Odnowienie Software Assurance przewodnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odnowienie Software Assurance przewodnik"

Transkrypt

1 Odnowienie Software Assurance przewodnik Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego pozwala na zwiększenie produktywności całej organizacji. Usługi Software Assurance ułatwiają pełne wykorzystanie oprogramowania Microsoft, zapewniając całodobowe wsparcie techniczne, usługi planowania wdrożeń, szkolenia techniczne i szkolenia dla użytkowników, najnowsze wersje oprogramowania i unikatowe technologie wszystko w ramach pojedynczego, ekonomicznego programu. Zadaniem tego przewodnika jest ułatwienie klientom zaplanowania odnowienia umowy licencjonowania grupowego i związanych z nią korzyści Software Assurance. Zaplanuj odnowienie Software Assurance 1. Wykorzystaj wszystkie usługi przysługujące w ramach Software Assurance zanim wygaśnie umowa. Sprawdź aktualny stan usług pod adresem Zapoznaj się z poszczególnymi korzyściami Software Assurance oraz sposobami i praktycznymi poradami ich wykorzystania zamieszconymi na stronie Zapoznaj się z opracowaniem IDC zamieszczonym pod adresem 2. Podejmij współpracę z Partnerem Microsoft w celu określenia najlepszego sposobu odnowienia. Spis treści Zaplanowanie odnowienia Software Assurance 1 Jaką wartość ma Software Assurance? 2 Określenie sposobu odnowienia najkorzystniejszego dla organizacji 3 Najlepsze praktyki oraz Software Assurance w zależności od rodzaju licencji 4

2 Jaką wartość ma Software Assurance? Microsoft Software Assurance zapewnia firmom większą kontrolę nad budżetem oraz przewagę nad konkurencją ze względu na wykorzystanie najnowszych technologii. Jak powiedział analityk firmy Gartner, Michael Silver, w rozmowie z CIO Today: Jeśli ktoś skorzysta z wszystkich możliwości, jakie Microsoft udostępnił w ramach Software Assurance, szybko zobaczy, jaką dają one wartość. Usługa Software Assurance Prawo do nowych wersji Licencje Step-Up Microsoft Desktop Optimization Pack* Windows Enterprise Edition Usługi planowania wdrożeń Przenoszenie licencji (License Mobility) w ramach SA Windows Virtual Desktop Access Windows Thin PC Office Roaming Use Rights Opis usługi i jej wartość biznesowa Klient uzyskuje prawo do korzystania z nowych wersji oprogramowania dla każdej licencji na produkt Microsoft z ochroną Software Assurance. Umożliwiają przejście z mniej zaawansowanej wersji oprogramowania do wersji bardziej rozbudowanej (na przykład z Office Standard do Office Professional), bez ponoszenia wysokich kosztów. Zamiast opłacania pełnej ceny bardziej rozbudowanej wersji oprogramowania, wystarczy zapłacić jedynie różnicę pomiędzy ceną licencji posiadane, a ceną licencji bardziej zaawansowanej. Dostępny wyłącznie dla klientów z wykupionym Software Assurance. MDOP to dodatkowa licencja subskrypcyjna, umożliwiająca wykorzystanie innowacyjnych technologii do lepszego zarządzania komputerami, przyspieszenia i uproszczenia wdrożeń oprogramowania i zarządzania zasobami oraz tworzenia dynamicznej infrastruktury poprzez przekształcenie oprogramowania w centralnie zarządzane usługi. Obniżenie kosztów poprzez uproszczenie zarządzania komputerami, umożliwienie użytkownikom wydajnej pracy w dowolnym miejscu oraz zarządzania ryzykiem, dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu i kontroli. Zaplanowanie efektywnego i udanego wdrożenia oraz przygotowanie do niego z wykorzystaniem kompleksowych usług świadczonych przez wykwalifikowanych partnerów wdrożeniowych: Usługi planowania wdrożenia oprogramowania na komputerach stacjonarnych Usługi planowania wdrożenia prywatnej chmury obliczeniowej oraz systemu zarządzania i wirtualizacji Usługi planowania wdrożenia platformy SharePoint Usługi planowania wdrożenia publicznej chmury obliczeniowej opartej na platformie Windows Azure Usługi planowania wdrożenia platform Lync i Exchange Usługi planowania wdrożenia platformy SQL Server Usługi planowania wdrożenia narzędzi dla programistów Wdrożenie niektórych, objętych ochroną Software Assurance, aplikacji serwerowych w siedzibie firmy albo w chmurze bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji. Umożliwia dostęp do środowisk wirtualnego pulpitu z dowolnego komputera objętego Software Assurance oraz pozwala użytkownikowi komputera na zdalny dostęp do środowisk wirtualnego pulpitu z urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery prywatne czy hotelowe kioski internetowe. Odchudzona wersja Windows Enterprise, umożliwiająca organizacjom wykorzystanie posiadanych komputerów jako urządzeń typu cienki klient. Przenoszenie praw użytkowania (Roaming Use Rights) Office, Project i Visio. Usługa pozwala na obniżenie kosztów zakupu oprogramowania; ochronę inwestycji przy jednoczesnym uproszczeniu zamówień i prognozowania; obniżenie kosztu zakupu bardziej rozbudowanej wersji oprogramowania; ulepszenie możliwości zarządzania komputerami i umożliwienie dostarczania aplikacji w postaci usług; zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania; obniżenie kosztów IT przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności IT; lepszą ochronę danych; obniżenie kosztów i złożoności wdrożeń; zwiększenie wykorzystania oraz produktywności, obniżenie kosztów oraz poprawienie wskaźnika zwrotu z inwestycji w oprogramowanie dzięki bardziej udanym wdrożeniom; większą elastyczność hostingu oprogramowania; obniżenie kosztu zakupu licencji; zwiększenie wartości środowisk wirtualnych pulpitu poprzez umożliwienie ich wdrażania ich w dowolnym miejscu, lokalnie lub w centrum danych; podniesienie produktywności pracowników poprzez zwiększenia elastyczności dostępu do wirtualnych środowisk pulpitu poza miejscem pracy; korzystanie z VDI bez wymogu zakupu żadnych dodatkowych licencji Windows Virtual Desktop Access (VDA), z racji tego, że komputery, na których zainstalowano system cienki klient, pozostają objęte Software Assurance; zwiększenie bezpieczeństwa komputerów i wykorzystania istniejących zasobów zarządzania; zdalny dostęp do Office, Project i Visio w wirtualnych środowiskach pulpitu z zewnętrznych urządzeń, takich jak komputery domowe czy kioski internetowe, dla użytkowników urządzeń z licencją Office;

3 Subskrypcja TechNet w ramach SA Microsoft Office Multi-Language Pack Karnety szkoleniowe Szkolenia E-Learning Program użytkowania w domu Pomoc techniczna dostępna w trybie 24x7 System Center Advisor Poprawki typu Hotfix Rezerwowe kopie do odzyskiwania serwera po awarii Cold Backups Program licencjonowania kodu źródłowego (Enterprise Source Licensing Program) Płatności ratalne Czat z doradcą technicznym TechNet Online Concierge i dostęp do moderowanych grup dyskusyjnych. Wyznaczony specjalista IT uzyskuje również pojedynczą licencję subskrypcji TechNet Plus Direct, w ramach której dostępne są kopie ewaluacyjne oprogramowania Microsoft oraz narzędzia techniczne i inne zasoby. Wdrożenie jednego obrazu pakietu Office wraz z możliwością jego obsługi w 37 wersjach językowych Interfejsu Użytkownika (UI) oraz wyposażenie pracowników, tworzących lub edytujących treści, w skuteczne narzędzia sprawdzające i funkcję samopomocy. Szkolenia stacjonarne dla pracowników przeprowadzane przez lokalnego Partnera z certyfikatem Microsoft Certified Partner for Learning Solutions z wykorzystaniem oficjalnych materiałów szkoleniowych Microsoft. Ułatwienie pracownikom IT doskonalenia umiejętności dzięki elastycznym, wygodnym, przerabianym we własnym tempie szkoleniom przygotowanym przez ekspertów Microsoft w dziedzinie technologii. Umożliwienie wybranym pracownikom korzystania w domu z tego samego oprogramowania Microsoft Office 2010, z którego korzystają w firmie. Telefoniczna pomoc techniczna świadczona w trybie 24 7 w krytycznych sytuacjach biznesowych, dodatkowo nielimitowana pomoc dostępna przez Internet w godzinach pracy biurowej, obejmująca oprogramowanie serwerowe w edycjach Standard i Enterprise. Usługa w chmurze obliczeniowej, która umożliwia proaktywne przeglądanie środowiska serwerowego, ułatwiając uzyskanie informacji na temat problemów dotyczących konfiguracji serwerów, szybsze rozwiązywanie problemów oraz skrócenie przestojów w pracy serwerów z powodu awarii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa na poziomie spełniającym potrzeby klienta. Specyficzne poprawki produktów, niedotyczące zabezpieczeń, wprowadzane w oparciu o konkretny przypadek danego klienta, poza standardowymi warunkami pomocy technicznej i publikacjami. Bezpłatne licencje na serwery zimnej rezerwy (cold backup) służące do odtwarzania systemu po awarii. Zapewnienie organizacji dostępu do kodu źródłowego systemu Microsoft Windows na potrzeby opracowywania własnego oprogramowania i świadczenia pomocy technicznej dla pracowników. Dzięki możliwości zapłaty w ratach rocznych, zamiast płacenia całej kwoty z góry, firma zyskuje większą elastyczność w zarządzaniu wydatkami na zakup nowych technologii informatycznych. kontakt z ekspertami oraz uzyskanie dostępu do narzędzi technicznych i innych zasobów; zwiększenie produktywności pracowników niezależenie od języka lub lokalizacji; usprawnienie i ułatwienie wdrażania oraz obsługi pakietu Office wielojęzycznemu personelowi w oparciu o pojedynczy obraz instalacyjny Office; wsparcie dla pojedynczych wersji językowych Interfejsu Użytkownika pakietu Office i dla narzędzi sprawdzających; zwiększenie umiejętności technicznych personelu IT przy jednoczesnym obniżeniu kosztów szkoleń; przygotowaniu personelu IT do efektywnego wdrożenia i utrzymania nowych technologii oraz świadczenia pomocy technicznej; poprawa produktywności pracowników oraz wzrost wiedzy biznesowej; obniżenie kosztów organizacji ponoszonych na szkolenia; zwiększenie efektywności pracowników i obniżenie kosztów szkoleń poprzez umożliwienie pracownikom używania w domu tego samego oprogramowania Microsoft Office, z którego korzystają w pracy; mniejsze obciążenie działu IT dzięki mniejszej liczbie telefonów do pomocy technicznej; niższe koszty wsparcia technicznego oraz uwolnienie zasobów IT do wykorzystania w innych projektach; zmniejszenie czasu przestojów i związanych z nimi spadków wydajności; uniknięcie problemów z instalacją serwerów, dzięki możliwości przeglądania, konfiguracji, monitorowania i oceny systemów na bieżąco; rozwiązywanie problemów szybciej, w wyniku zapewnieniu pracownikom Microsoft lub personelowi własnego działu obsługi serwisowej klienta dostępu do obecnych i historycznych parametrów konfiguracji systemów serwerowych; skrócenie przestoi z powodu awarii oraz zwiększenie wydajność pracy serwerów, poprzez sygnalizowanie administratorom przypadków braku zainstalowania krytycznych poprawek ("łat") lub niewłaściwej konfiguracji serwerów; niezwiązane z zabezpieczeniami poprawki dla starszych produktów Microsoft Business i Developer poza główną pomocą; skrócenie przestojów i zwiększenie użytkowania istniejących systemów; przyspieszenie reakcji na awarie, co zmniejsza ich wpływ na działanie całego systemu; ochrona rozwiązań biznesowych o znaczeniu krytycznym dla działania firmy i utrzymanie efektywności operacyjnej działu IT; podniesienie wydajności poprzez regulację i optymalizację systemów oraz powiązanych aplikacji; zwiększenie wsparcia i mozliwości rozwiązywania problemów dla wdrożonego systemu Windows; zmniejszenie kosztów początkowych; uproszczenie prognozowania (z trzyletnim wyprzedzeniem) corocznego zapotrzebowania na środki finansowe na oprogramowanie. Klient może być uprawniony do uzyskania dodatkowych korzyści. Pełna lista korzyści dostępna jest pod adresem

4 Jak stwierdzić, który sposób odnowienia jest najbardziej korzystny dla organizacji? Więcej niż 250 komputerów Jeśli organizacja posiada więcej niż 250 komputerów, najlepszym rozwiązaniem może być zawarcie umowy Enterprise Agreement lub Select Plus. Umowy te można zawrzeć za pośrednictwem Partnerów Microsoft mających status firmy LAR (Large Account Reseller). Enterprise Agreement Standaryzacja IT w całej firmie, co ułatwia obniżenie ogólnego kosztu korzystania z technologii informacyjnych. Uproszczone administrowanie licencjami i centralizacja procesu zakupu znacząco obniżają pracochłonność zarządzania licencjami. Jeszcze większa wartość oferowana w ramach Software Assurance łatwiejsze zarządzanie, lepsza dostępność nowych wersji itp. Organizacje zainteresowane zakupem licencji w modelu subskrypcyjnym mogą zawrzeć umowę subskrypcyjną i dzierżawić licencje na oprogramowanie. Select Plus Pojedyncza, obejmująca całą firmę umowa umożliwiająca zdecentralizowane składanie zamówień przez wiele podmiotów stowarzyszonych. Poziomy cen licencji wyznaczane na podstawie całkowitej liczby licencji zamówionych przez całą firmę. Lepszy zwrot z inwestycji dzięki możliwości zakupu Software Assurance na okres dopasowany do okresu obowiązywania umowy licencjonowania grupowego. Elastyczny zakup licencjonowanych produktów w miarę potrzeb. Brak potrzeby renegocjowania i odnawiania umów co trzy lata. Mniej niż 250 komputerów Kolejną opcją, umożliwiającą elastyczne dopasowanie rozwiązania do potrzeb biznesowych, są programy rodziny Open. Szczegółowe informacje na ich temat można uzyskać u Partnerów Microsoft. Do wyboru są trzy programy Open: Korzyści Minimalna liczba komputerów Dostępne typy licencji Sposób wyznaczenia poziomu cen Okres obowiązywania umowy Dostępne sposoby płatności Software Assurance dowolna Open License Open Value Open Value Subscription 5 i więcej 250 i więcej licencja licencja wraz z Software Assurance Software Assurance w oparciu o wielkość zakupów w poszczególnych pulach produktów w oparciu o liczbę pracowników w oparciu o liczbę komputerów w oparciu o liczbę zakupionych licencji i SA 1 rok 2 lata 3 lata z góry miesięcznie rocznie możliwość wykupienia w cenie

5 Najlepsze praktyki Konsolidacja korzyści Software Assurance pozwala na obniżenie kosztów Klienci, którzy zawarli kilka umów licencyjnych Microsoft, muszą radzić sobie z zarządzaniem licencjami, których Software Assurance wygasa w różnych terminach. Może to prowadzić do problemów z określeniem, jakie wersje produktów są dostępne oraz z kontrolowaniem budżetu. Klienci powinni sprawdzić, czy spełniają warunki konsolidacji wielu umów licencyjnych w ramach jednej umowy licencjonowania grupowego. Konsolidacja pozwala na obniżenie całkowitej liczby umów, którymi trzeba zarządzać, a co za tym idzie obniżenie ryzyka dopuszczenia do utraty korzyści Software Assurance. Informacje na temat warunków kwalifikacyjnych można uzyskać u Partnerów oraz przedstawicieli Microsoft. Inwentaryzacja SAM SAM (Software Asset Management) to zbiór zasad ułatwiających organizacji kontrolowanie kosztów, zapewnienie zgodności licencyjnej i bezpieczeństwa IT oraz prognozowanie przyszłych kosztów oprogramowania w miarę rozwoju firmy. Narzędzia dostarczane przez firmę Microsoft oraz usługi oferowane przez jej Partnerów pozwalają na określenie, jakie oprogramowanie jest efektywnie wykorzystywane, a z jakiego należy zrezygnować. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Software Assurance w zależności od typu licencji Program Software Assurance można zakupić wyłącznie z licencją, która będzie nim objęta od jej rodzaju zależy dostępność usług i korzyści SA. Dostępność usług i korzyści Korzyść lub usługa Open License Select, Select Plus Open Value, Open Value Subscription Enterprise Agreement, Enterprise Agreement Subscription** Software Assurance opcjonalnie opcjonalnie załączone załączone Nowe produkty Wdrażanie Szkolenia Wsparcie Usługi specjalne Prawo do nowych wersji Licencje Step-Up Microsoft Desktop Optimization Pack* Windows Enterprise Edition Usługi planowania wdrożeń Przenoszenie licencji (License Mobility) w ramach SA Windows Virtual Desktop Access Windows Thin PC Office Roaming Use Rights Subskrypcja TechNet w ramach SA Microsoft Office Multi-Language Pack Karnety szkoleniowe Szkolenia E-Learning Program użytkowania w domu Pomoc techniczna dostępna w trybie 24x7 System Center Advisor Poprawki typu Hotfix Rezerwowe kopie do odzyskiwania serwera po awarii Cold Backups Program licencjonowania kodu źródłowego (Enterprise Source Licensing Program) Płatności ratalne Zakres dostępnych korzyści Software Assurance jest różny w różnych programach licencjonowania i regionach geograficznych i może ulec zmianie. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przedstawionymi w tym dokumencie oraz warunkami umowy licencjonowania grupowego i warunkami, na jakich oferowane są poszczególne usługi i korzyści SA, rozstrzygają warunki określone w umowie oraz warunki, na jakich oferowana jest dana korzyść. Szczegółowe informacje na temat warunków umowy licencjonowania grupowego można uzyskać u przedstawiciela firmy Microsoft lub Partnera. Informacje na temat korzyści związanych z produktami Microsoft Dynamics CRM można znaleźć pod adresem Informacje na temat korzyści MSDN związanych z produktami rodziny Microsoft Visual Studio można znaleźć pod adresem * Microsoft Desktop Optimization Pack to dodatkowa licencja subskrypcyjna dostępna wyłącznie dla klientów, którzy wykupili ochronę Software Assurance. ** Programy Select License Software Assurance membership oraz Select Plus Software Assurance membership zapewniają dostęp do takich samych korzyści, jak umowa Enterprise Agreement.

Przewodnik planowania odnowienia pakietu

Przewodnik planowania odnowienia pakietu Przewodnik planowania odnowienia pakietu Pakiet Microsoft dla licencjonowania zbiorowego to więcej niż tradycyjna oferta związana z konserwacją. Pakiet jest kompleksowym rozwiązaniem obejmującym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Program licencyjny Select

Program licencyjny Select P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik Licencja Microsoft Select dla Edukacji Przewodnik Spis treści Opis akademickich programów licencjonowania grupowego... 3 Licencjonowanie w modelu transakcyjnym... 3 Otwarta Licencja Microsoft dla Edukacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika

Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika Przewodnik po usługach Software Assurance dla programów licencji grupowych Microsoft: Charakterystyka usług Warunki handlowe SPIS TREŚCI SOFTWARE ASSURANCE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Mariola Karczewska Business Development Manager 17.06.2011, Warszawa COMPAREX 2 Microsoft Software Assurance Czym jest

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Mariola Karczewska Business Development Manager 13.05.2011, Warszawa Dzisiejsze seminarium Czym jest Software Assurance?

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian. Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions

Enrollment for Education Solutions Enrollment for Education Solutions NAJCZĘŚCIEJ Co to jest Enrollment for Education Solutions?... 2 Jak działa EES?... 2 Czy z umowy EES mogą korzystać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe?... 3 Jakie produkty

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Przewodnik po licencjonowaniu systemu Uwaga: niniejszy przewodnik pomaga zrozumieć zasady licencjonowania, ale nie zastępuje dokumentów licencyjnych, których

Bardziej szczegółowo

zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 Page 1

zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 Page 1 zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22/838-19-08, 838-88-78, cts@cts.com.pl Microsoft Office 365 Page 1 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ)

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Spis treści 1. Umowa Microsoft Products and Services Agreement... 11 2. Konta Zakupowe... 3 3. Klienci z instytucji administracji

Bardziej szczegółowo

System serwerowy nowej generacji

System serwerowy nowej generacji nr 4/2003 KWIECIEŃ 2003 ISSN 1730 6884 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft System serwerowy nowej generacji [str. 6] Program Designed for Windows XP [str. 5] Nowe sposoby licencjonowania serwerowego [str.

Bardziej szczegółowo

Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja

Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware Wirtualizacja Wprowadzenie Organizacje rozważające korzystanie z przetwarzania w chmurze w celu usprawnienia działania

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Usługa Proactive Care

Usługa Proactive Care Usługa Proactive Care Usługi HP Dane techniczne Omówienie usługi Usługa HP Proactive Care (Proactive Care) oferuje zintegrowany zestaw usług proaktywnych i reaktywnych, których celem jest poprawa dostępności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Programie Partnerskim

Przewodnik po Programie Partnerskim Microsoft po Programie Partnerskim listopad 2005 dla wszystkich partnerów Microsoft W przewodniku tym opisano Program Partnerski Microsoft podstawową strukturę programu, dla kogo program jest przeznaczony,

Bardziej szczegółowo

Magazyn HP Just Right IT Oferta rozwiązań i usług z zakresu serwerów, pamięci masowej i rozwiązań sieciowych dla małych i średnich firm

Magazyn HP Just Right IT Oferta rozwiązań i usług z zakresu serwerów, pamięci masowej i rozwiązań sieciowych dla małych i średnich firm Magazyn HP Just Right IT Oferta rozwiązań i usług z zakresu serwerów, pamięci masowej i rozwiązań sieciowych dla małych i średnich firm Dostępność: 1 sierpnia 31 października 2015 r. to nowy kwartalny

Bardziej szczegółowo

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Office 365 dla szkół Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych oferuje szkołom rozbudowane usługi do

Bardziej szczegółowo