Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO kwiecieo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo"

Transkrypt

1 L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009- szkolenie podstawowe dla kandydatów na auditorów wewnętrznych WR KR 9-11 WR KR 6-8 WR KR 5-7.WR 12-14KR 2-4WR 9-11KR Doskonalenie pracy auditora wewnętrznego warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych WR WR WR WR 23-24WR Psychologia auditu wewnętrznego- warsztaty doskonalące umiejętności miękkie auditora wewnętrznego. Praktyczne omówienie zmian w normie ISO Rola i zadania przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ (pełnomocnika) wdrażanie SZJ wg ISO 900 Wymagania normy ISO 9001:2008 omówienie praktyczne. Dokumentowanie Systemu Zarządzania Jakością na podstawie wymagao normy ISO Doskonalenie pracy przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ (pełnomocnika) aspekty psychologiczne Podejście procesowe- praktyczne podejście wdrożenia w organizacji Doskonalenie SZJ ISO 9001 w aspekcie zarządzania bezpieczeostwem informacji w organizacji Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeostwem Informacji oraz Zarządzania Jakością- wdrażanie

2 SZKOLENIA Z CYKLU BEZPIECZNA FIRMA Międzynarodowy standard bezpieczeostwa i higieny pracy OHSAS 18001: praktyczne omówienie wymagao. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEOSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N (SZBiHP) / OHSAS STYCZEN LUTY MARZEC kwiecień Maj Wdrażanie SZBiHP wg PN-N-18001/OHSAS Pełnomocnik kierownictwa ds. SZBiHP wg PN-N 18001/OHSAS Auditor wewnętrzny SZBiHP wg PN ISO 19011/PN-N Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeostwem i Higieną Pracy warsztaty doskonalące Pełnomocnik kierownictwa oraz auditor wewnętrzny ds. SZBiHP wg PN-N 18001/OHSAS Integracja SZBiHP z systemami Zarządzania Środowiskowego i Systemem Zarządzania Jakością Pełnomocnik i auditor wewnętrzny ZSZ Szkolenia z dziedziny Bezpieczeostwa i Higieny Pracy Ochrony Przeciwpożarowej OBLIGATORYJNE Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej Instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego z dziedziny bezpieczeostwa i higieny pracy Sz.zam. Sz.zam. Sz.zam. Sz.zam. Sz.zam. Sz.zam. Sz.zam. Sz.zam. Sz.zam. Sz.zam.

3 Szkolenia okresowe z dziedziny bezpieczeostwa i higieny pracy STYCZEN LUTY MARZEC kwiecień Maj Sz.zam Sz.zam Sz.zam Sz.zam Sz.zam Szkolenia z dziedziny Bezpieczeostwa i Higieny Pracy - DOSKONALĄCE Odpowiedzialnośd pracodawcy i rola pracowników w procesie identyfikacji zagrożeo i ocenie ryzyka zawodowego Identyfikacja zagrożeo i ocena ryzyka zawodowego-warsztaty Rola służby bhp w kształtowaniu kultury bezpieczeostwa pracy Analizy stanu bhp w zakresie pracy i sposobu jej prowadzenia Metodyka kontroli warunków pracy Bezpieczeostwo przy użytkowaniu maszyn i urządzeo SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEOSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Administrator Bezpieczeostwa Informacji Danych Osobowych (ABI) Auditowanie bezpieczeostwa fizycznego 9-12 WR KR 6-9 WR KR 5-8.WR 12-14KR WR WR WR 2-4WR 9-11KR 23-24WR Dokumentacja SZBI

4 Ład korporacyjny w informatyce według normy ISO/IEC Ochrona Infrastruktury Krytycznej Paostwa Ochrona Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ustaw SZKOLENIE DLA URZĘDÓW STYCZEŃ LUTY MARZEC kwiecień Maj Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeostwem informacji wg wymagao normy ISO oraz Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych SZBI Integracja SZBI ISO z elementami SZJ ISO Wprowadzenie do SZBI- szkolenie podstawowe OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH omówienie wymagao ustawy i rozporządzenia SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEOSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI Przedstawiciel Kierownictwa oraz auditor wewnętrzny systemu HACCP Przedstawiciel Kierownictwa oraz auditor wewnętrzny systemu ISO 22000: Wymagania systemów ISO 22000, IFS,BRC - różnice i podobieostwa-praktyczny warsztat ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Przedstawiciel Kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ( ISO 9001, ISO 14001, PN EN 18001) Auditor wewnętrzny ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ( ISO 9001, ISO 14001, PN EN 18001)

5 Przedstawiciel Kierownictwa ds. Zintegrowanego SZBI oraz SZJ ISO 9001 STYCZEN LUTY MARZEC kwiecień Maj SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO Przedstawiciel Kierownictwa ds.szś ISO Auditor wewnętrzny SZŚ ISO Warsztaty doskonalące dla auditorów wew. SZŚ ISO SYSTEM ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM wg ISO/IEC SZKOLENIE PODSTAWOWE A A. System zarządzania w laboratorium badawczym wg wymagao PN-EN ISI/IEC 17025:2005 szkolenie ogólne - zapoznanie szkolonych z wymaganiami PN-EN ISI/IEC 17025: A. Dokumentowanie i wdrażanie systemu zarządzania w laboratorium badawczym wg wymagao PN-EN ISI/IEC 17025: A. Rola i zadania kierownictwa laboratorium badawczego wg wymagao PN-EN ISI/IEC 17025:2005 (kierownika LB, kierownika ds. jakości i kierownictwa technicznego) SZKOLENIE DOSKONALĄCE B ( uzupełniające) dla osób, które mają przeszkolenie A. oraz dla personelu laboratoriów badawczych, które mają wdrożony system

6 B. Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym i badawczym (WPiB) w laboratorium badawczym. Zapewnienie spójności pomiarowej. B. Wyniki badao i niepewnośd pomiarów, w tym: opracowywanie, zapewnienie jakości i przedstawianie wyników badao. STYCZEN LUTY MARZEC kwiecień Maj B. Akredytacja laboratorium badawczego (dla personelu laboratoriów badawczych, które przygotowują sie do akredytacji) AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM wg. ISO/IEC SZKOLENIE C C. Szkolenie dla auditorów - osób, które mają przeszkolenie A.1 (wskazane także przeszkolenie A.2) oraz pracują w laboratoriach badawczych, które mają przynajmniej wdrożony system zarządzania C.Szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych- dla osób niepracujących w laboratorium C.Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych pracujących w laboratorium SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg ISO/TS Auditor wewnętrzny systemu ISO /TS ; Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych systemu TS

7 4. Szkolenie podstawowe dla kadry zarządzającej Analiza systemów pomiarowych MSA - podstawowe -warsztaty STYCZEN LUTY MARZEC kwiecień Maj Zaawansowane planowanie jakości wyrobu i plan kontroli- APQP Statystyczne Sterowanie Procesem SPC -podstawowe -warsztaty Ocena systemu jakości QSA FMEA. QFD, 5S, NARZĘDZIA JAKOŚCI FMEA szkolenie podstawowe FMEA warsztaty QFD szkolenie podstawowe QFD warsztaty S SZKOLENIE PODSTAWOWE Narzędzia Jakości- praktyczne zastosowanie w firmie- warsztaty

8 KONTAKT: Dyrektor Departamentu Szkoleń: Joanna Górska Tel.kom Tel Fax

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera Wstęp Akredytacja i certyfikacja dotyczy szeroko rozumianej jakości działań i ma szczególne znaczenie w potwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia UOV19 Wydanie II uaktualnione Cena: 89

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo