Enrollment for Education Solutions (EES)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Enrollment for Education Solutions (EES)"

Transkrypt

1 Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna oferta licencyjna zapewniająca instytucjom szkolnym i akademickim możliwość użytkowania przez pracowników najnowszych produktów platformy przy założeniu, że liczba pracowników jest określana raz w roku, zapewniająca elastyczność pozwalającą na wprowadzanie dowolnej liczby produktów dodatkowych oraz uproszczone zarządzanie licencjami wszystko w ramach jednej, bezterminowej umowy subskrypcyjnej. We współczesnych złożonych środowiskach informatycznych sektora edukacji program EES zapewnia instytucjom edukacyjnym na poziomie szkół podstawowych i średnich od 1 marca 2011 oraz uczelni wyższych od 1 grudnia 2010: Przystępną cenę zależną od liczby nabywanych licencji oraz prawa do najnowszego oprogramowania Microsoft, między innymi: Microsoft Office Professional Plus 2010, Windows 7 Enterprise, Microsoft Core Client Access License (CAL) Suite i Microsoft Enterprise Client Access License (ECAL) Suite. Prostotę obsługi dzięki liczeniu pełnoetatowych pracowników danej instytucji tylko raz w roku. Pakiet Software Assurance zapewniający bogate możliwości obejmujące prawa do uaktualnień, program pozwalający na korzystanie z oprogramowania w domu (Home Use Program HUP) oraz szereg innych korzyści, między innymi narzędzia i materiały szkoleniowe. Szeroki wybór dodatkowych produktów oprogramowania Microsoft, na które można uzyskać dowolną liczbę licencji. Program zapewniający pocztę elektroniczną, kalendarze, możliwość współużytkowania dokumentów, komunikator, rozmowy wideo oraz dostęp do poczty elektronicznej za pośrednictwem urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu popularnych przeglądarek internetowych. Przewidywalne coroczne opłaty z opcją przystąpienia do programu na okres jednego roku lub trzech lat. Korzyści z udziału w programie EES EES zapewnia instytucjom uczestniczącym w programie następujące korzyści: Zgodność licencyjna: Dzięki prostocie i przewidywalności procesu określania liczby pracowników pełnoetatowych tylko raz w roku dana instytucja może mieć pewność, że spełnia warunki licencyjne bez względu na zachodzące z roku na rok zmiany liczby pracowników lub urządzeń. Zindywidualizowane rozwiązania: Możliwość łatwego wprowadzania produktów dodatkowych, w dowolnym momencie w okresie ważności subskrypcji, zarówno na podstawie licencji grupowych obejmujących wszystkich pracowników danej instytucji czy danego wydziału, jak i na podstawie pojedynczych licencji, co umożliwia zapewnienie wykładowcom, pracownikom i studentom odpowiedniego pakietu technologii i usług.

2 Szeroki wybór produktów Microsoft, na przykład Microsoft Office Visio oprogramowanie służące do sporządzania rysunków i schematów, Microsoft Office Project, Business Productivity Online Suite (BPOS), system operacyjny Windows Server oraz Microsoft Exchange Server, dostępnych jako Produkty Dodatkowe (Additional Products) w ramach programu EES. Dostępne są także opcje licencyjne dla studentów, które stanowią wygodny i ekonomiczny sposób na uzyskanie licencji na oprogramowanie i usługi dla studentów danej instytucji celem umożliwienia im łatwej współpracy oraz zapewnienia dostępu do potrzebnego oprogramowania. Uproszczone zarządzanie aktywami: Takie narzędzia jak Centrum Obsługi Licencjonowania Zbiorowego (Volume Licensing Service Center) umożliwiają z jednego wygodnego miejsca w sieci łatwe monitorowanie i zarządzanie posiadanym oprogramowaniem oraz korzyściami dostępnymi w ramach pakietu Software Assurance. Niewielki nakład prac związanych z administrowaniem licencjami: Subskrypcja licencyjna eliminuje konieczność monitorowania licencji na wybrane produkty platformy na każdym komputerze PC, co umożliwia zwiększenie wydajności pracy pracowników działu informatyki dzięki wyeliminowaniu potrzeby monitorowania przez nich wielu licencji w skali całej instytucji. Niższy całkowity koszt posiadania: Możliwość maksymalnego wykorzystania korzyści oferowanych w pakiecie takich jak: dostęp do najnowszej technologii, przysługujące wykładowcom i pracownikom uprawnienia do pracy w domu (Work at Home Rights), możliwość testowania produktów przed zakupem, program Software Assurance dostępny w ramach umowy i program Microsoft Najważniejsze cechy programu Łatwe do spełnienia warunki licencji i prosta administracja Dzięki licencjom na produkty platformy lub dowolne inne produkty celem ich wykorzystania na wszystkich urządzeniach będących własnością uczestniczącej w programie instytucji lub przez nią leasingowanych, administratorzy i użytkownicy oprogramowania w danej instytucji mają pewność, że taki sposób użytkowania produktów jest zgodny z warunkami licencji. Chociaż przy składaniu swojego corocznego zamówienia instytucja podaje liczbę pełnoetatowych wykładowców/pracowników to zgodnie z warunkami licencji przez rok ważności subskrypcji na wszystkich urządzeniach będących własnością instytucji lub przez nią leasingowanych mogą być używane wszystkie produkty, na które uzyska licencję obejmującą całą instytucję. Wszyscy nowi wykładowcy lub pracownicy administracyjni instytucji uczestniczącej w programie są, zgodnie z warunkami licencji, uprawnieni do używania urządzeń, na których zainstalowane są produkty objęte licencją. Także studenci danej instytucji mogą korzystać z produktu objętego licencją na urządzeniach będących własnością instytucji lub przez nią leasingowanych, znajdujących się w ogólnie dostępnych salach dydaktycznych lub laboratoriach. Aby uzyskać licencję dla studentów na korzystanie z produktów na urządzeniu będącym własnością studenta lub urządzeniu należącym do instytucji, ale przeznaczonym do wyłącznego użytku danego studenta, należy skorzystać z opcji Student Option (patrz Student Option). Bogaty wybór produktów W ramach programu EES można zamówić licencje subskrypcyjne obejmujące szeroką gamę oprogramowania Microsoft. Pełny wykaz dostępnych obecnie produktów można znaleźć w Wykazie Produktów Objętych Licencją Zbiorczą Microsoft (Microsoft Volume Licensing Product List) na stronie

3 Produkty platformy oferowane w ramach programu EES Program EES zapewnia dostęp do najnowszych wydań produktów platformy desktop. Aby wziąć udział w programie EES należy wybrać przynajmniej jeden spośród wymienionych poniżej produktów platformy, na który chcemy uzyskać licencję obejmującą całą instytucję. Oferowane w ramach programu EES produkty platformy desktop to: Uaktualnienie systemu operacyjnego Windows 7 Enterprise Microsoft Office Professional Plus 2010 Pakiet Microsoft Core CAL (obejmuje Windows Server Standard CAL, Exchange Server Standard CAL, SharePoint Server Standard CAL i System Center Configuration Manager CAL) Pakiet Microsoft Enterprise CAL (obejmuje wszystkie komponenty pakietu Core CAL plus Active Directory Rights Management Services CAL, Exchange Server Enterprise CAL, SharePoint Server Enterprise CAL, Office Communications Server Standard CAL, Office Communications Server Enterprise CAL, System Center Client Management Suite* CAL, Forefront Protection Suite CAL oraz Forefront Unified Access Gateway* CAL) Można nabyć obejmujące całą instytucję licencje na użytkowanie poszczególnych produktów platformy dostępnych w programie EES (w tym poszczególnych komponentów pakietu CAL) albo uzyskać licencję na pakiet produktów platformy oferowany w ramach programu EES jako jedna pozycja magazynowa (SKU) i objętych wspólną licencją na uaktualnienie systemu operacyjnego Windows, Office i pakiet CAL za cenę niższą w porównaniu do kosztu nabycia osobnych licencji na te produkty. W skład pakietów produktów platformy objętych programem EES wchodzą: PLATFORMA PROFESSIONAL DESKTOP PLATFORMA ENTERPRISE DESKTOP Uaktualnienie systemu operacyjnego Windows 7 Enterprise Uaktualnienie systemu operacyjnego Windows 7 Enterprise Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Core CAL Suite Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Core CAL Suite Produkty dodatkowe W ramach programu EES dostępna jest bogata gama dodatkowych produktów w zakresie oprogramowania i usług. Produkty te są oferowane na takich samych warunkach licencyjnych, wraz z pakietem Software Assurance, jak produkty platformy. Licencja na produkty dodatkowe może obejmować dowolną ich liczbę określoną przez daną instytucję, od jednej licencji, po liczbę licencji równą całkowitej liczbie pełnoetatowych pracowników instytucji. Ponadto, na niektóre produkty dodatkowe można, na podstawie całkowitej liczby pracowników pełnoetatowych, uzyskać licencję obejmującą całą instytucję (w taki sam sposób, w jaki nabywa się licencje na produkty platformy desktop), bądź zdecydować się na zakup z góry określonej liczby licencji.

4 Przykładowe oprogramowanie dostępne jako produkty dodatkowe to: Microsoft Office Visio, Microsoft Project, Windows Server oraz Exchange Server. Przykłady licencji CAL dostępnych jako produkty dodatkowe to SQL Server CAL oraz Dynamics CRM Server CAL. Przykłady Online Services to Business Productivity Online Suite, Deskless Worker Suite, Exchange Online oraz SharePoint Online. Pełny wykaz produktów dodatkowych można znaleźć w wykazie produktów Microsoft (Microsoft Product List) na stronie W przypadku nabycia licencji na produkty dodatkowe obejmującej całą instytucję dane oprogramowanie można uruchomić na dowolnym urządzeniu będącym własnością instytucji lub leasingowanym przez nią, w tym w laboratoriach, a oprogramowanie to może być użytkowane przez wszystkich wykładowców, pracowników oraz studentów danej instytucji. (Do tej grupy nie zalicza się urządzeń będących własnością studentów i tych urządzeń należących do instytucji, które zostały przydzielone poszczególnym studentom.) Przystąpienie do Programu EES Do programu EES można przystąpić za pośrednictwem resellera uprawnionego do sprzedaży produktów Microsoft instytucjom edukacyjnym (Authorized Education Reseller - AER). Resellerzy AER są upoważnieni do sprzedaży przeznaczonych dla środowiska akademickiego wersji produktów Microsoft i licencji grupowych kwalifikowanym użytkownikom edukacyjnym. Aby przystąpić do programu EES lub do dowolnego innego spośród programów licencji grupowych, albo aby uzyskać najnowsze informacje na temat cen należy skontaktować się z resellerem AER. Lista firm uprawnionych do sprzedaży produktów Microsoft można znaleźć na stronie com/poland/jak_kupic/ Dodatkowe Informacje Najnowsze, szczegółowe informacje na temat programu EES i innych programów licencji zbiorczych przeznaczonych dla środowiska akademickiego (Academic Volume Licensing) można znaleźć na stronie /licensing/licensing-options/for-industries.aspx Enrollment for Education Solutions

5 CZYM JEST WINDOWS CO OFERUJE SZKOLE, JEJ PRACOWNIKOM I UCZNIOM? Po pierwsze każdy uczeń otrzymuje dzisiaj skrzynkę pocztową o pojemności 10GB, na profesjonalnym serwerze Exchange w domenie zarejestrowanej przez szkołę z dostępem do jej zawartości poprzez stronę WWW lub praktycznie dowolny protokół pocztowy. W ten sposób każdy użytkownik może zostać posiadaczem bardzo pojemnego i profesjonalnego konta o przyjaznym adresie na przykład typu: Konto pocztowe jest domyślnie chronione bardzo czułymi filtrami antyspamowymi, a interfejs obsługi dostępny na stronie WWW jest dokładnie taki sam, jak oferowany przez płatną usługę pocztową opartą na profesjonalnych serwerach Microsoft Exchange. Ważną zaletą w zastosowaniach edukacyjnych jest fakt, że konto pocztowe nie jest w żaden sposób wykorzystywane w celach marketingowych. Po drugie, każdy z użytkowników konta Windows otrzymuje 25GB miejsca na dysku sieciowym zwanym SkyDrive. Zgromadzone tam dokumenty w prosty sposób może udostępniać innym użytkownikom (np. wybranej klasie, nauczycielom, dyrektorowi lub wszystkim bez wyjątku). W prosty sposób można więc opublikować np. pracę domową dla uczniów. Z drugiej strony uczeń również może w taki sposób dostarczyć nauczycielowi wykonane zadania. Trzecia usługa, to możliwość edycji opublikowanych dokumentów bezpośrednio w oknie przeglądarki bez konieczności posiadania odpowiedniej aplikacji zainstalowanej na danym komputerze. Uproszczone wersje takich sztandarowych programów jak Microsoft Word, Excel, PowerPoint i rzadziej używanego a doskonałego w zastosowaniach edukacyjnych programu OneNote będą działały bezpośrednio w oknie przeglądarki z poziomu naszego dysku sieciowego SkyDrive. Umożliwi to przygotowanie przez nauczyciela notatek, prezentacji lub zadań dla uczniów, którzy nie tylko będą mieli do nich dostęp, nie tylko będą mogli je przeglądać bezpośrednio w oknie przeglądarki, ale również będą mieli możliwość ich edycji (np. rozwiązując zadania, czy w inny sposób odrabiając pracę domową) bez potrzeby posiadania jakichkolwiek płatnych wersji oprogramowania zainstalowanego na swoich domowych komputerach. Kolejną usługa w ramach pakietu jest możliwość korzystania z kalendarzy. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mogą prowadzić swoje kalendarze oraz udostępniać je innym użytkownikom. Łatwo sobie wyobrazić kalendarz, jako narzędzie pomocnicze podczas realizacji projektów uczniowskich (np. nauczyciele WINDOWS

6 umieszczają harmonogram projektu w kalendarzu i udostępniają go uczniom, uczniowie prowadzą w kalendarzu sprawozdania z postępu prac) lub wprost jako narzędzie do wykonania projektu (np. uczniowie w kalendarzu prowadzą dziennik obserwacji meteorologicznych). Ciekawą możliwość daje również integracja kalendarzy z działającymi w szkole systemami wspomagającymi szkołę (np. z dziennikiem elektronicznym). Wówczas informacje z takich systemów mogą być bezpośrednio przekazywane do kalendarzy uczniów czy nauczycieli (np. plan lekcji). Użytkownicy sieci Windows mogą również publikować w sieci swoje zdjęcia w postaci Galerii Fotografii, gdzie istnieje możliwość dodawania opisów oraz znaczników do poszczególnych obrazów, udostępniania ich innym użytkownikom oraz wyświetlania pokazów slajdów w atrakcyjny wizualnie sposób korzystając jedynie z przeglądarki internetowej. Gromadzenie, opisywanie i prowadzenie pokazu zdjęć również można wykorzystać np. jako zadanie dla uczniów. Programem nierozerwalnie związanym z usługami Windows Live jest Windows Live Messenger komunikator umożliwiający kontakt na żywo począwszy od wymiany wiadomości tekstowych po konferencje audiowideo oraz wymianę plików między użytkownikami. Dodatkową korzyścią dla uczniów, którzy mają w szkole założone konta Windows jest dostęp do serwisu Dreamspark. W nim uczniowie mogą znaleźć między innymi najnowsze, profesjonalne aplikacje i serwery Microsoft (Visual Studio, SQL Server, Windows Server), które mogą legalnie pobrać i zainstalować u siebie w celach edukacyjnych. Serwis oferuje także wiele materiałów edukacyjnych, szkoleń online i samouczków na temat konfiguracji i wykorzystania tychże serwerów i aplikacji. Informacja o firmie Firma Microsoft pomaga ludziom i firmom na całym świecie realizować w pełni swój potencjał. To nasza misja. Wszystko, co robimy, jest odbiciem tej misji oraz wartości, dzięki którym ich realizowanie jest możliwe. Jako firma, a także jako jednostki, Microsoft ceni przede wszystkim: Szczerość i uczciwość, Pasja, z jaką tworzy nowe technologie oraz jaką darzy klientów i partnerów, Otwartość i pokorę, Podejmowanie wielkich wyzwań i wizjonerstwo, Konstruktywna samokrytyka, ciągły rozwój i dążenie do doskonałości, Odpowiedzialność za wyniki pracy, osiągnięcia i jakość przed klientami, udziałowcami, partnerami i pracownikami. Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia ponad 95 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Poza biurem w Warszawie firma prowadzi również Centrum Rozwoju Oprogramowania Microsoft we Wrocławiu. Ponadto, w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. Microsoft współpracuje z ośmioma tysiącami partnerów i dwudziestoma tysiącami inżynierów w całej Polsce. WINDOWS

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Kreda i tablica dziś już nie wystarczy

Kreda i tablica dziś już nie wystarczy 08-2011 Katalog informacyjny dla szkół i uczelni Programy komputerowe i rozwiązania sprzętowe dla sektora edukacyjnego Eksperci firmy Cortland pomogą w wyborze kompleksowej oferty adekwatnej do Państwa

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Większa wydajność i większe zyski w małych i średnich przedsiębiorstwach

Większa wydajność i większe zyski w małych i średnich przedsiębiorstwach Broszura o produkcie WSPÓŁPRACA W GRUPIE ROBOCZEJ Większa wydajność i większe zyski w małych i średnich przedsiębiorstwach Bliższe spojrzenie na pakiet Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition

Bardziej szczegółowo

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s.

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. BIZNES benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. 54 Zarządzanie zespołem ludzkim i zasobami z chmury s. 6 Biuro w chmurze Google Apps dla fi rm s. 24 Cloud printing drukowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit 1 Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit Moc i wydajność gotowa na przetwarzanie w chmurze Obecnie firmy szukają czegoś więcej, niż może zapewnić wirtualizacja rozglądają się za nowymi

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego IBM

Usługi Wsparcia Technicznego IBM Global Technology Services Usługi Wsparcia Technicznego IBM Maintenance and Technical Support Services Wprowadzenie Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe usługi wsparcia dla infrastruktury

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo