Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation"

Transkrypt

1 Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation

2 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2. Kryteria uczestnictwa, obowiązki i wytyczne dotyczące programu AER 3. Aktualna oferta Licencjonowania Zbiorowego Academic Program Enrollment for Education Solutions Umowa School Program Academic Open 4. Narzędzie eagreement i procesowanie umowy OVS-ES

3 Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania

4 4 Podstawowe informacje na temat licencjonowania oprogramowania Co to jest licencja? 1. W ramach programu Licencjonowania Zbiorowego Microsoft można nabyć jedynie licencję na oprogramowanie. W ramach tej licencji uzyskuje się prawo do uruchamiania oprogramowania Microsoft. 2. Oprogramowanie to może być używane tylko w zakresie określonym w umowie licencyjnej. 3. Oprogramowanie Microsoft stanowi własność intelektualną Microsoft i z tego tytułu podlega stosownej ochronie. 4. Oprogramowanie Microsoft może być używane tylko zgodnie z postanowieniami: Umowy Licencyjnej dla Użytkownika Oprogramowania w przypadku licencji na produkty detaliczne oraz licencji dla producentów OEM; Prawa do Używania Produktów (PUR) są postanowieniami zawartej z Microsoft Umowy Licencjonowania Zbiorowego w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w ramach programu Licencjonowania Zbiorowego.

5 5 Podstawowe informacje na temat licencjonowania oprogramowania Sposoby dostawy oprogramowania Produkt detaliczny zakup od: sprzedawcy detalicznego odsprzedawcy Preinstalacja przez producenta OEM, czyli OEM dużego producenta komputerów mniejszego producenta systemów W ramach Umowy Licencjonowania Zbiorowego VL zakup od sprzedawcy Oprogramowanie do pobrania sprzedaż bezpośrednia

6 6 Własność intelektualna 1. Oprogramowanie to utwór chroniony prawem autorskim. 2. Prawo autorskie jest jednym z praw własności intelektualnej. 3. Prawa własności intelektualnej są chronione przez prawo krajowe oraz umowy międzynarodowe.

7 Kryteria uczestnictwa, obowiązki i wytyczne dotyczące programu AER

8 8 Jakie są wymagania dotyczące programu AER? Aby uzyskać status odsprzedawcy, należy: być uczestnikiem programu Microsoft Partner Network (MPN) zdać egzamin z wiedzy na temat Licencjonowania Zbiorowego Academic wypełnić wniosek o uczestnictwo w programie AER wyrazić zgodę na postanowienia dotyczące tego programu Muszą się Państwo zobowiązać, że w okresie obowiązywania Umowy co najmniej jeden Państwa pracownik będzie dysponował wiedzą na temat produktów Microsoft oraz programów licencjonowania w ramach programu Academic na poziomie wymaganym do zdania egzaminu online dotyczącego programu Microsoft AER. Umowa oraz autoryzacja w ramach programu AER będą ważne przez rok od daty rejestracji. Aby odnowić Umowę, należy ponownie wykonać procedurę certyfikacji.

9 Aktualna oferta Licencjonowania Zbiorowego Academic

10 10 Opcje Licencjonowania Zbiorowego Academic dla odsprzedawców AER Opcja subskrypcji Oferty w ramach programu Enrollment for Education Solutions dla szkół podstawowych, średnich i wyższych dostępne dla małych i średnich instytucji edukacyjnych w ramach umowy Open Value Subscription-Education Solutions (OVS ES) opcja dla uczniów i studentów Opcja bezterminowa Licencja Academic Open Umowa School (dla szkół podstawowych i średnich) opcja dla uczniów Uwaga: W regionie APAC odsprzedawcy AER mogą udostępniać Umowę School tylko w Korei, Wietnamie i na Sri Lance.

11 Program Enrollment for Education Solutions

12 12 Co obejmuje program EES? Nowa oferta subskrypcyjna dla szkół podstawowych, średnich i wyższych zatrudniających co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych. Oferta dostępna na całym świecie (z wyjątkiem Japonii) od 1 marca 2011 r. Łatwe przestrzeganie warunków Dostosowane rozwiązania Niższy całkowity koszt posiadania Uproszczone zarządzanie zasobami Zmniejszenie nakładu pracy administracyjnej

13 13 Do kogo jest skierowana oferta EES? Oferta Enrollment For Education Solutions jest dostępna dla wszystkich uprawnionych organizacji edukacyjnych, w tym instytucji edukacyjnych, biur administracyjnych i rad edukacyjnych.* Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego zależy od regionu. Odpowiednie kryteria i formularze dotyczące Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego można znaleźć, otwierając stronę microsoft.com/contracts, a następnie klikając opcję QEUs (Uprawnieni Użytkownicy Edukacyjni) w sekcji Common Documents (Ogólnie dostępne dokumenty). Łącze do definicji Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego znajduje się także w Postanowieniach dotyczących programu AER. Określanie organizacji klienta Organizacja można być szeroko rozumiana. Może obejmować całą instytucję, system szkół określoną placówkę szkolną lub wydział. Jeśli natomiast żaden z powyższych schematów nie ma zastosowania, organizacją może być nawet określona grupa użytkowników z danej instytucji. * Obowiązują minimalne wymagania dotyczące zamówienia.

14 14 Definicja Uprawnionej Placówki Edukacyjnej

15 15 Filary programu EES Jedna oferta dla wszystkich klientów zatrudniających co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych Klienci docelowi szkoły wyższe oraz podstawowe i średnie Coroczne ustalanie liczby coroczne ustalanie liczby pracowników (pełnoetatowych) Produkty Dodatkowe dowolna liczba licencji Licencjonowanie dla uczniów i studentów usługa pobierania oprogramowania online umożliwia efektywne wdrażanie oprogramowania, opcja dla uczniów i studentów EES to nazwa marki, ale odsprzedawcy AER udostępniają ofertę ESS w ramach umowy OVS-ES*. *Open Value Subscription Education Solutions

16 16 Korzystanie z programu EES 1. Określenie organizacji klienta Organizacja klienta może obejmować: całą Instytucję, Instytucję wraz z Podmiotami Stowarzyszonymi lub tylko określone Instytuty. Szczegółowe informacje zawiera Umowa OVS-ES. 2. Ustalenie liczby pracowników pełnoetatowych Wszyscy klienci z subskrypcją EES muszą ustalać liczbę pełnoetatowych pracowników, aby uzyskać licencje na produkty w odniesieniu do całej organizacji. Sposób ustalania liczby pracowników pełnoetatowych podano w załączniku. 3. Spełnienie kryterium zatrudnienia w Organizacji co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych Uprawnieni klienci zatrudniający co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych (brak górnego limitu pracowników) mogą skorzystać z oferty EES za pośrednictwem odsprzedawców AER. Klienci zatrudniający ponad tysiąc pracowników pełnoetatowych mogą także skorzystać z pomocy odsprzedawcy LAR. 4. Uzyskanie licencji na co najmniej jeden Produkt w ramach Platformy Desktop Produkty w ramach Platformy Desktop muszą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji. Każdy wyjątek od tej reguły wymaga Rejestracji Uprawniającej.

17 17 Ustalanie liczby pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Program EES umożliwia uzyskiwanie licencji na produkty na podstawie liczby pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych zatrudnionych w danej organizacji. Poniższy wzór pozwala ustalić liczbę pełnoetatowych pracowników w organizacji: liczba pełnoetatowych pracowników naukowodydaktycznych liczba niepełnoetatowych pracowników naukowodydaktycznych 3 liczba pełnoetatowych pracowników administracyjnych liczba niepełnoetatowych pracowników administracyjnych = łączna liczba pełnoetatowych pracowników naukowodydaktycznych i administracyjnych Na przykład jeśli zatrudniają Państwo 2 tys. pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych, 3 tys. niepełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych, 1 tys. pełnoetatowych pracowników administracyjnych oraz 1 tys. niepełnoetatowych pracowników administracyjnych, liczba pracowników pełnoetatowych jest ustalana w następujący sposób: (3000 3) (1000 2) = 4500 pracowników pełnoetatowych Uwaga: W regionie EMEA wzór na ustalanie liczby pracowników pełnoetatowych jest następujący: Pracownicy pełnoetatowi = pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni, którzy pracują pond 200 godzin rocznie.

18 18 Opcje dotyczące Produktów w ramach Platformy Desktop Produkty w ramach Platformy Desktop można licencjonować pojedynczo (Uaktualnienie systemu Windows, pakiet Office Pro Plus, pakiet Core CAL Suite lub pakiet Enterprise CAL Suite) lub w pakiecie. Pojedyncze składniki pakietu CAL Suite, które nie są Produktami w ramach Platformy Desktop, muszą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji. Można dodać pakiet Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) dla pakietu Software Assurance jako część pakietu Professional Desktop Platform Suite lub pakietu Enterprise Desktop Platform Suite. Pakiet Professional Desktop Platform Suite Pakiet Enterprise Desktop Platform Suite

19 19 Produkty Dodatkowe Nowa oferta subskrypcyjna dla szkół podstawowych, średnich i wyższych zatrudniających co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych. Program Campus and School (subskrypcja) Platforma Desktop i Produkty Dodatkowe (tylko w odniesieniu do całej instytucji) Program EES (subskrypcja) Platforma Desktop (w odniesieniu do całej instytucji) Produkty Dodatkowe (w odniesieniu do całej organizacji, całego instytutu lub w postaci pojedynczych licencji) Nowe Produkty Dodatkowe: Dziesięć nowych jednostek magazynowych dotyczących produktu Visual Studio, w tym m.in.: Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN oraz Visual Studio 2010 Premium with MSDN, Expression Studio 4 Ultimate, TechNet Plus Direct oraz TechNet Plus Single User.

20 20 W jaki sposób produkty są licencjonowane Produkty w ramach Platformy Desktop Muszą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji. Należy spełnić kryterium zamówienia początkowego dotyczące uzyskania licencji na co najmniej jeden Produkt w ramach Platformy Desktop. Uaktualnienie systemu Windows 7 Pakiet Office Pro Plus Pakiet Core CAL Suite Pakiet Enterprise CAL Suite Education Desktop z licencją Core CAL Education Desktop z licencją Enterprise CAL Produkty Dodatkowe Muszą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji (dotyczy licencji dostępowych CAL) Nie umożliwiają spełnienia kryterium zamówienia początkowego w zakresie uzyskania licencji na co najmniej jeden Produkt w ramach Platformy Desktop. Mogą być licencjonowane w dowolnej liczbie. Składniki pakietu CAL Suite (np. licencje Windows CAL, SharePoint CAL i Exchange CAL) Pozostałe produkty, w tym Serwery, Serwery Online, aplikacje biurowe itp. Niektóre Produkty Dodatkowe w opcji dla całej organizacji Visual Studio Pro Expression Studio Web Pro Visio Premium Expression Studio Ultimate SQL CAL Windows MultiPoint Server CAL Jako dodatkowa korzyść dla klientów powyższe Produkty Dodatkowe są oferowane w dwóch opcjach cenowych: w odniesieniu do całej organizacji (jednostka magazynowa ma niższą cenę), w odniesieniu do Dodatku (jednostka magazynowa ma wyższą cenę). Project Professional MapPoint RDS CAL

21 21 Program EES Opcja dla Studentów Ustalenie liczby studentów stacjonarnych w organizacji klienta Należy uwzględnić 100% studentów instytucji lub instytutu. Wygodny i opłacalny sposób uzyskiwania przez organizacje licencji na produkty przeznaczone dla studentów. Z produktów tych studenci mogą korzystać na swoich komputerach lub na należących do instytucji komputerach przypisanych tym studentom. liczba liczba studentów studentów + niestacjonarnych = stacjonarnych 3 łączna liczba studentów stacjonarnych Nowa opcja! Studenci pobierają oprogramowanie online! Usługa pobierania oprogramowania online umożliwia partnerom dostawę do studentów i wykładowców oprogramowania w postaci plików do pobrania! Wszystkie produkty dostępne w ramach Opcji dla Studentów muszą być licencjonowane w odniesieniu do 100% studentów w danej organizacji. Rejestracja obejmująca tylko studentów musi uwzględniać co najmniej 5 studentów stacjonarnych i obejmować co najmniej jeden Produkt w ramach Platformy Desktop. Usługę dostawy oprogramowania online można skonfigurować na stronie

22 22 Oferta licencjonowania EES w skrócie Obszar Program Enrollment for Education Solutions Rejestracja School Klienci docelowi Dostępny dla szkół podstawowych, średnich i wyższych Szkoły podstawowe i średnie oraz ich lokalne lub regionalne biura administracyjne Minimalne wymagania 5 pełnoetatowych pracowników (brak górnego limitu) 300 jednostek (jednostki mogą się różnić w zależności od regionu) Ustalanie liczby na potrzeby Produktów w ramach Platformy Desktop Liczba pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Liczba urządzeń w całej organizacji Okres obowiązywania 1 rok lub 3 lata 1 rok lub 3 lata Przedłużenie Opcja jednorazowego przedłużenia na 3 lata Opcja przedłużenia na 1 rok Produkty w ramach Platformy Produkty Dodatkowe Uaktualnienie systemu operacyjnego Windows, pakiet Office Pro Plus 2010, pakiet Core CAL i pakiet ECAL Suite; pojedynczo lub w pakiecie Desktop Mogą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji, całego instytutu lub w postaci pojedynczych licencji Uaktualnienie systemu operacyjnego Windows, pakiet Office Pro Plus 2010, pakiet Core CAL i pakiet ECAL Suite; pojedynczo lub w pakiecie Desktop Tylko w odniesieniu do całej instytucji Ceny Poziomy E i F dostępne w przypadku Produktów w ramach Platformy Desktop Produkty w ramach Platformy Desktop: poziom A, poziom B Umowa Umowa elektroniczna Open Value Subscription-Education Solutions (OVS-ES) Umowa Microsoft Campus & School i rejestracja School Licencjonowanie dla studentów Opcja dla Studentów Opcja dla Studentów Program Uwzględniony w umowach Dostępny jako dodatek do Rejestracji School Prawa do użytkowania w domu Korzyści z pakietu Software Assurance Organizacje mogą zapewnić wyłącznie swoim pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym ograniczone prawa do użytkowania produktów Microsoft w domu, ale bez żadnych dodatkowych opłat licencyjnych Korzyści obejmują m.in. prawa do uaktualnienia produktu oraz do zmiany produktu na jego starszą wersję, program użytkowania produktów Microsoft w domu oraz kursy elektroniczne Organizacje mogą zapewnić wyłącznie swoim pracownikom naukowodydaktycznym i administracyjnym ograniczone prawa do użytkowania produktów Microsoft w domu, ale bez żadnych dodatkowych opłat licencyjnych Korzyści obejmują m.in. prawa do uaktualnienia produktu oraz do zmiany produktu na jego starszą wersję, program użytkowania produktów Microsoft w domu oraz kursy elektroniczne

23 EES sprzedaż i marketing

24 24 Pięć głównych powodów, dla których warto subskrybować EES 1. Łatwe przestrzeganie warunków. Raz do roku wystarczy ustalić liczbę pracowników, aby mieć pewność, że ma się wszystkie potrzebne licencje na produkty. 2. Dostosowane rozwiązania Łatwe dodawanie produktów dodatkowych w ramach całej instytucji, całego instytutu lub dla pojedynczych urządzeń. 3. Uproszczone zarządzanie zasobami Posiadane oprogramowanie można z łatwością monitorować i zarządzać nim za pomocą narzędzi dostępnych w trybie online, takich jak witryna Volume Licensing Service Center (VLSC). 4. Zmniejszenie nakładu pracy administracyjnej. Licencjonowanie subskrypcyjne eliminuje konieczność monitorowania na każdym komputerze licencji na wybrane produkty w ramach platformy Desktop. 5. Niższy całkowity koszt posiadania. Maksymalne wykorzystanie wartości inwestycji dzięki dostępowi do najnowszych technologii, prawom do używania produktów Microsoft w domu, opcjom licencjonowania dla studentów, prawom do ewaluacji i korzyściom wynikającym z pakietu Software Assurance.

25 25 Szansa dla partnera EES Uproszczona sprzedaż Jeden zestaw zasad dotyczących programu (w tym dotyczących ustalania liczby pełnoetatowych pracowników lub studentów stacjonarnych) ułatwia partnerom proces sprzedaży. Jedna umowa dla szkół podstawowych, średnich i wyższych sprawia, że jest mniej umów do zarządzania. Uproszczona umowa ułatwia pracę zarówno klientom, jak i partnerom. Konkurencyjność oferty Warunki programu (np. dotyczące ustalania liczby pełnoetatowych pracowników lub studentów stacjonarnych) są bardziej korzystne dla klientów, co pozwala partnerom zwiększyć możliwości biznesowe. EES obejmuje każdy typ uprawnionego klienta edukacyjnego i przewiduje tylko jeden wzorzec umowy, dzięki czemu partnerzy mogą skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów. Pogłębienie relacji z klientami Pełna integracja programu w ofercie EES.

26 26 Materiały dotyczące oferty EES Informacje na temat licencjonowania oraz materiałów w ramach oferty EES są dostępne na stronie: https://partner.microsoft.com/global/ Omówienie dotyczące partnerów EES dla odsprzedawców AER https://partner.microsoft.com/global/ Nagrane szkolenie dla dystrybutorów i odsprzedawców AER dotyczące oferty EES https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/lms_actdetails.aspx?usermode=0&activityid= Materiały i narzędzia wspomagające sprzedaż: Dostępne na karcie Sales Resources (Materiały wspomagające sprzedaż) pod adresem: https://partner.microsoft.com/global/ Narzędzia pomocne w sprzedaży w ramach oferty EES: EES Partner Sales Playbook (Poradnik dla partnerów EES dotyczący strategii sprzedażowej) Education Solutions Customer Ready PPT (gotowa prezentacja PPT dla klientów dotycząca programu Education Solutions) Readiness Gadget (gadżet gotowości) EES Telesales Script (skrypt do telesprzedaży EES) To Customer Renewal Mail (wiadomość do klienta w sprawie odnowienia certyfikacji)

27 27 Przykładowe poziomy cenowe (ceny poglądowe nie w EURO, nie dla naszego rynku) Same Net Price Campus Price List (EES) (LAR) FAC A FAC B FAC C FAC D OVS-ES Price List (AER) Level E Level F Thresholds ,000+ 1,000-2,999 3,000-9, Windows Upgrade ,000-24,999 25, Office Pro Plus Core CAL ECAL Professional Desktop Enterprise Desktop Delta from Level A +3.78% Same as Level A Same as Level A -6.5% -14% -20%

28 Czy potrafisz wyjaśnić?

29 Umowa School

30 30 Omówienie Umowy School Dotyczy szkół podstawowych i średnich oraz ich lokalnych lub regionalnych biur administracyjnych. Klienci mogą wybrać roczny lub trzyletni okres obowiązywania rejestracji (płatność raz na rok). Gwarancja utrzymania cen przez trzy lata w przypadku wybrania umowy trzyletniej. Uzyskanie licencji na uruchamianie dowolnej wersji oprogramowania, w tym uaktualnień oraz starszych wersji oprogramowania. Sprzedaż za pośrednictwem odsprzedawców AER. Uwaga: W regionie APAC odsprzedawcy AER mogą udostępniać Umowę School tylko w Korei, Wietnamie i na Sri Lance.

31 31 Szczegółowe informacje dotyczące Umowy School Program licencjonowania subskrypcyjnego oparty na liczbie komputerów. Do wyboru produkty na komputery stacjonarne i serwery. 5% rabatu na główną platformę produktów (Office Enterprise 2007, Windows Vista Enterprise i licencja Core CAL). Program użytkowania w domu nowa korzyść z pakietu Software Assurance, dzięki której pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni uzyskują dostęp do produktów na własny użytek lub do celów służbowych. Autonomiczna opcja dla studentów. Elastyczna i skorygowana opcja wykupu. Klienci otrzymują dostosowane pakiety nośników tylko z zamówionymi przez siebie produktami. Jedna rejestracja upoważnia klienta do jednej bezpłatnej subskrypcji MSDN Academic Alliance High School.

32 Program Academic Open

33 33 Ogólne omówienie programu Academic Open Dwuletnia umowa licencyjna. Zakup licencji bezterminowych. Zamówienie początkowe obejmujące co najmniej pięć licencji. Brak wymagań w zakresie minimalnej liczby dodatkowych zamówień. Opłaty tylko za te produkty, z których się korzysta. Opcja dołączenia pakietu Software Assurance do licencji.

34 34 Ogólne omówienie programu Academic Open Nie trzeba podpisywać żadnych dokumentów klient akceptuje postanowienia, gdy po raz pierwszy uaktywnia licencję w trybie online. Sprzedaż za pośrednictwem dystrybutorów i odsprzedawców AER. Brak pakietu nośników nośniki są kupowane osobno w miarę potrzeby pobierane z witryny VLSC.

35 35 Materiały dodatkowe Comiesięczny biuletyn z przydatnymi informacjami dla odsprzedawców AER Portal Microsoft Education pod adresem Strona poświęcona edukacji (witryna Microsoft Partner Network) pod adresem https://partner.microsoft.com/global/salesmarketingsection/smindustry/indeducation.

36 Czy sobie przypominasz?

37 Narzędzie eagreements

38 38 Opis procesu przygotowania umowy Partner przygotowuje umowę w narzędziu eagreements Partner zatwierdza kształt i rodzaj umowy oraz wysyła ją do podpisu przez klienta Podpis elektroniczny przez klienta Podpis fizyczny przez klienta Aktywacja umowy przez firmę Microsoft* *Microsoft signature step is not applicable for Open Value Subscription for Education Solutions contract packages.

39 39 Materiały dodatkowe eagreements ma dwa różne interfejsy: Web Client and Smart Client. eagreements Web Client pozwala użytkownikom na: Zapraszanie użytkowników Zarządzanie informacjami o firmie Pobranie Smart Client W Celu otwarcia Web client przejdź do witryny https://eagreements.microsoft.com Nowy użytkownicy przed pobraniem Smart Client muszą wypełnić wszystkie dane wymagane do rejestracji swojej firmy. Później logowanie następuje poprzez Partner Domain Account albo WLID (Windows Live ID).

40 40 Materiały dodatkowe eagreements Smart Client służy do: Przeglądania, tworzenia i zatwierdzania paczek dokumentów/kontraktów Wyszukiwania kontraktów Wprowadzania i zarządzania informacjami o kliencie Zwróć uwagę: Do instalacji Smart Client, użytkownik musi mieć prawo administratora na swoim komputerze

41 41 Materiały dodatkowe

42 42 Materiały dodatkowe

43 43 Materiały dodatkowe

44 44 Materiały dodatkowe

45 45 Materiały dodatkowe

46 46 Materiały dodatkowe

47 47 Materiały dodatkowe

48 48 Kontakt: Michał Turlejski Microsoft Corporation Zapraszamy do współpracy

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Instytucje Edukacyjne Definicja Uprawnionego Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions

Enrollment for Education Solutions Enrollment for Education Solutions NAJCZĘŚCIEJ Co to jest Enrollment for Education Solutions?... 2 Jak działa EES?... 2 Czy z umowy EES mogą korzystać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe?... 3 Jakie produkty

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik Licencja Microsoft Select dla Edukacji Przewodnik Spis treści Opis akademickich programów licencjonowania grupowego... 3 Licencjonowanie w modelu transakcyjnym... 3 Otwarta Licencja Microsoft dla Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian. Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Strona 1 z 5 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: Obsługa umowy licencyjnej

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Spis treści SYSTEM WINDOWS SERVER 2012 EDYCJE DATACENTER I STANDARD... 4 P1. Co nowego w systemie Windows Server 2012?...4 P2. Czym

Bardziej szczegółowo

Odnowienie Software Assurance przewodnik

Odnowienie Software Assurance przewodnik Odnowienie Software Assurance przewodnik Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego pozwala na zwiększenie produktywności całej organizacji. Usługi Software Assurance ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web Licencjonowanie rozwiązań Aplikacje Office Web Pytanie: Klient ma licencje EAS dla Microsoft Office. Czy partner może ich użyć do licencjonowania dostępu klienta do funkcjonalności Office Web Apps hostowanej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik planowania odnowienia pakietu

Przewodnik planowania odnowienia pakietu Przewodnik planowania odnowienia pakietu Pakiet Microsoft dla licencjonowania zbiorowego to więcej niż tradycyjna oferta związana z konserwacją. Pakiet jest kompleksowym rozwiązaniem obejmującym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows

Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows Który wybierasz? Monika Harasimiuk Microsoft Sp. z o.o. 2 Czy Państwa komputery są objęte prawidłowymi licencjami? 1. Czy Państwa firma lub instytucja nabyła

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

Microsoft Partner Network w pigułce:

Microsoft Partner Network w pigułce: Microsoft Partner Network w pigułce: Poziomy współpracy Microsoft Partner Network... 1 Poziom Społeczności... 2 Poziom Subskrypcje... 3 Poziom Silver lub Gold Competency:... 4 Lista kompetencji:... 4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Microsoft System Center 2005: Ujednolicenie zasad licencjonowania produktów Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 i Microsoft perations Manager (MM) 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ)

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Spis treści 1. Umowa Microsoft Products and Services Agreement... 11 2. Konta Zakupowe... 3 3. Klienci z instytucji administracji

Bardziej szczegółowo

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa:  rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP: CUPT/DO/OZ//43/1/AB/16 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa Tel.: (0-22) 262 05 00 Faks: (0-22) 262 05 01 e-mail: zampub@cupt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy Oparte na chmurze pakiety dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm (SMB) Urządzenia Licencje wieczyste na pakiety

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Inventor nr 28

Biuletyn techniczny Inventor nr 28 Biuletyn techniczny Inventor nr 28 Praktyczne wskazówki dotyczące aktywacji i konfiguracji licencji wypełnień subskrypcyjnych oprogramowania Autodesk 2013. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2012, APLIKOM

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft

Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft Bezpłatne oprogramowanie Microsoft; MSDN AA, wersje Express, Wyobraź sobie świat konkurs Imagine Cup; Inne inicjatywy; społeczności, certyfikacje, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Program licencyjny Select

Program licencyjny Select P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Przewodnik po licencjonowaniu systemu Uwaga: niniejszy przewodnik pomaga zrozumieć zasady licencjonowania, ale nie zastępuje dokumentów licencyjnych, których

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy Urządzenia Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Oferty Office 365 Użytkownicy Oferta pakietów Office Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Umowa Academic Select Plus

Umowa Academic Select Plus Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select Plus.... 3 3. Ustalanie poziomu cenowego.... 3 4. Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania

Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania 1 LUTEGO 2016 R. OMÓWIENIE Od 1 grudnia 2015 r. klienci Office 365 (O365), którzy kupili minimalną liczbę zakwalifikowanych jednostek

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania Pakiety Autodesk Desing i Creation Suite Często zadawane pytania W tym dokumencie można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zbliżającego się zakończenia sprzedaży pakietów Design i

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215080-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S 107-215080 Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 7 00-203 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft. Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl

Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft. Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Prezentacja Centrum Innowacji Microsoft (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r.

Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r. Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r. Autodesk stopniowo zmienia opcje zakupu nowego oprogramowania. Niedługo będzie ono dostępne jedynie w subskrypcji. W pierwszej fazie, po 31 stycznia 2016 r., nowe stanowiska

Bardziej szczegółowo

Liczba użytkowników 1 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100+

Liczba użytkowników 1 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100+ Programy ESET licencje imienne Licencje na okres 1 roku, ceny netto w złotówkach. Liczba użytkowników 1 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100+ ESET NOD32 Antivirus - 100,00 - - - - - ESET Cybersecurity dla Mac

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_me14g 24/11/2011- ID:2011-163829 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 Page 1

zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 Page 1 zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22/838-19-08, 838-88-78, cts@cts.com.pl Microsoft Office 365 Page 1 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Klient zakup FPP od Partnera 98765-98765-98765-98765-98765

Klient zakup FPP od Partnera 98765-98765-98765-98765-98765 Klient zakup FPP od Partnera 98765-98765-98765-98765-98765 http://www.office.com/365 Aktywacja klucza na www.office.com/setup365 Wprowadzenie klucza Stworzenie konta Office 365 Warunki licencyjne Admin

Bardziej szczegółowo

Volume Licensing Service Center

Volume Licensing Service Center Volume Licensing Service Center Usprawniona administracja i uproszczony proces rejestracji pozwala na większą elastyczności i samodzielne działanie. Firma Microsoft dokłada szczególnej staranności, aby

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013 Spis treści Co to jest konsola

Bardziej szczegółowo

Oferta przyjęcia usługi Cloud PBX na rok fiskalny 2016 Często zadawane pytania

Oferta przyjęcia usługi Cloud PBX na rok fiskalny 2016 Często zadawane pytania Oferta przyjęcia usługi Cloud PBX na rok fiskalny 2016 Często zadawane pytania 23 MAJA 2016 OMÓWIENIE Od 1 grudnia 2015 r. klienci Office 365 (O365), którzy kupili minimalną liczbę zakwalifikowanych jednostek

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Adobe Education Enterprise Agreement często zadawane pytania Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Co to jest Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)? EEA to roczny lub dwuletni program licencjonowania,

Bardziej szczegółowo

Windows 8.1 Windows 7 SP 1. Windows Vista Windows XP. - OEM - Sprzedaż detaliczna - Licencje Grupowe - Darmowy upgrade

Windows 8.1 Windows 7 SP 1. Windows Vista Windows XP. - OEM - Sprzedaż detaliczna - Licencje Grupowe - Darmowy upgrade Windows Windows 10 * Oferta darmowej aktualizacji ograniczona czasowo, dostępna dla kwalifikujących się urządzeń wyłącznie z systemami OEM Windows 7 SP1 i Windows 8.1 (dotyczy także już używanych urządzeń).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów informatycznych w IBM. Prezentacja dla partnerów handlowych

Finansowanie projektów informatycznych w IBM. Prezentacja dla partnerów handlowych Finansowanie projektów informatycznych w IBM. Prezentacja dla partnerów handlowych Tomasz Zięba Dyrektor IBM Global Financing Poland Agenda Czym jest IBM Global Financing? Dostępne w Polsce formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Mateusz Ponikowski Czwartek, 01 Listopad 2012 11:37 - Zmieniony Czwartek, 01 Listopad 2012 14:42

Wpisany przez Mateusz Ponikowski Czwartek, 01 Listopad 2012 11:37 - Zmieniony Czwartek, 01 Listopad 2012 14:42 Jeżeli posiadasz komputer z oryginalnym systemem Windows może za niewielkie pieniądze cieszyć się najnowszą edycją "okienek". Microsoft przygotował preferencyjne warunki dla użytkownicy którzy chcąc przesiąść

Bardziej szczegółowo

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5.

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Newsletter 4/2015 ZMIANY I AKTUALIZACJE W CENNIKU SPLA Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Mamy wrzesień więc jeśli będą jakieś zmiany cen w

Bardziej szczegółowo

Praca grupowa inaczej Lotus w modelu SaaS Maciej Magierek Lotus Software Sales Specialist

Praca grupowa inaczej Lotus w modelu SaaS Maciej Magierek Lotus Software Sales Specialist Praca grupowa inaczej Lotus w modelu SaaS Maciej Magierek Lotus Software Sales Specialist 2008 IBM Corporation Agenda Program xsp Lotus w modelu SaaS LotusLive na Ŝywo IBM Software Group Lotus software

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania wersja dla klientów

Często zadawane pytania wersja dla klientów Ważne informacje dotyczące planów obsługi Często zadawane pytania wersja dla klientów W tym dokumencie podajemy odpowiedzi na często zadawane pytania na temat zmian w planach obsługi. Zmiany te są elementem

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2016 Licencjonowanie

Windows Server 2016 Licencjonowanie Windows Server 2016 Licencjonowanie Przegląd informacji o produkcie Windows Server 2016 jest systemem operacyjnym przygotowanym do pracy w chmurze, wspierającym jednocześnie tradycyjne aplikacje działające

Bardziej szczegółowo

Microsoft dla Edukacji Kontakt >

Microsoft dla Edukacji Kontakt > Strona 1 z 6 Prześlij Prześlij zapytanie zapytanie CENTRUM POBIERANIA POMOC Polska Microsoft dla Edukacji Kontakt > Home Szkoły Uczelnie Produkty i usługi Office 365 Partners in Learning Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 29 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348920-2016:text:pl:html -: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Produkty Acronis. Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON

Produkty Acronis. Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON Produkty Acronis Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON Agenda 1. Krótka informacja o firmie Acronis 2. Podział produktów 3. Krótkie omówienie funkcjonalności i wybranych unikatowych cech produktów

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1

Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1 Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. INSPEKTORAT UBROJENIA NrWI/. o;3 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1 W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Umowa Academic Select Plus

Umowa Academic Select Plus Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select Plus.... 3 3. Kupowanie według kategorii Produktu.... 3 4. Licencja na Produkty.... 4 5. Rozpowszechnianie Aktualizacji

Bardziej szczegółowo