Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni są z wszelkich opłat i prowizji. Zwolnieniu nie podlegają prowizje i opłaty od przelewów walutowych, opłaty za transakcje kartami debetowymi i kredytowymi. Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 0,20% min. 10 pkt.6, podpkt.1a przelew złożony w oddziale BS na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie - bez opłat pkt.6, podpkt.2b przelew złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking na rachunek w innym banku - 0,90 zł pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia, pracownicy i emeryci BS oraz pracownicy instytucji finansowych posiadające aktywny ROR w banku, zwolnieni są z wszelkich opłat i prowizji. Zwolnieniu nie podlegają prowizje i opłaty od przelewów walutowych, opłaty za transakcje kartami debetowymi i kredytowymi. Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 0,20% min. 10 pkt.6, podpkt.1a przelew złożony w oddziale BS na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie - 1,00 zł * nie dotyczy kont własnych klienta (modula danego klienta) pkt.6, podpkt.2b przelew złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking na rachunek w innym banku - 0,60 zł Rozdział II, - pkt.8 Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne. pkt.8, 9 zmienia numeracje na 9,10 Rozdział II, pkt.11,wyciągi generowane i drukowane: - raz w miesiącu bezpłatnie - na życzenie Klienta sporządzanie wyciągów częściej niż raz w miesiącu. Opłata za każdy wyciąg 5 zł - wysłanie wyciągu na adres podany przez Klienta 5,70 zł Rozdział II pkt.10 zmienia numeracje na 12 pkt.11 zmienia numeracje na 13 pkt.12 zmienia numeracje na 14 Rozdział II, pkt.13- wydanie na wniosek Klienta pkt.15- wydanie zaświadczenia o obrotach na rachunku -20 zł zaświadczenia o o stanie konta - 10 zł Rozdział II, pkt.14- wydanie zaświadczenia o rachunku - 5 zł pkt.16- wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego -20 zł

2 Rozdział II, - pkt.17- wystawienie opinii bankowej -50 zł pkt.15 zmienia numeracje na 18 Rozdział II, - pkt.19 -wydanie książeczki czekowej do rachunku 10 zł Rozdział III, Rachunek oszczędnościowy pkt.5 - przelew na rachunek w BS Ośno bez opłat pkt.5 - przelew złożony w oddziale BS na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie - 1,00 zł * nie dotyczy kont własnych klienta ( modula danego klienta) Rozdział III, - pkt.7- wydanie zaświadczenia o obrotach na rachunku -20 zł Rozdział III, - pkt.8 - wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego -20 zł Rozdział III, - pkt.9- wystawienie opinii bankowej -50 zł Rozdział III, - pkt.10 - Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne plus opłata za wykonanie przelewu do innego banku 7 zł Rozdział IV, Książeczki oszczędnościowe i lokaty terminowe Rozdział V, rachunek depozytowokredytowy Twój Dom Rozdział VI, Rachunki walutowe pkt.2 - prowadzenie rachunku walutowego -3,00 zł pkt.12- wydanie zaświadczenia o obrotach na rachunku -20 zł pkt.13 - wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego -20 zł pkt.14- wystawienie opinii bankowej -50 zł pkt.4 wpłaty/ wypłaty gotówkowe bez opłat pkt.2 - prowadzenie rachunku walutowego - 5 zł Rozdział VI, - pkt. 5a, 5b - przelew złożony w oddziale BS na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie - 1,00 zł * nie dotyczy kont własnych klienta (modula danego klienta) - przelew złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking na rachunek prowadzony w BS Ośno Lubuskie bez opłat pkt.5 zmienia numeracje na 6

3 pkt.7- dopisać - Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i trans granicznych określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe- waluty wymienialne. Rozdział VI pkt. 8 - wyciągi generowane i drukowane: -raz w miesiącu bezpłatnie -na życzenie Klienta sporządzanie wyciągów częściej niż raz w miesiącu. Opłata za każdy wyciąg 5 zł -wysłanie wyciągu na adres podany przez Klienta 5,70 zł za każdy list pkt. 9 - Sporządzenia odpisów obrotów i wyciągów- 5 zł pkt. 6- wydanie zaświadczenia o rachunku -10 zł pkt. 10- wydanie zaświadczenia obrotach na rachunku -20 zł pkt. 11- wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego -20 zł pkt. 12- wystawienie opinii bankowej -50 zł pkt. 13- zmiana karty wzorów podpisów 10 zł Rozdział VI pkt.7 zmienia numeracje na 14 Rozdział VII, Operacje kasowe pkt. 2 - wpłata gotówkowa na rachunki TP S.A 1,90 zł Rozdział VII, pkt. 13- wpłaty gotówkowe na przekaz zagraniczny 0,50% nie mniej niż 3 zł + koszty banku rozliczającego Rozdział VIII, Pozostałe prowizje i opłaty pkt.1 - Usługa SMS-Banking 1)Do 15 sms - 3 zł 2)Za każdy następny sms -0,20 zł pkt. 2 wpłata gotówkowa na rachunki Orange 1,90 zł pkt Przekazy pieniężne WESTERN UNION opłaty pobierane zgodnie z taryfą Western Union pkt.1 - Usługa SMS-Banking 1)Do 15 sms - 5 zł 2)Za każdy następny sms -0,20 zł Rozdział VIII, - pkt.5 - opłata za karty chipowe 110 zł za sztukę

4 Rozdział IX, karty płatnicze (debetowe) Rozdział IX, Rozdział X, dodano rozdział Karty przedpłacone Rozdział X, Karty kredytowe ( typu charge) Rozdział X pkt. 5 - użytkowanie karty ( opłata miesięczna) - 1,50 zł ( nie dotyczy karty młodzieżowej) pkt. 10- zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł poz przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia poz. 10- zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł Rozdział XI, poz przekroczenie limitu kredytowego 40 zł pkt. 5 - użytkowanie karty 2,50 zł ( nie dotyczy karty młodzieżowej) pkt. 10- zestawienie transakcji przesyłanych do klienta ( opłata miesięczna) - 2,58 zł Lp. Wyszczególnienie operacji MasterCard 1 Wydanie karty i PIN 25,00 zł 2 Zasilenie rachunku karty Bez opłat 3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4 Zastrzeżenie karty Bez opłat 5 Użytkowanie karty ( opłata miesięczna) Bez opłat 6 Zmiana PIN w bankomatach: 1) Banków SGB 2) Innych, niż wskazane w pkt.1 7 Opłata za Wypłatę gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą 6 usługa cash back 4,50 zł 7,00 zł Bez opłat 1,50 zł 1,30 zł in. 4,50 zł in. 4,50 zł 0,60 zł 8 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,58 9 Transakcje bezgotówkowe Bez opłat Zmiana numeracji rozdziałów X, XI, XII, XIII, XIV, XVI na XI, XII, XIII, XIV, XVII - poz. 10- zestawienie transakcji przesłanych do klienta ( opłata miesięczna) 2,58 zł -

5 Rozdział XI, - dodano kartę MasterCard Gold PayPass Lp Wyszczególnienie czynności Staw. 1 Wydanie karty: głównej Bez o dołączonej 30,00 2 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 25,00 3 Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 25,00 4 Wznowienie karty Bez o 5 Zastrzeżenie karty bez o 6 Opłata roczna za kartę* 150 z 7 Wypłata gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 3) w bankomatach obcych 4) w kasach obcych 5) za granicą 8 Wydanie nowego numeru PIN Bez o 9 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 10,00 10 Transakcje bezgotówkowe bez p 11 Zmiana PIN w bankomatach 4,50 12 Minimalna kwota do zapłaty 5 % m 13 O Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach 5,70 określonych w umowie o kartę 14 Zmiana limitu kredytowego Bez op 15 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1% *opłata naliczana: 1) po roku uzależniona od kwoty dokonanych transakcji opłata nie jest pobierana jeśli w ciągu roku klient dokona transakcje bezgotówkowe na kwotę 24 tys. zł 2) z dołu, po każdym roku ważności karty ( pierwszej i wznowionych), naliczana za każdą wydaną kartę

6 Rozdział XII, kredyty w ror pkt.1, podpkt.2, Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu: - kredyt od kwoty 1.000,00 zł 2% min. 50 zł kredyty gotówkowe pkt.1, podpkt.2-4 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: - kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 12 miesięcy in 50 zł - kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 24 miesięcy in. 50 zł - kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 36 miesięcy 4% min. 50 zł pkt.2, podpkt.2 Prowizja przygotowawcza za udzielenie zimowego, wiosennego lub wakacyjnego kredytu gotówkowegojednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: - dla kredytów udzielanych powyżej 1.000,00zł i klientów posiadających konto w naszym banku in 50 zł pkt.3, podpkt.1-3 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: - z terminem spłaty do 12 miesięcy 2% min. 50 zł - z terminem spłaty do 24 miesięcy in. 50 zł - z terminem spłaty do 36 miesięcy 4% min. 50 zł kredyty w ror pkt.1, podpkt.2, Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu: - kredyt od kwoty 1.000,00 zł 5% kredyty gotówkowe pkt.1, podpkt.2-4 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: - kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 12 miesięcy 5% - kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 24 miesięcy 5% - kredyty od kwoty 1.000,00 zł z terminem spłaty do 36 miesięcy 5% pkt.2, podpkt.2 Prowizja przygotowawcza za udzielenie zimowego, wiosennego lub wakacyjnego kredytu gotówkowego-jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: - dla kredytów udzielanych powyżej 1.000,00zł i klientów posiadających konto w naszym banku 5% pkt.3, podpkt.1-3 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną jednorazowo w dniu postawienia środków do dyspozycji: - z terminem spłaty do 12 miesięcy 5% min. 50 zł - z terminem spłaty do 24 miesięcy 5% min. 50 zł - z terminem spłaty do 36 miesięcy 5% min. 50 zł kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych pkt.2 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu 5% kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych pkt.2 Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu 3%

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. Nr 51/B/2012 z dnia 30.05.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY Zał do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r KLIENT INSTYTUCJONALNY Rzepin, październik 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Obowiązuje od 05.02.2015 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo