TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 44/2013 z dnia r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany wprowadzone uchwałami: I zmiana -Uchwała nr 65/2013 z dnia r. II zmiana -Uchwała nr 17/2014 z dnia r. III zmiana -Uchwała nr 34/2014 z dnia r. IV zmiana -Uchwała nr 65/2014 z dnia r. V zmiana -Uchwała nr 38/2015 z dnia r. Opracowanie: Bobel Piotr/Łukaszuk Krzysztof Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 1

2 SPIS TREŚCI: ZASADY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (W PLN)... 4 II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE... 6 III. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH... 7 IV. KREDYTY KONSUMPCYJNE (W PLN)... 7 V. KREDYTY HIPOTECZNE (W PLN)... 8 B. PODMIOTY GOSPODARCZE... 8 I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 8 II. RACHUNKI LOKACYJNE III. KREDYTY OBROTOWE (W PLN) IV. KREDYTY INWESTYCYJNE (W PLN) V. GWARANCJE (W PLN) C. ROLNICY I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE (W PLN) II. RACHUNKI LOKACYJNE (W PLN) III. KREDYTY OBROTOWE (W PLN) IV. KREDYTY INWESTYCYJNE (W PLN) D. CZYNNOŚCI POZOSTAŁE I. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYMI, BIEŻĄCYMI I POMOCNICZYMI, OSZCZĘDNOŚCIOWYMI, LOKACYJNYMI I KREDYTOWYMI (W PLN) II. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH (W PLN) III. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM (W PLN) Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 2

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi, 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Od posiadaczy rachunków opłaty pobierane są z tych rachunków, w pozostałych przypadkach podlegają wpłacie gotówkowej w kasie. 4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane według analogicznych zasad. 8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące, bank zrzeszający i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. Decyzję o ustaleniu opłaty i jej wysokości (lub o odstąpieniu od jej pobierania) podejmuje kolegialnie dwóch członków Zarządu Banku lub członek Zarządu i Naczelnik. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 14. Kwoty wyrażone w PLN są kwotami brutto (zawierają podatek VAT). Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 3

4 A. KLIENCI INDYWIDUALNI I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (w PLN) RACHUNKI POL-KONTO Pozostałe Standard VIP Student Junior Senior Partner PKZP/RR 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku: jednorazowo Wpłata gotówki na rachunek od operacji Wypłata gotówki z rachunku od operacji Przelewy: w Banku do innego banku w systemie ELIXIR przez IB w systemie ELIXIR 0,50 0, ,50 0,50 0, do innego banku w systemie SORBNET w kwocie równej lub większej od 1 mln PLN do innego banku w systemie SORBNET w kwocie mniejszej za przelew od 1 mln PLN przez IB w systemie SORBNET natychmiastowy: do innego banku krajowego w systemie BlueCash (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) natychmiastowy: do innego banku krajowego w systemie BlueCash przez IB (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) 7 Zlecenia stałe: przyjęcie/zmiana za czynność realizacja spłata kredytu w Banku za zlecenie realizacja w systemie IB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0 0, odwołanie za czynność Polecenie zapłaty: przyjęcie za czynność realizacja od operacji odwołanie za czynność Informacja o rachunku typu: Na hasło miesięcznie Bankofon Internet Banking (IB) miesięcznie, za każdy rachunek SMS Banking miesięcznie, za każdy numer telefoniczny 2,50 2, ,50 2,50 2,50 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 4

5 RACHUNKI POL-KONTO 10 Uruchomienie/zmiana limitu debetowego w rachunku jednorazowo KARTY PŁATNICZE VISA Classic Debetowa 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda od transakcji 2,0 2,0 2,0-2,0 2,0-9 Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od wniosku Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Wypłata Cashback jednorazowo VISA PayWave/MasterCard Paypass 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od wniosku Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Pozostałe Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 5

6 RACHUNKI POL-KONTO 12 Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Ubezpieczenie Bezpieczna Karta miesięcznie Wypłata Cashback jednorazowo Identyfikacyjna BS 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty od wniosku Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcja gotówkowa od transakcji Sprawdzenie salda od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE Złotowe Walutowe POL-Efekt A vista w EUR w USD 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku Wpłata gotówki na rachunek od operacji Wypłata gotówki z rachunku lub przelew: pierwsza wypłata lub przelew w miesiącu od operacji druga i kolejna wypłata lub przelew 0,2%, min Informacja o rachunku typu: Na hasło miesięcznie Bankofon Internet Banking (IB) miesięcznie, za każdy rachunek SMS Banking miesięcznie, za 2,50 2,50 2,50 2,50 każdy numer telefoniczny KARTY PŁATNICZE Identyfikacyjna BS 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Pozostałe Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 6

7 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 2 Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty od wniosku Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcja gotówkowa od transakcji Sprawdzenie salda od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo III. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Jubileuszowe, Superlokata LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE Standard, Standard EUR/USD, Dobry Procent, Sezonowe, WIBID, Internetowe, Skarbonka, Ennea, Triada, 1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 3 Likwidacja rachunku jednorazowo 0 4 Wpłata gotówki na rachunek od operacji 0 5 Wypłata gotówki z rachunku od operacji 0 6 Przelewy od operacji Zgodnie z TAB. A.I UWAGA: 1. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2. Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 3. Przy realizacji polecenia zapłaty opłata jest pobierana z rachunku dłużnika. 4. Lista bankomatów dostępna jest na stronie internetowej Banku oraz Grupy BPS. IV. KREDYTY KONSUMPCYJNE (w PLN) 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu jednorazowo, od kwoty kredytu posiadaczom rachunków w Banku - POL-Konto Sezonowy Promocja Optymalny 2,5%, min %, min % KREDYTY KONSUMPCYJNE 2% - 6%, min Na zakup kolektorów Autokredyt Konsolidacja Expresowy 2%, min. 100 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 7

8 KONSUMPCYJNE KREDYTY pozostałym osobom % 2% - 6%, min %, min Spłata kredytu/odsetek: w Banku od operacji 0 4 Uruchomienie kredytu na rachunek w jednorazowo innym banku Ubezpieczenie Życie Komfort - W zależności od wybranego pakietu ochrony. V. KREDYTY HIPOTECZNE (w PLN) - KREDYTY HIPOTECZNE Hipoteka Plus Mieszkaniowy 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 0 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu jednorazowo, od kwoty kredytu 1,6% min ,0% min Spłata kredytu/odsetek: od operacji 0 4 Przygotowanie rachunku do obsługi za pośrednictwem sieci Internet za wniosek 10 5 Wydanie promesy od kwoty przyrzeczonej 0,2 %, min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku jednorazowo 40 7 Prowizja za administrację rachunkiem kredytowym 6 miesięcznie 10 8 Ubezpieczenie majątkowe W zależności od zakresu i wysokości - ubezpieczenia. UWAGA: 1. Prowizja z tytułu przedłużenia Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Wnioskodawcy z kredytu. 3. Opłatę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu pobiera się od Kredytobiorcy. 4. Opłaty za systemy informacyjne Na hasło/bankofon/internet Banking pobiera się zgodnie z zapisami w części: Rachunki. 5. W przypadku ubezpieczenia na życie kredytobiorcy (tabela IV poz. 6) Bank pobiera opłatę jednorazową ustalaną jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 6. Prowizja administracyjna określona w Tabeli V pkt 7 obowiązuje dla kredytów udzielanych od dnia r. Nie pobiera się prowizji w miesiącu uruchomienia kredytu. B. PODMIOTY GOSPODARCZE I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE Rachunki bieżące Rachunki pomocnicze Parafie i związki wyznaniowe Standard Biznes Prestiż Biznes Pro EUR/USD Pomocniczy Specjalny 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku jednorazowo Wpłata gotówki na rachunek: Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 8

9 Parafie Rachunki bieżące Rachunki pomocnicze i związki wyznaniowe 0,3%, min. 5 0,3%, min ,3%, min. 5 0,3%, min. 5 0,3%, min kasowo - za pośrednictwem wrzutni od kwoty operacji 0,2%, min. 5 0,2%, min ,2%, min. 5 0,2%, min. 5 0,2%, min Wypłata gotówki z rachunku od kwoty 0,3%, min. 5 0,3%, min ,3%, min. 5 0,3%, min. 5 0,3%, min. 5 3 operacji 6 Przelewy: w Banku do innego banku w systemie ELIXIR za przelew przez IB w systemie ELIXIR 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0, przez HB w systemie ELIXIR do innego banku w systemie SORBNET za przelew w kwocie równej lub większej od 1 mln PLN do innego banku w systemie SORBNET za przelew w kwocie mniejszej od 1 mln PLN przez IB w systemie SORBNET za przelew natychmiastowy: do innego banku za przelew krajowego w systemie BlueCash (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) natychmiastowy: do innego banku za przelew krajowego w systemie BlueCash przez IB (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) 7 Zlecenia stałe przyjęcie/odwołanie/zmiana za czynność realizacja spłata kredytu w Banku za zlecenie realizacja w systemie IB 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 8 Polecenie zapłaty przyjęcie/odwołanie/zmiana za czynność realizacja za polecenie Informacja o rachunku typu: Na hasło miesięcznie Bankofon Internet Banking (IB) miesięcznie, za każdy rachunek Home Banking (HB) miesięcznie SMS Banking miesięcznie, za 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 każdy numer telefoniczny KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS Debetowa Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 9

10 Rachunki bieżące Rachunki pomocnicze Parafie i związki wyznaniowe 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie 2,50 2,50 2,50-2,50 2, Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Awaryjna wypłata gotówki za granicą po jednorazowo utracie karty 12 Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Zmiana wysokości limitu od operacji Wypłata Cashback jednorazowo Identyfikacyjna BS 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcja gotówkowa od transakcji Sprawdzenie salda w bankomacie od operacji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji II. RACHUNKI LOKACYJNE Standard ON-LINE PROGRESS Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 10

11 PLN EUR/USD 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku jednorazowo Wpłata gotówki na rachunek od operacji Wypłata gotówki z rachunku od operacji Przelewy za przelew Zgodnie z TAB. B.I III. KREDYTY OBROTOWE (w PLN) w rachunku bieżącym Biznes Prestiż Biznes Pro kredytowym Rewolwingowy 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 0 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu jednorazowo, od - do jednego roku 1,6% min. 250 kwoty kredytu - ponad 1 rok 2,0% min Prowizja za gotowość finansową od: środków postawionych do dyspozycji miesięcznie, niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku od kwoty Spłata kredytu/odsetek: w Banku od operacji całości/części przed terminem od kwoty spłacanej IV. KREDYTY INWESTYCYJNE (w PLN) STAWKA 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 0 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - do 3 lat jednorazowo, od kwoty kredytu 1,8% min ponad 3 lata 2,3% min Spłata kredytu/odsetek od operacji/od kwoty spłacanej 0 V. GWARANCJE (w PLN) STAWKA 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji za każdy wniosek Udzielenie promesy gwarancji jednorazowo, od kwoty przyrzeczonej 2%, min Udzielenie gwarancji jednorazowo, od kwoty przyrzeczonej 2%, min Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego od kwoty przyrzeczonej za każdy rozpoczęty 3 1% miesięczny okres 5 Przyznanie limitu kwoty gwarancji jednorazowo, od kwoty przyznanego limitu 2% Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 11

12 STAWKA 6 Realizacja gwarancji od kwoty roszczenia 0,15%, min. 100 max C. ROLNICY I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE (w PLN) Rachunki bieżące RACHUNKI POMOCNICZE Standard Biznes Agro 1 Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku jednorazowo Wpłata gotówki na rachunek od operacji Wypłata gotówki z rachunku od operacji Przelewy: w Banku do innego banku w systemie ELIXIR przez IB w systemie ELIXIR 0,50 0,50 0, do innego banku w systemie SORBNET w kwocie równej lub większej od 1 mln PLN do innego banku w systemie SORBNET w kwocie mniejszej od 1 mln PLN za przelew przez IB w systemie SORBNET natychmiastowy: do innego banku krajowego w systemie BlueCash (1 przelew w miesiącu bezpłatnie) natychmiastowy: do innego banku krajowego w systemie BlueCash przez IB ( przelew w miesiącu bezpłatnie) 7 Zlecenia stałe przyjęcie/odwołanie/zmiana za czynność realizacja spłata kredytu w Banku za zlecenie realizacja w systemie IB 0,50 0,50 0,50 8 Polecenie zapłaty przyjęcie/odwołanie/zmiana za czynność realizacja za polecenie Informacja o rachunku typu: Na hasło miesięcznie Bankofon Internet Banking miesięcznie, za każdy rachunek SMS Banking miesięcznie, za każdy 2,50 2,50 2,50 numer telefoniczny KARTY PŁATNICZE Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 12

13 Rachunki bieżące RACHUNKI POMOCNICZE VISA Classic Debetowa 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą 6-6 od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Wypłata Cashback jednorazowo 0-0 Identyfikacyjna BS 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcja gotówkowa od transakcji Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo VISA BUSINESS Debetowa 1 Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Wydanie duplikatu karty jednorazowo Zmiana numeru PIN od operacji Transakcja bezgotówkowa od transakcji Transakcje gotówkowe: od transakcji Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 13

14 Rachunki bieżące RACHUNKI POMOCNICZE w bankomatach Grupy BPS w bankomatach w kraju w bankomatach za granicą w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 2,0 2,0 2,0 9 Zmiana danych Użytkownika od wniosku Powtórne generowanie i wysyłka PIN od operacji Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo Zastrzeżenie na wniosek posiadacza jednorazowo Zmiana wysokości limitu od operacji Wypłata Cashback jednorazowo 0-0 II. RACHUNKI LOKACYJNE (w PLN) Lokaty oszczędnościowe Standard, Unijna, ON-LINE, PROGRESS, Ennea 1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 3 Likwidacja rachunku jednorazowo 0 4 Wpłata gotówki na rachunek od operacji 0 5 Wypłata gotówki z rachunku od operacji 0 6 Przelewy za przelew Zgodnie z TAB. C.I III. KREDYTY OBROTOWE (w PLN) w rachunku bieżącym Biznes Agro kredytowym na zakup środków rzeczowych 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek 0 2 Prowizja z tytułu udzielenia kredytu jednorazowo, od kwoty - do 1 roku 2,6% min. 250 kredytu - ponad 1 rok 3,1% min Prowizja za gotowość finansową od: środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy Miesięcznie, od kwoty niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku kredytu Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty spłacanej Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 14

15 IV. KREDYTY INWESTYCYJNE (w PLN) Komercyjny Preferencyjny 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu za każdy wniosek Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - do 3 lat jednorazowo, od kwoty kredytu 1,9% min ,85% - ponad 3 lata 2,4% min Spłata kredytu i odsetek w Banku od operacji Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty spłacanej Prowizja administracyjna 1) od kwoty salda kredytu (kwartalnie) - 0,2% UWAGA: 1) Prowizja administracyjna (Część C. Rolnicy, Tabela IV. Kredyty inwestycyjne) jest naliczana od kwoty salda kredytu preferencyjnego w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, pobierana ostatniego dnia roboczego kończącego kwartał kalendarzowy, płatna najpóźniej do 15-go dnia kalendarzowego następującego po kwartale, za który pobierana jest prowizja. Prowizji nie pobiera się w roku kalendarzowym, w którym udzielono kredytu. Prowizji nie pobiera się od kredytów udzielonych przed dniem r. D. CZYNNOŚCI POZOSTAŁE I. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYMI, BIEŻĄCYMI I POMOCNICZYMI, OSZCZĘDNOŚCIOWYMI, LOKACYJNYMI I KREDYTOWYMI (w PLN) STAWKA 1 Sporządzenie wyciągu: pierwsze generowanie w miesiącu 0 za każdy wyciąg kolejne generowanie w miesiącu 5 2 Udostępnienie: wyciągu w formie papierowej odbieranego w placówce Banku za każdy wyciąg informacji nt. rachunku w formie komunikatu SMS 2.2a - do 10 komunikatów włącznie (miesięcznie) 0 za każdy komunikat 2.2b - za 11 komunikat i kolejne 0,29 3 Wysyłka wyciągu na wskazany adres: w formie papierowej (listem zwykłym w kraju na wskazany adres): za każdą przesyłkę w formie elektronicznej na wskazany adres 3.2a - raz w miesiącu 0 za każdy wyciąg 3.2b - częściej niż raz w miesiącu 0 4 Sporządzenie historii operacji na rachunku: za każdy rozpoczęty rok jednorazowo 50 5 Sporządzenie: odpisu dowodu księgowego za dokument kopii umów jednorazowo 50 6 Wydanie: potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu/zlecenia za dokument 50 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 15

16 STAWKA zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku (salda, obrotów itp.) zaświadczenia-zgody na wykreślenie hipoteki 1) zaświadczenia-zgody na zwolnienie z zastawu rejestrowego 1) informacji rachunkach z przeznaczeniem audytorom/biegłym rewidentom opinii bankowej o współpracy z Klientem oceny zdolności kredytowej Klienta harmonogramu spłaty kredytu konsumpcyjnego promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 2% 7 Wydanie odpisu: odpisu z systemu informatycznego Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych odpisu z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON za dokument odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego KRS 20 8 Wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty za upomnienie/wezwanie 20 9 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnictwa/karty wzorów podpisów (KWP) Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnictwa do obsługi za pomocą IB/HB za dokument Ustanowienie/odwołanie/zmiana zapisu n/w śmierci Blokada środków z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu: w Banku, innych bankach, potwierdzenie dokonania blokady jednorazowo Zmiana: jednorazowo terminu spłaty rat kredytu od salda kredytu 1% min wysokości kwoty kredytu od różnicy kwot 1,5% min zabezpieczenia od salda kredytu 0,5% min innych postanowień umowy kredytu (nie wymienionych w pkt ) od każdego aneksu innych postanowień pozostałych umów (nie wymienionych w pkt ) od każdego aneksu 50 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem 14 określonym w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727). 15 Inne operacje na rachunkach: zmiana rodzaju rachunku za dokument 20 + stawka za standardową pojedynczą korektę danych według obowiązującego cennika BIK S.A. 10 za wniosek przełączenie na system IB zamknięcie aktualnej listy haseł w IB od listy ponowne generowanie hasła dostępowego do IB za wniosek zmiana parametrów IB (nie dotyczy haseł jednorazowych w formie komunikatów SMS) 10 za wniosek zmiana parametrów SMS Banking 1 16 Inspekcja na miejscu u wnioskodawcy/kredytobiorcy jednorazowo Przygotowanie rachunku do obsługi za pośrednictwem: systemu Internet Banking jednorazowo 0 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 16

17 STAWKA systemu Home Banking systemu SMS Banking wrzutni nocnej Wydanie do rachunku: list haseł do IB za każdą listę portfeli za portfel kart procesorowych za kartę haseł jednorazowych w formie komunikatu SMS za każde hasło 0,29 19 Administrowanie należnościami na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez 30 za każdy tytuł uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. 20 Doładowanie telefonu GSM: przez system IB jednorazowo w placówce Banku 0 21 Odblokowanie zabezpieczenia 3D-Secure za wniosek 0 22 Włączenie/wyłączenie funkcji zbliżeniowej karty płatniczej za wniosek 0 23 Usługa biometrii (identyfikacji biometrycznej) uruchomienie za wniosek identyfikacja w bankomatach Banku miesięcznie 0 24 Zastrzeżenie utraconych dokumentów tożsamości przez klienta jednorazowo 30 UWAGA: 1) Prowizji nie pobiera się w okresie jednego miesiąca po spłacie kredytu. II. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH (w PLN) STAWKA 1 Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych bankach krajowych: od kwoty wpłaty 0,25% min 2, natychmiastowe w systemie BlueCash za transakcję 7 2 Wymiana banknotów i monet na inne nominały za transakcję 0 3 Wymiana banknotów i monet zniszczonych na obiegowe za transakcję 0 III. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM (w PLN) STAWKA 1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR przelewy SEPA 2) od transakcji przelewy regulowane 3) 20 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 17

18 STAWKA polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,1%, min. 20 max Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) od transakcji 0,15%, min. 20 max Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 75 + koszty banków trzecich 4 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS przelewy SEPA 2) 15 od transakcji przelewy regulowane 3) polecenia wypłaty 4)7) 0,25%, min. 30 max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 od transakcji w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyśpieszonym 80 6 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 75 + koszty banków trzecich 7 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej od transakcji walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 10 9 Nadanie komunikatu SWIFT od transakcji Opłata Non-STP 10) od transakcji 30 UWAGA: 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR, - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift Code), do którego jest kierowany przekaz, - występuje opcja kosztowa SHA, - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT. 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR. - kwota transakcji mniejsza lub równa 50 tys. EUR, - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, - występuje opcja kosztowa SHA. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 18

19 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim V zmiana. 19

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 2/10/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 4 II.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/2013 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 18.09.2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie z dnia 19.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju KLIENT INDYWIDUALNY (zmiany naniesiono kolorem czerwonym)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 22.01.2016 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Kałuszyn,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo