STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik weterynarii Symbol cyfrowy: 322 [14] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia produkcji zwierzcej, II. Pracownia analityczna, III. Pracownia ekonomiczna, IV. Prosektorium, V. Pracownia zabiegowa. I. Pracownia produkcji zwierzcej 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: telewizor, magnetowid, rzutnik przeroczy, czasopisma zawodowe, przekroje, modele, atrapy zwierzt i narzdów, filmy, foliogramy, przerocza, plansze, programy komputerowe, próbki pasz, podrczniki, normy ywieniowe, prospekty hodowlane, przykładowe karty technologiczne, apteczka weterynaryjna z wyposaeniem, przyrzdy pomiarowe: laski zoometryczne, tamy, cyrkiel zoometryczny. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko do rozpoznawania gatunków zwierzt, stanowisko do rozpoznawania ras, stanowisko do rozpoznawania typów uytkowych, stanowisko do rozpoznawania pasz, stanowisko do ustalania zapotrzebowania i układania dawek pokarmowych, pomieszczenia inwentarskie, stanowisko do oceny mleka, stanowisko do znakowania zwierzt, stanowisko do oceny uytkowoci mlecznej, stanowisko do zabiegów pielgnacyjnych, stanowisko mierzenia zwierzt, stanowisko do chowu bydła, owiec, koni, trzody chlewnej, drobiu, psów i kotów; organizacja pracy hodowlanej. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: wewntrz budynku szkolnego z zapleczem dydaktycznym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: wiatło min.500 lx, 6m x 10m; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1m x 2m; 1

2 d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: bieca woda. 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko do rozpoznawania gatunków zwierzt atlasy, przekroje, modele i atrapy zwierzt gospodarskich i ich narzdów, przerocza Stanowisko do rozpoznawania ras atlasy ras zwierzt, przerocza, foliogramy, film rasy bydła, koni, owiec, plansze przedstawiajce rasy wszystkich zwierzt gospodarskich Stanowisko do rozpoznawania typów uytkowych atlasy, przerocza, foliogramy Stanowisko do rozpoznawania pasz a. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych procesie próbki pasz Stanowisko do ustalania zapotrzebowania i układania dawek pokarmowych normy ywienia, tabele Pomieszczenia inwentarskie a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: higrometry, termometry; filmy (pomieszczenia dla rónych gatunków zwierzt), normy wymaga zoohigienicznych pomieszcze inwentarskich, modele pomieszcze i urzdze inwentarskich, wymogi zootechniczne Stanowisko do oceny mleka 2

3 a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: przedzdajacz, odczynniki do testowania mleka, termometr, laktodensymetr Stanowisko do znakowania zwierzt tatuownice, karbownice, kredki; wzory paszportów zwierzt Stanowisko do oceny uytkowoci mlecznej tabulogramy Stanowisko do zabiegów pielgnacyjnych zgrzebło, szczotka, cki do pazurków, do zbków, narzdzia do korekcji racic i kopyt, piłka do cicia rogów, trymer Stanowisko mierzenia zwierzt laska zoometryczna, tama; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: przyrzdy pomiarowe do mierzenia zwierzt: laska zoometryczna, tama, cyrkiel Stanowisko do chowu bydła, owiec, koni, trzody chlewnej, drobiu, psów i kotów; organizacja pracy hodowlanej atlasy, film (rozród bydła, ywienie cielt, zasady doju), przepisy weterynaryjne o dobrostanie zwierzt hodowlanych. II. Pracownia analityczna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: szkło laboratoryjne, mikroskopy, cieplarka, łania wodna, suszarka, wirówka, 3

4 waga analityczna, kompresor, palniki gazowe, spirytusowe, odczynniki chemiczne, rodki dezynfekcyjne, lodówka. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko chowu zwierzt laboratoryjnych, stanowisko sekcji drobiu oraz badania kału, stanowisko badania krwi, stanowisko badania moczu, stanowisko badania właciwoci treci wacza, stanowisko oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów metod płytkow, stanowisko oznaczania miana coli, stanowisko sporzdzania preparatów drody, pleni i bakterii, stanowisko badania zeskrobin na obecno wierzbowców, stanowisko do ogólnej zasady oceny organoleptycznej, stanowisko badania jaj, mleka i jego przetworów, stanowisko badania misa i wdlin, stanowisko do oceny wieoci konserw i ryb. 3. Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych: a. usytuowanie pracowni: wewntrz budynku szkolnego z zapleczem dydaktycznym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: podłogi, stoły, ławki łatwo zmywalne, nie reagujce ze rodkami dezynfekcyjnymi, owietlenie sztuczne min. 550 lx, 5m x 10m; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1m x 2m; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: stanowiska wyposaone w wod ciepł, zimn, gaz, pomieszczenie wentylowane, zaopatrzone w prd elektryczny. 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko chowu zwierzt laboratoryjnych atlasy, aktualne przepisy prawa weterynaryjnego, filmy, prospekty, zdjcia dotyczce metod wykonywania iniekcji u zwierzt laboratoryjnych Stanowisko sekcji drobiu oraz badania kału noyczki, szkło laboratoryjne, mikroskopy; zwłoki kury, 4

5 odczynniki chemiczne: NaCl, rodki dezynfekcyjne, np. spirytus 90%; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, film, zdjcia Stanowisko badania krwi zestawy do pobierania krwi: szkło, strzykawki, igły 0,7-1,6, opaska Esmarcha, kleszczyki hemostatyczne, jednorazowe strzykawki z antykoagulantem, szkło laboratoryjne (komory, szkiełka), wirówka, palniki spirytusowe, mikroskopy; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: tablice z rozmazami krwi, modele krwinek; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie ywe zwierz, odczynniki do barwienia krwinek Stanowisko badania moczu szkło laboratoryjne, cewniki, urometr, papierki wskanikowe, suche testy diagnostyczne, wirówka, mikroskopy; próbki moczu zwierzt, odczynniki chemiczne do wykrywania białka, cukru, barwników krwi i mini, zwizków ketonowych w moczu Stanowisko badania właciwoci treci wacza szkło laboratoryjne, mikroskopy; tre wacza, preparaty mikroskopowe treci wacza; 5

6 c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, tablice i zdjcia z pierwotniakami waczowymi Stanowisko oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów metod płytkow szkło laboratoryjne; probówki z sol fizjologiczn, poywki Stanowisko oznaczania miana coli szkło laboratoryjne; probówki z ółci i zieleni brylantow, probówki z sol fizjologiczn Stanowisko sporzdzania preparatów drody, pleni i bakterii szkło laboratoryjne, mikroskopy; gotowe posiewy na płytkach (z drody, pleni oraz bakterii), odczynniki Grama Stanowisko badania zeskrobin na obecno wierzbowców mikroskopy, szkło: szkiełka mikroskopowe podstawowe, bagietki szklane; próbki zeskrobin skóry Stanowisko do ogólnej zasady oceny organoleptycznej przygotowane roztwory podstawowych smaków, produkty spoywcze do oceny organoleptycznej Stanowisko badania jaj, mleka i jego przetworów szkło laboratoryjne; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: laktodensymetr, pehametr; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie mleko, jaja, przetwory mleczne. 6

7 4.12. Stanowisko badania misa i wdlin szkło laboratoryjne, suszarka, aparat Sochxhleta; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: pehametr; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie wdlina, miso wiee i niewiee Stanowisko do oceny wieoci konserw i ryb cieplarka, szkło laboratoryjne; wiea ryba, konserwa rybna. III. Pracownia ekonomiczna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stanowisko audio video (telewizor, magnetowid, rzutnik multimedialny), stanowisko komputerowe (monitor kolorowy, drukarka, skaner, rzutnik multimedialny), tablica, kalkulatory, telewizor min 28 cali, magnetowid video, rzutnik pisma i ekran, projektor video z moliwoci podłczenia do komputera, kalkulator 1 na 1 stanowisko, kamera video, biblioteczka na czasopisma i tamy, stoliki ustawne w róne formy geometryczne, stanowiska komputerowe dla uczniów (około 15 sztuk), programy komputerowe szkoleniowe, wzory pism, mała ksigowo, urzdzenia biurowe (fax, kserokopiarka), tablice dydaktyczne: typy osobowoci, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, giełda, kierowanie personelem, prawo pracy, procedura rejestracji własnej firmy, pojcie i elementy rynku, pojcie i formy pienidza, system bankowy w Polsce, istota planu marketingowego, marketing i segmentacja, potrzeby ludzkie i rodki słuce do ich zaspakajania, gospodarstwo domowe, wzrost i rozwój gospodarczy, inflacja, miejsce gospodarstw domowych w strukturze organizacyjnej gospodarki narodowej, bezrobocie i rynek pracy, ubezpieczenia, materiały biurowe: papier wielkoformatowy do flipcharta, arkusze papieru dla uczniów A3, A4, markery do tablicy suchocieralnej róne kolory, czasopisma ekonomiczne, marketingowe, poradnik: komplet słowników poj ekonomicznych, encyklopedia biznesu, roczniki statystyczne, aktualne czasopisma społeczno-ekonomiczne, wybrana literatura, kodeks pracy, wybrane przepisy prawa gospodarczego, finansowego, dokumenty ksigowe. 7

8 2. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: wewntrz budynku szkolnego z zapleczem dydaktycznym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: ok. 45 m 2 ; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: ok.1,5 m 2 ; d. wyposaenie pracownia w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: energia elektryczna 230V, natenie wiatła lx. 3. Opis wyposaenia pracowni: stanowiska komputerowe połczone w sieci, stanowisko komputerowe nauczyciela z drukark, skanerem i rzutnikiem multimedialnym, połczone w sieci z komputerami uczniów, stanowiska z urzdzeniami biurowymi (fax, kserokopiarka), stanowiska uczniowskie do pracy bez komputera, wyposaone w materiały biurowe i kalkulatory. IV. Prosektorium 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoły sekcyjne, stolik narzdziowy, zestawy narzdzi sekcyjnych, szkielety zwierzt domowych, zestawy koci lunych, preparaty narzdów i tkanek, atlasy anatomiczne, tacki, atrapy leków, narzdzia chirurgiczne. 2. Wykaz stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko okrelania oznak mierci, stanowisko techniki sekcyjnej, stanowisko właciwoci leków i preparatów weterynaryjnych, stanowisko do dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, stanowisko asystowania przy zabiegach chirurgicznych, stanowisko udzielanie pierwszej pomocy, stanowisko pobierania materiału biologicznego i do bada, stanowisko odrobaczania zwierzt, stanowisko korekcji kopyt i racic, stanowisko szczepienia zwierzt. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: wewntrz budynku szkolnego z zapleczem dydaktycznym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: podłoga łatwo zmywalna, nie reagujca ze rodkami dezynfekcyjnymi, ciany wyłoone materiałem zmywalnym (kafelki); 8

9 c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: ok. 1,5 m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: bieca woda, odpływ kanalizacyjny w podłodze. 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko okrelania oznak mierci zwłoki zwierzce; film: mier i jej oznaki Stanowisko techniki sekcyjnej narzdzia sekcyjne, tacki metalowe łatwe do odkaania; film: Technika sekcyjna zwierzt domowych Stanowisko właciwoci leków i preparatów weterynaryjnych leki: antybiotyki bakteriobójcze, bakteriostatyczne, rodki premedykacyjne, przeciwzapalne, przeciwpasoytnicze; ulotki, katalogi leków, zdjcia przedstawiajce leki pod rónymi postaciami, np. tabletki, proszki, płyny, zawiesiny, maci, spray e Stanowisko do dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji preparaty chemiczne aktualnie dostpne na rynku farmaceutycznym, posiadajce atesty stosownie do sposobu ich stosowania, np.: preparaty myjce do rk, do pielgnacji wymion, odmuszajce stosowane w obecnoci zwierzt, ludzi lub rodków spoywczych, do zwalczania szczurów w obecnoci zwierzt gospodarskich i rodków ich ywienia; katalogi, ulotki preparatów do dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji Stanowisko asystowania przy zabiegach chirurgicznych narzdzia właciwe do zabiegu chirurgicznego mikkiego i twardego do cicia, preparowania, kleszczyki hemostatyczne, narzdzia kostne, 9

10 nici z igłami traumatycznymi, syntetyczne, jedwabne, katgut, Dexon, sprzt jednorazowego uytku: igły, strzykawki, materiały opatrunkowe jałowe; leki: antybiotyki, rodki premedykacyjne, do narkozy doylnej, np. Ketamina, nasercowe, rodki do odkaania pola operacyjnego, np. jodyna, spirytus, woda utleniona, Bioval; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy przedstawiajce podstawowe zabiegi chirurgiczne, jak sterylizacja misoernych, kastracja psa, kocura, wycinanie gruczolaków, ropni, guzków skórnych Stanowisko udzielania pierwszej pomocy narzdzia: opaska Esmarcha, peany, kochery, psety, igłotrzymacz, noyczki, zestawy hemostatyczne, do intubacji; sprzt jednorazowy: materiały opatrunkowe jałowe (gaziki, wata, bandae, opaski), igły iniekcyjne, strzykawki Stanowisko pobierania materiału biologicznego i do bada narzdzia: igły punkcyjne, strzykawki, noe, noyczki, probówki, wirówka hematologiczna, szkiełka, ostrza, stazy, zestawy do pobierania krwi, moczu; treci wacza; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy: Metody pobierania krwi od zwierzt domowych Stanowisko odrobaczania zwierzt preparaty weterynaryjne aktualnie dostpne na rynku farmaceutycznym pod postaciami tabletek, proszków, zawiesin i preparatów iniekcyjnych dla poszczególnych gatunków zwierzt domowych, np.: Fenbenat, Pratel, Systamex, Baymec; katalogi, schematy dla poszczególnych gatunków zwierzt domowych, film: Preparaty stosowane w profilaktyce zwierzt domowych Stanowisko korekcji kopyt i racic 10

11 sprzt do korekcji: noe kopytowe, kleszcze do korekcji racic i kopyt, młotek kopytowy; film: Podkuwanie koni Stanowisko szczepienia zwierzt a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: opakowania po szczepionkach; ulotki, foldery reklamowe ze zdjciami (róne firmy farmaceutyczne), przedstawiajce nazw szczepionki, zastosowanie, przeznaczenie gatunkowe, terminy szczepienia, okresy karencji, długo działania, przeciwwskazania, np.: dla psów Canivac F, P, FHP, Duramune, Vanguard, Rabisin, Defensor, Nobivac itd., schematy szczepie dla poszczególnych gatunków zwierzt domowych. V. Pracownia zabiegowa 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: telewizor, magnetowid, rzutnik pisma, rzutnik przeroczy, filmy, przerocza, foliogramy, plansze, komputer, programy komputerowe, ksiki pomocnicze, czasopisma zawodowe, prospekty, katalogi, narzdzia chirurgiczne, korekcyjne, poskramiajce, sprzt do badania zwierzt: fonendoskopy, termometry, młoteczki, wzierniki, otoskop, latarka, sprzt do dozowania i zadawania leków: jednorazowe igły iniekcyjne, strzykawki, wlewniki, wenflony, sprzt do wykonywania prostych zabiegów: noyczki, psety, igłotrzymacze, kleszczyki hemostatyczne, obsadki do ostrzy. 2. Wykaz stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko budowy i czynnoci komórek i tkanek, stanowisko budowy i czynnoci układu kostnego, stanowisko budowy i czynnoci układu miniowego, stanowisko budowy i czynnoci układu powłokowego, stanowisko budowy i czynnoci układu oddechowego, stanowisko budowy i czynnoci układu naczyniowego, stanowisko budowy i czynnoci układu pokarmowego, stanowisko budowy i czynnoci układu moczowego, stanowisko budowy i czynnoci układu rozrodczego, stanowisko budowy i czynnoci gruczołów dokrewnych, stanowisko budowy i czynnoci układu nerwowego, stanowisko budowy i czynnoci narzdów zmysłów, stanowisko topografii narzdów, stanowisko unasieniania zwierzt, stanowisko fizjologii ciy i porodu, stanowisko do pomocy porodowej, stanowisko rozpoznawania ciy nieprawidłowej, stanowisko podstaw diagnostyki, 11

12 stanowisko pozyskiwania i badania mleka, stanowisko badania przed- i poubojowego zwierzt rzenych, stanowisko kontroli sanitarno-weterynaryjnej rzeni i zakładów przetwórczych, stanowisko dotyczce przepisów bezpieczestwa i higieny pracy w zawodzie technik weterynarii, stanowisko dotyczce stosowania prawa weterynaryjnego. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: wewntrz budynku szkolnego z zapleczem dydaktycznym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: podłogi i ciany łatwo zmywalne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1m x 2m; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: dostp do wody biecej. 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko budowy i czynnoci komórek i tkanek a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele komórek i tkanek zwierzcych; plansze: budowa komórki zwierzcej, schematy tkanki miniowej, nabłonkowej, nerwowej i łcznej Stanowisko budowy i czynnoci układu kostnego a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele i koci zwierzt; plansze: budowa mikroskopowa koci Stanowisko budowy i czynnoci układu miniowego a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele zwierzt z wyeksponowanym układem miniowym; plansze przedstawiajce wybrane grupy mini, np.: minie koczyny piersiowej, koczyny miednicznej, głowy, tułowia Stanowisko budowy i czynnoci układu powłokowego plansze ze schematem skóry Stanowisko budowy i czynnoci układu oddechowego 12

13 preparaty formalinowe; schemat górnych i dolnych dróg oddechowych, plansze o budowie płuc, górnych dróg oddechowych oraz drzewa oskrzelowego Stanowisko budowy i czynnoci układu naczyniowego a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele: serca, naczynia krwiononego, schemat krenia duego i małego; preparaty anatomiczne formalinowe, np.: serca krowy, wini, psa; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, schematy krenia krwi w organizmie ssaka, schemat budowy serca Stanowisko budowy i czynnoci układu pokarmowego preparaty suche: ołdka i jelit, preparaty formalinowe, np.: wtroby; schematy budowy układu pokarmowego rónych gatunków zwierzt domowych, plansze przedstawiajce budow jelit grubych konia, przedołdków przeuwaczy Stanowisko budowy i czynnoci układu moczowego preparaty formalinowe nerek rónych gatunków oraz dróg wyprowadzajcych mocz; schematy budowy układu moczowego, plansze: przekrój nerki, miedniczek nerkowych, moczowodów i pcherza moczowego Stanowisko budowy i czynnoci układu rozrodczego preparaty formalinowe jajników samic zwierzt domowych; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele modelinowe jajników; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, plansze 0,5 x 1m ilustrujce budow układu rozrodczego poszczególnych samic i samców zwierzt, foliogramy. 13

14 4.10. Stanowisko budowy i czynnoci gruczołów dokrewnych plansze: regulacja hormonalna ustroju, foliogramy: budowa gruczołów dokrewnych, schematy: topografia gruczołów dokrewnych Stanowisko budowy i czynnoci układu nerwowego preparaty formalinowe mózgu zwierzcego; schematy budowy mózgu i rdzenia krgowego, foliogramy przedstawiajce budow układu nerwowego Stanowisko budowy i czynnoci narzdów zmysłów plansze: budowa narzdów zmysłów, foliogramy: budowa narzdów zmysłów, schematy: budowa narzdów zmysłów, np. oka, ucha Stanowisko topografii narzdów plansze: topografia narzdów klatki piersiowej i jamy brzusznej rónych gatunków zwierzt, foliogramy: topografia narzdów, schematy: topografia narzdów Stanowisko unasieniania zwierzt przyrzdy do unasieniania; plansze przedstawiajce metody wprowadzania przyrzdów unasieniajcych do dróg rodnych samicy, np.: klaczy, krowy, foliogramy, schematy przyrzdów do unasieniania oraz schematy dróg rodnych samic, zdjcia, prospekty ze SHIUZu, czasopisma zawodowe, filmy Stanowisko fizjologii ciy i porodu plansze przedstawiajce prawidłowe ułoenie, połoenie i pozycj płodu, 14

15 filmy, slajdy, foliogramy, zdjcia z czasopism weterynaryjnych Stanowisko pomocy porodowej narzdzia do udzielania pomocy porodowej u rónych gatunków zwierzt, np.: sznury, linki porodowe, łacuszki, haki, narzdzia do fetotomii; filmy, np.: Poród u klaczy, Poród u misoernych, plansze przedstawiajce schemat dróg rodnych u samic, foliogramy, zdjcia Stanowisko rozpoznawania ciy nieprawidłowej foliogramy, slajdy, zdjcia, plansze ilustrujce nieprawidłowe ułoenie, połoenie i pozycj płodu na przykładzie cielcia Stanowisko podstaw diagnostyki a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometry, fonendoskopy, młoteczki opukowe, plezimetry, igły punkcyjne, otoskop, latarka, wzierniki; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele zwierzt, szkielety zwierzt; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, tablice i plansze, filmy Stanowisko pozyskiwania i badania mleka przedzdajacze czarne i białe; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: testy diagnostyczne; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, schematy dojarek, filmy, foliogramy Stanowisko badania przed- i poubojowego zwierzt rzenych a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele rzeni i zwierzt rzenych; 15

16 filmy, zdjcia, plansze, foliogramy Stanowisko kontroli sanitarno-weterynaryjnej rzeni i zakładów przetwórczych normy i przepisy prawa weterynaryjnego Stanowisko dotyczce przepisów bezpieczestwa i higieny pracy w zawodzie technik weterynarii aktualne przepisy Stanowisko dotyczce stosowania prawa weterynaryjnego przepisy o ochronie zwierzt, obowizujce w rzeniach i zakładach przetwórczych, okrelajce usuwanie zwłok zwierzcych, odpadów poubojowych, zapobiegajce wypadkom i chorobom zwizanym z czynnikami rodowiska pracy. 16

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII Załącznik nr 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII SYMBOL CYFROWY 322[14] I. OPIS ZAWODU W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) charakteryzować budowę

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII Załącznik nr 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII SYMBOL CYFROWY 322[14] I. OPIS ZAWODU W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) charakteryzować budowę

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy: 321[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowanie uczniów do samodzielnej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321[05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadaniem kształcenia w zawodzie technik rolnik jest przygotowanie uczniów do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII RL.10. RL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego 324002 Technik weterynarii 324002 Technik

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK WETERYNARII - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK WETERYNARII - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK WETERYNARII - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący się w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik weterynarii 324002 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO SYMBOL CYFROWY 321[12] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY NIWERSYTET MEYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANI Wydanie 1 Strona 1 z 5 PLAN POSTĘPOWAŃ O ZIELENIE ZAMÓWIEŃ PBLICZNYCH NA 2017 ROK 1 Przedmiot pieczywo,

Bardziej szczegółowo

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik weterynarii

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik weterynarii Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik weterynarii opracowane na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 Warszawa 2013 Autorzy: Bogumiła Łaniecka,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA 1. Dostawa mleka i wyrobów mleczarskich GRUPA / WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - CPV Dostawa 15.50.00.00-3

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik awionik Symbol cyfrowy: 314 [06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik awionik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów,

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów, Nauczycielski Plan Dydaktyczny Produkcja Zwierzęca klasa 3TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści BYDŁO c.d. 1.Zabiegi pielęgnacyjne u bydła 2.Przyczyny chorób

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik farmaceutyczny Symbol cyfrowy: 322 [10] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK po zmianach

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK po zmianach PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 - po zmianach LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA 1. Dostawa mleka i wyrobów mleczarskich GRUPA / WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - CPV Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz próbek

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz próbek WYKAZ PRÓBEK (NALEŻY DOSTARCZYĆ PO JEDNEJ PRÓBCE WG. PONIŻSZEGO WYKAZU) NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU NR POZYCJI PAKIET 1 PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA 2,4 PAKIET 2 PAKIET 2 WKŁADY DO SSAKA 2,5L

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2014 Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy zawodu: 321[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych

Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Wymagania weterynaryjne dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka i produktów mlecznych Rozporządzenie MRiRW z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja przetwórstwo misa

Specjalizacja przetwórstwo misa Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze przemysłu spoywczego Symbol cyfrowy: 827[01] Zawód

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: rzenik wdliniarz Symbol cyfrowy: 741 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Ze wzgldu na specyfik wykonywanego

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: obuwnik Symbol cyfrowy: 744 [02] STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie obuwnik powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla i użytkowanie koni Katedra Biotechnologii Zwierząt 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II DZIAŁ I wiat zwierzt bezkrgowych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II NUMER I TEMAT LEKCJI (KORELACJA ZE CIEK EDUKACYJN) WYMAGANIA PODSTAWOWE OCENA DOPUSZCZAJCA UCZE: WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz WADIUM NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU WYSOKOŚĆ WADIUM

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz WADIUM NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU WYSOKOŚĆ WADIUM NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU WYSOKOŚĆ WADIUM PAKIET 1 PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA 791 zł PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET 4 PAKIET 5 PAKIET 6 PAKIET 7 PAKIET 8 PAKIET 9 PAKIET 10 PAKIET 11 PAKIET 12

Bardziej szczegółowo

okres uŝytkowania w latach wartość początkowa (w złotych) 11 Spekol 11 szt , ,41 MSZ Dz.III.kto

okres uŝytkowania w latach wartość początkowa (w złotych) 11 Spekol 11 szt , ,41 MSZ Dz.III.kto z dnia 13 listopada 2008 r. Wykaz sprzętu Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 Mikrotom

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik weterynarii 322[14]

I.1.1. Technik weterynarii 322[14] I.1.1. Technik weterynarii 322[14] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 322 Przystąpiło łącznie: 368 przystąpiło: 354 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 334 (97,2%) zdało: 193 (52,6%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

PLAN METODYCZNY LEKCJI BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM PLAN METODYCZNY LEKCJI BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM TEMAT: BUDOWA I CZYNNOŚCI UKŁADU MOCZOWEGO CELE OGÓLNE: I POZNAWCZE: - poznanie końcowych produktów przemiany materii i sposobów ich wydalania, pojęć:

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym rozporządzeniu proponuje się dokonać następujących zmian: 1. W 2a kwotę wynagrodzenia 30 zł proponuje się zmienić na kwotę 62,97 zł

W przedmiotowym rozporządzeniu proponuje się dokonać następujących zmian: 1. W 2a kwotę wynagrodzenia 30 zł proponuje się zmienić na kwotę 62,97 zł Załącznik do uchwały KRLW Nr 90/2016/VI z dnia 28 września 2016 r. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

miary zapotrzebowania 2. Igła 1 x użytku 0,5 x 25 a 100 szt

miary zapotrzebowania 2. Igła 1 x użytku 0,5 x 25 a 100 szt Pakiet nr 1 - Strzykawki, igły, cewniki Jednostka Ilość roczna Lp. Asortyment miary zapotrzebowania 1. Igła 1 x użytku 0,45 x 25 a 100 szt op. 8 2. Igła 1 x użytku 0,5 x 25 a 100 szt op. 80 3. Igła 1 x

Bardziej szczegółowo

Polska-Hajnówka: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S 114-200040

Polska-Hajnówka: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S 114-200040 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200040-2014:text:pl:html Polska-Hajnówka: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S 114-200040

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo