Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation"

Transkrypt

1 Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation

2 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2. Kryteria uczestnictwa, obowiązki i wytyczne dotyczące programu AER 3. Aktualna oferta Licencjonowania Zbiorowego Academic Program Enrollment for Education Solutions Umowa School Program Academic Open 4. Narzędzie eagreement i procesowanie umowy OVS-ES

3 Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania

4 4 Podstawowe informacje na temat licencjonowania oprogramowania Co to jest licencja? 1. W ramach programu Licencjonowania Zbiorowego Microsoft można nabyć jedynie licencję na oprogramowanie. W ramach tej licencji uzyskuje się prawo do uruchamiania oprogramowania Microsoft. 2. Oprogramowanie to może być używane tylko w zakresie określonym w umowie licencyjnej. 3. Oprogramowanie Microsoft stanowi własność intelektualną Microsoft i z tego tytułu podlega stosownej ochronie. 4. Oprogramowanie Microsoft może być używane tylko zgodnie z postanowieniami: Umowy Licencyjnej dla Użytkownika Oprogramowania w przypadku licencji na produkty detaliczne oraz licencji dla producentów OEM; Prawa do Używania Produktów (PUR) są postanowieniami zawartej z Microsoft Umowy Licencjonowania Zbiorowego w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w ramach programu Licencjonowania Zbiorowego.

5 5 Podstawowe informacje na temat licencjonowania oprogramowania Sposoby dostawy oprogramowania Produkt detaliczny zakup od: sprzedawcy detalicznego odsprzedawcy Preinstalacja przez producenta OEM, czyli OEM dużego producenta komputerów mniejszego producenta systemów W ramach Umowy Licencjonowania Zbiorowego VL zakup od sprzedawcy Oprogramowanie do pobrania sprzedaż bezpośrednia

6 6 Własność intelektualna 1. Oprogramowanie to utwór chroniony prawem autorskim. 2. Prawo autorskie jest jednym z praw własności intelektualnej. 3. Prawa własności intelektualnej są chronione przez prawo krajowe oraz umowy międzynarodowe.

7 Kryteria uczestnictwa, obowiązki i wytyczne dotyczące programu AER

8 8 Jakie są wymagania dotyczące programu AER? Aby uzyskać status odsprzedawcy, należy: być uczestnikiem programu Microsoft Partner Network (MPN) zdać egzamin z wiedzy na temat Licencjonowania Zbiorowego Academic wypełnić wniosek o uczestnictwo w programie AER wyrazić zgodę na postanowienia dotyczące tego programu Muszą się Państwo zobowiązać, że w okresie obowiązywania Umowy co najmniej jeden Państwa pracownik będzie dysponował wiedzą na temat produktów Microsoft oraz programów licencjonowania w ramach programu Academic na poziomie wymaganym do zdania egzaminu online dotyczącego programu Microsoft AER. Umowa oraz autoryzacja w ramach programu AER będą ważne przez rok od daty rejestracji. Aby odnowić Umowę, należy ponownie wykonać procedurę certyfikacji.

9 Aktualna oferta Licencjonowania Zbiorowego Academic

10 10 Opcje Licencjonowania Zbiorowego Academic dla odsprzedawców AER Opcja subskrypcji Oferty w ramach programu Enrollment for Education Solutions dla szkół podstawowych, średnich i wyższych dostępne dla małych i średnich instytucji edukacyjnych w ramach umowy Open Value Subscription-Education Solutions (OVS ES) opcja dla uczniów i studentów Opcja bezterminowa Licencja Academic Open Umowa School (dla szkół podstawowych i średnich) opcja dla uczniów Uwaga: W regionie APAC odsprzedawcy AER mogą udostępniać Umowę School tylko w Korei, Wietnamie i na Sri Lance.

11 Program Enrollment for Education Solutions

12 12 Co obejmuje program EES? Nowa oferta subskrypcyjna dla szkół podstawowych, średnich i wyższych zatrudniających co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych. Oferta dostępna na całym świecie (z wyjątkiem Japonii) od 1 marca 2011 r. Łatwe przestrzeganie warunków Dostosowane rozwiązania Niższy całkowity koszt posiadania Uproszczone zarządzanie zasobami Zmniejszenie nakładu pracy administracyjnej

13 13 Do kogo jest skierowana oferta EES? Oferta Enrollment For Education Solutions jest dostępna dla wszystkich uprawnionych organizacji edukacyjnych, w tym instytucji edukacyjnych, biur administracyjnych i rad edukacyjnych.* Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego zależy od regionu. Odpowiednie kryteria i formularze dotyczące Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego można znaleźć, otwierając stronę microsoft.com/contracts, a następnie klikając opcję QEUs (Uprawnieni Użytkownicy Edukacyjni) w sekcji Common Documents (Ogólnie dostępne dokumenty). Łącze do definicji Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego znajduje się także w Postanowieniach dotyczących programu AER. Określanie organizacji klienta Organizacja można być szeroko rozumiana. Może obejmować całą instytucję, system szkół określoną placówkę szkolną lub wydział. Jeśli natomiast żaden z powyższych schematów nie ma zastosowania, organizacją może być nawet określona grupa użytkowników z danej instytucji. * Obowiązują minimalne wymagania dotyczące zamówienia.

14 14 Definicja Uprawnionej Placówki Edukacyjnej

15 15 Filary programu EES Jedna oferta dla wszystkich klientów zatrudniających co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych Klienci docelowi szkoły wyższe oraz podstawowe i średnie Coroczne ustalanie liczby coroczne ustalanie liczby pracowników (pełnoetatowych) Produkty Dodatkowe dowolna liczba licencji Licencjonowanie dla uczniów i studentów usługa pobierania oprogramowania online umożliwia efektywne wdrażanie oprogramowania, opcja dla uczniów i studentów EES to nazwa marki, ale odsprzedawcy AER udostępniają ofertę ESS w ramach umowy OVS-ES*. *Open Value Subscription Education Solutions

16 16 Korzystanie z programu EES 1. Określenie organizacji klienta Organizacja klienta może obejmować: całą Instytucję, Instytucję wraz z Podmiotami Stowarzyszonymi lub tylko określone Instytuty. Szczegółowe informacje zawiera Umowa OVS-ES. 2. Ustalenie liczby pracowników pełnoetatowych Wszyscy klienci z subskrypcją EES muszą ustalać liczbę pełnoetatowych pracowników, aby uzyskać licencje na produkty w odniesieniu do całej organizacji. Sposób ustalania liczby pracowników pełnoetatowych podano w załączniku. 3. Spełnienie kryterium zatrudnienia w Organizacji co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych Uprawnieni klienci zatrudniający co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych (brak górnego limitu pracowników) mogą skorzystać z oferty EES za pośrednictwem odsprzedawców AER. Klienci zatrudniający ponad tysiąc pracowników pełnoetatowych mogą także skorzystać z pomocy odsprzedawcy LAR. 4. Uzyskanie licencji na co najmniej jeden Produkt w ramach Platformy Desktop Produkty w ramach Platformy Desktop muszą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji. Każdy wyjątek od tej reguły wymaga Rejestracji Uprawniającej.

17 17 Ustalanie liczby pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Program EES umożliwia uzyskiwanie licencji na produkty na podstawie liczby pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych zatrudnionych w danej organizacji. Poniższy wzór pozwala ustalić liczbę pełnoetatowych pracowników w organizacji: liczba pełnoetatowych pracowników naukowodydaktycznych liczba niepełnoetatowych pracowników naukowodydaktycznych 3 liczba pełnoetatowych pracowników administracyjnych liczba niepełnoetatowych pracowników administracyjnych = łączna liczba pełnoetatowych pracowników naukowodydaktycznych i administracyjnych Na przykład jeśli zatrudniają Państwo 2 tys. pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych, 3 tys. niepełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych, 1 tys. pełnoetatowych pracowników administracyjnych oraz 1 tys. niepełnoetatowych pracowników administracyjnych, liczba pracowników pełnoetatowych jest ustalana w następujący sposób: (3000 3) (1000 2) = 4500 pracowników pełnoetatowych Uwaga: W regionie EMEA wzór na ustalanie liczby pracowników pełnoetatowych jest następujący: Pracownicy pełnoetatowi = pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni, którzy pracują pond 200 godzin rocznie.

18 18 Opcje dotyczące Produktów w ramach Platformy Desktop Produkty w ramach Platformy Desktop można licencjonować pojedynczo (Uaktualnienie systemu Windows, pakiet Office Pro Plus, pakiet Core CAL Suite lub pakiet Enterprise CAL Suite) lub w pakiecie. Pojedyncze składniki pakietu CAL Suite, które nie są Produktami w ramach Platformy Desktop, muszą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji. Można dodać pakiet Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) dla pakietu Software Assurance jako część pakietu Professional Desktop Platform Suite lub pakietu Enterprise Desktop Platform Suite. Pakiet Professional Desktop Platform Suite Pakiet Enterprise Desktop Platform Suite

19 19 Produkty Dodatkowe Nowa oferta subskrypcyjna dla szkół podstawowych, średnich i wyższych zatrudniających co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych. Program Campus and School (subskrypcja) Platforma Desktop i Produkty Dodatkowe (tylko w odniesieniu do całej instytucji) Program EES (subskrypcja) Platforma Desktop (w odniesieniu do całej instytucji) Produkty Dodatkowe (w odniesieniu do całej organizacji, całego instytutu lub w postaci pojedynczych licencji) Nowe Produkty Dodatkowe: Dziesięć nowych jednostek magazynowych dotyczących produktu Visual Studio, w tym m.in.: Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN oraz Visual Studio 2010 Premium with MSDN, Expression Studio 4 Ultimate, TechNet Plus Direct oraz TechNet Plus Single User.

20 20 W jaki sposób produkty są licencjonowane Produkty w ramach Platformy Desktop Muszą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji. Należy spełnić kryterium zamówienia początkowego dotyczące uzyskania licencji na co najmniej jeden Produkt w ramach Platformy Desktop. Uaktualnienie systemu Windows 7 Pakiet Office Pro Plus Pakiet Core CAL Suite Pakiet Enterprise CAL Suite Education Desktop z licencją Core CAL Education Desktop z licencją Enterprise CAL Produkty Dodatkowe Muszą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji (dotyczy licencji dostępowych CAL) Nie umożliwiają spełnienia kryterium zamówienia początkowego w zakresie uzyskania licencji na co najmniej jeden Produkt w ramach Platformy Desktop. Mogą być licencjonowane w dowolnej liczbie. Składniki pakietu CAL Suite (np. licencje Windows CAL, SharePoint CAL i Exchange CAL) Pozostałe produkty, w tym Serwery, Serwery Online, aplikacje biurowe itp. Niektóre Produkty Dodatkowe w opcji dla całej organizacji Visual Studio Pro Expression Studio Web Pro Visio Premium Expression Studio Ultimate SQL CAL Windows MultiPoint Server CAL Jako dodatkowa korzyść dla klientów powyższe Produkty Dodatkowe są oferowane w dwóch opcjach cenowych: w odniesieniu do całej organizacji (jednostka magazynowa ma niższą cenę), w odniesieniu do Dodatku (jednostka magazynowa ma wyższą cenę). Project Professional MapPoint RDS CAL

21 21 Program EES Opcja dla Studentów Ustalenie liczby studentów stacjonarnych w organizacji klienta Należy uwzględnić 100% studentów instytucji lub instytutu. Wygodny i opłacalny sposób uzyskiwania przez organizacje licencji na produkty przeznaczone dla studentów. Z produktów tych studenci mogą korzystać na swoich komputerach lub na należących do instytucji komputerach przypisanych tym studentom. liczba liczba studentów studentów + niestacjonarnych = stacjonarnych 3 łączna liczba studentów stacjonarnych Nowa opcja! Studenci pobierają oprogramowanie online! Usługa pobierania oprogramowania online umożliwia partnerom dostawę do studentów i wykładowców oprogramowania w postaci plików do pobrania! Wszystkie produkty dostępne w ramach Opcji dla Studentów muszą być licencjonowane w odniesieniu do 100% studentów w danej organizacji. Rejestracja obejmująca tylko studentów musi uwzględniać co najmniej 5 studentów stacjonarnych i obejmować co najmniej jeden Produkt w ramach Platformy Desktop. Usługę dostawy oprogramowania online można skonfigurować na stronie

22 22 Oferta licencjonowania EES w skrócie Obszar Program Enrollment for Education Solutions Rejestracja School Klienci docelowi Dostępny dla szkół podstawowych, średnich i wyższych Szkoły podstawowe i średnie oraz ich lokalne lub regionalne biura administracyjne Minimalne wymagania 5 pełnoetatowych pracowników (brak górnego limitu) 300 jednostek (jednostki mogą się różnić w zależności od regionu) Ustalanie liczby na potrzeby Produktów w ramach Platformy Desktop Liczba pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Liczba urządzeń w całej organizacji Okres obowiązywania 1 rok lub 3 lata 1 rok lub 3 lata Przedłużenie Opcja jednorazowego przedłużenia na 3 lata Opcja przedłużenia na 1 rok Produkty w ramach Platformy Produkty Dodatkowe Uaktualnienie systemu operacyjnego Windows, pakiet Office Pro Plus 2010, pakiet Core CAL i pakiet ECAL Suite; pojedynczo lub w pakiecie Desktop Mogą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji, całego instytutu lub w postaci pojedynczych licencji Uaktualnienie systemu operacyjnego Windows, pakiet Office Pro Plus 2010, pakiet Core CAL i pakiet ECAL Suite; pojedynczo lub w pakiecie Desktop Tylko w odniesieniu do całej instytucji Ceny Poziomy E i F dostępne w przypadku Produktów w ramach Platformy Desktop Produkty w ramach Platformy Desktop: poziom A, poziom B Umowa Umowa elektroniczna Open Value Subscription-Education Solutions (OVS-ES) Umowa Microsoft Campus & School i rejestracja School Licencjonowanie dla studentów Opcja dla Studentów Opcja dla Studentów Program Uwzględniony w umowach Dostępny jako dodatek do Rejestracji School Prawa do użytkowania w domu Korzyści z pakietu Software Assurance Organizacje mogą zapewnić wyłącznie swoim pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym ograniczone prawa do użytkowania produktów Microsoft w domu, ale bez żadnych dodatkowych opłat licencyjnych Korzyści obejmują m.in. prawa do uaktualnienia produktu oraz do zmiany produktu na jego starszą wersję, program użytkowania produktów Microsoft w domu oraz kursy elektroniczne Organizacje mogą zapewnić wyłącznie swoim pracownikom naukowodydaktycznym i administracyjnym ograniczone prawa do użytkowania produktów Microsoft w domu, ale bez żadnych dodatkowych opłat licencyjnych Korzyści obejmują m.in. prawa do uaktualnienia produktu oraz do zmiany produktu na jego starszą wersję, program użytkowania produktów Microsoft w domu oraz kursy elektroniczne

23 EES sprzedaż i marketing

24 24 Pięć głównych powodów, dla których warto subskrybować EES 1. Łatwe przestrzeganie warunków. Raz do roku wystarczy ustalić liczbę pracowników, aby mieć pewność, że ma się wszystkie potrzebne licencje na produkty. 2. Dostosowane rozwiązania Łatwe dodawanie produktów dodatkowych w ramach całej instytucji, całego instytutu lub dla pojedynczych urządzeń. 3. Uproszczone zarządzanie zasobami Posiadane oprogramowanie można z łatwością monitorować i zarządzać nim za pomocą narzędzi dostępnych w trybie online, takich jak witryna Volume Licensing Service Center (VLSC). 4. Zmniejszenie nakładu pracy administracyjnej. Licencjonowanie subskrypcyjne eliminuje konieczność monitorowania na każdym komputerze licencji na wybrane produkty w ramach platformy Desktop. 5. Niższy całkowity koszt posiadania. Maksymalne wykorzystanie wartości inwestycji dzięki dostępowi do najnowszych technologii, prawom do używania produktów Microsoft w domu, opcjom licencjonowania dla studentów, prawom do ewaluacji i korzyściom wynikającym z pakietu Software Assurance.

25 25 Szansa dla partnera EES Uproszczona sprzedaż Jeden zestaw zasad dotyczących programu (w tym dotyczących ustalania liczby pełnoetatowych pracowników lub studentów stacjonarnych) ułatwia partnerom proces sprzedaży. Jedna umowa dla szkół podstawowych, średnich i wyższych sprawia, że jest mniej umów do zarządzania. Uproszczona umowa ułatwia pracę zarówno klientom, jak i partnerom. Konkurencyjność oferty Warunki programu (np. dotyczące ustalania liczby pełnoetatowych pracowników lub studentów stacjonarnych) są bardziej korzystne dla klientów, co pozwala partnerom zwiększyć możliwości biznesowe. EES obejmuje każdy typ uprawnionego klienta edukacyjnego i przewiduje tylko jeden wzorzec umowy, dzięki czemu partnerzy mogą skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów. Pogłębienie relacji z klientami Pełna integracja programu w ofercie EES.

26 26 Materiały dotyczące oferty EES Informacje na temat licencjonowania oraz materiałów w ramach oferty EES są dostępne na stronie: https://partner.microsoft.com/global/ Omówienie dotyczące partnerów EES dla odsprzedawców AER https://partner.microsoft.com/global/ Nagrane szkolenie dla dystrybutorów i odsprzedawców AER dotyczące oferty EES https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/lms_actdetails.aspx?usermode=0&activityid= Materiały i narzędzia wspomagające sprzedaż: Dostępne na karcie Sales Resources (Materiały wspomagające sprzedaż) pod adresem: https://partner.microsoft.com/global/ Narzędzia pomocne w sprzedaży w ramach oferty EES: EES Partner Sales Playbook (Poradnik dla partnerów EES dotyczący strategii sprzedażowej) Education Solutions Customer Ready PPT (gotowa prezentacja PPT dla klientów dotycząca programu Education Solutions) Readiness Gadget (gadżet gotowości) EES Telesales Script (skrypt do telesprzedaży EES) To Customer Renewal Mail (wiadomość do klienta w sprawie odnowienia certyfikacji)

27 27 Przykładowe poziomy cenowe (ceny poglądowe nie w EURO, nie dla naszego rynku) Same Net Price Campus Price List (EES) (LAR) FAC A FAC B FAC C FAC D OVS-ES Price List (AER) Level E Level F Thresholds ,000+ 1,000-2,999 3,000-9, Windows Upgrade ,000-24,999 25, Office Pro Plus Core CAL ECAL Professional Desktop Enterprise Desktop Delta from Level A +3.78% Same as Level A Same as Level A -6.5% -14% -20%

28 Czy potrafisz wyjaśnić?

29 Umowa School

30 30 Omówienie Umowy School Dotyczy szkół podstawowych i średnich oraz ich lokalnych lub regionalnych biur administracyjnych. Klienci mogą wybrać roczny lub trzyletni okres obowiązywania rejestracji (płatność raz na rok). Gwarancja utrzymania cen przez trzy lata w przypadku wybrania umowy trzyletniej. Uzyskanie licencji na uruchamianie dowolnej wersji oprogramowania, w tym uaktualnień oraz starszych wersji oprogramowania. Sprzedaż za pośrednictwem odsprzedawców AER. Uwaga: W regionie APAC odsprzedawcy AER mogą udostępniać Umowę School tylko w Korei, Wietnamie i na Sri Lance.

31 31 Szczegółowe informacje dotyczące Umowy School Program licencjonowania subskrypcyjnego oparty na liczbie komputerów. Do wyboru produkty na komputery stacjonarne i serwery. 5% rabatu na główną platformę produktów (Office Enterprise 2007, Windows Vista Enterprise i licencja Core CAL). Program użytkowania w domu nowa korzyść z pakietu Software Assurance, dzięki której pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni uzyskują dostęp do produktów na własny użytek lub do celów służbowych. Autonomiczna opcja dla studentów. Elastyczna i skorygowana opcja wykupu. Klienci otrzymują dostosowane pakiety nośników tylko z zamówionymi przez siebie produktami. Jedna rejestracja upoważnia klienta do jednej bezpłatnej subskrypcji MSDN Academic Alliance High School.

32 Program Academic Open

33 33 Ogólne omówienie programu Academic Open Dwuletnia umowa licencyjna. Zakup licencji bezterminowych. Zamówienie początkowe obejmujące co najmniej pięć licencji. Brak wymagań w zakresie minimalnej liczby dodatkowych zamówień. Opłaty tylko za te produkty, z których się korzysta. Opcja dołączenia pakietu Software Assurance do licencji.

34 34 Ogólne omówienie programu Academic Open Nie trzeba podpisywać żadnych dokumentów klient akceptuje postanowienia, gdy po raz pierwszy uaktywnia licencję w trybie online. Sprzedaż za pośrednictwem dystrybutorów i odsprzedawców AER. Brak pakietu nośników nośniki są kupowane osobno w miarę potrzeby pobierane z witryny VLSC.

35 35 Materiały dodatkowe Comiesięczny biuletyn z przydatnymi informacjami dla odsprzedawców AER Portal Microsoft Education pod adresem Strona poświęcona edukacji (witryna Microsoft Partner Network) pod adresem https://partner.microsoft.com/global/salesmarketingsection/smindustry/indeducation.

36 Czy sobie przypominasz?

37 Narzędzie eagreements

38 38 Opis procesu przygotowania umowy Partner przygotowuje umowę w narzędziu eagreements Partner zatwierdza kształt i rodzaj umowy oraz wysyła ją do podpisu przez klienta Podpis elektroniczny przez klienta Podpis fizyczny przez klienta Aktywacja umowy przez firmę Microsoft* *Microsoft signature step is not applicable for Open Value Subscription for Education Solutions contract packages.

39 39 Materiały dodatkowe eagreements ma dwa różne interfejsy: Web Client and Smart Client. eagreements Web Client pozwala użytkownikom na: Zapraszanie użytkowników Zarządzanie informacjami o firmie Pobranie Smart Client W Celu otwarcia Web client przejdź do witryny https://eagreements.microsoft.com Nowy użytkownicy przed pobraniem Smart Client muszą wypełnić wszystkie dane wymagane do rejestracji swojej firmy. Później logowanie następuje poprzez Partner Domain Account albo WLID (Windows Live ID).

40 40 Materiały dodatkowe eagreements Smart Client służy do: Przeglądania, tworzenia i zatwierdzania paczek dokumentów/kontraktów Wyszukiwania kontraktów Wprowadzania i zarządzania informacjami o kliencie Zwróć uwagę: Do instalacji Smart Client, użytkownik musi mieć prawo administratora na swoim komputerze

41 41 Materiały dodatkowe

42 42 Materiały dodatkowe

43 43 Materiały dodatkowe

44 44 Materiały dodatkowe

45 45 Materiały dodatkowe

46 46 Materiały dodatkowe

47 47 Materiały dodatkowe

48 48 Kontakt: Michał Turlejski Microsoft Corporation Zapraszamy do współpracy

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Wersja 4.0 listopad 4, 2013 Spis treści Value Incentive Plan omówienie programu... 4 Cechy programu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo