STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór powinno odbywa si zgodnie z podstaw programow kształcenia w zawodzie w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia materiałoznawstwa, II. Pracownia technologii, III. Pracownia zaj praktycznych - warsztaty szkolne: - magazyn surowców skórzanych, - magazyn rodków pomocniczych, - wydział przygotowania skór do garbowania właciwego, - wydział garbowania skór, - wydział wykoczania i uszlachetniania skór, - laboratorium kontroli jakoci i odbioru jakociowego - magazyn skór wyprawionych. I. Pracownia materiałoznawstwa 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna, sprzt audio video, filmy dydaktyczne o tematyce zawodowej, plansze i tablice pogldowe: budowa histologiczna skóry, podział topograficzny rónych rodzajów skór, schematy procesów rónych metod wyprawy skór, podział i cechy charakterystyczne zwizków chemicznych uywanych do wyprawy skór: garbniki, barwniki, tłuszcze, rodki wykoczalnicze do skór, zestawy próbek skór: rónych rodzajów, rónych metod wyprawy, rónych metod wykoczenia i uszlachetniania tkanki skórnej i okrywy włosowej, mikroskopy optyczne do ogldu przekrojów budowy fizycznej skór i włosa, zestawy próbek podstawowych zwizków chemicznych stosowanych w wyprawie skór i uszlachetnianiu włosa, zestawy podstawowych przyrzdów i urzdze pomiarowych: termometry kpielowe, termometry salowe, higrometr, grubociomierz, ph-metr, areometr, waga laboratoryjna techniczna, kubek Forda, zestaw wskaników do kolorymetrycznego oznaczania ph fenoloftaleina, ziele bromokrezolowa, czerwie metylowa, błkit bromotymolowy, papierki wskanikowe, katalogi zestawów kolorystycznych i deseniowych do uszlachetniania skór, komplet norm przedmiotowych i czynnociowych. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko pracy nauczyciela stanowiska pracy uczniów, stanowisko do obsługi sprztu audio video. 3. Opis infrastruktury pracowni: znajduje si pracownia: sala wykładowa o kubaturze zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego, 1

2 owietlenie wiatłem dziennym i równomiernym owietleniem sztucznym, spełniajce wymagania warunków technicznych dla pomieszcze do nauki, podłoga łatwa do utrzymania czystoci odporna na rozlewanie zwizków chemicznych (kwasoodporna); b. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: punkt poboru wody kanalizacyjnej oraz odprowadzania cieków, punkty zasilania w energi elektryczn na 230V i 380V, oszklona kabina wycigowa (dygestorium). 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko pracy nauczyciela pomieszczenie z regałem i szaf biurow do przygotowania i wydawania uczniom próbek do wicze, stół(biurko) z szufladami, krzesło, stołek laboratoryjny Stanowisko pracy ucznia stółlaboratoryjny z laminowanym blatem taboret laboratoryjny Stanowisko do obsługi sprztu audio video pulpit sterowniczy audio video, szafa biurowa z półkami i szufladami. II. Pracownia technologii 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna, sprzt audio video, filmy i przezrocza dydaktyczne o tematyce zawodowej, gabloty i plansze pogldowe oraz wykresy i schematy tematyczne: układ kolejnoci procesów technologicznych wyprawy, wykoczania i uszlachetniania skór rónych rodzajów; metody i sposoby prowadzenia procesów technologicznych; mechanizmy garbowania, barwienia i wykoczania skór rónych rodzajów i asortymentów, współczynniki zuycia materiałów podstawowych i pomocniczych, wartoci parametrów charakterystycznych w technologii wyprawy skór, ilustracje, rysunki i schematy działania przyrzdów, maszyn i urzdze garbarskich, charakterystyki techniczne podstawowych maszyn i urzdze, eksponaty i modele narzdzi i urzdze do mechanicznej obróbki skór i okrywy włosowej, wzory receptur i przepisów technologicznych produkcji podstawowych asortymentów skór, katalogi zestawów rodków wykoczalniczych, barwników i farb garbarskich do wykoczania i uszlachetniania skór i okrywy włosowej, słoje Wackera do wykonywania prób procesów kpielowych garbarskich, aparat Spechta, instrukcje technologiczne zestawów produkcyjnych i sposobów wykonania wicze. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko pracy nauczyciela, stanowiska pracy ucznia. 2

3 3. Opis infrastruktury pracowni: znajduje si pracownia: pomieszczenie o wysokoci 3m (zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego), owietlenie wiatłem dziennym i równomiernym owietleniem sztucznym, spełniajce wymagania warunków technicznych dla pomieszcze do nauki, podłoga wyłoona tworzywem lub płytkami odpornymi na zwizki chemiczne i łatwe w pielgnacji; b. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: punkt poboru wody kanalizacyjnej i odprowadzania cieków, punkty zasilania w energi elektryczn z napiciem 230V i 380V, wentylatory wycigowe do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza, oszklona kabina wycigowa (dygestorium), 3. Opis wyposaenia stanowisk: 3.1. Stanowisko pracy nauczyciela stół(biurko) z szufladami, szafa na pomoce dydaktyczne, krzesło, taboret laboratoryjny Stanowisko pracy ucznia stółlaboratoryjny, taboret laboratoryjny. III. Pracownia zaj praktycznych warsztaty szkolne Warsztaty szkolne powinny by zorganizowane na wzór zakładów garbarskich i przygotowane do wyprodukowania typowych asortymentów skór gotowych zarówno bez włosa jak i z okryw włosow. Wyposaenie warsztatów szkolnych powinno umoliwi wykonywanie podstawowych operacji technologicznych. Umoliwi to zapoznanie si uczniów z rzeczywistymi warunkami pracy i pozwoli nabra praktycznego dowiadczenia zawodowego. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: sala szkolna instruktaowa, tablica szkolna, stół biurko, krzesła, plansze i tablice pogldowe o tematyce zawodowej, dokumentacja technologiczna i techniczna, komplety norm zwizanych z produkcj skór, komplety instrukcji obsługi maszyn i urzdze, regulaminy pracy, instrukcje i regulaminy bhp i ppo. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: magazyn surowców skórzanych, magazyn rodków pomocniczych, wydziałprzygotowania skór do garbowania właciwego, wydziałgarbowania skór, wydziałwykoczania i uszlachetniania skór, 3

4 laboratorium kontroli jakoci i odbioru jakociowego magazyn skór wyprawionych. 3. Opis infrastruktury i wyposaenia stanowisk: 3.1. Magazyn surowców skórzanych Opis infrastruktury stanowiska pomieszczenie murowane o wysokoci 3,0m, ciany wyłoone płytkami do wysokoci 2,0m, posadzka łatwo zmywalna biec wod, okna zamalowane farb zatrzymujc promienie ultrafioletowe, owietlenie równomiernym wiatłem sztucznym; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna Opis wyposaenia stanowiska podesty drewniane do układania stosów skór, regały półki do układania małych skór, regały z haczykami do wieszania skór małych konserwacji suchej, stółdo sortowania skór z blatem blaszanym lub laminowanym, stółdo sortowania skór wiskich z podwietlanym, matowym, szklanym blatem, boczek drewniany garbarski do rozkroju skór, wózek transportowy, taczki do przewoenia rodków konserwujcych; planimetr, grubociomierz, przymiar liniowy, waga towarowa dziesitna - 500kg; 3.2. Magazyn rodków pomocniczych Opis infrastruktury stanowiska pomieszczenie murowane o wysokoci 3,0m, ciany wyłoone płytkami odpornymi na rodki chemiczne, posadzka do spłukiwania wod biec, kanałkanalizacyjny ciekowy, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, punkt poboru wody biecej i odprowadzania cieków Opis wyposaenia stanowiska regały magazynowe, podesty drewniane, wózki transportowe, taczki; termometr pokojowy, 4

5 higrometr, waga szalkowa, waga dziesitna - 250kg Wydziałprzygotowania skór do garbowania właciwego Opis infrastruktury stanowiska a. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: pomieszczenie /hala/ produkcyjna wyposaona w punkty poboru wody technologicznej ciepłej i zimnej, wentylacja przemysłowa z nadmuchem zimnego i ciepłego powietrza, kanalizacja ciekowa, punkty zasilania energi elektryczn 230V i 380V Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz maszyn, urzdze, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: bben garbarski 1-2 obr/min. z fask do nastawiania kpieli technologicznych, bben garbarski 4-6 obr/min. z fask do nastawiania kpieli technologicznych, cytrok futrzarski, odminiarka do skór, odminiarka talerzowa, dwojarka do skór, wirówka do odwadniania skór futerkowych, boczki garbarskie do układania skór, podesty drewniane do układania skór Wydziałgarbowania skór Opis infrastruktury stanowiska a. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: pomieszczenie /hala/ produkcyjna wyposaona w punkty poboru wody technologicznej ciepłej i zimnej, wentylacja przemysłowa z nadmuchem zimnego i ciepłego powietrza, kanalizacja ciekowa, punkty zasilania energi elektryczn 230V i 380V Opis wyposaenia stanowiska bben garbarski 6-8 obr/min, z fask do nastawiania kpieli technologicznych, boczki drewniane garbarskie, wyymaczka do skór, wygładzarka do skór, strugarka do skór, wózki transportowe Wydziałwykoczania i uszlachetniania skór Opis infrastruktury stanowiska a. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: pomieszczenie /hala/ produkcyjna wyposaona w punkty poboru wody technologicznej ciepłej i zimnej, wentylacja przemysłowa z nadmuchem zimnego i ciepłego powietrza, kanalizacja ciekowa, punkty zasilania energi elektryczn 230V i 380V. 5

6 Opis wyposaenia stanowiska bben garbarski obr/min. z fask do nastawiania kpieli technologicznych, cytrok futrzarski do barwienia i tłuszczenia skór futerkowych, boczki drewniane do układania skór, podesty drewniane do układania skór, suszarnia do skór bez włosa, suszarnia do skór futerkowych, stółdo natłuszczania skór futerkowych, kabina natryskowa z wycigiem i pistoletem natryskowym pneumatycznym, prasa hydrauliczna do prasowania skór, stółdo sortowania skór Laboratorium kontroli jakoci i odbioru jakociowego Opis infrastruktury stanowiska owietlenie dzienne i ogólne owietlenie jarzeniowe oraz stanowiskowe, posadzka łatwo zmywalna; instalacja elektryczna i gniazda siłowe, wentylacja ogólna i stanowiskowa, punkty poboru wody ciepłej i zimnej wraz ze zlewozmywakiem Opis wyposaenia stanowiska stoły laboratoryjne z laminowanym blatem, taborety laboratoryjne, regały na odczynniki chemiczne, regał szafa na sprzt laboratoryjny, statywy do zamocowania zestawów urzdze do bada, zrywarka dynamometr, zestaw podstawowych naczy: zlewki, wkraplacze-pipety, kolby miarowe, biurety kalibrowane, suszarka laboratoryjna, dygestorium z wentylatorem wycigowym, palnik kuchenka elektryczna; zestaw wskaników kolorymetrycznych i papierków wskanikowych do oznaczania ph, ph-metr, fleksometr, termometry laboratoryjne, waga laboratoryjna, aparat do badania odpornoci skór na tarcie mokre i suche, aparat do badania nasikliwoci skór, grubociomierz laboratoryjny Magazyn skór gotowych Opis infrastruktury stanowiska 6

7 pomieszczenie magazynowe o wysokoci 3,0m spełniajce wymagania warunków technicznych dla pomieszcze magazynowych, posadzka z nawierzchni antypolizgow, owietlenie dzienne i jarzeniowe ogólne, instalacja elektryczna i gniazda siłowe, wentylacja nawiewno-wywiewna Opis wyposaenia stanowiska regały magazynowe szerokie, regały magazynowe wskie, wieszaki haczyki, podesty drewniane, szafa z półkami i szufladami, wózki transportowe; higrometr, termometr pokojowy. 7

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dróg i mostów kolejowych Symbol cyfrowy: 311[06] Aby zapewni właciw i efektywn realizacj celów kształcenia, zajcia powinny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik meteorolog Symbol cyfrowy: 311 [23] Jednym z elementów kształcenia zawodowego w zawodzie technik meteorolog jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy: 342 [03] W szkole kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: MONTER INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Przetwórca ryb 751103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OPTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OPTYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OPTYK SYMBOL CYFROWY 322[16] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego: Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego realizowane w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik 751201. Nr programu: 751201/ZSZ / Mo/ 2012

Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik 751201. Nr programu: 751201/ZSZ / Mo/ 2012 Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w zawodzie Cukiernik 75101 Nr programu: 75101/ZSZ / Mo/ 01 opracowany przez nauczycieli Zespołu Szkół w Mosinie Typ programu:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo