!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /"

Transkrypt

1 !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* -

2 )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * *6 39 *6 6 * $ 7 + *$ * * + $ * + * * # %&'(.%&%& *6 0 3 *$ * *0 0 ** 6 : 8 2** ** 8$ * + $ 8 ; 8 0 0* 8 : 5 23 * : + * *6 *** 0. * * *6*0 ** : *7 8 * + 7: * * 6 *0 < * 7: * =.+ $ $ * * > 6 *$ *.* 8 0 * 4+ *6 6<****5$ * * +*6 * + * 8 86 ** $

3 " 1 +$,* -.* %&'(.%&%&/ # %&'(.%&%& * *6 ** 6 7 2* $ 1 * + $ 6 * $ 8* : * 8* #%&'(.%&%&$A 8 87$$ *6 $ * *+ 86 * 8 * 2 8$ 8 * * * * 7 8$ #7** 8+* #%&'(.%&%&$ 23 #%&'(.%&%&:+* 8 * * *. + #%&'(.%&%&$A*** 8 * * 0. $ * *+ $ 8 8 +: 8 2+*0 862* 80 $ # *$ : * $ 39 * * : : * %&&B.%&'C * 8 * 8$ #%&'(.%&%& #.* $ 8 * * 2 +* 0 *6 3 0 < * 4** **5$ * 8 < * 8 *$ A+: $ # 739 * 8 :6 + * +$ D 8 * 73 2* * *

4 7 $ ) 7 7: 8 * *0 * $ : 8$# 39 : #%&'(.%&%&$)2*20 E $# $ * * # %&'(.%&%& * 24$.2 5$F ** 8*7+9?2** *$ + 6 * 8 6 * 0 2** H22+ 8 $# $ * + 8 #? * 0 * 2 8 I + 7: 8 8 +*$#* <9?H$ $ 6 7 # %&'(.%&%& 0 * * $ <3 360+*6 8 0 $ 8 * *$? 0 9 0*67 *6 $ 7, 8/ # %&'(.%&%&6 * 7 **9 0 8 < 8 *4 03 *325$ ) 7 8 : 8 8 *-.2*** 8%&'(.%&%&$03 * #?'$'#?;$%$)*#?B$'$*06 * 8 * 6 7 * 0 8 $ D * 0 8* * *#?;$%#?B$'5$"*,*7 /0 $ 3 0 #%&'(.%&%& D: 7:** *3 8*:3 0 #%&'(.%&%&$7 * *%&%&6 "6 # 7 8 8$ * +?* * 86 7 * $ ) $ # 39 * * * 4$ JJ $C5$

5 8 8 #%&'(.%&%& # :*08 8* # %&'(.%&%&$# 9 0 0* *K3 + $ 8 * 0 6 * 8 *+ $ # 7 : * #%&'(.%&%&$?< 0 : * $ # %&'(.%&%& 0* * *+ # 8 0* 8 8$ * #%&'(.%&%& # 0 7 #%&'(.%&%&$7 0 * * ** * 8 %&&B.%&'C * *7 * 3 8%&&B.%&'C *$?* *6 * 2$#67* *0* # %&'(.%&%& +0 %&&B.%&'C$ A +9 86** 8 ** #%&'(.%&%&$ 8#L???# M 8 : 89* * 7 # %&'(.%&%&6 7 * * * 7 8 $ 8 # %&'(.%&%& * 0 0 : + 7: 8 +2 E 8 +2 *$ G0 6 * : 8 6 * 62+06*++$ ** #%&'(.%&%& 1* < E2 8.* *6 +: * 8 * : * -.5$ * * *0<**** *0 8 *<6II+2$ * * * * +9 $$ 2 $ # * 8 $# * * * 7< ? # %&'(.%&%&$ * $ ) ? * ** 8 * 4$$ < 2 *5$" 9 *7 ** * * $

6 # %&'(.%&%& * *6 ** 0 8:$ 80 * 6 *4 N0 * * 56 2** 3 + 0* * ** $ # * # %&'(.%&%& *7 * : 8 8 # %&&B.%&'C * $ * 39 8 * * * 8*7:* %&'(.%&%&$#7 0 0 * * * : 8 * # * 39 0 : 8 * * 8 * * 8 5$ # + 7: * =.+ $ 6 * 8 8 # %&'(.%&%& +: 84* 85* 8$ #PP+02* 8 8 *:$

7 " # "$%" & '(% ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) * %+,-" "-.&./ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0 %) /$ 1/2,3+% ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))?$'# A?M?OGDAD)?D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$''?$%#!MD)?DDOD!F)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$''?$CD"M"D)MA!GDAD$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'%?$(MD#!DODF??"#QR# DD?)"M!MFSD SADFSS #%&'(.%&%&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'% %%) 1(+2 & 24+1'(% $1 /1 $1, -5&6 /73/28 % $1& 39 DH)TUA?D1)!"#R).1"#AD F$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'(??$%#?!MM!DFD )F?#GO?)F$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'J??$(M DH)TUD# #)D)!WOQ F!W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'; #A"D)?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'> %%%) 1(+2 <1:%-% $1 /1 $1, -5&6 (<./ 13/1=1/7(> )))))))))))))))???$'DOM )DM!)"#"G! OMDMD? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%J???$C"#QF)TU)XM )TU# 1 D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%J???$(!?D M!M?DO)!?)M )F? DDWD)?D"DA!?)M1 D)1#AFT?DA F 1 D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%N???$;M DH)TUD# #)D)!WH "#D?D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C'???$B#R!# 1 DF? 1?)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CJ???$N#R!# DO?DFXOQ# 1 D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(&???$> DO)TU"?S1)?X?DD )!W)D# 1 DO?DFS$$$$(B???$''D #A"D)?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$JC %?) 1(+2 "$.=+1'(% 3+= $1 /1 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) AB?[$'#R!# 1 D)D DO?DFX"M DM1?? #D%&%&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$JB?[$%1A)TU# 1 D "?S#D M) "MD$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$J>?[$C "#QF)TU # 1 D OD?!G D)!W6 )D)!W "M DF!W? 1?)DO)!W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$J>?[$("#QF)TU# 1 DA!)?? #A"D)?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;'?) 1(+2 32"&1"1/2+%2 32"2, >1 731+&2<+7(> / $1 /1 ))))))))))))))) B [$'"#"QG1OXA)?)?DD"DAW!)MDO)!W# 1 DD)?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;%

8 [$% "#"QG 1OXA)?)?D D"DA W!)MDO)!W ODW6 #?!MMDW6 A?DRD)?DW6 H DW 1 D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;C [$CA?DR# 1 DD)?#A?MQ# FS!WD"DA!W!)MDO)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;B 1 D [$J"#"QG1OXA)?)?DD"DAW!)MDO)!WA DYD)?6)?M D)??DODF?$$$$$$$$$$$$;N #A"D)?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;>?%) 1(+2 "7"&6; 2<%32(=% $1 /1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) D!F)!W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B' D)??)"M!MF)DO)AOD DO?DF?# 1 D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BC [?$C)D"#"GQ D!F)!WAODG)H?F)MQ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B( #A"D)?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BJ?%%) 1(+2 "7"&6; 61+%&1 1/2+%2 % /2<;2(=% $1 /1 )))))))))))))))))) ** DO?DF?# 1 D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BB A )?M?)1#A1OXAA"MD D)?DAD)!W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>' [??$C#M "?A"MX#AAD)!WAOD#M GDODF?# 1 D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>' [??$J)DDRYV# 1 #A"D)?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>(?%%%) /+%1"-% % -16+,2(= ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0B "$%" &29< ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 00 "$%" 7";+-./ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) "7 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 00 3CD E *+**0 8** -. 8$JJ 3CD FE #%&'(.%&%& 3CD EA3 0 3CD AEO* 3CD B"" T 3CD *E 3CD G0 ** 3CD 0E"** -. ** #%&'(.%&%&

9 % D D # * #"3 M H *H** + H *H** * H *H** *+ 8 H" *H**" M * M 1# 1*#* 8 1" 1" 1# 1+# 8?"?*07" PG 8P?H?*H?G?* +*?#?* #3?#%?* #3???M $?2* M *?M? M2 0+?? #? #%&'(. %&%& F D ) # %&'(.%&%& F* * * D 2 * ) 1?2** * )

10 "# 630+ T# 30+ )G# )G# )" )" 1 * *1 A 1 * # 3# "# 8 "7#7 Z #1 #+ #? #? #*+* #" #: 7"* #?T #?2**T # # # *#0+%&%& 8 #M # M 8 #" #:7") HM M +M #%&&B.%&'C # %&&B.%&'C #%&'(.%&%& # %&'(.%&%& "? "? "?%&%& "? *%&%& " " M " *M*%&%&$4%&C&*5 " " *%&%&$ M 82.* * # #2%&'(.%&%&I# 8%&'(.%&%& " " %&'(.%&%&?M? M

11 %) / %) $ H 1 +$* -.* %&'(.%&%&+ I# # JK KL $ 1 / 1 M C M N IC ) * -.*9 *+ ** $ + + * 2* : 8 #* *? * * -. 8%&'(.%&%& ' $ $ *+* -. $ %) $ * -. * #* %&'(.%&%& * * :+ 8$ $ H 2) *+ #* 2 +. \ $ H 9) 8 # %&'(.%&%& * \ $ H () 7 # %&'(.%&%& 7 *6 6 3 *%&%&6 " #\ $ H,) # %&'(.%&%&* *5\ $ H ) ** 6+*6 7: * \ $ H 4) 7 # %&'(.%&%& *7 * 2 0 * \ " + B*$ ' * -. 8 %&'(.%&%&6 # "**6 * 66%&'%$

12 %)F 3 H # * -. #%&'(.%&%&$" *0 **$ ) 6 H O, O A %,% %,% * G %,% #. %,%?* 2 4:% ]. F %&% $* *+ 8 G %&% G2 +2?* 7 # 9 I Z $ " + 8*0 *B*$ %) C %D 3DDD $1 /1 * * + $ * * + ** #%&'(.%&%& *$ * *0 0**6 : 82**** 86 0*7* *$ * +7? # %&'(.%&%&6 F*$* -. #%&'(.%&%&$ 0 0 +$ 8 + *$$ ** 6 0? F $ A *0+** *$* -. # %&'(.%&%& $# * 0 0 * # %&'(. %&%& 0: +$ # * * *$ *?* # 6 *

13 6 6 2* < $ "* *$ A*7* : 8+2 *$* 8 8+: : * 8+2 *$ 6 8* 6?6+9? # %&'(.%&%&$ 0 7 * 3 * 8 * + * # %&'(.%&%&$ 8 +*7 * 0 + 7: 8%&'(.%&%&6 8*$ # # %&'(.%&%& * * 3 7 * $ * *7 * 8 3 *$ **:6 0*0 8 *$ 8* 730 ** *$# * * * * + * * # *7 * 0 * *6+: * 8 * * %&'(.%&%&*0 * * 8?M? $ * *+ 8K*07* F$ * * * * 8 8 # %&'(.%&%& 8 *$ * * * 3 8 *$ 8 + * 1?* 8 I T * 8 $ * * $ ** $$ *$ * +*0 # %&'(.%&%& $ * * 4+ 2*56+0 $ * * # %&'(.%&%&$ $ ) * 70 * 3 *6 I * -.$ *?0 80* 8$0* < *6 8 + < 8 8 * 8 *6 *7 * *6 * 0 *$ * *7 * * *6 **0 3 * *39*$

14 %%) 1 I# $1 /1 D! H %%) 2#P I#P C,K C D H $ 1 / 1 D ID$ A 0 ** 8 * * 0. $ * *+ $ M. +*7:6 *2$ 8 8 +: $ F *0*: * K *+ $ 22***$A * * *+ $, N P $D*0 8 < 86 +: $ 2 < *6 7 9 * 0 8 #6 * *$ ** * 2 39 *39 8 8$ )7 * '$C * +* 8 8 *0 8 #? 8 8 *$ #0 #? 8 '',? 2**0 / 4>$'6 >$%6 >$C6 '&$(5$F **2 8$ %%) $ #P! H CO 1 +. * #%&'(.%&%&5 8+'$C$? 8* 0 I*+E*+. 6 $ * + *7 * 8 8 *6 3 *

15 % $ A 8 0???$J"39 + +*7 8 *$ * I *+ 6* 39 :** * 0 8 : 8 *$ : *??$( M :** ???$C" *6 ** + 0 8???$J6 7$) #! H CO $ *0* $ F * 039 # C 6+ ** 8 #%&'(.%&%& $$ %%)F 3#P H # %&'(.%&%& I O O O M O H $ * # %&'(.%&%& * * : : * 8 8%&&B.%&'C * 8* 8$# #* 0 8< '$C *+* # +* 6*5$ 39 *+ * 5 + *+ : * *+ ++ ** * ** 7 2** ** 8 %&'(.%&%&$# *+. *+*+ 6 2 $ M $.* # %&'(.%&%& 6 *6 * C *$" * *9 $*6 2 6 *0 % * 8 #%&'(.%&%&???$J"39 ++*7 8 *$ C "+#* %&'(.%&%&# I: 6 * 6 %&'C$

16 * * I * 6 0,*%&%&/ 3 #$ M?[$ 3 0 #%&'(.%&%&$ 8 * * *0 # L??? # * #M * 8 * 7 * * *2 * #%&'(.%&%&$D$JN# ( 2*** * 6 ** $ A 8 L??? # %&'(.%&%& +3$ %%) &I#P O O ) : 87* *6$ D I H H K C$* 8 8 * $ * 8 **6 $ ** K * 3 8#K * 6$07* 6* *6+0$ G *29 8 #%&'(.%&%&6+ * 8 8 8$ * * E. 2 8 $ 3 8 * $,0/6,0/6, /6,/$ ** 7 06 <** $ M * 6 $ 7 + $ G *0 $ $ ( #** * *H*** * 6*H***" 6H***"3 6*H*** * + 8 * H*** * * H*** * 6 * H*** " H***"3 6* 8

17 &H ) 1 O N O CO $1 /1 $% ( C $1 /1 ) :* ) ?G ) ) 82. * 8"# F) 0+ 1 I# # C H HQ! 3 * 86 8*767, :/6 0*7 3 6 * * 8+7 8$ )7: 823 * $#* 0 *, 8 /4 *296 **+< 5$ )7: 823 * $ * *0 *2 $ )7: 823 * $ * 8 8 8$ )7: 823 * $ * 8 8 8$ F)F ,+/600* *$ *79 3 * 3 0+ $ F) * +* **2 0*2 8** + 83 **?G 767 * +* P+P600* *$ ?G +0*79 3 * 3 0+ $ ) A 8< )7: 823 * $ * *0 *2 $ ) *7 "#2 B) B) 0 +: )7: 823 * $ * 0$ )7: 823 * $#* 9<** 390,**/ + 8$ J 0 8 8#L??$ C *7 3 8+: * * * 8"# * * * +*0 0***+ 8 0"# *2 8 *7 "# 2 0**+ 8 )7: 823 * $ * 0**:

18 $% ( C $1 / B)F 2** 8 *** *) #: 8 *) 2** G)* 0+ 3 ** 2 0) #0*** Z $ 1 I# # C H HQ! C 8 8 8$ +0 8 )7: 823 * $ * 8 8 8$ )7: 823 * $ * 8 8 8$ )7: 823 * $ * 8 8 8$ )7: 823 * $ 0 $ )7: 823 * $ * 02*, +/I 7 8* +$ 0 3 * * 003 2** ** 0*0+ 3 * #0*** 8 8

19 D39 : 8 **. * * ** $???$J"39 + +*7 8 *$"2* 9$*$ $ $1 /1 K HOM O I K K I$# 2 6 * * ; $ *0???$J"39 ++*7 8 *$ $ +* + * $ F # %&'(.%&%& 7 *9 2 I + * * * ** ** 85$ 23. * 0??$'D* $ $??7* D'$39 *+ 8+ 8*$ 39 * * : : * 8 8 8%&&B.%&'C * 8 * 8$ # 0 * +$ 3 *+ ** 8 8 *0 8 *6 8 *C *$ D%$M239*39. *$ 8 * * *. + #%&'(.%&%&$A*** 8 * * 0. $ * *+ $ 8 8 +: * * 8 0 $" 0 6 +* * *. 6 2*2 8$ DC$"+ 39* *:+. 8$ *0 7 + *$ 8 +'$C$? 8 * 0 I * + E*+. 6 ; + * 0** 36 9 M> ** '6%6C6($

20 $ D +* 6 7 * * 3:+. 8*$A *0* $ D($ M239 8 * : E 8 *6 $ 39 * 2 ++*0. K ) : 8 7 *96 7 +E *$ * 8 8 * $ 6 $ 39 : 8**. *6*K D 6 $ 39 : 8 **. *6*** $???$J"39 + +*7 8 *$"2* 9$*$ 2 K * * $ * : 8 2$ # -. * 2$ * 0???$J"39 ++*7 8 *$ * $ A0+ #%&'(.%&%& 7*92I * $ 23. * 0??$' D* $

21 %%%) 1 $1 /1 D O %%%) 2 H A+: $ # 739 * 8 :6+*+$ # * $ B 6+07* $ D 8 * 73 2* * $ * 73 $ * 8: * $ $ &H ) 2 O H O 1# 2????. # * $ # * $ 2 # $ # [+ 7 [? 836 ** * [??7 +3 : # $ # $? 8 * $ M$ # $? 8 * $ # $ # $ # $ # $ # $ # $ B O $'>$''$%&'C$

22 1# 2?L?? 8 * $ L39 * L?? 0 2**0 L???* 2 # $? 8 * $ 2 8 **2 8 8 *???$;M L???# 8? 8 * 3# $ 2 # $ # $ # $ 2 8 **2 8 8 *???$;M # $ Z $ #??? * $ 1+ #? #? '$%5 + * 2 G] 4#?'$' N 5$Z *0**2 * 3 + $ * 6 0 " 86* 8* * * > $ 22* *$* 3 + *6** + $" + 6 * * 8 :$#** I '& * *2$ #+#??I 8+:6 8*0 03 * 30 * < * *+ ** 8** 84#?%$C #?%$%56 7 +* '' $ #%&'(.%&%& * * 6 8 *6 * $0* **:4 #%&'(.%&%& N 0 F$" 8**$$$D$W226$1++61$O$+6F$ $ W*$ > " 8F$6M 8 8 M86,D =/6[$JJ6'>;JKO$6 8*63#?2 6'>>B$ '& #$2$6M8 2M 8 86)!6$$)$'>;N$6 A$A$6#*F$H$ F$? G* M 8?=6)8.W6)!6 D6-26 =" G$[$ '>NC$ '' + 6A%&'CK*81+# 8? 2A=6 A6%&'C$K?2* M 8#* =186A%&'%$

23 *0 * :4 * 75$ #??? +0 $ : 3 8 +* * + *. 6 * **0 I #? C$( ** *?G ** 0 39 "# * * 8 +* * * *$ # 3 +* 8#? C$(6 +* 2** 8?G$O * 6 +9?G 8#?C$(6'5** 8 6 * * + 8K%5 0 39T# 1*#* 841# 5+*** *KC5?G 8 8"? $ 2*** #?C$'6 0$ #? C$($ T *$ G * * : $ ** * 7 ** *+ ** 4 6+* 625 '% $ 8*++9** 8. T#6* 3 $ * #???$ : #? C$' +* * E.*$+ * 0* 8$767 6 * *00 2 * $ $ A 0 0* #???4#?C$C #? C$(56 7 : 2 8 H" 4$$ 3 5$ #?[ $ #+*#???6 03 : $ 8M( *0 #?($B,# * *7/$#$ 0 $$ * 8 8 # %&&B.%&'C$?** 6 7 * 0 8#?($%+9,0/$ #[: $ 767*2+0*+2 **2 6 * 8 :$ '% G*+ 8** # $M2 86 #"AG6%&'&$

24 #[? +0#?;$'6 8 +* *+ * *7 8 * * 4 *6 * 5K 0 0* 8 * 8*:7K+*+*+**: * * 8$ G *0 + #* 1 %&'%.%&'B6 7 9:$A: * 8: 83+* * 8 * * : + *0 6$#?;$C$ D + : 8 8 #[?? * * 3 4#? B$C5$ 'C $ # [?? *:$ )*7 8 8: #[???$ #?L 8 : *$ #?N$B * 2 8$ G * * + * 239 * * 39 *+ 8 '( $ * -. * $ # L $ 8 : 8 +* 8 * :672*6 0$ # + * + 6 * *$ A 8 # L? 039 : H" 4# N I #'&5$) * I 8 8$ +**9 *+ *79 * 0 8 H"6 900 * 8 8$$ D 8+ #L?? ???$; M $ 8 : 8 # L?? * * * 879$ 'C *3 8 8*0 8 *,: 8 8 " *# 8$ '( G* 3 *%&'%$ 'J 39 E+* 3???$;M $

25 8 # L??? I # 8 * 0 * 8 * 7 *6 * D$JN# '; $ *+ 9 * 6 7 *9 8 *7 8 $ A *6 +2 #?'$'6 8 2**0G] 6 *4+09+ **56* 8 * **9 8 8+E + 8$#+ I +2 #? J$% "#6 * : : * "#$ * 8$ %%%) 3D K C O : : 8 E+ 'B 6*.* E+ I I * I * **: * #%&'(.%&%&$ D.* * *4*.* 8 'N 5 +* 8 8 # %&'(.%&%&$ * 03 83<**$0* 006.**+039 * +$*33L??6I *+ 7 I + 8 < 0+* 8 '> $ [??$' < * *$ + 8 < ** ** 8 8 # %&'(.%&%&$ < 0 8 < 8*4*7: $. * 8 *C $ %%%)F "#P K #P : 8$# 39 : #%&'(.%&%&$)2*20 E3 '; #** * *4^56$ $ 'B A00??$C39 *+ $ 'N D. 8+: 84+: * 86* 86$5$ '> )#?($' 8#L??<** + 80+I < 7*$

26 8 860$# $ 76 7 * 8 8 # %&'(.%&%& 0 $ + 8 *7 * I? L$ 6 # L?6 * 2 3 H ** H"K#L??6+** * I#L???$# 0 * 8I7* * *$ ) * * 8 8 * *7 * 8 8 4$$ 56 * M5$ #7 * #%&'(.%&%&$ : ** : 8 *$ * < * 86 < 6 9 * * 8 6 * 39 * * * $ 8 #%&'(.%&%& $$ 8 I #? C$'6 3 I#?N$B63 E I#?N$J6 ***: +7 8I#?N$N#?>$B6 0 I #? >$( + I#?'&$C$#0 E : 0 8$)*0**7:** 80 3 *6 2 0 * $ * 2 8$ " $ 8 : 8 8 #? * * 4#? '$' #? '$% #?6 $$ 8 4#?C$'56 0+4#?%$'#?C$C #?C$% #?C$C56* 3 8**+* 4#?C$(56 +4#?'&$C5$ ) *0 ** 8 :6 8 "?+2* 4?MD 56"? "? + * * 8 3 %& $ %& * # %&'(.%&%&???$( 83 *. $

27 D : # %&'(.%&%& $ :6 ++9E* : * * 8 2** #?[[?5$ * 0 # 3 # %&&B.%&'( %' $+67 3 # %&&B.%&'( 8* 73 *0* 7 * * 8 : 8 * +6 *+ 0 $)73976*3 8: 8 # %&'(.%&%& * $ + 7 8$ A *+03$ %%%) / O # C ) 7: 8 * *0 * $ 2+*6 8" *%&%&* %% $ * * $* 8 8*67? # %&'(.%&%& *7 0 * : 86 3 **D $ )7 9*0 6 3 # %&'(.%&%&6 * * *$) * 3 0* *97***3. $"** * $ #%&'(.%&%&0* + ** 3 $ * +7 3 * * 8?M 4D $ 3 8* : * 7 : 86*0 8 6 *0"?7 $ %' #3* #* %&'(.%&%&6 1?*1 %&'C$ %% " *%&'%.%&%&6 8)LL[EC%JE%&'%"* %N*%&'%$

28 + *6 3 * *7 *$ **.+6 8?M6 82 * *06 7?M$"+* #%&'(.%&%& *6 7 I * * $ " + 8* * 8 * 3 I $ * $ #** 6 8 * * *009 8*$# **$ 3 *7 *6 * 0 * 8 **: 3 *6 +0 *79 I *** 0 6 * I * * +* 7 3 $ %%%)A "#P HN D39 3 : * : $*70*0 *3 < $D 6+7* $ * * * : ???$> ^5$ M 63 7*9$ A* < $A425 * 3 8+*+9* *6 + + * $)0 * * $ D $# + ** 0 $ # 6 < * +9 *0 8 *6+97*739< * *+ $#* * * $ * + * **+*$ #*3 ++*7*:%&'($0$+*7 *0 * 6 +* : 8 +*7 86 : 8 2** * +*7: $>$'(*%B

29 %&&>$2 8*+ 8%&'($*::$ 0+0+7*9 8* * $#* * 8 8%&'(.%&'; * +*# $#7 *+ * 8$?2 8 *+ * 0 *0 * 6 * < 9 + *$ D 6 0 * * 8 * +* %&'(.%&%&$#7 +*3 $A6* *6* *6 039 *+ 8 * 4 8 * J * +0 *6 + 2 * *+ $ &H F) 2 H C O D *+ _ %C4_5 O *?? &6&; &6C> ';6; ;&??. &6&( &6&; ;(6B &6&N &6'N (;6% ';>?[ 1 &6'& &6'; ;C6( %C' [ +7 &6&C &6&C >'6& CC% [? 8 36 *** [?? 7 +3 : &6&> &6%; CJ6' '%N &6%C '6&& %C6% NJ &6'J &6>' ';6' J>?L? &6&J &6B' B6% %; L 39* &6&B %6C' %6N '& L?? 2**0 &6'% &6(C %N6N '&J L???*2.... L??? # 8 &6&J &6C> '%6N (B Z $ #7 + *6 7 * 0 * * * *+ 6 0'C_ >'_ 7*+ %C $*#?L? B 6 * * 7 +9 * 6 %C F *+ 8 8*$#**06***$ '&& +67 * + *+ +3 *$

30 2 8*+ 837 * 7 *$ * # L 39 * 0 C_ *9 3 $ *6 3 +$ A 8 * + 2 8, 8/ :$ " # L???* *+ *:$2*677* * $ M $ A+ 8*0 8 # %&'(.%&%& 7*9 $ ** 6 *6 8+ 8** 8 : 2 8 < * * 206 8* $ 2+0 *6+++$ * %&'(.%&%& $ # %&&B.%&'C6 8 * $'6'J_ %( $ # I 3 86 ** I ** # %&'(.%&%&* $)7 9* 25 $ *6 #%&'(.%&%& ??$C5$ T 07*0 *7 8%&&B.%&'C6 2 *:6?* 7: 3$F * *7 * * 0. *$ *+967 #%&'(.%&%& * : * $# 8 6 * +: *$ %( A%&'C.%&'(03 :* 2 8M8 * %&'( $6 8 + : < *2 8 8*4* %&'C5 8EE$2$=$E *EB;(&C(E'&&%';BE ].]* ]]%&'C$ %J 39 %&&B.%&'C3 4$* %&&B.%&'C5$ D 0 * 367 **4$**6 7*356 %&'(.%&%&**0 %&&B.%&'C0*+ 8$

31 *9 0* 26 $ # 6 0 2** ** $ 2 5$ + # %&'(.%&%&* 24 M '(M>5$F** 8 * 7 +9?2** *$ + 6 * 8 $ A3 ++*7 8 * <6 0???$> 393 8< 8 $ %%%)B &I#P O I $ # $ * 0 9 * 26 #L???*24#?'$%6#?C$C6#?($'6#?($%6#?($C6#?N$B5$)+ 7: 8 8 +* I 39 0 * * -. $CB# $ #*797 6+<9?H 4 * $#7 +0 ** # %&'(.%&%& %B $ &H ) 2 # O I #? A?*2 M2392 ) - H 2$ ) - - H 2$ ) - )779?H$ )F - H 2$ F) - H 2$ F) - H 2$ F)F - - H 2$ F) - H 2$ ) - H 2$ ) - - H 2$ )F - - H 2$ )A - H 2$ A) - H 2$ %; #* * 8 *H$G 6* JJ.;J_3C.( 8* 8$ %B D0 *0 $ * 8# : 82 *2 * 8+2 **$

32 #? A?*2 M2392 B) - H 2$ B) - H 2$ B)F - H 2$ B) - H 2$ B)A - H 2$ *) - H 2$ *) - H 2$ G) - H 2$ G)A - H 2$ G)* - - H 2$ G)G - H 2$ G)0 - H 2$ G) - H 2$ 0) - H 2$ 0) - H 2$ 0)F - H 2$ 0) - H 2$ 0)* - H 2$ 0)G - H 2$ ) - H 2$ )F - H 2$ ) - H 2$ Z $ # * 2 8 8#?'$%$# "# * G] 8 : I 7 7 I 2$ * 84*5* K 877 K **$ 739 ** * 7 $ * 8 8 0*5 * G] 5$ *+ 8*4 8 5$ 3?H * 3 0+ * 7 +:* 8?H 8*+ %N $ *067* *** * $#** 7 8 #%&'(.%&%&$ %N * 8 #O*72039<2 0+ I: 6 81*A "$$6" :%&'%$

33 A 7* * 2 8 8#? C$C$ 1* * "# 4 85$ H+0+9E72** * *+ 2 * *+**$ * 8 0*0* 2 * * 86 *79 2 +***4 5K * K 739 $ "# 2 * %> $ 39 * #? ($'6 #? ($%6 #? ($C5 $$ 8 +: * 8$ + 1 *6 7 + # < 2$ * 8 +: 86 * 8 6*+* *++**67;&_ +2?L L #?T J&_ 8 +2 $ * +* 3 * 8 * * B(_5 * C& $ 8 8 *?H * C' $2 7 8 F""?D ;%6'_ 8 86 CC6C_ %N6;_ * '%6>_0+ $ 8#?($'$ +0 * < 8$# * < 8 4$ 7 E* E* * +5$ +0 0 *9 3 * 4 8* * $0* 4 8 * * 8 *$**** C% * CC 00 *+ 03 ** * 03 %> D %&'(.%&%& 3I: 6?G" 0*T66*:%&'%$ C& D3 :*72** 8 *6 #"$$ 166'(*%&'%$ C' 33 2*23 8< 8 8* 86H*66" %&'&$ C% F #T 83 $#339'N 8+*+E+$ '>6N 4;6J CC6; 5K *7 3 *+ 80NB($CC6;473 *5$ CC #6$+* 8<6**4`J56 8* 0*7* 4$ $ 8 25* 39*$

34 + *+ 7 * * * $0* 4++*0 5** $ # 7 0 * * 2 8 #?($%$ * 23 +*$ * * K 7 -. K 7 86 $ 8* 8**$ A * *7 * ** 4* +5 02* $77 ** *7 * * $?* *#?($C$ 8 * * *+ 8 +* 8$ G2?[ +9 4* L?? I $ 8 8 * $ ** +7 8 * 2**$# * * *79 +* * +$ ** * 8 * L??6 7 # 6 7 *?[$ 8* * 7 : *+ E*+ 0 * $ # 6 * 7 *2 86#?%$%$F E*+ 7.**$ * 06 7 * C( $ $ "#5 * *: 86 7 *79 +***46 5K 8** 86 I 0**+3 K * 6 *6 7*967* 8 $ C( * 8 #O*724^56$ $

35 %%%)* /C K CD 6 7 # %&'(.%&%& 0 * * CJ $)+ 2 *$ W * %&%&672 8:4I$ 6 I +* 2**5 +0 *7 $ # * 8 # %&'(. %&%& C; $) 0*0 8 2???$'& 0 8$? 8#?? 90 * $ A ** 8 +** 39: CB $#+. 8*0 * CN $06 * * 0 *7 3 8+:4#?'$'5 C> 6*I #? '$%5 (& $ A 7 <90 8O$6 7390G] (' $#+ +: A (% $#6 2**0G] 90 8* 8 + : 0 * ** (C $ G * **67 2**0 0 3 *I+ (( $? 8 #??. 0 * * 8 82.* 86 +* 4#?%$'56 4#?%$C56 3 : *$ CJ A07???$J"39 +*7* *6 6 90* +$ C; * 7 8.* 8 0 <**6 *C $ CB #3 8 "*%&%&6 * 6 %&''$ CN 3 3.* 8*%&&(.%&&;6 * 6%&''$ C>?*. 6" 6M 8?**6A6#%&&&$K11$6W6$6?= ?M#6'>>'$ (& O=F$6 "$6"=6-86 8#)$JD%&'C$K"8#$6" 6M8# ab?m8m8# 2?=# D? 8W+6"6 (' O$6 6 )*" 86%&&C$ (% A" 6M 8?**6A%&'%$ (C G 8?*I" $ ** 8 8$6"1W I2 6%&'&$K!*F$6"8#$6G*=8*+D *282 2*= 8 =6 8 CB6)$N6=6%&&N$ (( 3 8** 2 0 #%&&B.%&'C + 8.: 6?G"E 8"$$$ 0* 6%&'&$

36 *+ 8 (J $ 2 * 8. * 039 * *+ 6 7I+0+ (; *7 + *7* 8 *6 8 * 7 * *+ $ G * * 3 7 : (B $ A + ** 86 * 8 * 8 * 4#?%$C **$# * ** 8 8 (N $ 8 8 4#? C$'5 0 * 4#? C$C * $ * (> $ G *6 7* "# * *6 ***I*7I*77 J& $ ) #? C$% #? C$C 8 2$ * I 8%&&B.%&&N B_ * 8 "# * 8 * *6 * *C_ J' $ * * * 3 6 * *7+ 8 J% $ 8 #? C$( * +* * * #? C$C6 2* * $ 7 8 * 5 JC $ *6 7 * 396 * *0+ J( $ # (J + 4^56$ $ (; (B?2* M 8#* =186A%&'%$ (N # +**6 8*0+ 2 8# %&&>. )6:%&&N$ (> F J& )$622282"I)D 86F*%&''$ J'?2*"cI26*6?*6G*%&'&$ J% *86 ==61*+"W*"# 2 "* *H*6*6%&'%$ JC 1* 8?="2"" 4?"C56*$%&'%$ J( M8 2 * * 82 == * 6*6"22A *"4%&&N5%;CB6O*+*6%&&N$

37 *+**+= JJ * J; $ # : 8 #?[ : 6$$ 73 *$ * #? ($% * $# 23 +* 8 8 4#?($C5 * 0 +* * CJ6> 5 JB $ I * * %J& $ %&%& $ * ** 8+*6 6** 86 $ JN $? *+ 9 8 < 4($' ** JJ_** + 70 %&JJ$ J> $ : #[ : * 80 7 *6 3 $0$$ "# ;& $ * 06 7,/ + * + 83 ;' $ #0 8 #[? 8 36 ** * ;% $ * ;C $0** 9 : 8 8I * + 8 * 6 ** 3 4#?;$% # 8 1# CCC.6 < : * 0 5$? * : ;( $ 8#?;$C#?;$(7*9 +*** * 8* * $? * JJ **+=6$ *+=$*$ J; 8$# 3I7*6#M6%&&B$ JB # 23 * + 8* 8*7KA *. 8 H* %&&>$ JN # 6*= H* %&''$ J> %&J&6*64%&''5NNJE%6G*%&''$ ;& 8EE$$=$EE+ E 8.* ENBJN6 8.".#$8 ;' 3 8** 2 0 4^56$ $ ;% #3 4^56$ $ ;C 2*** 8+3 0*3*. 6 D #"$ E A"$ $$ * 6%&&N$ ;( 3 8** 2 0 4^56$ $

38 ;J $ 8 [?? 7 +3 : 0 03 * * 3 *$?2** * * * ;; $#003 6* * * 7 4*5 3 * *3 * 3 0+ I 2**0 97* * ;B $A* $$ 0* ** *+ 8 4* 6 8 **56 0 * * 2 ;N $? 936 *3* ;> $G*2** * 86 * 8 B& $ ** * *$O* 4'>NN6 '>>&5 B' K $G6L$"..4'>>'5 B% ** #$A$ #c4'>n&5 BC #%&'(.%&%&** 90* * * $ A 8#? N$J$ 0 ++ *0 * 2 8$? 8#? N$B$ * * $#+ #?N$N$*2 0* $ A 8#? N$>$ I 7 I * *$ : * 2 8#? N$'&$ 0 * : 6 < * 8 * :$? 8#?L? * 0 3 * $ 2 * +0 * 0 + * 8 ;J +D$ab6A2 ** # 6?* %&&>$K+6F $6 8I6?* %&%& F""?D =*"* R6 O* T6 T * * G*? 6%&'($ ;; #3 4^56$ $ ;B *?=6*18 = 6M8D2 " 6'>>N $ ;N 3 4^56$ $ ;> * # M$6"0$6#$66'%$'%$%&'%$ M86M8?M#6+I 8*IO6'>>>$ B' O* 6 $$ A=6F*2 %%6'>NN$ B% G6 $F$6"..L$6 186)!6 1.W6%&&($ BC A#$6#$6?O+D6A$$W86O-66'>B'$

39 7 8 * 4#? >$(5$ : * 0 0* ** *+ 8 4#? >$B5$ 4#? >$N5 0 0 : * * * * B( $ #0 : 8 # L 39 * $G** 2 39 *6. BJ $ G*$$ 00 B; $ 7 9*00)$1$6A$ A$)$6* * 8 7 * * *4*2 8 5 BB $03 7 * * * I#?'&$C6 0 * 0 + * 2*$# * + 0 *2%&'(.%&%&$ * * + * 6792I 0++ $? 2**0 8#L?? 2**0 * : ** 8 0 * $#00 2** 0 8# J$%$' # %&&B. %&'C 3 +*$ # * 3 : * 8 * BN $ 3 83 : * 8 *0+6* *:. 8 B> $ 8#L??$$#?($' N& 6 90*** $ 2 3 $$ 0 + : $ G *0 39 * 6 7 % 6 %&&&.%&&; * 6 7 *+ +$ A * 80 B( " 8F$6)+ $*6#)6%&&>$K1=$ D " "* *M8#+2+6,D F*2" /6[$>'4C56'>NJ$ BJ A"*%&'%6A%&'%$KG"6GF+6GO=D" D 8"# 6A ""%&'% $K * A 2 18 ab O a$b * 8 M.H *6"26DW=?*$ B; )$1$6 A$A$)$6D+* d*F*2 [??6(6'>>%$ BB #$6W*18M8= "#*+ # C%6'>>' $ BN 3 4^56$ $ B> 8 8 8AC$C,+6 /6# 639$ N& # * 8$

40 +67 8 N' $ 0* N% $ A 8 # L??? # M 8 *7 2 0 *$* 0**0 3I *6 0 * I * * 3 03 *$ %%%)G /C O K 8 # %&'(.%&%& 0%& 8$ $)0+ ** 0 0#[??7 +3 : $ 8#?? 00 * 8 4 %J6;> 5$ G2 +0 # 8 6 6?",G 8/6#"*6#")$# * +* 3 62* $ 0+ I +.6 * +: +: + *.7 0 * 3 * * G] 0+ 4 G] $ #* #%&'(I%&%& #?'$'$#?'$%$ 4 'J6> 5$ # 8 #* # )$ # *+ #2 +" "2 6 9 ) $#+*0 #??? #%&'(.%&%&+0 *7 8 $# 7+*** *+ 0:. 4 B *5 NC 6 +* 8 $$ +*06 +* $ *0 39 * I3I 8 $# ** * 6 7 * $# * 0 7#*" "2 A2 6 8)?MD$ N' - # "3 6 %&&&.%&&; 2 8 * H** * 4%5I# J+T*.: 6%&'&$ N% #3 84^56$ $ NC 8??* 8 #%&'(.%&%&+00 B> * $ a * 8 * #* %&'(.%&%&a%b6 6%&'($b$

41 # [? 8 36 ** * 4C(6% 5$ # * 8** 86 ** 8 **.3 8 * 8 ** * 7 *5$ 3** 8*7 0 * 8 N( * 7 * ** * 4"+"26 1 G 6 1 3$ D5$ * ***6I #?;$C$ F 36 0 * 8 * 2** 6 +* 8 6 * *+ 6 8#[??7 +3 : $R 'B&6B 5$ # + * 0 $$ : * D #%&'(.%&%&$? * 6+9 *39 * * $ + 7 * 8 $# * 6 6 $ * *72** 8D 8 5$ " * +* ****+ 8$" *0 39 **7 * 03 *D( +3 ## ) * 0* 2 * 0 8 +* : +* + A+: +* $ #* # [?? #%&'(.%&%&6 3 #?B$%$ 8#L?39* 0*I, * 8 * +7 8/6 " 4+*7 I B6J 5$ # ** **$ # I #L?6 #?'&$($ %%%)0 #P DK # O R <3 * 86 0+*6 8 0$ 3 < # %&&B.%&'C 4 5$ A < * *?$ ** < 8 + * 2* 8 0 2%&&B.%&'C * 0 *$# N( $6 #4^56$ $

42 7* * < $#* $ 86 < 8 8 E $ * * * $* 2$ * <$# < 8 *6 * $ * < ** $ <6 8 3 * $) + * 8 < 07$ <???$'& 0 8$ A+ < $ 85* 2$ *%&'N $ #7 + ** 0$ * 3 <6 +* 7 4$ 8 + I *+ + IE7E5* 39 <$ NJ ) * 3 $70 03 : * **:$ N; #** 0#?'$%I < O +0+* 8 06<O +0+* 8 $ NB "+* ^4$ $5

43 &H A) 1 # # O R $1 /1 #? < #%&'(.%&%& '$' O +* **0G] '% 3 E< * #%&&B.%&'C6 8 #%&'(.%&%& '$% O +0+* 8 0 (; * -.*2 8 '$% O +0+* 8 %'' * -.*2 8 '$% O 'J * -.*2 8 '$% O + 8* +*.3 J * -.*2 8 '$% O + 82**7 8 % * -.*2 8 '$% O + 82**0 8 ' * -.*2 8 %$' O +0+* 8 0 '&N E7E4'J&5 N$'#?14C&3%&'C*5 88 %$C O + 8 8*+ 8 ';& C$' # B%J #%&&B.%&'C6 8 #%&'(.%&%& C$% O +0+* 8 0 C'N E7E 4'%&&5 ;$J$%#?1*,#*/$ C$C O +0+* 8 0 '% * -.*2 8 C$C O + 8 C * -.*2 8 C$C O +0+* 8 C&% * -.*2 8 C$C O + 82**7 8 % * -.*2 8 C$C O + 82**0 8 ' * -.*2 8 C$( O + 8* +* > #%&&B.%&'C ($' O +0+* 8 '(& * -.*2 8 ($' O + 82**7 8 ' * -.*2 8 ($' O + 82**0 8 ' * -.*2 8 ($% O +0+6* 239 C; * -.*2 8 ($% O +0+* 8 J; * -.*2 8 ($% O + 82**7 8 ' * -.*2 8 NN O+2 N$'#?108EE$$=$E"Ee+2 e#?1$-$

44 #? < #%&'(.%&%& E< * ($C O + 8 +* ;B * -.*2 8 ($C O +0+* 8 J; * -.*2 8 ($C O + 82**7 8 ' * -.*2 8 ($J O +* 8*+ 8+* 7*+ +* J% ($J O ++* 8+P#f P B J$% O ++* 8*: 8 % # J$% #39+ 'N6B 4'C # J$% ;$' O +* ***2 O + 8 '; J& #%&&B.%&'C #%&&B.%&'C ;$% A*39+* N' #%&&B.%&'C ;$C O ++* (J #%&&B.%&'C6 8 #%&'(.%&%& ;$C O ++* N #%&&B.%&'C6 8 #%&'(.%&%& ;$C O +* **+0 8 ; ;$( R 8* 8* '& # ;$J R 8* 8* J( E7E 4''&5 #%&&B.%&'C B$% *39 8 %C #%&&B.%&'C6 8 #%&'(.%&%& B$% *39+* 8*+ 8 ;( #%&&B.%&'C6 8 #%&'(.%&%& B$( *39+* 8*+ 8 8 '(& #%&&B.%&'C6 8 #%&'(.%&%& B$( O +* 8*+ 8+* ( #%&&B.%&'C6 8 #%&'(.%&%& N$J O ++* >N'' N$J O ';%; N$J O ++*J& ;BB( N$B N$B O O '(;& CBN * -.* * -.*2 8

45 #? < #%&'(.%&%& N$N O ++* B(C 3 3 E< * N$N O +* (&& N$> N$> N$> O ++* *5 O ++* 8*J& O NB&B >&J %J;% 4CN>C5 4;(>5 4'%'J5 N$'& O ;>>;J N$'& O * >'N >$' O (& #%&&B.%&'C >$% O + 8E+* 8E 8+ 2** J& >$C O C& >$( O ++7 8* J%N( >$( O '%'J >$( O ++*7%J+0 8 >J' >$B O ++7 8* 6 8** 8 CJ>& E7E 4>CC& >$N O %JC >$N '&$' '&$' O ++7 8* O *0 0 8* * O + * '&$' O +* +0 8 '&$' O +* +0 8 %';& >('J '&& '&&& %>&& 4JN%B5 E7E4'>B;5 E7E 4B>&%

46 #? < #%&'(.%&%& E< * '&$' O +* +0 8 >&&&& '&$C '&$C '&$C '&$C '&$C '&$( O O +* * * O + 8 * 8 O +* +0 8 O ++* O ++* 8*+ 8+2** 8*3 B& (%&& B& C'N CC&& 'B 4J.'&5 OMDM N$J N$B O ++* 8* **4 *5 O ++* 8* **4 *5 'BN;% 'CC; 4'%&&&5 4-$'&&&5 N$N O ++6*2 * ** %>B N$> O ++6*2 * ** C(N% N$'& >$( >$B O ++6 : 8+ O ++ 86** 8 * ** O ++7 8* 6 * 8** %B; '&C& %J'C 4'%&&5 >$N O +* 8 ; '&$' O +* 63 0 * %NN& '&$C O ++6*2 * ** %;B& $ Z $

47 %%%) 1C KO DND K D : < * *$ 8 * *6 * +3* 8$ )7 7 * $ # * * 0 *6 * * 5 + *7 **7 +7 * $ * +* * 0 : 2 8* 8 8$ " 7 9*0*:6 8 +0* < *7 8 *+ 8$ # ** 7 9 * 0*:60* $ F 3 *06 7 * * *20*72 8*$ * : * 8 * 739 * * * 8 )G#6 7 8$ 8 * * *$ * * 2 * *7 7* 8 009$ 2 6 ** * * 8 0+ $? * *6 $ 7, 8/ # %&'(.%&%&6 * 7 **9 0 8 < 8 * 4 03 * 3 25$ K D K R * #? + 9 * 0 * $ * #? '$%5$ #6 8 # %&'( I %&%& 39 # 76 * G] 4$$ #? < #%&'(.%&%&$*#?'$'6939 8**2 76 * 2+*#?'$'$

48 * #??6 *#?%$C62* 2 8 : 4$ :$?0 0 : 8 * 0 $ 2 * $ 03 + * 0 8 #?L$? 7 0 : : * 6 $ 6 +* 2 8 $? 679*06*#?%$%6#?%$C * 8** +* 7 8 8:$ < 2 #??? $$ 0+ * * 8 87*6$ *067 0*+7 ** *$ *%&&N.%&&> *0 * *0 * *0 * 7 * 8$* * < $#6 #??? + * * 8 86 * 9 2 # %&'(I%&%& * 8 8 * $#? 5$ # #? C$' <$ # E 3 8 4$ 5$"* *7 * * ** 5$ $ 8 8$ *<?[6 8*7 6 *06 7* *6 *67* 3 :*$ 3 6 4*7 2 * 8 7* % ** ** ** #?($%5$ #?[ * 7 8 I * 8 * 8 4$ 5$#6 ** *9 4#?($%5672*+ 84#?($C5$ 3 6 * 0 2 * : 8 4$ 8 < 6 #? ($C5$ # 0 7: # %&'( I%&%& #?T5 #M#. 8$ 2 #[ *7 * 2 * *27*$3 $A6 0 8 # %&'( I%&%& 7 8 < 7 9

49 2 9 %&'( $ $ #6 0* 7 8 : #[6 * $ # %&'( I %&%& * 8 : 8$0 45$ ) 0< 8 8#[?60* $# *+ 86 * 2* 0 2$#6 0 * #%&'(I%&%& $ 8 83#?T 8 8+****I#?;$C #? 8 8#[?$#6 0#?;$' : 8 * ** 3 $ <72*4%&'($ *#?;$C;$(5$ ) # [? **: 8679 $ < #[?? I 7 4#? B$(5 *7 * **6 $* ++ 4*+ * 8 56 $ F < 7 9* *6 8 * 8$ #6 7 * * $M7 7 90<$ 7 < [??. O + 8 4#? B$%56 * 7 8? #%&'(I%&%&6 8$4 $ 0 8*56 * 6 ** 6 $ 6 0 7: $ 4#? B$%5 7 6 $ * *D(56 2 #%&'(I%&%&#M#. 8$ <#[???3* $$ * 2 * * 4 #?N$JN$B5$) 8 * * 8 <6+I* 0 #%&'(I%&%&I** * * #%&'(I%&%&$#6,7/ * 4 6 * E 8 <3 86 3#?N$JN$B$ *<#?L * * 0 2 *+ 8 0 *+ K * * 86 0** $<*7: * 9 0 * < O + * 8 4#?>$N5$ * # L * * * +040

50 * * <$#6 * 8* 8 4) #%&'(I%&%& 4#?'&$'5$ 0* 8#L?43H ** 8H"56 *#[???I#L : #L?$ * < # L?? * 82 8#?4#?'$%56#???4#? C$C56#?[4#?($'6($%($C5 # [???4#? N$B5$ A6 7 7 * #? # L??5 2 8 * #%&'(I %&%&$ : $M7*039 * : 8 +7 * 8$ * * 3 : #? L??? + 8 *6 * : : 8 *6 + 7: * 0 * 8 : 2. 8$ 8#? L?? 2* 0 7* 3 :*76* *$ * #%&'(.%&%&*9 67$7+0 8 N> $ %%%) /#P $ '> # 6 ** 8 2** * 8 +0 *7 * * 3 8 * *$ * * *+ 8 * 7 2**$ A3 3 * +6 7 * ** 8 8+E*+* $" #0 *3-2** * 8%&'(.%&%& * #67*0 8 #%&'(.%&%&$ * * * * * 8 8$ ) : 8 8 * - 2** * 8 %&'(.%&%&$ 03 *#?'$'#?;$%$)*#?B$'$* 06 * 8 * 67 *0 8$ N> * # %&'(.%&%& 8 * [?$' D39 * *6 ** : 8 *[??$( + * * 6+$

51 &H A) 1 C O C! DO C & 'E*'$'$G *? 8* : * $ %E*;$%$1 # %&&NE>NE 8 80 $ CEB$'A? *E*+ * **: 84 *0* *+ +* 56 2** 39 + M).M$ 1 I C! DO C *-. 03 $ + "? * %&%&'&%&'C$ **'$'$ G * #679 "0? *%&%&3 6 $ 3 +* G] 3 * $ # A: "? %&%&6 * *+09**$ A* 0 * ** 7 $ #* A "?%&%&$ #?%&'($ *-. 03 $ " 8)LLE%B'E%&'%%N%&'%$ #1%&'%.%&'B* 80 $*$ **;$%$1 # * 6$ # *6 9 + $+ + 6 T $ %&'%.%&'B %&'C * 3 # %&'%. %&'B$ #C'*%&'C$ *-I$ 39 0 PA**? " * M*P H$G * $ A* " M+0*06 8 $ O 8 8 #%&'(.%&%& 82** * + 8 +* 8 * 86 8 $# 8 #%&'(.%&%& #???%&'C$ Z $ D* 0 8* * *#?;$%#?B$'5$"*,*7 /0

52 $ M ** #? '$' $ 6 * * 0 8 I * 8 8 * * 3 0$ ***'$'+ *0 "?%&%&6 **$ *'$'6 $ **;$%B$'6*7**7+* *6T4;$%5 M*6G* 14B$'5$ * ** ;$%6 # + # $#: 2I**%&'C$ *%&'( $ * * $ #* * E **6 3 # %&'(.%&%& 4 C' *%&'C $5$#6 7 0E: I *%&'%.%&'B 3#%&'%.%&'B$ 7***B$'* *7 * 8 6 I 0 A**? " * M*6 +0*0 $ 7 *6 # %&'(.%&%& 4??? %&'C $5 8$% J*%&'(*A**? " M * $)7 9 : * ** B$%$ *# *" A 840''$&%$%&'C$5$ * **: 0 8 *6 *0 8 8 *3 0 8 * *6 9 $+ $ +0 3 * * 9 * **%&'J $ * 8# + 8 4#15$ * $) * * *$ * * #%&'(.%&%&4 8 *#?B$C5$067:?*%&'($6 8 *%&'($ >& >&

53 $???37* G'$D.* 80 8* 8* *$ D. * * *4*.* 85 *E*++* 8 8 #%&'(.%&%&$ I * 8 8* #%&'(.%&%&4 C 5$ G%$ * * * 0. * *5$ 6 7 # %&'(.%&%& 0 * * $ ) + 2*$W* %&%& : 4 I $ 6 I +* 2**5 +0 *7 $ GC$D $ A+: $ # 739 * 8 :6+*+$ G($ "+ 4* 39 5$ + #%&'(.%&%&* 2$F ** 8 * 7 +9?2** *$ + 6 * 8 $ 3 8*???$J"39 +*7* *$ GJ$D393 ** * * *4*0.2 *5$ D39 3 : * : $*70*0 *3 < $ * * * : ???$> 393 8^5$M63 7*9$ A* < $# I 3 86 ** I ** # %&'(.%&%&* K70 9 * $#

54 * * $ G;$"390 : * * $ : 8$# 39 : #%&'(.%&%&$)2*20 E $# $ GB$ M239+**0* 3 *. 6 3 * ** 8++$ ) 7: 8 * *0 * $ 2+*6 8" *%&%&*$ +3 + * * $ GN$M $ $ # $ * + 8#? * 0 * 2 8 I + 7: 8 8 +*$ #* <9?H$ $ G>$#*7 8* 8 0 **$ 8 # %&'(.%&%& 0%& 8$ $ G'&$.* * * 8$ : 8 E+ 6*.* E+ I I * I *5 8 **: E* # %&'(.%&%&$ I * * #%&'(.%&%&4 C 5$ G''$ 393 8< *0 0 8$ <3 * 86 0+*6 8 0$

55 G'%$ 0 7: * * *. $? 0 9 0*6 7 *6 $ 7, 8/ #%&'(.%&%&6*7**90 8< 8*4 03 *325$" $???$'& 0 8$ G'C$ $ : < * *$ )7 7 * $? 0 : * 8 * 739* * * 8)G#6 7 8$# 2* # %&'(.%&%&$ 8???$'& 0 8$ G'($ * 0 ** * * * 0 4* $'B* * * 0 8 : 0 * 3 23 ** 8K * * * ** 8 8$ : * 0 8 * *0 * : 8*5K ) 7 8 : 8 8 * -. 2** * 8 %&'(.%&%&$ 03 *#?'$'#?;$%$)*#?B$'$*06 * 8 * 6 7 * 0 8 $# < +00 $ ** 0 ** * *0 8 *3 06 $$ 0 8 8*6 8* 39239* 73 8*$ * **: 0 8 ** * *0 8 8 *3 0 8 * *9 $*$ ** #%&'(. %&%&4 8*#?B$C5$

56 %?) 1 # K $1 /1 D: 7:** *3 8*:3 0 #%&'(.%&%&$7 * *%&%&6 "6 # 7 8 8$ * +? # %&'(.%&%& * 86 7 * $ ) $ &H B) 1 # K $1 /1 H '$ "*%&%& %$ " C$ #** * 4^5 ($ #2%&'(.%&%&I** J$ #%&C&$ ;$ 8* B$ ## 2 *%&%& >$ A*" ''$ " '%$ "? 'C$ " '($ " *M* 'J$ G : T ';$ "#: 'B$ " * %&'&.%&%& 66+ '>$ " *"*G :) # %&$ "7 *6 + %'$ " *%&'(.%&%& %%$ # %C$ "? %&'(.%&%& < JDLE $1 /1 * * Z $ 3 0 * # %&'(.%&%& *0* 7 8**6$6 * 8 7 # %&'(.%&%&$ D+ +*

57 *7 8* *79 ** * *6 * * $ " 76 * : 8$ # $"$$6 6+**07+ K K # %&'(.%&%& I *$ A6 * * * I * 8 * * ** 0+ $" *6092 #%&'(. %&%& 7 8 $ * *67 : 8 0 8;$ *0 3 0 # L???# * * *$ " 0 # %&'(.%&%& * * * 0 * ( A 3 0$ %?) /C K 2 # %&'( I%&%& 9 7 *%&%& 6$67 * *$ #?? * %&%&?, / 91 $ * * 07 7 *,# + / +0+* **%&%&7$ #??. *%&%&?,* 2/$ A * * * *$ * * %&%& 7 7,# + /$ #?[ 1 * * %&%& 7,* 2 +/$ >' 8 87<9* *%&%&67 8EE $*$*E*%&%&E*.%&%&...*8E28.=E-e$8

58 #[ + 7 * 7 *%&%& $ #[? 836 **** * *%&%& 7 2,* 2 +/ 46 * $ * 2 8 *5$ #[??7 +3 : * *%&%&7,*2 +/$ * * *%&%&,7/6,# 8*03 */,* *+/$ * 3 * 0 7 +*?$ #?L? * %&%& * *,# 8 *03 */,**+/$ # L 39 *? * * *%&%&,7/,# 8*03 */$ # L?? 2**0? * * *%&%& 2,7 /6,* *+/ 636,# 8*03 */$ # L???* 2 * 8 8 " *%&%& * 8 8$ 2*6 7 8L?? 7 8 # %&'(.%&%& * : * 8 2* $ A G] 6 0 ** *6* * 3 *$ # < *6 7 *9 392*03* 8 # * %&%& * 7 $ # < *7 8 * *$# *6 * 8 * 7 *4<5 3 **%&%&$ A** +* # %&'( I%&%& 9 0 * * *$ # $7 : 8 <*0 * * * %&%&$ * 8 8 *%&%&6 0 4$700 8+: * 7 8K < *

59 * * $5$ # * %&%& * 7 $ # < *7 8 * *$# *6 * 8 * 7 *4<56 3 **%&%&$ A** +* # %&'( I%&%& 9 0 * * *$ # $7 : 8 <*0 * * * %&%&$ * 8 8 *%&%&6 0 4$700 8+: * 7 8K < * * * $5$ %?) 3#P / " ;D $ 2 # %&'( I%&%&6 0* 39 * # **672 $ ) #%&'(I %&%& 8 #* 6*0 $ M 6 * # %&'( I%&%& * ** 4$ # I I +* * 395$ # # %&'( I %&%& " $ 27* " 8$ %?)F "#P HOM O M O O?[$C$'" *%&%&$ # #%&'(I%&%&**0" * %&%& $6 2 0 $# " 0* #%&'(.%&%& +.#[???6#?L6#L6#L?6 #L??4*+3 5K %D 39.#??6#[?6#L???K

60 C *.#?6#???4 : 856#L??4+:* 86* 8 K (A 0+.#???6#L??4 * * ** "# 25K J) ** 2* I**. #??6#[?6#L?K ;A **.#[??K B393I#?[6#[6#[?K 6>3+* * '& 2* $G* # %&'(.%&%& $ " $# 8 + 6* $ *0 " *003 3I 8< * * " D* * 8* 0 3 5$ 6 # %&'( I%&%& 7 * " $7*7*967 *7"$ A* ** * 6 7 # %&'( I%&%& P 0P6 * 0 3 6* $ I 8** I 8 + 8$ %?) "#P ; # #%&'(I%&%&* 39 *$ * :$ #7 + # %&'( I%&%&$) *7 $ G # %&'( I%&%&6 * 8

61 73 8 : 6 0 $ C$ *0* ** * K#0 * * 0 7 $ *+ * 8 * 8 * 3 * * 8$ +3#[???6#?L6#L6#L?4 2**07 5K 3#???6#L??4* 0+ 3 *5$ 0 ** + * * *$ +3#[???6#LK 3#?L$ J$ # * +* + 8 +:6 *6 * * 8 * $ +3#?6#L??K ;$+*0 * 803 : * 8*4^5* K#$ +3#?[6#[?6#[??K#L??$ $?[37* '$ "39 7: #* : *6 4 *2* *%&%&" *%&'(.%&%&5$ D: 7:** *3 8*:3 0 #%&'(.%&%&$7 * *%&%&6 "6 # 7 8 8$ %$"39#* 4$ JJ $ C5 *$ # 39 * * *4$JJ$C5$)+ + 8 $

62 ?) 1 OO $1 /1?) "H K OO # :*08 8* #%&'(. %&%&7*K3 + $ $*06* 8 *+ $ * E*+ 7 * 47 0 * 5$ " 8 * * 8 * 3 * 3 +*0**$ A # %&'(.%&%&96 475* 07 E E) $ * 0 +:8 8$ A I * :0 8*E** $ 2. 6 ** 3 8 5K 2 +* 6+ 8K * * $ 65K 00*** 8 86*: C665K *02**0*+ 86.** * 80+$ A I 3 #%&'(.%&%& $$ 6 **7 * : *7 8 3 E * +7K 0* 83 ** * *K K 3 *+* 8 6+K 0*** 82* K 7* 3 $

63 7 * # %&'(.%&%& 8* 0 7 * *6 * 3 *$ + 8 # %&'(.%&%& * +73 7* * + ** 0 * 39. *$?) "H K OO OM OM COM IO RO # :* # %&'(.%&%&$ * * 8 8 >% 6 * ** + ** * 8 6 * *09 * * 7* * * ** * 3 8 * * 2 8 * C& * 87J&*7 +$ # %&'(.%&%&, W 8/ E9*7 *+ 0 * ** 6$ 0+ 3 $ D * ; $7$6 7 7 ; $7$ + 7$ $ * * 3 6 * +0 0* * $ # * 96 *0 # %&'(.%&%&6 * *+6 * * 06 *03 6 * 87* 0 7 $? 0 < E39 : 0 * # + #%&'(.%&%& : 8 8$+ #%&'(.%&%&$#**7 8$ >% "+#* %&'(.%&%&# 6 * $

64 ) ( C! D K D E #P C #P H $1 /1 C! O O ) H $1 $ $1 /1 "H $1 $ $ $1 /1, E #P C S ( C! :C C! O O #P C QC, S #P H S ( C! : *7 83 E* +7 0* 83 **+7 & /2T:1 ;,3%2T; -19%& / 32& ;,+%+%; % 13/.= %(> -2 % 7 :0 8 *E**+ 8 84$2. 6** * * * *+* *** 8 2* 1: 2+%(3+%2 ": :2(=% ; $ 2(7 3/2<(32+%2 "& 1&7$./ 3/%532+7(> 3 $T(%5 /,3%,3%+% -"3&2T(+%2 % "3-1<+%2 $ 1$2:1/2+% :1,3+%2 $ 2(7 % U7(%2 1"19%"&:1 - % 6 * * $ 65 00*** 8 86 *: C665 *02**0* + 8 Z $ 7* 3.** * 80+

65 * 2 : $ $ 0 **0* $ * H"$ : C 5$ 3 # C # C $1 /1 D K KD $%E $% G)AI 3 * * 2 8 2* 6 * * ** * +** 80* * : 82 8 *6 ** 8 * 9 : ** K + 8* 8 *+ $ * K + 86 *7 8 2* * 6*K * 2 *6 3 06$K +* * 8K 8$ )77*7967++*2 8#?N$J # %&'(.%&%& 06 7 * +* # $" * $ $% G)* I I*$ ** + 8* 0 ++ *+$ $ : I3 7 + * 8$ M 8 * 2 *+ * 4%&'&5 80*+* $ ) * + * 6* 0 * * 6$ +C&*7 K +*7J&*7 K +*++K +K + ;*7 *+ 'N* 7 $

66 $% G)GI *3+ M00*** 8*: 86 C $7$ * I: 8 7 $ #? N$N * 2 *+ * ** 0 ** *: *+7 +6 * *+*9$ $% G)0 I 0 *6 *+ * 2 8 4J&]5 8* *0+ 8$ $% G)I6 8<* 8* + * * ** * * 6 * J&]5$ $% 0) I 0 3 *6 0 * * J& $7$6+67 $ + 8*2* 6 * 8 0 : 3 *+73 *6 * 86 * *+$ )77*7967++*2 8#?>$( # %&'(.%&%& 06 7 * +* # $" * $ $% 0)* I 0 0* 3 ** 8 86 * *+** * *$ 6 * * 0 * $ 8 2* 86 8 *+ 8 2* * 8 $ 7+* 0 *+ *:. 8 $ 0+ : #? >$B +0 *7 ** *: ** 8$ ** #? >$B *7I*+* $

67 $% 0)G I * * 2 * 3 * * : *$ $% )I0** 3 ** * 86 7 : 8 * 8* 8*** 2* 6 2** 6 * $ 8#?'&$' +0 7 * * * 6$$2 * $ $% )FI 3 0 * * * * $ #00 8 * 8 7 *+0 * * **$ 3 8 # %&'(.%&%& ** "#6 6 * 6 * * + 0$ #%&'(.%&%&*0, /,*7 c6 0 3 * *** 8 8 $?)F ;C DO O # +7* 88 # %&'(.%&%&$ # * * *+ # %&'(.%&%&6*$ #* %&'(.%&%&$ # *6 3 + * * * 8 8 * *$ 039* 8 $ *0? 2 ** 8 8$

68 ?) $ C K OO G 3 2 * * 3 * # %&'(.%&%& 0 8 8$ # #* *7 * 8 8 H 7 * 0 : < 8 2$ : 8 # 0 3 * * * * *0 3 < I < 0* 9 * * $ G*+ 39 #%&'(.%&%& 8:* [$%56 8 * * $ $? $?)A "H K OO NM # * * *6 3 * *$ # # %&'(.%&%& * * E *0$ * 4 * * * * * # %&'(.%&%& : 8 * $A + * * +* ? 8 $ * * $ 9 +0 < +$ 3 * 0 *09 0 * * * 6 * 0 * 6 : C' *%&'; $ C' *%&'N $ 8 73 #%&'(.%&%&$ * 8 7 * * 0 7 * * # %&'(.%&%&6 89+0$$ 3$

69 # 67 +* * $$**8K $+6*5* 8 *+ 8 + : 6 * 6 **6 8 8 $ $$*0* *$ )* +* : 8 : 8 7 * * 8 8$ * 0****,8/+ 7 * $ * 8 4 * * +0 + *6 8 * 0* +0** 0 8 8$? * * 239 * * * 8 0 : < * 86+ 8<*$ $ [37* A'$": * *6 $$ :8 86* * * * * *5$ # :*08 8* # %&'(.%&%&$# 9 0 0* *K $ $*06* 8 *+ $ A%$":* < 8 *6 8 8K 8 * * *7 * * 8 * 3 39 < *73 7*5$

70 # :* # %&'(.%&%&$? < E39 : 08 8* $ AC$ ": * $ # +7* 88 # %&'(.%&%&$ 7 * *+ # 8 0* 8 8$ A($ # * 8 86 * 8 :E* * * 3 23 $ G 3 2 * * 3 * # %&'(.%&%&$ 7 0 +* 86 8 * * # *6 ** < * 8 * 7 $ AJ$"+* * *6 $$ $ # * * *6 3 * *$# #%&'(.%&%& * * E *0$

71 ?%) 1 $1 /1?%) 2#P C M D! O # * * # %&'(.%&%& 7*9 $?* *6 * 2 +3 *$ # # %&'(.%&%& * * 6 * * $# * I * * 06 :2 8 : # %&'(.%&%& ?* 6 * +0?* #3?? 6 $ # *4H"5* *14H 5$" # %&'(.%&%& * 7 *6 2* 0?* 2* 9 +0 "+ $ # %&'(.%&%& 8 D *? #%&'(.%&%&+0?MD $#? >C $ 6 *2** # %&'(.%&%& * 6 * %&&B.%&'C $# ** 4$ 9 + *6**$59+ * * + $ M0* *73 7*H"H 8K 39 * *7 3 K + * * # %&&B.%&'C 'J_5 * * 4 %'_5$ * +: * * )" 6*7 83 8*3 2* 84CB 2(N 5 >( $?* * 0 8 K * I **: 8 8%&&B.%&'C5$**C' %&'C*? #%&&B.%&'C* 8+N; 4 * 56?#% >C 8? M 8# 6 * 6 %&'C$ >( # * * ) 8 " 8 %&&B.%&'C6 * 6%&'C$

72 + 2 8 * 8 + >J K 2** I * * *7967* #%&&B.%&'C7 8 8* 7 8 >; K + 7 *2** 8 I : 83 8 >B $F 8: $$ F * A # # 6 * + 8 # %&&B.%&'C6 6 *** 8 * 47 8 ** <9 5K 3 7* 000K 39 0 %&&B.%&'C6 8 8 ** +$ #77 9**0 2* * 8 0 * * 4$$ :6 0 : :6* * 6 * 2** 0 6 :6 6* 6+5$ E * %&&B.%&'C + * 39 * * * *** 8 %&&B.%&'C * * *7 * 3 8%&&B.%&'C *$0*0 * 8 * 6 * H"H $ 767:* * * 8 *7**$ 8#L???# M 8 : 89** 7 #%&'(.%&%&67 * * * 7 8 $ * $$ 8 +* * +0 0*6 +* 86 7 * 2 +** * 2 672** $ G *067 8# M 8 : * $ #6 7 * 7 9 >J M7$ >; M7$ >B 273 I3 8 8 # "3 %&'C *6 6 G (4%;5%&''$

73 *$ 3 0* # %&'(.%&%&+0 %&&B.%&'C$ A ** 8 * * #%&'(.%&%&$?%) 3 + * 2 * ** * $ 7 0 $$ + 8 * 86 * 7 2** 8 3 $ M+ 7 9 *0 * $$ + * 6 *7 * 6 *3 * $ #7 * 6 8 * 8 # %&'(.%&%&6 7 * I H" H I +0 *7 7 # %&'(.%&%&K *4 #%&&B.%&'C * * * : * 8 *2** # %&'(.%&%& 4$ :6 5K 29 9, / 8 +*%&&B.%&'CK + * I 7 * * 6 7 2* 92K* * 4$ * * * 8 #%&'(. %&%&6 7 9 * ***72**5K 7* 8I* 39 8**7* * 8K 0* 3 7?H6 * K ?H6 7 9 $$ -. *2 8K +2 I $ *7 F"M6 * 39 * 8 + * *K *F"M K ** :.8 $

74 ?%)F 1 H HDN! O HI #%&'(.%&%&0 : 8* +2 * + 7: %&'(. %&%&$ * : 8 6 * I 0 * 2+ +$ # :6 0?* # %&&B.%&'C + 7: $ 3 : * * * +2 K * K * 6 * #* *7 +2 4$$ : K +* ** 8K 8 +2 * * *+ 4$$0 6+*6*5K * ** *+ K K * 2 +2 $ # #%&'(.%&%&07 8: 8 * + 7: 8 8$ A + +$ 8 * + 0 * * * : * $ * $ 2* $" *9 <**: +2 * : 7 8 0?* #%&'(.%&%&$ #7*0 8:6*09 5 ** *7 #%&'(.%&%& * K +K +5 0* 3 : : * 5K +* 8* 8 * 84$$+*6* * 5K 2* * * 8 I ** 0 * *7* 82 K

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A Typ: PSC 7x grb Rozmiar 70 Nożowe znam. Nożowe A 50 C301279 P301405 Q301245 63 D301280 Q301406 R301246 80 E301281 R301407 S301247 100 F301282 S301408 Q302027 T301248 125 G301283 T301409 T301179 160 L301310

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ź ź ź ć ć ć Ń ć ź ź ć ć Ń Ń ź Ą ź ć ć Ę ć Ń ź ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć Ń ć ć ć ć Ę Ą ć ć ć ć ć Ń ć ć ć Ę ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ź ć ć Ź ć ć Ż ć Ą ć Ą ć Ź Ę Ę ĘĘĘ ć ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Z Z Z ] P D U W Z \ F K Z V W D Q F \ S O )(5,(=,02:( ZZZ]PDUWZ\FKZVWDQF\SO '1,6.83,(1,$'/$0à2'=,( < Ä&20$0&=

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia wymiarów. Informacje ogólne. Kody BEP

Oznaczenia wymiarów. Informacje ogólne. Kody BEP Skrót BEP (ang. Bodywork Exchange Parameter) oznacza kod służący do identyfikacji unikalnych wskazań, które ułatwiają przesyłanie informacji między producentem pojazdu a producentem nadwozia. Kody BEP

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!!

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! OBJAŒNIENIA: Quasi/Split Sounds - w jednej obudowie dwa filtry: wizji i dÿwiêku Picture - tylko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ć Ż ć Ć Ł Ł Ó Ź Ń Ż Ś Ó Ó ć Ę Ś Ź Ś Ó Ż Ź ź Ć Ź Ś Ź Ę Ż Ł Ó Ć Ś Ć Ć Ę Ł Ś ć Óć Ó Ę Ń ć Ę Ó Ź Ż Ź Ź ć ź Ó Ę Ę Ę Ź Ę Ź Ę Ś Ź ć Ć Ć Ł Ó Ó Ń ź Ę Ę Ń Ł Ź Ń Ż ć Ę ź Ę ź Ę Ł ć Ł Ź ź ź Ł Ę Ó ź ć Ż Ś ć Ł Ł

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach r.

Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach r. Komunikat 28 / 2015/2016 z dnia 19.02. 2016 r. Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 14.03-16.03.2016 r. Lekcja Poniedziałek 14.03.2016 Wtorek 15.03.2016 Środa 16.03.2016 6a

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'"3(+4'$%44"*5*(%,$4,5*%,('"3(+4'$%44"*5*(%,$4*,%% #,+4#(%#, 6,5*%,('".%* -(% *,/%,%1",+'$%44"*5*(%,$4

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'3(+4'$%44*5*(%,$4,5*%,('3(+4'$%44*5*(%,$4*,%% #,+4#(%#, 6,5*%,('.%* -(% *,/%,%1,+'$%44*5*(%,$4 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'"3(+4'$%44"*5*(%,$4,5*%,('"3(+4'$%44"*5*(%,$4*,%% #,+4#(%#, 6,5*%,('".%* -(% *,/%,%1",+'$%44"*5*(%,$4 *,%% #,'".%*#,1*,7.4%$(1%,-6 8( *%('"* '"*5*(%,4'".%* 6 9(,-*7$,12#%,",%.4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV 1 Załącznik nr 18 po modyfikacji z dnia 04.12.2009 r. ZOZ/ZP P/36/09.. pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA AB CDEF FC FC A BC DECF B A F E C C DC B E A D CDC EC D DFA C C A C A A DD B B A A B ECD D E A D A B BC DA DC A E D D EA CEA A C EE FCB EB D C A D D E BF D B B A A C B D AE F A E A D A D D F D B A D EC

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY RZ!"NIA. w sprawie przyst#pienia do sporz#dzenia zmiany studium uwarunkowa$ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rz#%nia.

RADY GMINY RZ!NIA. w sprawie przyst#pienia do sporz#dzenia zmiany studium uwarunkowa$ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rz#%nia. UCHWAA NR RADY GMINY RZ!"NIA z dnia w sprawie przyst#pienia do sporz#dzenia zmiany studium uwarunkowa$ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rz#%nia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MM seria Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

" #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )!

 #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )! ! " #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 2,0! 3 ) )) ))2,2 ) )! +...6 #!! "...9 4 ) -...9 #!# ) - ) 2... #!5., ))))...3 #!6 7 0,),)...3 # $...5 5!....5 5!#,...7 5!5 8 0,)...8 5!6 9,...9 % $ " & ' ( &...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie Zadanie 1. Na bokach trójkąta równobocznego ABC tak wybrano punkty E, F oraz D, że AE = BF = CD = 1 AB (rysunek obok). a) Udowodnij, że trójkąt EFD jest

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie)

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie) ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: obreiup@obreiup.com.pl Tel. 41 361 50 15 Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani M: Zgodne z ISO 6432 Przykłady zamówienia: A: Dwustronnego działania (typ

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo