PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Załącznik nr 1 - Dochody według źródeł powstawania 5 Załącznik nr 2 - Dochody w układzie działów w podziale na źródła 9 powstawania zadania ogółem Załącznik nr 3 - Wydatki w układzie działów zadania ogółem 17 Załącznik nr 4 - Wydatki w układzie działów i rozdziałów zadania ogółem 20 Załącznik nr 5 - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 40 Załącznik nr 6 - Kwoty dochodów i wydatków wynikających z odrębnych 76 ustaw Załącznik nr 7 - Rezerwy w budżecie województwa łódzkiego 77 Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru 80 Załącznik nr 9 - Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych Załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu samorządu województwa Załącznik nr 11 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2010 roku, Nr FN.I /S/2011 Załącznik nr 11 A - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami Załącznik nr 12 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12 A - Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 13 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Załącznik nr 13 A - Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 14 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 15 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych UZASADNIENIE CZĘŚĆ I PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA CZĘŚĆ III DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ IV DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE. 155 Departament Infrastruktury

4 CZĘŚĆ V DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów CZĘŚĆ VI DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów CZĘŚĆ VII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Departament Infrastruktury CZĘŚĆ VIII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWONA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 161 Departament Infrastruktury CZĘŚĆ IX DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament Infrastruktury CZĘŚĆ X DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament ds. PO Kapitał Ludzki CZĘŚĆ XI DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Finansów

5 Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego CZĘŚĆ XII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego CZĘŚĆ XIII DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA Departament Polityki Regionalnej CZĘŚĆ XIV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Kancelaria Sejmiku Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych Wojewódzki Urząd Pracy

6 Regionalne Centrum Polityki Społecznej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XVI WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Regionalne Centrum Polityki Społecznej

7 CZĘŚĆ XVII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Organizacyjny Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ XVIII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli CZĘŚĆ XIX WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Departament Infrastruktury CZĘŚĆ XX WYDATKI BIEŻĄCE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Departament Infrastruktury CZĘŚĆ XXI WYDATKI MAJĄTKOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Departament Infrastruktury Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki CZĘŚĆ XXII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament Infrastruktury Departament Kultury i Edukacji Wojewódzki Urząd Pracy

8 Regionalne Centrum Polityki Społecznej CZĘŚĆ XXIII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Organizacyjny Departament ds. PO Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ XXIV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Infrastruktury Departament Geodezji i Kartografii Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XXV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Organizacyjny Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Infrastruktury Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XXVI WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej

9 CZĘŚĆ XXVII RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE MATERIAŁY INFORMACYJNE Tabela nr 1 - Prognozowany stan zadłużenia województwa łódzkiego w roku 2011 i latach następnych 375 Tabela nr 2 - Tabela nr 3 - Tabela nr 4 - Tabela nr 5 - Tabela nr 6 - Tabela nr 7 - Tabela nr 8 - Tabela nr 9 - Tabela nr 10 - Tabela nr 11 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów bieżących na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

10 Tabela nr 12 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 13 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 14 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 15 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 16 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 17 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 18 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 19 - Zestawienie wydatków ogółem na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 20 - Zestawienie wydatków bieżących na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 21 - Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 22 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

11 Tabela nr 23 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 24 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 25 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 26 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 27 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 28 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 29 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 30 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 31 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 32 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 33 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

12 Tabela nr 34 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 35 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2011 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

13

14 Projekt UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2011 rok. Na podstawie art. 18 pkt 5, 6, pkt 19 lit d, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala budżet Województwa Łódzkiego na okres roku kalendarzowego Ustala dochody budżetu w wysokości zł z tego: 1. dochody bieżące w wysokości zł 2. dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, z tego: 1) dochody na zadania własne w wysokości zł a) dochody bieżące w wysokości zł; b) dochody majątkowe w wysokości zł; 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł a) dochody bieżące w wysokości zł; b) dochody majątkowe w wysokości zł; 3) dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł a) dochody majątkowe w wysokości zł; 4) dochody na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości zł Id: CFMIP-TEVVI-AZTTY-WDUCN-CWIGW. Projekt Strona 1

15 a) dochody majątkowe w wysokości zł; 5) dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości zł a) dochody bieżące w wysokości zł; b) dochody majątkowe w wysokości zł; 6) dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości zł a) dochody bieżące w wysokości zł; b) dochody majątkowe w wysokości zł; 7) dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości zł a) dochody bieżące w wysokości zł; 3. Ustala wydatki budżetu w wysokości zł z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości zł 2. wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 i Nr 5, z tego: 1) wydatki na zadania własne w wysokości zł a) wydatki bieżące w wysokości zł; b) wydatki majątkowe w wysokości zł; 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości zł a) wydatki bieżące w wysokości zł; b) wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł a) wydatki bieżące w wysokości zł; b) wydatki majątkowe w wysokości zł; 4) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł a) wydatki bieżące w wysokości zł; b) wydatki majątkowe w wysokości zł; 5) wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości zł a) wydatki bieżące w wysokości zł; b) wydatki majątkowe w wysokości zł; 6) wydatki na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości zł Id: CFMIP-TEVVI-AZTTY-WDUCN-CWIGW. Projekt Strona 2

16 a) wydatki bieżące w wysokości zł; b) wydatki majątkowe w wysokości zł; 7) wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości zł a) wydatki bieżące w wysokości zł; 4. Ustala kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala ogólną rezerwę budżetową w wysokości zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. zł 6. Planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi i zostanie sfinansowany: 1) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości zł, 2) nadwyżką środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu narastająco za 2010 rok w wysokości zł, Postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku. 2. Ustala limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu wraz z odsetkami przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości zł 8. Ustala przychody budżetu w wysokości zł z tego: 1) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości zł, 2) nadwyżka środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu narastająco za 2010 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Łódzkie w kwocie zł 10. Ustala maksymalną wysokość poręczeń kredytów udzielonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego w roku budżetowym 2011 zaciąganych przez zakłady opieki zdrowotnej do kwoty zł z tego: 1) należność główna zł; 2) odsetki zł. 11. Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych województwa łódzkiego realizowanych w roku budżetowym 2011 na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 9. Id: CFMIP-TEVVI-AZTTY-WDUCN-CWIGW. Projekt Strona 3

17 12. Ustala planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określonych dla Samorządu Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 A. 14. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12A. 15. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13A. 16. Ustala wydatki bieżące na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego do podjęcia czynności formalno prawnych mających na celu zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego, o którym mowa w 7 niniejszej uchwały. 19. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego w roku budżetowym 2011 do: 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w trakcie realizacji budżetu 2011 roku; 20. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego. 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: CFMIP-TEVVI-AZTTY-WDUCN-CWIGW. Projekt Strona 4

18 5 Załącznik nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2011 rok Dochody według źrodeł powstawania (w złotych) Treść Projekt budżetu na 2011 r. 1 2 A. DOCHODY BIEŻĄCE I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Wpływy z usług wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne Wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych Wpływy z opłat opłaty za udostępnianie danych wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cześć wojewódzka Inne wpływy odsetki od środków na rachunkach bankowych różne wpływy inne odsetki 288 Wynagrodzenie płatnika składek Różne dochody 100 zwroty środków z lat ubiegłych 100 Wpływy ze sprzedaży wyrobów IV. SUBWENCJA OGÓLNA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część regionalna subwencji ogólnej dla województw V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI VI. POZOSTAŁE DOCHODY

19 6 Treść Projekt budżetu na 2011 r. 1 2 Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu EHR-QTN (Thematic Network on Quality and Certification of EHR systems) Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi RICHARD (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration) Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Inwentaryzacja ptaków lęgowych, monitoring bezkręgowców szaty roślinnej oraz rozpoznanie różnorodności biologicznej chrząszczy na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Dotacja z NFOŚiGW przeznaczona na likwidację 7 sztuk mogilników na terenie województwa łódzkiego - etap II Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przeznaczona na likwidację 7 sztuk mogilników na terenie województwa łódzkiego - etap II VIII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A Środki na realizację zadań własnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Pomoc Techniczna Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Pomoc Techniczna IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego X. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA XI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo