Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)"

Transkrypt

1 Adobe Education Enterprise Agreement często zadawane pytania Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Co to jest Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)? EEA to roczny lub dwuletni program licencjonowania, dzięki któremu szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz instytucje szkolnictwa wyższego mogą zminimalizować koszty i utrudnienia związane z udostępnianiem oprogramowania firmy Adobe uprawnionym nauczycielom i wykładowcom, innym pracownikom oraz uczniom i studentom na komputerach należących do szkoły lub instytucji albo leasingowanych przez nią.* Jak działa program EEA? Program EEA pozwala uprawnionym instytucjom edukacyjnym na udostępnianie oprogramowania firmy Adobe pracownikom administracyjnym, nauczycielom i wykładowcom, innym osobom z kadry oraz uczniom i studentom na komputerach należących do instytucji albo leasingowanych przez nią. Organizacje opłacają cały koszt uczestnictwa w programie przez rok lub dwa lata, gdy składają zamówienia. Aktywna umowa uprawnia do używania licencjonowanego na jej mocy oprogramowania firmy Adobe przez cały okres jej trwania. Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa może zarejestrować się w programie EEA w celu korzystania z pojedynczej licencji miejscowej. Wiele szkół może zarejestrować się w programie za pośrednictwem pojedynczej osoby prawnej (kuratorium, powiatu, województwa, agencji rządowej itp.)* odpowiadającej za kupowanie dla wielu szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zarządzanie ich umowami. Zarejestrowane szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymują licencje rozliczane na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów (wykładowców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników). Licencja musi obejmować całą szkołę lub osobę prawną. Instytucje szkolnictwa wyższego mogą zostać w całości objęte licencją rozliczaną na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów, jak również kupować licencje na poszczególne instalacje. Instytucje edukacyjne, które wybrały rozliczanie na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów, muszą zawrzeć umowę obejmującą wszystkich uprawnionych wykładowców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Wycena umowy jest oparta na sumie odpowiedników pełnych etatów w instytucji edukacyjnej zawierającej umowę uczestnictwa. Produkty licencjonowane na mocy programu EEA mogą być używane wyłącznie na komputerach, które należą do tej instytucji edukacyjnej lub są przez nią leasingowane. Dodatkowo dostępne są aplikacje firmy Adobe do edycji zdjęć i filmów oraz profesjonalnej produkcji wideo. Licencje na te programy obejmują pojedyncze instalacje. Specjalna informacja dla instytucji szkolnictwa wyższego: W większości miejsc instytucje szkolnictwa wyższego mogą skorzystać z dwóch poziomów zniżek. Umowa może obejmować licencje na poszczególne instalacje lub całą instytucję zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów. Ta druga możliwość może nie być dostępna w pewnych miejscach. Obecnie nie można z niej skorzystać w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Instytucje w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii wymagające tej metody rozliczania licencji powinny skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Adobe w celu uzyskania rozwiązania indywidualnego. Jakie produkty są dostępne w programie EEA? Oferta produktów firmy Adobe dostępnych w programie EEA zależy od typu rejestrującej się instytucji edukacyjnej. Pakiety programów przedstawione w poniższej tabeli są dostępne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z komputerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows i Mac OS (tam, gdzie są dostępne obie wersje). Instytucje, które nie mogą kupować licencji na poszczególne instalacje, muszą zamówić licencje na pakiet w liczbie nie mniejszej niż suma odpowiedników pełnych etatów. Instytucje szkolnictwa wyższego kupujące licencje na poszczególne instalacje są zobowiązane do zamówienia przynajmniej jednej licencji zbiorczej na jedną instalację pakietu.

2 Dodatkowo dostępne są aplikacje firmy Adobe do edycji zdjęć i filmów oraz profesjonalnej produkcji wideo. Licencje tych programów należy kupować na poszczególne instalacje. Dostępność określonych produktów dodatkowych zależy od typu instytucji edukacyjnej rejestrującej się w programie. W ramach umowy EEA można zamówić licencję na dowolny zestaw dostępnych opcjonalnych produktów dodatkowych. Tylko szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Kolekcja Adobe do projektowania i tworzenia stron internetowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) Rozliczenie wg odpowiedników pełnych etatów Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Oraz: Adobe Photoshop Elements Adobe Captivate Dostępne dodatki (na licencję) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (w programie Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (w programie Adobe Premiere Pro) Pozostałe dodatki (na licencję) Adobe Presenter Adobe Photoshop Lightroom Adobe Premiere Elements Tylko instytucje szkolnictwa wyższego Kolekcja Adobe do projektowania i tworzenia stron internetowych (szkolnictwo wyższe) Rozliczenie wg odpowiedników pełnych etatów Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Dostępne dodatki (na licencję) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (w programie Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (w programie Adobe Premiere Pro) Pozostały dodatek (na licencję) Adobe Photoshop Lightroom Czy program EEA zastępuje istniejące programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe? W związku ze zmianami na rynku i zgodnie z potrzebami klientów firma Adobe podjęła decyzję o wycofaniu następujących programów i ofert: Adobe K 12 Enterprise Agreement (EA) Adobe Term Site License (TSL) Celem firmy Adobe jest skoncentrowanie dostępnych zasobów na programach EEA i ETLA (Enterprise Term License Agreement) oraz ofercie Adobe Creative Cloud. Więcej informacji o sposobie zmiany używanego programu na jeden z przedstawionych może udzielić przedstawiciel handlowy firmy Adobe lub jej autoryzowany sprzedawca współpracujący z instytucjami edukacyjnymi.

3 Jak na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów obliczane są opłaty licencyjne? Wysokość opłat zależy od sumy odpowiedników pełnych etatów. Suma ta jest obliczana w następujący sposób: Pełnoetatowych wykładowców i nauczycieli oraz innych pracowników należy liczyć jako jedną jednostkę. Niepełnoetatowych wykładowców i nauczycieli należy liczyć jako jedną trzecią jednostki. Niepełnoetatowych innych pracowników należy liczyć jako jedną drugą jednostki. Wykładowcy i nauczyciele pełnoetatowi + Wykładowcy i nauczyciele niepełnoetatowi 3 Pozostali Pozostali pracownicy + pracownicy + = niepełnoetatowi pełnoetatowi 2 Odpowiednik pełnych etatów wykładowców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników Na przykład instytucja zatrudniająca 4000 nauczycieli i wykładowców na pełny etat, na niepełny, 2000 innych pracowników na pełny etat i 1000 na niepełny powinna obliczyć sumę odpowiedników pełnych etatów w następujący sposób: (3000 3) (1000 2) = odpowiedników pełnych etatów Jeśli obliczona suma odpowiedników pełnych etatów ma ułamek dziesiętny, należy ją zaokrąglić w górę. 100,5 odpowiedników pełnych etatów w umowie zostanie rozliczone jako 101 odpowiedników. Obliczając sumę odpowiedników pełnych etatów, należy uwzględnić wszystkie osoby pracujące w instytucji edukacyjnej w zakresie ponad 200 godzin rocznie. Nie dotyczy to pracowników pozamerytorycznych konserwatorów, kierowców autobusów, służby sprzątającej, obsługi stołówki itd. których można pominąć. Czy do wzięcia udziału w programie EEA jest wymagana minimalna suma odpowiedników pełnych etatów? Dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe uczestniczące w programie EEA muszą podpisać umowę na całą sumę odpowiedników pełnych etatów. Wartość tę należy podać podczas rejestracji. Jej minimalna wartość w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej to 20, a u osoby prawnej dla szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej 300. Osoba prawna z mniej niż 300 odpowiednikami może wziąć udział w programie, lecz na minimalnym poziomie 300 odpowiedników. Jeśli na przykład osobą prawną jest powiat A z 257 odpowiednikami pełnych etatów, jej udział w programie EEA jest nadal możliwy, lecz wymaga zgłoszenia się z przynajmniej 300 odpowiednikami pełnych etatów. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Minimalna suma odpowiedników pełnych etatów Wymagany zakres umowy uczestnictwa w programie EEA Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa 20 i więcej Cała szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa Osoba prawna odpowiadająca za szkoły Całe szkoły podstawowe podstawowe lub ponadpodstawowe i ponadpodstawowe podlegające osobie prawnej Osoba prawna odpowiadająca za szkoły 3000 i więcej Całe szkoły podstawowe podstawowe lub ponadpodstawowe i ponadpodstawowe podlegające osobie prawnej Osoba prawna dla szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej: Osoba prawna, która odpowiada za prowadzenie zamówień i umów dla wielu odrębnych szkół podstawowych lub ponadpodstawowych (kuratorium, powiat, województwo, agencja rządowa itd.).

4 Dla instytucji szkolnictwa wyższego Instytucje szkolnictwa wyższego mogą kupować licencje na poszczególne instalacje, jak również zostać w całości objęte licencją rozliczaną na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów. Instytucja szkolnictwa wyższego zgłaszająca uczestnictwo w programie EEA musi zostać w całości objęta programem licencjonowania stosownie do sumy odpowiedników pełnych etatów. Minimalna suma odpowiedników pełnych etatów uprawniająca do rejestracji wynosi 100. Instytucje szkolnictwa wyższego, które chcą kupować licencje na poszczególne instalacje, muszą zamówić przynajmniej jedną licencję na pakiet Design and Web Collection oraz złożyć u sprzedawcy zamówienie na określoną liczbę licencji. Instytucje szkolnictwa wyższego Minimalna suma odpowiedników pełnych etatów Wymagany zakres umowy uczestnictwa w programie EEA Instytucja szkolnictwa wyższego 1 i więcej Wymagane wykupienie pojedynczych licencji Cała instytucja 100 i więcej Wymagane objęcie programem całej instytucji szkolnictwa wyższego Przyznanie licencji instytucji szkolnictwa wyższego zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów może nie być dostępne w pewnych miejscach. Obecnie nie można skorzystać z tej opcji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Czy są użytkownicy, których NIE MOŻNA wliczać do sumy odpowiedników pełnych etatów na potrzeby programu EEA? Poniższe osoby nie mogą być brane pod uwagę podczas obliczania sumy odpowiedników pełnych etatów: Studenci Absolwenci Osoby realizujące usługi na terenie kampusu lub poza nim na mocy odrębnych umów (tj. osoby, które nie są zatrudnione bezpośrednio przez instytucję edukacyjną) Emerytowani wykładowcy i nauczyciele Uczestnicy konferencji edukacyjnych Goście Czy podczas okresu obowiązywania licencji można zwiększyć sumę odpowiedników pełnych etatów? Instytucje edukacyjne z licencjami przyznawanymi zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów nie mogą skorzystać z procesu legalizacji. Zwiększenie liczby pracowników w trakcie rocznego lub dwuletniego obowiązywania umowy uczestnictwa w programie EEA należy przewidzieć wcześniej i uwzględnić podczas rejestracji w nim. Na przykład gmina, w której bieżąca suma odpowiedników pełnych etatów wynosi , lecz w ciągu dwóch lat planowanego uczestnictwa w programie EEA prawdopodobnie wzrośnie do , powinna, rejestrując się w programie, zgłosić od razu odpowiedników. Zmniejszenie rzeczywistej liczby odpowiedników pełnych etatów w trakcie uczestnictwa w programie EEA nie pozwala zmniejszyć opłaty licencyjnej. Czy obowiązującą umowę licencyjną można rozszerzać o dodatkowe licencje na pojedyncze stanowiska? Tak. Instytucje szkolnictwa wyższego z pakietami produktów licencjonowanymi na poszczególne stanowiska oraz wszystkie instytucje edukacyjne objęte programem EEA, które potrzebują dodatkowych pojedynczych licencji na produkty, mogą je dokupić w dowolnym momencie uczestnictwa w programie EEA. Jednak chociaż taka licencja jest ważna wyłącznie podczas uczestnictwa instytucji w programie EEA, to jej cena nie jest proporcjonalnie pomniejszana. Zalecane jest kupowanie pojedynczych licencji na produkty na początku uczestnictwa w programie EEA.

5 W jaki sposób instytucja edukacyjna może przekazać licencje na produkty nauczycielom i wykładowcom oraz innym pracownikom? Za wewnętrzną dystrybucję produktów i wprowadzanie numerów seryjnych odpowiada instytucja edukacyjna. Narzędzia objęte programem EEA można zainstalować z poszczególnych zestawów płyt DVD. Instytucje edukacyjne mogą otrzymywać produkty za pośrednictwem elektronicznego systemu dostawy oprogramowania (ESD, Electronic Software Delivery). W jaki sposób instytucja może otrzymać nośniki z oprogramowaniem objętym programem EEA? Instytucje edukacyjne mogą za opłatą otrzymać płyty DVD z oprogramowaniem lub pobrać je za darmo, używając elektronicznego systemu dostawy oprogramowania dostępnego w portalu licencjonowania firmy Adobe (LWS, Adobe Licensing Web Site). Czy oprogramowanie objęte programem EEA umożliwia pracę w domu? Standardowy program EEA nie uprawnia do używania oprogramowania do pracy w domu. Jednak instytucje zgłaszające się do programu EEA mogą poprosić o przyznanie tego prawa dla uprawnionych wykładowców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Aby to osiągnąć, należy skontaktować się z firmą Adobe lub partnerem handlowym. Następnie zostanie przygotowana oddzielne porozumienie dotyczące przyznania licencji na używanie w domu oprogramowania objętego programem EEA i aktywacji odpowiednich uprawnień. Ich dostępność jest ograniczona do podmiotów, które otrzymały licencje zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów. Czy uczniowie i studenci mogą używać produktów Adobe licencjonowanych w ramach programu EEA? Uczniowie i studenci instytucji edukacyjnej objętej programem EEA mogą używać licencjonowanych programów wyłącznie na komputerach należących do danej instytucji lub leasingowanych przez nią. W jakich językach dostępne są produkty sprzedawane przez program EEA? Program EEA jest dostępny na całym świecie, a produkty nim objęte są oferowane w wielu wersjach językowych. Z czasem mogą być dodawane kolejne wersje. Składając zamówienie, należy zapytać sprzedawcę o dostępność poszczególnych wersji językowych. Czy instytucja edukacyjna może kopiować produkty objęte licencją EEA? Firma Adobe przyznaje instytucjom edukacyjnym prawo do używania programów zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów licencyjnych dla użytkowników końcowych (EULA) zmodyfikowanymi przez warunki umowy EEA. Treść umów licencyjnych EULA jest dostępna w witrynie Adobe.com (w sekcji Umowy licencyjne produktów). W przypadku sprzeczności między warunkami umowy uczestnictwa w programie EEA oraz umowy licencyjnej EULA pierwszeństwo ma umowa uczestnictwa. Czy uczestnictwo w programie EEA zapewnia dostęp do aktualizacji produktów? Program EEA w ramach opłaty licencyjnej zapewnia dostęp do niektórych nowych wersji i aktualizacji produktów. Dostępność nowych wersji i aktualizacji zależy od produktu i nie jest gwarantowana, a decyzja o ich udostępnieniu jest każdorazowo podejmowana według uznania firmy Adobe. Czy produkty objęte programem EEA mogą być używane w starszych wersjach? Warunki programu EEA dopuszczają używanie produktu w wersji poprzedniej względem sprzedawanej w ramach programu. Poprzednie wersje są dostępne wyłącznie przez elektroniczny system dostawy oprogramowania. Klienci, którzy nie mają numeru seryjnego poprzedniej wersji, mogą zgłosić się do działu obsługi klienta. Używając poprzedniej wersji produktu, należy stosować się do wszystkich postanowień bieżącej wersji umowy licencyjnej EULA. Starsze wersje produktów mogą nie oferować dostępu do nośników, dokumentacji lub pomocy technicznej. Czy za kontrolowanie liczby pobranych produktów odpowiada instytucja edukacyjna? Zgodnie z warunkami umowy EEA za sprawdzanie liczb pobranych i zainstalowanych produktów oraz zgłaszanie tych wartości firmie Adobe w trakcie trwania umowy odpowiada instytucja edukacyjna.

6 Czy program EEA pozwala konwertować licencje czasowe na wieczyste? Nie. Licencje czasowe przyznane w ramach programu EEA nie mogą być konwertowane na licencje wieczyste. Gdzie można znaleźć więcej informacji o programie EEA? Więcej informacji o programie EEA może udzielić sprzedawca produktów firmy Adobe lub autoryzowany sprzedawca produktów firmy Adobe dla instytucji edukacyjnych. * Licencje na oprogramowanie są rozpowszechniane przez partnerów handlowych, dlatego firma Adobe nie może zagwarantować i nie gwarantuje konkretnych rabatów żadnym użytkownikom końcowym. Opłaty związane z licencjami dla poszczególnych użytkowników są określane przez sprzedawców produktów firmy Adobe lub przez inny podmiot w kanale sprzedaży. Obliczenia przedstawiające potencjalne oszczędności dla klientów są oparte na zalecanych cenach detalicznych programu Adobe Education Enterprise Agreement (EEA). Żadna informacja przekazywana partnerom handlowym dotycząca tej promocji nie może być rozumiana jako zabraniająca partnerom negocjowania cen ze sprzedawcami lub użytkownikami końcowymi. Osoba prawna dla szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej: Osoba prawna, która odpowiada za prowadzenie zamówień i umów dla wielu odrębnych szkół podstawowych lub ponadpodstawowych (kuratorium, powiat, województwo, agencja rządowa itd.). Przyznanie licencji instytucji szkolnictwa wyższego zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów może nie być dostępne w pewnych miejscach. Obecnie nie można skorzystać z tej opcji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Program EEA nie umożliwia kupowania licencji dla studentów. Określając sumę odpowiedników pełnych etatów, należy ich pominąć. Uwzględniać można wyłącznie studentów będących oficjalnie pracownikami instytucji szkolnictwa wyższego w roli pełnoetatowego lub niepełnoetatowego wykładowcy albo innego pracownika. Więcej informacji: Adobe Systems Eastern Europe Regus Business Center ul. Prusa Warszawa Polska Usługi działające na serwerach Oprogramowanie oferowane w programie EEA jest zintegrowane z szeregiem usług działających na serwerach. Usługi te są obsługiwane przez firmę Adobe lub inne firmy i mogą zawierać wygenerowane przez użytkowników treści potencjalnie a) nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, b) nielegalne w niektórych krajach lub c) nieodpowiednie do wyświetlania podczas pracy. Pełna lista usług zintegrowanych jest dostępna na stronie Jeśli klient chce zapobiec uzyskiwaniu dostępu do usług zawierających materiały wygenerowane przez użytkowników lub wyświetlaniu tych materiałów, może a) wyłączyć dostęp do usług za pomocą programu Creative Cloud Packager (narzędzia do udostępniania odpowiednich funkcji) lub b) zablokować dostęp do usług działających na serwerach przy użyciu własnej zapory sieciowej. Usługi działające na serwerach w żadnym przypadku nie są dostępne dla użytkowników mających mniej niż 13 (trzynaście) lat. Firma Adobe nie przyjmuje odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek materiałami wygenerowanymi przez użytkowników dostępnymi w usługach działających na serwerach. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwwskazań wszelkie spory dotyczące usług działających na serwerach lub dostępnych w nich materiałów są objęte przepisami i są rozpatrywane w miejscu wskazanym w warunkach korzystania z tych usług, a także nie są objęte klauzulą dotyczącą mających zastosowanie przepisów zawartą w umowie EEA. Klient nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu, a firma Adobe nie jest odpowiedzialna w przypadku spowolnienia lub zablokowania dostępu do usług działających na serwerach w wyniku działań organów rządowych lub dostawcy usług ani w razie zablokowania przez firmę Adobe dostępu do niektórych lub wszystkich usług działających na serwerach, jeśli firma Adobe we własnym zakresie ustali, że taka blokada jest konieczna w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Audition, Adobe Muse, Adobe Premiere, After Effects, Captivate, Creative Cloud, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Illustrator, InDesign, Lightroom, Photoshop, Prelude, and SpeedGrade are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners Adobe Systems Incorporated. All rights reserved /13

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik Licencja Microsoft Select dla Edukacji Przewodnik Spis treści Opis akademickich programów licencjonowania grupowego... 3 Licencjonowanie w modelu transakcyjnym... 3 Otwarta Licencja Microsoft dla Edukacji

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Informacje o przewodniku Przewodnik został opracowany dla przedsiębiorców, aby pomóc im zrozumieć podstawy Zarządzania Licencjami Microsoft oraz wyposażyć w

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Wersja 4.0 listopad 4, 2013 Spis treści Value Incentive Plan omówienie programu... 4 Cechy programu...

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika

Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika Przewodnik po usługach Software Assurance dla programów licencji grupowych Microsoft: Charakterystyka usług Warunki handlowe SPIS TREŚCI SOFTWARE ASSURANCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej Umową ) stanowi prawną i egzekwowalną umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą StorageCraft

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Warunki świadczenia usług asyty technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian. Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie systemu Microsoft Windows 8.1. Niniejszy umowa licencyjna między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z ADOBE MEDIA ENCODER CS4

Korzystanie z ADOBE MEDIA ENCODER CS4 Korzystanie z ADOBE MEDIA ENCODER CS4 Prawa autorskie 2008 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z programu Adobe Media Encoder CS4 Niniejszy podręcznik, jak również opisane

Bardziej szczegółowo

Adobe Photoshop Elements 12 & Adobe Premiere Elements 12

Adobe Photoshop Elements 12 & Adobe Premiere Elements 12 Adobe Photoshop Elements 12 & Adobe Premiere Elements 12 teksty reklamowe dla partnerów handlowych (cały świat) Adobe Photoshop Elements 12 & Adobe Premiere Elements 12 Poniższych bloków tekstu można używać

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo