trybie współdzielnej edycji mże się zdarzyć, że: przy wyknywaniu funkcji Zapisz tabelę lub Zapisz wszystkie tabele wystąpi prblem z zapisem wprwadznych danych, wyświetlny zstanie kmunikat jak na rysunku 16. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy: Rysunek 16. Kmunikat pwstałym knflikcie danych d tej samej kmórki, na dwóch różnych stanwiskach asist, zstaną wprwadzne różne wartści, użytkwnicy wybirą jedną z funkcji zapisujących dane, pierwszy z użytkwników zapisze wprwadzne dane, przy próbie zapisania danych przez drugieg użytkwnika pjawi się knflikt w danych. P wystąpieniu knfliktu danych: kmórka w której dszł d knfliktu prezentwana jest w jasn różwym klrze, przed nazwą tabeli w której dszł d knfliktu, zmienia się na czerwne zabarwienie ikny znaczającej tryb współdzielnej edycji czyli:, w dlnej części ekranu, w zakładce Knflikty (zb. rysunek 17), prezentwane są infrmacje zaistniałych knfliktach, czyli: nazwa tabeli i adres kmórki w której dszł d knfliktu, miara i wymiar tej kmórki, wartść lkalna, która nie mgła być zapisana, wartść zapisana w bazie, na innym stanwisku. Wszelkie prawa zastrzeżne: 41

42 Rysunek 17. Zakładka Knflikty prezentująca knflikt danych w przypadku wielu knfliktów, każdy z nich prezentwany jest w sbnym wierszu. Aby w prsty spsób rzwiązać zaistniały knflikt, należy w zakładce Knflikty : zaznaczyć wiersz, dla któreg chcemy rzwiązać knflikt pierwsza pzycja w wybranym wierszu musi mieć pstać:, wybrać jedną z uaktywninych ikn: - gdy użytkwnik chce rzwiązać knflikt pprzez zachwanie wprwadznych wartści lkalnych (zb. rysunek 18), - gdy użytkwnik chce, aby zstała przywrócna wartść z bazy (zb. rysunek 19), Rysunek 18. Rzwiązanie knfliktu pprzez zachwanie wartści lkalnych Rysunek 19. Rzwiązanie knfliktu pprzez przywrócenie wartści z bazy udzielić pzytywnej dpwiedzi na wyświetlne zapytanie, P rzwiązaniu knfliktów: zmienia się zabarwienie: kmórki w której wcześniej występwał knflikt na jasn żółte, ikny znaczającej tryb współdzielnej edycji dla tabeli, czyli:, Wszelkie prawa zastrzeżne: 42

43 zakładka Knflikty nie zawiera żadnych danych, mżliwe jest już zapisanie wprwadznych danych. 4 Funkcje asist Wybierając z prawej strny paska zakładek mdułwych iknkę: asist pzwalające na: uzyskanie infrmacji wersji aplikacji asist, aktualizację aplikacji d nwszej wersji, wprwadzenie zmian d ustawień glbalnych, lkalnych czy użytkwnika, migrację preferencji użytkwnika, prezentację histrii zmian dknywanych w systemie, zarządzanie raprtami analitycznymi, zarządzanie zmiennymi katalgwymi, zarządzanie mapwaniem danych, zarządzanie brszurami, zarządzanie taksnmiami, twrzenie i dtwarzanie kpii bezpieczeństwa, - wyświetlają się (zb. rysunek 20) funkcje Rysunek 20. Funkcje asist 4.1 asist - infrmacje Aby uruchmić funkcję asist-infrmacje należy wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 43

44 lub Alt A bądź iknę ( lewy górny róg ekranu) Wyświetli się wówczas kn jak na rysunku 21, w którym dstępne są funkcje: infrmacje systemie, test wymagań sprzętwych, zapis danych diagnstycznych, knsla sql Aby zamknąć tą funkcję, mżna: kliknąć na wyświetlny rysunek, lub wybrać przycisk Rysunek 21. Numer wersji aplikacji Infrmacje systemie Funkcja ta dstarcza infrmacji na temat wykrzystywanej aplikacji asist (zb. rysunek 21), infrmując : wersji aplikacji asist, wersji bazy danych, dstępnych mdułach, liczbie użytkwników, mgących jedncześnie pracwać w aplikacji, typie bazy danych (Derby czy Oracle), adresie IP kmputera na którym zainstalwany jest współpracujący z asist system transis (JMS brker URL ), Wszelkie prawa zastrzeżne: 44

45 wersji Javy wykrzystywanej przez asist (32/64 bity) Test wymagań sprzętwych Funkcja ta: pzwala na wyknanie testu sprawdzająceg gtwść sprzętu na którym zainstalwana jest aplikacja asist d bsługi nwej sprawzdawczści ITS (becne wymagania są znacznie większe d wcześniejszych i zstały zaprezentwane w dkumencie: Opis wymagań sprzętwych dla systemów: asist, transis i axsis dstępnym na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: sprawdza wielkść: pamięci peracyjnej kmputera (min 4000MB) pamięci peracyjnej przydzielnej d aplikacji asist (min 1200MB) wyknywana jest: w spsób autmatyczny przy pierwszym uruchmieniu aplikacji w wersji 5.7.2, w dwlnym mmencie na życzenie użytkwnika, p wybraniu funkcji Testuj wymagania sprzętwe Aby w dwlnym mmencie pracy w aplikacji asist uruchmić test wymagań sprzętwych, należy wybrać: Iknkę (prawa strna paska zakładek mdułwych) lub p wybraniu funkcji asist infrmacje wybierając jedną z pcji: lub Ustawienia użytkwnika Inne wybrać przycisk funkcyjny: (zb. rysunek 48) lub Alt A bądź iknę ( lewy górny róg ekranu) wybrać przycisk funkcyjny: (zb. rysunek 21) Przeprwadzenie Testu wymagań sprzętwych każdrazw wyknywane jest w trzech krkach. Krk 1 t prezentacja infrmacji celwści przeprwadzenia testu (zb. rysunek 22). Wszelkie prawa zastrzeżne: 45

46 Obk infrmacji kniecznści przeprwadzenia testu (związanej z nwą sprawzdawczścią ITS) zstał tu dłączny link d dkumentu z wymaganiami sprzętwymi i systemwymi. Przed rzpczęciem testu istnieje więc mżliwść dknania weryfikacji wymagań sprzętwych. Rysunek 22. Przykładwy wynik testu dla sprzętu spełniająceg wymagania techniczne Wybranie przycisku spwduje: rzpczęcie testu. Krk 2 t właściwe sprawdzanie wydajnści systemu (zb. rysunek 23). Rysunek 23. Właściwy prces testwania sprzętu Wszelkie prawa zastrzeżne: 46

47 Pdczas testu sprawdzane są: pamięć systemwa, pamięć maszyny wirtualnej JAVA. Test jest zakńczny, gdy na prezentwanym ekranie, przy dwóch pwyższych elementach pjawią się ddatkwe znaczenia:. Wybranie przycisku przerwanie testu, zamknięcie kna z testem. spwduje: Krk 3 t prezentacja wyników przeprwadzneg testu (zb. przykładwy rysunek 24 i 25). Rysunek 24. Przykładwy wynik testu dla sprzętu niespełniająceg wymagania techniczne Rysunek 25. Przykładwy wynik testu dla sprzętu spełniająceg wymagania techniczne Wszelkie prawa zastrzeżne: 47

48 Na ekranie wyświetlne są infrmacje : wykrytej przez system fizycznej pamięci kmputera, pamięci przydzielnej d aplikacji asist (wirtualnej maszyny JAVA), zaleceniach w stsunku d wykrytych parametrów pamięci. Obk tych infrmacji wprwadzn tu ddatkwe znaczenia, które w spsób brazwy przedstawiają wyniki przeprwadzneg testu: - system nie psiada wystarczającej pamięci RAM - system psiada minimalną wymaganą ilść pamięci RAM - psiadana pamięć RAM jest ptymalna. Aby zamknąć tą funkcję, mżna wybrać: przycisk, lub: przycisk Dane diagnstyczne Aby w dwlnym mmencie pracy w aplikacji asist zapisać dane diagnstyczne aplikacji asist, należy: p wybraniu funkcji asist infrmacje wykrzystując jedną z pcji: lub Alt A bądź iknę ( lewy górny róg ekranu) wybrać przycisk funkcyjny: (zb. rysunek 21) Funkcja ta: pzwala na zapisanie danych systemwych działaniu aplikacji, w frmie pliku nazwie: dump.zip, jest wykrzystywana, gdy pdczas bieżącej pracy w aplikacji, pjawiają się jakieś błędy i wymagana jest pmc techniczna w celu rzwiązania zaistniałych prblemów, Wszelkie prawa zastrzeżne: 48

49 Utwrzny plik: nie będzie zawierał żadnych danych sprawzdawczych, lecz tylk dane systemwe z pracy aplikacji, które pzwlą na szybsze rzwiązanie prblemu, należy przesłać na adres: Knsla SQL Funkcja ta: zstała stwrzna d wyknywania zapytań diagnstycznych, pzwala wyknywać zapytania SQL bezpśredni z pzimu aplikacji asist, Zaleca się krzystanie z knsli SQL p knsultacji z pmcą techniczną aplikacji asist. Aby uruchmić funkcję Knsla SQL należy, p wybraniu funkcji asist infrmacje wykrzystując jedną z pcji: lub Alt A bądź iknę ( lewy górny róg ekranu) wybrać przycisk funkcyjny: (zb. rysunek 21) Wyświetli się wówczas ekran jak na rysunku 26, umżliwiający wprwadzenie wymaganych zapytań SQL. Rysunek 26. Knsla SQL Wszelkie prawa zastrzeżne: 49

50 Wszystkie funkcje mżliwe tu d wykrzystania: pgrupwane zstały w menu Knsla SQL (zb. rysunek 27), dstępne są także w frmie ikn funkcyjnych znajdujących się p prawej strnie kna (zb. rysunek 26). Rysunek 27. Funkcja menu Knsla SQL Wyknaj Aby wyknać zapytanie SQL, należy p wpisaniu wymaganeg zapytania, uruchmić funkcję Wyknaj, wybierając: Menu Knsla SQL lub iknę lub CTRL + ENTER Przykładwy wynik zapytania SQL przedstawia rys. 28: Rysunek 28. Przykładwy wynik zapytania SQL Zapisz wynik Aby zapisać wynik wyknaneg zapytania SQL, należy uruchmić funkcję Zapisz wyniki wybierając: Wszelkie prawa zastrzeżne: 50

51 Menu Knsla SQL lub iknę Funkcja ta: pzwala na zapisanie pełnych wyników zapytania, w frmie plików *.zip. Wyknaj skrypt Aby wyknać skrypt przesłany przez pmc techniczną asist, należy uruchmić funkcję Wyknaj skrypt wybierając: Menu Knsla SQL lub iknę i wskazać trzymany plik ze skryptami SQL Funkcja ta: umżliwia wyknanie skryptów SQL zapisanych w pliku *.zip. Histria Aby sprawdzić histrię wyknywanych zapytań SQL, należy uruchmić funkcję Histria wybierając: Menu Knsla SQL lub iknę lub CTRL + H Funkcja ta: umżliwia sprawdzenia histrii zapytań. Przykładwa histria zapytań SQL zstała przedstawina na rys. 29. Wszelkie prawa zastrzeżne: 51

52 Rysunek 29. Przykładwa histria zapytań SQL W histrii zapytań widczne są: pstać wyknaneg zapytania, dzień i gdzina wyknaneg zapytania, czas trwania wyknywaneg zapytania, liczba wyświetlnych wierszy. P pdświetleniu dwlneg zapytania na prezentwanej histrii zapytań i wybraniu przycisku jest jeg pnwne wyświetlenie i uruchmienie w knsli., mżliwe 4.2 Aktualizacja Aby uruchmić funkcję Aktualizacja należy wybrać: lub Alt A Wyświetla się wówczas ekran jak na rysunku 30. Funkcja ta: umżliwia wyknanie aktualizacji aplikacji asist d nwej wersji, pzwala na pbranie właściwych plików aktualizacyjnych, mże zstać wyknana przy wykrzystaniu internetu lub lkalnie, p wskazaniu dpwiednieg pliku aktualizacyjneg, Prces aktualizacji aplikacji przebiega w 3 krkach Krk 1 t wybór spsbu aktualizacji (zb. rysunek 30). Wszelkie prawa zastrzeżne: 52

53 Mżliwe jest wyknanie aktualizacji : lkalnie, lub z internetu Rysunek 30. Aktualizacja aplikacji asist. Krk 2 t wskazanie pliku d aktualizacji Przy aktualizacji lkalnej, wyświetla się kn, w którym należy wskazać plik d aktualizacji, wcześniej pbrany za strny Plik aktualizacyjny pwinien mieć rzszerzenie: jar, jak przykładw: update jar Jeżeli pbrany plik ma rzszerzenie.zip: nie należy teg pliku rzpakwywać lecz d aktualizacji wskazać plik z rzszerzeniem. zip, lub wcześniej dknać zmiany rzszerzenia.zip na właściwy:.jar i d aktualizacji wskazać taki plik. Przy aktualizacji z internetu, prezentwane jest kn jak na rysunku 31. Rysunek 31. Aktualizacja z internetu Wszelkie prawa zastrzeżne: 53

54 Istnieje tu mżliwść wybru spsbu pbierania aktualizacji: bez serwera Prxy - gdy istnieje bezpśrednia łącznść z Internetem, lub gdy łącznść z internetem dbywa się pprzez serwer Prxy: z autmatyczną knfiguracją serwera Prxy, z ręczną knfiguracją serwera Prxy, kreślając tu ddatkw: adres serwera Prxy raz prt W plu Adres w spsób autmatyczny wyświetlany jest adres d pbrania udstępninej aktualizacji. Jeg pstać jest uzależnina d rdzaju sprawzdawczści przygtwywanej w asist a wybranej pdczas instalacji aplikacji, czyli: - dla sprawzdawczści bwiązkwej plskich Banków - dla sprawzdawczści BPSSF - dla sprawzdawczści EBA ITS Pd tymi adresami dstępne są aktualizacje, p włączeniu przez dstawcę autmatycznej aktualizacji, która zazwyczaj dstępna jest następneg dnia p udstępnieniu aktualizacji na strnie: Krk 3 t pbieranie pliku d aktualizacji (zb. rysunek 32) Przed właściwym załadwaniem plików d aktualizacji, infrmwani aktualizacjach, c brazuje przykładwy rysunek 32. jesteśmy mżliwych d pbrania Rysunek 32. Infrmacja mżliwych d pbrania aktualizacjach Wszelkie prawa zastrzeżne: 54

55 P pzytywnym zatwierdzeniu wyświetlneg zapytania, następuje pbieranie wskazanych plików aktualizacyjnych a p ich pbraniu wyświetla się ekran jak na rysunku 33. Rysunek 33. Infrmacja załadwaniu plików d aktualizacji. Zakńczenie działania tej funkcji dknywane jest p wybraniu przycisku zapytania jak na rysunku 34., c skutkuje wyświetleniem Rysunek 34. Zapytanie pnwne uruchmienie aplikacji celem dknania właściwej aktualizacji Udzielenie dpwiedzi : zamyka funkcję Aktualizacja i pzwala wyknywać wszystkie peracje w aplikacji asist, aktualizacja właściwa nie wykna się. Dpier p zamknięciu aplikacji i pwtórnym jej uruchmieniu wyświetli się zapytanie czy ma zstać wyknana aktualizacja, tak jak t przedstawia rysunek 35 i p pzytywnym zatwierdzeniu wyświetlneg kmunikatu, aplikacja zstanie zaktualizwana. Udzielenie dpwiedzi zamknięcie aplikacji, pwtórne jej uruchmienie,, pwduje: wyświetlenie zapytania jak na rysunku wyknanie właściwej aktualizacji. 35 i p pzytywnym zatwierdzeniu wyświetlneg kmunikatu, Wszelkie prawa zastrzeżne: 55

56 Rysunek 35. Zapytanie wyknanie właściwej aktualizacji Jeżeli udzielna dpwiedź jest negatywna i wybrany zstanie klawisz, t: aktualizacja nie wykna się, aplikacja uruchmi się w dtychczas wykrzystywanej wersji, przy klejnym restarcie, pnwnie wyświetli się kmunikat z zapytaniem: Chcesz teraz zainstalwać aktualizacje? Kmunikat mżliwści zainstalwania aktualizacji wyświetlany będzie przy każdym pnwnym starcie aplikacji, aż d mmentu wyknania tej aktualizacji. Jeżeli pytanie t zstanie zatwierdzne klawiszem się kmunikat, który brazuje rysunek 36., rzpcznie się właściwy prces aktualizacji i wyświetli Rysunek 36. Prces aktualizacji właściwej. P prawidłw zakńcznej aktualizacji wyświetla się kmunikat jak na rysunku 37. Rysunek 37. Zakńczenie prcesu aktualizacji. Każdrazw p zakńczeniu aktualizacji, należy sprawdzić wersję aplikacji, wykrzystując d teg funkcję: Numer wersji aplikacji znajduje się w prawym dlnym rgu wyświetlneg ekranu infrmacyjneg (zb. rysunek 21). W przypadku braku dpwiednieg pliku d aktualizacji wyświetla się kmunikat jak na rysunku 38. Wszelkie prawa zastrzeżne: 56

57 Rysunek 38. Brak dpwiedniej aktualizacji Wyjście i zamknięcie tej funkcji dbywa się wówczas p wybraniu przycisku. 4.3 Ustawienia asist Wszystkie funkcje związane z ustawieniami aplikacji asist, zstały tu pgrupwane w trzech zakładkach. Aby uruchmić funkcję Ustawienia należy wybrać: Ustawienia bądź wykrzystując skrót klawiszwy: Alt-A Ustawienia a następnie uaktywnić jedną z wymaganych zakładek (zb. rysunek 39): Rysunek 39. Włączna funkcja kmunikacji ze zrzeszeniem. Wszelkie prawa zastrzeżne: 57

58 Funkcjnalnści tutaj występujące: w pełnym zakresie, czyli z mżliwścią wprwadzania zmian - dstępne są w większści funkcji dla użytkwników uprawnieniach administratra, w granicznym zakresie, czyli d pdglądu prezentwanych infrmacji - dstępne są dla wszystkich użytkwników Ustawienia glbalne Bczna zakładka : dnsi się d całej aplikacji asist, jest wykrzystywana przez użytkwników, krzystających z pcji bezpśrednieg wysyłania wygenerwanych sprawzdań d systemu transis, użytkwnikm uprawnieniach administratra pzwala na włączanienie/wyłączanie funkcji bezpśrednieg kmunikwania z systemem transis, w wersji wielstanwiskwej, zmiany tych ustawień mgą być wyknywane tylk wówczas, gdy w systemie pracuje wyłącznie jeden użytkwnik (pzstali użytkwnicy są wylgwani), Praca w trybie transis P uaktywnieniu zakładki (zb. rysunek 39), prezentwane są statni przyjęte: ustawienia dtyczące Pracy w trybie transis, które mgą mieć pstać: - praca w trybie transis zstała włączna - praca w trybie transis zstała wyłączna Praca w trybie transis pwinna być włączna: przy wyknywaniu funkcji: Generuj Sprawzdanie (gdy użytkwnik chce wysłać sprawzdanie bezpśredni d transis), Zmień status sprawzdania (gdy ma zstać zmieniny status sprawzdania), przed wyknaniem funkcji: Nwe sprawzdanie, aby asist mógł debrać właściwy kmunikat zdefiniwaniu teg sprawzdania przez system transis, gdyż tylk wtedy funkcje te mgą się wyknać prawidłw. Wszelkie prawa zastrzeżne: 58

59 Przy wyłączaniu/włączaniu tej funkcji, każdrazw wyświetlany jest kmunikat (jak na rysunku 40) infrmujący, że wprwadzne zmiany zstaną zastswane dpier p restarcie aplikacji asist. Rysunek 40. Infrmacja twarzysząca włączaniu/wyłączaniu funkcji Praca w trybie transis Zaleca się, aby Praca w trybie transis była przez cały czas włączna i płączenie z systemem transis był aktywne, gdyż tylk wówczas wszystkie zmiany wprwadzane d systemu transis znajdują swje natychmiastwe dzwierciedlenie w asist. P włączeniu funkcji: Praca w trybie transis, p prawej strnie paska zakładek mdułwych prezentwana jest jedna z ikn: - gdy płączenie z systemem transis jest aktywne, - gdy płączenie z systemem transis jest nieaktywne. Jeśli żadna z pwyższych ikn nie występuje znacza t, że w Ustawieniach Glbalnych nie jest włączna (zaznaczna) pcja Praca w trybie transis Ustawienia lkalne Prezentwane tu ustawienia, związane są z kmputerem na którym zainstalwana jest aplikacja asist. Bczna zakładka, w zależnści d psiadanych uprawnień, pzwala na sprawdzanie (wszyscy użytkwnicy) i wprwadzanie zmian (administratr) w zakresie : dstępu d asist Serwera funkcja widczna tylk w bankach psiadających licencję asist rzszerzną ten kmpnent, używanej wirtualnej maszyny Javy: 32 / 64 bitwej, zarządzania pamięcią przydzielną d bsługi asist, miejsca zapisu preferencji użytkwnika, języka w którym prezentwana jest aplikacja. Wszelkie prawa zastrzeżne: 59

60 asist Serwer P uaktywnieniu zakładki (zb. rysunek 41), prezentwany jest: adres d asist Serwera znajdująceg się na innej maszynie, gdzie wyknywane są wyliczenia mapwań, peracje ETL raz ładwanie tabel z "Magazynu Migawek". Zakładka : Rysunek 41. asist Serwer w ustawieniach lkalnych asist widczna jest tylk w tych bankach, w których licencja asist rzszerzna jest nwy kmpnent asist Serwer, służący d zdalneg wyknywania zadań wymagających przetwarzania dużej ilści danych. Przy wykrzystaniu przycisku, mżna tutaj: sprawdzić płączenie asist z asist Serwerem, W przypadku błędneg adresu lub innych prblemów z płączeniem, wyświetlany jest kmunikat jak na przykładwym rysunku 42. Rysunek 42. Błąd płączenia z asist Serwerem, wyświetlany w ustawieniach lkalnych Wszelkie prawa zastrzeżne: 60

61 Jeżeli przyczyną błędu jest niewłaściwie wprwadzny adres lub hasł, należy pdać właściwe hasł i adres dstępu w pstaci: gdzie: hstname t nazwa dmenwa DNS lub IP serwera na którym zainstalwany jest asist Serwer 9999 t numer prtu czyli przykładw: Ddatkw pd adresem (lkalizacja knsli www asist Serwera) należy ddać jednstki które będą łączyć się z asist Serwerem. Wymagane pla: Kd nr jednstki (np. 8001, 8002 itp.) Nazwa nazwa jednstki Hasł hasł jakie jednstka wpisze w aplikacji asist Jeśli pmim właściwych danych dstępwych nadal wyświetlany jest kmunikat jak na rysunku 39 t mże t znaczać, że asist Serwer nie zstał jeszcze uruchminy. Wirtualna maszyna Javy P uaktywnieniu zakładki (zb. rysunek 43), prezentwane są infrmacje : używanej w asist wirtualnej maszynie Javy: 32 bitwej lub 64 bitwej wersji. Rysunek 43. Wybór wirtualnej maszyny Javy w ustawieniach lkalnych asist Wprwadzenie zmiany używanej wersji Javy na 64 bitwą mżliwe jest tylk, przy 64-bitwym systemie peracyjnym. Wszelkie prawa zastrzeżne: 61

62 Zalecane jest, aby użytkwnicy sprządzający sprawzdania listwe składające się z dużej liczby pzycji (przykładw: w NB300 prezentwanie pwyżej 1tys. pzycji dużym zaangażwaniu) pracwali na 64-bitwej wersji Javy i psiadali c najmniej 4 GB RAM. Zarządzanie pamięcią P uaktywnieniu zakładki (zb. przykładwy rysunek 44), mżliwe jest: sprawdzenie jaka pamięć peracyjna zstała przydzielna d bsługi asist. Rysunek 44. Zarządzanie pamięcią w ustawieniach lkalnych Minimalna ilść pamięci jaką mżna przydzielić d bsługi asist, t 500MB. Jeśli jednak pdczas pracy asist wymaga większej ilści pamięci peracyjnej (wskaźnik zużycia pamięci ma czerwny pasek i miga), wówczas mżliwe jest tutaj wprwadzenie zmian i przydzielenie mu większej ilści pamięci. Wskaźnik zużycia pamięci (zb. rysunek 45) prezentwany jest p prawej strnie paska zakładek mdułwych i w spsób szacunkwy infrmuje : ilści wlnej i wielkści wykrzystywanej przez asist pamięci peracyjnej P najechaniu kursrem myszki na wskaźnik zużycia pamięci (zb. rysunek 45), prezentwane są przybliżne wartści wlnej i używanej przez asist pamięci. Rysunek 45. Wskaźnik zużycia pamięci Wszelkie prawa zastrzeżne: 62

63 Iknka prezentująca zajętść dstępnej pamięci przyjmwać mże różną pstać: - gdy zajętść pamięci mieści się w granicach dpuszczalnych, - gdy przydzielna pamięć zstała w znacznym zakresie wykrzystana przez asist, - gdy zagrżne jest pprawne funkcjnwanie aplikacji z pwdu zbyt małej dstępnej pamięci peracyjnej (wskaźnik pamięci ddatkw pulsacyjnie wyświetla się i gaśnie), Najbezpieczniej jest, gdy wskaźnik zużycia pamięci ma zabarwienie szare. Jeśli zabarwienie ikny przez dłuższy czas jest pmarańczwe bądź czerwne, należy: zwlnić część d tej pry wykrzystywanej pamięci (pprzez zamknięcie nieptrzebnych frmularzy i restart aplikacji), lub/i zwiększyć w ustawieniach glbalnych, wcześniej przydzielną pamięć peracyjną. Preferencje użytkwnika Przełączając się na zakładkę (zb. przykładwy rysunek 46): mżna sprawdzić d jakich katalgów zapisywane są lgi i preferencje użytkwników pracujących na danym kmputerze: katalg aplikacji (przykładw, dla aplikacji zainstalwanej na dysku C w pdkatalgu asist5, lgi zapisywane będą: C:\aSISt5\lgs, inne preferencje użytkwnika: C:\aSISt5\preferences), katalg użytkwnika systemweg (przykładw, dla użytkwnika systemweg Anna i aplikacji zainstalwanej na dysku C w pdkatalgu asist5, będzie t: C:\aSISt5\users\lgs i C:\aSISt5\users\preferences), administratr mże wprwadzić wymagane zmiany d tych ustawień. Rysunek 46. Miejsce zapisu preferencji użytkwnika Wszelkie prawa zastrzeżne: 63

64 Język aplikacji P wybraniu zakładki (zb. przykładwy rysunek 47): mżna sprawdzić język, w którym prezentwana jest aplikacja asist administratr mże wprwadzić wymagane zmiany d tych ustawień. Rysunek 47. Język aplikacji asist Ustawienia użytkwnika Wybierając funkcję Ustawienia użytkwnika, czyli bczną zakładkę wprwadzić zmiany dtyczące: (zb. rysunek 48), mżna mtywu klrystyczneg, innych ustawień - prezentacji zakładek mdułwych. Rysunek 48. Ustawienia użytkwnika prezentacja zakładek mdułwych w innych ustawieniach Wszelkie prawa zastrzeżne: 64

65 Dstępne tu funkcje: aktywne są dla wszystkich użytkwników, mgą być wyknywane w dwlnym mmencie pracy w aplikacji. Mtywy klrystyczne P uaktywnieniu zakładki (zb. rysunek 49), dstępna jest zakładka, pzwalająca na: wprwadzenie zmian w zakresie używanych mtywów klrystycznych dla aplikacji asist (skórki), Wszystkie dstępne skórki (zb. rysunek 49), t: srebr, niebieska pustynia, las bambuswy, błękitny księżyc, różwa śliwka, cytryna Rysunek 49. "Ustawienia użytkwnika" - dstępne mtywy klrystyczne Inne P uaktywnieniu zakładki (zb. rysunek 48), dstępna jest zakładka, pzwalająca na: Wszelkie prawa zastrzeżne: 65

66 zaznaczenie pcji: P zaznaczeniu tej pcji, przy starcie aplikacji bk zakładki Sprawzdanie system autmatycznie twierał będzie wszystkie inne zakładki mdułwe, które przed zakńczeniem pracy w asist nie zstały zamknięte (mduł Mapwanie danych, Raprty analityczne ), Wyłączenie tej funkcji spwduje, że p starcie aplikacji na ekranie widczna będzie tylk jedna zakładka mdułwa: Sprawzdanie. przetestwanie wymagań sprzętwych za pmcą: rzdziale Test wymagań sprzętwych.. Funkcja zstała pisana w 4.4 Dane dstępwe Aby uruchmić funkcję Dane dstępwe należy wybrać: Wyświetla się wówczas ekran taki jak na przykładwym rysunku 50. Funkcja ta: Rysunek 50. Dane dstępwe pzwala na definiwanie danych dstępwych d baz danych, umżliwia zarządzanie zdefiniwanymi tu danymi dstępwymi pprzez ich mdyfikwanie i usuwanie, becnie jest wykrzystywana w mdule Mapwanie danych i Magazyn migawek w ETL, ale w przyszłści planwane jest rzszerzenie jej zakresu. Wszelkie prawa zastrzeżne: 66

67 Wszystkie pdfunkcje mżliwe tu d wykrzystania zstały: pgrupwane w menu: Dane dstępwe i Widk, raz udstępnine w frmie ikn funkcyjnych, prezentwanych pniżej menu funkcyjneg, czyli: - dśwież - pkaż hasła - nwe dane dstępwe - edytuj dane dstępwe (pdświetlne) - usuń dane dstępwe (pdświetlne) Aby wprwadzić nwe dane dstępwe d bazy danych, należy wybrać: Menu Dane dstępwe lub Iknę:, I w nwym knie jak na rysunku 51, wprwadzić: Identyfikatr Opis: pcjnalnie URL: adres URL bazy danych wg schematu: gdzie: jdbc:racle:thin: - wymagana nazwa sterwnika hstname - nazwa DNS bądź adres IP kmputera z zainstalwanym silnikiem bazy Oracle prt - numer prtu, na którym nasłuchuje silnik bazy danych SID identyfikatr instancji bazy. Wszelkie prawa zastrzeżne: 67

68 Rysunek 51. Definiwanie nwych danych dstępwych 4.5 Histria peracji Aby uruchmić funkcję Histria peracji należy wybrać: Wyświetla się wówczas ekran taki jak na przykładwym rysunku 52. Rysunek 52. Histria peracji Funkcja ta: umżliwia uzyskanie infrmacji wszystkich czynnściach wyknywanych w systemie, dzięki zastswanym tu filtrm, pzwala wyselekcjnwać ptrzebne infrmacje według: nazwy użytkwnika daty typu aktywnści: imprt aktualizacja dkumentu archiwizacja utwrzenie nweg kresu Wszelkie prawa zastrzeżne: 68

69 przywrócenie archiwum aktualizacja kntekstu utwrzenie użytkwnika edycja użytkwnika imprt taksnmii migracja włączenie krekt usuwanie danych kresu Infrmacje tu uzyskane nie są pwiązane z żadnym kresem sprawzdawczym, lecz dtyczą tych czynnści, które zstały kreślne w filtrze wyszukiwania, dla zdefiniwaneg kresu. 4.6 Raprty analityczne Aby uruchmić mduł Raprty analityczne należy wybrać: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 6) wybrać :. Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa:, grupująca funkcje: pzwalające na definiwanie i twrzenie dwlnych raprtów analitycznych, wykrzystujących wcześniej wprwadzne dane, ułatwiające dknywanie analiz raprtwanych danych, niezależnie d statusu danych sprawzdawczych, umżliwiające bankm spółdzielczym generwanie raprtów analitycznych, przygtwanych w systemie transis i udstępninych zrzesznym bankm, P wybraniu tej funkcji wyświetla się kn jak na przykładwym rysunku 53. Wszelkie prawa zastrzeżne: 69

70 Rysunek 53. Mduł Raprty analityczne widk gólny Na ekranie prezentwana jest lista raprtów analitycznych: utwrznych przez bank, i/lub zdefiniwanych przez bank zrzeszający i udstępniny zrzesznym bankm spółdzielczym. Mduł Raprty analityczne, mże być wykrzystywany: w pełnym zakresie - przez banki psiadające licencję asist rzszerzną ten mduł, w granicznym zakresie - przez wszystkie banki spółdzielcze, Wyselekcjnwane dane w pstaci utwrznych raprtów mgą prezentwać: dane rzeczywiste siągnięte przez bank i/lub dane zagregwane, zgdnie z wcześniej wybranym agregatem, Agregacja danych mże być wyknywana na różnych etapach przygtwywania raprtu: przy wybrze kresów sprawzdawczych, wybrze banków (jeżeli w asist znajdują się dane kilku jednstek), przy wybrze faktów d analiz Mżliwe d wybru typy agregacji danych, t: suma, średnia, mediana, wartść minimalna, wartść maksymalna, dchylenie standardwe, wariancja, Wszelkie prawa zastrzeżne: 70

71 Utwrzne raprty mgą być: prezentwane: w frmie tabelarycznej, wykresu liniweg, wykresu słupkweg, wydrukwane, wyeksprtwane d pliku w frmacie MS Excel lub CSV, Banki psiadające licencję pszerzną mduł Raprtów analitycznych, mgą: twrzyć nwe raprty, edytwać istniejące raprty, usuwać raprty, w dwlnym mmencie generwać dwlne raprty, Banki spółdzielcze, krzystające z mdułu Raprty analityczne, które w granicznym zakresie wykrzystują raprty zdefiniwane i publikwane przez zrzeszenie, mgą: w dwlnym mmencie generwać dstępne raprty, wyeksprtwać wygenerwane raprty d pliku Excel, wydrukwać wygenerwane raprty na drukarce, Szczegółwe infrmacje przedstawiające funkcje dstępne w mdule Raprty analityczne mówin w II części instrukcji asist: Mduł raprty analityczne Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: 4.7 Zmienne katalgwe Aby uruchmić zarządzanie Zmiennymi katalgwymi należy wybrać: lub Wszelkie prawa zastrzeżne: 71

72 - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa: definiwanie, mdyfikwanie i usuwanie wcześniej utwrznych: wyrażeń, stałych, stałych zależnych, wykrzystywanych przy:, grupująca funkcje pzwalające na: twrzeniu własnych raprtów analitycznych w mdule Raprtów analitycznych raz, definiwaniu wyrażeń mapujących w mdule Mapwania danych Zarządzanie zmiennymi katalgwymi: w pełni dstępne jest - dla banków, psiadających ddatkwą licencję jedneg z mdułów: Raprty analityczne lub Mapwanie danych, w granicznym zakresie dstępne jest - dla banków spółdzielczych krzystających z raprtów definiwanych przez Zrzeszenia i wówczas w aplikacji asist zmienne katalgwe: są widczne, są wykrzystywane w raprtach analitycznych zdefiniwanych przez zrzeszenia ale nie mgą być edytwane i nie mżna twrzyć nwych zmiennych katalgwych, Szczegółwe infrmacje przedstawiające Zarządzanie zmiennymi katalgwymi mówin w II części instrukcji asist: Mduł raprty analityczne. Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: 4.8 Reguły Aby uruchmić mduł Reguły należy wybrać: lub Wszelkie prawa zastrzeżne: 72

73 - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :, bądź zakładka mdułwa Menu Reguły Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa:, grupująca funkcje dstępne: w pełnym zakresie - dla banków psiadających licencję asist rzszerzną mduł Edytr reguł, w granicznym zakresie dla pzstałych banków. P wybraniu mdułu Reguły wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 54, prezentujący zestawy reguł dla taksnmii istniejących w aplikacji asist. Rysunek 54. Zarządzanie regułami widk gólny Dla każdeg zbiru reguł prezentwane tu są: kresy bwiązywania reguł zawartych w tych zbirach : bwiązuje d w plu tym zawsze pdana jest data, d której bwiązują reguły kntrlne, bwiązuje d mże być pdana data kńca bwiązywania reguł, bądź ple t mże być puste (jeśli nie zstała kreślna data d kiedy reguły tam zawarte są aktywne ple nie zawiera żadneg wpisu), status każdeg zestawu reguł: aktywny nieaktywny Dstępne tu funkcje, t: Wszelkie prawa zastrzeżne: 73

74 filtrwanie infrmacji, edycja reguł, imprt reguł własnych aktywne tylk przy licencji rzszerznej mduł Edytr reguł, eksprt reguł własnych aktywne tylk przy licencji rzszerznej mduł Edytr reguł, ustawienia reguł W dkumencie tym szczegółw zaprezentwane są tylk te funkcje, które dstępne są dla wszystkich użytkwników. Pełne mówienie wszystkich funkcji dstępnych w ramach licencji rzszerznej Mduł reguł zawiera IV część instrukcji asist: Mduł Reguł. Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: Zakres dstępnści edytra reguł Banki psiadające licencję pszerzną mduł Reguły, mają mżliwść: przeglądania listy dstępnych zestawów reguł, pdglądu szczegółów reguł: NBP, XBRL, asist należących d prezentwanych zestawów reguł, bez mżliwści ich mdyfikacji, sprawdzenia wersji reguł bwiązujących dla pszczególnych zestawów reguł, sprawdzania ustawień, zdefiniwanych dla pszczególnych zestawów reguł przy negatywnych wynikach walidacji zawartych tam reguł (XBRL, NBP, asist), wprwadzania zmian d pwyższych ustawień, twrzenia i mdyfikacji nwych reguł własnych banku, wyłączania/włączania (dezaktywacja/aktywacja) dwlnych reguł XBRL, reguł NBP, reguł asist, raz reguł własnych banku, imprtwania reguł własnych banku, eksprtwania reguł własnych banku. Banki nie psiadające uprawnień d pełneg wykrzystywania mdułu Reguły, mgą: w przypadku banków kmercyjnych: przeglądać listę dstępnych zestawów reguł, sprawdzać szczegóły reguł: NBP, XBRL, asist należących d prezentwanych zestawów reguł, bez mżliwści ich mdyfikacji, sprawdzać wersje reguł bwiązujących dla pszczególnych zestawów reguł, sprawdzać i wprwadzać zmiany d ustawień zdefiniwanych dla negatywnych wyników walidacji istniejących reguł (XBRL, NBP, asist), Wszelkie prawa zastrzeżne: 74

75 deaktywwać/aktywwać dwlne, pjedyncze reguły NBP, XBRL, asist, w przypadku banków spółdzielczych: przeglądać listę dstępnych zestawów reguł, sprawdzać wersje reguł bwiązujących dla pszczególnych zestawów reguł, sprawdzać ustawienia zdefiniwane dla negatywnych wyników walidacji istniejących reguł (XBRL, NBP, asist, transis) bez mżliwści wprwadzania zmian. Wszelkie zmiany w ustawieniach reguł wyknywane są tu przez Zrzeszenia w systemie transis i przy wysyłaniu kmunikatu publikacji taksnmii, przesyłane d aplikacji asist Filtrwanie zestawów reguł W celu szybszeg sprawdzenia jakie zbiry reguł dwłują się d wybranych pakietów sprawzdawczych, mżliwe jest filtrwanie wyświetlanych infrmacji przy wykrzystaniu dstępnych filtrów. Aby uruchmić funkcję Filtruj infrmacje w mdule Reguły należy wybrać: lub bądź - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać : zakładka mdułwa Menu Reguły a następnie: Menu Widk lub: Ikna Funkcja ta: dstępna jest dla wszystkich użytkwników, pzwala na wyselekcjnwanie wyświetlanych infrmacji wg: typu taksnmii, daty bwiązywania, statusu zestawu reguł (aktywny / nieaktywny), p uruchmieniu (wybraniu wymaganeg filtra wyszukiwania), zmienia się zabarwienie ikny funkcyjnej z czarnej na niebieską :. Wszelkie prawa zastrzeżne: 75

76 Wybranie zakładki (zb. rysunek 55) pzwala na: zaznaczenie jedneg lub wielu typów taksnmii, dla których mają zstać zaprezentwane istniejące zestawy reguł zaprezentwanie na liście tylk tych zbirów reguł, które są zgdne z wcześniej dknanym wybrem. Rysunek 55. Filtrwanie zestawu reguł wg Typu taksnmii Wybranie zakładki (zb. rysunek 56) pzwala na: wybranie kresu, z którym mają być pwiązane prezentwane zbiry reguł kntrlnych, zaprezentwanie tylk tych zbirów reguł, które są zgdne z wcześniej dknanym wybrem. Rysunek 56. Filtrwanie zestawu reguł wg Daty Przy włącznym filtrze wyszukiwania, zakładki: Typy i Daty prezentwane są pgrubiną czcinką. Wszelkie prawa zastrzeżne: 76

77 4.8.3 Edycja reguły Aby uruchmić funkcję Edytuj reguły w mdule Reguły należy wybrać: lub bądź - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać : zakładka mdułwa Menu Reguły a następnie: Menu Zestaw reguł lub: Ikna i wybrać jedną z pcji: Funkcja ta: w pełnym zakresie dstępna jest tylk dla użytkwników psiadających licencję asist pszerzną Mduł reguł, w granicznym zakresie dstępna jest dla wszystkich banków. P jej uruchmieniu prezentwany jest ekran jak na przykładwym rysunku 57. Rysunek 57. Zarządzanie zestawem reguł. Wszelkie prawa zastrzeżne: 77

78 Ograniczny zakres tej funkcji, t: dstarczanie infrmacji istniejących regułach, dla pszczególnych zestawów reguł (zb. rysunek 57), wyświetlanie szczegółów tych reguł - bez mżliwści ich mdyfikacji (zb. przykładwy rysunek 58): p zaznaczeniu wymaganej reguły i wybraniu ikny Rysunek 58. Szczegóły reguły wyświetlane w mdule Reguły prezentacja reguł w frmacie XBRL Frmula (zb. przykładwy rysunek 59): p zaznaczeniu wymaganej reguły i wybraniu ikny. Rysunek 59. Prezentacja reguły w frmacie XBRL Frmula w mdule Reguły Wszelkie prawa zastrzeżne: 78

79 deaktywwanie/aktywwanie wybranych reguł (nie dtyczy zrzesznych banków spółdzielczych): p zaznaczeniu wymaganej reguły i wybraniu dpwiedni ikny: /. Pełny zakres mżliwści funkcji, t: dla reguł: XBRL, NBP, asist: dstarczanie infrmacji istniejących regułach, deaktywwanie/aktywwanie wybranych reguł, wyświetlanie infrmacje szczegółach tych reguł bez mżliwści ich mdyfikacji, sprawdzanie zapisu reguł w frmacie XBRL Frmula, dla reguł własnych: wprwadzanie zmian, d wcześniej utwrznych reguł, deaktywwanie/aktywwanie wybranych reguł, sprawdzanie zapisu reguł w frmacie XBRL Frmula, usuwanie reguł, Szczegółwe mówienie pełneg zakresu mżliwści funkcji Edytuj przedstawine zstały w IV części instrukcji asist: Mduł Reguł. Instrukcja ta dstępna jest na naszej strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: Ustawienia reguł Aby sprawdzić jakie są przyjęte ustawienia dla pszczególnych zestawów reguł, należy wykrzystać funkcję Ustawienia reguł wybierając: lub bądź - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać : zakładka mdułwa Menu Reguły a następnie: Menu Zestaw Reguł lub: Wszelkie prawa zastrzeżne: 79

80 Iknę Funkcja ta: mże zstać wybrana dpier p wcześniejszym zaznaczeniu na liście zestawu reguł, dla któreg chcemy sprawdzić istniejące tam ustawienia, dla różnych użytkwników dstępna jest w różnym zakresie (zb. rzdział Zakres dstępnści edytra reguł) w zależnści d teg jakich zestawów reguł dtyczy, mże bsługiwać jedną lub dwie pdfunkcje (zb. rysunek 60): Ustawienia grup aktywna jest dla wszystkich wcześniej wybranych zbirów reguł, Ustawienia walidacji wyświetla się tylk dla tych zbirów reguł, które psiadają reguły kntrlne sprawdzające zależnści pmiędzy różnymi sprawzdaniami (zb. na rys.62: [PD 3.1; Rezerwa bwiązkwa 3.1]), Rysunek 60. Ustawienia reguł Funkcja sprawdzenie: Ustawienia grup dla wcześniej wybraneg zestawu reguł pzwala na: wersji reguł w danym zestawie taksnmii, ustawień w spsbie prezentacji negatywnych wyników kntrli reguł, ustawień kalkulacji dla każdej z istniejących grup reguł, włączanie/wyłączanie w prcesie walidacji, kntrli reguł należących d daneg zestawu reguł, wprwadzanie zmian w zakresie: spsbu prezentacji negatywnych wyników kntrli reguł w prcesie walidacji, ustawień kalkulacji dla pszczególnych grup reguł, Każda grupa reguł psiada dwa znaczenia numeryczne identyfikujące istniejący tam zestaw taksnmii (zb. rysunek 54), z których: Wszelkie prawa zastrzeżne: 80

81 pierwszy numer znacza wersję reguł w danym zestawie taksnmii, drugi numer znacza wersję zmian wprwadznych w regułach w danym zestawie taksnmii. Ustawienia jakie mgą zstać przyjęte dla grup reguł, interpretujące negatywne wyniki walidacji, t: błąd strzeżenie ignruj Jeżeli niespełnienie zdefiniwanej reguły ustawine jest jak: błąd znacza t, że d czasu pprawienia istniejąceg błędu, niemżliwe będzie wygenerwanie sprawzdania, strzeżenie znacza t, że sprawzdanie mże zstać wygenerwana, ale występuje strzeżenie niespełninych regułach, ignruj - znacza t, że sprawzdanie mże zstać wygenerwana, a brak zgdnści wprwadznych danych z istniejącymi regułami zstał zignrwany i aplikacja asist nie wyświetla żadnej infrmacji niespełninych regułach, W przypadku pdgrup w regułach (zb. rysunek 61), istnieje mżliwść: przyjęcia ustawień takich jakie zstały wprwadzne dla danej grupy głównej reguł i wówczas wybierane są ustawienia pakietu, lub wprwadzne są indywidualne pzimy raprtwania niespełninych reguł, jak błąd, strzeżenie lub ignruj, Rysunek 61. Ustawienia reguł dla pdgrup Jeżeli dana pdgrupa reguł ma inne ustawienia niż grupa główna, wówczas w przypadku niespełnienia reguł, spsób raprtwania tych niespełninych reguł jest taki, jaki zstał ustawiny dla danej pdgrupy. Wszelkie prawa zastrzeżne: 81

82 Zmiany dmyślnych ustawień klasyfikwania rzbieżnści pmiędzy zawartymi regułami a wprwadznymi danymi dla pszczególnych taksnmii dtyczące: banków spółdzielczych - mgą być wyknywana tylk przez Zrzeszenia w systemie transis, banków kmercyjnych mgą być wyknywane przez sby d teg upważnine, Wprwadzne tu zmiany ustawień nie mają jednak wpływu na pzim kntrli dknywanej przez NBP przy wczytywaniu sprawzdań d prgramu SIS. Mżliwe d wybrania tutaj ddatkwe pcje ustawień kalkulacji, t: nie wyliczaj bez argumentów, wyliczaj bez argumentów, wyliczaj bez argumentów lub rezultatu W zależnści d przyjęteg tu spsbu kalkulacji, funkcje: Wylicz reguły, Wylicz wartści w tabeli, Wylicz wartści kmórki, wyliczają bądź nie wyliczają wartści dla reguł wyliczeniwych. Opcja nie wyliczaj bez argumentów znacza, że jeżeli składwe reguł wyliczeniwych nie psiadają wartści, t żadna z funkcji wyliczeniwych nie wyliczy wartści takiej reguły i wartść kmórki w której znajduje się reguła wyliczeniwa, p uruchmieniu wyliczania nie zstanie zmienina. Opcja wyliczaj bez argumentów działa jak nie wyliczaj bez argumentów z wyjątkiem sytuacji, gdy wyliczana kmórka zawiera wartść różną d zera, a składwe reguły wyliczeniwej nie mają wartści (są puste). Wówczas d kmórki zawierającej taką regułę wyliczeniwą wstawiane jest zer. Opcja wyliczaj bez argumentów lub rezultatu działa jak wyliczaj bez argumentów raz ddatkw, gdy wyliczana kmórka i jej składwe nie zawierają żadnych wartści, wówczas wstawiane jest zer d kmórki zawierającej regułę wyliczeniwą. Ustawienia walidacji Funkcja : wyświetla się tylk dla tych zbirów reguł, które psiadają reguły kntrlne sprawdzające zależnści pmiędzy różnymi sprawzdaniami (przykładw: PD-Rezerwa Obwiązkwa zb. na rys.62), pzwala na walidację sprawzdań zależnych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 82

83 Rysunek 62. Ustawienie walidacji sprawzdań zależnych Zaznaczenie pcji: waliduj sprawzdania zależne umżliwi p uruchmieniu funkcji Waliduj dane, jednczesną walidację danych wszystkich tych sprawzdań, d których dwłują się reguły kntrlne należące d danej taksnmii. Zmiany tutaj wprwadzne są zmianami glbalnymi i dnszą się d wszystkich kresów sprawzdawczych pwiązanych z daną taksnmią (tych już istniejących jak i nwutwrznych). Jeżeli wprwadzne zmiany nie pwinny bejmwać nwtwrzneg kresu, knieczne jest wówczas wprwadzenie stswnych zmian. 4.9 Mapwania danych Aby uruchmić mduł Mapwania danych należy wybrać: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. Na pasku zakładek mdułwych utwrzy się wówczas nwa zakładka, grupująca funkcje pzwalające na : twrzenie dwlnej ilści zbirów wyrażeń mapujących i zarządzanie nimi, definiwanie wyrażeń mapujących i źródeł danych, zarządzanie źródłami danych d mapwań, wyknanie eksprtu zdefiniwanych wyrażeń mapujących i ich imprtu d inneg zbiru wyrażeń mapujących Mduł Mapwań, t ddatkwa funkcjnalnść aplikacji asist, która: Wszelkie prawa zastrzeżne: 83

84 dstępna jest wyłącznie dla banków, psiadających licencję rzszerzną ten mduł, jest ściśle pwiązana z funkcją Zasilanie danymi wg mapwań, szczegółw mówiną w III części instrukcji asist: Mduł mapwania danych, dzięki której utwrzne własne wyrażenia mapujące i zdefiniwane źródła zasilania danych, mgą zasilić danymi aplikację asist, Zdefiniwane tu: źródła danych : są niezależne d bwiązującej taksnmii, mają charakter glbalny dla całej aplikacji, są współdzielne przez wykrzystujące je wyrażenia mapujące, wyrażenia mapujące : są ściśle pwiązane ze zbirami wyrażeń mapujących, dtyczą wszystkich kresów pwiązanych z kreślnym zbirem wyrażeń mapujących, dwłując się d wcześniej zdefiniwanych źródeł danych. Szczegółwe infrmacje przedstawiające funkcjnalnść mdułu Mapwań mówin w III części instrukcji asist: Mduł mapwania danych. Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: Użytkwnicy i rle Aby uruchmić mduł Użytkwnicy i rle należy wybrać: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa: dwóch pdzakładkach: Zarządzanie kntami użytkwników (zb. rysunek 63), Zarządzanie rlami (zb. rysunek 64)., w której funkcje zstały pgrupwane w Dstępnść funkcji w tym mdule uzależnina jest d uprawnień użytkwników w aplikacji asist: dla wszystkich użytkwników dstępna jest funkcja Mje dane z zakładki Zarządzanie kntami użytkwników, Wszelkie prawa zastrzeżne: 84

85 pzstałe funkcje aktywne są tylk dla administratra asist Zarządzanie kntami użytkwników P uruchmienie mdułu Użytkwnicy i rle, w zakładce Zarządzanie kntami użytkwników, wyświetla się lista użytkwników aplikacji asist, jak na przykładwym rysunku 63. Rysunek 63. Mduł Użytkwnicy i rle zakładka Zarządzanie kntami użytkwników Lista ta, dstarcza takich infrmacji jak: Lgin użytkwników, Nazwę użytkwników, użytkwników, Rle nadane użytkwnikm, Statusy użytkwników. Przy wykrzystaniu iknki, mżliwe jest tu wyselekcjnwanie prezentwanych infrmacji według: typu aktywnści użytkwników:, wymaganeg lginu: i wówczas na liście mże być prezentwana różna liczba użytkwników aplikacji. Wszelkie prawa zastrzeżne: 85

86 P uruchmieniu (wybraniu) wymaganeg filtra wyszukiwania, zmienia zabarwienie ikny funkcyjnej z czarnej na niebieską :. W zakładce Zarządzanie kntami użytkwników główne funkcje zstały pgrupwane w menu Użytkwnik i pzwalają na: sprawdzenie/edycję ustawień użytkwnika zalgwaneg d asist, utwrzenie nweg użytkwnika, wprwadzanie zmian d wcześniej wprwadznych ustawień aktywnych użytkwników, dezaktywację użytkwników, którzy z różnych pwdów nie będą już krzystali z aplikacji asist, aktywację użytkwników, którzy byli już wcześniej wprwadzenie d bsługi aplikacji i z jakiś przyczyn zstali dezaktywwani i psiadali nieaktywne knt, prezentację zmian związanych z zarządzaniem kntami użytkwników. Mje dane Aby uruchmić funkcję Mje dane należy: uaktywnić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. a następnie: przełączyć bczną zakładkę na Zarządzanie kntami użytkwników i wybrać Menu Użytkwnik lub Iknę Funkcja ta: dstępna jest dla wszystkich użytkwników, pzwala użytkwnikwi zalgwanemu d asist, wprwadzenie zmian d : jeg danych dstępwych, jeg danych sbwych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 86

87 P uruchmieniu tej funkcji wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 64. Rysunek 64. Dane użytkwnika Nwy użytkwnik Aby uruchmić funkcję Nwy użytkwnik należy: uaktywnić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. a następnie: przełączyć bczną zakładkę na Zarządzanie kntami użytkwników i wybrać Menu Użytkwnik lub Iknę Funkcja ta: dstępna jest tylk dla użytkwników psiadających uprawnienia administratra systemweg, umżliwia dpisanie nwych użytkwników d bsługi aplikacji asist, pzwala utwrzyć tylk jedn knt dla każdeg użytkwnika. P uruchmieniu tej funkcji wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 65. Wszelkie prawa zastrzeżne: 87

88 Rysunek 65. Dpisywanie nweg użytkwnika d asist Aby dpisać nweg użytkwnika, knieczne jest: wprwadzenie danych dstępwych nweg użytkwnika, czyli jeg nazwy (lgin) i hasła, raz nadanie nwemu użytkwnikwi wymaganych uprawnień, czyli dpwiedniej rli. Dane sbwe użytkwnika wprwadzane są pcjnalnie, gdyż mgą ne zstać później uzupełnine już przez sameg użytkwnika, przy wykrzystaniu funkcji Mje dane. Przy nadawaniu uprawnień, wybór plega na przeniesieniu jednej lub kilku (wzajemnie się niewykluczających) ról z leweg d praweg panelu kna. W lewym panelu kna prezentwane są wszystkie mżliwe d wybru rle, natmiast d praweg panelu kna przenszne są tylk te, które maja być dstępne dla nwtwrzneg użytkwnika. Wybór ról dbywa się przy wykrzystaniu przycisku: - p wcześniejszym zaznaczeniu w lewym panelu kna jednej lub kilku ról. Jeżeli dknan niewłaściweg wybru i w prawym panelu znajdują się rle, które nie pwinny być aktywne dla twrzneg użytkwnika, t aby je usunąć, należy użyć jeden z klawiszy: - p wcześniejszym zaznaczeniu ról d usunięcia, - mżna usunąć wszystkie rle przeniesine d praweg panelu kna. Wszelkie prawa zastrzeżne: 88

89 Przy nadawaniu uprawnień użytkwnikm, mgą być wykrzystywane rle: predefiniwane autmatycznie utwrzne przez aplikację (zb. rzdział 13.1 Uprawnienia użytkwników): administratr systemwy, administratr, peratr, peratr raprtów analitycznych, czytelnik, utwrzne przez administratra systemweg dpwiadające indywidualnym ptrzebm użytkwników pracujących w aplikacji (zb. rzdział Twrzenie nwej rli) Nie ma mżliwści dpisania użytkwnika d bazy asist, bez nadania mu uprawnień, czyli rli (zb. rysunek 66). Rysunek 66. Kmunikat braku nadanej rli nwtwrznemu użytkwnikwi Dpier nadanie użytkwnikwi dpwiednich uprawnień i zapisaniu g w bazie, pzwli nwemu użytkwnikwi na lgwanie się d aplikacji, krzystając z jeg danych dstępwych. Edytuj ustawienia użytkwnika Aby uruchmić funkcję Edycja ustawień użytkwnika należy: uaktywnić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać:. a następnie: przełączyć bczną zakładkę na Zarządzanie kntami użytkwników i wybrać Menu Użytkwnik lub Iknę Wszelkie prawa zastrzeżne: 89

90 Funkcja ta: dstępna jest tylk dla użytkwników psiadających uprawnienia administratra systemweg, pzwala na wprwadzanie zmian d danych użytkwników, bsługujących aplikację asist, uaktywnia się p wybraniu (pdświetleniu) na liście użytkwnika, któreg mają dtyczyć zmiany, Zmianie mgą pdlegać wszystkie pla, za wyjątkiem Nazwy użytkwnika P uruchmieniu tej funkcji wyświetla się ekran jak na rysunku 65, jednakże teraz prezentuje n wcześniej wprwadzne dane użytkwnika. Dezaktywuj użytkwnika Aby uruchmić funkcję Dezaktywacja użytkwnika należy: uaktywnić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać:. a następnie: przełączyć bczną zakładkę na Zarządzanie kntami użytkwników i wybrać Menu Użytkwnik lub Iknę Funkcja ta: dstępna jest tylk dla użytkwników psiadających uprawnienia administratra systemweg, uaktywnia się p wybraniu (pdświetleniu) z listy użytkwnika któreg knt ma zstać dezaktywwane, zmienia status wybraneg użytkwnika na nieaktywny, c skutkwać będzie tym, że taki użytkwnik nie będzie się mógł lgwać się i pracwać na aplikacji asist, mże dezaktywwać knta wszystkich użytkwników utwrznych w aplikacji za wyjątkiem jedneg administratra systemweg (zawsze musi pzstać jeden użytkwnik takich uprawnieniach). Przy próbie dezaktywacji użytkwnika, każdrazw wyświetlane jest zapytanie (zb. przykładwy rysunek 67), wymagające ptwierdzenia wyknania tej funkcji. Wszelkie prawa zastrzeżne: 90

91 Rysunek 67. Zapytanie czy dezaktywwać użytkwnika Pzytywne zatwierdzenie teg kmunikatu spwduje: zmianę statusu knta użytkwnika z aktywny na nieaktywny, pzstawienie knta w bazie, a przez t: uniemżliwienie utwrzenia inneg użytkwnika takim samym lginie (zb. rysunek 68). Rysunek 68. Kmunikat nieprawidłwych danych nweg użytkwnika umżliwienie w przyszłści aktywwania knta użytkwnika (zb. rzdział Aktywuj użytkwnika) Aktywuj użytkwnika Aby uruchmić funkcję Aktywacji użytkwnika należy: uaktywnić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać:. a następnie: przełączyć bczną zakładkę na Zarządzanie kntami użytkwników i wybrać Menu Użytkwnik lub Iknę Wszelkie prawa zastrzeżne: 91

92 Funkcja ta: dstępna jest tylk dla użytkwników psiadających uprawnienia administratra systemweg, uaktywnia się p wybraniu (pdświetleniu) z listy użytkwnika który psiada nieaktywne knt (wcześniej dezaktywwane), zmienia status wybraneg użytkwnika na aktywny. P uruchmieniu tej funkcji każdrazw wyświetlany jest kmunikat wymagający ptwierdzenia, jak na przykładwym rysunku 69. Rysunek 69. Zapytanie aktywację użytkwnika P pzytywnym zatwierdzeniu wyświetlneg kmunikatu: zmienia się status knta wybraneg użytkwnika z nieaktywny na aktywny, taki użytkwnik będzie się mógł pnwnie lgwać się i pracwać w aplikacji asist. Histria wprwadznych zmian Aby uruchmić funkcję Histria zmian należy: uaktywnić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać:. a następnie: przełączyć bczną zakładkę na Zarządzanie kntami użytkwników i wybrać: Menu Użytkwnik lub Iknę Wszelkie prawa zastrzeżne: 92

93 Funkcja ta: dstępna jest tylk dla użytkwników psiadających uprawnienia administratra systemweg, uaktywnia się p wybraniu (pdświetleniu) z listy użytkwnika, dla któreg chcemy sprawdzić histrię wprwadzanych zmian, wszystkie infrmacje prezentuje w nwym knie, w pstaci jak na rysunku 70. Rysunek 70. Histria zmian knta użytkwnika Zarządzanie rlami Aby uruchmić Zarządzanie rlami należy: uruchmić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać:. a następnie przełączyć bczną zakładkę, na: Zarządzanie rlami Wyświetla się wówczas lista dstępnych ról, które mgą być nadawane użytkwnikm pracującym w asist (zb. przykładwy rysunek 71). Rysunek 71. Mduł Użytkwnicy i rle zakładka Zarządzanie rlami Wszelkie prawa zastrzeżne: 93

94 Predefiniwane, zawsze dstępne rle (zb. rzdział 13.1 Uprawnienia użytkwników), t: administratr systemwy, administratr, peratr, peratr raprtów analitycznych, czytelnik, Są t dpwiedniki ról dstępnych i nadawanych użytkwnikm we wcześniejszych wersjach asist. Nie mgą być ne ani usuwane, ani też mdyfikwane. Pcząwszy d wersji 5.0 mżliwe jest definiwanie nwych ról, dstswanych d indywidualnych ptrzeb użytkwników pracujących w aplikacji, których uprawnienia mgą się wyraźnie różnić d wcześniej mówinych predefiniwanych ról. T administratr systemwy twrząc nwą rlę decyduje tym, jakie będą dstępne jej uprawnienia. Twrzenie nwej rli Aby uruchmić funkcję Twrzenie nwej rli należy: uaktywnić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. a następnie: przełączyć bczną zakładkę na Zarządzanie rlami i wybrać: Menu Rla lub Iknę Funkcja ta: pzwala na twrzenie nwych ról, które później nadawane są użytkwnikm pracującym w asist, dstępna jest wyłącznie dla użytkwnika uprawnieniach administratra systemweg. Wszelkie prawa zastrzeżne: 94

95 P uruchmieniu funkcji prezentwany jest ekran jak na rysunku 72 i uaktywnia się kreatr, który w pięciu krkach umżliwi utwrzenie nwej rli. Krk pierwszy t zdefiniwanie danych pdstawwych dla nwej rli (zb. rysunek 72), czyli wprwadzenie: wymaganeg: kdu rli (max 50 dwlnych cyfr i liter - bez plskich znaków diakrytycznych), pcjnalnie: pisu (max 255 dwlnych znaków) Rysunek 72. Definiwanie pdstawwych danych dla nwej rli Krk drugi t wybór praw funkcjnalnych (zb. rysunek 73). Rysunek 73. Wybór praw funkcjnalnych dla nwtwrznej rli W lewym panelu kna prezentwane są wszystkie mżliwe d wybru prawa funkcjnalne, natmiast d praweg panelu kna przenszne są te, które maja być dstępne dla nwtwrznej rli. Wybór praw z leweg panelu i przeniesienie ich d praweg panelu kna dbywa się przy użyciu przycisków: - wybór wszystkich dstępnych praw, - wybór jedneg bądź wielu praw, p wcześniejszym ich zaznaczeniu w lewym panelu kna, Wszelkie prawa zastrzeżne: 95

96 Jeżeli dknan niewłaściweg wybru i w prawym panelu znajdują się prawa, które nie pwinny być aktywne dla twrznej rli, t przy użyciu klawiszy: - mżna usunąć z praweg panelu kna wskazane praw funkcjnalne, - mżna usunąć wszystkie prawa przeniesine d praweg panelu kna. Dstępne tu prawa funkcjnalne, t: administratr mdułu analiz administratr mdułu brszur administratr wykluczeń aktualizacja aplikacji blkwanie sprawzdań edycja krekt edycja wykluczeń edycja mdułem hasła i klucze eksprt danych sprawzdawczych generacja raprtu histria aktywnści imprt danych sprawzdawczych imprt zbiru taksnmii kpia bazy danych mdyfikacja danych sprawzdania mdyfikacja kntekstu sprawzdania mdyfikacja ról użytkwników dczyt mapwań twieranie sprawzdania przejście d "edycji w trybie uzgadniania" przywracanie bazy danych przywracanie archiwum twrzenie archiwum twrzenie sprawzdania usuwanie archiwum zarządzanie jednstkami banków zarządzanie migawkami zarządzanie mdułem analiz zarządzanie mdułem mapwań zarządzanie regułami Wszelkie prawa zastrzeżne: 96

97 zarządzanie własnym kntem zarządzanie zbirami użytkwników zmiana statusu sprawzdania zmiana trybu krekt na TRANSIS zmiana trybu krekt na nadzrcy zmiana trybu krekt na wewnętrzny zmiana ustawień glbalnych Nwutwrzna rla, będzie miała dstęp tylk d tych funkcji, które zstaną wybrane i przeniesine d praweg panelu kna Krk trzeci t wybór praw d taksnmii (zb. rysunek 74). Rysunek 74. Wybór praw d taksnmii dla nwtwrznej rli Mżna tu: udzielić dstępu d wszystkich typów taksnmii, pprzez wybór pcji Praw d wszystkich taksnmii graniczyć dstęp d wybranych typów taksnmii Wybór wymaganej, bądź wszystkich taksnmii dbywa się tu w taki sam spsób, jak wybór praw funkcjnalnych. Krk czwarty t wybór praw d jednstek (zb. rysunek 75). Wszelkie prawa zastrzeżne: 97

98 Rysunek 75. Wybór praw d jednstek dla nwtwrznej rli Pdbnie, jak przy graniczeniu dstępu d kreślnych taksnmii, mżna tu: graniczyć uprawnienia d wybranych jednstek lub wybrać pcję: Praw d wszystkich jednstek bankwych Jednstki widczne w prawym panelu kna, będą dstępne dla twrznej rli. Krk piąty t zatwierdzenie wcześniej dknanych wybrów (zb. rysunek 76). Rysunek 76. Zatwierdzenie dknanych wybrów i zapis nwej rli Wprwadzne we wcześniejszych krkach wybry, mgą zstać zatwierdzne przy wykrzystaniu jedneg z wariantów zapisu: zapisz lub zapisz jak i użyciu przycisku. Wszelkie prawa zastrzeżne: 98

99 Utwrzna w ten spsób rla, mże zstać nadana: nwym dpisywanym użytkwnikm, lub użytkwnikm istniejącym już w systemie. Jeżeli nwtwrzna rla, ma tylk w nieznaczny spsób różnić się d wcześniej zdefiniwanej, istniejącej rli (dtyczy t także predefiniwanych ról), wówczas prstym spsbem na utwrzenie nwej rli mże być: wybranie (pdświetlenie) rli, którą chcielibyśmy zmdyfikwać, uaktywnienie funkcji edytuj rle (zb. rzdział Edytuj rle), wprwadzenie zmian w zakresie wymaganych praw funkcjnalnych, dstępnej taksnmii czy jednstek, zapisanie wprwadznych zmian przy wykrzystaniu pcji Zapisz jak. Edytuj rle Aby uruchmić funkcję Edytuj rle należy: uaktywnić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. a następnie: przełączyć bczną zakładkę na Zarządzanie rlami i wybrać: Menu Rla lub Iknę Funkcja ta: dstępna jest tylk dla użytkwników psiadających uprawnienia administratra systemweg, uaktywnia się p wybraniu (pdświetleniu) na liście rli, d której mają zstać wprwadzne zmiany, pzwala na mdyfikwanie ról, wcześniej utwrznych przez administratra systemweg, nie pzwala na wprwadzenie i zapisanie zmian w predefiniwanych (utwrznych przez system) rlach, w przypadku ról predefiniwanych, mżliwe jest edytwanie praw funkcjnalnych, dstępnej taksnmii czy dstępnych jednstek, jednakże przy zapisie wprwadznych zmian knieczne jest wybranie pcji zapisz jak i zapisanie rli pd nwym kdem. Wszelkie prawa zastrzeżne: 99

100 P uruchmieniu tej funkcji wyświetla się ekran, jak przy twrzeniu nwej rli z tym, że becnie prezentwane są wszystkie wcześniejsze ustawienia. Aby wprwadzić wymagane zmiany, mżna: przy wykrzystaniu przycisku, przechdzić przez klejne krki kreatra ról, mdyfikując wymagane uprawnienia, lub wybierając w lewym panelu kna wymagany krk kreatra: infrmacje pdstawwe, prawa funkcjnalne, prawa d typów taksnmii, prawa d jednstek bankwych, pdsumwanie wprwadzić i zapisać stswne zmiany Usuń rle Aby uruchmić funkcję Usuwanie ról należy: uaktywnić mduł Użytkwnicy i rle wybierając: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. a następnie: przełączyć bczną zakładkę na Zarządzanie rlami i wybrać: Menu Rla lub Iknę Funkcja ta: dstępna jest tylk dla użytkwników psiadających uprawnienia administratra systemweg, uaktywnia się p wybraniu (pdświetleniu) z listy rli d usunięcia, jest nieaktywna dla wszystkich predefiniwanych ról utwrznych przez system, czyli: Administratr, Administratr systemwy, Operatr, Czytelnik, Operatr mdułu analiz, Wszelkie prawa zastrzeżne: 100

101 mże zakńczyć się sukcesem tylk dla ról, które nie są pwiązane z żadnymi użytkwnikami pracującymi w asist. P uruchmieniu tej funkcji, każdrazw wyświetlane jest zapytanie, wymagające d użytkwnika ptwierdzenia bądź rezygnacji wyknania funkcji, jak na przykładwym rysunku 77. Rysunek 77. Zapytanie usunięcie rli Pzytywne zatwierdzenie wyświetlneg zapytania mże spwdwać: usunięcie rli z listy dstępnych ról, lub pzstawienie rli w bazie i wyświetlenie kmunikatu jak na rysunku 78, gdyż nie mżna usunąć rli, która pwiązana jest z użytkwnikami asist. Rysunek 78. Kmunikat braku mżliwści usunięcia rli pwiązanej z użytkwnikami asist 4.11 Jednstki bankwe Aby uruchmić mduł Jednstki bankwe należy wybrać: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa:, grupująca funkcje pzwalające na : definiwanie nwych jednstek bankwych, których sprawzdania będą knslidwane, mdyfikwanie i usuwanie wcześniej zdefiniwanych jednstek. Wszelkie prawa zastrzeżne: 101

102 Szczegółwe infrmacje związane z Jednstkami bankwymi mówin w VI części instrukcji użytkwnika: Mduł knslidacji. Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: Brszury Aby uruchmić Zarządzanie brszurami należy wybrać: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa:, grupująca funkcje pzwalające na : definiwanie brszur, pierających się na danych sprawzdawczych znajdujących się w bazie asist, wykrzystanie wcześniej zdefiniwanych raprtów analitycznych, pprzez wklejanie d przygtwywanych brszur całych tabel bądź ich wybranych pzycji, zarządzanie utwrznymi brszurami danych. Edytr brszur: dstępny jest tylk dla banków, psiadających licencję pszerzną ten mduł. Szczegółwe infrmacje związane z Brszurami danych mówin w V części instrukcji użytkwnika: Brszury danych. Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: Magazyn migawek Aby uruchmić Magazyn migawek należy wybrać: lub Wszelkie prawa zastrzeżne: 102

103 - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa: : ściśle pwiązana z mdułem mapwań, dzięki której mżliwe jest znaczne rzszerzenie mżliwści mdułu mapwań, pzwalająca na : definiwanie migawek w pstaci zbiru tabel z danymi źródłwymi, przechwywanie danych źródłwych sbn dla każdeg kresu sprawzdawczeg (instancji migawek) Szczegółwe infrmacje związane z Magazynem migawek mówin w III części instrukcji użytkwnika: Mduł mapwania danych i magazyn migawek. Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale Serwis -> Dkumentacja asist, pd adresem: Twrzenie kpii zapaswej Aby uruchmić funkcję Twrzenie kpii zapaswej należy wybrać: Funkcja ta: dstępna jest tylk w wersji jednstanwiskwej (derby), umżliwia utwrzenie kpii zapaswej istniejącej bazy danych, umieszczając skmpreswany plik w pdkatalgu /backup aplikacji asist/. O dknaniu kpii bazy danych użytkwnik jest infrmwany stswnym kmunikatem jak na przykładwym rysunku 79. Rysunek 79. Kmunikat utwrzeniu kpii bazy danych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 103

104 Kpia zapaswa istniejącej bazy danych w pstaci skmpreswaneg pliku umieszczana jest w pdkatalgu C:\aSISt\backup nazwie asist_backup_.x_rrrr-mm-dd_gg-ii-ss (w której pdana jest wersja asist raz data i gdzina sprządzenia tej kpii) Kpia bazy danych mże być także utwrzna: p uaktywnieniu funkcji Wyjście (zb. rzdział 4.16 Wyjście), przy zamykaniu aplikacji asist, wykrzystując przycisk, który p najechaniu kursrem myszki zmienia swje zabarwienie na czerwne. Dla wersji wielstanwiskwej, twrzenie kpii zapaswej dknywane jest narzędziami bazy danych ORACLE. Na naszej strnie w zakładce POMOC, mówiny jest przykładwy spsób pstępwania przy wyknywaniu/przywracaniu kpii bezpieczeństwa bazy Oracle Database 10g Express Editin Odtwarzanie kpii zapaswej Aby uruchmić funkcję Odtwarzanie kpii zapaswej należy wybrać: Funkcja ta: dstępna jest tylk w wersji jednstanwiskwej (derby), mże być wyknywana jedynie przez użytkwnika psiadająceg uprawnienia administratra, przywraca wskazaną wersję kpii zapaswej, wszystkie dane zstają dtwrzne według zarchiwizwaneg stanu, p dtwrzeniu danych wymagane jest pwtórne uruchmienie aplikacji, czym jesteśmy dwukrtnie infrmwani stswnymi kmunikatami: przed i p wyknaniu dtwarzania kpii zapaswej (zb. rysunek 80, rysunek 81), Rysunek 80. Kmunikat wyświetlany przed dtwrzeniem kpii bazy danych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 104

105 Rysunek 81. Kmunikat wyświetlany p dtwrzeniu kpii bazy danych. Dla wersji wielstanwiskwej, pdbnie jak twrzenie kpii zapaswej, tak i dtwarzanie kpii zapaswej wyknywane jest narzędziami bazy danych ORACLE. Na naszej strnie w zakładce POMOC, mówiny jest przykładwy spsób pstępwania przy wyknywaniu/przywracaniu kpii bezpieczeństwa bazy Oracle Database 10g Express Editin Wyjście Aby uruchmić funkcję Wyjście należy wybrać: lub - znajdujący się w prawym górnym rgu ekranu. (P najechaniu kursrem na tą iknę, zmienia się jej zabarwienie na czerwne ). Funkcja ta: w wersji jednstanwiskwej: kńczy działanie aplikacji asist, mże utwrzyć kpię zapaswą bazy danych, w wersji wielstanwiskwej: kńczy działanie aplikacji asist, Jeżeli w systemie występują tabele z niezapisanymi danymi, wyświetlne zstanie zapytanie jak na rysunku 82. Rysunek 82. Pytanie zapisanie zmian przed zamknięciem aplikacji Odpwiedź - spwduje zapisanie zmian wprwadznych d tej tabeli. Jeżeli wszystkie wprwadzne dane były wcześniej zapisane, t pwyższy kmunikat nie będzie wyświetlny. Wszelkie prawa zastrzeżne: 105

106 Zawsze, dla wersji Derby, wyświetlne będzie zapytanie jak na rysunku 83. Rysunek 83. Kmunikat wyświetlany przy zamykaniu aplikacji pracującej w wersji jednstanwiskwej (derby). Odpwiedź - spwduje: utwrzenie i zapisanie kpii zapaswej bazy danych, czym jesteśmy infrmwani takim samym kmunikatem jak przy twrzeniu kpii przy wykrzystaniu funkcji Twrzenie kpii zapaswej (zb. rysunek 84), raz zamknięcie aplikacji. Odpwiedź - spwduje: zamknięcie aplikacji, bez twrzenia kpii zapaswej. Odpwiedź - pzwala na: rezygnację z zamknięcia aplikacji, umżliwia dalszą pracę w dwlnym mdule asist. Dla aplikacji pracującej na bazie ORACLE, przy zamykaniu aplikacji zawsze pjawia się ekran jak na rysunku 84. Rysunek 84. Zamykanie aplikacji pracującej na bazie ORACLE Nie ma tu zapytania Zamknij z kpią, gdyż dla wersji pracującej na bazie Oracle, kpię zapaswą bazy danych twrzy się narzędziami ORACLA, natmiast przyciski: i mają tutaj takie sam znaczenie, jak przy bazie Derby. Wszelkie prawa zastrzeżne: 106

107 5 Mduł Sprawzdania Mduł Sprawzdania, t główny mduł aplikacji asist, który: zawsze jest widczny w aplikacji (zakładki tej nie mżna zamknąć, tak jak innych zakładek mdułwych), pzwala użytkwnikm na: przygtwanie i wygenerwanie w wymaganych frmatach, plików z danymi różnych sprawzdań, wprwadzanie krekt d tych sprawzdań, zarządzanie sprawzdaniami, Liczba dstępnych tu sprawzdań uzależnina jest d: psiadanej licencji, raz uprawnień użytkwnika. Tak jak większść zakładek mdułwych, mduł Sprawzdania psiada aktywne przełączniki widku dkumentów (zb. rzdział Przełączniki widku dkumentów), pzwalające tutaj na szybkie przełączanie się między: twartymi, wcześniej utwrznymi sprawzdaniami : ikna z dkumentem. a listą utwrznych sprawzdań : - aktywna (pdświetlna na zieln) jest - aktywna (pdświetlna na zieln) jest ikna z listą sprawzdań, W zależnści d teg, który tryb pracy jest włączny, mżliwe jest wykrzystywanie różnych funkcjnalnści. Niektóre funkcje dstępne w bu trybach a inne dstępne są tylk w jednym z nich. 5.1 Dkumenty sprawzdawcze Tryb Dkumenty, dla któreg przełącznik widku dkumentów ma pstać: mżliwe d wyknania funkcje (zb. rysunek 85) pgrupwane zstały w menu:, t tryb w którym wszystkie Sprawzdanie Tabela Kmórka Reguły Widk Wszelkie prawa zastrzeżne: 107

108 transis (dtyczy wyłącznie użytkwników psiadających w Ustawieniach glbalnych włączną funkcję Kmunikacja transis ) Ddatkw, częściej wykrzystywane funkcjnalnści udstępnine zstały również w frmie ikn funkcyjnych, prezentwanych pniżej menu funkcyjneg (zb. rysunek 85). Rysunek 85. Menu funkcyjne dstępne w trybie "Dkumenty sprawzdawcze" Ikny dstępne w lewej części paska ikn, t funkcje ułatwiające: wprwadzanie, uzgadnianie i drukwanie wprwadznych danych, czyli: - zapisz dane w bieżącej tabeli - zapisz dane we wszystkich tabelach aktywneg sprawzdania - drukuj: aktywną tabelę/wszystkie wypełnine tabele aktywneg sprawzdania - pdgląd wydruku - wylicz wartść kmórki na pdstawie zdefiniwanych reguł - wylicz wartść wszystkich zdefiniwanych reguł dla aktywneg sprawzdania - dśwież XBRL Frmula - przejdź d pprzedniej zaznacznej kmórki - przejdź d następnej zaznacznej kmórki - filtruj prezentwane dane - srtuj prezentwane dane - znajdź: kmórkę/regułę/tabelę/wartść - wiadmści transis Wszelkie prawa zastrzeżne: 108

109 Ikny dstępne p prawej strnie paska ikn, prezentują funkcje związane z pełnym cyklem sprawzdawczym, czyli: - utwórz nwe sprawzdanie - imprtuj dane z pliku - wylicz reguły - waliduj dane - przejdź d edycji w trybie uzgadniania - generuj aktywne sprawzdanie Zstały ne ułżne w takiej klejnści, w jakiej wyknywane są pszczególne funkcje pełneg cyklu sprawzdawczeg. Ddatkw znajdują się tutaj również ikny prezentujące funkcje, umżliwiające mdyfikwanie danych sprawzdawczych, czyli: - zmień status sprawzdania - mdyfikuj ustawienia sprawzdania Wszystkie te funkcje, niezależnie d teg czy zstaną wybrane z menu funkcyjneg czy za pmcą prezentwanej ikny, zawsze dgrywają taką samą rlę w aplikacji Sprawzdanie Menu Sprawzdanie - grupuje (zb. rysunek 86) : funkcje związane pełnym cyklem sprawzdawczym, czyli: twrzenie nweg sprawzdania, mdyfikwanie ustawień w utwrznym sprawzdaniu, wyliczanie reguł, walidację danych, przejście d trybu uzgadniania, generwanie sprawzdań, twrzenie archiwum sprawzdania, imprt i eksprt danych, Wszelkie prawa zastrzeżne: 109

110 zasilanie wg mapwań aktywne tylk dla banków psiadających mduł Mapwania danych, knslidacja sprawzdań aktywne tylk dla banków psiadających mduł Jednstki bankwe, funkcje związane z dknywaniem krekt: zmiana statusu sprawzdania, zarządzanie sprawzdaniami i archiwami, usuwanie danych ze sprawzdań, funkcje ddatkwe pmcne przy bieżącej pracy: histrię zmian wyknanych w aktywnym sprawzdaniu, szczegóły sprawzdania (prezentującej ilściwe infrmacje na temat wypełninych danych) zamykanie sprawzdań. Rysunek 86. Funkcje menu Sprawzdanie tryb Dkumenty Nwe sprawzdanie Aby utwrzyć nwe sprawzdanie, należy wykrzystać funkcję Nwe sprawzdanie wybierając: Menu Sprawzdanie lub Iknę:, bądź skrót klawiszwy: Ctrl-N Funkcja ta: Wszelkie prawa zastrzeżne: 110

111 pzwala wszystkim użytkwnikm psiadającym uprawnienia administratra na twrzenie nwych sprawzdań, wymaga drębneg twierania wszystkich wymaganych sprawzdań, bankm spółdzielczym krzystającym z pcji bezpśrednieg wysyłania sprawzdań d Zrzeszenia, umżliwia utwrzenie sprawzdania dpier p debraniu przez nich dpwiednieg kmunikatu z systemu transis: publikacja kresu, jeżeli przy próbie twrzenia sprawzdania wyświetla się kmunikat: znacza t, że kmunikat publikacji daneg sprawzdania nie zstał przez bank debrany i utwrzenie takieg sprawzdania nie będzie mżliwe. Aby utwrzyć nwe sprawzdanie, knieczne jest przejście przez wszystkie krki kreatra sprawzdań, który dla różnych sprawzdań mże prezentwać różną ilść ekranów. Krk 1, t: wybór typu nwtwrzneg sprawzdania (zb. rysunek 87). Rysunek 87. Kreatr sprawzdań wybór typu sprawzdania Z wyświetlnej liczby wszystkich mżliwych d utwrzenia sprawzdań, należy dknać wybru jedneg z nich. Ilść prezentwanych tu sprawzdań uzależnina jest d: psiadanej przez bank licencji, uprawnień użytkwnika twrząceg nwe sprawzdanie. Krk 2, t: wybór kresu, któreg ma dtyczyć twrzne sprawzdanie (zb. rysunek 88). Wszelkie prawa zastrzeżne: 111

112 Rysunek 88. Kreatr sprawzdań - Dane pdstawwe Wymagane jest tu wybranie z listy: Okresu sprawzdawczeg, czyli: raz: rku i miesiąca Spsbu twrzenia nweg sprawzdania, czyli: d pczątku - p wybraniu tej metdy twrzenia sprawzdania, musi zstać wyknane pełne Prfilwanie sprawzdania : wybór frmularzy, selekcja wymiarów taksnmii raz definiwanie wymiarów użytkwnika Zakres prfilwania zależny jest d: rdzaju działalnści prwadznej przez bank i metdy branej przy wyliczaniu wymgów kapitałwych z tytułu pnszneg ryzyka kredytweg, ryzyka peracyjneg i ryzyka rynkweg. Zagadnienie Prfilwania sprawzdania bliżej zstał mówine w rzdziale 6 Prfilwanie sprawzdań, na pdstawie należy wskazać inne, wcześniej utwrzne sprawzdanie, na pdstawie któreg ma zstać utwrzne nwe sprawzdanie. P wybraniu tej metdy twrzenia sprawzdania, wszystkie ekrany związane z ustawieniem nweg sprawzdania psiadać będą: takie same ustawienia jak te, które psiadał miesiąc bazwy (wzrzec). Wszelkie prawa zastrzeżne: 112

113 Wszystkie ustawienia przejęte z miesiąca bazweg mżna jednak w dwlnym mmencie mdyfikwać (także w prcesie twrzenia teg sprawzdania w dpwiednim krku), bez wpływu na prfil sprawzdawania bazweg. Niezależnie d teg, która metda twrzenia nweg kresu zstanie wybrana: d pczątku czy na pdstawie, nwe sprawzdanie nie zawiera żadnych danych. Krk 3, t: wybór typu knslidacji sprawzdania i jednstki dla której twrzne jest sprawzdanie (zb. rysunek 89). (ekran ten jest aktywny tylk przy twrzeniu sprawzdań kwartalnych lub rcznych, dla banków psiadających mduł Jednstki bankwe ). Wymagany jest tu wybór typu knslidacji sprawzdania: lub Rysunek 89. Kreatr sprawzdań wybór typu knslidacji sprawzdania Przy twrzeniu sprawzdań miesięcznych, banki zawsze twrzą sprawzdania jednstkwe i ekran z typem knslidacji sprawzdań nie jest wyświetlany. Krk 4, t: wybór frmularzy (zb. przykładwy rysunek 90). Wszelkie prawa zastrzeżne: 113

114 Rysunek 90. Kreatr sprawzdań wybór frmularzy W lewym panelu kna prezentwane są mżliwe d wybru frmularze, natmiast d praweg panelu kna przenszne są te, które maja być dstępne p twarciu sprawzdania. Wybór frmularzy z leweg panelu i przeniesienie ich d praweg panelu kna dbywa się przy użyciu przycisków: - wybór wszystkich dstępnych frmularzy, - wybór jedneg frmularza, p wcześniejszym ustawieniu kursra na wybranym frmularzu lub - wybór kilku frmularzy, p wcześniejszym ich zaznaczeniu w lewym panelu kna, Jeżeli dknan niewłaściweg wybru i w prawym panelu znajdują się frmularze, które nie pwinny być aktywne w twrznym sprawzdaniu, t przy użyciu klawiszy: - mżna usunąć z praweg panelu kna wskazany frmularz, - mżna usunąć wszystkie frmularze przeniesine d praweg panelu kna. W lewym panelu kna, mgą zstać wyświetlne: frmularze wyselekcjnwane przez system w parciu wcześniej dknane wybry w frmie pakietu frmularzy p wybraniu pcji wybrany pakiet (ustawienie dmyślne), lub wszystkie frmularze mżliwe d wybrania dla daneg typu taksnmii p wybraniu pcji wszystkie frmularze. Wszelkie prawa zastrzeżne: 114

115 Jeżeli chcemy, aby w nw utwrznym sprawzdaniu znalazł się więcej frmularzy, niż te wyświetlne w wybranym pakiecie, mżliwe jest dla twieraneg sprawzdania wybranie również innych ddatkwych frmularzy, pprzez: zmianę zakresu wyświetlnych frmularzy, na:, przeniesienie ddatkwych dwlnych frmularzy d praweg panelu kna przy wykrzystaniu klawiszy: lub Wybór frmularzy t pierwszy etap Prfilwania sprawzdań, zagadnienia którym mwa jest bliżej mówine w rzdziale 6.1 Frmularze sprawzdawcze. Krk 5, t: selekcjnwanie wymiarów definiwanych przez taksnmię (zb. przykładwy rysunek 91). Rysunek 91. Kreatr sprawzdań selekcja wartści wymiarów taksnmii Zstały tu przedstawine: w lewym panelu kna wszystkie wymiary taksnmii, w prawym panelu kna wartści pszczególnych wymiarów wybranych z leweg panelu kna. Twrząc nwe sprawzdanie, użytkwnik mże dknywać selekcji pszczególnych wymiarów, pprzez wyłączenie tych wartści, które nie są związane z działalnścią prwadzną przez bank i metdą braną przy wyliczaniu wymgów kapitałwych z tytułu pnszneg ryzyka. Przy sprawzdaniu twrznym d pczątku wszystkie wymiary taksnmii psiadają aktywne wszystkie wartści a mdyfikacja mże plegać na wyłączeniu tych wartści, które nie są związane z działalnścią banku. Wszelkie prawa zastrzeżne: 115

116 Przy twrznym sprawzdaniu na pdstawie wszystkie wymiary taksnmii mają takie ustawienia, jakie zstały wprwadzne w miesiącu wzrcwym, na pdstawie któreg twrzne jest nwe sprawzdanie. Obk wymiarów taksnmii, prezentwanych w lewym panelu kna widczne są ddatkwe znaczenia infrmujące tym, czy dany wymiar pdlegał prfilwaniu czy nie: - (zielna krpka) - wymiar nie ma wyłącznych żadnych wartści nie pdlegał prfilwaniu, - (żółta krpka) - wymiar ma wyłączne niektóre wartści, - (czerwna krpka) - wymiar ma wyłączne wszystkie wartści. Selekcjnwanie wymiarów taksnmii t drugi etap Prfilwania sprawzdań, zagadnienia szczegółw mówineg w rzdziale 6.2 Wymiary taksnmii. Krk 6, t: definiwanie wymiarów użytkwnika, (ekran wyświetla się tylk wówczas, gdy przy wybrze frmularzy zstał wybrany taki, który zdefiniwania wymiarów użytkwnika). wymaga Przykładwy ekran wyświetlany w tym krku (dla sprawzdania COREP NBP ITS) brazuje rysunek 92. Rysunek 92. Kreatr sprawzdań definiwanie wymiaru użytkwnika Wszystkie wymiary użytkwnika, wymagające zdefiniwania przez bank, są tu prezentwany w jednym knie: w lewym panelu kna przedstawine są wszystkie wymiary użytkwnika wymagające zdefiniwania, w prawym panelu kna należy wprwadzić wartści tych wymiarów. Wszelkie prawa zastrzeżne: 116

117 Definiwanie wymiarów użytkwnika jest t trzeci etap Prfilwania sprawzdań pzwalający zdefiniwać wymiary, których nie definiuje taksnmia a są knieczne d sprządzenia sprawzdań. Zagadnienie szczegółw mówine w rzdziale 6.3 Wymiary użytkwnika. Dla sprawzdania FINREP NBP ITS mżliwe jest zdefiniwanie przecięć wymiarów użytkwnika. Funkcja ta: jest aktywna p zdefiniwaniu wymiarów użytkwnika, pzwala na ujęcie w sprawzdaniu wyłącznie wybranych przecięć wymiarów użytkwnika (zb. rysunek 93). Rysunek 93. Kreatr sprawzdań definiwanie przecięć wymiarów użytkwnika dla sprawzdania FINREP NBP ITS Istnieje mżliwść stwrzenia sprawzdania zawierająceg wszystkie zaprpnwane przecięcia wymiarów użytkwnika, bądź wybrania kilku spśród nich. Przecięcia wymiarów użytkwnika wynikają z taksnmii. Krk 7, t: pdsumwanie wyświetlenie wszystkich wcześniej wprwadznych ustawień d twrzneg sprawzdania (zb. rysunek 94). Wszelkie prawa zastrzeżne: 117

118 Rysunek 94. Kreatr sprawzdań pdsumwanie dknanych ustawień w nwtwrznym sprawzdaniu Pdsumwanie jest t statni krk twrzenia nweg sprawzdania, który wymaga zatwierdzenia wszystkich wprwadznych ustawień. Na ekranie, w pszczególnych zakładkach: dane pdstawwe jednstki sprawzdawcze frmularze wymiary taksnmii wymiary użytkwnika prezentwane są wszystkie wcześniej dknane ustawienia w nw definiwanym sprawzdaniu. Jeżeli wprwadzne ustawienia są nieprawidłwe i wymagają wprwadzenia zmian, t krekty te mżna wprwadzić: wybierając klawisz i ustawiając się na ekranie z błędnymi ustawieniami, dknać zmian wcześniej wprwadznych ustawień. Wybranie przycisku - spwduje: zatwierdzenie ustawinej knfiguracji twrzneg sprawzdania, utwrzenie i jednczesne aktywwanie utwrzneg sprawzdania, Twrząc nwe sprawzdanie, w dwlnym mmencie jeg knfiguracji mżna wykrzystać przyciski: lub - c pwduje rezygnację z utwrzenia sprawzdania i zamknięcie knfiguratra, - twiera następny krk knfiguracji, - umżliwia pwrót d pprzednieg ekranu i wprwadzenie krekt wprwadznych ustawień. Wszelkie prawa zastrzeżne: 118

119 P utwrzeniu nweg sprawzdania aplikacja asist prezentuje ekran jak na przykładwym rysunku 95. Rysunek 95. Obraz aplikacji asist p utwrzeniu nweg sprawzdania. W rzdziale 3.3 Pstać ekranu z twartymi frmularzami sprawzdawczymi, mówine zstał rzmieszczenie infrmacji prezentwanych na ekranie a w rzdziale Widk, mżliwści wprwadzania zmian w tym zakresie. UWAGA!!! Utwrzneg sprawzdania nie mżna usunąć. Jeżeli p utwrzeniu nweg sprawzdania każe się, że nie wszystkie elementy zstały prawidłw ustawine, że ppełnin błędy w prcesie twierania sprawzdania, t wprwadzne ustawienia mżna zmdyfikwać, wykrzystując d teg funkcję pisaną w rzdziale Ustawienia sprawzdania. Ustawienia sprawzdania Aby uruchmić funkcję Ustawienia sprawzdania należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę P wybraniu funkcji Ustawienia sprawzdania, prezentwane są infrmacje, jak na przykładwych rysunkach: Wszelkie prawa zastrzeżne: 119

120 Rysunek 96. Ustawienia sprawzdania Dane Pdstawwe Rysunek 97. Ustawienia sprawzdania Frmularze Rysunek 98. Ustawienia sprawzdania Wymiary taksnmii Wszelkie prawa zastrzeżne: 120

121 Rysunek 99. Ustawienia sprawzdania Wymiary użytkwnika Funkcja ta: dstarcza infrmacji i pzwala na mdyfikwanie wszystkich ustawień sprawzdania, przyjętych w prcesie jeg twrzenia raz wprwadznych pprzez późniejsze zmiany, wszystkie infrmacje tutaj prezentwane maja taki sam układ, jak wyświetlne w statnim krku twrzenia nweg sprawzdania, aktywna jest tylk dla tych sprawzdań, które znajdują się w edycji, czyli psiadają status: edycja danych wejściwych lub edycja w trybie uzgadniania (dla sprawzdań nieedycyjnych, pdbne infrmacje ale bez mżliwści wprwadzania d nich zmian, mżna uzyskać wykrzystując funkcję Szczegóły sprawzdania, mówiną w rzdziale Szczegóły sprawzdania), dstępna jest wyłącznie dla użytkwników psiadających uprawnienia administratra, w wersji wielstanwiskwej uaktywnienie tej funkcji pwduje zablkwanie d edycji wszystkich arkuszy sprawzdawczych dla daneg sprawzdania i inni użytkwnicy nie mgą w tym czasie wprwadzać danych d żadneg z frmularzy teg sprawzdania. Wszystkie zmiany wprwadzane są tu przy wykrzystaniu zakładek: Dane pdstawwe za pmcą klawisza aktualizuj mżliwe jest przełączenie taksnmii na tą, która bwiązuje dla daneg sprawzdania (zb. rzdział 12.2 Aktualizacja taksnmii). Frmularze pzwala na wybranie nwych, bądź wyłączenie istniejących frmularzy (zb. rzdział 6.1Frmularze sprawzdawcze). Wymiary taksnmii umżliwia dknanie pwtórnej selekcji wymiarów predefiniwanych (zb. rzdział 6.2 Wymiary taksnmii ). Wymiary użytkwnika umżliwia dknanie zmian w wymiarach definiwanych przez użytkwnika. Zakładka ta wyświetla się tylk wówczas gdy w prcesie twrzenia sprawzdania bank wybrał frmularze wymagające zdefiniwania wymiarów użytkwnika (zb. rzdział 6.3 Wymiary użytkwnika). Wszelkie prawa zastrzeżne: 121

122 Wybierając z zakładce przycisk, mżliwe jest uzyskanie infrmacji zestawach reguł skjarznych z aktywnym sprawzdaniem (zb. rysunek 100). Rysunek 100. Zestaw reguł skjarznych z aktywnym sprawzdaniem Aby mżliwe był dknanie zmian w ustawieniach sprawzdania, p wprwadzeniu tych zmian knieczne jest ich zatwierdzenie pprzez użycie klawisza. Wybranie klawisza, lub spwduje rezygnację z wprwadznych zmian. Bliższe mówienie zagadnień pwiązanych z funkcją Ustawienia sprawzdania zamieszczn w rzdziale 6 Prfilwanie sprawzdań. Utwórz archiwum Aby uruchmić funkcję Utwórz archiwum należy wybrać: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: umżliwia wyknanie archiwum twarteg sprawzdania, traktuje wszystkie istniejące sprawzdania jak sprawzdania drębne i wyknane tu archiwum dtyczy zawsze tylk jedneg z nich: twarteg-aktywneg. P wybraniu tej funkcji system wymaga pdania nazwy twrzneg archiwum i wyświetla t w frmie kmunikatu jak na rysunku 101. Rysunek 101. Archiwizacja danych Wszelkie prawa zastrzeżne: 122

123 Pdawana tu nazwa twrzneg archiwum jest całkwicie dwlna a utwrzne w ten spsób archiwum stanwi zabezpieczenie wcześniej wprwadznych danych. Za pmcą funkcji Przywróć archiwum, bliżej pisanej w rzdziale Zarządzaj archiwami mżliwe jest w sytuacjach awaryjnych dtwrzenie danych z teg archiwum. Włącz tryb krekt wewnętrznych Aby uruchmić funkcję Włącz tryb krekt wewnętrznych należy wybrać: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: traktuje wszystkie sprawzdania jak drębne i włączenie trybu krekt wewnętrznych dtyczy tylk jedneg twarteg-aktywneg sprawzdania, blkuje mżliwść wyknywania krekt dla tych użytkwników, którzy psiadają graniczenia d edycji danych będących w trybie krekt, p włączeniu tej funkcji użytkwnicy granicznych uprawnieniach d wyknywania krekt będą mgli twierać tabele sprawzdawcze z daneg kresu tylk d pdglądu, bez mżliwści ich edytwania, mże być włączna w dwlnym mmencie sprządzania sprawzdań (przed wyknaniem funkcji Przejście d trybu uzgadniania ), z chwilą pdjęcia decyzji graniczeniu użytkwnikm wyknywania krekt wewnętrznych, d mmentu włączenia trybu krekt wewnętrznych, wszystkie zmiany dknywane w systemie będą zapisywane d Histrii zmian wprwadzanych d systemu (bliżej pisane w rzdziale 4.5 Histria peracji), jeżeli tryb krekt wewnętrznych nie zstanie wcześniej włączny, t d mmentu wyknania funkcji Przejdź d edycji w trybie uzgadniania system sam wkracza w stan krekt. Przejdź d edycji w trybie uzgadniania - Aby uruchmić funkcję Przejdź d edycji w trybie uzgadniania należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta: dla sprawzdań wymagających prezentację danych zakrąglnych, pwduje wyknanie zakrągleń wprwadznych kwt: d pełnych złtych - dla COREP i FINREP, PEGAZ, FOŚG, Oszustwa, Rzliczenia międzyddziałwe, Udziały wzajemne, d tysięcy złtych - dla WEBIS, PD, F1, Rezerwy Obwiązkwej, a następnie przejście d edycji w trybie uzgadniania, Wszelkie prawa zastrzeżne: 123

124 w przypadku sprawzdań prezentujących dane niepdlegające zakrąglenim (jak przykładw: Karty płatnicze, Śrdki gwarantwane, Opłata BFG, GIIF), bez wyknywania zakrągleń pwduje przejście d trybu uzgadniania, traktuje wszystkie sprawzdania w spsób drębny i wyknane tu zakrąglenia dtyczą zawsze tylk jedneg twarteg-aktywneg sprawzdania, pwduje zmianę statusu na Edycja w trybie uzgadniania, uaktywnia funkcję Generuj sprawzdanie. P wybraniu funkcji Przejdź d edycji w trybie uzgadniania, na ekranie wyświetla się kmunikat infrmujący knsekwencjach wyknania tej funkcji (zb. rysunek 102). Rysunek 102. Infrmacja knsekwencjach przejścia d edycji w trybie uzgadniania Wybranie przycisku na rysunku uaktywnieni funkcję Przejdź d edycji w trybie uzgadniania i wyświetli ekran jak Rysunek 103. Przejście d edycji w trybie uzgdnienia twrzenie archiwum przed zmianą Przed faktycznym przejściem d edycji w trybie uzgadniania wyknywane jest archiwum sprawzdania (dmyślnie zaznaczne ). Jeżeli z jakiegś uzasadnineg pwdu użytkwnik chce zrezygnwać z wyknania teg archiwum, wówczas należy wyłączyć pcję archiwizacji danych, czyli. Wszelkie prawa zastrzeżne: 124

125 Archiwum utwrzne w tym krku dstępne jest pprzez wykrzystanie funkcji Archiwa sprawzdania, bliżej pisane w rzdziale Zarządzaj archiwami. Przejście d klejneg krku nastąpi p wybraniu klawisza. Nastąpi wówczas właściwe przejście d edycji w trybie uzgdnień (zb. rysunek 104) i d tej pry wszystkie wartści typu mnetarny prezentwane będą w frmie zakrąglnej. Rysunek 104. Zakńczenie prcesu przejścia d edycji w trybie uzgdnień Aby zakńczyć prces przejścia d edycji w trybie uzgdnień, należy wybierać klawisz. P prawidłwym zakńczeniu tej funkcji: kwty wymagające zakrągleń (również te, które p przejściu w tryb uzgadniania wprwadzane będą z grszami) autmatycznie prezentwane będą: w pełnych złtych dla sprawzdań COREP, FINREP, PEGAZ, FOŚG, Karty Płatnicze, Oszustwa, Rzliczenia międzyddziałwe, Udziały wzajemne, w pełnych tysiącach dla sprawzdań WEBIS, PD, F1, Rezerwa bwiązkwa, kwty, które nie pdlegają zakrąglenim - prezentwane są w pstaci w jakiej zstały wprwadzne (Opłata BFG, Śrdki gwarantwane, GIIF) zmieni się status sprawzdania na edycja w trybie uzgadniania, Wyknanie tej funkcji jest niezbędne, aby mżna był wygenerwać sprawzdanie, bwiem dpier p przejściu d edycji w trybie uzgdnień, funkcja Generuj Sprawzdanie staje się aktywna. P zakńcznym prcesie przejścia d edycji w trybie uzgdnień zaleca się wyknanie funkcji Wylicz reguły, szczegółw pisanej w rzdziale Wylicz reguły. Wszelkie prawa zastrzeżne: 125

126 Waliduj dane Aby uruchmić funkcję Waliduj dane należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę Walidacji zawsze pddawane jest tylk jedn twarte-aktywne sprawzdanie. Funkcja ta: sprawdza zgdnść wprwadznych wszystkich danych w twartym - aktywnym sprawzdaniu z bwiązującą taksnmią (Reguły XBRL), ddatkwymi Regułami NBP, Regułami asist raz jeżeli takie istnieją: Regułami transis i Regułami Własnymi Banku, traktuje wszystkie sprawzdania jak drębne i wyknany tu prces walidacji dtyczy zawsze tylk jedneg twarteg-aktywneg sprawzdania, jeżeli w aktywnym sprawzdaniu występują reguły kntrlne pwiązane z inną taksnmią (przykładw reguły COREP FINREP), wówczas w prcesie walidacji w zakresie zgdnści tych reguł, kntrli pdlega zarówn sprawzdanie COREP jak i FINREP, Pnieważ niezmiernie ważne jest, aby wprwadzne dane zstały wcześniej zapisane, każdrazw jeżeli istnieją wprwadzne a jeszcze nie zapisane dane, t przed wyknaniem tej funkcji wyświetla się kmunikat jak na rysunku 105. Rysunek 105. Kmunikat zapisaniu zmian przed walidacją Pwinniśmy dpwiedzieć usunięte., gdyż w przeciwnym razie wprwadzne lecz nie zapisane dane zstaną Prces walidacji, zawsze przebiega w dwóch krkach. Krk pierwszy, t: wczytywanie danych sprawzdawczych (zb. rysunek 106). Wszelkie prawa zastrzeżne: 126

127 Rysunek 106. Wczytywanie aktywneg sprawzdania Na ekranie prezentwany jest pstęp wczytywanych danych i p siągnięciu 100%, wymagane jest wybranie przycisku, który spwduje przejście d klejneg krku. Krk drugi, t: właściwa walidacja danych (zb. przykładwy rysunek 107). Rysunek 107. Walidacja danych zakńczna błędami Sprawdzana jest zgdnść wprwadznych danych z bwiązującymi regułami kntrlnymi, a wyniki dknanej walidacji prezentwane są w frmie jedneg z trzech kmunikatów (zb. rysunek 108, 109 lub 110). Jeżeli wprwadzne dane spełniają zależnści zdefiniwane w istniejących regułach kntrlnych, wówczas walidacja kńczy się bez błędów czym jesteśmy infrmwani stswnym kmunikatem jak na rysunku 108. Wszelkie prawa zastrzeżne: 127

128 Rysunek 108. Kmunikat pmyślnym zakńczeniu walidacji Jeżeli we wprwadznych danych, wystąpiły niezgdnści z regułami, infrmwani jesteśmy tym kmunikatem jak na przykładwym rysunku 108 lub rysunku 109, w zależnści d teg, czy wykryte niezgdnści traktwane są jak błędy czy strzeżenia. Rysunek 109. Kmunikat walidacji zakńcznej błędami P zaakceptwaniu wyświetlneg kmunikatu klawiszem, w dlnej części ekranu w zakładce Błędy, wyświetlana jest lista wykrytych błędów bądź strzeżeń (zb. przykładwy wykaz błędów na rysunku 110). Rysunek 110. Lista błędów p zakńcznej walidacji Kliknięcie w dwlnym miejscu wiersza na wykazane błędy lub strzeżenia: dla reguł kmpletnści i reguł wyliczeniwych pwduje twarcie tabeli zawierającej błędną pzycję i ustawienie się kursra w pzycji gdzie dana reguła jest niespełnina, dla reguł pprawnści, reguł warunkwych i reguł XBRL Frmula pwduje wyświetlenie szczegółów niespełninej reguły. Listę z błędami mżna także: wydrukwać, zapisać w frmacie: MS Excel CSV HTML klikając prawym przyciskiem myszki na wyświetlną listę i z menu funkcyjneg wybierając dpwiednią funkcjnalnść. Wszelkie prawa zastrzeżne: 128

129 Szczegółwe infrmacje istniejących w sprządzanych tabelach rzbieżnściach widczne są, p wyświetleniu szczegółów niespełninych reguł. Ustawiając się na klejnych wierszach z listy błędów i klikając na te pzycje: użytkwnik zstaje autmatycznie przeniesiny d pól, w których wystąpiły błędy/strzeżenia (dtyczy t reguł sprawdzających pzycje bwiązkwe i reguł wyliczeniwych), lub wyświetlają się szczegóły reguł, które nie zstały spełnine (dtyczy t reguł pprawnściwych). Bliższe mówienie zagadnień związanych z regułami kntrlnymi i prezentwaniem błędów/strzeżeń w sprawzdaniach przedstawin w rzdziale 8 Reguły kntrlne. Błędy pwstałe pdczas walidacji nie znikają autmatycznie z listy błędów wraz z ich usunięciem, tak jak ma t miejsce z błędami pjawiającymi się przy wprwadzaniu danych, lecz pmim ich pprawienia nadal występują na liście błędów. Dpier pwtórne uruchmienie funkcji Walidacja pkaże faktyczną listę błędów. Przeprwadzaną walidację mżemy w dwlnym mmencie jej trwania przerwać, klikając na przycisk, a następnie. O przerwaniu walidacji jesteśmy infrmwani stswnym kmunikatem, jak na rysunku 111. Rysunek 111. Anulwanie walidacji danych Funkcja Waliduj dane mże i pwinna być wyknywana wielkrtnie, aż d wyeliminwania wszystkich błędów i uzyskania kmunikatu: walidwanie zakńczne pmyślnie, zb. rysunek 108. Wylicz reguły Aby uruchmić funkcję Wylicz reguły należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę Wszelkie prawa zastrzeżne: 129

130 Funkcja ta: traktuje wszystkie sprawzdania w spsób drębny i wyliczenie reguł dtyczy zawsze tylk jedneg twartegaktywneg sprawzdania. Funkcja ta składa się z dwóch mdułów: Wyliczania reguł kntrlnych dstępny dla wszystkich użytkwników asist, Uzgadnianie danych dstępny dla banków psiadających licencję pszerzną Uzgadnianie danych. Wyliczanie reguł sprawzdania Funkcja ta: dla twarteg aktywneg sprawzdania, wylicza wszystkie mżliwe d wyliczenia reguły wyliczeniwe, mże być wyknywana wielkrtnie. P wybraniu tej funkcji, wyknywany jest prces wyliczania reguł, a na ekranie widczny jest pstęp dknywanej funkcji jak na przykładwym rysunku 112. Rysunek 112. Wyliczanie reguł System sprawdza i wylicza wszystkie reguły wyliczeniwe. P zakńcznym prcesie wyliczania reguł i wybraniu klawisza, dknywane jest zapisywanie wylicznych danych, c brazwane jest w frmie kmunikatu jak na rysunku 113. Wszelkie prawa zastrzeżne: 130

131 Rysunek 113. Zapisywanie wylicznych reguł Wyjście z tej funkcji nastąpi, p wybraniu przycisku. Jeżeli w prcesie wyliczania reguł system znajdzie pla, w których znajdują się reguły definiujące sprzeczne wyniki, nie będzie mógł dknać wyliczenia zawartych tam reguł i fakt ten zasygnalizuje kmunikatem jak na rysunku 114. Rysunek 114. Infrmacja braku mżliwści wyliczenia części reguł Zgdnie z zaleceniem należy wówczas sprawdzić listę błędów raz zweryfikwać i pprawić pzycje z błędnymi danymi. P wyknaniu krekt mżna pwtórnie uruchmić funkcję Wylicz reguły, bądź uruchmić jedną z funkcji: Wylicz wartści w tabeli (zb. rzdział Wylicz wartści w tabeli ) lub Wylicz wartści kmórki (zb. rzdział Wylicz wartści kmórki ). Uzgadnianie danych Funkcja ta: ułatwia uzgdnienie rzbieżnści w regułach kntrlnych, pwstałych np. w wyniku zakrągleń, aktywna jest dla tych banków, które psiadają licencję rzszerzną mduł Uzgadnianie danych, mżliwa jest d wyknania tylk wówczas, gdy: sprawzdanie psiada status edycja danych zakrąglnych, istnieją reguły d uzgdnienia. Wszelkie prawa zastrzeżne: 131

132 Aby uaktywnić mduł Uzgadniania danych, należy p zakńcznym prcesie wyliczania reguł (zb. rysunek 112): zaznaczyć: pcję wybrać przycisk. a następnie Pełny mduł Uzgadniania danych przebiega w pięciu krkach. Krk 1 t: wybór pcji uzgadniania danych (zb. rysunek 115). Rysunek 115. Wybór pcji uzgadniania danych Należy tu pprzez wybór jednej pcji uzgadniania danych: prcentwe, liczbwe lub brak graniczeń kreślić mżliwy d wyknania próg zmiany wartści w danych sprawzdawczych w prcesie uzgadniania danych. Krk 2 t: wyszukiwanie reguł, które wymagają uzgdnienia (zb. rysunek 116). Wszelkie prawa zastrzeżne: 132

133 Następuje tu: grupwanie reguł w: reguły pwiązane ze sbą, reguły niezależne, sprawdzanie zgdnści danych między nimi. Krk 3 t: uzgadnianie reguł, Rysunek 116. Przebieg prcesu "Grupwania reguł" System sprawdza istniejące rzbieżnści między regułami pwiązanymi i dknuje próby uzgdnienia danych zawartych w sprawzdaniach. Gdy uzgdnienie reguł jest niemżliwe, gdyż istniejące rzbieżnści są zbyt duże i nie mieszczą się w zdefiniwanym w krku pierwszym dpuszczalnym prgu rzbieżnści, lub system naptka na inne prblemy w uzgdnieniu danych, wyświetlany jest kmunikat jak przykładwy na rysunku 117. W takiej sytuacji zaleca się: wprwadzenie zmian ustawień w krku 1 i dknanie pwtórnej próby uzgdnienia danych. Rysunek 117. Negatywny wynik uzgdnienia reguł Wszelkie prawa zastrzeżne: 133

134 Jeśli jednak pnwna próba zakńczy się niepwdzeniem, należy sprawdzić istniejące rzbieżnści i wprwadzić ręczne krekty d tabel sprawzdawczych. Prawidłw zakńczny prces uzgadniania reguł przedstawia kmunikat jak na rysunku 118. Rysunek 118. Uzgdnienie reguł w sprawzdaniach Krk 4 t: prezentacja prpnwanych wartści faktów (zb. rysunek 119). P rzpznaniu istniejących rzbieżnści w danych sprawzdawczych, system w frmie tabeli przedstawia mżliwe d wyknania krekty. Rysunek 119. Prezentacja prpnwanych zmian w danych sprawzdawczych Aby mżliwe był wprwadzenie prpnwanych zmian, knieczne jest zatwierdzenie przedstawinych prpzycji klawiszem. Krk 5 t: zapis danych Zatwierdzne prpzycje zmian w danych sprawzdawczych zstają zapisane przez system czym jesteśmy infrmwani w pstaci kmunikatu jak na rysunku 120. Wszelkie prawa zastrzeżne: 134

135 Rysunek 120. Kmunikat zapisaniu zmian w danych sprawzdawczych Zakńczenie działania tej funkcji wymaga użycia przycisku. Jeżeli z jakiegś pwdu wcześniej chcemy przerwać Uzgadnianie danych, t wyjście i rezygnację z prcesu uzgadniania mżna w dwlnym mmencie wyknać przy użyciu przycisku. Generuj sprawzdanie Aby uruchmić funkcję Generuj sprawzdanie należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta: sprawdza zgdnść wprwadznych danych z wszystkimi regułami kntrlnymi pwiązanymi ze sprawzdaniami, p pprawnie zakńcznej walidacji, twrzy plik w frmacie wymaganym przez NBP lub inną jednstkę d której przesyłane są przygtwane sprawzdania, jest dstępna dpier p wcześniejszym wyknaniu funkcji Przejdź d edycji w trybie uzgadniania (zb. rzdział Przejdź d edycji w trybie uzgadniania ) zawsze dnsi się d aktywneg sprawzdania dla sprawzdań: PD, Rezerwa Obwiązkwa ddatkw generuje pliki d wydruku w frmacie PDF, WEBIS jest nieaktywna dla banków spółdzielczych. Sprawzdanie, dla któreg wyknywana jest funkcja Generuj sprawzdanie, musi być pwiązane z najnwszą, bwiązującą dla teg sprawzdania taksnmią. Wszelkie prawa zastrzeżne: 135

136 W przeciwnym razie wyknanie tej funkcji jest niemżliwe, c jest sygnalizwane w frmie kmunikatu jak na rysunku 121. Rysunek 121. Kmunikat nieaktywnej taksnmii, wyświetlany przy próbie generwania sprawzdania Wyknywanie funkcji Generuj sprawzdanie przebiega zawsze w dwóch etapach: I etap: Walidacja danych. Niezależnie d teg, czy wcześniej wyknan funkcję Waliduj dane czy też nie, zawsze przed właściwym wygenerwaniem sprawzdania, dknywana jest walidacja wprwadznych danych: Krk pierwszy - t: wczytywanie danych sprawzdawczych (zb. rysunek 114). Krk drugi, t: właściwa walidacja danych (zb. przykładwy rysunek 115). Prces walidacji ma taki sam przebieg jak przy wyknywaniu funkcji Waliduj dane, szczegółw mówinej w rzdziale Waliduj dane. II etap: t właściwe Generwanie sprawzdania Etap ten wyknywany jest tylk wówczas, gdy walidacja danych z I etapu: zakńczy się pmyślnie, czyli bez błędów, lub zakńczy się strzeżeniami i wybrany zstanie przycisk Krk trzeci, t: wybór właściwści generwaneg sprawzdania Prezentwany ekran mże tutaj mieć różną pstać: jak na rysunku 122 gdy generwanie sprawzdania wyknywane jest przez: bank kmercyjny, który wygenerwany plik przesyła bezpśredni d NBP, Wszelkie prawa zastrzeżne: 136

137 lub użytkwnika, który pwinien przesyłać wygenerwane sprawzdania d system transis ale w Ustawieniach glbalnych ma wyłączną funkcję praca w trybie transis (zb. rzdział Praca w trybie transis). jak na rysunku 122 w przypadku banków i innych użytkwników przesyłających wygenerwane sprawzdania d systemu transis, Przy walidacji zakńcznej strzeżeniami, d użytkwnika należy decyzja, czy: kntynuwać dalej prces generwania sprawzdania, pwrócić d edycji danych i skrygwać istniejące strzeżenia. Aby pdjąć właściwą decyzję, należy psiadać wiedzę, czy NBP wymaga aby reguły te były spełnine czy też nie, Jeżeli zstanie wygenerwane sprawzdanie z strzeżeniami niespełnieniu reguł, których zgdnść jest wymagana przez NBP, t wówczas takie sprawzdanie zstanie drzucne przez NBP na etapie kntrli technicznej, przy wczytywaniu plików d systemu SIS. Przy walidacji zakńcznej błędami nie ma mżliwści przejścia d właściweg etapu generwania sprawzdania. Funkcja Generuj sprawzdanie zstaje przerwana i wymagane jest pprawienie błędów Generwanie sprawzdania przez banki kmercyjne Banki kmercyjne generują i przesyłają wygenerwane sprawzdania bezpśredni d NBP. W krku trzecim: mają d wybru dwie pcje zapisu wygenerwaneg pliku (zb. rysunek 122): zapis w frmie spakwanej (pcja zaznaczna dmyślnie), zapis w frmie rzpakwanej. Rysunek 122. Właściwści generwaneg sprawzdania dla banków kmercyjnych W dlnej części ekranu ddatkw prezentwana jest ścieżka d zapisu wygenerwaneg pliku. Wszelkie prawa zastrzeżne: 137

138 Dmyślnie jest t: C:\aSISt5\eksprts\xxxxxxx.zip Miejsce zapisu wygenerwaneg pliku mże zstać zmienine p wybraniu przycisku generwaneg pliku i miejsca d zapisu. i wskazaniu nwej nazwy Zatwierdzenie dknaneg wybru przyciskiem, spwduje przejście d klejneg krku. Krk czwarty, t: wygenerwanie sprawzdania w dpwiednim frmacie (dla COREPa i FINREPa jest t frmat xml), zapis pliku we wcześniej wskazanym miejscu, zmiana statusu sprawzdania na wygenerwany. O pzytywnie zakńcznej funkcji Generwanie sprawzdania infrmuje kmunikat jak na rysunku 123. Rysunek 123. Zapis wygenerwaneg pliku d natywneg frmatu Zakńczenie działania funkcji i przejście d dalszej pracy w aplikacji dbywa się p wybraniu przycisku Generwanie sprawzdania przez użytkwników przesyłających wygenerwane pliki d systemu transis Użytkwnicy, którzy wygenerwane sprawzdanie przesyłają d systemu transis, przed właściwym wygenerwaniem pliku wynikweg, w krku trzecim dknują wybru (zb. rysunek 124): przesłać sprawzdanie d systemu transis, czy zapisać wygenerwany plik na dysku, kreślając: rdzaj zapisu wygenerwaneg pliku ( w pstaci spakwanej, czy rzpakwanej), raz ścieżkę d zapisu, Wszelkie prawa zastrzeżne: 138

139 Rysunek 124. Wybór właściwści generwaneg sprawzdania przez użytkwnika, który przesyła sprawzdanie d transis Dmyślnie ustawina jest pcja: Prześlij sprawzdanie d systemu transis a jej wybranie spwduje wyświetlenie zapytania jak na rysunku 125. Rysunek 125. Zapytanie dłączenie kmentarza d wysyłanych sprawzdań Pzytywna dpwiedź na zadane pytanie pwduje wyświetlenie kna, w którym użytkwnik mże wpisać własny kmentarz d wysyłaneg sprawzdania (zb. rysunek 126). Rysunek 126. Kmentarz d wiadmści Kmentarz ten, dbierany jest w systemie transis i mże być ddatkwym źródłem infrmacji przekazywanych sprawzdaniach. P wysłaniu kmentarza, bądź rezygnacji z jeg dłączenia, system przechdzi d klejneg krku. Wszelkie prawa zastrzeżne: 139

140 Krk czwarty, t: dla pcji: Prześlij sprawzdanie d systemu transis (zb. rysunek 127): wygenerwanie sprawzdania w dpwiednim frmacie, przesłanie wygenerwaneg pliku d systemu transis, zmiana statusu sprawzdania na: wysłany - nieptwierdzny bezpśredni p zakńczeniu działania funkcji, gdy brak jeszcze ptwierdzenia z transis, wysłany - p debraniu z transis kmunikatu zwrtneg debraniu wygenerwaneg sprawzdania Rysunek 127. Przesłanie wygenerwaneg sprawzdania d systemu transis dla pcji: Zapisz sprawzdanie na dysku tak jak przy generwaniu sprawzdań przez banki kmercyjne(zb. rysunek 122): wygenerwanie sprawzdania w dpwiednim frmacie, zapis pliku we wcześniej wskazanym miejscu, zmiana statusu sprawzdania na wygenerwany Przesłanie wygenerwaneg pliku d systemu transis mżliwe jest tylk wtedy, gdy: w ustawieniach glbalnych włączna jest funkcja Praca w trybie transis (zb. rzdział Praca w trybie transis), i płączenie z systemem transis jest aktywne, tzn. ikna, znajdująca się w górnej części ekranu, na pasku pwiadmień ma pstać:, Jeżeli: kmunikacja z systemem transis jest nieaktywna (sygnalizwane jest t w frmie migającej ikny: ) a mim t użytkwnik wybierze pcję: Prześlij sprawzdanie d systemu transis, wówczas: Wszelkie prawa zastrzeżne: 140

141 próba wygenerwania i przesłania sprawzdania zakńczy się błędem i kmunikatem jak na rysunku 128. Rysunek 128. Błąd generwania sprawzdania z pwdu błędów z płączeniem z systemem transis Jeżeli: kmunikacja z systemem transis nie jest włączna (na pasku pwiadmień nie występuje żadna z ikn:, ) znacza t, że: nie ma mżliwści wybru pcji Prześlij sprawzdanie d systemu transis gdyż na prezentwanym ekranie nie ma takiej funkcji, mżliwe jest wówczas wyłącznie wybranie pcji: Zapisz sprawzdanie na dysku. W takich sytuacjach należy: dknać zmian w ustawieniach glbalnych, sprawdzić pprawnść płączenie ze Zrzeszeniem, pnwić próbę wygenerwania i przesłania sprawzdania d systemu transis. Jeżeli: z jakiegś pwdu nie jest mżliwe przesłanie sprawzdania przy wykrzystaniu pcji Prześlij sprawzdanie d systemu transis, t, wymagane jest: zapisanie wygenerwaneg pliku w frmie spakwanej i wykrzystując inną frmę przesłania (przykładw: , plik zapisany na dyskietce i przesłany pcztą plską lub inną przesyłką), przekazać plik d właściweg Banu Zrzeszająceg, lub innej jednstki dbierającej przygtwane sprawzdania (nie dtyczy t NBP), gdzie zstanie zaimprtwany d systemu transis. Plik Wygenerwany i zapisany w frmie spakwanej, ma taką samą pstać, jak plik przesłany przy wykrzystaniu pcji Prześlij sprawzdanie d systemu transis. Wszelkie prawa zastrzeżne: 141

142 Pdczas wyknywania funkcji Generuj sprawzdanie, twrzą się trzy pliki, z których: jeden zawiera wszystkie raprtwane dane (plik przesyłany d NBP przez banki kmercyjne) a dwa pzstałe, t ddatkwe infrmacje niezbędne przy imprcie d systemu transis. Przykładw, dla sprawzdania FINREP przygtwaneg na wygenerują się pliki: xxxx_f_j_p_m_ xml plik, zawierający wszystkie raprtwane dane, xxxx_f_j_p_m_ _inf.xml plik, zawierający systemwą infrmację dknanym prcesie generwania Instancji XBRL, xxxx_f_j_p_m_ _cntext.xml plik, zawierający kilka pdstawwych danych analitycznych ze sprządznych sprawzdań, gdzie: xxxx - symbl banku zgdny ze specyfikacją NBP, f - symbl sprawzdania : (f FINREP, c COREP, ) j - typ knslidacji sprawzdania (j jednstkwe, s - sknslidwane) p - rdzaj standardów rachunkwści (p plskie, m - międzynardwe) m - rdzaj sprawzdawczści (m miesięczne, k - kwartalne, r - rczne) data statnieg dnia miesiąca, za który sprządzn sprawzdanie Frma spakwana pzwala na zgrupwanie wszystkich trzech wygenerwanych plików w pstaci pjedynczeg archiwum, jak: xxxx_2012_07_f.zip Banki kmercyjne, wysyłające wygenerwane pliki d NBP, przesyłają tam jeden plik spśród trzech, zawierający wszystkie raprtwane dane (w pdanym przykładzie, jest t: xxxx_f_j_p_m_ xml) Generwanie sprawzdania w frmacie PDF - d wydruku Funkcja Generuj sprawzdanie, bk: wcześniej mówineg generwania plików zawierających wszystkie raprtwane dane sprawzdawcze przesyłane d NBP w wymaganych frmatach, pzwala również na generwanie plików w frmacie PDF, zawierających wymaganą przez NBP pstać: Deklaracji w sprawie wyskści rezerwy bwiązkwej banku dla sprawzdania Rezerwa Obwiązkwa, Infrmacji przekazanych d NBP stanach dziennych wybranych składników pasywów banku dla sprawzdania PD. które później p wydrukwaniu i pdpisaniu przez sby upważnine, przekazywane są w frmie papierwej d NBP (dt. banków kmercyjnych) czy d dpwiednich banków zrzeszających (dt. banków spółdzielczych). Wszelkie prawa zastrzeżne: 142

143 Aby wygenerwać wymaganą pstać Deklaracji Rezerwy Obwiązkwej czy Infrmacji stanach dziennych wybranych składników pasywów banku należy: dla uzgdninych sprawzdań: Rezerwa bwiązkwa i PD : uruchmić funkcję Generuj sprawzdanie, która dla tych sprawzdań ma wydłużny cykl z czterech d sześciu krków. W krku czwartym: w dlnej części ekranu wyświetlana jest dmyślnie zaznaczna funkcja: Ddatkwa generacja sprawzdania d wydruku : dla wcześniej wybranej pcji: Zapisz sprawzdanie na dysku - ekran będzie miał pstać ja na rysunku 129 (pr. rysunek 122), Prześlij sprawzdanie d systemu transis - ekran będzie miał pstać jak na rysunku 130 (pr. rysunek 124), Rysunek 129.Pstać ekranu zapisaniu wygenerwaneg sprawzdania Rezerwa bwiązkwa na dysku Rysunek 130. Pstać ekranu wysłaniu d transis sprawzdania Rezerwa bwiązkwa Wyłączenie tej funkcji (zb. rysunek 131), spwduje: uaktywnienie przycisku zakńczenie działania funkcji Generuj sprawzdanie i pliki d wydruku nie wygenerują się., p użyciu któreg nastąpi: Wszelkie prawa zastrzeżne: 143

144 Rysunek 131. Wyłączenie funkcji Ddatkwa generacja sprawzdania d wydruku Zatwierdzenie przyciskiem sprawzdania d wydruku, spwduje: uaktywnienie tej funkcji i przejście d krku piąteg., dmyślneg ustawienia wyknania funkcji: Ddatkwa generacja W krku piątym (zb. rysunek 132): zaprezentwana zstanie ścieżka d zapisu sprawzdania w frmacie pdf (d wydruku). Rysunek 132. Właściwści generwaneg sprawzdania d wydruku Prpnwane przez system miejsce d zapisu mżna zmienić p wybraniu przycisku. P zatwierdzeniu klawiszem przyjętych ustawień, następuje przejście d krku szósteg. Krk szósty, t (zb. rysunek 133): prezentacja infrmacji miejscu zapisu pliku d wydruku. Wszelkie prawa zastrzeżne: 144

145 Rysunek 133. Infrmacje miejscu zapisu pliku pdf d wydruku Wybranie przycisku, spwduje: zakńczenie działania funkcji Generuj sprawzdanie. wygenerwanie i zapisanie we wskazanym miejscu pliku d wydruku, w frmacie pdf. Tak przygtwany plik: zawiera infrmacje zgdne z raprtwanymi danymi w sprawzdaniach: PD, Rezerwa bwiązkwa, mże zstać w dwlnym mmencie wydrukwany i p pdpisaniu przesłany d właściwej jednstki Pdpisywanie i szyfrwanie wygenerwanych danych P walidacji sprawzdania w krku 3 użytkwnik ma mżliwść: pdpisania sprawzdania za pmcą klucza prywatneg, raz zaszyfrwania pdpisanych danych za pmcą klucza publiczneg (zb. rysunek 134). Rysunek 134 Pdpisywanie i szyfrwanie sprawzdania Wszelkie prawa zastrzeżne: 145

146 Funkcja ta: dstępna jest tylk dla banków psiadających licencję asist rzszerzną ten kmpnent, mże być wykrzystywana m.in przy szyfrwaniu i pdpisywaniu danych ze sprawzdania wysyłaneg d Ministerstwa Finansów. Cerber, Klucz prywatny: służy d pdpisania sprawzdania, jest wydawany przez wystawcę certyfikatu, sba upważnina musi przesłać certyfikat teg klucza d Ministerstwa Finansów, mże zstać wczytany z pliku (zb. rysunek 135) w frmacie.pfx, Rysunek 135 Wczytywanie certyfikatu z pliku lub: mże zstać wczytany z managera certyfikatów (zb. rysunek 136), Rysunek 136 Wybór certyfikatu z managera certyfikatów dla klucza prywatneg Hasł d klucza prywatneg generwane jest przez firmę zewnętrzną. Klucz publiczny: służy d szyfrwania sprawzdania, pbierany jest ze strny Generalneg Inspektra Infrmacji Finanswej (https://www.giif.mfnet.gv.pl/giif/ zakładka: Certyfikaty" lub zakładka Oprgramwanie i kmunikaty" - SIGIIF2013.crt (klucz publiczny certyfikatu SIGIIF), mże zstać wczytany z pliku (zb. rysunek 135) w frmacie.cer, Wszelkie prawa zastrzeżne: 146

147 lub mże zstać wczytany z managera certyfikatów (zb. rysunek 137), Rysunek 137 Wybór certyfikatu z managera certyfikatów dla klucza publiczneg Certyfikaty są dstępne p zaimprtwaniu d managera certyfikatów. W krku czwartym: d wybru są dwie pcje zapisu wygenerwaneg pliku (zb. rysunek 138): zapis w frmie spakwanej (pcja zaznaczna dmyślnie), zapis w frmie rzpakwanej. Rysunek 138. Właściwści generwaneg sprawzdania p zaszyfrwaniu W dlnej części ekranu ddatkw prezentwana jest ścieżka d zapisu wygenerwaneg pliku. Dmyślnie jest t: C:\aSISt5\eksprts\xxxxxxx.zip Miejsce zapisu wygenerwaneg pliku mże zstać zmienine p wybraniu przycisku generwaneg pliku i miejsca d zapisu. i wskazaniu nwej nazwy Wszelkie prawa zastrzeżne: 147

148 Zatwierdzenie dknaneg wybru przyciskiem, spwduje przejście d klejneg krku. Krk piąty (przy wybraniu zapisu: Spakwany ZIP), t: wygenerwanie dwóch plików.zip: pierwszy - zawierający niezaszyfrwane dane sprawzdawcze raz drugi - zawierający: plik z pdpisanymi danymi raz plik z pdpisanymi i zaszyfrwanymi danymi, zapis pliku we wcześniej wskazanym miejscu, zmiana statusu sprawzdania na wygenerwany. O pzytywnie zakńcznej funkcji Generwanie sprawzdania infrmuje kmunikat jak na rysunku 139. Rysunek 139. Zapis wygenerwaneg pliku d natywneg frmatu Zakńczenie działania funkcji i przejście d dalszej pracy w aplikacji dbywa się p wybraniu przycisku. Zmień status sprawzdania Aby uruchmić funkcję Zmień status sprawzdania należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę Mżna także uruchmić tą funkcję w trybie Lista sprawzdań, pprzez: zaznaczenie (pdświetlenie) na liście sprawzdanie, które nas interesuje, Wszelkie prawa zastrzeżne: 148

149 a następnie wybranie: Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta : pzwala na prste wyknywanie zmiany statusu dwlneg, aktywneg sprawzdania, traktuje każde ze sprawzdań drębnie i zmiana statusu dtyczy zawsze tylk jedneg z nich, wykrzystywana jest najczęściej, gdy d sprawzdania statusie nieedycyjnym ( wygenerwany, wysłany, weryfikwany, zaakceptwany, bądź drzucny ) trzeba wprwadzić krekty, dstępna jest wyłącznie dla użytkwników, psiadających uprawnienia administratra. P wybraniu tej funkcji mże wyświetlić się ekran, jak na przykładwym rysunku 140. Rysunek 140. Zmiana statusu sprawzdania Aby mżliwe był wprwadzanie krekt d sprawzdań, które zstały zablkwane d edycji (statusy: wygenerwany, wysłany, drzucny, weryfikwany, zatwierdzny ), knieczna jest zmiana ich statusów na status edycja danych wejściwych lub edycja w trybie uzgadniania, gdyż tylk te dwa statusy pzwalają na edytwanie wprwadznych danych. D banku należy decyzja, który z tych statusów przyjąć, aby dknać krekt w sprządznych sprawzdaniach: edycja danych wejściwych czy edycja w trybie uzgadniania. W by przypadkach, przy zmianie statusu wyświetlany jest ddatkwy kmunikat, jak na rysunku 141. Rysunek 141. Kmunikat mżliwściach jakie daje zmiana statusu na status edycyjny Wszelkie prawa zastrzeżne: 149

150 Mżna dknywać zmiany statusów tylk tych sprawzdań, które nie są w archiwum. Banki wykrzystujące pcję bezpśrednieg wysyłania sprawzdań d systemu transis, chcąc dknać zmiany statusu sprawzdania, z któreg wygenerwany plik zstał już przesłany d zrzeszenia, muszą przed wyknaniem tej funkcji upewnić się, czy mają aktywne płączenie ze Zrzeszeniem, gdyż tylk wówczas zmiana statusu mże być wyknana pmyślnie. O tym, czy takie płączenie jest aktywne infrmuje użytkwnika ikna, znajdująca się na pasku pwiadmień: - gdy płączenie jest nieaktywne (zmiana statusu nie będzie mgła być wyknana), - gdy płączenie jest aktywne (zmiana statusu wykna się). Zmiana statusu sprawzdania, wyknana w jednym z systemów: asist czy transis, zawsze znajduje swje dbicie w drugim systemie. Wysyłając Instancję XBRL d zrzeszenia lub zmieniając w asist status wcześniej przesłaneg sprawzdania, pczątkw bk nazwy nweg statusu mże widnieć pis: nie ptwierdzny c znacza, że kmunikat zmianie statusu nie zstał jeszcze dstarczny d systemu transis. Z chwilą debrania teg kmunikatu przez transis i wysłania przez nieg kmunikatu zwrtneg, zmienia się status na właściwy. Dknując zmiany statusu sprawzdania, pdbnie jak przy generwaniu sprawzdania i wysyłaniu g d Zrzeszenia, mżna dłączyć ddatkwy kmentarz, który jest dbierany przez Zrzeszenie w systemie transis i mże być źródłem infrmacji przyczynie dknywania zmian statusu sprawzdania. Szczegółwe mówienie rdzajów statusów sprawzdań zawiera rzdział 9 Statusy sprawzdań. Zarządzaj archiwami Aby uruchmić funkcję Zarządzaj archiwami należy wybrać: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: pzwala na zarządzanie archiwami bieżąceg sprawzdania, Wszelkie prawa zastrzeżne: 150

151 traktuje wszystkie sprawzdania jak drębne sprawzdania i wyknane archiwum dtyczy zawsze tylk jedneg z nich, dstarcza szczegółwych infrmacji na temat utwrznych i zapisanych archiwów, pzwala na twrzenie nweg archiwum i dtwarzanie danych z istniejących archiwów, umżliwia usuwanie nieaktualnych bądź nieptrzebnie utwrznych archiwów, P wybraniu tej funkcji wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 142. Rysunek 142. Zarządzanie archiwami sprawzdania Obk listy wszystkich archiwów utwrznych dla aktywneg sprawzdania, dstępne są tu ikny funkcyjne, pzwalające na zarządzanie tymi archiwami, czyli: - twórz archiwum - nwe archiwum - szczegóły archiwum - usuń archiwum - przywróć archiwum Otwórz archiwum Otwórz archiwum t funkcjnalnść, która: uaktywnia się p wybraniu (pdświetleniu) z listy wymaganeg archiwum, prezentwana jest pprzez iknę funkcyjną:, twiera d pdglądu wymagane archiwum (zb. rysunek 143), przed nazwą twarteg archiwalneg sprawzdania prezentwana jest nwa ikna identyfikująca sprawzdania archiwalne, czyli Wszelkie prawa zastrzeżne: 151

152 Rysunek 143 Pdgląd sprawzdanie archiwalneg Nwe archiwum Nwe archiwum - t funkcjnalnść, która: uaktywnia się p wybraniu ikny:, pzwala na utwrzenie nweg archiwum dla aktywneg sprawzdania, jest zawsze aktywna, mże być wyknywana wielkrtnie, w zależnści d istniejących ptrzeb banku, P uruchmieniu tej funkcji wyświetla się ekran jak na rysunku 144, na którym należy pdać nazwę twrzneg archiwum. Rysunek 144. Nazwa nweg archiwum Wszelkie prawa zastrzeżne: 152

153 Funkcja ta zstała już wcześniej mówina w rzdziale Utwórz archiwum, gdyż mże być na uruchamiana również bezpśredni z menu Sprawzdanie Utwórz archiwum. Utwrzne archiwum zstaje dpisane d listy utwrznych archiwów Szczegóły sprawzdania Szczegóły sprawzdania t funkcjnalnść, która: uaktywnia się p wybraniu ikny:, dstarcza infrmacji wszystkich ustawieniach sprawzdania, dla któreg zstał wyknane archiwum (zb. rysunek 145), jest aktywna dpier p zaznaczeniu na liście archiwum, dla któreg mają być przedstawine szczegółwe infrmacje, nie pzwala dknywać żadnych zmian w prezentwanych ustawieniach. Rysunek 145. Szczegóły sprawzdania Usuń archiwum Usuń archiwum t funkcjnalnść, która: uaktywnia się p wybraniu ikny:, pzwala na usunięcie nieptrzebneg, lub błędnie utwrzneg archiwum. jest aktywna dpier p zaznaczeniu na liście archiwum, które ma zstać usunięte, Przed usunięciem wybraneg archiwum, swją decyzję musimy jeszcze ddatkw ptwierdzić, dpwiadając twierdząc na pytanie systemu, jak na przykładwym rysunku 146. Wszelkie prawa zastrzeżne: 153

154 Rysunek 146. Zapytanie usunięcie archiwum P zatwierdzeniu teg pytania klawiszem, następuje usunięcie archiwum i nie ma już mżliwści wycfania się z tej peracji, ani pnwneg przywrócenia usunięteg archiwum. Przywróć archiwum t funkcjnalnść, która: uaktywnia się p wybraniu ikny:, pzwala na przywrócenie wskazaneg archiwum i zastąpienie nim aktualnych danych z bieżąceg sprawzdania, mżliwa jest d wyknania tylk p pdświetleniu na liście takieg archiwum, któreg status jest taki sam jak status bieżąceg sprawzdania ( dla archiwów innych statusach, funkcja jest nieaktywna). P uruchmieniu tej funkcji wyświetla się kmunikat, który wymaga d nas ptwierdzenia tej decyzji (zb. rysunek 147. Rysunek 147. Zapytanie zastąpienie aktualneg sprawzdania archiwum P udzieleniu pzytywnej dpwiedzi, wyświetlane jest klejne zapytanie, prezentwane na rysunku 148. Rysunek 148. Zapytanie wyknanie ddatkweg archiwum Wszelkie prawa zastrzeżne: 154

155 Jeżeli zdecydujemy się na utwrzenie ddatkweg archiwum zastępwaneg kresu i dpwiemy, t w klejnym kmunikacie musimy wprwadzić jeg nazwę (zb. rysunek 148), p czym akceptacja tej nazwy spwduje dtwrzenie danych z archiwum. Jeżeli nasza dpwiedź będzie negatywna, b nie chcemy twrzyć takieg ddatkweg archiwum, t wybranie klawisza, spwduje dtwrzenie danych z archiwum bez twrzenia ddatkweg archiwum stanu istniejąceg. Zarządzaj sprawzdaniami Aby uruchmić funkcję Zarządzaj sprawzdaniami należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub Istniejący Przełącznik widku dkumentów zmienić na Listę dkumentów, czyli: Funkcja ta w spsób szczegółwy zstała mówina w rzdziale 5.2 Lista utwrznych sprawzdań. Imprtuj dane Aby uruchmić funkcję Imprtuj dane należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę bądź skrót klawiszwy: Ctrl-I Funkcja ta: pzwala na zasilenie aplikacji asist danymi zewnętrznymi, utwrznymi w pstaci zbirów identyfikwanych przez system, w jednym z frmatów: CSV pliki w frmacie tekstwym (*.txt) NGL pliki w frmacie tekstwym (*.txt) XBRL pliki w frmacie xml (*.xml) Wszelkie prawa zastrzeżne: 155

156 raz XML pliki w frmacie xml (*.xml) Excel pliki w frmacie xls (*.xls) WEBIS pliki tekstwe (*.txt) PEGAZ pliki w frmacie xml (*.xml) BFG - pliki w frmacie xml (*.xml) PD pliki tekstwe (*.txt) F1 pliki w frmacie nadzrcy (*.*) F7 - pliki w frmacie nadzrcy (*.*) w dpwiednim rdzaju identyfikatrów danych: etykiety techniczne identyfikatry XBRL traktuje wszystkie sprawzdania w spsób drębny i imprtwane dane dnszą się zawsze tylk d jedneg z nich (aktywneg), mżliwa jest d wyknania dla sprawzdań statusie edycja danych wejściwych lub edycja w trybie uzgadniania, czyli dla tych kresów, które mgą być edytwane. W zależnści d teg, d jakieg sprawzdania chcemy zaimprtwać dane, dstępne mgą być tylk niektóre wybrane frmaty d imprtu. Dla wszystkich sprawzdań aktywny jest zawsze frmat: CSV raz EXCEL. Przebieg prcesu imprtu danych. Imprt danych zewnętrznych każdrazw wyknywany jest w siedmiu krkach: Krk 1 t wybór frmatu imprtwaneg pliku (zb. rysunek 149). Rysunek 149. Wybór frmatu imprtwaneg pliku Wszelkie prawa zastrzeżne: 156

157 Krk 2 t wybór pcji imprtu i rdzaju identyfikatrów danych (zb. rysunek 150). Rysunek 150. Wybór pcji imprtu i rdzaju identyfikatrów danych Mżliwy jest tu wybór jednej z pcji: Nadpisz niepustymi spwduje: zaimprtwanie wszystkich danych z pliku zewnętrzneg, zachwanie tylk tych wcześniej wprwadznych danych, które nie zstały ujęte w imprtwanym pliku, Nadpisz wszystkie spwduje: zaimprtwanie wszystkich danych z pliku zewnętrzneg, usunięcie wszystkich danych, które zstały wprwadzne przed imprtem (dt. tych sprawzdań, d których imprtwane będą dane z pliku zewnętrzneg), Nadpisz puste spwduje: zaimprtwanie tylk tych danych, które w kresie sprawzdawczym nie mały wprwadznych żadnych wartści, zachwanie wszystkich danych wprwadznych przed imprtem, Ddaj wartści spwduje: zaimprtwanie wszystkich danych z pliku zewnętrzneg, wartści z pliku zewnętrzneg i wcześniej wprwadzne dane będą sumwane, Ddatkw dla sprawzdań: WEBIS, PD, F1 wymagane jest prawidłwe kreślenie skali danych, czyli: złtówki - gdy dane w imprtwanym pliku zapisane zstały w złtych, tysiące złtych - gdy dane w imprtwanym pliku zapisane zstały w tysiącach. Wszelkie prawa zastrzeżne: 157

158 Krk 3 t wybranie plików d imprtu (zb. rysunek 151). Rysunek 151. Wybór plików d imprtu Mże tu zstać wskazany jeden lub wiele plików d imprtu. Ddanie nweg pliku d imprtu następuje p wybraniu klawisza. Usunięcie błędnie wskazaneg pliku mże nastąpić przy użyciu klawisza pliki, pmcny jest klawisz., lub gdy chcemy usunąć wszystkie Krk 4 t wczytywanie danych z imprtwaneg pliku (zb. rysunek 152). Rysunek 152. Wczytywanie imprtwanych danych Dknywana jest tu kntrla syntaktyczna wczytywanych danych, sprawdzająca: zgdnść taksnmii w plikach d imprtu z bwiązującą w danym kresie sprawzdawczym, pprawnść budwy wszystkich rekrdów, zgdnść frmatu pliku d imprtu z frmatem wybranym w krku 1 Imprtu danych, czy w pliku znajdują się dane d sprawzdań wymagających definiwania wymiarów użytkwnika. W wyświetlnym knie: Wszelkie prawa zastrzeżne: 158

159 w lewym panelu, przedstawine są: lista wszystkich plików z danymi, które były wczytywane i pdlegały kntrli syntaktycznej, ddatkwe znaczenia pliku infrmujące, czy wszystkie dane z teg pliku są pprawne, czyli - plik zawiera wszystkie prawidłwe dane, - plik zawiera błędne dane, które nie będą zaimprtwane, w prawym panelu, przedstawine są: dla wszystkich lub dla wybraneg pliku z leweg panelu: lista wszystkich rekrdów, lista rekrdów pprawnych, lista rekrdów błędnych, ddatkwe znaczenia infrmujące : - łącznej liczbie rekrdów, rekrdach pprawnych i błędnych, - błędach w imprtwanych rekrdach, infrmacja ewentualnym rdzaju błędu, plik, któreg dtyczą wyświetlne infrmacje. Jeżeli w pliku d imprtu znajdują się dane d sprawzdań wymagających zdefiniwania nwych wymiarów użytkwnika definiwanych przez bank, wówczas ddatkw wyświetli się zapytanie jak na rysunku 153. Rysunek 153. Kmunikat dnalezieniu nwych wymiarów użytkwnika przy imprcie danych Wówczas też ekran z krku 4 pszerzny zstanie pzycję : a przy przejściu d klejneg krku wyświetla się zapytanie jak na rysunku 154. Rysunek 154. Imprt danych d nwych wymiarów użytkwnika-zapytanie mdyfikację ustawień kresu Pzytywne zatwierdzenie teg kmunikatu spwduje utwrzenie nwych wymiarów użytkwnika użytkwnik jest infrmwany stswnym kmunikatem, jak na przykładwym rysunku 155. czym Wszelkie prawa zastrzeżne: 159

160 Rysunek 155. Utwrzenie w prcesie imprtu danych, nwych wymiarów użytkwnika Wyłączenie pcji imprtu nwych wymiarów definiwanych przez użytkwnika:, spwduje rezygnację z imprtu tych danych. Krk 5 wczytywanie danych (zb. rysunek 156). Rysunek 156. Walidacja danych d imprtu W prcesie wczytywania danych, wyknywana jest kntrla sematyczna imprtwanych danych, czyli sprawdzająca: zgdnść typów danych zawartych w pliku d imprtu, z typami danych zdefiniwanymi w bwiązującej taksnmii, czy aktywne są wszystkie frmularze i fakty, d których dwłują się dane z imprtwaneg pliku, czy plik z danymi d imprtu nie zawiera zduplikwanych danych. Błędne i zduplikwane rekrdy zstaną pminięte, zaimprtwane zstaną tylk pprawne dane. W wyświetlnym knie (zb. rysunek 157): w lewym panelu, przedstawine są: Wszelkie prawa zastrzeżne: 160

161 lista wszystkich plików z danymi, które pdlegały walidacji, ddatkwe znaczenia pliku infrmujące, czy wszystkie dane z teg pliku są pprawne, czyli - plik zawiera wszystkie prawidłwe dane, - w pliku znajdują się dane zduplikwane, które zstaną pminięte przy imprcie, - plik zawiera błędne dane, które nie będą zaimprtwane, p rzwinięciu znaku występująceg przed nazwą pliku, wyświetlana jest nazwa sprawzdania, d któreg zstały wczytane dane. w prawym panelu, przedstawine są: dla wszystkich lub dla wybraneg pliku z leweg panelu: lista wszystkich rekrdów, lista rekrdów pprawnych, lista rekrdów błędnych, ddatkwe znaczenia infrmujące : - istnieniu pprawnie zwalidwanych danych (pprawne dane zstaną zaimprtwane), - strzeżeniach np. dane zduplikwane (dane zstały pminięte w imprcie), - błędach np. nieaktywna tabela d której dwłują się imprtwane dane (dane zstały pminięte w imprcie). Krk 6 pdsumwanie infrmacji mżliwym imprcie (zb. rysunek 157). Rysunek 157.Pdsumwanie infrmacji mżliwym imprcie W frmie listy, przedstawine są tu wszystkie pliki, których dane mgą zstać zaimprtwane. Widczny jest także wybrany d imprtu: frmat plików, rdzaj etykiet i pcja imprtu. Wszelkie prawa zastrzeżne: 161

162 Jeżeli p sprawdzeniu wyświetlnych tu infrmacji pdejmiemy decyzję przerwaniu imprtu, t użycie klawisza przerwie prces imprtu i żadne dane nie zstaną zaimprtwane. Jeśli w pliku d imprtu znajdwały się dane d sprawzdań wymagających ddatkweg zdefiniwania nwych wymiarów użytkwnika przez bank i w krku 4 udzieln pzytywnej dpwiedzi na pytanie mdyfikwanie ustawień kresu, t nwe wymiary użytkwnika zstaną utwrzne w danym kresie sprawzdawczym a imprt danych zstanie przerwany. Nwe wymiary użytkwnika będą utwrzne, ale nie będą zawierały danych. Aby wyknać właściwy imprt danych, należy użyć klawisza. Krk 7 - właściwy imprt danych (zb. rysunek 158). Rysunek 158. Właściwy imprt danych zewnętrznych Dknywany jest: właściwy imprt danych i wyświetlna jest lista wszystkich sprawzdań, d których zstały zaimprtwane dane. Pprawne wyjście z tej funkcji wyknywane jest p wybraniu klawisza. P zaimprtwaniu danych, bądź drzuceniu rekrdów d imprtu i zamknięciu się tej funkcji, infrmacja dknanym imprcie w frmie dpwiednieg kmunikatu widczna jest w asist w zakładce Błędy. Imprt danych w frmacie WEBIS Banki spółdzielcze dane d sprawzdania WEBIS, mgą: wprwadzać ręcznie, Wszelkie prawa zastrzeżne: 162

163 imprtwać w frmacie WEBIS, wykrzystując d teg plik SAPxxx.txt wcześniej imprtwany d prgramu RAPORCIK. Aby zaimprtwać dane w frmacie WEBIS, należy: z wykrzystywaneg prgramu bankweg (w frmacie d tej pry wykrzystywanym d imprtu danych d Raprcika ), wyeksprtwać plik ze stanami WEBIS ( SAPxxxx.txt, gdzie xxxx t kd banku). p uruchmieniu funkcji Imprtuj dane w asist wybrać: Typ imprtu: WEBIS pliki tekstwe (*.txt) Dane knfiguracyjne imprtu: nadpisz niepustymi (lub inna dwlna frma) Skala danych: tysiące złtych (gdyż dane w imprtwanym pliku zstały wyeksprtwane w tysiącach) wskazać d imprtu plik: SAPxxxx.txt P zaimprtwaniu dane prezentwane są w złtych zakrąglnych d pełnych tysięcy. Aby dane te mgły być prezentwane w tysiącach złtych, knieczne jest włączenie funkcji Praca w tysiącach, bliżej mówinej w rzdziale Praca w tysiącach. Banki kmercyjne wykrzystujące sprawzdanie WEBIS w aplikacji asist d celów referencyjnych (zapewnienie zgdnści między danymi WEBIS przekazanymi przez bank d NBP z prgramu WEBIS a raprtwanymi sprawzdaniami F1 i PD): imprtują dane z pliku SAPxxxx.txt, wyeksprtwane z prgramu WEBIS w frmacie WE d WEBISa, Imprt danych w frmacie PD D sprawzdania PD utwrzneg w aplikacji asist, dane mgą być: wprwadzane ręcznie, imprtwane z pliku w frmacie: CSV, Excel lub specjalnie przygtwanym frmacie PD. Aby zaimprtwać dane w frmacie PD należy: z wykrzystywaneg prgramu bankweg (w frmacie d tej pry wykrzystywanym d imprtu danych d Raprcika ), wyeksprtwać plik ze stanami dziennymi, p uruchmieniu funkcji Imprtuj dane w asist wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 163

164 Typ imprtu: PD pliki tekstwe (*.txt) Dane knfiguracyjne imprtu: nadpisz niepustymi (lub inna dwlna frma) Skala danych: - tysiące złtych (gdy imprtwane dane zstały wyeksprtwane w tysiącach), - złtówki (gdy imprtwane dane zstały wyeksprtwane w złtych) wskazać właściwy plik d imprtu: rxxx.txt Plik mżliwy przy imprcie danych, t zbiór tekstwy, stałpzycyjny rxxx.txt (w kdzie ASCII), gdzie r w nazwie zbiru znacza stały wyróżnik infrmacji xxxx - w nazwie zbiru znacza identyfikatr banku przesyłająceg sprawzdanie; jeżeli numer banku jest krótszy niż 4 znaki, nie należy g pprzedzać zerami ani spacjami z lewej strny, np. dla banku 161 zbiór należy nazwać r161.txt. Dane zawarte w zbirze pwinny dtyczyć pszczególnych dni sprawzdawczych z jedneg miesiąca: w wierszach bez żadnych znaków rzdzielających, klumny zawsze pwinny być tej samej szerkści zgdnie z pniższym pisem. UWAGA! Zbiór pwinien zawierać tylk infrmacje kwtach niezerwych. Szczegółwe infrmacje pstaci zbiru w frmacie PD zamieszczne zstały w Zaawanswanej instrukcji użytkwnika. P wyknaniu imprtu, dane prezentwane są tak jak dla WEBISa w złtych. Imprt danych w frmacie F1 D sprawzdania F1 utwrzneg w aplikacji asist, dane mgą być: wprwadzane ręcznie, imprtwane z pliku w frmacie: CSV, Excel lub specjalnie przygtwanym frmacie F1. Aby zaimprtwać dane w frmacie F1 należy: z wykrzystywaneg prgramu bankweg, w frmacie d tej pry wykrzystywanym d imprtu danych d Raprcika, wyeksprtwać plik z wymaganymi danymi Wszelkie prawa zastrzeżne: 164

165 p uruchmieniu funkcji Imprtuj dane w asist wybrać: Typ imprtu: F1 pliki w frmacie nadzrcy (*.*) Dane knfiguracyjne imprtu: nadpisz niepustymi (lub inna dwlna frma) Skala danych: tysiące złtych (gdy imprtwane dane zstały wyeksprtwane w tysiącach), lub złtówki (gdy imprtwane dane zstały wyeksprtwane w złtych) wskazać właściwy plik d imprtu: ssffbbbb.rmd Plik, mżliwy przy imprcie danych, t zbiór tekstwy unikatwej nazwie, zawierający nagłówek i blk danych spełniające kreślne wymagania szczegółw mówine w Zaawanswanej instrukcji użytkwnika. Nazwa zbiru d imprtu, t: ssffbbbb.rmd gdzie: ss dwuznakwy identyfikatr bszaru sprawzdawczści (dla sprawzdawczści wg Załącznika 6 - identyfikatr IP ) ff dwuznakwy identyfikatr frmularza sprawzdawczeg (dla sprawzdawczści wg Załącznika 6 - identyfikatry FA lub FB ) bbbb czterznakwy identyfikatr banku sprawzdająceg wg następująceg schematu: 3-cyfrwy numer rzliczeniwy banku przysyłająceg sprawzdanie pprzedzny cyfrą 0 (dla banków kmercyjnych raz reginalnych lub zrzeszających w zakresie działalnści własnej) lub cyfrą 4 (dla zbirówek banków spółdzielczych przesyłanych przez banki reginalne lub zrzeszające) r identyfikacja kresu sprawzdawczeg - jednznakwy kd rku (statnia cyfra numeru rku) m identyfikacja kresu sprawzdawczeg - jednznakwy kd miesiąca (klejne miesiące znaczne znakami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c ) d identyfikacja kresu sprawzdawczeg - jednznakwy numer dekady w miesiącu. Pnieważ infrmacje będą przesyłane w cyklu miesięcznym (a nie jak pprzedni dekadwym) w pzycji tej zawsze pwinna być cyfra 3 (trzy). Przykładw, dla banku kdzie 9206, dane d frmularza F 1a za marzec 2002 pwinny zstać zapisane w zbirze nazwie IPFA P wyknaniu imprtu dane prezentwane są tak jak dla PD i WEBISa w złtych. Eksprtuj dane Aby uruchmić funkcję Eksprtuj dane należy wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 165

166 Menu Sprawzdanie lub skrót klawiszwy: Ctrl-E Wyświetli się wówczas ekran jak na rysunku 159. Funkcja ta pzwala na: utwrzenie i wyeksprtwanie pliku z danymi z dwlneg aktywneg sprawzdania, zapisanie utwrzneg pliku: w frmacie CSV, Html, XML, Excel.xls (dla wersji 97(-2007)) lub Excel.xlsx (dla wersji 2007 OOXML), wyeksprtwanie danych: każdy frmularz d ddzielneg pliku, wszystkie frmularze d jedneg pliku, Eksprt danych zewnętrznych każdrazw wyknywany jest w czterech krkach. Krk 1 t wybór frmatu plików i rdzaju danych d eksprtu (zb. rysunek 159). P zaznaczeniu: Rysunek 159. Wybór frmatu i rdzaju identyfikatrów eksprtwanych dkumentów wymaganeg frmatu plików, rdzaju identyfikatrów danych raz rdzaju eksprtu, system sprawdza czy w aktywnym sprawzdaniu znajdują się dane d wyeksprtwania. Krk 2 t (zb. rysunek 160, 161): prezentacja w frmie drzewa wszystkich mżliwych d wyeksprtwania danych, raz pdanie łącznej liczby tych tabel, Wszelkie prawa zastrzeżne: 166

167 Rysunek 160. Wybór tabel d eksprtu, prezentwanych w frmie drzewa Przedstawine w frmie drzewa infrmacje wszystkich mżliwych d wyeksprtwania danych mżna uszczegółwić p rzwinięciu znaku, występująceg przed infrmacją zbirczą, uzyskując w ten spsób szczegółwe dane tabelach d eksprtu (zb. rysunek 161). Rysunek 161. Rzwinięta frma drzewa tabel d eksprtu Jeżeli chcemy zrezygnwać z eksprtu danych wybranych tabel wykazanych na pwyższym drzewie, należy wyłączyć istniejące bk tych tabel zaznaczenia, pzstawiając znaki przed tymi tabelami puste, czyli. Klikając prawym przyciskiem myszy na wyświetlną listę włączenia/wyłączenia wszystkich znajdujących się na liście frmularzy., istnieje mżliwść grupweg Pprzez funkcję Eksprtuj dane system pzwala wyeksprtwać tylk dane z tych tabel, które zawierają wprwadzne i zapisane dane. Jeżeli w aktywnym sprawzdaniu nie ma wypełninych żadnych tabel, wówczas system nie mże wyeksprtwać tabel z danymi czym jesteśmy infrmwani kmunikatem jak na rysunku 162. Wszelkie prawa zastrzeżne: 167

168 Rysunek 162. Infrmacja braku tabel d wyeksprtwania Krk 3 t wybór ścieżki d zapisu wyeksprtwanych danych (zb. rysunek 163). System, jak ścieżkę d zapisu wyeksprtwanych plików z danymi prpnuje C:\aSISt5\eksprt, ale mżliwe jest wskazanie inneg miejsca zapisu wyeksprtwanych danych. Ścieżkę nweg miejsca zapisu mżna wpisać z ręki lub wykrzystać d teg przycisk. Rysunek 163. Wybór pliku/katalgu d eksprtu dkumentów Krk 4 t infrmacja pzytywnym lub negatywnym zakńczeniu prcesu eksprtu danych (zb. rysunek 164). Rysunek 164. Kmunikat pprawnie zakńcznym eksprcie. Jeżeli wyknanie eksprtu danych byłby z jakiegś pwdu niemżliwe, wówczas system pinfrmuje nas tym stswnym kmunikatem. Wszelkie prawa zastrzeżne: 168

169 Wyjście z tej funkcji jest mżliwe p wybraniu klawisza. Zasilaj wg mapwań Aby uruchmić funkcję Zasilaj wg mapwań należy wybrać: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: jest dstępna tylk dla banków, psiadających licencję rzszerzną mduł Mapwania danych, pzwala na zasilenie aplikacji asist danymi, w parciu wyrażenia mapujące kreślne dla pszczególnych kmórek sprawzdawczych i źródeł ich pbrania, szczegółw mówinych w III Części Instrukcji asist: Mduł mapwania danych. Instrukcja dtycząca mdułu mapwań dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: Knsliduj dane jednstek Aby uruchmić funkcję Knsliduj dane jednstek należy wybrać: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: jest dstępna tylk dla banków, psiadających w asist ddatkwy mduł Jednstki bankwe, pzwala łączyć sprawzdania wielu banków, twrząc jedn sprawzdanie sknslidwane, mże być wykrzystywana d łączenia sprawzdań z różnych banków twrząc dcelw: zbircze sprawzdanie jednstkwe, uruchamiając tą funkcję trzeba pamiętać, że twarte i aktywne musi być sprawzdanie tej jednstki, która ma łączyć dane z innych banków. Pzstałe sprawzdania (te pdlegające knslidacji) nie muszą być twarte. Szczegółwe pis funkcji Knsliduj dane jednstek znajduje się w VI części instrukcji użytkwnika: Mduł knslidacji. Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: Wszelkie prawa zastrzeżne: 169

170 Histria sprawzdania Aby uruchmić funkcję Histria sprawzdania należy wybrać: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: pzwala na uzyskanie infrmacji wszystkich czynnściach wyknywanych w systemie dla twarteg aktywneg sprawzdania. Infrmacje jakich dstarcza ta funkcja przedstawia przykładwy rysunek 165. Rysunek 165. Histria zmian w sprawzdaniu Dzięki zastswanym tu filtrm, mżliwe jest wyselekcjnwanie ptrzebnych infrmacje według: nazwy użytkwnika daty typu aktywnści: imprt aktualizacja dkumentu archiwizacja utwrzenie nweg kresu przywrócenie archiwum aktualizacja kntekstu utwrzenie użytkwnika edycja użytkwnika imprt taksnmii migracja włączenie krekt usuwanie danych kresu Wszelkie prawa zastrzeżne: 170

171 Infrmacje tu uzyskane dtyczą tylk jedneg, aktywneg sprawzdania a nie całej aplikacji asist, tak jak t ma miejsce przy wykrzystaniu tej funkcji Histria peracji szczegółw pisanej w rzdziale 4.5 Histria peracji. Infrmacja ilści danych Aby uruchmić funkcję Infrmacja ilści danych należy wybrać: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: dstarcza infrmacji ilści danych wprwadznych d aktywneg sprawzdania, prezentuje listę wszystkich frmularzy zawierających dane, z uszczegółwieniem ilści wprwadznych: wartści, kmentarzy wyświetla listę jak na przykładwym rysunku 166. Rysunek 166. Infrmacje ilści danych w sprawzdaniu Jeżeli d sprawzdanie nie zstały jeszcze wprwadzne żadne dane, infrmwani tym jesteśmy w frmie kmunikatu jak na rysunku 167. Rysunek 167. Infrmacja braku danych w sprawzdaniu Wszelkie prawa zastrzeżne: 171

172 Usuń dane Aby uruchmić funkcję Usuń dane należy wybrać: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: umżliwia usunięcie wszystkich danych dla aktywneg sprawzdania, traktuje wszystkie sprawzdania jak drębne i usunięcie danych dtyczy zawsze tylk jedneg z nich (aktywneg sprawzdania). P wybraniu tej funkcji, system dknuje analizy danych i wyświetla listę frmularzy zawierających wprwadzne dane, które mgą zstać usunięte ( zb. przykładwy rysunek 168). Rysunek 168. Analiza usuwanych danych Wybranie przycisku pzwala na rezygnację z wyknania tej funkcji. Jeżeli dane mają zstać usunięte, t knieczne jest wybranie przycisku. Przed właściwym prcesem usuwania danych wyświetlany jest jeszcze ddatkwy kmunikat wymagający ptwierdzenia jak na rysunku 169. Rysunek 169. Zapytanie ptwierdzenie - usuwania danych Wszelkie prawa zastrzeżne: 172

173 W przypadku pzytywnej dpwiedzi, system dknuje usuwania wszystkich danych a na ekranie prezentwany jest % pstęp usuwanych danych (zb. rysunek 170). Rysunek 170. Infrmacja usunięciu danych z aktywneg sprawzdania Udzielenie dpwiedzi negatywnej, pzwala jeszcze na wycfanie się z usuwania danych. Pnwnie prezentwany jest ekran jak na rysunku 169, a p wybraniu przycisku wyknania tej funkcji., mżliwa jest rezygnacja z Zamknij sprawzdanie Aby uruchmić funkcję Zamknij sprawzdanie należy wybrać: Menu Sprawzdanie a następnie jedną z pcji: lub kliknąć na: zakładki sprawzdania (p najechaniu kursrem, zmienia się jeg zabarwienie na czerwne - zb. rysunek 171). Rysunek 171. Zamykanie sprawzdania Wszelkie prawa zastrzeżne: 173

174 Funkcja ta: pzwala na zamknięcie jedneg bądź wielu sprawzdań, pprzez wybranie dpwiedniej pcji. mże być wybrana tylk z pzimu Dkumenty Tabela Menu Tabela - grupuje funkcje aplikacji asist (zb. rysunek 172), związane z bsługą tabel sprawzdawczych, za pmącą których mżliwe jest: wyliczenie wartści wszystkich reguł zdefiniwanych w tabeli, zapisanie i wyczyszczenie danych wprwadznych d tabeli, wyświetlenie listy wszystkich aktywnych tabel sprawzdawczych, z mżliwścią wskazania i dszukania wybranej, kmpaktwanie danych w tabeli, wycfanie się z wprwadznych, ale jeszcze nie zapisanych zmian w tabeli, wczytanie danych z inneg kresu, dświeżenie danych zapisanych na innym stanwisku funkcja aktywna dla wersji wielstanwiskwej ustawienie parametrów wydruku, drukwanie przygtwanych frmularzy sprawzdawczych. Rysunek 172. Funkcje menu Tabela Otwórz tabelę Aby Otwrzyć tabelę prezentwaną na liście dstępnych frmularzy sprawzdawczych, wybranych pdczas twrzenia sprawzdania, należy: dszukać wymaganą tabelę wykrzystując d teg jedną z pcji: przeglądanie prezentwanej listy w górnej lub dlnej części leweg panelu kna, Wszelkie prawa zastrzeżne: 174

175 a następnie: filtr wyszukiwania frmularzy znajdujący się nad listą wszystkich frmularzy, skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-T Tabela klikając dwukrtnie prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli dknać wybru dpwiednieg trybu twarcia tabeli: lub edycja na wyłącznść, współdzielna edycja, d dczytu, klikając dwukrtnie lewym przyciskiem myszy na nazwę tabeli twrzyć wymaganą tabelę w standardwy spsób, czyli: pierwszy użytkwnik twierający tabelę zawsze twiera ją w trybie edycja na wyłącznść klejny użytkwnik twierający tą samą tabelę (wersja wielstanwiskwa), zawsze twiera tą tabelę w trybie d dczytu Bliższe infrmacje na temat trybów twarcia tabel zawiera rzdział Praca na tabelach twartych w różnych trybach. Wylicz wartści w tabeli Aby uruchmić funkcję Wylicz wartści w tabeli należy wybrać: Menu Tabela lub iknę Funkcja ta: blicza wszystkie mżliwe d wyliczenia reguły wyliczeniwe, w brębie całeg aktywneg dkumentu (tabeli), w przypadku, gdy arkusz nie zawiera żadnych wartści lub kalkulacji, funkcja jest nieaktywna. Zapisz tabelę Aby uruchmić funkcję Zapisz tabelę należy wybrać: Menu Tabela lub iknę Wszelkie prawa zastrzeżne: 175

176 bądź skrót klawiszwy: Ctrl-S Funkcja ta: pzwala zapisać wszystkie wprwadzne zmiany w brębie jedneg aktywneg dkumentu (tabeli), wyknuje się bez żadnych prblemów przy aplikacji pracującej w wersji jednstanwiskwej, przy wersji wielstanwiskwej: mże zakńczyć się błędem i kmunikatem jak na rysunku 173, knflikt zapisu danych mże być spwdwany wprwadzeniem na różnych stanwiskach, różnych wartści d tej samej kmórki tabeli (zb. rzdział Rzwiązywanie knfliktów pwstałych przy zapisywaniu danych), p rzwiązaniu knfliktu pzwala na zapis danych, zgdnie z wybrem dknanym pdczas rzwiązywania knfliktu. Rysunek 173. Błąd zapisu przy knflikcie danych Przed zapisaniem wprwadznych danych d tabeli: niezapisane dane prezentwane są na jasn żółtym tle w frmie kursywy:, nazwa edytwanej tabeli (znajdująca się pd tabelą) przedstawina jest kursywą z gwiazdką:, nazwa edytwaneg frmularza (znajdująca się nad tabelą) przedstawina jest również kursywą z gwiazdką:, nazwa całeg sprawzdania przedstawina jest także kursywą z gwiazdką:. P zapisaniu zmian d tabeli: pla wszystkich zapisane pzycji prezentwane są nrmalną czcinką:, nazwa edytwanej tabeli (znajdująca się pd tabelą) przedstawina jest nrmalną czcinką:, nazwa edytwaneg frmularza (znajdująca się nad tabelą): przedstawina jest także nrmalną czcinką: jeżeli wszystkie tabele należące d daneg frmularza zstały zapisane, przedstawina jest nadal kursywą: - jeżeli istnieją tabele należące d daneg frmularza, które nie zstały jeszcze zapisane, nazwa całeg edytwaneg sprawzdania: przedstawina jest nrmalną czcinką: jeżeli wszystkie tabele należące d daneg sprawzdania zstały zapisane, Wszelkie prawa zastrzeżne: 176

177 przedstawina jest nadal kursywą: - jeżeli istnieją tabele należące d daneg sprawzdania, które nie zstały jeszcze zapisane. Zapisz wszystkie tabele Aby uruchmić funkcję Zapisz wszystkie tabele należy wybrać: Menu Tabela lub iknę bądź skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-S Funkcja ta: umżliwia zapis wprwadznych zmian we wszystkich twartych i edytwanych tabelach aktywneg sprawzdania, traktuje wszystkie sprawzdania jak drębne i zapis wprwadznych zmian d tabel dtyczy zawsze tylk jedneg sprawzdania (aktywneg w mmencie wyknywania tej funkcji). wyknuje się bez żadnych prblemów przy aplikacji pracującej w wersji jednstanwiskwej, przy wersji wielstanwiskwej: mże zakńczyć się błędem i kmunikatem jak na rysunku 173, knflikt zapisu danych mże być spwdwany wprwadzeniem na różnych stanwiskach, różnych wartści d tej samej kmórki tabeli (zb. rzdział Rzwiązywanie knfliktów pwstałych przy zapisywaniu danych), p rzwiązaniu knfliktu pzwala na zapis danych, zgdnie z wybrem dknanym pdczas rzwiązywania knfliktu. P zapisaniu wszystkich zmian d tabel: pla wszystkich zapisanych pzycji prezentwane są nrmalną czcinką:, nazwy edytwanych tabel (znajdujące się pd tabelami) przedstawine są nrmalną czcinką:, nazwy edytwanych frmularzy (znajdujące się nad tabelami) przedstawine są nrmalną czcinką:, nazwa całeg sprawzdania przedstawina jest także nrmalną czcinką:. Wszelkie prawa zastrzeżne: 177

178 Znajdź tabelę Aby uruchmić funkcję Znajdź tabelę należy wybrać: skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-T lub Menu Tabela Funkcja ta: wyświetla wszystkie tabele aktywne w bieżącym sprawzdaniu, umżliwia szybkie dszukanie i twarcie wymaganej tabeli, najczęściej jest wykrzystywana przy pracy w trybie pełnekranwym lub przy wyłącznej Liście frmularzy (zb. rzdział Elementy kna). P uruchmieniu tej funkcji wyświetla się lista dstępnych tabel jak na przykładwym rysunku 174. Rysunek 174. Przykładwy braz kna p uruchmieniu funkcji Znajdź tabelę Wprwadzenie nazwy pszukiwanej tabeli: w przypadku dnalezienia takiej tabeli, spwduje: wyświetlenie jej nazwy na prezentwanej liście, p zaakceptwaniu dknaneg wybru przyciskiem - twarcie wymaganej tabeli, przy braku pdanej tabeli w aktywnym sprawzdaniu, spwduje: wyświetlenie pustej listy. Wszelkie prawa zastrzeżne: 178

179 Przełącz pmiędzy tabelami Aby uruchmić funkcję Przełącz pmiędzy tabelami należy wybrać: skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-E lub Menu Tabela Funkcja ta: wyświetla wszystkie tabele aktywne w bieżącym sprawzdaniu, umżliwia szybkie dszukanie i twarcie wymaganej tabeli, najczęściej jest wykrzystywana przy pracy w trybie pełnekranwym lub przy wyłącznej Liście frmularzy (zb. rzdział Elementy kna). Kmpaktuj tabelę Aby uruchmić funkcję Kmpaktuj tabelę należy wybrać: Menu Tabela Funkcja ta: jest mżliwa jest d wyknania tylk wówczas, gdy w aktywnej tabeli istnieją pla d scalenia, skleja tabelę w jedną całść usuwając puste, wcześniej usunięte i zapisane dane, mże się uaktywnić wyłącznie w tabelach listwych, przykładw: dla FINREP: FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, FID004, FIN025, FIN026A, FIN026B, FIN026C, FIN026D, FIN026E, FIN026F, FIN026G, FIN027, dla NB300: wszystkie tabele za wyjątkiem Dane sprządzającym I zatwierdzającym sprawzdanie, dla LE: LE01 i LE02, dla GIIF: GIIF_01 Wyczyść tabelę Aby uruchmić funkcję Wyczyść tabelę należy wybrać: Menu Tabela Funkcja ta: pzwala na usunięcie wszystkich danych zapisanych w aktywnej tabeli, Wszelkie prawa zastrzeżne: 179

180 przy czyszczeniu tabeli umżliwia wybranie takiej pcji, która usunie dane, bez ddatkwych kmentarzy zapisanych w kmórkach (zb. rzdział Kmentarz kmórki) Uruchmienie tej funkcji, każdrazw pwduje wyświetlenie ddatkweg zapytania jak na rysunku 175. Rysunek 175. Zapytanie usunięcie wszystkich danych z tabeli Wybranie przycisku: - spwduje usunięcie wszystkich danych wraz z kmentarzami, - spwduje usunięcie danych bez kmentarzy, - t rezygnacja z wyknania funkcji. Cfnij zmiany w tabeli Aby uruchmić funkcję Cfnij zmiany w tabeli należy wybrać: Menu Tabela Funkcja ta: pzwala na cfnięcie wszystkich wprwadznych, ale jeszcze nie zapisanych danych w tabeli, dnsi się zawsze d jednej aktywnej tabeli. Wszystkie wprwadzne, ale jeszcze niezapisane dane zawsze prezentwane są na pmarańczwym plu w frmie kursywy (zb. rzdział Zapisz tabelę). P wybraniu tej funkcji każdrazw wyświetla się ddatkwe zapytanie wymagające ptwierdzenia jak na rysunku 176. Rysunek 176. Kmunikat cfnięciu niezapisanych zmian Wszelkie prawa zastrzeżne: 180

181 Wczytaj dane z inneg sprawzdania Aby uruchmić funkcję Wczytaj dane z inneg sprawzdania należy wybrać: Menu Tabela Funkcja ta: pzwala na kpiwanie danych z inneg kresu sprawzdawczeg, dtyczy zawsze twartej aktywnej tabeli. P wybraniu tej funkcji wyświetla się lista wszystkich sprawzdań wcześniej utwrznych i znajdujących się w bazie (zb. przykładwy rysunek 177), z których dane mgą zstać przekpiwane. Rysunek 177. Wczytaj dane tabeli z inneg sprawzdania Aby przekpiwać dane z inneg kresu sprawzdawczeg, należy: twrzyć tabelę d której chcemy przekpiwać dane. wybrać funkcję Wczytaj dane z inneg sprawzdania. z wyświetlnej listy dstępnych sprawzdań (zb. przykładwy rysunek 177) wybrać t, z któreg chcemy przekpiwać dane, zatwierdzić dknany wybór przyciskiem. Rezygnacja z kpiwania danych mże zstać wyknana przy użyciu klawisza. Odśwież zawartść tabeli i danych zależnych Aby uruchmić funkcję Odśwież zawartść tabeli i danych zależnych należy wybrać: Menu Tabela bądź Wszelkie prawa zastrzeżne: 181

182 klawisz: F5 Funkcja ta: dświeża dane sprawzdań zależnych, dla wersji wielstanwiskwej, pzwala na dświeżenie i wyświetlenie infrmacji wprwadznych i zapisanych na innym stanwisku, bez kniecznści zamykania danej tabeli i pnwneg jej twierania. Ustawienia strny Aby uruchmić funkcję Ustawienia strny należy wybrać: Menu Tabela Funkcja ta zawiera pcje dtyczące ustawień strny, takie jak: rientację (pinwa, czy pzima), źródł i rzmiar papieru raz rzmiary marginesów (zb. rysunek 178). Ustawienie strny wyknywane jest dla aktywnej tabeli i jest wykrzystywane przy wyknywaniu wydruku. Rysunek 178. Ustawienia strny Wprwadzne tu ustawienia są zapamiętywane i p utwrzeniu nweg sprawzdania nie ma ptrzeby pnwneg ustawiania tych parametrów chyba, że chcemy dknać jakiś zmian w tych ustawieniach. Wszelkie prawa zastrzeżne: 182

183 Ustawienia wydruku Aby uruchmić funkcję Ustawienia wydruku należy wybrać: Menu Tabela Funkcja ta pzwala na dpwiednie ustawienie wydruku: dstswanie płżenia nagłówków klumn i wierszy, zdefiniwanie skali, dpaswanie wydruku d ilści strn. Wygląd kna p wybraniu tej funkcji przedstawia rysunek 179. Rysunek 179. Ustawienia wydruku. Ustawienia wydruku pdbnie jak i Ustawienia strny wyknane są dla aktywnej tabeli. Wszystkie wprwadzne tu ustawienia są przez system zapamiętywane i wykrzystywane przy wyknywaniu wydruku. P utwrzeniu nweg sprawzdania nie ma ptrzeby pnwneg ustawiania tych parametrów chyba, że chcemy dknać jakiś zmian w ustawieniach. Pdgląd wydruku Aby uruchmić funkcję Pdgląd wydruku należy wybrać: Menu Tabela lub iknę Wszelkie prawa zastrzeżne: 183

184 Funkcja ta umżliwia: wyknanie pdglądu, w jakiej frmie będzie drukwana aktywna tabela, wyknanie wydruku teg dkumentu p wybraniu ikny, dknanie zmian w ustawieniach wydruku: pprzez wykrzystanie funkcji Ustawienia strny, dstępnej tu p wybraniu ikny (zb. rzdział Ustawienia strny ), pprzez wykrzystanie funkcji Ustawienie wydruku p wybraniu ikny (zb. rzdział Ustawienia wydruku ). Przykładwy braz ekranu p uaktywnieniu funkcji Pdgląd wydruku przedstawia Rysunek 180. Rysunek 180. Pdgląd wydruku Zamknięcie funkcji Pdglądu wydruku i pwrót d bieżącej pracy w asist mżliwe jest przy wykrzystaniu znajdującej się tam ikny. Drukuj aktywną tabelę Aby uruchmić funkcję Drukuj aktywną tabelę należy wybrać: Menu Tabela lub iknę a następnie bądź skrót klawiszwy: Ctrl-P Funkcja ta umżliwia: Wszelkie prawa zastrzeżne: 184

185 wyknanie wydruku aktywnej tabeli zgdnie z bieżącymi ustawieniami wydruku. Na każdej strnie wydruku w dlnym wierszu, drukwana jest ddatkw: nazwa i numer banku, który przygtwał sprawzdanie, data sprządzenia wydruku, infrmacja jakieg sprawzdania dtyczy sprządzny wydruk, numer strny, wiersza, klumny wydruku. Drukuj wypełnine tabele Aby uruchmić funkcję Drukuj wypełnine tabele należy wybrać: Menu Tabela lub skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-P Funkcja ta: umżliwia wydrukwanie wszystkich wypełninych tabel dla twarteg aktywneg sprawzdania, w układzie jaki zstał wcześniej ustawiny dla pszczególnych frmularzy, traktuje wszystkie sprawzdania jak niezależne i drukwanie wszystkich wypełninych tabel dtyczy zawsze tylk jedneg aktywneg sprawzdania, pzwala na dknanie wybru i wydrukwanie spśród wszystkich wypełninych frmularzy tylk tych, które nas interesują, pprzez uaktywnienie dla wybranej tabeli pdgląd wydruku dknanie zmian ustawień d wydruku. P wybraniu tej funkcji wyświetla się kn jak na przykładwym rysunku 181. Rysunek 181. Wydruk wszystkich wypełninych tabel infrmacja gólna Wszelkie prawa zastrzeżne: 185

186 System sprawdza i infrmuje użytkwnika tym: w których sprawzdaniach zstały wprwadzne dane, na ilu strnach będzie wyknany wydruk pszczególnych frmularzy, jaka jest całkwita ilść strn d wydruku Jeżeli chcemy: wydrukwać wszystkie wskazane frmularze - zatwierdzamy dknany wybór wybierając przycisk, zrezygnwać z wydruku kilku frmularzy/tabel: wyłączamy zaznaczenia znajdujące się przed tymi frmularzami/tabelami, pzstawiając te pla puste (przykładw: gdy zrezygnujemy z wydruku wszystkich tabel z FBN009 znaczenie dla teg frmularza pwinn mieć ma pstać: ), zatwierdzamy dknany wybór wybierając przycisk, zrezygnwać z wydruku większści frmularzy: prawym przyciskiem myszy uaktywniając funkcję Zaznacz/dznacz wszystkie - dznaczamy wszystkie frmularze, zaznaczamy wybrane, wymagane frmularze, p wprwadzeniu zmian zatwierdzamy dknany wybór wybierając przycisk, dknać zmiany ustawień d wydruku wybranych tabel, pprzez uaktywnienie dla nich Pdglądu wydruku i wówczas: prawym przyciskiem myszy uaktywnić Pdgląd wydruku wybranej tabeli, dknać zmian w ustawieniach, zamknąć (przy wykrzystaniu ikny )pdgląd wydruku na liście prezentwana będzie zaktualizwana infrmacja ilści strn d wydruku danej tabeli, pwtórzyć czynnść dla wszystkich wymaganych tabel, p wprwadzeniu zmian zatwierdzamy dknany wybór wybierając przycisk, całkwicie zrezygnwać z drukwania, wybieramy wówczas przycisk. P wprwadzeniu zmian d wydruku, prezentwana lista d wydruku mże mieć pstać jak na przykładwym rysunku 182. Wszelkie prawa zastrzeżne: 186

187 Rysunek 182. Drukuj wypełnine tabele p wprwadzeniu zmian Klikając prawym przyciskiem myszki na wyświetlną listę frmularzy, mżna: zaznaczyć/dznaczyć wszystkie frmularze, przejść d pdglądu wydruku wybraneg frmularza, D drukwania wszystkich frmularzy przyjęte są takie ustawienia, jakie zstały wcześniej wprwadzne przy wykrzystaniu funkcji: ustawienia strny (zb. rzdział Ustawienia strny ), ustawienia wydruku (zb. rzdział Ustawienia wydruku ), czy pdgląd wydruku (zb. rzdział Pdgląd wydruku ), bądź uaktywnienie pdglądu wydruku przy wyświetlnej liście tabel d wydruku. Raz wprwadzne ustawienia zapamiętywane są przez system i przy klejnej próbie dknania wydruku, frmularze te są pnwnie drukwane w takim układzie jaki był wcześniej ustawiny. Jeżeli p wybraniu funkcji Drukuj wszystk widzimy, że ilść strn na których system chce wydrukwać wybrane sprawzdanie jest niezgdna z tym c chcielibyśmy siągnąć, t zawsze mżna: wyłączyć wskazany frmularz z wydruku, uaktywnienie pdglądu wydruku dla wybranej tabeli i zmienić ustawienia wydruku dla tej tabeli. Zamknij tabelę / frmularz Aby uruchmić funkcję Zamknij należy wybrać: Menu Tabela Wszelkie prawa zastrzeżne: 187

188 a następnie jedną z pcji : lub kliknąć na: zakładki tabeli/frmularza (p najechaniu kursrem, zmienia się jeg zabarwienie na czerwne zb. rysunek 183). Rysunek 183. Zamykanie frmularza Funkcja ta : pzwala na zamknięcie sprawzdania, jednej lub wielu tabel/frmularzy, w zależnści d dknaneg wybru. mże być wybrana tylk z pzimu Dkumenty Kmórka Menu Kmórka - grupuje funkcje aplikacji asist (zb. rysunek 184), związane z bsługą pjedynczej kmórki w tabeli czyli: wyliczenie wartści kmórki, histria wartści wprwadzanych d kmórki, dszukanie wskazanej kmórki, przejście d pprzedniej i następnej zaznacznej kmórki, właściwści aktywnej kmórki, weryfikację wprwadznych mapwań (funkcja aktywna tylk dla tych banków, które psiadają licencję pszerzną mduł Mapwania danych ). Wszelkie prawa zastrzeżne: 188

189 Rysunek 184. Funkcje menu "Kmórka" Wylicz wartść kmórki Aby uruchmić funkcję Wylicz wartść kmórki należy wybrać: Menu Kmórka lub iknę Funkcja ta: pzwala na wyliczenie wartści wybranej kmórki na pdstawie reguł zawartych w tej kmórce, w przypadku, gdy nie wprwadzn żadnych danych w pla będące plami składwymi dla pla zawierająceg kalkulację, bądź wybrana kmórka nie jest wynikiem kalkulacji, funkcja ta jest szara i niedstępna. Histria wartści kmórki Aby uruchmić funkcję Histria wartści kmórki należy wybrać: Menu Kmórka Funkcja ta: dstarcza infrmacji tym jakie wartści były wprwadzane d wybranej kmórki, uaktywnia się p przejściu aplikacji w Tryb krekt wewnętrznych, czyli p wyknaniu funkcji Przejdź d edycji w trybie uzgadniania, lub p wyknaniu funkcji Włącz tryb krekt wewnętrznych. Znajdź kmórkę Aby uruchmić funkcję Znajdź kmórkę należy wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 189

190 Menu Kmórka lub skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-F Funkcja ta: umżliwia szybkie dszukanie kmórki w aktywnym sprawzdaniu, traktuje każde sprawzdanie jak niezależne i wyszukiwanie żądanej kmórki dtyczy zawsze twartegaktywneg, jedneg sprawzdania. P wybraniu tej funkcji wyświetla się kn jak na rysunku 185, w którym należy pdać: wyszukiwaną kmórkę. Rysunek 185. Wyszukiwanie wymaganej kmórki Rzwijając zakładkę (zb. rysunek 186), mżna zmienić: metdę wyszukiwania: wszystkie słwa, któreklwiek ze słów, dwlne pdwyrażenie, całe wyrażenie, tebelę, w brębie których prwadzne będzie wyszukiwanie: aktywne, twarte, wszystkie, zakres wyszukiwania: wartści, adresy, etykiety, identyfikatry XBRL, nazwy XBRL, typ: tekstwy, arytmetyczny, lgiczny, data, Wszelkie prawa zastrzeżne: 190

191 Rysunek 186. Zaawanswane wyszukiwanie kmórek Wyniki wyszukiwania prezentwane są: w dlnej części ekranu, w zakładce Wyniki wyszukiwania (zb. rzdział Panel walidacji), w frmie listy przedstawine są wszystkie kmórki, spełniające zakres i metdę wyszukiwania. Wybranie spśród przedstawinej listy pszukiwanej kmórki i dwukrtne kliknięcie prawym przyciskiem myszki na tą pzycję pwduje: twarcie dpwiedniej tabeli i ustawienie kursra na pszukiwanej kmórce. Znajdź/zastąp wartść Aby uruchmić funkcję Znajdź/zastąp wartść należy wybrać: Menu Kmórka lub skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-H Funkcja ta umżliwia: szybkie dszukanie wymaganych wartści w aktywnym sprawzdaniu, zastąpienie wszystkich pszukiwanych wartści nwymi wartściami. P wybraniu tej funkcji wyświetla się kn jak na rysunku 187, w którym należy pdać: pszukiwaną wartść raz nwą wartść, która ma zastąpić wartść pszukiwaną. Wszelkie prawa zastrzeżne: 191

192 Rysunek 187. Wyszukiwanie wartści P dszukaniu wymaganych wartści (zb. rysunek 188) w zakładce Wyniki wyszukiwania (zb. rzdział Panel walidacji), prezentwana jest: liczba dszukanych wartści raz lista adresów kmórek, w których dnalezin wyszukiwane wartści. Rysunek 188. Lista wyszukanych wartści Przy wykrzystaniu tej funkcji mżna wyszukiwać różne teksty, którymi mgą być kwty ale także inne dane prezentwane na tabelach sprawzdawczych, jak przykładw pesel, regn, nazwa firmy itp. P wybraniu klawisza, wszystkie dszukane wartści zstaną zastąpine nwymi, czym ddatkw jesteśmy infrmwani w kmunikacie jak na rysunku 189. Rysunek 189. Kmunikat zastąpieniu wyszukanych faktów nwymi wartściami Rzwijając zakładkę (zb. rysunek 187) prezentwany jest ekran taki sam, jak przy funkcji Znajdź kmórkę (zb. rysunek 188), w którym mżna wprwadzić dkładniejsze warunki wyszukiwania, czyli: metdy wyszukiwania, Wszelkie prawa zastrzeżne: 192

193 tabele, w brębie których ma zstać prwadzne wyszukiwanie, zakresu wyszukiwania, typu faktów birących udział w wyszukiwaniu. Funkcja ta mże być wykrzystana m.in. d grupweg usuwania nieptrzebnych zer, przeniesinych d aplikacji pdczas imprtu danych. Aby prawidłw wyknać tą perację, wymagane jest: 1. kreślenie warunków zamiany jak: szukany tekst, t: 0,00 - dla sprawzdania statusie edycja danych wejściwych 0 - dla sprawzdania statusie edycja w trybie uzgadniania zamień na: puste - niewypełnine ple (brak danych) 2. zdefiniwanie dpwiednich warunków wyszukiwania, czyli: metda wyszukiwania: całe wyrażenie tabela źródłwa: wszystkie, lub dwlny inny zawężny zakres, uzależniny d ptrzeb, zakres wyszukiwania: wartści typ faktu: arytmetyczny 3. p trzymaniu listy z pzycjami zawierającymi zera: wybranie przycisku, 4. zapisanie wprwadznych zmian, pprzez wybranie funkcji zapisz. P wyknaniu pwyższych krków, we wszystkich zaprezentwanych pzycjach zera zstaną usunięte. Przy takim grupwym usuwaniu zer trzeba pamiętać, że zera zstaną usunięte ze wszystkich pzycji z pdaneg zakresu wyszukiwania, w tym również z pzycji, które mgły być celw wprwadzne, gdyż wymagają teg reguły kntrlne zawarte w bwiązującej taksnmii. Weryfikuj mapwania Aby uruchmić funkcję Weryfikuj mapwania należy wybrać: Menu Kmórka Funkcja ta: dtyczy zawsze jednej, pdświetlnej kmórki, Wszelkie prawa zastrzeżne: 193

194 pzwala na wyświetlenie szczegółwych danych, którymi zgdnie ze zdefiniwanymi wyrażeniami mapującymi i kreślnym źródłem danych, zstała zasilna wybrana kmórka, prezentuje pwyższe infrmacje tylk wówczas, gdy: dla danej kmórki zstały zdefiniwane wyrażenia mapujące i przed wyknaniem zasilenia danymi: zstał włączny Tryb krekt wewnętrzych, lub sprawzdanie psiada status edycja w trybie uzgadniania, jest aktywna tylk w tych bankach, które psiadają licencję asist pszerzną mduł Mapwanie danych. P wybraniu tej funkcji, szczegółwe dane prezentwane są w dlnej części ekranu, w zakładce, jak na przykładwym rysunku 190. Rysunek 190. Wyniki weryfikacji mapwań Jeżeli: zasilenie danymi zstał wyknane dla sprawzdania statusie edycja danych wejściwych raz nie zstał wcześniej włączny Tryb krekt wewnętrznych (zb. rzdział Włącz tryb krekt wewnętrznych), wówczas : nie będzie mżliwa weryfikacja danych, którymi zstał zasilne sprawzdanie i wyświetlny zstanie kmunikat jak na rysunku 191. Rysunek 191. Kmunikat braku infrmacji zasileniu danymi wg mapwań Jeżeli: Wszelkie prawa zastrzeżne: 194

195 dla wybranej kmórki nie był zdefiniwane żadne wyrażenie mapujące, wówczas: wyświetlny zstanie kmunikat jak na rysunku 192. Rysunek 192. Kmunikat braku wyrażenia mapująceg dla wybranej kmórki Szczegóły zasilania wg mapwania Aby uruchmić funkcję Szczegóły zasilania wg mapwania należy wybrać: Menu Kmórka Funkcja ta: dtyczy zawsze jednej, pdświetlnej kmórki, dstarcza infrmacji statnim zasileniu danymi wybranej kmórki jak na przykładwym rysunku 200, prezentuje pwyższe infrmacje tylk wówczas, gdy: dla danej kmórki zstał zdefiniwane wyrażenie mapujące i przed wyknaniem zasilenia danymi: zstał włączny Tryb krekt wewnętrzych, lub sprawzdanie psiada status edycja w trybie uzgadniania, jest aktywna tylk w tych bankach, które psiadają licencję asist pszerzną mduł Mapwanie danych. Rysunek 193. Szczegóły zasilania według mapwań Wszelkie prawa zastrzeżne: 195

196 Pdbnie jak przy funkcji Weryfikacja mapwań, funkcja Szczegóły zasilania wg mapwań przy braku rewizji lub wyrażeń mapujących, mże prezentwać kmunikaty jak na rysunkach 191 i 192. Pprzednia zaznaczna kmórka Aby uruchmić funkcję Pprzednia zaznaczna kmórka należy wybrać: Menu Kmórka lub iknę bądź skrót klawiszwy Alt Funkcja ta: umżliwia szybkie przejście d pprzedniej kmórki. Następna zaznaczna kmórka Aby uruchmić funkcję Następna zaznaczna kmórka należy wybrać: Menu Kmórka lub iknę bądź skrót klawiszwy Alt Funkcja ta: umżliwia szybkie przejście d następnej kmórki. Właściwści kmórki Aby uruchmić funkcję Właściwści kmórki należy wybrać: Menu Kmórka Funkcja ta przy wykrzystaniu ddatkwych zakładek funkcyjnych: prezentuje szczegółwe infrmacje wybranej kmórce, Wszelkie prawa zastrzeżne: 196

197 pzwala na wprwadzanie dwlnych infrmacji (niezależnych d wartści prezentwanych w danej kmórce), widcznych tylk przez użytkwników w aplikacji asist, dstarcza takich samych infrmacji, jak: p kliknięciu prawym przyciskiem myszki na daną kmórkę i wybraniu funkcji Właściwści kmórki, P wybraniu tej funkcji wyświetla się kn jak na przykładwym rysunku 194. Rysunek 194. Właściwści kmórki z dstępną funkcją adntacji kmórki Szczegóły kmórki P wybraniu zakładki : w lewym panelu kna prezentwane są: zawsze (zb. rysunek 194): adres wybranej (pdświetlnej) kmórki, miara, d której przypisana jest kmórka, jeśli tabela d której należy wybrana kmórka, ma więcej niż jeden wymiar (zb. rysunek 195): wymiary, d których należy wybrana kmórka, w prawym panelu kna dstępne są zakładki: widczne zawsze:, widczne dla pszczególnych miar i wymiarów:,,. Wszelkie prawa zastrzeżne: 197

198 Rysunek 195. Właściwści kmórki z dstępnymi wszystkimi szczegółami kmórki W zakładce:, dstępne są funkcje pzwalające na: - wprwadzanie dwlnych infrmacji tekstwych, które: są niezależne d prezentwanych wartści w kmórce, pwiązane są z danym typem taksnmii, raz wpisane, widczne są we wszystkich kresach sprawzdawczych (w tym również w nwutwrznych), widczne są tylk w aplikacji asist, nie są zapisywane w wygenerwanym pliku wynikwym, stanwić mgą pdręczny ntatnik użytkwnika, - mdyfikwanie wcześniej wprwadznych adntacji, - usuwanie błędnych lub już nieptrzebnych adntacji kmórki Wymagane adntacje mgą być wprwadzne i później prezentwane: tylk w jednej (wymaganej) kmórce, dla całej miary, dla całeg wymiaru, Bardziej szczegółw funkcja ta zstała mówina w rzdziale Szczegóły kmórki, W dpwiednich pdzakładkach: prezentwane są szczegóły XBRL: - jak na przykładwym rysunku 196, - jak na przykładwym rysunku 197, - jak na przykładwym rysunku 198, Wszelkie prawa zastrzeżne: 198

199 Rysunek 196. Właściwści kmórki szczegóły kmórki atrybuty knceptu Rysunek 197. Właściwści kmórki - szczegóły kmórki - etykiety knceptu Rysunek 198. Właściwści kmórki - szczegóły kmórki szczegóły typu danych Wyświetlane tu infrmacje mają taką samą pstać, jak: p kliknięciu prawym przyciskiem myszki i wybraniu funkcji Właściwści kmórki Szczegóły kmórki, p wybraniu w dlnej części ekranu zakładki (zb. rzdział Szczegóły kmórki). Wszelkie prawa zastrzeżne: 199

200 Reguły Wybranie zakładki : pzwala na wyświetlenie w frmie tabel, wszystkich reguł występujących w aktywnej kmórce, pwduje wyświetlenie infrmacji regułach kntrlnych w takiej samej pstaci, jak: przy użyciu funkcji Reguły Szczegóły reguł kmórki, szczegółw pisanej w rzdziale Szczegóły reguł kmórki, p kliknięciu na trójkąt czy znak (znajdujący się w lewym górnym/dlnym rgu kmórki ). Zabarwienie trójkąta mże być różne w zależnści d teg, czy reguły kntrlne znajdujące się w danej kmórce są spełnine, czy nie zagadnienie bliżej pisane w rzdziale 8.3. Funkcje ułatwiające uzgadnianie reguł), p kliknięciu prawym przyciskiem myszki i wybraniu funkcji Właściwści kmórki Reguły. Zakładka ta występuje w funkcji Właściwści kmórki tylk wtedy, gdy w danym plu znajduje się chciaż jedna reguła kntrlna (wybrana kmórka zawiera w lewym dlnym rgu trójkąt). Przykładwy ekran z regułami kntrlnymi, wyświetlnymi p wybraniu zakładki Reguły przedstawia rysunek 199. Rysunek 199. Prezentacja reguł w kmórce, p wybraniu zakładki "Reguły" Wszelkie prawa zastrzeżne: 200

201 Przedstawine w frmie tabel reguły kntrlne dstarczają infrmacji, : pwiązaniach między różnymi plami w frmularzach sprawzdawczych, spełnieniu bądź niezgdnściach jakie występują w tych regułach, c prezentwane jest w frmie kmunikatów: Reguła spełnina, Reguła niespełnina i pdana jest różnica, raz ddatkw: Brak argumentów reguły, Brak wyliczenia i pdana jest różnica, Brak wartści składwych i pdana jest różnica. Dla reguł partych na technlgii XBRL Frmula (dtyczy sprawzdania NB300), zastswan tu ddatkw dwie zakładki (zb. przykładwy rysunek 200) w których prezentwanych jest więcej infrmacji znajdujących się tam frmułach, czyli: - dstarcza bliższych wyjaśnień działaniu frmuły - zawiera rzszerzne infrmacje zmiennych i asercji wartści danej reguły. Rysunek 200. Prezentacja ddatkweg pisu frmuły w sprawzdaniu NB300 W NB300 dla niespełninych reguł: valueassertin_64, valueassertin_65, valueassertin_66, valueassertin_67, valueassertin_68, valueassertin_71, valueassertin_72, Wszelkie prawa zastrzeżne: 201

202 w zakładce "Opis" bk infrmacji działaniu frmuły, prezentwany jest ddatkw Kmunikat z walidacji, infrmujący numerach identyfikatrów, dla których reguła nie jest spełnina, jak na przykładwym rysunku 201. Rysunek 201. Prezentacja niespełninej reguły: valueassertin_64 z ddatkwym kmunikatem walidacyjnym Reguły Menu Reguły grupuje funkcje aplikacji asist (Rysunek 202), związane z regułami kntrlnymi zawartymi w pszczególnych sprawzdaniach, czyli: dszukanie wymaganych reguł, sprawdzenie szczegółów reguł zawartych w kmórce, wprwadzanie zmian w ustawieniach reguł, sprawdzenie pwiązań wymaganej reguły z innymi regułami w frmie grafu. Wszelkie prawa zastrzeżne: 202

203 Rysunek 202. Funkcje menu Reguły. Dla banków psiadających licencję asist pszerzną ddatkwy mduł REGUŁY, pzwala również na: twrzenie nwych reguł własnych banku, edytwanie istniejących reguł własnych, deaktywację/aktywację pjedynczych reguł, imprt / eksprt reguł własnych, dświeżanie reguł utwrznych, bądź zmdyfikwanych na innym stanwisku. Odśwież reguły Aby uruchmić funkcję Odśwież reguły należy wybrać: Menu Reguły Funkcja ta: jest aktywna tylk dla wersji wielstanwiskwej, pzwala na dświeżenie zmian w regułach kntrlnych wprwadznych na innym stanwisku. Znajdź regułę Aby uruchmić funkcję Znajdź regułę należy wybrać: Menu Reguły lub skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-R Funkcja ta: pzwala na dszukanie w aktywnym sprawzdaniu dwlnej wskazanej reguły, traktuje wszystkie sprawzdania jak sprawzdania niezależne i wyszukiwanie reguł dtyczy zawsze tylk jedneg, aktywneg sprawzdania, Wszelkie prawa zastrzeżne: 203

204 umżliwia szybkie dszukanie błędów w sprządznych sprawzdaniach, wykazanych w raprtach błędów przekazanych przez NBP. P wybraniu tej funkcji wyświetla się kn jak na rysunku 203, w którym należy pdać numer wyszukiwanej reguły. Rysunek 203. Szukanie reguły Rzwijając zakładkę metdę wyszukiwania żądanej reguły, zakres wyszukiwania, (zb. rysunek 204), mżna zmienić: Rysunek 204. Zaawanswane wyszukiwanie reguł P dszukaniu przez system wymaganej reguły, jest na prezentwana na ekranie jak na przykładwym rysunku 205 ( pszukiwana Reguła NBP 52680). Rysunek 205. Wyświetlenie pól wchdzących w skład wyszukiwanej Reguły NBP Pprzez mżliwe jest przenszenie się d pól wchdzącej w skład danej reguły. Wszelkie prawa zastrzeżne: 204

205 Szczegóły reguł kmórki Aby uruchmić funkcję Szczegóły reguł kmórki należy wybrać: Menu Reguły Funkcja ta: jest aktywna tylk wówczas, gdy kursr znajduje się na plu zawierającym regułę kntrlną (w lewym górnym lub lewym dlnym rgu kmórki znajduje się ddatkwe znaczenie) pzwala sprawdzić szczegóły XBRL wszystkich faktów występujących we wskazanej kmórce, w frmie tabel przedstawia wszystkie frmuły zawarte w wybranej kmórce, wyświetlne tu infrmacje mają taką samą pstać, jak: przy użyciu funkcji Kmórka Właściwści kmórki, p kliknięciu na ddatkwe znaczenie występujące w lewym dlnym rgu kmórki (zagadnienie bliżej pisane w rzdziale Zakładka Reguły przy prezentacji Właściwści kmórki ), p kliknięciu prawym przyciskiem myszki i wybraniu funkcji Właściwści kmórki. Bliższe mówienie infrmacji jakie prezentwane są p uaktywnieniu funkcji Szczegóły reguł kmórki zawiera rzdział Właściwści kmórki, gdyż infrmacje tam prezentwane są takie same. Graf reguł Aby uruchmić funkcję Graf reguł należy wybrać: Menu Reguły Funkcja ta: przedstawia w frmie grafu, wzajemne pwiązania reguł, występujących w wybranej kmórce, pprzez rzwinięcie wyświetlneg grafu, pzwana na sprawdzenie wszystkich, bądź wybranych pwiązań między faktami i regułami. P uruchmieniu tej funkcji, na ekranie wyświetla się braz, jak na przykładwym rysunku 206. Wszelkie prawa zastrzeżne: 205

206 Na przedstawinym ekranie prezentwane są: Rysunek 206. Graf reguł w frmie dmyślnej Fakty w frmie kółek, które mgą mieć zabarwienie: zielne gdy przedstawine są wszystkie reguły pwiązane z tym faktem, białe - gdy przedstawine są tylk niektóre reguły pwiązane z tym faktem, Reguły w frmie kwadratów, które mgą mieć zabarwienie: Niebieskie gdy przedstawine są wszystkie fakty pwiązane z tą regułą, białe - gdy przedstawine są tylk niektóre fakty pwiązane z tą regułą, Aby uzyskać infrmację : regułach pwiązanych z wybranym faktem, lub faktach pwiązanych z daną regułą należy: dwukrtnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na wybraną zwiniętą regułę czy fakt. Wybranie przycisku - spwduje wyświetlenie wszystkich pwiązań faktów i reguł, które w jakiś spsób są pwiązane z pierwtnym faktem. Aby zwinąć: wyświetlne pwiązania faktów z wybraną regułę lub wyświetlne pwiązania reguł z wybranym faktem Wszelkie prawa zastrzeżne: 206

207 należy: dwukrtnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na wybraną rzwinięta regułę czy fakt, i dana reguła lub fakt zniknie wówczas z prezentwaneg grafu. Wybranie przycisku - spwduje zwinięcie wszystkich wyświetlnych ddatkwych pwiązań między faktami i regułami i na ekranie pzstaną tylk pwiązania reguł z jednym wybranym faktem. Jednkrtne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybraną regułę bądź fakt, spwduje jej zaznaczenie i przy wykrzystaniu zakładek znajdujących się pd wyświetlnym grafem: fakt, reguła, indeks faktów, indeks reguł, pzwli na uzyskanie ddatkwe infrmacje wybranym fakcie, czy regule. Jeżeli na prezentwanym grafie jakieś reguły są niespełnine, t wszystkie ne: mają ddatkwe czerwne kółk z wykrzyknikiem, czyli: lub. Obk rzwijania i zwijania pwiązań między regułami i faktami, układ prezentwaneg grafu mże być zmieniany na: dmyślny - pierwsze przedstawienie pwiązań między faktami i regułami (zb. rysunek 206), kłwy - w którym wzajemne pwiązania przedstawine są w frmie kła (zb. rysunek 207), mever - grupuje płączne ze sbą reguły (zb. rysunek 208), spring - autmatyczne przemieszczanie się prezentwanych pwiązań (zb. rysunek 209). Wszelkie prawa zastrzeżne: 207

208 Rysunek 207. Graf reguł, przedstawiny w frmie Kłwej Rysunek 208. Graf reguł, przedstawiny w frmie Mever Wszelkie prawa zastrzeżne: 208

209 Rysunek 209. Graf reguł, przedstawiny w frmie Spring Ddatkwe przyciski pmcne przy krzystaniu z funkcji Graf reguł, t: - pzwala na przeniesienie całeg grafu w inne, dwlne miejsce ekranu, - pmniejsza prezentwany graf, - pwiększa prezentwany graf. Jeżeli wybrany fakt nie jest płączny z żadną regułą kntrlną, wówczas graf reguł nie zstanie wyświetlny a użytkwnik jest tym infrmwany stswnym kmunikatem. XBRL Frmula indeks Aby uruchmić funkcję XBRL Frmula indeks należy wybrać: Menu Reguły Funkcja ta: umżliwia pdgląd indeksu XBRL Frmula, prezentuje ekran jak na rysunku 210, wykrzystywana jest w sprawzdaniach, w których zstały zastswane reguły kntrlne, parte na nwej technlgii XBRL Frmula Wszelkie prawa zastrzeżne: 209

210 Wybierając tą funkcję, mżna sprawdzić: definicje, filtry, zmienne, dla pszczególnych XBRL Frmula. Rysunek 210. Pdgląd indeksu XBRL Frmula Nwa technlgia XBRL Frmula, zstała zstswana w sprawzdaniu Large Expsures, raz NB300, dla których Nardwy Bank Plski pracwał reguły, parte na tej technlgii. Szczegółwe infrmacje dtyczące XBRL Frmula zawarte zstały w Instrukcji pmcniczej d przygtwywania w asist sprawzdania LE, raz Instrukcji pmcniczej d przygtwywania w asist sprawzdania NB300 dstępnych na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: Odśwież instancje frmuł XBRL Aby uruchmić funkcję Odśwież instancje frmuł XBRL należy wybrać: Menu Reguły Funkcja ta: umżliwia dświeżenie instancji frmuł XBRL, wykrzystywana jest w sprawzdaniach, w których zstały zastswane reguły kntrlne, parte na nwej technlgii XBRL Frmula Wszelkie prawa zastrzeżne: 210

211 Reguły Aby uruchmić funkcję Edytr reguł należy wybrać: Menu Reguły lub bądź - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa:, grupująca funkcje dstępne: w pełnym zakresie - dla banków psiadających licencję asist rzszerzną mduł Edytr reguł, w granicznym zakresie dla pzstałych banków. P wybraniu funkcji Reguły wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 54, prezentujący zestawy reguł dla taksnmii istniejących w aplikacji asist. Funkcja ta w spsób szczegółwy zaprezentwana zstała w rzdziale 4.8 Reguły Pełne mówienie wszystkich funkcji dstępnych w ramach licencji rzszerznej Mduł reguł zawiera IV część instrukcji asist: Mduł Reguł Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: Widk Menu Widk grupuje funkcje aplikacji asist (zb. rysunek 211), związane z ilścią i spsbem prezentacji danych na ekranie mnitra, czyli funkcje pzwalające na: przejście d listy sprawzdań istniejących w bazie asist, dknywanie zmian w spsbie prezentacji pisów tabel, włączanie/ wyłączanie różnych infrmacji wyświetlanych na ekranie: listy błędów, szczegółów reguł, szczegółów kmórek, wyników wyszukiwania czy wyników weryfikacji mapwań, listy frmularzy, panela edycyjneg raz kmunikacji z transis, wprwadzanie kmentarzy i adntacji d kmórek przygtwywanych frmularzy sprawzdawczych, wprwadzanie zmian w ilści infrmacji prezentwanych na ekranie, czyli wyłączanie/włączanie: listy frmularzy, panelu edycyjneg, panelu narzędzi, panelu statusu, trybu pełnekranweg, Wszelkie prawa zastrzeżne: 211

212 filtrwanie danych prezentwanych w tabelach listwych, srtwanie tabel listwych, prezentację wprwadznych danych w tysiącach złtych, dla frmularzy WEBIS, PD, F1, Rezerwa Obwiązkwa. bracanie tabel listwych, zawijanie długich tekstów, autmatyczną zmianę ustawień tabeli, przywracanie dmyślnych ustawień aktywnej tabeli. Rysunek 211. Funkcje menu "Widk" Przy włącznych wszystkich zakładkach (zb. rysunek 212 znaczne klrem żółtym) i aktywnych wszystkich elementach kna (zb. rysunek 212 znaczne klrem niebieskim) ekran aplikacji asist mże mieć pstać jak na przykładwym rysunku 212. Rysunek 212. Pstać ekranu przy włącznym: Panelu walidacji i Elementach kna Wszelkie prawa zastrzeżne: 212

213 Przejdź d listy Aby uruchmić funkcję Przejdź d listy należy wybrać: Menu Widk lub skrót klawiszwy CTRL 1 bądź Menu Sprawzdanie lub też Przełączyć Przełącznik widku dkumentów z Dkumentów na Listę dkumentów, czyli: Funkcja ta w spsób szczegółwy zstała mówina w rzdziale 5.2 Lista utwrznych sprawzdań. Etykiety nagłówków tabel Wybierając funkcję Etykiety nagłówków tabel pprzez: Menu Widk mżliwy jest wybór jednej z pdfunkcji (zb. rysunek 213), za pmcą której: dknywana jest zmiana trybu wyświetlania pisu pszczególnych pól tabel, mżliwe jest wprwadzanie zmian d wcześniejszych ustawień, włączane/wyłączane są etykiety pzycyjne dla sprawzdań listwych. Rysunek 213. Funkcje dstępne dla etykiet nagłówków tabel Etykiety piswe Wybranie Opiswe (zb. rysunek 214), pzwala na: prezentację pełneg brzmienia nazw pól, Wszelkie prawa zastrzeżne: 213

214 Rysunek 214. Etykiety piswe pól Etykiety techniczne Wybranie Techniczne (zb. rysunek 215), pzwala na: identyfikację pszczególnych pól za pmcą etykiet zdefiniwanych przez NBP, Rysunek 215. Etykiety techniczne pól Etykiety mieszane Wybranie Mieszane (zb. rysunek 216), pzwala na: wyświetlanie zarówn etykiet technicznych jak i etykiet piswych, Rysunek 216. Etykiety mieszane pól Etykiety XBRL Wybranie Więcej, pzwala na: prezentację Etykiet XBRL-name (zb. rysunek 217), Wszelkie prawa zastrzeżne: 214

215 Rysunek 217. Etykiety XBRL-name prezentację Etykiet XBRL-id (zb. rysunek 218), Rysunek 218. Etykiety XBRL-id Etykiety pzycyjne Aby uaktywnić funkcję Pkaż etykiety pzycyjne należy w menu Widk zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk Funkcja ta: pzwala na prezentację etykiet pzycyjnych na sprawzdaniach: PEGAZ Rezerwa Obwiązkwa, PD WEBIS dla innych sprawzdań jest nieaktywna, mże być w dwlnym mmencie włączana i wyłączana, Przykładwe sprawzdanie PEGAZ (frmularz MAZ-GOT), dla któreg zstały włączne etykiety pzycyjne brazuje rysunek 219 (pr. rysunek 220). Wszelkie prawa zastrzeżne: 215

216 Rysunek 219. Sprawzdania z włącznymi etykietami pzycyjnymi Rysunek 220. Sprawzdanie z wyłącznymi etykietami pzycyjnymi Frmatwanie nagłówków tabeli Wybierając funkcję Frmatwanie nagłówków tabeli pprzez: Menu Widk mżliwy jest wybór jednej z pdfunkcji (zb. rysunek 221), za pmcą której: dknywana jest autmatyczna zmiana rzmiarów wierszy i nagłówków tabeli mżliwe jest wprwadzenie własnych zmian w ustawieniach, przywracane są dmyślne ustawienia tabeli. Rysunek 221. Frmatwanie nagłówków tabeli Ustaw autmatycznie Aby uaktywnić funkcję Autmatyczne ustawienie nagłówków tabeli należy wybrać: Menu Widk lub skrót klawiszwy: Ctrl+Alt-U Funkcja ta: Wszelkie prawa zastrzeżne: 216

217 p pzytywnym zatwierdzeniu zapytania jak na rysunku 222, wprwadzi autmatyczne zmiany d ustawień nagłówków tabel, przyjmując ustawienia: dla nagłówków klumn: min: 70 px max: 200 px max liczba linii 3 dla nagłówków wierszy: min: 30 px max: 200 px max liczba linii 2 nie wprwadzi żadnych zmian, jeśli dpwiadając na wyświetlne zapytanie użytkwnik wybierze przycisk. Rysunek 222. Zapytanie wyknanie autmatycznej zmiany w nagłówkach tabeli Ustaw Aby uaktywnić funkcję Ustawienie nagłówków tabeli należy wybrać: Menu Widk Funkcja ta: pzwala na wprwadzenie zmian d ustawień nagłówków klumn i wierszy, pprzez wskazanie: minimalnej/maksymalnej szerkści, maksymalnej dpuszczalnej liczby linii, wyświetla ekran jak na rysunku 223, na którym prezentwane są ustawienia jak w ustawieniu autmatycznym, p wybraniu przycisku, wprwadzi zmiany ustawine w wyświetlnym knie, Wszelkie prawa zastrzeżne: 217

218 Rysunek 223. Prpnwane zmiany ustawień nagłówków tabel Wybranie przycisku żadnych zmian., spwduje zamknięcie funkcji Ustawienie nagłówków tabeli bez wprwadzania Przywróć dmyślne Aby uaktywnić funkcję Dmyślne ustawienia tabeli należy wybrać: Menu Widk Funkcja ta: pzwala przywrócić pierwtne (dmyślne) ustawienie aktywnej tabeli, jest pmcna, gdy w wyniku różnych zmian w wyskści czy szerkści tabel, w tym również ustawień autmatycznych, chcemy pwrócić d wcześniejszych ustawień systemwych. P wybraniu tej funkcji na ekranie wyświetla się zapytanie jak na rysunku 224, wymagające ddatkwej akceptacji. Rysunek 224. Kmunikat przywróceniu dmyślnych ustawień tabel Wszelkie prawa zastrzeżne: 218

219 P wybraniu przycisku, przywrócne zstaną ustawienia dmyślne systemwe. Panel walidacji W menu Widk, w Panelu walidacji : Menu Widk pgrupwane zstały funkcje (zb. rysunek 225), pzwalające na: uaktywnianie/zamykanie zakładek, prezentwanych pniżej twarteg frmularza sprawzdawczeg, dtyczących: błędów, szczegółów reguł, szczegółów kmórki, wyników wyszukiwania, kmentarzy kmórek, wyników weryfikacji mapwań, kmunikacji z transis autmatyczne uaktywnienie wszystkich zakładek, autmatyczne wyłączenie wszystkich zakładek. Rysunek 225. Funkcje pgrupwane w Panelu walidacji Niektóre z dstępnych tu funkcji uaktywniają się autmatycznie, p uruchmieniu dpwiednich funkcji, inne wymagają włączenia (zaznaczenia) Błędy Aby uaktywnić zakładkę Błędy należy w menu Widk zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk Wszelkie prawa zastrzeżne: 219

220 lub wybrać skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-1 Funkcja ta: dpwiada za wyświetlenie w dlnej części ekranu zakładki Błędy, infrmującej błędach występujących pdczas wprwadzania danych i walidacji (zb. rysunek 226), uaktywnia się autmatycznie p wyknaniu funkcji: imprtu danych zawiera infrmacje dknanym imprcie, walidacji infrmuje ilści błędów i strzeżeń, Rysunek 226. Widk błędów w zakładce "Błędy" Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wiersz z prezentwanym błędem czy strzeżeniem: dla reguł kmpletnści i reguł wyliczeniwych pwduje twarcie tabeli zawierającej błędną pzycję i ustawienie się kursra w pzycji gdzie dana reguła jest niespełnina, dla reguł pprawnści, reguł warunkwych i reguł XBRL Frmula pwduje wyświetlenie szczegółów niespełninej reguły. P kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyświetlną listę, prezentwane jest menu funkcyjne (zb. rysunek 227), które pzwala wyświetlną listę: wydrukwać, zapisać w frmacie: MS Excel CSV HTML Wybór pcji: Rysunek 227. Funkcje drukwania i eksprtu listy błędów, dstępne w zakładce Błędy : pwduje prezentację wcześniej wyświetlnej listy w frmacie d wydruku, pzwala przy wykrzystaniu dstępnych tam funkcjnalnści, na: - wprwadzenie zmian w ustawieniach rzmiaru papieru, rientacji strny i marginesów, - wprwadzenie zmian w ustawieniach nagłówków i skali, Wszelkie prawa zastrzeżne: 220

221 - wydrukwanie prezentwanej listy, - wyjście z funkcji pdglądu wydruku Szczegóły reguł Aby uaktywnić zakładkę Szczegóły reguł należy w menu Widk zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk lub wybrać skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-2 Funkcja ta: dpwiada za wyświetlenie w dlnej części ekranu zakładki Reguły, infrmującej regułach występujących w wybranym plu, pzwala na sprawdzenie szczegółów reguł tam zawartych, nie wyświetla żadnych danych, jeżeli w wybranej kmórce nie ma żadnych reguł kntrlnych, brak zaznaczenia tej funkcji w menu spwduje, brak zakładki Reguły, W zależnści d rdzaju reguł występujących w sprawzdaniu, ekran prezentwany p wybraniu tej funkcji mże mieć różną pstać: dla reguł w sprawzdaniach COREP, FINREP jak na przykładwym rysunku 228 Rysunek 228. Widk reguły NBP, prezentwanej w zakładce "Reguły" dla reguł partych na technlgii XBRL Frmula w sprawzdaniu NB300 jak na przykładwym rysunku 229. Zastswan tu ddatkw dwie zakładki w których prezentwanych jest więcej infrmacji znajdujących się tam frmułach, czyli: - dstarcza bliższych wyjaśnień działaniu frmuły - zawiera rzszerzne infrmacje zmiennych i asercji wartści danej reguły. Wszelkie prawa zastrzeżne: 221

222 Rysunek 229. Prezentacja ddatkweg pisu frmuły w sprawzdaniu NB300 W przypadku NB300 dla niespełninych reguł: valueassertin_64, valueassertin_65, valueassertin_66, valueassertin_67, valueassertin_68, valueassertin_71, valueassertin_72, w zakładce "Opis" bk infrmacji działaniu frmuły, prezentwany jest ddatkw Kmunikat z walidacji, infrmujący numerach identyfikatrów, dla których reguła nie jest spełnina (zb. rysunek 229). dla reguł partych na technlgii XBRL Frmula w sprawzdaniach z taksnmią ITS jak na przykładwym rysunku 230. Rysunek 230. Szczegóły reguły COREP NBP ITS _0045 Frmula XBRL Szczegóły kmórki Aby uaktywnić zakładkę Szczegóły kmórki należy w menu Widk zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk lub wybrać Wszelkie prawa zastrzeżne: 222

223 skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-3 Funkcja ta: dpwiada za wyświetlenie w dlnej części ekranu zakładki Szczegóły kmórki (zb. rysunek 231), dzięki której mżliwe jest: sprawdzenie wcześniej zapisanych I wprwadzenie nwych adntacji kmórki, wyświetlenie infrmacji szczegółach XBRL wybranej kmórki, W zakładce tej : Rysunek 231. Widk szczegółów kmórki wyświetlny w zakładce "Adntacje kmórki" w lewym panelu kna prezentwane są: zawsze (zb. rysunek 195): adres wybranej (pdświetlnej) kmórki, miara, d której przypisana jest kmórka, jeśli tabela d której należy wybrana kmórka, ma więcej niż jeden wymiar (zb. rysunek 231): wymiary, d których należy wybrana kmórka, w prawym panelu kna dstępne są zakładki: widczne zawsze:, widczne dla pszczególnych miar i wymiarów:,,. W zakładce: tekstwe, które:, prezentwane są wcześniej wprwadzne adntacje, czyli : dwlne infrmacje są niezależne d prezentwanych tam wartści kmórki, pwiązane są z danym typem taksnmii, raz wpisane, widczne są we wszystkich kresach sprawzdawczych (w tym również w nwutwrznych), widczne są tylk w aplikacji asist, nie są zapisywane w wygenerwanym pliku wynikwym, stanwić mgą pdręczny ntatnik użytkwnika, Wszelkie prawa zastrzeżne: 223

224 Dstępne tu funkcje, pzwalają na: - wprwadzanie nwej adntacji, p wcześniejszym zaznaczeniu w lewym panelu kna knceptu, dla któreg mają zstać wprwadzne adntacje, - mdyfikwanie prezentwanych adntacji, p wcześniejszym zaznaczeniu (pdświetleniu) adntacji, dla której mają zstać wprwadzne zmiany, - usuwanie błędnych lub już nieptrzebnych adntacji kmórki, p wcześniejszym zaznaczeniu (pdświetleniu) adntacji d usunięcia, - filtrwanie prezentwanych adntacji względem dstawców adntacji. Wybranie funkcji filtrwania: pzwala na wyświetlenie tylk tych adntacji, które pchdzą d wybranych (zaznacznych) dstawców, P uaktywnieniu filtrwania: ikna prezentująca tą funkcję zmienia zabarwienie na niebieskie, prezentwane są tylk te adntacje, które dtyczą zaznacznych dstawców. Obecnie adntacje mgą być twrzne wyłącznie przez użytkwnika asist, który jest identyfikwany jak: INTERNAL. W przyszłści planwane są udsknalenia tej funkcji, pzwalające na twrzenie i dstarczanie adntacji również przez innych użytkwników. Adntacje mgą być wprwadzne i później prezentwane: tylk w jednej (wymaganej) kmórce, dla całej miary, dla całeg wymiaru, Stswneg wybru dknuje się przy twrzeniu nwej adntacji, zaznaczając w lewym panelu kna dpwiedni kncept. Wszelkie prawa zastrzeżne: 224

225 Funkcja Pkaż pdrzędne pzwala na prezentację w prawym panelu kna: wszystkich utwrznych i zapisanych adntacji, niezależnie d teg dla jakieg knceptu zstały ne utwrzne - gdy jest uaktywnina:, tylk tych adntacji, które zstały zdefiniwane dla zaznaczneg w lewym panelu kna kntekstu gdy jest wyłączna i ma pstać:. Dmyślnie funkcja ta jest zaznaczna (uaktywnina), ale użytkwnik mże ją w dwlnym mmencie wyłączyć. Aby d kmórki wprwadzić dwlne adntacje, należy: zaznaczyć (pdświetlić) wymaganą kmórkę, uruchmić funkcję Adntacje kmórki wybierając: w dlnej części ekranu zakładkę lub Menu Kmórka, lub klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając funkcję: w lewym panelu kna wybrać kncept, dla któreg mają zstać wprwadzne adntacje, z praweg panelu kna wybrać iknę funkcyjną:, d wyświetlneg kna (zb. rysunek 232) wprwadzić wymagany tekst i zatwierdzić przyciskiem. Rysunek 232. Wprwadzanie adntacji d kmórki Szczegóły kmórki p wprwadzeniu adntacji mgą mieć pstać jak na przykładwym rysunku 233. Wszelkie prawa zastrzeżne: 225

226 Rysunek 233. Szczegóły kmórki z wprwadznymi adntacjami Brak zaznaczenia funkcji Szczegóły kmórki w menu Widk spwduje, brak zakładki Szczegóły kmórki Wyniki wyszukiwania Aby uaktywnić zakładkę Wyniki wyszukiwania należy w menu Widk zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk lub wybrać skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-4 bądź uruchmić jedną z funkcji: Znajdź kmórkę czy Znajdź/zastąp wartść bliżej pisane w rzdziałach: Znajdź kmórkę i Znajdź / zastąp wartść. Funkcja ta: dpwiada za wyświetlenie w dlnej części ekranu zakładki Wyniki wyszukiwania, wyświetla listę wszystkich dnalezinych w prcesie wyszukiwania kmórek, zgdnych z pdanym zakresem wyszukiwania, pprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wiersz z wyświetlnym wynikiem, twiera dpwiednią tabelę i ustawia się w pszukiwanej kmórce, przykładwy ekran z aktywną zakładką Wyniki wyszukiwania przedstawiający wyniki pszukiwania żądanej kmórki brazuje rysunek 234, uaktywnia się autmatycznie p uruchmieniu jednej z funkcji wyszukiwania. Rysunek 234. Wyniki wyszukiwania żądanej kmórki Wszelkie prawa zastrzeżne: 226

227 Kmentarz kmórki Aby uaktywnić funkcję Kmentarz kmórki należy w menu Widk zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk lub wybrać skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-5 Funkcja ta: umżliwia wpisywanie kmentarzy d dwlnych kmórek frmularzy sprawzdawczych, jest aktywna dla wszystkich sprawzdań za wyjątkiem: PEGAZ, F1, F7, pwduje utwrzenie w dlnej części ekranu zakładki Kmentarz kmórki, w której mgą być wprwadzne wymagane kmentarze (zb. rysunek 235), kmórka, d której zstał dpisany kmentarz, zawiera w prawym górnym rgu kmórki niebieski trójkąt, brak zaznaczenia tej funkcji w menu spwduje, brak zakładki Kmentarz kmórki i w knsekwencji brak mżliwści wprwadzania wymaganych kmentarzy. Rysunek 235. Wprwadzanie kmentarza d wybranej kmórki Aby wprwadzić kmentarz d wybranej kmórki, należy: ustawić kursr w kmórce d której ma być dpisany kmentarz, uaktywnić funkcję Kmentarz kmórki w dlnej zakładce Kmentarz kmórki wprwadzić wymagany tekst (pczątkw, d mmentu zapisania tekst prezentwany jest kursywą), zapisać wprwadzne dane zmienia się czcinka wprwadzaneg tekstu z kursywy, na nrmalny tekst Pdczas wprwadzania kmentarzy, dstępne są funkcje: Shift+Enter przejdź d nweg wiersza kmentarza, - zawijaj wiersze, - kpiuj zawartść wiadmści, Wszelkie prawa zastrzeżne: 227

228 - drukuj zawartść wiadmści. Kmentarze tu wprwadzne: widczne są w wygenerwanym pliku, dnszą się d knkretnej kmórki, d której zstały wprwadzne Wyniki weryfikacji mapwań Aby uaktywnić zakładkę Wyniki weryfikacji mapwań należy w menu zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk lub wybrać skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-6 Funkcja ta: dpwiada za wyświetlenie w dlnej części ekranu infrmacji wynikach weryfikacji mapwań, jest aktywna tylk dla tych banków, które licencje asist mają pszerzną mduł Mapwanie danych, uaktywnia się autmatycznie p wyknaniu funkcji weryfikacji mapwań danych, Kmunikacja z transis Aby uaktywnić zakładkę Kmunikacja z transis należy zaznaczyć tą funkcję w menu Widk, czyli Menu Widk lub wybrać skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-7 Funkcja ta: dstępna jest tylk dla użytkwników, którzy mają aktywną funkcję Praca w trybie transis, dpwiada za wyświetlenie w dlnej części ekranu, w zakładce Kmunikacja z transis, infrmacji kmunikatach przychdzących z systemu transis d uruchmienia aplikacji asist, d mmentu wyknania tej funkcji, Wszelkie prawa zastrzeżne: 228

229 pzwala na wprwadzenie zmian kresu, za który mają zstać wyświetlne infrmacje dtyczące kmunikacji z systemem transis, P wybraniu tej zakładki w dlnej części ekranu wyświetla się infrmacja jak przykładw na rysunku 236. Infrmacje tu wyświetlne dtyczą dpwiedni: Rysunek 236. Kmunikacja z transis - infrmacje bieżące - kmunikaty wysłane z asist, - kmunikaty wysłane z transis, - kmunikat dłączny przez asist lub transis, który mże być dczytany p kliknięciu na tą iknę. Wyświetlną listę (uwzględniającą zastswane filtry) mżna: wydrukwać, zapisać w frmacie: MS Excel CSV HTML P kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyświetlną listę, prezentwane są funkcje, jak na rysunku 237. Rysunek 237. Funkcje drukwania i eksprtu wiadmści transis Wybór pcji: : pwduje prezentację wcześniej wyświetlnej listy w frmacie d wydruku, pzwala przy wykrzystaniu dstępnych tam funkcjnalnści, na: Wszelkie prawa zastrzeżne: 229

230 - wprwadzenie zmian w ustawieniach rzmiaru papieru, rientacji strny i marginesów, - wprwadzenie zmian w ustawieniach nagłówków i skali, - wydrukwanie listy wyświetlnnych kmunikatów z transis, - wyjście z funkcji pdglądu wydruku Pełny braz kmunikacji między asist i transis mżna również wyświetlić, wybierając: Menu TranSIS lub iknę. Funkcja ta szczegółw zstała pisana w rzdziale Kmunikacja z transis Pkaż wszystkie Aby uruchmić funkcję Pkaż wszystkie należy wybrać: Menu Widk lub skrót klawiszwy: Ctrl-F8 Funkcja ta: pzwala na jednczesne uaktywnienie wszystkich zakładek dstępnych w menu Panel walidacji, bez kniecznści pjedynczeg zaznaczania tych funkcji, czyli zakładek: błędy, szczegóły reguł, szczegóły kmórek, wyniki wyszukiwania, kmentarz kmórki, wyniki weryfikacji mapwań (tylk przy licencji pszerznej mduł Mapwanie danych ), kmunikację z transis (tylk przy włącznej funkcji Kmunikacja z transis ), p jej wyknaniu mże prezentwać ekran, jak na przykładwym rysunku Ukryj wszystkie Aby uruchmić funkcję Ukryj wszystkie należy wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 230

231 Menu Widk lub skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-F8 Funkcja ta: pzwala na jednczesne zamknięcie wszystkich zakładek, aktywnych w dlnej części ekranu, bez kniecznści pjedynczeg ich wyłączania, czyli zakładek: błędy, szczegóły reguł, szczegóły XBRL, wyniki wyszukiwania, kmentarz kmórki, wyniki weryfikacji mapwań (tylk przy licencji pszerznej mduł Mapwanie danych ), kmunikację z transis (tylk przy włącznej funkcji Kmunikacja z transis ), znajduje największe zastswanie wówczas, gdy użytkwnik pracuje na tabelach składających się z wielu wierszy, klumn i isttne jest, aby widczna była jak największa ilść tych infrmacji na ekranie (w dwlnym mmencie mżna pnwnie włączyć wybraną bądź wszystkie zakładki, wykrzystując d teg wcześniej pisane funkcje). P Ukryciu wszystkich zakładek, ekran asist mże mieć pstać jak na przykładwym rysunku 238. Rysunek 238. Pstać ekranu p wyłączeniu wszystkich zakładek Panelu walidacji z menu Widk Wszelkie prawa zastrzeżne: 231

232 Elementy kna W menu Widk, w Elementach kna, czyli: Menu Widk pgrupwane zstały funkcje (zb. rysunek 239), pzwalające na: wyłączanie /włączanie prezentwanych na ekranie infrmacji, dtyczących: listy frmularzy, panelu edycyjneg, panelu narzędzi, panelu statusu, trybu pełnekranweg Rysunek 239. Funkcje pgrupwane w Elementach kna Wyłączanie pszczególnych elementów kna ma swje główne zastswanie wówczas, gdy: użytkwnik pracuje na tabelach składających się z wielu wierszy, klumn i isttne jest, aby widczna była jak największa ilść tych infrmacji na ekranie, gdy pewne elementy kna nie są wykrzystywane przez użytkwnika a wręcz przeszkadzają mu w bieżącej pracy. Przykładwą pstać ekranu, w której włączne są wszystkie elementy kna(znaczne klrem niebieskim), prezentuje rysunek Lista frmularzy Aby wyłączyć / włączyć Listę frmularzy należy wybrać: Menu Widk lub skrót klawiszwy: Ctrl-F9 Funkcja ta: pzwala na wyłączenie/włączenie listy frmularzy dstępnych w aktywnym sprawzdaniu, Wszelkie prawa zastrzeżne: 232

233 P wyłączeniu Listy frmularzy, ekran asist mże mieć pstać jak na przykładwym rysunku 240. Rysunek 240. Pstać ekranu z wyłączną listą frmularzy Jeżeli przy wyłącznej liście frmularzy użytkwnik chciałby twrzyć klejną tabelę, t mże dknać właściweg wybru wykrzystując: Widk (Ctrl-F9) i pnwnie włączyć Listę frmularzy, lub Tabela ( Ctrl+Shift-T) (zb. rzdział Znajdź tabelę) Panel edycyjny Aby wyłączyć/włączyć Panel edycyjny należy wybrać: Menu Widk lub skrót klawiszwy: Ctrl-F10 Włączny Panel edycyjny : w wierszu pwyżej twartej tabeli: wyświetla wartść kmórki, na której ustawiny jest kursr (zb. rysunek 241), ułatwia krygwanie wcześniej błędnie wprwadznych kwt. Wszelkie prawa zastrzeżne: 233

234 Rysunek 241. Włączny Panel edycyjny P wyłączeniu Panelu edycyjneg, ekran asist mże mieć pstać jak na przykładwym rysunku Panel narzędzi Aby wyłączyć/włączyć Panel narzędzi należy wybrać: Menu Widk lub skrót klawiszwy: Ctrl-F11 Włączny Panel narzędzi : w wierszu pniżej menu funkcyjneg (zb. rysunek 242), prezentuje częst wykrzystywane przy przygtwywaniu sprawzdań ikny funkcyjne, które ułatwiają dknywanie wybru dpwiednich funkcji: lewa strna: funkcje ułatwiające wypełnianie danych w tabelach, prawa strna: funkcje bejmujące pełny cykl sprawzdawczy, raz funkcje związane z wyknywaniem zmian w ustawieniach sprawzdań i zmianą statusów Wyłączny Panel narzędzi : uniemżliwi uruchamianie funkcji pprzez ikny funkcyjne. Rysunek 242. Włączny Panel narzędzi P wyłączeniu Panelu edycyjneg, ekran asist mże mieć pstać jak na przykładwym rysunku Panel statusu Aby wyłączyć/włączyć Panel statusu należy wybrać: Menu Widk Wszelkie prawa zastrzeżne: 234

235 lub skrót klawiszwy: Ctrl-F12 Włączny Panel statusu : w wierszu u dłu ekranu (zb. rysunek 243), prezentuje: lewy róg: nazwa aktywnej tabeli sprawzdania, adres kmórki, na której ustawiny jest kursr (pdświetlnej), wartść kmórki, na której ustawiny jest kursr (pdświetlnej), pusty, gdy nie jest twarta żadna tabela prawy róg: nazwa sprawzdania, kres, któreg dtyczy sprawzdanie, status sprawzdania, infrmacja włączeniu funkcji: Prezentacja w tysiącach (dla sprawzdań dla których w menu Widk uaktywnina zstała ta funkcja) Rysunek 243. Włączny Panel statusu P wyłączeniu Panelu edycyjneg, ekran asist mże mieć pstać jak na przykładwym rysunku Tryb pełnekranwy Aby włączyć/wyłączyć Tryb pełnekranwy należy wybrać: Menu Widk lub skrót klawiszwy: F11 Włączny Tryb pełnekranwy : ułatwia użytkwnikwi pracę na dużych tabelach składających się z wielu wierszy i klumn, prezentuje ekran jak na przykładwym rysunku 244. Wszelkie prawa zastrzeżne: 235

236 Rysunek 244. Pstać ekranu przy włącznym Trybie pełnekranwym W dwlnym mmencie mżna przywrócić nrmalny tryb pracy, pprzez pnwne wybranie: skrótu klawiszweg: F11 lub Menu Widk Filtrwanie danych listwych Aby uruchmić funkcję Filtrwanie danych listwych, należy wybrać: Menu Widk lub iknę z Panela narzędzi bądź iknę znajdującą się nad wybraną tabelą listwą (zb. rysunek 245) Funkcja ta: pzwala na filtrwanie danych zawartych w tabelach listwych, przykładw: dla FINREPa: FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, FID004, FIN025, FIN026A, FIN026B, FIN026C, FIN026D, FIN026E, FIN026F, FIN026G, FIN027), dla GIIF: GIIF_01 dla NB300: wszystkie tabele za wyjątkiem Dane sprządzającym I zatwierdzającym sprawzdanie, Wszelkie prawa zastrzeżne: 236

237 dla tabel nielistwych jest nieaktywna, umżliwia: włączanie i wyłączanie zastswanych filtrów, wprwadzanie zmian w zdefiniwanych filtrach, zapisywanie zdefiniwanych zakresów wyszukiwania, w celu późniejszeg wykrzystania, usuwanie zdefiniwanych przez użytkwnika filtrów, dwracanie zdefiniwanych filtrów, mże być uruchamiana z menu Widk, z pzimu Panela narzędzi, jak również za pmcą iknki funkcyjnej i pdfunkcji, prezentwanych nad tabelą listwą (zb. rysunek 245), Rysunek 245. Pstać ekranu z twartą tabelą listwą i dstępnymi funkcjami filtrwania Ikna funkcyjna, pzwalająca na definiwanie dpwiednich warunków wyszukiwania, w zależnści d stanu filtrwania mże przyjmwać różne klry: - (ikna jest wyszarzna) gdy funkcja jest nieaktywna, - (ikna ma zabarwienie czarne) gdy funkcja jest aktywna, ale nie zastswan żadnych filtrów lub filtrwanie jest wyłączne:, - (ikna ma zabarwienie niebieskie) gdy funkcja jest aktywna i na tabeli prezentwane są dane zgdne z zastswanym filtrem, - (ikna ma zabarwienie czerwne) gdy włączne jest filtrwanie, ale prezentwane dane nie są zgdne z zastswanym filtrem i wymagane jest pnwne uruchmienie filtrwania, w celu dświeżenia prezentwanych danych, Wszystkie funkcje, umżliwiające zdefiniwanie nwych filtrów i zarządzanie nimi, dstępne są p rzwinięciu ikny filtrwania, znajdującej się nad tabelą listwą (zb. rysunek 245) i należą d nich: dśwież, wyczyść, wyłącz, dwróć, ustawienia Wszelkie prawa zastrzeżne: 237

238 Odśwież: uaktywnia się, gdy ikna funkcyjna ma zabarwienie czerwne i prezentwane dane nie są zgdne z zastswanym filtrem (przykładw: d danej tabeli zstały wprwadzne ddatkwe dane, które nie spełniają warunków wyszukiwania) pzwala na dświeżenie wyświetlanych danych, zgdnie z zastswanym filtrem wyszukiwania, p wyknaniu tej funkcji: zmienia się zabarwienie ikny na niebieskie, prezentwane są dane, zgdne z zastswanym filtrem. Wyczyść: uaktywnia się zawsze przy włącznym filtrze wyszukiwania, tzn. gdy ikna ma zabarwienie niebieskie, pzwala na usunięcie zdefiniwaneg filtru (jeśli zdefiniwane warunki wyszukiwania zstały wcześniej zapisane w frmie nweg szablnu wyszukiwania, t szabln nie zstanie usunięty), p wyknaniu tej funkcji: zmienia się zabarwienie ikny na czarne, gdyż nie ma żadnych warunków wyszukiwania prezentwane są pełne dane w tabeli Wyłącz: pzwala na wyłączenie zastswaneg filtru wyszukiwania, p uruchmieniu tej funkcji: następuję zaznaczenie aktywnści tej funkcji: c znacza, że filtrwanie jest wyłączne, zmienia się zabarwienie ikny na czarne, prezentwane są pełne dane w tabeli Odwróć uaktywnia się zawsze przy włącznym filtrze wyszukiwania, tzn. gdy ikna ma zabarwienie niebieskie, pzwala na dwrócenie wcześniej zastswaneg filtru, w knie ustawienia filtra (zb. rysunek 246), wymaga zaznaczenia pcji Odwróć filtr dzięki czemu, przy późniejszym sprawdzaniu zastswanych ustawień użytkwnik jest infrmwany, wprwadznej zmianie dwrócenia filtra p wyknaniu tej funkcji: ikna funkcyjna nadal ma zabarwienie niebieskie, prezentwane są wyselekcjnwane dane, ale dwrtne d wcześniej zdefiniwaneg wyszukiwania, Ustawienia: twiera kn ustawień filtra, pzwala na definiwanie wymaganych filtrów wyszukiwania, prezentuje ekran w takiej samej pstaci, jak filtrwanie uruchmine z menu Widk czy pprzez iknę z pzimu Panelu narzędzi bądź pprzez iknę znajdującą się nad tabelą (zb. przykładwy rysunek 246). Wszelkie prawa zastrzeżne: 238

239 Rysunek 246. Okn ustawień filtra wyszukiwania dla FIN025 Niektóre tabele listwe mgą się składać z kilku niezależnie srtwanych tabel (przykładw FBN26A) i wówczas przy uruchmieniu funkcji filtrwania z menu Widk lub pprzez iknę z pzimu Panelu narzędzi, ekran z Ustawieniami filtra mże przyjmwać pstać jak na przykładwym rysunku 247 (w górnej części prezentwaneg ekranu widczne są zakładki dtyczące pszczególnych tabel). Rysunek 247. Ustawienia filtra w tabeli FBN26A Aby zdefiniwać nwy filtr wyszukiwania, należy: ustawić się na wierszu, dla któreg chcemy zdefiniwać warunek wyszukiwania, trzykrtnie kliknąć na wybrany wiersz: p dwukrtnym kliknięciu, w prawym rgu teg wiersza pjawi się, a p pwtórnym kliknięciu wyświetli się kn wybru warunków wyszukiwania jak na rysunku 248, Rysunek 248. Okn wybru warunków wyszukiwania Wszelkie prawa zastrzeżne: 239

240 rzwinąć warunki wyszukiwania, aby wybrać te, które chcemy kreślić w definiwanym filtrze (zb. rysunek 249), Rysunek 249. Wybór wymaganych warunków wyszukiwania zatwierdzić dknany wybór przyciskiem. p pwrcie d wcześniejszeg ekranu, wprwadzić wymagane warunki dla pzstałych kmórek tabeli, pprzez zaznaczenie wymaganej pcji kreślić, czy spełnine mają być : wszystkie wybrane warunki, czy któryklwiek warunek, jeśli chcemy aby zdefiniwane warunki wyszukiwania miały pstać szablnu, wykrzystywaneg w przyszłści, zapisać zdefiniwane warunki przy wykrzystaniu przycisku. Przykładwą pstać ekranu z wprwadznymi warunkami wyszukiwania prezentuje rysunek 250, Rysunek 250. Przykładwe warunki wyszukiwania zdefiniwane dla sprawzdania FIN026 zatwierdzić dknane wybry przyciskiem. Wszelkie prawa zastrzeżne: 240

241 Wyknanie pwyżej pisanych czynnści spwduje wyświetlenie tabeli, w której prezentwane będą tylk dane spełniające zdefiniwany warunek (zb. przykładwy rysunek 251 i rysunek 245). Rysunek 251. Pstać tabeli p zastswaniu zdefiniwanych warunków wyszukiwania W tabeli z włącznym filtrem wyszukiwania: ikna filtrwania, znajdująca się pniżej zakładki z nazwą sprawzdania, ma zabarwienie niebieskie, prezentwane są tylk wybrane elementy tabeli, zgdne z zastswanym filtrem (na rys. 251 są t 2 elementy spśród 5). Aby usunąć wcześniej zdefiniwany filtr, należy: wybrać z listy filtr, który ma być usunięty, kliknąć na przycisk, mżliwe jest usuwanie tylk i wyłącznie filtrów użytkwników. Srtwanie tabel listwych Aby uruchmić funkcję Srtwanie należy wybrać: Menu Widk lub iknę z Panela narzędzi bądź iknę znajdującą się nad wybraną tabelą listwą Funkcja ta: pzwala na srtwanie danych zawartych w tabelach listwych, przykładw: dla FINREPa: FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, FID004, FIN025, FIN026A, FIN026B, FIN026C, FIN026D, FIN026E, FIN026F, FIN026G, FIN027, dla NB300: wszystkie tabele za wyjątkiem Dane sprządzającym I zatwierdzającym sprawzdanie, dla GIIF: GIIF_01 dla tabel nielistwych jest nieaktywna, umżliwia: Wszelkie prawa zastrzeżne: 241

242 włączanie i wyłączanie zdefiniwanych ustawień srtwania, wprwadzanie zmian d wcześniej zdefiniwanych ustawień, zapisywanie zdefiniwanych srtwań, w celu późniejszeg wykrzystania, usuwanie zdefiniwanych srtwań, dwracanie zdefiniwanych srtwań, mże być uruchamiana z menu Widk, z pzimu Panela narzędzi, jak również za pmcą iknki funkcyjnej i pdfunkcji, prezentwanych nad tabelą listwą (zb. rysunek 252). Rysunek 252. Pstać ekranu z twartą tabelą listwą i dstępnymi funkcjami srtwania Ikna funkcyjna, pzwalająca na definiwanie dpwiednich warunków srtwania, w zależnści d stanu srtwania mże przyjmwać różne klry: - (ikna jest wyszarzna) gdy funkcja jest nieaktywna, - (ikna ma zabarwienie czarne) gdy funkcja jest aktywna, ale nie zastswan żadnych srtwań lub srtwanie jest wyłączne:, - (ikna ma zabarwienie niebieskie) gdy funkcja jest aktywna i na tabeli prezentwane są dane zgdne z zastswanym srtwaniem, - (ikna ma zabarwienie czerwne) gdy włączne jest srtwanie, ale prezentwane dane nie są zgdne z tym srtwaniem i wymagane jest pnwne uruchmienie funkcji, w celu dświeżenia prezentwanych danych, Wszystkie funkcje, umżliwiające zdefiniwanie warunków srtwania i zarządzanie nimi, dstępne są p rzwinięciu ikny filtrwania, znajdującej się nad tabelą listwą (zb. rysunek 245) i należą d nich: dśwież, wyczyść, wyłącz, dwróć, ustawienia Odśwież: uaktywnia się, gdy ikna funkcyjna ma zabarwienie czerwne i prezentwane dane nie są zgdne z zastswanym filtrem (przykładw: d danej tabeli zstały wprwadzne ddatkwe dane, które nie spełniają warunków wyszukiwania) pzwala na dświeżenie wyświetlanych danych, zgdnie z zastswanym srtwaniem, p wyknaniu tej funkcji: Wszelkie prawa zastrzeżne: 242

243 zmienia się zabarwienie ikny na niebieskie, prezentwane są dane, zgdne z wybranym srtwaniem. Wyczyść: uaktywnia się zawsze przy włącznej funkcji srtwania, tzn. gdy ikna ma zabarwienie niebieskie, pzwala na usunięcie zastswaneg srtwania (jeśli zdefiniwane warunki srtwania zstały wcześniej zapisane w frmie nweg szablnu wyszukiwania, t szabln nie zstanie usunięty), p wyknaniu tej funkcji: zmienia się zabarwienie ikny na czarne, gdyż nie ma żadnych warunków srtwania, prezentwane są pełne dane w tabeli Wyłącz: pzwala na wyłączenie zastswaneg srtwania, p uruchmieniu tej funkcji: następuję zaznaczenie aktywnści tej funkcji: c znacza, że srtwanie jest wyłączne, zmienia się zabarwienie ikny na czarne, prezentwane są pełne dane w tabeli Odwróć uaktywnia się zawsze przy włącznym srtwaniu, tzn. gdy ikna ma zabarwienie niebieskie, pzwala na dwrócenie wcześniej zastswaneg srtwania, w knie ustawienia srtwania (zb. rysunek 253), wymaga zaznaczenia pcji Odwróć srtwanie dzięki czemu, przy późniejszym sprawdzaniu zastswanych ustawień użytkwnik jest infrmwany, wprwadznej zmianie dwrócenia srtwania, p wyknaniu tej funkcji: ikna funkcyjna nadal ma zabarwienie niebieskie, prezentwane są wyselekcjnwane dane, ale dwrtne w stsunku d wcześniej zdefiniwaneg srtwania, Ustawienia: twiera kn ustawień srtwania, pzwala na definiwanie wymaganych kierunków i klejnści zastswanych kryteriów srtwania danych, prezentuje ekran w takiej samej pstaci, jak srtwanie uruchmine z menu Widk czy pprzez iknę z pzimu Panela narzędzi czy też pprzez iknę znajdującą się nad tabelą (zb. przykładwy rysunek 253). Wszelkie prawa zastrzeżne: 243

244 Rysunek 253. Okn ustawień srtwania dla FIN026 Aby zdefiniwać warunki srtwania, należy: w lewym panelu kna: ustawić się na kmórce, wg której mają zstać psrtwanie dane w tabeli, dwukrtnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na t ple p wyświetleniu mżliwych pcji:,, dknać wybru kierunku srtwania dla tej kmórki (zb. przykładwy rysunek 254), w prawym panelu kna (w przypadku, gdy w lewym panelu kna zstał zdefiniwany kierunek srtwania dla c najmniej dwóch kmórek): za pmcą: i - ustawić wymaganą klejnść srtwania. Rysunek 254. Przykładwe warunki srtwania zdefiniwane dla sprawzdania FIN026 jeżeli zdefiniwane warunki srtwania mają zstać zachwane jak szabln d wykrzystania w przyszłści, zapisać zdefiniwane warunki przy wykrzystaniu przycisku, zatwierdzić dknane wybry przyciskiem. Wyknanie pwyżej pisanych czynnści spwduje wyświetlenie tabeli (zb. przykładwy rysunek 255, w której: Wszelkie prawa zastrzeżne: 244

245 dane zstaną psrtwane zgdnie ze zdefiniwanymi warunkami, ikna srtwania, znajdująca się pniżej zakładki z nazwą sprawzdania, ma zabarwienie niebieskie. Rysunek 255. Pstać tabeli p zastswaniu zdefiniwanych warunków srtwania Aby usunąć wcześniej zdefiniwane kryterium srtwania, należy: wybrać z listy kryterium, które ma zstać usunięte, kliknąć na przycisk, mżliwe jest usuwanie tylk i wyłącznie ustawień srtwania użytkwników. Praca w tysiącach Aby uaktywnić funkcję Praca w tysiącach należy w menu Widk zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk Funkcja ta: mże zstać włączna tylk dla sprawzdań: WEBIS, F1, PD, Rezerwa Obwiązkwa pzwala wszystkie kwty zapisane w bazie w złtych, przedstawiać w tysiącach złtych. Uaktywnienie tej funkcji: zmienia tryb pracy na kwty w tysiącach złtych, dtyczy wszystkich frmularzy sprawzdania w którym zstała uaktywnina, mżna ją w dwlnym mmencie wyłączyć lub pnwnie włączyć. P włączeniu tej funkcji: Wszystkie wartści muszą być wprwadzane w tysiącach złtych, Prezentacja wprwadznych i zaimprtwanych danych dbywa się w tysiącach, Kwty, których wartści nie są pełnymi tysiącami (zstały wprwadzne w pełnych złtych przy wyłącznej funkcji Prezentacja w tysiącach ) prezentwane są czerwnym klrem czcinki. Wszelkie prawa zastrzeżne: 245

246 P wyknaniu zakrągleń, czyli funkcji Przejdź d edycji w trybie uzgadniania, wszystkie fakty typu mnetary prezentwane są niebieskim klrem czcinki, W dlnym prawym rgu ekranu, bk infrmacji statusie sprawzdania znajduje się infrmacja Pracy w tysiącach, Sprawdzając reguły kntrlne zawarte w wybranej kmórce widczne są szczegóły danej kmórki ale dane wprwadzne d tej kmórki i kmórek z nią pwiązanych widczne są w złtych a nie w tysiącach. Przykładw kwta ,88 złtych: przy wyłącznej funkcji Praca w tysiącach mże zstać wprwadzna: w pełnych złtych, czyli: ,88 i wówczas p włączeniu funkcji Praca w tysiącach prezentwana będzie, jak: czerwnym klrem czcinki jak 22,64 przy statusie edycja danych wejściwych niebieskim klrem czcinki jak 23 przy statusie edycja w trybie uzgadniania przy włącznej funkcji Praca w tysiącach pwinna zstać wprwadzna jak: 23 i wówczas na frmularzu prezentwana będzie: niebieskim klrem czcinki jak 23, Niezależnie d teg, czy funkcja jest włączna czy wyłączna, glądając szczegóły reguł, wprwadzne kwty zawsze prezentwane są w złtych a nie w tysiącach, czyli przy statusie edycja w trybie uzgadniania będzie t Wyłączenie funkcji Prezentacja w tysiącach spwduje prezentację wszystkich kwt na tabelach: czarną czcinką w złtych przy statusie edycja danych wejściwych (22 644,88) w pełnych tysiącach przy statusie edycja w trybie uzgadniania (23 000), UWAGI ddatkwe: Funkcja mże być w dwlnym mmencie przygtwywania sprawzdania włączana i wyłączana, Bez znaczenia jest, czy wyknując funkcję Generuj sprawzdanie funkcja jest włączna, czy wyłączna. Obróć tabelę Aby uaktywnić funkcję Obróć tabelę należy wybrać: Menu Widk Funkcja ta: Wszelkie prawa zastrzeżne: 246

247 jest aktywna tylk dla sprawzdań listwych, czyli dla COREPa nieaktywna, dla FINREP: FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, FID004, FIN025, FIN026A, FIN026B, FIN026C, FIN026D, FIN026E, FIN026F, FIN026G, FIN027, dla PEGAZ wszystkie frmularze za wyjątkiem : PWEMI_1, dla GIIF: GIIF_01 dla NB300: wszystkie tabele za wyjątkiem Dane sprządzającym I zatwierdzającym sprawzdanie, dla LE: LE01 i LE02, pzwala dknać zmiany układu prezentwanej tabeli na: układ w pinie, lub układ pzimy, mże być wyknywana wielkrtnie, dtyczy zawsze twartej- aktywnej tabeli. Przykład tabeli (FIN026), dla której wyknan funkcję Obróć tabelę przedstawia rysunek 255 (pr. rysunek 256). Rysunek 256. Przykład tabeli p uruchmieniu funkcji Obróć tabelę Wielliniwe teksty Aby uaktywnić funkcję Wielliniwe teksty należy w menu Widk zaznaczyć tą funkcję wybierając: Menu Widk Funkcja ta: dpwiada za zawijanie długich danych typu tekstweg TranSIS Aplikacja asist, umżliwia bankm spółdzielczym i innym użytkwnikm, przesyłającym sprządzne sprawzdania d swich banków zrzeszających lub innych jednstek nadrzędnych: wysyłanie tych sprawzdań w prsty spsób, bezpśredni z asist d systemu transis (zbierająceg dane z różnych jednstek), przy wykrzystaniu pcji Bezpśrednieg przesłania sprawzdań d systemu transis, (zb. rzdział Generuj sprawzdanie), ale także pzwala na: Wszelkie prawa zastrzeżne: 247

248 śledzenie wszystkich kmunikatów przesyłanych między asist i transis (zb. rzdział Kmunikacja z transis). Dla tych użytkwników (zb. rysunek 257, 258, 259): menu funkcyjne pszerzne zstał funkcję: transis na panelu narzędzi wyświetla się ddatkwa ikna:, pzwalająca na szybkie uruchmienie funkcji Kmunikacja z transis, która mże przyjmwać pstać: - gdy wszystkie wiadmści z transis zstały dczytane (zb. rysunek 257), - gdy asist debrał nwe wiadmści z transis i nie zstały ne jeszcze dczytane, - gdy nwe wiadmści debrane z transis nie mgą się bsłużyć w asist. Rysunek 257. Kmunikację transis z dczytanymi wiadmściami pasek pwiadmień rzszerzny jest : wskaźnik kmunikacji transis:, infrmujący tym, czy kmunikacja z systemem transis jest aktywna: - kmunikacja z systemem transis jest aktywna (zb. rysunek 257, 259), - kmunikacja z systemem transis jest nieaktywna - nie ma mżliwści przesyłania i dbierania żadnych danych ani kmunikatów z transis (zb. rysunek 258), Rysunek 258. Kmunikację transis przy braku łącznści z transis wskaźnik pwiadmień nwym kmunikacie z transis prezentwany w frmie iknki:, która jest wyświetlana, gdy asist dbierze nwy kmunikat z transis i znika z paska pwiadmień, p dczytaniu trzymanych wiadmści (zb. rysunek 259). Rysunek 259. Kmunikację transis z trzymanymi nwymi wiadmściami Wszelkie prawa zastrzeżne: 248

249 P dczytaniu wiadmści przesłanych z systemu transis, zmienia się pstać niektórych iknek jak na przykładwym rysunku 257 (pr. rysunek 259). Menu transis grupuje funkcje (zb. rysunek 260) umżliwiające: śledzenie kmunikatów pmiędzy aplikacją asist i systemem transis. imprt wiadmści transis. Rysunek 260. Funkcje menu transis Kmunikacja z transis Aby uruchmić funkcję Kmunikacja z transis należy wybrać: Menu transis lub iknę, która mże mieć również pstać: bądź, iknkę, znajdującą się na pasku pwiadmień (jeżeli znajdują się jakieś niedczytane wiadmści), bądź - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych (zb. rzdział Zakładki mdułwe ) i z wyświetlnej listy (zb. rysunek 9) wybrać :. Na pasku zakładek mdułwych utwrzy się wówczas nwa zakładka : dstępna wyłącznie dla tych użytkwników, którzy mają w ustawieniach glbalnych włączną funkcję Praca w trybie transis (zb. rzdział Praca w trybie transis), grupująca funkcje pzwalające na uzyskanie infrmacji tym jak w wybranym przedziale czaswym, przebiegała kmunikacja pmiędzy systemami: asist i transis, infrmująca jaki jest status pszczególnych wiadmści, p uruchmieniu której: zmienia się pstać iknki: na, z paska pwiadmień znika (jeśli wcześniej była widczna) ikna. prezentwany jest ekran jak na przykładwym rysunku 261. Wszelkie prawa zastrzeżne: 249

250 Rysunek 261. Kmunikacja z transis widk gólny Na wyświetlnym ekranie widczne są wszystkie te wiadmści, które zstały wysłane lub debrane przez asista w ciągu statniej dby. Lista ta jest autmatycznie dświeżana przez system, p debraniu nwych kmunikatów. W przypadku wersji wielstanwiskwej, autmatyczne dświeżanie infrmacji będzie wyknywane tylk na jednym stanwisku, na pzstałych w celu uaktualnienia tych wiadmści, knieczne będzie wykrzystanie funkcji Odśwież, czyli: Menu Widk lub ikny Aby sprawdzić: wcześniejszą kmunikację między aplikacja asist i systemem transis, lub wyświetlić tylk niektóre wiadmści, knieczne jest wykrzystanie funkcji Filtrwanie czyli wybranie: Menu Widk lub ikny Wszelkie prawa zastrzeżne: 250

251 P uruchmieniu tej funkcji: ikna funkcyjna prezentująca Filtrwanie, zmienia swje zabarwienie z czarneg na niebieskie, czyli ma pstać:, na ekranie prezentwane są infrmacje zgdne z wybranymi filtrami, jak na przykładwym rysunku 262. Rysunek 262. Filtrwanie wiadmści w zakładce Kmunikacja Infrmacje zapisanych wiadmściach mżna wyselekcjnwać według: statusów dstarcznych kmunikatów, pprzez włączenie lub wyłączenie wymaganych wiadmści: - dla wiadmści dstarcznych, - dla wiadmści czekujących, - dla wiadmści anulwanych, - dla wiadmści błędnych, Funkcja aktywna zawsze psiada ciemniejsze tł. Wyłączne wiadmści psiadać będą jaśniejsze tł:,, typów debranych kmunikatów, pprzez zaznaczenie:, lub dznaczenie: wybranych typów kmunikatów: - sprawzdania przesłane z asist - zmiana statusu sprawzdania, wyknana w asist - zmiana statusu sprawzdania, wyknana w transis - publikacja kresu, wyknana w transis - publikacja reguł, wyknana w transis - publikacja raprtu analityczneg, wyknana w transis Wszelkie prawa zastrzeżne: 251

252 - publikacja zmiennych katalgwych, wyknana a transis - wiadmść wstrzymana z transis - błędna wiadmść, wysłana z transis kresu w jakim wiadmści zstały wysłane/debrane, pprzez zmianę daty d d, Dla peracji: przesłanie sprawzdania z asist, publikacja kresu przez system transis, zmiana statusu sprawzdania w systemie transis, mżliwe jest ddatkw wyszukanie infrmacji pprzez wybór wymaganeg: typu sprawzdania:, rku sprawzdawczeg, któreg ma dtyczyć sprawzdanie:, miesiąca sprawzdawczeg, któreg ma dtyczyć sprawzdanie W dlnej części ekranu, pniżej zastswanych filtrów wyszukiwania, wyświetlane są infrmacje zgdne z zastswanymi filtrami, czyli: Status kmunikatu (pierwsza klumna): - dla wiadmści dstarcznych, - dla wiadmści czekujących, - dla wiadmści błędnych, Data debrania wiadmści (druga klumna) Klikając na zakładkę: mżna zmieniać klejnść wyświetlania kmunikatów według dat: narastając, lub malejąc, Symbl kmunikatu (trzecia klumna): - kmunikaty wysłane z asist, - kmunikaty wysłane z transis, Infrmacje rdzaju debraneg kmunikatu (czwarta klumna): przykładw: Wszelkie prawa zastrzeżne: 252

253 Kmentarz (piąta klumna): - dłączny kmunikat przez asist lub transis, który mże być dczytany p kliknięciu na tą iknę Przycisk, znajdujący się w lewym górnym rgu ekranu (zb. rysunek 269), pzwala na dświeżenie wyświetlanych infrmacji, zgdnie z wybranym filtrem. Aby mżliwe był dbieranie i wysyłanie kmunikatów przez aplikację asist d transis, knieczne jest: zaznaczenie funkcji szczegółw mówine w rzdziale Praca w trybie transis), prawidłwe ustawienia w pliku db.prperties, aktywne płączenie z systemem transis, w Ustawieniach glbalnych (zagadnienie O tym, czy prawidłw spełnine są wszystkie pwyższe wymagania, infrmuje wskaźnik kmunikacji transis:, znajdujący się na pasku pwiadmień (górny prawy róg): - kmunikacja z systemem transis jest aktywna, - kmunikacja z systemem transis jest nieaktywna (nie ma mżliwści przesyłania i dbierania żadnych danych ani kmunikatów z transis), - brak wskaźnika znacza, że funkcja Praca w trybie transis, jest wyłączna. Wiadmści wyświetlne przy wykrzystaniu funkcji Kmunikacja z transis, mgą zstać: wydrukwane, zapisane w frmacie: MS Excel CSV HTML Funkcje te mżna wybrać, p kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyświetlną listę. Prezentwane są wówczas te funkcje jak na rysunku 263. Wybór pcji: Rysunek 263. Funkcje drukwania i eksprtu wiadmści transis dstępne Wszelkie prawa zastrzeżne: 253

254 : pwduje prezentację wcześniej wyświetlnej listy w frmacie d wydruku, pzwala przy wykrzystaniu dstępnych tam funkcjnalnści, na: - wprwadzenie zmian w ustawieniach rzmiaru papieru, rientacji strny i marginesów, - wprwadzenie zmian w ustawieniach nagłówków i skali, - wydrukwanie prezentwanej listy, - wyjście z funkcji pdglądu wydruku Jeżeli kmunikaty przychdzące z systemu transis d asist nie mgą zstać bsłużne, wówczas: użytkwnik infrmwany jest tym ddatkwym kmunikatem infrmującym przyczynach zaistniałych prblemów (zb. przykładwy rysunek 264), status takich wiadmści pzstaje jak: czekujący a ikna nawet p uruchmieniu funkcji Kmunikacja z transis, ma wygląd:. Rysunek 264. Kmunikat prblemach z bsłużeniem kmunikatu przychdząceg z transis Funkcja ta dstępna jest także w zakładce Kmunikacja transis, zaprezentwanej w rzdziale Panel walidacji. Imprt wiadmści z transis Aby uruchmić funkcję Imprt wiadmści z transis należy wybrać: Menu transis Funkcja ta: dstępna jest tylk dla banków, które mają w ustawieniach glbalnych włączną funkcję Praca w trybie transis (zb. rzdział Praca w trybie transis), dtyczy banków spółdzielczych, które rzpczęły współpracę z nwym zrzeszeniem SGB i z różnych pwdów nie dbierają jeszcze kmunikatów z systemu transis (dla innych banków jest niedstępna), pzwala na imprtwanie wiadmści wygenerwanych w transis, dzięki czemu: zapewnina jest prawidłwa kmunikacja pmiędzy aplikacją asist i systemem transis w nwym zrzeszeniu, w asist znajdują się wszystkie reguły kntrlne pracwane i wymagane przez nwe zrzeszenie, Wszelkie prawa zastrzeżne: 254

255 mżliwe jest krzystanie przez banki z pracwanych przez nwe zrzeszenie raprtów analitycznych. Funkcja ta wyknywana jest w dwóch krkach: wybór pliku d imprtu, właściwy imprt wiadmści transis. Krk pierwszy wybór pliku z wiadmściami transis (zb. rysunek 265) Rysunek 265. Wybór pliku z wiadmściami transis Należy tu p wybraniu wskazać trzymany ze zrzeszenia plik d imprtu. Plik z kmunikatami transis pwinien być zapisany w frmie spakwanej i nie należy g rzpakwywać przed imprtem!!!!! P wskazaniu właściweg pliku d imprtu, wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 266. Rysunek 266. Pstać ekranu p dknaniu wybru pliku d imprtu Wybranie przycisku, spwduje przejście d drugieg krku imprtu wiadmści transis. Krk drugi właściwy imprt wiadmści transis (zb. rysunek 267). P zaimprtwaniu wszystkich wiadmści, prezentwany jest ekran jak na rysunku 274. Wszelkie prawa zastrzeżne: 255

256 Rysunek 267. Zaimprtwanie wiadmści transis Wyjście z funkcji Imprt wiadmści transis dbywa się p użyciu przycisku. W przypadku pjawienia się prblemów z imprtem wiadmści, stswne infrmacje zstaną wyświetlne na ekranie. 5.2 Lista utwrznych sprawzdań Wybierając w mdule Sprawzdania tryb: Lista sprawzdań wyświetla się lista wcześniej utwrznych sprawzdań, która mże mieć pstać jak na przykładwym rysunku 268. Rysunek 268. Lista sprawzdań utwrznych w asist Wszelkie prawa zastrzeżne: 256

257 Na liście prezentwane są infrmacje wszystkich sprawzdaniach utwrznych w bazie. W pszczególnych klumnach wyświetlane są: symbl blkady sprawzdania: pusta klumna gdy sprawzdanie nie ma załżnej blkady, - dla sprawzdania zablkwaneg, symbl rdzaju sprawzdania: J jednstkwe S - sknslidwane symbl statusu sprawzdania: edycja danych wejściwych edycja w trybie uzgadniania wygenerwany wysłany weryfikwany drzucny zablkwany zaakceptwany kres, któreg dtyczy sprawzdanie, nazwa sprawzdania, kd banku, lgin sby twrzącej sprawzdanie, słwny pis statusu sprawzdania, data statniej mdyfikacji sprawzdania Ddatkw: sprawzdania nieedycyjne ( statusach: wysłane, wygenerwane, drzucne, zaakceptwane, zablkwane raz załżnej ddatkwej blkadzie ) prezentwane są jaśniejszą czcinką, sprawzdania edycyjne (edycja danych wejściwych, edycja w trakcie uzgadniania) prezentwane są nrmalną czcinką. Pdświetlenie wybraneg sprawzdania, uaktywnia funkcje pzwalające na: - twarcie teg sprawzdania i autmatyczną zmianę trybu na Dkumenty sprawzdawcze, czyli (takie sam działanie ma dwukrtne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na pdświetlne na liście sprawzdanie), - przeglądanie szczegółów sprawzdania, - wyświetlenie histrii sprawzdania, Wszelkie prawa zastrzeżne: 257

258 - zmianę statusu sprawzdania, - zarządzanie archiwami sprawzdania, - zablkwanie sprawzdania, - dblwwanie sprawzdania. Wszystkie te funkcje zstały zgrupwane w menu Sprawzdanie (zb. rysunek 269). Rysunek 269. Funkcje menu Sprawzdanie tryb Lista sprawzdań Wykrzystując dstępne tu funkcje, mżna uzyskać szereg infrmacji istniejących w bazie sprawzdaniach, bez kniecznści ich twierania. Ddatkw, będąc w trybie Lista utwrznych sprawzdań mżliwe jest także: - filtrwanie wyświetlanych infrmacji (menu Widk), - utwrzenie nweg, dwlneg sprawzdania (menu Sprawzdanie) Filtrwanie listy sprawzdań Będąc w trybie: Lista sprawzdań interesujące użytkwnika sprawzdania. mżna, wykrzystując zastswane tu filtry, wyświetlić tylk niektóre, Aby uruchmić funkcję Filtruj listę sprawzdań należy: w zakładce mdułwej w trybie Lista sprawzdań wybrać: Menu Widk lub: Wszelkie prawa zastrzeżne: 258

259 Iknę Funkcja ta: dstępna jest dla wszystkich użytkwników, pzwala na wyselekcjnwanie wyświetlanych infrmacji wg: kresu sprawzdawczeg:, rdzaju sprawzdania, kdu banku, ułatwia sprawdzanie i weryfikację sprawzdań znajdujących się w bazie. Przykład listy, w której za pmcą filtru Okres, z całej bazy danych wyselekcjnwane i wyświetlne zstały tylk sprawzdania dtyczące wymaganeg kresu sprawzdawczeg, prezentuje przykładwy rysunek 270. Rysunek 270. Lista sprawzdań wyselekcjnwana wg. wybraneg kresu sprawzdawczeg Mżliwe jest tu filtrwanie prezentwanej listy wg jedneg bądź kilku filtrów jedncześnie Nwe sprawzdanie Aby utwrzyć nwe sprawzdanie, należy w zakładce wykrzystać funkcję: Nwe sprawzdanie, czyli będąc w trybie Lista sprawzdań wybrać: Menu Sprawzdanie lub Iknę:, bądź będąc w trybie Dkumenty wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 259

260 Menu Sprawzdanie lub Iknę:, bądź skrót klawiszwy: Ctrl-N Niezależnie d teg, w jaki spsób zstanie wybrana, funkcja Nwe sprawzdanie (czy z trybu Lista sprawzdań, czy Dkumenty )zawsze: pzwala wszystkim użytkwnikm psiadającym uprawnienia administratra na twrzenie nwych sprawzdań, wymaga drębneg twierania wszystkich wymaganych sprawzdań, bankm spółdzielczym czy innym użytkwnikm krzystającym z pcji Praca w trybie transis umżliwia utwrzenie sprawzdania dpier p debraniu przez nich dpwiednieg kmunikatu z systemu transis: publikacja kresu, Szczegółwy pis tej funkcji prezentuje rzdział Nwe sprawzdanie Otwórz sprawzdanie Aby twrzyć, wcześniej utwrzne sprawzdanie, należy: w zakładce mdułwej, w trybie Lista sprawzdań, wykrzystać funkcję Otwórz sprawzdanie pprzez: zaznaczenie (pdświetlenie) na liście sprawzdania, które ma zstać twarte, a następnie wybranie: Menu Sprawzdanie lub ikny bądź dwukrtne kliknięcie lewym przyciskiem myszki, na wybrane sprawzdanie. Funkcja ta : uaktywnia się dpier p zaznaczeniu (pdświetleniu) na liście wymaganeg sprawzdania, twiera wybrane sprawzdanie i pwduje autmatyczne przejście aplikacji d trybu Dkumenty, wykrzystywana jest d twierania sprawzdań, które: Wszelkie prawa zastrzeżne: 260

261 w bieżącej pracy zstały zamknięte i nie są widczne w trybie Dkumenty, p przygtwaniu zstały wysłane d właściwej jednstki, ale wymagają wyknania krekt. Wszystkie wcześniej twarte sprawzdania nadal pzstaną twarte i widczne w trybie Dkumenty, ale nie będą ne aktywne, ich zakładki prezentwane są na ciemniejszym tle, jak na przykładwym rysunku 271 (twarte - nieaktywne są sprawzdania: PD , F , WEBIS ). Rysunek 271. Pstać ekranu, p twarciu ddatkweg sprawzdania Aktywne jest zawsze t sprawzdanie, które właśnie zstał twarte (na rysunku 271 jest t COREP ), zakładka z tym sprawzdaniem prezentwana jest na jaśniejszym tle. Ddatkw, infrmacja tym które z twartych sprawzdań jest aktywne, znajduje się w dlnym prawym rgu ekranu, na panelu statusu. Aby uaktywnić (przełączyć się na inne) wcześniej twarte sprawzdanie, należy: kliknąć na zakładkę z tym sprawzdaniem. Aby zamknąć jakieś twarte sprawzdanie, należy: kliknąć na tej zakładki, która ma być zamknięta. Otwarcie sprawzdania psiadająceg status: edycja danych wejściwych bądź edycja w trybie uzgadniania pzwala na wprwadzanie zmian d teg sprawzdania, wygenerwany, wysłany, drzucny weryfikwany i zaakceptwany uaktywnia jedynie pdgląd teg sprawzdania. Funkcja edycji zstała tu zablkwana czym infrmuje ikna :, znajdująca się przed nazwą tabeli daneg sprawzdania. Wszelkie prawa zastrzeżne: 261

262 W sprawzdaniach tych zablkwana jest także funkcja Ustawienia sprawzdania, gdyż nie mżna dknywać tutaj żadnych zmian. Aby mżliwe był edytwanie danych w tych sprawzdaniach, knieczna jest zmiana statusu takieg sprawzdania na edycja danych wejściwych bądź edycja w trybie uzgadniania, bliżej pisane w rzdziale Zmień status sprawzdania Szczegóły sprawzdania Aby uruchmić funkcję Szczegóły sprawzdania należy: w zakładce mdułwej w trybie Lista sprawzdań : zaznaczyć (pdświetlić) na liście wymagane sprawzdanie, a następnie wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta : uaktywnia się dpier p zaznaczeniu (pdświetleniu) na liście wymaganeg sprawzdania, dstępna jest dla wszystkich użytkwników, w zakładkach (zb. przykładwe rysunki ): dane pdstawwe, frmularze, wymiary taksnmii, wymiary użytkwnika (dtyczy tylk tych sprawzdań, dla których definiwane były wymiary użytkwnika, jak przykładw: LE, OPR_LOSS) prezentuje szczegóły ustawień dla sprawzdania, nie pzwala na wprwadzanie żadnych zmian w prezentwanych ustawieniach, jest aktywna dla wszystkich sprawzdań, niezależnie d ich statusu (mże być wykrzystywana d sprawdzania ustawień sprawzdań wygenerwanych i wysłanych, dla których funkcja Ustawienia sprawzdania jest nieaktywna), pzwala użytkwnikm dla których funkcja Ustawienia sprawzdania jest nieaktywna (psiadającym uprawnienia niższe niż administratr), sprawdzanie ustawień utwrzneg sprawzdania, Wszelkie prawa zastrzeżne: 262

263 Infrmacje prezentwane przy użyciu funkcji Szczegóły sprawzdania są takie same jak przy użyciu funkcji Ustawienia sprawzdania, jednak układ tych danych mże się trchę różnić dla różnych zakładek (pr. rysunki i ). Rysunek 272. Szczegóły sprawzdania Dane pdstawwe Rysunek 273. Szczegóły sprawzdania Frmularze Wszelkie prawa zastrzeżne: 263

264 Rysunek 274. Szczegóły sprawzdania Wymiary taksnmii Rysunek 275. Szczegóły sprawzdania Wymiary użytkwnika W ten spsób uzyskane infrmacje są pełnym brazem wszystkich ustawień wprwadznych w sprawzdaniu, jednakże za pmcą tej funkcji nie mżna wprwadzać żadnych zmian d istniejących ustawień. Wszelkie krekty mgą być wprwadzne wyłącznie pprzez funkcję Ustawienia sprawzdania szczegółw mówine w rzdziale Ustawienia sprawzdania Histria sprawzdania Aby w trybie Lista sprawzdań uruchmić funkcję Histria sprawzdania należy: w zakładce mdułwej w trybie Lista sprawzdań : zaznaczyć (pdświetlić) na liście sprawzdanie, które nas interesuje, a następnie wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 264

265 Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta w trybie Lista sprawzdań : uaktywnia się dpier p zaznaczeniu (pdświetleniu) na liście wymaganeg sprawzdania, dstępna jest dla wszystkich użytkwników, pzwala na uzyskanie infrmacji wszystkich czynnściach wyknywanych w systemie dla pdświetlneg na liście sprawzdania, bez kniecznści twierania teg sprawzdania. Takie same infrmacje mżna uzyskać p: twarciu wymaganeg sprawzdania przy wykrzystaniu funkcji Otwórz sprawzdanie mówinej w rzdziale Otwórz sprawzdanie, a następnie w trybie Dkumenty, uruchmieniu funkcji Histria sprawzdania mówinej w rzdziale Histria sprawzdania. Histria sprawzdania - bez względu na t, z jakieg pzimu jest uruchamiana: Listy sprawzdań, czy Dkumentów, zawsze prezentuje takie same infrmacje, bliżej mówine w rzdziale Histria sprawzdania. Jedyna różnica tkwi w tym, że : w trybie Dkumenty : sprawzdanie, któreg histrię chcemy bejrzeć musi być twarte, w trybie Lista sprawzdań nie ma kniecznści twierania takieg sprawzdania, mżna w szybki spsób przejrzeć histrię różnych sprawzdań. Infrmacje jakich dstarcza ta funkcja przedstawia przykładwy rysunek Zmień statusu sprawzdania Aby w trybie Lista sprawzdań uruchmić funkcję Zmień status należy: w zakładce mdułwej w trybie Lista sprawzdań : zaznaczyć (pdświetlić) na liście sprawzdanie, które nas interesuje, a następnie wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 265

266 Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta w trybie Lista sprawzdań : uaktywnia się dpier p zaznaczeniu (pdświetleniu) na liście wymaganeg sprawzdania, pzwala na prstą zmianę statusu pdświetlneg na liście sprawzdania, bez kniecznści twierania teg sprawzdania. wykrzystywana jest najczęściej, gdy d sprawzdania statusie nieedycyjnym ( wygenerwany, wysłany, weryfikwany, zaakceptwany, bądź drzucny ) trzeba wprwadzić krekty, dstępna jest wyłącznie dla użytkwników, psiadających uprawnienia administratra. Zmiana statusu sprawzdania mże zstać wyknana również w trybie Dkumenty, ale wówczas wymagane jest: twarcie sprawzdania przy wykrzystaniu funkcji Otwórz sprawzdanie mówinej w rzdziale Otwórz sprawzdanie, a następnie w trybie Dkumenty, uruchmienie funkcji Zmień status bliżej mówinej w rzdziale Zmień status sprawzdania. Funkcja Zmień status - bez względu na t, z jakieg pzimu jest uruchamiana: Listy sprawzdań, czy Dkumentów, zawsze przebiega w ten sam spsób, bliżej mówiny w rzdziale Zmień status sprawzdania. Jedyna różnica tkwi w tym, że : w trybie Dkumenty : sprawzdanie, któreg status chcemy zmienić musi być twarte, w trybie Lista sprawzdań nie ma kniecznści twierania teg sprawzdania, należy bardz uważać, aby przez pmyłkę nie dknać zmiany statusu inneg sprawzdania Zarządzaj archiwami Aby w trybie Lista sprawzdań uruchmić funkcję Zarządzaj archiwami należy: w zakładce mdułwej w trybie Lista sprawzdań : zaznaczyć (pdświetlić) na liście sprawzdanie, które nas interesuje, Wszelkie prawa zastrzeżne: 266

267 a następnie wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta w trybie Lista sprawzdań : uaktywnia się dpier p zaznaczeniu (pdświetleniu) na liście wymaganeg sprawzdania, pzwala na zarządzanie archiwami sprawzdania pdświetlneg na liście, bez kniecznści twierania teg sprawzdania. dstarcza szczegółwych infrmacji na temat utwrznych dla nieg i zapisanych archiwów, pzwala na twrzenie nweg archiwum i dtwarzanie danych z istniejących archiwów, umżliwia usuwanie nieaktualnych bądź nieptrzebnie utwrznych archiwów, dstępna jest wyłącznie dla użytkwników, psiadających uprawnienia administratra. P wybraniu tej funkcji wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 139. Funkcja Zarządzanie archiwami mże być również uruchamiana w trybie Dkumenty, ale wówczas wymagane jest: twarcie sprawzdania, dla któreg chcemy zarządzać archiwami (zb. rzdział Otwórz sprawzdanie ) a następnie w trybie Dkumenty, uruchmienie funkcji Zarządzaj archiwami bliżej mówinej w rzdziale Zarządzaj archiwami. Funkcja Zarządzaj archiwami - bez względu na t, z jakieg pzimu jest uruchamiana: Listy sprawzdań, czy Dkumentów, zawsze działa tak sam, ma takie same mżliwści. Jedyna różnica tkwi w tym, że : w trybie Dkumenty : sprawzdanie, któreg archiwami chcemy zarządzać musi być twarte, w trybie Lista sprawzdań nie ma kniecznści twierania sprawzdania, mżna w szybki spsób zarządzać archiwami różnych sprawzdań. Szczegółwe mówienie funkcji Zarządzaj archiwami przedstawine zstał w rzdziale Zarządzaj archiwami. Wszelkie prawa zastrzeżne: 267

268 5.2.8 Zablkuj sprawzdanie Aby zablkwać sprawzdanie, należy: w zakładce mdułwej, w trybie Lista sprawzdań, wykrzystać funkcję Zablkuj sprawzdanie pprzez: zaznaczenie (pdświetlenie) na liście sprawzdania, które ma zstać zablkwane, a następnie wybranie: Menu Sprawzdanie lub ikny Funkcja ta : dstępna jest tylk w trybie Lista dtyczy zawsze jedneg, zaznaczneg (pdświetlneg) na liście sprawzdania, blkuje wybrane sprawzdanie, nie pzwalając na jeg mdyfikwanie ani generwanie pliku wyjściweg, mże zstać uruchmina dla każdeg sprawzdania, niezależnie d jeg statusu, jest aktywna tylk dla użytkwników uprawnieniach administratra systemweg. Sprawzdanie, dla któreg zstała uruchmina funkcja blkwania: przed nazwą psiada ddatkwe znaczenie infrmujące blkadzie teg sprawzdania, czyli prezentującą kłódkę:, czyli przykładw: mże zstać twarte tylk d pdglądu, bez mżliwści wprwadzenia d nieg zmian, ma aktywną tylk jedną funkcję waliduj, pzstałe funkcje są nieaktywne, mże zstać dblkwane przy wykrzystaniu funkcji Odblkuj sprawzdanie (zb. rzdział Odblkuj sprawzdanie). iknę Dstępnść tej funkcji jest różna, dla różnych użytkwników asist: w bankach kmercyjnych funkcja mże być wykrzystywana w pełnym zakresie, dla użytkwników przesyłających sprawzdania d systemu transis (w tym dla banków spółdzielczych), przy włącznej pcji praca w trybie transis - blkwanie sprawzdań dknywane jest z pzimu systemu transis a z pzimu asist funkcja jest niedstępna przy wyłącznej funkcji praca w trybie transis funkcja mże być wykrzystywana w asist Przy włącznej pcji Praca w trybie transis : Wszelkie prawa zastrzeżne: 268

269 p wyknaniu w transis: w asist: blkady wymaganeg sprawzdania, raz publikacji teg sprawzdania, dbierany jest kmunikat blkadzie sprawzdania a następnie wyknywane jest autmatyczne blkwanie wymaganeg sprawzdania: przed nazwą sprawzdania pjawia się znaczenie, nie ma mżliwści mdyfikwania ani generwania sprawzdania, nie mżna dblkwać zablkwaneg sprawzdania (dblkwanie dbywa się także z pzimu systemu transis) Odblkuj sprawzdanie Aby dblkwać wcześniej zablkwane sprawzdanie, należy: w zakładce mdułwej, w trybie Lista sprawzdań, wykrzystać funkcję Odblkuj sprawzdanie pprzez: zaznaczenie (pdświetlenie) na liście sprawzdania, które ma zstać dblkwane, a następnie wybranie: Menu Sprawzdanie lub ikny Funkcja ta : dstępna jest tylk w trybie Lista dtyczy zawsze jedneg, zaznaczneg (pdświetlneg) na liście sprawzdania, dblkwuje wybrane sprawzdanie, pzwalając pnwnie na jeg mdyfikwanie, Dstępnść tej funkcji (pdbnie jak funkcji blkwania) jest różna, dla różnych użytkwników asist: w bankach kmercyjnych funkcja mże być wykrzystywana w pełnym zakresie, dla użytkwników przesyłających sprawzdania d systemu transis (w tym dla banków spółdzielczych), przy włącznej pcji praca w trybie transis - dblkwywanie sprawzdań dknywane jest z pzimu systemu transis a z pzimu asist funkcja jest niedstępna przy wyłącznej funkcji praca w trybie transis funkcja mże być wykrzystywana w asist Wszelkie prawa zastrzeżne: 269

270 6 Prfilwanie sprawzdań Prfilwanie, t wybór spśród wszystkich mżliwych d raprtwania frmularzy a w ich brębie również kmórek, które: związane są z rdzajem działalnści prwadznej przez bank i metdą braną przy wyliczaniu wymgów kapitałwych z tytułu pnszneg ryzyka kredytweg, ryzyka peracyjneg i ryzyka rynkweg. Prfilwanie wyknywane jest: przy twrzeniu nweg sprawzdania, wykrzystując funkcję Nwe sprawzdanie (zb. rzdział Nwe sprawzdanie) mżliwe jest jeg mdyfikwanie w dwlnym mmencie (jeżeli istnieje taka kniecznść), wykrzystując d teg funkcję Ustawienia sprawzdania (zb. rzdział Ustawienia sprawzdania), mżna g przejąć z kresu wcześniejszeg. Prfilwanie wyknywane jest trzyetapw, pprzez: Wybór frmularzy sprawzdawczych, Selekcję wymiarów taksnmii, Definiwanie wymiarów użytkwnika. 6.1 Frmularze sprawzdawcze Twrząc nwe sprawzdanie, każdrazw należy dknać wybru frmularzy, które bank ma d sprządzenia w danym kresie sprawzdawczym. Wybór ten: ma miejsce w 4 krku twrzenia nweg sprawzdania, przy wykrzystaniu funkcji Nwe sprawzdanie (zb. rzdział Nwe sprawzdanie) i mże być mdyfikwany przy wykrzystaniu zakładki Frmularze w funkcji Ustawienia sprawzdań (zb. rzdział Ustawienia sprawzdania) Użytkwnik musi dknać wybru frmularzy dla wszystkich twrznych sprawzdań. Niezależnie d teg, która z tych funkcji jest wykrzystywana d wybru frmularzy, kn z wybrem tych frmularzy każdrazw ma taki sam układ (zb. rysunek 90 i 97). W lewym panelu kna prezentwane są mżliwe d wybru frmularze, natmiast Wszelkie prawa zastrzeżne: 270

271 d praweg panelu kna przenszne są te, które maja być dstępne p twarciu sprawzdania. W zależnści d: typu sprawzdania, dknaneg wybru:,, raz miesiąca sprawzdawczeg, któreg dtyczą twierane sprawzdania, liczba frmularzy wyświetlanych w lewym panelu kna, mże być różna. Wybranie pcji Wybrany pakiet znacza, że dla daneg typu sprawzdań wyświetlne będą frmularze wyselekcjnwane przez system w parciu wcześniej dknane wybry, czyli: miesiąc sprawzdawczy: sprawzdanie miesięczne, sprawzdanie kwartalne, sprawzdanie rczne typ knslidacji sprawzdań: sprawzdanie jednstkwe, sprawzdanie sknslidwane Wybranie pcji Wszystkie frmularze znacza, że dla daneg typu sprawzdania wyświetlne będą wszystkie mżliwe frmularze. Wybór frmularzy z leweg panelu i przeniesienie ich d praweg panelu kna dbywa się przy użyciu przycisków: - wybór wszystkich dstępnych frmularzy, - wybór jedneg frmularza, p wcześniejszym ustawieniu kursra na wybranym frmularzu lub - wybór kilku frmularzy, p wcześniejszym ich zaznaczeniu (klawisz Ctrl) w lewym panelu kna, Jeżeli dknan niewłaściweg wybru i w prawym panelu znajdują się frmularze, które nie pwinny być aktywne w twrznym sprawzdaniu, t przy użyciu klawiszy: - mżna usunąć z praweg panelu kna wskazany frmularz, - mżna usunąć wszystkie frmularze przeniesine d praweg panelu kna. Wszelkie prawa zastrzeżne: 271

272 W lewym panelu kna, mgą zstać wyświetlne: frmularze wyselekcjnwane przez system w parciu wcześniej dknane wybry w frmie pakietu frmularzy p wybraniu pcji wybrany pakiet (ustawienie dmyślne), lub wszystkie frmularze mżliwe d wybrania dla daneg typu taksnmii p wybraniu pcji wszystkie frmularze, Przy twieraniu większści sprawzdań (w tym: FINREP, WEBIS), gdy chcemy uaktywnić wszystkie frmularze wymagane przez NBP dla daneg kresu sprawzdawczeg, należy: wprwadzić prawidłwe ustawienia w krkach: 1-5, nad lewym panelem kna wybrać pcję: (w lewym panelu kna wyświetlą się wszystkie frmularze zgdne z wcześniej dknanymi ustawieniami), przenieść wszystkie frmularze z leweg panelu d praweg panelu kna, wykrzystując d teg klawisz Przy twieraniu sprawzdań COREP, należy: wprwadzić prawidłwe ustawienia w krkach 1-4, nad lewym panelem kna wybrać pcję: (w lewym panelu kna wyświetlą się wszystkie frmularze zgdne z wcześniej dknanymi ustawieniami), z wyświetlnej listy wybrać te, które pwinny być przez bank sprządzne, przenieść wybrane frmularze z leweg panelu d praweg panelu kna, wykrzystując d teg klawisz. Jeżeli chcemy, aby w nw utwrznym sprawzdaniu znalazł się więcej frmularzy, niż te wyświetlne w wybranym pakiecie, mżliwe jest dla twieraneg sprawzdania wybranie również innych ddatkwych frmularzy, pprzez: zmianę zakresu wyświetlnych frmularzy, na:, przeniesienie ddatkwych dwlnych frmularzy d praweg panelu kna przy wykrzystaniu klawiszy: lub Wybrane frmularze sprawzdawcze: mają wpływ na dalsze prfilwanie sprawzdania, decydują tym, jakie wymiary taksnmii będą mgły pdlegać prfilwaniu i jakie wymiary użytkwnika będą musiały być zdefiniwane przez użytkwnika, Wszelkie prawa zastrzeżne: 272

273 uaktywnią się w twrznym sprawzdaniu i tylk d tych frmularzy będzie mżna wprwadzić dane zarówn ręcznie, jak i pprzez imprt z pliku zewnętrzneg (wyjątkiem jest frmularz DANE, który jak bwiązkwy twierany jest autmatycznie, niezależnie d dknanych wybrów). 6.2 Wymiary taksnmii Zakres wymiarów taksnmii zależy d: taksnmii raz wybraneg zakresu frmularzy Użytkwnik nie ma mżliwści bezpśrednieg graniczenia zakresów taksnmii, ale mże dknać selekcji pszczególnych wymiarów, pprzez wyłączenie tych wartści, które nie są związane z działalnścią prwadzną przez bank i metdą braną przy wyliczaniu wymgów kapitałwych z tytułu pnsznych ryzyk. Prezentacja wymiarów taksnmii jest taka sama w przypadku: twrzenia nweg sprawzdania, jak i mdyfikwania wcześniej utwrzneg sprawzdania. Wszystkie wymiary prezentwane są na jednym ekranie (zb. rysunek 95 i 102): w lewym panelu kna wyświetlna jest lista wszystkich mżliwych d wyselekcjnwania wymiarów taksnmii, w prawym panelu kna - wyświetlane są wartści wybraneg wymiaru, w których mżna wyłączyć pzycje nie związane z działalnścią banku. Wartści wymiarów mają strukturę drzewiastą i wszystkie elementy drzewa mgą być aktywwane i deaktywwane. Występujące tu znaczenia pmcnicze, bk prezentwanych wartści wymiarów znaczają dpwiedni: - pzycje aktywne, wraz z wszystkimi aktywnymi pdgałęziami, jeżeli takie istnieją, - pzycje aktywne, w których wyłączn c najmniej jedną z pdrzędnych pdgałęzi, - pzycje nieaktywne, przy czym jeżeli występują tu ddatkwe pdgałęzie danej pzycji, t mgą ne być zarówn aktywne jak i nieaktywne. W drzewie wartści wymiarów, różne znaczenie ma bsługa leweg i praweg przycisku myszki: lewy przycisk włącza bądź wyłącza bieżący element, prawy przycisk włącza bądź wyłącza bieżący element wraz z wszystkimi pdgałęziami. Wszelkie prawa zastrzeżne: 273

274 Użytkwnik mże wyłączyć wszystkie te wartści wymiarów taksnmii, które nie są związane z działalnścią jeg banku. O tym, czy dany wymiar taksnmii zstał przez użytkwnika sprfilwany, czy też zawiera aktywne wszystkie jeg wartści, infrmuje klr krpki bk każdeg wymiaru, w prezentwanym lewym panelu kna z listą wszystkich wymiarów taksnmii, gdzie: - wymiar zawiera aktywne wszystkie wartści nie zstał w żaden spsób sprfilwany, - wymiar zstał sprfilwany, ale zawiera chciaż jedną pzycję aktywną, - wszystkie wartści teg wymiaru zstały wyłączne, Wyłączne wymiary taksnmii widczne są na frmularzach, ale są nieaktywne nie mżna d nich wprwadzać żadnych danych (pla są szare). 6.3 Wymiary użytkwnika Niektóre frmularze sprządzane przez banki psiadają wymiary, których nie definiuje taksnmia, lecz muszą być definiwane przez same banki. Wymiary te wyświetlają się tylk wtedy, gdy przy wybrze frmularzy dla twrzneg sprawzdania zstały wybrane takie sprawzdania, które wymagają zdefiniwania tych wymiarów. Jeżeli takie sprawzdania nie zstały wybrane, wówczas nie definiuje się żadnych wymiarów użytkwnika. Prezentacja wymiarów użytkwnika, wygląda analgicznie d wymiarów taksnmii i jest taka sama w przypadku twrzenia nweg jak i edycji istniejąceg sprawzdania. Wszystkie wymiary prezentwane są w jednym knie (zb. rysunek 96 i 103). w lewym panelu prezentwana jest lista wszystkich wymiarów użytkwnika d zdefiniwania, a w prawym panelu - bszar d wprwadzania wartści dla tych wymiarów. Obszar wartści wymiarów ma różną pstać w zależnści d definiwaneg wymiaru. Najpwszechniejsza jest frma listy, na której statni wiersz jest pusty (jeśli nie zstały wprwadzne żadne wartści wymiarów, widczny jest tylk pjedynczy, pusty wiersz). Dla różnych wymiarów wiersz mże składać się z jedneg bądź kilku pól (np. Nazwa i Kd) znaczenie pszczególnych pól pisane jest w ich nagłówkach. Istnieją wymiary, dla których pdawana jest tylk pjedyncza wartść kreślająca wielkść zbiru np. maksymalna wartść przedziału dni dla wymiaru Dzień. W tym wypadku panel wartści wymiarów ma pstać rzwijanej listy pzwalającej na wybór jednej wartści (pull-dwn). Wszelkie prawa zastrzeżne: 274

275 W celu wpisania wartści kreślneg wymiaru, należy: ustawić kursr na pustym plu w prawej części kna, kliknąć kursrem na ten wiersz zaznaczamy g (linia d wypełnienia pdświetla się) wprwadzić dpwiedni tekst, zatwierdzić wprwadzne dane pprzez klawisz Enter, utwrzy się nwy, pusty wiersz, d któreg mżna wprwadzać klejne dane (każdy wiersz z wprwadznymi danymi musi być zatwierdzny klawiszem Enter, p wprwadzeniu wszystkich wartści dla daneg wymiaru (jeden wiersz zawsze musi pzstać pusty), zapisujemy wprwadzne infrmacje przy użyciu przycisku, W dwlnym mmencie mżna zrezygnwać z wprwadzania danych, krzystając z przycisku. Nwy, pusty wiersz prezentwany jest, gdy wypełnine zstaną wartści wszystkich pól bligatryjnych i zstaną ne zatwierdzne klawiszem Enter. W celu usunięcia pzycji z listy zaznaczamy ją w prawym knie i usuwamy krzystając z przycisku. Mżliwe jest usunięcie wielu wartści jedncześnie należy w tym celu zaznaczyć kilka linii. Zaznaczanie wielu elementów kursrem myszki mżliwe jest przy wciśniętym klawiszu Ctrl (pjedyncze linie) bądź Shift (zakresy linii). Nawigując p liście klawiszami strzałek zaznaczmy pzycję klawiszem spacji. Zaznaczenie wielu linii mżliwe jest również, jeśli pdczas nawigacji wciśnięte są klawisze Ctrl lub Shift. O tym, czy dany wymiar zstał przez użytkwnika zdefiniwany czy też nie, infrmuje klr krpki bk każdeg wymiaru, w prezentwanym lewym panelu kna, gdzie: - wymiar zdefiniwany, - wymiar nie zstał zdefiniwany, 7 Przygtwanie sprawzdania w asist Przygtwanie w aplikacji asist raprtwanych danych sprawzdawczych, wymaga d jeg użytkwników wyknania wielu różnych funkcji wcześniej pisanych, z których jedne są knieczne d wyknania a uruchmienie innych ułatwia i usprawnia czynnści związane z prawidłwym przygtwaniem danych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 275

276 Funkcje, które w skrócny spsób zaprezentwane zstały w tym rzdziale, t w większści funkcje wymagane d wyknania, bez których wygenerwanie raprtwanych danych byłby niemżliwe. 7.1 Pełny cykl przygtwania sprawzdania Pełny cykl sprawzdawczy wymaga uruchmienia funkcji: Nwe sprawzdanie, funkcja mże być wyknana zarówn w trybie Dkumenty, jak i w trybie Lista sprawzdań - zb. rzdział Nwe sprawzdanie. Użytkwnicy, którzy mają włączną funkcję Praca w trybie transis, wymagane sprawzdanie mgą utwrzyć dpier p debraniu stswneg kmunikatu Publikacja kresu z sytemu transis. Ustawienia sprawzdania, gdy przy twrzeniu sprawzdania wprwadzne zstały błędne ustawienia. Funkcja dtyczy zawsze twarteg, aktywneg sprawzdania i mże być wyknane tylk w trybie Dkumenty - zb. rzdział Ustawienia sprawzdania, Otwórz sprawzdanie, jeżeli utwrzne sprawzdanie z jakiegś pwdu zstał zamknięte i w trybie Dkumenty nie jest widczne na pasku z zakładkami twartych sprawzdań, a nie zstał jeszcze wyknany dla nieg pełny cykl sprawzdawczy. Funkcja mże być wyknana tylk w trybie Lista sprawzdań - zb. rzdział Otwórz sprawzdanie, Wprwadzenie danych d pszczególnych tabel sprawzdawczych, wybranych z leweg panelu kna twarteg sprawzdania, z górnej lub dlnej listy dstępnych frmularzy (bk twieraneg frmularza musi być znaczenie:, przykładw: ). Dane wprwadzane są tylk w trybie Dkumenty, dla twarteg aktywneg sprawzdania. Istnieje mżliwść: wprwadzania i prezentacji danych w złtych: dtyczy wszystkich przygtwywanych sprawzdań, wprwadzania i prezentacji danych w tysiącach złtych - zb. rzdział Praca w tysiącach : p włączeniu funkcji: Pracy w tysiącach w menu Widk, dtyczy wyłącznie sprawzdań dla których dane prezentwane są w tysiącach, Imprtuj dane, jeżeli użytkwnik psiada plik z danymi, którymi mże zasilić przygtwywane sprawzdanie. Funkcja mże być wyknana tylk w trybie Dkumenty, dla twarteg aktywneg sprawzdania - zb. rzdział Imprtuj dane, Wszelkie prawa zastrzeżne: 276

277 Wczytaj dane z inneg sprawzdania, jeżeli w przygtwywanym sprawzdaniu znajdują się tabele, w których dane, w prównaniu z pprzednimi miesiącami, nie uległy zmianie. Funkcja mże być wyknane tylk w trybie Dkumenty z inneg sprawzdania,, dla twarteg aktywneg sprawzdania - zb. rzdział Wczytaj dane Wylicz reguły - zb. rzdział Wylicz reguły, Wylicz wartści w tabeli - zb. rzdział Wylicz wartści w tabeli raz Wylicz wartści kmórki - zb. rzdział Wylicz wartści kmórki, czyli funkcje wyliczające reguły wyliczeniwe. Mgą być wyknane tylk w trybie Dkumenty aktywneg sprawzdania., dla twarteg Waliduj dane, aby sprawdzić, czy wprwadzne dane są zgdne z regułami kntrlnymi przygtwanymi przez NBP, bank lub inną jednstkę nadzrującą prawidłwe przygtwanie sprawzdań - zb. rzdział Waliduj dane, Jeżeli walidacja kńczy się błędami, należy sprawdzić wykazane błędy i skrygwać je. Funkcja mże i pwinna być wyknywana wielkrtnie, aż d pełneg uzgdnienia wprwadznych danych. Dtyczy na wyłącznie trybu Dkumenty i jest wyknywana dla twarteg aktywneg sprawzdania. Przejdź d edycji w trybie uzgadniania, zmienia status sprawzdania na: Edycja w trybie uzgadniania i warunkuje uaktywnienie funkcji Generuj sprawzdanie - zb. rzdział Przejdź d edycji w trybie uzgadniania. Mże być wyknana w dwlnym mmencie sprządzania sprawzdań, ale zawsze przed wyknaniem funkcji Generuj sprawzdanie. Dtyczy na twarteg, aktywneg sprawzdania i trybu Dkumenty. Generuj sprawzdanie, pzwala na wygenerwanie i zapisanie na dysku lub przesłanie d systemu transis przygtwaneg, nie zawierająceg błędów sprawzdania - zb. rzdział Generuj sprawzdanie. Funkcja dtyczy wyłącznie trybu Dkumenty sprawzdania. i jest wyknywana dla twarteg aktywneg Zamknij sprawzdanie, zamyka twarte sprawzdanie - zb. rzdział Zamknij sprawzdanie. Funkcja wyknywana jest w trybie Dkumenty i w zależnści d wybranej pcji dtyczyć mże aktywneg jak i innych twartych nieaktywnych sprawzdań. 7.2 Wprwadzanie krekt d wygenerwanych sprawzdań Jeżeli z jakiegś pwdu w przygtwanym i wygenerwanym sprawzdaniu znalazły się niepprawne dane i wymagana jest ich mdyfikacja, wówczas knieczne jest uruchmienie funkcji, które pzwlą na skrygwanie błędnych danych raz ich pnwną generację. Wszelkie prawa zastrzeżne: 277

278 Za wyjątkiem krekt wprwadzanych d sprawzdania Opłata BFG, które wymagają utwrzenia nweg sprawzdania: Opłata BFG: krekta, wszystkie pzstałe sprawzdania wymagają wprwadzenia zmian d wcześniej wygenerwanych i wysłanych sprawzdań, czyli: dla sprawzdania Opłata BFG wymagane jest uruchmienie funkcji: Nwe sprawzdanie i utwrzenie nweg sprawzdania: Opłata BFG: krekta - zb. rzdział Nwe sprawzdanie. wyknanie pełneg cyklu sprawzdawczeg dla nwutwrzneg sprawzdania - zb. rzdział 7.1 Pełny cykl przygtwania sprawzdań) dla pzstałych sprawzdań wymagane jest uruchmienie funkcji: Otwórz sprawzdanie - twierając sprawzdanie wymagające mdyfikacji. Funkcja mże być wyknana tylk w trybie Lista sprawzdań - zb. rzdział Otwórz sprawzdanie, Zmień status sprawzdania - zmieniając status mdyfikwaneg sprawzdania na edycyjny, umżliwiający wyknanie stswnych krekt ( edycja danych wejściwych lub edycja w trybie uzgadniania ) - zb. rzdział Zmień status sprawzdania. Funkcja mże być wyknana zarówn w trybie Dkumenty, jak i w trybie Lista sprawzdań, Ustawienia sprawzdania, gdy mdyfikwane sprawzdanie wymaga wprwadzenia zmian w ustawieniach sprawzdania. Funkcja dtyczy zawsze twarteg, aktywneg sprawzdania i mże być wyknane tylk w trybie Dkumenty - zb. rzdział Ustawienia sprawzdania, Wprwadzić stswne zmiany w danych, jeśli wcześniej prezentwane dane przedstawiają nieprawidłwe wartści, Wylicz reguły - zb. rzdział Wylicz reguły, Wylicz wartści w tabeli - zb. rzdział Wylicz wartści tabeli raz Wylicz wartści kmórki - zb. rzdział Wylicz wartści kmórki, czyli funkcje wyliczające reguły wyliczeniwe. Mgą być wyknane tylk w trybie Dkumenty, dla twarteg aktywneg sprawzdania. Waliduj dane, aby sprawdzić, czy wprwadzne dane są zgdne z regułami kntrlnymi przygtwanymi przez NBP, bank lub inną jednstkę nadzrującą prawidłwe przygtwanie sprawzdań - zb. rzdział Waliduj dane, Jeżeli walidacja kńczy się błędami, należy sprawdzić wykazane błędy i skrygwać je. Funkcja mże i pwinna być wyknywana wielkrtnie, aż d pełneg uzgdnienia wprwadznych danych. Dtyczy na wyłącznie trybu Dkumenty i jest wyknywana dla twarteg aktywneg sprawzdania. Przejdź d edycji w trybie uzgadniania, tylk wówczas, gdy mdyfikwane sprawzdanie psiada status edycja danych wejściwych (wcześniej wyknan zmianę statusu na: Edycja danych wejściwych). Zmienia status sprawzdania na: Edycja w trybie uzgadniania i warunkuje uaktywnienie funkcji Generuj sprawzdanie - zb. rzdział Przejdź d edycji w trybie Wszelkie prawa zastrzeżne: 278

279 uzgadniania. Mże być wyknana w dwlnym mmencie sprządzania sprawzdań, ale zawsze przed wyknaniem funkcji Generuj sprawzdanie. Dtyczy na twarteg, aktywneg sprawzdania i trybu Dkumenty. Generuj sprawzdanie, pzwala na wygenerwanie i zapisanie na dysku lub przesłanie d systemu transis pprawineg wymagane krekty sprawzdania - zb. rzdział Generuj sprawzdanie. Funkcja dtyczy wyłącznie trybu Dkumenty twarteg aktywneg sprawzdania. i jest wyknywana dla Zamknij sprawzdanie, zamyka twarte sprawzdanie - zb. rzdział Zamknij sprawzdanie. Funkcja wyknywana jest w trybie Dkumenty i w zależnści d wybranej pcji dtyczyć mże aktywneg jak i innych twartych nieaktywnych sprawzdań. 8 Reguły kntrlne W aplikacji asist zastswan szereg reguł kntrlnych, mających na celu sprawdzenie wzajemnych zależnści i pwiązań między różnymi kmórkami, tabelami czy sprawzdaniami tak, aby wygenerwane dane sprawzdawcze spełniały wszystkie wymagania stawiane przez NBP. 8.1 Rdzaje reguł kntrlnych Reguły mgą być: dstarczne przez różnych dstawców, przygtwane w parciu różne wykrzystane standardy, bejmwać różne aspekty weryfikacji pprawnści danych Reguły dstarczne przez różnych dstawców Reguły kntrlne sprawdzające pprawnść danych, mgą być pracwane i dstarczane przez: Nardwy Bank Plski: Reguła NBP#XXXXXX Reguła XBRL#XXXXXX Reguła Frmula#XXXXX Wszelkie prawa zastrzeżne: 279

280 Dstawcę asist reguły, które nie zstały zdefiniwane w taksnmii przez NBP ale wynikają bezpśredni z wymagań NBP: Reguła asist#asist_xxxxx Zrzeszenie banków spółdzielczych Reguła transis #XXXXX Bank psiadający licencję asist rzszerzną mduł Reguły : Reguła bank #Bank: XXXXXX Reguły pracwane w parciu różne standardy W asist mżna wyróżnić: Reguły parte na standardzie pracwanym przez NBP: zastswane w sprawzdaniach: FINREP, F1, PD, Rezerwa Obwiązkwa, PD, FOŚG, Śrdki Gwarantwane, Opłata BFG, Opłata Ostrżnściwa BFG, Karty Płatnicze, Liczba Rachunków, Oszustwa, Pegaz, Rzliczenia Międzyddziałwe, Udziały Wzajemne, Zgłszenie Zaangażwania, WEBIS (wcześniej również COREP) Reguły parte na nwej technlgii XBRL Frmula: występują w sprawzdaniach NB300 raz we wszystkich sprawzdaniach ITS, czyli: COREP ITS, Large Expsures ITS, Liquidity Cverage Rati ITS, IP Lssess ITS, Leverage rati ITS, NSFR ITS, Encumbrance ITS, FINREP ITS, Reguły bejmujące różne aspekty weryfikacji pprawnści danych Wszystkie reguły występujące w asist, mżna pgrupwać następując: wartści wymagane pzwalające kreślić pjedyncze fakty, które muszą być przez banki wypełniane, wartści zabrnine - pzwalające kreślić pjedyncze fakty, które nie mgą być przez bank wypełniane, reguły wyliczeniwe - pzwalające kreślić wartść jedneg faktu na pdstawie innych, reguły pprawnści - pzwalające kreślić zależnści matematyczne pmiędzy faktami, reguły warunkwe - pzwalające kreślić zależnści warunkwe pmiędzy faktami, reguły złżne - pzwalające kreślić bardziej skmplikwane zależnści pmiędzy faktami, frmuły z asercją raprtwalnści - pzwalające kreślić fakty, które muszą być przez banki wypełniane, frmuły z asercją wartści - pzwalające kreślić skmplikwane zależnści między różnymi faktami. Mżna tu wyróżnić: frmuły, dla których działa mechanizm kalkulacji (wyliczanie wartści kmórek) raz frmuły, dla których mechanizm kalkulacji jest nieaktywny, W bu przypadkach mgą tu występwać ddatkwe zależnści warunkwe. Wszelkie prawa zastrzeżne: 280

281 8.2 Prezentacja reguł partych na różnych standardach Reguły parte na standardzie pracwanym przez NBP Reguły te, mżna także ddatkw pgrupwać jak: reguły kreślające wartści wymagane i zabrnine, reguły wyliczeniwe, reguły wyliczeniwe, reguły pprawnści, reguły warunkwe. Są t reguły: Reguły kreślające wartści wymagane i zabrnine sprawdzające kmpletnść wprwadznych danych (zb. przykładwy rysunek 276), dla których funkcja Wylicz jest nieaktywna. Rysunek 276. Reguła asist - reguła kmpletnści Pla zawierające te reguły, psiadają trójkąt w lewym dlnym rgu. Są t reguły: Reguły wyliczeniwe wyliczające i prezentujące wyliczne wartści w parciu zastswane tam zależnści (zb. przykładwy rysunek 277), dla których wyknanie funkcji Wylicz spwduje prezentację wylicznych danych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 281

282 Rysunek 277. Reguła NBP reguła wyliczeniwa Pla zawierające te reguły, psiadają znak równści w lewym górnym rgu. Są t reguły: Reguły pprawnści sprawdzające pprawnść wprwadznych danych, bez mżliwści wyliczenia wartści pól (zb. przykładwy rysunek 278), dla których funkcja Wylicz jest nieaktywna. Rysunek 278. Reguła NBP# reguła pprawnści Pla zawierające te reguły, psiadają trójkąt w lewym dlnym rgu. Są t reguły: Reguły warunkwe Wszelkie prawa zastrzeżne: 282

283 kreślające warunkwą pprawnść wprwadznych danych, bez mżliwści wyliczenia wartści pól (zb. przykładwy rysunek 279), dla których funkcja Wylicz jest nieaktywna, dla których zawsze zdefiniwany jest warunek: if (A) then (B) (c znacza: jeżeli (A) t( B) ), przy czym (A) i (B) - mgą t być dwlne wyrażenia lgiczne Rysunek 279. Reguła NBP# reguła warunkwej pprawnści Pla zawierające te reguły, psiadają trójkąt w lewym dlnym rgu Reguły parte na nwej technlgii XBRL Frmula, Są t reguły: pracwane dla sprawzdania NB300 i sprawzdań partych na taksnmii ITS, wykrzystujące nwą technlgię XBRL (zb. przykładwy rysunek 280), Wszelkie prawa zastrzeżne: 283

284 Rysunek 280. Reguła: valuaassertin_15 reguła parta na XBRL Frmula Pla zawierające te reguły, psiadają trójkąt w lewym dlnym rgu. Są t frmuły: Frmuły z asercją raprtwalnści sprawdzające kmpletnść wprwadznych danych (zb. przykładwy rysunek 281), dla których funkcja Wylicz jest nieaktywna. Rysunek 281. Frmuła z asercją raprtwalnści w COREP ITS Frmuły z asercją wartści Mżna je pdzielić na: frmuły z asercją wartści dla których działa mechanizm kalkulacji, czyli: mżliwe jest wyliczenie i prezentacja (zb. rysunek 282), wyknanie funkcji Wylicz spwduje prezentację wylicznych danych. Wszelkie prawa zastrzeżne: 284

285 Rysunek 282. Prezentacja frmuły z asercją wartści, dla której działa mechanizm kalkulacji w COREP ITS frmuły z asercją wartści, dla których nie działa mechanizm kalkulacji, czyli frmuły, które weryfikują pprawnść wprwadznych danych (zb. rysunek 283), dla których funkcja Wylicz jest nieaktywna. Rysunek 283. Prezentacja frmuły z asercją wartści, dla której nie działa mechanizm kalkulacji w COREP ITS Bardziej szczegółwe infrmacje na temat reguł kntrlnych występujących w aplikacji asist przedstawin w IV części Instrukcji asist mduł Mduł Reguł. Instrukcja ta bk innych instrukcji, dstępna jest na strnie w dziale DOKUMENTACJA pd adresem: 8.3 Funkcje ułatwiające uzgadnianie reguł W jednej kmórce, mże być zapisanych kilka reguł sprawdzających wzajemne zależnści i pwiązania pmiędzy różnymi kmórkami. Mgą tam występwać zarówn reguły sprawdzające kmpletnść danych jak i reguły wyliczeniwe, pprawnściwe i reguły XBRL Frmula ( ). Oznaczenia występujące w pszczególnych kmórkach infrmują : znak równści w lewym górnym rgu ( reguła wyliczeniwa, ) świadczy tym, że w danym plu znajduje się: Wszelkie prawa zastrzeżne: 285

286 trójkąt w lewym dlnym rgu ( ), że są tam: jakieś reguły kntrlne d wersji 5.0 nie ma rzróżnienia rdzajów reguł, Wszystkie reguły znajdujące się w jednej kmórce muszą wykazywać te same wartści. Jeżeli w kmórce nie ma żadnych reguł kntrlnych, wówczas taka kmórka nie zawiera żadnych ddatkwych znaczeń ( ) Zabarwienie trójkątów w lewym dlnym rgu kmórek W zależnści d teg czy reguły kntrlne znajdujące się w kmórkach tabel sprawzdawczych są spełnine, czy nie różne jest zabarwienie trójkątów występujących w tych kmórkach. - Klr szary trójkąta mże znaczać, że: reguły zawarte w danej kmórce są ignrwane lub nie ma pdstaw d sprawdzania pprawnści zawartych tam reguł, gdyż w żadnym z pól wchdzących w skład zastswanych tam reguł nie ma wprwadznych wartści, - Klr żółty trójkąta znacza, że: reguły tam zawarte są niespełnine, ale będzie mżliwe wygenerwanie sprawzdania, w zakładce błędy niespełnine reguły sygnalizwane są jak: strzeżenia, - Klr czerwny trójkąta znacza, że: chciaż jedna reguła zawarta w danej kmórce jest niespełnine i nie będzie mżliwe wygenerwanie sprawzdania, w zakładce błędy niespełnine reguły sygnalizwane są jak: błędy, - Klr zielny trójkąta infrmuje tym, że: wszystkie reguły kntrlne zawarte w danej kmórce są zgdne, W jednej kmórce, mże być zapisanych kilka reguł sprawdzających wzajemne zależnści i pwiązania pmiędzy różnymi kmórkami, aby zabarwienie trójkąta w lewym dlnym rgu był zielny, t wszystkie te reguły muszą wykazywać te same wartści. Aby mżliwe był wygenerwanie sprawzdania, walidacja musi się zakńczyć bez błędów. We wszystkich kmórkach pwinny się znajdwać trójkąty: zielne - c znacza, że w plu tym wszystkie reguły są zgdne, lub Wszelkie prawa zastrzeżne: 286

287 szare - c znacza, że nie ma pdstaw d sprawdzenia pprawnści zawartych tam reguł, gdyż w żadnym z pól wchdzących w skład zastswanych tam reguł nie ma wprwadznych wartści, bądź reguły tam zawarte są ignrwane. Nie mgą występwać pzycje z trójkątem czerwnym. Dpuszcza się (w wyjątkwych sytuacjach) strzeżenia czyli reguły są niespełnine, ale mżliwe jest wygenerwanie sprawzdania. Kmórki w których znajdują się takie reguły znaczne są żółtym trójkątem. Kmórki takie pwinny pdlegać szczegółwej weryfikacji Lista niespełninych reguł prezentwanych w dlnej części ekranu w zakładce Błędy P wyknaniu funkcji: Waliduj dane, Imprtuj dane w dlnej części ekranu, w zakładce rysunek 284) prezentwana jest lista niespełninych reguł (zb. przykładwy Rysunek 284. Widk błędów w zakładce "Błędy" Na liście tej, przed nazwą niespełninych reguł, każdrazw prezentwane jest ddatkwe znaczenie infrmujące pzimie raprtwalnści niespełninych reguł, czyli: błąd - dtyczy reguł blkujących mżliwść wygenerwania sprawzdania (trójkąty kmórek w których znajdują się niespełnine reguły mają zabarwienie czerwne ), strzeżenie dtyczy niespełninych reguł, dla których dpuszcza się wygenerwanie sprawzdań (trójkąty kmórek w których znajdują się te reguły mają zabarwienie żółte ), Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wiersz z prezentwanym błędem czy strzeżeniem: dla reguł kmpletnści i reguł wyliczeniwych pwduje twarcie tabeli zawierającej błędną pzycję i ustawienie się kursra w pzycji gdzie dana reguła jest niespełnina, dla reguł pprawnści, reguł warunkwych i reguł XBRL Frmula pwduje wyświetlenie szczegółów niespełninej reguły. Wszelkie prawa zastrzeżne: 287

288 P kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyświetlną listę, prezentwane jest menu funkcyjne (zb. rysunek 285), które pzwala wyświetlną listę: wydrukwać, zapisać w frmacie: MS Excel CSV HTML Rysunek 285. Funkcje drukwania i eksprtu listy błędów, dstępne w zakładce Błędy Zakładkę Błędy mżna także włączyć w menu Widk, pprzez zaznaczenie tej funkcji, czyli: Menu Widk lub wybierając skrót klawiszwy: Ctrl+Shift Zakładka Reguły przy prezentacji Właściwści kmórki Aby sprawdzić jakie reguły znajdują się w wybranej kmórce tabeli sprawzdawczej, mżna wykrzystać zakładkę we Właściwściach kmórki, p wcześniejszym wybraniu jednej z pniższych funkcji: Menu Reguły Menu Kmórka Kliknąć lewym przyciskiem myszy na lewy dlny róg kmórki Kliknąć prawym przyciskiem myszy Niezależnie d teg, która z tych funkcji zstanie wcześniej uruchmina, zakładka kmórki zawsze: we Właściwściach prezentuje szczegóły wszystkich reguł znajdujących się w pdświetlnej kmórce, wyświetla prezentwane reguły w dwlnej, przypadkwej klejnści, Aby mżliwe był przejrzenie wszystkich reguł znajdujących się w kmórce (zb. przykładwy rysunek 286), knieczne jest wykrzystanie paska przewijaka, znajdująceg się p prawej strnie wyświetlneg kna. Wszelkie prawa zastrzeżne: 288

289 Rysunek 286. Zakładka Reguły we Właściwściach kmórki Infrmacje prezentwane dla pszczególnych reguł, mają tutaj taką samą pstać jak w zakładce, bliżej mówinej w punkcie Zakładka Reguły prezentwana w dlnej części ekranu bk zakładki Błędy Zakładka Reguły prezentwana w dlnej części ekranu bk zakładki Błędy Ddatkwym spsbem ułatwiającym przeglądanie reguł w asist jest zakładka części ekranu, bk zakładki, prezentwana w dlnej Aby uaktywnić zakładkę Reguły, należy w menu Widk zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk lub wybrać skrót klawiszwy: Ctrl+Shift+2 Funkcja ta: w frmie listy, prezentuje wykaz wszystkich reguł występujących w wybranej kmórce, dstarcza infrmacji tym, jaki jest status pszczególnych reguł, p pdświetleniu na liście wymaganej reguły, w prawym panelu kna prezentuje szczegóły tej reguły, nie wyświetla żadnych danych, jeżeli w wybranej kmórce nie ma żadnych reguł kntrlnych, brak zaznaczenia tej funkcji w menu spwduje, brak zakładki Reguły, W zależnści d rdzaju reguł występujących w sprawzdaniu, ekran prezentwany p wybraniu tej funkcji mże mieć różną pstać: Wszelkie prawa zastrzeżne: 289

290 dla reguł w sprawzdaniu FINREP czy innych zgrupwanych jak NSO jak na przykładwym rysunku 287 Rysunek 287. Widk reguły NBP, prezentwanej w zakładce "Reguły" dla reguł partych na technlgii XBRL Frmula w sprawzdaniach z taksnmią ITS jak na przykładwym rysunku 288. Rysunek 288. Szczegóły reguły COREP NBP ITS _0045 Frmula XBRL Infrmacje regule są tu prezentwane w trzech zakładkach: - w czytelny spsób dstarcza użytkwnikwi wszystkich najważniejszych infrmacji działaniu reguły - prezentuje definicję frmuły w frmie pierwtnej (bez zamiany zmiennych na aliasy) - zawiera rzszerzne infrmacje zmiennych i asercji wartści danej reguły. dla reguł partych na technlgii XBRL Frmula w sprawzdaniu NB300 jak na przykładwym rysunku 289. Rysunek 289. Prezentacja ddatkweg pisu frmuły w sprawzdaniu NB300 Wszelkie prawa zastrzeżne: 290

291 Infrmacje regule są tu prezentwane w trzech zakładkach: - dstarcza użytkwnikwi wszystkich najważniejszych infrmacji działaniu reguły - prezentuje działanie frmuły w frmie piswej. Dla frmuł: valueassertin_64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 ddatkw prezentuje kmunikat numerach identyfikatrów, dla których reguła nie jest spełnina - zawiera rzszerzne infrmacje zmiennych i asercji wartści danej reguły. 8.4 Uzgadnianie reguł w których zmienne znajdują się pza kntekstem Przy uzgadnianiu niektórych reguł mże pjawić się prblem z dtarciem d zmiennych, z którymi jest pwiązana dana reguła. Dzieje się tak wtedy, gdy zmienne d których dwłuje się reguła: znajdują się pza kntekstem i/lub nie zstały dla nich zdefiniwane wymiary użytkwnika. Przykładwą pstać reguły, w której fakty znajdują się pza kntekstem brazuje rysunek 290. Rysunek 290. Pstać frmuły vs_va_0231 z asercją wartści, w której fakty są pza kntekstem Dla takich reguł, próba przejście d niektórych zmiennych za pmcą: mże zakńczyć się kmunikatem jak na rysunku 291. Rysunek 291. Kmunikat wyświetlany gdy zmienna d której próbujemy się dwłać jest pza kntekstem, lub nie zstał dla niej zdefiniwany wymiar użytkwnika W takiej sytuacji wymagane jest: Wszelkie prawa zastrzeżne: 291

292 sprawdzenie, czy wszystkie wymagane frmularze znajdują się w lewym panelu kna i ewentualne uzupełnienie te, które nie zstały wybrane przy twrzeniu sprawzdania, wykrzystując d teg funkcje: Sprawzdanie -> Ustawienie sprawzdania -> Frmularze sprawdzenie, czy zstały zdefiniwane wszystkie wymagane Wymiary użytkwnika uzupełnienie wartści wymaganych wymiarów użytkwnika, wykrzystując d teg funkcje: i ewentualne Sprawzdanie -> Ustawienie sprawzdania -> Wymiary użytkwnika P włączeniu brakujących frmularzy i/lub uzupełnieniu Wymiarów użytkwnika : frmuła prezentwana jest w czytelniejszej pstaci (zb. przykładwy rysunek 292), dla wszystkich zmiennych wyświetlne są pełne infrmacje identyfikujące zmienne, czyli: adres kmórki, miara, wymiar, przy wykrzystaniu w danej regule., mżliwe jest przejście d dwlnej kmórki pwiązanej ze zmiennymi występującymi Rysunek 292. Pstać frmuły vs_va_0231 p włączeniu d kntekstu tabeli CR GB i zdefiniwaniu wymiaru Kraj dłużnika 9 Statusy sprawzdań 9.1 Rdzaje i cykl zmiany statusów W zależnści d teg na jakim etapie przygtwywania znajdują się przygtwywane sprawzdania, psiadają ne różne statusy: edycja danych wejściwych status ten: psiadają wszystkie nw utwrzne sprawzdania i znacza, że wszystkie wprwadzane wartści typu mnetarneg (wartści pieniężne) prezentwane są jak kwty z grszami, Wszelkie prawa zastrzeżne: 292

293 d sprawzdań tym statusie mżna wprwadzać dane, krygwać je raz dknywać walidacji pprawnści wprwadznych danych z bwiązującymi regułami kntrlnymi, edycja w trybie uzgadniania status ten: zmieniany jest autmatycznie przez system p wyknaniu funkcji Przejdź d edycji w trybie uzgadniania i pwduje: uaktywnienie funkcji Generuj sprawzdanie prezentację wszystkich wcześniej zapisanych i nw wprwadzanych kwt: - zakrąglnych d tysięcy złtych dla sprawzdań: WEBIS, F1, PD, Rezerwa Obwiązkwa, - zakrąglnych d pełnych złtych dla pzstałych sprawzdań, wygenerwany status ten: zmieniany jest autmatycznie przez system, gdy dla sprawzdania statusie Edycja w trybie uzgadniania p wyknaniu funkcji Generuj sprawzdanie wygenerwane dane zapisywane są na dysku i znacza, że: sprawzdań z takim statusem nie mżna edytwać, sprawzdanie zstaje przez system zablkwane i mże zstać twarte tylk d pdglądu, wysłany nieptwierdzny status aktywny tylk dla banków wysyłających sprawzdania d transisa: zmieniany jest autmatycznie przez system, p wygenerwaniu sprawzdania i próbie wysłania g d systemu transis i znacza, że: sprawzdanie nie zstał jeszcze prawidłw debrane przez transis, sprawzdanie zstał przez system zablkwane d edycji i mże zstać twarte tylk d pdglądu, sprawzdania tym statusie mgą być jeszcze raz przekazane d Zrzeszenia bez kniecznści dknywania zmiany teg statusu, wysłany status aktywny tylk dla banków wysyłających sprawzdania d systemu transis: zmieniany jest autmatycznie przez system, p trzymaniu ptwierdzenia z systemu transis prawidłwym debraniu przesyłanych danych, sprawzdań takim statusie nie mżna edytwać, sprawzdanie zstaje przez system zablkwane i mże zstać twarte tylk d pdglądu, weryfikwany status ten znacza, że: dane ze sprawzdania zstały wysłane d NBP, dla banków przesyłających sprawzdania d systemu transis zmieniany jest autmatycznie, p debraniu stswneg kmunikatu z transis, pzstałe banki zmianę statusu wyknują ręcznie, przy wykrzystaniu funkcji Zmień status sprawzdania, sprawzdań takim statusie nie mżna edytwać, Wszelkie prawa zastrzeżne: 293

294 sprawzdania tym statusie blkwane są d edycji i mgą być twierane wyłącznie d pdglądu drzucny status infrmujący tym, że w danym sprawzdaniu występują błędne bądź niekmpletne dane drzucne przez sbę sprawdzającą dla banków przesyłających sprawzdania d systemu transis zmieniany jest autmatycznie, p debraniu stswneg kmunikatu z transis, pzstałe banki zmianę statusu wyknują ręcznie, przy wykrzystaniu funkcji Zmień status sprawzdania sprawzdań takim statusie nie mżna edytwać, sprawzdania tym statusie zstają przez system zablkwany i mgą zstać twarty tylk d pdglądu, zablkwany status ten mże wystąpić tylk u użytkwników wysyłających sprawzdania d systemu transis: zmieniany jest autmatycznie przez asist, p debraniu z systemu transis kmunikatu zmianie statusu sprawzdania na zablkwany, sprawzdań z takim statusem nie mżna edytwać ani zmieniać im statusu, sprawzdanie zstaje przez system zablkwane i mże zstać twarte w asist tylk d pdglądu, dblkwanie takieg sprawzdania mżliwe jest tylk p strnie systemu transis, zaakceptwany status infrmujący tym, że NBP przyjęł sprządzne przez bank sprawzdanie, dla banków przesyłających sprawzdania d systemu transis zmieniany jest autmatycznie, p debraniu stswneg kmunikatu z transis, pzstałe banki zmianę statusu wyknują ręcznie, przy wykrzystaniu funkcji Zmień status sprawzdania w sprawzdaniach z takim statusem nie mżna dknywać zmian w danych, sprawzdania tym statusie blkwane są d edycji i mgą być twierane wyłącznie d pdglądu Aby mżliwe był wprwadzanie krekt d sprawzdań, które zstały zablkwane d edycji (statusy: wygenerwane, wysłany, drzucny, weryfikwany, zaakceptwany), knieczna jest zmiana ich statusów na statusy edycyjne, czyli edycja danych wejściwych lub edycja w trybie uzgadniania, gdyż tylk te dwa statusy pzwalają na edytwanie wprwadznych danych. D banku należy decyzja, który status zstanie przyjęty, aby dknać krekt w sprządznych sprawzdaniach: edycja danych wejściwych czy edycja w trybie uzgadniania. Wszelkie prawa zastrzeżne: 294

295 Banki wykrzystujące pcję bezpśrednieg wysyłania sprawzdań d systemu transis, chcąc dknać zmiany statusu sprawzdania muszą upewnić się, czy mają aktywne płączenie ze Zrzeszeniem, gdyż tylk wówczas zmiana statusu mże być wyknana pmyślnie. O tym, czy takie płączenie jest aktywne infrmuje użytkwnika ikna, znajdująca się na pasku pwiadmień: - gdy płączenie jest nieaktywne (zmiana statusu nie będzie mgła być wyknana), - gdy płączenie jest aktywne (zmiana statusu wykna się). Każda zmiana statusu sprawzdania wyknana w jednym z systemów: asist czy transis, znajduje swje dbicie w drugim systemie. Na pczątku żądany status mże mieć rzwinięcie nie ptwierdzny i dpier p debraniu takiej zmiany przez drugi system zmienia się status na właściwy. Jeżeli w asist przy statusie sprawzdania utrzymuje się pis nie ptwierdzny znacza t, że zmiana statusu wyknana w asist nie zstała jeszcze przyjęta w systemie transis. Dknując zmiany statusu, pdbnie jak przy generwaniu i wysyłaniu sprawzdań d Zrzeszenia, mżna dłączyć ddatkwy kmentarz, który jest dbierany przez system transis i mże być źródłem infrmacji przyczynie dknywania zmian statusu. Cykl zmiany statusów w pełnym cyklu sprawzdawczym przedstawia rysunek 293. Wszelkie prawa zastrzeżne: 295

296 Rysunek 293. Cykl zmiany statusów Wszelkie prawa zastrzeżne: 296

297 9.2 Funkcje umżliwiające dknywanie zmiany statusów sprawzdań Aby mżliwe był wprwadzenie zmian d sprawzdań, psiadających status: wygenerwany, wysłany, weryfikwany, drzucny czy zaakceptwany, knieczne jest dknanie zmiany statusu na taki, który pzwli edytwać dane sprawzdanie, czyli na status: edycja danych wejściwych (kwty prezentwane z grszami wymagane jest później wyknanie funkcji Przejdź d edycji w trybie uzgadniania ) edycja w trybie uzgadniania (kwty prezentwane w pstaci wymaganej przez dbircę sprawzdania) Zmiana statusu mże być wyknana przy wykrzystaniu funkcji: Zmień status sprawzdania, uruchminej w jednym z trybów: Dkumenty lub Lista sprawzdań. W trybie Dkumenty, dla aktywneg sprawzdania wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę W trybie Lista sprawzdań : zaznaczyć (pdświetlić) na liście sprawzdanie, dla któreg ma zstać wyknana zmiana statusu, a następnie wybranie: Menu Sprawzdanie lub iknę Funkcja ta: pzwala na dknanie zmiany statusu w dwlnym sprawzdaniu, Funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Zmień status sprawzdania. Wszelkie prawa zastrzeżne: 297

298 10 Zabezpieczanie danych Przygtwując sprawzdania nie mżna zapminać : zabezpieczaniu danych raz funkcjach, dzięki którym w sytuacjach awaryjnych mżliwe jest dtwarzanie wcześniej utwrznych kpii. W aplikacji asist zastswan kilka funkcji, które na różnych pzimach pzwalają zabezpieczać i dtwarzać wprwadzne dane a należą d nich: twrzenie i dtwarzanie kpii bezpieczeństwa, twrzenie i przywracanie archiwum sprawzdania raz eksprt i imprt danych. W całym cyklu sprawzdawczym, system częst przypmina użytkwnikm kniecznści dknania zabezpieczeń danych, infrmując tym stswnym kmunikatem. Funkcje zabezpieczające mgą być także ddatkw wyknywane w dwlnym mmencie przygtwywania sprawzdań ile taka ptrzeba zaistnieje Kpia bezpieczeństwa Twrzenie kpii bezpieczeństwa Aby utwrzyć kpię bezpieczeństwa całej aplikacji asist, należy wykrzystać funkcję: Twrzenie kpii zapaswej, wybierając: lub czy - znajdujący się w prawym górnym rgu ekranu. (P najechaniu kursrem na tą iknę, zmienia się jej zabarwienie na czerwne ). i dpwiedzieć na wyświetlne zapytanie:. Funkcja ta: dtyczy wyłącznie wersji jednstanwiskwej (Derby), Wszelkie prawa zastrzeżne: 298

299 jej wyknanie dtyczy całej aplikacji i jest niezależne d: mdułu na którym pracuje użytkwnik, trybu pracy ( Dkumenty, czy Lista sprawzdań), bliżej zstała pisan w rzdziale 4.14 Twrzenie kpii zapaswej. Dla wersji wielstanwiskwej lub jednstanwiskwej z bazą Oracle, twrzenie kpii zapaswej dknywane jest narzędziami bazy danych ORACLE. Na naszej strnie w dziale POMOC pd adresem: mówiny jest przykładwy spsób pstępwania przy wyknywaniu/przywracaniu kpii bezpieczeństwa bazy Oracle Database 10g Express Editin Odtwarzanie kpii bezpieczeństwa W sytuacjach awaryjnych, gdy istnieje ptrzeba dtwrzenia wcześniej utwrznej kpii zapaswej, wykrzystuje się d teg funkcję Odtwarzanie kpii zapaswej wybierając: Funkcja ta: dtyczy wyłącznie wersji jednstanwiskwej (Derby), jej wyknanie dtyczy całej aplikacji i jest niezależne d: mdułu na którym pracuje użytkwnik, trybu pracy ( Dkumenty, czy Lista sprawzdań), bliżej zstała pisan w rzdziale 4.15 Odtwarzanie kpii zapaswej. Dla wersji wielstanwiskwej lub jednstanwiskwej z bazą Oracle,pdbnie jak twrzenie kpii zapaswej, tak i dtwarzanie kpii zapaswej wyknywane jest narzędziami bazy danych ORACLE. Na naszej strnie w dziale POMOC pd adresem: mówiny jest przykładwy spsób pstępwania przy wyknywaniu/przywracaniu kpii bezpieczeństwa bazy Oracle Database 10g Express Editin. Wszelkie prawa zastrzeżne: 299

300 10.2 Archiwum kresu sprawzdawczeg Twrzenie archiwum Aby utwrzyć archiwum sprawzdania, mżna wykrzystać jedną z funkcji: Utwórz archiwum, lub Zarządzanie archiwami. Funkcję Utwórz archiwum mżna uruchmić wybierając: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: wyknywana jest w trybie Dkumenty, dtyczy aktywneg sprawzdania, bliżej zstała pisan w rzdziale Utwórz archiwum Funkcję Zarządzaj archiwami mżna uruchmić wybierając: Menu Sprawzdanie a następnie ikna Funkcja ta: mże być wyknywana w trybie Dkumenty : archiwum jest tu wyknywane dla aktywneg sprawzdania, funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Zarządzaj archiwami w trybie Lista sprawzdań : wymagane jest wcześniejsze zaznaczenie (pdświetlenie) na liście sprawzdania, dla któreg ma zstać wyknane archiwum, funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Zarządzaj archiwami Przywracanie archiwum Jeżeli pdczas przygtwywania sprawzdań użytkwnik stwierdzi, że aktualny stan w którym znajduje się sprawzdanie z różnych pwdów jest nieprawidłwe, t mżliwe jest przywrócenie inneg, wcześniej utwrzneg archiwum. Wszelkie prawa zastrzeżne: 300

301 Mżna t wyknać za pmcą funkcji: Zarządzaj archiwami. Funkcję Przywróć archiwum mżna uruchmić wybierając: Menu Sprawzdanie a następnie ikna raz wybór z wyświetlnej listy archiwum, które ma zstać przywrócne. Funkcja ta: mże być wyknywana w trybie Dkumenty : dtwarzanie archiwum jest tu wyknywane dla aktywneg sprawzdania, funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Zarządzaj archiwami w trybie Lista sprawzdań : wymagane jest wcześniejsze zaznaczenie (pdświetlenie) na liście sprawzdania, dla któreg chcemy wyknać przywracanie archiwum, funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Zarządzaj archiwami 10.3 Eksprt i imprt danych Wszystkie, lub wybrane dane sprawzdawcze mżna również: zabezpieczyć pprzez ich wyeksprtwanie za pmcą funkcji Eksprtuj dane a następnie jeśli zaistniałaby taka ptrzeba, zaimprtwać wykrzystując d teg funkcję Imprtuj dane Eksprt danych Aby uruchmić funkcji Eksprtuj dane należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub skrót klawiszwy: Ctrl-E Funkcja ta: wyknywana jest w trybie Dkumenty, Wszelkie prawa zastrzeżne: 301

302 dtyczy aktywneg sprawzdania, bliżej zstała pisan w rzdziale Eksprtuj dane Imprt danych Aby uruchmić funkcję Imprtuj dane należy wybrać: Menu Sprawzdanie lub iknę bądź skrót klawiszwy: Ctrl-I Funkcja ta: wyknywana jest w trybie Dkumenty, dtyczy aktywneg sprawzdania, bliżej zstała pisan w rzdziale Imprtuj dane. 11 Przygtwanie sprawzdań d wydruku i ich wydruk 11.1 Funkcje ułatwiające ustawienie tabel d wydruku Aby wprwadzić zmiany w ustawieniach tabel d drukwania, mżna wykrzystać funkcje: Frmatwanie nagłówków tabel, Pdgląd wydruku, Ustawienia strny, Ustawienia wydruku raz Etykiety nagłówków tabel. Wszystkie te funkcje: wyknywane są w trybie Dkumenty, dtyczą aktywneg sprawzdania. Funkcja Frmatwanie nagłówków tabel uruchmina pprzez Wszelkie prawa zastrzeżne: 302

303 Menu Widk przy wykrzystaniu trzech pdfunkcji: Pzwala na autmatyczne frmatwanie nagłówków klumn i wierszy w tabelach. Bliższe mówienie tej funkcji zawiera rzdział Frmatwanie nagłówków tabeli Funkcję Pdgląd wydruku mżna uruchmić wybierając: Menu Tabela lub iknę Bliższe mówienie tej funkcji zawiera rzdział Pdgląd wydruku Funkcję Ustawienia strny mżna uruchmić wybierając: Menu Tabela Funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Ustawienie strny Funkcję Ustawienia wydruku mżna uruchmić wybierając: Menu Tabela Funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Ustawienia wydruku Funkcję Ustawienia etykiet nagłówków tabel mżna uruchmić wybierając: Menu Widk a następnie jedną z wymaganych pcji: Wszelkie prawa zastrzeżne: 303

304 : Funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Etykiety nagłówków tabel Ddatkw każda zmiana: - szerkści klumn i - szerkści wierszy wyknana pdczas wprwadzania danych, wpływa na układ drukwanych sprawzdań, gdyż wszystkie frmularze drukwane są w takiej pstaci w jakiej są ne prezentwane na ekranie mnitra Drukwanie tabel Aby wydrukwać przygtwane sprawzdania mżna wykrzystać d teg jedną z funkcji: Drukuj aktywną tabelę, lub Drukuj wypełnine Tabele. Obie funkcje: wyknywane są w trybie Dkumenty, dtyczą aktywneg sprawzdania. Aby uruchmić funkcję: Drukuj aktywna tabelę należy wybrać: Menu Tabela lub iknę a następnie bądź skrót klawiszwy: Ctrl-P Funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Drukuj aktywną tabelę Aby wybrać funkcję: Drukuj wypełnine tabele należy wybrać: Menu Tabela lub Wszelkie prawa zastrzeżne: 304

305 skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-P Funkcję tą bliżej pisan w rzdziale Drukuj wypełnine tabele 11.3 Drukwanie deklaracji d Rezerwy Obwiązkwej i sprawzdania PD Aby wydrukwać Deklarację Rezerwy Obwiązkwej i sprawzdanie PD w układzie wymaganym przez NBP, należy wykrzystać funkcję Generuj sprawzdanie : Menu Sprawzdanie lub iknę i ddatkw: pd kniec wyknywania tej funkcji, p wygenerwaniu sprawzdania pzstawić zaznaczną pcję: Funkcja ta: (jest na zaznaczna dmyślnie). wyknywana jest w trybie Dkumenty, dtyczy aktywneg sprawzdania, utwrzy i w miejscu wskazanym przez użytkwnika, zapisze plik w frmacie PDF (twierając utwrzny plik i wybierając funkcję Drukuj, prgram Adbe Reader wydrukuje wymagany frmularz). bliżej zstała pisan w rzdziale Generuj sprawzdanie. 12 Aktualizacja aplikacji asist 12.1 Aktualizacja aplikacji d nwej wersji Aby wyknać aktualizację aplikacji d nwej wersji, należy wykrzystać funkcję Aktualizacja, wybierając: a następnie Aktualizacja z internetu, Wszelkie prawa zastrzeżne: 305

306 lub Aktualizacja lkalna Funkcję tą bliżej pisan w rzdziale 4.2 Aktualizacja 12.2 Aktualizacja taksnmii Jeżeli zmiany wprwadzne d aplikacji asist związane są ze zmianami w taksnmii publikwanymi przez NBP, knieczne jest ddatkw uaktualnienie taksnmii, pprzez wykrzystanie funkcji Ustawienia sprawzdania wybierając Menu Sprawzdanie lub iknę a następnie w zakładce: wybrać przycisk znajdujący się z prawej strny, bk infrmacji istnieniu nwej taksnmii (zb. rysunek 294). Rysunek 294. Aktualizacja taksnmii w funkcji "Ustawieniach sprawzdania" Funkcja ta: pzwala na uaktualnienie taksnmii dla sprawzdania, skjarzneg z inną, wcześniejszą wersją taksnmii, pwinna być wyknywana zawsze, gdy zmianie uległa bwiązująca taksnmia a knieczne jest wygenerwanie danych z teg sprawzdania, Wszelkie prawa zastrzeżne: 306

307 Dla sprawzdań, które zstały utwrzne w starszej taksnmii, niż aktualnie bwiązująca, pdstawwych zawsze występują dwie taksnmie: w Danych Taksnmia skjarzna ze sprawzdaniem i Nwa taksnmia, W wierszu, gdzie wyświetlany jest numer bwiązującej taksnmii znajduje się ddatkwa infrmacja kniecznści wyknania jej aktualizacji i przycisk : (zb. rysunek 294). Przy próbie twarcia takieg sprawzdania każdrazw wyświetlany jest kmunikat jak na rysunku 295. Rysunek 295. Kmunikat "nieaktywnej taksnmii" Zgdnie z wyświetlnym kmunikatem: Jeżeli dla daneg sprawzdania planwane jest generwanie raprtu, niezbędna będzie zmiana taksnmii. Aktualizacja taksnmii pwinna być wyknana zawsze, gdy: sprawzdanie psiada nieaktualną taksnmię i dla daneg sprawzdania ma zstać wygenerwane sprawzdanie. Jeżeli przy próbie wyknania aktualizacji taksnmii wyświetlny zstanie kmunikat jak na przykładwym rysunku 296 znacza t, że aktualizacja mże zstać wyknana dpier p debraniu przez asist z systemu transis kmunikatu: Publikacja taksnmii (dtyczy t wyłącznie użytkwników krzystających z pcji Praca w trybie transis ) Rysunek 296. Kmunikat braku mżliwści wyknania aktualizacji taksnmii Wszelkie prawa zastrzeżne: 307

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania GIIF

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania GIIF System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania wersja 5.15.2.4 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 11.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany przechwywany bez graniczeń

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_15_2014 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl Radm: Przegląd i knserwacja pmp w pmpwni w m. Brudnów Numer głszenia: 233000-2015; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo