STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321[05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadaniem kształcenia w zawodzie technik rolnik jest przygotowanie uczniów do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolniczego prowadzcego produkcj rolinn, zwierzc i przetwórstwo rolnicze. Kształcenie zawodowe w zawodzie technik rolnik powinno by realizowane w salach dydaktycznych i w szkolnym gospodarstwie rolniczym, co najbardziej efektywnie przygotowuje młodego człowieka do zawodu w warunkach Unii Europejskiej. Kształcenie w zawodzie technik rolnik odbywa si w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia produkcji rolinnej, II. Pracownia produkcji zwierzcej, III. Pracownia mechanizacji rolnictwa i przepisów ruchu drogowego, IV. Pracownia ekonomiczno-rolnicza, V. Gospodarstwo szkolne praktyczna nauka zawodu: V.1. Produkcja rolinna, V.2. Produkcja zwierzca, V.3. Mechanizacja rolnictwa i nauka jazdy cignikiem. I. Pracownia produkcji rolinnej 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczycielski (biurko) z krzesłem, stoliki uczniowskie sztuk, krzesła sztuk, szafy oszklone, tablica szkolna, telewizor, magnetowid i odtwarzacz CD, rzutnik pisma, projektor multimedialny, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, aparat fotograficzny cyfrowy. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: wielko pozwalajca na ustawienie 18 dwuosobowych stolików uczniowskich i 36 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, minimum 3 m wysokoci, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja nawiewno-wywiewna, instalacja elektryczna zgodna z normami, 1

2 instalacja wody zimnej jeden punkt, instalacja grzewcza. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: podstawowe przyrzdy meteorologiczne, profile glebowe, okazy lub zielniki przedstawiajce podstawowe gatunki rolin uprawnych, atrapy, próbki sprztu melioracyjnego, próbki nawozów mineralnych i organicznych, próbki nasion rolin uprawnych, atrapy, okazy lub zielniki z chwastami i chorobami rolin, okazy szkodników podstawowych rolin uprawnych; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych i programów do demonstracji właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, programy komputerowe; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy procedury, przewodniki, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu: katalogi odmian rolin uprawnych, atlasy: rolin uprawnych, chwastów i szkodników rolin uprawnych, mapy rolniczo-klimatyczne, mapy glebowo-rolnicze, plansze i tablice dotyczce produkcji rolinnej, przykładowe karty technologiczne, filmy wideo, CD i DVD dotyczce produkcji rolinnej, podrczniki, instrukcje do wicze, literatura rolnicza, czasopisma i materiały multimedialne, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. II. Pracownia produkcji zwierzcej 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczycielski (demonstracyjny) z krzesłem dla nauczyciela, stół nauczycielski (biurko) z krzesłem, stoliki uczniowskie szt., krzesła szt., szafy oszklone, tablica szkolna, telewizor, magnetowid i odtwarzacz CD, rzutnik pisma, projektor multimedialny, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, aparat fotograficzny cyfrowy. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: wielko pozwalajca na ustawienie18 dwuosobowych stolików uczniowskich i 36 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego, 2

3 owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, minimum 3 m wysokoci, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja nawiewno-wywiewna, instalacja elektryczna zgodna z norm, instalacja wody zimnej jeden punkt, instalacja grzewcza. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: szkielety zwierzt, pojedyncze koci, zespoły koci, połczenia stawowe, czaszki z uzbieniem, modele anatomiczne zwierzt gospodarskich, termometry weterynaryjne, przyrzdy zoometryczne: laska, cyrkiel zoometryczny, przymiar tamowy, gabloty asortymentów wełny, produktów pszczelich, skór zwierzcych, plansze przedstawiajce narzdy i układy organizmów zwierzcych; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów do demonstracji właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, programy do demonstracji; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, przepisy prawne, przewodniki prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: albumy gatunków i ras zwierzt, normy ywienia zwierzt, przepisy prawne dotyczce zwalczania chorób zakanych, badania zwierzt rzenych oraz Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej, filmy video, foliogramy, CD, DVD dotyczce produkcji zwierzcej, literatura zawodowa, czasopisma i materiały multimedialne. III. Pracownia mechanizacji rolnictwa i przepisów ruchu drogowego 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: biurko (stół) nauczycielski z krzesłem, stoliki uczniowskie szt., krzesła szt., tablica szkolna, szafy oszklone na eksponaty, telewizor, magnetowid i odtwarzacz CD, rzutnik pisma, komputer (zestaw stacjonarny lub przenony) z drukark, projektor multimedialny, aparat fotograficzny cyfrowy, minimum 3 stanowiska komputerowe dla uczniów do nauki przepisów ruchu drogowego. 3

4 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: wielko pozwalajca na ustawienie 18 dwuosobowych stolików uczniowskich i 36 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, minimum 3 m wysokoci, zasłony lub aluzje zacieniajce okna; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja nawiewno-wywiewna, instalacja elektryczna zgodna z norm, instalacja wody jeden punkt, instalacja grzewcza, ganica. 3. Opis wyposaenia pracowni: narzdzia, maszyny i urzdzenia, np. do uprawy roli, nawoenia gleby, siewu i sadzenia, pielgnacji rolin i zwierzt, ochrony rolin, zbioru, sortowania, doju, przygotowania i zadawania pasz, usuwania obornika, prostownik; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: czci maszyn, urzdze i silników, róne rodzaje połcze czci maszyn i silników; silniki spalinowe i elektryczne, zespoły maszyn i urzdze, rodki do konserwacji sprztu, oleje, paliwa, smary; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje normy, procedury, przewodniki regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: filmy video, CD, DVD dotyczce zastosowania, działania, obsługi cigników, maszyn i urzdze technicznych, procesów technologicznych produkcji rolinnej i zwierzcej oraz bezpieczestwa, higieny pracy i ochrony przeciwpoarowej, rodków ochrony osobistej, przepisów ruchu drogowego, plansze i tablice graficzne dotyczce budowy cigników, maszyn i urzdze technicznych, znaków drogowych i plansze dotyczce przejazdu na skrzyowaniach, zbiór instrukcji obsługi maszyn i urzdze technicznych, katalogów i prospektów nowoczesnego sprztu mechanicznego w produkcji rolniczej, podrczna biblioteczka. IV. Pracownia ekonomiczno-rolnicza 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: biurko (stół) nauczycielski z krzesłem, stoliki uczniowskie szt., krzesła dla uczniów 36 szt., tablica suchocieralna, 4

5 projektor multimedialny, aparat fotograficzny cyfrowy. 2. Opis infrastruktury pracowni b. usytuowanie pracowni: w budynku szkolnym; c. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: wielko pozwalajca na ustawienie 18 dwuosobowych stolików uczniowskich i 36 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego, owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, minimum 3 m wysokoci, zasłony lub aluzje zacieniajce okna; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja nawiewno-wywiewna, właciwie zabezpieczona instalacja elektryczna, urzdzenia zabezpieczajce (alarm przeciw włamaniowy), instalacja grzewcza, ganica. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe dla nauczyciela jednostka centralna z monitorem wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy), zestawy komputerowe dla uczniów połczone w sieci - jednostka centralna z monitorem wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy) 18 szt., drukarka, skaner, łcze internetowe, oprogramowanie specjalistyczne dla danego zawodu; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: biblioteczka ekonomiczna (archiwum multimedialne): plany sytuacyjne gospodarstw, mapa gospodarstwa, mapa rolniczo-klimatyczna regionów Polski, mapa powiatu i gminy, przykładowe plany marketingowe, wybrane akty prawne dotyczce sektora rolno-spoywczego, formularze wniosków o pomoc finansow z funduszy Unii Europejskiej, roczniki i inne wydawnictwa statystyczne, zbiory norm i normatywów, Kodeksy Pracy, Kodeks Cywilny, wzory dokumentów ksigowych. V. Gospodarstwo szkolne V.1. Produkcja rolinna: pola z rolinami uprawnymi, łka, pastwisko, poletka z kolekcjami gatunków i odmian rolin uprawnych (działka agrobiologiczna), 5

6 magazyn zboowy i pasz treciwych, stacja meteorologiczna. V.2. Produkcja zwierzca: obora, chlewnia, stajnia, budynek inwentarski dla pozostałych zwierzt objtych programem nauczania zawodu technik rolnik. V.3. Mechanizacja rolnictwa i nauka jazdy cignikiem. Praktyczna nauka zawodu powinna si odbywa w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, gospodarstwie szkolnym, Centrach Kształcenia Praktycznego, gospodarstwach indywidualnych. Praktyki zawodowe, w tym praktyki specjalistyczne ródroczna i wakacyjna, powinna si odbywa w dobrze wyposaonych Centrach Kształcenia Praktycznego. V.1. Produkcja rolinna 1. Pola z rolinami uprawnymi, łka, pastwisko 1.1. Opis infrastruktury stanowiska: pola z rolinami uprawnymi, łka, pastwisko usytuowane w gospodarstwie szkolnym; 1000 m² na jednego ucznia na polu, łce i pastwisku; c. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: urzdzenia melioracyjne (rowy melioracyjne, studzienki drenarskie) Opis wyposaenia stanowiska maszyny i narzdzia rolnicze dostosowane do rodzaju gleby i uprawy: cignik rolniczy z przyczep, kombajn, pług, włóka, kultywator, wał, glebogryzarka, agregat uprawowy, siewnik, kosiarka, opryskiwacz, sadzarka, rozsiewacz nawozów, prasa do zbioru siana, słomy, sianokiszonki, owijarka do balotów, motyki, grabie, łopaty, widły, miotły, wózek, urzdzenia melioracyjne: rowy melioracyjne, sie drenarska, studzienki, urzdzenia do nawadniania; b. wykaz sprztu/urzdze/ pomiarowych diagnostycznych: 6

7 waga wozowa, kwasomierz, laska glebowa (laska Egnera); nasiona rolin uprawnych, rozsady rolin, nawozy organiczne i mineralne, rodki ochrony rolin; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: poradniki nawoenia, poradniki stosowania rodków ochrony rolin, mapy glebowe, instrukcje obsługi maszyn i urzdze rolniczych; apteczka ze standardowym wyposaeniem; f. rodki zapewniajce przestrzeganie zasad ergonomii oraz zasad bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymana czystoci na stanowisku, odzie ochronna Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska właciwe dla zawodu: magazyn nawozów mineralnych, magazyn rodków ochrony rolin, magazyn pasz objtociowych suchych (stodoła), garae i wiaty na sprzt rolniczy. 2. Poletka z kolekcjami gatunków i odmian rolin uprawnych (działka agrobiologiczna) 2.1. Opis infrastruktury stanowiska: poletka z kolekcjami gatunków i odmian rolin uprawnych (działka agrobiologiczna) usytuowane w otoczeniu szkoły/gospodarstwa szkolnego; 4 m² przypadajce na jednego ucznia na terenie działki agrobiologicznej; c. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: ujcie wody biecej Opis wyposaenia stanowiska: motyki, grabie, łopaty, widły, znacznik, taczka, konewka, wiadro; a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: kwasomierz, laska glebowa (laska Egnera); b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie nasiona rolin uprawnych, nawozy organiczne i mineralne; c. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka ze standardowym wyposaeniem; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rkawiczki, 7

8 odzie ochronna Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego zawodu: kompostownik, rozsadnik, altanka. 3. Magazyn zboowy i pasz treciwych 3.1. Opis infrastruktury stanowiska: w obrbie gospodarstwa; 2 m² przypadajce na jednego ucznia w magazynie; c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna zgodna z norm, owietlenie naturalne i sztuczne zgodne z norm, ganice Opis wyposaenia stanowiska: urzdzenia do odbioru ziarna i jego transportu, urzdzenia do dosuszania ziarna, rutownik, gniotownik, czyszczalnia zboowa, mieszalnik pasz, łopaty do sypania ziarna, pasz, wózek do transportu niewielkich iloci ziarna i pasz; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: urzdzenia do mierzenia temperatury i wilgotnoci ziarna; ziarna rolin uprawnych, materiał siewny, ruty zboowe, mieszanki pasz treciwych, koncentraty paszowe, mineralne dodatki paszowe; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: instrukcje obsługi maszyn i urzdze, instrukcje przygotowania mieszanek pasz treciwych; apteczka ze standardowym wyposaeniem; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, odzie ochronna, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne. 4. Stacja meteorologiczna 4.1. Opis infrastruktury stanowiska: 8

9 stacja meteorologiczna moe by usytuowana w obrbie działki agrobiologicznej lub w gospodarstwie na jednym z pól; 1 m² powierzchni przypadajcej na jednego ucznia Opis wyposaenia stanowiska: klatka meteorologiczna z wyposaeniem, tablice zewntrzne z rodzajami chmur; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometr zwykły, minimalny, maksymalny, psychrometr Augusta, wiatromierz, deszczomierz, niegomierz, termometry glebowe; zeszyt i długopis do zapisywania kształtowania si warunków atmosferycznych w miejscowoci usytuowania szkoły i gospodarstwa; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: tablice pomocnicze do odczytu parametrów: prdkoci wiatru, wilgotnoci; apteczka do udzielenia pierwszej pomocy. V.2. Produkcja zwierzca 1. Obora (minimum 20 krów z przychówkiem) 1.1. Opis infrastruktury stanowiska: w pobliu innych zabudowa w gospodarstwie oraz blisko pastwisk i magazynu pasz objtociowych; zgodna z zaleceniami zootechnicznymi dotyczcymi zwierzt utrzymywanych w budynku inwentarskim, np. krowa mleczna 3m²; c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna zgodna z norma dla tego typu obiektu, owietlenie naturalne i sztuczne zgodne z norm dla obiektu, instalacja wentylacyjna zgodna z wymaganiami zootechnicznymi dla obiektu, instalacja wodocigowa oraz kanalizacyjna podłczona do oczyszczalni cieków, instalacja do odprowadzania gnojówki do specjalnych zbiorników, urzdzenia do mechanicznego usuwania obornika Opis wyposaenia stanowiska: dojarka mechaniczna (bakowa lub przewodowa), urzdzenia do schładzania i przechowywania mleka, zestaw do przeprowadzenia doju (wiaderko na letni wod, ciereczki do wymion, przeddajacz, zestaw do dezynfekcji po doju), łoby do zadawania karmy, poidła kubełkowe do pojenia zwierzt, 9

10 zestaw do pielgnacji krów (szczotka do czyszczenia skóry, zgrzebło), poskrom oraz sprzt do korekcji racic, kolczyki do znakowania zwierzt i sprzt do kolczykowania, urzdzenia do elektrycznego ogrodzenia pastwiska, apteczka weterynaryjna z wyposaeniem (linki porodowe, rodki dezynfekcyjne i inne); b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometr, higrometr, waga do mleka, waga do waenia zwierzt, miara zootechniczna, sprzt laboratoryjny do badania mleka; filtry do cedzenia mleka, płyny do mycia i dezynfekcji; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: instrukcja obsługi dojarki, instrukcja obsługi urzdzenia do schładzania mleka, instrukcja doju mechanicznego i postpowania z mlekiem, instrukcja mycia i dezynfekcji sprztu, normy poszczególnych klas mleka, paszporty zwierzt, dokumentacja hodowlana; apteczka ze standardowym wyposaeniem; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, prysznic, odzie ochronna Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego zawodu: płyta obornikowa zgodna z przepisami w tym zakresie, pomieszczenia pomocnicze, pastwiska. 2. Chlewnia (minimum 20 loch z przychówkiem) 2.1. Opis infrastruktury stanowiska w pobliu innych zabudowa w gospodarstwie zgodnie z obowizujcym prawem budowlanym; zgodna z zaleceniami zootechnicznymi dotyczcymi zwierzt utrzymywanych w chlewni, np. tucznik 1,16 m²; c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna zgodna z normami dla tego typu obiektu, owietlenie naturalne i sztuczne zgodne z normami dla obiektu, instalacja wentylacyjna zgodna z normami zootechnicznymi dla chlewni, instalacja wodocigowa i kanalizacyjna podłczona do oczyszczalni cieków, instalacja do odprowadzania gnojowicy do specjalnych zbiorników, zamontowany okrelony typ kojców. 10

11 2.2. Opis wyposaenia stanowiska wózek paszowy, poidła smoczkowe, sztuczne kwoki, koryta do zadawania pasz, urzdzenia do zmywania kojców; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga, termometr, higrometr; promienniki podczerwieni, pasze stosowane w ywieniu; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: normy ywienia, kalendarz pokry i oprosze, tablice informacyjne o poszczególnych zwierztach, zeszyt kontroli przyrostów; apteczka ze standardowym wyposaeniem; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, prysznic, odzie ochronna Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego zawodu: zbiorniki na gnojowic zgodne z obowizujcymi przepisami, pomieszczenia pomocnicze. 3. Stajnia (minimum 10 koni) 3.1. Opis infrastruktury stanowiska teren gospodarstwa pomocniczego szkoły; kubatura (zalena od iloci koni), boksy (min. 9m²), stanowiska (szer. min.1,8m; dł. 3,1m), ciany pomidzy boksami dostosowane do utrzymywanych koni; drzwi do boksów min.1,2 m szerokoci, posadzka trwała i odporna na działanie czynników mechanicznych i chemicznych nie moe by liska, nieprzepuszczalna, biegalnie (10m²/1 konia), owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodne z normami, minimum 2,8m wysokoci; c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna, instalacja wodocigowa (poidła dla koni, kran), instalacja wentylacyjna, łoby długoci ok. 50 cm, szerokoci ok. 30 cm, głbokoci 30 cm, 11

12 okna umieszczone na wysokoci ok. 2 m, szkło bezbarwne, zbrojone, ganica Opis wyposaenia stanowiska: poidła automatyczne zawieszone na wysokoci od 90 do 110 cm, sprzt stajenny (widły, łopaty, wózki paszowe jednoosiowe, wiadra, miotły), róne rodzaje podków, sprzt do pielgnacji koni (zgrzebła, szczotki, kopystki itp.), sprzt do rozczyszczania kopyt i kucia koni; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: miara zootechniczna, laska, cyrkiel, termometr, higrometr, próbnik (potrzebny przy stanowieniu klaczy); pasze stosowane w ywieniu, lizawki i inne dodatki mineralne i witaminowe, uprz dla koni; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu/pracowni/stanowiska: normy ywienia koni, tabliczki informacyjne o poszczególnych koniach, paszporty zwierzt; apteczka ze standardowym wyposaeniem; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, odzie ochronna, tablice ostrzegawcze Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego zawodu: płyta obornikowa, pastwiska. 4. Budynek inwentarski dla pozostałych zwierzt objtych programem nauczania dla zawodu technik rolnik 4.1. Opis infrastruktury stanowiska w pobliu innych zabudowa gospodarstwa szkolnego; zgodna z zaleceniami zootechnicznymi dotyczcymi utrzymywanych zwierzt (w obiekcie powinno si znajdowa po parze zwierzt nastpujcych gatunków): owce, kozy, kury, kaczki, gsi, indyki, króliki, nutrie, 12

13 lisy; c. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna zgodna z normami dla tego typu obiektu, owietlenie naturalne i sztuczne zgodne z normami dla tego typu obiektu, instalacja wentylacyjna zgodna z normami przy takiej obsadzie zwierzt, instalacja wodocigowa wraz z poidłami dla zwierzt, instalacja do odprowadzenia gnojówki do zbiorników, zamontowany okrelony typ kojców i klatek, zbiornik otwarty, napowierzchniowy na wod dla nutrii, ganica Opis wyposaenia stanowiska wózek paszowy, mała lodówka do przetrzymywania karmy dla lisów, poidła i naczynia do pojenia zwierzt, koryta do zadawania karmy (wielko uzaleniona od gatunku zwierzt); b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometr, higrometr; pasze stosowane w ywieniu wszystkich gatunków zwierzt utrzymywanych w budynku; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: normy ywienia, tablice informacyjne o zwierztach; apteczka ze standardowym wyposaeniem; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, odzie ochronna, tablice ostrzegawcze. V.3. Mechanizacja rolnictwa i nauka jazdy cignikiem 1. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych: warsztat szkolny. 2. Opis infrastruktury stanowiska w rónych miejscach na terenie gospodarstwa, w budynku, na polu, na placu manewrowym do nauki jazdy cignikiem; 2 m² powierzchni na jednego ucznia w budynku, m² na polu i na poligonie; c. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów (budynek): instalacja elektryczna zgodna z norm, woda ciepła i zimna, wentylacja nawiewno-wywiewna, 13

14 owietlenie naturalne i sztuczne zgodne z norm, podłoga zmywalna, łatwa do utrzymania w czystoci. 3. Opis wyposaenia stanowiska: maszyny i narzdzia rolnicze: cignik rolniczy z wyposaeniem (pług, brona, kultywator, wał lub agregat uprawowy, glebogryzarka, kosiarka, opryskiwacz, siewnik, rozsiewacz nawozów, rozrzutnik do obornika, sadzarka, przyczepa), kombajn zboowy, cignik przystosowany do nauki jazdy, wiertarko-wkrtarki akumulatorowe, wiertarki elektryczne (stacjonarne, stołowe) i rczne, noyce do cicia blachy, spawarka elektryczna, zestaw do spawania gazowego, kompletne skrzynki narzdziowe, stoły i zestawy narzdzi do obróbki rcznej drewna i metalu (piłki, pilniki, itd.); b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych i diagnostycznych: miary tamowe, suwmiarka, rednicówka, mikrometr; próbki paliw i innych materiałów eksploatacyjnych; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne, właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: instrukcje obsługi maszyn i sprztu rolniczego, normy, przewodniki, regulaminy, czasopisma techniczne, rysunki techniczne, tablice dydaktyczne, filmy dydaktyczne; apteczka pierwszej pomocy; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku pracy, odzie ochronna, rkawice robocze. 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego zawodu: pomieszczenia towarzyszce: pomieszczenia magazynowe zamykane, ze wiatłem sztucznym, ze stojakami, regałami, umoliwiajce przechowanie maszyn i narzdzi, pomieszczenie magazynowe zamykane do przechowywania smarów, olejów, paliwa, garae, wiaty, plac manewrowy do nauki jazdy cignikiem. 14

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy: 321[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowanie uczniów do samodzielnej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Spis treści MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 1. Wstęp 13 2. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego 15 2.1. Pomieszczenia do chowu bydła i ich rozwiązania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik inynierii rodowiska i melioracji Symbol cyfrowy: 311 [19] Kształcenie w zawodzie technik inynierii rodowiska i melioracji

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ogrodnik Symbol cyfrowy: 321 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia zawodowego w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik meteorolog Symbol cyfrowy: 311 [23] Jednym z elementów kształcenia zawodowego w zawodzie technik meteorolog jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ROLNIK - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący się w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROLNIK 613003 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. rolnik 613003 Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie

Technik rolnik. Semestr II-160 godz. -4 tygodnie. Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Technik rolnik Semestr II-160 godz. -4 tygodnie Semestr III 160 godz. 4 tygodnie Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: przygotować pole do orki, dobrać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej Według przedmiotowego programu nauczania 314207 KOWEZIU na podbudowie gimnazjum opracował:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej Spis treści Część I. MASZYNY I NARZĘDZIA DO UPRAWY I PIELĘGNACJI ROŚLIN 1. Narzędzia i maszyny uprawowe 1.1. Pługi 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK Załącznik nr 1 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik weterynarii Symbol cyfrowy: 322 [14] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hydrolog Symbol cyfrowy: 311[17] Kształcenie w zawodzie technik hydrolog odbywa si w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207)

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207) WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207) Dział programowy - Prowadzenie produkcji roślinnej - zna pojęcia z zakresu charakterystyki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik lenik Symbol cyfrowy: 321[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik lenik powinna posiada nastpujce pracownie:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: krawiec Symbol cyfrowy: 743 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na specyfik wykonywania zawodu kształcenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter systemów rurocigowych Symbol cyfrowy: 713 [04] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja przetwórstwo misa

Specjalizacja przetwórstwo misa Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze przemysłu spoywczego Symbol cyfrowy: 827[01] Zawód

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy: 314[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zapewnienia właciwej realizacji celów programowych zajcia edukacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: lusarz Symbol cyfrowy: 722 [03] W szkole kształccej w zawodzie lusarz niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Rolnik

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Rolnik Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Rolnik 613003 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: monter sieci komunalnych Symbol cyfrowy: 713 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze do obróbki plastycznej Symbol cyfrowy: 812 [01]

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo