SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r."

Transkrypt

1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn r.

2 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. (stan w dniu 1 stycznia) w tys. UE Strefa euro AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK OECD JP US W 2013 r. ludność Unii Europejskiej wyniosła 505,7 mln osób, tj. o 0,2% mniej niż przed rokiem. Spośród państw członkowskich, najbardziej zaludnionym krajem były Niemcy, gdzie mieszkało 80,5 mln osób, i stanowiło to blisko 16% ludności całego ugrupowania. Kolejnymi państwami pod względem liczby ludności były: Francja (65,6 mln osób), Wielka Brytania (63,9 mln), Włochy (59,7 mln), Hiszpania (46,7 mln) oraz Polska (38,5 mln). Mieszkańcy tych sześciu ww. najbardziej zaludnionych państw stanowią ponad 70% mieszkańców Unii Europejskiej ogółem. Spośród wszystkich krajów członkowskich, najmniejszą liczbą ludności charakteryzowały się kraje o najmniejszej powierzchni tj.: Malta (421 tys.), Luksemburg (537 tys.) i Cypr (866 tys.), przy czym w dwóch pierwszych krajach przyrost ludności w skali roku był najwyższy (odpowiednio o 0,9% i 2,3%). W 2012 r. największy spadek ludności w stosunku do roku poprzedniego obserwowano we Włoszech (o 1,1%), na Łotwie (o 1,0%) oraz w Estonii (o 0,7%). W Polsce liczba ludności utrzymała się na poziomie sprzed roku.

3 3 T. 02. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 02. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2013 R. (okres poprzedni =100) UE ,0 101,6 99,6 99,2 99,9 100,1 Strefa euro ,0 101,6 99,3 98,8 99,4 99,6 AT 101,8 102,8 100,9 100,3 100,1 100,2 BE 102,3 101,8 99,9 99,5 100,1 100,4 BG 100,4 101,8 100,8 100,4 100,2 100,7 CY 101,3 100,4 97,6 95,1 94,1 94,4 CZ 102,5 101,8 99,0 97,6 98,5 98,7 DE 104,0 103,3 100,7 99,7 100,5 100,6 DK 101,4 101,1 99,6 99,3 100,5 100,5 EE 102,6 109,6 103,9 101,5 101,5 100,9 EL 95,1 92,9 93,6 94,5 b 96,3 b 97,0 b ES 99,8 100,1 98,4 98,0 98,4 98,9 FI 103,4 102,7 99,2 97,2 98,7 99,0 FR 101,7 102,0 100,0 99,6 100,5 100,2 HR 97,7 100,0 98,0 99,0 99,2. HU 101,1 101,6 98,3 99,7 100,5 101,6 IE 98,9 102,2 100,2 98,2 98,5 101,7 IT 101,7 100,5 97,5 97,5 97,8 98,2 LT 101,6 106,0 103,7 103,8 103,8 102,3 LU 103,1 101,9 99,8 101,2 102,4. LV 98,7 105,3 105,2 106,7 104,5 104,1 MT 103,3 101,7 100,9 101,6 103,0 102,0 NL 101,5 100,9 98,8 98,6 98,1 99,2 PL 103,9 104,5 101,9 100,8 101,2 101,7 PT 101,9 98,7 96,8 95,9 98,0 99,0 RO 98,9 102,2 100,7 102,3 101,6 104,1 SE 106,6 102,9 100,9 101,6 100,6 100,3 SI 101,3 100,7 97,5 97,0 98,2 98,7 SK 104,4 103,0 101,8 100,7 100,7 100,7 UK 101,7 101,1 100,1 100,2 101,3 101,5 OECD 103,0 102,0 101,5 100,6 101,0 101,4 JP 104,7 99,4 102,0 99,9 101,3 102,4 US 102,5 101,8 102,8 101,3 101,6 102,0 a Dane wyrównane sezonowo. b Dane niewyrównane sezonowo. 102,5 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0 a Dane wyrównane sezonowo. W 2013 r. w Unii Europejskiej z kwartału na kwartał obserwowano systematyczną poprawę dynamiki produktu krajowego brutto, i w konsekwencji w III kwartale 2013 r. odnotowano wzrost PKB (o 0,1% w skali roku wobec spadku o 0,1% w II kwartale i 0,8% w I kwartale). Spośród krajów członkowskich UE najwyższą dynamiką produktu krajowego brutto w III kwartale ub. roku charakteryzowała się Łotwa i Rumunia (wzrost po 4,1%), przy czym na Łotwie w porównaniu z notowanym w III kwartale 2012 r. obserwowano stopniowe wyhamowanie tempa wzrostu, natomiast w Rumunii jego przyspieszenie. Relatywnie wysoką dynamikę PKB w III kwartale 2013 r. notowano również na Litwie (wzrost o 2,3%) oraz Malcie (o 2,0%), przy czym w obu krajach wzrost gospodarczy był niższy niż w poprzednim kwartale. W Polsce i Irlandii wzrost produktu krajowego brutto w okresie lipiec-wrzesień 2013 r. wyniósł po 1,7%, ale w Polsce obserwowano przyspieszenie tempa wzrostu z 0,8% w I kwartale i 1,2% w II kwartale, natomiast w Irlandii PKB wzrosło po spadku notowanym w dwóch pierwszych kwartałach 2013 r. (odpowiednio o 1,8% i 1,5%). Poprawę dynamiki PKB obserwowano również w największych gospodarkach ugrupowania w Niemczech (spadek o 0,3% w I kwartale oraz wzrost o 0,6% w III kwartale ub. roku) oraz we Francji (odpowiednio spadek o 0,4% oraz wzrost o 0,2%). W najtrudniejszej sytuacji nadal znajdował się Cypr oraz Grecja, gdzie utrzymywała się tendencja obniżania produktu krajowego brutto (w III kwartale ub. roku spadek odpowiednio o 5,6% i o 3,0%), jednak skala spadku była mniejsza niż w okresie kwiecieńczerwiec 2013 r. PKB uległ zmniejszeniu również we Włoszech (o 1,8%), w Czechach i Słowenii (po 1,3%), a także w Hiszpanii, Portugalii, Finlandii oraz Holandii (w granicach od 1,1% do 0,8%), przy czym we wszystkich wymienionych krajach spadek w III kwartale był mniejszy od notowanego w drugim.

4 4 T. 03. SPOŻYCIE PRYWATNE a (ceny stałe) Wykres 03. SPOŻYCIE PRYWATNE a W 2013 R. (okres poprzedni =100) UE ,1 100,3 99,2 99,4 99,9 100,2 Strefa euro ,0 100,3 98,6 98,8 99,4 99,6 AT 102,0 100,8 100,5 99,8 99,9 100,1 BE 102,8 100,2 99,7 99,7 100,4 101,0 BG 100,1 101,5 102,6 99,0 99,5 99,5 CY 101,5 101,3 97,5 94,8 94,2 94,8 CZ 100,9 100,5 97,9 98,7 99,7 100,0 DE 101,0 102,3 100,8 100,6 101,2 101,1 DK 101,3 99,3 99,9 100,5 100,8 100,6 EE 97,4 103,8 104,9 104,3 105,9 103,5 EL 93,8 92,3 90,9 91,3 b 93,6 b 91,9 b ES 100,2 98,8 97,2 95,7 96,7 97,8 FI 103,3 102,6 100,2 97,8 101,1 99,4 FR 101,6 100,6 99,7 99,7 100,6 100,6 HR 98,7 100,2 97,1 98,2 99,8. HU 97,0 100,4 98,4 99,0 99,8 100,4 IE 100,4 98,6 99,7 98,8 98,8 98,9 IT 101,5 99,7 95,9 96,8 96,8 98,0 LT 96,4 104,8 103,9 102,6 105,4 105,8 LU 102,6 101,3 102,2 101,1 101,1. LV 102,3 104,8 105,8 106,7 105,8 105,2 MT 99,7 103,3 99,5 100,4 101,7 100,9 NL 100,3 98,9 98,4 98,2 97,6 97,6 PL 103,1 102,6 101,2 100,1 100,2 100,8 PT 102,5 96,7 94,7 96,1 97,5 98,9 RO 99,7 101,1 101,1 100,2 100,1 101,2 SE 104,0 101,7 101,6 102,0 101,9 101,7 SI 101,5 100,8 95,2 95,4 96,5 97,0 SK 99,3 99,5 99,8 98,8 100,5 100,0 UK 101,0 99,6 101,2 101,7 101,5 102,2 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 a Spożycie indywidualne gospodarstw domowych oraz niekomercyjnych instytucji obsługujących gospodarstwa domowe; dane wyrównane sezonowo. W Unii Europejskiej ogółem, po spadku spożycia prywatnego w kolejnych kwartałach 2012 r. oraz w pierwszej połowie 2013 r., w III kwartale notowano jego nieznaczny wzrost (o 0,2%). Spośród krajów UE w okresie lipiec wrzesień ub. roku, podobnie jak w całym 2012 r., spożycie prywatne rosło najszybciej w krajach bałtyckich: na Litwie (wzrost w III kwartale o 5,8% wobec 5,4% w II kwartale 2013 r.), Łotwie (odpowiednio o 5,2% wobec 5,8%) oraz w Estonii (odpowiednio o 3,5% wobec 5,9%). Relatywnie wysoką dynamiką spożycia prywatnego w III kwartale ub. roku charakteryzowała się także Wielka Brytania (wzrost o 2,2%), Szwecja (o 1,7%), Rumunia (o 1,2%), Niemcy (o 1,1%) oraz Belgia (o 1,0%), przy czym w Szwecji i Niemczech skala wzrostu była nieznacznie niższa od notowanej w okresie kwiecień-czerwiec. W Polsce, od początku 2013 r. obserwowano systematyczną poprawę dynamiki spożycia prywatnego (wzrost z 0,1% w I kwartale do 0,8% w III kwartale). Spadek spożycia w III kwartale ub. roku notowano w dziesięciu krajach członkowskich UE najgłębszy w Grecji (o 8,1%) oraz na Cyprze (o 5,2%). Relatywnie duże obniżenie spożycia prywatnego w III kwartale 2013 r. notowano również w Słowenii (o 3,0%), Holandii (o 2,4%), Hiszpanii (o 2,2%) oraz we Włoszech (o 2,0%). Niewielkie zmniejszenie spożycia prywatnego (w granicach 0,5% 1,1%) w III kwartale ub. roku obserwowano w Bułgarii, Finlandii, Irlandii oraz Portugalii, przy czym jedynie w Finlandii nastąpiło pogorszenie dynamiki w porównaniu z notowaną w poprzednim kwartale. OECD 102,2 101,8 101,2 101,1 101,3. JP 102,8 100,5 102,3 101,4 101,7 102,5 US 102,0 102,5 102,2 101,9 101,9 101,9 a Spożycie indywidualne gospodarstw domowych oraz niekomercyjnych instytucji obsługujących gospodarstwa domowe; dane wyrównane sezonowo. b Dane niewyrównane sezonowo.

5 5 T. 04. NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE a (ceny stałe) Wykres 04. NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE a W 2013 R. (okres poprzedni =100) UE 28 99,8 101,6 97,0 94,6 96,6 98,0 Strefa euro 17 99,6 101,6 95,9 94,4 96,5 97,5 AT 98,6 108,5 101,6 98,8 98,9 99,4 BE 98,9 104,1 98,0 96,0 97,2 97,8 BG 81,7 93,5 100,8 105,0 101,4 101,2 CY 95,1 91,3 80,4 78,6 74,4 80,5 CZ 101,0 100,4 95,5 94,3 93,9 94,4 DE 105,7 106,9 97,9 95,7 99,2 100,7 DK 97,9 103,3 100,8 98,2 100,2 105,7 EE 92,7 137,6 110,9 94,2 99,6 109,6 EL 85,0 80,4 80,8 88,6 b 89,0 b 87,4 b ES 94,5 94,6 93,0 92,5 93,7 93,7 FI 101,7 105,7 99,0 96,5 97,7 94,8 FR 101,4 102,9 98,8 97,4 97,4 97,6 HR 85,0 93,6 95,4 95,7 100,8. HU 91,5 94,1 96,3 99,0 103,2 105,0 IE 77,3 90,9 99,4 85,0 102,2 107,9 IT 100,6 97,8 91,7 92,7 94,2 94,9 LT 101,9 120,7 96,4 105,1 111,4 117,7 LU 99,3 112,1 103,5 94,4 103,3. LV 81,9 127,9 108,7 93,8 101,2 100,2 MT 115,8 78,5 95,6 102,8 93,1 93,3 NL 92,6 106,1 96,0 88,6 91,3 96,7 PL 99,6 108,5 98,3 98,1 98,1 100,1 PT 96,9 89,5 85,6 83,6 93,6 94,7 RO 98,2 107,3 104,9 95,8 97,1 96,8 SE 107,2 108,2 103,3 95,5 98,2 102,3 SI 84,7 94,5 91,8 95,3 95,5 95,4 SK 106,5 114,2 89,5 88,9 95,2 91,7 UK 102,8 97,6 100,9 93,2 94,7 98,4 OECD 101,9 103,3 101,8 99,0 100,2. JP 99,8 101,1 104,4 99,0 100,8 104,4 US 101,1 103,4 105,5 102,5 102,8 104,0 a Dane wyrównane sezonowo. b Dane niewyrównane sezonowo. 112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 a Dane wyrównane sezonowo. Po pogłębiającym się z kwartału na kwartał w 2012 r. spadku nakładów brutto na środki trwałe w Unii Europejskiej ogółem, w 2013 r. obserwowano stopniową poprawę ich dynamiki (spadek o 2,0% w skali roku w III kwartale 2013 r. wobec 5,4% w I kwartale). Obniżenie nakładów inwestycyjnych w III kwartale 2013 r. notowano w szesnastu krajach członkowskich UE w tym najgłębszy na Cyprze (o 19,5% wobec 25,6% w poprzednim kwartale) oraz w Grecji (odpowiednio o 12,6% wobec 11,0%). Znaczne zmniejszenie nakładów brutto na środki trwałe obserwowano na Słowacji (o 8,3%), Malcie (o 6,7%), w Hiszpanii (o 6,3%), a także we Włoszech, w Finlandii, Portugalii oraz Czechach (w granicach 5,1%-5,6%), przy czym tylko na Słowacji i w Finlandii skala spadku była większa niż w poprzednim okresie. Spośród wszystkich krajów UE najwyższą aktywnością inwestycyjną w 2013 r. charakteryzowała się Litwa (wzrost o 17,7% w III kwartale wobec 5,1% w I kwartale i 11,4% w II kwartale). Relatywnie wysoki wzrost oraz przyspieszenie dynamiki nakładów brutto na środki trwałe w skali roku w porównaniu z poprzednim kwartałem notowano również w Estonii, Irlandii, Danii oraz na Węgrzech. W Polsce, po utrzymującym się od II kwartału 2012 r. spadku, w III kwartale 2013 r. nakłady inwestycyjne zwiększyły się w nieznacznym stopniu (wzrost o 0,1% wobec spadku po 1,9% w dwóch poprzednich kwartałach).

6 6 T. 05. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA a (ceny stałe) Wykres 05. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W 2013 a R. (okres poprzedni =100) ,0 104,0 UE ,8 103,2 97,8 98,1 99,0 99,3 102,0 Strefa euro ,3 103,4 97,5 97,8 99,0 98,9 AT 106,7 106,8 99,7 100,5 100,2 100,3 100,0 BE 111,2 104,4 96,7 96,9 101,2 100,7 98,0 BG 102,3 105,7 99,8 102,5 96,2 98,4 CY ,0 CZ 108,2 105,9 99,2 97,3 97,1 101,3 94,0 DE 111,0 107,2 99,7 98,0 99,6 99,6 92,0 DK 101,6 102,1 99,9 100,7 99,2 97,4 EE 123,0 119,6 100,2 105,2 104,7 102,4 EL 93,4 91,9 96,3 96,9 98,5 94,1 a Dane wyrównane sezonowo. ES 100,8 98,3 93,1 96,0 97,4 99,0 FI 105,2 102,1 98,4 96,3 93,2 98,4 W Unii Europejskiej ogółem we wszystkich kwartałach 2013 r. produkcja przemysłowa była niższa niż przed rokiem, przy czym tempo spadku FR 105,0 102,2 97,3 98,1 100,6 98,5 stopniowo ulegało wyhamowaniu (odpowiednio z 1,9% w I kwartale, po 1,0% w II kwartale do 0,7% w III kwartale). W pierwszych trzech kwartałach HR 98,4 98,8 94,7 101,3 97,4 96, r. w dziesięciu spośród krajów Unii Europejskiej notowano obniżenie produkcji, przy czym poprawę dynamiki z okresu na okres obserwowano HU 110,3 105,6 98,6 98,5 100,6 102,4 w Irlandii oraz Luksemburgu. W III kwartale 2013 r. największy spadek produkcji przemysłowej wystąpił na Malcie (o 6,1%), w Grecji (o 5,9%) oraz IE 107,5 100,0 98,7 97,1 97,5 99,3 Szwecji (o 4,8%). Znaczne obniżenie produkcji przemysłowej notowano również w Chorwacji (o 3,9%), we Włoszech (o 3,8%) i Danii (o 2,6%) oraz IT 106,8 101,1 93,5 95,7 96,3 96,2 Luksemburgu (o 2,3%). Wzrost produkcji przemysłowej w kwartałach 2013 r. obserwowano natomiast w sześciu krajach członkowskich Unii LT 106,1 106,7 103,6 106,4 109,1 100,8 Europejskiej, w tym największy w Rumunii, a relatywnie wysoką dynamiką charakteryzowały się Słowacja (wzrost o 4,8%) oraz Polska (o 4,1%), LU 108,7 102,0 96,2 93,1 93,5 97,7 przy czym w Polsce tempo wzrostu było szybsze niż przed rokiem. Produkcja przemysłowa zwiększyła się także w Estonii i na Węgrzech (po 2,4%) LV 114,5 108,8 106,1 99,1 99,9 100,2 oraz w Czechach (o 1,3%). Spośród największych gospodarek europejskich w III kwartale 2013 r. obniżenie produkcji przemysłowej w obserwowano MT 108,7 99,7 106,4 97,8 98,7 93,9 we Francji (o 1,5%) oraz w Niemczech (o 0,4%), natomiast w Wielkiej Brytanii poziom produkcji przemysłowej nie zmienił się. W III kwartale 2013 r. NL 107,7 99,3 99,4 102,7 100,5 100,1 najwyższy wzrost w skali roku w sekcji górnictwo i wydobywanie notowano w Irlandii (o 87,4%), Finlandii (o 35,7%), Estonii (o 21,4%), na Litwie PL 110,8 107,1 101,7 99,1 101,2 104,1 (o 19,7) oraz Malcie (o 14,4%). Największy wpływ na poprawę dynamiki w Irlandii oraz Estonii miała produkcja działu Pozostałe górnictwo PT 101,6 99,0 93,9 98,6 101,9 98,6 i wydobywanie (wzrost odpowiednio o 145,5% oraz 45,5%), a w Finlandii działu Górnictwo rud metali (wzrost o 43,8%). Największemu spowolnieniu RO 104,8 107,6 102,8 106,0 106,3 107,6 w górnictwie i wydobywaniu w omawianym okresie uległa produkcja na Cyprze (spadek o 32,0%), w Danii (o 19,6%), na Węgrzech (o 18,2%), SE 108,8 105,7 98,9 97,7 94,0 95,2 w Czechach i Bułgarii (po 11,9%) oraz Portugalii (o 11,3%). Przetwórstwo przemysłowe najszybciej rosło w Rumunii i na Słowacji. W największym SI 107,0 101,9 99,4 98,7 98,2 98,5 stopniu zmniejszyła się natomiast produkcja w przetwórstwie przemysłowym na Cyprze, Malcie, w Chorwacji, Szwecji, Grecji oraz we Włoszech SK 108,2 105,5 108,0 102,7 102,8 104,8 (w granicach 11,5%-3,4%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę najwyższą dynamikę UK 102,8 99,0 97,3 98,4 99,0 100,0 obserwowano w Danii (wzrost o 20,6%), Estonii (o 11,3%) oraz Chorwacji (o 8,2%). Najgłębszy spadek produkcji w tej sekcji odnotowano OECD b 107,8 102,8 101,0 99,5 100,0 101,0 w Luksemburgu (o 14,9%), Szwecji (o 13,5%) i Portugalii (o 11,5%). W Polsce obserwowany wzrost produkcji przemysłowej ogółem wynikał głównie JP b 115,0 97,1 100,7 93,8 97,1 101,8 z wysokiej dynamiki w sekcji przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 4,4%). US b 105,7 103,4 103,6 102,5 102,0 102,5 a Dane wyrównane dniami roboczymi. b Dane wyrównane sezonowo

7 7 T. 06. DYNAMIKA LICZBY PRACUJACYCH a Wykres 06. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA a WEDŁUG PŁCI W II KWARTALE 2013 R ,0 Mężczyźni Kobiety 70,0 UE 28 99,2 100,2 99,7 99,4 99,6. Strefa euro 17 99,4 100,3 99,2 98,9 99,1. 60,0 AT 100,5 101,2 101,0 99,8 99,7 99,5 50,0 BE 101,4 100,4 100,2 99,9 100,6 100,5 BG 93,9 97,2 98,9 100,0 100,8 99,6 40,0 CY 103,0 101,0 97,9 97,7 96,0 96,7 30,0 CZ 99,0 99,7 100,3 100,8 101,0 100,4 20,0 DE 100,7 102,4 100,7 100,8 101,1 100,4 DK 97,4 99,6 99,2 99,6 100,3 100,3 10,0 EE 95,8 106,6 102,3 101,6 103,0 100,8 0,0 EL 97,4 93,3 92,2 93,8 95,9 97,3 ES 97,7 98,1 95,4 95,4 96,4 97,3 FI 99,5 100,8 100,1 98,9 99,4 98,4 a Dane dotyczą osób w wieku lata. FR 100,1 100,1 99,9 99,7 99,8. W I połowie 2013 r. liczba pracujących w Unii Europejskiej ogółem uległa zmniejszeniu w porównaniu z analogicznym okresem HR 96,1 96,6 97,0 96,7 96,2. roku poprzedniego (o 0,6% w I kwartale i o 0,4% w II kwartale). W III kwartale 2013 r. największy spadek w skali roku notowano na HU 100,0 100,8 101,7 100,8 101,5 101,4 IE 95,9 98,2 99,3 101,1 101,7 102,7 Cyprze (o 3,3%), w Hiszpanii, Grecji (po 2,7%) oraz we Włoszech (o 2,4%). Najwyższym wzrostem liczby pracujących IT 99,3 100,4 99,6 98,0 97,3 97,6 charakteryzowały się Irlandia (o 2,7%), Malta (o 2,4%), Węgry (o 1,4%), Litwa (o 1,2%) oraz Szwecja (o 1,1%). W Polsce w tym LT 88,2 100,1 101,5 101,6 101,5 101,2 okresie odnotowano niewielki wzrost o 0,1% (wobec spadku o 0,8% i o 0,6% w I i II kwartale 2013 r.). LU 101,8 101,7 105,1 103,1 101,4 99,4 W III kwartale 2013 r. najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata notowano w Szwecji (75,8%), Niemczech LV 96,6 91,5 101,3 103,4 102,5 100,9 (73,6%), Austrii (73,3%), Danii (73,0%) oraz Wielkiej Brytanii (71,1%). Wśród krajów o najniższej wartości tego wskaźnika znalazły MT 101,8 102,6 102,4 101,6 103,1 102,4 się Grecja (49,6%), Chorwacja (49,8% w II kwartale 2013 r.), Hiszpania (54,7%) oraz Włochy (55,6%). Niski poziom zatrudnienia NL 97,4 100,1 100,3 99,5 99,3. PL 97,5 100,5 100,2 99,2 99,4 100,1 charakteryzował również Węgry, Słowację oraz Polskę, gdzie w III kwartale 2013 r. wskaźnik zatrudnienia wyniósł odpowiednio PT 98,5 97,7 95,4 95,1 96,3 98,3 59,2%, 60,0% oraz 60,7%. Najbardziej poprawił się wskaźnik w Irlandii (o 2,1 p.proc.), na Malcie (o 1,7 p.proc.), Łotwie (o 1,6 p.proc.) RO 100,2 99,2 101,5 99,9 100,1. oraz Litwie (o 1,4 p.proc.). Znaczące pogorszenie obserwowano natomiast na Cyprze (o 2,8 p.proc.), w Grecji (o 1,4 p.proc.) oraz we SE 100,3 102,2 100,3 100,7 100,7 101,1 Włoszech (o 1,3 p.proc.). SI 98,6 97,2 99,1 96,2 98,3 99,3 W 2013 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia mężczyzn był wyższy od wskaźnika zatrudnienia SK 97,9 99,8 100,6 100,2 99,8 99,6 kobiet. Największe dysproporcje w tym zakresie obserwowano na Malcie (różnica 27,5 p.proc. w III kwartale), we Włoszech UK 99,7 100,3 101,0 101,3 100,9 100,9 (18,9 p.proc.) oraz w Grecji (18,7 p.proc.), a najmniejsze na Litwie (3,0 p.proc.), w Finlandii (3,4 p.proc.), na Łotwie (3,8 p.proc.) OECD 100,5 100,9 100,8 100,4 100,4. oraz w Danii (3,9 p.proc.). W Polsce w III kwartale wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wyniósł 67,5%, a kobiet - 53,9%. W porównaniu JP 99,6 99,8 99,2 99,7 99,9 100,0 z analogicznym okresem roku poprzedniego dysproporcja zmniejszyła się z 13,7 p.proc. do 13,6 p.proc. US 99,3 100,3 101,5 100,8 100,8 100,9 a Dane dotyczą osób w wieku lata.

8 8 T. 07. ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA Wykres 07. ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI W II KWARTALE 2013 R ,0 28,0 UE 28 9,7 9,7 10,5 11,0 10,9 10,9 Mężczyźni Kobiety 24,0 Strefa euro 17 10,1 10,1 11,4 12,0 12,1 12,1 AT 4,4 4,2 4,3 4,9 4,7. 20,0 BE 8,3 7,2 7,6 8,3 8,4 8,5 16,0 BG 10,3 11,3 12,3 12,9 12,9 12,8 CY 6,3 7,9 11,9 14,5 15,8 16,6 12,0 CZ 7,3 6,7 7,0 7,2 7,0 6,9 8,0 DE 7,1 5,9 5,5 5,4 5,3 5,3 4,0 DK 7,5 7,6 7,5 7,2 6,8 7,1 EE 16,9 12,5 10,2 9,3 8,2 8,4 0,0 EL 12,6 17,7 24,3 26,6 27,4 27,3 ES 20,1 21,7 25,0 26,4 26,5 26,6 FI 8,4 7,8 7,7 8,1 8,1 8,1 FR 9,7 9,6 10,2 10,8 10,8 10,9 W III kwartale 2013 r. zharmonizowana stopa bezrobocia w Unii Europejskiej ogółem wyniosła 10,9% i była wyższa HR 11,8 13,5 15,9 17,0 17,1 17,8 o 0,3 p.proc. niż przed rokiem. Trudna sytuacja utrzymywała się w Grecji (27,3%) oraz Hiszpanii (26,6%). Wysoką stopę bezrobocia HU 11,2 10,9 10,9 10,9 10,4 10,1 notowano również w Chorwacji, na Cyprze, w Portugalii oraz na Słowacji (w granicach 17,8%-14,3%). Najniższym wskaźnikiem IE 13,9 14,7 14,7 13,7 13,7 12,8 bezrobocia wśród państw UE charakteryzowały się Niemcy (5,3%), Luksemburg (6,0%) oraz Malta (6,4%). W Polsce stopa bezrobocia IT 8,4 8,4 10,7 11,9 12,1 12,3 kształtowała się poniżej przeciętnej dla UE i wyniosła 10,3% (wzrost o 0,1 p.proc. w porównaniu z III kwartałem 2012 r.). Największy LT 18,0 15,4 13,4 12,6 11,9 11,5 wzrost stopy bezrobocia w skali roku notowano na Cyprze (o 4,2 p.proc.), w Chorwacji (o 2,0 p.proc.), Grecji (o 1,8 p.proc.), Holandii LU 4,6 4,8 5,1 5,6 5,8 6,0 LV 19,5 16,2 15,0 12,7 11,6 12,0 (o 1,7 p.proc.) i we Włoszech (o 1,5 p.proc.). Poprawiła się natomiast stopa bezrobocia w Irlandii i na Łotwie (po 2,0 p.proc.), a także MT 6,9 6,5 6,4 6,4 6,5 6,4 w Estonii i na Litwie (po 1,6 p.proc.). NL 4,5 4,4 5,3 6,2 6,7 7,0 W okresie lipiec-wrzesień 2013 r. stopa bezrobocia osób młodych w Unii Europejskiej ogółem kształtowała się na poziomie PL 9,7 9,7 10,1 10,6 10,5 10,3 23,5% i była wyższa o 0,4 p.proc. niż przed rokiem. Najwyższą stopę bezrobocia wśród osób w wieku poniżej 25 lat odnotowano PT 12,0 12,9 15,9 17,5 16,9 16,0 w Hiszpanii (56,7%), Grecji (56,6%) oraz Chorwacji (49,7%), z kolei najniższą w Niemczech (7,8%) oraz w Holandii (11,5%). RO 7,3 7,4 7,0 7,1 7,4 7,3 W Polsce stopa bezrobocia osób młodych była wyższa o 0,9 p.proc. niż przed rokiem i wyniosła 27,3%. SE 8,6 7,8 8,0 8,1 8,0 7,9 W III kwartale 2013 r. w Unii Europejskiej ogółem stopa bezrobocia zarówno mężczyzn i kobiet kształtowała się na tym samym SI 7,3 8,2 8,9 10,5 10,6 9,8 poziomie (10,9%). W większości krajów wystąpiły jednak dysproporcje w wysokości stopy bezrobocia kobiet i mężczyzn, w tym SK 14,5 13,7 14,0 14,2 14,3 14,3 UK 7,8 8,0 7,9 7,8 7,7 7,5 najwyższe w Grecji (o 6,8 p.proc. wyższe bezrobocie kobiet) i w Irlandii (o 4,7 p.proc. wyższe bezrobocie mężczyzn). W Polsce stopa OECD 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 bezrobocia kobiet wyniosła 11,1% i była o 1,5 p.proc. wyższa niż wskaźnik dla mężczyzn. JP 5,1 4,6 4,4 4,2 4,0 4,0 US 9,6 9,0 8,1 7,7 7,6 7,3

9 9 T. 08. ZHARMONIZOWANY WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (HICP) analogiczny okres roku poprzedniego=100 UE ,1 102,6 101,5 Strefa euro ,7 102,5 101,4 AT 103,6 102,6 102,1 BE 103,4 102,6 101,2 BG 103,4 102,4 100,4 CY 103,5 103,1 100,4 CZ 102,1 103,5 101,4 DE 102,5 102,1 101,6 DK 102,7 102,4 100,5 EE 105,1 104,2 103,2 EL 103,1 101,0 99,1 ES 103,1 102,4 101,5 FI 103,3 103,2 102,2 FR 102,3 102,2 101,0 HR 102,2 103,4 102,3 HU 103,9 105,7 101,7 IE 101,2 101,9. IT 102,9 103,3 101,3 LT 104,1 103,2 101,2 LU 103,7 102,9 101,7 LV 104,2 102,3 100,0 MT 102,5 103,2 101,0 NL 102,5 102,8 102,6 PL 103,9 103,7 100,8 PT 103,6 102,8 100,4 RO 105,8 103,4 103,2 SE 101,4 100,9 100,4 SI 102,1 102,8 101,9 SK 104,1 103,7 101,5 UK 104,5 102,8 102,6 OECD... JP... US 103,8 102,1. Wykres 08. ZHARMONIZOWANY WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (HICP) (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Zharmonizowane ceny towarów i usług konsumpcyjnych (HICP) w 2013 r. w Unii Europejskiej ogółem wzrosły o 1,5% w skali roku (wobec 2,6% w 2012 r.). Najwyższy wzrost cen notowano w Estonii i Rumunii (po 3,2%) oraz w Holandii i Wielkiej Brytanii (po 2,6%). Szybciej niż przeciętnie w Unii Europejskiej ogółem ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w Chorwacji, Finlandii, Austrii, Słowenii, Luksemburgu, na Węgrzech i w Niemczech (w granicach 2,3%-1,6%). W Polsce w 2013 r. wzrost cen kształtował się poniżej przeciętnej dla UE i był znacznie wolniejszy niż przed rokiem (0,8% wobec 3,7% w 2012 r.). Spadek cen w skali roku notowano jedynie w Grecji (o 0,9%), natomiast na Łotwie ceny konsumpcyjne pozostały na poziomie z 2012 r. Na wolniejszy wzrost cen konsumpcyjnych ogółem w UE w 2013 r. największy wpływ miał znacznie słabszy niż przed rokiem wzrost cen związanych z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii (2,3% wobec 4,2%). Spadek cen w tej kategorii w skali roku notowano na Węgrzech i Cyprze (odpowiednio o 6,5% oraz 3,8%) oraz w Belgii, Bułgarii i na Łotwie. Polsce ceny związane z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii rosły znacznie wolniej w skali roku - o 1,3% (wobec 5,0% w roku poprzednim). Również ceny żywności i napojów bezalkoholowych w 2013 r. rosły w UE w niższym tempie niż przed rokiem (2,6% wobec 3,0% w 2012 r.). Szybszy wzrost cen w tej kategorii (w przedziale 4,1%-2,4%) obserwowano w dziewięciu krajach ugrupowania: Estonii, Chorwacji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Austrii, Rumunii, Hiszpanii i Holandii. W Polsce dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych uległa znacznemu wyhamowaniu w skali roku (wzrost z 4,2% w 2012 r. do 1,9%). W 2013 r. w UE znacznie wolniej niż przed rokiem zwiększały się również ceny związane z transportem oraz ubrań i obuwia (odpowiednio 0,4% oraz 0,3% wobec 3,7% oraz 1,3%). Spadek cen w zakresie transportu notowano w większości krajów Unii (w tym największy o 2,5 % w Estonii), natomiast wzrost w przedziale 2,4%-0,5% obserwowano w dziewięciu państwach: w Holandii, na Cyprze, w Hiszpanii, Włoszech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowenii i Francji i we wszystkich tych krajach tempo wzrostu było znacznie wolniejsze niż przed rokiem. W Polsce w 2013 r. notowano spadek cen w transporcie o 1,6% (wobec wzrostu o 6,2% w roku poprzednim). Ceny ubrań i obuwia w większości krajów Unii w 2013 r. rosły wolniej niż w 2012 r., a spadek cen w tej grupie towarowej (w przedziale 4,7%-0,1%) notowano w ośmiu krajach: Polsce, Chorwacji, Portugalii, na Cyprze, w Finlandii, Czechach, Łotwie oraz na Słowenii.

10 10 T. 09. DYNAMIKA IMPORTU a (z euro; ceny bieżące) Wykres 09. OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO a W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2013 R. w mld euro I-IX 2010 I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 2013 AT 115,8 117,2 101,5 98,2 BE 115,6 116,4 101,1 99,6 BG 109,3 125,4 111,2 101,0 CY 111,9 100,6 91,4 81,5 CZ 125,2 118,6 100,6 96,3 DE 118,1 115,6 100,9 98,5 DK 103,7 111,3 103,7 103,1 EE 122,9 145,0 105,3 102,2 EL 97,1 97,5 98,7 96, import eksport ES 117,6 112,3 97,8 95,9 FI 116,5 119,3 99,5 97,0 FR 114,1 114,4 101,6 97,1 HR 98,5 110,3 99,4 98,6 HU 118,7 113,4 101,0 101,0 IE 99,9 106,4 103,0 97,5 IT 121,8 113,7 94,4 93,9 LT 129,5 135,2 107,0 108,6 LU 103,1 110,7 100,7 96,7 LV 119,6 136,0 116,0 100,1 MT 117,1 114,0 125,4 84,7 NL 122,6 113,1 106,6 96,8 PL 125,0 115,7 101,5 99,0 PT 114,0 105,2 93,4 99,9 RO 119,4 119,8 100,2 99,9 SE 130,8 116,5 100,0 93,8 SI 117,6 116,3 98,4 99,9 SK 121,4 121,2 105,3 100,6 UK 119,1 109,5 112,1 91,2 a Obroty z krajami Unii Europejskiej oraz spoza ugrupowania (intra+ekstra). a Obroty z krajami Unii Europejskiej oraz spoza ugrupowania (intra+ekstra). W okresie styczeń-wrzesień 2013 r. wartość eksportu (w EUR) w skali roku wzrosła w największym stopniu w Wielkiej Brytanii (o 12,5%), na Litwie (o 10,4%) oraz na Cyprze (o 10,1%). Wysoką dynamiką charakteryzowały się także Rumunia, Bułgaria, Polska, Hiszpania, Grecja i Portugalia (wzrost w granicach 9,0%-4,0%). Najgłębszy spadek po stronie eksportu odnotowano na Malcie (o 19,1%), a także w Luksemburgu, Irlandii, Chorwacji i Szwecji (odpowiednio o 8,5%, 7,0%, 6,6% i o 6,4%). Import wzrósł w największym stopniu na Litwie, w Danii oraz Estonii (odpowiednio o 8,6, 3,1% i o 2,2%). Niewielką poprawę obrotów po stronie importu (w granicach 1,0%-0,1%) obserwowano na Węgrzech, w Bułgarii, na Słowacji i Łotwie. W pozostałych krajach Unii Europejskiej notowano spadek wartości towarów sprowadzanych z zagranicy, w tym najgłębszy na Cyprze (o 18,5%) oraz na Malcie (o 15,3%). Znaczne obniżenie importu dotyczyło także Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Włoch (odpowiednio o 8,8%, 6,2% i o 6,1%). Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższą wartość obrotów towarowych notowano w Niemczech, gdzie w analizowanym okresie eksport wyniósł 817,8 mld EUR (spadek o 0,7% w skali roku), a import 669,5 mld EUR (spadek o 1,5% w skali roku). Saldo natomiast ukształtowało się na najwyższym wśród krajów UE poziomie 148,3 mld EUR (wobec 143,6 mld EUR przed rokiem). Wysokie dodatnie saldo notowano również w Holandii (40,5 mld EUR) i Irlandii (28,5 mld EUR). Najmniej korzystnym saldem wymiany towarowej charakteryzowały się Francja - 57,5 mld EUR oraz Wielka Brytania - 55,1 mld EUR, przy czym w obu tych krajach notowano poprawę bilansu handlowego w skali roku (odpowiednio o 6,1 mld EUR i o 69,8 mld EUR). Wśród krajów o wysokim deficycie w handlu zagranicznym znalazły się również Grecja oraz Hiszpania (odpowiednio 14,5 mld EUR i 11,6 mld EUR). W Polsce w okresie styczeń-wrzesień 2013 r., przy wzroście eksportu (o 5,5%) i jednoczesnym spadku importu (o 1,0%), notowano poprawę niekorzystnego salda obrotów towarowych w skali roku (z -8,0 mld EUR do -1,0 mld EUR).

11 11 T. 10. DYNAMIKA EKSPORTU a (z euro; ceny bieżące) Wykres 10. GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2013 r. I-IX 2010 I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 2013 EKSPORT IMPORT AT 116,3 113,5 102,1 100,5 BE 116,3 113,0 101,4 101,5 Szwajcaria (10,2%) Chiny (8,4%) Rosja (6,9%) Turcja (4,5%) Japonia (3,1%) Rosja (12,3%) Stany Zjednoczone (11,6%) Szwajcaria (5,6%) Norwegia (5,4%) BG 133,1 134,2 102,2 107,7 CY 112,9 129,0 104,9 110,1 CZ 122,4 119,9 104,9 98,1 DE 117,7 113,8 104,0 99,3 Stany Zjednoczone (16,5%) Norwegia (2,9%) Zjednoczone Emiraty Arabskie(2,5%) Brazylia (2,3%) Korea Płd. (2,2%) Chiny (16,4%) Japonia (3,3%) Turcja (3,0%) Indie(2,2%) Korea Płd. (2,1%) Brazylia (2,0%) DK 108,0 111,9 102,2 101,2 EE 127,7 147,2 104,5 98,5 EL 113,1 121,7 110,3 104,7 pozostałe (40,5%) pozostałe (36,1%) ES 116,8 118,2 103,4 104,8 FI 113,3 115,8 100,2 96,8 FR 112,9 109,4 103,7 98,4 HR 116,5 111,5 98,1 93,4 HU 120,9 115,3 100,7 100,0 IE 102,7 103,8 102,2 93,0 IT 114,4 113,6 103,8 99,7 LT 128,2 134,9 110,7 110,4 LU 95,6 107,6 91,1 91,5 LV 129,9 132,8 115,2 101,6 MT 134,6 109,9 113,5 80,9 NL 121,3 113,1 105,7 98,6 PL 124,7 114,1 105,4 105,5 PT 118,0 116,0 107,0 104,0 RO 127,0 124,9 99,4 109,0 SE 124,9 117,1 100,3 93,6 SI 115,9 116,4 100,5 102,0 SK 120,8 120,6 110,2 103,2 UK 123,0 115,9 104,3 112,5 a Obroty z krajami Unii Europejskiej oraz spoza ugrupowania (intra+ekstra). W okresie styczeń-wrzesień 2013 r. w obrotach towarowych z najważniejszymi partnerami Unii Europejskiej największy wzrost eksportu notowano w handlu ze Szwajcarią (o 31,8%) oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (o 23,9%), natomiast w przypadku importu - ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (o 13,4%) oraz Turcją (o 4,5%). Najbardziej zmniejszyła się wartość towarów eksportowanych do Stanów Zjednoczonych oraz Japonii (odpowiednio o 3,1% i o 2,7%). Niższy był import z Japonii, Brazylii, Szwajcarii oraz Norwegii (spadek odpowiednio o 15,3%, o 13,6%, o 11,9% i o 10,9%). W analizowanym okresie, mimo obniżenia wartości obrotów w wymianie międzynarodowej w skali roku, głównym odbiorcą towarów eksportowanych z Unii Europejskiej nadal były Stany Zjednoczone, a wartość wymiany UE z tym państwem wyniosła po stronie eksportu 214,3 mld EUR i 146,1 mld EUR po stronie importu. Wymianę handlową między UE a Stanami Zjednoczonymi zamknęło dodatnie saldo obrotów wynoszące 68,3 mld EUR, wobec 64,7 mld EUR w analogicznym okresie 2012 r. Spośród najważniejszych partnerów handlowych, oprócz Stanów Zjednoczonych, dodatnie saldo wymiany UE notowano również ze Szwajcarią, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Turcją, Brazylią oraz Koreą Południową. Najważniejszym dostawcą towarów na rynki UE w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. były, podobnie jak rok wcześniej Chiny, a wartość importu z tego kraju wyniosła 207,3 mld EUR (obniżyła się o 11,2 mld EUR w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.). Eksport UE do Chin wzrósł w skali roku o 0,7% i osiągnął poziom 106,1 mld EUR. W rezultacie deficyt wymiany handlowej między UE a Chinami zmniejszył się do -98,2 mld EUR wobec -110,1 mld EUR przed rokiem. W okresie styczeń wrzesień 2013 r. Unia Europejska była eksporterem netto, a dodatnie saldo wymiany handlowej dla ugrupowania wyniosło 35,3 mld EUR (w porównaniu z -99,4 mld EUR deficytu w analogicznym okresie 2012 r.). Poprawę obserwowano we wszystkich sekcjach SITC, w szczególności w sekcji SITC 9 grupującej towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC, dla której w omawianym okresie dodatni bilans wymiany handlowej osiągnął wartość 52,8 mld EUR w porównaniu z -14,9 mld EUR deficytu przed rokiem. Jednocześnie obserwowano pozytywną tendencję zwiększenia dodatniego salda wymiany dla towarów przemysłowych (SITC 5-8) do 286,6 mld EUR w okresie styczeń wrzesień 2013 r. (wzrost o 32,3 mld EUR względem analogicznego okresu 2012 r.). Zmniejszyło się uzależnienie Unii Europejskiej od importowanych paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (SITC 3), dla których deficyt handlowy wyniósł -287,1 mld EUR (poprawa bilansu o 28,2 mld EUR w skali roku).

12 12 T. 11. SALDO OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ (ceny bieżące) Wykres 11. STRUKTURA TOWAROWA HANDLU ZAGRANICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2013 R. WEDŁUG SEKCJI SITC a EKSPORT IMPORT mld EUR AT -3,5-7,3-6,9-4,5 BE 11,7 5,8 6,6 11,6 BG -2,4-2,0-3,6-2,6 CY -3,9-3,7-3,3-2,4 CZ 3,8 5,5 9,3 10,6 DE 113,3 118,1 143,6 148,3 DK 7,8 9,0 8,4 7,5 SITC 7 (40,3%) SITC 9 (6,4%) SITC 0+1 (5,9%) SITC 2+4 (2,7%) SITC 3 (6,9%) SITC 5 (15,8%) SITC 6+8 (22,8%) SITC 7 (25,5%) SITC 9 (2,4%) SITC 0+1 (5,5%) SITC 2+4 (4,6%) EE -0,5-0,6-0,7-1,0 EL -23,1-19,0-16,6-14,5 ES -41,0-38,0-27,9-11,6 FI -0,6-2,1-1,7-1,8 SITC 6+8 (22,0%) SITC 5 (9,4%) SITC 3 (29,8%) FR -47,6-69,2-63,7-57,5 HR -4,7-5,1-5,2-5,5 HU 3,9 5,5 5,3 4,8 IE 31,7 32,1 32,5 28,5 IT -21,0-24,2 3,2 19,6 LT -1,5-2,0-1,6-1,5 LU -2,9-3,6-4,7-5,1 LV -1,1-1,6-1,9-1,8 MT -0,8-1,0-1,6-1,4 NL 31,6 35,7 34,9 40,5 PL -9,1-11,9-8,0-1,0 PT -15,4-13,3-8,1-6,7 RO -6,9-6,9-7,2-4,2 SE 4,7 6,0 6,3 5,8 SI -0,3-0,3 0,1 0,5 SK 0,0-0,2 1,8 3,0 UK -98,2-93,0-124,9-55,1 a SITC 0: Żywność i zwierzęta żywe; SITC 1: Napoje i tytoń; SITC 2: Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw; SITC 3: Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne; SITC 4: Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne; SITC 5: Chemikalia i produkty pokrewne; SITC 6: Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca; SITC 7: Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy; SITC 8: Różne wyroby przemysłowe; SITC 9: Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC. W strukturze handlu zagranicznego w podziale według sekcji SITC, w Niemczech, Francji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii największy udział zarówno w eksporcie jak i imporcie miała sekcja SITC 7 (maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy). Jednocześnie najwyższą dynamiką w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. w imporcie ww. krajów charakteryzowały się towary z sekcji SITC 0+1 (żywność i zwierzęta żywe oraz napoje i tytoń). We Francji oraz w Wielkiej Brytanii obserwowano wysoki wzrost eksportu towarów z sekcji SITC 9 (towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC), (odpowiednio o 68,2% i o 458,3%), a w przypadku Niemiec i Holandii w największym stopniu zwiększył się eksport w sekcji SITC 0+1. W Polsce zarówno w eksporcie jak i imporcie największy udział miały towary z sekcji SITC 7 oraz grupa ujmująca SITC 6+8 (towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca oraz różne wyroby przemysłowe). Po stronie eksportu wzrost w skali roku obserwowano we wszystkich sekcjach SITC (największy w sekcji SITC 2+4 surowce niejadalne z wyjątkiem paliw oraz oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne - 13,4%), z wyjątkiem sekcji SITC 9, gdzie notowano spadek o 46,5%. Obroty w dominujących sekcjach SITC 7 oraz SITC 6+8 zwiększyły się odpowiednio o 6,0% i o 3,3%. Po stronie importu najwyższą dynamiką charakteryzowała się sekcja SITC 0+1 (wzrost o 5,0%), a najniższą sekcja SITC 3 (paliwa mineralne, smary i materiały pochodne spadek o 11,2%). W celu zachowania porównywalności, wszystkie dane, dla krajów Unii Europejskiej, w tym dotyczące Polski pochodzą z bazy Eurostatu. Dane dotyczące OECD, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii (jeśli nie zaznaczono inaczej) pochodzą z bazy OECD OLIS. Dane pobrano z baz w okresie

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Tematyka jakości życia stała się w ostatnim okresie przedmiotem żywego zainteresowania i pogłębionych analiz nie tylko przedstawicieli środowiska

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich www.case-research.eu O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich 144. Seminarium mbank-case Andrzej Rzońca (SGH, TEP, FOR), Aleksander Łaszek (FOR) 28/04/2016

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Wstęp Zabezpieczenie społeczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej to

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007-2012

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007-2012 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007-2012 Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w krajach BRIICS w latach 2007-2012. Określenie

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 11 / 01 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 00 9 0 fax (+ ) 9 1 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 27/10/2009 EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE październik Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo