I. Obsługa rachunków rozliczeniowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Obsługa rachunków rozliczeniowych"

Transkrypt

1 I. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1. Otwarcie rachunku 1.1 dla podmiotów i osób prowadzących działalność bez opłat gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych od otwieranego rachunku 1.2 dla rolników bez opłat 2. Prowadzenie rachunku 2.1 dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych miesięcznie 15,00 zł od rachunku 2.2 dla rolników 3,00 zł 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) 3.1 z rachunków rozliczeniowych prowadzonych w BS W-ce na rachunki innych osób i podmiotów prowadzone w BS W-ce 3.2 z rachunków rozliczeniowych Klientów instytucjonalnych na swój ror lub na rachunek współmałżonka 3.3 z rachunków rozliczeniowych na rachunki w innych bankach: od przelewu 0,50 zł prowizja będzie pobierana tak jak od wpłaty na rachunek rozliczeniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą i pozostałą) a) rolnicy 2,50 zł od przelewu b) pozostałe podmioty gospodarcze 3,50 zł 3.4 SORBNET złożone od 8,00 do 14,30 w dniach roboczych 25,00 zł 4. Zlecenia stałe 1

2 4.1 za przyjęcie i aktualizację 4.2 realizacja zlecenia stałego w terminie wskazanym przez klienta na rachunek prowadzony w innym banku Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 4.3 realizacja zlecenia stałego w terminie wskazanym przez klienta na rachunek prowadzony w BS Wartkowice Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 5. Polecenie zapłaty BANK SPÓŁDZIELCZY WARTKOWICE od zlecenia przelewu 2,00 zł 2,50 zł 0,50 zł 5.1 za realizację 2,00 zł od polecenia zapłaty 5.2 za odwołanie polecenia zapłaty 2,00 zł 6. Czeki 6.1 wydanie książeczki czekowej i przygotowanie do realizacji od wydanej książeczki 6,00 zł 6.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków od zgłoszenia 20,00 zł 7. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu 7.1 sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego ) 7.2 odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: od każdego dowodu księgowego 5,00 zł a) klient określił datę operacji 7,00 zł od dokumentu b) klient nie określił daty operacji 15,00 zł 8. Wydanie na wniosek klienta 8.1 wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc 8.2 zaświadczenia o posiadaniu rachunku i/lub o wysokości salda oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 8.3 za wydanie potwierdzenia posiadania rachunku rozliczeniowego za każdy miesiąc za zaświadczenie za potwierdzenie 10,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 2

3 9. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do uregulowania należności z tytułu zaległej prowizji za prowadzenie rachunku 10. Zamknięcie rachunku za monit 15,00 zł 10.1 Zamknięcie rachunku z powodu wypowiedzenia umowy przez klienta po upływie 12 miesięcy od dnia jego otwarcia 10.2 Zamknięcie rachunku z powodu wypowiedzenia umowy przez klienta przed upływem 12 miesięcy od dnia jego otwarcia 11. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe prowadzone w BS W-ce jednorazowo od rachunku 50,00 zł 11.1 dla rolników bez opłat od kwoty wpłaty 11.2 dla pozostałych podmiotów gospodarczych 0,25% min.5,00 zł 12. Wypłaty gotówkowe z rachunku rozliczeniowego prowadzonego w BS W-ce 12.1 dla rolników od kwoty wypłat 0,2 % min. 2,00 zł 12.2 dla pozostałych podmiotów gospodarczych 0,40 % min. 5,00 zł 13. Wyciąg z rachunku bankowego 13.1 odbierany przez właściciela lub upoważnioną osobę od wyciągu 13.2 za powtórne sporządzenie tego samego wyciągu 5,00 zł 14. Wysłanie pocztą wyciągu bankowego częściej niż raz w miesiącu (listem zwykłym ) 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew) za każdą przesyłkę od przelewu 5,00 zł 20,00 zł 3

4 II. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych BANK SPÓŁDZIELCZY WARTKOWICE 1. Otwarcie rachunku od otwarcia rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2,50 zł 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki 3.1 z własnego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego prowadzonego w BS W-ce na rachunki innych osób i podmiotów prowadzone w BS W-ce 0,50 zł od przelewu 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł 3.3 z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na swój rachunek rozliczeniowy na działalność gospodarczą prowizja będzie pobierana tak jak od wpłaty na rachunek rozliczeniowy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 3.4 SORBNET złożone od 8,00 do 14,30 w dni robocze od dyspozycji 25,00 zł 4. Zlecenia stałe 4.1 za przyjęcie lub aktualizację 4.2 realizacja zlecenia stałego od przelewu Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 4.3 realizacja zlecenia stałego wewnętrznego na spłatę kredytu w Banku lub na rachunki oszczędnościowe prowadzone w BS Wartkowice 4.4 realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS Wartkowice inne niż w pkt 4.3 od zlecenia 2,50 zł 0,50 zł 4

5 4.5 za odwołanie zlecenia 2,00 zł 5. Polecenie zapłaty 5.1 za przyjęcie lub aktualizację 5.2 realizacja polecenia zapłaty od polecenia 2,00 zł 5.3 odwołanie polecenia zapłaty 2,00 zł 5.4 Powiadomienie posiadacza rachunku o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia płatniczego 6. Czeki 6.1 wydanie blankietów czekowych przygotowanie do realizacji 6.2 zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych 7. Wyciągi od powiadomienia od blankietu 10,00 zł 0,50 zł 5,00 zł 7.1 Sporządzane raz w m-cu i odbierane przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej bez opłat rachunek od wyciągu 7.2 Sporządzane raz w m-cu i wysyłane drogą pocztową 5,00 zł 7.3 Sporządzany dodatkowo na życzenie klienta bez zał. 5,00 zł 7.4 ponowne sporządzenie każdego załącznika do wyciągu od załącznika 3,00 zł 7.5 sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: a) klient określił datę operacji od dokumentu 7,00 zł 5

6 b) klient nie określił daty operacji 15,00 zł 8. Wydanie na wniosek klienta 8.1 wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc 8.2 zaświadczenia o posiadaniu rachunku i/lub o wysokości salda oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 8.3 za wydanie potwierdzenia posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za każdy miesiąc za zaświadczenie za potwierdzenie 5,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 9. Wpłaty na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy od wpłaty bez opłat 10. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do uregulowania zaległości spowodowanych nieopłaceniem prowizji za prowadzenie rachunku opłata może być pobrana tylko jeden raz w przyjętym w umowie okresie rozliczeniowym 15,00 zł 11. Wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego od wypłaty bez opłat 12. Zamknięcie rachunku od rachunku bez opłat 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu od przelewu 6

7 III. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych BANK SPÓŁDZIELCZY WARTKOWICE 1. Karty Maestro/Visa Electron/MasterCard Debit PayPass 1.1 Wydanie i wznowienie karty dla: a) posiadacza rachunku 12,00 zł b) współposiadacza rachunku/ pełnomocnika 12,00 zł c) osoby wskazanej 20,00 zł 1.2 wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej od karty 1.3 wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi, pełnomocnikowi rachunku lub osobie 20,00 zł wskazanej 1.4 zastrzeżenie karty bez opłat 1.5 realizacja wniosku o zmianę parametrów od wniosku 10,00 zł 1.6 opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych BS od wypłaty bez opłat b) w bankomatach obcych od wypłaty 1,30 zł c) za granicą od kwoty wypłaty 3% min.4,50 zł d) transakcje bezgotówkowe od transakcji bez opłat 1.7 przesłanie do klienta numeru PIN od przesyłki 3,50 zł 1.8 zestawienie transakcji przesyłanych do klienta za zestawienie 3,00 zł 1.9 za zmianę limitu do wydanej karty - na wniosek klienta od zmiany 20,00 zł 1.10 opłata za obsługę karty płatniczej opłata miesięczna 2,50 zł 1.11 rejestracja karty w usłudze 3-D Secure jednorazowo 1,50 zł 7

8 1.12 utrzymanie karty w usłudze 3-D Secure opłata miesięczna 1.13 zmiana PIN-u w bankomatach SGB 4,50 zł 1.14 zmiana PIN-u w bankomatach obcych sieci jednorazowo 7,00 zł 1.15 zapytanie o saldo w bankomatach obcych 1,00 zł 1.16 wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 6,00 zł 2. Karty Visa Business Electron 2.1 wydanie/wznowienie karty dla: a) posiadacza rachunku od karty 12,00 zł b) pełnomocnika 12,00 zł c) osoby wskazanej 20,00 zł 2.2 wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 2.3 zastrzeżenie karty bez opłat 2.4 realizacja wniosku o zmianę parametrów od wniosku 5,00 zł 2.5 opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach S G B, oraz B PS i zrzeszonych BS bez opłat b) w bankomatach obcych od wypłaty 3% min 3,50 zł c) za granicą 3% min.4,50 zł d) transakcje bezgotówkowe od transakcji bez opłat 2.6 przesłanie do klienta numeru PIN od przesyłki 3,50 zł 2.7 zestawienie transakcji przesyłanych do klienta za zestawienie 3,00 zł 2.8 za zmianę limitu do wydanej karty - na wniosek klienta od zmiany 10,00 zł 2.9 opłata za obsługę karty płatniczej opłata miesięczna 2,50 zł 2.10 rejestracja karty w usłudze 3-D Secure jednorazowo 1,50 zł 2.11 utrzymanie karty w usłudze 3-D Secure opłata miesięczna 8

9 2.12 zmiana PIN-u w bankomatach SGB 4,50 zł 2.13 zmiana PIN-u w bankomatach obcych sieci jednorazowo 7,00 zł 2.14 zapytanie o saldo w bankomatach obcych 1,00 zł 2.15 wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 6,00 zł IV. Konto pomoc społeczna 1. Otwarcie/zamknięcie rachunku od rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 3. Wpłaty na rachunek od wpłaty bez opłat 4. Wypłaty z rachunku od wypłaty 0,50 zł V. Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie rachunku od jednego r-ku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku m-cznie od rachunku bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy od wpłaty bez opłat 9

10 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego 4.1 jedna wypłata w miesiącu jedna wypłata lub przelew w miesiącu bez opłat od wypłaty 4.2 kolejne wypłaty w miesiącu 10,00 zł 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na r-ki bankowe 5.1 prowadzone w innych bankach jedna wypłata lub przelew w m-cu bez opłat, kolejna 10,- zł od wypłaty 5.2 prowadzone w BS jedna wypłata/przelew w m-cu bez opłat, kolejna 10,- zł 6. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 1) 2) 1) 2) od pełnomocnictwa 10,00 zł 7. Wyciągi 7.1 Sporządzane raz w m-cu i odbierane przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek od wyciągu bez opłat 7.2 Sporządzane raz w m-cu i wysyłane drogą pocztową od wyciągu 5,00 zł 7.3 Sporządzany dodatkowo na życzenie klienta bez załączników 5,00 zł 7.4 ponowne sporządzenie każdego załącznika do wyciągu od załącznika 3,00 zł 7.5 sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: 1 dotyczy wszystkich rachunków 2 opłatę pobieramy w przypadku zmiany zakresu dotychczasowego Pełnomocnictwa/ dyspozycji lub ustanowienia nowego Pełnomocnictwa/ dyspozycji. 10

11 a) klient określił datę operacji 7,00 zł od dokumentu b) klient nie określił daty operacji 15,00 zł 8. Wydanie na wniosek klienta 8.1 wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc 8.2 zaświadczenia o posiadaniu rachunku i/lub o wysokości salda oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia za każdy miesiąc za zaświadczenie 5,00 zł 15,00 zł 8.3 za wydanie potwierdzenia posiadania rachunku oszczędnośc. za potwierdzenie 10,00 zł 9. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia)posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 1) 2) od jednej czynności 30,00 zł 10. Za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta od aneksu 20,00 zł 11. Za realizację spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 15,00 zł 12. Zamknięcie rachunku od jednego rachunku 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu od przelewu 11

12 VI. Obsługa depozytów terminowych, terminowych książeczek oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie 1. Otwarcie depozytu terminowego i książeczki oszczędnościowej 2. Prowadzenie depozytu terminowego i książeczki oszczędnościowej 3. Przelewy z depozytu terminowego i książeczki oszczędnościowej: od książeczki / depozytu bez opłat bez opłat 3.1 na rachunek prowadzony w BS W-ce od przelewu bez opłat 3.2 na rachunek prowadzony w innym banku 10,00 zł 4. Za przyjęcie zgłoszenia o utraconej książeczce oszczędnościowej 5. Likwidacja depozytu terminowego przed upływem terminu zapadalności 6. Za próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych 7. Za potwierdzenie dokumentu cesji książeczki oszczędnościowej 8. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o stanie oszczędności 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu od książeczki od likwidowanej kwoty wkładu od naliczenia za potwierdzenie od zaświadczenia od przelewu 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12

13 VII. Kredyty i pożyczki Kredyty dla firm i osób prowadzących działalność rolniczą 1. Prowizje i opłaty od kredytów udzielonych w rachunku rozliczeniowym Prowizja*) Opłata**) 1.1 do kwoty zadłużenia w r-ku rozl. 100 tys. zł 1.2 gdy kwota zadłużenia w r-ku rozl. 100 tys. zł do 500 tys. zł 1.3 gdy kwota zadłużenia w r-ku rozl. 500 tys zł i powyżej 2. Za odnowienie kredytu na kolejny okres kredytowania *** 2.1 do kwoty zadłużenia w r-ku rozl. 100 tys zł od kwoty kredytu 2.2 gdy kwota zadłużenia w r-ku rozl. 100 tys. zł do 500 tys. zł od kwoty kredytu 1 % 0,4 % 1 % 1 % 1 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 1% 0,5 % 2.3 gdy kwota zadłużenia w r-ku rozl. pow. 500 tys zł, 1 % 0,3 % 3. za zwiększenie limitu zadłużenia***) od kwoty zwiększenia 1 % 0,3 % 4. Prowizja z tytułu gotowości od kwoty nie-wyk kredytu 1% 5. Prowizja i opłata od pozostałych kredytów Prowizja*) Opłata**) Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy 5.1 kwota kredytu do 100 tyś zł 1 % 0,5 % 5.2 kwota kredytu 100 tyś zł i powyżej od kwoty udzielonego 1 % 0,4 % kredytu 5.3 kwota kredytu płatniczego do 30 dni 1 % 0,0 % Pozostali klienci 6. Prowizja od kredytów preferencyjnych rolniczych od kwoty udzielonego kredytu 1,5 % 1,5 % 6.1 od kredytów obrotowych klęskowych od kwoty udzielonego 1 % 13

14 6.2 od kredytów inwestycyjnych nmr, nip, nbr, nkl-01 kredytu 1% 7. Opłata za długoterminowe administrowanie kredytem z dopłatami ARiMR 7.1 do kredytów obrotowych klęskowych kwartalnie 0,25% min. 10,00 zł Płatna na koniec każdego kwartału kalendarzowego, naliczana od salda kredytu. Opłaty nie pobiera się w kwartale,w którym nastąpiło uruchomienie kredytu / I transzy kredytu. 7.2 do kredytów inwestycyjnych nmr, nip, nbr, nkl-01 0,15% min. 20,00 zł Płatna na koniec każdego kwartału kalendarzowego, naliczana od salda kredytu. Opłaty nie pobiera się w kwartale,w którym nastąpiło uruchomienie kredytu / I transzy kredytu 8. Opłata za sporządzenie umowy poręczenia od umowy 9. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za wykonanie czynności 0,2 % min. 10,00 zł 10. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapł. w wysokości poniesionych kosztów przez bank za wykonanie czynności nie mniej niż 10,00 zł 11. Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje, jako dłużnik lub poręczyciel lub za sporządzenie na wniosek klienta historii kredytu ( za każdy rok) od zaświadczenia 100,00 zł 12. Za sporządzenie i wydanie odpisu umowy kredytowej za sporządzony odpis 20,00 zł 13. Za sporządzenie dokumentów: 13.1 dotyczących zabezpieczenia hipotecznego kredytu 13.2 wniosek o wykreślenie hipoteki 35,00 zł 13.3 wniosek o wykreślenie zastawu na pojeździe za każdy dokument 35,00 zł 13.4 w sprawie przeniesienia własności pojazdu na użytkownika 25,00 zł 13.5 opłata za zwolnienie zabezpieczenia hipotecznego w przypadku zastosowania hipoteki przymusowej 10,00 zł 14

15 14. Za wysłanie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów raz w danej sprawie 15. Za zmianę warunków umowy, wymagających sporządzenia Aneksu od wezwania od decyzji 10,00 zł 100,00 zł 16. Czynności Banku w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego 16.1 monit telefon. po upływie term. spłaty kredytu lub odsetek 16.2 wysyłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy, dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu i odsetek 16.3 wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy, dłużnika lub do ich poręczycieli po terminu upływie spłaty kredytu lub odsetek 17. Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłaty gotówkowe kredytów realizowane z rachunków kredytowych od czynności od każdej wpłaty 5,00 zł 20,00 zł 100,00 zł bez opłat Kredyty dla osób fizycznych 1. Prowizje od kredytów w ror Prowizja*) Opłata**) 1.1 prowizje od udzielonego kredytu w ror od kwoty udzielonego kredytu 1,8 % min. 40,00 zł 1.2 prowizja za odnowienie kredytu w ror od kwoty odnowionego kredytu 1.3 prowizja z tytułu gotowości od kwoty niewykorzystanego kredytu 1,8 % min. 40,00 zł 1% 1.4 prowizja za zwiększenie limitu zadłużenia ***) od kwoty zwiększenia limitu 1,8% min. 40,00 zł 15

16 2. Prowizja i opłata od kredytów gotówkowych Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy BANK SPÓŁDZIELCZY WARTKOWICE od kwoty udzielonego kredytu Prowizja*) Opłata**) 1 % 2,0 % Pozostali klienci 2,0 % 2,0% 3. Prowizja i opłata od kredytów mieszkaniowych Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy Prowizja*) Opłata**) do kwoty zadłużenia ,00 zł 1,0 % 2,0% od kwoty udzielonego kredytu 3.2 od kwoty ,00 i powyżej 1 % 1,60% Pozostali klienci 3.3 do kwoty zadłużenia ,00 zł od kwoty udzielonego kredytu 1,5% 2,60% 3.4 od kwoty ,00zł i powyżej 1,5% 2,10% Prowizja i opłata od kredytów na zakup i montaż kolektorów 4.1 Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres ostatnich co najmniej 6 ostatnich miesięcy od kwoty udzielonego kredytu Prowizja*) Opłata**) 1% 2% 4.2 Pozostali klienci 1,5% 2,5% 5. Prowizja i opłata od kredytów z dotacją WFOŚ i GW na częściową spłatę kapitału Prowizja*) Opłata**) 5.1 Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres ostatnich co najmniej 6 ostatnich miesięcy od kwoty udzielonego kredytu 1% 2% 5.2 Pozostali klienci 1,5% 2,5% 6. Opłata za sporządzenie umowy poręczenia od umowy 7. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za wykonanie czynności 0,2 % min. 10,00 zł 16

17 8. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapł. w wysokości poniesionych kosztów przez bank 9. Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje, jako dłużnik lub poręczyciel lub za sporządzenie na wniosek klienta historii kredytu ( za każdy rok) za wykonanie czynności od zaświadczenia nie mniej niż 10,00 zł 100,00 zł 10. Za sporządzenie i wydanie odpisu umowy kredytowej za sporządzony odpis 20,00 zł 11. Za sporządzenie dokumentów: 11.1 dotyczących zabezpieczenia hipotecznego kredytu 11.2 wniosek o wykreślenie hipoteki 35,00 zł 11.3 wniosek o wykreślenie zastawu na pojeździe za każdy dokument 35,00 zł 11.4 w sprawie przeniesienia własności pojazdu na użytkownika 25,00 zł 11.5 opłata za zwolnienie zabezpieczenia hipotecznego w przypadku zastosowania hipoteki przymusowej 12. Za wysłanie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów raz w danej sprawie 13. Za zmianę warunków umowy, wymagających sporządzenia Aneksu od wezwania od decyzji 10,00 zł 10,00 zł 100,00 zł 14. Czynności Banku w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego 14.1 monit telef. po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 14.2 wysyłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy,dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 14.3 wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy, dłużnika lub do ich poręczycieli po terminu upływie spłaty kredytu lub odsetek od czynności 5,00 zł 20,00 zł 100,00 zł 17

18 15. Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłaty gotówkowe kredytów realizowane z rachunków kredytowych od każdej wpłaty bez opłat VIII. Gwarancje 1. Opłata od udzielonych przez Bank gwarancji 2. Opłata od udzielonych gwarancji wadialnych/ przetargowych od wartości umowy od 1 % do 10 % * ***) od wartości umowy od 0,3 % do 3 % min.300,00 zł* ***) IX. Bankowość elektroniczna 1. Usługa SMS Banking 1.1 za udostępnienie usługi SMS Banking jednorazowo 1,00 zł 1.2 prowizja za jeden SMS za SMS 0,55 zł 1.3 zmiana parametrów o usługę SMS Banking od każdej zmiany 5,00 zł 2. Usługa Home Banking 2.1 aktywacja usługi oraz szkolenie podczas wdrażania jednorazowo bez opłat 2.2 instalacja systemu u Klienta : a) w wersji jednostanowiskowej za wyk. czynności 160,00 zł 18

19 b) w wersji wielostanowiskowej : - za pierwsze stanowisko 160,00 zł za wyk. czynności - za każde następne stanowisko 80,00 zł 2.3 zwiększenie liczby stanowisk w trakcie trwania umowy 2.4 szkolenie z zakresu obsługi systemu na wniosek Klienta 2.5 opłata za wizytę serwisową w celu: usunięcie awarii systemu z winy Klienta lub zmiany uprawnień i dostępu użytkowników systemu za każde następne stanowisko za wyk. czynności 80,00 zł 50,00 zł 80,00 zł 2.6 generowanie klucza z podpisem elektronicznym na CD: a) pierwsze generowanie klucza Za wykonanie czynności bez opłat b) ponowne generowanie klucza 10,00 zł 2.7 Abonament miesięcznie 50,00 zł 2.8 dyspozycje bezgotówkowe przelewy: a) przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym Banku 2,00 zł b) przelew na rachunek prowadzony w BS W-ce za przelew 0,50 zł 3. Usługa Internet Banking 3.1 Aktywacja usługi i pierwsza lista 20 haseł jednorazowych jednorazowo bez opłat 3.2 Abonament: - dla rolników - dla posiadaczy ror - dla osób prowadzących działalność gospodarczą miesięcznie 2,00 zł 3,00 zł 10,00 zł 19

20 3.3 Generowanie kolejnej listy haseł jednorazowych (lista 50 haseł) - dla rolnika i posiadacza ror - dla pozostałych klientów za wyk. czynności 5,00 zł 15,00 zł 3.4 Przelew elektroniczny na rachunek bankowy: a) przelew na rachunek prowadzony w BS W-ce b) pozostałe przelewy za przelew 0,50 zł 0,50 zł 3.5 Ponowne generowanie środków dostępu za wyk. czynności 5,00 zł X Operacje kasowe 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki: 1.1 wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy podatku dochodowego wpłaty 1.2 n rachunek ZUS i Urzędów Skarbowych 2,00 zł 0,4 % min. 3,00 zł 1.3 abonament Tel. kablowej VECTRA 1,20 zł 1.4 abonament tel. kablowej BORUTA od kwoty wpłaty 1.5 Opłaty Spółdzielnia Mieszkaniowa P-ce 0,4 % min 2,50 zł 1.6 Opłaty Spółdzielnia Mieszkaniowa Ł-ca wpłaty 1.7 na pozostałe rachunki prowadzone przez inne banki 0,4 % min. 2,50 zł 1.8 Wpłaty gotówkowe złożone w systemie SORBNET 25,00 zł 20

21 2. Wpłaty gotówkowe osób trzecich na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach 2.1 na rachunki rozliczeniowe prowadzone w BS 0,25% min. 2,50 zł od kwoty wpłaty 2..2 na ror i bieżące rolnicze prowadzone w BS bez opłat 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe a) do 20 szt bez opłat od każdej transakcji b) powyżej 20 szt 0,5% min 1,00 zł XI. Pozostałe czynności i usługi 1. Za przyjęcie, zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci od przyjętej dyspozycji 30,00 zł 2. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku od potwierdzenia 10,00 zł Z 3. Za zmianę i odwołanie pełnomocnictwa do pobierania należności 4. Skarbiec nocny od pełnomocnictwa 10,00 zł 4.1. opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną za portfel 50,00 zł Udo Udostępnienie wrzutni do odprowadzenia gotówki. rocznie 20,00 zł

22 5. Instytucje użyteczności publicznej nie prowadzące działalności gospodarczej a pracujące na terenie działania gminy Wartkowice takie jak OSP, Kluby Sportowe, Parafie Rzymskokatolickie. zwolnione są z opłat i prowizji bankowych 6. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie wg. decyzji Prezesa ustalane w umowie z Klientem obowiązuje od dnia *) prowizja za udzielenie kredytu **) opłata za obsługę kredytu ***) nie pobiera się wówczas opłaty za zmianę warunków umowy ****) wysokość opłaty uzależniona od okresu na jaki została udzielona gwarancja lub poręczenie 22

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 0.04.207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZENIU WIELKIM (obowiązuje od dnia 16 marca 2016 r.) MARZEC, 2016 r. CZĘŚĆ I TARYFA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 157/07 z dnia 24.04.2007r. TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e ( tekst jednolity ) 1 Załącznik do Uchwały Zarządu

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo