BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna Liszki. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna 58 32-060 Liszki. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Rączna, dnia r. BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna Liszki Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z planowaną przez BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. realizacją projektu informatycznego: Wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu B2B celem automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych pomiędzy firmą BMS CREATIVE T. WYROZUMSKI SPÓŁKA JAWNA a jej partnerami biznesowymi, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, przesyłamy Państwu niniejsze zapytanie ofertowe na zakup/wykonanie następujących elementów/prac: I. DEDYKOWANY SYSTEM B2B Dedykowany system B2B powinien realizować opisaną poniżej koncepcję (punkt A. pt. Krótki opis biznesowych celów projektu ), a także posiadać 7 komplementarnych modułów z funkcjonalnościami wymienionymi w punkcie B. pt. Charakterystyka funkcjonalna modułów dedykowanego systemu. A. Krótki opis biznesowych celów projektu BMS Creative świadczy swoim klientom usługi informatyczne, które polegają na przetwarzaniu i analizowaniu danych pochodzących z ich systemów CRM/ERP. Wśród nich znajdują się usługi polegające na identyfikacji podmiotów odwiedzających strony www partnerów. Odbywa się to w ten sposób, że zainteresowane firmy w określonych odstępach czasu (nie częściej niż raz 1

2 dziennie) przesyłają firmie BMS Creative pocztą elektroniczną adresy IP odwiedzających zapisane w logach ich serwerów WWW. Adresy te poddawane są odpowiedniej obróbce analitycznej, dokonywanej za pomocą stworzonego w tym celu specjalistycznego oprogramowania. W efekcie uzyskuje się cenne dane na temat odwiedzających oraz prawdopodobieństwo trafności identyfikacji. Te informacje są odsyłane następnie klientom, również pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy takie strony odwiedzane są przez duże korporacje, wspomniane wyżej prawdopodobieństwo jest praktycznie równe 1 (tzn. prawdopodobieństwo prawidłowego przyporządkowania adresu IP do odwiedzającego podmiotu), zaś w przypadku osób fizycznych, podmiotów korzystających z dynamicznych adresów IP, względnie firm bardzo małych, identyfikacja jest niemożliwa. Najciekawszy przypadek stanowią natomiast firmy średniej wielkości, które nie przedstawiają się oficjalnie w Internecie, zaś pobieżne badanie ich adresów IP wskazuje jedynie na dostawców Internetu, takich jak np. Orange, Netia, czy UPC. Opracowane przez BMS Creative metody, oparte na umiejętnym łączeniu ze sobą i analizowaniu różnych ogólnodostępnych informacji rozproszonych w sieci, pozwalają jednak na identyfikację takich odwiedzających z określonym prawdopodobieństwem co do zasady, tym większym, im większa jest firma, która strony odwiedza. Opisana usługa stanowi dla klientów BMS Creative potężne narzędzie marketingowe, ponieważ daje możliwość nawiązania szybkiego kontaktu z podmiotami, które wstępnie zainteresowały się ich ofertą w Internecie. Dane przesłane pocztą elektroniczną przez pracowników BMS Creative trafiają bezpośrednio do handlowców, którzy następnie kontaktują się ze zidentyfikowanymi firmami. Skuteczność działań handlowych jest tu o rząd wielkości wyższa, niż w przypadku klasycznego telemarketingu, i to nawet opartego na wykorzystaniu profilowanych baz danych. Tym samym, znacznie niższe są koszty wspomnianych działań. W naszkicowany powyżej proces zaangażowane są osoby wykonujące rutynowe czynności, które to czynności mogłyby zostać zautomatyzowane. I tak, po stronie klientów BMS Creative za każdym razem istnieje konieczność przeglądnięcia logów serwera WWW, przepisania (bądź przekopiowania) adresów IP do wiadomości oraz przesłania jej na właściwy adres mailowy. Po stronie BMS Creative wiadomość ta musi zostać odczytana przez jednego z pracowników, a zwarte w niej adresy przepisane (bądź skopiowane) do odpowiedniego programu analitycznego. Program ów po kilku lub kilkunastu godzinach pracy wyświetla dane, a te ponownie muszą zostać skopiowane przez pracownika do wiadomości , zaś wiadomość wysłana na adres klienta. Ponadto wspomniany pracownik musi stworzyć odpowiedni raport z wysyłki, jako, że raport ów stanowić będzie podstawę do wystawienia klientowi faktury. Po 2

3 stronie klienta znów konieczne jest odebranie i odczytanie wiadomości , a następnie przydzielenie otrzymanych danych poszczególnym handlowcom celem przeprowadzenia odpowiednich działań. Sytuacja przedstawia się analogicznie, jeśli chodzi o analizowanie danych zawartych w systemach CRM/ERP klientów, choć oczywiście inne jest tu źródło danych oraz narzędzia używane do ich analizy (np. System N-Expert autorstwa BMS Creative). Aby osiągnąć pożądany stopień automatyzacji wyżej wymienionych procesów, firma BMS Creative zaplanowała nabycie dedykowanego systemu B2B zdolnego spełnić jej wymagania w tym zakresie. Oprogramowanie takie, zainstalowane w BMS Creative, będzie współpracowało z serwerem WWW BMS Creative i zbierało informacje o zarejestrowanych adresach IP podmiotów odwiedzających strony internetowe partnerów. Oprogramowanie to BMS Creative roboczo określił mianem Agenta WWW. Podobnie funkcjonowałby Agent CRM/ERP. Oba serwisy (Agent WWW i Agent CRM/ERP) będą przesyłały, zatem w regularnych odstępach czasu dane w formacie JSON lub XML do tzw. Serwera Usług, znajdującego się w firmie BMS Creative, który to serwer zajmowałby się sprawdzaniem uwierzytelnienia i rozsyłaniem danych do Agenta Analizatora Adresów i Agenta N-Expert, umieszczających je w bazach odpowiednich programów analitycznych. W analogiczny sposób wyniki analiz będą wracały do systemów klientów. Serwer Usług będzie tworzył ponadto rejestry bilingowe i udostępniał je raz w miesiącu za pośrednictwem odpowiedniego Agenta CRM/ERP do systemu ERP posiadanego przez BMS Creative, a ten z kolei będzie przekształcał je automatycznie na tzw. zamówienia wewnętrzne, z których po akceptacji pracownika będą tworzone faktury. Oczywiście, przy wykorzystaniu wyżej opisanego schematu komunikacji, faktury (w formacie EDIFACT) za pośrednictwem Serwera Usług i odpowiednich Agentów CRM/ERP będą trafiały bezpośrednio do systemów klientów firmy BMS Creative. Wszelkie przesyłane dokumenty będą uwierzytelniane podpisem elektronicznym. 3

4 B. Charakterystyka funkcjonalna modułów dedykowanego systemu 1. Moduł Serwer Usług (Oprogramowanie działające pod kontrolą systemu Windows, wykorzystujące bazę danych PostgreSQL) realizuje funkcje komunikacyjne, uwierzytelnia przesyłane dane wykorzystując podpis elektroniczny, generuje rekordy bilingowe i udostępnia je do Agenta CRM/ERP zainstalowanego w BMS Creative, udostępnia konfiguracje Agentów w formacie JSON lub XML, udostępnia dane dla Agentów w formacie EDIFACT, XML lub JSON, loguje informacje. 2. Moduł Agent WWW (Serwis działający pod kontrolą systemów operacyjnych Windows) Odbiera od serwera WWW informacje o adresie IP, adresach odwiedzanych stron i czasie odwiedzin i zapisuje w swojej bazie danych, pobrane dane, co pewien czas, wysyła w formacie JSON lub XML do Serwera Usług, może być konfigurowany za pomocą plików w formacie JSON lub XML udostępnianych przez Serwer Usług. 3. Moduł Agent Analizatora Adresów (Serwis działający pod kontrolą systemów operacyjnych Windows) komunikuje się z Analizatorem Adresów i przekazuje mu dane pobrane przez Agenta WWW, odbiera od Analizatora Adresów wyniki analizy, tj. dane odwiedzających (adresy ich stron WWW) i przekazuje je do Serwera Usług, może być konfigurowany za pomocą plików w formacie JSON lub XML udostępnianych przez Serwer Usług. 4. Moduł Agent Analizatora N-Expert (Serwis działający pod kontrolą systemów operacyjnych Windows) komunikuje się z programem N-Expert i przekazuje mu dane pobrane przez Agenta CRM/ERP, odbiera od programu N-Expert wyniki analiz i przekazuje je do Serwera Usług, 4

5 może być konfigurowany za pomocą plików w formacie JSON lub XML udostępnianych przez Serwer Usług. 5. Moduł Agent CRM/ERP (Serwis działający pod kontrolą systemów operacyjnych Windows/Linux) komunikuje się z systemami CRM/ERP Partnerów i pobiera z nich dane przeznaczone do analiz, pobrane dane wysyła w formacie JSON lub XML do Serwera Usług, odbiera od Serwera Usług wyniki analiz w formacie JSON lub XML, zwraca do systemów CRM/ERP Partnerów wyniki analiz, zapisuje wystawione faktury w systemach CRM/ERP Partnerów, może być konfigurowany za pomocą plików w formacie JSON lub XML udostępnianych przez Serwer Usług. 6. Moduł Konfigurator (Jest to aplikacja wyposażona w wygodny interfejs użytkownika, umożliwiająca konfigurowanie działania Serwera usług oraz za jego pośrednictwem wszystkich agentów. 7. Moduł Agent bilingowy (Serwis działający pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, odpowiadający za fakturowanie Partnerów) obiera od Serwera Usług dane bilingowe, zapisuje dane bilingowe do systemu ERP firmy BMS Creative, pobiera z systemu ERP wnioskodawcy faktury dla Partnerów, udostępnia, korzystając z Serwera Usług, faktury w formacie EDIFACT. II. SPRZĘT KOMPUTEROWY 1. Serwer bazodanowy (1 szt.). Pożądane parametry techniczne: Procesor Intel 3GHZ, 4 rdzenie, 32 GB RAM, 1xHDD 250 GB, 2x HDD 1TB. 2. Serwer usług (1 szt.). Pożądane parametry techniczne: Procesor Intel 3GHZ, 4 rdzenie, 8 GB RAM, 1xHDD 250 GB. 3. Laptop wraz z myszką i zasilaczem ( 4 szt.). Pożądane parametry: Ekran 15,6, Procesor Intel Core I3, 4 GB RAM, HDD 500 GB, System operacyjny. 4. Zasilacz UPS OnLine (1 szt.). Pożądane parametry techniczne: 10 kva. 5

6 III. ANALIZA PRZYGOTOWAWCZA, USŁUGI DORADCZE I EKSPERCKIE 1. Analiza przedwdrożeniowa systemu B2B. 2. Opracowanie protokołów komunikacyjnych w standardzie EDI. 3. Zaprojektowanie struktury bazy danych. 4. Opracowanie diagramów przepływu sterowania. 5. Zaprojektowanie struktur obiektowych. 6. Analiza bezpieczeństwa systemu. IV. USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OPROGRAMOWANIA 1. Instalacja wersji produkcyjnej systemu B2B w firmie BMS Creative. 2. Dostarczenie i instalacja bezpiecznego podpisu kwalifikowalnego na 2 stanowiska. V. OPRACOWANIE PODSTRONY INTERNETOWEJ NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU B2B (do strony VI. SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Szkolenia powinny dotyczyć: - obsługi i konfiguracji dedykowanego systemu B2B, - możliwości rozbudowany oprogramowania. Przeszkolonych powinno zostać 12 pracowników BMS Creative. 6

7 Oferta powinna zawierać: a) Nazwę i adres oferenta. b) Datę sporządzenia. c) Ścisłe odniesienie do zapytania ofertowego, a więc koszt wykonania poszczególnych prac i usług ujętych w punktach I oraz III-VI, a także koszt dostawy sprzętu komputerowego ujętego w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego. d) Warunki i termin płatności. e) Szacunkowy czas realizacji oferty. f) Termin obowiązywania oferty. g) Pieczęć firmową i podpis oferenta. Pod uwagę brane będą jedynie oferty kompleksowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Podana w ofercie cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia (punkty od I do VI). Wszystkie ceny powinny być cenami netto i podane w PLN. Licencja na korzystanie z elementów objętych prawami autorskimi winna mieć charakter wyłączny i nieograniczony czasowo. Miejsce składania oferty Ofertę można przesłać mailem, listem lub dostarczyć osobiście do firmy. Dane kontaktowe: BMS Creative T. Wyrozumski Sp. J. Rączna Liszki Tel./Fax (12)

8 Terminy związane z zapytaniem ofertowym Ostateczny termin składania ofert: Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego Joanna Tyrała tel. (12) Kryteria i procedura oceny Głównym kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował dokonując wyboru oferenta jest cena (waga 90%). Kryterium dodatkowym jest termin realizacji Zamówienia (waga 10%). Zawiadomienie o wyborze Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez . 8

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 07.01.2014r. ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy Ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: Syrion Sp. z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice, NIP 635-178- 71-87, REGON 240936477, KRS 0000308765

I. ZAMAWIAJĄCY: Syrion Sp. z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice, NIP 635-178- 71-87, REGON 240936477, KRS 0000308765 Ornontowice, dnia 05.08.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 01/08/2013 W związku z realizacją zadania: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania B2B, dedykowanego dla dostawców usług telekomunikacyjnych w

Bardziej szczegółowo