I. Obsługa rachunków rozliczeniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Obsługa rachunków rozliczeniowych"

Transkrypt

1 I. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1. Otwarcie rachunku 1.1 dla podmiotów i osób prowadzących działalność bez opłat gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych od otwieranego rachunku 1.2 dla rolników bez opłat 2. Prowadzenie rachunku 2.1 dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych miesięcznie 15,00 zł od rachunku 2.2 dla rolników 3,00 zł 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) 3.1 z rachunków rozliczeniowych prowadzonych w BS W-ce na rachunki innych osób i podmiotów prowadzone w BS W-ce 3.2 z rachunków rozliczeniowych Klientów instytucjonalnych na swój ror lub na rachunek współmałżonka 3.3 z rachunków rozliczeniowych na rachunki w innych bankach: od przelewu 0,50 zł prowizja będzie pobierana tak jak od wpłaty na rachunek rozliczeniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą i pozostałą) a) rolnicy 2,50 zł od przelewu b) pozostałe podmioty gospodarcze 3,50 zł 3.4 SORBNET złożone od 8,00 do 14,30 w dniach roboczych 25,00 zł 4. Zlecenia stałe 1

2 4.1 za przyjęcie i aktualizację 4.2 realizacja zlecenia stałego w terminie wskazanym przez klienta na rachunek prowadzony w innym banku Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 4.3 realizacja zlecenia stałego w terminie wskazanym przez klienta na rachunek prowadzony w BS Wartkowice Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 5. Polecenie zapłaty BANK SPÓŁDZIELCZY WARTKOWICE od zlecenia przelewu 2,00 zł 2,50 zł 0,50 zł 5.1 za realizację 2,00 zł od polecenia zapłaty 5.2 za odwołanie polecenia zapłaty 2,00 zł 6. Czeki 6.1 wydanie książeczki czekowej i przygotowanie do realizacji od wydanej książeczki 6,00 zł 6.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków od zgłoszenia 20,00 zł 7. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu 7.1 sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego ) 7.2 odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: od każdego dowodu księgowego 5,00 zł a) klient określił datę operacji 7,00 zł od dokumentu b) klient nie określił daty operacji 15,00 zł 8. Wydanie na wniosek klienta 8.1 wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc 8.2 zaświadczenia o posiadaniu rachunku i/lub o wysokości salda oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 8.3 za wydanie potwierdzenia posiadania rachunku rozliczeniowego za każdy miesiąc za zaświadczenie za potwierdzenie 10,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 2

3 9. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do uregulowania należności z tytułu zaległej prowizji za prowadzenie rachunku 10. Zamknięcie rachunku za monit 15,00 zł 10.1 Zamknięcie rachunku z powodu wypowiedzenia umowy przez klienta po upływie 12 miesięcy od dnia jego otwarcia 10.2 Zamknięcie rachunku z powodu wypowiedzenia umowy przez klienta przed upływem 12 miesięcy od dnia jego otwarcia 11. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe prowadzone w BS W-ce jednorazowo od rachunku 50,00 zł 11.1 dla rolników bez opłat od kwoty wpłaty 11.2 dla pozostałych podmiotów gospodarczych 0,25% min.5,00 zł 12. Wypłaty gotówkowe z rachunku rozliczeniowego prowadzonego w BS W-ce 12.1 dla rolników od kwoty wypłat 0,2 % min. 2,00 zł 12.2 dla pozostałych podmiotów gospodarczych 0,40 % min. 5,00 zł 13. Wyciąg z rachunku bankowego 13.1 odbierany przez właściciela lub upoważnioną osobę od wyciągu 13.2 za powtórne sporządzenie tego samego wyciągu 5,00 zł 14. Wysłanie pocztą wyciągu bankowego częściej niż raz w miesiącu (listem zwykłym ) 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew) za każdą przesyłkę od przelewu 5,00 zł 20,00 zł 3

4 II. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych BANK SPÓŁDZIELCZY WARTKOWICE 1. Otwarcie rachunku od otwarcia rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2,50 zł 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki 3.1 z własnego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego prowadzonego w BS W-ce na rachunki innych osób i podmiotów prowadzone w BS W-ce 0,50 zł od przelewu 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł 3.3 z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na swój rachunek rozliczeniowy na działalność gospodarczą prowizja będzie pobierana tak jak od wpłaty na rachunek rozliczeniowy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 3.4 SORBNET złożone od 8,00 do 14,30 w dni robocze od dyspozycji 25,00 zł 4. Zlecenia stałe 4.1 za przyjęcie lub aktualizację 4.2 realizacja zlecenia stałego od przelewu Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 4.3 realizacja zlecenia stałego wewnętrznego na spłatę kredytu w Banku lub na rachunki oszczędnościowe prowadzone w BS Wartkowice 4.4 realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS Wartkowice inne niż w pkt 4.3 od zlecenia 2,50 zł 0,50 zł 4

5 4.5 za odwołanie zlecenia 2,00 zł 5. Polecenie zapłaty 5.1 za przyjęcie lub aktualizację 5.2 realizacja polecenia zapłaty od polecenia 2,00 zł 5.3 odwołanie polecenia zapłaty 2,00 zł 5.4 Powiadomienie posiadacza rachunku o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia płatniczego 6. Czeki 6.1 wydanie blankietów czekowych przygotowanie do realizacji 6.2 zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych 7. Wyciągi od powiadomienia od blankietu 10,00 zł 0,50 zł 5,00 zł 7.1 Sporządzane raz w m-cu i odbierane przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej bez opłat rachunek od wyciągu 7.2 Sporządzane raz w m-cu i wysyłane drogą pocztową 5,00 zł 7.3 Sporządzany dodatkowo na życzenie klienta bez zał. 5,00 zł 7.4 ponowne sporządzenie każdego załącznika do wyciągu od załącznika 3,00 zł 7.5 sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: a) klient określił datę operacji od dokumentu 7,00 zł 5

6 b) klient nie określił daty operacji 15,00 zł 8. Wydanie na wniosek klienta 8.1 wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc 8.2 zaświadczenia o posiadaniu rachunku i/lub o wysokości salda oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 8.3 za wydanie potwierdzenia posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za każdy miesiąc za zaświadczenie za potwierdzenie 5,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 9. Wpłaty na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy od wpłaty bez opłat 10. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do uregulowania zaległości spowodowanych nieopłaceniem prowizji za prowadzenie rachunku opłata może być pobrana tylko jeden raz w przyjętym w umowie okresie rozliczeniowym 15,00 zł 11. Wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego od wypłaty bez opłat 12. Zamknięcie rachunku od rachunku bez opłat 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu od przelewu 6

7 III. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych BANK SPÓŁDZIELCZY WARTKOWICE 1. Karty Maestro/Visa Electron/MasterCard Debit PayPass 1.1 Wydanie i wznowienie karty dla: a) posiadacza rachunku 12,00 zł b) współposiadacza rachunku/ pełnomocnika 12,00 zł c) osoby wskazanej 20,00 zł 1.2 wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej od karty 1.3 wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi, pełnomocnikowi rachunku lub osobie 20,00 zł wskazanej 1.4 zastrzeżenie karty bez opłat 1.5 realizacja wniosku o zmianę parametrów od wniosku 10,00 zł 1.6 opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych BS od wypłaty bez opłat b) w bankomatach obcych od wypłaty 1,30 zł c) za granicą od kwoty wypłaty 3% min.4,50 zł d) transakcje bezgotówkowe od transakcji bez opłat 1.7 przesłanie do klienta numeru PIN od przesyłki 3,50 zł 1.8 zestawienie transakcji przesyłanych do klienta za zestawienie 3,00 zł 1.9 za zmianę limitu do wydanej karty - na wniosek klienta od zmiany 20,00 zł 1.10 opłata za obsługę karty płatniczej opłata miesięczna 2,50 zł 1.11 rejestracja karty w usłudze 3-D Secure jednorazowo 1,50 zł 7

8 1.12 utrzymanie karty w usłudze 3-D Secure opłata miesięczna 1.13 zmiana PIN-u w bankomatach SGB 4,50 zł 1.14 zmiana PIN-u w bankomatach obcych sieci jednorazowo 7,00 zł 1.15 zapytanie o saldo w bankomatach obcych 1,00 zł 1.16 wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 6,00 zł 2. Karty Visa Business Electron 2.1 wydanie/wznowienie karty dla: a) posiadacza rachunku od karty 12,00 zł b) pełnomocnika 12,00 zł c) osoby wskazanej 20,00 zł 2.2 wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 2.3 zastrzeżenie karty bez opłat 2.4 realizacja wniosku o zmianę parametrów od wniosku 5,00 zł 2.5 opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach S G B, oraz B PS i zrzeszonych BS bez opłat b) w bankomatach obcych od wypłaty 3% min 3,50 zł c) za granicą 3% min.4,50 zł d) transakcje bezgotówkowe od transakcji bez opłat 2.6 przesłanie do klienta numeru PIN od przesyłki 3,50 zł 2.7 zestawienie transakcji przesyłanych do klienta za zestawienie 3,00 zł 2.8 za zmianę limitu do wydanej karty - na wniosek klienta od zmiany 10,00 zł 2.9 opłata za obsługę karty płatniczej opłata miesięczna 2,50 zł 2.10 rejestracja karty w usłudze 3-D Secure jednorazowo 1,50 zł 2.11 utrzymanie karty w usłudze 3-D Secure opłata miesięczna 8

9 2.12 zmiana PIN-u w bankomatach SGB 4,50 zł 2.13 zmiana PIN-u w bankomatach obcych sieci jednorazowo 7,00 zł 2.14 zapytanie o saldo w bankomatach obcych 1,00 zł 2.15 wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 6,00 zł IV. Konto pomoc społeczna 1. Otwarcie/zamknięcie rachunku od rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 3. Wpłaty na rachunek od wpłaty bez opłat 4. Wypłaty z rachunku od wypłaty 0,50 zł V. Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie rachunku od jednego r-ku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku m-cznie od rachunku bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy od wpłaty bez opłat 9

10 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego 4.1 jedna wypłata w miesiącu jedna wypłata lub przelew w miesiącu bez opłat od wypłaty 4.2 kolejne wypłaty w miesiącu 10,00 zł 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na r-ki bankowe 5.1 prowadzone w innych bankach jedna wypłata lub przelew w m-cu bez opłat, kolejna 10,- zł od wypłaty 5.2 prowadzone w BS jedna wypłata/przelew w m-cu bez opłat, kolejna 10,- zł 6. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 1) 2) 1) 2) od pełnomocnictwa 10,00 zł 7. Wyciągi 7.1 Sporządzane raz w m-cu i odbierane przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek od wyciągu bez opłat 7.2 Sporządzane raz w m-cu i wysyłane drogą pocztową od wyciągu 5,00 zł 7.3 Sporządzany dodatkowo na życzenie klienta bez załączników 5,00 zł 7.4 ponowne sporządzenie każdego załącznika do wyciągu od załącznika 3,00 zł 7.5 sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: 1 dotyczy wszystkich rachunków 2 opłatę pobieramy w przypadku zmiany zakresu dotychczasowego Pełnomocnictwa/ dyspozycji lub ustanowienia nowego Pełnomocnictwa/ dyspozycji. 10

11 a) klient określił datę operacji 7,00 zł od dokumentu b) klient nie określił daty operacji 15,00 zł 8. Wydanie na wniosek klienta 8.1 wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc 8.2 zaświadczenia o posiadaniu rachunku i/lub o wysokości salda oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia za każdy miesiąc za zaświadczenie 5,00 zł 15,00 zł 8.3 za wydanie potwierdzenia posiadania rachunku oszczędnośc. za potwierdzenie 10,00 zł 9. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia)posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 1) 2) od jednej czynności 30,00 zł 10. Za sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta od aneksu 20,00 zł 11. Za realizację spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 15,00 zł 12. Zamknięcie rachunku od jednego rachunku 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu od przelewu 11

12 VI. Obsługa depozytów terminowych, terminowych książeczek oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie 1. Otwarcie depozytu terminowego i książeczki oszczędnościowej 2. Prowadzenie depozytu terminowego i książeczki oszczędnościowej 3. Przelewy z depozytu terminowego i książeczki oszczędnościowej: od książeczki / depozytu bez opłat bez opłat 3.1 na rachunek prowadzony w BS W-ce od przelewu bez opłat 3.2 na rachunek prowadzony w innym banku 10,00 zł 4. Za przyjęcie zgłoszenia o utraconej książeczce oszczędnościowej 5. Likwidacja depozytu terminowego przed upływem terminu zapadalności 6. Za próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych 7. Za potwierdzenie dokumentu cesji książeczki oszczędnościowej 8. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o stanie oszczędności 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu od książeczki od likwidowanej kwoty wkładu od naliczenia za potwierdzenie od zaświadczenia od przelewu 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12

13 VII. Kredyty i pożyczki Kredyty dla firm i osób prowadzących działalność rolniczą 1. Prowizje i opłaty od kredytów udzielonych w rachunku rozliczeniowym Prowizja*) Opłata**) 1.1 do kwoty zadłużenia w r-ku rozl. 100 tys. zł 1.2 gdy kwota zadłużenia w r-ku rozl. 100 tys. zł do 500 tys. zł 1.3 gdy kwota zadłużenia w r-ku rozl. 500 tys zł i powyżej 2. Za odnowienie kredytu na kolejny okres kredytowania *** 2.1 do kwoty zadłużenia w r-ku rozl. 100 tys zł od kwoty kredytu 2.2 gdy kwota zadłużenia w r-ku rozl. 100 tys. zł do 500 tys. zł od kwoty kredytu 1 % 0,4 % 1 % 1 % 1 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 1% 0,5 % 2.3 gdy kwota zadłużenia w r-ku rozl. pow. 500 tys zł, 1 % 0,3 % 3. za zwiększenie limitu zadłużenia***) od kwoty zwiększenia 1 % 0,3 % 4. Prowizja z tytułu gotowości od kwoty nie-wyk kredytu 1% 5. Prowizja i opłata od pozostałych kredytów Prowizja*) Opłata**) Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy 5.1 kwota kredytu do 100 tyś zł 1 % 0,5 % 5.2 kwota kredytu 100 tyś zł i powyżej od kwoty udzielonego 1 % 0,4 % kredytu 5.3 kwota kredytu płatniczego do 30 dni 1 % 0,0 % Pozostali klienci 6. Prowizja od kredytów preferencyjnych rolniczych od kwoty udzielonego kredytu 1,5 % 1,5 % 6.1 od kredytów obrotowych klęskowych od kwoty udzielonego 1 % 13

14 6.2 od kredytów inwestycyjnych nmr, nip, nbr, nkl-01 kredytu 1% 7. Opłata za długoterminowe administrowanie kredytem z dopłatami ARiMR 7.1 do kredytów obrotowych klęskowych kwartalnie 0,25% min. 10,00 zł Płatna na koniec każdego kwartału kalendarzowego, naliczana od salda kredytu. Opłaty nie pobiera się w kwartale,w którym nastąpiło uruchomienie kredytu / I transzy kredytu. 7.2 do kredytów inwestycyjnych nmr, nip, nbr, nkl-01 0,15% min. 20,00 zł Płatna na koniec każdego kwartału kalendarzowego, naliczana od salda kredytu. Opłaty nie pobiera się w kwartale,w którym nastąpiło uruchomienie kredytu / I transzy kredytu 8. Opłata za sporządzenie umowy poręczenia od umowy 9. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za wykonanie czynności 0,2 % min. 10,00 zł 10. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapł. w wysokości poniesionych kosztów przez bank za wykonanie czynności nie mniej niż 10,00 zł 11. Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje, jako dłużnik lub poręczyciel lub za sporządzenie na wniosek klienta historii kredytu ( za każdy rok) od zaświadczenia 100,00 zł 12. Za sporządzenie i wydanie odpisu umowy kredytowej za sporządzony odpis 20,00 zł 13. Za sporządzenie dokumentów: 13.1 dotyczących zabezpieczenia hipotecznego kredytu 13.2 wniosek o wykreślenie hipoteki 35,00 zł 13.3 wniosek o wykreślenie zastawu na pojeździe za każdy dokument 35,00 zł 13.4 w sprawie przeniesienia własności pojazdu na użytkownika 25,00 zł 13.5 opłata za zwolnienie zabezpieczenia hipotecznego w przypadku zastosowania hipoteki przymusowej 10,00 zł 14

15 14. Za wysłanie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów raz w danej sprawie 15. Za zmianę warunków umowy, wymagających sporządzenia Aneksu od wezwania od decyzji 10,00 zł 100,00 zł 16. Czynności Banku w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego 16.1 monit telefon. po upływie term. spłaty kredytu lub odsetek 16.2 wysyłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy, dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu i odsetek 16.3 wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy, dłużnika lub do ich poręczycieli po terminu upływie spłaty kredytu lub odsetek 17. Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłaty gotówkowe kredytów realizowane z rachunków kredytowych od czynności od każdej wpłaty 5,00 zł 20,00 zł 100,00 zł bez opłat Kredyty dla osób fizycznych 1. Prowizje od kredytów w ror Prowizja*) Opłata**) 1.1 prowizje od udzielonego kredytu w ror od kwoty udzielonego kredytu 1,8 % min. 40,00 zł 1.2 prowizja za odnowienie kredytu w ror od kwoty odnowionego kredytu 1.3 prowizja z tytułu gotowości od kwoty niewykorzystanego kredytu 1,8 % min. 40,00 zł 1% 1.4 prowizja za zwiększenie limitu zadłużenia ***) od kwoty zwiększenia limitu 1,8% min. 40,00 zł 15

16 2. Prowizja i opłata od kredytów gotówkowych Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy BANK SPÓŁDZIELCZY WARTKOWICE od kwoty udzielonego kredytu Prowizja*) Opłata**) 1 % 2,0 % Pozostali klienci 2,0 % 2,0% 3. Prowizja i opłata od kredytów mieszkaniowych Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy Prowizja*) Opłata**) do kwoty zadłużenia ,00 zł 1,0 % 2,0% od kwoty udzielonego kredytu 3.2 od kwoty ,00 i powyżej 1 % 1,60% Pozostali klienci 3.3 do kwoty zadłużenia ,00 zł od kwoty udzielonego kredytu 1,5% 2,60% 3.4 od kwoty ,00zł i powyżej 1,5% 2,10% Prowizja i opłata od kredytów na zakup i montaż kolektorów 4.1 Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres ostatnich co najmniej 6 ostatnich miesięcy od kwoty udzielonego kredytu Prowizja*) Opłata**) 1% 2% 4.2 Pozostali klienci 1,5% 2,5% 5. Prowizja i opłata od kredytów z dotacją WFOŚ i GW na częściową spłatę kapitału Prowizja*) Opłata**) 5.1 Posiadacze rachunku w tutejszym BS przez okres ostatnich co najmniej 6 ostatnich miesięcy od kwoty udzielonego kredytu 1% 2% 5.2 Pozostali klienci 1,5% 2,5% 6. Opłata za sporządzenie umowy poręczenia od umowy 7. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za wykonanie czynności 0,2 % min. 10,00 zł 16

17 8. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapł. w wysokości poniesionych kosztów przez bank 9. Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje, jako dłużnik lub poręczyciel lub za sporządzenie na wniosek klienta historii kredytu ( za każdy rok) za wykonanie czynności od zaświadczenia nie mniej niż 10,00 zł 100,00 zł 10. Za sporządzenie i wydanie odpisu umowy kredytowej za sporządzony odpis 20,00 zł 11. Za sporządzenie dokumentów: 11.1 dotyczących zabezpieczenia hipotecznego kredytu 11.2 wniosek o wykreślenie hipoteki 35,00 zł 11.3 wniosek o wykreślenie zastawu na pojeździe za każdy dokument 35,00 zł 11.4 w sprawie przeniesienia własności pojazdu na użytkownika 25,00 zł 11.5 opłata za zwolnienie zabezpieczenia hipotecznego w przypadku zastosowania hipoteki przymusowej 12. Za wysłanie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów raz w danej sprawie 13. Za zmianę warunków umowy, wymagających sporządzenia Aneksu od wezwania od decyzji 10,00 zł 10,00 zł 100,00 zł 14. Czynności Banku w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego 14.1 monit telef. po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 14.2 wysyłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy,dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 14.3 wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy, dłużnika lub do ich poręczycieli po terminu upływie spłaty kredytu lub odsetek od czynności 5,00 zł 20,00 zł 100,00 zł 17

18 15. Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłaty gotówkowe kredytów realizowane z rachunków kredytowych od każdej wpłaty bez opłat VIII. Gwarancje 1. Opłata od udzielonych przez Bank gwarancji 2. Opłata od udzielonych gwarancji wadialnych/ przetargowych od wartości umowy od 1 % do 10 % * ***) od wartości umowy od 0,3 % do 3 % min.300,00 zł* ***) IX. Bankowość elektroniczna 1. Usługa SMS Banking 1.1 za udostępnienie usługi SMS Banking jednorazowo 1,00 zł 1.2 prowizja za jeden SMS za SMS 0,55 zł 1.3 zmiana parametrów o usługę SMS Banking od każdej zmiany 5,00 zł 2. Usługa Home Banking 2.1 aktywacja usługi oraz szkolenie podczas wdrażania jednorazowo bez opłat 2.2 instalacja systemu u Klienta : a) w wersji jednostanowiskowej za wyk. czynności 160,00 zł 18

19 b) w wersji wielostanowiskowej : - za pierwsze stanowisko 160,00 zł za wyk. czynności - za każde następne stanowisko 80,00 zł 2.3 zwiększenie liczby stanowisk w trakcie trwania umowy 2.4 szkolenie z zakresu obsługi systemu na wniosek Klienta 2.5 opłata za wizytę serwisową w celu: usunięcie awarii systemu z winy Klienta lub zmiany uprawnień i dostępu użytkowników systemu za każde następne stanowisko za wyk. czynności 80,00 zł 50,00 zł 80,00 zł 2.6 generowanie klucza z podpisem elektronicznym na CD: a) pierwsze generowanie klucza Za wykonanie czynności bez opłat b) ponowne generowanie klucza 10,00 zł 2.7 Abonament miesięcznie 50,00 zł 2.8 dyspozycje bezgotówkowe przelewy: a) przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym Banku 2,00 zł b) przelew na rachunek prowadzony w BS W-ce za przelew 0,50 zł 3. Usługa Internet Banking 3.1 Aktywacja usługi i pierwsza lista 20 haseł jednorazowych jednorazowo bez opłat 3.2 Abonament: - dla rolników - dla posiadaczy ror - dla osób prowadzących działalność gospodarczą miesięcznie 2,00 zł 3,00 zł 10,00 zł 19

20 3.3 Generowanie kolejnej listy haseł jednorazowych (lista 50 haseł) - dla rolnika i posiadacza ror - dla pozostałych klientów za wyk. czynności 5,00 zł 15,00 zł 3.4 Przelew elektroniczny na rachunek bankowy: a) przelew na rachunek prowadzony w BS W-ce b) pozostałe przelewy za przelew 0,50 zł 0,50 zł 3.5 Ponowne generowanie środków dostępu za wyk. czynności 5,00 zł X Operacje kasowe 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki: 1.1 wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy podatku dochodowego wpłaty 1.2 n rachunek ZUS i Urzędów Skarbowych 2,00 zł 0,4 % min. 3,00 zł 1.3 abonament Tel. kablowej VECTRA 1,20 zł 1.4 abonament tel. kablowej BORUTA od kwoty wpłaty 1.5 Opłaty Spółdzielnia Mieszkaniowa P-ce 0,4 % min 2,50 zł 1.6 Opłaty Spółdzielnia Mieszkaniowa Ł-ca wpłaty 1.7 na pozostałe rachunki prowadzone przez inne banki 0,4 % min. 2,50 zł 1.8 Wpłaty gotówkowe złożone w systemie SORBNET 25,00 zł 20

21 2. Wpłaty gotówkowe osób trzecich na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach 2.1 na rachunki rozliczeniowe prowadzone w BS 0,25% min. 2,50 zł od kwoty wpłaty 2..2 na ror i bieżące rolnicze prowadzone w BS bez opłat 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe a) do 20 szt bez opłat od każdej transakcji b) powyżej 20 szt 0,5% min 1,00 zł XI. Pozostałe czynności i usługi 1. Za przyjęcie, zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci od przyjętej dyspozycji 30,00 zł 2. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku od potwierdzenia 10,00 zł Z 3. Za zmianę i odwołanie pełnomocnictwa do pobierania należności 4. Skarbiec nocny od pełnomocnictwa 10,00 zł 4.1. opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną za portfel 50,00 zł Udo Udostępnienie wrzutni do odprowadzenia gotówki. rocznie 20,00 zł

22 5. Instytucje użyteczności publicznej nie prowadzące działalności gospodarczej a pracujące na terenie działania gminy Wartkowice takie jak OSP, Kluby Sportowe, Parafie Rzymskokatolickie. zwolnione są z opłat i prowizji bankowych 6. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie wg. decyzji Prezesa ustalane w umowie z Klientem obowiązuje od dnia *) prowizja za udzielenie kredytu **) opłata za obsługę kredytu ***) nie pobiera się wówczas opłaty za zmianę warunków umowy ****) wysokość opłaty uzależniona od okresu na jaki została udzielona gwarancja lub poręczenie 22

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/2015 Zarządu Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 13.05.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Przyjęta Uchwałą Zarządu nr 10/01/2013 z 27.03.2013r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Rozdział I. Rachunki bankowe Część A. Rachunki bankowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 1. Otwarcie rachunku bankowego:

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 29/B/2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 37/B/2012 z dnia 20.04.2012r. Nr 51/B/2012 z dnia 30.05.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Obowiązuje od 05.02.2015 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE Obowiązująca od 15.04.2015 r. I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 1 2 3 4 ROR R-k bieżący R-k bieżący Konto Osoby podmioty dla osobiste Fizyczne gospodarcze rolników dla Młodych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo