Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014"

Transkrypt

1 Prefinity Sp. z o.o. Ul. Marcelego Nenckiego 136A Wrocław NIP Wrocław, dn Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. TMS Online zaawansowane narzędzie umożliwiające mikro i małym przedsiębiorstwom z branży TLS zarządzanie działalnością operacyjną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gosparka, Działanie 8.1. firma Prefinity Sp. z o.o. zaprasza składania ofert na wykonanie następujących elementów projektu w ramach kategorii Usługi informatyczne, techniczne, radcze: 1. Stworzenie i implementacja mułu hurtowni danych Stworzenie platformy internetowej serwisu Stworzenie i implementacja mułu interaktywnej mapy postojów Projekt graficzny i jego implementacja 1 5. Testy systemu Etap I 1 6. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu diet Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu raportowania Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu prezentacji danych Usługa informatyczna - Testy systemu Etap II Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu komunikacyjnego Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu generowania kumentów Usługa informatyczna - Testy systemu Etap III - 1 Termin realizacji: 31/10/2015 Opis projektu: Projekt polega na stworzeniu zaawansowanej oraz innowacyjnej e-usługi, która będzie pozwalała użytkownikom na: Ewidencje transportów, Komunikowanie i wysyłanie przypomnień, Kontrole informacji na temat finansów, zastosowanie kalkulatora diet kierowców, obliczanie kosztów pojazdów, inteligentne raportowanie z generowaniem statystyk tyczących działalności operacyjnej przedsiębiorstw logistycznych z wykorzystaniem technologii MOLAP, wykorzystanie funkcji CRM, agregacje i anonimowa analizę danych, automatyczne generowanie zindywidualizowanych szablonów kumentów stosowanych potrzeb firm działających w branży transportowej, korzystanie z interaktywnej mapy postojów pojazdów oraz kierowców, stworzonej na pstawie informacji pawanych w systemie (trasa, ślad GPS, zaplanowane lub wymuszone postoje), zautomatyzowana integracje narzędzi wykorzystywanych przez firmy logistyczne.

2 Przedmiot zapytania ofertowego: Usługi informatyczne, techniczne, radcze l.p. Nazwa i opis Termin realizacji Jednostka miary (roboczogo dziny) (a) (b) (c) (d) 1 2 Stworzenie i implementacja mułu hurtowni danych 1 Usługa umożliwi stworzenie koncepcji i struktury bazy danych, monitoring realizacji założeń hurtowni danych. Usługa ta powinna umożliwiać: automatyczne zakładanie nowych baz danych przekierowanie klienta na powiednią bazę danych load-balance automatyczne tworzenie kopii zapasowych agregacja danych wyszukiwanie, prezentowanie i analizowanie przy pomocy techniki MOLAP (ang. Multidimensional OnLine Analytical Processing) - MOLAP-Multidimensional OLAP. Technika ta charakteryzuje się tym, że dane są przechowywane w wielowymiarowej bazie danych w postaci wielowymiarowych tablic, kostek (ang. multidimensional array, datacube) zawierających dane o rożnym stopniu agregacji. Pczas procesu ETL wykorzystuje się pośrednią strukturę relacyjną. Zapytania typu SQL serwera analitycznego nie wymagają w tym przypadku stępu relacyjnej bazy danych, ponieważ dane elementarne w serwerze analitycznym są dublowane w stosunku relacyjnej tabeli faktów. Wielowymiarowa struktura jest w stanie zapewnić najszybszy stęp danych. Jest najbardziej powiednia dla danych o częstym użyciu i wysokich wymaganiach nośnie czasu powiedzi. propagowanie zmian z deweloperskiej bazy danych na prukcyjne bazy generowanie statystyk tyczących miejsc krzyżowania się dużych traktów komunikacyjnych, popularnych objazdów, gnych momentów konywania przeglądów i inwentaryzacji(rozkład kursów). Stworzenie platformy internetowej serwisu - 1 Należy stworzyć pstawę systemu TMS, która w łatwy sposób pozwoli rozbuwywać system o kolejne muły. Zadania w ramach tej usługi są pzielone na dwie główne grupy: Framework oraz pstawowe muły systemu TMS. 1. Framework Stworzenie struktury projektu na bazie HMTL owego Frameworka typu BootStrap Muł komunikacji z hurtownią danych Kontrolki (np. tabela prezentacji danych) Zrzuty programów typu PDF, Excel lub równoważnych Rejestracja Logowanie Zarządzanie prawami stępu Administracja słownikami 360 rh 480 rh

3 2. Muły TMS 2.1 Ewidencja transportów Automatyczne dawanie nowego zlecenia, przeglądanie zamówień, zmiana oraz pisywanie danych transportowych wyszukiwarka 2.2 Kółka wyjazwe możliwość agregowania pojedynczych transportów płączanie transportów istniejącego kółka prezentacja kółek/transportów dawanie/usuwanie/edycja kółek dawanie/usuwanie/edycja transportów kopiowanie kółek/transportów 2.3 Komunikaty i przypomnienia automatyczne informowanie użytkownika o anomaliach w systemie. Jednym z anomalii mogą być: niezapłacona w terminie faktura, upływającym terminie badan okresowych pracownika czy ubezpieczenia ciężarówki. Muł automatycznie ostrzega także przed wystawieniem zlecenia kontrahentowi, który zalega z płatnościami lub ma niekompletne dane księgowe. 2.4 Koszty pojazdów Muł umożliwi kontrolę nad ewidencją kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, inwestycji lub pracowników. Dzięki temu mułowi możliwe będzie porównanie średnich kosztów utrzymania ciężarówek tej samej klasy i w tym samym wieku, ale różnych prucentów. Możliwe będzie także ustawienie przypomnienia na wydatki cykliczne. 2.5 Finanse Muł umożliwi obsługę wielu przypadków handlowych pojawiających się w cziennej pracy logistyka. Dzięki systemowi wystawianie faktur dla płatników oraz przyjmowanie faktur przewoźników wraz z mułem bankowym pozwoli śledzić opóźnienia nie tylko w płatnościach kontrahentów, ale również pozwoli monitorować płatności konywane pwykonawcom. O wszelkich zagrożeniach płatności, użytkownik informowany będzie w przejrzysty sposób w oknie komunikatów. 2.6 CRM Muł umożliwi prowadzenie indywidualnej historii kontaktów z każdym kontrahentem, wyszukiwanie kontrahenta preferującego daną trasę na pstawie ków pocztowych oraz wyświetlanie dla kontrahenta przejechanych kilometrów, ilość kursów, średnia ległość, średnią ceną, średnią ceną za km, wszystko z pziałem na kolejne miesiące. 480 rh

4 3 4 Stworzenie i implementacja mułu interaktywnej mapy postojów 1 mapa zostanie wykonana w technologii PHP (w najnowszej wersji) przy użyciu biblioteki typu jquery tworzenie mapy na pstawie informacji pawanych w systemie (trasa, zaplanowane lub wymuszone postoje) ustępnianie bieżącego i planowanego miejsca pauz, postojów, noclegów kierowców firmom, w których dany kierowca jest zatrudniony oraz innym firmom transportowym ustępnianie wewnątrz własnej firmy i pośród pozostałych firm korzystających z systemu (decyzja użytkownika) ustępnienie typu: brak, prywatny(własna firma), publiczny (wszystkie firmy). Domyślny typ będzie predefiniowany - dla każdego transportu możliwość niezależnie wybierany typ możliwość uzyskania przez użytkowników informacji czy inna firma, użytkująca system (a więc zweryfikowana), nie posiada w okolicy swojego kierowcy nanoszenie pozycji postojów, ciężarówek itp on-line zalogowany użytkownik będzie musiał tylko wyrazić zgę na upublicznienie danego transportu, żadne datkowe czynności z jego strony nie będą wymagane system pozwoli na komunikacje z kierowcami, poprzez wysyłanie komunikatów tekstowych, które wyświetlą się w urządzeniu z nawigacją zainstalowanym w kabinie kierowcy informowanie kierowcy o myfikacji trasy, datkowym miejscu załadunku itp. Wiamość taka jest wyposażona w mechanizm sprzężenia zwrotnego w postaci np. przycisków "Akceptuj", "Odrzuć". Odczytywanie i gromadzenie w systemie TMS danych pochzących z nawigacji (parametry położenia, prędkości itp. danego pojazdu w czasie rzeczywistym) Projekt graficzny i jego implementacja 1 Umożliwi wytworzenie atrakcyjnego, czytelnego interface e-usługi. Obejmie również sprawdzenie strony w zakresie usabillity. Należy starczyć trzy różnorne stylowo koncepcje graficzne w postaci makiet grafiki wektorowej. Każda koncepcja musi zawierać przynajmniej po trzy perspektywy (strona główna, prezentowanie danych tabelarycznych, prezentowanie danych w innej strukturze niż tabele). Zamawiający wybierze jedną z nich, która będzie punktem wyjścia ostatecznej wersji graficznej. Wykonawca będzie realizował uwagi Zamawiającego uzyskania ostatecznej, oczekiwanej przez Zamawiającego postaci. Wykonawca starczy makietę zawierającą zaakceptowaną postać projektu graficznego oraz zestaw plików pzielonych na elementy i warstwy. 240 rh 72 rh 5 Drugą częścią zamówienia będzie integracja starczonych elementów graficznych ze szkieletem witryny www systemu oraz arkuszami styli css. Witryna będzie zaprojektowana w trybie responsywnym. Testy systemu Etap I 1 Implementację systemu TMS Online należy pokryć testami jednostkowymi pisanymi w narzędziu typu PHPUnit. Pokrycie testów ma zostać wykonane według ogólnie przyjętych standardów tyczących testów 140 rh

5 jednostkowych. Testy mają być pogrupowane tematycznie w zestawy. K testów jednostkowych ma zostać napisany czytelnie oraz opisany komentarzami z należytą starannością Zainstalowanie i skonfigurowanie, w pierwszym miesiącu rozpoczęcia tworzenia testów jednostkowych, narzędzia typu Continous Integration Jenkins. Lokalizacja dla narzędzia typu Jenkins zostanie wskazana przez zleceniawcę. Konfiguracja ma objąć integrację z repozytorium typu SVN, każrazowe uruchomienie pełnego zestawu testowego przy starczeniu nowego ku repozytorium oraz jedno automatyczne uruchomienie na bę. K klas testujących oraz historia z narzędzia Jenkins będzie stanowił kumentację tej części zlecenia. Testy funkcjonalne mają zostać przeprowadzone w ilości, co najmniej 80 h i ukumentowane raportem starczonym zamawiającego. Testowanie ma następować systematycznie, wraz z starczaniem kolejnych funkcjonalności. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Przed przystąpieniem testów należy skonsultować proponowany zestaw scenariuszy z Managerem Projektu wskazanym przez Zamawiającego Testy integracyjne mają zostać przeprowadzone w ilości, co najmniej 30 h i ukumentowane raportem. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Zakres testów integracyjnych zostanie wskazany przez Managera Projektu wskazanego przez Zamawiającego. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu diet - 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i implementacja mułu diet. Muł ma być wyposażony w kalkulator umożliwiający wyliczanie wysokości diety zgnie z obowiązującą ustawą. Kalkulator ma być zintegrowany z głównym mułem systemu w sposób umożliwiający na wygenerowanie diety na tylko na pstawie informacji zagregowanych w systemie. 6 Wyliczenie diet dla kierowców, jest oparte o kilka czynników, w tym: ilość dni w drze, stawkę diety w danym kraju, średni kurs waluty według NBP z wybranego dnia. Po paniu daty początkowej i końcowej TMS Online automatycznie określi ilość dni, sprawdzi, jaka stawka diety panuje w danym kraju oraz przeliczy waluty po średnim kursie NBP z wybranego dnia. Dzięki temu możliwe będzie jednorazowe wystawienie diety za kilka kursów kierowcy, a kwoty zostaną automatycznie zsumowane i zestawione na jednym druku. 180 rh 7 Zestawienia diet i grupowanie rozliczonych diet będzie wykonywane automatycznie przez system. Datkowo zastosowanie rozwiązania umożliwi wyeliminowanie z obiegu datkowych ręcznie wypełnianych przez kierowców kumentów rozliczania diet (tzw. kilometrówka). Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu raportowania - 1 Inteligentne raportowanie z generowaniem statystyk tyczących działalności operacyjnej przedsiębiorstw logistycznych z wykorzystaniem technologii MOLAP. Technologia MOLAP oznacza Multidimensional OnLine Analytical Processing i jest jednym z trzech głównych rzajów oprogramowania przetwarzania analitycznego OLAP. Wykorzystane zostanie hurtowania danych a dane będą wyszukiwane, prezentowane i analizowane przy pomocy techniki MOLAP. Dane przetwarzane przez MOLAP są najczęściej wstępnie przeliczane oraz skławane w wielowymiarowej kostce, która implementowana jest przeważnie, jako wielowymiarowa tablica. Wykorzystanie technologii oznacza: dużą wydajność zapytań dzięki bardziej optymalnej technice przechowywania 125 rh

6 8 9 danych, wielowymiarowemu indeksowaniu oraz cache'owaniu, mniejszy rozmiar danych w porównaniu z rozwiązaniami relacyjnymi, automatyczne przetwarzanie agregatów wyższego rzędu, niewielkie rozmiary dla małej liczby wymiarów, mel tablicowy zapewnia naturalne indeksowanie danych, efektywny stęp danych. Wykorzystanie wskazanej cechy umożliwi generowanie zaawansowanych raportów oraz statystyk tyczących firmy transportowej, korzystającej z e-usługi TMS Online. Wszelkie dane stępne w raporcie będą interaktywne tzn. klikając na poszczególne dane możliwe będzie zagłębianie się w ich strukturę oraz poszczególne liczby składające się na wyliczenia. Wykorzystane zostanie hurtowania danych a dane będą wyszukiwane, prezentowane i analizowane przy pomocy techniki MOLAP. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu prezentacji danych - 1 Agregacja i anonimowa analiza danych umożliwi zbieranie, automatyczne przetwarzanie, agregacje oraz interaktywna prezentacje informacji pochzących z hurtowni danych systemu, wyświetlanie wskaźników oraz ogólnych trendów w branży transportowej. Zastosowanie mułu będzie umożliwiało wykorzystanie obiektywnych danych, które pozwolą polskim oraz niemieckim firmom transportowym buwanie długookresowych strategii. Pozyskiwane dane pozostaną anonimowe. Za zgą użytkowników e-usługi będą oni mogli brać udział (nie wymaga to bezpośredniego udziału użytkownika) w pozyskiwaniu anonimowych statystyk. Agregowane dane będą tyczyły: przebiegu tras rozkładu kursów w roku/miesiącu, itp. Hurtownia danych pozwoli na generowanie statystyk tyczących miejsc krzyżowania się dużych traktów komunikacyjnych, popularnych objazdów, gnych momentów konywania przeglądów i inwentaryzacji(rozkład kursów). Informacje tego typu będą mogły również zostać wykorzystane ppowiadania tras (np. jeżeli dla trasy z punktu A punktu B system posiada już informacje o historycznych marszrutach, to przy planowaniu nowego zlecenia, możliwe będzie wyświetlenie ppowiedzi o możliwym przebiegu trasy). Cecha pozwala również na zaprezentowanie zainteresowanym pmiotom powiednich stawek, w celu pomocy przy tworzeniu nowych strategii cenowych. Usługa informatyczna - Testy systemu Etap II - 1 Analogicznie etapu I, nowo powstałą w etapie II implementację systemu TMS Online należy pokryć testami jednostkowymi pisanymi w narzędziu typu PHPUnit. Pokrycie testów ma zostać wykonane według ogólnie przyjętych standardów tyczących testów jednostkowych. Testy mają być pogrupowane tematycznie w zestawy. K testów jednostkowych ma zostać napisany czytelnie oraz opisany komentarzami z należytą starannością Testy funkcjonalne mają zostać przeprowadzone w ilości, co najmniej 90 h i ukumentowane raportem starczonym zamawiającego. Testowanie ma następować systematycznie, wraz z starczaniem kolejnych funkcjonalności. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Przed przystąpieniem testów należy skonsultować proponowany zestaw scenariuszy z Managerem Projektu wskazanym przez Zamawiającego Testy integracyjne mają zostać przeprowadzone w ilości, co najmniej 48 h i ukumentowane raportem. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Zakres testów integracyjnych zostanie wskazany przez Managera Projektu wskazanego przez Zamawiającego. Testy systemowe mają zostać przeprowadzone w ilości, co 160 rh 168 rh

7 10 11 najmniej 30 h i ukumentowane raportem. Raport ma zawierać testowane scenariusze oraz rezultaty. Zakres testów systemowych zostanie wskazany przez Managera Projektu wskazanego przez Zamawiającego. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu komunikacyjnego - 1 Obecnie pracownicy firm logistycznych wykorzystują w cziennej pracy wiele rzajów narzędzi, które pozwalają im realizować wyznaczone zadania, np. komunikacja z klientami, składanie zamówień, rezerwacja zasobów, serwis jednostek frachtu itp. Oprogramowanie powinno komunikować się z aplikacjami używanymi w cziennej pracy specjalistów branży logistycznej. Należą nich: programy pocztowe, komunikatory oraz systemy nadawców. Można w tym miejscu wymienić następujące rozwiązania: nawigacja, Systemy Księgowe, system firm nadawczych, giełdy transportowe. Rozwiązanie umożliwi integrację wskazanych rozwiązań oraz jednokrotne logowanie (single-site-on). Dzięki eksportowi danych możliwe będzie również zasilanie danymi z TMS Online np. zewnętrznych systemów księgowych. Protokoły, które powinny być obsługiwane przez muł komunikacji: Typu EDI (Electronic Data Interchange) jest elektroniczną formą transmisji danych, która używa standarwych formatów kumentów, aby wysłać i otrzymać informację pomiędzy systemami. Typu SOAP jest protokołem bazującym na XML-u pozwalającym komponentom oraz aplikacjom komunikować się używając standarwego internetowego protokołu HTTP. SOAP umożliwia komunikację pomiędzy aplikacjami działającymi na różnych systemach operacyjnych, z różnymi technologiami i różnymi językami programowania. Typu DCOP (Dsktop COmmunication Protocol) lekki i szybki system komunikacji międzyprocesowej. Głównym celem DCOP jest pozwolenie programom na współpracę i na dzielenie między siebie większych zadań. DCOP jest systemem, który pozwala na zdalną kontrolę aplikacji. Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu generowania kumentów - 1 TMS Online umożliwi używanie skończonego zbioru danych wygenerowania każdego kumentu. Standardem w konkurencyjnych systemach jest to, że dane te są pobierane z bazy danych i wstawiane w ściśle określone miejsce kumentu np. miejsce i data prawy górny róg kartki. Zadanie polega na stworzeniu mechanizmu pozwalającego decywać, gdzie jakie i jak dane będą prezentowane. Usługa wykorzystuje edytor szablonów działający w następujący sposób: użytkownik ma dyspozycji edytor tekstowo-graficzny (WYSWYG) użytkownik ma stępna pule zmiennych systemowych, które są pobierane przez system z bazy danych. Przykładem takich zmiennych mogą być numer faktury czy nazwa klienta tworzenie szablonu przypomina tworzenie standarwego kumentu tekstowego, z ta różnica, że oprócz czystego tekstu oraz grafik użytkownik ma dyspozycji jeszcze jeden bardzo przydatny atrybut, jakim są zmienne systemowe w momencie generowania kumentu z szablonu w miejsca zmiennych systemowych pstawiane są wartości zaciągnięte z bazy danych przykład bardzo prostego szablonu: <nazwa_klienta> przykład wygenerowanego kumentu na bazie szablonu użytkownik ma pełna wolność w rozmieszczaniu zmiennych 320 rh 200 rh

8 12 systemowych w zależności kontekstu generowania kumentu z szablonu, kument będzie zawierał różne dane na bazie jednego szablonu możliwe będzie tworzenie wolnej ilości kumentów. użytkownik będzie miał możliwość prostego stworzenia wielu szablonów jednego typu kumentu, co jest związane z wymaganą przez kontrahentów ścisła określona formy kumentu. Wówczas wystarczające będzie stworzenie szablonu powiadającego wymaganiom kontrahenta i tej chwili kumenty dla danego pmiotu będą generowane według stworzonego wzoru. Takie pejście pozwala znacznie ograniczyć czas potrzebny na tworzenie wydruków. Usługa informatyczna - Testy systemu Etap III - 1 Będą to testy, które ostatecznie zamkną prace informatyczne nad TMS Online. Przeprowadzone na początku III etapu umożliwią wyeliminowanie wszelkich błędów w e-usłudze i jej zaoferowanie w finalnej, bezawaryjnej wersji. Na testy złożą się testy funkcjonalne i systemowe w ilości nie mniejszej niż 120 h oraz uzupełnienie testów jednostkowych, jeżeli wystąpi taka potrzeba. 01/05/ /10/ rh Zamawiający nie puszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w ramach rębnych umów. Kryteria wyboru: Kryteria wyboru Znaczenie Cena 70% Gwarancja na wykonane prace 30% Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: a) Punkty w ramach kryterium Cena będą przyznawane wg następującej formuły: C min A n = x 100 x 70% C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie b) Punkty w ramach kryterium Gwarancja będą przyznawane wg następujących przedziałów: Gwarancja poniżej 12 miesięcy 0 pkt. Gwarancja - 12 miesięcy włącznie 24 miesięcy włącznie 15 pkt. Gwarancja powyżej 24 miesięcy 30 pkt. Miejsce składania ofert:

9 1. Osobiście w siedzibie firmy przy ul. Marcelego Nenckiego 136A, Wrocław 2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy ul. Marcelego Nenckiego 136A, Wrocław 3. Lub na adres mailowy Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę wystawienia oferty, termin ważności oferty (minimum 2 miesiące), panie łącznej ceny netto Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Prefinity Sp. z o.o. żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Prefinity Sp. z o.o. akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Prefinity Sp. z o.o. składania wyjaśnień czy powów akceptacji lub rzucenia oferty. Prefinity Sp. z o.o. nie może być pociągana powiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i starczeniem oferty. Prefinity Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili zmian całości lub części zapytania ofertowego. Termin starczania ofert upływa w dniu:

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 zapytania ofertowego nr 1/POIG 8.1/ formularz ofertowy Nazwa firmy i dane adresowe*..., dn.... Miejscowość i data* Oferta dla Prefinity Sp. z o.o. ul. Marcelego Nenckiego 136A, Wrocław W powiedzi na zapytanie ofertowe tyczące: 1. Stworzenie i implementacja mułu hurtowni danych Stworzenie platformy internetowej serwisu Stworzenie i implementacja mułu interaktywnej mapy postojów Projekt graficzny i jego implementacja 1 5. Testy systemu Etap I Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu diet Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu raportowania Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu prezentacji danych Usługa informatyczna - Testy systemu Etap II Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu komunikacyjnego Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu generowania kumentów Usługa informatyczna - Testy systemu Etap III - 1 przedkładam ofertę zgną ze wskazanym przedmiotem zapytania: 1. Łączna cena netto:... PLN* Ceny netto poszczególnych pruktów: Lp. Nazwa pruktu Cena netto w PLN* 1 Stworzenie i implementacja mułu hurtowni danych Stworzenie platformy internetowej serwisu Stworzenie i implementacja mułu interaktywnej mapy postojów Projekt graficzny i jego implementacja 1 5 Testy systemu Etap I 1 6 Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu diet Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu raportowania - 1

11 8 Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu prezentacji danych Usługa informatyczna - Testy systemu Etap II Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu komunikacyjnego - 1 Usługa informatyczna - stworzenie i implementacja mułu generowania kumentów Usługa informatyczna - Testy systemu Etap III Gwarancja:.. miesięcy Oferta jest ważna... (minimum 2 miesiące daty wystawienia)* Jednocześnie składam następujące oświadczenia: 1. Posiadam niezbędną wiedzę tyczącą przedmiotu zamówienia. 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Potwierdzam gotowość wykonania powyższych zadań w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym:... Ppis wystawcy oferty* *informacje obligatoryjne

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 10.09.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 Warszawa, dnia 13.09.2013 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 31.07.2014 roku edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 2.07.2014r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 20.03.2015r

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 20.03.2015r SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 20.03.2015r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Szczecin, dnia 25/11/2014 RedSky Sp. z o.o. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin KRS: 0000209107 NIP: 6422683651 REGON: 276822679 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe nr 2 W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 Siedziba: Warszawa, dnia 13.03.2015 r. U.C.M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rumby 9 02-830 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 Zakład Szklarski ARTDIAME Wylęga Artur Ul. Szeroka 30, Słupia pod Kępnem 63-604 Baranów NIP: 619-180-65-26 Słupia pod Kępnem, dnia 23.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 Melaco Sp. z o.o. Ul. Ciepielowska 9 67-100 Nowa Sól NIP: 9250006882 Nowa Sól, dnia 09.01.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 W związku z realizacją projektu pn. Technologia produkcji elementów nośnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wołkowyska 28 61-132 Poznań NIP: 782-233-28-26 Poznań, dnia 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Kompleksowe usługi informatyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Kompleksowe usługi informatyczne Rzeszów, dn 07.05.2012r. DREAM/POIG/ZO/3/12 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Kompleksowe usługi informatyczne DREAM/POIG/ZO/3/12 Szacunkowa wartość zamówienia: powyżej 14 000 euro W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu IT 1 komplet

Zakup sprzętu IT 1 komplet Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz NIP 968 093 3987 Kalisz, 26.08.2015r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 CRUX Sp. j. D. Zając, P. Wolny ul. Obroki 77 40-833 Katowice Katowice, dnia 03.10.2017 r. KRS 0000093132, NIP 626-10-10-756, Regon: 272587164 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3 / 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 3 / 2017 AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Górczewska 222/ 1U 01-460 Warszawa NIP: 5223063135 Warszawa, dnia 07.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3 / 2017 W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

System dyspozytorski CABMAN

System dyspozytorski CABMAN System dyspozytorski CABMAN O FIRMIE Działamy w branży telematycznej z powodzeniem od kilku lat. W tym czasie zyskaliśmy doświadczenie oraz zaufanie szerokiego grona klientów. Nieustannie podnosimy swoje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017 NOVUM BEATA SIEWRUK-DZIEWIAŁTOWSKA Dawniej: AGENCJA REKLAMOWA "NOVUM" ul. Kossaka 3 66-620 Gubin Gubin, 07.09.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość Z.P.H.U Alsecco Sp. z o.o. NIP 7531608850 Nysa, dnia 18.09.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe Formy Komunikacji

Nowe Formy Komunikacji Nowe Formy Komunikacji Hubert Kamola Puławy, 22 listopada 2012 droga nawozów z fabryki do rolnika Fabryka Dystrybutor > 70 firm Dystrybutor > 300 firm Rolnik 1,5 mln gosp. > 1 ha Nasza statystyka 1,5 mln

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres: Zamawiający: Rudniki, dnia 03.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe U/09/2015

Zapytanie ofertowe U/09/2015 Poznań, dnia 18 września 2015 r. Żelazny 6 Wojciech Krupa Lotnisko Kobylnica 62-006 Kobylnica Zapytanie ofertowe U/09/2015 W związku z realizacją projektu AeroSafetyShow Demonstrator+PL Inteligentny system

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu IT 1 komplet

Zakup sprzętu IT 1 komplet Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz NIP 968 093 3987 Kalisz, 25.09.2015r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016 Poznań, dnia 19 grudnia 2016 r. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ROBERT WASILEWICZ SPECJALISTA CHORÓB OCZU Ul. Krańcowa 83 NIP 973-033-46-52 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016 W związku z realizacją projektu pn.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 12.11.2014r

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 12.11.2014r SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 12.11.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 24.11.2014 Zamawiający: ECDF Sp. z o.o. ul. Promienista 83 60 141 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017 Poznań, dnia 10.10.2017 r. MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań NIP: 7792445565 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017 W związku z realizacją projektu pn.,,rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN Heban Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kosocicka 7 30-694 Kraków Uczestnik Sieci Kontrahentów Miejsce, dnia 27.10.2014 _ (dane oferenta) Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017 Poznań, dnia 20.10.2017r. MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań NIP: 7792445565 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017 W związku z realizacją projektu pn.,,rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017 Zamawiający: P.P.H.U. Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 Rudniki, dnia 01.03.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017 W związku z realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2017 Chodzież, dnia 12.10.2017 Kablonex Sp. z.o.o. Podanin 76 64-800 Chodzież ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wzrost poziomu konkurencyjności firmy KABLONEX poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.2/2015 Mrowino, dnia 04 listopada 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Studio Kubiak i Wspólnicy sp.j. Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 779-10-17-146 Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.2/2015 W związku z realizacją projektu:

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 Zakład Przemysłu Drzewnego Piotr Żemojtel Zakład Produkcyjny w Godkowie Ul. Cyprysowa 5 11-041 Olsztyn - Gutkowo Godkowo, dnia 6.06.2017r ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 W związku z realizacją projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia 19.07.2013 roku FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia 19.07.2013 roku FORMULARZ OFERTOWY Projekt: Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw współfinansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka; Działanie 8.1 Wspieranie działalności w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EFRR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EFRR ProGrupa Spółka z o.o. Sp. k. ul. Pamiątkowa 2/23 61-512 Poznań NIP: 7811877781 Poznań, dnia 21.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EFRR W związku realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 Poznań, dnia 13.09.2017r. MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań NIP: 7792445565 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 4/POIG 8.1/2014 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo