Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r.

2 DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe standardowe/młodzieżowe Rozdział 1.2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i rachunki a, Vista Rozdział Rachunki oszczędnościowe prowadzone dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych Rozdział 1.3 Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych Rozdział 1.4 Wydawanie i obsługa kart Karta własna Karta VISA Electron paywave Karta VISA Electron paywave młodzieżowa Karta kredytowa (VISA Classic) Karty płatnicze Rozdział 1.5 Kredyty Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym debet odnawialny dopuszczalne saldo debetowe w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy Dla Ciebie Pożyczka Trafiona Kredyt gotówkowy remont i modernizacja mieszkań ( nie dotyczy aktualnej oferty banku) Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku lub kaucją pieniężną Kredyt gotówkowy Bezpieczny kredyt (nie dotyczy aktualnej oferty banku) Pożyczka w dziesiątkę (nie dotyczy aktualnej oferty banku) Kredyt Mieszkaniowy Remontowy Rozdział 1.6 Kredyty zabezpieczone hipotecznie Kredyt mieszkaniowy Kredyt konsumpcyjny Kredyt konsolidacyjny Rozdział 1.7 Kredyty z dofinansowaniem Kredyt z dofinansowaniem z WFOŚiGW Kredyt Kolektory słoneczne z dofinansowaniem do częściowej spłaty kapitału z NFOŚiGW DZIAŁ II. OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 2.1 Rachunki rozliczeniowe rolników Rozdział 2.2 Rachunki rozliczeniowe z wyłączeniem rachunków rolników Rozdział 2.3 Rachunki lokat terminowych Rozdział 2.4 Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków rozliczeniowych i lokat terminowych Rozdział 2.5 Wydawanie i obsługa kart Karta własna dla rolników Karta VISA Business Electron paywave z wyłączeniem rolników Karta VISA Business Electron paywave dla rolników Karta VISA Business Electron (Karty wydane do rachunku bieżącego dla 2

3 przedsiębiorców (debetowe) Karta VISA Business Electron (Karty wydane do rachunku bieżącego dla rolników (debetowe) Karty Charge (MasterCard Business) Karty wydane do rachunku bieżącego Rozdział 2.6 Kredyty Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt rewolwingowy Kredyt obrotowy Gospodarz Kredyt obrotowy Hodowca Kredyt obrotowy Hodowca-Tucz Kontraktowy Kredyt obrotowy Hodowca Trzody Chlewnej-Animex Kredyt obrotowy EuRolPol Kredyt inwestycyjny Nasza Ziemia Kredyt inwestycyjny Moja Inwestycja Kredyt inwestycyjny Wspólnota Mieszkaniowa Kredyt dla JST w rachunku bieżącym Kredyt konsolidacyjny Klęska 2013 (nie dotyczy aktualnej oferty banku) Klęska 2014 Rozdział 2.7 Kredyty z dofinansowaniem Kredyty preferencyjne (obrotowe i inwestycyjne) z dofinansowaniem do oprocentowania z ARiMR Kredyty preferencyjne (obrotowe i inwestycyjne) z dofinansowaniem do oprocentowania z ARiMR udzielane od 18 września 2012 r Kredyty preferencyjne (inwestycyjne) z dofinansowaniem do częściowej spłaty kapitału (CSK) z ARiMR Kredyty z dofinansowaniem z WFOŚiGW Kredyty inwestycyjne w ramach PROW z dofinansowaniem do częściowej spłaty kapitału Kredyty Kolektory Słoneczne dla Wspólnot Mieszkaniowych z dofinansowaniem do częściowej spłaty kapitału z NFOŚiGW 2.8. Gwarancje i poręczenia 2.9. Wykup wierzytelności - Factoring DZIAŁ III. CZYNNOŚCI NIE ZWIĄZANE ZE STANDARDOWĄ OBSŁUGĄ RACHUNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ BANK SPÓLDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ W ŁOWICZU DZIAŁ IV. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE -WALUTY WYMIENIALNE Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych Rozdział 2. Inkaso Rozdział 3. Akredytywa dokumentowa Rozdział 4. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych Rozdział 5. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Rozdział 6. Rachunki walutowe Rozdział 7. Zlecenia różne 3

4 DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1.1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe standardowe/młodzieżowe Lp. Wyszczególnienie min. maks Otwarcie i prowadzenie 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (nie dotyczy konta młodzieżowego) 3,00 zł * 3. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta, w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia Wpłaty i wypłaty 4. Wpłata gotówkowa 5. Wypłata gotówkowa Przelewy 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w Banku 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym Banku: 1) złożony w formie papierowej 3,00 zł 2) złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) realizowany w systemie SORBNET (złożony wyłącznie w formie papierowej): - w kwocie poniżej 1 mln zł - w kwocie od 1 mln zł 4) przelew ekspresowy ( BlueCash ) Zlecenia stałe 8. Złożenie zlecenia stałego 9. Realizacja zlecenia stałego przez: 1) Bank na rachunek prowadzony w: - Banku - innym banku 2) system bankowości internetowej na rachunek prowadzony w: - Banku - innym banku 4 20,00 zł 1,50 zł 10. Zmiana zlecenia stałego 11. Odwołanie zlecenia stałego Polecenie zapłaty 12. Za przyjęcie polecenia zapłaty 13. Za realizację polecenia zapłaty 1,00 zł 14. Za jednorazowe odwołanie polecenia zapłaty 15. Za odwołanie polecenia zapłaty Usługi bankowości internetowej i telefonicznej 16. Uruchomienie usługi Internet Banking (jednorazowo) 17. Udostępnienie systemu bankowości telefonicznej (Bankofon) 18. Dostęp do systemu bankowości internetowej (miesięcznie) 19. Dostęp do systemu bankowości telefonicznej (Bankofon) 20. Za SMS (za każdy SMS) 0,20 zł 21. Wydanie listy haseł jednorazowych do systemu bankowości

5 internetowej: - odbiór w banku - wysłana pocztą 22. Zablokowanie i odblokowanie dostępu do systemu bankowości internetowej 2,00 zł 7,00 zł 23. Wizyta serwisanta banku na wniosek klienta dotyczy usługi Internet Banking * koszty dojazdu od Oddziału do klienta liczone przez Oddział według zasad rozliczania delegacji służbowej 20,00 zł + koszty dojazdu* * opłata nie jest pobierana za miesiąc w którym rachunek został otwarty/zamknięty 5

6 Rozdział 1.2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i rachunki a vista Lp. Wyszczególnienie min. maks Otwarcie i prowadzenie 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. 1) Likwidacja rachunku z wyjątkiem rachunku, o którym mowa w pkt 2 2) Likwidacja wkładu terminowego potwierdzonego książeczką 3,00 zł oszczędnościową Wpłaty i wypłaty 4. Wpłata gotówkowa 5. Wypłata gotówkowa Przelewy 6. Przelew na rachunek prowadzony w: 1) Banku 2) innym banku w związku z likwidacją lokaty/książeczki 7. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw ( cesja należności) 8. Umorzenie utraconej książeczki Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku umorzenia książeczki a vista, na której stan środków jest nie większy niż i klient nie jest zainteresowany dalszym prowadzeniem rachunku 20,00 zł 6

7 Rozdział Rachunki oszczędnościowe prowadzone dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, szkolnych kas oszczędnościowych Lp. Wyszczególnienie min. maks Otwarcie i prowadzenie 1. 1a. Otwarcie rachunku z wyłączeniem SKO Otwarcie rachunku dla SKO 2. 2a. Prowadzenie rachunku z wyłączeniem SKO Prowadzenie rachunku dla SKO 7,00 zł 3. Likwidacja rachunku Wpłaty i wypłaty 4. Wpłata gotówkowa 5. Wypłata gotówkowa Przelewy 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w Banku 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym Banku: 1) złożony w formie papierowej 2) złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) realizowany w systemie SORBNET (złożony wyłącznie w formie papierowej): - w kwocie poniżej 1 mln zł - w kwocie od 1 mln zł 4) przelew ekspresowy ( BlueCash ) 8. Umorzenie utraconej książeczki Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku umorzenia książeczki a vista, na której stan środków jest nie większy niż i klient nie jest zainteresowany dalszym prowadzeniem rachunku Usługi bankowości internetowej i telefonicznej 7 3,00 zł 20,00 zł 9. Uruchomienie usługi Internet Banking (jednorazowo) 10. Udostępnienie systemu bankowości telefonicznej (Bankofon) 11. Dostęp do systemu bankowości internetowej (miesięcznie) 12. Dostęp do systemu bankowości telefonicznej (Bankofon) 13. Za SMS (za każdy SMS) 0,20 zł 14. Wydanie listy haseł jednorazowych do systemu bankowości internetowej: - odbiór w banku - wysłana pocztą 2,00 zł 7,00 zł 15. Zablokowanie i odblokowanie dostępu do systemu bankowości 16. internetowej Wizyta serwisanta banku na wniosek klienta dotyczy usługi Internet Banking * koszty dojazdu od Oddziału do klienta liczone przez Oddział według zasad rozliczania delegacji służbowej 20,00 zł + koszty dojazdu*

8 Rozdział 1.3 Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych Lp. Wyszczególnienie min. maks Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa do rachunku (opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są w dniu zawieraniu umowy, zakładaniu rachunku) 2. Za poszukiwanie, na żądanie osób uprawnionych, rachunków i (lub) udzielenie informacji o saldzie itp. 3. Przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny i indywidualnego na wspólny 4. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych posiadacza rachunku, pełnomocnika 5. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy. 6. Blokada środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 0,50 % 30,00 zł 7. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 8. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 8

9 Rozdział 1.4 Wydawanie i obsługa kart Karta własna Lp. Wyszczególnienie min. maks Wydanie karty: 1) Posiadaczowi/ Współposiadaczowi 2) Pełnomocnikowi 2. Używanie karty przez: 1) Posiadacza/ Współposiadacza 2) Pełnomocnika Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym wydanie karty (pierwszej i wznowionej) nastąpiło po 25 dniu miesiąca 2,00 zł miesięcznie 3. Ekspresowe wydanie karty 30,00 zł 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 12,00 zł 5. Zastrzeżenie karty 6. Odblokowanie karty 2,50 zł 7. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 8. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe 9

10 1.4.2 Karta VISA Electron paywave Lp. Wyszczególnienie opłaty Pakiet podstawowy Wydanie Karty: 1) Posiadaczowi Rachunku 2) Użytkownikowi Karty 1 2. Użytkowanie Karty: 1) do r. 3,00 zł* miesięcznie 2) od r. 4,00 zł* miesięcznie 3. Zestawienie transakcji przesłane do klienta 2,50 zł miesięcznie 4. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 4 za każdą przesyłkę 5. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 20,00 zł 6. Zastrzeżenie Karty 7. Wydanie duplikatu Karty 20,00 zł 8. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty 9. Zmiana PIN u do Karty 4,50 zł za każdą zmianę 10. Odblokowanie Karty 11. Wznowienie Karty 20,00 zł 12. Transakcje bezgotówkowe 13. Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających w kasach SGB-Bank S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych w bankomatach obcych w kraju w kasach obcych w kraju 1,50 zł nie mniej niż nie mniej niż 4,50 zł 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą 3,00% nie mniej niż 14. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back 15. Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonanych kartą Informacje dodatkowe: 16. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS ,00 zł 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach 7 000,00 zł 17. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 4 sztuki 2) limit wartościowy 200,00 zł 18. Maksymalna wartość transakcji typu Cash back 200,00 zł * - opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym nastąpiło wydanie Karty, 10

11 1.4.3 Karta VISA Electron paywave młodzieżowa Lp. Wyszczególnienie opłaty Pakiet podstawowy Wydanie Karty Użytkownikowi Karty 2. Użytkowanie Karty: 1) do r. 2) od r. 3. Zestawienie transakcji przesłane do klienta 1,00 zł* miesięcznie 2,00 zł* miesięcznie 2,50 zł miesięcznie 4. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 4 za każdą przesyłkę 5. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 1 6. Zastrzeżenie Karty 7. Wydanie duplikatu Karty 1 8. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty 9. Zmiana PIN u do Karty 3,50 zł za każdą zmianę 10. Odblokowanie Karty 3,00 zł 11. Wznowienie Karty 12. Transakcje bezgotówkowe 13. Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, 2) w kasach SGB-Bank S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 1,50 zł 3) w bankomatach obcych w kraju nie mniej niż 4) w kasach obcych w kraju nie mniej niż 4,50 zł 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą 3,00% nie mniej niż 14. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back 15. Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych Kartą Informacje dodatkowe: 16. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 11

12 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS ,00 zł 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach 7 000,00 zł 17. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 4 sztuki 2) limit wartościowy 200,00 zł 18. Maksymalna wartość transakcji typu cash back 200,00 zł *- opłata nie jest pobierana w miesiącu w którym nastąpiło wydanie Karty, 12

13 1.4.4 Karta kredytowa ( VISA Classic) Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty obowiązująca 1. Wydanie karty ( głównej lub dołączonej) za każdą kartę 1) głównej 2) dołączonej 2. Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy 1) głównej rok ważności karty 5 2) dołączonej (pierwszej i 5 wznowionej) 3. Wydanie nowej karty w miejsce: 1) utraconej za każdą kartę 2 2) uszkodzonej 5 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 2 5. Wznowienie karty za każdą kartę 5 6. Zastrzeżenie karty - 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych naliczana od wypłacanej 3,00% min. 6,00 zł 2) w kasach banków SGB*) kwoty, pobierana w dniu 3,00% min. 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) rozliczenia operacji 3,00% min. 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2*) 3,00% min. 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3,00% min. 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 11. Przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie 40,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 14. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty za każde wezwanie zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde zestawienie życzenie klienta 5,00% min. 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,00% *) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 13

14 1.4.5 Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Visa Electron MasterCard Debit PayPass Visa Electron młodzieżowa MasterCard Debit PayPass młodzieżowa Maestro 1. Wydanie kart dla: za każdą kartę. 1) posiadacza rachunku 2) współposiadacza rachunku*) 3) osoby wskazanej*) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2. Użytkowanie karty:** miesięcznie Visa Electron-3,00 zł Visa Electron młodzieżowa-1,00 zł MasterCard Debit PayPass 3,00 zł MasterCard Debit PayPass młodzieżowa 1,00 zł 2,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 4. Zastrzeżenie karty - 5. Wznowienie karty za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 6. Ekspresowe przesłanie karty lub nr za każdą PIN przesyłkę 7. Zmiana limitów operacji za każdą zmianę bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł PIN 9. Wydanie nowego numeru za każdy numer 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1) 11. Opłata z a wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków Spółdzielczych PIN za każdą zmianę za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 2) w kasach banków SGB***) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł wskazane w pkt 1) 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2***) naliczana od wypłacanej kwoty 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min.4,50 zł 3,00% min.4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min.4,50 zł 3,00% min.4,50 zł 14

15 12. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 13. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1) za każde sprawdzenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1,00 % bez prowizji bez prowizji 16. Zestawienie transakcji przesłane do klienta 17. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł za każde zestawienie *) - nie dotyczy kart młodzieżowych **) - opłata nie jest pobierana w miesiącu w którym nastąpiło wydanie karty ***) - pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat z POS 15

16 Rozdział 1.5 Kredyty Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Lp. Wyszczególnienie minimalna Prowizja przygotowawcza: - za przygotowanie i zawarcie umowy 2,50% od kwoty przyznanego 2. Prowizja za odnowienie limitu na kolejne 12 miesięcy 3. Opłata za czynności zawiązane ze zmianą na wniosek Klienta: 2,50% od kwoty odnowionego limitu 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty objętej zmianą warunków umowy nie więcej niż 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 4. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 5. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział za każde upomnienie/ wezwanie 1 6. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 7. Inne opłaty: - za obsługę weksla do zapłaty - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 8. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 16

17 1.5.2 Debet odnawialny dopuszczalne saldo debetowe w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Lp. Wyszczególnienie minimalna Prowizja przygotowawcza: - za przygotowanie i zawarcie umowy debetu 1 2. Opłata za czynności zawiązane ze zmianą na wniosek Klienta: warunków spłaty należności z tytułu udzielonego debetu od kwoty objętej zmianą warunków umowy nie więcej niż 700,00 zł 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik za każde upomnienie/ wezwanie 1 Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o debet 6. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 17

18 1.5.3 Kredyt gotówkowy Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : 1) z terminem spłaty do 3 lat 2) powyżej 3 do 8 lat 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty przyznanego 3,00% od kwoty przyznanego od kwoty objętej zmianą warunków umowy min. maks. 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział za każde upomnienie/ wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za obsługę weksla do zapłaty - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 18

19 1.5.4 Kredyt gotówkowy Dla Ciebie Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : 1) z terminem spłaty do 3 lat 2) powyżej 3 do 6 lat 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego 1,00% od kwoty przyznanego od kwoty przyznanego od kwoty objętej zmianą warunków umowy min. maks. 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział za każde upomnienie/ wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za obsługę weksla do zapłaty - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 19

20 1.5.5 Pożyczka Trafiona Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy pożyczki: z terminem spłaty do 1 roku 1,00% od kwoty przyznanej pożyczki min. maks. 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonej pożyczki 2) zabezpieczenia od kwoty objętej zmianą warunków umowy 100,00 zł 700,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział za każde upomnienie/ wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za obsługę weksla do zapłaty - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 20

21 1.5.6 Kredyt gotówkowy remont i modernizacja mieszkań (nie dotyczy aktualnej oferty banku) Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : 2. 1) z terminem spłaty do 10 lat 2) powyżej 10 do 25 lat Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego 1,00% od kwoty przyznanego 1,50% od kwoty przyznanego od kwoty objętej zmianą warunków umowy min. maks. 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział za każde upomnienie/ wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za obsługę weksla do zapłaty - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 21

22 1.5.7 Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną Lp. Wyszczególnienie min. maks Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : 1,00% od kwoty przyznanego 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty objętej zmianą warunków umowy 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik za każde upomnienie/ wezwanie 1 Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za obsługę weksla do zapłaty - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 22

23 1.5.8 Kredyt gotówkowy Bezpieczny Kredyt ( nie dotyczy aktualnej oferty banku ) Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza: min. 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt pobierana w dniu złożenia wniosku 0,10% wnioskowanej kwoty 1 2) za przygotowanie i zawarcie umowy z terminem spłaty: - do 1 roku od kwoty przyznanego - pow. 1 roku do 8 lat 3,00% od kwoty przyznanego Uwaga: prowizja o której mowa w pkt 1.1) zostaje zaliczona na poczet prowizji o której mowa w pkt 1.2) 2. Opłata za czynności zawiązane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego 2) zabezpieczenia od kwoty objętej zmianą warunków umowy nie więcej niż 700,00 zł 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział za każde upomnienie/ wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za obsługę weksla do zapłaty - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 23

24 1.5.9 Pożyczka w dziesiątkę ( nie dotyczy aktualnej oferty banku ) Lp. Wyszczególnienie Prowizja przygotowawcza: min. 1) za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę pobierana w dniu złożenia wniosku 0,10% wnioskowanej kwoty pożyczki ) za przygotowanie i zawarcie umowy pożyczki z terminem spłaty: - do 1 roku 1,00% od kwoty przyznanej pożyczki - powyżej 1 roku do 8 lat Uwaga: prowizja o której mowa w pkt 1.1) zostaje zaliczona na poczet prowizji o której mowa w pkt 1.2) Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonej pożyczki 2) zabezpieczenia od kwoty przyznanej pożyczki od kwoty objętej zmianą warunków umowy nie więcej niż 700,00 zł 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział za każde upomnienie/ wezwanie 1 5. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za obsługę weksla do zapłaty - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie klienta 30,00 zł 24

25 Kredyt mieszkaniowy Remontowy Lp. Wyszczególnienie min Prowizja przygotowawcza - za przygotowanie i zawarcie umowy : z terminem spłaty do 15 lat 1,00% od kwoty przyznanego maks. 2. Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta: 1) warunków spłaty należności z tytułu udzielonego od kwoty objętej zmianą warunków umowy 700,00 zł 2) zabezpieczenia 100,00 zł 3) innych warunków umowy 3. Opłata za wysłanie: 1) upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie, 2) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie za każde upomnienie/wezwanie 4. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego: wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 1 5. Uwaga: zaświadczenia wydane przez poszczególne Oddziały Banku dotyczą danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt 6. Inne opłaty: - za obsługę weksla do zapłaty - za zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia 1,00% sumy wekslowej 7. Opłaty za inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30,00 zł 25

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 06 maja 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo