Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U"

Transkrypt

1 Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, b¹dÿ elektroniczny, b¹dÿ mechaniczny, w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel , fax

3 Wstęp Blockbuster 2 to drugi podręcznik z serii stworzonej przez Jenny Dooley i Virginię Evans z myślą o młodszych nastolatkach i odpowiadającej zarówno tematyką, jak i tempem realizacji materiału gramatycznego potrzebom uczniów polskich gimnazjów. Blockbuster 2 składa się z ośmiu modułów poprzedzonych dwoma lekcjami wstępnymi, mającymi na celu przypomnienie uczniom materiału zrealizowanego podczas pracy z pierwszą częścią podręcznika. Każdy moduł zawiera pięć jednostek zajęciowych, a także dwie dodatkowe lekcje: jedną, opartą na treściach kulturowych, nazwaną Culture Corner i drugą, określoną jako Curricular Cuts, która służy wprowadzaniu za pośrednictwem języka angielskiego elementów wiedzy związanych z innymi przedmiotami szkolnymi (sztuką, naukami przyrodniczymi, historią, geografią, wiedzą o społeczeństwie). Te właśnie zajęcia będą z pewnością stanowić wyzwanie dla nauczyciela, ale jednocześnie spełniają jeden z najpopularniejszych dziś postulatów w edukacji wzajemne przenikanie się treści realizowanych podczas lekcji różnych przedmiotów szkolnych. Ponadto przekazywanie uczniom wiedzy o świecie za pomocą języka obcego sprzyja zarówno przyswajaniu przez nich tego języka poprzez zmuszenie ich do większej koncentracji na treści zajęć niż na obcojęzycznej formie przekazu jak i poszerzaniu ich horyzontów myślowych. Istotną cechą Blockbuster 2 jest uwaga, jaką w podręczniku poświęca się rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych: w każdej jednostce pojawiają się elementy mówienia, słuchania, czytania i pisania. Uczniowie mają możliwość opanowania zwrotów typowych dla różnorodnych sytuacji (przepraszanie, prośba o pozwolenie, udzielanie porad itd.), co jest niezwykle ważne z punktu widzenia odległej jeszcze, ale przecież nieuniknionej matury; wymaga się od nich także konstruowania dłuższych samodzielnych wypowiedzi zawierających elementy narracji, opinie i odpowiednią argumentację. Większość tekstów przeznaczonych do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem można także usłyszeć. Najczęściej proponowaną w książce wstępną formą pracy z tekstem czy dłuższym dialogiem, jest przewidywanie jego treści na podstawie tytułu, wstępu, ilustracji lub podanych zwrotów, a następnie sprawdzanie, na ile poczynione założenia są słuszne, poprzez jednoczesne wysłuchanie i przeczytanie tekstu. Do zalet takiego rozwiązania należą: przygotowanie ucznia do ćwiczeń opartych już wyłącznie na czytaniu tekstu i przede wszystkim ułatwienie mu rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu poprzez przyzwyczajanie go do kojarzenia zapisu słów z ich brzmieniem w kontekście. Innym często stosowanym tu ćwiczeniem jest uzupełnianie luk w tekście i sprawdzanie poprawności wykonania tego zadania poprzez

4 odsłuchanie całości tekstu. Również takie ćwiczenia przyczyniają się do kształtowania obu umiejętności czytania i słuchania jednocześnie. W podręczniku widać również dbałość autorek o systematyczne ćwiczenie umiejętności tworzenia własnych tekstów. W każdej z książkowych lekcji pojawia się zadanie wymagające od ucznia, by napisał choćby kilka zdań, najczęściej na temat związany z omawianym zagadnieniem. Ponieważ jednak autorki zdają sobie sprawę z tego, że pisanie jest najczęściej przez uczniów nielubiane, bardzo często maskują zadania służące rozwijaniu tej umiejętności. Uczniowie wykonują zatem plakaty, którym towarzyszą krótkie opisy, rysują komiksy, których postaci muszą się przecież wypowiadać, projektują wynalazki, których zastosowanie trzeba pokrótce wyjaśnić, reklamują ciekawe miejsca w Polsce. Na pierwszy rzut oka niewiele miejsca w podręczniku poświęcono nauczaniu gramatyki. Warto jednak pamiętać, że książce towarzyszy Zeszyt ćwiczeń podzielony na dwie części, z których druga zawiera właściwie wyłącznie objaśnienia i ćwiczenia gramatyczne, a i w pierwszej zadań gramatycznych pojawia się dość dużo. Ponadto zeszyt ten opracowany jest w języku polskim, dzięki czemu stanowi idealne wręcz źródło prac domowych, a także umożliwia uczniowi powtarzanie zagadnień gramatycznych. Oprócz zadań gramatycznych pierwsza część zeszytu zawiera dodatkowe ćwiczenia na słownictwo, zadania rozwijające czytanie ze zrozumieniem i rozumienie ze słuchu oraz pisanie i mówienie. Na uwagę zasługuje także tematyka, jaką podręcznik obejmuje, i sposób jej zaprezentowania. Zagadnienia omawiane na lekcjach dobrano w taki sposób, by zainteresowały lub rozbawiły uczniów, a jednocześnie poszerzyły ich ogólną wiedzę (np. anegdoty na temat sławnych ludzi, informacje o popularnych wśród turystów miastach) lub uwrażliwiły na problemy, np. ekologiczne czy związane z bezpieczeństwem. Również forma prezentacji materiału odpowiada zainteresowaniom nastolatków, ponieważ bardzo często pojawiają się tu teksty, których forma graficzna sugeruje, że ich źródłem jest nie książka czy gazeta, lecz Internet. Dopasowanie do potrzeb współczesnej młodzieży i nowoczesność w doborze i prezentacji treści sprawiają, że Blockbuster 2 jest podręcznikiem, który ma duże szanse, aby zachęcić uczniów do wytężonej pracy nad językiem, a także przygotować ich na wyzwania, jakie niosą ze sobą kolejne lata przygotowań do egzaminu maturalnego i wreszcie sam egzamin. Prezentowany tutaj rozkład materiału podzielono na sześć kolumn, które poświęcono: słownictwu wprowadzanemu w każdej z kolejnych jednostek podręcznika; rozwijanym umiejętnościom mówieniu, rozumieniu ze słuchu, czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu; 2

5 zagadnieniom gramatycznym realizowanym w danej lekcji. Często zdarza się, że rubryki zawierające informacje o zadaniach związanych z czytaniem ze zrozumieniem i rozumieniem ze słuchu są ze sobą połączone wynika to ze wspomnianego już wcześniej faktu, że wiele tekstów nauczyciel może wykorzystać do kształtowania obu umiejętności jednocześnie. W rozkładzie uwzględniono także takie zadania z Zeszytu ćwiczeń, które służą doskonaleniu czterech umiejętności językowych, ponieważ nauczyciel może uznać za wskazane wykorzystanie tych zadań podczas zajęć. Orientacyjny czas realizacji poszczególnych jednostek podręcznika podano w oparciu o założenie, że praca z każdą z nich zajmie dwie czterdziestopięciominutowe lekcje (z wyjątkiem Culture Corner i Curricular Cuts, które powinny zająć po jednej godzinie lekcyjnej), a nauczyciel ma do dyspozycji trzy lekcje w każdym tygodniu. Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że realizacja podręcznika w ciągu jednego roku szkolnego wymagać będzie dużej motywacji i dyscypliny zarówno ze strony nauczyciela, jak i uczniów; warto zatem rozważyć przedłużenie czasu pracy z podręcznikiem na okres nieco dłuższy. 3

6 Unit Słownictwo Umiejętności: mówienie - zaimki osobowe; - nazwy państw i związane z nimi przymiotniki - witanie/żegnanie się; - przedstawianie siebie i innych; - uzyskiwanie i udzielanie informacji: podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, narodowość, stan cywilny, zawód) BLOCKBUSTER 2 Rozkład materiału Umiejętności: rozumienie ze słuchu Rozdziały wstępne Umiejętności: czytanie ze zrozumieniem - strona internetowa poświęcona szukaniu korespondencyjnych przyjaciół: określanie rodzaju tekstu, wyszukiwanie informacji (zastępowanie zaimków w zdaniach imionami z tekstu) - uzupełnianie luk (brakujące dane osobowe w formularzu) - Umiejętności: pisanie Gramatyka - wypełnianie formularza podstawowymi danymi osobowymi - czasownik to be: odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi (Yes, she is/no, they aren t) 4 2 wrzesień 1 wrzesień - nazwy przedmiotów codziennego użytku (wallet, purse, briefcase, diary, watch, alarm clock, mobile phone, waste basket); - nazwy elementów wyposażenia biura (laptop, calculator, office chair, letter tray, printer); - przyimki opisujące lokalizację - zamawianie artykułów z katalogu; - uzyskiwanie i udzielanie informacji o lokalizacji przedmiotów; - opisywanie pokoju - zwroty opisujące czynności wykonywane w czasie wolnym (meet friends, read books) - interpretowanie wykresu (most, the majority of, quite a few); - uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat preferowanych form spędzania czasu wolnego; - rozmowa pomiędzy osobą zamawiającą towary z katalogu i osobą przyjmującą zamówienie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie danych na formularzu zamówienia Moduł 1 People - rozmowa na temat ulubionych form spędzania czasu wolnego słuchanie: odpowiedź na pytanie otwarte (co uczestnicy rozmowy lubią robić), czytanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie podanych zdań) - akapit opisujący pokój (z użyciem czasownika to have) - zaimki i przymiotniki dzierżawcze; - czasownik to have: odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi (Yes, they have/no, he hasn t); - liczba mnoga rzeczowników (rzeczowniki regularne i nieregularne) - opis wykresu wykonanego na podstawie informacji uzyskanych w wyniku ankiety 1 wrzesień

7 - nazwy wykonywanych przez ludzi zawodów; - nazwy miejsc pracy (racetrack, studio, garage, office) - nazwy części garderoby - członkowie bliższej i dalszej rodziny - przeprowadzanie ankiety na temat form spędzania czasu wolnego; - pytanie o opinię/ wyrażanie opinii - uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat członków rodziny i przyjaciół (wykonywany zawód, sposoby spędzania czasu wolnego) - opisywanie ubioru; - mówienie o planach na najbliższą przyszłość - udzielanie informacji na temat swojej rodziny - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy związane z tematyką zajęć; - dopasowywanie osób do czynności, które lubią wykonywać - - strona internetowa, na której ludzie dzielą się informacjami na temat wykonywanej przez nich pracy: przewidywanie treści tekstu na podstawie wstępnego akapitu, wyszukiwanie nazw zawodów, wyszukiwanie informacji - dopasowywanie członków rodziny wypowiadającej się osoby do wykonywanych przez nich zawodów - ogłoszenia o pracy: określanie rodzaju tekstu, uzupełnianie luk - wypowiedzi modeli i modelek: dopasowywanie opisów do zdjęć, określanie rodzaju nagrania - psychotest na temat mody - strona internetowa rodziny Bakerów czytanie: odpowiadanie na pytania otwarte, uzupełnianie luk; słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia - akapit opisujący wybraną profesję - czas teraźniejszy prosty (Present Simple) - opis ubioru - czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous); - czas teraźniejszy ciągły: opisywanie sprecyzowanych planów na najbliższą przyszłość - informacje do umieszczenia na stronie internetowej własnej rodziny - czasy teraźniejsze: porównanie 5 4 wrzesień 3 wrzesień 2 wrzesień

8 - czasowniki i zwroty opisujące codzienne czynności (get up early, catch the train to school) - opisywanie ilustracji; - uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat codziennych rutynowych czynności (także w Zeszycie ćwiczeń) - artykuł na temat typowego dnia z życia pisarki czytanie: przewidywanie treści artykułu na podstawie tytułu i pierwszego akapitu, słuchanie: sprawdzanie trafności przewidywań, czytanie: uzupełnianie luk pojedynczymi wyrazami (wielokrotny wybór) oraz wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli) - artykuł o typowym dniu z czyjegoś życia; - list do przyjaciela - przysłówki częstotliwości 6 październik 5 październik Culture Corner artykuł o pracujących nastolatkach: dyskusja na temat pracy zarobkowej, jaką mogą wykonywać nastolatki w czasie wolnym od zajęć szkolnych; czytanie/słuchanie artykuł na temat pracy dla nastolatków w Wielkiej Brytanii: przewidywanie odpowiedzi na pytania typu prawda/fałsz i sprawdzanie trafności przewidywań; pisanie: projekt na temat polskich nastolatków ich możliwości zarobkowania, kieszonkowego, jakie dostają; Curricular Cuts autoportrety: opisywanie portretów, projektowanie własnego autoportretu Powtórzenie materiału, sprawdzian październik - typy budynków mieszkalnych (villa, terraced house, cottage); - nazwy mebli i elementów wyposażenia mieszkania; - słownictwo związane z opisem domów i mieszkań (balcony, chimney, fireplace) - uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii: nowe mieszkanie Moduł 2 All Around Us - rozmowa dwojga sąsiadów słanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie zdań); czytanie: zastępowanie zaimków w podanych zdaniach imionami rozmówców i rzeczownikami z tekstu rozmowy, uzupełnianie luk w podanych frazach przyimkami - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy związane z tematyką zajęć - - plakat: typy budynków mieszkalnych w Polsce - 7 październik 6 październik - nazwy miejsc i obiektów charakterystycznych dla miast (park, library, music hall); - wyrażenia i zwroty potrzebne przy wskazywaniu drogi - opisywanie lokalizacji na podstawie mapy (at the corner of, opposite, between); - uzyskiwanie i udzielanie informacji: pytanie o drogę i dawanie wskazówek (także w Zeszycie ćwiczeń) - artykuł na temat Nowego Jorku wyjaśnianie tytułu tekstu (The city that never sleeps), słuchanie i czytanie: wyszukiwanie informacji uzasadniających tytuł, czytanie: uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami (wielokrotny wybór) - krótki artykuł ukazujący rodzinną miejscowość uczniów jako miejsce interesujące dla turystów

9 - nazwy państw, oceanów i kontynentów - kierunki geograficzne (north, south, east, west); - cechy ukształtowania terenu (lakes, mountains, oceans); - słownictwo opisujące pogodę - przymiotniki używane do opisu miejsca zamieszkania (tidy, quiet, spacious, messy) - porównywanie miast pod względem panujących w nich temperatur, rozmiaru, populacji - opisywanie lokalizacji miast, rzek, gór itd. (in the interior of the country, along the east coast); - porównywanie miast pod względem pogody; - podawanie podstawowych informacji o Polsce ; - planowanie wakacji (uzyskiwanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii także w Zeszycie ćwiczeń) - opisywanie własnego miejsca zamieszkania; - uzyskiwanie i udzielanie informacji: wynajmowanie domu - rozmowa dwojga przyjaciół na temat wycieczki szkolnej do Nowego Jorku: dopasowywanie imion poszczególnych osób do miejsc, w których się fotografowały - quiz geograficzny czytanie: wskazywanie odpowiedzi na pytania quizu, słuchanie: sprawdzanie poprawności odpowiedzi - wypowiedź na temat Indii: wielokrotny wybór - zestaw podstawowych informacji o Meksyku (factfile) przewidywanie rodzaju informacji zawartych w tekście, słuchanie i czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań, czytanie: wyszukiwanie informacji (objaśnianie znaczenia podanych liczb) - artykuł o Japonii: zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji - na temat nowego domu przewidywanie treści tekstu na podstawie pierwszego akapitu, czytanie: uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami, słuchanie: sprawdzanie poprawności odpowiedzi - quiz na temat polskich miast - zestaw informacji o Polsce (factfile) - z elementami opisu (nowy dom); - ogłoszenie o domu/ mieszkaniu do wynajęcia - stopniowanie przymiotników; - konstrukcje stosowane do porównań (bigger than, as hot as, the most expensive) - przysłówki modyfikujące porównania (a lot better, a bit nicer, much colder) - słowotwórstwo: tworzenie przymiotników 7 10 listopad 9 październik/listopad 8 Październik

10 - rozmowa matki z synem na temat nowego mieszkania: wielokrotny wybór Culture Corner artykuł o Parku Narodowym Carlsbad; czytanie/słuchanie: przewidywanie treści tekstu, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wielokrotny wybór; pisanie: artykuł reklamowy o jednym z polskich parków narodowych; Curricular Cuts informacja o geologii jaskiń; czytanie/słuchanie: przewidywanie odpowiedzi na pytania otwarte i sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: zastępowanie zaimków w podanych zdaniach nazwami geologicznymi z tekstu; opis eksperymentu rozumienie instrukcji 8 listopad Powtórzenie materiału, sprawdzian listopad - miejsca rozrywki (cinema, zoo, stadium); - przymiotniki i zwroty opisujące wrażenia, opinie (terrible, brilliant, great) - relacjonowanie: sposób spędzenia weekendu; - wyrażanie opinii Moduł 3 It Was Fun - rozmowa dwojga przyjaciół o festiwalu w Brighton czytanie/słuchanie: przewidywanie treści dialogu na podstawie dwóch pierwszych zdań, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie informacji (poprawianie błędnych informacji we fragmencie pamiętnika) - wpis do pamiętnika - czas przeszły czasownika to be: odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące - informacja o festiwalu w Reading: uzupełnianie luk; - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy związane z tematyką zajęć - artykuł reklamowy o parku rozrywki: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu i ilustracji, pytania otwarte 12 listopad 11 listopad - udzielanie informacji o sobie: umiejętności i uzdolnienia - ciekawostki o sławnych postaciach czytanie/słuchanie: przewidywanie treści krótkich tekstów, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: dopasowywanie - akapit na temat sławnej osoby - czasownik can: czas teraźniejszy i przeszły (opisywanie umiejętności)

11 - relacjonowanie wydarzeń (także w Zeszycie ćwiczeń); - oskarżanie i reagowanie na oskarżenia (zaprzeczanie, sprostowanie) - nazwy zabawek i gier (yo-yo, teddy bear, darts); - słownictwo potrzebne do opisu zabawek i gier (soft, plastic, sharp points) - opisywanie zabawki/gry - wyszukiwanie informacji o umiejętnościach wypowiadającej się kobiety - fragment kroniki z lat sześćdziesiątych czytanie/słuchanie: przewidywanie treści tekstu na podstawie zdjęć sławnych ludzi, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wybór właściwego czasownika z trzech podanych w tekście opcji, wyszukiwanie informacji - opowiadanie Toma o fatalnym dniu z jego życia: wyszukiwanie informacji (wybór właściwych wydarzeń z podanej listy) - artykuł o wynalazcach zabawek i gier czytanie/słuchanie: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, wstępu i podtytułów, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji, wyszukiwanie informacji (uzupełnianie tabeli) - rozmowa kobiety zamawiającej zabawkę z katalogu z osobą przyjmującą zamówienie: uzupełnianie luk w formularzu zamówienia; - rozmowa na temat gry Scrabble: wielokrotny wybór - fragment kroniki z lat osiemdziesiątych - opis ulubionej zabawki/gry; - notatka na temat gry Scrabble - czas przeszły prosty (Past Simple); - regularne i nieregularne formy przeszłe - zaimki względne (who, which, whose) 9 14 grudzień 13 listopad

12 - słownictwo związane z opisem zespołu muzycznego (band, drummer, single, fans) - relacjonowanie wydarzeń: historia zespołu muzycznego; - wyrażanie zdziwienia (także w Zeszycie ćwiczeń) - historia zespołu The Beatles słuchanie: przewidywanie treści tekstu na podstawie podanej listy słów i zwrotów, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: uzupełnianie luk, sporządzanie notatek do wypowiedzi - artykuł opisujący historię zespołu muzycznego; - notka biograficzna - imiesłowy czynne i bierne - sprawdzanie poprawności utworzonych na podstawie podanych informacji zdań na temat sławnych ludzi; - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy wyrażające zdziwienie 15 grudzień Culture Corner informacja na temat historii angielskich nazwisk: dyskusja na temat brytyjskich nazwisk; czytanie: sprawdzanie trafności założeń poczynionych podczas dyskusji, uzupełnianie luk, odpowiadanie na pytania otwarte; słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia tekstu; mówienie: wyjaśnianie pochodzenia polskich nazwisk, określanie podobieństw i różnic pomiędzy znaczeniem nazwisk polskich i brytyjskich; Curricular Cuts informacja o Wikingach: interpretacja mapki ilustrującej tekst; czytanie/słuchanie: przewidywanie odpowiedzi na pytania otwarte i sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie luk w podanych zdaniach, uzupełnianie rysunku opisem) grudzień Powtórzenie materiału, sprawdzian grudzień - zwroty i frazy związane z żaleniem się i wyrażaniem współczucia (It was a nightmare, It gets worse, Oh, dear) - relacjonowanie (przedstawianie tła wydarzeń); - żalenie się i wyrażanie współczucia Moduł 4 Life Experiences - rozmowa dwóch przyjaciółek, z których jedna miała naprawdę zły dzień przewidywanie wydarzeń przedstawionych w rozmowie na podstawie podanych zwrotów i ilustracji; słuchanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie informacji, dopasowywanie fragmentów dialogu do poszczególnych ilustracji - akapit opisujący zajęcia poszczególnych członków rodziny w określonym czasie - czas przeszły ciągły (Past Continuous) 16 styczeń 10

13 - klęski żywiołowe (earthquake, hail, hurricane); - słownictwo potrzebne do opisu katastrof (rumbling noise, howling wind) - słownictwo związane z opisem wypadków i doznanych w nich urazów (slip, hurt, sprain, scratches) - relacjonowanie wydarzeń: klęski żywiołowe; - wyrażanie emocji (It was unbelievable, I was so scared) - relacjonowanie wydarzeń: wypadki; - reagowanie na dobre i złe wiadomości (Wow! That s great, How terrible) - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy wyrażające żal i współczucie - - relacje naocznych świadków huraganu i trzęsienia ziemi przewidywanie treści relacji na podstawie wyjętych z nich zdań; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji, nadawanie tytułu - dwie relacje naocznych świadków klęsk żywiołowych: określanie rodzaju katastrofy - informacja prasowa o wypadku przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu i podanych zwrotów; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami (wielokrotny wybór), relacjonowanie opisanych wydarzeń w kolejności chronologicznej - relacja naocznego świadka klęski żywiołowej - informacja prasowa o wypadku - czas przeszły ciągły (Past Continuous) - czasy przeszłe (Past Simple i Past Continuous): porównanie styczeń 17 styczeń

14 - słownictwo związane z opisem zainteresowań (take ballet lessons, go scuba diving) - opisywanie zmian w stylu życia i przyzwyczajeniach; - uzyskiwanie i udzielanie informacji: wspomnienia z dzieciństwa; - reagowanie na dobre i złe wiadomości - relacja o wypadku: przewidywanie treści nagrania na podstawie podanych słów i zwrotów, sprawdzanie trafności przewidywań; - ćwiczenie wymowy i intonacji: reakcje na dobre i złe wiadomości (wykrzykniki); - dopasowywanie wypowiedzi do rodzaju urazu, na jaki uskarża się osoba mówiąca - anegdoty o dzieciństwie ludzie filmu przewidywanie treści anegdot; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie informacji (zastępowanie zaimków osobowych w podanych zdaniach nazwiskami gwiazd, odnajdywanie w tekście nazw państw i wysp, tytułów filmów oraz słów związanych z opisem zainteresowań) - trzy dialogi, w których rozmówcy wypowiadają się na temat swojego dzieciństwa: wielokrotny wybór (opcje w postaci obrazków) - krótki tekst na temat swojego dzieciństwa - konstrukcja used to czynności powtarzające się w przeszłości styczeń

15 - opowiadanie; - relacjonowanie wydarzeń - opowiadanie przewidywanie kolejności wydarzeń (układanie ilustracji w odpowiedniej kolejności); słuchanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: dobór tytułu spośród trzech podanych opcji, dopasowywanie fragmentów tekstu do ilustracji, analiza struktury opowiadania - informacja prasowa o wypadku samochodowym: dobieranie tytułu, pytania otwarte, relacjonowanie opisanych wydarzeń z punktu widzenia kierowcy samochodu - opowiadanie (także w Zeszycie ćwiczeń) - pytania o podmiot i dopełnienie; - słowotwórstwo: tworzenie przysłówków; - konstrukcja zdań: miejsce przysłówka w zdaniu 20 styczeń Culture Corner informacja o służbach ratowniczych i porządkowych w Wielkiej Brytanii: odpowiadanie na pytania dotyczące rodzaju tekstu na podstawie tytułu i wstępu; słuchanie/czytanie: wyszukiwanie informacji (alarmowe numery telefonu); pisanie: informacja o służbach ratowniczych i porządkowych w Polsce; Curricular Cuts informacja o policji w Wielkiej Brytanii; słownictwo: profesje związane z ratowaniem życia i pomaganiem ludziom, zadania strażaków, policjantów, personelu karetek pogotowia; przewidywanie treści krótkiej informacji o policji brytyjskiej na podstawie tytułu; czytanie/słuchanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: budowanie pytań do tekstu i odpowiadanie na nie; mówienie: udzielanie informacji o pracy polskiej policji styczeń Powtórzenie materiału, sprawdzian luty - słownictwo związane z przewidywanym postępem technicznym (videophone screen, robots, flying cars) - zapewnianie (I promise, Sure, Don t worry); - wyrażanie zaskoczenia i zatroskania (I don t believe it!, Oh my goodness!); - przyjmowanie ról: inscenizacja scenki komiksowej; - przewidywanie przyszłości Moduł 5 What Will Be, Will Be - komiks: świat przyszłości przewidywanie treści komiksu na podstawie pierwszego obrazka; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie w tekście słów o podanych znaczeniach - ćwiczenie wymowy i intonacji: wyrażanie zapewnień, zaskoczenia i zatroskania - nowe zakończenie dla scenki komiksowej omawianej na zajęciach - wyrażanie przyszłości: will zdania twierdzące, pytające i przeczące (wprowadzenie) 21 luty 13

16 - znaki zodiaku; - przymiotniki opisujące charakter i osobowość - słownictwo związane z problemami natury ekologicznej i sposobami rozwiązania tych problemów (exhaust fumes, alternative sources of energy) - słownictwo związane z opisem i reklamą wynalazków (guarantee, safety, perfect solution także w Zeszycie ćwiczeń) - opisywanie postaci (charakter i osobowość); - przewidywanie własnej przyszłości (także w Zeszycie ćwiczeń); - podejmowanie natychmiastowych decyzji, składanie obietnic (I ll answer the phone, I ll buy him a present) - przewidywanie przyszłości; - mówienie o intencjach i planach; - uzyskiwanie i udzielanie informacji o muzeum samochodów - używanie trybu przypuszczającego (zdania warunkowe, typ 1); - dyskusja: prośba o opinię, wyrażanie opinii (What do you think?, How about you?, To my mind..., In my opinion...); - wyrażanie zdziwienia - horoskop słuchanie/czytanie: ocena zgodności własnego charakteru z przymiotnikami wymienionymi w horoskopie; czytanie: dopasowywanie - wypowiedź przewodnika po muzeum samochodów: uzupełnianie luk; - rozmowa dwojga przyjaciół o horoskopie jednego z nich: wielokrotny wybór - wywiad z projektantem ekologicznych samochodów przyszłości: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu i podanych wyrażeń; uzupełnianie pytań w wywiadzie - dwie reklamy nowych wynalazków: przewidywanie tematyki i treści tekstów na podstawie tytułów i ilustracji; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: dopasowywanie tytułów do reklam - ćwiczenie wymowy: skróty: ll i won t - dopasowywanie podanych nazw do krótkich opisów wynalazków; - reklama wynalazku: dopasowywanie podanych słów do luk w tekście - horoskop dla dwóch znaków zodiaku - wyrażanie przyszłości: will przewidywanie; - słowotwórstwo: przedrostki zmieniające znaczenie przymiotników na przeciwne - opis projektu samochodu przyszłości - wyrażanie przyszłości: will a konstrukcja to be going to - opis wynalazku - zdania warunkowe: typ marzec 23 luty 22 luty

17 - wyrażanie i uzasadnianie opinii, podawanie przykładów - artykuł wyrażający opinię na temat przyszłości świata; słuchanie/czytanie: streszczanie informacji zawartych w artykule, ustosunkowywanie się do wyrażonych w nim opinii - prognozy młodzieży szkolnej na temat przyszłości: określanie, czy wyrażone opinie są optymistyczne, czy pesymistyczne; - artykuł o szkołach przyszłości: uzupełnianie luk w tekście słowami will i won t; zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji - artykuł wyrażający opinię (planowanie struktury tekstu, wstęp i zakończenie); - do kolegi z innej planety - 25 marzec Culture Corner informacja o Centrum Nauki w Arizonie: przewidywanie treści tekstu na podstawie towarzyszących mu zdjęć i jego układu graficznego; słuchanie/czytanie: wyszukiwanie informacji; pisanie: informacja o centrum nauki/muzeum nauki w Polsce; Curricular Cuts tekst o świetle: próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego niebo jest niebieskie?; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności udzielonych odpowiedzi; czytanie: wyszukiwanie informacji (zastępowanie zaimków w podanych zdaniach rzeczownikami z tekstu); przygotowywanie wyjaśnienia dotyczącego fal świetlnych w formie obrazkowotekstowej marzec Powtórzenie materiału, sprawdzian marzec - budowle i miejsca charakterystyczne dla zabytkowych miast (art galleries, cobbled streets, bazaars, mosques) - uzyskiwanie i udzielanie informacji: rozmowa o minionych wakacjach; - składanie, akceptowanie i odrzucanie propozycji (Would you like to...?, Great idea!, I don t really feel like it.) Moduł 6 Travel Cities - rozmowa dwojga przyjaciół o miejscach, w których spędzili wakacje słuchanie: wyszukiwanie informacji (miejsca pobytu); czytanie: wyszukiwanie informacji szczegółowych (zabytki, atrakcje) - strona internetowa z informacją na temat słynnego miasta w Polsce - użycie przedimków nieokreślonych a/an i przedimka określonego the 26 marzec 15

18 - zabytki Londynu; - zabytki i atrakcje turystyczne Madrytu i Kairu - elementy charakterystyczne dla miejskiego krajobrazu (signs, traffic lights, cycle lanes) - udzielanie informacji na temat atrakcji turystycznych Londynu na podstawie przeczytanej ulotki - uzyskiwanie i udzielanie informacji: pytanie o nowiny i przekazywanie nowin - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy związane z tematyką zajęć - internetowa informacja o Wiedniu: uzupełnianie tekstu przedimkami; - pocztówka z wakacji: uzupełnianie brakujących przedimków w tekście - list z wakacji przewidywanie treści listu na podstawie pierwszego akapitu; czytanie: uzupełnianie luk pojedynczymi wyrazami; słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia - atrakcje turystyczne Londynu: dopasowywanie; - wypowiedź na temat wakacji w Kairze: wyszukiwanie informacji - określanie, z których z wymienionych atrakcji turystycznych Tony już skorzystał - ulotka dotycząca zwiedzania Londynu autobusem turystycznym: pytania otwarte; - artykuł o Madrycie: dopasowywanie podtytułów do poszczególnych akapitów - na temat zmian, jakie zaszły w miasteczku Haybridge przewidywanie rodzaju zmian na podstawie dwóch pierwszych akapitów tekstu; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami, odnajdywanie w tekście zwrotów o podanych znaczeniach - list z wakacji - czas Present Perfect: zdania twierdzące i przeczące (wprowadzenie) - opisujący zmiany w miejscu zamieszkania uczniów - czas Present Perfect: użycie przysłówków yet, already, just i przyimków since, for marzec/ kwiecień 27 marzec

19 - nazwy potraw (roast lamb, spring rolls, toasted sandwich); - nazwy lokali, gdzie można zjeść posiłek (restaurant, steakhouse); - nazwy artykułów spożywczych (onion, cheese) - - uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie: wizyta w restauracji; udzielanie informacji, wyrażanie opinii: ulubione potrawy, - artykuł na temat nowo otwartej restauracji określanie celu tekstu na podstawie tytułu i wstępu (ocena restauracji), przewidywanie treści artykułu na podstawie podanych zwrotów; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji, wyszukiwanie przymiotników opisujących restaurację nielubiane potrawy - informacja na temat lokalu serwującego fast food: uzupełnianie luk - artykuł na temat wizyty w restauracji - czas Present Perfect: zdania pytające, krótkie odpowiedzi (Yes, I have./no, she hasn t.); - czas Present Perfect i czas przeszły prosty (Past Simple) porównanie - miejsca spędzania wakacji (mountain resort, caravan); - przymiotniki potrzebne do opisu wakacji (relaxing, adventurous, luxurious); - sposoby spędzania czasu podczas wakacji (skiing, sunbathing, sightseeing - opisywanie pogody; - wymienianie nowin podczas towarzyskiej rozmowy, składanie, akceptowanie i odrzucanie propozycji - pocztówka z wakacji określanie typu tekstu, przewidywanie treści pocztówki na podstawie pierwszego zdania; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: wyszukiwanie przymiotników opisujących pogodę, jedzenie, hotel i wioski rybackie; analiza struktury tekstu - wiadomości pozostawione na automatycznej sekretarce: dopasowywanie imion osób do sposobów, w jaki spędzają wolny czas, dopasowywanie nazw miejsc do opisów pogody - pocztówka z wakacji; - list z wakacji Culture Corner informacja dla turystów o domu Beatrix Potter; słuchanie: odpowiadanie na pytania otwarte; czytanie: określanie typu tekstu i jego ogólnej tematyki, uzupełnianie luk pojedynczymi wyrazami (wielokrotny wybór); powtórzenie słownictwa związanego z opisem domów mieszkalnych; pisanie: akapit o domu sławnego Polaka; Curricular Cuts informacje encyklopedyczne na temat Dunaju: odczytywanie informacji z mapy (pytania otwarte); czytanie/słuchanie: przewidywanie znaczenia podanych liczb odnoszących się do Dunaju, sprawdzanie trafności przewidywań; pisanie: informacja o jednej z polskich rzek (na podstawie samodzielnie znalezionych zdjęć, map, informacji encyklopedycznych) 17 kwiecień 30 kwiecień 29 kwiecień

20 Powtórzenie materiału, sprawdzian kwiecień - problemy zdrowotne i ich symptomy (a sore throat, a headache, a temperature); - słownictwo związane z udzielaniem porad dotyczących niedyspozycji i złego samopoczucia (see a doctor, stay indoors, take an aspirin) - udzielanie rad; - skarżenie się na złe samopoczucie Moduł 7 Safety First - rozmowa dwojga przyjaciół na temat złego samopoczucia jednego z nich czytanie: uzupełnianie luk (wybieranie wypowiedzi spośród podanych zdań); słuchanie: sprawdzanie poprawności uzupełnienia - ćwiczenie wymowy i intonacji: zwroty i frazy związane z tematyką zajęć; - rozmowa dwóch przyjaciółek na temat złego samopoczucia jednej z nich: wielokrotny wybór - dowcip - zaimki zwrotne i emfatyczne kwiecień 31 kwiecień - przedmioty przydatne podczas wakacji na kempingu (cooler, sleeping bag, torch) - nakazywanie i zakazywanie; - wyrażanie i uzasadnianie opinii, zgadzanie/ niezgadzanie się z podanymi argumentami; - skarżenie się na złe samopoczucie, udzielanie rad - nazwy pojemników i opakowań (tub, jar, carton); - nazwy artykułów spożywczych; - nazwy materiałów (paper, wood, plastic) - udzielanie informacji: działania proekologiczne - informacja o kempingu: uzupełnianie luk - tablice informacyjne: dopasowywanie - plakat na temat działań proekologicznych przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu i podtytułów; słuchanie/czytanie: sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie: zadanie typu prawda/fałsz/brak informacji - reklama kempingu - wyrażanie nakazu, zakazu i braku obowiązku: must, mustn t, don t have to - plakat propagujący działalność na rzecz środowiska naturalnego - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; - zaimki nieokreślone 33 maj

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Pre-Intermediate - plan wynikowy. Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Uczeń

New Matura Success: Pre-Intermediate - plan wynikowy. Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Uczeń New Matura Success: Pre-Intermediate - plan wynikowy Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Uczeń Uczeń określa charakter i osobowość używając odpowiednich przymiotników określa preferencje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Global Beginner Rozkład Materiału

Global Beginner Rozkład Materiału Beginner Rozkład Materiału ROZDZIAŁ 1 POD ROZDZIAŁ Name Address game TEMATYKA SŁOWNICTWO alfabet miejsce pochodzenia powszechne angielskie słowa powitania i pożegnania zwroty grzecznościowe podawanie adresu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Global Pre intermediate Plan Wynikowy

Global Pre intermediate Plan Wynikowy Global Pre intermediate Plan Wynikowy Rozdział 1 Umiejętności ucznia operuje nazwami przedmiotów codziennego użytku operuje słownictwem związanym z opisywaniem wyglądu operuje nazwami osób z najbliższego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 2 Plan wynikowy

Steps Forward 2 Plan wynikowy Steps Forward 2 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności TEMAT ZAKRES TREŚCI 1 Test diagnozujący 2 Zapoznanie z PZO, strukturą i wymaganiami maturalnymi 3 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Nazwy czynności rutynowych i innych czynności 4 Present Simple- ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo