TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON... CZĘŚĆ D. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS...4 CZĘŚĆ E. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA E-BANK...4 ROZDZIAŁ II. RADY RODZICÓW I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...5 ROZDZIAŁ III. RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH...5 CZĘŚĆ A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY...5 CZĘŚĆ B. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON W ROR...6 CZĘŚĆ C. WKŁADY TERMINOWE... CZĘŚĆ D. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA E-BANK... ROZDZIAŁ IV. OBSŁUGA DEWIZOWA... CZĘŚĆ A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY LUB POMOCNICZY W EURO... CZĘŚĆ B. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE... CZĘŚĆ C. POLECENIE WYPŁATY...9 CZĘŚĆ D. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W EURO...9 ROZDZIAŁ V. OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH... CZĘŚĆ A. KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH... CZĘŚĆ B. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ C. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ... CZĘŚĆ D. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ... ROZDZIAŁ VI. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE... ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Otwarcie rachunku bankowego a) bieżącego i pomocniczego 5,00 zł b) bieżącego dla rolników indywidualnych (obowiązuje od ) c) dodatkowego 5,00 zł Prowadzenie rachunku bankowego a) bieżącego i pomocniczego 5,00 zł miesięcznie,00 zł b) bieżącego dla rolników indywidualnych (obowiązuje od ) c) dodatkowego,00 zł miesięcznie Zmiana kart wzorów podpisów do otwartych rachunków a) na działalność gospodarczą 6,00 zł b) dla rolników indywidualnych,00 zł 4 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe (dotyczy również wpłat poprzez skarbiec 0,% kwoty nie mniej niż nocny),50zł UWAGA: Nie pobiera się opłaty za wpłaty dokonane przez rolników indywidualnych na własny rachunek 5 Wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego 0,% kwoty nie mniej niż,00zł UWAGA: Nie pobiera się opłaty za wypłaty dokonane z rachunków rolników indywidualnych 6 Likwidacja rachunku bankowego 0,00 zł Realizacja dyspozycji przekazania środków a) na rachunki prowadzone w BS w Żaganiu i w jego jednostkach organizacyjnych od jednej dyspozycji,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach od jednej dyspozycji,00 zł Wypisanie polecenia przelewu przez pracownika banku na życzenie właściciela rachunku,00 zł 9 Dodatkowe potwierdzenie dyspozycji klienta 4,00 zł 0 Realizacja dyspozycji zlecenia płatności za granicę Administrowanie przelewem bez pokrycia za każdy przelew,00 zł Wydanie książeczki czekowej do realizacji wypłat z rachunku bankowego 5,00 zł Wydanie pojedynczego blankietu czekowego 0,50 zł 4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków lub blankietów czekowych 0,00 zł 5 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 0,00 zł 6 Poszukiwanie rachunków bankowych określonego klienta oraz udzielanie informacji o środkach na tych rachunkach bądź innych informacji na wniosek sądu w sprawach 0,00 zł cywilnych Sporządzenie na zlecenie posiadacza rachunku odpisu obrotów na rachunku a) za bieżący rok (każde rozpoczęte 0 pozycji) 5,00 zł b) za każdy poprzedni rok (każde rozpoczęte 0 pozycji) 0,00 zł Sporządzenie na zlecenie posiadacza rachunku a) odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł b) opisu jednego dowodu do wyciągu,00 zł 9 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 5,00 zł 0 Przyjęcie dyspozycji blokady i akumulacji środków 0,00 zł Przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany blokady,00 zł Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego: - posiadanie rachunku - brak zajęć komorniczych - wysokości salda - wysokość obrotów na rachunku - innych informacji związanych z rachunkiem bankowym Wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu środków na 0,00 zł + dwukrotność - -

3 wartości przesyłki poleconej rachunku z potwierdzeniem odbioru pobieranej przez Pocztę Polską Za wydanie wyciągów z rachunku bankowego: a) odbieranych w jednostkach banku prowadzących rachunek Bez opłat 4 b) wysyłanych przez bank drogą pocztową na terenie kraju - listem zwykłym,00 zł - listem poleconym,00 zł c) sporządzanych specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 5,00 zł 5 Realizacja zlecenia stałego (,00 zł dyspozycja plus,00 zł za realizację przelewu) 5,00 zł 6 Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Bez opłat Wykonanie dyspozycji z wpływów bieżących w formie bezgotówkowej i gotówkowej 0,% kwoty nie mniej niż,00zł UWAGA Nie pobiera się opłaty za wykonanie dyspozycji z wpływów bieżących w formie bezgotówkowej i gotówkowej z rachunku rolnika indywidualnego Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) 0,00 zł 9 Za wysłanie SMS (na podstawie zawartej umowy) miesięcznie 5,00 zł 0 Za korzystanie z usług Bankofonu miesięcznie,00 zł CZĘŚĆ B. HOME BANKING Instalacja i usługa systemu HOME BANKING a) licencja dla klienta na oprogramowanie opłata jednorazowa 00,00 zł b) oprogramowanie szyfrująco deszyfrujące opłata jednorazowa 00,00 zł c) abonament miesięczny za korzystanie z systemu (za jedno stanowisko) opłata miesięczna 0,00 zł dla umów zawartych do , 00,00 zł dla umów zawartych od d) instalacja u klienta opłata jednorazowa 00,00 zł e) realizacja składanych przelewów (od jednego przelewu),50 zł CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 9,00 zł Wydanie nowej karty i PINu bez opłat * *Zgodnie z uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu 09/0/09 z dnia sierpnia 00 opłat nie pobiera się w okresie od dnia do dnia --00 Wydanie duplikatu karty Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 0,00 zł 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business Electron od każdej karty wydanej do rachunku 5,00 zł 5 Wznowienie karty 5,00 zł bez opłat * *Zgodnie z uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu 09/0/09 z dnia sierpnia 00 opłat nie pobiera się w okresie od dnia do dnia Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do BPS SA Bez opłat Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą od wartości transakcji % nie mniej niż 0,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą Bez opłat 9 Zmiana wysokości miesięcznego limitu 0,00 zł Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu Powyżej kwoty 0,00 zł do 00,00 zł 0 Powyżej kwoty 00,00 do kwoty 500,00 zł Powyżej kwoty 500,00 zł Wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu środków na rachunku 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł + dwukrotna wartość przesyłki poleconej - -

4 Zastrzeżenie karty przez bank w przypadku nie przestrzegania przez posiadacza karty postanowień umowy rachunku, do którego została wydana oraz umowy o kartę płatniczą Opłata związana z zastrzeżeniem karty (np. Za zagubienie karty) nie związana z zastrzeżeniem karty z punktu z potwierdzeniem odbioru 5,00 zł 0,00 zł CZĘŚĆ D. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Wydanie nowej karty VISA BUSINESS + przesyłka opłata pobierana z rachunku w dniu przesłania karty z BPS SA 0,00 zł Wydanie karty w trybie ekspresowym Wydanie i obsługa karty wznowionej 0,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty 0,00 zł 5 Zwrot numeru PIN przez PP Poczta Polska,50 zł 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 0,00 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej wydanej karty 0,00 zł Zmiana wysokości miesięcznego limitu autoryzowanego 0,00 zł 9 Zmiana danych Użytkownika (poza zmianą limitu) 0,00 zł 0 Obsługa zastrzeżenia karty 40,00 zł Opłata dla VISA za umieszczenie karty VISA BUSINESS na papierowej STOP- LIŚCIE w jednym regionie (za okres tygodni) 0,00 zł Za przesłanie karty zatrzymanej przez inne banki,00 zł Obsługa bezzasadnej reklamacji dokonanej w sieci Banku Zachodniego WBK 0,00 zł 4 Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej,00 zł 5 Wprowadzenie pierwszego chargebacku do systemu (pierwsze cofnięcie transakcji w systemie rozliczeniowym VISA) 0,00 zł 6 Wprowadzenie drugiego chargebacku 4,00 zł Przeprowadzenie arbitrażu 40,00 zł + 50 USD Opłata w przypadku przegrania arbitrażu 50 USD 9 Prośba o kopię dokumentu 4,00 zł + USD 0 Obsługa awaryjnej wypłaty gotówki 65,00 zł + 0,50 USD Usługa awaryjnego wydania karty 65,00 zł + 5,50 USD Odmowa przez Bank Zachodni WBK SA przeprowadzenia usługi awaryjnej wypłaty gotówki 65,00 zł +50,00 USD Pozostałe koszty obsługi pojedynczej reklamacji 5,00 zł 4 Czasowa blokada lub odblokowanie karty 5,00 zł 5 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju % min. 5,00 zł 6 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą % wartości transakcji min. 5,00 zł Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju % min. 6,00 zł Wypłata gotówki w kasach banków za granicą % min. 5,00 zł 9 Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA,00% min 5,00 zł 0 Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 5,00 zł Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci BPS SA % min,00 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK 4 5,00 zł Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu Powyżej kwoty 0,00 zł do 00,00 zł 0,00 zł Powyżej kwoty 00,00 do kwoty 500,00 zł 5,00 zł Powyżej kwoty 500,00 zł CZĘŚĆ E. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA E-BANK Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca - 4 -

5 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu e-bank Bez opłat Realizacja przelewów w systemie e-bank : a) wewnętrznych (na rachunki w BS Żagań) Bez opłat b) zewnętrznych 0,99 zł Lista 50 haseł do autoryzacji przelewów w systemie e-bank : a) jedna lista w miesiącu Bez opłat b) każda kolejna w miesiącu 0,00 zł ROZDZIAŁ II. RADY RODZICÓW I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Za otwarcie rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie jednorazowo Za prowadzenie rachunku bankowego 5,00 zł miesięcznie Za przyjęcie nowej karty wzorów podpisów 6,00 zł jednorazowo 4 Za wydanie pojedynczego blankietu czekowego 0,50 zł 5 Za dokonanie wpłat gotówkowych 0,% nie mniej niż,50zł 6 Za dokonanie wypłat gotówkowych 0,% nie mniej niż,00zł Realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki prowadzone w innych bankach od jednej dyspozycji,00 zł Realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki prowadzone w BS w Żaganiu i w jego jednostkach organizacyjnych od jednej dyspozycji,00 zł 9 Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku 0,00 zł miesięcznie 0 Wykonanie dyspozycji z wpływów bieżących od kwoty 0,% nie mniej niż,00zł Wydanie książeczki czeków gotówkowych 5,00 zł Likwidacja rachunku bankowego 0,00 zł Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o różnych informacjach związanych z 0,00 zł 4 prowadzeniem rachunku Sporządzenie na zlecenie posiadacza rachunku odpisu obrotów na rachunku a) za bieżący rok (każde rozpoczęte 0 pozycji) 5,00 zł b) za każdy poprzedni rok (każde rozpoczęte 0 pozycji) 0,00 zł 5 Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł 6 Za sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu,00 zł Za wysłanie SMS (na podstawie zawartej umowy) miesięcznie,00 zł Za korzystanie z usług Bankofonu miesięcznie,00 zł ROZDZIAŁ III. RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH CZĘŚĆ A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY Otwarcie rachunku Bez opłat Prowadzenie rachunku miesięcznie,00 zł miesięcznie (obowiązuje od ) Wpłata gotówki na rachunek dokonana przez - właściciela Bez opłat - inne podmioty 0,% nie mniej niż,50zł 4 Wypłata gotówki z rachunku Bez opłat 5 Realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki prowadzone a) w BS w Żaganiu i jego jednostkach organizacyjnych od jednej dyspozycji - zlecenie jednorazowe,00 zł (od ,50 zł) - zlecenie stałe,00 zł b) w innych bankach - zlecenie jednorazowe,00 zł - 5 -

6 (od ,50 zł) - zlecenie stałe,00 zł 6 Wydanie pojedynczego blankietu czekowego 0,60 zł Potwierdzenie czeku do rachunku konta osobistego 5,00 zł Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu a) powyżej kwoty 0,00 zł do 00,00 zł 0,00 zł b) powyżej kwoty 00,00 do kwoty 500,00 zł 5,00 zł c) powyżej kwoty 500,00 zł 9 Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych z rachunku konta osobistego (zastrzeżenie czeków) 50,00 zł 0 Realizacja tytułu wykonawczego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Telefoniczne udzielanie informacji (na hasło) o stanie rachunku (miesięcznie) 0,00 zł Sporządzenie na życzenie klienta wyciągu ROR w krótszych okresach niż miesięcznych,00 zł Wyciągi: a) wysyłanie wyciągu na życzenie klienta: 4 - listem zwykłym,00 zł - listem poleconym,00 zł b) wyciągi z konta bankowego odbierane przez właściciela konta lub osobę upoważnioną Bez opłat 5 Wysyłanie upomnień, wezwań, monitów do zapłaty z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (kwota płatna przez dłużnika 0,00 zł na każde wysłany upomnienie) 6 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu,00 zł Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczenia o prowadzonym rachunku Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza a) za każdy miesiąc roku bieżącego,00 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 5,00 zł 9 Likwidacja rachunku 0,00 zł 0 Realizacje dyspozycji zlecenia płatności za granicą Za wysyłanie SMS (na podstawie zawartej umowy) miesięcznie. Prowizję pobiera się od następnego m-ca po dacie zawarcia umowy.,00 zł Za korzystanie z Bankofonu miesięcznie Prowizję pobiera się od następnego m-ca po dacie zawarcia umowy.,00 zł CZĘŚĆ B. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON W ROR Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Wydanie nowej karty Visa Electron (opłata pobierana z rachunku w dniu przesłania 9,00 zł wniosku do BPS SA) bez opłat * Wznowienie karty Visa Electron 5,00 zł bez opłat * *Zgodnie z uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu 0/0/0 z dnia 0 lipca 00 opłat nie pobiera się w okresie od dnia do dnia --00 Wydanie duplikatu karty 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron od każdej karty wydanej do rachunku,00 zł 5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 0,00 zł 6 Zmiana wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego 0,00 zł Zmiana danych Użytkownika (poza zmianą limitu autoryzacyjnego) 5,00 zł Opłata związana z zastrzeżeniem karty (np. Za zagubienie karty) nie związana z zastrzeżeniem karty z punktu 0 0,00 zł 9 Obsługa bezzasadnej reklamacji transakcji 0,00 zł 0 Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 6,00 zł Rozpatrzenie zasadnej reklamacji Bez opłat - 6 -

7 Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do BPS SA Bez opłat Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą od wartości transakcji % minimalnie 0,00 zł 4 Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju Bez opłat 5 Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą Bez opłat 6 Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 5,00 zł Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00,00 zł + 0,50 USD 9 Nieuzasadniona reklamacja po jej rozpatrzeniu 40,00 zł 0 Zastrzeżenie karty przez bank w przypadku nie przestrzegania przez posiadacza karty postanowień umowy rachunku, do którego została wydana oraz umowy o kartę 5,00 zł płatniczą Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu a) powyżej kwoty 0,00 zł do 00,00 zł 0,00 zł b) powyżej kwoty 00,00 do kwoty 500,00 zł 5,00 zł c) powyżej kwoty 500,00 zł CZĘŚĆ C. WKŁADY TERMINOWE Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty Bez opłat Wydanie książeczki Bez opłat Likwidacja książeczki terminowej lub obiegowej od każdego wkładu,50 zł 4 Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci oraz zmiana tej dyspozycji - przyjęcie dyspozycji - zmiana dyspozycji - odwołanie dyspozycji 5 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 0,00 zł 6 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej zamiast utraconej lub zniszczonej 6,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki terminowej 0,00 zł Umorzenie utraconej książeczki terminowej 0,00 zł 9 0 Przepisanie książeczki w związku z przekazaniem praw (cesja) na inną osobę lub przyjęcie cesji na inny bank Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach banku, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 0,00 zł 50,00 zł CZĘŚĆ D. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA E-BANK Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Miesięczna opłata za korzystanie z systemu e-bank Bez opłat Realizacja przelewów w systemie e-bank : a) wewnętrznych (na rachunki w BS Żagań) Bez opłat b) zewnętrznych 0,99 zł Lista 50 haseł do autoryzacji przelewów w systemie e-bank : a) jedna lista w miesiącu Bez opłat b) każda kolejna w miesiącu 0,00 zł ROZDZIAŁ IV. OBSŁUGA DEWIZOWA CZĘŚĆ A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY LUB POMOCNICZY W EURO - -

8 Otwarcie rachunku walutowego 5,00 zł Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 0,00 zł Minimalna wpłata wymagana przy otwarciu rachunku 50,00 EUR/USD 4 Prowadzenia rachunku walutowego, za każdy rozpoczęty miesiąc 5 Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonywana w walucie obcej lub 0,0 % min 5,00 zł w złotych prowadzony w BS max. 0,00 zł Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w jednostce BS prowadzącym rachunek a) w walucie obcej, 0,0 % min 5,00 zł b) w złotych 0,50 % min 5,00 zł c) dodatkowe opłaty niezależnie od prowizji w pkt. a i b 6 wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonywania wypłaty 0,5% wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki 0,5% UWAGA: Wypłaty powyżej.000,00 EUR/USD należy awizować na dni robocze przed terminem wypłaty Realizacja przelewu na rachunek w banku krajowym:. Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Bez opłat. Złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR,00 zł. Walutowy prowadzony w innym banku krajowym UWAGA: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w Banku Wyciągi bankowe:. Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek 0,0 % min. max. 00,00 zł Bez opłat. Wysłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, Koszt przesyłki b) listem poleconym Koszt przesyłki - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę Koszt przesyłki. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 0,00 zł.4 Sporządzony specjalnie na życzenie klienta za wyciąg 5,00 zł 9 Likwidacja rachunku 5,00 zł OPERACJE ZAGRANICZNE CZĘŚĆ B. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe) od kwoty skupionej waluty: a) od klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w 0,0 % min. 0,00 zł złotych na te rachunki max 00,00 zł b) od klientów posiadającyh rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 0,0 % min max 00,00 zł c) z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 0,0 % min 5,00 zł max Sprzedaż walut obcych: a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonego 0,0 % min 0,00 zł w Banku b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach max 50,00 zł 0,40 % min max 50,00 zł - -

9 CZĘŚĆ C. POLECENIE WYPŁATY Realizacja (skup) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych na rachunki złotowe 5,00 zł Dodatkowo pobierana jest prowizja BPS SA a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty Koszty banków gotówkowej, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA zagranicznych b) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty 0,0 % min 50,00 zł gotówkowej, z dyspozycją kosztów OUR max 00,00 zł c) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 0,0 % min 50,00 zł max 00,00 zł UWAGA: Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Pobranie zwrotnego potwierdzenia odbioru kwoty polecenia wypłaty UWAGA opłata pobierana jest od banku zlecającego realizację płatności, niezależnie od prowizji z pkt. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego przekazu. 5,00 zł UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej z pkt. 4 Zlecenie poszukiwania/reklamacja polecenia wypłaty. 40,00 zł + koszty UWAGA: opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną reklamacji był błąd Banku rzeczywiste 5 Odwołanie zlecenia z punktu 4. + koszty rzeczywiste Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: 6. polecenia wypłaty krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty powyżej.500,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, złotowego 6 6. polecenia wypłaty krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty powyżej.500,00 EUR do ,00 EUR włącznie, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej 50,00 zł 9 6. pozostałe polecenia wypłaty: UWAGA: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty wstrzymanie płatności UWAGA: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową 0,0 % min max 00,00 zł 0,00 zł Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty za granicę w trybie przyspieszonym (w miarę posiadanych środków na rachunkach nostro) dotyczy przekazów w EUR i USD:. z datą waluty dziś a) zlecenia do kwoty.000,00 USD i.000,00 EUR Bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty.000,00 USD i.000,00 EUR. Z datą waluty jutro 00,00 zł UWAGA: opłatę wyszczególnioną w pkt..,. pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6 Zmiany/korekty do zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlecenie klienta. UWAGA: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową oraz koszty banków trzecich 40,00 zł 0 Udzielenie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń wypłaty Bez opłat Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie polecenia wypłaty. 5,00 zł Opłata / Nadanie komunikatu SWIFT 0,00 zł Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym świadczeń rentowych UWAGA: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową 0,5 % min max 00,00 zł CZĘŚĆ D. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W EURO - 9 -

10 Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla waluty EUR (obowiązuje od ) Wymagana minimalna wpłata 0 EUR/USD Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie drogą korespondencyjną (zagranica) z możliwością udzielenia informacji telefonicznej na hasło 50,00 zł 4 Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie w walucie Bez opłat 5 Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych Bez opłat Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego a) w złotych Bez opłat 6 b) w walucie Bez opłat c) dodatkowa opłata za wypłaty nieawizowane Wypłaty w kwocie powyżej.000,00 EUR/USD należy awizować dni robocze 0,5 % min 5,00 zł 9 0 przed planowanym terminem wypłaty Realizacja (skup) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych Pobranie zwrotnego potwierdzenia odbioru kwoty wypłaty. UWAGA: Niezależnie od prowizji z pkt. 6 Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego przekazu. UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6 Zlecenie poszukiwania/reklamacja polecenia wypłaty UWAGA: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku Odwołanie zlecenia z pkt. 9 Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym:. polecenie wypłaty krajowe w EUR/USD oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty nie przekraczające.500,00 EUR/USD, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej. polecenia wypłaty krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty powyżej.500,00 EUR/USD do ,00 EUR/USD włącznie, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej. pozostałe polecenia wypłaty: Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT Koszty banków zagranicznych 5,00 zł 40,00 zł + koszty rzeczywiste + koszty rzeczywiste 50,00 zł 0,0 % min max 00,00 zł Realizacja (sprzedaż) poleceń za granicę w trybie przyspieszonym (w miarę posiadanych środków na rachunkach nostro) dotyczy przekazów w EUR i USD:. z datą waluty dziś a) zlecenia do kwoty.000,00 EUR i USD Bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty.000,00 EUR i USD. Z datą waluty jutro UWAGA: opłatę wyszczególnioną w ppkt a-b, pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 00,00 zł 4 Opłata SWIFT-owa 0,00 zł Wyciąg z konta bankowego: 5. Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej rachunek Bez opłat 5. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju) a) listem zwykłym Koszt przesyłki 5 b) listem poleconym Koszt przesyłki - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę Koszt przesyłki 5. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 0,00 zł 6 Likwidacja rachunku walutowego Bez opłat Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce (banknoty) dla posiadaczy rachunku w BS Prowizji nie pobiera się od wpłat na rachunek prowadzony w BS Żagań UWAGA: BANK NIE SKUPUJE BILONU! 0,0 % min 5,00 zł - 0 -

11 ROZDZIAŁ V. OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH CZĘŚĆ A. KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH GOTÓWKOWE udzielone do 4 marca 006 r. a) z terminem spłaty do m-cy,00% b) z terminem spłaty od m-cy do 4 m-cy,50% c) z terminem spłaty powyżej 4 m-cy,00% GOTÓWKOWE udzielone od 5 marca 006 r.. z terminem spłaty do roku a) posiadających ROR co najmniej m-ce,00% b) nie posiadających ROR 4,00%. z terminem spłaty powyżej roku do lat a) posiadających ROR co najmniej m-ce 4,00% b) nie posiadających ROR 4,50%. z terminem spłaty powyżej lat do 5 lat a) posiadających ROR co najmniej m-ce 4,50% b) nie posiadających ROR 5,00% SZYBKA GOTÓWKA z terminem spłaty do roku 5,00% 4 OKOLICZNOŚCIOWY z terminem spłaty do 0 m-cy 4,00% 5 CZŁONKOWSKI 5. z terminem spłaty a) do roku,00% b) powyżej roku do lat,50% c) powyżej do lat,00% 6 KREDYTY NA ZAKUP ARTYKUŁÓW TRWAŁEGO UŻYTKU I USŁUG w systemie sprzedaży ratalnej 6. do roku z pierwszą wpłatą,00% 6. od roku do lat bez pierwszej wpłaty (koszty prowizji zwiększają kwotę kredytu) 5,00% ODNAWIALNE DLA POSIADACZY ROR 4% od przyznanego kredytu HIPOTECZNE KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH ROR a) od lat do 5 lat,00% b) powyżej 5 lat do 0 lat 4,00% c) powyżej 0 lat 5,00% 9 Kredyty mieszkaniowe dla osób fizycznych,00% - 5,00% CZĘŚĆ B. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU (nie może być mniejsza niż 0,00 zł). z terminem spłaty do roku,00%. z terminem spłaty powyżej roku do lat,50%. z terminem spłaty powyżej lat,00%.4 z terminem spłaty do m-cy Płatnicze 0,50% -,50% PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO z terminem spłaty: a) od lat do 5 lat,00% b) od 5 lat do 0 lat,50% c) od 0 lat do 5 lat,00% CZĘŚĆ C. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ - -

12 Prowizja za udzielenie kredytu (nie może być mniejsza niż 0,00 zł). Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym: - z terminem spłaty do roku,00% - z terminem spłaty powyżej roku do lat,50% - z terminem spłaty powyżej lat,00%. Kredyt obrotowy sezonowy - z terminem spłaty do roku 5,00%. Kredyt w rachunku bieżącym - z terminem spłaty do roku,00%.4 Kredyt płatniczy - z terminem spłaty do m-cy 0,50% -,50%.5 Kredyt inwestycyjny - z terminem spłaty do roku,00% - z terminem spłaty powyżej roku do lat,50% - z terminem spłaty powyżej lat,00%.6 Kredyty preferencyjne,00%. Kredytowa linia hipoteczna,00%. Kredyt ROLMIX,00%.9 Kredyt hipoteczny: - z terminem spłaty od lat do 5 lat,00% - z terminem spłaty powyżej 5 lat do 0 lat,50% - z terminem spłaty powyżej 0 lat do 5 lat,00% CZĘŚĆ D. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ WYDANIE OPINII O ZADŁUŻENIU KLIENTA na drukach stosowanych przez inne banki WYDANIE KLIENTOM ZAŚWIADCZENIA NA ICH WNIOSEK że nie figurują jako dłużnicy lub stwierdzającego wysokość zadłużenia WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ ZABEZPIECZENIA KREDYTU 0,50% od kwoty kredytu, nie wprowadzenie aneksu do umowy kredytowej mniej niż 4 WYDANIE ODPISU UMOWY KREDYTOWEJ 5 SPORZĄDZENIE WNIOSKU O WYKREŚLENIE HIPOTEKI 6 Konwersja kredytu i ustalenie nowych warunków spłaty,00% UDZIELENIE NA WNIOSEK KREDYTOBIORCY PROLONGATY W SPŁACIE,00% nie mniej niż KREDYTU LUB RAT (prowizję ustala się od kwoty prolongowanej i odsetek) WYSŁANIE UPOMNIENIA O SPŁACIE KREDYTU, RAT KREDYTU I ODSETEK Czterokrotna wartość opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za nadanie przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru w określonym dniu 9 ZA PRZEJĘCIE KREDYTU PRZEZ INNEGO KREDYTOBIORCĘ (od kredytu i odsetek),00% 0 ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UDZIELENIE KREDYTU (PROMESA) Ustala sie prowizję w wysokości kwoty przyrzeczonej (UWAGA prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z,00% kredytu) Prowizja od gwarantowanej lub poręczonej kwoty,00 % -,00 % ROZDZIAŁ VI. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE Wpłaty gotówkowe za telefon TP SA,50 zł Wpłaty gotówkowe za telefon DIALOG SA,00 zł Wpłaty gotówkowe za telefon DIALOG SA (dotyczy tylko centrali Banku w Żaganiu),50 zł - -

13 4 Wpłaty gotówkowe telefonii komórkowej (dotyczy tylko Centrali Banku w Żaganiu),50 zł 5 Wpłaty gotówkowe na rzecz Zakładu Usługowego Zachód Sp. Z o.o. Poznań dokonywane przez osoby fizyczne 0,50 zł od każdej wpłaty 6 Za wpłaty dokonywane na rzecz Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Spółka z o. o. ul. Nowogrodzka, 6-00 Żagań od każdej wpłaty,00 zł Opłaty dokonane wpłaty wpłaty należności za gaz na rzecz ZG Zgorzelec Ośrodek Inkasa Żagań,50 zł Wpłaty gotówkowe za RTV,00 zł 9 Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach 0,50% od kwoty, min,50 zł 0 Wpłaty gotówkowe na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych w BS w Żaganiu 0,% nie mniej niż,00zł Wypłaty gotówkowe z rachunku Zlecenia do wypłaty (za wyjątkiem przekazów 0,50% od kwoty, min.,00 internetowych) zł Wymiana banknotów i monet na inne nominały: a) do 5 szt. Bez opłat 0,50% od kwoty, min,50 b) powyżej 5 szt. zł Za przechowywanie depozytu - miesięcznie 0,00 zł 4 Za usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie 0,00 zł 5 Wpłaty gotówkowe na rzecz Marton sp. z o.o. ul. Żeromskiego /, -400 Golub-Dobrzyń,00 zł ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Lp. Opłatom nie podlegają wpłaty na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. Ostateczną decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Zarząd lub Prezes Zarządu osobiście. - -

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 25.02.2015r. (obowiązuje od 02.03.2015 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015 Lp. Rodzaj usług

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2015 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu

Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu Załącznik do Uchwały Nr /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia 02.04.2015 r. Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu Zmiany naniesione kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo