STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy: 321[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy w gospodarstwach specjalizujcych si w chowie, hodowli i uytkowaniu koni, prowadzeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalnoci gospodarczej. Kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinno by realizowane w salach dydaktycznych, w szkolnym gospodarstwie rolnym oraz w szkolnej stajni. Praca z komi oraz opieka nad nimi, najefektywniej przygotowuje młodego człowieka do pracy w tym zawodzie. Kształcenie w zawodzie technik hodowca koni odbywa si w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia hodowli i uytkowania koni, II. Pracownia produkcji rolinnej, III. Pracownia produkcji zwierzcej, IV. Pracownia techniki rolniczej, V. Pracownia ekonomiczno-rolnicza, VI. Gospodarstwo szkolne: VI.1. Stanowiska do nauki hodowli i uytkowania koni, VI.2. Stanowisko do nauki produkcji rolinnej, VI.3. Stanowisko do nauki produkcji zwierzcej, VI.4. Stanowisko do nauki techniki rolniczej, VI.5. Stanowisko agroturystyczne. I. Pracownia hodowli i uytkowania koni Opis wyposaenia ogólnodydaktycznego jest taki sam dla pracowni I IV. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: biurko (stół) nauczycielski z krzesłem, stoliki uczniowskie szt., krzesła szt., tablica szkolna, szafy, telewizor, magnetowid i odtwarzacz CD, rzutnik pisma, komputer (zestaw stacjonarny lub przenony) z drukark, projektor multimedialny, aparat fotograficzny cyfrowy. Opis infrastruktury jest taki sam dla pracowni I IV. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca w którym znajduje si pracownia: 1

2 wielko pozwalajca na ustawienie 18 dwuosobowych stolików uczniowskich i 36 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, minimum 3m wysokoci, zasłony lub aluzje zacieniajce okna; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230V, gniazda elektryczne, instalacja wody jeden punkt, instalacja grzewcza, ganica. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: przyrzdy zoometryczne (tama, laska i cyrkiel zoometryczny), termometry weterynaryjne; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: szkielet konia, czaszka konia z uzbieniem, połczenia stawowe, model kopyta, plansze przedstawiajce poszczególne układy narzdów konia (kostny, miniowy, powłokowy, krwionony, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, rozrodczy, nerwowy), modele uzbienia, model anatomiczny konia, plansze opisujce pokrój koni, plansze przedstawiajce wady pokrojowe koni, plansze i zdjcia ras koni, normy ywienia koni, próbki pasz i komponentów paszowych stosowanych w ywieniu koni, model pastwiska kwaterowego dla koni, model stajni, plansze opisujce budow siodła, plansze z rónymi rodzajami wdzideł, sprzt jedziecki, akcesoria jedzieckie, róne rodzaje podków, model parkuru z ruchomymi przeszkodami, plansze przedstawiajce sposoby zaprzgania, apteczka weterynaryjna z wyposaeniem, plansze lub modele maszyn i urzdze do produkcji siana, sianokiszonki i paszy treciwej dla koni; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla pracowni: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, programy komputerowe; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: albumy ras koni, zbiór przepisów dotyczcych jedziectwa, przepisy dotyczce zawodów jedzieckich i transportu koni, 2

3 zbiór przepisów o ochronie zwierzt, zwalczaniu chorób zakanych zwierzt, badaniu zwierzt rzenych i misa, Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej, instrukcje bhp, dokumentacja hodowlana, filmy video, CD, DVD dotyczce hodowli i uytkowania koni, literatura zawodowa. II. Pracownia produkcji rolinnej 1. Opis wyposaenia pracowni podstawowy sprzt do uprawy roli, rozrzutnik do nawozów organicznych, rozrzutnik do nawozów mineralnych, zestaw narzdzi i maszyn do uprawy gleby, nawoenia, ochrony i zbiorów rolin; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: kwasomierz glebowy, przyrzdy do mierzenia temperatury i wilgotnoci pasz suchych; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: podstawowe przyrzdy meteorologiczne (klatka meteorologiczna z wyposaeniem), plansze z rodzajami chmur, due fotografie chmur, mapy pogody, profile glebowe, odkrywka glebowa, próbki nawozów mineralnych i rodków ochrony rolin, płyta obornikowa, kompostownik, plansze lub modele podstawowego sprzt do uprawy roli, plansze lub modele rozrzutnika do nawozów organicznych, plansze lub modele rozrzutnika do nawozów mineralnych, próbki nasion rolin uprawnych, zielniki rolin uprawnych i chwastów, kolekcje gatunków rolin uprawnych (poletka dowiadczalne), przykładowe karty technologiczne, mapy glebowo-rolnicze, plansze lub modele zestawu narzdzi i maszyn do uprawy gleby, nawoenia, ochrony i zbiorów rolin; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla pracowni: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, programy komputerowe, np. program komputerowy Agronom 21; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: atlasy rolin uprawnych, chorób, chwastów i szkodników, czasopisma zawodowe, katalogi, prospekty, podrczniki i inne ksiki zawodowe niezbdne do kształcenia w zawodzie technik hodowca koni, przepisy prawne dla zawodu technik hodowca koni, instrukcje obsługi maszyn i narzdzi rolniczych, plansze i tablice dotyczce produkcji rolinnej, katalog maszyn rolniczych. 3

4 III. Pracownia produkcji zwierzcej 1. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometry weterynaryjne, przyrzdy zoometryczne (tama, laska i cyrkiel zoometryczny); b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: szkielety zwierzt, połczenia stawowe, czaszki z uzbieniem, plansze przedstawiajce narzdy i układy narzdów w organizmach zwierzcych, plansze z rasami bydła mlecznego i misnego, plansze z rasami wi, modele anatomiczne zwierzt gospodarskich, gabloty produktów pszczelich, gabloty skór zwierzcych, modele urzdze łowieckich, plansze z tropami zwierzyny łownej, apteczka weterynaryjna z wyposaeniem, próbki pasz, próbki pasz i komponentów paszowych, przykładowe karty technologiczne; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla pracowni: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, programy komputerowe; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: albumy gatunków i ras zwierzt gospodarskich, albumy zwierzyny łownej, foliogramy i filmy dydaktyczne, dokumentacja, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, atlasy zwierzt, normy ywienia zwierzt gospodarskich, zbiór przepisów o ochronie zwierzt, zwalczaniu chorób zakanych zwierzt, badaniu zwierzt rzenych i misa oraz Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej, dobrostan zwierzt, instrukcje bhp. IV. Pracownia techniki rolniczej 1. Opis wyposaenia pracowni silniki spalinowe i elektryczne, zespoły maszyn i urzdze niezbdnych do produkcji zwierzcej (do przygotowania i zadawania pasz), narzdzia, maszyny i urzdzenia, np. do uprawy roli, nawoenia gleby, siewu i sadzenia, pielgnacji, ochrony rolin, zbioru i sortowania; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: materiały konstrukcyjne, czci maszyn, urzdze i silników, rodzaje połcze czci maszyn i urzdze; 4

5 c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: oleje, paliwa, smary, rodki do konserwacji sprztu, przybory do wykonywania rysunków technicznych; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla pracowni: 3 stanowiska komputerowe dla uczniów do nauki przepisów ruchu drogowego; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: filmy video, CD, DVD dotyczce zastosowania, działania, obsługi cigników, maszyn i urzdze technicznych, procesów technologicznych produkcji rolniczej oraz bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, rodków ochrony osobistej, przepisów ruchu drogowego, plansze i tablice graficzne dotyczce budowy cigników, maszyn i urzdze technicznych, znaków drogowych i plansze dotyczce przejazdu na skrzyowaniach, zbiór instrukcji obsługi maszyn i urzdze technicznych, katalogów i prospektów nowoczesnego sprztu mechanicznego w produkcji rolniczej. V. Pracownia ekonomiczno-rolnicza 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: krzesła dla uczniów 36 szt., tablica suchocieralna, projektor multimedialny, aparat fotograficzny cyfrowy. 2. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: w budynku szkolnym; znajduje si pracownia: wielko pozwalajca na ustawienie 18 dwuosobowych stolików uczniowskich i 36 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, minimum 3m, zasłony lub aluzje zacieniajce okna; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: właciwie zabezpieczona instalacja elektryczna, urzdzenia zabezpieczajce (alarm przeciwwłamaniowy), instalacja grzewcza, ganica. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla pracowni: stanowisko komputerowe dla nauczyciela (jednostka centralna z monitorem wraz z oprogramowaniem podstawowym system operacyjny, pakiet biurowy), drukarka, skaner, 5

6 zestawy komputerowe dla uczniów 18 szt. (jednostka centralna z monitorem wraz z oprogramowaniem podstawowym system operacyjny, pakiet biurowy), połczone w sieci, oprogramowanie specjalistyczne dla danego zawodu; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: biblioteczka ekonomiczna (archiwum multimedialne): plany sytuacyjne gospodarstw, mapa gospodarstwa, mapa rolniczo-klimatyczna regionów Polski, mapa powiatu i gminy, przykładowe plany marketingowe, wybrane akty prawne, dotyczce sektora rolno-spoywczego, formularze wniosków o pomoc finansow z funduszy Unii Europejskiej, roczniki i inne wydawnictwa statystyczne, zbiory norm i normatywów, Kodeksy Pracy, Kodeks Cywilny, wzory dokumentów ksigowych. VI. Gospodarstwo szkolne Praktyczna nauka zawodu moe si odbywa w szkolnych pracowniach, warsztatach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, Centrach Kształcenia Praktycznego oraz gospodarstwach indywidualnych. VI.1. Stanowiska do nauki hodowli i uytkowania koni: Stajnia szkolna, Siodlarnia i szorownia, Paszarnia, Wozownia, Kryta ujedalnia, Plac treningowy, Okólnik do lonowania (koral), Okólniki, Płyta obornikowa; VI.2. Stanowisko do nauki produkcji rolinnej; VI.3. Stanowisko do nauki produkcji zwierzcej; VI.4. Stanowisko do nauki techniki rolniczej; VI.5. Stanowisko agroturystyczne. VI.1. Stanowiska do nauki hodowli i uytkowania koni: 1. Stajnia szkolna 1.1. Opis infrastruktury stanowiska: teren gospodarstwa pomocniczego szkoły; kubatura zalena od iloci koni, boksy min. 9m 2, stanowiska szer. min. 1,8m; dł. 3,1m, ciany pomidzy boksami dostosowane do utrzymywanych koni, drzwi do boksów min. 1,2m szer., 6

7 posadzka trwała i odporna na działanie czynników mechanicznych i chemicznych, nie moe by liska, nieprzepuszczalna, biegalnie 10m 2 /1 konia, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, minimalna wysoko 2,8m, łoby długoci ok. 50cm, szerokoci ok. 30cm, głbokoci 30cm, okna umieszczone na wysokoci ok. 2m; szkło bezbarwne, przezroczyste, najlepiej zabezpieczone kratownic (odległo pionowych prtów dostosowana do wielkoci utrzymywanych koni, uchylne w kierunku na zewntrz budynku), stosunek wietlny 1:10 do 1:15; c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny, instalacja wody zimnej (poidła dla koni, kran), ganica Opis wyposaenia stanowiska: konie, boksy (opis jw.), poidła automatyczne zawieszone na wysokoci od 90 do 110cm, skrzynia paszowa, sprzt stajenny: widły, łopaty, wózki paszowe jednoosiowe, miotły, wiadra, sprzt do pielgnacji koni: zgrzebła, szczotki, kopystki itp., sprzt do rozczyszczania kopyt i kucia koni, wypreparowane kopyta, róne rodzaje podków; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: pasza dla koni, sól dla koni, dodatki mineralne. 2. Siodlarnia i szorownia 2.1. Opis infrastruktury stanowiska teren gospodarstwa pomocniczego szkoły w pobliu stajni; kubatura dostosowana do iloci przechowywanego sprztu, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z norma; c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny, instalacja wody zimnej umywalka, ganica Opis wyposaenia stanowiska wieszaki na siodła, uzdy i ogłowia, siodła, uzdy, ogłowia, 7

8 czapraki, derki, uprz szorowa lub chomtowa, sprzt do konserwacji i naprawy rzdów koskich, narzdzia rymarskie, apteczka weterynaryjna z wyposaeniem; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: poradnik weterynaryjny, instrukcje bhp; c. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy. 3. Paszarnia 3.1. Opis infrastruktury stanowiska teren gospodarstwa pomocniczego szkoły w pobliu stajni; kubatura dostosowana do iloci koni i sposobu przygotowania pasz do skarmiania, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami; c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny, instalacja wody zimnej, ganica Opis wyposaenia stanowiska gniotownik, widły, łopaty, wiadra, skrzynia paszowa; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: pasze objtociowe (suche i soczyste), pasze treciwe, dodatki mineralne; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska instrukcje karmienia koni (dawki pasz dla poszczególnych koni), instrukcja bhp; d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy 4. Wozownia 4.1. Opis infrastruktury stanowiska teren gospodarstwa pomocniczego szkoły w pobliu stajni; kubatura dostosowana do iloci pojazdów konnych, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami; c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: 8

9 prd elektryczny, ganica Opis wyposaenia stanowiska bryczki (z moliwoci dostosowania do zaprzgu jednokonnego lub parokonnego), sanie (z moliwoci dostosowania do zaprzgu jednokonnego lub parokonnego). 5. Kryta ujedalnia 5.1. Opis infrastruktury stanowiska gospodarstwo pomocnicze szkoły; szeroko min. 20m, wysoko min. 4m, długo ok. 40m, szeroko drzwi wejciowych 3m, podłoe bezpieczne dla konia (zapewniajce stabilno), elastyczne, niepylce, ciany od wewntrz zabezpieczone band ochronn; c. wyposaenie pracowni w odpowiednie media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny, ganica, instrukcje bhp. 6. Plac treningowy 6.1. Opis infrastruktury stanowiska teren gospodarstwa pomocniczego w pobliu stajni; wymiary najlepiej umoliwiajce rozgrywanie zawodów jedzieckich, podłoe kilkuwarstwowe, przyczepne, niekurzce, niegrzskie, najlepiej zdrenowane, ogrodzenie placu o wysokoci 1,2m Opis wyposaenia stanowiska drki, cavaletti (koziołki), róne rodzaje przeszkód. 7. Okólnik do lonowania (koral) 7.1. Opis infrastruktury stanowiska teren gospodarstwa w pobliu stajni; kształt okrgły, rednica od 12 do 22m, podłoe i ogrodzenie: jak w placu treningowym. 9

10 8. Okólniki 8.1. Opis infrastruktury stanowiska teren gospodarstwa w pobliu stajni; wielko dostosowana do iloci koni, podłoe suche, najlepiej zdrenowane, ogrodzenie mocne: dla klaczy i młodziey górna erd na wysokoci 1,2m; dolna 0,7m, dla ogierów górna od 1,7 do 2 m, erdzie nisze rednio co 0,5m, naroniki w celach bezpieczestwa powinny si cina. 9. Płyta obornikowa 9.1. Opis infrastruktury stanowiska zgodne z przepisami ochrony rodowiska; na jednego konia o masie 600kg co najmniej 3,4m 3 (przy wysokoci składowania do 2,5m). VI.2. Stanowisko do nauki produkcji rolinnej 1. Opis infrastruktury stanowiska pola z rolinami uprawnymi, łki, pastwiska, magazyny: zboowy, pasz objtociowych suchych, nawozów i rodków ochrony rolin, magazyn narzdzi, płyta obornikowa (zgodnie z normami), kompostownik, działka agrobiologiczna: poletka z kolekcjami gatunków i odmian rolin, odkrywka glebowa, garae i wiaty na maszyny, zbiorniki na gnojówk i gnojowic (zgodnie z normami), zbiornik przeciwpoarowy wypełniony wod lub hydrant, waga wozowa do waenia ziemiopłodów min. 15 ton; b. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1 000m 2 na jednego ucznia na polu, łce, pastwisku, 2m 2 na jednego ucznia w magazynie, budynku; c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów (opis dotyczy budynku): ujcie wody biecej, instalacja elektryczna 230V, owietlenie naturalne i sztuczne zgodne z normami, podłoga zmywalna, łatwa do utrzymania w czystoci, magazyny: instalacja elektryczna, owietlenie sztuczne, wentylacja zgodne z normami. 2. Opis wyposaenia stanowiska zestaw narzdzi i maszyn do uprawy gleby, nawoenia, ochrony i zbioru: 10

11 rozrzutnik do nawozów mineralnych i organicznych, agregat uprawowy, sprzt do zbioru siana, kombajn, motyki, grabie, widły, łopaty, miotły, wózek, urzdzenia melioracyjne; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: stacja meteorologiczna ze standardowym wyposaeniem, kwasomierz glebowy, wilgotnociomierz i termometry do mierzenia temperatury pasz objtociowych i ziarna w pryzmie; c. wykaz materiałów, surowców i półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: pole lub poletka dowiadczalne z podstawowymi gatunkami i odmianami rolin uprawnych, sadzonki, profile i odkrywka glebowa, nasiona rolin uprawnych, nawozy organiczne i mineralne, rodki ochrony rolin; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: atlasy i zielniki podstawowych rolin uprawnych, chwastów i szkodników, poradniki nawoenia, poradniki stosowania rodków ochrony rolin, mapy glebowe, instrukcje obsługi maszyn i urzdze rolniczych; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka ze standardowym wyposaeniem; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, odzie ochronna. VI.3. Stanowisko do nauki produkcji zwierzcej 1. Opis infrastruktury stanowiska budynki inwentarskie w zalenoci od utrzymywanego gatunku zwierzt inwentarskich, magazyny; b. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: woda zimna bieca, prd 230V, ganice, instrukcje bhp. 2. Opis wyposaenie stanowiska sprzt do porzdkowania budynków inwentarskich: miotły, widły, łopaty, 11

12 wiadra, wózki jednoosiowe, sprzt do przygotowywania i zadawania pasz: gniotownik, rutownik, dojarka bakowa, poskrom; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga zwierzca, termometry weterynaryjne, termometry zootechniczne, wilgotnociomierze; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: sprzt do pielgnacji zwierzt, apteczka weterynaryjna, maty dezynfekcyjne, kolczyki dla bydła i trzody chlewnej; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcj, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: normy ywienia zwierzt gospodarskich, karty technologiczne, instrukcje bhp, paszporty dla zwierzt duych (bydło, konie), dokumentacja hodowlana, przepisy bhp w obsłudze zwierzt. VI.4. Stanowisko do nauki techniki rolniczej 1. Opis infrastruktury stanowiska budynek inwentarski, pole z rolinami uprawnymi, łka, magazyny, podrczny warsztat szkolny; powierzchnia sali minimum 25 m 2, podłogi łatwo zmywalne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2m 2 na ucznia; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd 230V, woda ciepła i zimna, owietlenie naturalne i sztuczne zgodne z normami. 2. Opis wyposaenie stanowiska maszyny i narzdzia rolnicze cignik klasy 0,9 KN z wyposaeniem: pług, brony zbowe i wirnikowe, kultywatory, 12

13 rozsiewacze nawozów mineralnych, roztrzsacze obornika, siewniki zboowe rzdowe i specjalne do siewu punktowego, opryskiwacze i wieloraki z wymiennymi czciami, maszyny do zbioru zielonek na kiszonk, sianokiszonk i siano, narzdzia lusarskie: pilniki, piłki do metalu, wiertła, wiertarki, gwintowniki, narzynki, rozwiertaki, urzdzenia do transportu wewntrznego: wózki paszowe i przyczepy paszowe, przenoniki, modele cigników, przekroje oryginalnych elementów hydraulicznych, pneumatycznych oraz model układu pneumatycznego cignika i przyczepy, maszyny i urzdzenia do przygotowania i zadawania rónego rodzaju pasz, mieszalniki bbnowe, urzdzenia do dostarczania wody do obiektów inwentarskich oraz rónego rodzaju poidła, betoniarka i podstawowe narzdzia murarskie, podstawowe narzdzia do obróbki drewna: piły, pilniki, wiertarki, młotki; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: specjalistyczny sprzt do diagnostyki silników; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: próbki paliw i innych materiałów eksploatacyjnych; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcj, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: regulaminy, czasopisma techniczne, rysunki techniczne, tablice dydaktyczne, filmy dydaktyczne, film o niekonwencjonalnych metodach otrzymywania energii elektrycznej (biogaz, energia słoneczna, wiatraki); e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku pracy, odzie ochronna, rkawice robocze. 3. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego zawodu: pomieszczenia towarzyszce: pomieszczenia magazynowe zamykane, ze wiatłem sztucznym, ze stojakami, regałami, umoliwiajce przechowywanie maszyn i narzdzi, pomieszczenia magazynowe zamykane do przechowywania smarów, olejów, paliwa, plac manewrowy do nauki jazdy, cignik do nauki jazdy. VI.5. Stanowisko agroturystyczne 13

14 1. Opis infrastruktury stanowiska budynek szkoły; b. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: woda zimna i gorca bieca, prd 230V, ganice, instrukcje bhp. 2. Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz maszyn urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: kuchenka z piekarnikiem, kuchenka mikrofalowa, podstawowy sprzt AGD, zastawa stołowa, maszyna do szycia, narzdzia krawieckie, stolik do wykonywania elementów dekoracyjnych; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcj, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: tabele kalorycznoci potraw, atlas rolin ozdobnych i ziół. 14

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321[05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadaniem kształcenia w zawodzie technik rolnik jest przygotowanie uczniów do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Spis treści MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 1. Wstęp 13 2. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego 15 2.1. Pomieszczenia do chowu bydła i ich rozwiązania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. rolnik 613003 Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik inynierii rodowiska i melioracji Symbol cyfrowy: 311 [19] Kształcenie w zawodzie technik inynierii rodowiska i melioracji

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ogrodnik Symbol cyfrowy: 321 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia zawodowego w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący się w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RL.06. Jeździectwo i trening koni 516408 Jeździec PKZ(RL.c) 314203 Technik hodowca koni PKZ(RL.p) JEŹDZIEC 516408 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie jeździec powinien

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik meteorolog Symbol cyfrowy: 311 [23] Jednym z elementów kształcenia zawodowego w zawodzie technik meteorolog jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik weterynarii Symbol cyfrowy: 322 [14] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik rolnik; symbol 314207 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna.

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna. Zajęcia praktyczne w klasie II TR w roku szkolnym 2014/15 Moduł, dział, Temat: Zapoznanie z programem nauczania z PSO oraz z standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe BHP, normy żywieniowe,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik lenik Symbol cyfrowy: 321[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik lenik powinna posiada nastpujce pracownie:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA SYMBOL CYFROWY 347 [09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać historyczne i współczesne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: krawiec Symbol cyfrowy: 743 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na specyfik wykonywania zawodu kształcenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hydrolog Symbol cyfrowy: 311[17] Kształcenie w zawodzie technik hydrolog odbywa si w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej Spis treści Część I. MASZYNY I NARZĘDZIA DO UPRAWY I PIELĘGNACJI ROŚLIN 1. Narzędzia i maszyny uprawowe 1.1. Pługi 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA SYMBOL CYFROWY 347 [09] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy zawodu: 321[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[01]-01-142 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie szczegółowych rysunków

Zestawienie szczegółowych rysunków Załcznik nr 7 do siwz Zestawienie szczegółowych rysunków Kolorystyka wyposaenia, iloci oraz rodzaje tapicerek podane s w zestawieniu przedmiotu zamówienia z podziałem pomieszczenia Załcznik nr 6 do siwz

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Rolnik

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Rolnik Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Rolnik 613003 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter systemów rurocigowych Symbol cyfrowy: 713 [04] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać znaczenie turystyki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: dietetyk Symbol cyfrowy: 321 [11] Kształcenie w zawodzie dietetyk powinno si odbywa w odpowiednio przystosowanych do tego pracowniach:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo