Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych"

Transkrypt

1 Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie elementów stosowanych w programie ELA 2 Łączenie członów (ELA) 3 4 Sterowanie obiektem w układzie zamkniętym (ELA) Badanie odpowiedzi skokowej członów elektrycznych 5 Badanie pneumatycznej linii długiej Instrukcja do ćwiczenia na zajęciach Instrukcja do ćwiczenia na zajęciach Instrukcja do ćwiczenia na zajęciach - pojęcie członu elektrycznego, - rodzaje członów i ich budowa, - zastosowanie członów elektrycznych, elektrycznymi, - charakterystyki członów elektrycznych, - podłączanie oscyloskopu do układu pomiarowego, - zależność ciśnienia od długości przewodu, 1

2 6 7 8 Budowa układów pneumatyki. Stopień podstawowy Budowa układów pneumatyki. Stopień średni Budowa układów pneumatyki. Stopień zaawansowany 9 Badanie wzmacniacza mieszkowego 10 Badanie manometrów 11 Sprawdzanie kątowników 12 Pomiary mikroskopem warsztatowym 13 Pomiary długości - oznaczenia na schematach pneumatyki elementów pneumatycznych, - zasady budowy układów pneumatyki, pneumatycznymi, - rodzaje manometrów, - rodzaje kątowników, - pojęcie klasy dokładności, - korzystanie z katalogu Polskich Norm, - budowa mikroskopu warsztatowego, - zasada pomiaru mikroskopu warsztatowego, - zastosowanie mikroskopu warsztatowego, - budowa przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych, - zasada pomiary w/w przyrządami, - zasady doboru dokładności przyrządu pomiarowego do pomiaru wielkości mierzonej, - budowa i zasada działania wzmacniacza mieszkowego (uproszczony schemat budowy wzmacniacza), - pojęcie wzmocnienia układu (wykres), - budowa manometrów, - zastosowanie manometrów, - pojęcie klasy dokładności, - zastosowanie kątowników, - budowa kątowników, - rodzaje wymiarów, - powiększenie mikroskopu, - rodzaje błędów pomiaru, 2

3 14 Pomiar błędów kształtu - rodzaje błędów kształtu i położenia i ich charakterystyka, - budowa optimetru, - zasada pomiaru optimetrem, - oznaczenia na rysunku tolerancji kształtu i położenia, - budowa czujnika zegarowego, - zasada pomiaru czujnikiem zegarowym, - metody pomiaru błędów kształtu i położenia, 15 Badanie wzmacniacza pneumatycznego typu dysza-przesłona - cel stosowania badania wzmacniacza pneumatycznego dysza-przesłona, - wpływ wielkości szczeliny na wartość wzmocnienia wzmacniacza, 16 Wyznaczanie modułu sprężystości postaciowej 17 Pomiar mocy. Prąd stały i jednofazowy 18 Pomiar mocy. Prąd trójfazowy - pojęcie modułu sprężystości postaciowej wzdłużnej i poprzecznej, - zależność między nimi, - oznaczenia w/w modułów, - przyrządy do pomiaru mocy, - stała watomierza, - klasa dokładności przyrządu, - pojęcie prądu stałego i przemiennego jednofazowego, - przyrządy do pomiaru mocy, - stała watomierza, - klasa dokładności przyrządu, - pojęcie prądu przemiennego trójfazowego, - prawo Hooek`a, - jednostki w/w wielkości, - cel wyznaczania modułu sprężystości postaciowej, - metody pomiaru mocy w układach prądu stałego i przemiennego jednofazowego, - podłączanie przyrządów pomiarowych (amperomierz, woltomierz, watomierz) do układu elektrycznego, elektrycznymi, - metody pomiaru mocy w układach prądu przemiennego trójfazowego, - podłączanie przyrządów pomiarowych (amperomierz, woltomierz, watomierz) do układu elektrycznego, elektrycznymi, 3

4 19 Pomiar natężenia oświetlenia - przyrządy do pomiaru natężenia oświetlenia, - jednostki natężenia oświetlenia, - pojęcia następujących terminów: strumień świetlny, lumen, kandela, luks, natężenie światła, natężenie oświetlenia, 20 Pomiar temperatury termometrem gazowym, cieczowym i cyfrowym 21 Badania makroskopowe 22 Pomiar wielkości elektrycznych 23 Pomiar wielkości elektrycznych - rodzaje termometrów, - jednostki temperatury w układzie SI i - pojęcie makroskopii, - rodzaje defektów struktury metali, - rodzaje stali, - wpływ obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na własności wytrzymałościowe stali, - przyrządy do pomiaru napięcia, natężenia i oporności, - jednostki w układzie SI w/w wielkości, - szeregowe i równoległe łączenie rezystorów, kondensatorów i źródeł napięcia, - zasada działania termometrów, - wpływ rodzaju obciążenia na rodzaj wywoływanych odkształceń, - pojęcie karbu, - podłączanie przyrządów pomiarowych do układu elektrycznego, - pojęcie prądu stałego i przemiennego, - klasa dokładności przyrządu, - stała miernika, elektrycznymi, 24 Badania mikroskopowe stali obrobionej cieplnie i cieplno-chemicznie 25 Badania mikroskopowe żeliw - pojęcie stali, - podział stali, - rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali, - wykres żelazo-węgiel, - umiejscowienie rodzaju obróbki cieplnej na wykresie żelazo-węgiel - pojęcie żeliw, - rodzaje żeliw, - wykres żelazo-węgiel, - własności stali po obróbce cieplnej i cieplnochemicznej, - budowa mikroskopu metalograficznego, - powiększenie mikroskopu, - budowa mikroskopu metalograficznego, - powiększenie mikroskopu, 4

5 26 Badania mikroskopowe stopów aluminium 27 Badania mikroskopowe stopów miedzi 28 Pomiar naprężeń metodą tensometryczną 29 Badanie transformatora jednofazowego 30 Wyznaczanie charakterystyki sprężyny - rodzaje stopów aluminium, - własności stopów aluminium, - rodzaje stopów miedzi, - własności stopów miedzi, - pojecie naprężenia, - jednostki naprężenia w układzie SI i - zależności między jednostkami naprężenia w różnych układach, - pojecie prądu przemiennego jednofazowego, - budowa transformatora jednofazowego, - zasada działania transformatora, - przekładnia transformatora, - parametry sprężyny śrubowej, - rodzaje sprężyn, - pojecie stałej sprężyny, - zastosowanie stopów aluminium, - zastosowanie stopów miedzi, - budowa i zasada działania tensometru, - pojęcie modułu bezwładności i wskaźnika przekroju, - umiejętność korzystania z Poradnika Mechanika i PN, - podłączanie przyrządów pomiarowych do układu elektrycznego, - klasa dokładności przyrządu, - stała miernika, elektrycznymi, - histereza sprężyny, Budowa układów elektrohydrauliki. Stopień podstawowy Budowa układów elektrohydrauliki. Stopień zaawansowany hydraulicznymi i pod napięciem, - oznaczenia na schematach hydrauliki elementów hydraulicznych i elektrohydraulicznych - zasady budowy układów hydrauliki, 5

6 33 34 Budowa układów elektropnemumatyki. Stopień podstawowy Budowa układów elektropnemumatyki. Stopień zaawansowany pneumatycznymi i pod napięciem, - oznaczenia na schematach pneumatyki elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych, - zasady budowy układów pneumatyki, 35 Program FluidSim. Wstęp do komputerowego programowania układów pneumatyki i hydrauliki Zajęcia wspólne dla całej klasy (grupy). Prowadzi nauczyciel Budowa układów pneumatyki program FluidSim Budowa układów pneumatyki program FluidSim Budowa układów pneumatyki program FluidSim Budowa układów pneumatyki program FluidSim - oznaczenia na schematach pneumatyki elementów pneumatycznych, - zasady budowy układów pneumatyki, - zalety stosowania programu FluidSim, 6

7 Budowa układów elektropneumatyki Budowa układów elektropneumatyki Budowa układów elektropneumatyki Budowa układów elektropneumatyki wielkości elektrycznych prądu stałego z wykorzystaniem programu Electronics wielkości elektrycznych prądu stałego z wykorzystaniem programu Electronics wielkości elektrycznych prądu stałego z wykorzystaniem programu Electronics wielkości elektrycznych prądu stałego z wykorzystaniem programu Electronics - oznaczenia na schematach pneumatyki elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych, - zasady budowy układów pneumatyki, - zalety stosowania programu FluidSim, - przyrządy do pomiaru napięcia, natężenia i oporności, - jednostki w układzie SI w/w wielkości, - zasady budowy układów elektronicznych, - szeregowe i równoległe łączenie rezystorów, kondensatorów i źródeł napięcia, - podłączanie przyrządów pomiarowych do układu elektrycznego, - pojęcie prądu stałego, - podłączanie oscyloskopu do układu pomiarowego elektrycznymi, - zalety stosowania programu Electronies, 7

8 wielkości elektrycznych prądu przemiennego z wykorzystaniem programu Electronics wielkości elektrycznych prądu przemiennego z wykorzystaniem programu Electronics wielkości elektrycznych prądu przemiennego z wykorzystaniem programu Electronics wielkości elektrycznych prądu przemiennego z wykorzystaniem programu Electronics Budowa układów elektronicznych i pomiary wielkości elektrycznych z wykorzystaniem programu Electronics Budowa układów elektronicznych i pomiary wielkości elektrycznych z wykorzystaniem programu Electronics Budowa układów elektronicznych i pomiary wielkości elektrycznych z wykorzystaniem programu Electronics Budowa układów elektronicznych i pomiary wielkości elektrycznych z wykorzystaniem programu Electronics - przyrządy do pomiaru napięcia, natężenia i oporności, - jednostki w układzie SI w/w wielkości, - budowa i zasada działania transformatora, - przekładnia transformatora, - zasady budowy układów elektronicznych, - szeregowe i równoległe łączenie rezystorów, kondensatorów i źródeł napięcia, - podłączanie przyrządów pomiarowych do układu elektrycznego, - pojęcie prądu przemiennego jednofazowego, - podłączanie oscyloskopu do układu pomiarowego elektrycznymi, - przyrządy do pomiaru napięcia, natężenia i oporności, - jednostki w układzie SI w/w wielkości, - zasady budowy układów elektronicznych, - budowa i zasada działania transformatora, - przekładnia transformatora, - budowa, zasada działania elementów elektronicznych typu: dioda, dioda Zenera, tranzystor bipolarny npn i pnp, tyrystor, - podłączanie przyrządów pomiarowych do układu elektrycznego, - podłączanie oscyloskopu do układu pomiarowego elektrycznymi, 8

9 41.1 Programowanie sterownika LOGO! 41.2 Programowanie sterownika LOGO! 41.3 Programowanie sterownika LOGO! 41.4 Programowanie sterownika LOGO! 41.5 Programowanie sterownika LOGO! - funkcje podstawowe LOGO, - funkcje specjalne LOGO, - struktura programu komputerowego LOGOSoft Komfort, - budowa układów sterowania w programie komputerowym LOGOSoft Komfort, - analiza działania układów sterowania podczas ich symulacji, - wejścia binarne i analogowe w sterowniku LOGO oraz w programie LOGOSoft Komfort, - programowanie sterownika LOGO w układzie blokowym i drabinkowym, - przekształcanie układu blokowego sterowania na drabinkowy i odwrotnie w programie LOGOSoft Komfort, Budowa układów elektrohydrauliki Budowa układów elektrohydrauliki Budowa układów elektrohydrauliki Budowa układów elektrohydrauliki - oznaczenia na schematach pneumatyki elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych, - zasady budowy układów pneumatyki, - zalety stosowania programu FluidSim, 43.1 Programowanie sterownika S7-200 Siemens 43.2 Programowanie sterownika S7-200 Siemens 43.3 Programowanie sterownika S7-200 Siemens 43.4 Programowanie sterownika S7-200 Siemens 43.5 Programowanie sterownika S7-200 Siemens 9

10 44 Pomiary natężenia i napięcia prądu w sieci energetycznej - przyrządy do pomiaru mocy, - stała watomierza, - klasa dokładności przyrządu, - pojęcie prądu przemiennego jednofazowego, - podłączanie przyrządów pomiarowych (amperomierz, woltomierz, watomierz) do układu sieci elektrycznej, elektrycznymi będącymi pod napięciem, 45 Budowa i zasada działania oscyloskopu analogowego - wprowadzenie 45.1 Pomiary oscyloskopem 45.2 Pomiary oscyloskopem 46. Pomiary rezystancji Zajęcia wspólne dla całej klasy (grupy). Prowadzi nauczyciel. - zasada działania oscyloskopu analogowego, - podłączanie urządzeń pomiarowych do oscyloskopu, - zasada działania oscyloskopu analogowego, - podłączanie urządzeń pomiarowych do oscyloskopu, - metody pomiarów rezystancji, - błędy pomiarów, - przyrządy do pomiarów rezystancji, - prawo Ohma, jednostki rezystancji, - wypadkowa rezystancja szeregowego i równoległego połączenia rezystorów 47. Pomiary w obwodach prądu przemiennego z elementami RLC - pojęcie reaktancji, - pojęcie impedancji, - pojęcie mocy czynnej, biernej i pozornej, - jednostki mocy czynnej, biernej i pozornej, - rezonans napięć, częstotliwość rezonansowa, - powstawanie prądu sinusoidalnego i jego przebieg 10

11 48. Badanie prostownika jednopołówkowego. Dioda prostownicza 49. Obwód równoległy RLC prądu przemiennego 50. Obwód szeregowy RLC prądu przemiennego 51. Ładowanie i rozładowanie kondensatora - pojęcie reaktancji, admitancji, susceptancji, - pojęcie impedancji, - pojęcie mocy czynnej, biernej i pozornej, - pojęcie reaktancji, admitancji, susceptancji, - pojęcie impedancji, - pojęcie mocy czynnej, biernej i pozornej, - budowa i działanie kondensatora, - pojęcie pojemności elektrycznej kondensatora, - jednostki pojemności, - jednostki mocy czynnej, biernej i pozornej, - rezonans prądów, częstotliwość rezonansowa, - powstawanie prądu sinusoidalnego i jego przebieg - jednostki mocy czynnej, biernej i pozornej, - rezonans napięć, częstotliwość rezonansowa, - powstawanie prądu sinusoidalnego i jego przebieg - rodzaje kondensatorów, - wypadkowa pojemność szeregowego i równoległego połączenia kondensatorów 11

Technologia mechaniczna

Technologia mechaniczna PROGRAM NAUCZANA DLA ZAWODU MECHANK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 723103 O STRUKTURZE PRZEDMOTOWEJ Technologia mechaniczna TYP SZKOŁY: ZASADNCZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ PROGRAMU: LNOWY 1 1. POWĄZANA ZAWODU MECHANK

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 3. PROGRAM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy wyposażenia w ramach projektu Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim

Specyfikacja dostawy wyposażenia w ramach projektu Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim Specyfikacja dostawy wyposażenia w ramach projektu Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim Pracownia elektrotechniki gab. 103 Kierunek kształcenia technik

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE WG PN-EN 60617 STOSOWANE W SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH

SYMBOLE GRAFICZNE WG PN-EN 60617 STOSOWANE W SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH SYMBOLE GRAFICZNE WG STOSOWANE W SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH Przewody, połączenia, linie 1. 03-01-01 przewód, kabel, linia przesyłowa, szyny zbiorcze (symbol ogólny) 2. 11-17-14 przewód giętki, przewód ruchomy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015

Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015 Zestawy edukacyjne - przegląd 2014/2015 www.merazet.pl Fizyka Chemia Biologia Technika motoryzacyjna Energia odnawialna Inżynieria elektryczna Merazet działa na rynku aparatury kontrolno pomiarowej od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

Schemat układu pomiarowego do badania właściwości tyrystora przedstawia rysunek 8.1. 230V (po W 1) (w oscyloskopie) (po W 1)

Schemat układu pomiarowego do badania właściwości tyrystora przedstawia rysunek 8.1. 230V (po W 1) (w oscyloskopie) (po W 1) 8. TYRYSTOROWY ŁĄCZNIK I STEROWNIK MOCY JAKO URZĄDZENIA WYKONAWCZE AUTOMATYKI Cel zadania: oznanie podstawowych właściwości i zastosowań tyrystora jako łącznika i sterownika mocy oraz urządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 722[04]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Romana Cłapa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo