Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)"

Transkrypt

1 Adobe Education Enterprise Agreement często zadawane pytania Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Co to jest Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)? EEA to roczny lub dwuletni program licencjonowania, dzięki któremu szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz instytucje szkolnictwa wyższego mogą zminimalizować koszty i utrudnienia związane z udostępnianiem oprogramowania firmy Adobe uprawnionym nauczycielom i wykładowcom, innym pracownikom oraz uczniom i studentom na komputerach należących do szkoły lub instytucji albo leasingowanych przez nią.* Jak działa program EEA? Program EEA pozwala uprawnionym instytucjom edukacyjnym na udostępnianie oprogramowania firmy Adobe pracownikom administracyjnym, nauczycielom i wykładowcom, innym osobom z kadry oraz uczniom i studentom na komputerach należących do instytucji albo leasingowanych przez nią. Organizacje opłacają cały koszt uczestnictwa w programie przez rok lub dwa lata, gdy składają zamówienia. Aktywna umowa uprawnia do używania licencjonowanego na jej mocy oprogramowania firmy Adobe przez cały okres jej trwania. Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa może zarejestrować się w programie EEA w celu korzystania z pojedynczej licencji miejscowej. Wiele szkół może zarejestrować się w programie za pośrednictwem pojedynczej osoby prawnej (kuratorium, powiatu, województwa, agencji rządowej itp.)* odpowiadającej za kupowanie dla wielu szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zarządzanie ich umowami. Zarejestrowane szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymują licencje rozliczane na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów (wykładowców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników). Licencja musi obejmować całą szkołę lub osobę prawną. Instytucje szkolnictwa wyższego mogą zostać w całości objęte licencją rozliczaną na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów, jak również kupować licencje na poszczególne instalacje. Instytucje edukacyjne, które wybrały rozliczanie na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów, muszą zawrzeć umowę obejmującą wszystkich uprawnionych wykładowców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Wycena umowy jest oparta na sumie odpowiedników pełnych etatów w instytucji edukacyjnej zawierającej umowę uczestnictwa. Produkty licencjonowane na mocy programu EEA mogą być używane wyłącznie na komputerach, które należą do tej instytucji edukacyjnej lub są przez nią leasingowane. Dodatkowo dostępne są aplikacje firmy Adobe do edycji zdjęć i filmów oraz profesjonalnej produkcji wideo. Licencje na te programy obejmują pojedyncze instalacje. Specjalna informacja dla instytucji szkolnictwa wyższego: W większości miejsc instytucje szkolnictwa wyższego mogą skorzystać z dwóch poziomów zniżek. Umowa może obejmować licencje na poszczególne instalacje lub całą instytucję zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów. Ta druga możliwość może nie być dostępna w pewnych miejscach. Obecnie nie można z niej skorzystać w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Instytucje w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii wymagające tej metody rozliczania licencji powinny skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Adobe w celu uzyskania rozwiązania indywidualnego. Jakie produkty są dostępne w programie EEA? Oferta produktów firmy Adobe dostępnych w programie EEA zależy od typu rejestrującej się instytucji edukacyjnej. Pakiety programów przedstawione w poniższej tabeli są dostępne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z komputerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows i Mac OS (tam, gdzie są dostępne obie wersje). Instytucje, które nie mogą kupować licencji na poszczególne instalacje, muszą zamówić licencje na pakiet w liczbie nie mniejszej niż suma odpowiedników pełnych etatów. Instytucje szkolnictwa wyższego kupujące licencje na poszczególne instalacje są zobowiązane do zamówienia przynajmniej jednej licencji zbiorczej na jedną instalację pakietu.

2 Dodatkowo dostępne są aplikacje firmy Adobe do edycji zdjęć i filmów oraz profesjonalnej produkcji wideo. Licencje tych programów należy kupować na poszczególne instalacje. Dostępność określonych produktów dodatkowych zależy od typu instytucji edukacyjnej rejestrującej się w programie. W ramach umowy EEA można zamówić licencję na dowolny zestaw dostępnych opcjonalnych produktów dodatkowych. Tylko szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Kolekcja Adobe do projektowania i tworzenia stron internetowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) Rozliczenie wg odpowiedników pełnych etatów Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Oraz: Adobe Photoshop Elements Adobe Captivate Dostępne dodatki (na licencję) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (w programie Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (w programie Adobe Premiere Pro) Pozostałe dodatki (na licencję) Adobe Presenter Adobe Photoshop Lightroom Adobe Premiere Elements Tylko instytucje szkolnictwa wyższego Kolekcja Adobe do projektowania i tworzenia stron internetowych (szkolnictwo wyższe) Rozliczenie wg odpowiedników pełnych etatów Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Dostępne dodatki (na licencję) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (w programie Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (w programie Adobe Premiere Pro) Pozostały dodatek (na licencję) Adobe Photoshop Lightroom Czy program EEA zastępuje istniejące programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe? W związku ze zmianami na rynku i zgodnie z potrzebami klientów firma Adobe podjęła decyzję o wycofaniu następujących programów i ofert: Adobe K 12 Enterprise Agreement (EA) Adobe Term Site License (TSL) Celem firmy Adobe jest skoncentrowanie dostępnych zasobów na programach EEA i ETLA (Enterprise Term License Agreement) oraz ofercie Adobe Creative Cloud. Więcej informacji o sposobie zmiany używanego programu na jeden z przedstawionych może udzielić przedstawiciel handlowy firmy Adobe lub jej autoryzowany sprzedawca współpracujący z instytucjami edukacyjnymi.

3 Jak na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów obliczane są opłaty licencyjne? Wysokość opłat zależy od sumy odpowiedników pełnych etatów. Suma ta jest obliczana w następujący sposób: Pełnoetatowych wykładowców i nauczycieli oraz innych pracowników należy liczyć jako jedną jednostkę. Niepełnoetatowych wykładowców i nauczycieli należy liczyć jako jedną trzecią jednostki. Niepełnoetatowych innych pracowników należy liczyć jako jedną drugą jednostki. Wykładowcy i nauczyciele pełnoetatowi + Wykładowcy i nauczyciele niepełnoetatowi 3 Pozostali Pozostali pracownicy + pracownicy + = niepełnoetatowi pełnoetatowi 2 Odpowiednik pełnych etatów wykładowców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników Na przykład instytucja zatrudniająca 4000 nauczycieli i wykładowców na pełny etat, na niepełny, 2000 innych pracowników na pełny etat i 1000 na niepełny powinna obliczyć sumę odpowiedników pełnych etatów w następujący sposób: (3000 3) (1000 2) = odpowiedników pełnych etatów Jeśli obliczona suma odpowiedników pełnych etatów ma ułamek dziesiętny, należy ją zaokrąglić w górę. 100,5 odpowiedników pełnych etatów w umowie zostanie rozliczone jako 101 odpowiedników. Obliczając sumę odpowiedników pełnych etatów, należy uwzględnić wszystkie osoby pracujące w instytucji edukacyjnej w zakresie ponad 200 godzin rocznie. Nie dotyczy to pracowników pozamerytorycznych konserwatorów, kierowców autobusów, służby sprzątającej, obsługi stołówki itd. których można pominąć. Czy do wzięcia udziału w programie EEA jest wymagana minimalna suma odpowiedników pełnych etatów? Dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe uczestniczące w programie EEA muszą podpisać umowę na całą sumę odpowiedników pełnych etatów. Wartość tę należy podać podczas rejestracji. Jej minimalna wartość w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej to 20, a u osoby prawnej dla szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej 300. Osoba prawna z mniej niż 300 odpowiednikami może wziąć udział w programie, lecz na minimalnym poziomie 300 odpowiedników. Jeśli na przykład osobą prawną jest powiat A z 257 odpowiednikami pełnych etatów, jej udział w programie EEA jest nadal możliwy, lecz wymaga zgłoszenia się z przynajmniej 300 odpowiednikami pełnych etatów. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Minimalna suma odpowiedników pełnych etatów Wymagany zakres umowy uczestnictwa w programie EEA Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa 20 i więcej Cała szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa Osoba prawna odpowiadająca za szkoły Całe szkoły podstawowe podstawowe lub ponadpodstawowe i ponadpodstawowe podlegające osobie prawnej Osoba prawna odpowiadająca za szkoły 3000 i więcej Całe szkoły podstawowe podstawowe lub ponadpodstawowe i ponadpodstawowe podlegające osobie prawnej Osoba prawna dla szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej: Osoba prawna, która odpowiada za prowadzenie zamówień i umów dla wielu odrębnych szkół podstawowych lub ponadpodstawowych (kuratorium, powiat, województwo, agencja rządowa itd.).

4 Dla instytucji szkolnictwa wyższego Instytucje szkolnictwa wyższego mogą kupować licencje na poszczególne instalacje, jak również zostać w całości objęte licencją rozliczaną na podstawie sumy odpowiedników pełnych etatów. Instytucja szkolnictwa wyższego zgłaszająca uczestnictwo w programie EEA musi zostać w całości objęta programem licencjonowania stosownie do sumy odpowiedników pełnych etatów. Minimalna suma odpowiedników pełnych etatów uprawniająca do rejestracji wynosi 100. Instytucje szkolnictwa wyższego, które chcą kupować licencje na poszczególne instalacje, muszą zamówić przynajmniej jedną licencję na pakiet Design and Web Collection oraz złożyć u sprzedawcy zamówienie na określoną liczbę licencji. Instytucje szkolnictwa wyższego Minimalna suma odpowiedników pełnych etatów Wymagany zakres umowy uczestnictwa w programie EEA Instytucja szkolnictwa wyższego 1 i więcej Wymagane wykupienie pojedynczych licencji Cała instytucja 100 i więcej Wymagane objęcie programem całej instytucji szkolnictwa wyższego Przyznanie licencji instytucji szkolnictwa wyższego zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów może nie być dostępne w pewnych miejscach. Obecnie nie można skorzystać z tej opcji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Czy są użytkownicy, których NIE MOŻNA wliczać do sumy odpowiedników pełnych etatów na potrzeby programu EEA? Poniższe osoby nie mogą być brane pod uwagę podczas obliczania sumy odpowiedników pełnych etatów: Studenci Absolwenci Osoby realizujące usługi na terenie kampusu lub poza nim na mocy odrębnych umów (tj. osoby, które nie są zatrudnione bezpośrednio przez instytucję edukacyjną) Emerytowani wykładowcy i nauczyciele Uczestnicy konferencji edukacyjnych Goście Czy podczas okresu obowiązywania licencji można zwiększyć sumę odpowiedników pełnych etatów? Instytucje edukacyjne z licencjami przyznawanymi zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów nie mogą skorzystać z procesu legalizacji. Zwiększenie liczby pracowników w trakcie rocznego lub dwuletniego obowiązywania umowy uczestnictwa w programie EEA należy przewidzieć wcześniej i uwzględnić podczas rejestracji w nim. Na przykład gmina, w której bieżąca suma odpowiedników pełnych etatów wynosi , lecz w ciągu dwóch lat planowanego uczestnictwa w programie EEA prawdopodobnie wzrośnie do , powinna, rejestrując się w programie, zgłosić od razu odpowiedników. Zmniejszenie rzeczywistej liczby odpowiedników pełnych etatów w trakcie uczestnictwa w programie EEA nie pozwala zmniejszyć opłaty licencyjnej. Czy obowiązującą umowę licencyjną można rozszerzać o dodatkowe licencje na pojedyncze stanowiska? Tak. Instytucje szkolnictwa wyższego z pakietami produktów licencjonowanymi na poszczególne stanowiska oraz wszystkie instytucje edukacyjne objęte programem EEA, które potrzebują dodatkowych pojedynczych licencji na produkty, mogą je dokupić w dowolnym momencie uczestnictwa w programie EEA. Jednak chociaż taka licencja jest ważna wyłącznie podczas uczestnictwa instytucji w programie EEA, to jej cena nie jest proporcjonalnie pomniejszana. Zalecane jest kupowanie pojedynczych licencji na produkty na początku uczestnictwa w programie EEA.

5 W jaki sposób instytucja edukacyjna może przekazać licencje na produkty nauczycielom i wykładowcom oraz innym pracownikom? Za wewnętrzną dystrybucję produktów i wprowadzanie numerów seryjnych odpowiada instytucja edukacyjna. Narzędzia objęte programem EEA można zainstalować z poszczególnych zestawów płyt DVD. Instytucje edukacyjne mogą otrzymywać produkty za pośrednictwem elektronicznego systemu dostawy oprogramowania (ESD, Electronic Software Delivery). W jaki sposób instytucja może otrzymać nośniki z oprogramowaniem objętym programem EEA? Instytucje edukacyjne mogą za opłatą otrzymać płyty DVD z oprogramowaniem lub pobrać je za darmo, używając elektronicznego systemu dostawy oprogramowania dostępnego w portalu licencjonowania firmy Adobe (LWS, Adobe Licensing Web Site). Czy oprogramowanie objęte programem EEA umożliwia pracę w domu? Standardowy program EEA nie uprawnia do używania oprogramowania do pracy w domu. Jednak instytucje zgłaszające się do programu EEA mogą poprosić o przyznanie tego prawa dla uprawnionych wykładowców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Aby to osiągnąć, należy skontaktować się z firmą Adobe lub partnerem handlowym. Następnie zostanie przygotowana oddzielne porozumienie dotyczące przyznania licencji na używanie w domu oprogramowania objętego programem EEA i aktywacji odpowiednich uprawnień. Ich dostępność jest ograniczona do podmiotów, które otrzymały licencje zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów. Czy uczniowie i studenci mogą używać produktów Adobe licencjonowanych w ramach programu EEA? Uczniowie i studenci instytucji edukacyjnej objętej programem EEA mogą używać licencjonowanych programów wyłącznie na komputerach należących do danej instytucji lub leasingowanych przez nią. W jakich językach dostępne są produkty sprzedawane przez program EEA? Program EEA jest dostępny na całym świecie, a produkty nim objęte są oferowane w wielu wersjach językowych. Z czasem mogą być dodawane kolejne wersje. Składając zamówienie, należy zapytać sprzedawcę o dostępność poszczególnych wersji językowych. Czy instytucja edukacyjna może kopiować produkty objęte licencją EEA? Firma Adobe przyznaje instytucjom edukacyjnym prawo do używania programów zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów licencyjnych dla użytkowników końcowych (EULA) zmodyfikowanymi przez warunki umowy EEA. Treść umów licencyjnych EULA jest dostępna w witrynie Adobe.com (w sekcji Umowy licencyjne produktów). W przypadku sprzeczności między warunkami umowy uczestnictwa w programie EEA oraz umowy licencyjnej EULA pierwszeństwo ma umowa uczestnictwa. Czy uczestnictwo w programie EEA zapewnia dostęp do aktualizacji produktów? Program EEA w ramach opłaty licencyjnej zapewnia dostęp do niektórych nowych wersji i aktualizacji produktów. Dostępność nowych wersji i aktualizacji zależy od produktu i nie jest gwarantowana, a decyzja o ich udostępnieniu jest każdorazowo podejmowana według uznania firmy Adobe. Czy produkty objęte programem EEA mogą być używane w starszych wersjach? Warunki programu EEA dopuszczają używanie produktu w wersji poprzedniej względem sprzedawanej w ramach programu. Poprzednie wersje są dostępne wyłącznie przez elektroniczny system dostawy oprogramowania. Klienci, którzy nie mają numeru seryjnego poprzedniej wersji, mogą zgłosić się do działu obsługi klienta. Używając poprzedniej wersji produktu, należy stosować się do wszystkich postanowień bieżącej wersji umowy licencyjnej EULA. Starsze wersje produktów mogą nie oferować dostępu do nośników, dokumentacji lub pomocy technicznej. Czy za kontrolowanie liczby pobranych produktów odpowiada instytucja edukacyjna? Zgodnie z warunkami umowy EEA za sprawdzanie liczb pobranych i zainstalowanych produktów oraz zgłaszanie tych wartości firmie Adobe w trakcie trwania umowy odpowiada instytucja edukacyjna.

6 Czy program EEA pozwala konwertować licencje czasowe na wieczyste? Nie. Licencje czasowe przyznane w ramach programu EEA nie mogą być konwertowane na licencje wieczyste. Gdzie można znaleźć więcej informacji o programie EEA? Więcej informacji o programie EEA może udzielić sprzedawca produktów firmy Adobe lub autoryzowany sprzedawca produktów firmy Adobe dla instytucji edukacyjnych. * Licencje na oprogramowanie są rozpowszechniane przez partnerów handlowych, dlatego firma Adobe nie może zagwarantować i nie gwarantuje konkretnych rabatów żadnym użytkownikom końcowym. Opłaty związane z licencjami dla poszczególnych użytkowników są określane przez sprzedawców produktów firmy Adobe lub przez inny podmiot w kanale sprzedaży. Obliczenia przedstawiające potencjalne oszczędności dla klientów są oparte na zalecanych cenach detalicznych programu Adobe Education Enterprise Agreement (EEA). Żadna informacja przekazywana partnerom handlowym dotycząca tej promocji nie może być rozumiana jako zabraniająca partnerom negocjowania cen ze sprzedawcami lub użytkownikami końcowymi. Osoba prawna dla szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej: Osoba prawna, która odpowiada za prowadzenie zamówień i umów dla wielu odrębnych szkół podstawowych lub ponadpodstawowych (kuratorium, powiat, województwo, agencja rządowa itd.). Przyznanie licencji instytucji szkolnictwa wyższego zgodnie z sumą odpowiedników pełnych etatów może nie być dostępne w pewnych miejscach. Obecnie nie można skorzystać z tej opcji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Program EEA nie umożliwia kupowania licencji dla studentów. Określając sumę odpowiedników pełnych etatów, należy ich pominąć. Uwzględniać można wyłącznie studentów będących oficjalnie pracownikami instytucji szkolnictwa wyższego w roli pełnoetatowego lub niepełnoetatowego wykładowcy albo innego pracownika. Więcej informacji: Adobe Systems Eastern Europe Regus Business Center ul. Prusa Warszawa Polska Usługi działające na serwerach Oprogramowanie oferowane w programie EEA jest zintegrowane z szeregiem usług działających na serwerach. Usługi te są obsługiwane przez firmę Adobe lub inne firmy i mogą zawierać wygenerowane przez użytkowników treści potencjalnie a) nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, b) nielegalne w niektórych krajach lub c) nieodpowiednie do wyświetlania podczas pracy. Pełna lista usług zintegrowanych jest dostępna na stronie Jeśli klient chce zapobiec uzyskiwaniu dostępu do usług zawierających materiały wygenerowane przez użytkowników lub wyświetlaniu tych materiałów, może a) wyłączyć dostęp do usług za pomocą programu Creative Cloud Packager (narzędzia do udostępniania odpowiednich funkcji) lub b) zablokować dostęp do usług działających na serwerach przy użyciu własnej zapory sieciowej. Usługi działające na serwerach w żadnym przypadku nie są dostępne dla użytkowników mających mniej niż 13 (trzynaście) lat. Firma Adobe nie przyjmuje odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek materiałami wygenerowanymi przez użytkowników dostępnymi w usługach działających na serwerach. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwwskazań wszelkie spory dotyczące usług działających na serwerach lub dostępnych w nich materiałów są objęte przepisami i są rozpatrywane w miejscu wskazanym w warunkach korzystania z tych usług, a także nie są objęte klauzulą dotyczącą mających zastosowanie przepisów zawartą w umowie EEA. Klient nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu, a firma Adobe nie jest odpowiedzialna w przypadku spowolnienia lub zablokowania dostępu do usług działających na serwerach w wyniku działań organów rządowych lub dostawcy usług ani w razie zablokowania przez firmę Adobe dostępu do niektórych lub wszystkich usług działających na serwerach, jeśli firma Adobe we własnym zakresie ustali, że taka blokada jest konieczna w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Audition, Adobe Muse, Adobe Premiere, After Effects, Captivate, Creative Cloud, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Illustrator, InDesign, Lightroom, Photoshop, Prelude, and SpeedGrade are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners Adobe Systems Incorporated. All rights reserved /13

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012 Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON Wrocław, czerwiec 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do usług Platona 2. Opis usługi U3 Opis funkcjonalności Zasoby sprzętowe i aplikacje 3. Dostęp do usługi U3

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions

Enrollment for Education Solutions Enrollment for Education Solutions NAJCZĘŚCIEJ Co to jest Enrollment for Education Solutions?... 2 Jak działa EES?... 2 Czy z umowy EES mogą korzystać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe?... 3 Jakie produkty

Bardziej szczegółowo

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 8

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 8 Na całym świecie ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 8 Niezwykłe zdjęcia. Interesujące historie. Kompleksowe rozwiązanie do pracy ze zdjęciami Porządkowanie i edytowanie Tworzenie i udostępnianie Łatwe zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Instytucje Edukacyjne Definicja Uprawnionego Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Wersja 4.0 listopad 4, 2013 Spis treści Value Incentive Plan omówienie programu... 4 Cechy programu...

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

Co już można, a co będzie można zrobić w e-podręczniku technologicznie?

Co już można, a co będzie można zrobić w e-podręczniku technologicznie? Co już można, a co będzie można zrobić w e-podręczniku technologicznie? Tomasz Kuczyński, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Warszawa, 29 października 2013 r. Zaprezentuję Co już można, a co

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Microsoft System Center 2005: Ujednolicenie zasad licencjonowania produktów Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 i Microsoft perations Manager (MM) 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013 Spis treści Co to jest konsola

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows

Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows Który wybierasz? Monika Harasimiuk Microsoft Sp. z o.o. 2 Czy Państwa komputery są objęte prawidłowymi licencjami? 1. Czy Państwa firma lub instytucja nabyła

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r.

Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r. Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r. Autodesk stopniowo zmienia opcje zakupu nowego oprogramowania. Niedługo będzie ono dostępne jedynie w subskrypcji. W pierwszej fazie, po 31 stycznia 2016 r., nowe stanowiska

Bardziej szczegółowo

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Aplikację możesz składać na specjalnej stronie: http://www.solidworks.com/sw/communities/solidworksfor-entrepreneurs.htm

Aplikację możesz składać na specjalnej stronie: http://www.solidworks.com/sw/communities/solidworksfor-entrepreneurs.htm 23 lipca 2015 roku został uruchomiony specjalny program sponsorski SOLIDWORKS, dzięki któremu innowacyjne przedsiębiorstwa, które działają na zasadzie start-upu, inkubatora lub są częścią maker space u

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. , zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, zwanym dalej Kupującym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski.

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski. Bądź mobilny dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania Dariusz Leonarski Starszy konsultant dleonarski@novell.com Rafał Kruschewski Dyrektor Marketingu rkruschewski@novell.com

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Inventor nr 28

Biuletyn techniczny Inventor nr 28 Biuletyn techniczny Inventor nr 28 Praktyczne wskazówki dotyczące aktywacji i konfiguracji licencji wypełnień subskrypcyjnych oprogramowania Autodesk 2013. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2012, APLIKOM

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 13/2009 Nysa, 04.09.2009 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę!

Regulamin promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę! Regulamin promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę! Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Odśwież swoją Symfonię na wiosnę! (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

Adobe Photoshop Elements 12

Adobe Photoshop Elements 12 Adobe Photoshop Elements 12 teksty reklamowe dla partnerów handlowych (cały świat) Adobe Photoshop Elements 12 Poniższych bloków tekstu można używać na stronach internetowych, w katalogach, w publikacjach

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Spis treści SYSTEM WINDOWS SERVER 2012 EDYCJE DATACENTER I STANDARD... 4 P1. Co nowego w systemie Windows Server 2012?...4 P2. Czym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Krosno Odrzańskie, dnia 15.10.2013r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie Tel 68383 5052, fax 68 383 5022 adres e-mail: sekretariatzsp@op.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PrintMusic 2014. Zanim przystąpisz do instalacji DANIEL FIRLEJ

PrintMusic 2014. Zanim przystąpisz do instalacji DANIEL FIRLEJ Zanim przystąpisz do instalacji PrintMusic 2014 OPRACOWANIE: DANIEL FIRLEJ Zakładanie konta Makemusic, dodawanie numeru seryjnego do konta, pobieranie PrintMusic oraz instalacja polonizatora 1 Zanim przystąpisz

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate.

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate. Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Wymagania systemowe Typowyy użytkownikk i proces roboczy Projektantom i inżynierom odpowiedzialnym za tworzenie wyjątkowych produktów pakiet Autodesk Design

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora Licencja lokalna

Przewodnik administratora Licencja lokalna Przewodnik administratora Licencja lokalna Przedstawione poniżej instrukcje są przeznaczone dla administratorówwinstytucjach,wktórych zainstalowano licencja lokalna dla SPSS Statistics. Ta licencja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web Licencjonowanie rozwiązań Aplikacje Office Web Pytanie: Klient ma licencje EAS dla Microsoft Office. Czy partner może ich użyć do licencjonowania dostępu klienta do funkcjonalności Office Web Apps hostowanej

Bardziej szczegółowo

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych do elewacji budynku klienta Wszechobecna nowa technologia Smartfony obecnie coraz częściej zastępują zwykłe telefony

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy Oparte na chmurze pakiety dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm (SMB) Urządzenia Licencje wieczyste na pakiety

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania Norton 360 Najczęściej zadawane pytania 1. Czym jest Norton 360? Norton 360 to oprogramowanie przygotowane przez firmę Symantec specjalnie dla klientów T-Mobile. Główne cechy oprogramowania : jest to kompletny

Bardziej szczegółowo

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 9

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 9 ADOBE PREMIERE ELEMENTS 9 Pakiet rozwiązań do tworzenia niesamowitych filmów WINDOWS MAC OS Porządkowanie w jednym, wygodnym miejscu Wszystkie filmy i zdjęcia w jednym miejscu dzięki zaawansowanemu, ale

Bardziej szczegółowo

Adobe Premiere Elements 12

Adobe Premiere Elements 12 Adobe Premiere Elements 12 teksty reklamowe dla partnerów handlowych (cały świat) Adobe Premiere Elements 12 Poniższych bloków tekstu można używać na stronach internetowych, w katalogach, w publikacjach

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer ogłoszenia: 110110-2007; data zamieszczenia: 02.07.2007

Nowy Sącz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer ogłoszenia: 110110-2007; data zamieszczenia: 02.07.2007 Nowy Sącz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 110110-2007; data zamieszczenia: 02.07.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

5.1 Czy program Maintenance Subscription obejmuje pomoc techniczną? 4 5.2 Czy można kupić dodatkowy pakiet pomocy technicznej? 4

5.1 Czy program Maintenance Subscription obejmuje pomoc techniczną? 4 5.2 Czy można kupić dodatkowy pakiet pomocy technicznej? 4 Autodesk Maintenance Subscription 2015 Pytania i odpowiedzi Niniejszy dokument zawiera często zadawane pytania dotyczące programu Maintenance Subscription oraz odpowiedzi na nie wraz z przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

epodreczniki.pl od strony technologii (1) Damian Niemir, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznań, 30 maja 2014 r.

epodreczniki.pl od strony technologii (1) Damian Niemir, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznań, 30 maja 2014 r. epodreczniki.pl od strony technologii (1) Damian Niemir, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznań, 30 maja 2014 r. Na samym początku jedna spójna definicja? a może raczej czym nie jest e-podręcznik?

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

Lepsza współpraca z programem Microsoft SharePoint i z pakietem Microsoft Office dzięki oprogramowaniu Adobe Acrobat X

Lepsza współpraca z programem Microsoft SharePoint i z pakietem Microsoft Office dzięki oprogramowaniu Adobe Acrobat X Lepsza współpraca z programem Microsoft SharePoint i z pakietem Microsoft Office dzięki oprogramowaniu Adobe Acrobat X Integracja obiegów pracy opartych na plikach PDF z programem SharePoint i platformą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy Urządzenia Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Oferty Office 365 Użytkownicy Oferta pakietów Office Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App Szkolenie Microsoft Lync 2010 Aplikacja Lync Web App Cele To szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Wprowadzenie do aplikacji Lync Web App Dołączanie do spotkania online Dołączanie głosu do spotkania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Tomasz Szałaj IT-Dev Sp. z o.o. AGENDA Informacje o firmie IT-Dev sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Cennik oprogramowania 1/2015

Cennik oprogramowania 1/2015 Cennik oprogramowania 1/2015 Obowiązuje od 22-07-2015 Podane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami netto w PLN Należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce Informacje ogólne... 2 1. Program

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

EASY KONTRAKT Zarządzanie umowami. We save time.

EASY KONTRAKT Zarządzanie umowami. We save time. EASY KONTRAKT Zarządzanie umowami We save time. EASY KONTRAKT Redukcja kosztów, wzrost wydajności. Zautomatyzuj zarządzanie umowami EASY KONTRAKT pozwala na szybsze, wydajniesze i pewniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie produktów Autodesk. Przestrzegaj warunków licencji - nie ryzykuj!

Licencjonowanie produktów Autodesk. Przestrzegaj warunków licencji - nie ryzykuj! Przestrzegaj warunków licencji - nie ryzykuj! LICENCJONOWANIE PRODUKTÓW AUTODESK Podstawowe założenia Umowy Licencyjnej (LSA) są jednakowe dla wszystkich produktów Autodesk, ale dla danego produktu i jego

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do SYSTEM PARTNERSKI PORTALU ZAKUPYDODOMU.PL Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do Domu we wszystkich miastach w Polsce. Każdy z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Adobe. VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna 91-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel.: 042 6322332 fax: 042 6306124. Oferta na dzień : 10-07-2015

Adobe. VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna 91-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel.: 042 6322332 fax: 042 6306124. Oferta na dzień : 10-07-2015 VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna 91-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel.: 042 6322332 fax: 042 6306124 Oferta na dzień : 10-07-2015 Oprogramowanie dla celów edukacyjnych przeznaczone jest dla placówek

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń Oxeris to e-usługa, która ma na celu ochronę i zarządzanie zasobami informacyjnymi urządzeń mobilnych, zdalne zarządzanie tymi urządzeniami, oraz aktywne zapobieganie skutkom kradzieży urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej.

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej. Wymagania do wersji DEMO: Microsoft Windows 7 32/64 bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate lub Home

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ)

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Spis treści 1. Umowa Microsoft Products and Services Agreement... 11 2. Konta Zakupowe... 3 3. Klienci z instytucji administracji

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo