Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017"

Transkrypt

1 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. UNIT 5 Znajomość środków językowych opisuje wygląd zewnętrzny osób, miasto, kulturę, atrakcje turystyczne, formy spędzania czasu wolnego, czynności wymienia nazwy ubrań, towarów, popularnych dyscyplin sportu, z trudem wymienia nazewnictwo związane z wycieczkami, samopoczuciem, sprzedawaniem i kupowaniem, szkołą oraz opisem domu Częściowo zna i umie opisać wygląd zewnętrzny osób, miasto, kulturę, atrakcje turystyczne, formy spędzania czasu wolnego, czynności częściowo wymienia nazwy ubrań, towarów, popularnych dyscyplin sportu, częściowo wymienia nazewnictwo związane z wycieczkami, samopoczuciem, sprzedawaniem i kupowaniem, szkołą umie opisać wygląd zewnętrzny osób, miasto, kulturę, atrakcje turystyczne, formy spędzania czasu wolnego, czynności życia codziennego; wymienić nazwy ubrań, towarów, popularnych dyscyplin sportu; wymienić nazewnictwo związane z wycieczkami, samopoczuciem, sprzedawaniem i kupowaniem, szkołą oraz opisem domu Zna i opisuje wygląd zewnętrzny osób, miasto, kulturę, atrakcje turystyczne, formy spędzania czasu wolnego, czynności życia codziennego, wymienia nazwy ubrań, towarów, popularnych dyscyplin sportu, wymienia nazewnictwo związane z wycieczkami, samopoczuciem, sprzedawaniem i kupowaniem, szkołą oraz opisem domu Zna i stosuje formy

2 stosuje formy pytające czasowników oraz krótkie odpowiedzi w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous tworzy kolokacje z czasownikiem get oraz stopień wyższy i najwyższy przymiotników stosuje zaimki pytające what, when, where w czasie Past Continuous oraz wyrażenia przysłówkowe: After that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end Czytanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, z trudem wyszukuje, pomimo Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem oraz opisem domu Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników oraz krótkie odpowiedzi w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous Częściowo zna i z trudem tworzy kolokacje z czasownikiem get oraz stopień wyższy i najwyższy przymiotników Częściowo zna i stosuje zaimki pytające what, when, where w czasie Past Continuous oraz wyrażenia przysłówkowe: After that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end ogólny sens tekstu i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim proste informacje tekst słuchany i z pomocą nauczyciela stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników oraz krótkie odpowiedzi w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous tworzy kolokacje z czasownikiem get oraz stopień wyższy i najwyższy przymiotników stosuje zaimki pytające what, when, where w czasie Past Continuous oraz wyrażenia przysłówkowe: After that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end ogólnego sensu tekstu i wyszukuje w nim pytające czasowników oraz krótkie odpowiedzi w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous Zna i tworzy kolokacje z czasownikiem get oraz stopień wyższy i najwyższy przymiotników Zna i stosuje zaimki pytające what, when, where w czasie Past Continuous oraz wyrażenia przysłówkowe: After that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end Rozumie ogólny sens tekstu i wyszukuje w nim Rozumie tekst słuchany i odnajduje w nim

3 odnajduje proste informacje, pomimo Ma trudności z reagowaniem na polecenia i rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych, pomimo pomocy nauczyciela odnajduje w nim proste informacje Częściowo reaguje na polecenia i rozpoznaje sytuacje komunikacyjne odnajduje w nim Zazwyczaj reaguje na polecenia i rozpoznaje sytuacje komunikacyjne Zawsze reaguje na polecenia i rozpoznaje sytuacje komunikacyjne Pisanie błędy, opisuje ludzi, codziennego, oraz uzupełnia zdania wyrazami z ramki w celu utworzenia tekstu opisuje ludzi, codziennego, oraz uzupełnia zdania wyrazami z ramki w celu utworzenia tekstu błędy, opisuje ludzi, codziennego; oraz uzupełnia zdania wyrazami z ramki w celu utworzenia tekstu Poprawnie opisuje ludzi, codziennego, przedstawia swoje upodobania i uczucia oraz uzupełnia zdania wyrazami z ramki w celu utworzenia tekstu Mówienie błędy, opisuje ludzi, codziennego oraz uczucia Popełnia liczne błędy, wymawiając dźwięki /ð/ i /θ/ opisuje ludzi, codziennego oraz uczucia Popełnia błędy, wymawiając dźwięki /ð/ i /θ/ błędy, opisuje ludzi, codziennego oraz uczucia Popełnia nieliczne błędy, wymawiając dźwięki /ð/ i /θ/ Poprawnie opisuje ludzi, czynnościach dnia codziennego oraz uczucia Prawidłowo wymawia dźwięki /ð/ i /θ/

4 Reagowanie błędy, wyraża emocje i prosi o informacje Przetwarzanie tekstu przekazuje ustnie tekstu słuchanego i wyraża emocje i prosi o informacje Częściowo przekazuje błędy słuchanego i błędy, wyraża emocje i prosi o informacje przekazuje informacje poprawnie zapisuje Poprawnie wyraża emocje i prosi o informacje Przekazuje informacje Zawsze poprawnie i zapisuje UNIT 6 Znajomość środków językowych opisuje dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazywa uczucia i emocje, rośliny i zwierzęta, krajobraz, formy spędzania czasu wolnego, atrakcje turystyczne, członków rodziny, czynności pogodę, rodzaje sklepów, posiłki, artykuły spożywcze, państwa i miasta świata, przybory szkolne, akcesoria, wynalazki Częściowo zna i umie opisać dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazwać uczucia i emocje, rośliny i zwierzęta, krajobraz, formy spędzania czasu wolnego, atrakcje turystyczne, członków rodziny, czynności życia codziennego, pogodę, rodzaje sklepów, posiłki, artykuły spożywcze, państwa i miasta świata, przybory szkolne, akcesoria, wynalazki oraz umie opisać dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazwać uczucia i emocje, rośliny i zwierzęta, krajobraz, formy spędzania czasu wolnego, atrakcje turystyczne, członków rodziny, czynności pogodę, rodzaje sklepów, posiłki, artykuły spożywcze, państwa i miasta świata, przybory Zna i umie opisać dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazwać uczucia i emocje, rośliny i zwierzęta, krajobraz, formy spędzania czasu wolnego, atrakcje turystyczne, członków rodziny, czynności życia codziennego, pogodę, rodzaje sklepów, posiłki, artykuły spożywcze, państwa i miasta świata, przybory szkolne, akcesoria, wynalazki oraz przedmioty domowego użytku Zna i umie stosować

5 oraz przedmioty domowego użytku stosuje twierdzące i przeczące zdania podrzędnie złożone w czasach Past Simple i Past Continuous, z zaimkiem when stosuje formy pytające czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Past Continuous stosuje czasowniki nieregularne w czasie Past Simple stosuje wyrażenia przysłówkowe: After that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end Z dużym trudem używa form twierdzących, przeczących i pytających czasownika modalnego can przedmioty domowego użytku Częściowo zna i umie stosować twierdzące i przeczące zdania podrzędnie złożone w czasach Past Simple i Past Continuous, z zaimkiem when Częściowo zna i stosuje stosuje formy pytające czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Past Continuous błędy, stosuje czasowniki nieregularne w czasie Past Simple Częściowo zna i stosuje wyrażenia przysłówkowe: After that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end błędy, używa form twierdzących, przeczących i pytających czasownika modalnego can szkolne, akcesoria, wynalazki oraz przedmioty domowego użytku umie stosować twierdzące i przeczące zdania podrzędnie złożone w czasach Past Simple i Past Continuous, z zaimkiem when stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Past Continuous stosuje czasowniki nieregularne w czasie Past Simple błędy, stosuje wyrażenia przysłówkowe: After that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end używa form twierdzących, przeczących i pytających czasownika twierdzące i przeczące zdania podrzędnie złożone w czasach Past Simple i Past Continuous, z zaimkiem when Zna i stosuje formy pytające czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Past Continuous Poprawnie i stosuje czasowniki nieregularne w czasie Past Simple Zna i umie stosować wyrażenia przysłówkowe: After that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end Poprawnie używa form twierdzących, przeczących i pytających czasownika modalnego can

6 modalnego can Czytanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, z trudem wyszukuje w nim, pomimo Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje w nim proste informacje, pomimo Ma trudności z rozumieniem intencji rozmówców oraz reagowaniem na polecenia, pomimo ogólny sens tekstu i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim proste informacje tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim proste informacje intencje rozmówców oraz reaguje na polecenia ogólnego sensu tekstu i wyszukuje w nim odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie intencje rozmówców oraz reaguje na polecenia Rozumie ogólny sens tekstu i wyszukuje w nim Rozumie tekst słuchany i odnajduje w nim Zawsze rozumie intencje rozmówców oraz reaguje na polecenia Pisanie błędy, opisuje przedmioty i czynności dnia codziennego oraz uzupełnia zdania wyrazami z ramki (reagowanie w prostych sytuacjach życia codziennego) Mówienie błędy, opisuje pogodę, ludzi, przedmioty, opisuje przedmioty i codziennego oraz uzupełnia zdania wyrazami z ramki (reagowanie w prostych sytuacjach życia codziennego) opisuje pogodę, ludzi, przedmioty, uczucia i błędy, opisuje przedmioty i codziennego oraz uzupełnia zdania wyrazami z ramki (reagowanie w prostych sytuacjach życia codziennego) błędy, opisuje pogodę, ludzi, przedmioty, Poprawnie opisuje przedmioty i czynności dnia codziennego oraz uzupełnia zdania wyrazami z ramki (reagowanie w prostych sytuacjach życia codziennego) Poprawnie opisuje pogodę, ludzi, przedmioty, uczucia i

7 uczucia i emocje, czynnościach życia codziennego Wymowa dźwięków /j/ i /ʤ/ sprawia znaczne problemy Reagowanie błędy, wyraża emocje i prosi o informacje emocje, czynnościach życia codziennego Wymowa dźwięków /j/ i /ʤ/ sprawia problemy wyraża emocje i prosi o informacje uczucia i emocje, czynnościach życia codziennego Wymowa dźwięków /j/ i /ʤ/ nie sprawia większych problemów błędy, wyraża emocje i prosi o informacje emocje, czynnościach życia codziennego Wymowa dźwięków /j/ i /ʤ/ nie sprawia żadnych problemów Poprawnie wyraża emocje i prosi o informacje Przetwarzanie tekstu przekazuje ustnie tekstu słuchanego Częściowo przekazuje błędy słuchanego przekazuje informacje poprawnie zapisuje tekstu słuchanego Przekazuje informacje Zawsze poprawnie i zapisuje tekstu słuchanego UNIT 7 Znajomość środków językowych podaje nazwy popularnych zawodów, przyborów szkolnych, form spędzania czasu wolnego, z trudem nazywa uczucia i emocje, artykuły spożywcze, posiłki, członków rodziny, kolegów i przyjaciół, czynności życia codziennego, przybory kuchenne, opisuje wyposażenie domu, Częściowo zna i umie podać nazwy popularnych zawodów, przyborów szkolnych, form spędzania czasu wolnego, nazwać uczucia i emocje, artykuły spożywcze, posiłki, członków rodziny, kolegów i przyjaciół, czynności przybory kuchenne, opisać wyposażenie domu, wymienić umie podać nazwy popularnych zawodów, przyborów szkolnych, form spędzania czasu wolnego, nazwać uczucia i emocje, artykuły spożywcze, posiłki, członków rodziny, kolegów i przyjaciół, czynności przybory kuchenne, opisać wyposażenie Zna i umie podać nazwy popularnych zawodów, przyborów szkolnych, form spędzania czasu wolnego, nazwać uczucia i emocje, artykuły spożywcze, posiłki, członków rodziny, kolegów i przyjaciół, czynności życia codziennego, przybory kuchenne, opisać wyposażenie domu, wymienić słownictwo związane ze szkołą,

8 wymienia słownictwo związane ze szkołą, miejscem zamieszkania, świętami i obrzędami oraz przykłady dialektu australijskiego pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Future Simple pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem modalnym should stosuje zaimki pytające what, where, when, what time w czasie Future Simple stosuje wyrażenia Can I have..., Would you like...? tworzy nieregularną liczbę mnogą rzeczowników słownictwo związane ze szkołą, miejscem zamieszkania, świętami i obrzędami oraz przykłady dialektu australijskiego Częściowo zna i z licznymi błędami pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Future Simple Częściowo zna i z licznymi błędami pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem modalnym should Z licznymi błędami stosuje zaimki pytające what, where, when, what time w czasie Future Simple błędy, stosuje wyrażenia Can I have..., Would you like...? błędy, tworzy nieregularną liczbę mnogą rzeczowników domu, wymienić słownictwo związane ze szkołą, miejscem zamieszkania, świętami i obrzędami oraz przykłady dialektu australijskiego z twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Future Simple twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem modalnym should Z nielicznymi błędami stosuje zaimki pytające what, where, when, what time w czasie Future Simple błędy, stosuje wyrażenia Can I have..., Would you like...? błędy, tworzy nieregularną liczbę mnogą rzeczowników miejscem zamieszkania, świętami i obrzędami oraz przykłady dialektu australijskiego Zna i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Future Simple Zna i poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem modalnym should Poprawnie stosuje zaimki pytające what, where, when, what time w czasie Future Simple Poprawnie stosuje wyrażenia Can I have..., Would you like...? Poprawnie tworzy nieregularną liczbę mnogą rzeczowników Czytanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, ogólny sens tekstu i z pomocą ogólnego sensu tekstu i Rozumie ogólny sens tekstu i wyszukuje

9 z trudem wyszukuje, pomimo Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje proste informacje, pomimo Ma trudności z reagowaniem na polecenia, pomimo Pisanie błędy, opisuje ludzi, upodobania, opisuje codziennego, pisze kartkę urodzinową, w której przedstawia swoje uczucia, uzupełnia zdania wyrazami z ramek nauczyciela wyszukuje w nim proste informacje tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim proste informacje Częściowo poprawnie opisuje ludzi, upodobania, opisuje codziennego, pisze kartkę urodzinową, w której przedstawia swoje uczucia, uzupełnia zdania wyrazami z ramek wyszukuje w nim odnajduje w nim błędy, opisuje ludzi, upodobania, opisuje codziennego, pisze kartkę urodzinową, w której przedstawia swoje uczucia, uzupełnia zdania wyrazami z ramek w nim Rozumie tekst słuchany i odnajduje w nim Zawsze poprawnie Poprawnie opisuje ludzi, upodobania, opisuje codziennego, pisze kartkę urodzinową, w której uczucia, uzupełnia zdania wyrazami z ramek Mówienie Z trudem przedstawia swoje upodobania i uczucia oraz opinie, opisuje ludzi, codziennego, opisuje produkty żywnościowe, rodzinny obiad i sposób Dość poprawnie oraz opinie, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, codziennego, opisuje produkty żywnościowe, rodzinny obiad i sposób oraz opinie, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, codziennego, opisuje produkty żywnościowe, Poprawnie przedstawia swoje upodobania i uczucia oraz opinie, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, codziennego, opisuje produkty żywnościowe, rodzinny obiad i sposób obchodzenia urodzin w

10 obchodzenia urodzin w Polsce Wymowa dźwięków /ɪə(r)/ i /eə(r)/ sprawia znaczne problemy Reagowanie błędy, wyraża swoje emocje, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania, podaje swoje upodobania, udziela pisemnie informacji na swój temat Przetwarzanie tekstu przekazuje ustnie tekstu słuchanego i obchodzenia urodzin w Polsce Wymowa dźwięków /ɪə(r)/ i /eə(r)/ sprawia problemy wyraża swoje emocje, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania, podaje swoje upodobania, udziela pisemnie informacji na swój temat Z licznymi błędami przekazuje ustnie tekstu błędy słuchanego i rodzinny obiad i sposób obchodzenia urodzin w Polsce Wymowa dźwięków /ɪə(r)/ i /eə(r)/ nie sprawia większych problemów błędy, wyraża swoje emocje, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania, podaje swoje upodobania, udziela pisemnie informacji na swój temat poprawnie przekazuje poprawnie zapisuje Polsce Wymowa dźwięków /ɪə(r)/ i /eə(r)/ nie sprawia żadnych problemów Poprawnie wyraża swoje emocje, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania, podaje swoje upodobania, udziela pisemnie informacji na swój temat Poprawnie przekazuje Zawsze poprawnie i zapisuje UNIT 8 Znajomość środków językowych podaje nazwy roślin i zwierząt, krajobrazu, form spędzania czasu wolnego, Częściowo zna i umie podać nazwy roślin i zwierząt, krajobrazu, form spędzania czasu wolnego, umie podać nazwy roślin i zwierząt, krajobrazu, form spędzania czasu Zna i umie podać nazwy roślin i zwierząt, krajobrazu, form spędzania czasu wolnego, zanieczyszczenia i

11 zanieczyszczenia i ochrony środowiska, towarów, z trudem wymienia słownictwo związane ze sprzedawaniem i kupowaniem, nazywa akcesoria i biżuterię, członków rodziny, kolegów i przyjaciół, opisuje wyposażenie domu, parki i rezerwaty, uczucia i emocje, środki transportu, pogodę, szkołę, nazywa państwa i miasta świata, atrakcje turystyczne, czynności wygląd zewnętrzny pytające w czasach Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous pytające z konstrukcją Be going to stosuje rzeczowniki występujące w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej, przymiotniki dzierżawcze i zaimki zanieczyszczenia i ochrony środowiska, towarów, częściowo poprawnie wymienia słownictwo związane ze sprzedawaniem i kupowaniem, nazywa akcesoria i biżuterię, członków rodziny, kolegów i przyjaciół, opisuje wyposażenie domu, parki i rezerwaty, uczucia i emocje, środki transportu, pogodę, szkołę, nazywa państwa i miasta świata, atrakcje turystyczne, czynności wygląd zewnętrzny Częściowo zna i z trudem pytające w czasach Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous Częściowo zna i z trudem pytające z konstrukcją Be going to błędy, stosuje rzeczowniki występujące w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej, przymiotniki wolnego, zanieczyszczenia i ochrony środowiska, towarów, wymienia słownictwo związane ze sprzedawaniem i kupowaniem, nazywa akcesoria i biżuterię, członków rodziny, kolegów i przyjaciół, opisuje wyposażenie domu, parki i rezerwaty, uczucia i emocje, środki transportu, pogodę, szkołę, nazywa państwa i miasta świata, atrakcje turystyczne, czynności wygląd zewnętrzny twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous twierdzące, przeczące i pytające z konstrukcją Be going to poprawnie stosuje rzeczowniki ochrony środowiska, towarów, zawsze poprawnie wymienia słownictwo związane ze sprzedawaniem i kupowaniem, nazywa akcesoria i biżuterię, członków rodziny, kolegów i przyjaciół, opisuje wyposażenie domu, parki i rezerwaty, uczucia i emocje, środki transportu, pogodę, szkołę, nazywa państwa i miasta świata, atrakcje turystyczne, czynności życia codziennego, wygląd zewnętrzny Zna i pytające w czasach Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous Poprawnie pytające z konstrukcją Be going to Poprawnie stosuje rzeczowniki występujące w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, przysłówki oraz wyrażenie: Can I have? i Would you like?

12 dzierżawcze, przysłówki oraz wyrażenie: Can I have? i Would you like? stosuje formy twierdzące i przeczące czasownika modalnego must Czytanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, z trudem wyszukuje, pomimo Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje proste informacje, pomimo Ma trudności z reagowaniem na polecenia, pomimo Pisanie błędy, opisuje przedmioty określając ich przynależność, opisuje miejsca i dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, przysłówki oraz wyrażenie: Can I have? i Would you like? błędy, stosuje formy twierdzące i przeczące czasownika modalnego must ogólny sens tekstu i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim proste informacje tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim proste informacje Częściowo poprawnie opisuje przedmioty określając ich przynależność, opisuje miejsca i czynności występujące w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, przysłówki oraz wyrażenie: Can I have? i Would you like? błędy, stosuje formy twierdzące i przeczące czasownika modalnego must ogólnego sensu tekstu i wyszukuje w nim odnajduje w nim błędy, opisuje przedmioty określając ich przynależność, opisuje miejsca i Poprawnie stosuje formy twierdzące i przeczące czasownika modalnego must Rozumie ogólny sens tekstu i wyszukuje w nim Rozumie tekst słuchany i odnajduje w nim Zawsze poprawnie Poprawnie opisuje przedmioty określając ich przynależność, opisuje miejsca i codziennego, plany na

13 codziennego, plany na przyszłość, pisze pocztówkę z wakacji oraz kwiz z wiedzy z roślin Mówienie Z trudem mówi o swoich upodobaniach, codziennego oraz opisuje przedmioty i miejsca Z trudem wymawia dźwięki /uː/ i /ʊ/ Reagowanie błędy, wyraża swoje emocje, prosi o informacje, pisemnie udziela podstawowych informacji na swój temat (uzupełniając tabelkę) Przetwarzanie tekstu przekazuje ustnie tekstu słuchanego słuchanego dnia codziennego, plany na przyszłość, pisze pocztówkę z wakacji oraz kwiz z wiedzy z roślin Dość poprawnie mówi o swoich upodobaniach, codziennego oraz opisuje przedmioty i miejsca wymawia dźwięki /uː/ i /ʊ/ wyraża swoje emocje, prosi o informacje, pisemnie udziela podstawowych informacji na swój temat (uzupełniając tabelkę) Częściowo przekazuje słuchanego błędy słuchanego codziennego, plany na przyszłość, pisze pocztówkę z wakacji oraz kwiz z wiedzy z roślin mówi o swoich upodobaniach, codziennego oraz opisuje przedmioty i miejsca błędy, wymawia dźwięki /uː/ i /ʊ/ błędy, wyraża swoje emocje, prosi o informacje, pisemnie udziela podstawowych informacji na swój temat (uzupełniając tabelkę) poprawnie przekazuje słuchanego poprawnie zapisuje tekstu słuchanego przyszłość, pisze pocztówkę z wakacji oraz kwiz z wiedzy z roślin Poprawnie mówi o swoich upodobaniach, opowiada o codziennego oraz opisuje przedmioty i miejsca Poprawnie wymawia dźwięki /uː/ i /ʊ/ Poprawnie wyraża swoje emocje, prosi o informacje, pisemnie udziela podstawowych informacji na swój temat (uzupełniając tabelkę) Poprawnie przekazuje słuchanego Zawsze poprawnie i zapisuje tekstu słuchanego UNIT 9

14 Znajomość środków językowych podaje nazwy roślin i zwierząt, form spędzania wolnego czasu, zagrożenia i ochrony środowiska, technologii informacyjnokomunikacyjnych, towarów, czynności dane personalne, z trudem wymienia popularne zawody, popularne dyscypliny sportu, przedmioty codziennego użytku, nazewnictwo związane z higieną codzienną, uczuciami i emocjami, dziedzinami kultury (literaturą), nazywa członków rodziny oraz święta i obrzędy pytające w czasach Present Perfect, Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple oraz z konstrukcją Be going to stosuje wyrażenia Częściowo zna i umie podać nazwy roślin i zwierząt, form spędzania wolnego czasu, zagrożenia i ochrony środowiska, technologii informacyjnokomunikacyjnych, towarów, czynności dane personalne, wymienić popularne zawody, popularne dyscypliny sportu, przedmioty codziennego użytku, nazewnictwo związane z higieną codzienną, uczuciami i emocjami, dziedzinami kultury (literaturą), nazwać członków rodziny oraz święta i obrzędy błędy, pytające w czasach Present Perfect, Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple oraz z konstrukcją Be going to błędy, stosuje wyrażenia określające częstotliwość w czasie umie podać nazwy roślin i zwierząt, form spędzania wolnego czasu, zagrożenia i ochrony środowiska, technologii informacyjnokomunikacyjnych, towarów, czynności dane personalne, wymienić popularne zawody, popularne dyscypliny sportu, przedmioty codziennego użytku, nazewnictwo związane z higieną codzienną, uczuciami i emocjami, dziedzinami kultury (literaturą), nazwać członków rodziny oraz święta i obrzędy twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Perfect, Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple oraz z konstrukcją Be going to Zna i umie podać nazwy roślin i zwierząt, form spędzania wolnego czasu, zagrożenia i ochrony środowiska, technologii informacyjnokomunikacyjnych, towarów, czynności życia codziennego, dane personalne, poprawnie wymienia popularne zawody, popularne dyscypliny sportu, przedmioty codziennego użytku, nazewnictwo związane z higieną codzienną, uczuciami i emocjami, dziedzinami kultury (literaturą), nazywa członków rodziny oraz święta i obrzędy Zna i poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Perfect, Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple oraz z konstrukcją Be going to Poprawnie stosuje wyrażenia określające częstotliwość w czasie Present Perfect oraz przysłówki just i ever w czasie Present Perfect Poprawnie stosuje

15 określające częstotliwość w czasie Present Perfect oraz przysłówki just i ever w czasie Present Perfect Słabo i z trudem stosuje czasowniki nieregularne w czasie Present Perfect Słabo i z trudem stosuje zaimek bezosobowy one, zaimki względne who, which i that oraz formy twierdzące i przeczące czasownika modalnego must Słabo i z trudem tworzy zdania podrzędnie złożone Czytanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, z trudem wyszukuje, pomimo Ma trudności z rozpoznawaniem różnych rodzajów tekstów czytanych Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje proste Present Perfect oraz przysłówki just i ever w czasie Present Perfect błędy, stosuje czasowniki nieregularne w czasie Present Perfect błędy, stosuje zaimek bezosobowy one, zaimki względne who, which i that oraz formy twierdzące i przeczące czasownika modalnego must błędy, podrzędnie złożone ogólny sens tekstu i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim Częściowo poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów czytanych tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim proste stosuje wyrażenia określające częstotliwość w czasie Present Perfect oraz przysłówki just i ever w czasie Present Perfect stosuje czasowniki nieregularne w czasie Present Perfect Częściowo poprawnie stosuje zaimek bezosobowy one, zaimki względne who, which i that oraz formy twierdzące i przeczące czasownika modalnego must Częściowo poprawnie podrzędnie złożone ogólnego sensu tekstu i wyszukuje w nim rozpoznaje różne rodzaje tekstów czytanych czasowniki nieregularne w czasie Present Perfect Poprawnie stosuje zaimek bezosobowy one, zaimki względne who, which i that oraz formy twierdzące i przeczące czasownika modalnego must Poprawnie podrzędnie złożone Rozumie ogólny sens tekstu i wyszukuje w nim Zawsze poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów czytanych Rozumie tekst słuchany i odnajduje w nim

16 informacje, pomimo Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych i reagowaniem na polecenia, pomimo Pisanie błędy, opisuje ludzi, przedmioty i czynności dnia codziennego Mówienie Z trudem opisuje miejsca, osoby, przedmioty, czynności dnia codziennego, Z trudem wymawia i rozróżnia dźwięki /ʌ/, /ɑː/ i /æ/ Reagowanie błędy, prosi o informacje i podaje swoje upodobania Przetwarzanie tekstu przekazuje ustnie tekstu informacje ogólny sens tekstu, rozpoznaje sytuacje komunikacyjne i opisuje ludzi, przedmioty i czynności dnia codziennego Dość poprawnie opisuje miejsca, osoby, przedmioty, czynności dnia codziennego, wymawia i rozróżnia dźwięki /ʌ/, /ɑː/ i /æ/ prosi o informacje i podaje swoje upodobania Częściowo przekazuje błędy odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu, rozpoznaje sytuacje komunikacyjne i błędy, opisuje ludzi, przedmioty i codziennego opisuje miejsca, osoby, przedmioty, codziennego, błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki /ʌ/, /ɑː/ i /æ/ błędy, prosi o informacje i podaje swoje upodobania poprawnie przekazuje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu, rozpoznaje sytuacje komunikacyjne i Poprawnie opisuje ludzi, przedmioty i czynności dnia codziennego Poprawnie opisuje miejsca, osoby, przedmioty, czynności dnia codziennego, Poprawnie wymawia i rozróżnia dźwięki /ʌ/, /ɑː/ i /æ/ Poprawnie prosi o informacje i podaje swoje upodobania Poprawnie przekazuje Zawsze poprawnie i

17 słuchanego i słuchanego i poprawnie zapisuje zapisuje

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 6

KRYTERIA OCENIANIA klasa 6 Evolution plus 3 KRYTERIA OCENIANIA klasa 6 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution plus 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: VIa, VIb, VIc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: VIa, VIb, VIc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: VIa, VIb, VIc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014 / 2015 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Umiejętności wg UNIT 1 Przeważnie poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple;

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE wg WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII Ocena celująca: 1. Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 7 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Odnajduję w tekście czytanym konkretne informacje i określam intencje autora. 2. Znam prawidłową intonację i umiem jej używać. 3. Potrafię przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 6 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Potrafię przeprowadzić krótką analizę przeczytanego tekstu. 2. Wiem, jak wyszukać szczegółowe informacje w tekście. 3. Rozumiem treść poleceń do zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie 1. Wstęp Przedmiotowy system oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska 2014

Macmillan Polska 2014 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

5 SEMESTR Ocena

5 SEMESTR Ocena 5 SEMESTR (Klasa 6, semestr 1) Ocena 2 3 4 5 Częściowo zna i umie W większości zna i umie Zna i umie Słabo zna i z trudem Ma spore trudności z Częściowo zna i umie Ma trudności z W większości zna i umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Dział Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Cele szczegółowe UCZEŃ: Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): 1. All about me w zakresie PODSTAWOWYM dane personalne, kraje

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Język angielski Klasa 5

Kryteria oceniania Język angielski Klasa 5 Kryteria oceniania Język angielski Klasa 5 Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo