VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr"

Transkrypt

1 VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych doskonale zna i z łatwością posługuje się materiałem leksykalno-gramatycznym (spoza podręcznika) w sytuacjach nietypowych samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 5 zna i posługuje się poznanym w I semestrze słownictwem poprawnie stosuje właściwy szyk przymiotników w zdaniach opisujących osoby na zdjęciach poprawnie opisuje ludzi i opowiada o wydarzeniach życia codziennego, zna i poprawnie używa wyrażeń nazywających gesty, opisuje swoje doświadczenia, ważne sprawy i problemy współczesnego świata poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża swoje opinie na temat języka ciała rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu i rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, znajduje w tekście określone informacje, określa intencje nadawcy/autora tekstu poprawnie przyporządkowuje wyrażenia z tekstu do ich definicji pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża swoje opinie i pyta o opinie innych na podany temat (odzież, moda, cechy osobowości, zalety i wady praktyk zawodowych subkultury młodzieżowe, sektory pracy), odpowiada na pytania do quizu, poprawnie prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (wymiana zakupionego towaru) i wyraża skargę, przedstawia fakty z przeszłości, opisuje ludzi i czynności, reklamę, przedstawia intencje, nadzieje i plany na przyszłość, poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, proponuje i przyjmuje propozycje oraz zgadza się (umawianie się na rozmowę o pracę), poprawnie opisuje podane zawody oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy na ich temat poprawnie przekazuje w języku polskim główne myśli z tekstu w języku angielskim (streszcza wybrany akapit), opisuje doświadczenia swoje i innych osób rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce) zna zaimki względne who, which, where i that i poprawnie stosuje je w zdaniach zna czasy present simple i present continuous, simple i past continuous, present perfect i poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach i krótkich odpowiedziach zna i poprawnie stosuje okoliczniki czasu charakterystyczne dla różnych czasów gramatycznych poprawnie tworzy wypowiedź pisemną list na temat swoich doświadczeń z nauką języka angielskiego, w którym opisuje ludzi, przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz opisuje swoje doświadczenia 1

2 poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej czasy present simple, present continuous, present perfect, past simple i past perfect zna konstrukcje will i be going to oraz czas present continuous do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych i poprawnie używa ich w zdaniach poprawnie tłumaczy zdania z j. polskiego na j. angielski poprawnie uzupełnia luki w tekście pod względem leksykalnym i gramatycznym poprawnie uzupełnia zdania tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego poprawnie i samodzielnie tworzy wypowiedź pisemną list motywacyjny, w którym opisuje ludzi i swoje doświadczenia, wyraża podziękowania i stosuje formalny styl wypowiedzi zna zasady użycia rzeczowników odsłownych i bezokoliczników i poprawnie je stosuje 4 zazwyczaj zna i posługuje się poznanym w I semestrze słownictwem, popełniając nieliczne błędy przeważnie poprawnie stosuje właściwy szyk przymiotników w zdaniach opisujących osoby na zdjęciach przeważnie poprawnie opisuje ludzi i opowiada o wydarzeniach życia codziennego, zna i poprawnie używa wyrażeń nazywających gesty, opisuje swoje doświadczenia, ważne sprawy i problemy współczesnego świata uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża swoje opinie na temat języka ciała popełniając nieliczne błędy zazwyczaj rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu i rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, znajduje w tekście określone informacje, określa intencje nadawcy/autora tekstu zazwyczaj poprawnie przyporządkowuje wyrażenia z tekstu do ich definicji pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża swoje opinie i pyta o opinie innych na podany temat (odzież, moda, cechy osobowości, zalety i wady praktyk zawodowych subkultury młodzieżowe, sektory pracy), odpowiada na pytania do quizu, poprawnie prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (wymiana zakupionego towaru) i wyraża skargę, przedstawia fakty z przeszłości, opisuje ludzi i czynności, reklamę, przedstawia intencje, nadzieje i plany na przyszłość, poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, proponuje i przyjmuje propozycje oraz zgadza się (umawianie się na rozmowę o pracę), poprawnie opisuje podane zawody oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy na ich temat nie popełniając większych błędów zazwyczaj poprawnie przekazuje w języku polskim główne myśli z tekstu w języku angielskim (streszcza wybrany akapit), opisuje doświadczenia swoje i innych osób w większości rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce) zna zaimki względne who, which, where i that i zazwyczaj poprawnie stosuje je w zdaniach zna czasy present simple i present continuous, simple i past continuous, present perfect i przeważnie poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach i krótkich odpowiedziach zna i najczęściej poprawnie stosuje okoliczniki czasu charakterystyczne dla różnych czasów gramatycznych tworzy wypowiedź pisemną list na temat swoich doświadczeń z nauką języka angielskiego, w którym opisuje ludzi, przedstawia fakty z 2

3 przeszłości i teraźniejszości oraz opisuje swoje doświadczenia popełniając nieliczne błędy przeważnie poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej czasy present simple, present continuous, present perfect, past simple i past perfect zna konstrukcje will i be going to oraz czas present continuous do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych i przeważnie poprawnie używa ich w zdaniach tłumaczy zdania z j. polskiego na j. angielski popełniając niewielkie błędy. przeważnie poprawnie uzupełnia luki w tekście pod względem leksykalnym i gramatycznym samodzielnie i bez większych błędów uzupełnia zdania tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego w większości poprawnie i samodzielnie tworzy wypowiedź pisemną list motywacyjny, w którym opisuje ludzi i swoje doświadczenia, wyraża podziękowania i stosuje formalny styl wypowiedzi zna zasady użycia rzeczowników odsłownych i bezokoliczników i przeważnie poprawnie stosuje je w zdaniach 3 częściowo zna i czasami posługuje się poznanym w I semestrze słownictwem czasami stosuje właściwy szyk przymiotników w zdaniach opisujących osoby na zdjęciach opisuje ludzi i opowiada o wydarzeniach życia codziennego, zna i poprawnie używa wyrażeń nazywających gesty, opisuje swoje doświadczenia, ważne sprawy i problemy współczesnego świata popełniając przy tym liczne błędy przy pomocy nauczyciela uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża swoje opinie na temat języka ciała częściowo rozumie tekst pisany: przy pomocy nauczyciela jest w stanie określić główną myśl poszczególnych części tekstu i rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, znaleźć w tekście określone informacje, oraz określić intencje nadawcy/autora tekstu czasami poprawnie przyporządkowuje wyrażenia z tekstu do ich definicji pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża swoje opinie i pyta o opinie innych na podany temat (odzież, moda, cechy osobowości, zalety i wady praktyk zawodowych subkultury młodzieżowe, sektory pracy), odpowiada na pytania do quizu, poprawnie prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (wymiana zakupionego towaru) i wyraża skargę, przedstawia fakty z przeszłości, opisuje ludzi i czynności, reklamę, przedstawia intencje, nadzieje i plany na przyszłość, poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, proponuje i przyjmuje propozycje oraz zgadza się (umawianie się na rozmowę o pracę), poprawnie opisuje podane zawody oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy na ich temat popełniając liczne błędy przy pomocy nauczyciela przekazuje w języku polskim główne myśli z tekstu w języku angielskim (streszcza wybrany akapit), opisuje doświadczenia swoje i innych osób w niewielkim stopniu rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce) zna zaimki względne who, which, where i that i czasami poprawnie stosuje je w zdaniach zna czasy present simple i present continuous, simple i past continuous, present perfect i czasami potrafi zastosować je w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach i krótkich odpowiedziach zna, ale rzadko poprawnie stosuje okoliczniki czasu charakterystyczne dla różnych czasów gramatycznych przy znacznej pomocy tworzy wypowiedź pisemną list na temat swoich doświadczeń z nauką języka angielskiego, w którym opisuje 3

4 ludzi, przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz opisuje swoje doświadczenia popełniając dośc dużo błędów czasami poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej czasy present simple, present continuous, present perfect, past simple i past perfect rozpoznaje konstrukcje will i be going to oraz czas present continuous do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych i używa ich w zdaniach tłumaczy zdania z j. polskiego na j. angielski popełniając znaczne błędy. czasami poprawnie uzupełnia luki w tekście pod względem leksykalnym i gramatycznym przy pomocy nauczyciela uzupełnia zdania tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego przy dużym wsparciu nauczyciela tworzy wypowiedź pisemną list motywacyjny, w którym opisuje ludzi i swoje doświadczenia, wyraża podziękowania i stosuje formalny styl wypowiedzi popełniając przy tym znaczną ilość błędów zna niektóre zasady użycia rzeczowników odsłownych i bezokoliczników i czasami poprawnie stosuje je w zdaniach zna konstrukcje will i be going to oraz czas present continuous do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych i sporadycznie potrafi zastosować ich w zdaniach tłumaczy zdania z j. polskiego na j. angielski popełniając znaczne błędy. czasami poprawnie uzupełnia luki w tekście pod względem leksykalnym i gramatycznym popełniając liczne błędy uzupełnia zdania tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego 2 Nawet z dużą pomocą nauczyciela: słabo zna i z trudem posługuje się poznanym w I semestrze słownictwem bardzo rzadko stosuje właściwy szyk przymiotników w zdaniach opisujących osoby na zdjęciach z trudem opisuje ludzi i opowiada o wydarzeniach życia codziennego, zna i poprawnie używa wyrażeń nazywających gesty, opisuje swoje doświadczenia, ważne sprawy i problemy współczesnego świata popełniając przy tym liczne błędy tylko przy wybitnej pomocy nauczyciela uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża swoje opinie na temat języka ciała słabo rozumie tekst pisany: przy wybitnej pomocy nauczyciela jest w stanie określić główną myśl poszczególnych części tekstu i rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, znaleźć w tekście określone informacje, oraz określić intencje nadawcy/autora tekstu często popełniając przy tym błędy, bardzo rzadko poprawnie przyporządkowuje wyrażenia z tekstu do ich definicji pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża swoje opinie i pyta o opinie innych na podany temat (odzież, moda, cechy osobowości, zalety i wady praktyk zawodowych subkultury młodzieżowe, sektory pracy), odpowiada na pytania do quizu, prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (wymiana zakupionego towaru) i wyraża skargę, przedstawia fakty z przeszłości, opisuje ludzi i czynności, reklamę, przedstawia intencje, nadzieje i plany na przyszłość, poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, proponuje i przyjmuje propozycje oraz zgadza się (umawianie się na rozmowę o pracę), poprawnie opisuje podane zawody oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy na ich temat popełniając liczne błędy z trudem przekazuje w języku polskim główne myśli z tekstu w języku angielskim (streszcza wybrany akapit), przy pomocy nauczyciela 4

5 opisuje doświadczenia swoje i innych osób w bardzo słabym stopniu rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce) zna zaimki względne who, which, where i that i ale rzadko poprawnie stosuje je w zdaniach bardzo słabo zna czasy present simple i present continuous, simple i past continuous, present perfect i z trudem potrafi zastosować je w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach i krótkich odpowiedziach poznaje, ale rzadko poprawnie stosuje okoliczniki czasu charakterystyczne dla różnych czasów gramatycznych przy dużym zaangażowaniu nauczyciela tworzy wypowiedź pisemną list na temat swoich doświadczeń z nauką języka angielskiego, w którym opisuje ludzi, przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz opisuje swoje doświadczenia popełniając liczne błędy rzadko poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej czasy present simple, present continuous, present perfect, past simple i past perfect z trudem rozpoznaje konstrukcje will i be going to oraz czas present continuous do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych i używa ich w zdaniach popełniając błędy z trudem i licznymi błędami tłumaczy zdania z j. polskiego na j. angielski. sporadycznie poprawnie uzupełnia luki w tekście pod względem leksykalnym i gramatycznym wyłącznie przy pomocy nauczyciela uzupełnia zdania tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego przy wybitnym wsparciu nauczyciela tworzy wypowiedź pisemną list motywacyjny, w którym opisuje ludzi i swoje doświadczenia, wyraża podziękowania i stosuje formalny styl wypowiedzi popełniając przy tym znaczną ilość błędów zna niektóre zasady użycia rzeczowników odsłownych i bezokoliczników ale rzadko poprawnie stosuje je w zdaniach słabo zna konstrukcje will i be going to oraz czas present continuous do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych i sporadycznie potrafi zastosować ich w zdaniach 1 Pomimo pomocy nauczyciela nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego Systematycznie jest nieprzygotowany do zajęć II SEMESTR 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych doskonale zna i z łatwością posługuje się materiałem leksykalno-gramatycznym (spoza podręcznika) w sytuacjach nietypowych samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 5 zna i posługuje się poznanym w I semestrze słownictwem zna i poprawnie stosuje pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy, stronę bierną w czasach present simple, past simple, present perfect i future simple w zdaniach twierdzących i przeczących, poprawnie przekształca zdania ze strony czynnej na stronę bierną, zna i poprawnie stosuje mowę zależną w czasach present simple, present continuous, past simple, present perfect i konstrukcjach will, be going to, can, have to 5

6 zna i poprawnie stosuje czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym, zna i poprawnie stosuje okoliczniki czasu w mowie zależnej, zna i poprawnie stosuje konstrukcję used to w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu trybów warunkowych, wyraża swoje preferencje i życzenia oraz pyta o preferencje i życzenia innych, prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego, prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz udziela rady (problemy młodych ludzi) rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (formę tekstu), samodzielnie i poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (nadawcę) rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu poprawnie tłumaczy fragmenty zdań z j. polskiego na j. angielski poprawnie uzupełnia streszczenie tekstu podanymi wyrazami poprawnie pisze w języku polskim krótkie streszczenie tekstu poprawnie i samodzielnie tworzy wypowiedź pisemną rozprawkę na podany temat, w której opisuje przedmiot, przedstawia fakty z teraźniejszości, , w którym opisuje przedmiot (ulubione dzieło sztuki), biografię, w której opisuje ludzi oraz przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, wiadomość, w której przekazuje informacje, wyraża prośby, opisuje miejsca i czynności oraz stosuje nieformalny styl wypowiedzi poprawnie przyporządkowuje wyrazy i wyrażenia z tekstu do ich definicji poprawnie przekazuje informacje, opisuje zjawiska i wyraża swoje opinie i poglądy na temat klęsk żywiołowych, żywienia, klonowania, technologii, rodzajów i dzieł sztuki, graffiti, trudności, na jakie mogą trafić w szkole osoby niepełnosprawne, zmysłów i czynności z nimi związanych, relacji międzyludzkich, problemów nastolatków, cudów świata, opisuje miejsca i swoje doświadczenia w temacie podróżowania pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz opisuje czynności i swoje doświadczenia w temacie ochrony środowiska, wyraża i uzasadnia swoje opinie i pyta o opinie innych na temat dzieł sztuki, wyraża swoje opinie, poglądy i uczucia oraz opisuje swoje doświadczenia w temacie lęków i fobii oraz uzyskuje i przekazuje informacje na temat rzeczy powodujących strach, poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości (opisuje wakacje), przedstawia intencje i plany na przyszłość (spędzanie wakacji) rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 4 zazwyczaj zna i posługuje się poznanym w I semestrze słownictwem zna i przeważnie poprawnie stosuje pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy, stronę bierną w czasach present simple, past simple, present perfect i future simple w zdaniach twierdzących i przeczących, poprawnie przekształca zdania ze strony czynnej na stronę bierną, zna i poprawnie stosuje mowę zależną w czasach present simple, present continuous, past simple, present perfect i konstrukcjach will, be going to, can, have to zna i poprawnie stosuje czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym, zna i poprawnie stosuje okoliczniki czasu w mowie 6

7 zależnej, konstrukcję used to w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach i krótkich odpowiedziach popełniając nieliczne błędy pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu trybów warunkowych, wyraża swoje preferencje i życzenia oraz pyta o preferencje i życzenia innych, prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego, prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz udziela rady (problemy młodych ludzi) rozumie w większości tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (formę tekstu), samodzielnie i poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (nadawcę) nie popełniając większych błędów przeważnie rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu zazwyczaj poprawnie tłumaczy fragmenty zdań z j. polskiego na j. angielski poprawnie uzupełnia streszczenie tekstu podanymi wyrazami popełniając nieliczne błędy poprawnie pisze w języku polskim krótkie streszczenie tekstu w większości poprawnie i samodzielnie tworzy wypowiedź pisemną rozprawkę na podany temat, w której opisuje przedmiot, przedstawia fakty z teraźniejszości, , w którym opisuje przedmiot (ulubione dzieło sztuki), biografię, w której opisuje ludzi oraz przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, wiadomość, w której przekazuje informacje, wyraża prośby, opisuje miejsca i czynności oraz stosuje nieformalny styl wypowiedzi najczęściej poprawnie przyporządkowuje wyrazy i wyrażenia z tekstu do ich definicji przekazuje informacje, opisuje zjawiska i wyraża swoje opinie i poglądy na temat klęsk żywiołowych, żywienia, klonowania, technologii, rodzajów i dzieł sztuki, graffiti, trudności, na jakie mogą trafić w szkole osoby niepełnosprawne, zmysłów i czynności z nimi związanych, relacji międzyludzkich, problemów nastolatków, cudów świata, opisuje miejsca i swoje doświadczenia w temacie podróżowania pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz opisuje czynności i swoje doświadczenia w temacie ochrony środowiska, wyraża i uzasadnia swoje opinie i pyta o opinie innych na temat dzieł sztuki, wyraża swoje opinie, poglądy i uczucia oraz opisuje swoje doświadczenia w temacie lęków i fobii oraz uzyskuje i przekazuje informacje na temat rzeczy powodujących strach, poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości (opisuje wakacje), przedstawia intencje i plany na przyszłość (spędzanie wakacji) nie popełniając większych błędów w większości rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 3 częściowo zna i posługuje się poznanym w I semestrze słownictwem częściowo zna i czasami poprawnie stosuje pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy, stronę bierną w czasach present simple, past simple, present perfect i future simple w zdaniach twierdzących i przeczących, poprawnie przekształca zdania ze strony czynnej na stronę bierną, zna i poprawnie stosuje mowę zależną w czasach present simple, present continuous, past simple, present perfect i konstrukcjach will, be going to, can, have to stosuje czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym, zna i poprawnie stosuje okoliczniki czasu w mowie zależnej, konstrukcję 7

8 used to w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach i krótkich odpowiedziach popełniając liczne błędy pracując w parach, rzadko uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu trybów warunkowych, wyraża swoje preferencje i życzenia oraz pyta o preferencje i życzenia innych, prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego, prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz udziela rady (problemy młodych ludzi) rozumie w niewielkim stopniu tekst pisany: znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (formę tekstu), samodzielnie i poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (nadawcę) popełniając liczne błędy czasami rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu przy pomocy nauczyciela tłumaczy fragmenty zdań z j. polskiego na j. angielski popełniając błędy uzupełnia streszczenie tekstu podanymi wyrazami popełniając liczne błędy z trudem pisze w języku polskim krótkie streszczenie tekstu przy pomocy nauczyciela tworzy wypowiedź pisemną rozprawkę na podany temat, w której opisuje przedmiot, przedstawia fakty z teraźniejszości, , w którym opisuje przedmiot (ulubione dzieło sztuki), biografię, w której opisuje ludzi oraz przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, wiadomość, w której przekazuje informacje, wyraża prośby, opisuje miejsca i czynności oraz stosuje nieformalny styl wypowiedzi popełniając dużą ilość błędów sporadycznie przyporządkowuje wyrazy i wyrażenia z tekstu do ich definicji z trudem przekazuje informacje, opisuje zjawiska i wyraża swoje opinie i poglądy na temat klęsk żywiołowych, żywienia, klonowania, technologii, rodzajów i dzieł sztuki, graffiti, trudności, na jakie mogą trafić w szkole osoby niepełnosprawne, zmysłów i czynności z nimi związanych, relacji międzyludzkich, problemów nastolatków, cudów świata, opisuje miejsca i swoje doświadczenia w temacie podróżowania pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz opisuje czynności i swoje doświadczenia w temacie ochrony środowiska, wyraża i uzasadnia swoje opinie i pyta o opinie innych na temat dzieł sztuki, wyraża swoje opinie, poglądy i uczucia oraz opisuje swoje doświadczenia w temacie lęków i fobii oraz uzyskuje i przekazuje informacje na temat rzeczy powodujących strach, poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości (opisuje wakacje), przedstawia intencje i plany na przyszłość (spędzanie wakacji) popełniając liczne błędy w niewielkim stopniu rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 2 Nawet z dużą pomocą nauczyciela: słabo zna i z trudem posługuje się poznanym w I semestrze słownictwem słabo zna i rzadko poprawnie stosuje pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy, stronę bierną w czasach present simple, past simple, present perfect i future simple w zdaniach twierdzących i przeczących, poprawnie przekształca zdania ze strony czynnej na stronę bierną, zna i poprawnie stosuje mowę zależną w czasach present simple, present continuous, past simple, present perfect i konstrukcjach will, be going to, can, have to 8

9 rzadko stosuje czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym, zna i poprawnie stosuje okoliczniki czasu w mowie zależnej, konstrukcję used to w zdaniach twierdzących, przeczących, pytaniach i krótkich odpowiedziach popełniając bardzo liczne błędy przy wybitnej pomocy nauczyciela uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu trybów warunkowych, wyraża swoje preferencje i życzenia oraz pyta o preferencje i życzenia innych, prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego, prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz udziela rady (problemy młodych ludzi) w bardzo niewielkim stopniu rozumie tekst pisany: znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (formę tekstu), samodzielnie i poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (nadawcę) popełniając liczne błędy z trudem rozumie wypowiedzi ze słuchu: sporadycznie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu przy pomocy nauczyciela tłumaczy fragmenty zdań z j. polskiego na j. angielski popełniając liczne błędy Z licznymi błędami uzupełnia streszczenie tekstu podanymi wyrazami popełniając z trudem pisze w języku polskim krótkie streszczenie tekstu przy dużym zaangażowaniu nauczyciela tworzy wypowiedź pisemną rozprawkę na podany temat, w której opisuje przedmiot, przedstawia fakty z teraźniejszości, , w którym opisuje przedmiot (ulubione dzieło sztuki), biografię, w której opisuje ludzi oraz przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, wiadomość, w której przekazuje informacje, wyraża prośby, opisuje miejsca i czynności oraz stosuje nieformalny styl wypowiedzi popełniając dużą ilość błędów sporadycznie przyporządkowuje wyrazy i wyrażenia z tekstu do ich definicji Przy pomocy nauczyciela z trudem przekazuje informacje, opisuje zjawiska i wyraża swoje opinie i poglądy na temat klęsk żywiołowych, żywienia, klonowania, technologii, rodzajów i dzieł sztuki, graffiti, trudności, na jakie mogą trafić w szkole osoby niepełnosprawne, zmysłów i czynności z nimi związanych, relacji międzyludzkich, problemów nastolatków, cudów świata, opisuje miejsca i swoje doświadczenia w temacie podróżowania pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz opisuje czynności i swoje doświadczenia w temacie ochrony środowiska, wyraża i uzasadnia swoje opinie i pyta o opinie innych na temat dzieł sztuki, wyraża swoje opinie, poglądy i uczucia oraz opisuje swoje doświadczenia w temacie lęków i fobii oraz uzyskuje i przekazuje informacje na temat rzeczy powodujących strach, poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości (opisuje wakacje), przedstawia intencje i plany na przyszłość (spędzanie wakacji) popełniając liczne błędy słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 1 Pomimo pomocy nauczyciela nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego Systematycznie jest nieprzygotowany do zajęć 9

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie,

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa):

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa): Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Upper Intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa):

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny 2017/2018 1 Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2, 3 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Interface 2 wykaz umiejętności

Interface 2 wykaz umiejętności Interface 2 wykaz umiejętności Funkcje / słownictwo STARTER UNIT przedstawia się nazywa i opisuje elementy garderoby przedstawione na zdjęciu opisuje ubranie kolegi/koleżanki nazywa członków rodziny tworzy

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Interface 4 PLAN WYNIKOWY

Interface 4 PLAN WYNIKOWY Interface 4 PLAN WYNIKOWY Funkcje Gramatyka/ słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się opisuje ludzi przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Pre-Intermediate - kryteria oceniania

New Matura Success: Pre-Intermediate - kryteria oceniania 1 1 1 czasy teraźniejsze: present simple, present continuous; rozróżnianie czasowników dynamicznych i statycznych - kartkówka wizytówka użytkownika strony internetowej: wypowiedź pisemna wyrażanie opinii,

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Insight Intermediate Kryteria oceny - klasa Ib i Id Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 słownictwo z Unitu 1 (w ty, m.in., związane z opisem wyglądu zewnętrznego i cech charakteru, modą i ubraniami ); bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Oceny z testów oraz sprawdzianów ustalane są według następującej skali procentowej: 0-49% ndst 50-59% dop 1

Oceny z testów oraz sprawdzianów ustalane są według następującej skali procentowej: 0-49% ndst 50-59% dop 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II GIMNAZJUM mgr Anna Różycka-Jarmolińska, mgr Urszula Kulig, mgr Agata Kita KRYTERIA OCEN Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Uczeń otrzymuje

Bardziej szczegółowo

5 SEMESTR Ocena

5 SEMESTR Ocena 5 SEMESTR (Klasa 6, semestr 1) Ocena 2 3 4 5 Częściowo zna i umie W większości zna i umie Zna i umie Słabo zna i z trudem Ma spore trudności z Częściowo zna i umie Ma trudności z W większości zna i umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Wymagania edykacyjne dla klas III Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego.

PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego. PASSWORD 2. Podręcznik do języka angielskiego. Szczegółowe wymagania przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa MacMillan dla przedmiotu język angielski, w oparciu o podręcznik Password 2. W kryteriach

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda OCENA celujący bardzo dobry dobry KRYTERIA OCENY Uczeń wykazuje ogólną wiedzę przekraczającą wymagania oceny bardzo dobrej, wykonuje nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I GIMNAZJUM mgr Anna Różycka-Jarmolińska, mgr Emilia Potoniec-Tokarska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I GIMNAZJUM mgr Anna Różycka-Jarmolińska, mgr Emilia Potoniec-Tokarska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I GIMNAZJUM mgr Anna Różycka-Jarmolińska, mgr Emilia Potoniec-Tokarska KRYTERIA OCEN Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Uczeń otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: dopuszczający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 Przybory 1. Zeszyt przedmiotowy format A4, 2. Segregator na karty pracy 3. Podręcznik 4. Przybory do pisania Formy sprawdzania wiadomości - sprawdziany waga

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. JĘZYK ANGIELSKI - G kl. II i III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. JĘZYK ANGIELSKI - G kl. II i III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI - G kl. II i III 1. Zasady ogólne Nauczyciel oraz uczeń zobowiązani są do przestrzegania PZO. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o sposobie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności STARTER UNIT opisuje czynność wykonywaną przez siebie w momencie mówienia i to, jak jest ubrany opisuje swoją rodzinę i miejsce zamieszkania mówi o rzeczach, które

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY obejmują zakres ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca).

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Kryteria oceniania ogólne

JĘZYK ANGIELSKI. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Kryteria oceniania ogólne JĘZYK ANGIELSKI wymagania edukacyjne na poszczególne oceny podręcznik: Matura Focus 3, wyd. Pearson Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy

New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy Poniższy dokument składa się z kryteriów oceniania oraz planu wynikowego. Oba te elementy powiązane są z kolejnymi rozdziałami podręcznika New Voices 2.

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Język angielski. Wymagania. Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia

Klasa II. Język angielski. Wymagania. Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia Klasa II Język angielski Wymagania Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ Czynności ucznia Funkcje językowe STARTER UNIT opisuje czynność

Bardziej szczegółowo

VOICES 2 PLAN WYNIKOWY

VOICES 2 PLAN WYNIKOWY VOICES 2 PLAN WYNIKOWY Funkcje POZIOM PODSTAWOWY/P/ STARTER UNIT przedstawia siebie i innych udziela informacji na swój temat opisuje ludzi i ich wygląd zewnętrzny opisuje pokrewieństwo członków rodziny

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik: Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Zadania egzaminacyjne Ocena dopuszczająca Uczeń w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Podręcznik : New Voices 2 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Interface 3 PLAN WYNIKOWY

Interface 3 PLAN WYNIKOWY Interface 3 PLAN WYNIKOWY Funkcje / słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat posługuje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo