TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r."

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

2 Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych 3 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych (ROR). 3 Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy w złotych 5 Rozdział 3. Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej 5 Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych 6 Rozdział 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walucie wymienialnej 6 Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej. 7 Rozdział 7. Karty płatnicze.. 8 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki 12 Rozdział 9. Usługi wycofane z oferty Banku -Rachunki oszczędnościowe, do których wydano książeczkę oszczędnościową (książeczka a`vista).. 16 Rozdział 10. Usługi wycofane z oferty Banku- Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, do których wydano książeczkę wielowkładową 16 Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych 17 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych w złotych 17 Rozdział 2. Obsługa rachunków bieżących w walutach wymienialnych 19 Rozdział 3. Obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych 21 Rozdział 4 Rachunki lokat terminowych w złotych. 22 Rozdział 5 Rachunki lokat terminowych w walucie wymienialnej 22 Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej 23 Rozdział 7. Karty płatnicze.. 24 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki 26 Dział III. Czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne (opłaty i prowizje pobierane od klientów indywisualnych, od klientów instytucjonalnych) 30 Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 30 Rozdział 2. Inkaso 30 Rozdział 3. Akredytywa dokumentowa 31 Dział IV. Inne czynności i usługi bankowe (opłaty i prowizje pobierane od klientów indywidualnych, od klientów instytucjonalnych) 32 Rozdział 1. Inne czynności i usługi bankowe.. 32 Strona 2

3 Klient Indywidualny Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych (ROR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA ROR Standard ROR Junior otwarcie rachunku 0,00 zł 1.2. prowadzenie rachunku miesięcznie 4,50 zł 0,00 zł 2. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 3. Wypłata gotówkowa 0,00 zł Otwarcie i prowadzenie rachunku: Realizacja Przelewu: 4.1. złożony w formie papierowej: na rachunki prowadzone w PBS za każdy przelew 0,00 zł 0,00 zł na rachunki w innych bankach 4,00 zł 2,00 zł na rachunki ZUS i US 4,00 zł 2,00 zł 4.2. złożony w formie elektronicznej: na rachunki prowadzone w PBS 0,00 zł 0,00 zł za każdy przelew na rachunki w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł na rachunki ZUS i US 1,00 zł 1,00 zł 4.3. nadanie statusu SORBNET dla przelewu- opłata dodatkowa * dla kwoty niższej niż 1 mln zł opłata dodtakowa za każdy 30,00 zł 30,00 zł dla kwoty wyższej i równej 1 mln zł przelew 10,00 zł 10,00 zł * usługa systemu SORBNET jest niedostępna dla przelewów na rachunki ZUS i US Zlecenie stałe i zmienne 5.1. realizacja zlecenia stałego, zmiennego złożonego w placówce PBS za każdy przelew na rachunki prowadzone w PBS 1,00 zł 1,00 zł na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł 3,00 zł na rachunki ZUS i US 4,50 zł 4,50 zł złożonego w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w PBS 1,00 zł 1,00 zł za każdy przelew na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł na rachunki ZUS i US 1,00 zł 1,00 zł 5.2. modyfikacja zlecenia stałego, zmiennego (kwoty/terminu) złożona w placówce PBS zlecenie wykonywane z tytułu spłaty kapitału, odsetek od kredytów i pożyczek udzielonych przez PBS pozostałe 1,00 zł 1,00 zł złożona w formie elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 5.3. odwołanie zlecenia stałego, zmiennego za każdą dyspozycję 0,00 zł nie dotyczy złożone w placówce PBS za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł Strona 3

4 Klient Indywidualny złożone w formie elektronicznej za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł 6.1. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł 7. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 2,00 zł 8. Polecenie zapłaty Wyciągi bankowe 8.1. oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł w formie elektronicznej- pobierany za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW 0,00 zł 8.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie 9. rachunku) 0,00 zł 10. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) 0,00 zł Strona 4

5 Klient Indywidualny Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku Wpłata gotówkowa na rachunek oszczędnościowy w złotych Realizacja dyspozycji obciążeniowej (przelew, wypłata gotówkowa) 3.1. pierwsza w miesiącu kalendarzowym 0,00 zł 3.2. każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 15,00 zł * * opłata nie dotyczy przelewu na lokatę terminową zakładaną w PBS 4. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 5. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Wyciągi bankowe oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł 6.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł 7. Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie rachunku) Rozdział 3. Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku 1.2. likwidacja rachunku w wyniku dyspozycji Klienta przed upływem 30 dni od daty otwarcia opłata jednorazowa 25,00 zł 1.3. prowadzenie rachunku 2. Wpłata gotówkowa na rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej 3. Wypłata gotówkowa z rachunku oszczędnościowego w walucie wymienialnej Wyciągi bankowe oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł 4.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł 5. Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie rachunku) 6. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 7. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Strona 5

6 Klient Indywidualny Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku 2. Wpłata gotówki 3. Wypłata gotówki Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku 4.1. złożony z formie papierowej: za każdą dyspozycję na rachunki w PBS 0,00 zł na rachunki w innych bankach 0,00 zł 4.2. złożony z formie elektronicznej: za każdą dyspozycję na własny rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy prowadzony w PBS 0,00 zł 5. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 6. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Wyciągi bankowe 7.1. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł 7.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł Rozdział 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walucie wymienialnej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku 2. Wpłata gotówki 3. Wypłata gotówki 4. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 5. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Wyciągi bankowe 6.1. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł 6.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł Strona 6

7 Klient Indywidualny Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA ROR Standard ROR Junior Abonament za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej do rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego 1. (w ramach jednego modulo) miesięcznie 5,00 zł 0,00 zł Opłata za użytkowanie Tokena: za każdy token: wydanie pierwszego tokena - 50,00 zł 50,00 zł 2.2. wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) - 50,00 zł 50,00 zł 3. Opłata za przekazywanie SMS Kodów za każdy SMS Kod 0,00 zł 0,00 zł 4. Zastrzeżenie Tokena przez Klienta za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł 5. Zastrzeżenie identyfikatora ID przez Klienta za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu przez Klienta za każde zablokowanie/odblokowanie 10,00 zł 10,00 zł 7. Zmiana, dodanie,usunięcie osób upoważnionych/osoby upoważnionej do działania w bankowości elektronicznej opłata pobierana bez względu na liczbę zmienianych osób (w ramach jednej dyspozycji) 5,00 zł nie dotyczy Odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości elektronicznej (restart tokena- dotyczy użytkownika 8. posługującego się tokenem) za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł Ponowne przekazanie hasła startowego do bankowości elektronicznej (dotyczy użytkownika korzystającego z 9. SMS Kodów) za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10. Ponowne przekazanie identyfikatora ID (nazwa użytkownika) za przekazanie 10,00 zł 10,00 zł 11. Zmiana limitów transakcji do rachunku za każdą dyzpozycję zmiany 5,00 zł 5,00 zł Strona 7

8 Klient Indywidualny Rozdział 7. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) 1. Maestro/ Visa Electron Visa Electron "młodzieżowa" MasterCard Debit PayPass Wydanie karty dla: 1.1. posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat za każdą kartę 1.2. współposiadacza rachunku bez opłat nie dotyczy bez opłat 1.3. osoby wskazanej 20,00 zł nie dotyczy 30,00 zł 2. Wydanie karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i 7.1. zrzeszonych banków spółdzielczych 7.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) w bankomatach za granicą Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Tryb pobierania opłaty - bez opłat bez opłat bez opłat za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: banków Spółdzielczej Grupy Bankowej za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł innych, niż wskazane w pkt ,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 12.1 banków Spółdzielczej Grupy Bankowej za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat bez opłat innych, niż wskazane w pkt ,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Strona 8

9 Klient Indywidualny 15. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% (dot. Visa Electron) 1% bez prowizji Karty przedpłacone (do rachunku karty przedpłaconej) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomatach: banków Spółdzielczej Grupy Bankowej za każdą zmianę 4,50 zł 6.2. innych, niż wskazane w pkt ,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i 7.1. zrzeszonych banków spółdzielczych 7.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) w bankomatach za granicą Wyciąg z rachunku karty przedpłaconej 8.1. oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie - za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty - bez opłat 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł 8.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) 5,00 zł 9. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji Strona 9

10 Klient Indywidualny Karty charge WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Classic MasterCard Standard MasterCard Gold Wydanie karty dla: 1.1. posiadacza rachunku ROR 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł za każdą kartę 1.2. współposiadacza rachunku ROR 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł 1.3. osoby wskazanej 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł Wydanie: 2.1. karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2.2. karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi lub za każdą kartę osobie wskazanej 40,00 zł 40,00 zł 200,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty - bez opłat bez opłat bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 7.1. w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2% 2% 7.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia za każdą wypłatę, naliczana usługę wypłat w POS) od wypłacanej kwoty, 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 7.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1. pobierana w dniu 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 7.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) rozliczenia operacji 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 7.5. w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: banków Spółdzielczej Grupy Bankowej za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł innych, niż wskazane w pkt ,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat 14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: miesięcznie, naliczana od w kraju kwoty transakcji 1% 1% 1% za granicą wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 1% 15. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość w złotych 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Strona 10

11 Klient Indywidualny 16. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość w złotych 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% bez prowizji bez prowizji *) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB- Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności Karty kredytowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Visa Wydanie karty: 1.1. głównej za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 1.2. dołączonej 55,00 zł 55,00 zł Użytkowanie karty (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania) rocznie z góry za każdy rok użytkowania karty 55,00 zł 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 6. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: 7.1. w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 7.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 7.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1. pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 7.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 7.5. w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat 12. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł kredytowych i umową 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji bez prowizji 1% Strona 11

12 Klient Indywidualny Rozdział 8. Kredyty i pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Kredyty konsumpcyjne 1.1. kredyty gotówkowe ze stałą/zmienną stopą procentową prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego,, płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza 2% 1.2. kredyty gotówkowe z odsetkami pobieranymi z góry (stała stopa procentowa) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza, płatna w dniu złożenia wniosku okres spłaty do 3 miesięcy 3% okres spłaty powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4% okres spłaty powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 5% 1.3. kredyty odnawialne w ROR za każdy rozpoczęty rok trwania umowy 50 zł 50 zł 0,5%-2% 1.4. kredyty na remont /modernizację, adaptację/ gotowej nieruchomości mieszkalnej - nie wymagające pozwolenia na budowę, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza, płatna w dniu złożenia wniosku do kwoty ,00 zł 3,00% powyżej kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł 2,00% powyżej kwoty ,00 zł 1,50% 1.5. kredyt na cele mieszkaniowe prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku - 0,00% prowizja przygotowawcza od 1,00% do 1,50% w zależności od stopnia ryzyka i udziału środków własnych prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu, wprowadzona na okres dwóch lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu, od spłaconej kwoty - 0,00% prowizja od kredytów na pokrycie kosztów partycypacji budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz wpłatę wymaganej kaucji 2,00% 1.6. kredyty ratalne na zakup towarów prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza Strona 12, płatna w dniu złożenia wniosku 50 zł 50,00 zł

13 Klient Indywidualny przy stałej stopie procentowej 5,00% przy zmiennej stopie procentowej 3,00% 1.7. kredyty ratalne na zakup samochodu prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza, płatna w dniu złożenia wniosku okres spłaty do 1 roku 1,00% okres spłaty powyżej 1 roku 2,00% dla osób posiadających w PBS czynny rachunek bieżący lub ROR 0,50% 1.8. kredyty lombardowe prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza 2,00% 1.9. kredyty na zakup papierów wartościowych prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza, płatna w dniu złożenia wniosku od kredytów udzielanych na okres do 4 tygodni 1,00% od kredytów udzielanych na okres od 5 tygodni do 13 tygodni 2,00% kredyty na zakup działek budowlanych i rekreacyjnych prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku 50,00 zł prowizja przygotowawcza 2,00% pożyczki pieniężne prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza pożyczki hipoteczne prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki prowizja przygotowawcza, płatna w dniu złożenia wniosku 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 0,5%-2% w zależności od terminu spłaty i zabezpieczenia 0,1% wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł do kwoty ,00 zł 1,50% powyżej kwoty ,00 zł 1,00% kredyty na sfinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych związanych z wypłatą premii termomodernizacyjnej Strona 13

14 Klient Indywidualny prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku 0,1% wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł prowizja przygotowawcza 1,00% kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu,, płatna w dniu złożenia wniosku 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł prowizja przygotowawcza 3,00% kredyty na budowę domów energooszczędnych z dotacją z NFOŚiGW prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku, w dniu złożenia wniosku 0,1% wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł prowizja przygotowawcza 1,50% 2. Różne 2.1. od umów przejęcia długu 0,1% kwoty nie mniej niż 100 zł 2.2. za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli 30,00 zł 2.3. za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia 50,00 zł 2.4. za wystawienie Klientom na ich wniosek zaświadczeń stwierdzających wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych oraz kwoty spłaconych odsetek, a także zaświadczeń, że klient nie figuruje w ewidencji PBS jako dłużnik oraz innych zaświadczeń 50,00 zł 2.5. za wydanie zezwolenia na bezciężarowe odłączenie nieruchomości 100,00 zł 2.6. za prolongatę spłaty kredytu / pożyczki - naliczana od kwoty prolongowanej poza okres wynikający z umowy kredytowej / pożyczki 1,00% poza okres wynikający z umowy kredytowej / pożyczki na cele produkcyjne i inwestycyjne w rolnictwie 0,50% w ramach obowiązujacej umowy kredytowej / pożyczki 0,25% 2.7. za czynności związane z decyzją w sprawie konwersji kredytu 1,50% 2.8. za sporządzenie odpisu umowy kredytowej za odpis 20,00 zł 2.9. za wysłanie upomnienia o zapłatę należności za upomnienie 10,00 zł za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej Klienta (zdolności kredytowej) 200,00 zł za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty za przesunięcie terminu spłaty kredytu na okres do 2 tygodni, z przyczyn leżących po stronie kredytobiorcy, tzn. braku pełnego skompletowania wymaganych dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o odnowieniu kredytu za wydanie promesy kredytowej przy zmianie - prowizja naliczana od kwoty kredytu/pożyczki 0,10% nie mniej niż 50,00 zł 1,5% prolongowanej sumy, nie więcej niż 250 zł Strona 14

15 Klient Indywidualny 0,10% kwoty przyznanego kredytu - zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej w przypadku udzielenia kredytu za wydania zaświadczenia o posiadanych w latach poprzednich kredytach za okres do 5 lat wstecz od złożonego wniosku za zaświadczenie 70,00 zł za okres powyżej 5 lat wstecz od złożonego wniosku za zaświadczenie 120,00 zł za wydanie zaświadczenia, z podaniem szczególowych parametrów, o dokonanych w latach poprzednich spłatach kredytów i pożyczek za okres do 3 lat wstecz od złożonego wniosku za zaświadczenie 200,00 zł za okres powyżej 3 lat wstecz od złożonego wniosku za zaświadczenie 400,00 zł Strona 15

16 Klient Indywidualny Rozdział 9. Usługi wycofane z oferty Banku -Rachunki oszczędnościowe, do których wydano książeczkę oszczędnościową (książeczka a`vista) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Wypłata gotówkowa Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku 2. złożony z formie papierowej: za każdą dyspozycję na rachunki w PBS 0,00 zł na rachunki w innych bankach 0,00 zł 3. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 4. Likwidacja książeczki 5. Umorzenie utraconej książeczki 6. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 7. Ustalenie aktualnego numeru książeczki 8. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Rozdział 10. Usługi wycofane z oferty Banku- Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, do których wydano książeczkę wielowkładową WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 1.1. otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku 2. Wypłata gotówki 3. Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku 3.1. złożony z formie papierowej: za każdą dyspozycję na rachunki w PBS 0,00 zł na rachunki w innych bankach 0,00 zł 4. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 4,00 zł 5. Likwidacja książeczki 6. Umorzenie utraconej książeczki 7. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 8. Ustalenie aktualnego numeru książeczki 9. Dyspozycja na wypadek śmierci (przyjęcie, zmiana, odwołanie) Strona 16

17 Klient Instytucjonalny Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego, na wyodrębnione cele): 1.1. otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku na działalność rolniczą miesięcznie, za każdy rachunek 20,00 zł 1.3. prowadzenie rachunku na pozostałe rodzaje działalności miesięcznie, za każdy rachunek 25,00 zł Wpłata gotówkowa Posiadacza rachunku lub wykonywana w jego imieniu (prowizja pobierana od Posiadacza rachunku) 2.1. na rachunki wspólnot mieszkaniowych oraz innych organizacji społecznych w przypadku, gdy Klient posiada kredyt w rachunku rozliczeniowym w pozostałych przypadkach 2.2. na rachunki przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne w przypadku, gdy Klient posiada kredyt w rachunku rozliczeniowym naliczana od wpłacanej 0,10% w pozostałych przypadkach kwoty 0,3% min. 2,00 zł maks.1000,00 zł 2.3. na inne rachunki w przypadku, gdy Klient posiada kredyt w rachunku rozliczeniowym naliczana od wpłacanej 0,10% w pozostałych przypadkach kwoty 0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł Wpłata gotówkowa wpłacającego nie będącego Posiadaczem rachunku (prowizja pobierana od wpłacającego) 3.1. na rachunki wspólnot mieszkaniowych oraz innych organizacji społecznych naliczana od wpłacanej kwoty 0,00 zł 3.2. na rachunki przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne 0,3% min. 2,00 zł maks.1000,00 zł 3.3. na inne rachunki 0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł Wypłata gotówkowa 4.1. z rachunków wspólnot mieszkaniowych oraz innych organizacji społecznych naliczana od wpłacanej kwoty 0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł 4.2. z pozostałych rachunków 0,00 zł Realizacja Przelewu: 5.1. złożony w formie papierowej na rachunki prowadzone w PBS za każdy przelew 0,00 zł na rachunki w innych bankach 7,00 zł na rachunki ZUS i US 6,00 zł 5.2. złożony w formie elektronicznej- dostęp firmowy na rachunki prowadzone w PBS 0,00 zł za każdy przelew na rachunki w innych bankach 1,00 zł na rachunki ZUS i US 1,00 zł 5.3. złożony w formie elektronicznej- dostęp korporacyjny na rachunki prowadzone w PBS na rachunki w innych bankach 1,50 zł za każdy przelew na rachunki ZUS i US 1,50 zł Strona 17

18 Klient Instytucjonalny nadanie statusu SORBNET dla przelewu- opłata dodatkowa * dla kwoty niższej niż 1 mln zł opłata dodatkowa za każdy 30,00 zł dla kwoty wyższej i równej 1 mln zł przelew 10,00 zł * Usługa systemu SORBNET jest niedostępna dla przelewów na rachunki ZUS i US 6.1. realizacja zlecenia stałego, zmiennego złożonego w placówce PBS na rachunki prowadzone w PBS za każdy przelew 2,00 zł na rachunki w innych bankach 7,00 zł na rachunki ZUS i US 6,00 zł złożonego w formie elektronicznej- dostęp firmowy na rachunki prowadzone w PBS 1,00 zł za każdy przelew na rachunki w innych bankach 1,00 zł na rachunki ZUS i US 1,00 zł 6.2. modyfikacja zlecenia stałego, zmiennego (kwoty/terminu) złożonego w placówce PBS zlecenia wykonywane z tytułu spłaty kapitału i odsetek od kredytów i pożyczek udzielonych przez PBS pozostałe 1,00 zł złożona w formie elektronicznej- dostęp firmowy 0,00 zł 6.3. odwołanie zlecenia stałego, zmiennego złożone w placówce PBS złożone w formie elektronicznej- dostęp firmowy 7.1. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycję 3,00 zł 8. Za wykonanie przelewu z tyt. Realizacji zajecia rachunku bankowego za każdy przelew 7,00 zł 9. Zlecenie stałe i zmienne Polecenie zapłaty Wyciągi bankowe 9.1. opłata za sporządzenie wyciągu miesięcznie w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł w formie elektronicznej- pobierany za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW 0,00 zł 9.2. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda w formie papierowej i odbierany w placówce PBS w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku za każdą dyspozycję miesięcznie, za każdy sporządzony wyciąg miesięcznie, za każdy sporządzony wyciąg w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty w formie elektronicznej- pobierany za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu WWW za każdy duplikat 9.3. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) wyciągu 5,00 zł Strona 18 0,00 zł 3,00 zł 5,00 zł

19 Klient Instytucjonalny Zmiana karty wzorów podpisów w tym także zmiana pełnomocnika na karcie wzorów podpisów za każdą dyspozycję 15,00 zł 13. Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie rachunku) Uwaga: usługa nie jest udostępniana gdy Klient korzysta z wariantu II (dostęp korporacyjny) bankowości elektronicznej. Płatności masowe jednorazowa opłata aktywacyjna wg decyzji Zarządu Banku opłata za przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach elektronicznych wg decyzji Zarządu Banku Czeki wydanie jednego blankietu czeku gotówkowego, rozrachunkowego 1,00 zł wydanie jednej książeczki czeków gotówkowych, rozrachunkowych 25,00 zł potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10,00 zł inkaso czeku rozrachunkowego 10,00 zł 20,00 zł plus koszty związane z za usługę kurierską, przesłanie w trybie ekspresowym inkasa czeku do banku wystawcy przesyłką kurierską 14. Zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych 10,00 zł Rozdział 2. Obsługa rachunków bieżących w walutach wymienialnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku 1.1. otwarcie rachunku 1.2. likwidacja rachunku w wyniku dyspozycji Klienta przed upływem 30 dni od daty otwarcia opłata jednorazowa 25,00 zł 1.3. prowadzenie rachunku miesięcznie 10,00 zł Wpłata gotówkowa Posiadacza rachunku lub wykonywana w jego imieniu (prowizja pobierana od Posiadacza naliczane od wpłacanej rachunku) kwoty 0,40% * Wplata gotówkowa wplacajacego nie będącego Posiadaczem rachunku (prowizja pobierana od wpłacającego) Wypłata gotówkowa z rachunku bieżącego w walucie wymienialnej Wyciągi bankowe 5.1. oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie - naliczane od wpłacanej kwoty 0,40% * naliczane od wypłacanej kwoty 0,40%* w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty 0,00 zł 5.2. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda w formie papierowej i odbierany w placówce PBS miesięcznie, za każdy sporządzony wyciąg 3,00 zł miesięcznie, za w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku każdy sporządzony wyciąg 5,00 zł w formie elektronicznej-ewyciąg- przekazywany na adres poczty duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł Strona 19

20 Klient Instytucjonalny 6. Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie rachunku) Uwaga: usługa nie jest udostępniana gdy Klient korzysta z wariantu II (dostęp korporacyjny) bankowości elektronicznej. 7. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 7,00 zł 8. Zmiana karty wzorów podpisów w tym także zmiana pełnomocnika na karcie wzorów podpisów za każdą dyspozycję 15,00 zł * W przypadku wyliczania prowizji należy do przeliczania równowartości PLN stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji Strona 20

21 Klient Instytucjonalny Rozdział 3. Obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego w złotych 1.1. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego opłata jednorazowa wg decyzji Zarządu Banku 1.2. zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego opłata jednorazowa wg decyzji Zarządu Banku Prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego w złotych 2.1. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego 2.2. zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego Płatności masowe - miesięcznie, za każdy rachunek miesięcznie, za każdy rachunek wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku 3.1. jednorazowa opłata aktywacyjna wg decyzji Zarządu Banku 3.2. opłata za przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach elektronicznych wg decyzji Zarządu Banku Strona 21

22 Klient Instytucjonalny Rozdział 4 Rachunki lokat terminowych w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku otwarcie rachunku 0,00 zł 1.2. prowadzenie rachunku 0,00 zł 2. Wpłata gotówki 0,00 zł 3. Wypłata gotówki 0,00 zł Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku 4.1. złożony z formie papierowej: za każdą dyspozycję na rachunki w PBS 0,00 zł na rachunki w innych bankach 0,00 zł 4.2. złożony z formie elektronicznej- dostęp firmowy i korporacyjny: na własny rachunek rozliczeniowy prowadzony w PBS 5. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 7,00 zł Wyciągi bankowe 6.1. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł 6.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł 7. Zmiana karty wzorów podpisów w tym także zmiana pełnomocnika na karcie wzorów podpisów za każdą dyspozycję 15,00 zł Rozdział 5 Rachunki lokat terminowych w walucie wymienialnej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 1.1. otwarcie rachunku 1.2. prowadzenie rachunku 2. Wpłata gotówki 3. Wypłata gotówki 4. Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 7,00 zł Wyciągi bankowe 6.1. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł 6.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 5,00 zł 10. Zmiana karty wzorów podpisów w tym także zmiana pełnomocnika na karcie wzorów podpisów za każdą dyspozycję 15,00 zł Strona 22

23 Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Wariant I (dostęp firmowy) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Klient Instytucjonalny Wariant II (dostęp korporacyjny) Abonament za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej do rachunków rozliczeniowego (w 1. ramach jednego modulo) miesięcznie 10,00 zł 15,00 zł 2. za każdy token: nie dotyczy 2.1. wydanie pierwszego tokena - 50,00 zł nie dotyczy 2.2. wydanie kolejnego tokena, kolejnych tokenów (w tym wznowienie) - 50,00 zł nie dotyczy 3. Opłata za przekazywanie SMS Kodów za każdy SMS Kod 0,00 zł nie dotyczy Opłata za użytkowanie Tokena: Karta chipowa 4.1. wydanie pierwszej karty chipowej - nie dotyczy 0,00 zł 4.2. wydanie kolejnej karty chipowej, kolejnych kart chipowych (w tym wznowienie) - nie dotyczy 0,00 zł Czytnik do kart chipowych 5.1. wydanie jednego (pierwszego) czytnika nie dotyczy 0,00 zł 5.2. wydanie kolejnego czytnika za każdy czytnik nie dotyczy 180,00 zł nie zwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z usługi bankowości elektronicznej, rozwiązania umowy 5.3. przez Klienta za każdy czytnik nie dotyczy 180,00 zł 6. Zastrzeżenie Tokena przez Klienta za każdą dyspozycję 0,00 zł nie dotyczy 7. Zastrzeżenie karty chipowej przez Klienta za każdą dyspozycję nie dotyczy 0,00 zł 8. Zastrzeżenie identyfikatora ID przez Klienta za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00 zł za każde 9. Zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu przez Klienta zablokowanie/odblokowanie 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana, dodanie,usuniecie osób upoważnionych/osoby upoważnionej do działania w bankowości elektronicznej opłata pobierana bez względu na liczbę zmienianych osób(w ramach jednej dyspozycji) 10,00 zł 10,00 zł Odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości elektronicznej (restart tokena-dotyczy użytkownika 11. posługującego się tokenem) za każdą dyspozycję 0,00 zł nie dotyczy Ponowne przekazanie hasła startowego do bankowości elektronicznej (dotyczy użytkownika 12. korzystającego z SMS Kodów oraz dotyczy użytkownika wariantu II-dostęp korporacyjny) za przekazanie 10,00 zł 10,00 zł 13. Ponowne przekazanie identyfikatora ID (nazwa użytkownika) za przekazanie 10,00 zł 10,00 zł 14. Zmiana limitów transakcji do rachunku za każdą dyzpozycję zmiany 5,00 zł 5,00 zł Strona 23

24 Klient Instytucjonalny Rozdział 7. Karty płatnicze Karty wydane do rachunków rozliczeniowych w złotych (debetowe) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Visa Business Electron 1.1. posiadacza rachunku 40,00 zł 1.2. współposiadacza rachunku za każdą kartę 40,00 zł 1.3. osoby wskazanej 40,00 zł Wydanie karty: 2.1. w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 20,00 zł 2.2. w miejsce utraconej 40,00 zł za każdą kartę 40,00 zł - bez opłat - bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: 7.1. w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków bez opłat - spółdzielczych 7.2. za każdą wypłatę, pobierana 4,50 zł w dniu rozliczenia operacji w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) 7.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1. za każdą wypłatę, pobierana 3% min. 3,50 zł w dniu rozliczenia operacji, 7.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) 3% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej 7.5. w bankomatach za granicą kwoty 3% min. 4,50 zł za każdą wypłatę, pobierana Wypłata gotówki w ramach usługi cash back w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: banków Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł za każdą zmianę innych, niż wskazane w pkt ,00 zł banków Spółdzielczej Grupy Bankowej bez opłat za każde sprawdzenie innych, niż wskazane w pkt ,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł Wydanie karty dla: Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej Zastrzeżenie karty Użytkowanie karty Transakcje bezgotówkowe Tryb pobierania opłaty - bez opłat naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% Strona 24

25 Klient Instytucjonalny Karty charge STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Business 1.1. posiadacza rachunku 40,00 zł 1.2. współposiadacza rachunku za każdą kartę 40,00 zł 1.3. osoby wskazanej 40,00 zł Wydanie karty: 2.1. w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 20,00 zł 2.2. w miejsce utraconej 40,00 zł za każdą kartę 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty - bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 7.1. w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków 2,00% spółdzielczych 7.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) naliczana od wypłacanej 2% min.4,50 zł kwoty, pobierana w dniu 7.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt % min. 3,50 zł rozliczenia operacji 7.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS) 3% min. 4,50 zł 7.5. w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: banków Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł za każdą zmianę innych, niż wskazane w pkt ,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł Wydanie karty dla: Transakcje bezgotówkowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 40,00 zł - bez opłat miesięcznie, naliczana od Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: kwoty transakcji wykonanych w kraju w poprzednim cyklu 1% za granicą rozliczeniowym 1% 15. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 16. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę *) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. Tryb pobierania opłaty równowartość w złotych 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w złotych 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Strona 25

26 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. kredyty na działalność gospodarczą, w tym rolniczą 1.1. kredyty obrotowe w rachunku kredytowym prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza do kwoty ,00 zł Tryb pobierania opłaty, w dniu złożenia wniosku powyżej kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł 1.2. kredyty obrotowe odnawialne prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł 1.3. kredyty w rachunku bieżącym prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł prowizja przygotowawcza do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł opłata za administrowanie kredytem, do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł, w dniu złożenia wniosku, w dniu złożenia wniosku za każdy rozpoczęty rok trwania umowy, płatna przed uruchomieniem kredytu oraz pierwszego dnia kolejnego płatna miesięcznie za każdy rozpoczęty okres 1 miesięczny / od kwoty limitu STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł 2,00% 1,50% 1,00% 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł 2,00% 1,50% 1,00% 0,1 % min. 100,00 zł 0,1 % min. 200,00 zł 0,50% 0,60% 0,19% 0,10% Klient Instytucjonalny prowizja z tytułu gotowości, pobierana od kwoty niewykorzystanego kredytu w stosunku rocznym (365 dni) liczona za ilość dni, w których Bank pozostawał w gotowości do uruchomienia kredytu, płatna miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca i w dniu ostatecznej spłaty kredytu 2,00% 1.4. kredyty rewolwingowe prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, prowizja przygotowawcza do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł płatna w dniu złożenia wniosku 1.5. kredyty obrotowe i inwestycyjne objęte dopłatami ARiMR 1.6. kredyty płatnicze ze zmienną stopą procentową Strona 26 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł 2,00% 1,50% 1,00% 1,00%

27 Klient Instytucjonalny prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego,, płatna w dniu złożenia wniosku 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł prowizja przygotowawcza do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł 1.7. kredyty płatnicze z odsetkami pobieranymi z góry prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, prowizja przygotowawcza do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł 1.8. kredyt na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza 1.9. kredyty inwestycyjne płatna w dniu złożenia wniosku prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku 1,00% 0,50% 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł 1,00% 0,50% 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł 2,00% 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł prowizja przygotowawcza do ,00 zł powyżej ,00 zł okres spłaty do 3 lat 2,00% 1,50% okres spłaty powyżej 3 lat do 5 lat 2,50% 1,75% okres spłaty powyżej 5 lat 3,00% 2,00% prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty, jeśli przedterminowa spłata nastąpi w ciągu pierwszych dwóch lat od podpisania umowy kredytu kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla wspólnot mieszkaniowych od kwoty spłacanej przed terminem 0,25% prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą ARiMR polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu kredyty na zakup środków do produkcji rolniczej prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku, w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza kredyty hipoteczne dla klientów instytucjonalnych prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku, w dniu złożenia wniosku prowizja przygotowawcza 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł 3,00% 1,00% 0,00% 0,75% 0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00zł i nie więcej niż 1 000,00 zł od 1,0% do 3,0% prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty, jeśli przedterminowa spłata nastąpi w ciągu pierwszych dwóch lat od podpisania umowy kredytu od kwoty spłacanej przed terminem 0,25% Strona 27

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 31 października 2016 r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY dla klientów indywidualnych

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY dla klientów indywidualnych TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 13 listopada 2017 r. Spis Treści: Dział I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 22 lipca 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 06 listopada 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY dla klientów instytucjonalnych

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY dla klientów instytucjonalnych TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 r. Spis Treści: Dział I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 48/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 11.08.2016 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 0.04.207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W POLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W POLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W POLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWIE (obowiązuje od 31.08.2017r.) tj, U 81/2014 z 24.04.2014r., U 104/2014 z 13.06.2014r., U 121/2014

Bardziej szczegółowo