WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005

2 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 2

3 PARAMETRY GEOMETRYCZNE PLAN SYTUACYJNY Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 3

4 PARAMETRY GEOMETRYCZNE PLAN SYTUACYJNY Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 4

5 PARAMETRY GEOMETRYCZNE PROFIL PODŁUŻNY Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 5

6 PARAMETRY GEOMETRYCZNE PRZEKRÓJ POPRZECZNY Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 6

7 PARAMETRY GEOMETRYCZNE PRZEKRÓJ POPRZECZNY Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 7

8 ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO Jezdnie Dodatkowe pasy ruchu Pasy postojowe Pasy dzielące i opaski Pobocza Skarpy nasypów i wykopów Chodniki Ścieżki rowerowe Torowisko tramwajowe Pasy zieleni Skrajnia drogi Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 8

9 ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 9

10 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI KLASY A (AUTOSTRADA) A Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 10

11 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI KLASY A (AUTOSTRADA) A A Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 11

12 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI KLASY S (EKSPRESOWE) S S S Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 12

13 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI KLASY S (EKSPRESOWE) S S Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 13

14 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI KLASY GP GP GP GP Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 14

15 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI KLASY G (GŁÓWNE) G G Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 15

16 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI KLASY Z (ZBIORCZE) Z Z Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 16

17 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI KLASY L (LOKALNE) L L Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 17

18 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI KLASY D (DOJAZDOWE) D D Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 18

19 SKRAJNIA Wysokość skrajni drogi, powinna być nie mniejsza niż: 4,70 m nad drogą klasy A, S lub GP Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 19

20 SKRAJNIA Ciąg dalszy Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 20

21 WARUNKI WIDOCZNOŚCI ODLEGŁOŚCI WIDOCZNOŚCI NA ZATRZYMANIE V m [km/h] Najmniejsza odległość widoczności na zatrzymanie [m] na pochyleniu <-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% >10% Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 21

22 WARUNKI WIDOCZNOŚCI ODLEGŁOŚCI WIDOCZNOŚCI NA WYPRZEDZANIE Prędkość miarodajna drogi [km/h] Odległość widoczności na wyprzedzanie [m] Prędkość projektowa [km/h] Udział odcinków z możliwością wyprzedzania [%] Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 22

23 WARUNKI WIDOCZNOŚCI NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH Pole widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania przy krzywoliniowym odcinku drogi Prędkość miarodajna na drodze podporządkowanej *) [km/h] Odległość widoczności L z [m] Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 23

24 WARUNKI WIDOCZNOŚCI NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH Pole widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej Prędkość miarodajna na drodze z pierwszeństwem przejazdu *) [km/h] Odległość widoczności L 1 pola widoczności [m] Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 24

25 WARUNKI WIDOCZNOŚCI NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH Pole widoczności przy ruszaniu z miejsca zatrzymania Prędkość miarodajna na drodze z pierwszeństwem przejazdu *) [km/h] Odległość widoczności L 2 pola widoczności [m] Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 25

26 WARUNKI WIDOCZNOŚCI NA WJAZDACH Z PASEM WŁĄCZANIA Pole widoczności przy zbliżaniu się do pasa włączania Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 26

27 WARUNKI WIDOCZNOŚCI NA WJAZDACH Z PASEM WŁĄCZANIA Pole widoczności na pasie włączania Długość odcinka L b w zależności od prędkości Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 27

28 PARAMETRY WYJŚCIOWE DO USTALANIA RZECZYWISTYCH ODLEGŁOŚCI WIDOCZNOŚCI NA DRODZE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 28

29 ELEMENTY DROGI W PLANIE Odcinki proste Prędkość projektowa [km/h] Największa długość odcinka prostego [m] Najmniejsza długość odcinka prostego między odcinkami krzywoliniowymi o zgodnym kierunku zwrotu [m] Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 29

30 ELEMENTY DROGI W PLANIE Łuki poziome Prędkość projektowa [km/h] Promień łuku kołowego [m] drogi poza terenem zabudowy, przy pochyleniu poprzecznym jezdni 7% drogi na terenie zabudowy: przy pochyleniu poprzecznym jezdni 5% przy pochyleniu poprzecznym jezdni 6% Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 30

31 Prędkość marodajna [km/h] ELEMENTY DROGI W PLANIE jak na odcinku prostym Pochylenie poprzeczne Promień łuku kołowego w planie [m] przy pochyleniu poprzecznym jezdni 1) 2% do 2,5% 3% 4% 5% 6% 2) 7% 2) dla drogi klasy G i wyższej jeżeli jezdnia nie jest ograniczona krawężnikami Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 31

32 ELEMENTY DROGI W PLANIE Pochylenie poprzeczne Prędkość projektowa [km/h] Promień łuku kołowego w planie [m] przy pochyleniu poprzecznym jezdni *) jak na odcinku prostym 2% 3% 4% 5% dla drogi klasy Z, L i D, jeżeli jezdnia jest ograniczona z jednej lub z obu stron krawężnikami Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 32

33 ELEMENTY DROGI W PLANIE Pochylenie poprzeczne Prędkość marodajna [km/h] jak na odcinku prostym Promień łuku kołowego w planie [m] przy pochyleniu poprzecznym jezdni 1) 2% 3% 4% 5% 6% droga klasy G i drogi wyższych klas, jeżeli jezdnia jest ograniczona z jednej lub z obu stron krawężnikami Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 33

34 ELEMENTY DROGI W PLANIE Krzywe przejściowe (klotoidy) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 34

35 ZASADA KSZTAŁTOWANIA RAMPY DROGI DWUJEZDNIOWEJ Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 35

36 ELEMENTY DROGI W PRZEKROJU PODŁUŻNYM Pochylenia niwelety Prędkość projektowa [km/h] Pochylenie niwelety jezdni [%] Łuki pionowe Prędkość projektowa [km/h] Promień krzywej wypukłej [m] droga dwujezdniowa droga jednojezdniowa Promień krzywej wklęsłej [m] *) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 36

37 KOORDYNACJA ELEMENTÓW GEOMETRYCZNYCH DROGI Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 37

38 Ocena wariantów drogi ocena widoczności i geometrii Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 38

39 Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 39

40 Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 40

41 NIEWŁAŚCIWA KOORDYNACJA ELEMENTÓW GEOMETRYCZNYCH DROGI I SPOSOBY JEJ POPRAWY Linia kropkowana oznacza korektę parametrów geometrycznych zalecaną w celu poprawy obrazu drogi. Przykłady dotyczą zarówno drogi dwujezdniowej jak i jednojezdniowej. Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 41

42 ULICE SKRAJNIA I ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 42

43 ROZMIARY POJAZDÓW Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 43

44 PRZEKROJE ULICZNE (1) (W obszarach zabudowanych) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 44

45 PRZEKROJE ULICZNE (2) (W obszarach zabudowanych) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 45

46 GALERIA ZDJĘĆ (1) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 46

47 GALERIA ZDJĘĆ (2) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 47

48 GALERIA ZDJĘĆ (3) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 48

49 GALERIA ZDJĘĆ (4) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 49

50 GALERIA ZDJĘĆ (5) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 50

51 GALERIA ZDJĘĆ (6) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 51

52 GALERIA ZDJĘĆ (7) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 52

53 GALERIA ZDJĘĆ (8) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 53

54 GALERIA ZDJĘĆ (9) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 54

55 GALERIA ZDJĘĆ (10) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 55

56 GALERIA ZDJĘĆ (11) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 56

57 GALERIA ZDJĘĆ (12) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 57

58 GALERIA ZDJĘĆ (13) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 58

59 GALERIA ZDJĘĆ (14) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 59

60 ZAKRES STOSOWANIA SKRZYŻOWAŃ Klasa A S GP G Z L D drogi A W W W P, (W) P P P S W W W, (SC) W,SC, (RD) GP W W, (SC) W,SC, RD SC, RD, (RS), (W) P, (SP) P P SC, (RS), (SP) SC, SP SZ, SP G P, (W) W,SC, (RD) SC, RD, (RS), (W) SC, RM, SZ, (RS) SC, RM, SZ SC, RM, SZ SZ Z P P, (SP) SC, (RS), (SP) SC, RM, SZ SC, RM, SZ SC, RM, RL, SZ SC, RL, SZ L P P SC, SP SC, RM, SZ SC, RM, RL, SZ D P P SZ, SP SZ SC, RL, SZ SZ, RM, RL SZ SZ SZ W węzeł, P przejazd drogowy (w różnych poziomach), (...) rozwiązanie dopuszczalne wyjątkowo, SC skrzyżowanie skanalizowane, RD duże rondo, RS średnie rondo, RM małe rondo, RL mini rondo, SZ skrzyżowanie zwykłe, SP skrzyżowanie tylko na prawe skręty Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 60

61 SKRZYŻOWANIA ZWYKŁE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 61

62 SKRZYŻOWANIA SKANALIZOWANE (1) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 62

63 SKRZYŻOWANIA SKANALIZOWANE (2) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 63

64 RONDA I SKRZYŻOWANIE Z WYSPĄ CENTRALNĄ Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 64

65 PRZYKŁADY DODATKOWYCH JEZDNI Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 65

66 PUNKTY KOLIZJI POJAZDÓW Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 66

67 PRZYKŁADY PRZEKSZTAŁCEŃ SKRZYŻOWAŃ Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 67

68 SPOSOBY PROWADZENIA ROWERZYSTÓW Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 68

69 PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 69

70 DODATKOWE PASY DLA LEWOSKRĘTÓW Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 70

71 ZASADY STOSOWANIA DODATKOWYCH PASÓW Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 71

72 RODZAJE WYSP Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 72

73 ZASADY KSZTAŁTOWANIA WYSP Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 73

74 UKSZTAŁTOWANIE PIONOWE (1) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 74

75 UKSZTAŁTOWANIE PIONOWE (2) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 75

76 UKSZTAŁTOWANIE PIONOWE (3) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 76

77 UKSZTAŁTOWANIE PIONOWE (4) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 77

78 PRZESUNIĘCIA WLOTÓW Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 78

79 ELEMENTY RONDA Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 79

80 Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 80

81 SPRAWDZANIE PRZEJEZDNOŚCI (1) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 81

82 SPRAWDZANIE PRZEJEZDNOŚCI (2) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 82

83 SPRAWDZANIE PRZEJEZDNOŚCI (3) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 83

84 DROGI RUCHU SZYBKIEGO Plan na lata Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 84

85 Przekrój poprzeczny autostrady Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 85

86 Przekrój poprzeczny pierwowzoru autostrady (Long Island) Przekrój poprzeczny drogi AVUS Przekrój poprzeczny autostrad niemieckich Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 86

87 Fragment pierwszej sieci autostrad (Niemcy, lata 30) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 87

88 Sieć autostrad włoskich Przekrój poprzeczny autostrad włoskich Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 88

89 Projekt sieci autostrad w Polsce z 1938 roku Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 89

90 Sieć autostrad amerykańskich Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 90

91 Korytarze transeuropejskie w Polsce Gdańsk Grzechotki I KORYTARZ TRANSEUROPEJSKI Budzisk Ia KORYTARZ TRANSEUROPEJSKI Białystok II KORYTARZ TRANSEUROPEJSKI A Nr 11 Świecko Poznań Warszawa Kukuryki M1 A Nr 15 Olszyna Łódź A Nr 4 Zgorzelec III KORYTARZ TRANSEUROPEJSKI Korczowa M10 Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 91

92 Sieć autostrad w Polsce r. Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 92

93 Sieć autostrad rok Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 93

94 Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 94

95 Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 95

96 Program realizacji nowych obwodnic (47 miast) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 96

97 Widok obiektu nad autostradą A4 Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 97

98 Widok autostrady A4 Wrocław - Gliwice Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 98

99 Widok A4 - osłony przeciwhałasowe Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 99

100 TYPY WĘZŁÓW I ZAKRES STOSOWANIA bezkolizyjny typu WA częściowo bezkolizyjny typu WB kolizyjny typu WC Klasa drogi A S GP G A WA WA WA, WB (WB) S WA WA, WB WB, WC WB, WC GP WA, WB WB, WC WB, WC (WB, WC) G (WB) WB, WC (WB, WC) (WB, WC) Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 100

101 ELEMENTY WĘZŁA Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 101

102 PRZYKŁADOWE WĘZŁY TRÓJWLOTOWE I CZTEROWLOTOWE TYPU WA Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 102

103 TYPY I RODZAJE ŁĄCZNIC Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 103

104 PRZYKŁAD ZAGOSPODAROWANIA MOP I, II, III Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 104

105 SPO STACJE POBORU OPŁAT Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego, wykład 2 105

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 17 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Geometria osi drogi. Elementy podlegające ocenie jednorodności

Geometria osi drogi. Elementy podlegające ocenie jednorodności Kraków, 27.01.2018 3.3a Wymagania i problemy brd występujące w stadiach planowania i projektowania dróg Wpływ planu sytuacyjnego i ukształtowania niwelety na brd dr inż. Marcin Budzyński Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI P.B. W.B.i I.Ś. Z.I.D. Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI str. I. CZĘŚĆ OPISOWO-OBLICZENIOWA 1. Opis techniczny str 1.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe nr 3 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt węzła drogowego typu WA. Spis treści

Ćwiczenie projektowe nr 3 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt węzła drogowego typu WA. Spis treści - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja projektowanego skrzyżowania str. 2 1.4. Parametry techniczne krzyżujących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA Opis techniczny. Spis treści:

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA Opis techniczny. Spis treści: Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot umowy. 3. Przedmiot i zakres opracowania. 4. Stan projektowany. 5. Uwagi B. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 1. Przepisy związane. 2. Spis uprawnień

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniu dwóch dróg

Wyznaczanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniu dwóch dróg Wyznaczanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniu dwóch dróg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

Plan ZDP KOŚCIERZYNA Stan na

Plan ZDP KOŚCIERZYNA Stan na (Ciąg dalszy na 33 stronie) Legenda (położenie): Obszar zabudowany Obszar administracyjny Strefa uzbrojenia Obszar pozamiejski nazwa - nazwa miejscowości Legenda (przekroje charakterystyczne): 01 jezdnia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y 1) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y 1) z dnia r. Projekt z dnia 5 kwietnia 2019 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y 1) z dnia... 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 2 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U.1999.43.430 2015.03.25 zm. Dz.U.2015.329 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

3.1. OGÓLNE KRYTERIA BRD W PLANOWANIU I PROJEKTOWANIU DRÓG. Kurs Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego Politechnika Gdańska 2013 r.

3.1. OGÓLNE KRYTERIA BRD W PLANOWANIU I PROJEKTOWANIU DRÓG. Kurs Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego Politechnika Gdańska 2013 r. 3.1. OGÓLNE KRYTERIA BRD W PLANOWANIU I PROJEKTOWANIU DRÓG Kurs Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego Politechnika Gdańska 2013 r. 2 Droga w sposób bezpośredni i pośredni przyczynia się do powstania 28-34%

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 2 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 2 marca 1999 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa ulic: Zastawie, Targowej, Bazarowej oraz Bałtyckiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Rozbudowa ulic: Zastawie, Targowej, Bazarowej oraz Bałtyckiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej OBIEKT: Rozbudowa ulic: Zastawie, Targowej, Bazarowej oraz Bałtyckiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400Suwałki STADIUM:

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi klasy

Projekt przebudowy drogi klasy POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Temat projektu Projekt przebudowy drogi klasy Stadium: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego Opracował: Jan

Bardziej szczegółowo

Drogi i ulice. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17

Drogi i ulice. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Drogi i ulice Niweleta doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Układ wykładu podstawowe pojęcia elementy składowe zasady projektowania jak projektować niweletę? forma przedstawienia literatura Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430) (zm.

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy ogólne.

Dział I. Przepisy ogólne. pobierz plik pdf do wydruku Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ULIC: JASINIESKIEJ, TRYBOWSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY NA TERENIE OSIEDLA ESKULAPA W BYDGOSZCZY KONCEPCJA

BUDOWA ULIC: JASINIESKIEJ, TRYBOWSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY NA TERENIE OSIEDLA ESKULAPA W BYDGOSZCZY KONCEPCJA INWESTOR /ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA PROJEKTU: Voessing Polska Sp z o.o. 61859 Poznań, ul. Grobla 17/5

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY INWESTOR: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy. ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA: Voessing Polska Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61859 Poznań NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEREN LOKALIZACJI... - 3-2. BUDYNKI ISTNIEJĄCE... - 4-3. ZIELEŃ... - 4-4. INFRASTRUKTURA... - 4-5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY... - 4-5.1.1. STAN TYMCZASOWY... - 4-5.1.2. STAN DOCELOWY...

Bardziej szczegółowo

Drogi szybkiego ruchu. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16

Drogi szybkiego ruchu. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Drogi szybkiego ruchu Niweleta doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu zasady projektowania: ogólne szczegółowe jak projektować niweletę? literatura Ogólne zasady projektowania minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania niwelety

Zasady projektowania niwelety długość odcinka prostego L=72,72m R=250m K=145,44m L=72,72m L=45,22m A=134,84m To=153,32m A=134,84m zo=26,82m 6,08 α=50 długość odcinka prostego L=609,18m 3,72 L=148,64m A=228,09m α=73 R=350m K=297,28m

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna.

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna. Opis Inwestycji: Zadanie podzielono na dwa odcinki realizacyjne: Odcinek 1 : 489+325,68 do km 494+905,40 Odcinek II: od 494+905,40 do km 504+094,76 w skład których wchodzą trzy etapy projektowe: Etap 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRO KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel. 508 119 713 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa)

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

Drogi i ulice. Skrzyżowania. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17

Drogi i ulice. Skrzyżowania. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Drogi i ulice Skrzyżowania doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Układ wykładu podstawowe pojęcia czynniki wpływające na rozwiązanie typy skrzyżowań zasady wyboru typu skrzyżowania ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. UZGODNIENIA 2. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY 3. CZĘŚĆ GRAFICZNA PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:10000 RYSUNEK NR 1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500 RYSUNEK NR 2 1. C Z Ę ŚĆ O P I S O W A

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Projekt odcinka drogi kl. techn. Z, V p =40/h strona 1 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa)

Bardziej szczegółowo

Opis do projektu rozbudowy ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie

Opis do projektu rozbudowy ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie Opis do projektu rozbudowy ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie 1. Podstawa i zakres opracowania. Projekt rozbudowy ul. Stelmachów na

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa: 1. Przedmiot inwestycji 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Kolejność realizacji obiektów 5. Opis stanu istniejącego 6. Opis stanu projektowanego 7.

Bardziej szczegółowo

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni)

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta 42 Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta składa się z odcinków prostych oraz łuków wklęsłych i wypukłych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 13 września 2019r. do: 29 sierpnia 2020r. Wejście

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania - 2-1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) będący częścią projektowanej drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo.

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. strony. Skrzyżowanie dróg. Zanim ruszysz, musisz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 13 września 2019r. do: 29 sierpnia 2020r. Wejście

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY...

1.0. OPIS TECHNICZNY... 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY... 3.. Przedmiot opracowania... 3.. Podstawa wykonania projektu... 3.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe... 3.4.

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 16/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. PANA TADEUSZA W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 16/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. PANA TADEUSZA W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. PANA TADEUSZA W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

Przebieg linii LDP - Trasowanie szczegółowe

Przebieg linii LDP - Trasowanie szczegółowe Z prędkości Warszawa- Łódź-Poznań/Wrocław Przebieg linii LDP - Trasowanie szczegółowe Wrocław, 21.06.2011 r. Analizy przebiegu KDP - Trasowanie Etap 1 trasowanie wstępne Etap 2 trasowanie szczegółowe Etap

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne aspekty projektowania

Przestrzenne aspekty projektowania Drogi szybkiego ruchu Przestrzenne aspekty projektowania dobrze doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu wkomponowanie w teren koordynacja widoczność odwodnienie literatura Wkomponowanie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia... 2016 r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia... 2016 r. Projekt z 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia... 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 19/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. KOŁOBRZESKIEJ W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 19/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. KOŁOBRZESKIEJ W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 9/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. KOŁOBRZESKIEJ W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

Kurs audytu brd Politechnika Gdańska

Kurs audytu brd Politechnika Gdańska Zespół wykonujący audyt: Numer audytu 1/2012 Raport AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DLA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU A. Metryka projektu Inwestor Zamawiający Główny Projektant Tytuł projektu Projekt Organizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: ORIENTACJA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. rys. nr 1. rys. nr 2 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI

SPIS ZAWARTOŚCI: ORIENTACJA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. rys. nr 1. rys. nr 2 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI ORIENTACJA rys. nr 1 rys. nr 2 PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

Drogi szybkiego ruchu. Wprowadzenie. źródło: doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16

Drogi szybkiego ruchu. Wprowadzenie. źródło:  doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Drogi szybkiego ruchu Wprowadzenie źródło: www.bentley.pl doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu sprawy organizacyjne: program literatura zaliczenie wykład wprowadzający: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Numer audytu Nr. Kurs audytu brd Politechnika Gdańska

Numer audytu Nr. Kurs audytu brd Politechnika Gdańska 1 Zespół audytorski A. Metryka projektu Inwestor: Klient (zlecający audyt): Główny Projektant: Tytuł: Numer audytu Nr Gdańsk, Raport AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Budowa obwodnicy Inowrocławia

Bardziej szczegółowo

Przekroje poprzeczne dróg szybkiego ruchu

Przekroje poprzeczne dróg szybkiego ruchu Drogi szybkiego ruchu Przekroje poprzeczne dróg szybkiego ruchu źródło: Projekt autostrady A-4, odc. Rzeszów-Przeworsk, Eurostrada, Warszawa 1998 doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1964b na odcinku Janczewo Bronowo Bożejewo (km rob. 0+015 0+820,32). odcinek długości 805,32 m PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb Bożejewo Stare: działki istniejącego

Bardziej szczegółowo

Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach

Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach Budowa łącznika ul. Batorego z ul. Kochanowskiego w Gorlicach szerokość jezdni: 6,00 m (+ poszerzenia na łukach poziomych w planie) szerokość ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych: 2,50 m szerokość

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL.1-GO MAJA DO UL.KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DWOMA WĘZŁAMI DWUPOZIOMOWYMI - ETAP II - SPIS TREŚCI

BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL.1-GO MAJA DO UL.KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DWOMA WĘZŁAMI DWUPOZIOMOWYMI - ETAP II - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Opis stanu istniejącego 4 4. Opis stanu projektowanego 4 4.1. ZałoŜenia ogólne 4 4.2. Trasa N-S 4 4.3. Ulica Kokota 5

Bardziej szczegółowo

Przekroje poprzeczne. Drogi i ulice. dr inż. Tadeusz Zieliński doc. WIL r. ak. 2016/17

Przekroje poprzeczne. Drogi i ulice. dr inż. Tadeusz Zieliński doc. WIL r. ak. 2016/17 Drogi i ulice Przekroje poprzeczne źródło: Ekspertyza dotycząca trasy tramwajowej do Wilanowa, Suchorzewski Konsulting, 2003 dr inż. Tadeusz Zieliński doc. WIL r. ak. 2016/17 Układ wykładu podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

DROGI, ULICE, WĘZŁY WYKŁAD 1. Wprowadzenie i powtórzenie materiału z poprzedniego semestru

DROGI, ULICE, WĘZŁY WYKŁAD 1. Wprowadzenie i powtórzenie materiału z poprzedniego semestru DROGI, ULICE, WĘZŁY studia I stop. (inż.), stacj. (dzienne) - rok III, sem. 6, spec. IL WYKŁAD 1 Wprowadzenie i powtórzenie materiału z poprzedniego semestru dr inż. Maciej Kruszyna dr inż. Piotr Mackiewicz

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Skotnicką, Podgórki Tynieckie i Hollendra SPIS TREŚCI

Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Skotnicką, Podgórki Tynieckie i Hollendra SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...- 3-2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO...- 4-2.1. SKRZYŻOWANIE UL. SKOTNICKIEJ, WRONY, PODGÓRKI TYNIECKIE I HOLLENDRA... - 4-2.2. ULICA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE ZNAKÓW 2. CZĘŚĆ GRAFICZNA PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500 RYSUNEK NR 1 C Z Ę ŚĆ O P I S O W A OPIS TECHNICZNY do projektu docelowej organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA: Drogowa. NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Wg lokalizacji inwestycji.

PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA: Drogowa. NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Wg lokalizacji inwestycji. PROJEKT BUDOWLANY NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni dróg i chodników z kostki betonowej na ulicach Tysiąclecia, Podwale, Pstrąga i Gruszki, Słonecznej,

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZENIE Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RUCHU. rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy

INŻYNIERIA RUCHU. rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy INŻYNIERIA RUCHU rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy WERSJA 2017 Podstawowe przepisy Rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRO KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel. 508 119 713 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa ulicy Ludowej w Olecku, działki nr 241,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 3. CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANEGO SKRZYŻOWANIA... 4 4. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 5 5. WYMOGI DLA OZNAKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia Charakterystyka przedsięwzięcia 1 1.1 Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta Kielce i stanowi rozbudowę istniejącej ul. Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Projektowana organizacja ruchu 5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ronda Żuławskiego w Pruszczu Gdańskim.

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ronda Żuławskiego w Pruszczu Gdańskim. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A 80-778 Gdańsk Biuro projektowe: VEGMAR JAKUB KRAWCZYK ul. Konarskiego 12A 05-500 Piaseczno Tel. (+48) 22 435 68 24, Fax (+48) 22 435 68 25 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 4G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 4G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR G/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO KOŚCIUSZKI W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU F I R M A I N Ż Y N I E R Y J N A T E C H M A os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 fax: /012/ 648 21 12 NIP: 628-16 7-63-98, Regon: 120002807 www.techmainz.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa ulicy Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk w km do granic administracyjnych miasta w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655.

Rozbudowa ulicy Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk w km do granic administracyjnych miasta w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655. OBIEKT: Rozbudowa ulicy Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk w km 93+577 do granic administracyjnych miasta w km 95+877 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655. INWESTOR: STADIUM: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRO KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel. 508 119 713 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 138078N w m. JABŁONOWO

Bardziej szczegółowo

Dział I PRZEPISY OGÓLNE

Dział I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.99.43.430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja dróg, podstawowe pojęcia

Klasyfikacja dróg, podstawowe pojęcia Drogi i ulice Klasyfikacja dróg, podstawowe pojęcia źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/2547/sprawdz-na-mapie-przygotowaniedrog-i-autostrad (stan 10.2017) dr inż. Tadeusz Zieliński doc. WIL r. ak. 2017/18

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 186 Wykonawca Halcrow Group Sp. z o.o. (CH2M) Oddział w Polsce 00-684 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego 2. Nazwa i adres Inwestora 3. Nazwa i adres jednostki projektowania 4.

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego 2. Nazwa i adres Inwestora 3. Nazwa i adres jednostki projektowania 4. strona 1 OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego 2. Nazwa i adres Inwestora 3. Nazwa i adres jednostki projektowania 4. Uzgodnienia B. OPIS TECHNICZNY 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt stałej organizacji ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt stałej organizacji ruchu PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej 1012D wraz budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Maniów Projekt stałej organizacji ruchu Rodzaj Opracowania:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ DROGI I ULICE Literatura Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa DK 75 klasy GP na odcinku Brzesko Nowy Sącz Stadium SK, STEŚ, MDŚU

Przebudowa DK 75 klasy GP na odcinku Brzesko Nowy Sącz Stadium SK, STEŚ, MDŚU Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 31-542 Kraków, ul Mogilska 25 Wykonawca: Halcrow Group Sp. z o.o. (CH2M) Oddział w Polsce 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 47/49

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu ROAD GROUP Piotr Gryszpanowicz ul. Przesmyk 25 09-410 Nowe Gulczewo NIP 774-268-15-59 REGON 140940016 tel. 606-296-200 www.roadgroup.pl Projekt stałej organizacji ruchu w związku z Przebudową drogi 300118W

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIK DROGOWY W STALOWEJ WOLI GMINA STALOWA WOLA PREZYDENT MIASTA PL. WOLNOŚCI 7, STALOWA WOLA AUTORZY OPRACOWANIA:

ŁĄCZNIK DROGOWY W STALOWEJ WOLI GMINA STALOWA WOLA PREZYDENT MIASTA PL. WOLNOŚCI 7, STALOWA WOLA AUTORZY OPRACOWANIA: OBIEKT: INWESTOR: TYTUŁ PROJEKTU: ŁĄCZNIK DROGOWY W STALOWEJ WOLI GMINA STALOWA WOLA PREZYDENT MIASTA PL. WOLNOŚCI 7, 37-450 STALOWA WOLA Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Grabskiego i ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja skrzyżowania str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska DROGI SZYNOWE PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH CZĘŚĆ I - PROJEKTOWANIA LINII TRAMWAJOWYCH TORY TRAMWAJOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Opracowaną dla tematu: Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Opracowaną dla tematu: Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Opracowaną dla tematu: Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE... 4 1.1 Temat i przedmiot opracowania... 4 1.2 Cel

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA Nr S/053/02/01/T/2012 z dnia 18.08.2012 r.

OCENA TECHNICZNA Nr S/053/02/01/T/2012 z dnia 18.08.2012 r. OCENA TECHNICZNA Nr S/053/02/01/T/2012 z dnia 18.08.2012 r. Nr CSJ/308/2006 Jesteśmy specjalistyczną firmą naukowo-usługową. Posiadamy ogólnopolską sieć oddziałów prowadzących działalność usługową w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.20KM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Projekt opracowano w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

DROGOWA BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD UL. MOGIELNICKIEJ DO UL. BRZOZOWEJ W GRÓJCU

DROGOWA BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD UL. MOGIELNICKIEJ DO UL. BRZOZOWEJ W GRÓJCU EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT ADRES BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4800P i 4803P relacji Dąbcze Rydzyna DZIAŁKI: obręb Dąbcze - dz. nr: 29/1; 152/1; 211; 210/1; 153/3; 153/2; 153/1; 152/4; 206/5;

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE Sp. z o.o. Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku: Korycin (z obwodnicą Korycina) - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz (S-8), wraz z podłączeniem 00-182 Warszawa krajowej nr 8 na odcinku: Sochonie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NAZWA INWESTYCJI: TYTUŁ: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Imię i nazwisko Data Podpis Opracował mgr inż. Rafał Klein 06. 2015 Opis techniczny do projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania:

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 46/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SPRZĘTOWEJ W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 46/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SPRZĘTOWEJ W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SPRZĘTOWEJ W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo