Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZENIU WIELKIM (obowiązuje od dnia 16 marca 2016 r.) MARZEC, 2016 r.

2 CZĘŚĆ I TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZENIU WIELKIM OD POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 2

3 I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH LP. WYSZCZEGÓLNIENIE W % W PLN 1. Otwarcie rachunku: 1) bieżącego 2) dodatkowego (pomocniczego) (opłata jednorazowa) UWAGA (opłat nie pobiera się za otwarcie rachunku lokat terminowych) Prowadzenie rachunku: 1) bez dostępu do bankowości internetowej* 2) z dostępem do bankowości internetowej* 2. Prowadzenie rachunku bankowego krócej niż połowa miesiąca *(opłata pobierana miesięcznie z góry 1-go dnia miesiąca) 3. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w BS Dobrzeń Wielki UWAGA (prowizję pobiera się od każdej zrealizowanej operacji) 4. Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych prowadzonych w BS Dobrzeń Wielki przez posiadacza rachunku lub na jego rzecz w wysokości UWAGA (prowizję pobiera się od każdej zrealizowanej wypłaty) 5. Przelewy wewnętrzne w BS Dobrzeń Wielki: 1) złożone w placówce banku: a) na rachunek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą b) na rachunek rolniczy własny/współmałżonka c) na rachunek oszczędnościowy d) na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy własny/współmałżonka 2) złożone w systemie bankowości internetowej: a) na rachunek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą b) na rachunek rolniczy własny/współmałżonka c) na rachunek oszczędnościowy d) na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy własny/współmałżonka 6. Przelewy na rachunek w innym banku krajowym: 1) w placówce banku 2) przelew ZUS 3) w placówce banku w trybie pilnym (SORBNET) 4) przelew w systemie bankowości internetowej 7. Przyjęcie zlecenia stałego do realizacji (opłata jednorazowa) 30,00 30, ,00 ½ opłaty określonej w pkt 1 0,4% kwoty operacji nie mniej niż 2,80 0,4% kwoty wypłaty nie mniej niż 2,80 0,4% kwoty przelewu nie mniej niż 0,4% kwoty przelewu nie mniej niż 0,4% kwoty przelewu nie mniej niż 0,4% kwoty przelewu nie mniej niż 2,50 2,80 2,80 2,80 2,80 2 1,50 8. Realizacja zlecenia stałego wg opłaty jak 3

4 (opłata za każde zlecenie) za przelew złożony w banku + 4,00 PLN za dyspozycję 9. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 10. Za wydanie blankietów czekowych (za każdy blankiet) 1, Za dokonanie zastrzeżenia: 1) blankietów czekowych ( za każdy ) 2) blankietów czekowych z dowodem tożsamości 3) dowodu tożsamości 12. Za wysłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych do rachunku bieżącego (pomocniczego) (za każdy blankiet) 100,00 60,00 1,50 + koszt przesyłki 13. Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w Banku w formie polecenia zapłaty 14. Realizacja polecenia zapłaty 1, Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 3, Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3, Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w formie polecenia zapłaty 18. Za zablokowanie środków na rachunku z tytułu umów zawartych z innymi bankami lub instytucjami 100, Za zablokowanie/odblokowanie środków na rachunku z tytułu zajęcia komorniczego (opłata pobierana od każdej czynności odrębnie) 20. Za wysłanie pisma: 1) w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku 30,00 + koszt wysyłki 30,00 + koszt wysyłki 2) w związku z brakiem środków na pokrycie należnych opłat i prowizji 21. Za wykonanie na wniosek posiadacza rachunku następujących czynności: 1) potwierdzenie czeku 30,00 2) wydanie odpisu dokumentu z bieżącego roku 3) wydanie odpisu dokumentu z poprzednich lat 14,00 4) wydanie wszelkiego typu informacji (pism o charakterze zaświadczenia) 80,00 5) wydruk zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres: a) bieżącego roku ( za stronę) b) z lat ubiegłych (za stronę) 14,00 UWAGA nie pobiera się opłat i prowizji: 1) za wykonanie odpisu obrotów na rachunku, jeżeli odpis sporządzony jest na wniosek sądu, prokuratury w sprawach o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów, 2) za poszukiwanie rachunków i informacje o saldzie rachunków, gdy poszukiwanie odbywa się na wniosek sądu, prokuratury w sprawie o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów 22. Opłata zryczałtowana za złożenie dyspozycji środków pieniężnych za granicę 20, Za wyciąg z rachunku bankowego: 1) odbierany w Banku 2) w systemie bankowości internetowej: 4

5 a) udostępniany i drukowany w siedzibie posiadacza rachunku, b) na wniosek klienta wydany w Banku (za stronę) 3) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu 4) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5) wysłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju listem zwykłym 6) wysłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju listem poleconym 24. Za administrowanie: 1) poleceniami przelewu bez pokrycia, przyjętymi od posiadacza rachunku od każdego przelewu 2) gotówkowymi czekami przyjętymi do inkasa poza baniem wystawcy za każdy przyjęty czek 3) czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa przez bank podawcy czeku za każdy czek 25. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu UWAGA (opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika za każdą zrealizowaną transakcję) 26. Za przyjęcie od klienta dyspozycji założenia hasła umożliwiającego uzyskanie informacji o rachunku (za każde posiadane hasło) (opłata jednorazowa) 27. Udzielanie na hasło informacji o obrotach, saldach, transakcjach na rachunku (za każde posiadane hasło) (opłata miesięczna za każdy miesiąc, pobierana z góry 1-go dnia miesiąca) 28. Za korzystanie z tresora skarbca nocnego: 1) za przyjęcie zlecenia na wpłaty 2) za wydanie portfela 3) za wydanie klucza 4) za wydanie woreczka do bilonu 29. Za potwierdzenie autentyczności podpisów klientów BS zgodnie z kartą wzorów podpisów 30. Za likwidację: 1) rachunku bankowego 2) rachunku bankowego (w okresie do 12 miesięcy od daty jego otwarcia jeżeli klient posiada kartę) + 8,00 + 8,00 + 8,00 0,5% kwoty nie mniej niż 30,00 30,00 20,00 50, Blokada rachunku na wniosek klienta 200, Za zmianę karty wzorów podpisów na wniosek klienta 30, Zmiana na wniosek klienta treści umowy rachunku skutkująca sporządzeniem aneksu 70, Za korzystanie z usługi identyfikacji przychodzących płatności masowych (usługa IPPM): 1) udostępnienie usługi (opłata jednorazowa) 2) generowanie i udostępnienie plików do automatycznego odczytu 3) za obsługę jednego klienta 35. Za inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie, BS 300,00 wg indywidualnych ustaleń 5

6 może pobierać opłatę, której wysokość ustala Uchwałą Zarządu w uzgodnieniu z klientem II. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA W PLN 1. Wydanie karty: 1) głównej 2) dołączonej 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 3. Posiadanie karty (opłata miesięczna od jednej karty) 4. Zastrzeżenie karty (opłata od jednej karty) 20,00 5. Zmiana na wniosek klienta parametrów karty 20,00 6. Zablokowanie karty na wniosek klienta w placówce banku (czasowe) 7. Odblokowanie karty na wniosek klienta w placówce banku 8. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: 1) BS w Dobrzeniu Wielkim, 2) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A., 3) obcych, 4) za granicą 9. Opłata za wypłatę gotówki w kasach: 1) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A., 2) innych banków w kraju, 3) innych banków za granicą ( od kwoty wypłaty), 4) Poczty Polskiej S.A. zgodnie z zawartymi umowami 6,00 2% min. zgodnie z zawartymi umowami 2% min. 20, Wypłata gotówki poprzez usługę cash back 2, Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 12. Przesłanie do klienta numeru PIN wg kosztów rzeczywistych 13. Wydruk miesięcznego zestawienia transakcji: 1) z miesiąca poprzedniego 2) z bieżącego roku (za stronę) 3) z poprzednich lat (za stronę) 14, Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Posiadacza karty 15. Nieuzasadniona reklamacja 30, Włączenie/wyłączenie na wniosek klienta opcji zbliżeniowej do karty w czasie użytkowania karty (od każdej opcji) 17. Odblokowanie na wniosek klienta zabezpieczenia 3D SECURE 6

7 CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZENIU WIELKIM OD POSIADACZY ROR KONTO OSOBISTE 7

8 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY (ROR ) KONTO OSOBISTE LP. RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKA W (%, PLN) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku: 1) w miesiącu otwarcia rachunku 2) w następnym miesiącu (opłata pobierana z góry 1-go dnia m-ca ) 3. Wpłaty na rachunek prowadzony w BS w Dobrzeniu Wielkim 4. Wypłaty z rachunku prowadzonego w BS w Dobrzeniu Wielkim 5. Wypłaty z rachunku OSZCZĘDZAM : 1) pierwsza w miesiącu kalendarzowym 2) druga i kolejne w miesiącu kalendarzowym 6. Przelewy wewnętrzne w BS Dobrzeń Wielki: 1) złożone w placówce banku: a) na rachunek oszczędnościowy b) na rachunek związany z działalnością gospodarczą własny/współmałżonka c) na rachunek związany z działalnością rolniczą własny/współmałżonka d) na rachunek inny niż w ust. a),b),c) 2) złożone w systemie bankowości internetowej: a) na rachunek oszczędnościowy b) na rachunek związany z działalnością gospodarczą własny/współmałżonka c) na rachunek związany z działalnością rolniczą własny/współmałżonka d) na rachunek inny niż w ust. a),b),c) 7. Przelewy na rachunek w innym banku krajowym: 1) w placówce banku 2) w placówce banku w trybie pilnym 3) przelew ZUS 4) przelew w systemie bankowości internetowej 8,00 20,00 0,4% kwoty przelewu nie mniej niż 2,80 0,2% kwoty przelewu nie mniej niż 3,00 2,50 0,4% kwoty przelewu nie mniej niż 2,80 0,2% kwoty przelewu nie mniej niż 3,00 2 1,50* 8. Przyjęcie zlecenia stałego do realizacji (opłata jednorazowa) 9. Realizacja zlecenia stałego (każdorazowo) 10. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 11. Za wydanie blankietów czekowych 1,00 (za każdy blankiet) 12. Za dokonanie zastrzeżenia: 1) blankietów czekowych (za każdy) 2) blankietów czekowych z dowodem tożsamości 100,00 3) dowodu tożsamości, innego dokumentu 60, Za wysłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych do ROR za każdy blankiet 14. Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w Banku w formie polecenia zapłaty 15. Realizacja polecenia zapłaty rachunku dłużnika w Banku (obciążenie rachunku dłużnika) opłata jak za przelew złożony w banku 1,00 + koszt przesyłki 8,00 1,50 8

9 16. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 2,00 środków na rachunku dłużnika 17. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 4, Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w formie polecenia zapłaty 4, Za zablokowanie środków na ROR z tytułu umów zawartych z innymi bankami i instytucjami 70, Za wysłanie pisma: 1) w związku z powstaniem salda debetowego na ROR + koszty wysyłki + koszty wysyłki 2) w związku z brakiem środków na pokrycie należnych opłat i prowizji 21. Za wykonanie na wniosek posiadacza ROR następujących czynności: 1) potwierdzenie czeku 30,00 2) wydanie odpisu dokumentu z bieżącego roku 3) wydanie odpisu dokumentu z poprzednich lat 14,00 4) wydanie wszelkiego typu informacji (pism o charakterze zaświadczenia) 60,00 5) udzielanie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku 30,00 6) wydruk zestawienia transakcji za okres: a) bieżącego roku b) z lat ubiegłych 14,00 (za każdą stronę) UWAGA nie pobiera się opłat: 1) za wykonanie odpisu obrotów na rachunku, jeżeli odpis sporządzony jest na wniosek sądu, prokuratury w sprawach o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów, 2) za poszukiwanie rachunków i informacje o saldzie rachunków, gdy poszukiwanie odbywa się na wniosek sądu, prokuratury w sprawie o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów 22. Za przyjęcie/zmianę dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 50, Odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 24. Za wyciąg (miesięczne zestawienie transakcji) z ROR: 1) odbierany w Banku 2) w systemie bankowości internetowej: a) udostępniany i drukowany w siedzibie posiadacza rachunku b) wydany na wniosek klienta w Banku (za stronę) 3) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu 4) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5) wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju 25. Za przyjęcie hasła umożliwiającego uzyskanie telefonicznej informacji o obrotach, saldach, transakcjach na ROR (opłata miesięczna, pobierana z góry 1-go dnia miesiąca) Za przekształcenie rachunku na wniosek klienta 27. Za likwidację: 1) rachunku ROR 3,00 9

10 2) rachunku ROR (w okresie do 12 miesięcy od daty jego otwarcia jeżeli klient posiada kartę) 30, Zmiana wniosek klienta treści umowy rachunku skutkująca sporządzeniem aneksu 30, Za przyjęcie dyspozycji ustanowienia pełnomocnika do rachunku (od każdej dyspozycji) 30. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku 30,00 (opłatę pobiera się z rachunku dłużnika w momencie rozpoczęcia realizacji) 31. Za inne czynności nieprzewidziane w taryfie BS może pobierać opłatę, której wysokość ustala się Uchwałą Zarządu w uzgodnieniu z klientem *obowiązuje od dnia r. II. KARTY DEBETOWE LP. WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA W PLN 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza i współposiadacza ROR 2) osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 3. Posiadanie karty (opłata miesięczna od jednej karty) 1) Visa Classic Debetowa 2) Visa Classic Debetowa PayWave 3) MasterCard PayPass 3,00 3,00 3,00 4. Zastrzeżenie karty (opłata od jednej karty) 20,00 5. Zmiana na wniosek klienta parametrów karty 6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: 1) BS w Dobrzeniu Wielkim 2) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A. (link na stronie internetowej 3) obcych (innych banków) 4) za granicą 7. Opłata za wypłatę gotówki w kasach: 1) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A. 2) innych banków w kraju 3) innych banków za granicą ( od kwoty wypłaty) 4) Poczty Polskiej zgodnie z zawartymi umowami zgodnie z zawartymi umowami 2% min. 12,00 8. Wypłata gotówki poprzez usługę cash back 2,50 9. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 10. Nieuzasadniona reklamacja Przesłanie do klienta numeru PIN wg kosztów rzeczywistych 12. Wydruk miesięcznego zestawienia transakcji: 1) z miesiąca poprzedniego 2) z bieżącego roku (za stronę) 3) z poprzednich lat (za stronę) 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek posiadacza karty 14. Włączenie/wyłączenie na wniosek klienta opcji zbliżeniowej do karty w czasie użytkowania karty (od każdej opcji) 15. Odblokowanie na wniosek klienta zabezpieczenia 3D SECURE Taryfa obowiązuje od dnia r., z zastrzeżeniem pkt. I, ust. 7, ppk 4). 10

11 CZĘŚĆ III TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZBANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZENIU WIELKIM OD POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 11

12 I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH LP. WYSZCZEGÓLNIENIE W % STAWKA W PLN 1. Otwarcie rachunku 20,00 UWAGA (opłat nie pobiera się za otwarcie rachunku lokat terminowych) Prowadzenie rachunku: 1) bez dostępu do bankowości internetowej* 2) z dostępem do bankowości internetowej* 2. Prowadzenie rachunku bankowego krócej niż połowa miesiąca (opłata miesięczna pobierana z góry 1-go dnia miesiąca)* 20,00 2 ½ opłaty określonej w pkt 2 3. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w BS Dobrzeń Wielki UWAGA (prowizję pobiera się od każdej zrealizowanej operacji) 4. Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych prowadzonych w BS Dobrzeń Wielki przez posiadacza rachunku lub na jego rzecz w wysokości UWAGA (prowizję pobiera się od każdej zrealizowanej wypłaty) 5. Przelew na rachunek w BS Dobrzeń Wielki: 1) w placówce banku: a) związany z działalnością rolniczą b) związany z działalnością gospodarczą c) związany z działalnością oszczędnościową d) związany z działalnością oszczędnościowo-rozliczeniową 2) przelew na rachunek w systemie bankowości internetowej: a) związany z działalnością rolniczą b) związany z działalnością gospodarczą c) związany z działalnością oszczędnościową d) związany z działalnością oszczędnościowo-rozliczeniową 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym: 1) w placówce banku 2) w placówce banku w trybie pilnym (SORBNET) 3) przelew w systemie bankowości internetowej 7. Przyjęcie zlecenia stałego do realizacji 0,2% kwoty operacji nie mniej niż 3,00 0,2% kwoty wypłaty nie mniej niż 3,00 0,4% kwoty przelewu nie mniej niż 0,4% kwoty przelewu nie mniej niż 2,50 2,50 3,00 3,00 2 1,50 (opłata jednorazowa) 8. Realizacja zlecenia stałego (opłata za każde zlecenie) wg opłaty jak za przelew złożony w banku + 3,00 za dyspozycję 9. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 10. Za dokonanie zastrzeżenia: 1) dowodu tożsamości 2) innego dokumentu 60,00 60, Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w Banku w formie polecenia zapłaty 12. Realizacja polecenia zapłaty 1,50 12

13 13. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 3, Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 1, Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w formie polecenia zapłaty 16. Za zablokowanie środków na rachunku z tytułu umów zawartych z innymi bankami lub instytucjami 100, Za zablokowanie/odblokowanie środków na rachunku z tytułu zajęcia komorniczego (opłata pobierana od każdej czynności odrębnie) 18. Za wysłanie pisma: 1) w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku 20,00 + koszt wysyłki 20,00 + koszt wysyłki 2) w związku z brakiem środków na pokrycie należnych opłat i prowizji 19. Za wykonanie na wniosek posiadacza rachunku następujących czynności: 1) wydanie odpisu dokumentu księgowego z bieżącego roku 2) wydanie odpisu dokumentu księgowego z poprzednich lat 14,00 3) wydanie wszelkiego typu informacji (pism o charakterze 60,00 zaświadczenia) 4) wydruk zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres: a) bieżącego roku (za stronę) b) z lat ubiegłych (za stronę) 14,00 UWAGA nie pobiera się opłat i prowizji: 1) za wykonanie odpisu obrotów na rachunku, jeżeli odpis sporządzony jest na wniosek sądu, prokuratury w sprawach o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów, 2) za poszukiwanie rachunków i informacje o saldzie rachunków, gdy poszukiwanie odbywa się na wniosek sądu, prokuratury w sprawie o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów 20. Opłata zryczałtowana za złożenie dyspozycji środków pieniężnych za granicę 20, Za wyciąg z rachunku bankowego: 1) odbierany w Banku 2) w systemie bankowości internetowej: a) na wniosek klienta wydany w Banku (za stronę) 3) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu 4) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5) wysłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju listem zwykłym 6) wysłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju listem poleconym 22. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. UWAGA (opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika za każdą zrealizowaną transakcję) 23. Za przyjęcie od klienta hasła umożliwiającego uzyskanie informacji o obrotach i saldach na rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc) + 8,00 +8,00 +8,00 0,5% kwoty nie mniej niż 2,00 13

14 (opłata pobierana z góry 1-go dnia miesiąca) 24. Za potwierdzenie autentyczności podpisów klientów BS 30,00 zgodnie z kartą wzorów podpisów 25. Za likwidację: 1) rachunku bankowego 2) rachunku bankowego (w okresie do 12 miesięcy od daty jego otwarcia jeżeli klient posiada kartę) 20,00 50, Blokada rachunku na wniosek klienta 200, Za zmianę karty wzorów podpisów na wniosek klienta 20, Zmiana na wniosek klienta treści umowy rachunku skutkująca sporządzeniem aneksu 70, Za inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie, BS może pobierać opłatę, której wysokość ustala Uchwałą Zarządu w uzgodnieniu z klientem II. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA W PLN 1. Wydanie karty: 1) głównej 2) dołączonej 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 3. Posiadanie karty (opłata miesięczna od jednej karty) 4. Zastrzeżenie karty (opłata od jednej karty) 20,00 5. Zmiana na wniosek klienta parametrów karty 20,00 6. Zablokowanie karty na wniosek klienta w placówce banku (czasowe) 7. Odblokowanie karty na wniosek klienta w placówce banku 8. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: 1) BS w Dobrzeniu Wielkim, 2) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A., 3) obcych, 4) za granicą 9. Opłata za wypłatę gotówki w kasach: 1) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A., 2) innych banków w kraju, 3) innych banków za granicą (od kwoty wypłaty), 4) Poczty Polskiej S.A. zgodnie z zawartymi umowami 6,00 2% min. zgodnie z zawartymi umowami 2% min. 20, Wypłata gotówki poprzez usługę cash back 2, Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 12. Przesłanie do klienta numeru PIN wg kosztów rzeczywistych 13. Wydruk miesięcznego zestawienia transakcji: 1) z miesiąca poprzedniego 2) z bieżącego roku (za stronę) 3) z poprzednich lat (za stronę) 14, Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Posiadacza karty 15. Nieuzasadniona reklamacja 30, Włączenie/wyłączenie na wniosek klienta opcji zbliżeniowej do karty w czasie użytkowania karty (od każdej opcji) 17. Odblokowanie na wniosek klienta zabezpieczenia 3D SECURE 14

15 CZĘŚĆ IV TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZENIU WIELKIM OD POSIADACZY ROR KONTO JUNIOR 15

16 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY (ROR) KONTO JUNIOR LP. RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKA W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek prowadzony w BS Dobrzeń Wielki 4. Wypłaty z rachunku prowadzonego w BS Dobrzeń Wielki 5. Wypłaty z rachunku OSZCZĘDZAM : 1) pierwsza w miesiącu kalendarzowym 2) druga i kolejne w miesiącu kalendarzowym 6. Przelewy na rachunek w BS Dobrzeń Wielki: 1) w placówce banku 2) w systemie bankowości internetowej 7. Przelewy na rachunek w innym banku krajowym: 1) w placówce banku 2) w placówce banku w trybie pilnym (SORBNET) 3) w systemie bankowości internetowej 2,50 20,00 1,50* 8. Przyjęcie zlecenia stałego do realizacji (opłata jednorazowa) 3,00 9. Realizacja zlecenia stałego (każdorazowo) 10. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2, Za wydanie blankietów czekowych (za każdy blankiet) 1, Za dokonanie zastrzeżenia: 1) blankietów czekowych (za każdy) 2) blankietów czekowych z dowodem tożsamości 3) dowodu tożsamości lub innego dokumentu wg opłaty jak za przelew złożony w banku 6,00 100,00 60, Za wysłanie na wniosek klienta listem poleconym blankietów czekowych do ROR (za każdy blankiet) 14. Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w Banku w formie polecenia zapłaty 3, Realizacja polecenia zapłaty rachunku dłużnika w Banku (obciążenie rachunku dłużnika) 1, Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 1, Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 2, Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w formie polecenia zapłaty 2, Za wyciąg (miesięczne zestawienie transakcji) z ROR: 1) odbierany w Banku 2) w systemie bankowości internetowej: a) udostępniany i drukowany w siedzibie posiadacza rachunku b) wydany na wniosek klienta w Banku 3) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu 4) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5) wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju (za stronę) 20. Za przyjęcie hasła umożliwiającego uzyskanie telefonicznej informacji o obrotach, saldach, transakcjach na ROR 1,00 +koszt przesyłki 2,00 + 2,00 + 2,00 16

17 (opłata miesięczna za każdy miesiąc, pobierana z góry 1-go dnia 1,00 miesiąca) 21. Za wysłanie pisma: 1) w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku 2) w związku z brakiem środków na pokrycie należnych opłat i prowizji Za wykonanie na wniosek posiadacza rachunku następujących czynności: 1) wydanie odpisu dokumentu księgowego z bieżącego roku 2) wydanie odpisu dokumentu księgowego z poprzednich lat 3) wydanie wszelkiego typu informacji (pism o charakterze zaświadczenia) 4) wydruk zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres: a) bieżącego roku (za stronę) b) z lat ubiegłych (za stronę) 3,00 6,00 30,00 3,00 6,00 UWAGA nie pobiera się opłat i prowizji: 1) za wykonanie odpisu obrotów na rachunku, jeżeli odpis sporządzony jest na wniosek sądu, prokuratury w sprawach o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów, 2) za poszukiwanie rachunków i informacje o saldzie rachunków, gdy poszukiwanie odbywa się na wniosek sądu, prokuratury w sprawie o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów 23. Za przekształcenie rachunku na wniosek klienta 24. Za likwidację: 1) rachunku bankowego 2) rachunku bankowego (w okresie do 12 miesięcy od daty jego otwarcia jeżeli klient posiada kartę) 25. Za inne czynności nieprzewidziane w taryfie BS, może pobierać opłatę, której wysokość ustala Uchwałą Zarządu w uzgodnieniu z klientem *obowiązuje od dnia r. II. KARTY DEBETOWE LP. WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA W PLN 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2) osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 3. Posiadanie karty (opłata miesięczna od jednej karty): 1) Visa Classic Debetowa 2) Visa Classic Debetowa PayWave 3) MasterCardPayPass 4. Zastrzeżenie karty (opłata od jednej karty) 5. Zmiana na wniosek klienta parametrów karty 6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: 1) BS w Dobrzeniu Wielkim 2) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A. (link na stronie internetowej 3) obcych (innych banków) zgodnie z zawartymi umowami 17

18 4) za granicą 7. Opłata za wypłatę gotówki w kasach: 1) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A. (link na stronie internetowej 2) innych banków w kraju 3) innych banków za granicą ( od kwoty wypłaty) 4) Poczty Polskiej S.A. zgodnie z zawartymi umowami 2% min. 12,00 8. Wypłata gotówki poprzez usługę cash back 9. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 10. Nieuzasadniona reklamacja 20, Przesłanie do klienta numeru PIN wg kosztów rzeczywistych 12. Wydruk miesięcznego zestawienia transakcji: 1) z miesiąca poprzedniego 2) z bieżącego roku (za stronę) 3) z poprzednich lat (za stronę) 2,00 4, Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek posiadacza karty 9, Włączenie/wyłączenie na wniosek klienta opcji zbliżeniowej do karty w czasie użytkowania karty (od każdej opcji) 2, Odblokowanie na wniosek klienta zabezpieczenia 3D SECURE 2,00 Taryfa obowiązuje od dnia r., z zastrzeżeniem pkt. I, ust. 7, ppk. 3). 18

19 CZĘŚĆ V TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBZENIU WIELKIM OD POSIADACZY ROR KONTO STUDENT 19

20 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY (ROR) KONTO STUDENT LP. RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKA W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek prowadzony w BS Dobrzeniu Wielkim 4. Wypłaty z rachunku prowadzonego w BS Dobrzeń Wielki 5. Wypłaty z rachunku OSZCZĘDZAM : 1) pierwsza w miesiącu kalendarzowym 2) druga i kolejne w miesiącu kalendarzowym 6. Przelewy na rachunek w BS Dobrzeń Wielki: 1) w placówce banku 2) w systemie bankowości internetowej 7. Przelewy na rachunek w innym banku krajowym: 1) w placówce banku 2) w placówce banku w trybie pilnym (SORBNET) 3) przelew ZUS 4) przelew w systemie bankowości internetowej 2,50 2 1,50* 8. Za przyjęcie dyspozycji ustanowienia pełnomocnika do rachunku (od każdej dyspozycji) 9. Za przekształcenie rachunku na wniosek klienta 10. Za likwidację: 1) rachunku bankowego 2) rachunku bankowego (w okresie do 12 miesięcy od daty jego otwarcia jeżeli klient posiada kartę) 20, Przyjęcie zlecenia stałego do realizacji (opłata jednorazowa) 6, Realizacja zlecenia stałego (każdorazowo) 13. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 3, Za wydanie blankietów czekowych 1,00 (za każdy blankiet) 15. Za dokonanie zastrzeżenia: 1) blankietów czekowych (za każdy) 6,00 2) blankietów czekowych z dowodem tożsamości 100,00 3) dowodu tożsamości lub innego dokumentu 60,00 wg opłaty jak za przelew złożony w banku 16. Za wysłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych do ROR za każdy blankiet 17. Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w Banku w formie polecenia zapłaty 18. Realizacja polecenia zapłaty rachunku dłużnika w Banku (obciążenie rachunku dłużnika) 1, Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tyt. braku środków na rachunku dłużnika 1, Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3, Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w formie polecenia zapłaty 3,00 1,00 +koszt przesyłki 20

21 22. Za wyciąg (miesięczne zestawienie transakcji) z ROR: 1) odbierany w Banku 2) w systemie bankowości internetowej: a) udostępniany i drukowany w siedzibie posiadacza rachunku b) wydany na wniosek klienta w Banku 3) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu 4) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5) wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju (za stronę) 23. Za przyjęcie hasła umożliwiającego uzyskanie telefonicznej informacji o obrotach, saldach, transakcjach na ROR (opłata miesięczna za każdy miesiąc, pobierana z góry 1-go dnia miesiąca) 24. Za wysłanie pisma: 1) w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku 2) w związku z brakiem środków na pokrycie należnych opłat i prowizji 25. Za wykonanie na wniosek posiadacza rachunku następujących czynności: 1) wydanie odpisu dokumentu księgowego z bieżącego roku 2)wydanie odpisu dokumentu księgowego z poprzednich lat 3) wydanie wszelkiego typu informacji (pism o charakterze zaświadczenia) 4) wydruk zestawienia transakcji na wniosek klienta za okres: a) bieżącego roku (za stronę) b) z lat ubiegłych (za stronę) UWAGA nie pobiera się opłat i prowizji: 1) za wykonanie odpisu obrotów na rachunku, jeżeli odpis sporządzony jest na wniosek sądu, prokuratury w sprawach o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów, 2) za poszukiwanie rachunków i informacje o saldzie rachunków, gdy poszukiwanie odbywa się na wniosek sądu, prokuratury w sprawie o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów 26. Za przyjęcie/zmianę dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 27. Za inne czynności nieprzewidziane w taryfie BS, może pobierać opłatę, której wysokość ustala Uchwałą Zarządu w uzgodnieniu z klientem *obowiązuje od dnia r. 3,00 + 3,00 + 3,00 1, ,00 8,00 40,00 4,00 8,00 40,00 II. KARTY DEBETOWE LP. WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA W PLN 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2) osoby wskazanej 21

22 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 3. Posiadanie karty (opłata miesięczna od jednej karty): a) Visa Classic Debetowa b) Visa Classic Debetowa PayWave c) MasterCardPayPass 2,50 2,50 2,50 4. Zastrzeżenie karty (opłata od jednej karty) 20,00 5. Zmiana na wniosek klienta parametrów karty 6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: a) BS w Dobrzeniu Wielkim b) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A, (link na stronie internetowej c) obcych (innych banków) d) za granicą 7. Opłata za wypłatę gotówki w kasach: 1) Zrzeszenia BPS S.A., Zrzeszenia SGB S.A. (link na stronie internetowej 2) innych banków w kraju 3) innych banków za granicą ( od kwoty wypłaty) 4) Poczty Polskiej S.A. zgodnie z zawartymi umowami zgodnie z zawartymi umowami 2% min. 12,00 8. Wypłata gotówki poprzez usługę cash back 2,50 9. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 10. Nieuzasadniona reklamacja 20, Przesłanie do klienta numeru PIN wg kosztów rzeczywistych 12. Wydruk miesięcznego zestawienia transakcji: 1) z miesiąca poprzedniego 2) z bieżącego roku (za stronę) 3) z poprzednich lat (za stronę) 3,00 6, Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek posiadacza karty 14. Włączenie/wyłączenie na wniosek klienta opcji zbliżeniowej do karty w czasie użytkowania karty (od każdej opcji) 3, Odblokowanie na wniosek klienta zabezpieczenia 3D SECURE 3,00 Taryfa obowiązuje od dnia r., z zastrzeżeniem pkt. I, ust. 7, ppk 4). 22

23 CZĘŚĆ VI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZENIU WIELKIM KREDYTY 23

24 I. UDZIELANIE I SPŁATA KREDYTÓW PODMIOTY GOSPODARCZE I OSOBY FIZYCZNE LP. WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA W (PLN, %) 1. Prowizje związane z kredytami 1) od udzielonych kredytów dla osób fizycznych: a) gotówkowych 2% nie mniej niż 100,00 b) w ROR 2% nie mniej niż 50,00 c) konsolidacyjnych 1-3% nie mniej niż 150,00 d) mieszkaniowych 2,5% e) inne linie kredytowe wg odrębnych zasad f) od niewykorzystanego kredytu w ROR 0% g) z tytułu odnowienia kredytu w ROR 2% nie mniej niż 50,00* h) z tytułu zwiększenia kwoty kredytu w ROR 2% w trakcie kredytowania 2) od udzielonych kredytów dla podmiotów gospodarczych: a) obrotowych celowych b) w rachunku bieżącym c) płatniczych d) inwestycyjnych e) na zakup nieruchomości f) na wykup wierzytelności g) z tytułu odnowienia h) od niewykorzystanego limitu w rachunku i) z tytułu zwiększenia kwoty kredytu w trakcie kredytowania 1-3% nie mniej niż 300,00 2% nie mniej niż 300,00 1-3% nie mniej niż 300,00 1-3% nie mniej niż 300,00 2,5% 1-3% nie mniej niż 300,00 1-3% nie mniej niż 300,00 3%* 1-3% UWAGI pobierane jednorazowo przy udzieleniu kredytu wg stawki % od kwoty kredytu od zwiększonej kwoty nie mniej niż 50,00 PLN od kwoty odnowionej od zwiększonej kwoty nie mniej niż 300,00 PLN 2. Opłaty przygotowawcze związane ze złożeniem i rozpatrzeniem wniosku kredytowego o kredyt: 1) dla osób fizycznych, z wyjątkiem ustalonych w odrębnych zasadach 2) dla podmiotów gospodarczych a) do ,00 PLN b) powyżej ,00 do ,00 PLN c) powyżej ,00 do ,00 PLN d) powyżej ,00 do ,00 PLN e) powyżej ,00 PLN 3. Opłaty za przygotowanie i wydanie na wniosek klienta dokumentów związanych z działalnością kredytową: a) informacje o charakterze zaświadczenia b) informacje o charakterze zaświadczenia zawierające zapis o posiadanej zdolności kredytowej c) zezwolenie na wykreślenie hipoteki 50,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 150,00 200,00 30,00 opłata przygotowawcza wnoszona przy złożeniu wniosku 24

25 d) zezwolenie na wykreślenie zastawu z dowodu rejestracyjnego e) sporządzenie lub zmiana dokumentów związanych z ustanowieniem hipoteki lub zastawu rejestracyjnego f) przygotowanie i uzupełnienie na wniosek klienta formularza PCC g) uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku h) sporządzenie odpisów dokumentów kredytowych: a) kredytów czynnych: - umowy kredytowej - umów zabezpieczenia - dowodów księgowych i innych b) kredytów spłaconych: - umowy kredytowej - umów zabezpieczenia - dowodów księgowych i innych 30,00 30,00 20,00 30,00 od jednego dokumentu za przelew za odpis za odpis za odpis za odpis za odpis za odpis 9) zmiana na wniosek klienta harmonogramu spłat: a) kredytów osób fizycznych b) kredytów podmiotów gospodarczych 10) wystawienie promesy kredytowej 4. Opłata zryczałtowana: 1) za sporządzenie i podpisanie dokumentów związanych z udzielonym kredytem poza siedzibą banku 2) za przeprowadzenie inspekcji u kredytobiorcy w okresie kredytowania: a) u osób fizycznych w związku z wypłatą transz, kontrolą stanu inwestycji, ruchomości, nieruchomości itp. b) u pozostałych podmiotów związku z wypłatą transz, kontrolą stanu inwestycji, ruchomości, nieruchomości itp. 5. Opłaty związane z wnioskiem o prolongatę lub ulgę w spłacie kredytu 1) złożenie wniosku o ulgę, ugodę lub prolongatę 2) zawarcie umowy określającej zakres ulg zastosowanych przez bank 6. Upomnienie, wezwanie, pismo ponaglające, związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań lub dostarczeniem do banku wymaganych w umowie kredytowej dokumentów ( nie częściej niż dwa razy w miesiącu): 1) osoby fizyczne 2) podmioty gospodarcze 50,00 100,00 200,00 200,00 50,00 100,00 1% nie m mniej niż ,00 7. Opłaty z tytułu zlecenia spłaty kredytu (odsetek) 1) z rachunku bieżącego 4,00 za każdą zmianę za każdą inspekcję (nie dotyczy monitoringu) za każdą inspekcję nie dotyczy monitoringu) wg taryfy przewidzianej w pkt 2 od kwoty objętej ulgą, ugodą (restrukturyzacją) za każdy dokument wolne od opłat przy kwotach 25

26 2) z ROR 2,00 do 2,00 PLN 8. Zmiana na wniosek klienta treści umowy kredytowej lub innego dokumentu związanego z kredytem, skutkująca sporządzeniem aneksu: z przyczyn innych niż odnowienie i 1) osoby fizyczne 2) podmioty gospodarcze 50,00 150,00 zwiększenie kwoty kredytu 9. Prowizje i opłaty związane z udzieleniem przez bank gwarancji: 1) złożenie i rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji a) do ,00 PLN b) od ,00 do ,00 PLN c) od ,00 do ,00 PLN d) od ,00 do ,00 PLN e) powyżej ,00 PLN 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 opłata wnoszona przy złożeniu wniosku 2) wystawienie/udzielenie gwarancji 3) wystawienie promesy gwarancji 4) wypłata gwarancji 10. Inne czynności niestandardowe: 1) badanie wpisów i przygotowanie na wniosek klienta elektronicznego formatu księgi wieczystej 2) wyszukiwanie i sporządzenie na wniosek klienta dokumentów w formacie elektronicznym z KRS, CEIDG, REGON itp. *dotyczy kredytów udzielonych, odnowionych od r. 1,0-3,0% 200,00 2,00% 30,00 prowizja od kwoty objętej gwarancją za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres obowiązywania gwarancji nie mniej niż 200,00 PLN, pobierana jednorazowo przy wystawieniu /udzieleniu gwarancji Od jednego dokumentu Od kwoty wypłaconej gwarancji za każdy dokument KW za każdy dokument 26

27 CZĘŚĆ VII TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZENIU WIELKIM OD POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 27

28 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE LP. WYSZCZEGÓLNIENIE W % STAWKA W PLN 1. Otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego 2. Lokaty terminowe: 1) założenie 2) likwidacja 3. Wymiana książeczki oszczędnościowej: 1) na każde żądanie 2) terminowej 4. Wpłaty na rachunki wkładów oszczędnościowych prowadzone przez BS Dobrzeń Wielki 5. Wypłaty z rachunków wkładów oszczędnościowych prowadzonych przez BS Dobrzeń Wielki 6. Przelew z książeczki oszczędnościowej: 1) na rachunek prowadzony w BS Dobrzeń Wielki 2) na rachunek w innym banku krajowym 7. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych w BS w Dobrzeniu Wielkim: 1) za przyjęcie zawiadomienia (wniosku ) o utracie książeczki: a) obiegowej utraconej wraz z dokumentem tożsamości b) umiejscowionej książeczki terminowej oraz obiegowej utraconej bez dokumentu tożsamości 2) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesja) UWAGA: koszty zastrzeżenia ponosi klient niezależnie od opłaty w zależności od zasięgu wg kosztów rzeczywistych 8. Za likwidację na wniosek klienta: 1) książeczki oszczędnościowej a vista 2) książeczki terminowej 3,00 2,50 100,00 50,00 3,00 9. Za wydanie z archiwum na wniosek klienta zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej 10. Za zablokowanie środków na rachunku właściciela książeczki oszczędnościowej z tytułu umów zawartych z innymi bankami lub instytucjami 100, Za wykonanie na wniosek klienta następujących czynności: 1) wydanie wszelkiego typu informacji (pism o charakterze zaświadczenia) 2) poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby lub rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o saldach rachunków 3) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci UWAGA: opłat nie pobiera się: 1) za odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 2) za odpis obrotów na rachunku oszczędnościowym, jeżeli odpis sporządzony jest na wniosek sądu lub prokuratury do spraw karno-skarbowych, o alimenty lub rentę o charakterze alimentów, 3) za poszukiwanie rachunków i informacji o saldzie, jeżeli poszukiwanie odbywa się na wniosek sądu lub 60,00 100,00 50,00 28

29 prokuratury dla spraw karno-skarbowych, o alimenty lub rentę o charakterze alimentów. 12. Za wykonanie dyspozycji posiadacza rachunku oszczędnościowego: 1) ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa 2) zablokowanie określonej kwoty na rachunku 3) ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań akumulacji wpływów, pozostawienia na rachunku określonej kwoty (opłatę pobiera się od każdej czynności) 13. Za przyjęcie hasła umożliwiającego uzyskanie informacji o obrotach i saldach na rachunku telefonicznie (opłata 100,00 30,00 roczna) 14. Zmiana na wniosek klienta treści umowy rachunku, skutkująca sporządzeniem aneksu 50, Za inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie, BS może pobierać opłatę, której wysokość ustala Uchwałą Zarządu w uzgodnieniu z klientem II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH LP. WYSZCZEGÓLNIENIE W % STAWKA W PLN 1. Otwarcie rachunku walutowego: 1) z wniesieniem minimalnej wpłaty* 2) bez wniesienia minimalnej wpłaty (opłata jednorazowa) 20,00 2. Prowadzenie rachunku walutowego (opłata miesięczna) 3. Wpłata gotówkowa w walucie lub w złotych 4. Wypłata gotówkowa** 0,2% kwoty (od każdej zrealizowanej transakcji) nie mniej niż 1,00 5. Przelew na rachunek: 1) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Dobrzeń Wielki 2) złotowy w innym banku krajowym 3) walutowy prowadzony w innym banku 6. Za wyciąg z rachunku: 1) odbierany w Banku 2) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu 3) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 4) wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju listem zwykłym 5) wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju listem poleconym 2,50 zgodnie z częścią XIII Taryfy Likwidacja rachunku 8. Za wykonanie na wniosek klienta następujących czynności: 1) wydanie wszelkiego typu informacji (pism o charakterze zaświadczenia) 60,00 29

30 2) poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby i udzielenie pisemnej informacji o saldach rachunków 3) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci UWAGA: opłat nie pobiera się: 1) za odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci, 2) za odpis obrotów na rachunku, jeżeli odpis sporządzony jest na wniosek sądu lub prokuratury do spraw karno-skarbowych, o alimenty lub rentę o charakterze alimentów, 3) za poszukiwanie rachunków i informacji o saldzie, jeżeli poszukiwanie odbywa się na wniosek sądu lub prokuratury dla spraw karno-skarbowych, o alimenty lub rentę o charakterze alimentów. 9. Za wykonanie dyspozycji posiadacza rachunku: 1) ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa 2) zablokowanie określonej kwoty na rachunku 3) ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań akumulacji wpływów, pozostawienia na rachunku określonej kwoty 100,00 50,00 100,00 30,00 (opłatę pobiera się od każdej czynności) 10. Za przyjęcie hasła umożliwiającego uzyskanie informacji o obrotach i saldach na rachunku telefonicznie (opłata roczna) 11. Zmiana na wniosek klienta treści umowy rachunku, skutkująca sporządzeniem aneksu 50, Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku walutowego w Banku dla banku zagranicznego (opłata jednorazowa) 13. Za inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie BS może pobierać opłatę, której wysokość ustala zgodnie z Uchwałą Zarządu w uzgodnieniu z klientem *wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 EUR, 10 USD, **obowiązuje od dnia r. 30

31 CZĘŚĆ VIII TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZENIU WIELKIM OD OPERACJI KASOWYCH 31

32 I. OPERACJE KASOWE LP. WYSZCZEGÓLNIENIE W % STAWKA W PLN 1. Prowizja od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bieżące prowadzone w BS Dobrzeń Wielki 2) na rachunki oszczędnościowe prowadzone w BS Dobrzeń Wielki 3) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach (ELIXIR) 4) na rachunki bieżące rolników indywidualnych prowadzone w BS Dobrzeń Wielki 5) na rzecz ZUS 6) dokonywanych przez klientów posiadających indywidualne numery rachunków na rzecz Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim i Urzędu Gminy w Popielowie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UWAGA: (prowizje pobiera się od każdej zrealizowanej operacji) 2. Prowizja od wypłat: 1) z rachunków wkładów oszczędnościowych 2) z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych w BS Dobrzeń Wielki 3. Opłata zryczałtowana za złożenie: 1) dyspozycji realizacji wpłaty środków pieniężnych za granicę 2) dyspozycji realizacji wpłaty środków w trybie pilnym (SORBNET) 0,4% kwoty operacji nie mniej niż 0,6% kwoty operacji nie mniej niż 0,4% kwoty operacji nie mniej niż 4. Za zamianę (wymianę) w kasie na inne nominały bilonu: 1) do 20 sztuk 2) ponad 20 sztuk 1% wartości wymiany nie mniej niż 5. Za wykonanie na wniosek Klienta następujących czynności: 1) wydanie odpisu dokumentu z bieżącego roku 2) wydanie odpisu dokumentu z poprzednich lat 3) wydanie wszelkiego typu informacji (pism o charakterze zaświadczenia) 4) potwierdzenie tożsamości (danych) rezydenta lub nierezydenta, na obcym druku (opłatę pobiera się od każdego dokumentu) 6. Za inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie, BS może pobierać opłatę, której 2,80 2,90 zgodnie z taryfą opłat i prowizji pobieranych od rolników indywidualnych 1, ,00 14,00 80,00 20,00 32

33 wysokość ustala Uchwałą Zarządu w uzgodnieniu z klientem 33

34 CZĘŚĆ IX TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZENIU WIELKIM OD RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 34

35 I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ LP. WYSZCZEGÓLNIENIE W% STAWKA W PLN 1. Otwarcie rachunku UWAGA (opłat nie pobiera się za otwarcie rachunku lokat terminowych) Za prowadzenie rachunku bankowego* 2. Prowadzenie rachunku bankowego krócej niż połowa miesiąca *(opłata miesięczna pobierana 1-go dnia miesiąca) ½ opłaty określonej w pkt 1 3. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w BS Dobrzeń Wielki UWAGA (prowizje pobiera się od każdej zrealizowanej operacji) 4. Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych prowadzonych w BS Dobrzeń Wielki przez posiadacza rachunku lub na jego rzecz w wysokości UWAGA (prowizję pobiera się od każdej zrealizowanej wypłaty) 5. Przelew na rachunek w BS Dobrzeń Wielki: 1) w placówce banku 2) w innym banku krajowym 3) w innym banku krajowym w trybie pilnym (SORBNET) 6. Przyjęcie zlecenia stałego do realizacji (opłata jednorazowa) 7. Realizacja zlecenia stałego (każdorazowo) 0,2% kwoty operacji nie mniej niż 2,00 0,2% kwoty wypłaty nie mniej niż 2,00 2,50 2 opłata jak za przelew złożony w banku 8. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 9. Opłata zryczałtowana za złożenie dyspozycji środków pieniężnych za granicę 20, Za wydanie blankietów czekowych (za każdy blankiet) 11. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych (blankietów czekowych)-niezależnie od ilości czeków UWAGA (koszty zastrzeżenia ponosi klient niezależnie od opłaty w zależności od zasięgu wg kosztów rzeczywistych) 1,50 50, Za wydanie pisma o charakterze zaświadczenia 60, Za wykonanie na wniosek posiadacza rachunku: 1) odpisu dokumentu z bieżącego roku 2) odpisu dokumentu z poprzednich lat 14,00 (za każdy dokument) 3) wydruku zestawienia transakcji: a) bieżącego roku b) z lat ubiegłych 14,00 (za stronę) 14. Za wysłanie pisma: 1) w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku + koszt przesyłki 35

36 2) w związku z brakiem środków na pokrycie należnych opłat i prowizji 15. Za potwierdzenie czeku 16. Za przyjęcie od klient hasła umożliwiającego uzyskanie informacji o obrotach, saldach, transakcjach na rachunku (opłata jednorazowa) 17. Udzielanie na hasło informacji o obrotach, saldach, transakcjach na rachunku (za każde posiadane hasło), pobierana z góry 1-go dnia miesiąca) (opłata miesięczna za każdy miesiąc) + koszt przesyłki 18. Za potwierdzenie autentyczności podpisów klientów BS zgodnie z kartą wzorów podpisów 30, Za zmianę karty wzorów podpisów na wniosek klienta 30, Za wyciąg z rachunku bankowego: 1) odbierany w Banku 2) wysyłany przez Bank drogą pocztową listem zwykłym raz w miesiącu 3) wysyłany przez Bank drogą pocztową listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu Zmiana na wniosek klienta treści umowy rachunku skutkująca sporządzeniem aneksu 50, Wyszukiwanie i sporządzanie na wniosek klienta dokumentów w formacie elektronicznym (za każdy dokument) 23. Likwidacja rachunku bankowego Za inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie, BS może pobierać opłatę, której wysokość ustala Uchwałą Zarządu w uzgodnieniu z klientem 36

37 CZĘŚĆ X TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZENIU WIELKIM POZOSTAŁE USŁUGI 37

38 I. HOME BANKING Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE W PLN 1. Instalacja oprogramowania HOME-BANKING wg kosztów rzeczywistych 2. Zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych 3. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu, jeżeli umowa nie stanowi inaczej 100,00 4. Za realizację przelewu na rachunek prowadzony: 1) w BS w Dobrzeniu Wielkim 2) w innym banku krajowym (opłata za przelew) wg taryfy opłat i prowizji dla poszczególnych grup klientów 1,50 5. Pozostałe usługi wg taryfy opłat i prowizji II. EBANKNET Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE W PLN 1. Udostępnienie usługi : 1) podmioty gospodarcze 2) rolnicy 3) osoby fizyczne (opłata jednorazowa) 2 20,00 2. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 3. Abonament miesięczny Za realizację przelewu na rachunek prowadzony: 1) w BS w Dobrzeniu Wielkim 4. 2) w innym banku krajowym (opłata za przelew) wg taryfy opłat i prowizji dla poszczególnych grup klientów 1,50 5. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 10,00 6. (50 haseł) 7. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 8. Nadanie nowego hasła/loginu III. INNE USŁUGI LP. WYSZCZEGÓLNIENIE W PLN 1. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu w bazie dokumenty zastrzeżone na wniosek osoby nie posiadającej w momencie składania dyspozycji rachunku w BS 70,00 38

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZENIU WIELKIM (obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 r.) KWIECIEŃ, 2017 r. CZĘŚĆ I TARYFA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 05.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik 0 Grupa BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik do Uchwały nr 184/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 31.08.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych I. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1. Otwarcie rachunku 1.1 dla podmiotów i osób prowadzących działalność bez opłat gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych od otwieranego rachunku 1.2 dla rolników

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, listopad 2015 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo