System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto"

Transkrypt

1 System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: dni Warszawa 2 dni Szczecin 2 dni Bydgoszcz 2 dni Kraków W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostę certyfikującą w cenie 50 zł brutto. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością wg norm serii PN-EN ISO System Zarządzania Jakością - interpretacja normy PN-EN ISO 9001: Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością (Księga Jakości, procedury). Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. 4. Omówienie normy ISO Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. 6. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 7. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. 8. Opracowanie planu auditu. 9. Opracowanie listy pytań kontrolnych. 10. Techniki komunikowania się. 11. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 12. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 9001: Zebranie zamykające i raport z auditu - umiejętność przeprowadzenie zebrania. 14. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.

2 grupowych - już od 2 osób - 10 %. Powyżej 3 osób - cena negocjowana. Termin Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: dni Warszawa 2 dni Szczecin W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostę certyfikującą w cenie 50 zł brutto. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie i główne założenia zarządzania jakością zasad systemu zarządzania. 3. Planowanie systemu zarządzania jakością. 4. Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnie z cyklem PDCA 5. Weryfikacja systemu zarządzania jakością. 6. Doskonalenie systemu zarządzania jakością 7. Rola Pełnomocnika na etapie planowania, wdrażania, weryfikacji i doskonalenia systemu. 8. Polityka jakości oraz jej realizacja poprzez wizję, misję, strategie i cele przedsiębiorstwa. 9. Wymagania normy ISO 9001: Dokumentacja systemu zarządzania jakością. 11. Zasady auditowania. 12. Certyfikacja Systemu Zarządzania. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Termin Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO dni Warszawa

3 Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO dni Szczecin 2 dni Bydgoszcz W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO oraz Codex Alimentarius, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostę certyfikującą w cenie 50 zł brutto. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005 oraz systemu HACCP wg Codex Alimentarius. 2. Najważniejsze aspekty dotyczące jakości produkowanej żywności. 3. Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) przy produkcji i dystrybucji żywności. 4. Regulacje prawa żywnościowego Polski i UE 5. Struktura i koncepcja normy ISO 22000:2005 oraz Codex Alimentarius. 6. Wymogi dokumentacji systemowej (procedury, zapisy). 7. Istota i cel przeprowadzania auditów. Omówienie normy ISO Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. 9. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 10. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. 11. Opracowanie planu auditu. 12. Opracowanie listy pytań kontrolnych. 13. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 14. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy. 15. Spotkanie zamykające i raport z auditu umiejętność przeprowadzenie spotkania. 16. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. grupowych - już od 2 osób - 10 %. Powyżej 3 osób - cena negocjowana. Termin Wymagania GMP, GHP oraz system HACCP 2 dni Warszawa W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Codex Alimentarius, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%.

4 Program szkolenia: 1. Strategia Bezpieczeństwa Żywności, podstawowe założenia prawa żywnościowego. 2. Podstawowe akty prawne regulujące GHP, GMP i HACCP w Polsce i UE. 3. Terminologia związana z systemem HACCP. 4. Zasady GHP, GMP w praktyce, zasady i etapy realizacyjne systemu HACCP. 5. Praktyczne zastosowanie drzewa decyzyjnego. 6. Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, system kontroli w Polsce. 7. Podstawowe dokumenty GHP, GMP, HACCP. 8. Rola kierownictwa i pracowników w systemie HACCP 9. Korzyści z wdrożenia systemu HACCP oraz najczęściej napotykane trudności w procesie budowy i wdrażania systemu. grupowych - już od 2 osób - 10 %. Powyżej 3 osób - cena negocjowana. System zarządzania w laboratoriach pomiarowych wg normy ISO Termin Zarządzania w laboratoriach pomiarowych wg ISO dni Warszawa Zarządzania w laboratoriach pomiarowych wg ISO Zarządzania w laboratoriach pomiarowych wg ISO dni Szczecin 2 dni Bydgoszcz W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostę certyfikującą w cenie 50 zł brutto. Program szkolenia: 1. Podstawy zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2008 oraz 17025: Powiązania pomiędzy normą ISO 9001 a ISO zasad zarządzania jakością 4. Wymagania normy ISO 17025:2005 oraz jej struktura 5. Dokumentacja systemowa zgodna z wymaganiami normy ISO 17025: Akredytacja systemu zarządzania jakością w laboratorium 7. Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego 9. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 10. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych 11. Opracowanie planu auditu. 12. Opracowanie listy pytań kontrolnych. 13. Techniki komunikowania się. 14. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 15. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.

5 grupowych - już od 2 osób - 10 %. Powyżej 3 osób - cena negocjowana. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO dni Warszawa W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostę certyfikującą w cenie 50 zł brutto. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - interpretacja normy ISO 27001: Informacja w kontekście normy ISO Aktywa i zarządzanie ryzykiem. 5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 6. Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. 8. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 9. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. 10. Opracowanie planu auditu. 11. Opracowanie listy pytań kontrolnych. 12. Techniki komunikowania się. 13. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 14. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy ISO 27001: Zebranie zamykające i raport z auditu umiejętność przeprowadzenie zebrania. 16. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. grupowych - już od 2 osób - 10 %. Powyżej 3 osób - cena negocjowana. Zarządzania Energią wg ISO Systemy Zarządzania Energią dni Warszawa

6 W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostę certyfikującą w cenie 50 zł brutto. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie w tematykę systemu zarządzania energią podstawy ISO Podstawowe terminy z zakresu systemu zarządzania energią 3. Etapy wdrażania systemu zarządzania energią 4. Dokumentowanie systemu zarządzania energią 5. Przegląd zarządzania 6. Omówienie podstawowych wymagań normy ISO w nawiązaniu do wymagań ISO Role i zakres odpowiedzialności związane z ISO Korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią według ISO i jego certyfikacji 9. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. 10. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 11. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. 12. Opracowanie planu auditu. 13. Opracowanie listy pytań kontrolnych. 14. Techniki komunikowania się. 15. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 16. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy ISO Zebranie zamykające i raport z auditu - umiejętność przeprowadzenie zebrania. 18. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-EN 18001/OHSAS dni Warszawa W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostę certyfikującą w cenie 50 zł brutto.

7 Program szkolenia: 1. Wprowadzenie w tematykę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N System Zarządzania - interpretacja normy PN-EN ISO 18001: Zintegrowane systemy norm PN-EN ISO 18001:2004 i ISO 9001: Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. 6. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 7. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. 8. Opracowanie planu auditu. 9. Opracowanie listy pytań kontrolnych. 10. Techniki komunikowania się. 11. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 12. Stwierdzenie niezgodności 13. Zebranie zamykające i raport z auditu umiejętność przeprowadzenie zebrania. 14. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. 15. Podsumowanie Systemy Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej wg ISO/TS Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej wg ISO/TS dni Warszawa W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostę certyfikującą w cenie 50 zł brutto.

8 Program szkolenia: 1. Wstęp - Geneza ISO/TS Wprowadzenie do specyfikacji motoryzacyjnej - Podejście procesowe 2. Wymagania specyfikacji ISO/TS (przypomnienie wymagań normy ISO 9001) 3. i definicje wykorzystywane w specyfikacji omówienie poszczególnych narzędzi - zaawansowane Planowanie Jakości - APQP - proces Zatwierdzania Części - PPAP - analiza Systemów Pomiarowych - MSA - analiza potencjalnych przyczyn POTENCJALNYCH skutków wad - FMEA - statystyczne kontrola procesu SPC 4. Audit systemu zarządzania 5. Cele auditu i zakresy obowiązków 6. Auditowanie programy i procedury auditu 7. Planowanie działań auditowych 8. Metodyka pracy auditora wewnętrznego w branży motoryzacyjnej 9. Techniki badania auditowego 10. Dokumentacja auditu 11. Zakończenie auditu 12. Formułowanie niezgodności i przygotowanie raportu 13. Działanie poauditowe 14. Analiza przyczyn powstania niezgodności 15. Działania korygujące i zapobiegawcze 16. Zadania zespołu auditorówdla wybranego procesu 17. Podsumowanie Narzędzia jakościowe Narzędzia jakościowe - moduł I - SPC, MSA W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Zniżka przy jednoczesnym zapisie na dwa moduły - 10 %.

9 Program szkolenia: SPC statystyczne sterowanie procesem 1. Podstawowe definicje SPC 2. Zmienność procesu i jej przyczyny 3. Karty kontrolne dla zmiennych atrybutowych 4. Karty kontrolne dla zmiennych liczbowych 5. Rozkłady występujące w procesach 6. Omówienie wskaźników zdolności - Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk 7. Interpretacja wyników MSA analiza systemów pomiarowych Podstawowe pojęcia związane z MSA Przyczyny niedokładności pomiarów Skutki błędów pomiarów Wielkość błędu pomiarowego Powtarzalność a odtwarzalność Rozrzut wyników pomiarów Rodzaje analizy MSA Analiza systemów pomiarowych dla cech mierzalnych Analiza systemów pomiarowych przy ocenie atrybutowej Wymagania co do systemu pomiarowego Narzędzia jakościowe - moduł II - PPAP, APQP, FMEA (zalecane ukończenie modułu I) W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Zniżka przy jednoczesnym zapisie na dwa moduły - 10 %.

10 Program szkolenia: FMEA Analiza przyczyn i skutków potencjalnych błędów 1. FMEA jako narzędzie zapobiegania 2. Tworzenie zespołu FMEA - kontrola projektów - nadzorowanie zmian 3. Podstawowe rodzaje FMEA: - FMEA projektu - FMEA procesu 4. FMEA a zmiany w procesie 5. Ocena ryzyka i wyznaczanie współczynnika RPN 6. Wykonanie przykładowej analizy FMEA PPAP Zatwierdzanie detali (części) produkcyjnych - Ogólne zasady zatwierdzania części - Typowe dokumenty PPAP (omówienie, przykłady) - Poziomy przedłożenia - Wyniki zatwierdzenia - Ponowne przedłożenia Specyficzne wymagania klienta (CSR) a PPAP APQP - Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu 1. Informacje wstępne 2. Wymagania klienta w procesie APQP 3. Etapy procesu APQP - organizowanie zespołu, - zasady komunikowania się, - planowanie, - projektowanie i rozwój produktu, - projektowanie i opracowanie procesu, - zatwierdzenie produktu i procesu, - ocena zwrotna i działania korygujące 4. Trylogia dokumentów APQP: Flow-Chart - FMEA - Plan kontroli 5. Omówienie przykładowej procedury APQP Podstawy VDA W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Zniżka przy jednoczesnym zapisie szkolenia Auditor procesu VDA % Program szkolenia: Cel i zakres specyfikacji VDA 6.3 Podejście procesowe. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia Etapy audytu z podejściem procesowym (od przygotowania do zakończenia procesu audytu) Niezbędne kompetencje i kwalifikacje audytorów; Przeprowadzanie audytu procesu Reguły oceny wraz z oceną Arkusz stosowany do dokumentowania audytu procesu.

11 Audytor procesu VDA W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%. Zniżka przy jednoczesnym zapisie szkolenia Podstawy VDA % Program szkolenia: Planowanie audytów VDA 6.3- Analiza Potencjałów (u dostawców).reguły oceny i wyboru dostawców. Wykorzystanie arkusza excel VDA 6.3 do przygotowania analizy potencjałów Zastosowanie katalogu pytań P1 P7 Przygotowanie zestawu dodatkowych pytań uzupełniających zdefiniowane pytania w P1 P7 Wykorzystanie arkusza excel VDA 6.3 do przygotowania raportu z audytu procesu Wymagania klienta (wymagania VDA oraz specyficzne wymagania klienta). Dokumentacja i zakończenie (audytu).działania poaudytowe Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników Lean Management Szkolenie Podstawowe Lean Management W cenę wliczono: profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT, rabat na następne szkolenia INCERT w wysokości 10%.

12 Program szkolenia: 1. Filozofia Lean Manufacturing - Podstawy metodologii - Tradycyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, a podejście Lean - Toyota Way - Cel - Korzyści - Bariery wdrożenia - 3*M Muri, Mura, Muda - 7 rodzajów marnotrawstwa - Założenia Lean Management - Etapy wdrożenia - 5 etapów odchudzania przedsiębiorstwa - Podstawowe techniki i narzędzia m.in. 5S, Kaizen 2.Metoda 5S - Gra 5S - Cel - Idea - Korzyści - Zasady - Etapy wdrożenia: Selekcja, Sortowanie, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina 3.Zarządzanie w kulturze Lean Management - Praca zespołowa - Wybór zespołu - Etapy formowania zespołu - Rola lidera Lean Management - Cechy efektywnego zespołu - Cechy nieefektywnego zespołu Lean Management - Spotkanie zespołu, komunikacja - Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji za pomocą narzędzi: burza mózgów, FMEA, Diagram Ishikawy, metoda 5*Why, Szeregowanie priorytetów Zintegrowane Systemy Zarządzania 1800 zł z noclegami, 800 zł bez noclegów Auditor/Pełnomocnik ds.. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001,14001 oraz PN-N dni Solec Kujawski W cenę wliczono: noclegi (przyjazd uczestników dzień przed rozpoczęciem szkolenia), wyżywienie 3 posiłki dziennie począwszy od kolacji pierwszego dnia pobytu do obiadu ostatniego dnia, przerwy kawowe, profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, po zdaniu testu kończącego szkolenie uzyskanie prestiżowych certyfikatów firmy INCERT, wysoko cenione na rynku kwalifikacje: Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, i PN- N/OHSAS18001, oraz Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania rabat na następne szkolenia firmy INCERT w wysokości 10%.Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego ZSZ wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł brutto!

13 Program szkolenia: DZIEŃ I Wstęp do Systemów Zarządzania System Zarządzania Jakością - wymagania normy ISO 9001:2008 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Zapisy w ISO 9001:2008 (wykłady i ćwiczenia, zadanie wieczorne) DZIEŃ II System Zarządzania Środowiskowego - wymagania normy ISO 14001:2005 Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego Zapisy w ISO 14001:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wymagania normy PN-N/OHSAS 18001:2004 Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zapisy w PN-N/OHSAS 18001:2004 Integracja Systemów Zarządzania Cechy wspólne ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS (wykłady i ćwiczenia, zadania wieczorne) DZIEŃ III Audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. Opracowanie planu auditu. Opracowanie listy pytań kontrolnych. Techniki komunikowania się. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 9001:2008. Zebranie zamykające i raport z auditu umiejętność przeprowadzenie zebrania. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. Rola Pełnomocnika w Systemach Zarządzania

14

15

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Styczeń 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO 9001

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo