TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON... CZĘŚĆ D. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS...4 CZĘŚĆ E. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA E-BANK...4 ROZDZIAŁ II. RADY RODZICÓW I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...5 ROZDZIAŁ III. RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH...5 CZĘŚĆ A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY...5 CZĘŚĆ B. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON W ROR...6 CZĘŚĆ C. WKŁADY TERMINOWE... CZĘŚĆ D. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA E-BANK... ROZDZIAŁ IV. OBSŁUGA DEWIZOWA... CZĘŚĆ A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY LUB POMOCNICZY W EURO... CZĘŚĆ B. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE... CZĘŚĆ C. POLECENIE WYPŁATY...9 CZĘŚĆ D. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W EURO...9 ROZDZIAŁ V. OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH... CZĘŚĆ A. KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH... CZĘŚĆ B. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ C. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ... CZĘŚĆ D. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ... ROZDZIAŁ VI. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE... ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Otwarcie rachunku bankowego a) bieżącego i pomocniczego 5,00 zł b) bieżącego dla rolników indywidualnych (obowiązuje od ) c) dodatkowego 5,00 zł Prowadzenie rachunku bankowego a) bieżącego i pomocniczego 5,00 zł miesięcznie,00 zł b) bieżącego dla rolników indywidualnych (obowiązuje od ) c) dodatkowego,00 zł miesięcznie Zmiana kart wzorów podpisów do otwartych rachunków a) na działalność gospodarczą 6,00 zł b) dla rolników indywidualnych,00 zł 4 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe (dotyczy również wpłat poprzez skarbiec 0,% kwoty nie mniej niż nocny),50zł UWAGA: Nie pobiera się opłaty za wpłaty dokonane przez rolników indywidualnych na własny rachunek 5 Wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego 0,% kwoty nie mniej niż,00zł UWAGA: Nie pobiera się opłaty za wypłaty dokonane z rachunków rolników indywidualnych 6 Likwidacja rachunku bankowego 0,00 zł Realizacja dyspozycji przekazania środków a) na rachunki prowadzone w BS w Żaganiu i w jego jednostkach organizacyjnych od jednej dyspozycji,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach od jednej dyspozycji,00 zł Wypisanie polecenia przelewu przez pracownika banku na życzenie właściciela rachunku,00 zł 9 Dodatkowe potwierdzenie dyspozycji klienta 4,00 zł 0 Realizacja dyspozycji zlecenia płatności za granicę Administrowanie przelewem bez pokrycia za każdy przelew,00 zł Wydanie książeczki czekowej do realizacji wypłat z rachunku bankowego 5,00 zł Wydanie pojedynczego blankietu czekowego 0,50 zł 4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków lub blankietów czekowych 0,00 zł 5 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 0,00 zł 6 Poszukiwanie rachunków bankowych określonego klienta oraz udzielanie informacji o środkach na tych rachunkach bądź innych informacji na wniosek sądu w sprawach 0,00 zł cywilnych Sporządzenie na zlecenie posiadacza rachunku odpisu obrotów na rachunku a) za bieżący rok (każde rozpoczęte 0 pozycji) 5,00 zł b) za każdy poprzedni rok (każde rozpoczęte 0 pozycji) 0,00 zł Sporządzenie na zlecenie posiadacza rachunku a) odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł b) opisu jednego dowodu do wyciągu,00 zł 9 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 5,00 zł 0 Przyjęcie dyspozycji blokady i akumulacji środków 0,00 zł Przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany blokady,00 zł Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego: - posiadanie rachunku - brak zajęć komorniczych - wysokości salda - wysokość obrotów na rachunku - innych informacji związanych z rachunkiem bankowym Wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu środków na 0,00 zł + dwukrotność - -

3 wartości przesyłki poleconej rachunku z potwierdzeniem odbioru pobieranej przez Pocztę Polską Za wydanie wyciągów z rachunku bankowego: a) odbieranych w jednostkach banku prowadzących rachunek Bez opłat 4 b) wysyłanych przez bank drogą pocztową na terenie kraju - listem zwykłym,00 zł - listem poleconym,00 zł c) sporządzanych specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 5,00 zł 5 Realizacja zlecenia stałego (,00 zł dyspozycja plus,00 zł za realizację przelewu) 5,00 zł 6 Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Bez opłat Wykonanie dyspozycji z wpływów bieżących w formie bezgotówkowej i gotówkowej 0,% kwoty nie mniej niż,00zł UWAGA Nie pobiera się opłaty za wykonanie dyspozycji z wpływów bieżących w formie bezgotówkowej i gotówkowej z rachunku rolnika indywidualnego Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) 0,00 zł 9 Za wysłanie SMS (na podstawie zawartej umowy) miesięcznie 5,00 zł 0 Za korzystanie z usług Bankofonu miesięcznie,00 zł CZĘŚĆ B. HOME BANKING Instalacja i usługa systemu HOME BANKING a) licencja dla klienta na oprogramowanie opłata jednorazowa 00,00 zł b) oprogramowanie szyfrująco deszyfrujące opłata jednorazowa 00,00 zł c) abonament miesięczny za korzystanie z systemu (za jedno stanowisko) opłata miesięczna 0,00 zł dla umów zawartych do , 00,00 zł dla umów zawartych od d) instalacja u klienta opłata jednorazowa 00,00 zł e) realizacja składanych przelewów (od jednego przelewu),50 zł CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 9,00 zł Wydanie nowej karty i PINu bez opłat * *Zgodnie z uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu 09/0/09 z dnia sierpnia 00 opłat nie pobiera się w okresie od dnia do dnia --00 Wydanie duplikatu karty Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 0,00 zł 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business Electron od każdej karty wydanej do rachunku 5,00 zł 5 Wznowienie karty 5,00 zł bez opłat * *Zgodnie z uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu 09/0/09 z dnia sierpnia 00 opłat nie pobiera się w okresie od dnia do dnia Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do BPS SA Bez opłat Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą od wartości transakcji % nie mniej niż 0,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą Bez opłat 9 Zmiana wysokości miesięcznego limitu 0,00 zł Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu Powyżej kwoty 0,00 zł do 00,00 zł 0 Powyżej kwoty 00,00 do kwoty 500,00 zł Powyżej kwoty 500,00 zł Wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu środków na rachunku 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł + dwukrotna wartość przesyłki poleconej - -

4 Zastrzeżenie karty przez bank w przypadku nie przestrzegania przez posiadacza karty postanowień umowy rachunku, do którego została wydana oraz umowy o kartę płatniczą Opłata związana z zastrzeżeniem karty (np. Za zagubienie karty) nie związana z zastrzeżeniem karty z punktu z potwierdzeniem odbioru 5,00 zł 0,00 zł CZĘŚĆ D. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Wydanie nowej karty VISA BUSINESS + przesyłka opłata pobierana z rachunku w dniu przesłania karty z BPS SA 0,00 zł Wydanie karty w trybie ekspresowym Wydanie i obsługa karty wznowionej 0,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty 0,00 zł 5 Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska,50 zł 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 0,00 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej wydanej karty 0,00 zł Zmiana wysokości miesięcznego limitu autoryzowanego 0,00 zł 9 Zmiana danych Użytkownika (poza zmianą limitu) 0,00 zł 0 Obsługa zastrzeżenia karty 40,00 zł Opłata dla VISA za umieszczenie karty VISA BUSINESS na papierowej STOP- LIŚCIE w jednym regionie (za okres tygodni) 0,00 zł Za przesłanie karty zatrzymanej przez inne banki,00 zł Obsługa bezzasadnej reklamacji dokonanej w sieci Banku Zachodniego WBK 0,00 zł 4 Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej,00 zł 5 Wprowadzenie pierwszego chargebacku do systemu (pierwsze cofnięcie transakcji w systemie rozliczeniowym VISA) 0,00 zł 6 Wprowadzenie drugiego chargebacku 4,00 zł Przeprowadzenie arbitrażu 40,00 zł + 50 USD Opłata w przypadku przegrania arbitrażu 50 USD 9 Prośba o kopię dokumentu 4,00 zł + USD 0 Obsługa awaryjnej wypłaty gotówki 65,00 zł + 0,50 USD Usługa awaryjnego wydania karty 65,00 zł + 5,50 USD Odmowa przez Bank Zachodni WBK SA przeprowadzenia usługi awaryjnej wypłaty gotówki 65,00 zł +50,00 USD Pozostałe koszty obsługi pojedynczej reklamacji 5,00 zł 4 Czasowa blokada lub odblokowanie karty 5,00 zł 5 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju % min. 5,00 zł 6 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą % wartości transakcji min. 5,00 zł Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju % min. 6,00 zł Wypłata gotówki w kasach banków za granicą % min. 5,00 zł 9 Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA,00% min 5,00 zł 0 Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 5,00 zł Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci BPS SA % min,00 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK 4 5,00 zł Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu Powyżej kwoty 0,00 zł do 00,00 zł 0,00 zł Powyżej kwoty 00,00 do kwoty 500,00 zł 5,00 zł Powyżej kwoty 500,00 zł CZĘŚĆ E. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA E-BANK Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca - 4 -

5 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu e-bank Bez opłat Realizacja przelewów w systemie e-bank : a) wewnętrznych (na rachunki w BS Żagań) Bez opłat b) zewnętrznych 0,99 zł Lista 50 haseł do autoryzacji przelewów w systemie e-bank : a) jedna lista w miesiącu Bez opłat b) każda kolejna w miesiącu 0,00 zł ROZDZIAŁ II. RADY RODZICÓW I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Za otwarcie rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie jednorazowo Za prowadzenie rachunku bankowego 5,00 zł miesięcznie Za przyjęcie nowej karty wzorów podpisów 6,00 zł jednorazowo 4 Za wydanie pojedynczego blankietu czekowego 0,50 zł 5 Za dokonanie wpłat gotówkowych 0,% nie mniej niż,50zł 6 Za dokonanie wypłat gotówkowych 0,% nie mniej niż,00zł Realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki prowadzone w innych bankach od jednej dyspozycji,00 zł Realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki prowadzone w BS w Żaganiu i w jego jednostkach organizacyjnych od jednej dyspozycji,00 zł 9 Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku 0,00 zł miesięcznie 0 Wykonanie dyspozycji z wpływów bieżących od kwoty 0,% nie mniej niż,00zł Wydanie książeczki czeków gotówkowych 5,00 zł Likwidacja rachunku bankowego 0,00 zł Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o różnych informacjach związanych z 0,00 zł 4 prowadzeniem rachunku Sporządzenie na zlecenie posiadacza rachunku odpisu obrotów na rachunku a) za bieżący rok (każde rozpoczęte 0 pozycji) 5,00 zł b) za każdy poprzedni rok (każde rozpoczęte 0 pozycji) 0,00 zł 5 Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł 6 Za sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu,00 zł Za wysłanie SMS (na podstawie zawartej umowy) miesięcznie,00 zł Za korzystanie z usług Bankofonu miesięcznie,00 zł ROZDZIAŁ III. RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH CZĘŚĆ A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY Otwarcie rachunku Bez opłat Prowadzenie rachunku miesięcznie,00 zł miesięcznie (obowiązuje od ) Wpłata gotówki na rachunek dokonana przez - właściciela Bez opłat - inne podmioty 0,% nie mniej niż,50zł 4 Wypłata gotówki z rachunku Bez opłat 5 Realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki prowadzone a) w BS w Żaganiu i jego jednostkach organizacyjnych od jednej dyspozycji - zlecenie jednorazowe,00 zł (od ,50 zł) - zlecenie stałe,00 zł b) w innych bankach - zlecenie jednorazowe,00 zł - 5 -

6 (od ,50 zł) - zlecenie stałe,00 zł 6 Wydanie pojedynczego blankietu czekowego 0,60 zł Potwierdzenie czeku do rachunku konta osobistego 5,00 zł Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu a) powyżej kwoty 0,00 zł do 00,00 zł 0,00 zł b) powyżej kwoty 00,00 do kwoty 500,00 zł 5,00 zł c) powyżej kwoty 500,00 zł 9 Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych z rachunku konta osobistego (zastrzeżenie czeków) 50,00 zł 0 Realizacja tytułu wykonawczego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Telefoniczne udzielanie informacji (na hasło) o stanie rachunku (miesięcznie) 0,00 zł Sporządzenie na życzenie klienta wyciągu ROR w krótszych okresach niż miesięcznych,00 zł Wyciągi: a) wysyłanie wyciągu na życzenie klienta: 4 - listem zwykłym,00 zł - listem poleconym,00 zł b) wyciągi z konta bankowego odbierane przez właściciela konta lub osobę upoważnioną Bez opłat 5 Wysyłanie upomnień, wezwań, monitów do zapłaty z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (kwota płatna przez dłużnika 0,00 zł na każde wysłany upomnienie) 6 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu,00 zł Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczenia o prowadzonym rachunku Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza a) za każdy miesiąc roku bieżącego,00 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 5,00 zł 9 Likwidacja rachunku 0,00 zł 0 Realizacje dyspozycji zlecenia płatności za granicą Za wysyłanie SMS (na podstawie zawartej umowy) miesięcznie. Prowizję pobiera się od następnego m-ca po dacie zawarcia umowy.,00 zł Za korzystanie z Bankofonu miesięcznie Prowizję pobiera się od następnego m-ca po dacie zawarcia umowy.,00 zł CZĘŚĆ B. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON W ROR Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Wydanie nowej karty Visa Electron (opłata pobierana z rachunku w dniu przesłania 9,00 zł wniosku do BPS SA) bez opłat * Wznowienie karty Visa Electron 5,00 zł bez opłat * *Zgodnie z uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu 0/0/0 z dnia 0 lipca 00 opłat nie pobiera się w okresie od dnia do dnia --00 Wydanie duplikatu karty 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron od każdej karty wydanej do rachunku,00 zł 5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 0,00 zł 6 Zmiana wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego 0,00 zł Zmiana danych Użytkownika (poza zmianą limitu autoryzacyjnego) 5,00 zł Opłata związana z zastrzeżeniem karty (np. Za zagubienie karty) nie związana z zastrzeżeniem karty z punktu 0 0,00 zł 9 Obsługa bezzasadnej reklamacji transakcji 0,00 zł 0 Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 6,00 zł Rozpatrzenie zasadnej reklamacji Bez opłat - 6 -

7 Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do BPS SA Bez opłat Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą od wartości transakcji % minimalnie 0,00 zł 4 Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju Bez opłat 5 Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą Bez opłat 6 Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 5,00 zł Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00,00 zł + 0,50 USD 9 Nieuzasadniona reklamacja po jej rozpatrzeniu 40,00 zł 0 Zastrzeżenie karty przez bank w przypadku nie przestrzegania przez posiadacza karty postanowień umowy rachunku, do którego została wydana oraz umowy o kartę 5,00 zł płatniczą Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu a) powyżej kwoty 0,00 zł do 00,00 zł 0,00 zł b) powyżej kwoty 00,00 do kwoty 500,00 zł 5,00 zł c) powyżej kwoty 500,00 zł CZĘŚĆ C. WKŁADY TERMINOWE Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty Bez opłat Wydanie książeczki Bez opłat Likwidacja książeczki terminowej lub obiegowej od każdego wkładu,50 zł 4 Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci oraz zmiana tej dyspozycji - przyjęcie dyspozycji - zmiana dyspozycji - odwołanie dyspozycji 5 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 0,00 zł 6 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej zamiast utraconej lub zniszczonej 6,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki terminowej 0,00 zł Umorzenie utraconej książeczki terminowej 0,00 zł 9 0 Przepisanie książeczki w związku z przekazaniem praw (cesja) na inną osobę lub przyjęcie cesji na inny bank Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach banku, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 0,00 zł 50,00 zł CZĘŚĆ D. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA E-BANK Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Miesięczna opłata za korzystanie z systemu e-bank Bez opłat Realizacja przelewów w systemie e-bank : a) wewnętrznych (na rachunki w BS Żagań) Bez opłat b) zewnętrznych 0,99 zł Lista 50 haseł do autoryzacji przelewów w systemie e-bank : a) jedna lista w miesiącu Bez opłat b) każda kolejna w miesiącu 0,00 zł ROZDZIAŁ IV. OBSŁUGA DEWIZOWA CZĘŚĆ A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY LUB POMOCNICZY W EURO - -

8 Otwarcie rachunku walutowego 5,00 zł Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 0,00 zł Minimalna wpłata wymagana przy otwarciu rachunku 50,00 EUR/USD 4 Prowadzenia rachunku walutowego, za każdy rozpoczęty miesiąc 5 Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonywana w walucie obcej lub 0,0 % min 5,00 zł w złotych prowadzony w BS max. 0,00 zł Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w jednostce BS prowadzącym rachunek a) w walucie obcej, 0,0 % min 5,00 zł b) w złotych 0,50 % min 5,00 zł c) dodatkowe opłaty niezależnie od prowizji w pkt. a i b 6 wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonywania wypłaty 0,5% wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki 0,5% UWAGA: Wypłaty powyżej.000,00 EUR/USD należy awizować na dni robocze przed terminem wypłaty Realizacja przelewu na rachunek w banku krajowym:. Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Bez opłat. Złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR,00 zł. Walutowy prowadzony w innym banku krajowym UWAGA: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w Banku Wyciągi bankowe:. Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek 0,0 % min. max. 00,00 zł Bez opłat. Wysłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, Koszt przesyłki b) listem poleconym Koszt przesyłki - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę Koszt przesyłki. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 0,00 zł.4 Sporządzony specjalnie na życzenie klienta za wyciąg 5,00 zł 9 Likwidacja rachunku 5,00 zł OPERACJE ZAGRANICZNE CZĘŚĆ B. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe) od kwoty skupionej waluty: a) od klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w 0,0 % min. 0,00 zł złotych na te rachunki max 00,00 zł b) od klientów posiadającyh rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 0,0 % min max 00,00 zł c) z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 0,0 % min 5,00 zł max Sprzedaż walut obcych: a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonego 0,0 % min 0,00 zł w Banku b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach max 50,00 zł 0,40 % min max 50,00 zł - -

9 CZĘŚĆ C. POLECENIE WYPŁATY Realizacja (skup) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych na rachunki złotowe 5,00 zł Dodatkowo pobierana jest prowizja BPS SA a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty Koszty banków gotówkowej, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA zagranicznych b) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty 0,0 % min 50,00 zł gotówkowej, z dyspozycją kosztów OUR max 00,00 zł c) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 0,0 % min 50,00 zł max 00,00 zł UWAGA: Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Pobranie zwrotnego potwierdzenia odbioru kwoty polecenia wypłaty UWAGA opłata pobierana jest od banku zlecającego realizację płatności, niezależnie od prowizji z pkt. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego przekazu. 5,00 zł UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej z pkt. 4 Zlecenie poszukiwania/reklamacja polecenia wypłaty. 40,00 zł + koszty UWAGA: opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną reklamacji był błąd Banku rzeczywiste 5 Odwołanie zlecenia z punktu 4. + koszty rzeczywiste Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: 6. polecenia wypłaty krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty powyżej.500,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, złotowego 6 6. polecenia wypłaty krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty powyżej.500,00 EUR do ,00 EUR włącznie, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej 50,00 zł 9 6. pozostałe polecenia wypłaty: UWAGA: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty wstrzymanie płatności UWAGA: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową 0,0 % min max 00,00 zł 0,00 zł Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty za granicę w trybie przyspieszonym (w miarę posiadanych środków na rachunkach nostro) dotyczy przekazów w EUR i USD:. z datą waluty dziś a) zlecenia do kwoty.000,00 USD i.000,00 EUR Bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty.000,00 USD i.000,00 EUR. Z datą waluty jutro 00,00 zł UWAGA: opłatę wyszczególnioną w pkt..,. pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6 Zmiany/korekty do zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlecenie klienta. UWAGA: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową oraz koszty banków trzecich 40,00 zł 0 Udzielenie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń wypłaty Bez opłat Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie polecenia wypłaty. 5,00 zł Opłata / Nadanie komunikatu SWIFT 0,00 zł Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym świadczeń rentowych UWAGA: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową 0,5 % min max 00,00 zł CZĘŚĆ D. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W EURO - 9 -

10 Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla waluty EUR (obowiązuje od ) Wymagana minimalna wpłata 0 EUR/USD Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie drogą korespondencyjną (zagranica) z możliwością udzielenia informacji telefonicznej na hasło 50,00 zł 4 Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie w walucie Bez opłat 5 Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych Bez opłat Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego a) w złotych Bez opłat 6 b) w walucie Bez opłat c) dodatkowa opłata za wypłaty nieawizowane Wypłaty w kwocie powyżej.000,00 EUR/USD należy awizować dni robocze 0,5 % min 5,00 zł 9 0 przed planowanym terminem wypłaty Realizacja (skup) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych Pobranie zwrotnego potwierdzenia odbioru kwoty wypłaty. UWAGA: Niezależnie od prowizji z pkt. 6 Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego przekazu. UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6 Zlecenie poszukiwania/reklamacja polecenia wypłaty UWAGA: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku Odwołanie zlecenia z pkt. 9 Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym:. polecenie wypłaty krajowe w EUR/USD oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty nie przekraczające.500,00 EUR/USD, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej. polecenia wypłaty krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty powyżej.500,00 EUR/USD do ,00 EUR/USD włącznie, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej. pozostałe polecenia wypłaty: Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT Koszty banków zagranicznych 5,00 zł 40,00 zł + koszty rzeczywiste + koszty rzeczywiste 50,00 zł 0,0 % min max 00,00 zł Realizacja (sprzedaż) poleceń za granicę w trybie przyspieszonym (w miarę posiadanych środków na rachunkach nostro) dotyczy przekazów w EUR i USD:. z datą waluty dziś a) zlecenia do kwoty.000,00 EUR i USD Bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty.000,00 EUR i USD. Z datą waluty jutro UWAGA: opłatę wyszczególnioną w ppkt a-b, pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 00,00 zł 4 Opłata SWIFT-owa 0,00 zł Wyciąg z konta bankowego: 5. Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek Bez opłat 5. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju) a) listem zwykłym Koszt przesyłki 5 b) listem poleconym Koszt przesyłki - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę Koszt przesyłki 5. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 0,00 zł 6 Likwidacja rachunku walutowego Bez opłat Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce (banknoty) dla posiadaczy rachunku w BS Prowizji nie pobiera się od wpłat na rachunek prowadzony w BS Żagań UWAGA: BANK NIE SKUPUJE BILONU! 0,0 % min 5,00 zł - 0 -

11 ROZDZIAŁ V. OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH CZĘŚĆ A. KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH GOTÓWKOWE udzielone do 4 marca 006 r. a) z terminem spłaty do m-cy,00% b) z terminem spłaty od m-cy do 4 m-cy,50% c) z terminem spłaty powyżej 4 m-cy,00% GOTÓWKOWE udzielone od 5 marca 006 r.. z terminem spłaty do roku a) posiadających ROR co najmniej m-ce,00% b) nie posiadających ROR 4,00%. z terminem spłaty powyżej roku do lat a) posiadających ROR co najmniej m-ce 4,00% b) nie posiadających ROR 4,50%. z terminem spłaty powyżej lat do 5 lat a) posiadających ROR co najmniej m-ce 4,50% b) nie posiadających ROR 5,00% SZYBKA GOTÓWKA z terminem spłaty do roku 5,00% 4 OKOLICZNOŚCIOWY z terminem spłaty do 0 m-cy 4,00% 5 CZŁONKOWSKI 5. z terminem spłaty a) do roku,00% b) powyżej roku do lat,50% c) powyżej do lat,00% 6 KREDYTY NA ZAKUP ARTYKUŁÓW TRWAŁEGO UŻYTKU I USŁUG w systemie sprzedaży ratalnej 6. do roku z pierwszą wpłatą,00% 6. od roku do lat bez pierwszej wpłaty (koszty prowizji zwiększają kwotę kredytu) 5,00% ODNAWIALNE DLA POSIADACZY ROR 4% od przyznanego kredytu HIPOTECZNE KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH ROR a) od lat do 5 lat,00% b) powyżej 5 lat do 0 lat 4,00% c) powyżej 0 lat 5,00% 9 Kredyty mieszkaniowe dla osób fizycznych,00% - 5,00% CZĘŚĆ B. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU (nie może być mniejsza niż 0,00 zł). z terminem spłaty do roku,00%. z terminem spłaty powyżej roku do lat,50%. z terminem spłaty powyżej lat,00%.4 z terminem spłaty do m-cy Płatnicze 0,50% -,50% PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO z terminem spłaty: a) od lat do 5 lat,00% b) od 5 lat do 0 lat,50% c) od 0 lat do 5 lat,00% CZĘŚĆ C. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ - -

12 Prowizja za udzielenie kredytu (nie może być mniejsza niż 0,00 zł). Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym: - z terminem spłaty do roku,00% - z terminem spłaty powyżej roku do lat,50% - z terminem spłaty powyżej lat,00%. Kredyt obrotowy sezonowy - z terminem spłaty do roku 5,00%. Kredyt w rachunku bieżącym - z terminem spłaty do roku,00%.4 Kredyt płatniczy - z terminem spłaty do m-cy 0,50% -,50%.5 Kredyt inwestycyjny - z terminem spłaty do roku,00% - z terminem spłaty powyżej roku do lat,50% - z terminem spłaty powyżej lat,00%.6 Kredyty preferencyjne,00%. Kredytowa linia hipoteczna,00%. Kredyt ROLMIX,00%.9 Kredyt hipoteczny: - z terminem spłaty od lat do 5 lat,00% - z terminem spłaty powyżej 5 lat do 0 lat,50% - z terminem spłaty powyżej 0 lat do 5 lat,00% CZĘŚĆ D. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ WYDANIE OPINII O ZADŁUŻENIU KLIENTA na drukach stosowanych przez inne banki WYDANIE KLIENTOM ZAŚWIADCZENIA NA ICH WNIOSEK że nie figurują jako dłużnicy lub stwierdzającego wysokość zadłużenia WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ ZABEZPIECZENIA KREDYTU 0,50% od kwoty kredytu, nie wprowadzenie aneksu do umowy kredytowej mniej niż 4 WYDANIE ODPISU UMOWY KREDYTOWEJ 5 SPORZĄDZENIE WNIOSKU O WYKREŚLENIE HIPOTEKI 6 Konwersja kredytu i ustalenie nowych warunków spłaty,00% UDZIELENIE NA WNIOSEK KREDYTOBIORCY PROLONGATY W SPŁACIE,00% nie mniej niż KREDYTU LUB RAT (prowizję ustala się od kwoty prolongowanej i odsetek) WYSŁANIE UPOMNIENIA O SPŁACIE KREDYTU, RAT KREDYTU I ODSETEK Czterokrotna wartość opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za nadanie przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru w określonym dniu 9 ZA PRZEJĘCIE KREDYTU PRZEZ INNEGO KREDYTOBIORCĘ (od kredytu i odsetek),00% 0 ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UDZIELENIE KREDYTU (PROMESA) Ustala sie prowizję w wysokości kwoty przyrzeczonej (UWAGA prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z,00% kredytu) Prowizja od gwarantowanej lub poręczonej kwoty,00 % -,00 % ROZDZIAŁ VI. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE Wpłaty gotówkowe za telefon TP SA,50 zł Wpłaty gotówkowe za telefon DIALOG SA,00 zł Wpłaty gotówkowe za telefon DIALOG SA (dotyczy tylko centrali Banku w Żaganiu),50 zł - -

13 4 Wpłaty gotówkowe telefonii komórkowej (dotyczy tylko Centrali Banku w Żaganiu),50 zł 5 Wpłaty gotówkowe na rzecz Zakładu Usługowego Zachód Sp. Z o.o. Poznań dokonywane przez osoby fizyczne 0,50 zł od każdej wpłaty 6 Za wpłaty dokonywane na rzecz Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Spółka z o. o. ul. Nowogrodzka, 6-00 Żagań od każdej wpłaty,00 zł Opłaty dokonane wpłaty wpłaty należności za gaz na rzecz ZG Zgorzelec Ośrodek Inkasa Żagań,50 zł Wpłaty gotówkowe za RTV,00 zł 9 Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach 0,50% od kwoty, min,50 zł 0 Wpłaty gotówkowe na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych w BS w Żaganiu 0,% nie mniej niż,00zł Wypłaty gotówkowe z rachunku Zlecenia do wypłaty (za wyjątkiem przekazów 0,50% od kwoty, min.,00 internetowych) zł Wymiana banknotów i monet na inne nominały: a) do 5 szt. Bez opłat 0,50% od kwoty, min,50 b) powyżej 5 szt. zł Za przechowywanie depozytu - miesięcznie 0,00 zł 4 Za usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie 0,00 zł 5 Wpłaty gotówkowe na rzecz Marton sp. z o.o. ul. Żeromskiego /, -400 Golub-Dobrzyń,00 zł ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Lp. Opłatom nie podlegają wpłaty na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. Ostateczną decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Zarząd lub Prezes Zarządu osobiście. - -

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Przyjęta Uchwałą Zarządu nr 10/01/2013 z 27.03.2013r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Rozdział I. Rachunki bankowe Część A. Rachunki bankowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 1. Otwarcie rachunku bankowego:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia 16.10. 2015 r. Bank Spółdzielczy w Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik 2015r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik 0 Grupa BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik do Uchwały nr 184/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 31.08.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo