Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe"

Transkrypt

1 Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013

2 Spis treści Co to jest konsola administracyjna programu VIP?... 4 Pierwsze kroki z programem VIP... 4 Akceptowanie warunków... 4 Co dzieje się dalej?... 5 Powiadomienie o akceptacji... 6 Logowanie się... 6 Zarządzanie profilem... 8 Dodawanie administratorów... 8 Co dzieje się dalej?... 9 Zmienianie administratorów... 9 Zarządzanie więcej niż jednym zespołem... 9 Dodawanie stanowisk i wybieranie produktów Autoryzowanie sprzedawcy Przydzielanie stanowisk Wysyłanie zaproszeń do użytkowników Anulowanie przydziałów i wycofywanie stanowisk Zmienianie przydziałów stanowisk Pobieranie produktów Wznawianie stanowisk Komunikaty w konsoli administracyjnej Jak wznawiać Wznawianie wszystkich stanowisk Wznawianie niektórych stanowisk Wybieranie stanowisk do wznowienia Zmienianie produktów w dniu rocznicy Powiadomienia o wznawianiu Strona 2 Wersja 2.5

3 Wersja 2.5 Strona 3

4 Co to jest konsola administracyjna programu VIP? Konsola administracyjna programu VIP portal Admin Console jest narzędziem internetowym, za pomocą którego klienci uczestniczący w programie Value Incentive Plan (VIP) zarządzają wszystkimi produktami kupionymi w ramach tego programu. Administrator klienta może dodawać stanowiska związane z produktami, których organizacja chce używać. Można też przydzielać stanowiska użytkownikom, jak również cofać i zmieniać przydziały stanowisk odpowiednio do zmieniających się potrzeb organizacji. W tym poradniku omówiono nawigację w konsoli administracyjnej. Zawiera on instrukcje krok po kroku dotyczące poszczególnych zadań. Pierwsze kroki z programem VIP 1. Sprzedawca wyśle do klienta podobne do poniższego zaproszenie do dołączenia do programu VIP. 2. Kliknij słowo tutaj, aby zaakceptować zaproszenie, i zaloguj się w konsoli administracyjnej (portalu Admin Console) przy użyciu identyfikatora Adobe ID (adresu i hasła). UWAGA Będzie można utworzyć identyfikator Adobe ID, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione. Akceptowanie warunków 1. Po zalogowaniu się zostanie wyświetlona strona z prośbą o zaakceptowanie warunków programu VIP. 2. Zaznacz pole wyboru i kliknij opcję Accept Terms and Conditions (Zaakceptuj treść postanowień programu). Strona 4 Wersja 2.5

5 3. Zostanie wyświetlona strona powitalna podobna do przedstawionej z ogólnym omówieniem programu VIP i konsoli administracyjnej. 4. Kliknij opcję Admin Console (Konsola administracyjna), aby przejść dalej. 5. Kliknij przycisk Accept (Akceptuj), aby zgodzić się na warunki korzystania. Co dzieje się dalej? Utworzenie numeru VIP Ustalenie daty rocznicy Powiadomienie klienta Powiadomienie sprzedawcy Powiadomienie dystrybutora (drugie powiadomienie dla sprzedawcy, jeśli kupuje on bezpośrednio w firmie Adobe) Wersja 2.5 Strona 5

6 Powiadomienie o akceptacji Po zaakceptowaniu warunków otrzymasz pocztą powiadomienie z numerem VIP, nazwą organizacji i datą rocznicy. WSKAZÓWKA Należy dodać adres do listy bezpiecznych adresów w programie pocztowym, aby mieć pewność, że wiadomość z zaproszeniem zostanie odebrana. Jeśli nie otrzymano oczekiwanego zaproszenia, należy sprawdzić zawartość folderu spamu (wiadomości-śmieci). Logowanie się Administratorzy klientów logują się do konsoli administracyjnej (portalu Admin Console) w celu zarządzania swoimi kontami VIP. Osoby zarejestrowane w programie VIP oraz osoby, które otrzymały zaproszenie do dołączenia do tego programu w charakterze administratora klienta, są administratorami i powinny używać konsoli administracyjnej. Użytkownicy, którym zostały przydzielone stanowiska produktów (na przykład usługi Creative Cloud dla zespołów), nie korzystają z konsoli administracyjnej. Zamiast tego otrzymują oni pocztą zaproszenia do bezpośredniego przejścia na stronę produktu w celu pobrania i zainstalowania oprogramowania. Są to odrębne procesy. 1. Aby zarządzać kontem i stanowiskami w programie VIP, przejdź do konsoli administracyjnej (portalu Admin Console): https://adminconsole.adobe.com/ 2. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła. 3. Teraz użytkownik jest zalogowany jako administrator klienta. WAŻNE W przypadku używania konsoli administracyjnej po raz pierwszy należy wykonać podane powyżej instrukcje dotyczące pierwszych kroków w programie VIP. Strona 6 Wersja 2.5

7 Wyświetlanie informacji o planie, daty rocznicy i przypomnienia o wznowieniu W prawym górnym rogu paska nawigacji konsoli administracyjnej znajduje się menu z łączami: My Account (Konto) My Application Settings (Ustawienia aplikacji) Team Management (Zarządzaj zespołem) 2. Aby wyświetlić informacje o planie i profil, kliknij łącze Account (Konto) Zakładka Plan Information (Informacje o planie) na stronie Account (Konto) zawiera trzy sekcje. 1. Program information (Informacje o programie) zawiera nazwę sprzedawcy i identyfikator użytkownika w programie VIP. 2. Language (Język) wskazuje język domyślny. Aby zmienić język domyślny, kliknij łącze Edit (Edytuj) i z menu podręcznego wybierz język, który chcesz ustawić jako domyślny. 3. Renewal Date (Data wznowienia) wskazuje datę rocznicy i liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia stanowisk. Wersja 2.5 Strona 7

8 1 2 WAŻNE Administrator musi wznowić członkostwo w okresie wznowienia (60 dni od 30 dni przed datą rocznicy do 30 dni po tej dacie), aby stanowiska nie wygasły. Zarządzanie profilem Aby wyświetlić informacje zawarte w profilu konta, kliknij zakładkę Profile (Profil). WSKAZÓWKA Podczas przeglądania informacji o planie można kliknąć zakładkę Profile (Profil) prawym przyciskiem myszy i wyświetlić informacje o profilu w nowej zakładce przeglądarki. 1. Aby utworzyć pseudonim lub dodać alternatywny adres , kliknij opcję Edit my profile (Edytuj profil). 2. Aby zmienić indywidualne preferencje komunikacji, kliknij opcję Edit communication preferences (Edytuj preferencje komunikacji). Dodawanie administratorów Aby inne osoby w organizacji również mogły dodawać i przydzielać stanowiska oraz zmieniać ich przydziały, można dodać te osoby jako kolejnych administratorów w konsoli administracyjnej. 1. Kliknij przycisk Edit (Edytuj) obok tekstu Plan Administrators (Administratorzy) w górnej części ekranu konsoli administracyjnej. Strona 8 Wersja 2.5

9 2. Wprowadź imię i nazwisko oraz adres odpowiedniej osoby. 3. Kliknij przycisk Done (Gotowe). Co dzieje się dalej? Osoba dodana jako administrator otrzyma wiadomość z zaproszeniem do zostania administratorem. WAŻNE Aby przejść do konsoli administracyjnej po raz pierwszy, nowy administrator musi użyć łącza w otrzymanej wiadomości . Zmienianie administratorów Aby zmienić administratora klienta dla organizacji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Adobe. Zarządzanie więcej niż jednym zespołem Jedna osoba z pojedynczym identyfikatorem Adobe ID (adresem ) może być administratorem wielu zespołów w programie VIP, korzystając z konsoli administracyjnej. Jest to możliwe, jeśli użytkownik (administrator) zaakceptuje więcej niż jedno zaproszenie do programu VIP otrzymane od sprzedawcy. Organizacje mogą chcieć korzystać z wielu zespołów na przykład jednego dla działu finansów i innego dla działu projektowania. Wersja 2.5 Strona 9

10 Użytkownik administrujący więcej niż jednym zespołem może podczas logowania w konsoli administracyjnej wybrać zespół, którym będzie zarządzać. UWAGA Jeden administrator może zarządzać wieloma zespołami w programie VIP i jednym dodatkowym członkostwem Creative Cloud dla zespołów kupionym w witrynie Adobe.com. Strona 10 Wersja 2.5

11 Dodawanie stanowisk i wybieranie produktów Aby dodać stanowiska produktu dla zespołu, należy wykonać następujące czynności: 1. W konsoli administracyjnej kliknij znak plus obok opcji Add a Seat (Dodaj stanowisko). Kliknij tę opcję tyle razy, ile stanowisk chcesz dodać. 2. Następnie wybierz odpowiedni produkt z menu rozwijanego WAŻNE Jeśli przed kliknięciem opcji Request Seats (Zażądaj stanowiska) nie zostanie wybrany produkt, produktem domyślnym będzie plan kompletny usługi Creative Cloud dla zespołów. Po kliknięciu opcji Request Seats (Zażądaj stanowiska) można zmienić produkt lub usunąć stanowiska w ciągu 30 dni, kontaktując się ze sprzedawcą. 3. Następnie kliknij opcję Request Seats (Zażądaj stanowiska). Autoryzowanie sprzedawcy Po dodaniu stanowisk należy autoryzować sprzedawcę. Umożliwi mu to składanie zamówień w imieniu użytkownika w celu uzyskania określonej liczby stanowisk. 1. Wprowadź numer zamówienia zakupu, jeśli jest dostępny. 2. Kliknij opcję Authorize (Autoryzuj). WSKAZÓWKA Najpierw należy dodać stanowiska, a następnie należy ich zażądać przed wprowadzeniem adresów w celu przydzielenia do użytkowników. Wersja 2.5 Strona 11

12 Przydzielanie stanowisk Gdy konto zawiera już stanowiska, kolejnym krokiem jest przydzielenie ich użytkownikom. 1. Wprowadź adres użytkownika w polu Enter User (Podaj adres użytkownika). 2. Wybierz opcję Invite User (Zaproś użytkownika). Strona 12 Wersja 2.5

13 Wysyłanie zaproszeń do użytkowników Następnie administrator klienta wprowadzi imię i nazwisko użytkownika oraz (w razie potrzeby) indywidualną wiadomość, po czym kliknie opcję Send Invite (Wyślij zaproszenie). Użytkownik otrzyma wiadomość z zaproszeniem do dołączenia do usługi Creative Cloud. Będzie ona zawierać informacje o logowaniu w usłudze Creative Cloud w celu pobrania produktu. WSKAZÓWKA Należy poprosić użytkowników o dodanie adresu do listy bezpiecznych adresów w celu zagwarantowania poprawnego odebrania wiadomości z zaproszeniem. Jeśli użytkownik nie otrzyma zaproszenia, powinien sprawdzić folder spamu (wiadomości-śmieci). Wersja 2.5 Strona 13

14 Anulowanie przydziałów i wycofywanie stanowisk Aby anulować przydział użytkownika i zablokować mu dostęp do produktu: 1. W konsoli administracyjnej kliknij ikonę X obok stanowiska, którego przydział chcesz anulować. 2. W oknie dialogowym wybierz opcję Revoke (Cofnij). Stanowisko nie będzie już przydzielone. 1 2 Zmienianie przydziałów stanowisk Po wycofaniu stanowiska można zmienić jego przydział, wprowadzając w oknie dialogowym adres nowego użytkownika i klikając opcję Invite User (Zaproś użytkownika). Jest to proces analogiczny do przydzielania stanowisk. Strona 14 Wersja 2.5

15 Pobieranie produktów Za każdym razem po przydzieleniu stanowiska użytkownikowi ten użytkownik otrzymuje wiadomość e- mail z zaproszeniem do używania produktu. Aby uzyskać dostęp do produktu i pobrać go, użytkownik musi kliknąć łącze Accept Invitation (Zaakceptuj zaproszenie) w tej wiadomości . Wznawianie stanowisk Co roku w dniu rocznicy stanowiska kupione w ramach programu VIP wymagają wznowienia w celu dalszego używania produktów. Okres wznowienia Okres wznowienia zaczyna się 30 dni przed datą rocznicy i kończy 30 dni po tej dacie. W tym czasie klienci korzystający z programu VIP mogą wznowić stanowiska na kolejny okres członkostwa. Klienci mogą wtedy składać zamówienia wznowień u wybranych sprzedawców. Komunikaty w konsoli administracyjnej Gdy 30 dni przed datą rocznicy administrator klienta zaloguje się w konsoli administracyjnej programu VIP, zostanie w niej wyświetlone stosowne powiadomienie. Administrator zostanie poinformowany o zbliżającej się dacie rocznicy i poproszony o skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu złożenia zamówienia wznowienia. Wersja 2.5 Strona 15

16 Jak wznawiać Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby złożyć zamówienie wznowienia. Wznawianie wszystkich stanowisk Klienci programu VIP chcący wznowić wszystkie istniejące stanowiska muszą tylko raz złożyć odpowiednie zamówienie wznowienia u sprzedawcy. Sprzedawca automatycznie przygotuje ofertę obejmującą wznowienie wszystkich stanowisk. Wznawianie niektórych stanowisk Klienci programu VIP chcący wznowić tylko niektóre stanowiska (przeprowadzić wznowienie częściowe) w okresie wznowienia muszą skontaktować się ze sprzedawcą i złożyć stosowne zamówienie. Administrator klienta musi w ciągu 30 dni od daty rocznicy wybrać w konsoli administracyjnej programu VIP te stanowiska, które mają zostać wznowione. Wybieranie stanowisk do wznowienia W przypadku wznowienia tylko wybranych stanowisk objętych członkostwem VIP jest wyświetlane specjalne powiadomienie z prośbą o wybranie stanowisk do wznowienia. Aby wybrać stanowiska do wznowienia, kliknij opcję Select seats to renew now (Teraz wybierz stanowiska do wznowienia). Zostanie wyświetlona uporządkowana według produktów lista użytkowników z przydzielonymi stanowiskami. Można na niej wybrać użytkowników, którzy zachowają stanowiska. Lista zawiera też kupione stanowiska, których jeszcze nie przydzielono żadnemu użytkownikowi. Strona 16 Wersja 2.5

17 Wybierz stanowiska do wznowienia, klikając pola wyboru obok adresów użytkowników. Na liście można też wybierać stanowiska nieprzydzielone do użytkowników. Zmienianie produktów w dniu rocznicy Klienci programu VIP chcący zmienić produkty objęte członkostwem VIP w dniu rocznicy muszą określić, które produkty mają zostać wznowione, a które dodane, kontaktując się ze sprzedawcą w celu złożenia zamówienia wznowienia. Po złożeniu tego zamówienia w firmie Adobe klient musi wykonać następujące czynności: 1. Należy w konsoli administracyjnej określić, które stanowiska istniejących produktów mają zostać wznowione. Wszystkie stanowiska nieobjęte wznowieniem (lub zmianą na inny produkt) zostaną usunięte 31 dni po dacie rocznicy. 2. Administrator klienta musi w konsoli administracyjnej przydzielić stanowiska do nowo dodanych produktów. Wersja 2.5 Strona 17

18 Powiadomienia o wznawianiu Administratorzy klientów programu VIP otrzymują powiadomienia od firmy Adobe w następujących terminach: 30 dni przed datą rocznicy (czas na wznowienie) Data rocznicy (mija czas wznowienia) 31 dni po dacie rocznicy (usunięcie stanowisk w przypadku braku przetworzonego zamówienia) Również w konsoli administracyjnej będzie wyświetlane wyraźne przypomnienie o wznowieniu. Strona 18 Wersja 2.5

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Wersja 4.0 listopad 4, 2013 Spis treści Value Incentive Plan omówienie programu... 4 Cechy programu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1)

Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1) Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1) ZAWIERA LICENCJĘ I GWARANCJĘ Siedziba w Ameryce Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Panel administracyjny

Panel administracyjny Panel administracyjny O d dziś zaawansowana konfiguracja konta WWW nie stanowi już problemu nawet dla początkujących użytkowników. Dzięki przyjaznemu panelowi wszystkie najważniejsze opcje dostępne są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty 2.1.1 Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania 2.2.1 Tworzenie

Bardziej szczegółowo