Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki - Treści programowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki - Treści programowe"

Transkrypt

1 Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki - Treści programowe Prowadzone przedmioty: Licencjat : - gimnastyka podstawowa kobiet i mężczyzn Przedmioty fakultatywne do wyboru : - akrobatyka sportowa - rock n roll akrobatyczny - trening siłowy w szkole - aerobik sportowy w szkolnym wychowaniu fizycznym Studia Uzupełniające Magisterskie (SUM) - gimnastyka sportowa Przedmioty do wyboru SUM - nowoczesne formy gimnastyki - cheeleaders gimnastyczne formy pokazowe - kulturystyka Specjalizacja na stopień trenera II klasy w gimnastyce sportowej (kierunek WF) Specjalizacja instruktorska z gimnastyki sportowej Specjalizacja instruktorska z fitness- nowoczesne formy gimnastyki Specjalność aerobik - kierunek Turystyka i Rekreacja Zapraszamy na konsultacje z gimnastyki sportowej sala SG 1 Poniedziałek mężczyźni godz Środa kobiety godz Zakład Teorii i Metodyki Gimnastyki jest organizatorem corocznych zawodów gimnastycznych II roku WF, oraz uczelnianych zawodów w aerobiku sportowym. Wydział Wychowania Fizycznego Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w zakresie gimnastyki w szkołach wszystkich typów i stopni. Środkiem do tego celu jest opanowanie techniki i formy ćwiczeń, poznanie teorii i metodyki gimnastyki oraz zdobycie umiejętności prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Teoria: kierunki i rodzaje gimnastyki systematyka ćwiczeń gimnastycznych (podział na grupy) systematyka ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących systematyka ćwiczeń kształtujących systematyka ćwiczeń stosowanych systematyka ćwiczeń uzupełniających i korektywnych metodyka nauczania wybranych ćwiczeń stosowanych organizacja i zasady sędziowania zawodów gimnastycznych podstawowe wiadomości z zakresu historii gimnastyki Praktyka - wybrane elementy: 1. Ćwiczenia porządkowo - dyscyplinujące: elementy musztry: zbiórki, marsze, zwroty, zatrzymania na komendę, tworzenie kolumny ćwiczebnej z marszu przez zwrot i zachodzenie, sprawne posługiwanie się i noszenie przyrządów i przyborów.

2 2. Ćwiczenia kształtujące; wolne: elementarne ćwiczenia ramion nóg i tułowia we wszystkich płaszczyznach i pozycjach wyjściowych. z przyborami: wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem woreczków, skakanek, lasek gimnastycznych i in. Ćwiczenia o charakterze dynamicznym ze zmianą pozycji wyjściowych, ze współćwiczącym, piłkami ciężkimi oraz na ławkach i drabinkach gimnastycznych 3. Ćwiczenia stosowane: równoważne na przy6rządach; wyjścia i zejścia, chody na czworaka i w klęku, przejścia przodem, bokiem i tyłem z ruchami ramion, z obrotami oraz z użyciem przyborów. zwisy i podpory: pozycje wyjściowe i ćwiczenia w pół zwisach i zwisach, w podporach wspartych i wolnych - na wszystkich przyrządach gimnastycznych z uwzględnieniem przyrządów zastępczych i przyborów. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne: przewroty w przód i w tył, stania na głowie i ramionach, przewrót w tył przez stanie na ramionach, przerzut bokiem i w przód, wychwyt z karku i z głowy, salto w przód i w tył, połączenia akrobatyczne, zespołowe ćwiczenia dynamiczne Skoki: ćwiczenia skoczności i techniki odbicia obunóż z podłoża i z odskoczni oraz lądowania, skok odwrotny, zawrotny, rozkroczny, kuczny przez skrzynie i konia w szerz i wzdłuż, przerzut w przód przez skrzynie lub kona w szerz i wzdłuż. Pedagogizacja: Prowadzenie przez studentów ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących, kształtujących stosowanych i uzupełniających kolejno przez poszczególne lata studiów. Nabycie umiejętności prawidłowej ochrony (asekuracja czynna i bierna) Wydział Rehabilitacji Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności prowadzenia zajęć gimnastycznych o charakterze ogólno usprawniającym z dziećmi, dorosłymi i osobami w podeszłym wieku. Przygotowanie studentów do właściwego wykorzystania dużego i różnorodnego zasobu ćwiczeń gimnastycznych w rehabilitacji ruchowej oraz w sporcie ludzi niepełnosprawnych. Teoria: Podział ćwiczeń gimnastycznych. Systematyka ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących i kształtujących. Znaczenie pozycji wyjściowych dla zwiększenia skuteczności oddziaływania ćwiczeń. Zasady kształtowania poprawnej postawy ciała. Systematyka ćwiczeń stosowanych. Zasady stopniowania trudności ćwiczeń w pół zwisach, zwisach i w podporach wspartych i podporach. Podział ćwiczeń równoważnych i sposobów utrzymywania i przywracania utraconej równowagi ciała. Podział skoków, charakterystyka ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych. Budowa jednostki lekcyjnej. Praktyka: 1. Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące. Zbiórki, kolumny ćwiczebne, noszenie i ustawianie przyrządów i sprzętu gimnastycznego. 2. Ćwiczenia kształtujące. Ćwiczenia wolne, z przyborami, na ławeczkach, drabinkach, ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia bierne i czynne ze współpartnerem, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia z pokonywaniem oporu, stretching, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia na wysklepienie stopy, zasób ćwiczeń oddziałujących na prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa, ćwiczenia relaksacyjne. 3. Ćwiczenia stosowane. Podstawowe elementy zwinnościowo-akrobatyczne. Ćwiczenia równoważne na przyrządach. Uginanie, zginanie, skurcze i wyprosty ramion, wspinania na drabinkach, kratach i linach. Podstawowe ćwiczenia w zwisach i podporach. Łatwe skoki proste i złożone. Pokonywanie toru przeszkód i zabawy gimnastyczne na przyrządach. Pedagogizacja:

3 Opanowanie terminologii gimnastycznej oraz umiejętności zapisywania ćwiczeń kształtujących ułożonych przez siebie, a następnie fragmentów części wstępnej jednostki lekcyjnej. Literatura: 1. Barański K. i in. Technika i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. AWF Warszawa Jezierski R. i in. Gimnastyka. Teoria i metodyka. AWF Wrocław Kaczyński A. i in. Gimnastyka. AWF, Wrocław Mazurek L. Gimnastyka podstawowa, wyd. III, sport i Turystyka, Warszawa Sozański H. i in. Podstawy teorii treningu. RCMSzKFiS, Warszawa Baranowski K. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki sportu gimnastycznego AWF W-wa 1977r. 7. Karniewicz J. Kochanowicz K. Wybrane zagadnienia teoretycznych i praktycznych podstaw gimnastyki AWF Gdańsk 1990r. 8. Karniewicz J. Kochanowicz K. Technika wykonania i metodyka nauczania ćwiczeń gimnastycznych na poręczach. AWF Gdańsk 1993r. 9. Karniewicz J. Kochanowicz K. Sawczyn S. Technika wykonania i metodyka nauczania ćwiczeń gimnastycznych na drążku AWF Gdańsk 1995r. 10. Karniewicz J. Kochanowicz K. Sawczyn S. Technika wykonania i metodyka nauczania ćwiczeń gimnastycznych na koniu z łękami AWF Gdańsk 1995r. 11. Karniewicz J. Kochanowicz K. Sawczyn S. Technika wykonania i metodyka nauczania skoków gimnastycznych przez konia AWF Gdańsk 1995r. 12. Karniewicz J. Kochanowicz K. Sawczyn S. Technika wykonania i metodyka nauczania ćwiczeń gimnastycznych na kółkach AWF Gdańsk 1995r. 13. Naglak Z. Trening sportowy teoria i praktyka. Wrocław 1979r. 14. Kochanowicz K. Kompleksowa kontrola w gimnastyce sportowej. AWF Gdańsk 1998r. 15. Sawczyn S. Obciążenia treningowe w gimnastyce sportowej w wieloletnim procesie przygotowań AWF Gdańsk 2000r Smolewski W. Minchin J. Silin W. Gimnastyka w trioch izmierieniach. Moskwa 1976r. 17. Ulatowski T. Teria i metodyka sportu W-wa 1971r. 18. Ważny Z. System szkolenia sportowego. Sport wyczynowy nr 3,4,5,1977r. 19. Zaciorski W. Kształcenie cech motorycznych sportowców. Sport i turtstyka W-wa 1970r. NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI DLA STUDENTÓW AWF W KRAKOWIE CEL : Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką nowoczesnych form gimnastyki. Teoria: 1.Analiza nowoczesnych form gimnastyki. 2.Miejsce nowoczesnych form gimnastyki w lekcjach wychowania fizycznego. Praktyka: 1. Podstawowe jednostki lekcyjne w nowoczesnych formach gimnastyki 1.1. Jazz gimnastyka jako element szkolnego wychowania fizycznego Aerobik Klasyczny w szkolnym wychowaniu fizycznym Low Impact Aerobik w szkolnym wychowaniu fizycznym 1.4. Hi Impact Aerobik w szkolnym wychowaniu fizycznym 1.5. Hi lo Aerobik w szkolnym wychowaniu fizycznym 1.6. Step Aerobik w szkolnym wychowaniu fizycznym 1.7. Stretching w szkolnym wychowaniu fizycznym 1.8. Inne odmiany nowoczesnych form gimnastyki w szkolnym wychowaniu fizycznym ( Funky, Tae-Bo itp.) Literatura:

4 1. Ambroży D., Ambroży T., Sterkowicz S Sprawność motoryczna instruktorek fitness. Zeszyty Naukowe Nr 3/2001 pod red. W.Niemca. Problemy współczesnej turystyki i rekreacji. WSIiZ w Rzeszowie. 2. Cichalewska A., Kolarczyk E., Arlet A ,,Aerobik"Wyd. Skryptowe nr 82, AWF Kraków 3. Grodzka - Kubiak E Aerobik czy fitness. DDK Edition, Poznań. 4. Opoka D Pojęcie fitness i jego interpretacja. W: Biuletyn Krajowej Federacji "Sportu dla wszystkich" 4/2001. UKFiS Warszawa. 5. Anderson B Stretching. Felicitas Hűbner Verlag. 6. Anderson B Stretching przy komputerze. Wydawnictwo Gord, Gdańsk. 7. Brańska Ż Aerobic sportowy. AWF Warszawa. 8. Demel M., Skład A Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów. Warszawa 9. Gablankowski A Stretching w szkole. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. PROGRAM ZAJĘĆ Z KULTURYSTYKI CEL: Celem przedmiotu jest usprawnienie studentów oraz przekazanie elementarnych umiejętności z zakresu treningu siłowego, sportów uzupełniających oraz podstaw dietetyki. Powinni oni poznać zasady prowadzenia zajęć siłowych, uzyskać odpowiedni poziom sprawności ruchowej i opanować podstawowe ćwiczenia. Teoria : Geneza ćwiczeń siłowych Teoretyczne podstawy treningu siłoweg pojęcie siły fizjologia skurczu mięśniowego rodzaje pracy mięśniowej predyspozycje do treningu siłowego Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych w zakresie ćwiczeń siłowych metodyka prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych metody nauczania ruchu struktura procesu treningowego indywidualizacja a intelektualizacja zajęć środki treningowe wykorzystywane w ćwiczeniach siłowych sporty uzupełniające sposoby instruowania ćwiczeń urządzenia, sprzęt i ubiór w zajęciach typu ćwiczenia siłowe Słownictwo stosowane w treningu siłowym Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w treningu kulturystycznym zasady planowania procesu treningowego cechy dobrego planu konspekty zajęć plany krótko i długo terminowe dokumentacja szkolenia Metody i formy treningu kulturystycznego metoda kulturystryczna, ciężkoatletyczna, obwodowa, izometryczna, mieszana, cybergenics, ekscentryczna komponowanie zestawów treningowych Sposoby treningu siłowego według zasad Weidera - sposoby treningu początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych

5 Trening gibkości jako uzupełnienie ćwiczeń siłowych w fitness Podstawowe zasady treningu aerobowego Zalecenia dietetyczne dla osób uprawiających ćwiczenia siłowe Ogólne założenia oraz przepisy sportowe form aktywności ruchowej opartych o ćwiczenia siłowe kulturystyka fitness sportowy trójbój siłowy konkursy siłaczy podnoszenie ciężarów 2. Praktyka Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć rodzaje ćwiczeń rozgrzewających kolejność i ćwiczeń pomiar tętna jako wskaźnik adaptacji organizmu Zasób ćwiczeń dodatkowych ćwiczenia wytrzymałości (metody ciągłe i przerywane, formy treningu aerobowego w treningu siłowym) uzupełniające ćwiczenia szybkości, zwinności i koordynacji ćwiczenia gibkości ( statyczne, dynamiczne, bierne i czynne, samodzielne i z partnerem, stretching) Ćwiczenia oddechowe 1 specyfika ćwiczeń oddechowych oddech w czasie treningu Podstawowe ćwiczenia siłowe - systematyka, technika wykonania i metodyka nauczania ćwiczenia z pokonywanie oporu własnego ciała ćwiczenia z partnerem ćwiczenia z przyborami i na przyrządach ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, ramion, obręczy barkowej, grzbietu, brzucha, nóg z wykorzystanie oporu zewnętrznego ( wolny ciężar i maszyny) Trening siły - przykładowe jednostki dla poszczególnych metod treningowych (trening obwodowy, body building, ciężkoatletyczny, ćwiczenia w parach, cybergenics, ćwiczenia izometryczne ) Doskonalenie techniczne i metodyczne w obrębie ćwiczeń siłowych dokładność wykonania poprawa błędów wyrabianie nawyków ruchowych zasady doboru ćwiczeń demonstracja i poprawa błędów bezpieczeństwo zajęć Prowadzenie przez studentów treningów na zadane tematy zasób ćwiczeń przykładowe zestawy ćwiczeń realizacja założonych zadań treningowych

6 Zalecana literatura: 1. Ambroży T., Kaganek K Fitness- ćwiczenia siłowe. Podręcznik dla instruktorów rekreacji. ZG TKKF, Warszawa. 2. Aleksandrowicz J., Gumowska I Kuchnia i medycyna. Watra, Warszawa. 3. Ambroży T Samoobrona - podręcznik metodyczny dla instruktorów rekreacji. UKFiS - ZG TKKF, Warszawa. 4. Ambroży D., Ambroży T Fitness jako nowoczesne zastosowanie ćwiczeń gimnastycznych i kreacja wartości ciała. Zeszyty Naukowe Nr 3/2001 pod red. W.Niemca. Problemy współczesnej turystyki i rekreacji. WSIiZ w Rzeszowie. 5. Ambroży T., Ambroży D Bezpecnost a ochrana majetku. Pod red. P.Tyrały. W: Aktywność ruchowa o charakterze tlenowym jako sposób na zapewnienie zdrowia i poczucie bezpieczeństwa. Zilinska Univerzita v Zilinie. Słowacja - Koszyce. 6. Ambroży D., Ambroży T., Sterkowicz S Sprawność motoryczna instruktorek fitness. Zeszyty Naukowe Nr 3/2001 pod red. W.Niemca. Problemy współczesnej turystyki i rekreacji. WSIiZ w Rzeszowie. 7. Ambroży T., Ambroży D., Dyduch T Analiza metod, zasad i sposobów treningu siłowego stosowanych u osób w różnym wieku uprawiających rekreacyjnie ćwiczenia siłowe. Uniwersytet Szczeciński. 8. Ambroży T., Ambroży D Analiza metod, zasad i sposobów treningu siłowego stosowanych u osób uprawiających rekreacyjnie ćwiczenia siłowe. W: Biuletyn Krajowej Federacji "Sportu dla wszystkich" 3/2002. MENiS Warszawa. 9. Bouchard C., Shepard R.J., Stephens T. 1995, Physical Activity Fitness and Health, International Proceedings and Consensus Statement Human Kinetics Publishers. 10. Celejowa I Mody i diety w żywieniu. Oficyna Wydawnicza Szczepan Szymański, Warszawa. 11. Celejowa I Żywienie w treningu i walce sportowej. COS Warszawa. 12. Cendrowski Z Ruch to życie. AW Varsovia. 13. Demel M Pedagogika zdrowia. WSiP Warszawa. 14. Demel M., Humen W Wprowadzenia do rekreacji fizycznej. Warszawa, SiT. 15. Drabik J Promocja aktywności fizycznej. AWF Gdańsk. 16. Eurofit,1989 : Europejski test sprawnosci fizycznej. Przeklad z j. ang.: H. Grabowski i J. Szopa. AWF, Kraków. 17. Grabowski H Teoria fizycznej edukacji. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 18. Jasiak H Współczesny Herkules. Sport i turystyka. Warszawa. 19. Krawczyk Z Kultura fizyczna a styl życia. Nauki Społeczne i Medycyna, Kruszewski M., Kępa G., Merda W Trening kulturystyczny w okresie przygotowawczym. Zeszyty Naukowo - Metodyczne. AWF Warszawa. 21. Kuński H Podstawy treningu zdrowotnego. SiT. Warszawa. 22. Kuński H Promowanie zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. 23. Olex D Fitness. Metodyka i praktyka. GOW Katowice. 24. Opoka D Pojęcie fitness i jego interpretacja. W: Biuletyn Krajowej Federacji "Sportu dla wszystkich" 4/2001. UKFiS Warszawa. 25. Płatonow W.N. i Sozański H Optymalizacja struktury treningu sportowego. RCMSzKFiS, Warszawa. 26. Perkowski K., Śledziewski D Metodyczne podstawy treningu sportowego. COS Warszawa. 27. Raczyński G., Raczyńska B Sport i żywienie. RCMSzKFiS Warszawa. 28. Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców. Biblioteka Trenera, COS Warszawa 29. Ulatowski T Teoria Sportu. T. I, II - kwartalnik "Trening". Resortowe Centrum Metodyczno- Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. Warszawa. 30. Ważny Z Zarys wiadomości o treningu siły mięśniowej. Sport Wyczynowy, nr Ważny Z Siła mięśniowa i metody jej rozwijania. Sport Wyczynowy, nr Ważny Z Siła mięśniowa. Kwartalnik metodyczno-szkoleniowy Trening nr 1(13), Warszawa. 33. Weider J Kulturystyka. Agencja Wydawnicza Comes. Warszawa. 34. Winiarski R Wstęp do teorii rekreacji. AWF Kraków. 35. Wolański N., Parizkova J Sprawność fizyczna a rozwój człowieka. SiT, Warszawa. 36. Ziemlański Ś., Niedźwiecka-Kącik D Zalecenia żywieniowe i zdrowotne dla sportowców. RCMSz FIS Warszawa.

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny Teoria treningu Istotną cechą kierowania procesem treningu jest ciągłe poszukiwanie przez trenera sposobów usprawniania własnego działania i oddziaływania na podopiecznych, dostosowywanie jego form do

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt [Rok] ORGANIZATORZY: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Program autorski Warszawa, kwiecień 2009r.

Program autorski Warszawa, kwiecień 2009r. WĘDRÓWKA PO ZDROWIE przykład realizacji zadania Warszawa. Projekt społeczny na rzecz mieszkańców Polski w zakresie edukacji, zdrowia i sportu. Koncepcja innowacyjnego systemu ochrony, profilaktyki i promocji

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo