CÓRKA ŹLE STRZEŻONA LA FI LLE MAL GARD EE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CÓRKA ŹLE STRZEŻONA LA FI LLE MAL GARD EE"

Transkrypt

1

2 OPERA WROCŁAWSKA ~ INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWĆDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO EWA MICHNIK DYREKTOR NAQELNY I ARTYSTYQNY CÓRKA ŹLE STRZEŻONA LA FI LLE MAL GARD EE FERDINAND HEROLD LIBRETTO JEAN DAUBERVAL BALET W 2 AKTACH I BALLET IN 2 ACTS MUZYKA Z CD I CD MUSIC BORDEAUX, 1789 PRAPREMIERA I WORLD PREMIERE WARSZAWA, 1809 PREMIERA POLSKA I POLISH PREMIERE [! PREMIERA BALETOWA I BALLET PREMIERE SO I SA 4 li :00 ND I SU 5 li :00 CZAS TRWANIA SPEKTAKLU I DURATION: 120 MIN. 1PRZERWA I 1 INTERVAL MUZYKA W WYKONANIU ORKIESTRY ROYAL OPERA HOUSE POD BATUTĄJOHNA LANCHBERY 'EGO, COVENT GARDEN, THE DECCA RECORD COMPANY LIMITED, LONDYN 1984 MUSIC BY ORCHESTRA O F Tl- IE ROYAL OPERA HOUSE CONDUCTED BY JOHN LANCHBERY, COVENT GARDEN, THE DECCA RECORD COMPANY LIMITED, LON DO 1984 M ECENAT I PATRONAGE m DOLNY ~ SLĄSK INSTYTUUA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Ministerstw Kltry i Dziedzictwa Nardweg

3 CÓRKA Ź LE STRZEŻON A I LA FILLE MAL GARDtE FERDIN AND HEROLD REALIZATORZY I PRODUCfRS REALIZATORZY I PRODUCERS GIORGIO MADIA Inscenizacja i chregrafia Stage directin & chregraphy KINSUN CHAN Dekracje, plakat Set design, pster MAŁGORZATA SŁONIOWSKA Kstimy Cstme design BOŻENA KLIMCZAK Kierwnik balet Ballet master NADIA PRIKKEL Asystent chregrafa Assistant t the chregrapher AŁŁA ABESADZE PIOTR OLEKSIAK Asystenci Balet Opery Wrcławskiej The Wrcław Opera Ballet assistants ŁUKASZ RÓŻEWICZ Reżyseria świateł Lighting design

4 CÓ RK A Ź LE S TR Z E ŻON A I LA FlLLE MAL GARDEE FERDINAND HERO LD O BSADA I CAST OBSADA I CAST LISE PAULINA Wś DAJANA KŁOS COL AS ŁUKASZ OżGA ANATOLIY IVANOV ALAIN ANATOLIY IVANOV TOMASZ KęczKwsK1 WDOWA SIMONE I W IDOW SIMOl'JE DARIUSZ RACZYCKI * AŁŁA ABESADZE THOMAS PAWEŁ OLEKSIAK PIOTR OLEKSIAK KOGUT I ROOSTER RADOSŁAW RUSIECKI ANDRZEJ MALINOWSKI ZESPÓŁ BALETU I CORPS DE BALLET 0LEKSANDR APANASENKO NICOLE BANASIAK KAMILA DYKTA ANNA GANCARZ LILIYA IVANOVA NEDA KALEMBER ZOFIA KNETKI MAGDALENA KURILEC MAGDALENA LIS MARTYNA MUSKAŁA SYLWIA PIOTROWICZ ANNA SZOPA KAROLINA WOŹNIAK MARTYNA WÓJCIK MONIKA W v RęBSKA PETR ZAIONCHKOVSKIY NOTARIUSZ I ~'1 0TARY jędrzej PASALSKI * PRZYJACIELE LISE I FR IENDS OF USE DAJANA KŁOS PAULINA Wś RADOSŁAW RUSIECKI ADAM Pl~TEK *g ścinn ie i special gest SOLIŚCI, KORYFEJE I ZESPÓŁ BALETU OPERY WROCŁAWSK 1I EJ SOLOISTS, CORYPH EES & CORPS D E BALLET OF THE WROCŁAW O PERA

5 CÓRKA ŹLE STRZEŻONA I LA FILLE MAL GARDe( FERDINAND HEROLD BALET WSZĘDZIE LUBIANY I THE BALLET LOVED EVERYWHERE BALET WSZ~DZIE LUBIANY GRZEGORZ CHOJNOWSKI Córkę źle strzeżną mżna by nazwać zabawą w chwaneg, b przez cały czas para zakchanych w sbie młdych stara się zdbyć chć krótką chwilę dla siebie. Na przekór przeciwnej ich związkwi matce dziewczyny. T zabawa, której szczęśliwy finał jest przesądzny, jak w mdnym dziś filmwym gatnk kmedii rmantycznej. Lekka, zwiewna, śmieszna i rcza histria, ale elementy baletwe zwykle bardz trdne, wymagające miejętnści wirtzwskich, dżeg talent wyknawców. Rewlcyjny pczątek Librett wymyślił Jean Daberval, znakmity tancerz Królewskiej Akademii Mzycznej (późniejszej Opery Paryskiej), w latach siemdziesiątych XVI 11 w. szef balet teatr w Brdeax. Zainspirwał g pdbn braz Pierre-Antine'a Badina, na którym matka rga córkę, zastaną w szpie p schadzce z widcznym w tle mężczyzną. Daberval psłżył się kilkdziesięcima krótkimi twrami (nieznaneg dziś atrstwa) i tak zaplanwaną całść wystawił 1 lipca 1789 r. Główne rle zatańczyli: żna chregrafa Marie-Madeleine Crespe (Lise) raz Egene Hs (Clas), późniejszy dyrektr w la Mnnaie i paryski realizatr Córki. z 1803 r. W pstać Wdwy Simne (matki Lise) wcielił się zapmniany dziś Francis le Riche (tradycja bsadzania tej partii przez mężczyzn przetrwała d czasów współczesnych). Skces był niebywały, zwłaszcza że widzwie p raz pierwszy w histrii mgli glądać na scenie zwykłych ldzi zamiast bgów i hersów, jacy dtąd pjawiali się w balecie. Dzieł Dabervala msiał więc zająć ważne miejsce w dziejach, prawie tak isttne jak zdbycie Bastylii, inicjjące rewlcję francską w zaledwie dwa tygdnie p premierze Córki źle strzeżnej. D tamtej ryginalnej wersji ' ' nawiązał w 1993 r. Ballet d Rhin z Milzy, prezentjąc spektakl wedłg dnalezineg w Sztkhlmie pis pierwszych pkazów, pd pierwtnym tytłem Le Ballet de la pai/le (la pai Ile t p francsk słma). Międzynardwa kariera Dwa lata p francskiej inagracji zachwycił się dziełem Lndyn, gdzie Hsa w rli Clasa zastąpił słynny Charles Didelt, czeń Dabervala, naczyciel wiel gwiazd rsyjskieg tańca. Mzycy rkiestry w teatrze The Panthen zgłaszali jednak, ględnie mówiąc, zastrzeżenia d partytry, której ls, jak się miał kazać, był przesądzny. Didelt wystawił Córkę. w Sankt Petersbrg d mzyki wenecjanina Catterin Cavsa, a w 1828 r. inny czeń DabervalaJean-Pierre A mer zlecił napisanie nwej Ferdinandwi Herldwi. Kmpzytr krzystał z ryginał, lecz także z nt Rssinieg czy Martinieg. U Amera Lise zatańczyła Paline Mntess, wtedy primabalerina Opery Paryskiej. Kilka lat później paryżanie zbaczyli w tej rli Fanny Elssler. Legendarna Astriaczka ddała d balet sławne pas de dex, wyknywane d jej lbineg fragment Napj miłsneg Dnizettieg. W 1864 r. pblicznść berlińskiej Knigliches Opernhas słyszała jeszcze jedną wersję mzyczną, skmpnwaną przez Petera Ldwiga Hertela na zamówienie Pala Taglinieg, głwy wpływwej w XIX w. talentwanej tanecznej rdziny. Gwiazdą realizacji Taglinieg była Virginia Zcchi. T właśnie tę Córkę., k aplazm widzów, zaadaptwali na ptrzeby rsyjskieg balet cesarskieg (dzisiejszy Mariinsky) Lew Iwanw i Maris Petipa. Ten wariant na1starszeg we współczesnym repertarze baletwym tytł pdbijał serca miłśników tańca jeszcze wielkrtnie, reknstrwany przez Aleksandra Grs kieg czy Brnisławę Niżyńską. Jak Li se błyszczała Anna Pawłwa.

6 CÓRKA ŹLE STRZEZONA I LA FILLE MAL GARDEE FERDINAND HEROLD BALET WSZ~DZIE LUBIANY I THE BALLET LOVED EVERYWHERE Wersja stateczna Ostatni przełm w histrii Córki źle strzeżnej wydarzył się za sprawą sir Fredericka Ashtna, chregrafa i dyrektra lndyńskieg The Ryal Ballet. Nadia Nerina i David Plskim"). Nie wiemy, czy rzecz się dzieje w świecie ldzi, czy wśród kwiatów, a mże wadów" - relacjnwał Kścikiewicz, ddając: Miejmy nadzieję, że widzwie zaważą i dcenią ten piękny i ważny w repertarze wrcławskieg balet spektakl''. Blair czarwali pdczas premiery w 1960 r., wieńcząc skrplatną pracę Ashtna i Jhna Lanchbery'eg, który pdjął mzyczne wyzwanie. Obaj przeszkali wszystkie dstępne archiwa, dtarli d ntatek na marginesach, przestdiwali liczne źródła, słchali relacji i rad (m.in. Tamary Karsawiny), by stwrzyć dzieł mżliwie dsknałe. Własną partytrę parł Lanchbery na mzyce Herlda, a twrząc librett, sir Ashtn psłżył się najefektwniejszymi pmysłami pprzedników. Dzięki niem mżemy glądać pas de dex, na które nalegała Elssler, czy wspaniałą mimiczną scenę marzeń Lise (atrstwa Petipy). Dziś pnad 20 zespłów baletwych na świecie ma w swim repertarze wersję Fredericka Ashtna-Jhna Lanchbery'eg. Wizja Girgia Madii Wersja przygtwana przez Girgia Madię wyrasta z prpzycji Ashtna i Lanchbery'eg, zwłaszcza jeśli idzie dbór mzyki. Ferdinand Herld widnieje zatem na afisz jak kmpzytr. Chregraf nie zrezygnwał z najatrakcyjniejszych klasycznych scen stwrznych w przeszłści. Staram się pzstać wiernym tradycji teg balet. Pblicznść pwinna zbaczyć wszystk, dzięki czem Córka źle strzeżna stała się baletwą legendą - zapwiada Madia, kiedyś znakmity slista w zespłach Marice'a Bejarta i w Stanach Zjedncznych. - Chciałem, aby w spektakl dał się dczć wiejski klimat, Grąc e pr z yj ę cie we Wrcław i W pwjennej histrii Opery Wrcławskiej znajdjemy zaledwie jedną inscenizację Córki źle strzeżnej, która pdczas premiery, 14 września 1991 r., sptkała się z grącym przyjęciem wrcławian" (jak pisał recenzent Gazety Rbtniczej"). Li se tańczyły zamiennie Maria Kijak i Izabela Kc, Clasem byli Jarsław Jrasz i Waldemar Staszewski, a rlę Pani Simne (jak zapisan w prgramie) krewały Maria Daniewska raz Krystyna Ksarewicz. W pstać Alaina wcielali się Paweł i Pitr Oleksiakwie, d dziś sliści ttejszeg balet. Chregrafka i reżyserka przedstawienia Barbara Kasprwicz krzystała z partytry Lanchbery'eg. Kasprwicz mieszkała jż wtedy d lat w Barcelnie, dkąd wyjechała p danej krajwej karierze tancerki, pedagżki, kierwniczki baletów m.in. w Bytmi i Pznani. D Wrcławia przywizła trójkę hiszpańskich artystów, którzy stwrzyli scengrafię. Krytycy pisali perfekcyjnym zgrani tańca z mzyką" (Andrzej Kretwicz w Gazecie Dlnśląskiej"), czystści i finezj i", płączeni braz życia wieśniaków płdniwej Francji w wiek XVIII z metafrycznścią (Kazimierz Kścikiewicz w Słwie lecz aby miał również czyst nwczesny wyraz. Pprsiłem prjektantkę kstimów, Małgrzatę Słniwską, płączenie plskieg flklr ze stylem Armanieg. jednym z najisttniejszych elementów w inscenizwani klasyki balet jest jej dstswanie d nwej widwni i nwych czasów". Madia nie byłby jednak sbą, gdyby tylk dwzrwał kłady, zachwane w baletwej literatrze. Własna artystyczna wizja, pragnienie indywidalnści wyznaczyły drgę jeg błysktliwej kariery. Wcześnie zakńczył występy, zaledwie w wiek 32 lat. Miałem plan, by nie zestarzeć się na scenie, więc zdecydwałem, że mszę dejść w szczycie fizycznych mżliwści. Lepiej być młdym chregrafem niż starym tancerzem. Pza tym zawsze ważałem się za człwieka teatr, nie jedynie tańca. Ptrzebję różnrdnych śrdków, by wyrazić swją kreatywnść. Tancerzm rzadk zdarzają się prawdziwie twórcze chwile, wszystk zależy d chregrafa - wyznaje Madia, który pracje także jak pedagg raz reżyser w teatrze i w perze. - Nwe wyzwania są mtrem mjeg zawdweg życia". Madia zdradza, że inspirje g mzyka, jej współistnienie z fizyczną ekspresją tancerzy i dynamiką scengrafii. Celem jest spektakl wyjątkwy, ddziałjący na zmysły widzów, pzstawiający niezatarty ślad.

7

8 CÓ RKA Ź LE STR Z E ŻO N A! l HLLE Al GARD(E FERDI NAND HEROLD BALET WSZ ĘD Z IE LUBIANY I THE BALLET LOVED EVERYWHERE THE BALLET LOVED EVERYWH ERE Internatinal career La Filie mal gardee (The Wayward Daghter) might as well be called "Hide-and-Seek" as the cple f prtagnists repeatedly try t gai n a brief mment jst fr themselves Hwever, the g1rl's mther, wh has d ifferent plan, lways trns p n their v ay lhe happy ending is as certain as 1n the rmantic cmedy, a fashi nable mvie genre Althgh the stry seems light, fn ny and charmmg, the ballet element are sally extrernely ditliclt t dance and req1re virts craft frm the mst gifted dancers Revltinary rigins The librett \' as created y Jean Daberval, an tstanding dancer at the Academ1e Ryale de Ms1qe (la ter rena med in t the Paris Opera), between a ballet master in Brdeax. The mspiratin carne frm the painting by Pierre-Antine Badin depicting a mther sclding her daghter fr a date w1th the man v1s1ble in the backgrnd. Daberval sed mre than fi fty shrt French airs (athrship nw nknwn) and presented The Ballet f Straw (initial title) n 1 Jly The ma1n rles were danced by the chreg apher's wife Marie-Madeleine Crespe (Lise) an Egene Hs (Clas), wh made La F1/le mal gardee f r the Paris O pera in 1803 and later became a ballet master at la M nna1e. A frgtten dancer Franc 1s le R1che played the rle f Wid Simne (Li e's mther) lanching the tradit1n f men being cast in this part (the practice has preserved till tday). The sccess was hge, espec1ally as fr the first time n the ballet stage the dience cl watch rdinary eple instead f gds r heres. Daberval's vre bvi sly had t ccpy a page in histry, almst as 1mprtant as the strrrnng f the Bast1lle, which happened nly tw weeks after the premier. In 1993, Ballet d Rhin in Mlhse presented a spectacle based n the riginal vers1n, revived accrding t the descriptin fnd 1n Stckh lm "' Tw years after the first night in Brdeallx the ballet arsed admiratin in Lndn where the farns Charles D1delt, Daberval's stdent and a teacher f many R ss1an dancers, appeared as Clas Hwever, the members f the rchestra at the K ng's Panthen lheatre wer e reserved abt the scre that sn became sbject t change. Didelt tk La Fr/le mal gardee t Saint Petersbrg w1th msic cmpsed by an ltahan Cattenn Cavs and in 1828 anther Daberval's stdent Jean-Pierre Amer encraged Ferdinand Herld t write a new scre. The cmpser did nt hesitate t se the riginal ntes cmbining them with his wn and als ' ith the snds taken frm Rssini's r Martmi's peras Paline M ntess, the premiere dansese at the Paris Op ra, was Amer's Li e. Few years later th Parisians had the pprtnity t see Fanny Elssler as Lise. The prminent Astnan added t the ballet a legendary pas de dex that was danced t her favnte excerpt frm Dnizetti's L'elisir d 'amre. In 1864 the ad ience at the Kónigliches O pern has 1n Berlin heard anther scre cre ted by Peter Ld wig Hertel cmmissined by Pal Taglrni, the head f mst inoential and talentecl b allet fa mdy V1rg1n1a Zcch1 \ as the star in Taghni's prdctin and th rgh Zcchi, 1nvited t perfrm with the Imperial Ballet, thi s versin fnd 1ts place in Rssia. Adapted by Lev lvanv and Maris Petipa La F1/le mal gardee, the ldest f the existing ballet s, wn the hearts f dance lvers all arnd the wrld as r vived by Alexander Grsky and Brnislava Niji nska One f the mst ntable L1ses was An na Pavlva. The latest ct The eminent Ryal Ballet's directr Sir Frederick Ashtn became the athr f the last breakthrgh in the histry f La Fi/le mal gardee s far. Nadia Nenna and David Blair were enchanting the adience dring he premiere in 1960, crwning the meticls wrk f Ashtn and Jhn Lanchbery wh tk p the challenge f msical arrangement

9 CÓ RK A ŹLE ST R ZE ŻO N A J L1\ FI LLE MAL GARDtE FERDINAND HtROLD BALET W S Z ĘDZIE LUBIANY I THE BALLET LOVEO EVERYWHERE Bth artists searched all accessible rch1ves, stdi d nmers srces, read ntes n margms, listened t the accnts f witnesses and perfrmers (Tama ra Karsavina's fr exam ple) in rder t create a pssibly perfec wrk f ballet art Lanchbery based his wn scre n the Herld's m sic while Ashtn sed the mst striking ideas f the predecessrs drawing p the librett and chregraphy. Thanks t him we can admire the El ssler's pas d x r the wn erfl mime scene f Lise's dr am (Petipa's cncept). Tday ver 20 crps de ballets in the wrld have Ashtn's vers1n in the ir repertry Warm receptin in Wrcław In the pst-war histry f the Wrcław Opera, we fin d nly ne staging f La Filie mal gardee wh1ch n 14 September 1991, the d y f 1ts premiere, "met with warrn recept1n" (as a reviewer wr e in "Gazeta Rbtnicza"). M ana Kijak nd Izabela Kc were alternative Lises, J ar sław Jrasz and Waldemar Staszewski dance Clas while the rle f W 1dw Simne belnged t Maria Daniewska and Krystyna Ksarewicz. lnteres tingly, Pawe ł and Pitr O leksiak, wh played Alai n, are stili the slists f the Wr cław ensemble. Barba ra Kasprwicz, the chr grapher and directr f that sp etacie, sed La chbery's scre. Kasprwicz, a frmer dancer, teacher and ballet mistress 111 Bytm and P zn a ń, carne here frm Barcelna where she had been living and wrking fr years. She inv 1ted three Spanish art1sts t design the set The cnt1cs wrte abt the "perfect timing'' (And rzej Kretwicz in "Gazeta D lnślą s k a "), "prity and fi nesse;' an image f life in the French cntrys1de in the eighteen h cen ry cmbined with a metaphr (Kazimierz K ś cikiew ic z in ' Słw Plskie") "We are nt sre whether the stry takes place in the hman cmmnity r perhaps in the wrld f Flwers Girgi Madia's way Girgi M adia's versin f the bal let has its rts in the scre by Ferdinand Herld in the arrangement by Jhn Lanchbery. The chregrapher ha5 kept all the classic highlights develped in he histry f staging the title. "I try t be faith fl t the cltre f th is piece The adience cannt mi ss he inpt f different artists wh made it a leg nd;' declar s Madia. "I wan ted t have a cntryside feeling n stage bt a very clean and mdern lk," adds the ltalian, "I asked the c stme designer t cmbine the traditin f Plish flklre with Armani style. One f the crcial elements in restagi ng a classic title is pd at1 ng it f r the adience wh deserves a mdern tch f mdern times they live in:' adia wld nt be himself if he nly mirrre d the riginal mvemen ts that has preserved in ntatins and ballet literatre His in divid al v1s1n seems evident JUSt as his artistic path. He ended the sccessfl career at the age f 32 being stili the tp "I h d a cnc pt f never becming an lder dancer, s I decided t leave at the highest mment f my physical ab1hties lt is better t b e a yng chregrapher than an ld d ancer. And I have always thght f niyself as a man f theatre in general I need t find different means t manifest my creat1vity. A dancer seidm has pprtnity t p resent his creative pwer, everything depends n the chregrapher;' says M adia wh wrks nt nly as a ballet chregrapher and te cher bt al s as a theatre and pera directr: "Taking p different challenges in varis genr s f el s my prfessin al life," M ad ia cl a1ms that he draws insp1ratin mainly frm msic and 1ts f sin with the physical expressin f the p rfrmers and the dynamie qalities f the set staging His gal is t create smething extrardinary which evkes a real and sensal expenence within the spect trs. r insects;' K ści k i ewi c z hesitated. He als hped the adience wld "ntice and appreciate that beatifl prdct1n, highly im prtant t the ballet 1n Wrcł a w."

10 ( Próby I Rehearsals Girgi Madia z zespłem I Girgi Mad:a w1th crps de ballet

11 CÓRKA ŹLE STRZEŻONA I LA FILLE MAL GARDtE FERDINAND HEROLD STRESZCZENIE LIBRETTA I SUMM l\ry OF THE LIBRETTO STRESZC ZENIE LIB RETTA SUMMARY OF THE LIBRETTO GRZEGORZ (HOJNOWSKI AKTi Piękna wiejska dziewczyna Lise di krwę w grdzie.jej matka, Wdwa Simne, wypatrje przez kn, kntrljąc pracę córki. W rzeczywistści stara się mieć Lise cały czas na k, aby trzymać ją z daleka d Clasa, bgieg chłpca, w którym córka jest zakchana. Clas nadchdzi z grpą przyjaciół, lecz Simne przepędza intrzów z gspdarstwa. Jednak Clas niepstrzeżenie zstaje, tańcząc z kchaną, kiedy matka nie widzi. Wracają też przyjaciele, przyłączając się d zabawy. W grdzie pjawia się dwóch mężczyzn. T bgaty Thmas ze swim synem Alainem. Thmas i Simne planją swich dzieci. małżeństw Trwają żniwa, więc wszyscy wybierają się w ple. P pracy dbywa się piknik. Wśród tańczących jest nawet srwa zwykle Wdwa Simne. Dpier brza zmsza biesiadników d pwrt. AKTll Lise i Simne wracają d dm. Zdejmją mkre brania, Lise zaczyna tańczyć, aby się rzgrzać. Matka zasypia, d Lise przychdzi Clas. Sptkanie nie trwa dłg, słychać bwiem pkanie d drzwi. Rbtnicy przynieśli zebrane w pl zbże. Przebdzna Simne twiera i płaci im za wyknaną pracę. Pdczas tańca radści Claswi daje się kryć w dm. Kiedy rbtnicy wychdzą, matka zamyka córkę w pkj na klcz. Dziewczyna wybraża sbie swją przyszłść, chce mieć męża i grmadkę dzieci. Nie wie, że bserwje ją Clas, który w pewnym mmencie wychdzi z krycia. Zjawia się także Simne, więc chłpak znów msi się schwać. Pkój pnwnie zstaje zamknięty d zewnątrz. Z klejną wizytą przychdzą Thmas i Alain w twarzystwie ntarisza, który ma spisać kntrakt małżeński. Na r.:zystść przybywają również znajmi. Wdwa Simne pleca Alainwi, by przyprwadził Lise. Gdy ten twiera drzwi, widzi Lise i Clasa w człym ścisk. Ntarisz drze dkment, a Alain zacz}ia grać na flecie, c wprawia wszystkich w radsny, taneczny nastrój. ACTI Lise, a beatifl yng wman, mil ks a cw while her mther, Widw Simne, is lking t f the windw She is cnstantly trymg t keep her da ghter away frm Clas, a pr yng man with whm Lise is in lve Clas cmes with a grp f friends, bt Simne sends them t. Hwever, Clas stays and dances with Lise hiding frm the mther's eyes. The friends JOin the play nt il the mther retrns. New peple appear m the garden: a rich cntryman Thmas and his sn Alain. Thmas and Simne arrange the marriage f their children The villagers g t wrk in the field and have a pienie They celebrate the harvest arnd a mayple. Even W1dw Simne agrees t dance, bt eventally the strm pshes the fa rm ers t f the fiel d ACTll Lise and Simne cme back hme t change the wet clthes T get warmer Lise sta rts t dance. The mther fal ls asleep Clas appears t meet the girl, bt th eir date 1s shrt The wrke rs knck at the dr Simne pens and pays f r the hay they have brght Dring th e dance f JOY Cl as manages t h1de mside the hse The peple leave and the mther lcks Lise alne in the hse The girl daydreams abt her ftre life with a hsband and children nt knmv1 ng that Clas bserves her frm cncealme nt He pps p right befre Simne retrns. The sitat1n makes h1m g back mt hiding 1n Lise's rm The mther lcks Lise als in the rm t prevent her resistance as Th mas, Alain and a ntary cme t sign the marriage cntract The villagers tm p t celebrate Widw Simne tells Alain t fe tch Lise. He pem the rm t discver Lise and Clas m a fnd embrace The ntary tea rs the cntr act p and Ala in plays the fl te inspiring everybdy t dance

12 CÓRKA ŹLE STRZEŻONA I LA HLLE MAL GARDtE FERDINAND HEROLD REALIZATORZY I PROD UCERS \ I GIORGIO M A DIA Inscenizacja i chregrafia Stage d1rect1n & chregrap hy BOŻ E NA KLIMCZAK Kierwnik balet Ballet master NADIA PRIK KEL Asystent chregrafa Asslstant l the chregrapher V'I... CLI :::J -... Q.._ KINSUN CHA N Dekracje, plakat Set design, pster AŁŁA ABESADZE Asystent Balet Opery Wrcławskiej The Wrcław O pera Ballet ass1stant PIOTR OLEKSIAK Asystent Balet Opery Wrcławskiej The Wrcław Opera Ballet ass1st<mt MA!::'iORZATA SŁONIOWSKA Ksti'my Cstme design ŁU K AS Z RÓ ŻEWICZ Reżyseria świateł L1ghting design

13 CÓRKA ŻLE STRZEŻONA I LA FILLE MAL GARDl:E FERDINAND HEROLD >- I "'-<( er'. er'. I LU (j z f- LU er'. Cl LU f's L/) ~ _ <( er'. er'. I LU <( <( N z LU V> z REALIZATORZY f PRODUCERS GIORGIO MADIA Urdzny we włskim r'vied rlanre, wykształcenie taneczne zdbył Brn in Milan (ltaly), G1rg10 Madia rece ived his prfessinal eclcat1n as a dancer at the ballet sch l w szkle baletwej La Scala dr Milan, d której dłączył w 1984 r. f La Scala di iv\ ilan, the cmpany f whrch he J01ned in In 1985 i'v\a ri ce Be1art tk hrm W 1985 r. Marice Bejart przyją ł g Jak slistę swjeg Balet XX V/rek, a następnie Bewt Ball et Lasanne. \XI pszkiwani dśw i adczen i a w dziedzrnr e balet klasyczneg, w 1988 r. artysta p r zeprwadził się d USA, gdzie dłączył Jak slista d zespł Pennsylvanra Bal let, a następnie Mi lwakee Ballet \XI tym czasie tańczył chregrafie G. Balanch rne'a, R. Taylra, W Frsythe'a, M. Cnninghama, R. Tannera r innych. Twarzyszył Rdlfwi Nriejewwi w jeg pżegnalnym trnee Nreyev & Friends, pdczas któreg wyknał razem z nrm dwa dety W latach tańczył Jak slista San Francisc Ballet, Jak pierwszy tancerz Pennsylvan ia Ballet ( ), Aterbal lett we włskim Reggi Emilia ( ) raz Balet Teatr Operweg w Zrych ( ) Działa l nść kierwnika i naczyciela balet rzpczął w Ballett di Tscana, gdz re pracwał d 2000 r., kiedy zstał zaangażwany przez Berl inbal lett przy Krrnsche Oper Berli n raz Balet Bazylejski w Szwa1carii. \XI 2001 r. bjął stanwisk dyrektra artystyczneg balet Teatr Wie lkieg w Łdzi, w latach pełnił zaś tę samą fnkcję w wiedeńskiej Vlksper Od 2005 r. G1rg10 Mad1a pracje Jak niezalezny rezyser i chregraf Swią karierę chregraficzną rzpczął w 1995 r w Balecie Teatr Operweg w Zrych. Pza pracą dla Festiwa l Mórbrsch (któreg d 2002 r. był naczelnym chregrafem) za c zął twrzyć wkrótce pełnmetrazwe chregrafie, tak re Jak Kann denn Liebe Snde sein? (2002) dla Ba let Bazylejskieg czy Nd (2004) 1Ahce (2005) dla w1ede1\skiej \/l ks per Jeg k lejne prdkqe, Sp19ca królewna (2006) 1Kpciszek (2007, d mzyki Giacch ina Rss inieg) dla Teatr \X/ie lkreg w Łdz i, a rak ze pierwsza wyrezyserwana przez nieg pera, Opwieści Hffmana Jacq es'a Offenbacha, zdbyły nagrdy Złtej Maski" dla naj lepszych prdkcji rk. W latach 2005, 2008, 2009 i 201 O artyśc i e p wierzan twrzenie chregrafii na ceremnię twarcia znaneg na całym św i e c i e Bal Opery \X/1edeńsk r ej Pz a baletem 1ta ń cem był craz częściej angazwany pk rezyser \XI 2006 r 1,vy rezyserwał peretkę Franza Leh ara Cid1tta dla Festiwal Mrbrsch, ajeg rns cenr zacja ms ical Fatsa Wal lera Am 't M1sbehavin'stanwrła frekwencyjny rekrd w histrii Wiedeńskiej Opery Kameralnej Ta sama instytcja pwi erzyła m w 2008 r. rezyse r ię dwóch barkwych per Jean-Philif)pe'a Ram ea La C1rlande I Zeph1re D klejnych waznych prdkcji n al eżą peretka Saisn m Salzbrg (2008, Teatr w Baden), Cala Nwrczna (201 O, Teatr Wie lki w Łdz i ), pery Le pavre matelt I Vens in Africa Darisa 1virlhada i Gerga Anthe ila (2011, Wiedeńska Opera Kameralna) raz Skrzypek na dach Jerry' eg B cka (2012, Staatstheater Cttbs) \X/ bgatym drbk naj nwszych realizacji bal etwych artysty znaj dją się spektakle nwatrska rnterpretacjci Al1cp w krainie czarów (2007, Staatsb allett Berlin Vlad imira Malakhva), Czarnksięzmk z Krainy OZ d m zyki Dymitra Szstakwicza (2011), Dmdek d rzechów (2008) 1 jezir la będz1e (2009) Pitra Czaj kwskieg, ba dla ~atr v/ie lkr eg w Łdz i, Rme I Jlia d mzyki Czajkwskieg (2009, Ballett dr iv\i lan), Chpin imaginaire (2009, Staatstheater Cttbs), Kpciszek (2010, Opera Krakwska; 201 1, Ballett cli Mi lan) raz krnedra taneczna Harleqm (201 1, Staatstheater Cttbs) n as a member and a s lrst dan cer f his Bal let d XXieme srecle and later the Be1art Ballet Lasanne. T garn mre experrence in the field f classical ballet, the artist settled 111 the USA rn 1988, where he JOlllecl the Pennsylvania Ballet and the Milwakee Ballet as a slrst dancer. Dr111g thrs trme he danced chregraphres by G. Balanchine, R. Tay lr, W Frsythe, i'vl. Cn nrngham, R. Tanner and many mre. He was engaged by Rdlf Nreyev t take part 111 his three-year wrldw rde farewell tr Nreyev & Fnends t perfrm tw dets wrth him. Than he danced at the San Fran cisc Ballet (as a slrst dancer, ), the Pennsylvania Ba ll et (as a princrpal dancer, ), the Aterballett Reggi Emilia (as a principal dancer, ) and the Zrich Ballet (as a prrnc1pal dancer, ) He started t wrk as a ballet master and teacher with the Ba llett dr Tscana, where he was ntil 2000, when he was engaged by the Berl111Ball ett at the K mrsche Oper Berl111 and as a first bai Iet master at the Base I Ballet In 2001 he was appinted ballet drrectr at the Gra nd Theatre rn Łódź and frm 2003 t 2005, 111 the same ps itin, at the \/1enna V lksper Srnce 2005 Girgi r'v\adia has been free lancing as stage directr and chregrapher His art1st1c develpment as chregrapher started in 1995 at the Zrrch Ballet Apart frrn hrs wrk fr the iv\cirbisch Festival n the Lake (Operetta pen arr) - where srnce 2002 he has been the chief chregraphe r he sn created fll-evenrng chregraph1es, amng them Kann denn Liebe Snde seinl (2002) fr the Basel Ba ll et, r Nd (2004) and Alice (2005) fr the \/ienna \/lksper. His Sleeping Beaty (2006), Cmderella (2007, ms ic by Gracchrn Rssini) and hrs first pera d1rect1n, Jacqes Offenbach's The Tales f Hffmann, al l fr the Grand Thearre in Łódź, were awarded the "Glden Mask" as the best prdctins In 2005, 2008, 2009 and 201 O he was entrsted wrth the chregraphy fr the pening ceremny f the fams Vrenna Opera Bali. Besid e the fie ld f dance he was engaged as a stage directr he drrected Franz Lehar's peretta Ciditta fr the Seefestsprele Mrbisch (2006) and als in 2006 his staging f the Fats \X/al ler's msical Ain't ivl1sbehav1n' set a recrd fr the highest attendance rn the histry f the Vrenna Chamber Opera Since tha t trme the lrst f his wrks is cnstantly grwrng. Amng his stage d1rect1ns are tw barqe peras by Jean-Philippe Ramea La Cwlande I Zephire (2008, the \/ienna Chamber Opera), the peretta Saisn in Salzbrg (2008, the Baden State Theatre), The New Year's Cala (201 O, the Grand Theatre in Łódź), tw shrt peras Le pavre matelt I Vens 1n Africa by Daris Milhad and Gerge Anthe il (2011, the \/1enna Cham ber Opera), and Jerry Bck's Fiddler n the Rf (2012, the Cttbs State Theatre) In the fie ld f ballet and dance he staged a new versrn f Alices Wnder/and (2007, Staatsba llett Berlin) and, t repeat thrs tstand rng sccess, OZ - The Wnclerfl Wizard wrth the msic by Dmitry Shstakvich (2011) He created Peter Tcharkvsky's The Ntcracker (2008) and Swa n Lake (2009, bth fr the Grand Theatre in Łódż), Rme and jliet (2009, Ballett di Milan, als with the msic by Tcha rkvsky), Chpin imag1na1re (2009, the Cttbs State Theatre), C1nderella (2010, the Kraków Opera and 2011, Ballett di lv\i lan), and the dance cmedy Harleqin (2011, the Cttbs State Th eatre)

14 CÓRKA Ź LE S TRZEŻONA I LA FILLE MAL GARDf E FER DI NAND Hf RO LD REALIZATO RZY I PRODUCERS KI NSUN CHAN Urdzny w Vancver w Kanadzie artysta za1m1e się wielma dziedzinami sztki, kreślając je mianem Kaleidesign. W kręg jeg zaintereswar1 zna1dją s i ę m.in. chregrafia, film i pr1ektwanie Obszary te traktje zarówn 1ak drębne frmy artystyczneg przekaz Jak 1 1eg elementy składwe, które ł ączy ze sb ą w rzmaitych knfigraqach Stdi wa ł sztkę, pr1ektwanie graficzne i taniec, częsz cza 1 ąc d: Virginia lntermnl Cllege, Uniwersytet Stan G rgia, Uniwersytet Lisville, Sz k ły Balet w Atlancie raz Akademii Balet w Pensylwani i. Prfes1nalną karierę bal etwą rz p czął w USA, wy stęp19c w Li sv ille Ballet, Ballet Sth (pd kiernkiem Snii Arvej) raz Cincinnati Ballet. Był finalistą 1v1iędzynardweg Knk rs Baletweg w Warnie. Wkrótce artysta przeniósł si ę d Erpy, zyskawszy angaże w Balecie Teatr Operweg w Zrych raz Balecie Teatr Bazylejskieg. Tańczył w tym kresie chregrafie J Kyliana, W Frsythe'a, N. Dat, H. Sperlieg, H. Van Manena, R. Wherlcka, G. Balanch1ne'a i innych. Równlegle wbec kariery tanecznej Kinsn Chan rzw ijał takze sw1e m1e1ętnśc 1, dtycz ą ce sztk wizalnych 1 pr1ektwania Zaczął pdejmwać wspó ł pracę w zakresie twrzenia prjektów scenicznych z klejnymi zes łami i instytqami tanecznymi Jeg prace wystawiane były w galeriach w USA i Szwa1carii. Rk 2000 stał się mmentem, w którym artysta zaczął ł ączyć pracę chregrafa i pr1ektanta raz stwrzył swją pierwszą chregrafię, d spektakl Abve Crnd dla Balet Teatr Operweg w Zrych. Wkrótce zstał zaprszny d czestn ictwa w prest i żwych Szwa1carsk1ch M i ęd zynardwyc h Warsztatach Chregrafii (Swiss Internatinal Wrkshp in Chregraphy), przyjął takze prpzyq ę Reida Andersna, który pwierzył m pracwanie chregrafii d Nverre Scie ty dla Balet Sztttgardzkieg. W 2001 r. Kinsn Chan stwrzył prjekt scengrafii d spektakl Cwseppe Girgi 1\i\adii w Łdzi. Rzpczęe współpracy z Baletem Teatr Bazylejskieg w 2002 r. twrzy ł przed artystą mzliwść twrzenia klejnych chregrafii i prjektów scengraficznych, które sptkały si ę z znaniem krytyków (spektakle Ultra Lnge, Spt, \X/ithm thefade, Ca me Shw). Kin s n Chan jest także twórcą chregrafii dla licznych prdkqi perwych Opery Zryskiej, w tym Chwańszczyzny, Wesłych Kmszek z Windsr, Damy Pikwej i Arabe/li, przy których współp racvvał z takimi reżyse rami, jak Jens-Daniel Herzg, Michael Strrninger czy Getz Friedrich. W 2007 r. zapr1ektwał w n ętrze dla restaracji Lft677 w Hefei (Chiny) W 2005 r. dkry ł film Jak nwy spsób przekaz, twrz ą c ser i ę krótkich pr1ekc1i taric: Bench (zakwalifikwana na Internatinal Festival f Cińema and Technlgy w 2008 r. i WestFest Dance Festival w Nwym Jrk w r. ), Blebx (zakwalifikwana na WestFest Dance Festival w Nwym Jrk) raz EAT (zakwalifikwana na Jmping Frames Dance Vide Festival 2008 w Hng Kng i Act Festival 2008 w Hiszpanii). Kinsn Chan trzymał w statnim czasie zaprszenie d prdkqi spektakli Shakers dla Teatr Tyrlski eg w astriac ki m Innsbrck i Bmg, Ba 1g, Bm d la Lzerner Theater w Szwa1ca ri i W najbliższych planach artysty znajdje się równiez praca nad nwymi prjektami dla Hng Kng Ballet i Balet Opery Nardwej w Hanwerze. Obecnie mieszka w Zrych. Brn 111 Vancver, Canada, Kinsn wrks in a ra ge f artistic di sc ip ł 1 nes, wh1ch he ca lls Kaleidesign. His interests are in chregraphy, film and d esign, as its singlar frm r thrgh their cmbinat1ns. He stdied Art, Graph1c Design an Da nce, atten ing Virginia lntermnt Cllege, Gergia State Univers1ty, Univers1ty r Lisville, Atlanta Schl f Ballet and Pen nsylvania Academy f Ball et. He b egan a prfessinal ballet career in USA, perfrming with the Lisville Ballet, Ballet Sth (nder Dame Snia Arva) and Cincinnati Ballet. He was a finalist at the V rn a Internatinal Ballet Cmpet1tin. Kinsn later carne t Erpe where he was invited t j 111 the Zrich Ballet a nd Basel Ballet. He has danced a diverse repertire frm renwn chregraphers sch as J Kylian, W. Frsyth e, N. Dat, H. Sp erli, H. Van Manen, R. Wherld and G. Balanchine. Dring his dance career, Kinsn cnt111ed his art1stic skdls in visal arts and design He des1gned fr varis dance cmpanies and rganizatins. His wrk has als been exhibited in gall enes in USA and Switzerland was the pint where K1nsn b egan t cmb ine his wrk as a chregrapher and designer as he made hi s first chreg1 phy Abve Crnd at the Z rich Ballet. He was then chse n t attend the Sw1ss Internatin al Wrkshp 111 Chregraphy (S IWIC) and was als 111v1ted by Reid A ndersn t chregraph fr the Nverre Scie ty at the Stttgart Ballet. In 2001 K1nsn created the stage design fr Gi rgi Madia's Giseppe in Łódź, Pland. After joining the Base! Ballet 1n 2002, Kinsn had the pprtnity t frther chregraph and d sign new wrks which rece1ved critical acclaim sch as Ultra Lnge, Spt, Within the Fade an Came Shw. Kinsn has als chregraphed fr a nmber f p era prdctins at the Zrich O pera Hse, Khvanshch1na, The lv1erry \.\'l/ves f Windsr, Piqe Dame, and Ar-abella wrking w ith directrs sch as Jens-Daniel Herzg, Michael Strminger and Getz Fnednch. In 2007 he designed the interir fr a new restarant, Lft677 in Hefei, China and in 2005, Kinsn Chan explred the medim f film with his shrt dance rilms Bench (selectecl fr the 2008 Internatinal Festival f Cinema and Technlgy and W est Fes t Dance Festival in N ew Yrk), Blebx (se lected fr the 2011 WestFest Dance Festival in New Yrk) and EAT (selected fr the 2008 Jmping Fra mes Dance Vide Festival in Hng Kng and 2008 Act Fes tival in Spain). He was 111vited t create new ballets and designs, Shakers fr the Tirler Lande theater in Astn and Bing, Bang, Bm fr the Lzerner Theater in Switzerland. This seasn his prjects are new crea tins fr the Hng Kng Balle t and the Han nver State Opera Ballet. Crrently Kinsn Chan lives in ZLirich. snchan.cm

15 CÓRKA ŹLE S TRZEŻONA I LA FILLE MAL GARDEE FERDINAND HEROLD REALIZATORZY PRODUCERS z l.j Vl LU LU :;;_;: ::i f- l/) > :z ::i f=: V> :..:: MAŁGORZATA SŁONIOWSKA Artysta plastyk, abslwentka wrcławskiej Akademii Sztk Pięknych, malarka, znana w kraj i za granicą prjektantka scengrafii kstimów teatralnych_ Od 1988 r_ zw i ązana z Operą Wrcławską. Brała dział w pnad st dwdziest realizacjach perwych i baletwych, dla których prjektwała kstimy i dekracje. Z kazji jbilesz dwdziestlecia współp racy artystki z Operą Wrcławską kstimy jej atrstwa wystawiane by ły na wystawie zaty tł wanej Kstimeria" we wrcławs ki m Ratsz. W 2008 i 2009 r. kstimy Małgrzaty Słniwskiej prezentwane były na VI i V II Gali Międzynardweg Knkrs Off Fashin w Kielcach Natmiast w grdni 2008 r. w Centrm Scengrafii P lskiej w Katwicach, w ramach ekspzycji W przestrzeni Uniwersm/ labiryncie śmierci - Inscenizacje plastyczne per Krzysztfa Pendereckieg" prezentwan kstimy, zaprjektwane przez artystkę d wrcławsk i ej inscenizaq1 Raj tracneg K. Pendereckieg. W zbirach Mzem ś l ąskieg w Katwicach znajdj ą s i ę kstimy atrstwa Ma łgrzaty Słniwskiej d Kantaty kawie i Kantaty chłpskiej J S_ Bacha, wystawinych w Operze W rcławs ki ej. Artystka współpracwała z licznymi scenami perwymi i teatralnymi w kraj i na świec i e, twrząc kstimy i scengrafię dla Opery Wrcławskiej (t min. d Pierścienia Nibelnga R. Wagnera, Opw1eś Hffmanna J Offenbacha, Raj tracneg K. Pendereckieg), Teatr Wielkieg w Łdzi (min_ Dn Pasqale i Impresari w pałach G. Dnizettieg), Stadttheater Grlitz (min Stdent żebrak K. Millckera, Pietrszka I. Straw iń skieg), Opery Lwwskiej (m in Straszny dwór S Mniszki), Opery Bałtyckiej w Gdańsk (m.in_ Kawaler srebrnej róży R. Strassa), Opery śląskiej w Bytmi (min Carmina Brana C Orffa), Opery na Zamk w Szczecinie (min_ tv/agia czarów M Ravela) raz Teatr Mzyczneg w Gliwicach (m_ in Hrabina tvlariza E. Kalmana). Artystka zstała dznaczna Brązwym i Srebrnym Krzyżem Zasłgi raz hnrwana Brązwym Medalem Zas łż n y Klt rze Glria Artis". lv\a ł grzata Słniwska is a visal artist and gradate f the \Vrcław Academy f Art and Design, and a painter and a designer f scengraphy and theatn cal cstmes, acknwledged at hme and abrad Since 1988 she has been linked w1th the \X/rcław Oper a_ The artist has taken part in ver ne hndred twenty pera and ballet prdctins, designing cstmes and scenery Fr the 20th anniversary f the cllabratin with the Wrcław Opera, cstmes f her creatin were displayed at an exh ibitin entitled Kstimeria at Wrcław Twn Hall. In 2008 and 2009 cstmes by the artist were presented at the 6th and 7th Gala f the Internatinal Off Fashin Cntest rn Kielce, while cstmes f her design fr the Wrcław prdctin f Parad1se Lst by K. Penderecki were presented in December 2008 at the Centre fr Plrsh Scen graphy in Katwrce, as part f the exh1b1tin "In th e space f the Universm/ labyrinth f death The artistic prdctin f the peras f Krzysztf Penderecki". Cstmes athr ed by Małgrzata Słn i wska fr The Cffee Cantata and The Peasant Cantata by J S Bach, staged at the Wrcław Opera, are t be fnd in the cllectins f the Silesian Msem in Katwice. Małgrzata Słnivvska has cllabrated with nmers pera and theatre stages at hme and abrad, creating cstmes and scengraphy fr the Wrcław Opera (a_ Der Ring des Nibelngen by R. Wagner, The Tales f Hffmann by J Offenbach and Paradise Lst by K. Penderecki), the Grand Theatre in Ł ódź (a. Dn Pasqale and L'1mpresan in angstie by G. Dnizetti), Stadttheater Grlitz (a Der Bettelstdent by K. lv\illcker and Petrchka by I. Stravinsky), the Lviv Theatre f Opera and Ballet (a The Hanted Ma nr by S Mniszk), the Baltic Opera in Gdańsk (a Der Rsenkavalier by R. Strass), the Siles 1an Opera in Bytm (a.. Carmina Brana by C Orff), the Castle Opera in Szczecin (a_ The Srcerer's Apprentice by M Ravel) and the Msic Theatre in Gliwice (a Grafin tvlariza by E_ Ka lman) The artist has been decrated with the Brnze and Silver Crss f Merit and hnred with the Brnze "Glria Artis Medal fr Service t Cltre".

16 CÓRKA ŹLE STRZEŻONA I LA FILLE MAL GARDH FERDINAND HEROLD SOLl$CI BALETU I BALLET SOLOISTS LISE THOMAS ' V) V) PAULINA WOŚ* CO LAS DAJANA KŁOS* PAWEŁ OLEKSIAK PIOTR OLEKSIAK ALAIN KOGUT I ROOSTER NOTARIUSZ I i'iotary V'l 4-J V'l V'l 4-J (]) ro... ŁUKASZ OŻGA ANATOLIY IVANOV ' TOMASZ qczkowski ' RADOSŁAW RUSIECKI* ANDRZEJ MALINOWSKI J~DRZEJ PASALSKI WDOWA SIMONE I WIDOW SIMOl\JE *Również w rli PRZYJACIÓŁ LISE I Als as FRIENDS OF L1sE **GOŚCINNIE I SPEC IAL GUEST DARIUSZ RACZYCKI** AŁŁA ABESADZE ft Tma5! Kr111 ec:1

17 CÓRKA ŹLE ST R ZEŻONA! LA fllle MAL G RDfE FERDINAND HEROLD ZHe6' BALETU I COOPSOE BAllET -1 ADAM PIĄTEK * OLEKSNJDR APANASENKO Ml COLE BANASIAK MAGDALENA LIS MARTY~lA MUSKAŁA SYLWIA PIOTROWICZ KAMILA DYKTA ANNA GANCARZ LILIYA IVANOVA ANNA SZOPA KAROLINA WOŻNIAK MARTYNA WÓJCIK V1 CL... NEDA KALEMBER ZOFIA KNETKI MAGDALENA KURILEC ' MONIKA WYRĘBSKA PETR ZAIONCHKOVSKIY *W rli PRZYJACIELA LISE \As FR.1 END OF L1 se ft. Tmasz Kmiecik

18 DYREKCJA, KIEROWNICTWO I ZESPOŁY OPERY WROCŁAWSKIEJ MANAGEMENT AND STAFF OF THE OPERA OF WROCŁAW SOLIŚCI ŚPIEWACY I SOLOISTS DYREKCJA I ZESPOŁY I MANAGEMENT AND STAF F Dyrektr naczelny i artystyczny I General and art 1sl1C c!irectr Zastępca dyrektra I Depty d1rectr Pełnmcnik dyrektra ds. finanswych - Główny Księgwy The chi f accntd nt, manc1al depart1nent Dyrygenci I Cndctrs Kierwnik mzyczny I Msrc d1rectr Scengraf! Set designer Asystenci reżysera I Ass1stant directrs Ewa Michnik Jansz Słniwski Kazimierz Zalewski Ewa Michnik Tmasz Szreder Tadesz Zathey Bassem Akiki Tmasz Szreder Małgrzata Słniwska Hanna Marasz Adam Frntczak ' Sprany I Sprans Mezzsprany I ez20-spran~ Tenry I Tenrs Barytny I Baritnes Basy I Basses Bas-barytn I Bass-bantne Matra Brzezińska I Ewa Czermak I Aleksandra Kbas Evgeniya Kznetsva I Anna Lichrwicz I Anastazja Lipert Janna Mskwicz I Iwna Handzlik I Aleksandra Makwska Ewa Vesin' I Jlanta Żmrk Barbara Bagińska I Anna Bernacka I Drta Dtkwska Katarzyna Haras I Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak I Jadwiga Pstrżna lryna Zhytynska Łkasz Gaj I Andrzej Kalinin I Niklay Drzhkin Edward Klczyk I Rafał Majzner I Aleksander Zchwicz Jacek Jaskła I Michał Kwalik I Zygmnt Kryczka Maciej Krzysztyniak I Łkasz Rsiak Wiktr Grelikw I Marek Paśk I Bartsz Urbanwicz Jansz Zawadzki I Radsław Żkwski Tmasz Rdnicki Pełnmcnik dyrektra ds. wyknywania czynnści prawnych w zakresie zwykłeg zarząd - Główny specjalista ds. prawnych Assciate c nsel Marzena Malinwska Pełnmcnik dyrektra ds. inwestycyjnych Opera d11ec1r's prxy f mvestment Kazimierz Bdzanwski ARTYŚCI GOŚCINNI I GUESTS Asystent dyrektra I Assistant t general and artistte d1rectr Specjalista ds. Pblic Relatins I Pbh Relatins manager Główny specjalista ds. marketing Mark<>t1ng m;inager Matesz Wiśniewski Marek Pieńkwski Sprany I prans Magdalena Barylak I Lada Biricv I Agnieszka Bchenek-Osiecka Maria Blgakva I Barbara Kbiak I Galina Kklina I Drta Wójcik Marta Wyłmańska I Agata Zbel Specjalista ds. marketing lntern;itinal art istic wr manager Kierwnik dział krdynacji pracy artystycznej Art1st1c pc rat1ns manager Kierwnik dział prmcji i bsłgi widzów Adience and prmt1n service manager Mi c hał Grdziński Krystyna Preis Anna Leniart Tenry I Tenrs Barytny I Bantnes Basy I Basses Rafał Bartmiński I Krzysztf Bednarek I Sergey Drbyshevsky Steven Harrisn I Zdzisław Madej I Jansz Ratajczak Marek Szymański I Adam Zdnikwski Marisz Gdlewski I Marian Kępczyński I Remigisz Łkmski Bgsław Szynalski Pitr Nwacki I Adam Palka Kierwnik dział słżby pracwniczej Persnal departmcnt manager Grażyna Li s -Galasińska Kierwnik dział płac i bezpieczeń spłe c znych Hman resrces manager Kierwnik dział k s i ę gwści Accnt1g department manage r Rzecznik praswy I Press spkeswman Inspicjenci I Depty stage managers Halina Głdek-Zadka Ewa Masłek Elżbieta Szczcka Adam Frntczak Jlian Ży c hwicz Pedagg wkalny I Vcal teacher Ewa Czermak Krepetytrzy slistów I Sl ist~ ' caches Katarzyna Pawłwic z I Yaryna Rak I Jstyna Skczek Olesya Ttva I Ivan Zhkv

19 DYREKCJA I ZESP O ŁY! ANAGE ENT AND STAFF ORKIESTRA I ORCHESTRA CHÓRI CHOIR Kncertmistrz-slista Cncert master-sl1st Kncertmistrz Cncen master Z-cy kncertmistrza Assistants cncert master I skrzypce I 1 st vrhn li skrzypce I 2nd v1lin Altówki I V1las Wilnczele I Cells Kntrabasy I Dble basses Frtepian I Klawesyn I Organy I Celesta Keybard instrments Flety I Fltes Obje I Obces Rżek angielski I English hrn Klarnety I CJ;mnelS Fagty I Basns Waltrnie I French hrns Trąbki IT r i pets Pzny I Trmbnes Tba I Tba Perksja I P rcssin Harfa I Harp Inspektr rkiestry I Orchestra 1nspectr Adam Czermak Stanisław Czermak Igr Slnenk I Tmasz Stcki Janna Bryła I Henryk Kził I Michał Krzyżsiak Anna Majewska I Mnika Pirta 1 lna Brek I Katarzyna Łzwska Jstyna Nawrat I Rafał Olszewski Estera Piec I Jstyna Piękś Anna Szczerbińska I Andrzej Tm Andrzej Jakimwicz I Marek Kamiński I Szymn Krk Elżbieta Siedlecka I Andrzej Szykła I Rmald Żarejk Barbara Żarejk Anna Dynda I Krystyna Marche! I Maciej Milaszewicz Lidia Młdawska I Jakb Myślak I Darisz Piecha Wiesław Kaczmarczyk I Darisz Kaczrwski Krzysztf Kafka i Irenesz Szykła Katarzyna Pawłwicz I Yaryna Rak I Jstyna Skczek Olesya Ttva I Ivan Zhkv Izabela Chdy I Mnika Ledwlrz I Tadesz Witek Maciej Strasiński I Urszla Szstak I Knrad Wjtwicz Mirsław Wiącek Marisz Bałdyga I Rafał Dynda I Matesz Maszyński Przemysław Plak Darisz Batr I Andrzej Kprianwicz I Kasper Lechwski Tmasz Wieczrek Andrey Kntrin I Tmasz Kbń!Jerzy Prębski Krzysztf Prskień I Adam Szybiak I Sławmir Trjanwski Sławmir Wagner I Adam Wlny Dawid Glgwski I Paweł Spychała I Mirsław Wenc Jacek Makwski I Fryderyk Mizerski Wiktr Rakwski I Grzegrz Rymarczk Grzegrz Pastszka Karl Papała I Jarsław Paszk I Zbigniew Wjciechwski Bżena T rendewicz Wi~r Rakwski Kierwnik chór I Chir mast0r Akmpaniatr chór I Cac Sprany I Sprans Alty IAlts Tenry I Ten s Basy I Basses Inspektr chór I Chir inspectr BALET I BALLET Kierwnik balet I Ballet master Pedagg balet I Teacher Akmpaniatr balet I Cach I Tancerka I 1 st dancer I Tancerz I 1 st dancer Sliści I Slists Kryfeje I Cry phees Zespół I Crps de ballet Inspektr balet I Ballet inspectr Anna Grabwska-Brys Katarzyna Maćkwska Alicja Grabwy I EwaJaskla I AgnieszkaJózefczyk Maria Kamyczek I Katarzyna Kzdrwska-Krdyjak I Kinga Krzywda Beata Marciniak-Kzłwiecka I Janna Marszałek Kinga Mazrkiewicz-Pala I Katarzyna Słwińska I Brnisława Sbierajska Katarzyna Szafarska I Małgrzata Walczyk-Cegiełkwska Małgrzata Węgrzyn-Krzy żsiak I Beata Wiszniewska Urszla Czpryńska I Beata Gąsir Jlanta Górecka I Janna Grabwska-Piekarska Mnika Ksz I Barbara Mach Jlanta Michalak-Lechwska I Ryszarda Nawdzin Sabina Szkwarek I Ewa Wadyńska-Wąsikiewicz I Anna Wjciechwska Iwan Andrnyk I Pitr Bnzler I Lesław Kijas Marcin Klarman I Przemysław Sawicki I Blesław Słwiński Wjciech Stasik I Bartsz Żłbak Sławmir Baranwski\ Mieczysław Chdaczek\ Marek Ciepły Marek Gierczak I Marcin Grzywaczewski I Jrand Eckert I BartszJachim Marek Klimczak\ Marek Kłswski \Jerzy Szlachic \Andrzej Zbrwski Katarzyna Słwińska Bżena Klimczak Ałła Abesadze Stanisław Gal Nzmi lne Sergii Oberemk Oleksandr Apanasenk I Tmasz Kęczkwski I Dajana Kłs Marta Klikwska de Nałęcz*\ Pitr Oleksiak\ Paweł Oleksiak Łkasz Ożga \ Anna Szpa \ Palina W ś \ Petr Zainchkvskiy Kamila Dykta I Anna Gancarz I Anatliy lvanv I Liliya lvanva Neda Kalember \Zfia Knetki \Magdalena Krilec \Andrzej Malinwski Adam Piątek \ Sylwia Pitrwicz \ Radsław Rsiecki \ Karlina Wźniak Martyna Wójcik I Mnika Wyrębska Nicle Banasiak \ Magdalena Lis \ Martyna Mskała Paweł Oleksiak

20 MECENAT PAfRON1\C. E KIEROWNICTWO TECHNICZNE I TECHN I CAL CREW Kierwnik techniczny Techmcal manager Kierwnik zespł pracwni dekracji i kstimów Decra ns and cstmes ateli er manag r Henryk Lidtke Zbigniew Francz DOLNY SLĄSK INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSlc.IEGO Ministerstw Kltry i Dziedzictwa Nardweg. wrclaw Kierwnik magazyn kstimów i garderbianych Strage (cstmes) and dressing rm manager Krystyna Bars Kierwnik sekcj i świetleniwej Stage hghting manager Łkasz Różewicz Kierwnik sekcji akstycznej Acsc manager Jerzy Gałek Asystent scengrafa ds. technicznych Techn1 al assistam t set designer Jan Rmanwski SPONSOR ZŁOTY! GOLDE ':i l'01 C,OR Kierwnik pracwni malarskiej Scenic pa1nt1ng manager Kierwnik pracwni krawieckiej męskiej Men's cstmes atelier manager Kierwnik pracwni krawieckiej damskiej W. m n s cstmes ateher manag r Elżbieta Kcwska Waldemar Krawczyk Elżbieta Chmielewska LEXUM EUROPEJSKIE KLINIKI OKULISTYCZNE Kierwnik pracwni perkarskiej i charakteryzatrskiej Wig.1 and make p atelier manager Grażyna Matszak SPONSORZY I SPO\ISOR S Brygadzista pracwni mdystycznej M1llinc r atelier Brygadzista pracwni szewskiej Shes atelier Maria Grzesiak Bg s ł aw Nwicki Pasb chat w\\ W. taniec.istre.pl Q Qbs lł l el" **** WROCl.AW Scandic WlłOCLAW Green Hse Reslilrilnl a. Bar Główny energetyk I Chief wer engineer Irenesz Esz PATRONAT MEDIALNY I MEDIA PATRO\IAl.E Opracwanie graficzne Graphic d esign Wydawca I P bl1shed by Redakcja I Editing Nakładem Opery Wrcławskiej Opera Wrcławska "' Małgrzata Niciarz Opera Wrcławska 2012 Aneta Głąbek Wernika Lisiecka INTERIA!!!J empik.cm 37

21 LEXUM EUROPEJSKIE KLINIKI OKULISTYCZNE MOŻESZ WIDZIEĆ. NO OCZE - OPERACJE OCZU KUP FOTEL DLA OPERY Opera Wrcławska, wzrem najsłynniejszych teatrów perwych świata takich jak Metrplitan Opera w Nwym Jrk czy Cvent Garden w Lndynie, kntynje akcję Kp ftel dla Opery". Prpnjemy Państw wykpienie ftela na widwni naszeg teatr. Każdy, kt przeznaczy na ten cel kwtę zł, wpisze się d eksklzywneg g{ona Przyjaciół Opery, mgących się pszczycić psiadaniem miejsca z tabliczką ze swim nazwiskiem lb nazwą firmy. Lista Fndatrów zstanie również mieszczna na specjalnej tablicy, wmrwanej w widcznym miejsc w bdynk Opery.

22 DWUTYGODNIK rc mz (ID ~'- ~ TA UR O N POLSKA ENERGIA

23 OPERA WROCŁJ..WSKA I UL. ŚWIDNICKA 35 I WROCŁAW TEL I TEL/ FAX WROCLAWPL WWW:OPERA. WROCLAWPL

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Otwarty Turniej Tańca BAL - Grand Prix Seniordance

Otwarty Turniej Tańca BAL - Grand Prix Seniordance Otwarty Turniej Tańca BAL - Grand Prix Seniordance Gliwice, 19.09.2015r. Organizator: Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno Sportowe "SZOK - Gliwice", Miasto Gliwice Prowadzenie: Andrzej Bieniek Muzyka: SPORT-DANCER

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Przedmiot i nr w Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Uwagi szkolnym zestawie programów J.Polski (1)

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ Aktualne Prblemy Bimechaniki, nr 1/2007 29 Marek GZIK, Dagmara TEJSZERSKA, Wjciech WOLAŃSKI, Paweł POTKOWA Katedra Mechaniki Stswanej, Plitechnika Śląska w Gliwicach MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu powołanej do 1. Daria Agnieszka Olek, zam. Wielowieś - Komisji 2. Roman Bernard Sodolski, zam. Masanów - Zastępca

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne 1 Jacek K. Puławy 2 Katarzyna G. Kraków 3 Katarzyna K. Puławy 4 Marta K. Sosnowiec 5 Zofia K. Dąbrowa Górnicza 6 Ryszard

Bardziej szczegółowo

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Milanówek Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla klas I Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników dla klas I Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy na rok szkolny 2016/2017 Wykaz podręczników dla klas I Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy na rok szkolny 2016/2017 Podręczniki dla uczniów klas I są przekazywane nieodpłatnie przez szkołę w ramach dotacji podręcznikowej.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników szkolnych dla Gimnazjum nr 4 w Sanoku. Rok szkolny 2012/2013 Klasa I Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Wykaz podręczników szkolnych dla Gimnazjum nr 4 w Sanoku. Rok szkolny 2012/2013 Klasa I Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2. 3. Wykaz podręczników szkolnych dla Gimnazjum nr 4 w Sanoku. Rok szkolny 2012/2013 Klasa I Przedmioty matematyczno-przyrodnicze Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawca Numer dopuszczenia 1. Biologia Puls

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach 1 Aneta Adwent Przewodniczący Komisji 2 Teresa Krupa Z-ca Przewodniczącego Komisji 3 Monika Witek Członek Komisji 4 Ewa Trzęsińska Członek Komisji 5 Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Protokół. z zawodów XIX Halowych Mistrzostw Wielkopolski w Łucznictwie przeprowadzonych w dniu roku w Poznaniu przy al. Reymonta 35.

Protokół. z zawodów XIX Halowych Mistrzostw Wielkopolski w Łucznictwie przeprowadzonych w dniu roku w Poznaniu przy al. Reymonta 35. Protokół z zawodów XIX Halowych Mistrzostw Wielkopolski w Łucznictwie przeprowadzonych w dniu 04.02.2012 roku w Poznaniu przy al. Reymonta 35. I. Obsada sędziowska Sędzia Główny Alicja Walkiewicz kl.p

Bardziej szczegółowo

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione M NR. PARA KLUB SENIOR I START (HOBBY) ST 1 9 Nowak Rafał - Nowak Agnieszka Studio Tańca Krystian Krzemiński - Błonie

Bardziej szczegółowo

Nowe Już w szkole 1. Szkoła na miarę. Podręcznik cz.1. Ćwiczenia cz.1. Ćwiczenia cz. 2. Matematyka cz.1. Wycinanka cz.1

Nowe Już w szkole 1. Szkoła na miarę. Podręcznik cz.1. Ćwiczenia cz.1. Ćwiczenia cz. 2. Matematyka cz.1. Wycinanka cz.1 Zespół Szkół w Przykonie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przykonie Zestaw podręczników obowiązujący od roku szkolnego 2013/2014 - etap edukacyjny wczesnoszkolna wczesnoszkolna - zajęcia komputerowe

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 25, 33-140 Lisia Góra tel. 14 67 88 723 NIP: 993-02-08-751 REGON: 001190095 www.spzaczarnie.edu.pl spzaczarnie@wp.pl Zaczarnie, 01.09.2015r.

Bardziej szczegółowo

1. Beata Grygiel-Stelina Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku. 2. Danuta Blank Wiceprezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

1. Beata Grygiel-Stelina Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku. 2. Danuta Blank Wiceprezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku SĘDZIOWIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-POŁUDNIE W GDAŃSKU 1. Beata Grygiel-Stelina Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku 2. Danuta Blank Wiceprezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku I Wydział

Bardziej szczegółowo

OFRTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU 1. SEMESTR 2014/2015

OFRTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU 1. SEMESTR 2014/2015 OFRTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU 1. SEMESTR 2014/2015 KOŁA PRZEDMIOTOWE Przedmiot Nauczyciel Klasy uczestników Przeciętna Termin Sala liczba uczestników Język angielski Martyna

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

CZAS NA SUKCES z dnia 7 czerwca 2014 roku

CZAS NA SUKCES z dnia 7 czerwca 2014 roku JURY w składzie : PROTOKÓŁ z obrad jury ŻYWIECKIEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW CZAS NA SUKCES z dnia 7 czerwca 2014 roku 1. Katarzyna Gajowniczek instruktor teatralny oraz mgr kulturoznawstwa (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo