Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia r. XVII zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 28/PB/15 z dnia r. XVIII zm. wprowadzona Uchwałą Nr 56/PB/15 z dnia r. XIX zm. wprowadzona Uchwałą Nr 71/PB/15 z dnia r. XX zm. wprowadzona Uchwałą Nr 77/PB/15 z dnia r. Łowicz 2014 r.

2 DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe standardowe/młodzieżowe Rozdział 1.2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i rachunki a, vista Rozdział Rachunki oszczędnościowe prowadzone dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, szkolnych kas oszczędnościowych Rozdział 1.3 Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych Rozdział 1.4 Wydawanie i obsługa kart Karta własna Karta kredytowa (VISA Classic) Karty płatnicze Rozdział 1.5 Kredyty Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym debet odnawialny dopuszczalne saldo debetowe w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy Dla Ciebie Pożyczka Trafiona Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku lub kaucją pieniężną Kredyt Mieszkaniowy Remontowy Kredyt gotówkowy Wakacyjny udzielany do 20 września 2015 r. Rozdział 1.6 Kredyty zabezpieczone hipotecznie Kredyt mieszkaniowy Kredyt konsumpcyjny Kredyt konsolidacyjny Rozdział 1.7 Kredyty z dofinansowaniem Kredyt z dofinansowaniem z WFOŚiGW DZIAŁ II. OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 2.1 Rachunki rozliczeniowe rolników Rozdział 2.2 Rachunki rozliczeniowe z wyłączeniem rachunków rolników Rozdział 2.3 Rachunki lokat terminowych Rozdział 2.4 Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków rozliczeniowych i lokat terminowych Rozdział 2.5 Wydawanie i obsługa kart Karta własna dla rolników Karta VISA Business Electron paywave z wyłączeniem rolników Karta VISA Business Electron paywave dla rolników Karta VISA Business Electron (Karty wydane do rachunku bieżącego dla przedsiębiorców (debetowe)) Karta VISA Business Electron (Karty wydane do rachunku bieżącego dla rolników (debetowe)) Karty Charge (MasterCard Business) Karty wydane do rachunku bieżącego Rozdział 2.6 Kredyty Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt rewolwingowy Kredyt obrotowy Gospodarz Kredyt obrotowy Hodowca 2

3 2.6.7 Kredyt obrotowy Hodowca-Tucz Kontraktowy Kredyt obrotowy Hodowca Trzody Chlewnej-Animex Kredyt obrotowy EuRolPol Kredyt inwestycyjny Nasza Ziemia Kredyt inwestycyjny Moja Inwestycja Kredyt inwestycyjny Wspólnota Mieszkaniowa Kredyt dla JST w rachunku bieżącym Kredyt konsolidacyjny Kredyt obrotowy Klęska Kredyt płatniczy Kredyt inwestycyjno-obrotowy Kredyt obrotowy/inwestycyjny* OSM EkoŁowiczanka Rozdział 2.7 Kredyty z dofinansowaniem Kredyty z dofinansowaniem z WFOŚiGW Kredyt unijny z dofinansowaniem do częściowej spłaty kapitału Kredyty (obrotowe i inwestycyjne) z dofinansowaniem ARiMR do oprocentowania kredytów Kredyty inwestycyjne z dofinansowaniem ARiMR do częściowej spłaty kapitału ( CSK ) Rozdział 2.7a Gwarancje i poręczenia Rozdział 2.8 Kredyty dla osób fizycznych (nie dotyczy aktualnej oferty banku) Kredyt gotówkowy remont i modernizacja mieszkań udzielony do r Kredyt gotówkowy Bezpieczny kredyt udzielony do r Pożyczka w dziesiątkę udzielona do r Kredyt Kolektory słoneczne z dofinansowaniem do częściowej spłaty kapitału z NFOŚiGW udzielony do r. Rozdział 2.9 Kredyty dla przedsiębiorców (nie dotyczy aktualnej oferty banku) Klęska 2013 udzielony do r Kredyty preferencyjne (obrotowe i inwestycyjne) z dofinansowaniem do oprocentowania z ARiMR udzielone do r Kredyty preferencyjne (obrotowe i inwestycyjne) z dofinansowaniem do oprocentowania z ARiMR udzielone od do r Kredyty inwestycyjne w ramach PROW z dofinansowaniem do częściowej spłaty kapitału udzielone do r Kredyty Kolektory Słoneczne dla Wspólnot Mieszkaniowych z dofinansowaniem do częściowej spłaty kapitału z NFOŚiGW udzielone do r. DZIAŁ III. CZYNNOŚCI NIE ZWIĄZANE ZE STANDARDOWĄ OBSŁUGĄ RACHUNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ BANK SPÓLDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ W ŁOWICZU DZIAŁ IV. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE -WALUTY WYMIENIALNE Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych Rozdział 2. Inkaso Rozdział 3. Akredytywa dokumentowa Rozdział 4. Rachunki walutowe Rozdział 5. Zlecenia różne 3

4 DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1.1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe standardowe/młodzieżowe Lp. Wyszczególnienie Otwarcie i prowadzenie 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (nie dotyczy konta młodzieżowego) 3,00 zł * 3. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta, w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia Wpłaty i wypłaty 4. Wpłata gotówkowa 5. Wypłata gotówkowa Przelewy 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w Banku 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym Banku: 1) złożony w formie papierowej 2) złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) realizowany w systemie SORBNET (złożony wyłącznie w formie papierowej): - w kwocie poniżej 1 mln zł - w kwocie od 1 mln zł 4) przelew ekspresowy ( BlueCash ) Zlecenia stałe 8. Złożenie zlecenia stałego 9. Realizacja zlecenia stałego przez: 1) Bank na rachunek prowadzony w: - Banku - innym banku 2) system bankowości internetowej na rachunek prowadzony w: - Banku - innym banku 4 3,00 zł 20,00 zł 1,50 zł 10. Zmiana zlecenia stałego 11. Odwołanie zlecenia stałego Polecenie zapłaty 12. Za przyjęcie polecenia zapłaty 13. Za realizację polecenia zapłaty 1,00 zł 14. Za jednorazowe odwołanie polecenia zapłaty 15. Za odwołanie polecenia zapłaty Usługi bankowości internetowej i telefonicznej 16. Uruchomienie usługi Internet Banking (jednorazowo) 17. Udostępnienie systemu bankowości telefonicznej (Bankofon) 18. Dostęp do systemu bankowości internetowej (miesięcznie) 19. Dostęp do systemu bankowości telefonicznej (Bankofon) 20. Za SMS (za każdy SMS) 0,20 zł 21. Wydanie listy haseł jednorazowych do systemu bankowości internetowej: - odbiór w banku 2,00 zł

5 - wysłana pocztą 7,00 zł 22. Zablokowanie i odblokowanie dostępu do systemu bankowości internetowej 23. Wizyta serwisanta banku na wniosek klienta dotyczy usługi Internet Banking * koszty dojazdu od Oddziału do klienta liczone przez Oddział według zasad rozliczania delegacji służbowej 20,00 zł + koszty dojazdu* * opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty/zamknięty 5

6 Rozdział 1.2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i rachunki a vista Lp. Wyszczególnienie Otwarcie i prowadzenie 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. 1) Likwidacja rachunku z wyjątkiem rachunku, o którym mowa w pkt 2 2) Likwidacja wkładu terminowego potwierdzonego książeczką 3,00 zł oszczędnościową Wpłaty i wypłaty 4. Wpłata gotówkowa 5. Wypłata gotówkowa Przelewy 6. Przelew na rachunek prowadzony w: 1) Banku 2) innym banku w związku z likwidacją lokaty/książeczki 7. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja należności) 8. Umorzenie utraconej książeczki Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku umorzenia książeczki a vista, na której stan środków jest nie większy niż i klient nie jest zainteresowany dalszym prowadzeniem rachunku 20,00 zł 6

7 Rozdział Rachunki oszczędnościowe prowadzone dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, szkolnych kas oszczędnościowych Lp. Wyszczególnienie Otwarcie i prowadzenie 1. 1a. Otwarcie rachunku z wyłączeniem SKO Otwarcie rachunku dla SKO 2. 2a. Prowadzenie rachunku z wyłączeniem SKO Prowadzenie rachunku dla SKO 7,00 zł 3. Likwidacja rachunku Wpłaty i wypłaty 4. Wpłata gotówkowa 5. Wypłata gotówkowa Przelewy 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w Banku 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym Banku: 1) złożony w formie papierowej 2) złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) realizowany w systemie SORBNET (złożony wyłącznie w formie papierowej): - w kwocie poniżej 1 mln zł - w kwocie od 1 mln zł 4) przelew ekspresowy ( BlueCash ) 8. Umorzenie utraconej książeczki Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku umorzenia książeczki a vista, na której stan środków jest nie większy niż i klient nie jest zainteresowany dalszym prowadzeniem rachunku Usługi bankowości internetowej i telefonicznej 3,00 zł 20,00 zł 9. Uruchomienie usługi Internet Banking (jednorazowo) 10. Udostępnienie systemu bankowości telefonicznej (Bankofon) 11. Dostęp do systemu bankowości internetowej (miesięcznie) 12. Dostęp do systemu bankowości telefonicznej (Bankofon) 13. Za SMS (za każdy SMS) 0,20 zł 14. Wydanie listy haseł jednorazowych do systemu bankowości internetowej: - odbiór w banku - wysłana pocztą 15. Zablokowanie i odblokowanie dostępu do systemu bankowości internetowej Wizyta serwisanta banku na wniosek klienta dotyczy usługi 16. Internet Banking * koszty dojazdu od Oddziału do klienta liczone przez Oddział według zasad rozliczania delegacji służbowej 2,00 zł 7,00 zł 20,00 zł + koszty dojazdu* * opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty/zamknięty. 7

8 Rozdział 1.3 Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych Lp. Wyszczególnienie 1. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa do rachunku (opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są w dniu zawierania umowy, zakładaniu rachunku) Uwaga: zmiana pełnomocnika polegająca na odwołaniu jednego i ustanowieniu nowego pełnomocnika w tym samym dniu traktowana jest jako zmiana i pobierana jest jedna opłata. 2. Za poszukiwanie, na żądanie osób uprawnionych, rachunków i (lub) udzielenie informacji o saldzie itp. 3. Przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny i indywidualnego na wspólny 4. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych posiadacza rachunku, pełnomocnika 5. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy. W przypadku złożenia dyspozycji jednocześnie na kilku rachunkach pobierana jest tylko jedna opłata. 6. Blokada środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia 0,50 % 30,00 zł udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 7. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 8. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 9. 1) Zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby korzystającej - - z produktów/usług BSZŁ w Łowiczu 2) Odwołanie zastrzeżenia, o którym mowa w pkt. 1 30,00 zł - - 8

9 Rozdział 1.4 Wydawanie i obsługa kart Karta własna Lp. Wyszczególnienie 1. Wydanie karty: 1) Posiadaczowi/ Współposiadaczowi 2) Pełnomocnikowi 2. Używanie karty przez: 1) Posiadacza/ Współposiadacza 2) Pełnomocnika Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym wydanie karty (pierwszej i wznowionej) nastąpiło po 25 dniu miesiąca 2,00 zł miesięcznie 3. Ekspresowe wydanie karty 30,00 zł 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 12,00 zł 5. Zastrzeżenie karty 6. Odblokowanie karty 2,50 zł 7. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 8. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe 9

10 1.4.2 Karta kredytowa (VISA Classic) Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty obowiązująca 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) 1) głównej za każdą kartę 2) dołączonej (BS) 1 2. Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy 1) głównej rok ważności karty 5 2) dołączonej (pierwszej i 5 wznowionej) (FDP) 2 3. Wydanie nowej karty w miejsce: 1) utraconej za każdą kartę (BS) 1 2 2) uszkodzonej 5 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę (FDP) Wznowienie karty za każdą kartę (BS) 1 6. Zastrzeżenie karty - 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych naliczana od wypłacanej 3,00% 6,00 zł 2) w kasach banków SGB*) kwoty, pobierana w dniu 3,00% 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) rozliczenia operacji 3,00% 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2*) (FDP) 2 3,00% 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3,00% 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę (FDP) 2 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - (BS) Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN (BS) Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową (FDP) Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro za każde upomnienie/wezwanie (BS) 1 za każde zestawienie (FDP) 2 naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 5,00% 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) zgodnie z rzeczywistymi kosztami 1,00% *) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 1 Podmiot naliczający opłatę (BS) - Bank Spółdzielczy 2 Podmiot naliczający opłatę (FDP) - First Data Polska 10

11 1.4.3 Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Visa Electron Visa Electron MasterCard paywave Debit PayPass Visa Electron młodzieżowa Visa Electron paywave młodzieżowa MasterCard Debit PayPass młodzieżowa Maestro 1. Wydanie kart dla:. 1) posiadacza rachunku 2) współposiadacza za każdą kartę rachunku*) 3) osoby wskazanej*) 20,00 zł 1 20,00 zł 20,00 zł 2. Użytkowanie karty:**) miesięcznie Visa Electron Visa Electron- 3,00 zł paywave 4,00 zł 2,00 zł MasterCard Debit PayPass 3,00 zł Visa Electron młodzieżowa 1,00 zł Visa Electron paywave młodzieżowa. 2,00 zł MasterCard Debit PayPass młodzieżowa 1,00 zł 3. Wydanie nowej karty w za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł miejsce utraconej, zastrzeżonej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 4. Zastrzeżenie karty - 5. Wznowienie karty za każdą kartę 20,00 zł Visa Electron paywave 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 6. Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN za każdą przesyłkę 7. Zmiana limitów operacji za każdą bezgotówkowych lub wypłat zmianę gotówki na wniosek klienta 8. Wydanie pierwszego za każdy numeru PIN numer PIN 9. Wydanie nowego numeru za każdy PIN numer PIN 10. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 11. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą 1) w bankomatach banków wypłatę, SGB oraz BPS S.A. i pobierana w zrzeszonych banków dniu Spółdzielczych rozliczenia 2) w kasach banków operacji SGB***) Visa Electron paywave młodzieżowa ,00 zł - 4,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż 1,30 zł 2% 1,30 zł 1,30 zł 11

12 wskazane w pkt 1) 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2***) naliczana od wypłacanej kwoty 3,00% 4,50 zł 4,50 zł 3,00% 4,50 zł 3,00% 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 12. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każde sprawdzenie 3,00% 4,50 zł 3,00% 3,00% 4,50 zł 3,00% 4,50 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 13. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w 1% 1% bez prowizji bez prowizji walucie obcej innej niż euro Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 16. Zestawienie transakcji miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł przesłane do klienta 17. Przesłanie ponownego za każde zestawienia transakcji na życzenie klienta zestawienie 18. Wysokość limitów bezpieczeństwa : 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS: - Visa Elektron ,00 zł Visa Elektron młodzieżowa 5.000,00 zł Visa Elektron paywave ,00 zł Visa Elektron paywave młodzieżowa ,00 zł MasterCard Debit PayPass ,00 zł - - MasterCard Debit ,00 zł - młodzieżowa Maestro ,00 zł 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach: - Visa Elektron 7.000,00 zł Visa Elektron młodzieżowa 3.000,00 zł Visa Elektron paywave ,00 zł Visa Elektron paywave ,00 zł - - młodzieżowa - - MasterCard Debit PayPass ,00 zł - - MasterCard Debit ,00 zł - młodzieżowa - Maestro ,00 zł *) - nie dotyczy kart młodzieżowych **) - opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym nastąpiło wydanie karty ***) - pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat z POS 12

13 Rozdział 1.5 Kredyty Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Lp. Wyszczególnienie minimalna Prowizja przygotowawcza: - za przygotowanie i zawarcie umowy 2,50% od kwoty przyznanego 2. Prowizja za odnowienie limitu na kolejne 12 miesięcy 3. Opłata za czynności zawiązane ze zmianą na wniosek Klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego 2,50% od kwoty odnowionego limitu od kwoty objętej zmianą warunków umowy nie więcej niż 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 4. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 5. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 6. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 7. Inne opłaty: - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 8. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 13

14 1.5.2 Debet odnawialny dopuszczalne saldo debetowe w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Lp. Wyszczególnienie minimalna Prowizja przygotowawcza: - za przygotowanie i zawarcie umowy debetu 1 2. Opłata za czynności zawiązane ze zmianą na wniosek Klienta warunków spłaty należności z tytułu udzielonego debetu 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik od kwoty objętej zmianą warunków umowy nie więcej niż 700,00 zł 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o debet 6. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 14

15 1.5.3 Kredyt gotówkowy Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : 1) z terminem spłaty do 3 lat 2) powyżej 3 do 8 lat od kwoty przyznanego 3,00% od kwoty przyznanego 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty objętej zmianą warunków umowy 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 15

16 1.5.4 Kredyt gotówkowy Dla Ciebie Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : 1) z terminem spłaty do 3 lat 2) powyżej 3 do 6 lat 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego 1,00% od kwoty przyznanego od kwoty przyznanego od kwoty objętej zmianą warunków umowy 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 16

17 1.5.5 Pożyczka Trafiona Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy pożyczki: z terminem spłaty do 1 roku 1,00% od kwoty przyznanej pożyczki 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonej pożyczki 2) zabezpieczenia od kwoty objętej zmianą warunków umowy 100,00 zł 700,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 17

18 1.5.6 Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy 1,00% od kwoty przyznanego 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty objętej zmianą warunków umowy 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 18

19 1.5.7 Kredyt mieszkaniowy Remontowy Lp. Wyszczególnienie 1. Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : z terminem spłaty do 15 lat 1,00% od kwoty przyznanego 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty objętej zmianą warunków umowy 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt Inne opłaty: - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30,00 zł 19

20 1.5.8 Kredyt gotówkowy Wakacyjny - udzielany od 20 maja do 20 września 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : 1) dla klientów posiadających ROR/rachunek bieżący w Banku - z terminem spłaty do 2 lat 3,00% od kwoty przyznanego 2) dla klientów nie posiadających ROR/rachunku bieżącego w Banku - z terminem spłaty do 2 lat 4,00% od kwoty przyznanego 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty objętej zmianą warunków umowy 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 20

21 Rozdział 1.6 Kredyty zabezpieczone hipotecznie Kredyt mieszkaniowy Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : 2. 1) z terminem spłaty do 10 lat 1,00% od kwoty przyznanego 2) powyżej 10 do 25 lat 1,50% od kwoty przyznanego Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty objętej zmianą warunków umowy 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 700,00 zł 3. Promesa udzielenia 100,00 zł 4. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 5. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 6. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 7. Inne opłaty: - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 8. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 21

22 1.6.2 Kredyt konsumpcyjny Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : 2. 1) z terminem spłaty do 5 lat od kwoty przyznanego 2) powyżej 5 do10 lat 3,00% od kwoty przyznanego Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty objętej zmianą warunków umowy 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) - za każde upomnienie/wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 22

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE Puck. dnia 02.05.2009 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENINE Rodzaj czynnoci/ usług Stawka Prowizje 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki

Bardziej szczegółowo