Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy"

Transkrypt

1 1 / 29 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: -: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska Osoba do kontaktów: Anna Radzik Tel.: Faks: Adresy internetowe: Główny adres: I.2) I.4) I.5) Wspólne zamówienie Rodzaj instytucji zamawiającej Inny rodzaj: administracja samorządowa Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny: OR-D-IV.ZP.D AR Główny kod CPV Rodzaj zamówienia Dostawy Krótki opis: Dostawa, montaż, instalacja następującego sprzętu: zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem; notebooki; monitory; drukarki; urządzenia wielofunkcyjne; serwery; skanery; macierz korporacyjna do serwerów; 1 / 29

2 2 / 29 II.1.6) II.1.7) półka dyskowa do serwerów; przełącznik sieciowy; dysk sieciowy (macierz); czytnik kodów kreskowych; UPS zasilacz awaryjny. Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: EUR Zakup w ramach RPO WM Część nr: 1 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:. zamówienia: Komputer klasy Notebook 1 szt. Komputer klasy Desktop PC typ 1 2 szt. Komputer klasy Desktop PC typ 1 10 szt. Monitor LCD 19 współczynnik 5:4 2 szt. Monitor LCD 24 współczynnik 16:10 10 szt. Równowazny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 13 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 13 lic. Drukarka laserowa kolorowa sieciowa z wydrukiem dwustronnym format A4 8 szt. Drukarka laserowa cz/b format A4 sieciowa z wydrukiem dwustronnym 1 szt. Drukarka przenośna 1 szt. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPMA / Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach PROW 2 / 29

3 3 / 29 Część nr: 2 zamówienia: Komputer klasy Notebook 4 szt. Komputer klasy Desktop PC typ 1 8 szt. Monitor LCD 19 współczynnik 5:4 8 szt. Drukarka laserowa kolorowa sieciowa z wydrukiem dwustronnym format A4 2 szt. Drukarka laserowa cz/b format A4 sieciowa z wydrukiem dwustronnym 6 szt. Skaner uniwersalny 1 szt. Oprogramowanie równoważne do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 12 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 12 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: ZAKUPY_PROW. Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach UMWM sprzęt komputerowy i sieciowy z prawem opcji Część nr: 3 zamówienia: Komputer klasy Desktop PC typ szt. Monitor LCD 19 współczynnik 5:4 115 szt. Monitor LCD 24 współczynnik 16:10 5 szt. Monitor LCD 27 współczynnik 16:9 1 szt. Komputer klasy Notebook 5 szt. Komputer klasy Desktop PC typ szt. 3 / 29

4 4 / 29 Komputer klasy Desktop PC typ szt. Monitor LCD 27 współczynnik 16:9 1 szt. Półka dyskowa do serwerów 2 szt. Serwer obrazów serwer typ szt. Macierz korporacyjna do serwerów 1 szt. Serwer bazy danych i aplikacji typ 1 2 szt. Serwer aplikacji typ szt. Przełącznik sieciowy 10 szt. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 125 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Opcje: tak opcji: Komputer klasy Desktop PC typ 1 21 szt. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 21 lic. Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Część nr: 4 zamówienia: Komputer klasy Desktop PC typ 2 z oprogramowaniem równoważnym do OFFICE STANDARD 2016 PL LIC. OEM- 10 szt. Monitor LCD 24 współczynnik 16:10-10 szt. Monitor LCD 27 współczynnik 16:9-7 szt. Monitor LCD 27 współczynnik 16:9 do DTP z możliwością uzyskania i utrzymywania zgodności kolorystycznej wydruków oraz obrazu wyświetlanego na monitorze- 2 szt. Komputer klasy serwer typ 2 wraz z oprogramowaniem równoważnym do Windows Server 2012 R2, Standard Edition, zainstalowany fabrycznie.- 5 szt. UPS zasilacz awaryjny- 5 szt. Skaner do pracy grupowej format A0 wraz z instalacją i rozruchem- 1 szt. Drukarka laserowa kolorowa sieciowa z wydrukiem dwustronnym format A3-1 szt. 4 / 29

5 5 / 29 Skaner do pracy grupowej format A3-1 szt. Zestaw 5 licencji na oprogramowanie równoważne do CAL Windows Server 2012 dla użytkowników (Standard lub Datacenter Edition)- 5 lic. Równoważny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y- 15 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit- 15 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Część nr: 5 zamówienia: Komputer klasy serwer typ 2 wraz z oprogramowaniem równoważnym do Windows Server 2012 R2, Standard Edition, zainstalowany fabrycznie. 1 szt. UPS 1 szt. Zestaw 5 licencji na oprogramowanie równoważne do CAL Windows Server 2012 dla użytkowników (Standard lub Datacenter Edition) 5 lic. Równowazny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 1 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 1 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Cena - Waga: 90 5 / 29

6 6 / 29 Zakup w ramach Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych Część nr: 6 zamówienia: Komputer klasy Desktop PC typ 2 z oprogramowaniem równoważnym do OFFICE STANDARD 2016 PL LIC. OEM 2 szt. Monitor LCD 24 współczynnik 16:10 2 szt. Równowazny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 2 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 2 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Zakup w ramach Mazowiecki Zarząd Nieruchomości Część nr: 7 zamówienia: Komputer klasy serwer typ 2 wraz z oprogramowaniem równoważnym do Windows Server 2012 R2, Standard Edition, zainstalowany fabrycznie. 1 szt. Monitor LCD 19 1 szt. UPS zasilacz awaryjny 1 szt. Równoważny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 1 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 1 lic. Zestaw 5 licencji na oprogramowanie równoważne do CAL Windows Server 2012 dla użytkowników (Standard lub Datacenter Edition) 5 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 6 / 29

7 7 / 29 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Zakup w ramach Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Część nr: 8 zamówienia: Komputer klasy Desktop PC typ 2 18 szt. Monitor LCD 24 współczynnik 16:10 18 szt. Komputer klasy serwer typ 2.1 Obudowa typu Tower 2 szt. Monitor LCD 19 2 szt. Równoważne do Office Professional Plus 2016 Single Academic OPEN License No Level 18 lic. Równoważne do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic OPEN No Level 18 lic. Równoważne do Windows Server Standard 2012 R2 Single Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC, 2 lic. Równoważne do Windows Server Standard Single Software Assurance Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC 2 lic. Równoważne do Windows Server CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level User CAL 18 lic. Równoważne do Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level User CAL 18 lic. Równowazny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 20 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 20 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na etapie składania ofert. 7 / 29

8 8 / 29 Zakup w ramach Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie oraz w opcji dla Zespół Placówek w Dziarnie Część nr: 9 zamówienia: Zakup w ramach Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie: Komputer klasy serwer typ 2.1 obudowa typu tower. 1 szt. Monitor LCD 19 1 szt. Równoważne do Windows Server Standard 2012 R2 Single Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC, 1 lic. Równoważne do Windows Server Standard Single Software Assurance Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC 1 lic. Równoważne do Windows Server CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level User CAL 22 lic. Równoważne do Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level User CAL 22 lic. Równowazny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 1 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 1 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Opcje: tak opcji: Zamówienie w części uwzględniającej prawo opcji Zespół Placówek w Dziarnie: Komputer klasy Notebook 3 szt. Komputer klasy Desktop PC typ 2 z oprogramowaniem równoważnym do OFFICE STANDARD 2016 PL LIC. OEM 2 szt. Monitor LCD 19 współczynnik 5:4 2 szt. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 5 lic. Zakup w ramach Biblioteka Pedagogiczna w Płocku Część nr: 10 8 / 29

9 9 / 29 zamówienia: Komputer klasy Desktop PC typ 2 15 szt. Monitor LCD szt. Komputer klasy serwer typ 2.1 obudowa typu tower. 1 szt. Monitor LCD 19 1 szt. Równoważne do Windows Server Standard 2012 R2 Single Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC, 1 lic. Równoważne do Windows Server Standard Single Software Assurance Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC 1 lic. Równoważne do Office Professional Plus 2016 Single Academic OPEN License No Level 15 lic. Równoważne do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic OPEN No Level 15 lic. Równowazny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 15 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 15 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach oraz w opcji dla Centrum Kształcenia Zawodowego Część nr: 11 zamówienia: Zamówienie w części podstawowej (Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach): Komputer klasy Desktop PC typ 2 22 szt. Monitor LCD 24 współczynnik 16:10 22 szt. Dysk sieciowy ( macierz) 1 szt. Równoważny do Office Professional Plus 2016 Single Academic OPEN License No Level 22 lic. 9 / 29

10 10 / 29 Równoważny do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic OPEN No Level 22 lic. Równoważny do Abbyy FineReader 12 Professional PL Box EDU 6 szt. Równowazny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 22 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 22 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Opcje: tak opcji: Zamówienie w części uwzględniającej prawo opcji (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach): Komputer klasy Desktop PC typ 2 z oprogramowaniem równoważnym do OFFICE STANDARD 2016 PL LIC. OEM 10 szt. Monitor LCD 24 współczynnik 16:10 10 szt. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 10 lic. Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Część nr: 12 zamówienia: Komputer klasy serwer typ szt. UPS zasilacz awaryjny 1 szt. Równowazny do Windows Server Standard 2012 R2 Single Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC, 1 lic. Równowazny do Windows Server Standard Single Software Assurance Academic OPEN 1 License No Level 2 PROC 1 lic. Równowazny do Windows Server CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level User CAL 45 lic. Równowazny do Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Single Academic OPEN 1 License No Level User CAL 45 lic. Równowazny do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 1 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 1 lic. 10 / 29

11 11 / 29 Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Cena - Waga: 90 Zakup w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie Część nr: 13 zamówienia: Komputer klasy Desktop PC typ 2 3 szt. Monitor LCD 24 3 szt. Równoważne do Office Professional Plus 2016 Single Academic OPEN License No Level 3 lic. Równoważne do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic OPEN No Level 3 lic. Równoważne do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 3 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 3 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Zakup w ramach Zespół Szkól Specjalnych nr 2 w Garwolinie Część nr: / 29

12 12 / 29 zamówienia: Komputer klasy Desktop PC typ 2 13 szt. Monitor LCD 24 współczynnik 16:10 13 szt. Równoważne do Office Professional Plus 2016 Single Academic OPEN License No Level 13 lic. Równoważne do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic OPEN No Level 13 lic. Równoważne do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 13 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 13 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: 85 Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Część nr: 15 zamówienia: Komputer klasy Desktop PC typ 2 z oprogramowaniem równoważnym do OFFICE STANDARD 2016 PL LIC. OEM 8 szt. Monitor LCD 27 współczynnik 16:9 8 szt. Równoważne do Eset Smart Security BE Suite GOV 1Y 8 lic. Licencja prog. Archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 8 lic. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Kryterium jakości - Posiadanie przez producenta certyfikatu EPEAT GOLD dla monitorów / Waga: 5 Cena - Waga: / 29

13 13 / 29 Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach UMWM sprzęt techniczno-biurowy Część nr: zamówienia: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe formatu A3 typ 1 6 szt. Urządzenie wielofunkcyjne cz/b formatu A3 typ 1 4 szt. Urządzenie wielofunkcyjne cz/b formatu A4 5 szt. Cena Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach RPO WM 2 Część nr: zamówienia: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe formatu A4 4 szt. Cena Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPMA / / 29

14 14 / 29 Zakup w ramach KSOW Część nr: zamówienia: Urządzenie wielofunkcyjne cz/b formatu A3 typ 2 1 szt. Cena Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: ZAKUPY_KSOW. Zakup w ramach WSJO z prawem opcji Część nr: zamówienia: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe formatu A3 typ 1 2 szt. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe formatu A3 typ 2 9 szt. Urządzenie wielofunkcyjne cz/b formatu A3 typ 2 2 szt. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe formatu A4 2 szt. Urządzenie wielofunkcyjne cz/b formatu A4 4 szt. Cena Opcje: tak opcji: Zamówienie w części uwzględniającej prawo opcji: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe formatu A3 typ 2 3 szt. 14 / 29

15 15 / 29 Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) na etapie składania ofert. Zakup w ramach UMWM sprzęt peryferyjny Część nr: 20 zamówienia: Dysk sieciowy ( macierz) 2 szt. Drukarka laserowa kolorowa sieciowa z wydrukiem dwustronnym format A4 35 szt. Drukarka laserowa cz/b format A4 sieciowa z wydrukiem dwustronnym 35 szt. Skanery do pracy grupowej 10 szt. Czytnik kodów kreskowych 10 szt. Drukarka kodów kreskowych 10 szt. Kryterium jakości - Termin gwarancji / Waga: 10 Cena - Waga: 90 Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) na etapie składania ofert. Sekcja IV: Procedura IV.1) IV.1.1) IV.1.3) IV.1.6) IV.1.8) I I Rodzaj procedury Procedura otwarta Procedura przyspieszona Uzasadnienie: W dniu 7 maja 2016 r. Zamawiający zamieścił wstępne ogłoszenie informacyjne 2016/S Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Informacje na temat aukcji elektronicznej Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie Informacje administracyjne Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 15 / 29

16 16 / 29 IV.2.8) IV.2.9) Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE OJ/S: 2016/S Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Część nr: 1 Zakup w ramach RPO WM Lider konsorcjum: Decsoft S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Zakup w ramach PROW 16 / 29

17 17 / 29 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Zakup w ramach UMWM sprzęt komputerowy i sieciowy z prawem opcji Lider konsorcjum: Decsoft S.A. 17 / 29

18 18 / 29 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Zakup w ramach Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Lider konsorcjum: Decsoft S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Zakup w ramach Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 18 / 29

19 19 / 29 Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 Zakup w ramach Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN 19 / 29

20 20 / 29 Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 Zakup w ramach Mazowiecki Zarząd Nieruchomości Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 Zakup w ramach Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie 20 / 29

21 21 / 29 Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 Zakup w ramach Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie oraz w opcji dla Zespół Placówek w Dziarnie Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN 21 / 29

22 22 / 29 Sekcja V: Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 Zakup w ramach Biblioteka Pedagogiczna w Płocku Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 Zakup w ramach Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach oraz w opcji dla Centrum Kształcenia Zawodowego 22 / 29

23 23 / 29 Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 Zakup w ramach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN 23 / 29

24 24 / 29 Sekcja V: Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 Zakup w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 Zakup w ramach Zespół Szkól Specjalnych nr 2 w Garwolinie Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. 24 / 29

25 25 / 29 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 Zakup w ramach Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Lider konsorcjum: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN 25 / 29

26 26 / 29 Sekcja V: Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 Zakup w ramach UMWM sprzęt techniczno-biurowy Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie Digital Solutions Dystrybucja Sp. z o.o. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 17 Część nr: 17 Zakup w ramach RPO WM 2 Liczba otrzymanych ofert: 2 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie Digital Solutions Dystrybucja Sp. z o.o. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN 26 / 29

27 27 / 29 Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 Zakup w ramach KSOW Liczba otrzymanych ofert: 2 LIDER KONSORCJUM: DECSOFT S.A. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 19 Część nr: 19 Zakup w ramach WSJO z prawem opcji Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie 27 / 29

28 28 / 29 Digital Solutions Dystrybucja Sp. z o.o. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja V: Zamówienie nr: 20 Część nr: 20 Zakup w ramach UMWM sprzęt peryferyjny Liczba otrzymanych ofert: 2 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie icreatio Sp. z o.o. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: PLN Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) : VI.4) VI.4.1) Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Tel.: / 29

29 29 / 29 VI.4.2) VI.4.3) VI.4.4) VI.5) Faks: Adres internetowy: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Tel.: Faks: Adres internetowy: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz t.j.). Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Tel.: Faks: Adres internetowy: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/10/ / 29

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249846-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Województwo Mazowieckie. ul. Jagiellońska Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Województwo Mazowieckie. ul. Jagiellońska Warszawa numer sprawy: OR-D-IV.ZP.D.273201AR załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Data: Pieczęć Wykonawcy: FORMULARZ OFERTY Ja (my), ul. Jagiellońska 26 03 719 Warszawa Imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380644-2016:text:pl:html -: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Komputery osobiste 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Komputery osobiste 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356714-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Komputery osobiste 2014/S 202-356714 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Awaryjne urządzenia energetyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Warszawa: Awaryjne urządzenia energetyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49623-2017:text:pl:html -: Awaryjne urządzenia energetyczne 2017/S 028-049623 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Komputery przenośne 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Katowice: Komputery przenośne 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326404-2016:text:pl:html -Katowice: Komputery przenośne 2016/S 182-326404 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388870-2017:text:pl:html -Warszawa: Komputery osobiste 2017/S 190-388870 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Elbląg: Aparatura rentgenowska 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Elbląg: Aparatura rentgenowska 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:463478-2017:text:pl:html -Elbląg: Aparatura rentgenowska 2017/S 223-463478 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kołobrzeg: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Kołobrzeg: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:526884-2017:text:pl:html -Kołobrzeg: Urządzenia medyczne 2017/S 250-526884 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39008-2017:text:pl:html -Zielona Góra: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MIKOLOW NO_DOC_EXT: 2017-094426 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zam@mikolow.eu

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: icmuwicm NO_DOC_EXT: 2017-141467 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zp@icm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Kołobrzeg: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Kołobrzeg: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360775-2017:text:pl:html -Kołobrzeg: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S 176-360775 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351129-2016:text:pl:html -: Samochody osobowe 2016/S 195-351129 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Autobusy i autokary 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Autobusy i autokary 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356180-2017:text:pl:html -: Autobusy i autokary 2017/S 174-356180 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Stoły operacyjne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Wrocław: Stoły operacyjne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107655-2017:text:pl:html -Wrocław: Stoły operacyjne 2017/S 058-107655 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Bielsko-Biała: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299256-2017:text:pl:html -Bielsko-Biała: Produkty farmaceutyczne 2017/S 145-299256 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247239-2016:text:pl:html -Katowice: Meble biurowe 2016/S 137-247239 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219294-2017:text:pl:html -: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2017/S 109-219294 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:263595-2017:text:pl:html -Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2017/S 129-263595 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Pomoce naukowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Legnica: Pomoce naukowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252045-2017:text:pl:html -Legnica: Pomoce naukowe 2017/S 124-252045 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: gierak NO_DOC_EXT: 2017-015410 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: Antonina@fuw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi w zakresie obsługi parkingów 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Kraków: Usługi w zakresie obsługi parkingów 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408499-2016:text:pl:html -Kraków: Usługi w zakresie obsługi parkingów 2016/S 224-408499 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:453764-2017:text:pl:html -Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2017/S 218-453764 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Starogard Gdański: Usługi usuwania oblodzeń 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Starogard Gdański: Usługi usuwania oblodzeń 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381285-2017:text:pl:html -Starogard Gdański: Usługi usuwania oblodzeń 2017/S 186-381285 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13632-2017:text:pl:html -: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 2017/S 009-013632 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Muzeum NO_DOC_EXT: 2016-136185 SOFTWARE VERSION: 9.2.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Materiały medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Materiały medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334092-2017:text:pl:html -: Materiały medyczne 2017/S 162-334092 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:477838-2017:text:pl:html -: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2017/S 229-477838 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe 2015/S 217-395817. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe 2015/S 217-395817. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395817-2015:text:pl:html Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe 2015/S 217-395817 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne produkty lecznicze 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne produkty lecznicze 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:176888-2017:text:pl:html -: Różne produkty lecznicze 2017/S 090-176888 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nafta lotnicza 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Nafta lotnicza 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148689-2017:text:pl:html -Warszawa: Nafta lotnicza 2017/S 077-148689 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MIKOLOW NO_DOC_EXT: 2017-041103 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zam@mikolow.eu

Bardziej szczegółowo

Polska-Elbląg: Stymulatory 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Elbląg: Stymulatory 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57648-2017:text:pl:html -Elbląg: Stymulatory 2017/S 032-057648 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48082-2017:text:pl:html -: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2017/S 027-048082 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Wrocław: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:439148-2016:text:pl:html -Wrocław: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2016/S 241-439148 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319340-2017:text:pl:html -Szczecin: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 2017/S 154-319340 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne produkty spożywcze 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne produkty spożywcze 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:465830-2016:text:pl:html -Warszawa: Różne produkty spożywcze 2016/S 253-465830 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.5.4

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.5.4 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: GEOPOZ NO_DOC_EXT: 2017-084040 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Autobusy niskopodłogowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Legnica: Autobusy niskopodłogowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209639-2017:text:pl:html -Legnica: Autobusy niskopodłogowe 2017/S 105-209639 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Materiały medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Wrocław: Materiały medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13265-2017:text:pl:html -Wrocław: Materiały medyczne 2017/S 009-013265 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374795-2017:text:pl:html -: Sprzęt związany z komputerami 2017/S 183-374795 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Komputer biurkowy 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Poznań: Komputer biurkowy 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252039-2017:text:pl:html -Poznań: Komputer biurkowy 2017/S 124-252039 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.4.0

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.4.0 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: autobus NO_DOC_EXT: 2017-019485 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: i.carewicz@km.kolobrzeg.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:437834-2017:text:pl:html Polska-Radom: Komputery osobiste 2017/S 211-437834 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Złocieniec: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Złocieniec: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124670-2017:text:pl:html -Złocieniec: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S 066-124670 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Sól drogowa 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Zielona Góra: Sól drogowa 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:420810-2016:text:pl:html -Zielona Góra: Sól drogowa 2016/S 231-420810 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.4.0

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.4.0 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ksp NO_DOC_EXT: 2017-020900 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@ksp.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Meble 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Meble 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426338-2016:text:pl:html -Warszawa: Meble 2016/S 234-426338 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329582-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 2016/S 184-329582 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2016:text:pl:html -Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2016/S 230-419048 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76674-2017:text:pl:html -: Produkty farmaceutyczne 2017/S 042-076674 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:393192-2017:text:pl:html -Wrocław: Produkty farmaceutyczne 2017/S 192-393192 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Branice: Różne produkty lecznicze 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Branice: Różne produkty lecznicze 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86077-2017:text:pl:html -Branice: Różne produkty lecznicze 2017/S 047-086077 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Wielkopolski: Autobusy i autokary 2015/S 085-153771. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Ostrów Wielkopolski: Autobusy i autokary 2015/S 085-153771. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153771-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Wielkopolski: Autobusy i autokary 2015/S 085-153771 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nafta lotnicza 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Nafta lotnicza 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362738-2016:text:pl:html -Warszawa: Nafta lotnicza 2016/S 201-362738 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332216-2017:text:pl:html -Wrocław: Urządzenia medyczne 2017/S 161-332216 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Komputer biurkowy 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Komputer biurkowy 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239417-2017:text:pl:html Polska-Kraków: Komputer biurkowy 2017/S 119-239417 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24210-2017:text:pl:html -Tychy: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MJWPU NO_DOC_EXT: 2016-146589 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: m.kosior@mazowia.eu

Bardziej szczegółowo

Usługi TED Tenders Electronic Daily

Usługi TED Tenders Electronic Daily Strona 1 z 6 Usługi - 61460-2018 09/02/2018 S28 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona I. II. IV. V. V. V. VI. -Kraków: Realizacja usług kontrolnych Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Złocieniec: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania

Polska-Złocieniec: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105274-2017:text:pl:html -Złocieniec: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 2017/S 057-105274 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Działdowo: Różne produkty lecznicze 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Działdowo: Różne produkty lecznicze 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346761-2017:text:pl:html -Działdowo: Różne produkty lecznicze 2017/S 169-346761 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi transportu odpadów 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Kraków: Usługi transportu odpadów 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2017:text:pl:html -Kraków: Usługi transportu odpadów 2017/S 100-198916 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego 2017/S Wstępne ogłoszenie informacyjne

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego 2017/S Wstępne ogłoszenie informacyjne 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215115-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego 2017/S 107-215115

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348719-2016:text:pl:html -: Różny sprzęt komputerowy 2016/S 194-348719 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Implanty ślimakowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Poznań: Implanty ślimakowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183660-2017:text:pl:html -Poznań: Implanty ślimakowe 2017/S 094-183660 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387350-2017:text:pl:html -: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2017/S 189-387350 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania.

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania. 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15134-2017:text:pl:html -Katowice: Samochody osobowe 2017/S 010-015134 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Benzyna 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Gdańsk: Benzyna 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14704-2017:text:pl:html -Gdańsk: Benzyna 2017/S 010-014704 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: UMKATOWICE NO_DOC_EXT: 2017-005653 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: bzp@um.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41457-2017:text:pl:html -Nowa Sól: Produkty farmaceutyczne 2017/S 024-041457 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422622-2016:text:pl:html -Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S 232-422622 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217112-2017:text:pl:html -Piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2017/S 108-217112 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2017/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2017/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:201312-2017:text:pl:html -: Urządzenia komputerowe 2017/S 101-201312 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polska-Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451312-2016:text:pl:html -Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S 247-451312

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2016/S

Polska-Gdańsk: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:439642-2016:text:pl:html -Gdańsk: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gorzów Wielkopolski: Pojazdy utrzymania dróg 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Gorzów Wielkopolski: Pojazdy utrzymania dróg 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319275-2017:text:pl:html -Gorzów Wielkopolski: Pojazdy utrzymania dróg 2017/S 154-319275 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2018/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2018/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:26472-2018:text:pl:html -: Usługi ochroniarskie 2018/S 013-026472 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Rybnik: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Rybnik: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50043-2017:text:pl:html -Rybnik: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S 028-050043 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Gliwice: Urządzenia komputerowe 2012/S 248-409194. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Gliwice: Urządzenia komputerowe 2012/S 248-409194. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409194-2012:text:pl:html PL-Gliwice: Urządzenia komputerowe 2012/S 248-409194 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wadowice: Serwery komputerowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wadowice: Serwery komputerowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:205262-2017:text:pl:html -Wadowice: Serwery komputerowe 2017/S 103-205262 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Mleko UHT 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Gdynia: Mleko UHT 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27452-2017:text:pl:html -Gdynia: Mleko UHT 2017/S 017-027452 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Narzędzia 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Łódź: Narzędzia 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:427667-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Narzędzia 2017/S 207-427667 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325398-2017:text:pl:html -: Urządzenia medyczne 2017/S 157-325398 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Roboty budowlane

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85725-2017:text:pl:html -Zielona Góra: Roboty budowlane 2017/S 047-085725 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2017/S

Polska-Bytom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2017/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158937-2017:text:pl:html -Bytom: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Polska-Bolesławiec: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bolesławiec: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64845-2017:text:pl:html Polska-Bolesławiec: Komputery osobiste 2017/S 036-064845 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zbąszynek: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zbąszynek: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:160336-2017:text:pl:html -Zbąszynek: Komputery osobiste 2017/S 083-160336 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.4.1

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.4.1 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Zdroje NO_DOC_EXT: 2017-041429 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: org@szpital-zdroje.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S85 03/05/ PL. - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 7

Dz.U./S S85 03/05/ PL. - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 7 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166465-2017:text:pl:html -Jaworzno: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczeń na życie 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczeń na życie 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:449761-2016:text:pl:html -Bytom: Usługi ubezpieczeń na życie 2016/S 246-449761 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi ochroniarskie 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi ochroniarskie 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:405398-2017:text:pl:html -Wrocław: Usługi ochroniarskie 2017/S 197-405398 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Karczew: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania

Polska-Karczew: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:423609-2017:text:pl:html -Karczew: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2017/S 205-423609 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268364-2017:text:pl:html -Poznań: Usługi ochroniarskie 2017/S 131-268364 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Suchy Las: Maszyny introligatorskie 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Suchy Las: Maszyny introligatorskie 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402660-2016:text:pl:html -Suchy Las: Maszyny introligatorskie 2016/S 221-402660 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424736-2017:text:pl:html -: Urządzenia komputerowe 2017/S 206-424736 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Usługi TED Tenders Electronic Daily

Usługi TED Tenders Electronic Daily Strona 1 z 11 Usługi - 59356-218 8/2/218 S27 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona I. II. IV. V. V. V. V. V. V. V. VI. -Kraków: Realizacja usług kontrolnych Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381748-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2016/S 210-381748 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo