Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

2 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / " ( ! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (! 93 :! 3 ;! 3 ; -< 58 %0 % ) %0-6! ( %. =% # 6 ( % 1! % 3 %- Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

3 $%())% ))% )( 5 "!! %0< *$), -),.$$ /)0.$$1 /)0 )2 /30.$$ /30 ) $ $$ ( 31 1-% 03 $ - 0# % %%.1 30 # ( ; - 33 %. %- ; %1 0 %#-. )* $4$ $577 $$ % % :( - 3%% # 11 #-3 31 ( - #. 11 :( -#% > 1 #-% :;<!= >7 $$16 $6?, 00< : ( 00% A "!! ( 7$B CD; 2 $ E B E :! " 00% (! 9 ; $!( *-?%)))( -), 1 5F!! F F!.- #0 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

4 5F! % %), -),.$$.$$1 ) 20.$$ /)0 /)0 /30 /30 8) $7.1 $547 > #- 2 %. %. 000 %# ( G # A*(, 75 $75 1$6$ 61 8! (". - 0 $ # #. %# 8! -# 3% #31 A*( $$4$. 11$ ! #% ## ## 3! 1 1.% -0- # ! - 0 %1-01 $ -# # -% 0 9-:;<!= >7 $$16 $6?, 00< : ( 00% A 00- ( % H: (! B E E( I 5!" 00% A (! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

5 !" ( D!"! ;$!"!" J( )!" *1-?%( -), 1 5F F -1 # 5F.- 3 5F!! @ K!!! ) * ) -),.$$.$$1 )2 /)0 /)0 /30 %1 1 %#- 0 2 % #.# # -% % A)B* C) 5>$ $4$ 56$ 2 3# ## A)B C) /5.>0 $>$4 /$160 %.# 33 %# -#% # A)B ) /..40 $111 / % # 111 A)B /.5$0 $.1 /55650 *.%, % *.10, A)B /.1150 $$$. /.4650?, 00< Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

6 C D CD; E; 00- ( %1 *, 33%< 9 5 CD; () () 4 A C 9 L %03< C8 L -1< CC I L 3%< CE L 1.< CC E L ##< C$ 8 L -1< L 1< : 00- B C $ E -)*?% *5-?%)( D, (! -),.$$.$$1 $()! *<, 0 1- $() *<, *0, 3 $() $6; *<, *-, % $() $69 *<, *33, - E *<, % #- /() *<, *,! 8 *, $() 8 *, ; $() 8 *, 2 8! 2 K! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

7 ;! E ) A #)EF * 00. L 2M! 2M 00.,!! (! *, L CD;!! G F L ( -< 3-< / ( L 00#G0.0!" ( L!!( #)EF 6 E A (! / ( 9 L 9 *! (, ) D 9IE ),6)C(,E * G 0 ),F 8 ( E!! (! G ( 49 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

8 6 " 00- N! A,$FH, G,!,, H, ) %)) A( 8 $ E 2 5 " ME7 E ME7 6 $ 7$B G 8 7 I B /! 5 ; 5! ( 49 CD; A! CD; SA ( CD; 5A! CD; E 8 E A E 8 J( E6 9ISB E M" 6! 5 ( 5! 5 OA " C $ 8 CC I 2 ( ( 00- * C C,A! L! 00-5! " E 9 E; ; 5 E; 2 B E; 9H7P6 G ( 9 I E E 6 $8! H *() E CD; E; #, C 5 4 Q8 ( 5R $ ; $!( G " 7! -# /! %-!,, L!! ( CC E ( 82 5 *ME7 L M Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

9 E, C! C (! 5 C C E ( 8 C!!!! ) 5 : L C$69D9 T 7 * 00., H, L ()! ) * 4 9, C 6 E; E; 9 2 E;* CD; E;! E, : 00- C E!!! ( *CD; E;! (! G!!,! CD; E;! * ( 4 9,!! C(! ( *GG, )%)) L 00- C E! C ) 00- ) "! 5! " CD; 5 BE 7$B (! CD;! / ) CD;! A( L E 8 J( E6 9ISB E M"! ( = : 00-! 2 $ 4! E *2$4E, 2$4E E 8 J( E 8 M" E6 300A000 ME ##33GA00 5() % 8 " (!" 5 00-! /2 7 () ME ##33G! CD; E C ( :!!" ( 2 5 E; Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

10 *0 *) )*)6)% ) D! CD; E; " CD;! C 00! *%-<, *-<, C! ( CD;!,F C),*C.%< OA 9 < 3< -.< -.< -< -< #< 0< -0< %-< ; M 7 I M() P E $ 4 8! ) CD; 00- ; $!( U ( #-0 %<!!! (!"! G E C! / )!!! *, () E Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

11 C),), * 7F ) ) ) * ) 1I -D ) C) /30 ) J $ 1 1 B1 C8 1 01#% # # -1< -%< 1 CE # < 1<.# CC E %1 3#0 ##< < -30 CC I 3%0 % # 3%< -%<.## C$ 8 10# < 10< #3# C %03< 1< # %.%00 1<.< 303.$.561 >1716>$ $63 $63 $$6$ OA 6 9?, 5 00% (! C ( C E,.F K,) * ) 1 Rok 2004 Departament Projektów Europejskich 38,2% Departament Rynków Zagranicznych 8,0% Inne 1,6% Departament Doradztw a Finansow ego 15,4% OA 6 9 Departament Zarzdzania 25,4% Departament Systemów Informatycznych 8,1% Departament Doradztw a Strategicznego 3,3% Rok 2005 Departament Projektów Europejskich 40,9% Departament Rynków Zagranicznych 5,8% Inne 1,8% Departament Doradztw a Finansow ego 9,4% Departament Zarzdzania 25,8% Departament Systemów Informatycznych 8,6% Departament Doradztw a Strategicznego 7,7% Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

12 ! 00-00%!,1F-D C)1 ) 2% 3% 5% 00% 5% 20% Doradztwo w zakresie Corporate Finance Technologie informatyczne (oprogramowanie) Systemy zarzdzania jakoci 00-6% 11% 1% 4% 4% 12% 12% Rozwój zasobów ludzkich (szkolenia) Aranacje finansowania, strategie wej na zagraniczne rynki zbytu Zarzdzanie projektami 28% 17% 31% 14% Strategie i plany rozwoju, projekty i wnioski o dofinansow. Programy restrukturyzacji i outsourcing Systemy wspierajce bezpieczestwo informacji i danych Pozostałe 5% 13% 1% 10% 8% OA 9 00% 00- F ( C!! / 7 2 L C I E *1<, (!" *-<,!F CD; A E; ; 5 E; 3 5( 9 ) ) CD; 5 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

13 9 00- " A #),L ) 8 ( 49 M > 9 / " B M#/M, G A *ME7, M G!! ( :!! *G, G A A,))::):, E CD;A CD; S CD; CD; E!):*,N-%! ( CD; ( () E! ) CD;!!G ( (. )*) O * L 9 A ( 9!!!!! MC L 9! 8 A ; 4 I M() : C ( 9 2 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

14 KC,) * L C() 9! ) CD; 00- ; $!( 4 #-0 %<!F ( 4 9 QP$C 8 $8! H L 5 H! 00R Q R Q2 ; 5 E;R 4! 0< 2 $ 4! E L %-< 4! M E; L %< KC,) L CD; F ; 9! 0<! 9 : E ( CD; E; ) L (!, G C D CD; E; ( E QP$C L 8 $8! H L 5 H! 00R QH VR CD; E;!!! *>F C.N ),) )*)B /? 1. 8 A, 8 A, 8 A, () () 4 5() () 5() () *, *<, *, *<, * 8, *<, *, *<, *, *<, *, *<, 3% 0.< # #% 3#1< %11.< -03 1#3 3% 1% % #0 3.# -0- OA E?, /! CD; E; K ) $ E E ( -< / 3-< 2 ( -G0! -G0 9!! 5 CD;! 5 E *!, 8 CD; ( J ( Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

15 ,F) )E)%,) ; ; M7 2BD CD; tys. zł W C 7 I- 2 OA 5 M J I 9!,5F))I), ) *) ), ) /! 6,6)0 **) ***) ,! /?, -??, -<???, 3-< ERP 1) UE Konsulting,! /?, -<??, -<???, 3-< OA Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

16 $ ( 4 9 %0 9 /! *-< / L 3-<, C E () 9$ (( 9 () CD; E;,7FK!,E )) )) Atrakcyjno Rynku 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Workflow/Archiwum Zarzdzanie Projektami Europejskimi Fuzje i Przejcia (MA) Restrukturyzacje Aranacja Finansowania Wdraanie CRM Strategie/BSC DGA-software - inne Zarzadz. Bezp. Informacji DGA-software Q, P System Zarzdzania Jakoci Wyceny/analizy Aranacja projektów E/$;/9D; 6II9:EX5:; E/$;/9D; C9I9:EX5:; 0,5 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Pozycja konkurencyj na OA 9 E A 8 M" ; ) )A I $ ; E! ) CD; E; B! ; ( CD; 6! 9 ( 2 E )!) Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

17 1 % (), )() D /, ))C A K) (,( E* %!, - N (! 561 ) /(D*)46)0! 9 ;$ E 6 $8! H $" C $ E YC ( Y C E; (.0 * () ;$ G %, L Q R ; 5 E; L Q2 ; 5 E;R () * () ;$, 7() ( 9! ;$ A G E; 1 G 00- ; 5 E; 0 K)- KE ) 4 ( 9 I E 8 6 $ $ L 5! Z A $A )) Q8 ( 5R 8N0NNN0-5! 5 :!!) (! 5 ( #D))4514$) Q2 R 8N0NN%N3N0-! " -0 #D))61) A( I :,, G E* ; $!( Q/ 6 "!R D (! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

18 #D))16) A( % = ;$ E 6 $8! H $" C $ E QC ( R 4 =, 6>4 ) L Q B R A( N,G(),. F 00-9 ; $!( Q " R D G G 2! (!! ) 2 ( ) ( #D) )675OL)3)!6 " ( 00# A( H ( H -) I P ( H(N8(( /H# I I 5 L J IG2 8 6 $ $ " IC7 7 () 767)6 0 ( 00. A( N, ))) E ; $!( Q R D (! (! 7 () ) ) 43 )!3) C),) 9! " 00# C A K8(,K*, CD; E; 2 $ 4! E *2$4E, 2$4E E 8 J( E 8 M" E6 300A000 ME ##33GA00 -D))$61) Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

19 ) N )8E!! 5 V 00-9 ; $!(A ( 00-9 Q$ E;R D! E; 7 ().3! 00. QM 2 R (). " 001 QE L " $ E;R L 8 CD; E; () #- " 00. Q$ F ( 2 R L 8 CD; E; () %-0 / ( 00. QC 9 9R L 8 CD; E; () -# $ " 00. K8 ) # F D QE ( R 2 L 7 () Q5 ( VR ( 4 9 D " ( 7 () 31 Q-,,*-R 00-9 ;$ Q5! 5R=7 () 0- $ 00- " ( 00. K EE ),, = C!) - " /= C! E B 9 5 ; >*B/%, $ 4 4! ;!! 9 : D I 5 5M C 5 7 (). 9! / " 001 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

20 -)E( F $,(,I)* # A*O B D C D CD; E; 4 9 "!! CD; E; )#% % S! % 00- CD; B7$B E 7 E ;W B M E 7$B=. :H! ()) 00- D 6 I 9! #0. E #-%<! 58 E 1 ) ) 5 8 ; 9 # 00-3%% 00% 33%% *, 0%% " #0.00- C E #0#00- P%) )L. 00- $ : 7 $ : J E 5 8 )I,. ( 00- $ : E 1 QC!! 00-R $ 2 ; $ :E 2; A G 9! $" L 2 ; G 2 C" L 7 2 ;! $ : ( ( E (! 7 -)**,, $ :!! " E M B ; E! 5 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

21 4! 1 K)) %M # 00-9 $ M E E;! 5 (= 9 ;$ Q R=:! 9 ( - 9! ()! ( ( % *,, 00-8 D 5( 5 E; 00%0- ()! D I= C 5( E; 0! D!! = 0! CD; D5 D! A 6() *) *4FA 6() *) A # MG, *$! N00., 8 *)$ /3 0M ME E CD; ME E *$! -N00., 8 *!, B *!.N00., =*$! #N00.,= H :L Q8 ) I, ) * )RT 7 () 6 ) *$! 1N00.,= 8 $ : E 8, 5N7 *$! 3N00.,= 8,U# *V*$! N00.,= 0#0%0. 6 E *$! N00.,= 00%0. %0%0. K)E ) 5 % 2 5 ;$ / =() 9 # Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

22 .0%0. #0%0. -< ( 9 *$! N00., )! 00- L CD; 00- I 9 *$! %N00., 8 = ) ) E )((Q-)D,R D 4 *4,!!!! ( ( 4 #D)$67)*6,) )67) *$!.N00., % L, ))C 8 9 KE C*)#) Q C*)#)RT 7 ()! ) )61)= A 00. *$! #N00., 8 G (!"!" ( 2 E 4 B >! *2E4, #D)61.) $ L, - -, E B B 5 5 C D CD; E; L, E (- -, I C D CD;! : D O,M ! B M O,MWX )C,M##* 8 H M!!(! (. L L, ) ) 00-2 : D $ - C D CD; E; Y>!Y 8 J B 2 : : $! $ ()! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

23 1 M(8)CA, #A(! $ G ; 2( G G ; D 8 ; E" 5 M 2 8 6! Y "!! () "! 6!! ()! () Y 4 " # ;:! 5 2! 2 -HM I M 00% 2 5! 6! 5 2! 2 D " 5 LNM C D CD; E; 2 2 J( 4 Q: L /! R :;JH9E89 5 6HE79 ( 7 A(, ), ) E* I, G 5! $ Y9 XY 9TX " (! 2! A C!!! -,)E 6A( )) $ : E! 8 # 00. E 00.G00# 2!A $685[J G 9I92/X5:6>\ G ;$/:9$E/56 5! $6856J4 E ( C! CD; E;!) 5! 9I92/X5:6>\ E (! ( 8 E 5 (! ( " 6! ;$/:9$E/56 *!!, /! ( * ME7 7$B, Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

24 C 8 CD; ( 9$ * p!!, (( E A I 2N$ 8!N$ F 9!! E E ( :! * 0<, ( 8 " ! ( H 00#G00! ( -<!!!!! 9 00#!! D 2CD;!! " (!" " 7 D 00 $!)! 5%(,))*)!,,) ) ; D 2 A,>F,)8 = ) 8 UP 8 = -) M J * 00<, * 333<, * ###1<, *%1.<, *0<, Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

25 5 00- C D CD; E; A )8 ( ! E (! ( CD; 2 $ 5 CD; ; ()! " " ( ( ( -00 CD; E; 3333< () *, ; D 8 8 : D 29 F 00-! ( CD; ; ( ( CD; 2 $ 2 %-0000 %-0 ( 000 CD; E;! ####< ()! B D *-0, B *-0, ( CD; 2 $ $! = " 00< *.#0, E B E ( 00 1 E :! E! CD; B E 84 E; HH H6/ B E 2DPB E; 2: 6 M! E CD; B E! ( E $ < *.#0, E B E ( : 8 5 E QCD; B94$E E (R 00- E $ BE 5 B E CD; B E = )8-E E; 8 9 #0< *1#-0, 25 #0< *1#-0, 5 8 ; ( CD; E; 9 E ( / - F 00-6!! ) Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

26 U ( 000 CD; E;.0< %< () %0< B E =-)8 )8 E CD; E; ( #0000 ()! L 5! CD; E; #0000 M CD; E;! 30< M " ! C D CD; E;! 000 0< ME E! E ! E ME E E :! ME E *A M" E E, ME CD; E! ) ( 3N0 7)C () ()! $6 >8 ))6)C)6EG, 5 0 F 00-! 9 26 M E; : 26 M E; H: 2 0 F 00-3 F 00. F 00- CD; " I " 2 : I2 ( H:! 26 M E; 5 # 00- ( 9 $ M E; : $ M E; ( ( H: 001 H!)! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

27 9 " 00- A *$F! G.$$ O 26 M E; M% ;$ Y$8! H G! $8HY 8, *() -# #0 94$ #G0G00. ;$ Y5 26 M E; %.-.%- H: 0G0.G00# 49Y M6> E; 5 7 I 3% 0.13 H: 01G0G00# % M6> E;! " Q HR.-1-0 H: 01G0G !M E; ; $!( 300 #.000 H: -G0-G00#. /4$ 7 E/4 E; D 2: H: 1G0G00. D B E! # /4 ; E; " H: 0G0-G D 2 H 1 /4 ; E; 2 # H: G01G00. D ; $ 3 /4 ; E;!( - 3#0 H: -G0G001 0 /4 ; E; D 2 D % $ 0GG00. D ; $ /4 ; E;!( 30 0#.00 H: -G0-G00# E / 4!" 9 P E; D ; $!( H: G0G00. D ; $ :D M > E;!( - 3#00 H: -G0G001 % 84 E; D 2: H: 1G0G00# D I I - /4 ; E; #00 H: 0GG00.. /4 ; E; D B E! " H: 03G0G00. D ; $ # /4 ; E;!( %% H: 1G0G001 $ M D ; $ 1 E;!( % % H: 1G0G001 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

28 4K C) C D CD; E; 00% C CD; T E E ( H: / : " 00- () 0.0 H: 5 % 00% C D CD; E; 5! GP ( 0000 H: A % C D CD; E; 00% B E 8 CD;! () 03%0G 9 5 # 00- C D CD; E; B E ( 5 B (! CD; ( 13. H: () 03%0G 9 :CD; ( : 8 5 E B E CD;! B 13. H: (! CD; 10 B E 5 () ( ( (" E ( $-)))) E ( : 0000 D I $$-), E 00-!. 00% *!.N00%,.!. L - J 00- ( : ( 8! *! #N00.,A % = (, I.5))6 )F ( 00 00% L 0.0 *-, 00- L 00 L))),#8I$>$)) Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

29 8 ) / = * GIA!:0I $7.$)) A!= 5>5)) 8 E ( A = )A,) CD; B F 00% 9! B 00% 7! " C $ 8 ( ( C C! * 00000,! 8! C$ 8 ( * -00 4EC, 8 E C 8 ( 00 00% " 8 E! E 00- ( ( 6 () ( 8 E! " 9 2 ( 8 ( 5 ( 8 9!! ) Q R E! ) B *! -00 4EC,! ) E B 9 5 ; >*B/%, $ 4 4! ;! % L))),# * (!, ! 2 * 7 2, C $ E ( Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

30 5! -!! : C C E ) 7!! ( E E! " C C 9 8! ) A ( C C E 8 " L C$! C 5! ( % $ " *, 8 ) / )) A! : /A!:0 C 00-9 B E! " A 9 2 E; 8 9 C 6 E; E; CD; E! 5! 8 )! () J # M 8 9 C 6 E; *!, L L 8 () ) ( :K=:-L!F 5 CD; 00-8 " C A CD; 8 E : " A B L C 2 00-! 8 " ( E Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

31 8 ; 2 ; $ : / L 8 E CD; : E! # 00. E - $:( *%) 5 00-!!!! 5 ( 00-!! A F ( (!" ( (! (! *$$F-?) -), 1 5F!(.0 #3 5F (! -# # 5F ( 0# %1 ;! 8! 5F ;! G 8! 5F > 8! ( ()!" 5F! ()!" ( 7! ( E! ( H: $.:CG))) E " 00- ( ; 5! 00 5! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

32 ! E E (! (! $1:)) G : 00- $:)))),CG : 9 A ))()(( C 9 6 "!! 5!!() 9 7! E! " $ 00. * M %<, ) 9 )) C() 9 8! ( L 9!!( / * ( (, $ " ))) = 5 (! 00- (! ( ) 9 E () (! 5 00% E ( ( BEEI! ) Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

33 ))) 5 (!! ) 9! )!!(! ( E E! V;/ )), D! 9 L 30< 9 7 ()! " * ( 4 9, C!( ( 9 A ))(() C() 9 ( J! : () *!, (! C ( 9!! " " 8 9 A B " E! 6 6 ( " 5! CD; ( C 8! 8! ))(() C() 9 5! 9 *, ) ( ( 9! ( (! G "! (!! C Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

34 9 5 9 ; $!( E! " 5 E6 E!! J( 9 E ) *, )),)),) 9 ) E J () *! (,! ( *, *, E ( (! )) 9 ()! E! 5 B 6 00% 9 ()! 5 " ( 9! " 7 B 9! 2429 ( I $ ))(), $9 (( " / ( ( " (!! 5 )!!) ( 9! A! " ( " " Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

35 9 ( " ( E /! C! ))(), 5 E! " 9! 5! E! " ; E! " " 9!!!!" *!!, ; $!( 9!!" $5#)))) 7 E E $7A) ( E C CD; E! A,4F,)! M, OA 9 ) -( M A( A(, %)),! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

36 ,$F ),)N.5 :* M, :*A(, %) :*,! ^ 7 I ^ 5 ME7 ^ 5A GE 8 J( E6 9ISB GE M" ^ CD; ^ CD; S ^ CD; 5 ^ 8 ^ $ ^ ; ^ CD; E ^ E ^ 8 *7$B, ^ 6! ^ 5 ( ^ 8 E ^ ^ 5 ^ 5 ^ 2!! ( 49 5 ródło: Opracowanie własne Emitenta A,$$F,) $7 8 C 2 C 9 C $ 8 C C E C C I C E C 8 : C $ 2 C E 6! CD; 2 8 $ E 2 ; 5! 5: 5 " ME7 8 *7$B, E ME7 6 $ 7 I B /! 5 5! ( 49 CD; A! CD; SA ( CD; 5A! CD; E 8 E A E 8 J( E6 9ISB E M" 6! 5 ( ] 5! 5 : A J ( 9!! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

37 ( C$ 8 ( () C CC I : # B E! 9 B I $ 7 (,$FH, G,!,, H, ) %)) A( 8 $ E 2 5 " ME7 8 *7$B, E ME7 6 $ OA I B /! 5 ; 5! ( 49 CD; A! CD; SA ( CD; 5A! CD; E 8 E A E 8 J( E6 9ISB E M" 6! 5 ( 5! 5 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

38 $>A) *( () () E $ :E " 0000-! A D L 9! $" 2 C" % H E 2 - / E. $ E" 5 00-! / E $ :E 5 $ :! 2 C" 8 $ : 9! $" E $ :. 00- $ : 7 $ : J E 8 )I,. ( 00- $ : E 1 QC!! 00-R $ 2 ; 2; A G 9! $" L 2 ; G 2 C" L 7! 2 ;! $ : ( ( E (! E 8 E A ;D ; E" J B L 8 L 5 8 G 5 8 % 5! G $ G 5 8 # E! 8 A ;D ; E" L 8 L 5 8 # 00-8 E 5! $ $ : 5 8 C M" 6! 8 A ;D ; E" C M" L 8 L 5 8 G 5 8 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

39 # E 5! $ $4K)*( ()6 (E 9!!!! -D ), G6, * ) ))6 C) * C) *( () ()! ( "! (!! 9 :!( 00- % 5 $LC) *( () () C D CD; E;!!! " I! *)( ( ( Z! " () (! " #! " 8! / ! 8 ;D 8 ; E" ! # F 00- #0 CD; E 1 1% 1 -% 9 9! "! 9 *! 9, * $ *) ( (! G 15F E K O* -D K *,, -A ) -A ;D 8 1 -% 1 -% -.< -.< ; E" 5 8 %-.3 %-.3.%%<.%%< OA 9 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

40 6 ; D! C D CD; E; : " ;D CD; ;E ()EC3,-A D 6 I ! CD; E; D 6I9 -<! 5 8 E : " 00- D 6 I 9 #0. E C D CD; E; #-%<! E # #-%<! 5 8 E 5 # F 00-8! #0 E * $. )()* 3, 3, *), -) A, G15F K O* -D K * E,, -A ) -A ;D 1 -% 1 -% -.< -.< D 6 I 9 #0. #0. #-%< #-%< 2...#...# ##< ##< ; E" %-.3 %-.3.%%<.%%< 6 I 9 ; %< -0%< OA 9 1 % 6 ) ),( (D ) ) KE ) - )*)( 5 00 ;D 5! Q L R 5!! %00 E C D CD; E; 7 3%0 100 C! (! 7 %000G H: *A (, 8 Q L R 3 2 5!!! 00 B 5! ( C ;D (A Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

41 5! Q L R E C D CD; E; ( E C D CD; E; 5! ( E 4!! 5! Q L R!! E F L! 5! Q L R ( E! 7 E C D CD; E; 5 Q L R 8 (! ( * Q L R, 100 Q L R ( 0G H: G H:! Q G R %00 9 %000 C Q L R !! ( 0GH: 0!0 : 3 00% I D 5 00% 5! 3% I - D ( GH:!! I D. 00% KE ) ; D $ Q! R E C D CD; E; :! $!! ; D 9! %# G 0#1 5!!!) $ ; D 0G H: 8! ; D $! $ ; D *, L ; D 4 ; D! 0G H:! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

42 5 ( ;D 5 $! ( ( "! ; D 4 A ; D!! ("! $!! :*) () () E ( 5%),)T 5 E 7:, :,*)6C)*,, 8!! ; 9 L! ( _ 0 E 9 ;!) ; 9! ) 8 *!!!,! 5 % 8! )! ( ; % 8! 8 #!) J % 8 8 "! ( -0< 8!! 5!!)! (! Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

43 :,) 8 _ 3 E 9 " E E 8 E!! ; D E!! 0! E * 0000 ; 9.-.-< ( 9, ) A ) 0<!! 00- = # ) 0<!! 00. = 00# ) 0<!! 00# = % ) 0<!!! 001 = ) 0<!! 003 = ) 8 ) ( A ( * ) () F! (),! 8 E (! "!! () " >%*,) A,( I E C D CD; E; E 2 M T ; E! 5!! 00- Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

44 A* I E B ; E! 5! 00-8!A,! E C D CD; E;!,! D 2C D CD; E; 00-, E, D 2 00.,! 9 00.,! D 2C D CD; E; 00. / ! 9 00.! ( E C D CD; E;!! ( *$1F-), *,) 1N O A $ Z ()! "!!!!= ()! " "! (!!= OA 9 / 0 1 / 0 % % Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

45 4 % ), A( Q*)*)R 5 E (!! N00% 3 00% -N A(,F A( YYYYYYYYYYY -A( )G -A( MG YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY G65 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku /45

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47 ! 1/47 "#$%&!" # $!% & ' ' ' ' * + -. / 01 2 ' '! ' ' '# 1 3.44 444 % # 0 " % % 5 4 6 ' 6 7! 7 " ' & 7 ' ". 7 ' " 2 8' ' # 1 9 ' % # 9! ' '&4 % 5! & 4 6* "!! ' ' :& ;! &

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A Typ: PSC 7x grb Rozmiar 70 Nożowe znam. Nożowe A 50 C301279 P301405 Q301245 63 D301280 Q301406 R301246 80 E301281 R301407 S301247 100 F301282 S301408 Q302027 T301248 125 G301283 T301409 T301179 160 L301310

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ę ż Ó Ł ź ż ż Ś ż Ę Ę Ś Ą ć ż Ź Ś Ę Ś ĄÓ Ę Ź ż Ń ć ć ć ć ż ć ć Ę Ś ż ż ć ć ć Ę ć ż Ć Ś ć ć Ś ć ć ż ż ż Ź Ś ż ć ć ć ć ć ć Ś ć Ę ż Ę ć Ó ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś ż ć Ę Ź ć Ę Ć Ź ż ż Ś Ę ź ć Ź ż ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Prezentowane obszary 1. Notka biograficzna 2. Działalność szkoleniowa 3. Działalność biznesowa 4. Działalność naukowo dydaktyczna 5. Wybrani klienci Notka biograficzna

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Ź Ł Ęć ę ę ę ę Ę ń ę ń Ę Ś Ę ę ę ę ę ę ę ć ę ę ę ę Ę ę ń ź ć ć ć Ź ę Ę ć Ś ę ę ń ć Ę ź ę ę Ś Ę ę ę ę ę Ł ę Ź ć Ęę ę ę ń Ł Ś Ą ę ź ę ę Ę Ź Ę ę ń ę Ą ę ę Ę ę ę Ś Ś ź ź ń ń ź Ź ę ń Ę Ą ę Ę Ą ź ć Ę ę ń ę Ę

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ś ź ń ć ż Ę Ń Ą ć ń ń ż ń ź ź ź Ż ń ź ń Ą ń ż Ł ż Ę Ż ć ż ń Ę ć ż ż ń Ę ż ń ń Ą ż ń Ąć Ę ń Ę Ł Ą Ż ż Ę Ę ń Ż ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę ć ż ż ż ć ćń ż ź Ę ń ż ć Ę ż ż Ę ź Ę ń ż Ę Ę ń Ę Ę ń ć Ż ć ż Ą Ę Ę ź ń ż ń

Bardziej szczegółowo

Ń ź Ń ź Ń ź Ń ź ź Ń Ń Ń Ń ź Ą ź Ń ź Ó Ą ć Ń ć Ń ć ć ć ć ć ź ź ć Ń Ń ć ć Ę Ą ź Ę Ń ć ź Ń ź Ł Ń ć Ń Ą ć Ń ć ć ź Ń ćń Ś ź ź ź ć Ń ź ź Ń Ń Ę Ń ź Ń ź Ń Ą ć ź ć ć Ę ć ź ć Ą ć ź ć Ń ć ć ź ć Ń Ń Ń Ę ć Ą Ą ź Ń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e

Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej Zestaw 1 szkice rozwiązań zadań 1 W wierszu zapisano kolejno 2010 liczb Pierwsza zapisana liczba jest równa 7 oraz

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014 VISTULA GROUP skorygowany QSr 3/204 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 204 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

P rezentacja Spółk i

P rezentacja Spółk i P rezentacja Spółk i jesteśmy kompetentni... Kluczow e informacje Poznańska firma doradcza, której konsultanci już od 14 lat zdobywają doświadczenie i świadczą usługi. Unikalne łączenie doradztwa biznesowego

Bardziej szczegółowo

2o1 E*r lrr l=iejlj. adventure...for everyday.r".{ 5 ć ź ć ć ń ź ń ń ź ń ń ń Ż Ó ć ć ń ń Ś ź ĘĘ ć Ę ć ń Ę ć ń ń ć Ę Ć ń ń Ę Ę Ę ć ć ć ń ć Ę Ę Ł Ł Ł ć Ł ń ź Ś ź ć ć Ł Ł Ą Ą ź ź ź ć ń Ó ń ń Ę Ę Ę ŁĄ ń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

ć ŚĆ Ś Ż Ś ć ć ŚĆ ć ć ć Ś ź ź Ł Ń Ź ź ć Ś ć Ę Ś ź ć Ó ć ć Ś Ś Ś Ł Ś ć ć Ł ć ŚĆ Ś ź Ś Ś Ś Ś ć ć Ł ć Ę Ę ć Ś Ś ć Ś Ę ć Ę Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć ć Ś Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę Ż ć ć Ś Ś ź Ś Ś Ę Ł Ń ć Ę ć Ś ć Ż ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ż Ść Ś Ś Ś Ś Ę Ą Ę ź Ę Ę ć ć Ź Ć Ó Ę Ę Ń Ś Ą ć Ę ć ć ćę ż ż ć Ó ż Ę Ń Ą Ą Ż Ę Ę Ść ć ż Ż ż Ż ć Ż ź Ę Ść Ż Ę Ść Ś ż Ń Ą ż Ę ż ż Ś ż ż Ó Ś Ę Ó ź ż ż ć ż Ś ż Ś ć ż ż Ś Ś ć Ż Ż Ó ż Ż Ż Ś Ś Ś ć Ź ż Ś Ś ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ż Ł ć ć ź ź Ś Ó ćę Ę Ą Ę ć Ę ć Ń Ż ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź ć ć Ę ć ć ć Ą ć Ż ć Ł Ż ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ż ć ć ć ć ć Ż ć Ą Ź ć Ą ź Ż ć ć ć ć ć Ź ź Ź ć Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż ć Ę Ł Ż ć ź Ż ć ć ź ć ć ć ź Ż Ę

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Psychiatria (II) (5h) dr A. Sieradzki WNoZ sala 105. Geriatria i piel. geriatryczne (II) (3 h) dr Izabela Wróblewska

Psychiatria (II) (5h) dr A. Sieradzki WNoZ sala 105. Geriatria i piel. geriatryczne (II) (3 h) dr Izabela Wróblewska TYDZIEŃ III TYDZIEŃ II TYDZIEŃ I PLAN ZAJĘĆ DLA III ROKU STUDIÓW STACJONARNYC I KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 2016/2017 SEMESTR ZIMOWY Opiekun roku: mgr Małgorzata Pałczyńska (699-908-462) 30.11.2016 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $ " $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $  $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$ !! $ $ $!& &'($*+( &-$!.! 2001-2010 /$$ -01!0!-!2*!4 567! 8+.! &&0!7& & $' ($' * + -. /0 $ 1 2 $ 09$!$!2*!*+! & :.$0;/&-+! < =!2!$'$+($!$ $*!!$ 2 >.0?!6* ( + ( / 4 1$ * *. 5 5 $ 6$ $ 2 $(&.$06!$!0! 567!

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 21 kwietnia 2016 r. Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. (rok) (pełna nazwa emitenta)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. (rok) (pełna nazwa emitenta) DGA skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE SA zwołane na 30 czerwca 2008r., planowana zmiana statutu

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Warszawa, maj 2005 r. 00-410 Warszawa, ul. Solec 22 tel. +48 (22) 522 23

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego Projekt zrealizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. RAPORT

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Ą Ż ń ś Ś Ą Ę ś ń ś ń ź ź ś ś ń Ą ś Ę ń ś Ś Ń ź ś ś ń ś ń Ś ń ś ś ń Ą ź Ł ś ń ś Ń ź ń ś ć ś ń ź Ś ś ś ś ś ś ń ść Ś ś ń ń ś ń ść Ś ź ś ś ń Ą ś Ś ś ń ś Ę ś ć ś ś Ś ś ś ć ń ść ś ń ś ś ź Ą ń ń ź Ń ś ś ń Ś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np.

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np. E Q E ûz )LOWUDF \JQDáy F\IURZ\FK Zadania: 1.! " # $ % & ' ( ) * +, -/. 1,43 56 7 8 9 : - ; < ; > 6 5?. +. * 3 @ A +, 7 8* 7 - B D E D F G HE I J G K J L f 1 5 [ Hz], f 15 [ Hz] O P Q E HK R J L/TUJ T

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo