Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r."

Transkrypt

1 Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r r.

2 firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie związanym z zarządzaniem. Siedziba główna firmy znajduje się w Szczecinie przy ul. Firlika 20 lok Posiadamy Oddział w Warszawie oraz wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin zarządzania w większości dużych miast Polski: Szczecinie, Trójmieście, Warszawie, Lublinie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i wielu innych. W trosce o jak najwyższe standardy obsługi Klientów wdrożyliśmy, stosujemy i doskonalimy w naszej Firmie System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Dowodem tego jest uzyskany certyfikat, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą Global Quality Sp. z o.o. Wykorzystując bogate doświadczenie konsultantów, INCERT świadczy usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie: opracowywania i wdrażania Systemów Zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO serii 9000, ISO 14001, PN-N 18001, ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 22000, i innych, projektowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw, w tym również strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu (CSR), pozyskiwania środków unijnych, organizacji szkoleń otwartych i zamkniętych, Zaplecze intelektualne firmy stanowi kilkunastoosobowy zespół auditorów oraz specjaliści z dziedzin marketingu, finansów, zarządzania i organizacji. Co nas wyróżnia? Do dyspozycji naszych Klientów stawiamy doświadczonych Trenerów, którzy są praktykami w dziedzinie, której uczą wszyscy nasi Trenerzy to konsultanci oraz auditorzy wiodący systemów zarządzania, każdego z naszych Klientów traktujemy indywidualnie. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Zarówno temat jak i program szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klienta, wyróżnia nas bogate doświadczenie - możemy pochwalić się wdrożeniem Systemów Zarządzania w blisko 100 firmach różnych branż (edukacja, służba zdrowia, produkcja, IT, transport, budownictwo i inne), co miesiąc dzięki nam nowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem z ukończonego szkolenia uzyskuje około 300 osób, W trosce o jak najwyższe standardy obsługi Klientów wdrożyliśmy, stosujemy i doskonalimy w naszej Firmie System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Dowodem tego jest uzyskany certyfikat, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o. współpracujemy z renomowanymi jednostkami certyfikującymi, nasze szkolenia organizowane są w partnerstwie z nimi, dzięki czemu uczestnicy naszych kursów nie tylko mają gwarancję jakości, ale również otrzymują uznawany na całym świecie certyfikat, wszędzie mamy blisko - INCERT to kilkunastoosobowy zespół doświadczonych konsultantów w całej Polsce, oferujemy wysoką jakość za konkurencyjną cenę. Strona 2

3 Systemy Zarządzania Jakością się firmieds Zgłoś dni Warszawa Jakością wg normy ISO 9001:2008 Jakością wg normy ISO 9001:2008 Jakością wg normy ISO 9001:2008 Jakością wg normy ISO 9001:2008 Jakością wg normy ISO 9001:2008 Jakością wg normy ISO 9001:2008 Jakością wg normy ISO 9001: dni Szczecin 2 dni Wrocław 2 dni Poznań 2 dni Bydgoszcz 2 dni Kraków 2 dni Katowice dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością wg norm serii PN-EN ISO System Zarządzania Jakością - interpretacja normy PN-EN ISO 9001: Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością (Księga Jakości, procedury). Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Strona 3

4 4. Omówienie normy ISO Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. 6. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 7. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. 8. Opracowanie planu auditu. 9. Opracowanie listy pytań kontrolnych. 10. Techniki komunikowania się. 11. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 12. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy ISO Zebranie zamykające i raport z auditu - umiejętność przeprowadzenie zebrania. 14. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 4

5 Systemy Zarządzania Jakością się firmieds Zgłoś Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: dni Warszawa 2.790,00 zł Szkolenie przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o. - Akredytacja IRCA A17070). dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów BSI, 1. Przypomnienie zagadnień jakości; normy ISO 9001 i ISO 19011**, 2. Planowanie auditu, 3. Strategie dokumentowania systemu zarządzania jakością i Księgi Jakości, 4. Przygotowanie się do auditu i przygotowanie dokumentacji auditora jak np. listy pytań kontrolnych, 5. Prowadzenie spotkania otwierającego - problemy i najlepsze praktyki, 6. Prowadzenie auditu na żywo, zapoznanie się ze stylami kierowania (procesami), reakcje auditowanych, studium przypadku prawdziwego auditu. 7. Zapisywanie niezgodności, 8. Przygotowanie raportu z auditu, 9. Prowadzenie spotkania zamykającego - warsztaty prowadzenia spotkań, dobre praktyki i w jaki sposób unikać problemów, 10. Ocena działań korygujących, 11. Działania poauditowe. jednostki certyfikującej BSI Group Polska Sp. z o.o. Strona 5

6 Systemy Zarządzania Jakością się firmieds Zgłoś dni Warszawa Studenci zł Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: dni Szczecin 2 dni Katowice Studenci 320 zł Studenci 320 zł dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Wprowadzenie i główne założenia zarządzania jakością zasad systemu zarządzania. 3. Planowanie systemu zarządzania jakością. 4. Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnie z cyklem PDCA 5. Weryfikacja systemu zarządzania jakością. 6. Doskonalenie systemu zarządzania jakością 7. Rola Pełnomocnika na etapie planowania, wdrażania, weryfikacji i doskonalenia systemu. 8. Polityka jakości oraz jej realizacja poprzez wizję, misję, strategie i cele przedsiębiorstwa. 9. Wymagania normy ISO 9001: Dokumentacja systemu zarządzania jakością. 11. Zasady auditowania oraz Certyfikacja Systemu Zarządzania. Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 6

7 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności firmieds dni Warszawa Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000/HACCP Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000/HACCP Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000/HACCP Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000/HACCP dni Szczecin 2 dni Wrocław 2 dni Bydgoszcz dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005 oraz systemu HACCP wg Codex Alimentarius. 2. Najważniejsze aspekty dotyczące jakości produkowanej żywności. 3. Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) przy produkcji i dystrybucji żywności. 4. Regulacje prawa żywnościowego Polski i UE 5. Struktura i koncepcja normy ISO 22000:2005 oraz Codex Alimentarius. 6. Wymogi dokumentacji systemowej (procedury, zapisy). 7. Istota i cel przeprowadzania auditów. Omówienie normy ISO Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. 9. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 10. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. 11. Opracowanie planu auditu. Strona 7

8 12. Opracowanie listy pytań kontrolnych. 13. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 14. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy. 15. Spotkanie zamykające i raport z auditu umiejętność przeprowadzenie spotkania. 16. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 8

9 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności firmieds Wymagania GMP, GHP oraz system HACCP* * Szkolenie zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (z dnia 25 sierpnia 2006 r Dz.U. nr 171 poz z oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych) dni Warszawa 400 zł Studenci 250 zł poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Strategia Bezpieczeństwa Żywności, podstawowe założenia prawa żywnościowego. 2. Podstawowe akty prawne regulujące GHP, GMP i HACCP w Polsce i UE. 3. Terminologia związana z systemem HACCP. 4. Zasady GHP, GMP w praktyce, zasady i etapy realizacyjne systemu HACCP. 5. Praktyczne zastosowanie drzewa decyzyjnego. 6. Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, system kontroli w Polsce. 7. Podstawowe dokumenty GHP, GMP, HACCP. 8. Rola kierownictwa i pracowników w systemie HACCP 9. Korzyści z wdrożenia systemu HACCP oraz najczęściej napotykane trudności w procesie budowy i wdrażania systemu. Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 9

10 Laboratoria Pomiarowe firmieds dni Warszawa w laboratoriach pomiarowych wg ISO w laboratoriach pomiarowych wg ISO w laboratoriach pomiarowych wg ISO dni Szczecin 2 dni Bydgoszcz dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Podstawy zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2008 oraz 17025:2005, 2. Powiązania pomiędzy normą ISO 9001 a ISO 17025, 3. 8 zasad zarządzania jakością, 4. Wymagania normy ISO 17025:2005 oraz jej struktura, 5. Dokumentacja systemowa zgodna z wymaganiami normy ISO 17025:2005, 6. Akredytacja systemu zarządzania jakością w laboratorium, 7. Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO 19011, 8. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego, 9. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne), 10. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych, 11. Opracowanie planu auditu, 12. Opracowanie listy pytań kontrolnych, 13. Techniki komunikowania się, 14. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków, 15. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 17025, 16. Działania korygujące opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. Strona 10

11 Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 11

12 Systemy Zarządzania Środowiskiem firmieds Środowiskowego wg normy ISO dni Warszawa dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Podstawy zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2005, 2. Wymagania normy ISO 14001:2005 oraz jej struktura, 3. Prawodawstwo środowiskowe, 4. Zidentyfikowanie i ocena aspektów i wpływów środowiskowych, 5. Dokumentacja systemowa zgodna z wymaganiami normy ISO 14001:2005, 6. Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO 19011, 7. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego, 8. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne), 9. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych, 10. Opracowanie planu auditu, 11. Opracowanie listy pytań kontrolnych, 12. Techniki komunikowania się, 13. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków, 14. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy ISO 14001, 15. Działania korygujące opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 12

13 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji firmieds Bezpieczeństwem Informacji wg ISO dni Warszawa dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - interpretacja normy ISO 27001: Informacja w kontekście normy ISO Aktywa i zarządzanie ryzykiem. 5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 6. Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. 8. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 9. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. 10. Opracowanie planu auditu oraz listy pytań kontrolnych. 11. Techniki komunikowania się. 12. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 13. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy ISO 27001: Zebranie zamykające i raport z auditu umiejętność przeprowadzenie zebrania. 15. Działania korygujące opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 13

14 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji firmieds Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO Akredytacja IRCA A dni Warszawa Szkolenie przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o. - akredytacja IRCA A dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, lunch, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów BSI, 1. Norma ISO/IEC 27001, 2. Bezpieczeństwo informacji, 3. Ocena zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia, 4. Zarządzanie ryzykiem, 5. Wybór sposobów oceny bezpieczeństwa, 6. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, 7. Auditowanie systemów zgodnie z ISO/IEC 27001, 8. Techniki auditowania ISO/IEC 27001, 9. Kierowanie zespołem auditorów systemu ISO/IEC 27001, 10. Techniki prowadzenia wywiadów, 11. Raportowanie wyników auditu. jednostki certyfikującej BSI. Strona 14

15 Systemy Zarządzania Energią firmieds Energią wg ISO dni Warszawa dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Wprowadzenie w tematykę systemu zarządzania energią podstawy ISO 50001, 2. Podstawowe terminy z zakresu systemu zarządzania energią, 3. Etapy wdrażania systemu zarządzania energią, 4. Dokumentowanie systemu zarządzania energią, 5. Przegląd zarządzania, 6. Omówienie podstawowych wymagań normy ISO w nawiązaniu do wymagań ISO 14001, 7. Role i zakres odpowiedzialności związane z ISO 50001, 8. Korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania energią według ISO i jego certyfikacji Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 15

16 Systemy Zarządzania BHP firmieds Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN- EN 18001/OHSAS dni Warszawa dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Wprowadzenie w tematykę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N System Zarządzania - interpretacja normy PN-EN ISO 18001: Zintegrowane systemy norm PN-EN ISO 18001:2004 i ISO 9001: Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego. 6. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne). 7. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych. 8. Opracowanie planu auditu. 9. Opracowanie listy pytań kontrolnych. 10. Techniki komunikowania się. 11. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków. 12. Stwierdzenie niezgodności 13. Zebranie zamykające i raport z auditu umiejętność przeprowadzenie zebrania. 14. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących. 15. Podsumowanie Rabaty i zniżki NIE łączą się Strona 16

17 Systemy Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym zł dni Wrocław Studenci 450 zł Jakością w branży motoryzacyjnej wg ISO/TS Jakością w branży motoryzacyjnej wg ISO/TS Jakością w branży motoryzacyjnej wg ISO/TS dni Katowice 2 dni Warszawa 850 zł Studenci 450 zł 850 zł Studenci 450 zł dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 50 zł netto. 1. Wstęp: - Geneza ISO/TS 16949; - Wprowadzenie do specyfikacji motoryzacyjnej; - Podejście procesowe; 2. Wymagania specyfikacji ISO/TS (przypomnienie wymagań normy ISO 9001); 3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji omówienie poszczególnych narzędzi: - zaawansowane Planowanie Jakości APQP; - proces Zatwierdzania Części PPAP; - analiza Systemów Pomiarowych MSA; - analiza potencjalnych przyczyn POTENCJALNYCH skutków wad FMEA; - statystyczne kontrola procesu SPC; 4. Audit systemu zarządzania; 5. Cele auditu i zakresy obowiązków; 6. Auditowanie programy i procedury auditu; 7. Planowanie działań auditowych; 8. Metodyka pracy auditora wewnętrznego w branży motoryzacyjnej; 9. Techniki badania auditowego; 10. Dokumentacja auditu; 11. Zakończenie auditu; Strona 17

18 12. Formułowanie niezgodności i przygotowanie raportu; 13. Działanie poauditowe; 14. Analiza przyczyn powstania niezgodności; 15. Działania korygujące i zapobiegawcze; 16. Zadania zespołu auditorów dla wybranego procesu; 17. Podsumowanie. Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 18

19 Systemy Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym Podstawy VDA dni Wrocław 850 zł Studenci 450 zł Podstawy VDA dni Katowice 850 zł Studenci 450 zł dostęp do norm, poczęstunek kawowy, Zniżka przy jednoczesnym zapisie szkolenia Auditor procesu VDA % 1. Cel i zakres specyfikacji VDA Podejście procesowe. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia 3. Etapy audytu z podejściem procesowym (od przygotowania do zakończenia procesu audytu) 4. Niezbędne kompetencje i kwalifikacje audytorów; 5. Przeprowadzanie audytu procesu 6. Reguły oceny wraz z oceną 7. Arkusz stosowany do dokumentowania audytu procesu. Rabaty i zniżki NIE łączą się Strona 19

20 Systemy Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym Auditor procesu VDA dni Wrocław 850 zł Studenci 450 zł Auditor procesu VDA dni Katowice 850 zł Studenci 450 zł dostęp do norm, poczęstunek kawowy, Zniżka przy jednoczesnym zapisie szkolenia Podstawy VDA % 1. Planowanie audytów VDA 6.3- Analiza Potencjałów (u dostawców).reguły oceny i wyboru dostawców. Wykorzystanie arkusza excel VDA 6.3 do przygotowania analizy potencjałów; 2. Zastosowanie katalogu pytań P1 P7; 3. Przygotowanie zestawu dodatkowych pytań uzupełniających zdefiniowane pytania w P1 P7; 4. Wykorzystanie arkusza excel VDA 6.3 do przygotowania raportu z audytu procesu; 5. Wymagania klienta (wymagania VDA oraz specyficzne wymagania klienta); 6. Dokumentacja i zakończenie (audytu).działania poauditowe; 7. Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników. Rabaty i zniżki NIE łączą się Strona 20

21 i. FMEA, Lean Management Lean Management dostęp do norm, poczęstunek kawowy, Zniżka przy jednoczesnym zapisie szkolenia Podstawy VDA % 2 dni Wrocław 850 zł Studenci 450 zł 1. Filozofia Lean Manufacturing; a. Podstawy metodologii; b. Tradycyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, a podejście Lean; c. Toyota Way; d. Cel i korzyści; e. Bariery wdrożenia; f. 3*M Muri, Mura, Muda; g. 7 rodzajów marnotrawstwa; h. Założenia Lean Management; i. Etapy wdrożenia; j. 5 etapów odchudzania przedsiębiorstwa; k. Podstawowe techniki i narzędzia m.in. 5S, Kaizen; 2. Metoda 5S; a. Gra 5S; b. Cel, idea i korzyści; c. Zasady; d. Etapy wdrożenia: Selekcja, Sortowanie, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina; 3. Zarządzanie w kulturze Lean Management; a. Praca zespołowa; b. Wybór zespołu; c. Etapy formowania zespołu; d. Rola lidera Lean Management; e. Cechy efektywnego zespołu; f. Cechy nieefektywnego zespołu Lean Management; g. Spotkanie zespołu, komunikacja;; h. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji za pomocą narzędzi: burza mózgów, Diagram Ishikawy, metoda 5*Why, Szeregowanie priorytetów Strona 21

22 Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 22

23 Narzędzia jakościowe Narzędzia jakościowe - moduł I - SPC, zł 2 dni Wrocław MSA Studenci 450 zł Narzędzia jakościowe - moduł I - SPC, MSA dostęp do norm, poczęstunek kawowy, Zniżka przy jednoczesnym zapisie na dwa moduły 10% 2 dni Katowice 850 zł Studenci 450 zł 1. SPC statystyczne sterowanie procesem a. Podstawowe definicje SPC b. Zmienność procesu i jej przyczyny c. Karty kontrolne dla zmiennych atrybutowych d. Karty kontrolne dla zmiennych liczbowych e. Rozkłady występujące w procesach f. Omówienie wskaźników zdolności - Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk g. Interpretacja wyników 2. MSA analiza systemów pomiarowych a. Podstawowe pojęcia związane z MSA b. Przyczyny niedokładności pomiarów c. Skutki błędów pomiarów d. Wielkość błędu pomiarowego e. Powtarzalność a odtwarzalność f. Rozrzut wyników pomiarów g. Rodzaje analizy MSA h. Wymagania co do systemu pomiarowego Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 23

24 Narzędzia jakościowe Narzędzia jakościowe - moduł II - PPAP, zł APQP, FMEA (zalecane ukończenie 2 dni Wrocław Studenci 450 zł modułu I) Narzędzia jakościowe - moduł II - PPAP, APQP, FMEA (zalecane ukończenie modułu I) dni Katowice 850 zł Studenci 450 zł dostęp do norm, poczęstunek kawowy, Zniżka przy jednoczesnym zapisie na dwa moduły 10%. 1. FMEA Analiza przyczyn i skutków potencjalnych błędów: a. FMEA jako narzędzie zapobiegania; b. Tworzenie zespołu FMEA: kontrola projektów; nadzorowanie zmian; c. Podstawowe rodzaje FMEA: FMEA projektu; FMEA procesu; d. FMEA a zmiany w procesie; e. Ocena ryzyka i wyznaczanie współczynnika RPN; f. Wykonanie przykładowej analizy FMEA; 2. PPAP Zatwierdzanie detali (części) produkcyjnych; a. Ogólne zasady zatwierdzania części; b. Typowe dokumenty PPAP (omówienie, przykłady; c. Poziomy przedłożenia; d. Wyniki zatwierdzenia; e. Ponowne przedłożenia; f. Specyficzne wymagania klienta (CSR) a PPAP; 1. APQP - Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu: a. Informacje wstępne; b. Wymagania klienta w procesie APQP; c. Etapy procesu APQP: organizowanie zespołu; zasady komunikowania się; planowanie; Strona 24

25 projektowanie i rozwój produktu; projektowanie i opracowanie procesu; zatwierdzenie produktu i procesu; ocena zwrotna i działania korygujące; d. Trylogia dokumentów APQP: Flow-Chart - FMEA - Plan kontroli; e. Omówienie przykładowej procedury APQP; Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 25

26 Zintegrowane Systemy Zarządzania Auditor/Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001, oraz PN-N dni Warszawa 850 zł Studenci 450 zł dostęp do norm, poczęstunek kawowy, 1. Wstęp do Systemów Zarządzania; 2. System Zarządzania Jakością - wymagania normy ISO 9001:2008; 3. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością oraz zapisy w ISO 9001:2008; 4. System Zarządzania Środowiskowego - wymagania normy ISO 14001:2005; 5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego; 6. Zapisy w ISO 14001:2005; 7. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wymagania normy PN-N/OHSAS 18001:2004; 8. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy; 9. Zapisy w PN-N/OHSAS 18001:2004; 10. Integracja Systemów Zarządzania; 11. Cechy wspólne ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001; 12. Audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania; 13. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego; 14. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne); 15. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych; 16. Opracowanie planu auditu oraz listy pytań kontrolnych; 17. Techniki komunikowania się; 18. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków; Rabaty i zniżki NIE łączą się. Strona 26

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Styczeń 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO 9001

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo