Układ geometryczny toru kolejowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Układ geometryczny toru kolejowego"

Transkrypt

1 Układ geometryczny toru kolejowego 1. Układ toru w planie 2. Geometria toru w łuku 3. Skrajnia budowli 4. Rozstawy torów 5. Tor w profilu dr inż. Jarosław Zwolski

2

3 1. Trasa najbliższa linii prostej jest najlepsza (krzywizna i długość). 2. Jeżeli konieczne jest stosowanie łuków poziomych im dłuższy promień łuku tym lepiej. 3. Należy stosować jak najmniejsze kąty zwrotu stycznej. 4. Należy unikać przechodzenia lina kolejową przez obszary o dużym pochyleniu podłużnym, podmokłe, leśne i zurbanizowane. 5. Należy unikać przeciąć z drogami, rzekami, innymi liniami kolejowymi. 6. Preferowany kąt przecięcia z przeszkodą wynosi 90 ± Należy omijać zabudowania w odległości min. 300 m. 8. W przypadku stacji kolejowej należy przybliżyć tor do miejscowości na odległość m, a tor zaprojektować jako prosty na odcinku około 1.0 km, bez przecięcia z drogą czy z rzeką. Teren przeznaczony na stację powinien być możliwie płaski, z możliwością odpływu wody w kierunku poprzecznym lub podłużnym.

4 Minimalna długość odcinków prostych powinna wynosić: V max [km/h]/2.5 i nie mniej niż 30 m dla torów głównych i szlakowych (dopuszczalne V max [km/h]/3.0 lecz nie mniej niż 20 m w przypadku trudnych warunków), 10 m dla pozostałych torów R1200 R800 L R1200 R800 L Lmin Lmin Lmin Lmin Wstawki proste stosuje się po to, żeby wytłumić drgania powstające przy przejeździe taboru przez łuk oraz dla umieszczenia poszerzeń w łuku.

5 Minimalna długość odcinków łukowych powinna wynosić: V max [km/h]/2.5 i nie mniej niż 30 m dla linii kategorii 0 i 1, 30 m dla linii kategorii 2, 10 m dla linii kategorii 3. L L min L min R3000 R1200

6 Podczas przejazdu zestawu kołowego po łuku koła jednej osi poruszają się po rożnych promieniach szyn w związku z czym może występować tak zwane klinowanie się zestawów kołowych w łukach toru. Dla ułatwienia przejścia pojazdów po łukach stosuje się: - przesuwność podłużną i poprzeczną zestawu kołowego, - wózki skrętne (zwrotne), - luz między obrzeżami kół, a wewnętrznymi krawędziami główek szyn w torze (około 7 mm), - przechyłkę toru. - poszerzenie toru na łuku w stosunku do nominalnego rozstawu szyn, - skos powierzchni tocznej koła w wymiarze 1:20 oraz takie samo pochylenie poprzeczne szyn do wewnątrz (funkcja mechanizmu różnicowego).

7 źródło: Osie osadzone sztywno Osie osadzone sprężyście umożliwiają obrót

8 Efekt samocentrowania się kół na prostej Naturalne przechylenie się do środka łuku Skrócenie drogi toczenia od wewnątrz mechanizm różnicowy

9

10 Na prostej i na łuku o promieniu równym i większym od 250 m rozstaw szyn wynosi 1435 mm. W łukach mniejszych należy zwiększyć ten rozstaw o wartość poszerzenia wg tabeli, odsuwając szynę wewnętrzną w kierunku do środka łuku. Przejście od szerokości nominalnej do zwiększonej należy zrealizować na długości krzywej przejściowej. Promień łuku [m] Poszerzenie w torze [mm] R R < R < R < R <

11 W torach w łuku o R<300 m przy szynie wewnętrznej, na całej długości łuku i krzywych przejściowych należy zainstalować prowadnicę z szyny staroużytecznej lub z kształtownika z prześwitem 60 mm.

12 Przy projektowaniu geometrii toru należy przyjmować model ruchu punktu materialnego określony następującymi parametrami: niezrównoważone przyspieszenie odśrodkowe a dop [m/s 2 ], niezrównoważone przyspieszenie dośrodkowe a t [m/s 2 ], przyrost przyspieszenia Y [m/s 3 ], prędkość podnoszenia się koła na rampie przechyłkowej f [mm/s]. Biorąc pod uwagę maksymalne wartości tych parametrów podane w Dz. U nr 151 i przepisy po nowelizacji (2014) projektuje się geometrię następujących elementów toru: przechyłkę w łuku, rampę przechyłkową, krzywą przejściową, połączenia łuków bez wstawki prostej, tzw. łuki koszowe. Szczegółowe zasady kształtowania geometrii torów PKP PLK określa Id-1, Moduł A3, Warszawa, 2015 r.

13

14 Tylko pociągi pasażerskie h pas = 11.8 V 2 max R Tylko pociągi towarowe h tow = 11.8 V t 2 R

15 Pociągi pasażerskie Pociągi towarowe h min 11.8V R 2 max s g a dop h 11.8V R 2 t s g a t h max

16 a dop a t

17 UWAGI: 1. Ze względów bezpieczeństwa przechyłka powinna mieścić się w zakresie od 20 do 150 mm. 2. Ze względów wykonawczych przechyłka powinna być zaokrąglona do 5 mm. 3. Przy doborze przechyłki należy wziąć pod uwagę strukturę ruchu oraz rzeczywistą prędkość ruchu - > minimalizacja niedoboru przechyłki Każdorazowo należy dostosować szerokość torowiska tak, aby szerokość ław na łuku nie była mniejsza niż 60 cm.

18

19 UWAGI: 1. Przechyłki nie stosuje się: w łukach torów bocznych na stacjach, w łukach torów zwrotnych rozjazdów leżących w torze prostym, w łukach torów gdzie prowadzony jest ruch z prędkością 30 km/h, na bocznicach kolejowych długości do 1 km. 2. Jeżeli obliczona wartość maksymalnej przechyłki < 20 mm przyjmuje się h=0 mm. 3. Jeżeli obliczona wartość minimalnej przechyłki > 150 mm należy przyjąć h=150 mm i ograniczyć prędkość. 4. Każdorazowo należy sprawdzić czy odśrodkowe i dośrodkowe przyspieszenia niezrównoważone są mniejsze od dopuszczalnych: 2 h a~ vmax p = a dop R 153 a~ h 153 v R 2 t t = a t

20 UWAGI: 1. System pasywny umożliwia uzyskanie kąta System aktywny umożliwia uzyskanie kąta Prędkość maksymalną po łuku o promieniu R dla wagonu z wychylnym pudłem można obliczyć następująco: v max = R h max 11.8 h gdzie: h max - maksymalna wartość przechyłki = 150 mm, h - maksymalny niedobór przechyłki = 92 mm, vmax= 5. 4 v = 6. 2 max R R - system pasywny, g = 3, - system aktywny, g = 8. Na wózki wagonów będzie działać przyspieszenie niezrównoważone na poziomie 2.0 m/s 2, natomiast na pasażerów mniej niż 0.6 m/s 2.

21 Pomiędzy odcinkiem bez przechyłki a odcinkiem łukowym z przechyłką należy stosować rampę przechyłkową, zwykle o liniowej zmienności przechyłki: h x =h x l Długość rampy powinna być tak dobrana, żeby pochylenie podłużne rampy nie przekraczało 2 mm/m.

22 Wzory na zasadniczą i dopuszczalną długość rampy zostały wyznaczone zakładając, że prędkość podnoszenia się koła po rampie jest mniejsza od wartości odpowiednio: zasadniczej (28 mm/s) i dopuszczalnej (50 mm/s). Prędkość podnoszenia się koła jest wyznaczana ze wzoru: vmax h vmax h vmax h f= f dop stąd np. l 3.6l W trudnych warunkach terenowych oraz przy modernizacji linii można zastosować rampę przechyłkową krzywoliniową paraboliczną: lub cosinusoidę: 3x h x =h 2 l = h x 2 2x l 3 3 h x l cos 2 l

23 Krzywe przejściowe projektuje się w celu złagodzenia punktowego przyłożenia siły odśrodkowej bezwładności i stopniowego wzrostu przyspieszeń bocznych na połączeniu prostej i łuku oraz na połączeniu 2 łuków (tzw. koszowych). Najczęściej projektuje się parabolę 3, dla której krzywizna (a zatem i przyspieszenia boczne) jest liniowo zmienna, o równaniu: 3 x y 6Rl x x x Jest to pierwsze przybliżenie klotoidy y Rl 336R l 42240R l Minimalna długość krzywej przejściowej: a) dla łuków z przechyłką: b) dla łuków bez przechyłki: v a~ p a~ t ) 3 max max(, vmax l l R l v max h f dop 3.6 dop l 0. 7 R dop

24 a) łuk kołowy i prosta, b), c) prosta, łuk kołowy i krzywe przejściowe

25 Krzywych przejściowych można nie stosować: 1) w torach stacyjnych bocznych, 2) w łukach koszowych pod warunkiem nie przekroczenia w miejscu zmiany krzywizny toru (zetknięcia łuków o różnych promieniach) wartości dopuszczalnego przyrostu przyspieszenia liczonego dla sztywnej bazy wagonu b=20 m, vmax br dop 3) w innych torach, na których prowadzony jest ruch z prędkością równą lub mniejszą od 30 km/h.

26 Skrajnia budowli jest to zarys figury płaskiej, stanowiący podstawę do określania wolnej przestrzeni dla ruchu pojazdów szynowych, na zewnątrz której powinny znajdować się wszelkie budowle, urządzenia i przedmioty położone przy torze, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do bezpośredniego współdziałania z taborem jak na przykład hamulce torowe w stanie roboczym i przewody jezdne. UWAGI: 1. Wymiary skrajni w kierunku pionowym liczy się w [mm] od powierzchni główki szyny, a w kierunku poziomym - od osi toru. 2. Wymiary skrajni budowli obowiązują na prostych odcinkach toru oraz w łukach o promieniu większym niż 4000 m, natomiast w łukach o promieniach 4000 m i mniejszych należy stosować poszerzenie poziomych wymiarów skrajni. 3. Szczegółowe przepisy dotyczące skrajni na torach PKP PLK są opisane w Id-1, Moduł 2, Warszawa 2015 r.

27

28

29

30

31

32 OBJAŚNIENIA DO RYSUNKÓW: AB - na przystankach, ABC - na obiektach mostowych długości ponad 20 m bez wykuszy z jazdą górą, ABCDE - na szlakach, z wyjątkiem peronów na przystankach i przestrzeni na i pod obiektami mostowymi, ABGDE - pod nowo budowanymi obiektami mostowymi na szlaku, FG - na stacyjnych torach głównych zasadniczych i dodatkowych oraz na obiektach mostowych długości poniżej 20 m lub długości powyżej 20 m z jazdą dołem, jeżeli istnieje wolna przestrzeń w płaszczyźnie dźwigara głównego, FGD - na obiektach mostowych długości poniżej 20 m lub długości powyżej 20 m z jazdą górą w przypadku zastosowania wykuszy oraz pod istniejącymi obiektami mostowymi na szlaku, HI - na torach stacyjnych, z wyjątkiem torów głównych zasadniczych i dodatkowych.

33 Most z jazdą górą Most z jazdą dołem

34 W torach położonych w łukach o promieniach m i mniejszych, pudła pojazdów szynowych będą ustawiać się równolegle do cięciwy, którą wyznaczają czopy skrętu wózków oraz ulegać będą pochyleniom do wewnątrz łuku, zgodnie z przechyłką, jaka występuje na części kolistej łuku. Należy wtedy poszerzyć skrajnię: od strony wewnętrznej łuku bw= br bh od strony zewnętrznej łuku bz= b R gdzie: b R - poszerzenie wywołane ustawianiem się pojazdu wzdłuż cięciwy, b h - poszerzenie wywołane przechylaniem się pudła pojazdu. Hih bh h H i - kolejne wymiary pionowe skrajni na prostej [mm], h - maksymalna wartość przechyłki jaka występuje na łuku [mm].

35 Szerokość międzytorza [m] Międzytorza niezabudowanych linii modernizowanych Przy prędkości mniejszej od 160 km/h Przy prędkości większej od 160 km/h Międzytorza niezabudowanych linii nowych Międzytorza, gdzie przewiduje się ustawienie stałych sygnałów, słupów sieci oświetleniowej lub energetycznej Międzytorza, gdzie przewiduje się ustawienie słupów sieci trakcyjnej

36 UWAGI: 1. Ze względu na obrót skrajni taboru obu torów należy zwiększyć ich rozstaw o wartość poszerzenia międzytorza a r (Dz.U. nr 151). 2. Poszerzenie można nadać przesuwając tor wewnętrzny do wewnątrz.

37

38 SPOSÓB 1 Dwa łuki kołowe odwrotne (R<4000 m) z 4 krzywymi przejściowymi UWAGI: 1. Najczęściej R między 1500 m i 2500 m 2. Wstawka prosta p dla linii magistralnych i pierwszorzędnych p min [m] = V max [km/h] / 2.5 i minimum 30 m, dla linii drugorzędnych p min = 30 m, dla linii znaczenia miejscowego p min = 10 m, 3. Długość łuku kołowego: k min = p min

39 SPOSÓB 2 Dwa łuki kołowe odwrotne (R>4000 m) bez krzywych przejściowych UWAGI: 1. Łuki muszą być styczne do siebie w punkcie połączenia. 2. Nie ma krzywych przejściowych ani przechyłki, wiec nie ma też ramp przechyłkowych.

40 SPOSÓB 3 Cztery krzywe przejściowe bez łuków kołowych UWAGI: 1. W torze o takiej geometrii nie wykonuje się przechyłki. 2. Należy sprawdzić czy szybkość zmiany przyspieszenia Y niezrównoważonego jest mniejsza od 0.3 m/s 3.

41 Porównanie metod

42 1. Trasa powinna być poprowadzona w optymalnym nasypie m (odwodnienie). 2. Minimalna wysokość nasypu wynosi 0.6 m (odwodnienie). 3. Należy dążyć do jak najbardziej płaskiego przebiegu niwelety w terenie (ekonomia). W nasypie może być ona prowadzona całkiem poziomo, w przekopie z co najmniej 3 pochyleniem (odwodnienie). 4. Należy dążyć do jak najdłuższych odcinków o jednostajnym pochyleniu podłużnym (ekonomia i komfort jazdy). 5. Zależy dążyć do jak najmniejszych kątów załomu niwelety (ekonomia i komfort jazdy). 6. Nie wolno lokalizować załomów wklęsłych w przekopie (odwodnienie). 7. Należy dążyć do równoważenia wykopów i nasypów na całej linii (ekonomia). 8. Załomy niwelety nie powinny znajdować się na mostach, wiaduktach, przejazdach kolejowych (ekonomia, komfort jazdy i obciążenie obiektów). 9. Preferowane są dwupoziomowe skrzyżowania z drogami (bezpieczeństwo). 10. Tor przewidziany na stację powinien być na odcinku ok. 1.0 km zaprojektowany z pochyleniem (bezpieczeństwo).

43 1. Maksymalne pochylenie podłużne i

44 2. Minimalna długość odcinka o jednolitym pochyleniu l min L t L t TRAINTRAIN i 1 i 1 i 2 L min L < L min i 3 Długość odcinka o jednolitym pochyleniu podłużnym musi być większa od długości najdłuższego składu pociągu poruszającego się po linii. Zalecane długości minimalne wynoszą: 400 m dla linii kat. 0 i 1, 300 m dla linii kat. 2, 200 m dla linii kat. 3.

45 3. Maksymalna różnica pochyleń między dwoma sąsiadującymi odcinkami brak ograniczeń i i = i 1 i 2 (ze znakiem) F e i - i 1 3 i - i 3 2 Załom wypukły i >0 1 i 3 L > L min i 2 <0 Załom wklęsły i 1 <0 i - i 1 3 L > L min F e i - i 3 2 i 2 >0

46 4. Wszystkie załomy powinny być zaokrąglone łukiem pionowym (a na pewno sprawdzone czy trzeba!) R v Promień łuku pionowego jest podany dla prędkości maksymalnej oraz kategorii linii: m dla linii o prędkości ponad 160 km/h (nowe linie), m dla linii o prędkości od 141 do 160 km/h (nowe linie) albo ponad 160 km/h (modernizowane linie), m dla linii kategorii 0 i 1, m dla linii kategorii 2, m dla linii kategorii 3. Jeżeli strzałka z < 8 mm --> nie ma łuku! Jeżeli strzałka 8 < z < 80 mm --> łuk formuje się w podsypce (ID-1) Jeżeli strzałka z > 80 mm --> łuk formuje się w podtorzu i w podsypce.

47 5. Łuk pionowy nie może koincydować z krzywą przejściową łuku poziomego R v /R h

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU Załącznik nr 11 SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU 1. Wymagania ogólne: 1) skrajnia budowli jest to zarys figury płaskiej, stanowiący podstawę do określania wolnej przestrzeni dla ruchu

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA

CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA Dr inż. Andrzej Massel TECHNICZNA SPECYFIKACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA PODSYSTEMU INFRASTRUKTURA TRANSEUROPEJSKIEGO SYSTEMU KOLEI KONWENCJONALNYCH TRESĆ PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska DROGI SZYNOWE PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH CZĘŚĆ I - PROJEKTOWANIA LINII TRAMWAJOWYCH TORY TRAMWAJOWE

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego Infrastruktura transportu kolejowego Wykład 3 Zasady kształtowania geometrii linii kolejowych. Sieć kolejowa. Klasyfikacja i funkcje punktów eksploatacyjnych sieci. Trasowanie linii kolejowej Trasowanie

Bardziej szczegółowo

Przekrój normalny na prostej i na łuku Linia magistralna jednotorowa i kat. 1: na prostej i w łuku

Przekrój normalny na prostej i na łuku Linia magistralna jednotorowa i kat. 1: na prostej i w łuku 1. Zasady trasowania linii kolejowej A) ryterium najmniejszej odległości jak najmniej łuków B) Możliwie duże łuki poziome C) Możliwie małe pochylenia podłużne D) Unikanie przecięć z innymi drogami i rzekami,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH Zakład InŜynierii Komunikacyjnej Wydział InŜynierii Lądowej Politechnika Warszawska DROGI SZYNOWE PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH CZĘŚĆ III PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE MAŁEJ STACJI KOLEJOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA UKŁADU GEOMETRYCZNEGO LINII KOLEJOWYCH DUŻYCH PRĘDKOŚCI

WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA UKŁADU GEOMETRYCZNEGO LINII KOLEJOWYCH DUŻYCH PRĘDKOŚCI XI WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA UKŁADU GEOMETRYCZNEGO LINII KOLEJOWYCH DUŻYCH PRĘDKOŚCI Cezary KRAŚKIEWICZ, Wojciech OLEKSIEWICZ 1. Wstęp Podstawowym celem tego rozdziału monografii jest porównanie

Bardziej szczegółowo

3.1. Układ geometryczny drogi w płaszczyźnie poziomej (w planie)

3.1. Układ geometryczny drogi w płaszczyźnie poziomej (w planie) 3. UKŁADY GEOMETRYCZNE DRÓG 3.1. Układ geometryczny drogi w płaszczyźnie poziomej (w planie) Ze względu na rzeźbę terenu i warunki ekologiczne, najczęściej droga nie może być prowadzona w linii prostej

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH CZĘŚĆ III

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH CZĘŚĆ III Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska DROGI SZYNOWE PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH CZĘŚĆ III PROJEKTOWANIE UKŁADU TORÓW TRAMWAJOWYCH W

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PROJEKTOWE MODERNIZACJI LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE LINII NR 311 NA ODCINKU JELENIA GÓRA SZKLARSKA PORĘBA

PROBLEMY PROJEKTOWE MODERNIZACJI LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE LINII NR 311 NA ODCINKU JELENIA GÓRA SZKLARSKA PORĘBA PROBLEMY PROJEKTOWE MODERNIZACJI LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE LINII NR 311 NA ODCINKU JELENIA GÓRA SZKLARSKA PORĘBA mgr inż. Sławomir Adamczyk s.adamczyk@bbf.pl mgr inż. Damian Kosicki damian.kosicki@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ DOTYCHCZASOWA (rozp. z dnia 10 września 1998 r.) TREŚĆ ZASTĘPUJĄCA/NOWA (rozp. z dnia 5 czerwca 2014 r.)

TREŚĆ DOTYCHCZASOWA (rozp. z dnia 10 września 1998 r.) TREŚĆ ZASTĘPUJĄCA/NOWA (rozp. z dnia 5 czerwca 2014 r.) TREŚĆ DOTYCHCZASOWA (rozp. z dnia 10 września 1998 r.) TREŚĆ ZASTĘPUJĄCA/NOWA (rozp. z dnia 5 czerwca 2014 r.) Dział I Przepisy ogólne 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 9)skrajni budowli - rozumie

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi klasy

Projekt przebudowy drogi klasy POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Temat projektu Projekt przebudowy drogi klasy Stadium: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego Opracował: Jan

Bardziej szczegółowo

Krajowe przepisy techniczne w zakresie drogi kolejowej. dr inż. Marek PAWLIK zastępca dyrektora IK ds. interoperacyjności

Krajowe przepisy techniczne w zakresie drogi kolejowej. dr inż. Marek PAWLIK zastępca dyrektora IK ds. interoperacyjności Krajowe przepisy techniczne w zakresie drogi kolejowej dr inż. Marek PAWLIK zastępca dyrektora IK ds. interoperacyjności obszary przepisów krajowych analizowane i uporządkowane przez SIRTS we współpracy

Bardziej szczegółowo

USTALANIE WARTOŚCI NOMINALNYCH W POMIARACH TOROMIERZAMI ELEKTRONICZNYMI

USTALANIE WARTOŚCI NOMINALNYCH W POMIARACH TOROMIERZAMI ELEKTRONICZNYMI Dr inŝ. Zbigniew Kędra Politechnika Gdańska USTALANIE WARTOŚCI NOMINALNYCH W POMIARACH TOROMIERZAMI ELEKTRONICZNYMI SPIS TREŚCI 1. Wstęp. Podstawy teoretyczne metody 3. Przykład zastosowania proponowanej

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania - 2-1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) będący częścią projektowanej drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

DROGI SZYNOWE PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH. Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska

DROGI SZYNOWE PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH. Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska DROGI SZYNOWE PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH CZĘŚĆ II - PROJEKTOWANIE MAŁYCH STACJI KOLEJOWYCH Typy

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY...

1.0. OPIS TECHNICZNY... 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY... 3.. Przedmiot opracowania... 3.. Podstawa wykonania projektu... 3.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe... 3.4.

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Projekt odcinka drogi kl. techn. Z, V p =40/h strona 1 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa)

Bardziej szczegółowo

UKŁADY GEOMETRYCZNE ROZJAZDÓW NA KOLEJACH DUŻYCH PRĘDKOŚCI

UKŁADY GEOMETRYCZNE ROZJAZDÓW NA KOLEJACH DUŻYCH PRĘDKOŚCI IX UKŁADY GEOMETRYCZNE ROZJAZDÓW NA KOLEJACH DUŻYCH PRĘDKOŚCI Cezary KRAŚKIEWICZ, Wojciech OLEKSIEWICZ 1. Wstęp Powszechna tendencja do skracania czasu podróży, wzrost wymagań społecznych w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

RaiLab 2008 v3.7.210

RaiLab 2008 v3.7.210 RaiLab 2008 v3.7.210 OPIS PROGRAMU Autor: Robert Wojtczak railab@op.pl; robert.wojtczak@wp.pl Wstęp Program RaiLab jest autorskim programem wspomagającym projektowanie dróg kolejowych. Służy między innymi

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Czyczuła Infrastruktura kolei dużych prędkości w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI)

Włodzimierz Czyczuła Infrastruktura kolei dużych prędkości w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) Włodzimierz Czyczuła Infrastruktura kolei dużych prędkości w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) technika Szybki rozwój sieci kolei dużych prędkości w Europie, jaki nastąpił na początku

Bardziej szczegółowo

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni)

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta 42 Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta składa się z odcinków prostych oraz łuków wklęsłych i wypukłych

Bardziej szczegółowo

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami i krzywej esowej ł

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami i krzywej esowej ł 1. Dane Droga klasy technicznej G 1/2, Vp = 60 km/h poza terenem zabudowanym Prędkość miarodajna: Vm = 90 km/h (Vm = 100 km/h dla krętości trasy = 53,40 /km i dla drogi o szerokości jezdni 7,0 m bez utwardzonych

Bardziej szczegółowo

Drogi szybkiego ruchu. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16

Drogi szybkiego ruchu. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Drogi szybkiego ruchu Niweleta doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu zasady projektowania: ogólne szczegółowe jak projektować niweletę? literatura Ogólne zasady projektowania minimalizacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH Zakład InŜynierii Komunikacyjnej Wydział InŜynierii Lądowej Politechnika Warszawska DROGI SZYNOWE PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH CZĘŚĆ I - PROJEKTOWANIA LINII KOLEJOWYCH LINIA KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

2 π. przyspieszenia nie następował zbyt szybko. A w3

2 π. przyspieszenia nie następował zbyt szybko. A w3 . Mamy zaprojektowany łuk kołowy poziomy nr o następujących danych γ = 45,70 γ 45,70 T = R tg = 800 tg = 337,m 45,70 Ł = π γ π R = 800 = 638,09 m 80 80. Ustalenie parametru A dla klotoid symetrycznych

Bardziej szczegółowo

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami 1. Dane Droga klasy technicznej G 1/2, Vp = 60 km/h poza terenem zabudowanym Prędkość miarodajna: Vm = 90 km/h (Vm = 100 km/h dla krętości trasy = 53,40 /km i dla drogi o szerokości jezdni 7,0 m bez utwardzonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie linii i stacji kolejowych / Andrzej Massel. Warszawa, Spis treści 1. WSTĘP 9

Projektowanie linii i stacji kolejowych / Andrzej Massel. Warszawa, Spis treści 1. WSTĘP 9 Projektowanie linii i stacji kolejowych / Andrzej Massel. Warszawa, 2010 Spis treści 1. WSTĘP 9 2. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI - STUDIA I PROJEKTOWANIE 11 2.1. Elementy projektoznawstwa 11 2.1.1. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Drogi i ulice. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17

Drogi i ulice. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Drogi i ulice Niweleta doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Układ wykładu podstawowe pojęcia elementy składowe zasady projektowania jak projektować niweletę? forma przedstawienia literatura Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TORY TRAMWAJOWE W PROFILU PODŁUŻNYM

TORY TRAMWAJOWE W PROFILU PODŁUŻNYM Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch WYKŁAD 4 TORY TRAMWAJOWE W PROFILU PODŁUŻNYM KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia, specjalność ILB, profil dyplomowania DK, semestr 6 rok akademicki 2015/16 ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 867. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 867. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Dz.U.98.151.987 - tekst pierwotny

Dz.U.98.151.987 - tekst pierwotny Dz.U.98.151.987 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TYCZENIE OSI TRASY W 2 R 2 SŁ KŁ W 1 W 3

TYCZENIE OSI TRASY W 2 R 2 SŁ KŁ W 1 W 3 TYCZENIE TRAS W procesie projektowania i realizacji inwestycji liniowych (autostrad, linii kolejowych, kanałów itp.) materiałem źródłowym jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skalach 1:5 000; 1:10 000 lub

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych kolei -wybrane zagadnienia

Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych kolei -wybrane zagadnienia Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych kolei -wybrane zagadnienia Elżbieta Olszewska, Rafał Frączek Biuro Dróg Kolejowych Warszawa, 23 lipiec 2014 r. 2 CZYM JEST ROZPORZĄDZENIE WSPRAWIE WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

T R A N S P R O J E K T G D A Ń S K I spółka z o.o. MODERNIZACJA ESTAKADY KOLEJOWEJ W GORZOWIE WLKP.

T R A N S P R O J E K T G D A Ń S K I spółka z o.o. MODERNIZACJA ESTAKADY KOLEJOWEJ W GORZOWIE WLKP. T R A N S P R O J E K T G D A Ń S K I spółka z o.o. TRANSPROJEKT 80-254 GDAŃSK, ul. Partyzantów 72 A tel: (058) 524 41 00, fax: (058) 341 30 65 e-mail: biuro@tgd.pl Gdański Temat: MODERNIZACJA ESTAKADY

Bardziej szczegółowo

Transport szynowy Ustrój toru

Transport szynowy Ustrój toru Transport szynowy - ustrój toru Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Transport szynowy Ustrój toru Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (1617) 30 74 B- parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Drogi i ulice. Trasa. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17

Drogi i ulice. Trasa. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Drogi i ulice Trasa doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Układ wykładu podstawowe pojęcia ogólne zasady projektowania elementy składowe trasy jak projektować oś trasy? formy przedstawiania literatura

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja TSI CR INF

Specyfikacja TSI CR INF Specyfikacja TSI CR INF Wymagania dla składników interoperacyjności wchodzących w skład drogi kolejowej Grzegorz Stencel Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów CNTK Plan prezentacji Kryteria doboru składników

Bardziej szczegółowo

TORY TRAMWAJOWE W PRZEKROJU POPRZECZNYM

TORY TRAMWAJOWE W PRZEKROJU POPRZECZNYM Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch WYKŁAD 5 TORY TRAMWAJOWE W PRZEKROJU POPRZECZNYM KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia, specjalność ILB, profil dyplomowania DK, semestr 6 rok akademicki 2015/16

Bardziej szczegółowo

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Modernizacja Linii Kolejowej E75; Warszawa Białystok Sokółka; Odcinek 1: WarszawaRembertów Sadowne Program FunktionalnoUżytkowy, LOT A Infrastruktura Tom III; Część 03.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu podprojektu III Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko

Bardziej szczegółowo

3.0. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM

3.0. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM sem. III, r. P- 01/013-1- Spis treści 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania 1.. Podstawa wykonania projektu 1.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe 1.4. Zakres projektu 1.5. Droa w planie

Bardziej szczegółowo

Materiały do projektu bocznicy kolejowej dla zakładu przemysłowego I. Obliczenia elementów bocznicy

Materiały do projektu bocznicy kolejowej dla zakładu przemysłowego I. Obliczenia elementów bocznicy Materiały do projektu bocznicy kolejowej dla zakładu przemysłowego I. Obliczenia elementów bocznicy 1.Obliczenie długości użytkowej torów 1.1. Tor główny dodatkowy dla pociągów towarowych L uż l w + l

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 10 Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 10 do umowy UM-BPT-.. 2 z 7 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Mosty kolejowe Szczegółowe warunki techniczne i wybrane zagadnienia projektowania mostów kolejowych

Mosty kolejowe Szczegółowe warunki techniczne i wybrane zagadnienia projektowania mostów kolejowych Katedra Mostów i Kolei Mosty kolejowe Szczegółowe warunki techniczne i wybrane zagadnienia projektowania mostów kolejowych Wykład dla specjalności Inżynieria Transportu Szynowego dr inż. Mieszko KUŻAWA

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu ROAD GROUP Piotr Gryszpanowicz ul. Przesmyk 25 09-410 Nowe Gulczewo NIP 774-268-15-59 REGON 140940016 tel. 606-296-200 www.roadgroup.pl Projekt stałej organizacji ruchu w związku z Przebudową drogi 300118W

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Dróg i Mostów Imię i nazwisko dyplomanta: Kaja Nadgrodkiewicz Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Specjalność: Inżynieria Komunikacyjna TEMAT

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Niniejsza informacja techniczna prezentuje założenia modernizacyjne dla Zadania Realizacyjnego Nr 3, które obejmuje:

Informacje ogólne. Niniejsza informacja techniczna prezentuje założenia modernizacyjne dla Zadania Realizacyjnego Nr 3, które obejmuje: Informacje ogólne E 59 jest linią magistralną, zelektryfikowaną, pasażersko towarową, dwutorową. Przewozy pasażerskie są świadczone we wszystkich kategoriach ruchu (kwalifikowane, międzywojewódzkie i regionalne).

Bardziej szczegółowo

Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy

Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy KĘDRA Zbigniew 1 Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy Drogi kolejowe, Diagnostyka nawierzchni, Geometria toru Streszczenie W diagnostyce geometrii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1826B Gardoty - Grzymki na odcinku od krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1825B w m. Gardoty (trasa 1 km rob. 0+000) do krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6 22-300 Krasnystaw PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przedmiot inwestycji Zakres opracowania Branża Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L w m.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : Działki Nr : obręb wsi Milewo : - działki istniejącego pasa drogowego: 474, 228,

Bardziej szczegółowo

peron H L wysoki 0,55 m albo 0,76 m 1,725 m - wg PKP 1,650 m - wg UIC niski 0,3 m albo 0,38 m 1,6 m

peron H L wysoki 0,55 m albo 0,76 m 1,725 m - wg PKP 1,650 m - wg UIC niski 0,3 m albo 0,38 m 1,6 m URZĄDZENIA DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO 1. Perony a) rodzaje jedno albo dwukrawędziowe wysokie albo niskie w układzie: o poprzecznym o podłużnym z dostępem: o bez przekraczania torów (peron zewnętrzny)

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego 1 z 5 2013-09-25 09:18 Opis przedmiotu: Infrastruktura transportu kolejowego Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.NMP101 Infrastruktura transportu kolejowego Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania niwelety

Zasady projektowania niwelety długość odcinka prostego L=72,72m R=250m K=145,44m L=72,72m L=45,22m A=134,84m To=153,32m A=134,84m zo=26,82m 6,08 α=50 długość odcinka prostego L=609,18m 3,72 L=148,64m A=228,09m α=73 R=350m K=297,28m

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/53

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/53 14.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/53 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu Infrastruktura transeuropejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut InŜynierii Drogowej i Kolejowej Studia stacjonarne I stopnia kierunek BUDOWNICTWO KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA Nazwa profilu: Projektowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ WAD 227 SQUAT

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ WAD 227 SQUAT V Ogólnopolska Konferencja Techniczna SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH 15 17.05.2013 Kraków ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ WAD 227 SQUAT Mgr inż. Jerzy Zariczny Dr inż. Sławomir Grulkowski This presentation

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM I KOLEJOWYM

PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM I KOLEJOWYM GEODEZJA INŻYNIERYJNA PRACE GEODEZYJNE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM I KOLEJOWYM h b RK Str. 1 Budowa dróg kołowych etapy inwestycji Decyzja polityczna o konieczności zrealizowania inwestycji drogowej Wstępny

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE SPECYFIKACJE INTEROPERA- CYJNOŚCI PODSYSTEMU INFRASTRUKTURA JAKO PODSTAWA ZMIAN W PRZEPISACH PKP

TECHNICZNE SPECYFIKACJE INTEROPERA- CYJNOŚCI PODSYSTEMU INFRASTRUKTURA JAKO PODSTAWA ZMIAN W PRZEPISACH PKP Problemy Kolejnictwa Zeszyt 157 5 Mgr inż. Romuald Jakubowski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. TECHNICZNE SPECYFIKACJE INTEROPERA- CYJNOŚCI PODSYSTEMU INFRASTRUKTURA JAKO PODSTAWA ZMIAN W PRZEPISACH PKP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1964b na odcinku Janczewo Bronowo Bożejewo (km rob. 0+015 0+820,32). odcinek długości 805,32 m PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb Bożejewo Stare: działki istniejącego

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 lipca 2010 r. (16.07) (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 lipca 2010 r. (16.07) (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 15 lipca 2010 r. (16.07) (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196 PISMO PRZEWODNIE od: Komisja Europejska data otrzymania: 14 lipca 2010 r. do: Sekretariat Generalny Rady Unii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1874P W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH UL. B. CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTUŁY BRANŻA: DROGOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 05. Transport kolejowy. Koleje Dużych Prędkości (KDP).

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia... 2016 r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia... 2016 r. Projekt z 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia... 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI P.B. W.B.i I.Ś. Z.I.D. Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI str. I. CZĘŚĆ OPISOWO-OBLICZENIOWA 1. Opis techniczny str 1.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

Budowa peronu przy ul. Teatralnej w Gorzowie Wlkp. na linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn

Budowa peronu przy ul. Teatralnej w Gorzowie Wlkp. na linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany budowy nowego peronu jednokrawędziowego dla obsługi podróżnych w Gorzowie Wielkopolskim - Linia

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2

Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2 Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2 KATOWICE Marzec 2005 TOROMIERZ LASEROWY LASERTOR XTL 2 Toromierz laserowy LASERTOR XTL 2, firmy PROVENTUS Sp. z o.o. jest najnowszym urządzeniem pomiarowym, służącym do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km.134.170

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy drogi leśnej w leśnictwie Stepnica i Jaźwiec

Projekt budowlano - wykonawczy drogi leśnej w leśnictwie Stepnica i Jaźwiec ul. Obywatelska 137 94-104 Łódź NIP: 729-01-10-515 fax 042 687 62 48 email: drogmar@wp.pl www.drogmar.com EGZ. 2 Projekt budowlano - wykonawczy w leśnictwie Stepnica i Jaźwiec Nadleśnictwo Goleniów, RDLP

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM.

Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach. Załącznik nr 20 do Umowy UM. Zasady wykonywania próbnych jazd po naprawach Załącznik nr 20 do Umowy UM. 2 z 8 Spis treści Rozdział I Ustalenia wstępne.3 1 Warunki odbywania próbnych jazd.5 2 Organizacja próbnej jazdy.6 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Kąt zwrotu trasy między prostymi BC oraz CD :

Kąt zwrotu trasy między prostymi BC oraz CD : str. 3 II. PROJEKT DROGI 1. USTALENIE PRĘDKOŚCI MIARODAJNEJ DLA PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI Zgodnie z [1] 13.1 podpunkt dla dwupasowej drogi dwukierunkowej poza terene zabudowy dla drogi o szerokości

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu:

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu: 5. Obroty i kłady Definicja obrotu: Obrotem punktu A dookoła prostej l nazywamy ruch punktu A po okręgu k zawartym w płaszczyźnie prostopadłej do prostej l w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE. Polskie Normy opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE. Polskie Normy opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na Załącznik nr 22 POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE Na podstawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2011/C 214/02) z 20.07.2011 Polskie Normy opublikowane do 31.12.2012 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ*

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ* Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ* Wpływ urządzeń pomiarowych na jakość połączeń szynowych wykonywanych w *mgr inż. Łukasz WILCZYŃSKI PKP PLK S.A - Centrum Diagnostyki *mgr inż. Mariusz MASTALERZ PKP

Bardziej szczegółowo

3. Budowa toru 4. Modernizacja linii kolejowej

3. Budowa toru 4. Modernizacja linii kolejowej TECHNOLOGIA ROBÓT KOLEJOWYCH 3. Budowa toru 4. Modernizacja linii kolejowej dr inż. Jarosław Zwolski 1. Ułożenie subwarstwy tłucznia (samochody samowyładowcze, spycharki) faza pominięta na filmie 2. Profilowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ P ROBOTY POMIAROWE str. P-1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ P ROBOTY POMIAROWE Strona P.01. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

RaiLab Clearance 2010 v

RaiLab Clearance 2010 v RaiLab Clearance 2010 v.2.5.37 Podręcznik Kontakt: railab@op.pl v.1.0. 1 Wstęp RaiLab Clearance 2010 to program służący do analizowania położenia skrajni kolejowej w przekroju poprzecznym. Można w nim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 12.12.2014 L 356/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. 2. Gdzie w przestrzeni usytuowane są punkty (w której ćwiartce leży dany punkt): F x E' E''

Zadanie I. 2. Gdzie w przestrzeni usytuowane są punkty (w której ćwiartce leży dany punkt): F x E' E'' GEOMETRIA WYKREŚLNA ĆWICZENIA ZESTAW I Rok akademicki 2012/2013 Zadanie I. 1. Według podanych współrzędnych punktów wykreślić je w przestrzeni (na jednym rysunku aksonometrycznym) i określić, gdzie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo