Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich"

Transkrypt

1 1

2 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci korzystający z programu EA to zazwyczaj firmy wielooddziałowe, szukające prostego sposobu zakupu licencji na oprogramowanie i łatwego sposobu administrowania nimi w złożonej strukturze organizacyjnej 2

3 Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich przenoszenie Korzyści SA 3

4 Standaryzacja na wszystkich komputerach Łatwość zarządzania jedna umowa może obejmować wszystkie podmioty stowarzyszone Dostęp do najnowszej wersji produktów Usprawniony proces planowania wydatków przewidywalne płatności w okresie trzech lat Stała opłata za stację roboczą przez 3 lata Płatność w 3 równych ratach rocznych Legalność Narzędzia, usługi planowania wdrożeń, szkolenia dostępne w ramach Software Assurance stanowią o najwyższej wartości uzyskiwanej z inwestycji w oprogramowanie Microsoft 4

5 Minimum 250 komputerów Licencje wieczyste Standaryzacja oprogramowania w całej firmie Umowa zawierana jest na 3 lata z możliwością odnowienia na rok lub na trzy lata Poziom cenowy ustalany na podstawie ilości komputerów lub użytkowników Elementem umowy musi być min. co najmniej jeden produkt Platformy Professional Desktop lub Enterprise Desktop Office Professional Plus Windows 7 Enterprise upgrade ( z MDOP) Core CAL lub Enterprise CAL 5

6 Platforma Professional Desktop Office Professional Plus 2010 Windows 7 Enterprise Platforma Enterprise Desktop Office Professional Plus 2010 Windows 7 Enterprise Platforma Professional Desktop z MDOP ochrona Software Assurance Platforma Enterprise Desktop z MDOP Office Professional Plus 2010 Windows 7 Enterprise Office Professional Plus 2010 Windows 7 Enterprise Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 6

7 Windows 7 Professional Windows 7 Professional przeznaczony dla małych iśrednich organizacji działa na komputerach PC spełniających wymagania sprzętowe Windows Vista Business, zapewnia wysoką niezawodność, wyższą produktywność i ułatwia ochronę efektów pracy dla każdego Windows 7 Enterprise Windows 7 Enterprise przeznaczony dla dużych organizacji chcących zoptymalizować infrastrukturę stacji roboczych ułatwia zapewnienie wysokiej produktywności pracy w dowolnym miejscu, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli oraz ułatwia zarządzanie komputerami dostępny wyłącznie w Software Assurance, w tym w ramach Enterprise Agreement usługi zarządzania zasobami wirtualizacja aplikacji SoftGrid zestaw narzędzi diagnostycznych i naprawczych zaawansowane zarządzanie zasadami grupy monitorowanie błędów na stacjach roboczych Windows 7 Enterprise dostępny wyłącznie na zasadach subskrypcji w ramach Software Assurance * *subskrypcja w ramach Software Assurance wymagana wyłącznie w przypadku VECD for Rich Clients 7

8 Zestaw Enterprise CAL Windows Rights Management Services CAL Microsoft Exchange Server Enterprise CAL Microsoft Office SharePoint Server Enterprise CAL Microsoft Lync Server Standard CAL Microsoft Lync Server Enterprise CAL Microsoft System Center Operations Manager Client OML Microsoft Forefront Security Suite Zestaw Core CAL Zgodność oraz bezpieczna komunikacja i praca grupowa zarządzanie prawami do informacji Information Rights Management zunifikowana komunikacja i zgodność internetowe formularze publikowanie arkuszy kalkulacyjnych składniki Web parts z obsługą dostępu do danych obecność elektroniczna i komunikacja synchroniczna (instant messaging) rozwiązania telekonferencji, wideokonferencji i konferencji internetowych instalowane w siedzibie klienta monitoring i aktualizacje klienckich stacji roboczych bezpieczeństwo stacji klienckich, serwerów i sieci Windows Server CAL Exchange Server Standard CAL Office SharePoint Server Standard CAL System Center Configuration Manager CML Fundamenty infrastruktury IT platforma, zasady grupy, tożsamość i bezpieczeństwo poczta, kalendarze i kontakty zarządzanie treścią portale i wyszukiwanie korporacyjne witryny pracy grupowej dla zespołów zarządzanie systemami 8

9 Poziom cen produktów platformy, a także produktów dodatkowych, w odpowiadających im pulach produktów wyznaczany jest na podstawie całkowitej początkowej liczby kwalifikujących się komputerów Dla podmiotów komercyjnych przewidziano cztery poziomy cenowe. Podmioty administracji* dokonują zakupu po cenach z poziomu D Poziom liczba komputerów Ochrona cen A B C D ponad W umowie EA każde kolejne zamówienie na produkt realizowane jest w cenie ustalonej dla zamówienia początkowego * Definicja uprawnionych podmiotów państwowych dostępna jest pod adresem: 9

10 Uprawniony Komputer oznacza każdy osobisty komputer stacjonarny, komputer przenośny, stację roboczą lub podobne urządzenie, które jest używane przez Klienta lub dowolny podmiot stowarzyszony (lub na ich rzecz) i które spełniają minimalne wymagania do uruchomienia każdego z produktów platformy desktop Uprawnionymi Komputerami nie są: (1) komputery, które zostały przeznaczone do pracy jako serwery i nie są używane jako komputery osobiste; (2) urządzenia branżowe; (3) urządzenia z uruchamianym wbudowanym systemem operacyjnym (np. z wbudowanym systemem Windows Vista lub Windows XP), które nie mają dostępu do infrastruktury pulpitu wirtualnego. 10

11 Produkty Platformy Desktop (Office Professional Plus,Windows 7 Enterprise upgrade, Core CAL, Enterprise CAL) Zamówienie przy podpisywaniu umowy Zamówienie na wszystkie kwalifikowane komputery w przedsiębiorstwie (L+SA) Płatność rozłożona na 3 raty; gwarancja ceny Roczne zamówienie uaktualniające True-up Płatność za True up jednorazowa (po gwarantowanej cenie) True up - zgłoszenie zwiększenia się ilości licencji zakupionych przy podpisywaniu umowy zamówienie na L+SA 11

12 Klienci muszą zgłosić nabyte w ciągu roku komputery w ramach corocznego zamówienia aktualizacyjnego True Up Komputery te zostają automatycznie objęte takimi samymi licencjami, jak komputery zgłoszone na początku obowiązywania umowy W przypadku decyzji o odnowieniu umowy zamówienie True Up jest także wymagane po trzecim roku Istnieje możliwość składania zamówień aktualizacyjnych True Up kilka razy w ciągu roku, jeśli ułatwi to klientowi zarządzanie wydatkami. Uwaga takie zamówienia traktowane są jako dodatkowe, niezależne od obowiązkowych rocznych zamówień True Up 12

13 Zamówienie przy podpisywaniu umowy zamówienie na dowolną ilość licencji Płatność rozłożona na 3 raty + gwarancja ceny Roczne zamówienie uaktualniające True-up Płatność za True up jednorazowa (po gwarantowanej cenie) Zamówienie nowego, wcześniej nie zamawianego produktu dodatkowego w trakcie trwania umowy Cena z bieżącego cennika Płatność jednorazowa Roczne zamówienie uaktualniające True-up 13

14 Tworzenie kopii oprogramowania wewnętrzne wdrożenia i dystrybucja kopie szkoleniowe, ewaluacyjne i zapasowe a) 20 kopii do celów szkoleniowych b) 10 kopii ewaluacyjnych na okres 60 dni Prawo do udzielania sublicencji podmiotom stowarzyszonym Przenoszenie licencji bez uprzedniego informowania Microsoft dopuszczalne jest przenoszenie licencji pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi ( włączonymi do umowy). Inne przeniesienia licencji wymagają pisemnej zgody Microsoft przeniesienia krótkoterminowe nie są dozwolone 14

15 Microsoft Business and Services Agreement (MBSA) Umowa Enterprise Agreement Klient Rejestracja Enterprise Regionalne przedstawicielstwo Microsoft Firma LAR 15

16 Standaryzacja oprogramowania w całej organizacji Gwarancja stałej ceny na 3 lata dla zakupionych produktów Płatności ratalne Łatwość budżetowania ( raty roczne, True up ) Prawo objęcia jedna umową wszystkich lub wybranych spółek z całego świata Prawo do sublicencjonowania Prawo do kopii testowych i szkoleniowych Prawo dla wszystkich stacji roboczych do zainstalowania i używania najbardziej aktualnej wersji zakupionych produktów Microsoft w okresie trwania umowy Łatwość zarządzania polityką ilościową minimalizacja kosztów Centralne zarządzanie zamówieniami Korzyści Software Assurance 16

17 Software Assurance w programach licencjonowania grupowego ułatwia podniesienie sprawności organizacyjnej dzięki pomocy technicznej w trybie 24x7, usługom planowania wdrożeń, szkoleniom dla użytkowników końcowych i szkoleniom technicznym, dostępowi do najnowszych wersji oprogramowania Microsoft i innych technologii wszystko w jednym, ekonomicznym programie. 17

18 Jednolity standard oprogramowania w przedsiębiorstwie Umowa na 3 lata z możliwością jej przedłużenia - stałe gwarantowane ceny w trakcie trwania umowy - płatności ratalne Łatwość budżetowania Dostęp do najnowszych technologii Łatwość zarządzania polityką ilościową minimalizacja kosztów Centralne zarządzanie zamówieniami Pakiet dodatkowych benefitów w ramach Software Assurance 18

19 19 Kontrakt oraz ustalenie poziomu cenowego Zamówienia i faktury Large Account Reseller Klient Lista partnerów LAR

20 Jest to najnowszy program licencjonowania grupowego dostępny dla Klientów już teraz a obligatoryjny od

21 Zalety i korzyści dla klientów Jedna umowa i jednolite ceny dla całej firmy Centralne raportowanie oraz zarządzanie licencjami i SA. Umowa nie wygasa brak odnowień. Automatyczne przyznawanie poziomu cenowego na podstawie zakupów całej organizacji; brak prognoz. Większa wartość SA dzięki wyeliminowaniu wpływu terminu zakupu i przeliczania proporcjonalnego. Ułatwione zarządzanie zasobami Zmniejszona złożoność Zwiększona elastyczność Większa wartość SA 62% klientów ocenia Select Plus jako zdecydowanie lub bardzo atrakcyjną ofertę (n = 649) Zalety i korzyści dla partnerów Lepszy obraz klienta dzięki jednemu identyfikatorowi klienta. Mniejsze nakłady na negocjację umów i administrację kontraktami. Każdy zakup L+SA to pełne 36 miesięcy ochrony; synchronizacja odnowień. Nowe oferty. Łatwiejsze wykorzystywanie okazji biznesowych i zarządzanie relacjami z klientami Szybsze pozyskiwanie nowych kontraktów Większy dochód dzięki większej sprzedaży SA i dłuższym okresom zobowiązań 16% klientów ocenia, że ich zakupy SA wzrosną w przypadku zawarcia umowy Select Plus (n= 649) 21

22 22

23 Cecha Select Plus Ceny Kanał sprzedaży Ceny w Select Plus takie same jak w Select Automatyczne dopasowanie poziomów w przypadku spełnienia wyższego minimum punktowego Poziom cen ustalany jest na poziomie podmiotu głównego i obowiązuje dla całej organizacji Umowy komercyjne: poziomy A-D ustalane niezależnie dla poszczególnych pul; umowy dla instytucji edukacyjnych i podmiotów państwowych- jeden stały poziom cen Large Account Reseller* Software Assurance Kupujac (L+SA) SA zamawiane na 36 miesięcy bez przeliczeń proporcjonalnych Możliwość wykupienia członkostwa Software Assurance Membership (SAM) Usługi Online Subskrypcja na jeden rok lub dopasowanie do rocznicy przystąpienia jednostki do umowy 23

24 Minimum 250 PCs Korzyści SA Struktura umowy (MBSA, Umowa, Rejestracja) Nabywane licencje są wieczyste Prawo tylko do zwiększenia liczby licencji, nie można zmniejszyć liczby licencji obydwie umowy nie mają cech umowy subskrypcyjnej 24

25 Średnie i duże firmy Zwykle mają już zawartą umowę Select Cenią elastyczność zakupu oprogramowania wtedy, gdy jest ono potrzebne (np. na potrzeby konkretnego projektu) Zależy im na uzyskaniu zniżek dla całej organizacji i wszystkich jednostek stowarzyszonych Nie są zainteresowani ochroną SA dla wszystkich zakupionych licencji 25

26 Enterprise Agreement Select Plus Zamrożenie cen TAK, w momencie podpisania umowy Nie Czas trwania umowy Umowa 3 letnia Umowa wieczysta Dostępne licencje L+SA, SA L, L+SA, SA Standaryzacja Wymagana Niewymagana 26

27 Podmiotów posiadających co najmniej 250 komputerów ( łącznie w różnych lokalizacjach zarówno w Polsce jak i w innych krajach) Chcą nabywać licencje na własność Chcą uporządkować kwestie zakupów licencji i nabywać je w jednej umowie, również dla swych podmiotów stowarzyszonych Rozważają w przyszłości inwestycje w różne rozwiązania MS ( w tym w usługi online, cloud, usługi support owe). Zainteresowani płatnościami ratalnymi Zainteresowaniu wdrożenia jednolitego standardu oprogramowania na WSZYSTKICH swoich komputerach ( w oparciu o Office, Windows lub Core CALe/E-CAL W szczególny sposób dbają o kwestię legalności oprogramowania Chcą mieć prawo do używania zawsze najnowszej wersji ale również prawo do starszych wersji produktów Zależy na łatwości zarządzania posiadanymi licencjami 27

28 Cany takie same jak w Licencji Select poziomy cen ( A,B,C,D) wartości punktowe i pule produktów Umowy komercyjne poziomy od A do D ustalane niezależnie dla każdej z pul produktów jeden stały poziom cen dla instytucji edukacyjnych jeden stały poziom cen dla podmiotów państwowych (poziom D) Automatyczne przyznawanie korzystniejszego poziomu cenowego po spełnieniu wyższego minimum produktowego Poziom cen ustalany jest dla jednostki głównej i obowiązuje dla całej organizacji 28

29 Programy licencjonowania grupowego Microsoft: Umowy Enterprise Agreement : Microsoft Software Assurance: Licencjonowanie grupowe dla podmiotów państwowych: Definicja podmiotów państwowych: x?mode=3&documenttypeid=6 Program Select Plus: 29

30 Dziękuję za uwagę! 30

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Case Study

Microsoft System Center Case Study Microsoft System Center Case Study Efektywne zarządzanie środowiskiem IT Migracja do rozwiązań Microsoft w Grupie ENERGA przyczyniła się do zwiększenia kontroli nad środowiskiem IT Grupy oraz zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Mariola Karczewska Business Development Manager 13.05.2011, Warszawa Dzisiejsze seminarium Czym jest Software Assurance?

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego IBM

Usługi Wsparcia Technicznego IBM Global Technology Services Usługi Wsparcia Technicznego IBM Maintenance and Technical Support Services Wprowadzenie Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe usługi wsparcia dla infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ORAZ ZAKUP OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT W RAMACH PROGRAMU MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT I MICROSOFT SELECT NA LATA 2012-2014 OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo