Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement."

Transkrypt

1 Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian.

2 Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych i oprogramowania Kiedy dowolna organizacja podpisuje umowę Microsoft Enterprise Agreement (EA) zmieniają się procedury postępowania i zakres zarządzania posiadanymi zasobami IT. Raz w roku, Microsoft wymaga przedstawienia aktualizacji umowy w zakresie całkowitej liczby licencji dodanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Czym jest proces True-up? Raz w roku klient jest proszony o zaktualizowanie swojego programu licencyjnego Enterprise Agreement (EA) poprzez uwzględnienie łącznej liczby licencji dodanych w okresie ostatnich 12 miesięcy. To jest właśnie proces True-up (składanie zamówienia aktualizacyjnego): zestawienie wszystkich kwalifikowanych urządzeń, użytkowników i procesorów dodanych w całej organizacji (firmie, instytucji) w ciągu roku. Niniejszy przewodnik ma za zadanie zapewnić pomoc w uproszczeniu i zoptymalizowaniu procesu True-up. Jeżeli masz pytania to w każdej chwili możesz skontaktować się z resellerem lub zespołem Microsoft zaj-mującym się obsługą klientów z którym współpracujesz celem uzyskania pomocy. Licencje na oprogramowanie instalowane lokalnie (w siedzibie klienta) i na usługi dostępne za pośrednictwem sieci (online services) objęte zamówieniem aktualizacyjnym (True-up) Jeżeli niedawno zaktualizowałeś lub odnowiłeś swój program licencyjny EA, masz większe możliwości migracji do usług Microsoft dostępnych za pośrednictwem chmury obliczeniowej. W trakcie programu li-cencyjnego EA możesz dobierać licencje na oprogramowanie Microsoft instalowane lokalnie (w siedzibie klienta) i na usługi dostępne za pośrednictwem chmury obliczeniowej w taki sposób, aby najlepiej zaspo-koić potrzeby Twoich użytkowników, a następnie uwzględnić wprowadzone zmiany w następną rocznicę przystąpienia do programu licencyjnego składając zamówienie aktualizacyjne (True-up). Dzięki możliwości składania tylko jednego zamówienia w ciągu roku program licencyjny EA pozwala także na zoptymalizowa-nie procesu zaopatrzenia i skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie licencjami na oprogramowanie Microsoft. Termin składania zamówienia aktualizacyjnego (True-up) W ciągu roku kalendarzowego możesz złożyć dowolną liczbę zamówień, natomiast coroczne zamówienie aktualizacyjne (True-up) musi dotrzeć do Microsoft w okresie pomiędzy 60-tym a 30-tym dniem przed rocznicą Twojej rejestracji. Warto zauważyć, że coroczne zamówienie aktualizacyjne (True-up) dotyczy

3 tylko produktów, na które posiadasz już licencje w ramach swojego aktualnego programu licencyjnego EA. Nowe produkty i usługi dostępne za pośrednictwem sieci (online services), nie objęte Twoim aktualnym programem licencyjnym EA, należy zakupić w miesiącu, w którym zostaną po raz pierwszy użyte. Nawet jeżeli w ciągu roku kalendarzowego nie zwiększyłeś liczby urządzeń lub użytkowników, ani nie używałeś żadnych dodatkowych produktów w ramach programu licencyjnego EA to Twoim obowiązkiem jest złożenie aktualnego oświadczenia (Update Statement - zwanego także zamówieniem zerowym), które musi podpisać osoba upoważniona w imieniu Twojej organizacji (firmy, instytucji). Harmonogram procesu True-up Złożenie zamówienia True-up Data rocznicy 120dni 90 dni 60 dni 30 dni Bezpośrednio przed Sprawdź swoje zakupy oprogramowania, sprzętu i usług Online Services. Ile licencji dodałeś? Reseller lub zespół Microsoft ds. obsługi klientów z którym współpracujesz może zadzwonić do Ciebie, aby porozmawiać o zbliżającym się zamówieniu aktualizacyj-nym (True-up). Skontaktuj się z resellerem lub zespołem Microsoft d/s obsługi klientów z którym współpracujesz, aby przeanalizować stwierdzone zmiany licencji. Reseller lub zespół Microsoft ds. obsługi klientów z którym współpracujesz może zadzwonić do Ciebie, aby porozmawiać o nowych produktach i usługach, których zastosowa-nie może być uzasadnione w Twojej firmie. Reseller lub zespół Microsoft ds. obsługi klientów z którym współpracujesz wypełni standardowe zamówienie aktualizacyjne (True-up), uwzględniając zmiany w Twoim programie licencyjnym EA oraz prześle je Tobie do sprawdzenia. Reseller lub zespół Microsoft ds. obsługi klientów z którym współpracujesz sprawdzi Twoje ostateczne zamówienie oraz złoży je w Microsoft w okresie pomiędzy 60-tym, a 30-tym dniem przed każdą rocznicą rejestracji. Zespół Microsoft ds. obsługi klientów z którym współpracujesz wprowadzi Twoje zamówienie aktualizacyjne (True-up) do systemu i zarejestruje wszelkie zmiany stanów Twoich licencji Microsoft. Jak zawsze możesz sprawdzać aktualne informacje na temat swoich licencji za pośrednictwem witryny internetowej VLSC (Volume Licensing Service Center). Zestawienie zmian Twoja organizacja (firma, instytucja) jest niepowtarzalna, a jej potrzeby w zakresie systemów, aplikacji i usług mogą ulegać zmianie w okresie trwania programu licencyjnego EA, co wymaga zmiany zamówień na licencje na oprogramowanie instalowane lokalnie (w siedzibie klienta) lub usługi dostępne za pośred-nictwem sieci (Online Services). Proces True-up stanowi prosty i skuteczny sposób rozliczania wszelkich zwiększeń liczby licencjonowanych produktów, który pozwala zapewnić aktualność i dokładność danych na temat posiadanych licencji. Proponujemy zadanie sobie następujących pytań, które ułatwią zidentyfikowanie możliwych obszarów, w których nastąpił wzrost, czy zmiana stanu posiadania: Czy w ubiegłym roku nastąpił wzrost naszej bazy komputerów lub pracowników (użytkowników)? Czy nasza firma dokonała przejęcia jakichkolwiek innych podmiotów? Czy zwiększyliśmy liczbę naszych serwerów? Czy połączyliśmy jakiekolwiek serwery w klastry? Czy dokonaliśmy migracji jakichkolwiek pracowników do/z licencji instalowanych lokalnie (w siedzibie klienta) do/z subskrypcji na usługi Online Services? Czy zarezerwowaliśmy* jakiekolwiek licencje subskrypcyjne na usługi Online Services przed rozpoczęciem ich użytkowania? Czy uruchomiliśmy jakiekolwiek wirtualne środowiska serwerów lub komputerów stacjonarnych? Czy uruchomiliśmy jakiekolwiek aplikacje na komputerach stacjonarnych, takie jak Microsoft Office Project, Microsoft Office Visio, Microsoft Office OneNote, czy Microsoft MapPoint?

4 Czy skonfigurowaliśmy jakiekolwiek serwery w trybie ciepłej lub gorącej rezerwy na wypadek awarii? Czy uruchomiliśmy w środowisku produkcyjnym jakiekolwiek produkty lub aplikacje pilotażowe? * Rezerwacja licencji to proces dostępny dla klientów korzystających z programów licencyjnych EA, który pozwala na udostępnienie licencji na usługi Online Services bez konieczności składania formalnego zamó-wienia. W rocznicę rejestracji należy zgłosić wszelkie rezerwacje licencji dokonane w okresie obowiązywa-nia poprzedniej umowy oraz złożyć zamówienie w ramach procesu True-up. Procesy składania zamówień aktualizacyjnych (True-up) w ramach poszczególnych rejestracji W ramach programu EA dokonujesz zakupu licencji na oprogramowanie poprzez rejestracje. Każda rejestracja obejmuje pewne kategorie produktów i usług Online Services oraz charakteryzuje się swoim harmonogramem i terminologią procesu składania zamówień aktualizacyjnych (True-up). Rejestracja licencji dla przedsiębiorstwa (Enterprise Enrollment) W przypadku rejestracji Enterprise Enrollment masz możliwość korzystania w swojej organizacji (firmie, instytucji) zarówno z oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych urządzeniach, jak i z usług dostępnych za pośrednictwem chmury obliczeniowej. W ramach tej trzyletniej rejestracji Twoja firma ma obowiązek przeprowadzania corocznej inwentaryzacji aktualizacyjnej (True-up) celem zidentyfikowania liczby kwalifikowanych urządzeń i użytkowników, migracji licencji, rezerwacji licencji na usługi Online Services oraz zmniejszeń licencji subskrypcyjnych (w dozwolonych granicach), jak również dodatkowego użytkowania poprzednio zamówionych produktów, mającego miejsce w okresie poprzednich 12 miesięcy. Rejestracja infrastruktury podstawowej (Enrollment for Core Infrastructure) Korzystając z rejestracji infrastruktury podstawowej (Enrollment for Core Infrastructure - ECI) masz możliwość wyboru jednego spośród trzech różnych pakietów Core Infrastructure Server (CIS), co zapewnia znaczące oszczędności w porównaniu do osobnych zakupów poszczególnych produktów. W ramach tej trzyletniej umowy Twoja firma ma obowiązek przeprowadzania corocznej inwentaryzacji oprogramowania (True-up) celem zidentyfikowania wszelkich dodatkowych instalacji, jakie miały miejsce w okresie ostatniego roku. Może się też okazać, że musisz zakupić dodatkowe licencje CAL (Client Access Licenses) niezbędne, aby uzyskać dostęp do pakietów CIS (Core Infrastructure Server).

5 Rejestracja platformy aplikacyjnej (Enrollment for Application Platform) Korzystając z rejestracji platformy aplikacyjnej (Enrollment for Application Platform - EAP) możesz uzyskać licencje na pakiety aplikacji serwerowych i produkty przeznaczone dla programistów, w tym Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk Server, Microsoft SharePoint Server (bez licencji CAL) i Microsoft Visual Studio. Rejestracja EAP obowiązuje przez trzy lata. Jednakże w odróżnieniu od rejestracji Enterprise Enrollment i Enrollment for Core Infrastructure rejestracja EAP umożliwia przeprowadzanie procesu True-up corocznie lub raz na trzy lata, przed terminem odnowienia rejestracji EAP. Twoja firma ma obowiązek przeprowadzenia corocznej (lub co trzy lata) inwentaryzacji oprogramowania (True-up), ale proces koncentruje się głównie na liczbie zakupionych lub wykorzystywanych procesorów, serwerów oraz licencji CAL (Client Ac-cess License). Rejestracja platformy aplikacyjnej (Enrollment for Application Platform) Korzystając z rejestracji platformy aplikacyjnej (Enrollment for Application Platform - EAP) możesz uzyskać licencje na pakiety aplikacji serwerowych i produkty przeznaczone dla programistów, w tym Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk Server, Microsoft SharePoint Server (bez licencji CAL) i Microsoft Visual Studio. Rejestracja EAP obowiązuje przez trzy lata. Jednakże w odróżnieniu od rejestracji Enterprise Enrollment i Enrollment for Core Infrastructure rejestracja EAP umożliwia przeprowadzanie procesu True-up corocznie lub raz na trzy lata, przed terminem odnowienia rejestracji EAP. Twoja firma ma obowiązek przeprowadzenia corocznej (lub co trzy lata) inwentaryzacji oprogramowania (True-up), ale proces koncentruje się głównie na liczbie zakupionych lub wykorzystywanych procesorów, serwerów oraz licencji CAL (Client Access License). Opcje rejestracji subskrypcyjnych Zarówno rejestracja Enterprise Enrollment, jak i rejestracja Enrollment for Core Infrastructure są dostępne w formie programów subskrypcyjnych. Za pomocą tych programów subskrypcyjnych uzyskujesz dostęp do oprogramowania Microsoft tylko na okres obowiązywania subskrypcji. Jeżeli wybrałeś tę opcję umowy, wówczas proces True-up jest nazywany zamówieniem corocznym i zapewnia możliwość corocznego zwiększenia lub zmniejszenia liczby licencji objętych subskrypcją. Footer_red_right

6 Uwzględnianie różnych produktów Rejestracje dostępne w ramach programu licencyjnego EA zapewniają bardzo atrakcyjne warunki cenowe, a każda z nich obejmuje określone kategorie produktów i usług Online Services, które należy uwzględnić w corocznym procesie True-up obejmującym wszystkie Podmioty Stowarzyszone Twojego przedsiębiorstwa. Poniżej podano ogólne wytyczne dotyczące uwzględniania tych produktów w procesie True-up. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące procesu True-up skontaktuj się z resellerem, zespołem ds. obsługi klientów Microsoft z którym współpracujesz lub partnerem uczestniczącym w programie zarządzania licencjami na oprogramowanie SAM (Software Asset Management). Produkty dla przedsiębiorstw (Enterprise Products) Jest to zbiór podstawowych produktów objętych rejestracją Enterprise Enrollment w ramach programu EA, na który udziela się licencji w zależności od łącznej liczby kwalifikowanych użytkowników lub kwalifikowanych urządzeń w Twojej organizacji (firmie, instytucji). Aby przygotować się do złożenia zamówienia aktualizacyjnego (True-up) policz aktualną liczbę kwalifikowanych urządzeń i użytkowników we wszystkich podmiotach stowarzyszonych Twojego przedsiębiorstwa. Oblicz różnicę pomiędzy ostatnią, zgłoszoną po przeprowadzeniu procesu True-up liczbą, a aktualną liczbą kwalifikowanych urządzeń i/lub użytkowników. Określ, jakie licencje są potrzebne dla nowych użytkowników i urządzeń w zależności od wybranej platformy, uwzględniając użytkowników i urządzenia objęte licencją Enterprise Online Services, zgodnie z opisem podanym w Online Services (szczegółowe informacje na temat wymaganych licencji znajdziesz w opisie swojej rejestracji). Złóż zamówienie aktualizacyjne (True-up) na podstawie powyższych obliczeń. Przykład: Produkty dla przedsiębiorstw (Enterprise Products): W tym przykładzie rejestracja Enterprise dotyczy platformy Professional Desktop i nie obejmuje żadnych nowych użytkowników usług Enterprise Online Services Obecna liczba kwalifikowanych urządzeń i użytkowników we wszystkich podmiotach stowarzyszonych = W Twoim ostatnim zamówieniu aktualizacyjnym (True-up) uwzględnionych zostało 950 kwalifikowanych urządzeń i użytkowników; w związku z tym różnica wynosi 50. Z amówienie aktualizacyjne (True-up) opiewałoby na 50 licencji Office Pro Plus, 50 licencji Core CAL oraz 50 licencji Windows OS Upgrade obejmujących użytkowników platformy Professional Desktop. Produkty platformy aplikacyjnej Wymagane terminy przeprowadzania inwentaryzacji oprogramowania w przypadku rejestracji platformy aplikacyjnej (EAP) są uzależnione od wybranej opcji procesu True-up. Należy uwzględnić wszelkie licencje wymagane na jakiekolwiek produkty platformy aplikacyjnej (Application Platform Products) użytkowane/zainstalowane od ostatniego zamówienia aktualizacyjnego (True-up) we wszystkich podmiotach stowarzyszonych objętych rejestracją Enterprise. Złóż zamówienie na różnicę po-

7 między liczbą użytkowanych/zainstalowanych produktów, a ostatnią zgłoszoną liczbą licencji. Różnica ta obejmuje licencje w ramach których produkt był użytkowany lub został zainstalowany w dowolnym momencie od złożenia ostatniego zamówienia aktualizacyjnego (True-up), nawet jeżeli dane licencje nie są aktywnie wykorzystywane w momencie składania zamówienia aktualizacyjnego (True-up). Produkty infrastruktury podstawowej (Core Infrastructure) W ramach rejestracji infrastruktury podstawowej (ECI) dostępne są trzy pakiety produktów infrastruktury podstawowej (Core Infrastructure Product Suites) obejmujące Windows Server, System Center i Forefront Client Security. Policz aktualną liczbę procesorów we wszystkich serwerach na których pracują produkty infrastruktury podstawowej (Core Infrastructure Products) lub jakiekolwiek elementy produktów infrastruktury podstawowej (Core Infrastructure Products) w momencie składania zamówienia aktualizacyjnego (True-up) we wszystkich podmiotach stowarzyszonych objętych rejestracją Enterprise. Złóż zamówienie na różnicę pomiędzy ostatnią zgłoszoną liczbą licencji, a aktualną liczbą licencji. Online Services W przypadku usług Online Services objętych procesem True-up (patrz Microsoft Product List) musisz uwzględnić wszelkie rezerwacje licencji, które nie zostały ujęte w poprzednim zamówieniu True-up (swoje poprzednie rozliczenia możesz potwierdzić za pomocą witryny Volume Licensing Service Center). Obejmują one usługi Enterprise Online Services stanowiące uzupełnienie oferowanych przez Microsoft produktów dla przedsiębiorstw (Enterprise Products) oraz podgrupę Additional Product Online Services, którą należy uwzględnić w zamówieniu aktualizacyjnym (True-up). Przykład: Enterprise Online Services W tym przykładzie Twoja organizacja (firma, instytucja) ma 100 nowych, kwalifikowanych urządzeń i użytkowników korzystających z platformy Desktop Professional (obejmującej pakiet Office Professional Plus), których należy uwzględnić

8 W ciągu roku za pomocą witryny VLSC dokonałeś rezerwacji licencji na 60 nowych licencji dla użytkowników pakietu Office 365 w ramach Planu E3 oraz skonfigurowałeś dla nich usługi Online Services Odejmij 60 nowych użytkowników pakietu Office 365 w ramach Planu E3 od łącznej liczby 100 nowych użytkowników, co oznacza, że do rozliczenia pozostało 40 licencji na pakiet Office Professio-nal Plus i 40 licencji Core CAL Dodaj 60 sztuk licencji Core CAL Bridge SKU*, aby uwzględnić użytkowników pakietu Office 365 W liczbie uaktualnień licencji na Windows OS uwzględnij wszystkie 100 nowych urządzeń Zamówienie aktualizacyjne obejmowałoby 100 uaktualnień licencji na Windows OS, 40 licencji na stacje klienckie Office Professional Plus, 40 licencji Core CAL, 60 licencji na pakiet Office 365 (Plan E3) oraz 60 licencji Core CAL Bridge Produkty dodatkowe (Additional Products) Obejmują każdy produkt, poza produktami dla przedsiębiorstw (Enterprise Products), usługami Enterprise Online Services, produktami platformy aplikacyjnej (Application Platform Products) i produktami infrastruktury podstawowej (Core Infrastructure Products), na który zdecydowałeś się nabyć licencję w ramach Twoich rejestracji w programie licencyjnym EA. Wymagania licencyjne są zróżnicowane w zależności od produktu. W przypadku wszystkich licencji na produkty dodatkowe, z wyłączeniem usług Online Services, należy uwzględnić wszelkie wymagane licencje na wszystkie Produkty użytkowane/ zainstalowane od ostatniego zamówienia aktualizacyjnego (True-up). Złóż zamówienie na różnicę pomiędzy liczbą produktów użytkowanych/zainstalowanych, a ostatnią zgłoszoną liczbą licencji. Liczba ta obejmuje licencje, w ramach których produkt był użytkowany lub zainstalowany w dowolnym momencie od złożenia ostatniego zamówienia aktualizacyjnego (True-up), nawet jeżeli dane licencje nie są aktywnie wykorzystywane w momencie składania zamówienia aktualizacyjnego (True-up). Migracje z L&SA do licencji subskrypcyjnej W ramach zamówienia aktualizacyjnego (True-up) należy uwzględnić wszelkie migracje licencji (np. migracje do usług Online Services). Zostaną one rozliczone jako licencje na okres przejściowy (Transition Period) za okres do dnia rocznicy rejestracji. Należy zauważyć, że licencje na okres przejściowy (Transition Period) zostaną zastąpione pełnymi licencjami na okres od dnia rocznicy rejestracji do końca okresu obowiązywania subskrypcji. COMPAREX AG

9 Ilości licencji, z których dokonujesz migracji do innych zostaną zmniejszone w rocznicę Twojej rejestracji. Znajdzie to odzwierciedlenie w zmniejszeniu Twojego obecnego zamówienia na pozostałe lata okresu ważności rejestracji. Twoje coroczne faktury związane z tym zamówieniem będą odpowiednio korygowane przez okres pozostały do zakończenia Twojej rejestracji. W ostatnim zamówieniu aktualizacyjnym (True-up) zgłosisz wyłącznie licencje na okres przejściowy (Transition Period). Związane z nimi zmniejszenia ilości licencji, z których dokonujesz migracji do innych zostaną rozliczone w zamówieniu składanym przy odnowieniu subskrypcji. Przykład: Migracje z L&SA do licencji subskrypcyjnej: tym przykładzie 30 użytkowników (korzystających z 30 urządzeń) zostaje przeniesionych z instalacji lokalnej pakietu Office Professional Plus i licencji Core CAL do pakietu Office 365 (Plan E3) w pierwszym roku rejestracji. W ciągu roku za pomocą witryny VLSC dla tych 30 użytkowników dokonałeś rezerwacji licencji na pakiet Office 365 w ramach Planu E3 oraz skonfigurowałeś dla nich usługi Online Services. W momencie składania zamówienia (True-up) zgłosiłbyś migrację 30 licencji na okres przejściowy (Transition Period) na pakiet Office 365 (Plan E3) obowiązujących do rocznicy rejestracji w danym roku. Za okres po rocznicy rejestracji zamówienie obejmowałoby 30 licencji na pakiet Office 365 (Plan E3), zamianę 30 licencji Core CAL na licencje Core CAL Bridge oraz zmniejszenie o 30 licencji na pakiet Office Pro Plus z pierwotnego zamówienia. Należy zauważyć, że w przypadku migracji powrotnej z licencji subskrypcyjnej do licencji objętej programem SA, Menedżer ds. Obsługi Klientów (Account Manager) z którym współpracujesz powinien zapewnić pomoc w migracji ponieważ element tego procesu stanowi weryfikacja licencji źródłowych dostępnych ramach pakietu SA. Redukcje liczby licencji W ramach procesu składania zamówienia aktualizacyjnego (True-up) możesz zgłaszać licencje kwalifikujące się do zmniejszenia (redukcji) liczby licencji. Redukcje te zostaną uwzględnione poprzez zmniejszenie liczby licencji w stosunku do ilości wyszczególnionej w poprzednim zamówieniu oraz pozwolą na obniżenie corocznych faktur związanych z zamówieniem wystawianych w okresie pozostałym do zakończenia obowiązywania rejestracji. Rejestracje subskrypcyjne (Subscription Enrollments) W przypadku rejestracji subskrypcyjnych zamiast zamówienia aktualizacyjnego (True-up) składane jest zamówienie coroczne (Annual Order) W zamówieniu corocznym (Annual Order) zgłasza się łączne ilości licencji i różnice w stosunku do poprzednio zgłoszonych ilości, uwzględniając zarówno wzrosty, jak i zmniejszenia liczby wymaganych licencji. W przypadku korzystania z rejestracji subskrypcyjnych produkty dodatkowe (Additional Products) muszą być uwzględniane w ciągu 30 dni od zainstalowania/rozpoczęcia użytkowania i nie można odłożyć ich zgłoszenia do momentu składania zamówienia corocznego (Annual Order), z wyjątkiem usług Online Services kwalifikujących się do zamówienia aktualizacyjnego (True-up), dla których rezerwacje licencji mogą być uwzględniane w zamówieniu corocznym (Annual Order - patrz usługi Online Services powyżej).

10 Przykład: Rejestracje subskrypcyjne Dodałeś 200 nowych kwalifikowanych urządzeń i użytkowników do dotychczasowych objętych Twoją subskrypcją. Te zostało uwzględnionych w Twoim ostatnim zamówieniu corocznym (Annual Order) na platformę Desktop Professional Teraz zamówiłbyś licencji na pakiet Office Pro Plus, licencji Core CAL oraz Windows OS Upgrade L&SA Subscription w ramach corocznej subskrypcji za ten rok. Ważne jest, aby w rozliczeniu uwzględnić wszystkie powyższe kategorie, które dotyczą Twojej organizacji (firmy, instytucji). Z powodu różnic w sposobie licencjonowania poszczególnych produktów organizacja (firma, instytucja) mogłaby zanotować wzrost stopnia wykorzystania produktów dodatkowych (Additional Products) nawet w roku, w którym liczba urządzeń lub użytkowników nie uległa zmianie. Dokładne zrozumienie sposobu wykorzystania licencji na oprogramowanie w Twojej organizacji (firmie, instytucji) może pomóc w usprawnieniu kontroli nad firmą i zoptymalizowaniu posiadanych zasobów celem ich dopasowania do realizowanej strategii w zakresie informatyki. Złożoność procesu zarządzania oprogramowaniem w przekroju całej organizacji (firmy, instytucji) może stanowić wyzwanie, więc poniżej przedstawiono przykładowe metody, które pozwalają uporządkować proces inwentaryzacji licencji na oprogramowanie Sprawdź informacje na temat usług Online Services Microsoft monitoruje Twoje rezerwacje licencji na usługi Microsoft Online Services, które należy uwzględnić w zamówieniu aktualizacyjnym (True-up) i przekazuje te informacje za pośrednictwem witryny VLSC (Volume Licensing Service Center). W przypadku innych licencji stosowana przez Twoją firmę metoda inwentaryzacji będzie uzależnione od konfiguracji Twojego systemu. Uzyskaj pomoc od partnera uczestniczącego w programie zarządzania licencjami na oprogramowanie SAM (Software Asset Management). Konsultacje z partnerem uczestniczącym w oferowanym przez Microsoft programie zarządzania licencjami na oprogramowanie SAM (Software Asset Management) mogą ułatwić dokonanie oceny Twojego środowiska oprogramowania oraz stworzenie indywidualnego procesu pozwalającego na szybkie, dokładne i powtarzalne składanie zamówień aktualizacyjnych (True-up). Partnerzy uczestniczący w oferowanym przez Microsoft programie zarządzania licencjami na oprogramowanie SAM są ekspertami w zakresie procesów zarządzania licencjami na oprogramowanie, narzędzi do wykrywania oprogramowania oraz licencjonowania produktów Microsoft. Ekonomiczna usługa zarządzania licencjami (SAM) pozwala uzyskać dane niezbędne do sporządzenia zamówienia aktualizacyjnego (True-up) oraz stworzenia indywidualnego planu zarządzania licencjami na oprogramowanie i realizacji procesów True-up w przyszłości. Zespół Microsoft ds. obsługi klientów z którym współpracujesz może ułatwić kontakt z partnerem uczestniczącym w programie zarządzania licencjami na oprogramowanie celem rozpoczęcia realizacji usługi SAM w związku z przygotowywaniem zamówienia aktualizacyjnego (True-up).

11 Korzystaj ze zautomatyzowanych narzędzi i procesów. Jeżeli korzystasz już z narzędzia służącego do inwentaryzacji oprogramowania ułatwiającego zarządzanie licencjami na oprogramowanie to takie narzędzie będzie przydatne do realizacji procesu True-up. Partner uczestniczący w programie zarządzania licencjami na oprogramowanie SAM może korzystać z Twoich dotychczasowych narzędzi albo pomoże znaleźć nowe, które pozwolą na zoptymalizowanie inwentaryzacji oprogramowania realizowanej w ramach procesu True-up. Oferowane przez Microsoft narzędzie System Center Configuration Manager zapewnia funkcjonalność w zakresie inwentaryzacji zasobów informatycznych pozwalającą administratorom na stałe monitorowanie sprzętu i oprogramowania oraz ich wykorzystania. System Configuration Manager dokonuje inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu obejmującej serwery, stacje klienckie i urządzenia mobilne, następnie zapewnia przekształcenie tych danych w wyczerpujące raporty, które ułatwiają administratorom podejmowanie decyzji dotyczących zakupu oprogramowania, planów uaktualnień oraz raportowania licencji. Zestaw narzędzi Microsoft do oceny i planowania (Microsoft Assessment Planning - MAP) zapewnia opartą na rozwiązaniach informatycznych funkcję monitorowania wykorzystania oprogramowania (Software Usage Tracker), która pozwala generować raporty na temat użytkowania następujących produktów serwerowych: Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint Server oraz Microsoft System Center Configuration Manager. Dalsze informacje na temat zestawu narzędzi MAP można znaleźć na Reseller lub zespół Microsoft ds. obsługi klientów z którym współpracujesz powinien przeanalizować z Tobą wyniki zawarte w raporcie z inwentaryzacji oraz skorygować, jeżeli zajdzie taka potrzeba, liczbę licencji zakupionych w ramach programu EA. Należy uwzględnić zarówno zakupy sprzętu, jak i łączne wykorzystanie licencji w okresie objętym zamówieniem aktualizacyjnym (True-up). Przeprowadź inwentaryzację ręczną. Zaangażuj swoich pracowników w proces inwentaryzacji środowiska informatycznego i dokumentowania wszystkich serwerów, komputerów (stacjonarnych, przenośnych i terminali) oraz urządzeń mobilnych w których wykorzystywane jest oprogramowanie licencjonowane przez Microsoft. Jeżeli korzystasz z usługi oferowanej w ramach programu zarządzania licencjami

12 na oprogramowanie, wówczas partner z którym współpracujesz w ramach programu SAM może zapewnić pomoc w zoptymalizowaniu tego procesu, z uwzględnieniem niepowtarzalnej konfiguracji Twojego środowiska i potrzeb. Zacznij proces True-up! Jakie systemy należy zinwentaryzować? W trakcie procesu True-up należy zinwentaryzować następujące elementy: Urządzenia, w tym wszystkie serwery, komputery (stacjonarne, przenośne i terminale) oraz urządzenia mobilne w których wykorzystywane jest oprogramowanie licencjonowane przez Microsoft. Musisz udokumentować liczbę urządzeń i datę rozpoczęcia ich użytkowania. Liczba kwalifikujących się, źródłowych licencji na system operacyjny (OS) urządzeń, w tym rodzaj systemu operacyjnego (OS) i datę rozpoczęcia jego użytkowania. Całe oprogramowanie aplikacyjne Microsoft. Aby zapoznać się z najbardziej aktualnym wykazem produktów wejdź na Liczba licencji CAL przypisanych do użytkowników i do urządzeń w Twoim przedsiębiorstwie. Licencja CAL na użytkownika pozwala jednemu użytkownikowi korzystać z dowolnego urządzenia celem uzyskania dostępu do oprogramowania pracującego na wielu serwerach objętych licencją. Licencja CAL na urządzenie pozwala za pomocą jednego urządzenia uzyskać dostęp do wielu serwerów objętych licencją (na przykład, urządzenia mobilne takie jak smartfony, które często uzyskują dostęp do wielu serwerów, w tym Exchange, Windows i SQL), a także pozwala wielu użytkownikom korzystać z jednego urządzenia (na przykład, stacje robocze centrów telefonicznej obsługi klientów). Rezerwacje licencji. Aby skorzystać z możliwości rezerwowania licencji na usługi Online Services i aktywowania tych usług, przed złożeniem zamówienia musisz uwzględnić ilości i terminy, których dotyczą rezerwacje, jak również związane z nimi urządzenia lub dodanych użytkowników wymagających uwzględnienia w zamówieniu aktualizacyjnym (True-up) dotyczącym oprogramowania zainstalowanego lokalnie (w siedzibie klienta).

13 Patrząc w przyszłość: najlepsze praktyki Przeprowadź analizę programu zarządzania licencjami na oprogramowanie (SAM). Twój coroczny proces True-up stanowi idealną okazję do przeprowadzenia analizy programu zarządzania licencjami na oprogramowanie (Software Asset Management). SAM to zbiór najlepszych, stosowanych na rynku praktyk, które pomagają kontrolować koszty, podnosić poziom zgodności z obowiązującymi przepisami i bezpieczeństwa oraz przewidywać potrzeby w zakresie oprogramowania pojawiające się wraz z rozwojem Twojej firmy w przyszłości. Odwiedź aby uzyskać wskazówki i narzędzia, które ułatwią przeprowadzenie inwentaryzacji oprogramowania. Ponadto, Microsoft współpracuje z setkami akredytowanych partnerów uczestniczących w programie SAM, którzy oferują ekonomiczną pomoc w realizacji procesów True-up. Aby uzyskać dalsze informacje lub znaleźć partnera uczestniczącego w programie SAM w Twojej okolicy, odwiedź oraz kliknij na zakładkę Partner. Wykorzystaj ten rok, aby przygotować się na przyszły rok. Po zakończeniu procesu True-up powinieneś zachować kopię wyników swojej inwentaryzacji do wykorzystania w przyszłości. Ta kopia jest szczególnie ważna jeżeli przeprowadzasz proces ręcznie. Ponadto, zalecamy rozważenie możliwości przeprowadzania w międzyczasie cokwartalnych inwentaryzacji swojej licencjonowanej infrastruktury informatycznej, aby skrócić czas potrzebny na przeprowadzenie corocznego procesu True-up. Ugruntowana strategia zarządzania licencjami na oprogramowanie (SAM) może pomóc w zoptymalizowaniu tego procesu. Materiały i obsługa serwisowa Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji, odwiedź Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące Microsoft Volume Licensing Services lub korzyści dostępnych w ramach pakietu Software Assurance, skontaktuj się z resellerem lub zespołem Microsoft ds. obsługi klientów z którym współpracujesz albo zadzwoń na swój lokalny numer obsługi serwisowej VLSC (Volume Licensing Service Center), który możesz znaleźć pod adresem: Aby uzyskać dalsze informacje na temat programu zarządzania licencjami na oprogramowanie (Software Asset Management) odwiedź celem pobrania pakietu arzędzi służących do optymalizacji programu SAM (SAM Optimization Kit) lub znalezienia akredytowanego partnera uczestniczącego w programie SAM. Po zakończeniu procesu True-Up Twoja historia zakupów i zestawienie licencji będą aktualizowane i udostępniane na witrynie VLSC (Volume Licensing Service Center) pod adresem com/licensing/servicecenter.

14 Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Sp. z o.o. ul. Równoległa 2, Warszawa tel.: fax: web:

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Instytucje Edukacyjne Definicja Uprawnionego Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Microsoft System Center 2005: Ujednolicenie zasad licencjonowania produktów Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 i Microsoft perations Manager (MM) 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Odnowienie Software Assurance przewodnik

Odnowienie Software Assurance przewodnik Odnowienie Software Assurance przewodnik Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego pozwala na zwiększenie produktywności całej organizacji. Usługi Software Assurance ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Spis treści SYSTEM WINDOWS SERVER 2012 EDYCJE DATACENTER I STANDARD... 4 P1. Co nowego w systemie Windows Server 2012?...4 P2. Czym

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web Licencjonowanie rozwiązań Aplikacje Office Web Pytanie: Klient ma licencje EAS dla Microsoft Office. Czy partner może ich użyć do licencjonowania dostępu klienta do funkcjonalności Office Web Apps hostowanej

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik Licencja Microsoft Select dla Edukacji Przewodnik Spis treści Opis akademickich programów licencjonowania grupowego... 3 Licencjonowanie w modelu transakcyjnym... 3 Otwarta Licencja Microsoft dla Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik planowania odnowienia pakietu

Przewodnik planowania odnowienia pakietu Przewodnik planowania odnowienia pakietu Pakiet Microsoft dla licencjonowania zbiorowego to więcej niż tradycyjna oferta związana z konserwacją. Pakiet jest kompleksowym rozwiązaniem obejmującym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

APN Promise SA. Przygotowane przez: Grzegorza Gmyrka. Audyt oprogramowania, Microsoft Software Asset Management Services Program

APN Promise SA. Przygotowane przez: Grzegorza Gmyrka. Audyt oprogramowania, Microsoft Software Asset Management Services Program APN Promise SA Audyt oprogramowania, Microsoft Software Asset Management Services Program Przygotowane przez: Grzegorza Gmyrka 2013 Zawartość dokumentu Usługi audytorskie Promise: Software Asset Management

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions

Enrollment for Education Solutions Enrollment for Education Solutions NAJCZĘŚCIEJ Co to jest Enrollment for Education Solutions?... 2 Jak działa EES?... 2 Czy z umowy EES mogą korzystać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe?... 3 Jakie produkty

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5.

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Newsletter 4/2015 ZMIANY I AKTUALIZACJE W CENNIKU SPLA Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Mamy wrzesień więc jeśli będą jakieś zmiany cen w

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 7 00-203 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania

Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania 1 LUTEGO 2016 R. OMÓWIENIE Od 1 grudnia 2015 r. klienci Office 365 (O365), którzy kupili minimalną liczbę zakwalifikowanych jednostek

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego.

Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego. Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego. Założenia projektowe Najistotniejszym założeniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Podstawy zasady Licencje wymagane są dla maksymalnej liczby instancji uruchomionych na serwerze w dowolnym czasie Tworzenie i przechowywanie dowolnej liczby instancji

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Mariola Karczewska Business Development Manager 13.05.2011, Warszawa Dzisiejsze seminarium Czym jest Software Assurance?

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing

Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego Volume Licensing Mariola Karczewska Business Development Manager 17.06.2011, Warszawa COMPAREX 2 Microsoft Software Assurance Czym jest

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ)

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Spis treści 1. Umowa Microsoft Products and Services Agreement... 11 2. Konta Zakupowe... 3 3. Klienci z instytucji administracji

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy Oparte na chmurze pakiety dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm (SMB) Urządzenia Licencje wieczyste na pakiety

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy Urządzenia Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Oferty Office 365 Użytkownicy Oferta pakietów Office Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Inventor nr 28

Biuletyn techniczny Inventor nr 28 Biuletyn techniczny Inventor nr 28 Praktyczne wskazówki dotyczące aktywacji i konfiguracji licencji wypełnień subskrypcyjnych oprogramowania Autodesk 2013. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2012, APLIKOM

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zarządzania oprogramowaniem. Seminarium Zrób to SAMo Warszawa 30.09.2009

Praktyczne aspekty zarządzania oprogramowaniem. Seminarium Zrób to SAMo Warszawa 30.09.2009 Praktyczne aspekty zarządzania oprogramowaniem Seminarium Zrób to SAMo Warszawa 30.09.2009 Prelegenci A plus C sp. z o.o. pierwszy i najpopularniejszy polski producent i dystrybutor systemów do audytu

Bardziej szczegółowo

Pobieranie i zwracanie licencji CAL

Pobieranie i zwracanie licencji CAL zintegrowane środowisko tłumaczenia Pobieranie i zwracanie licencji CAL 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Language Solutions Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie. Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności

SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie. Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie Dla zarządzania oprogramowaniem i wyzwaniem jest nie tylko złożone środowisko serwerowe, skomplikowana

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Program licencyjny Select

Program licencyjny Select P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 5B do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania SAS CIS-10/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. str. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ

Zakup oprogramowania SAS CIS-10/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. str. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Specyfikacja oprogramowania w środowiskach (obszarach) użytkowanych przez Zamawiającego i jednostki statystyki publicznej, warunki techniczno-sprzętowe dla tego oprogramowania oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

InfoLAN Sp. z o.o., OPIS MODUŁÓW Spis treści

InfoLAN Sp. z o.o.,  OPIS MODUŁÓW Spis treści InfoLAN Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel.: +48 22 463 80 00, faks: +48 22 463 80 10, www.infolan.pl NIP: 113 281 86 37, KRS: 0000369467, kapitał zakładowy: 550 000 zł OPIS MODUŁÓW Spis

Bardziej szczegółowo

Volume Licensing Service Center

Volume Licensing Service Center Volume Licensing Service Center Usprawniona administracja i uproszczony proces rejestracji pozwala na większą elastyczności i samodzielne działanie. Firma Microsoft dokłada szczególnej staranności, aby

Bardziej szczegółowo

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Przewodnik po licencjonowaniu systemu Uwaga: niniejszy przewodnik pomaga zrozumieć zasady licencjonowania, ale nie zastępuje dokumentów licencyjnych, których

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft

Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft Bezpłatne oprogramowanie Microsoft; MSDN AA, wersje Express, Wyobraź sobie świat konkurs Imagine Cup; Inne inicjatywy; społeczności, certyfikacje, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 maja 2010 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo