PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Dochody według źródeł powstawania Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem - Wydatki w układzie działów - zadania ogółem Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 - Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów - Kwoty dochodów i wydatków budŝetu województwa łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw - Rezerwy w budŝecie województwa łódzkiego Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 A - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru - Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu samorządu województwa - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2012 roku, Nr FN-I Plan finansowy dochodów budŝetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami Załącznik nr 12 - Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12A - Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 13 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 13A - Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 14 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 UZASADNIENIE CZĘŚĆ I PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA CZĘŚĆ III DOCHODY BIEśĄCE WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Kultury i Edukacji Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzki Urząd Pracy Regionalne Centrum Polityki Społecznej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ IV DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Finansów Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki CZĘŚĆ V DOCHODY BIEśĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów

4 CZĘŚĆ VI DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI 176 Departament Finansów CZĘŚĆ VII DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 177 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli CZĘŚĆ VIII DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 178 Departament ds. Przedsiębiorczości CZĘŚĆ IX DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament Kultury i Edukacji Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ X DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki CZĘŚĆ XI DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Finansów

5 Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego CZĘŚĆ XII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XIII DOCHODY BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 199 Departament Polityki Regionalnej CZĘŚĆ XIV WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Kancelaria Sejmiku Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli

6 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw PrzeciwpoŜarowych Wojewódzki Urząd Pracy Regionalne Centrum Polityki Społecznej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XVI WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament Infrastruktury 324 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji

7 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Wojewódzki Urząd Pracy Regionalne Centrum Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi CZĘŚĆ XVII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Organizacyjny Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ XVIII WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli CZĘŚĆ XIX WYDATKI MAJĄTKOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ XX WYDATKI BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 339 Departament ds. Przedsiębiorczości CZĘŚĆ XXI WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości

8 Departament Infrastruktury 351 Departament Kultury i Edukacji Wojewódzki Urząd Pracy Regionalne Centrum Polityki Społecznej 359 CZĘŚĆ XXII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Organizacyjny Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy Regionalne Centrum Polityki Społecznej 365 CZĘŚĆ XXIII WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Departament Kultury i Edukacji Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XXIV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Organizacyjny

9 Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Infrastruktury Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XXV WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej MATERIAŁY INFORMACYJNE Tabela nr 1 Tabela nr 2 Tabela nr 3 Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 Tabela nr 8 Tabela nr 9 - Prognozowany stan zadłuŝenia Województwa Łódzkiego w roku 2013 i latach następnych - Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 10 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora

10 Tabela nr 11 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 12 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 13 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 14 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 15 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 16 - Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 17 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 18 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 19 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 20 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 21 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 22 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 23 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 24 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 25 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora

11 Tabela nr 26 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 27 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 28 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 29 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 30 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 31 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 32 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2013 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora

12

13 Projekt UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia r. w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok. Na podstawie art. 18 pkt 5, 6, pkt 19 lit d, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala budżet Województwa Łódzkiego na okres roku kalendarzowego Ustala dochody budżetu w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr Ustala wydatki budżetu w wysokości zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 i Nr Ustala kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala ogólną rezerwę budżetową w wysokości zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi zł i zostanie sfinansowany: 1) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości zł, 2) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości zł. Id: C1AAAC2D-606B D69-54F656813D6C. Projekt Strona 1

14 7. Ustala limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz planowanego kredytu długoterminowego wraz z odsetkami przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości zł. 8. Ustala przychody budżetu w wysokości zł z tego: 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości zł, 2) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala rozchody budżetu w wysokości zł z tego: 1) na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości zł, 2) na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości zł, zgodnie z załacznikiem Nr Ustala kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Łódzkie w kwocie zł. 11. Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych województwa łódzkiego realizowanych w roku budżetowym 2013 na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr Ustala planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określonych dla Samorządu Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 A. 14. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12A. 15. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13A. 16. Ustala wydatki bieżące na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z załącznikiem Nr 14. Id: C1AAAC2D-606B D69-54F656813D6C. Projekt Strona 2

15 17. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości limitu ustalonego w 7 niniejszej uchwały. 18. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego w roku budżetowym 2013 do: 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w trakcie realizacji budżetu 2013 roku, 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 19. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: C1AAAC2D-606B D69-54F656813D6C. Projekt Strona 3

16 4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok Dochody według źródeł powstania (w złotych) Treść Projekt budżetu na 2013 r. 1 2 A. DOCHODY BIEŻĄCE I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Wpływy z usług Wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne Wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych Wpływy z usług medycznych i protetycznych Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli Wpływy z opłat Opłaty za udostępnianie danych Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich Wpływy z opłat Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cześć wojewódzka Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych Inne wpływy Odsetki od środków na rachunkach bankowych Różne wpływy Inne odsetki 450 Wynagrodzenie płatnika składek Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Różne dochody 100

17 5 Treść Projekt budżetu na 2013 r. 1 Zwroty środków z lat ubiegłych 100 Wpływy ze sprzedaży wyrobów IV. SUBWENCJA OGÓLNA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część regionalna subwencji ogólnej dla województw V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI VI. DOTACJA ROZWOJOWA Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata VII. POZOSTAŁE DOCHODY Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do % alkoholu Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi RICHARD (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration) Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dochody na realizację projektu pn. "ONE - sieć obserwatoriów do monitorowania stanu wdrażania funduszy strukturalnych na technologie informacyjno-komunikacyjne - Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC" Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozpoznanie różnorodności biologicznej na terenie BPK Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (budowle hydrotechniczne) IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Środki na realizację zadań własnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Pomoc Techniczna Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Pomoc Techniczna Środki na wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich " - szkolenia pracowników X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego

18 6 Treść Projekt budżetu na 2013 r. 1 2 Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A Koncesjonowanie wód leczniczych, termalnych i solanek Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego XI. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli XII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA XIII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów XIV. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO XV. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI XVI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

19 7 Treść Projekt budżetu na 2013 r Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim B. DOCHODY MAJĄTKOWE I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości Sprzedaż składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności II. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na opracowane dokumentacji techniczno-architektonicznej oraz przebudowę i modernizację budynku "A", siedziby WUP w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej województwa łódzkiego" Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja dachu budynku Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu"

20 8 Treść Projekt budżetu na 2013 r. 1 2 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Środki finansowe przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup, modernizację oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich IV. DOTACJA ROZWOJOWA Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wpływy ze zwrotów dotacji rozwojowej w ramach Działania I.1 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ.1.1 V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Zadania wodno-melioracyjne Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich VI. POZOSTAŁE DOCHODY Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Modernizacja dachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i ściekowej" Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego" VII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania I.3 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa - RPO/WŁ/OP1/DZ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.6 Osi Priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Ogółem dochody:

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo