Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe"

Transkrypt

1 Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013

2 Strona 2 Wersja 3.5

3 Spis treści Co to jest konsola sprzedawcy programu VIP?... 4 Pierwsze kroki... 4 Akceptowanie zaproszenia do dołączenia... 4 Dodawanie współpracowników (członków zespołu)... 5 Wyszukiwanie członka zespołu... 6 Usuwanie członków zespołu... 6 Zmienianie administratora sprzedawcy... 7 Zapraszanie klientów... 7 Wysyłanie przypomnienia... 9 Powiadomienie o akceptacji klienta dla sprzedawcy... 9 Tworzenie autoryzacji zakupu i dodawanie stanowisk Powiadomienie o dodaniu stanowisk przez klienta dla sprzedawcy Dodawanie stanowisk przez sprzedawcę Dodawanie stanowisk po raz pierwszy Dodawanie kolejnych stanowisk Usuwanie stanowisk Co dzieje się dalej? Zarządzanie kontami klientów Pulpit nawigacyjny klienta Dostęp do pulpitu nawigacyjnego klienta Wyświetlanie komunikatów Filtrowanie klientów według komunikatów Filtrowanie według klientów Wyświetlanie szczegółów klientów Historia autoryzacji stanowisk i wznowień Wyświetlanie szczegółów produktu Omówienie stanu realizacji Usuwanie stanowisk Czas zamawiania dla zaległych kont Wznawianie stanowisk Wznawianie wszystkich stanowisk Wznawianie niektórych stanowisk Powiadomienia o wznawianiu Komunikaty o wznowieniach w konsoli sprzedawcy...20 Wersja 3.5 Strona 3

4 Co to jest konsola sprzedawcy programu VIP? Konsola sprzedawcy programu VIP portal Reseller Console umożliwia sprzedawcom należącym do programu Adobe Partner Connection (APC) zapraszanie klientów do programu Value Incentive Plan (VIP), a także pozwala zarządzać kontami klientów, między innymi dodawać stanowiska i przeglądać informacje o dodanych stanowiskach. Pierwsze kroki 1. Osoba kontaktowa wymieniona w danych konta programu Adobe Partner Connection każdego z kwalifikujących się sprzedawców produktów firmy Adobe otrzyma zaproszenie od firmy Adobe do wzięcia udziału w programie Value Incentive Plan (VIP). 2. Kliknij łącze tutaj, aby rozpocząć proces akceptacji. 3. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID. UWAGA Nie należy otwierać bezpośrednio konsoli sprzedawcy (portalu Reseller Console) za pomocą łącza. Należy najpierw przeprowadzić proces akceptacji zaproszenia. Akceptowanie zaproszenia do dołączenia Po zalogowaniu się w konsoli sprzedawcy zostanie wyświetlone konto użytkownika. Osoba, która otrzymała zaproszenie od firmy Adobe, będzie automatycznie ustawiona jako administrator z możliwością dodawania współpracowników. Strona 4 Wersja 3.5

5 Dodawanie współpracowników (członków zespołu) W tym miejscu można zapraszać inne osoby (współpracowników), które również powinny uzyskać dostęp do konsoli sprzedawcy. Do tych osób mogą należeć przedstawiciele handlowi, specjaliści odpowiedzialni za licencje, osoby promujące produkty oraz inni członkowie organizacji, którzy powinni mieć możliwość zarządzania klientami w konsoli sprzedawcy. 1. W celu dodania współpracownika kliknij opcję Dodaj członka zespołu i wprowadź adres Współpracownik otrzyma wiadomość z zaproszeniem do konsoli sprzedawcy (portalu Reseller Console). 3. Odbiorca powinien kliknąć łącze tutaj. 4. Po dodaniu sprzedawców ich nazwy i identyfikatory Adobe ID będą wyświetlane na ekranie początkowym. UWAGA Informacje o ponownym wysyłaniu zaproszenia do członka zespołu można uzyskać w sekcji Usuwanie członków zespołu. Wersja 3.5 Strona 5

6 Wyszukiwanie członka zespołu Za pomocą pola w prawej części strony można wyszukać określonego członka zespołu. Usuwanie członków zespołu Jeśli członek zespołu opuści organizację lub będzie konieczne ponowne zaproszenie członka zespołu, można to zrobić przez zablokowanie dostępu tej osoby do konsoli sprzedawcy Zaznacz pole wyboru obok nazwy osoby, którą chcesz usunąć. Strona 6 Wersja 3.5

7 2. Wybierz opcję Delete (Usuń). Członek zespołu zostanie usunięty. Wszyscy klienci skojarzeni w danej chwili z tym członkiem zespołu zostaną skojarzeni z administratorem konsoli sprzedawcy. Zmienianie administratora sprzedawcy Aby zmienić osobę będącą administratorem sprzedawcy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Adobe w sprawie konsoli sprzedawcy, korzystając z adresu Zapraszanie klientów 1. Gdy po skonfigurowaniu konta sprzedawcy klient będzie gotowy do dokonania zakupu w programie VIP, kliknij opcję Dodaj klienta w celu zaproszenia klienta do programu VIP. WSKAZÓWKA Poproś klientów o dodanie adresu do listy bezpiecznych adresów , aby mieli pewność, że otrzymają zaproszenia . Jeśli klient nie otrzymał zaproszenia, zasugeruj mu sprawdzenie folderu spamu (wiadomości-śmieci). Wersja 3.5 Strona 7

8 2. Wprowadź podstawowe informacje o kliencie i kliknij opcję Invite Customer (Zaproś klienta). 3. Klient otrzyma wiadomość podobną do poniższej. 4. Poinstruuj klienta, aby kliknął łącze Zaakceptuj zaproszenie i zalogował się przy użyciu swojego identyfikatora Adobe ID. UWAGA Klient będzie mógł utworzyć identyfikator Adobe ID, jeśli jeszcze go nie ma. Strona 8 Wersja 3.5

9 Wysyłanie przypomnienia Jeśli klient nie zaakceptował zaproszenia, w konsoli sprzedawcy zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Kliknij opcję Send Reminder (Wyślij przypomnienie), aby wysłać do klienta wiadomość z przypomnieniem. UWAGA Po wysłaniu przypomnienia w danych kontaktowych klienta zostanie automatycznie zaktualizowany adres . Powiadomienie o akceptacji klienta dla sprzedawcy Sprzedawca otrzymuje powiadomienie również w przypadku zaakceptowania zaproszenia przez klienta. Ta wiadomość zawiera numer VIP klienta, nazwę organizacji i datę rocznicy. Wersja 3.5 Strona 9

10 Tworzenie autoryzacji zakupu i dodawanie stanowisk Teraz użytkownik (lub klient) może dodawać stanowiska, tworząc autoryzację zakupu. Tę operację może wykonywać i klient, i sprzedawca. Następnym krokiem przed rozpoczęciem używania oprogramowania jest utworzenie autoryzacji zakupu. WAŻNE Sprzedawca musi złożyć w firmie Adobe zamówienie na wszystkie dodane stanowiska. Gwarantuje to, że klient zachowa dostęp do oprogramowania. Składanie zamówień i dodawanie stanowisk to oddzielne procesy. Więcej informacji można uzyskać w przewodniku dotyczącym programu VIP. Powiadomienie o dodaniu stanowisk przez klienta dla sprzedawcy Gdy jeden z klientów sprzedawcy doda stanowiska za pomocą konsoli administracyjnej, sprzedawca otrzyma powiadomienie . Oznacza to, że sprzedawca powinien złożyć w firmie Adobe zamówienie na stanowiska dodane przez klienta. WAŻNE W celu ustalenia okresu, na jaki powinno zostać złożone zamówienie, należy odwiedzić konsolę administracyjną (portal Reseller Console). Okres może wynosić na przykład 10 miesięcy. Informacje na temat obliczania tego okresu można uzyskać w przewodniku dotyczącym programu VIP. Strona 10 Wersja 3.5

11 Dodawanie stanowisk przez sprzedawcę Sprzedawca może za pomocą konsoli sprzedawcy dodawać stanowiska w imieniu klienta. Dodawanie stanowisk po raz pierwszy 1. Zaloguj się w konsoli sprzedawcy i przejdź do ekranu Customer Dashboard (Pulpit nawigacyjny klienta). 2. Kliknij opcję Create a new purchase authorization (Utwórz autoryzację nowego zakupu) obok nazwy odpowiedniego klienta na liście. 3. Wybierz właściwy produkt z listy rozwijanej. 4. Wprowadź żądaną liczbę stanowisk i numer zamówienia zakupu (jeśli dotyczy). 5. Kliknij przycisk Add (Dodaj). Wersja 3.5 Strona 11

12 Dodawanie kolejnych stanowisk 1. Zaloguj się w konsoli sprzedawcy i przejdź do ekranu Customer Dashboard (Pulpit nawigacyjny klienta). 2. Kliknij opcję Details (Szczegóły) obok nazwy klienta w pulpicie nawigacyjnym klienta. 3. Przewiń w dół i kliknij opcję Create new purchase authorization (Utwórz autoryzację nowego zakupu). 4. Wybierz produkt z menu rozwijanego i wprowadź żądaną liczbę stanowisk oraz numer zamówienia zakupu (jeśli dotyczy). UWAGA Wszystkie stanowiska dotyczące danego produktu należy wprowadzić w tej samej pozycji. Nie można tworzyć wielu wierszy dotyczących tego samego produktu. WAŻNE Jeśli w tym polu nie zostanie wprowadzony numer zamówienia zakupu, zostanie automatycznie utworzony numer autoryzacji zakupu. Podczas zamawiania produktów w firmie Adobe ważne jest podanie numeru zamówienia zakupu lub numeru autoryzacji 18 zakupu. Strona 12 Wersja 3.5

13 Usuwanie stanowisk Sprzedawcy mogą usuwać stanowiska dodane przez klientów (w konsoli administracyjnej, portalu Admin Console) oraz przez sprzedawców, o ile zrobią to w ciągu 30 dni od dodania stanowisk. Można to zrobić w sekcji historii autoryzacji stanowisk konsoli sprzedawcy. Co dzieje się dalej? Klient otrzyma wiadomość z powiadomieniem o dodaniu stanowisk w jego imieniu. Klient może przydzielić stanowiska poszczególnym użytkownikom. Zarządzanie kontami klientów Innym ważnym aspektem sprzedaży w programie VIP jest zarządzanie kontami klientów. Każde dodanie stanowisk przez sprzedawcę lub klienta wymaga złożenia zamówienia w firmie Adobe za pośrednictwem standardowego mechanizmu zamawiania (portalu licencjonowania, dystrybutora lub systemu elektronicznej dostawy oprogramowania). Jest to konieczne w celu zapewnienia klientowi ciągłego dostępu do produktów. Pulpit nawigacyjny klienta Ekran Pulpit nawigacyjny klienta w konsoli administracyjnej programu VIP zawiera przegląd wszystkich klientów i najważniejsze informacje o poszczególnych klientach: Nazwa organizacji, numer VIP, data rocznicy, imię i nazwisko oraz adres administratora dla każdego klienta Licencjonowane produkty Liczba kupionych stanowisk Ważne komunikaty na przykład o dodaniu stanowisk lub opóźnieniach płatności klienta Dostęp do pulpitu nawigacyjnego klienta Administrator sprzedawcy: Aby otworzyć pulpit nawigacyjny klienta, zaloguj się do konsoli sprzedawcy i kliknij opcję Customer Dashboard (Pulpit nawigacyjny klienta). Wersja 3.5 Strona 13

14 Członkowie zespołu sprzedawcy: Pulpit nawigacyjny klienta jest pierwszym ekranem wyświetlanym po zalogowaniu się do konsoli sprzedawcy. Wyświetlanie komunikatów Komunikaty wyświetlane w pulpicie nawigacyjnym klienta informują o wymaganych czynnościach związanych z zarządzaniem kontami klientów. Filtrowanie klientów według komunikatów Aby wyświetlić tylko tych klientów, z którymi są powiązane komunikaty, kliknij opcję Alerts (Komunikaty). Uaktywnia ona filtr wyświetlający tylko tych klientów, z których kontami są powiązane komunikaty. Strona 14 Wersja 3.5

15 Filtrowanie według klientów Domyślny widok konsoli sprzedawcy zawiera przegląd wszystkich klientów, którymi zarządza organizacja (sprzedawca). Klikając filtr My Customers (Klienci), można wyświetlić tylko tych klientów, którymi zarządza użytkownik. Wyświetlanie szczegółów komunikatów Wyświetlanie szczegółów klientów W pulpicie nawigacyjnym klienta można kliknąć opcję Details (Szczegóły), aby wyświetlić dodatkowe informacje o kliencie: Dane kontaktowe klienta Data rocznicy Produkty na koncie klienta Liczba dodanych stanowisk Liczba kupionych stanowisk Szczegółowa historia autoryzacji stanowisk Wersja 3.5 Strona 15

16 WSKAZÓWKA Kliknięcie prawym przyciskiem myszy opcji Details (Szczegóły) pozwala wyświetlić dodatkowe informacje o kliencie w nowej zakładce przeglądarki. Jest to szczególnie pomocne, gdy trzeba zapoznać się z informacjami o wielu klientach. Szary tekst oznacza liczbę kupionych stanowisk, a żółty tekst oznacza stanowiska dodane, których jeszcze nie kupiono. W tym miejscu są wymienione stanowiska dodane (z utworzoną autoryzacją zakupu) i jeszcze nie kupione, posortowane według numeru zamówienia zakupu/ autoryzacji zakupu. Strona 16 Wersja 3.5

17 Historia autoryzacji stanowisk i wznowień Na stronie Customer Detail (Szczegóły klienta) jest wyświetlana historia autoryzacji stanowisk z dokładnymi informacjami o każdej operacji dodania stanowisk do konta klienta. Są dostępne następujące informacje: Nazwa produktu Liczba stanowisk Numer zamówienia zakupu PO (lub automatycznie wygenerowany numer autoryzacji zakupu, jeśli istnieje) Data dodania (autoryzacji) stanowisk Nazwa osoby, która dodała/autoryzowała stanowiska Stan realizacji Poniżej historii autoryzacji stanowisk znajduje się tabela historii wznowień dla konta. Wersja 3.5 Strona 17

18 Wyświetlanie szczegółów produktu Po dodaniu stanowisk można przeglądać szczegóły dodanych produktów, klikając ich nazwy w sekcji Seat Authorization History (Historia autoryzacji stanowiska) na stronie Customer Detail (Szczegóły klienta). Omówienie stanu realizacji Obszar stanu realizacji na ekranie Customer Details (Szczegóły klienta) zawiera informacje o etapach procesu zamawiania, na których znajdują się dodane stanowiska. Pending (Oczekujące): Dodano stanowiska, ale firma Adobe nie otrzymała jeszcze zamówienia. Fulfilled (Zrealizowane): Firma Adobe otrzymała i przetworzyła zamówienie dotyczące stanowisk. Removed (Usunięte): Stanowiska zostały usunięte przez firmę Adobe lub sprzedawcę. Overdue (Zaległe): Firma Adobe nie otrzymała płatności, a stanowiska dodano ponad 30 dni temu. Suspended (Zawieszone): Firma Adobe nie otrzymała zamówienia dotyczącego tych stanowisk, a klient nie ma już dostępu do tych stanowisk. Strona 18 Wersja 3.5

19 Usuwanie stanowisk Klikając ikonę X z prawej strony historii autoryzacji stanowisk, można usuwać stanowiska ze stanem Pending (Oczekujące). Czas zamawiania dla zaległych kont Opcja Overdue (Zaległe) pozwala sprawdzić czas trwania poszczególnych zamówień zaległego konta. Czas rwania zamówienia jest wyświetlany w oddzielnym polu. Wznawianie stanowisk Co roku w dniu rocznicy stanowiska kupione przez klientów w ramach programu VIP wymagają wznowienia w celu dalszego używania produktów. Okres wznowienia Okres wznowienia zaczyna się 30 dni przed datą rocznicy i kończy 30 dni po tej dacie. W tym czasie klienci korzystający z programu VIP mogą wznowić stanowiska na kolejny okres członkostwa. Klienci mogą wtedy składać zamówienia wznowień u wybranych sprzedawców. Wznawianie wszystkich stanowisk Klienci programu VIP chcący wznowić wszystkie istniejące stanowiska muszą tylko raz złożyć odpowiednie zamówienie wznowienia u sprzedawcy. Wznawianie niektórych stanowisk Klienci programu VIP chcący wznowić tylko niektóre stanowiska (przeprowadzić wznowienie częściowe) w okresie wznowienia muszą skontaktować się ze sprzedawcą i złożyć stosowne zamówienie. Administrator klienta musi w ciągu 30 dni od daty rocznicy wybrać w konsoli administracyjnej te stanowiska, które mają zostać wznowione. Wersja 3.5 Strona 19

20 Powiadomienia o wznawianiu Administratorzy klientów programu VIP otrzymują powiadomienia od firmy Adobe w następujących terminach: 30 dni przed datą rocznicy (czas na wznowienie) Data rocznicy (mija czas wznowienia) 31 dni po dacie rocznicy (usunięcie stanowisk w przypadku braku przetworzonego zamówienia) Również w konsoli sprzedawcy będzie wyświetlane wyraźne przypomnienie o wznowieniu. Komunikaty o wznowieniach w konsoli sprzedawcy 30 dni przed datą wznowienia klienta w konsoli sprzedawcy programu VIP jest wyświetlany komunikat o wznowieniu. Ta informacja ma przypomnieć o potrzebie skontaktowania się z klientami przed datą rocznicy i zachęcenia ich, aby złożyli zamówienie wznowienia. Komunikat o wznowieniu jest wyświetlany dla każdego z klientów na liście klientów na pulpicie nawigacyjnym. Komunikat o wznowieniu jest też wyświetlany dla każdego klienta na stronie szczegółów. Strona 20 Wersja 3.5

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013 Spis treści Co to jest konsola

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Wersja 4.0 listopad 4, 2013 Spis treści Value Incentive Plan omówienie programu... 4 Cechy programu...

Bardziej szczegółowo

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl SPIS TREŚCI Działania...3 Szczegóły zadania...4 Powiadomienia...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej www.fmbank24.pl Str. 2 Witamy w Systemie Bankowości Internetowej FM Bank! Bankowość Internetowa FM Banku umożliwia dokonywanie operacji bankowych przez Internet

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Kalendarz i harmonogram

Kalendarz i harmonogram Kalendarz i harmonogram Kalendarz programu Notes jest widokiem w bazie danych poczty, służącym do zarządzania czasem. Korzystając z kalendarza, można śledzić spotkania, terminy, rocznice, przypomnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1)

Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1) Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1) Pierwsza publikacja: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo