SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie"

Transkrypt

1 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/ Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem funkcji potrzebnych w róŝnych sytuacjach Ŝycia codziennego. Kompetencje językowe będą rozwijane na bazie poznanych struktur gramatycznych. Zakładamy następującą hierarchię sprawności językowych: Cele szczegółowe: opanowanie kompetencji komunikacyjnej umoŝliwiającej kontaktowanie się w róŝnych sytuacjach Ŝycia codziennego rozwijanie sprawności rozumienia i pisania dłuŝszych tekstów dotyczących Ŝycia codziennego lub zawodowego, zainteresowań oraz spraw bieŝących podawanie informacji o sobie i swojej rodzinie oraz uzyskiwanie informacji na temat innych osób uzyskiwanie informacji i wypowiadanie się na temat często wykonywanych czynności i spędzania wolnego czasu, nauki języków, wyraŝanie opinii, emocji i uczuć podawanie i uzyskiwanie podstawowych informacji w hotelu, restauracji itp. rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów na znane tematy przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów Tematyka ćwiczeń językowych obejmuje tematy związane z Ŝyciem codziennym z ukierunkowaniem na pracę zawodową i system funkcjonowania róŝnych firm. Po ukończeniu kursu słuchacz będzie w stanie porozumieć się w większości sytuacji Ŝycia codziennego na poziomie niŝszym średniozaawansowanym jak równieŝ funkcjonować na poziomie komunikacji językowej w środowisku firmy polskiej lub zagranicznej. Program kursu zakłada przede wszystkim pracę własną studenta. Materiały dla studenta zostały stworzone i dostosowane do specyfiki kursu. Spotkania konsultacyjne z lektorem poza monitorowaniem postępów słuchacza będą mieć na celu rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. 8. Treści programowe I. L.p. Tematyka zajęć Przedstawianie się, powitania, poŝegnania. Przekazywanie informacji o sobie i swojej rodzinie. Opis zakresu swoich obowiązków w firmie. Struktura firmy. Spędzanie wolnego czasu. Opis swojego typowego dnia. materiał gramatyczny: Czas Present Simple. Przysłówki częstotliwości. Liczba godzin (wykłady) niestacjona stacjonarne rne Liczba godzin (ćwiczeń) stacjonarne niestacjonarn e

2 II. III. IV. V. Efektywne sposoby uczenia się języka obcego. Wykorzystanie czytania tekstów w języku obcym do poszerzania zasobu słownictwa, ćwiczenia wymowy, konwersacji i gramatyki. Umawianie się na spotkania. Podawanie dat. materiał gramatyczny: Czas Present Simple i Present Continuous. Słowotwórstwo (rzeczownik, czasownik, przymiotnik) Cechy charakteru. Opisywanie osób. Przedstawianie zdarzeń z przeszłości. Rozmowy telefoniczne. materiał gramatyczny: Czas Past Simple. Okoliczniki czasu przeszłego. Przymiotniki opisujące cechy charakteru. Wyjście do restauracji, zamawianie posiłków. Rodzaje Ŝywności. Rezerwacja hotelu. materiał gramatyczny: WyraŜenia z would like i will. WyraŜanie i uzasadnianie opinii. Pisanie Ŝyciorysu i listu motywacyjnego. Powtórzenie wiadomości. materiał gramatyczny: Czasownik should, wyraŝenia synonimiczne. 4 7 VI. Test 1

3 1. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2009/ Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów II semestr: III. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: gramatycznych i w obrębie poziomu niŝszego średniozaawansowanego. Zakładamy następującą hierarchię sprawności językowych: specyfiki kursu. Spotkania konsultacyjne z lektorem poza monitorowaniem postępów słuchacza będą mieć na celu rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Tematyka i zagadnienia gramatyczne tematyka: Planowanie czynności, plany na przyszłość. WyraŜanie opinii na temat przyszłości. Czasowniki o znaczeniu przeciwnym. WyraŜanie obietnic, propozycji decyzji. List formalny i nieformalny. Ubrania, zakupy. Doświadczenia Ŝyciowe (czas Present Perfect). Konflikty w rodzinie. Porównywanie stopień wyŝszy przymiotników. Określanie upływu czasu. Opisywanie miejsc. materiał gramatyczny: Czas Present Continuous i forma going to w wyraŝeniach dotyczących planów na przyszłość. Formy will i won t. Czas Present Perfect. Formy: as as, less than. Stopniowanie przymiotników.

4 1. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2009/ Przedmiot: Język angielski 3. Rok studiów II semestr: IV. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. ZałoŜenia i cele przedmiotu: gramatycznych i w obrębie poziomu średniozaawansowanego. Zakładamy następującą hierarchię sprawności językowych: specyfiki kursu. Spotkania konsultacyjne z lektorem będą mieć na celu monitorowanie postępów słuchacza oraz rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. 9. Tematyka i zagadnienia gramatyczne tematyka: Rozmowy na temat podróŝy. Denerwujące zachowania i zjawiska. Wskazywanie drogi, opisywanie trasy. Kino. Pisanie recenzji filmu. Sport. Muzyka. Zapraszanie, umawianie się na spotkanie. Rozrywka. materiał gramatyczny: Czas Past Simple i Past Perfect. Zdania złoŝone ze spójnikami who, which, where. Pytania pośrednie. Strona bierna. Stopniowanie przymiotników. Następstwo czasów.

5 1. Kierunek studiów: Administracja, Rok akademicki: 2010/ Przedmiot: Język angielski 3. Rok studiów III semestr: V 5. Rodzaj studiów: niestacjonarne. Wykłady (liczba godzin): 7. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 8. Punkty ECTS: 8 9. ZałoŜenia i cele przedmiotu: gramatycznych i w obrębie poziomu średniozaawansowanego. Zakładamy następującą hierarchię sprawności językowych: specyfiki kursu. Spotkania konsultacyjne z lektorem będą mieć na celu monitorowanie postępów słuchacza oraz rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. 10. Tematyka i zagadnienia gramatyczne tematyka: Zmiany w miejscu pracy reakcje pracowników, rozwiązywanie problemów. Uczestniczenie w zebraniach i prowadzenie zebrań typowe zwroty. Długoterminowe strategie firm. RóŜnice kulturowe i ich wpływ na środowisko pracy. Kierowanie firmą cechy dobrego szefa. Dziedziny prawa. Elementy prawa bankowego i prawa pracy. Umowy cywilnoprawne. Fax, , raport, protokół z zebrania, porządek dzienny zebrania, notatka wewnętrzna, list formalny materiał gramatyczny: Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe. Strona bierna.

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Lektorat języka angielskiego B1 języku angielskim English language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2 Etap edukacyjny: IV Poziom: A2+/B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska,

Politechnika Lubelska, Politechnika Lubelska, Kierunek: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Specjalnośd: Elektrotechnika Nazwa przedmiotu: Język angielski Forma i poziom kształcenia: Studia stacjonarne Język angielski Semestr

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 1 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Język angielski I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom B2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Język obcy lektor wyznaczony przez Studium Języków Obcych 4.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka angielskiego B2 English language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo