Instrukcja instalacji i programowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i programowania"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i programowania

2 SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii telefonicznej 8 Podłczenie napicia AC 8 Podłczenie linii 8 Podłczenie zasilania 10 Sabota sygnalizatora 10 Sabota obudowy 10 Podłczenie wyj programowalnych 11 Zworka J4 12 Podłczenie szyfratora 13 Złcze J3 (SIG IN) 13 Programowanie 14 Z szyfratora 14 Powrót do ustawie fabrycznych. 14 Wstp do programowania 14 Programowanie centrali ORBIT Wywietlanie zawartoci lokacji 15 Przegld lokacji, w których jest wprowadzone wicej ni jedna warto 16 Dwiki szyfratora 16 Programowanie przez instalatora 17 Czas blokowania programowania 17 Przykład programowania 17 Programowanie lokacji: 19 Główne parametry systemu: Adres Kody dostpu: Adres Definicje czasów systemowych: Adres Sygnalizacja i typy linii: Adres Czas reakcji linii oraz Przydział do grup: Adres Instrukcja instalatora 1

3 Zakoczenie linii oraz sygnalizacja sabotau: Adres Wyjcia programowalne: Adres Parametry komunikacji: Adres Opcje dialera 1: Adres Opcje dialera 2: Adres Impulsowe formaty stacji monitorujcej: Adres Automatyczny przydział formatów: Adres Dzwonki Upload/Download: Adres Licznik alarmów: Adres Opcje systemowe: Adres Poziom ogranicze subinstalatora: Adres Kody raportów zdarze: Adres Kody raportów alarmów 40 Kody powrotów 41 Inne kody raportu 41 Kody raportów problemów ich powroty 43 Załcznik 1: Arkusz programowania 44 Załcznik 2: Kody raportów Contact ID & SIA dla Orbit Załcznik 3: Podsumowanie komend uytkownika 48 2 Instrukcja instalatora

4 Informacje ogólne o ORBIT-14 Centrala ORBIT-14 w pełni spełnia rol systemu alarmowego. Jest przewidziana do stosowania w domach jednorodzinnych i w małych obiektach komercyjnych. Konstrukcja centrali oparta jest na mikroprocesorze i pamici EEPROM. Zapisane w pamici programowalne dane i program systemu, zostaj zachowane w przypadku zaniku napicia zasilajcego. Programowanie centrali moemy wykona lokalnie za pomoc szyfratora LED/LCD lub specjalnego programatora LCD, a take zdalnie lub lokalnie za pomoc programu ROKONET Upload/Download. Główne cechy centrali: Linie 14 programowalny linii alarmowych 12 linii na płycie z uyciem linii podwójnych 2 linie na szyfratorze 3 pary przycisków alarmowych na szyfratorze (Napad, Poar, Medyczny) Wyjcie alarmowe sygnalizatora Programowalne Sygnalizator/Syrena lub Głonik Obcialno prdowa: max 900 ma Wyjcie zasilania urzdze alarmowych AUX Obcialno prdowa: max 600 ma Wbudowany dialer cyfrowy Przesyłanie komunikatów do stacji monitorujcej (dwa numery telefonów) Zdalne programowanie i obsługa za pomoc programu do up/downloadingu Funkcja Follow Me (telefoniczne powiadamianie uytkownika o alarmie) Szyfratory Moliwo podłczenia do piciu szyfratorów LED lub LCD Wyjcia programowalne 1 wyjcie przekanikowe 3A 1 wyjcie tranzystorowe OC 500 ma 1 wyjcie tranzystorowe OC 70 ma Moliwo rozbudowy do 6 wyj za pomoc rozszerzenia Kody dostpu 2 kody instalatora 1 kod właciciela 19 kodów uytkownika Test łcznoci Codzienne wysyłanie raportu do stacji monitorujcej Instrukcja instalatora 3

5 Urzdzenia dodatkowe Moduł czterech wyj przekanikowych Moduł Głosowy Pami zdarze Zapamituje 250 zdarze Ochrona sabotaowa Sabota obudowy (wejcie NC) Sabota sygnalizatora (wejcie z rezystorem 2.21 K) Sabota szyfratora Automatyczne uzbrajanie Dzienne automatyczne uzbrajanie 4 Instrukcja instalatora

6 Dane techniczne Płyta główna Napicie zasilania Rezerwowe ródło zasilania Zasilanie urzdze Wyjcie sygnalizatora Wyjcia programowalne Transformator 16.5 V AC 40 VA 12V 7Ah Max 12 V DC 600 ma Max 12 V DC 900 ma 1 X wyjcie przekanikowe 3A 1 X tranzystor OC (podanie masy) max 500 ma 1 X tranzystor OC (podanie masy) max 70 ma Wymiary I waga 96 X 185 mm (3.77 X 7.28 ) 0.23Kg (0.51 lb) Bezpieczniki F1: Akumulator 3.15 A Szyfratory Pobór prdu: Podłczenie do centrali: AUX Sygnalizator Bezpieczniki elektroniczne Bezpieczniki elektroniczne Szyfrator 6 / 8 linii Szyfrator 14 linii Szyfrator LCD Normalnie 18 ma, Max 30 ma Normalnie 18 ma, Max 37 ma 4-yłowa magistrala o długoci 100m od centrali Wymiary: 110X130X25 mm (4.33 X 5.11 X 1 ) Max 75mA 162 X 122 X 30 mm (6.37 X 4.8 X 1.18 ) Waga: 0.19 kg (0.42 lb) 0.25kg (0.55 lb) Moduł wyj programowalnych Pobór prdu: Podłczenie do centrali: Styki: Wymiary Waga: Przekanikowe Normalnie 10mA, Max 50mA 4-yłowa magistrala o długoci 100m od centrali 1 przekanik 3A, 3 przekaniki 0.5 A, 24 V DC 53X85 mm (2.1X3.35 ) 80 gr (0.18 lb) Moduł głosowy Zasilanie: Pobór prdu: 12 V DC Normalnie 6 ma, Max 26 ma Wymiary: 66 X 66 X 18 mm (2.59 X 2.59 X 0.70 ) Waga: gr (lb) UWAGA: Aby zapewni prawidłowe działanie modułu i dobr słyszalno komunikatów naley podłczy go do centrali przewodem o długoci 20cm Instrukcja instalatora 5

7 rednica i długo przewodu łczcego szyfrator z central yły Ø (mm) Długo Metry rednica i długo przewodu łczcego sygnalizator z central rednica [mm] Max. Pobór prdu ma Metry Metry Metry Metry rednica i długo przewodu łczcego czujniki z central rednica [mm] Max. Pobór prdu ma Metry Metry Metry Metry Metry Instrukcja instalatora

8 Instalacja Monta płyty głównej 1. Naley umieci central ORBIT-14 w metalowej obudowie w miejscu, które jest suche, znajduj si tam ródło zasilania 220 VAC, uziemienie oraz linia telefoniczna. Uywajc kołków i wkrtów nale przymocowa obudow do ciany. 2. Przed przystpieniem do podłczania urzdze do centrali naley upewni si czy ródło zasilania zmiennego wraz z akumulatorem s odłczone. Schemat połcze płyty głównej RP-214 Schemat podłcze Telefon WA NE: Naley prawidłowo wykona podłczenie uziemienia. Instrukcja instalatora 7

9 Co daje dobre uziemienie? Jedn z najczstszych przyczyn awarii urzdze alarmowych s wyładowania atmosferyczne. Wystarczy uderzenie pioruna kilometr dalej, aby w przewodach instalacyjnych zaindukowa napicie kilkuset woltów. Centrale serii Orbit wyposaone s oczywicie w zabezpieczenia przeciwprzepiciowe, jednak decydujce znaczenie dla bezpieczestwa systemu ma jego prawidłowe uziemienie. Najlepszym uziemieniem byłby oczywicie uziom naturalny w postaci kilkunastu metrów ocynkowanej tamy stalowej 3 X 30 mm zakopanej w ziemi na głbokoci m, jednake w praktyce niewiele mniej skuteczny jest uziom sztuczny, np. stalowa rura wodocigowa. Uziemienie powinno by podłczone do obudowy oraz do odpowiedniego zacisku na płycie centrali. Doprowadzenie uziemienia powinno by wykonane za pomoc drutu miedzianego o przekroju nie mniejszym ni 2.5 mm². Przewód doprowadzajcy uziemienie powinien by moliwie krótki i prosty. Podłczenie linii telefonicznej 1. Naley podłczy przychodzc lini telefoniczn do zacisków LINE. 2. Telefony znajdujce si na obiekcie podłczamy do zacisków SET. Podłczenie napicia AC Przewód idcy od bezpiecznika z napiciem 230 VAC naley podłczy do wejcia transformatora (16.5VAC 40VA) oraz wyjcie transformatora do zacisków AC płyty głównej. Podłczenie linii Podłczamy kad czujk do odpowiednich zacisków. Kada para czujek ma wspólny zacisk COM. 8 Instrukcja instalatora

10 Sposoby podłczania czujek zostały pokazane na poniszych schematach: INFORMACJA: Dla linii, które s zdefiniowane jako parametryczne (EOL) naley stosowa rezystory 2.21 K. Fabrycznie wszystkie linie s zaprogramowane jako parametryczne. Uywajc linii trójstanowych (DOEL) mamy moliwo podłczenia zacisków alarmowych i sabotaowych czujki do jednej linii centrali, dziki czemu nie musimy stosowa dodatkowej ptli sabotaowej. Tylko linie od 1 do 6 mog by definiowane jako DEOL. Przy tej konfiguracji linie od 9 do 14 nie s dostpne. Podłczenie linii podwójnej Linie podwójne s wykorzystywane do podłczenia dwóch czujników do jednej linii centrali. Na poniszym schemacie wida sposób połcze. Sabota dla obu czujników jest ten sam. Zone Linia nr 1 Zone Linia nr 9 Tamper Sabota N.C. Alarm N.C. Tamper Sabota N.C. Alarm N.C. Wejcie linii 3.32K 2.21K 5.62K Instrukcja instalatora 9

11 Dla linii podwójnych naley stosowa dołczone rezystory. INFORMACJA: Bardzo wane jest prawidłowe podłczenie rezystorów. Jakikolwiek błd spowoduj brak identyfikacji linii. Linie od 1 do 6 musz by zakoczone rezystorem 3.32K, a linie od 9 do 14 rezystorem 2.21 K oraz 5.62 K. Linie 7 i 8 nie mog by podwajane. Podłczenie zasilania Uywajc zacisków AUX (+) i COM (-) zasilamy czujniki: PIR, stłuczenia szyby, dymu, bariery, itp. INFORMACJA: Całkowity pobór prdu z zacisku AUX nie moe przekracza 600mA. Do podłczenia zasilania 4-yłowych czujników dymu powinnimy wykorzysta wyjcie programowalne, aby móc zdj z napicie po wystpieniu alarmu. Schemat podłczenia znajduje si na stronie 7, a sposób programowania wyjcia na stronie 27. Sabota sygnalizatora Wejcie sabotaowe sygnalizatora jest zdefiniowane jako parametryczne z rezystorem 2.21 K. Jeli linia ta jest odcita lub zwarta zostaje wywołany alarm. Naley podłczy styki sabotau sygnalizatora do zacisków BELL TMP i COM. Sabota obudowy Wejcie sabotaowe obudowy jest zdefiniowane jako NC (normalnie zamknite). Otwarcie obudowy spowoduje wywołanie alarmu. Naley podłczy styki sabotau obudowy do zacisków BOX TMP i COM. INFORMACJA: Ptl sabotaow dla sygnalizatora i obudowy naley podłczy przed podłczeniem zasilania. 10 Instrukcja instalatora

12 Podłczenie wyj programowalnych Centrala ORBIT-14 ma wbudowane trzy wyjcia programowalne na płycie głównej: jedno przekanikowe 3A, jedno tranzystorowe 500mA oraz jedno typu OC 70mA. Wyjcie programowalne UO1 zwizane jest ze zwork J4 opisana poniej. Wyjcia programowalne UO2-UO6 s zrealizowane jako przełcznik typu OC o obcialnoci 70mA (max). W stanie normalnym wyjcie ma bardzo wysok impedancj, w stanie aktywacji jest zwierane do masy. Do wyjcia mona podłczy cewk przekanika 12V małej mocy (drugie wyjcie cewki musi by podłczone do zacisku AUX). Podłczenie modułu wyj programowalnych Jeli potrzebnych jest wicej ni 3 wyjcia programowalne to naley zastosowa moduł wyj programowalnych. Na module tym mamy 3 wyjcia przekanikowe 500mA kade oraz 1 wyjcie przekanikowe 3A. Gdy stosujemy moduł wyj to wyjcie UO3 na płycie jest nieaktywne. Musimy je podłczy do modułu jako ECL. Wyjcie pierwsze modułu jest wyjciem trzecim. Poniej znajduje si opis podłczenia modułu wyj programowalnych: Moduł wyj programowalnych ORBIT-14 AUX RED AUX RED Złcza magistrali COM BLK COM BLK ECL YEL UO3 ECL Płyta główna DAT GRN DAT GRN Rozszerzenie wyj programowalnych UWAGA: Dla prawidłowego działania modułu rozszerzajcego wyjcia programowalne nale zaprogramowa lokacj 059 (strona 35) Instrukcja instalatora 11

13 Zworka J4 Zworka J4 okrela reakcj wyjcia UO1, które moe by uywane do sterowania zewntrznym sygnalizatorem. Positive (POS): Jeli zworka J4 jest w pozycji POS to na zacisku N.C. wyjcia UO1 jest podawane napicie 13.8V. Negative (NEG): Jeli zworka J4 jest w pozycji NEG to na zacisku N.C. wyjcia UO1 jest podawana masa. Zdjta: Jeli zworka J4 jest zdjta to wyjcie UO1 działa jak tradycyjny przekanik. 12 Instrukcja instalatora

14 Podłczenie szyfratora Centrala ORBIT-14 moe współpracowa z picioma szyfratorami. Kady szyfrator ma pi przewodów połczeniowych i trzy zaciski do podłczenia linii 7 i 8. UWAGA: Szyfrator 6-LED nie posiada dodatkowych linii. 1. Naley podłczy przewody (Czerwony-RED, Czarny-BLK, ółty-yel, Zielony- GRN) według kolorów do centrali. 2. Kady szyfrator posiada biały przewód, który jest dedykowany dla linii napadowej. Zwarcie przewodu białego do masy powoduj wygenerowanie alarmu napadowego. UWAGA: Maksymalna odległo przycisku napadowego lub radiolinii od centrali wynosi 30 metrów. 3. Linie 7 i 8, które znajduj si w szyfratorze (z wyjtkiem 6-LED) s liniami parametrycznymi w pełni nadzorowanymi. Jeli mamy podłczonych do centrali wicej ni jeden szyfrator z dodatkowymi liniami, to naley pamita, e linia moe by uyta tylko raz w jednym z szyfratorów. Pozostałe zaciski linii naley zewrze. UWAGA: Linie naley zewrze przed podłczeniem zasilania. Złcze J3 (SIG IN) Złcze J3 SIG IN słuy do podłczenia modułu głosowego i przesyłania sygnału audio podczas dzwonienia na numery Follow Me. Instrukcja instalatora 13

15 Programowanie Z szyfratora Centrala ORBIT-14 moe współpracowa z picioma szyfratorami. Do wyboru mamy cztery szyfratory: LCD, 6-LED, 8-LED, 14-LED). Z kadego z nich mamy moliwo obsługi centrali jak i programowania wszystkich parametrów działania. W przypadku nacinicia przycisków klawiatury w złej kolejnoci, brzczyk szyfratora poinformuje nas o tym trzema krótkimi dwikami. Na szyfratorze LED dane w poszczególnych Adres programu s wywietlane za pomoc diod linii w formacie binarnym. Szyfrator LCD wywietla dane w postaci opisów, co znacznie upraszcza programowanie i obsług. Powrót do ustawie fabrycznych. 1. Wyłcz całkowicie zasilanie centrali. 2. Podczas resetu musimy mie podłczony szyfrator 3. Załoy zwork J1 (DEFAULT). 4. Włczy ponownie zasilanie (AC lub z akumulatora). 5. Po usłyszeniu krótkiego dwiku, centrala powraca do ustawie fabrycznych, nastpnie zdejmij zwor J1. 6. Dioda POWER powinna miga, a diody linii oraz READY bd wieci lub nie w zalenoci od stanu systemu. UWAGA: Jeeli w adresie 00 zastała wczeniej zaprogramowana warto 55 to powrót do ustawie fabrycznych nie jest moliwy. Wstp do programowania Pierwszym krokiem powinno by sprawdzenie zworki J1. Musi by rozwarta. Centrala ORBIT-14 ma 168 adresów programowych (lokacji, programów). Wartoci wprowadzane do adresów mog by cyframi lub literami. Nie ma konieczno programowania wszystkich adresów, poniewa wikszo z nich jest zaprogramowana fabrycznie. UWAGA: Brak zasilania nie spowoduje utraty zaprogramowanych wartoci. 14 Instrukcja instalatora

16 Programowanie centrali ORBIT-14 Metody programowania Lokalnie Wymagania Szyfrator LED lub LCD Szyfrator musi by podłczony, a central naley zasili z akumulatora lub 16,5AC. Programator ORBIT Proste do zaprogramowania parametry Programator moe by podłczony do centrali z menu opisowego na centrali, ale nie musi. Naley podłczy wywietlaczu LCD. tylko zasilanie. Programator moe zapamita do 10 programów central ORBIT-14. Program ORBIT UD* Lokalnie poprzez moduł za pomoc programu UP/DOWNLOAD. Program ORBIT UD* Zdalnie poprzez modem. Komputer musi posiada moduł łczcy go z central oraz specjalne oprogramowanie. Komputer musi posiada modem łczcy go z central poprzez linie telefoniczn oraz specjalne oprogramowanie. * Współpracujcy z systemami operacyjnymi Windows 95/98/2000/XP. Wywietlanie zawartoci lokacji Wszystkie dane zawarte w programie centrali, na szyfratorze LED s przedstawione w postaci binarnej (dwójkowej). Dane reprezentowane s przez pierwsze cztery diody stanu linii (ZONES), gdzie kada z nich reprezentuje inn warto. Aby prawidłowo odczyta warto wywietlanej danej, naley zobaczy, które diody stanu linii zostały zapalone, nastpnie zsumowa wartoci, które przedstawiaj te diody. Zakres danych, jakie mog by zawarte w programie to cyfra 0 (nie pali si adna dioda) do F (zapalone s diody linii 1-4). LED linii 1- przedstawia warto 1 LED linii 2- przedstawia warto 2 LED linii 3- przedstawia warto 4 LED linii 4- przedstawia warto 8 Prawidłowy odczyt danych ułatwia tabela zawarta poniej. Instrukcja instalatora 15

17 DIODY LINII DIODY LINII Warto Warto WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ 8 WŁ WYŁ WYŁ WYŁ 1 WYŁ WYŁ WYŁ WŁ 9 WŁ WYŁ WYŁ WŁ 2 WYŁ WYŁ WŁ WYŁ A WŁ WYŁ WŁ WYŁ 3 WYŁ WYŁ WŁ WŁ B WŁ WYŁ WŁ WŁ 4 WYŁ WŁ WYŁ WYŁ C WŁ WŁ WYŁ WYŁ 5 WYŁ WŁ WYŁ WŁ D WŁ WŁ WYŁ WŁ 6 WYŁ WŁ WŁ WYŁ E WŁ WŁ WŁ WYŁ 7 WYŁ WŁ WŁ WŁ F WŁ WŁ WŁ WŁ Przykład A: Jeli linia 4-WŁ, linia 3-WYŁ, linia 2-WYŁ oraz linia 1 WŁ, to wywietlana warto wynosi 9. Przykład B: Jeli linia 4-WŁ, linia 3-WYŁ, linia 2-WŁ oraz linia 1 WŁ, to wywietlana warto wynosi B. Przegld lokacji, w których jest wprowadzone wicej ni jedna warto Jeli Adres ma wpisan warto dwucyfrow (lub wicej) to nie ma moliwoci pokazania równoczenie dwóch cyfr na diodach LED. Po wejciu w jakkolwiek lokacj na diodach wywietlana jest automatycznie pierwsza cyfra. Kolejne cyfry moemy zobaczy w nastpujcy sposób: Dwiki szyfratora Przykładowo Adres 006 ma fabrycznie wprowadzon warto Po wejciu w t lokacj na diodach wywietlana jest pierwsza cyfra 5. Po naciniciu zostanie pokazana kolejna cyfra 6. Jeli dojdziemy do ostatnie cyfry i naciniemy to usłyszymy potrójny dwik szyfratora sygnalizujcy o błdzie, poniewa dalej nie ma ju adnej cyfry. Ta funkcja słuy do obejrzenia poprzedniej cyfry. Potrójny dwik sygnalizuje, e ogldamy pierwsz cyfr. Po zatwierdzeniu dobrze wprowadzonej wartoci usłyszymy jeden długi dwik potwierdzajcy poprawne zapisanie. Jakakolwiek niewłaciwa operacja bdzie sygnalizowana trzema krótkimi dwikami. Jeli je usłyszymy naley ponownie i prawidłowo wykona operacj. 16 Instrukcja instalatora

18 WPISYWANIE WARTOCI A DO F Jeeli jest wymagane wpisanie do programu wartoci szesnastkowych od A do F, mona to wykona uywajc klawisza STAY i odpowiednich klawiszy numerycznych. Sposób wprowadzania pokazano w tabeli obok. Cyfra A wybierz klawisze [STAY] + [1] Cyfra B wybierz klawisze [STAY] + [2] Cyfra C wybierz klawisze [STAY] + [3] Cyfra D wybierz klawisze [STAY] + [4] Cyfra E wybierz klawisze [STAY] + [5] Cyfra F wybierz klawisze [STAY] + [6] Programowanie przez instalatora 1. Wejcie do programu instalatora: Wprowad 4 cyfry kodu instalatora i potwierd klawiszem # (kod fabryczny: 0214). 2. Przejcie do innej lokacji: Wybierz 3-cyfrowy numer lokacji programu i potwierd klawiszem ARM. 3. Wprowadzanie danych do programu: Wprowad kolejno odpowiedni warto (cyfry 0-9 lub litery A-F) i potwierd klawiszem #. 4. Wyjcie z trybu programowania: W dowolnym momencie wprowad 4 cyfry kodu instalatora i potwierd klawiszem ARM. Czas blokowania programowania Jeli przez 10 minut podczas programowania nie wprowadzimy adnej wartoci to szyfrator zablokuje si i zacznie wydawa krótkie dwiki. Naley wtedy nacisn dowolny klawisz i wej ponownie do trybu programowania. Przykład programowania Poniszy przykład słuy do zapoznania si instalatora z zasadami programowania centrali z szyfratora LED. Stosujc praktyczny przykład zmienimy kod instalatora z fabrycznego ( ) na własny kod ( ). Aby wykona t operacj naley kierowa si instrukcjami zawartymi w poniszej tabeli. Instrukcja instalatora 17

19 1 2 Operacja Procedura Komentarz Wejcie do programu instalatora Wybór lokacji 08 Edycja kodu instalatora 3 Wprowadzenie nowego kodu (3057) 4 Zatwierdzenie nowego kodu 5 Sprawdzenie zawartoci lokacji 008 Wprowad fabryczny kod instalatora ( ); i potwierd klawiszem # Wprowad [0], [0], [8], [ARM] Wprowad kolejno [3], [0], [5], [7] Wprowad [#] pierwsza cyfra wywietlana jest automatycznie sprawd które diody linii 1-4 s zapalone Wciskaj [STAY]+[STAY] aby przej do przegldania nastpnych cyfr trzykrotny sygnał szyfratora informuje, e aktualna cyfra jest ostatni cyfr lokacji jeli chcesz przejrze poprzednie cyfry wprowadzaj kolejno [STAY]+[ARM]. Wejcie do programu zostało potwierdzone długim dwikiem szyfratora Brak potwierdzenia dwikowego Brak potwierdzenia dwikowego Potwierdzenie długim dwikiem informuje poprawne wprowadzenie nowego kodu Trzykrotny dwik informuje, e nowy kod został wprowadzony niepoprawnie lub ilo cyfr jest niezgodna. Wciskaj klawisz Wywietlani e Zapalone diody stanu linii brak 1 cyfra 2, 1 3 STAY STAY 2 cyfra brak 0 STAY STAY 3 cyfra 3,1 5 STAY STAY 4 cyfra 3,2,1 7 Warto 6 7 Przejcie do nastpnej lokacji Wyjcie z trybu programowania Wybierz 3-cyfrowy numer i wcinij klawisz [ARM] jeeli chcesz przej do innej lokacji. Wprowad nowy kod instalatora i wcinij klawisz [ARM]. Po wciniciu [ARM] przechodzimy do nastpnej lokacji. Długi dwik potwierdza wyjcie z programu instalatora. 18 Instrukcja instalatora

20 Programowanie lokacji: Główne parametry systemu: Adres Adres: 000 Nastawy fabryczne: Fabrycznie: 00 W tej lokacji mona zablokowa moliwo przywrócenia (resetowania) programu centrali do wartoci fabrycznych za pomoc zwory J1 00 Resetowanie jest moliwe. 55 Resetowanie nie jest moliwe. Adres: 001 MS Lock: Fabrycznie: Jest to kod zabezpieczajcy uywany dla sesji up/downloadingu. Wprowadzony w tym miejscu 6-cyfrowy kod musi odpowiada kodowi zapisanemu w profilu konta utworzonemu na komputerze dla tej instalacji. Jeeli kod w komputerze i centrali róni si, operator programu up/downloadingu nie bdzie mógł zmieni nastpujcych parametrów centrali: Kodu instalatora, telefonów stacji monitorowania, kodu MS Lock oraz moliwoci powrotu do nastaw fabrycznych. Adres: 002 Pierwszy numer stacji monitorowania Po wybraniu lokacji, wpisz numer telefonu wykorzystujc cyfry 0-9 i zatwierd klawiszem #. Jeeli w lokacji był wczeniej wpisany numer, to zostaje on skasowany po wprowadzeniu pierwszej cyfry. Moliwo wprowadzenia do 32 znaków. Mona równie wprowadzi znaki specjalne według poniszej tabeli: FUNKCJA SEKWENCJA REZULTA Przerwanie wybierania i oczekiwanie na sygnał cigły [STAY], [1] A T Wstrzymanie wybierania na krótki czas (pauza) [STAY], [2] B Przełcza wybieranie tonowe na impulsowe i odwrotnie [STAY], [3] C Wysłanie tonowo znaku * [STAY], [*] * Wysłanie tonowo znaku # [STAY], [#] # Po wprowadzeniu całego numeru nacisn [#], aby zatwierdzi. istniejcy numer naciskamy [#] bez adnych cyfr. Adres: 003 Drugi numer stacji monitorowania Programowanie wyglda dokładnie tak samo jak w poprzedniej lokacji. Adres: 004 Numer telefonu oddzwaniania Aby skasowa Numer tel. komputera z programem up/downloadingu. Programowanie numeru i znaki specjalne tak jak dla pierwszego numeru SM. Pod ten numer centrala bdzie oddzwaniała gdy bdziemy chcieli j zdalnie programowa. Zaprogramowanie tego numeru zwiksza równie bezpieczestwo. Instrukcja instalatora 19

21 Adres: 005 Numer konta Fabrycznie: 0000 W tej lokacji naley wpisa numer konta, który jest wykorzystywany do komunikacji ze stacj monitorujc i jest numerem identyfikujcym obiekt. Mog by wykorzystywane cyfry 0-9 i A-F: Hexa Wcinij Hexa Wcinij A [STAY], 1 D [STAY], 4 B [STAY], 2 E [STAY], 5 C [STAY], 3 F [STAY], 6 UWAGA: Wpisywany numer konta musi by zawsze 4-cyfrowy. Jeli numer konta jest 3-cyfrowy to naley uy zera 0. Przykładowo dla numeru 123 wpisujemy Centrala ORBIT-14 nie wysyła zer do stacji monitorowania. Jeli numer konta zawiera zero 0 (np ), to zamiast niego wpisujemy A (np. 12A7). Z szyfratora naley wtedy wprowadzi sekwencj: [1][2][STAY][1][7] Kody dostpu: Adres Adres: 006 Kod dostpu Fabrycznie: 5678 Kod ten jest sprawdzany podczas wykonywania zdalnych operacji za pomoc programu ROKONET Upload/Download. Aby nawiza komunikacj pomidzy komputerem a central, naley wprowadzi taki sam kod dostpu w programie komputerowym jak równie w centrali. Adres: 007 Identyfikator Fabrycznie: 0001 Kod ten jest rozszerzeniem kodu dostpu i równie jest porównywany podczas wykonywania zdalnych operacji. Podobnie jak wyej kod ten musi by taki sam w centrali jak równie w komputerze. Adres: 008 Kod instalatora Fabrycznie: 0214 Kod instalatora jest 4-cyfrowy. Osoba znajca ten kod ma moliwo przeprogramowania wszystkich lokacji w programie centrali. Adres: 009 Kod subinstalatora Fabrycznie: cyfowy kod. Osoba znajca ten kod nie ma moliwo w pełni przeprogramowania centrali. Dostp okrela instalator w lokacji 061 na stronie 38. Adres: 010 Kod właciciela Fabrycznie: cyfrowy kod właciciela. Znajc kod właciciela mona: Wprowadza, zmienia lub kasowa kody innych uytkowników Zmienia czas i dat systemow Wykonywa okrelone funkcje systemowe oraz testy UWAGA: Instalator nie moe zobaczy, jaki jest kod właciciela na diodach szyfratora. 20 Instrukcja instalatora

22 Definicje czasów systemowych: Adres Adres: 011 Opónienie wyjcia Fabrycznie: 030 W tej lokacji naley wprowadzi czas, w jakim uytkownik musi opuci chroniony obszar po wprowadzeniu kodu uzbrajajcego system. Wprowadzi czas w sekundach od 001 do 255. Adres: 012 Opónienie wejcia Fabrycznie: 060 W tej lokacji naley wprowadzi czas, w jakim uytkownik musi rozbroi system po naruszeniu linii opónionej. Wprowadzi czas w sekundach od 001 do 255. Adres: 013 Czas alarmu głonego Fabrycznie: 04 W tej lokacji naley wprowadzi czas, przez jaki bd pracowały sygnalizatory (wyjcie BELL\LS) po wywołaniu alarmu głonego. Wprowadzi czas w minutach od 01 do 90. UWAGA: Buzzer szyfratora działa do rozbrojenia systemu. Adres: 014 Opónienie sygnalizacji Fabrycznie: 00 Czas, po jakim rozpocznie si sygnalizacja od momentu wywołania alarmu. Wprowadzi czas w minutach od 01 do 90. Test komunikacji: Adres Ustalamy, co ile i o której godzinie bd przeprowadzane testy komunikacji centrali ze stacj monitorowania oraz programem ROKONET U/D. Przeprowadzajc taki test mamy pewno, e linia telefoniczna jest sprawna oraz dialer telefoniczny centrali działa prawidłowo. UWAGA: Aby test był aktywny naley zaprogramowa Adres 015 i 016. Adres : 015 Start testu Fabrycznie: 0000 Okrelamy start testu. Wprowadzana godzina musi by w trybie 24-godzinnym. Przykład: 8:00 rano wprowadzamy 0800, 16:30 wprowadzamy UWAGA: Jeeli zachodzi potrzeba wyłczenia testu naley wprowadzi warto fabryczn (0000). Adres: 016 Okres testu Fabrycznie: 00 Wpisujemy okres testu. Wprowadzana warto odzwierciedla ilo godzin od 00 do 99. Instrukcja instalatora 21

23 UWAGA: Jeeli zachodzi potrzeba wyłczenia testu naley wprowadzi warto fabryczn (00). Sygnalizacja i typy linii: Adres Adres od 017 do 030 s identyczne i zawieraj dane odnoszce si do linii od 1 do 14, gdzie kada z nich zawiera dwie wartoci: Pierwsza warto: okrela typ linii dozorowej. Druga warto: okrela sposób sygnalizacji alarmu z danej linii. Adres: sza warto Linie 1-14: (1-sza warto): Typ linii Typ linii i komentarz Nie uywana Wszystkie linie nieuywane powinny by w ten sposób zadeklarowane. Całodobowa (24-godzinna) Linia o działaniu 24-godzinnym, naruszenie linii powoduje alarm niezalenie od tego czy system jest uzbrojony czy rozbrojony. Dzienna Typ stosowany w przypadku linii chronicych np. wyjcie ewakuacyjne. Pobudzenie linii skutkuje Jeeli system jest uzbrojony generowany jest sygnał alarmowy. Jeeli system jest rozbrojony generowany jest sygnał Problemu (gwałtowne błyskanie diod POWER na szyfratorach) Natychmiastowa Zwykle wykorzystywana jest w miejscach gdzie nie ma potrzeby uruchamiania opónienia np. do ochrony okien, czujników wstrzsowych czy czujek ruchu. Naruszenie tej linii powoduje alarm wtedy gdy system jest uzbrojony lub podczas odliczania czasu na wyjcie (opcja Alarm z pobudzonych linii ). Opóniona wej./wyj. Naruszenie tej linii w trakcie odliczania czasu wyjcia nie powoduje alarmu. Jeeli system jest uzbrojony, naruszenie linii powoduje rozpoczcie odliczania czasu wejcia. Opóniona N Linia o podobnym działaniu jak linia Opóniona wejcia/wyjcia, jednak system moe by uzbrojony gdy taka linia jest naruszona. Naley pamita aby linia powróciła do stanu normalnego przed upływem czasu na wyjcie. Warunkowo opóniona W trakcie odliczania czasu wyjcia linia zachowuje si jak linia Opóniona wejcia/wyjcia. Jeeli system jest uzbrojony naruszenie linii powoduje alarm, natomiast wczeniejsze naruszenie linii Opóniona wejcia/wyjcia umoliwia naruszenie linii warunkowo opónionej bez wywołania alarmu. Poarowa Uywana w przypadku czujek poarowych (dymu, temperatury, płomienia itp. Pobudzenie linii powoduje sygnalizacj alarmu poarowego. Wykrycie przecicia/zwarcia okablowania generuje sygnał Problemu Poarowego (gwałtowne błynicia diody Fire na szyfratorach). Linia poarowa nie moe by wyłczona lub zablokowana. 22 Instrukcja instalatora

24 Adres: Linie 1-14: (1-sza warto): Typ linii Napadowa Uywana w przypadku przycisków napadowych (rcznych, nonych, radiolinii innych 8 producentów). Pobudzenie linii uruchamia sygnalizacj napadu (w zalenoci od nastaw programowych głon lub cich). 9 A B C Adres: ga warto Szyfrowa impulsowa-natychmiastowa Uzbrajanie i rozbrajanie systemu. Urzdzenia pracujce na linii tego typu powinny mie monostabiln charakterystyk pracy (impuls wyzwalajcy). Szyfrowa impulsowa-opóniona Działa jak linia szyfrowa impulsowa, lecz uzbrajanie nastpuje z odliczaniem czasu opónienia nr 1we/wy. Szyfrowa stała-natychmiastowa Uzbrajanie i rozbrajanie systemu. Urzdzenia pracujce na linii tego typu powinny mie bistabiln charakterystyk pracy (impuls wyzwalajcy). Szyfrowa stała opóniona Działa jak linia szyfrowa stała, lecz uzbrajanie nastpuje z odliczaniem czasu opónienia nr 1we/wy. Linie 1-14: (2-ga cyfra): Sygnalizacja linii Sygnalizacja linii i komentarz Cichy Brak sygnalizacji dwikowej. Alarm jest tylko raportowany do stacji monitorujcej. Tylko sygnalizator (cigły) Aktywacja wyjcia sygnalizatora do upłynicia czasu trwania alarmu lub do wprowadzenia kodu dostpu. Tylko sygnalizator (pulsujcy) Aktywacja impulsowa wyjcia sygnalizatora do upłynicia czasu trwania alarmu lub do wprowadzenia kodu dostpu. Zalecane dla sygnalizacji alarmu poarowego. Tylko buzzer Aktywacja buzzerów szyfratorów. Sygnalizator + Buzzer Aktywacja wyjcia sygnalizatora oraz buzzerów szyfratorów. Sygnalizator gdy uzbrojone/ Buzzer gdy rozbrojone Dla linii całodobowych. Jeli system jest rozbrojony to zostan pobudzone buzery szyfratorów. Jeli system jest uzbrojony to zostanie pobudzony sygnalizator. 6,7 Nie uywane 8 Cichy + Gong Brak sygnalizacji dziwikowej. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora. Instrukcja instalatora 23

25 9 A B C Tylko sygnalizator (cigły) + Gong Aktywacja wyjcia sygnalizatora do upłynicia czas trwania alarmu lub do wprowadzenia kodu dostpu. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora Tylko sygnalizator (pulsujcy) + Gong Aktywacja impulsowa wyjcia sygnalizatora do upłynicia czasu trwania alarmu lub do wprowadzenia kodu dostpu. Zalecane dla sygnalizacji alarmu poarowego. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora. Tylko buzzer + Gong Aktywacja buzzerów szyfratorów. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora. Sygnalizator + Buzzer + Gong Aktywacja wyjcia sygnalizatora oraz buzzerów szyfratorów. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora. Fabryczne ustawienia sygnalizacji i typów linii: Linia Adres Typ Sygnalizacja L1 017 (5) (1) L2 018 (6) (1) L3 L (3) (1) L7 L (0) (0) L9 L (3) (1) Czas reakcji linii oraz Przydział do grup: Adres Adres od 031 do 044 s identyczne i zawieraj dane odnoszce si do linii od 1 do 14, gdzie kada z nich zawiera dwie wartoci: Pierwsza warto: okrela minimalny czas przez jaki musi by naruszona linia aby został wywołany alarm. Druga warto: okrela przynaleno linii do grupy. Adres Czas reakcji linii oraz przydział do grup: 1-sza warto Czas reakcji ms (Fabrycznie) 1 10 ms 2-ga warto Przydział do grupy 0 Brak (Fabrycznie) 1 A 2 B 3 A + B 4 C 5 A + C 24 Instrukcja instalatora

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 SPIS TRECI 1...INFORMACJE OGÓLNE 1...MONTA I PODŁCZENIE CENTRALI 2...DANE TECZNICZNE 3...INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 6...GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU (lokacje 00-05)

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-06 Wersja 1.4 Notatki Ochrona przed intruzem jest załczona jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypoarowa, anty-napadowa, antysabotaowa s

Bardziej szczegółowo

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika Instrukcja Uytkownika Spis treci Streszczenie funkcji uytkownika 3 Rozdział 1: Zapoznanie z systemem 4 Wstp 4 Pojcia i definicje 5 Rozdział 2: Szyfrator 7 Wygld zewntrzny 7 LED Power (zasilanie) 8 LED

Bardziej szczegółowo

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9)

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9) Arkusz programowania centrali alarmowej SIGMA 1 wersja.3 Informacje wstępne: Wejście do trybu programowania: * 8 [kod instalatora] Fabryczny kod instalatora: 069 Fabryczny kod Głównego Użytkownika: 134

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy)

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY (1-8) BLOKOWANIE LINII # 4 NR LINII (01-24) SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Opis Systemu ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Dziki modułowej budowie, ProSYS pozwala na połczenie w jednym systemie funkcji przeciwwłamaniowych, kontroli dostpu i automatyki sterowania

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12)410 05 10,412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI OPIS CENTRALI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Odbiornika Sygnałów Telefonicznych z identyfikacją numeru dzwoniącego OST-i-USB

Instrukcja Odbiornika Sygnałów Telefonicznych z identyfikacją numeru dzwoniącego OST-i-USB Instrukcja Odbiornika Sygnałów Telefonicznych z identyfikacją numeru dzwoniącego OST-i-USB 1. Ogólna charakterystyka odbiornika. Odbiornik umożliwia monitorowanie systemów alarmowych komutowanymi łączami

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

(wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) KOD GŁÓWNY : (kod fabryczny:

(wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) KOD GŁÓWNY : (kod fabryczny: (wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) Dystrybucja: OMC Industrial Sp. z o.o. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 KOD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C CENTRALA ALARMOWA C - 2000 1. Przeznaczenie. Centrala mikroprocesorowa C-2000 przeznaczona jest do zabezpieczania redniej wielkoci obiektów typu: magazyny, szkoły, biura, pawilony handlowe. Zadaniem centrali

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA INSTALACJI

XP-400 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10, 412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

JA-65X Dialer cyfrowo głosowy

JA-65X Dialer cyfrowo głosowy JA-65X Dialer cyfrowo głosowy Dialer JA-65X przeznaczony jest do central alarmowych firmy Jablotron z serii: JA-65 MAESTRO oraz JA-63 PROFI. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia: wysłanie dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0) Seria FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 26 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym Interfejs

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA W l 9 9 5 C S t r o n a 1 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA GEM P816EX CENTRALA ALARMOWA/KOMUNIKATOR Programowanie z manipulatorów serii classic GEM-RP1CAe2, oraz z manipulatorów serii K GEM-DXK1 MANIPULATOR GEM-RP1CAe2

Bardziej szczegółowo

Wersja programowa 5.05 CA-6 LISTA USTAWIEŃ GDAŃSK. ca6list_pl 12/03

Wersja programowa 5.05 CA-6 LISTA USTAWIEŃ GDAŃSK. ca6list_pl 12/03 Centrala alarmowa Wersja programowa 5.05 CA-6 LISTA USTAWIEŃ GDAŃSK ca6list_pl 12/03 Historia zmian treści instrukcji Opis zmian odnosi się do listy ustawień przeznaczonej dla centrali z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI Dystrybucja: OMC Industrial Sp. z o.o. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALE ESPRIT 728 ULTRA & 738 ULTRA Autoryzowany Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

CA-6 Wersja programowa 5.05

CA-6 Wersja programowa 5.05 Centrala alarmowa CA-6 Wersja programowa 5.05 LISTA USTAWIEŃ GDAŃSK ca6list_pl 11/06 SYSTEM ALARMOWY UŻYTKOWNIK... ADRES... NUMER TELEFONU... UWAGI......... Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR... SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...3 URUCHAMIANIE MAKRA O ZNANYM NUMERZE...3 UZBRAJANIE SYSTEMU...4 ROZBRAJANIE

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA INSTALACJI

XP-600 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12)410 05 10,412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI OPIS CENTRALI...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny ZAMKI SZYFROWE www.rozam.pl www.zamkiszyfrowe.lap.pl 1 ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny Zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne 55 kodów. Elektroniczny Zamek Szyfrowy RSL-2000F-VP został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016 Systemy alarmowe > System alarmowy INIM > Model : SL1050BOX Producent : INIM Nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE)

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) Opracowali: dr in. Krystyna Noga mgr in. Rafał Sokół Akademia Morska Wydział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR Typu INSTALACJA Sterownik powinien by zainstalowany w sposób opisany w punkcie 2.1. Najpierw naley zdj zacisk mocujcy i włoy sterownik w otwór panelu. Po ponownym

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI PC560 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali:

Bardziej szczegółowo

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi LUMINA DUO Sterownik czasowy Instrukcja instalacji i obsługi Uwagi dotyczce bezpieczestwa Po rozpakowaniu urzdzenia naley sprawdzi czy w transporcie nie wystpiły na nim adne uszkodzenia. Jeli tak, naley

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

BlueGate analog. BlueGate A. instrukcja uytkowania i programowania

BlueGate analog. BlueGate A. instrukcja uytkowania i programowania BlueGate analog BlueGate A instrukcja uytkowania i programowania Dwuzakresowa bramka GSM Blue Gate oparta jest na na module Siemens TC35, wyposaonym w wiele regulowanych cech zwikszajcych komfort obsługi.

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełczanie pomidzy urzdzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie na

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny LOGO

Sterownik programowalny LOGO Sterownik programowalny LOGO LOGO! to uniwersalny sterownik logiczny opracowany przez firm Siemens. LOGO! łczy w sobie nastpujce elementy i funkcje: elementy sterowania, panel sterowniczy i podwietlany

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

AUTOMAT TELEFONICZNY DT-1 plus

AUTOMAT TELEFONICZNY DT-1 plus AUTOMAT TELEFONICZNY DT-1 plus INSTRUKCJA OBSŁUGI dt1p_pl 11/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa automat telefoniczny (dialer) powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Dialer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22)

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O.. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) 863-63-53 RP - 808 ROKONET JANEX INT. - 1 - Instrukcja Instalacji i Obsługi RP- 808 2 Spis treci Oznaczenia 3 1. Wstp 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo