Instrukcja instalacji i programowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i programowania"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i programowania

2 SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii telefonicznej 8 Podłczenie napicia AC 8 Podłczenie linii 8 Podłczenie zasilania 10 Sabota sygnalizatora 10 Sabota obudowy 10 Podłczenie wyj programowalnych 11 Zworka J4 12 Podłczenie szyfratora 13 Złcze J3 (SIG IN) 13 Programowanie 14 Z szyfratora 14 Powrót do ustawie fabrycznych. 14 Wstp do programowania 14 Programowanie centrali ORBIT Wywietlanie zawartoci lokacji 15 Przegld lokacji, w których jest wprowadzone wicej ni jedna warto 16 Dwiki szyfratora 16 Programowanie przez instalatora 17 Czas blokowania programowania 17 Przykład programowania 17 Programowanie lokacji: 19 Główne parametry systemu: Adres Kody dostpu: Adres Definicje czasów systemowych: Adres Sygnalizacja i typy linii: Adres Czas reakcji linii oraz Przydział do grup: Adres Instrukcja instalatora 1

3 Zakoczenie linii oraz sygnalizacja sabotau: Adres Wyjcia programowalne: Adres Parametry komunikacji: Adres Opcje dialera 1: Adres Opcje dialera 2: Adres Impulsowe formaty stacji monitorujcej: Adres Automatyczny przydział formatów: Adres Dzwonki Upload/Download: Adres Licznik alarmów: Adres Opcje systemowe: Adres Poziom ogranicze subinstalatora: Adres Kody raportów zdarze: Adres Kody raportów alarmów 40 Kody powrotów 41 Inne kody raportu 41 Kody raportów problemów ich powroty 43 Załcznik 1: Arkusz programowania 44 Załcznik 2: Kody raportów Contact ID & SIA dla Orbit Załcznik 3: Podsumowanie komend uytkownika 48 2 Instrukcja instalatora

4 Informacje ogólne o ORBIT-14 Centrala ORBIT-14 w pełni spełnia rol systemu alarmowego. Jest przewidziana do stosowania w domach jednorodzinnych i w małych obiektach komercyjnych. Konstrukcja centrali oparta jest na mikroprocesorze i pamici EEPROM. Zapisane w pamici programowalne dane i program systemu, zostaj zachowane w przypadku zaniku napicia zasilajcego. Programowanie centrali moemy wykona lokalnie za pomoc szyfratora LED/LCD lub specjalnego programatora LCD, a take zdalnie lub lokalnie za pomoc programu ROKONET Upload/Download. Główne cechy centrali: Linie 14 programowalny linii alarmowych 12 linii na płycie z uyciem linii podwójnych 2 linie na szyfratorze 3 pary przycisków alarmowych na szyfratorze (Napad, Poar, Medyczny) Wyjcie alarmowe sygnalizatora Programowalne Sygnalizator/Syrena lub Głonik Obcialno prdowa: max 900 ma Wyjcie zasilania urzdze alarmowych AUX Obcialno prdowa: max 600 ma Wbudowany dialer cyfrowy Przesyłanie komunikatów do stacji monitorujcej (dwa numery telefonów) Zdalne programowanie i obsługa za pomoc programu do up/downloadingu Funkcja Follow Me (telefoniczne powiadamianie uytkownika o alarmie) Szyfratory Moliwo podłczenia do piciu szyfratorów LED lub LCD Wyjcia programowalne 1 wyjcie przekanikowe 3A 1 wyjcie tranzystorowe OC 500 ma 1 wyjcie tranzystorowe OC 70 ma Moliwo rozbudowy do 6 wyj za pomoc rozszerzenia Kody dostpu 2 kody instalatora 1 kod właciciela 19 kodów uytkownika Test łcznoci Codzienne wysyłanie raportu do stacji monitorujcej Instrukcja instalatora 3

5 Urzdzenia dodatkowe Moduł czterech wyj przekanikowych Moduł Głosowy Pami zdarze Zapamituje 250 zdarze Ochrona sabotaowa Sabota obudowy (wejcie NC) Sabota sygnalizatora (wejcie z rezystorem 2.21 K) Sabota szyfratora Automatyczne uzbrajanie Dzienne automatyczne uzbrajanie 4 Instrukcja instalatora

6 Dane techniczne Płyta główna Napicie zasilania Rezerwowe ródło zasilania Zasilanie urzdze Wyjcie sygnalizatora Wyjcia programowalne Transformator 16.5 V AC 40 VA 12V 7Ah Max 12 V DC 600 ma Max 12 V DC 900 ma 1 X wyjcie przekanikowe 3A 1 X tranzystor OC (podanie masy) max 500 ma 1 X tranzystor OC (podanie masy) max 70 ma Wymiary I waga 96 X 185 mm (3.77 X 7.28 ) 0.23Kg (0.51 lb) Bezpieczniki F1: Akumulator 3.15 A Szyfratory Pobór prdu: Podłczenie do centrali: AUX Sygnalizator Bezpieczniki elektroniczne Bezpieczniki elektroniczne Szyfrator 6 / 8 linii Szyfrator 14 linii Szyfrator LCD Normalnie 18 ma, Max 30 ma Normalnie 18 ma, Max 37 ma 4-yłowa magistrala o długoci 100m od centrali Wymiary: 110X130X25 mm (4.33 X 5.11 X 1 ) Max 75mA 162 X 122 X 30 mm (6.37 X 4.8 X 1.18 ) Waga: 0.19 kg (0.42 lb) 0.25kg (0.55 lb) Moduł wyj programowalnych Pobór prdu: Podłczenie do centrali: Styki: Wymiary Waga: Przekanikowe Normalnie 10mA, Max 50mA 4-yłowa magistrala o długoci 100m od centrali 1 przekanik 3A, 3 przekaniki 0.5 A, 24 V DC 53X85 mm (2.1X3.35 ) 80 gr (0.18 lb) Moduł głosowy Zasilanie: Pobór prdu: 12 V DC Normalnie 6 ma, Max 26 ma Wymiary: 66 X 66 X 18 mm (2.59 X 2.59 X 0.70 ) Waga: gr (lb) UWAGA: Aby zapewni prawidłowe działanie modułu i dobr słyszalno komunikatów naley podłczy go do centrali przewodem o długoci 20cm Instrukcja instalatora 5

7 rednica i długo przewodu łczcego szyfrator z central yły Ø (mm) Długo Metry rednica i długo przewodu łczcego sygnalizator z central rednica [mm] Max. Pobór prdu ma Metry Metry Metry Metry rednica i długo przewodu łczcego czujniki z central rednica [mm] Max. Pobór prdu ma Metry Metry Metry Metry Metry Instrukcja instalatora

8 Instalacja Monta płyty głównej 1. Naley umieci central ORBIT-14 w metalowej obudowie w miejscu, które jest suche, znajduj si tam ródło zasilania 220 VAC, uziemienie oraz linia telefoniczna. Uywajc kołków i wkrtów nale przymocowa obudow do ciany. 2. Przed przystpieniem do podłczania urzdze do centrali naley upewni si czy ródło zasilania zmiennego wraz z akumulatorem s odłczone. Schemat połcze płyty głównej RP-214 Schemat podłcze Telefon WA NE: Naley prawidłowo wykona podłczenie uziemienia. Instrukcja instalatora 7

9 Co daje dobre uziemienie? Jedn z najczstszych przyczyn awarii urzdze alarmowych s wyładowania atmosferyczne. Wystarczy uderzenie pioruna kilometr dalej, aby w przewodach instalacyjnych zaindukowa napicie kilkuset woltów. Centrale serii Orbit wyposaone s oczywicie w zabezpieczenia przeciwprzepiciowe, jednak decydujce znaczenie dla bezpieczestwa systemu ma jego prawidłowe uziemienie. Najlepszym uziemieniem byłby oczywicie uziom naturalny w postaci kilkunastu metrów ocynkowanej tamy stalowej 3 X 30 mm zakopanej w ziemi na głbokoci m, jednake w praktyce niewiele mniej skuteczny jest uziom sztuczny, np. stalowa rura wodocigowa. Uziemienie powinno by podłczone do obudowy oraz do odpowiedniego zacisku na płycie centrali. Doprowadzenie uziemienia powinno by wykonane za pomoc drutu miedzianego o przekroju nie mniejszym ni 2.5 mm². Przewód doprowadzajcy uziemienie powinien by moliwie krótki i prosty. Podłczenie linii telefonicznej 1. Naley podłczy przychodzc lini telefoniczn do zacisków LINE. 2. Telefony znajdujce si na obiekcie podłczamy do zacisków SET. Podłczenie napicia AC Przewód idcy od bezpiecznika z napiciem 230 VAC naley podłczy do wejcia transformatora (16.5VAC 40VA) oraz wyjcie transformatora do zacisków AC płyty głównej. Podłczenie linii Podłczamy kad czujk do odpowiednich zacisków. Kada para czujek ma wspólny zacisk COM. 8 Instrukcja instalatora

10 Sposoby podłczania czujek zostały pokazane na poniszych schematach: INFORMACJA: Dla linii, które s zdefiniowane jako parametryczne (EOL) naley stosowa rezystory 2.21 K. Fabrycznie wszystkie linie s zaprogramowane jako parametryczne. Uywajc linii trójstanowych (DOEL) mamy moliwo podłczenia zacisków alarmowych i sabotaowych czujki do jednej linii centrali, dziki czemu nie musimy stosowa dodatkowej ptli sabotaowej. Tylko linie od 1 do 6 mog by definiowane jako DEOL. Przy tej konfiguracji linie od 9 do 14 nie s dostpne. Podłczenie linii podwójnej Linie podwójne s wykorzystywane do podłczenia dwóch czujników do jednej linii centrali. Na poniszym schemacie wida sposób połcze. Sabota dla obu czujników jest ten sam. Zone Linia nr 1 Zone Linia nr 9 Tamper Sabota N.C. Alarm N.C. Tamper Sabota N.C. Alarm N.C. Wejcie linii 3.32K 2.21K 5.62K Instrukcja instalatora 9

11 Dla linii podwójnych naley stosowa dołczone rezystory. INFORMACJA: Bardzo wane jest prawidłowe podłczenie rezystorów. Jakikolwiek błd spowoduj brak identyfikacji linii. Linie od 1 do 6 musz by zakoczone rezystorem 3.32K, a linie od 9 do 14 rezystorem 2.21 K oraz 5.62 K. Linie 7 i 8 nie mog by podwajane. Podłczenie zasilania Uywajc zacisków AUX (+) i COM (-) zasilamy czujniki: PIR, stłuczenia szyby, dymu, bariery, itp. INFORMACJA: Całkowity pobór prdu z zacisku AUX nie moe przekracza 600mA. Do podłczenia zasilania 4-yłowych czujników dymu powinnimy wykorzysta wyjcie programowalne, aby móc zdj z napicie po wystpieniu alarmu. Schemat podłczenia znajduje si na stronie 7, a sposób programowania wyjcia na stronie 27. Sabota sygnalizatora Wejcie sabotaowe sygnalizatora jest zdefiniowane jako parametryczne z rezystorem 2.21 K. Jeli linia ta jest odcita lub zwarta zostaje wywołany alarm. Naley podłczy styki sabotau sygnalizatora do zacisków BELL TMP i COM. Sabota obudowy Wejcie sabotaowe obudowy jest zdefiniowane jako NC (normalnie zamknite). Otwarcie obudowy spowoduje wywołanie alarmu. Naley podłczy styki sabotau obudowy do zacisków BOX TMP i COM. INFORMACJA: Ptl sabotaow dla sygnalizatora i obudowy naley podłczy przed podłczeniem zasilania. 10 Instrukcja instalatora

12 Podłczenie wyj programowalnych Centrala ORBIT-14 ma wbudowane trzy wyjcia programowalne na płycie głównej: jedno przekanikowe 3A, jedno tranzystorowe 500mA oraz jedno typu OC 70mA. Wyjcie programowalne UO1 zwizane jest ze zwork J4 opisana poniej. Wyjcia programowalne UO2-UO6 s zrealizowane jako przełcznik typu OC o obcialnoci 70mA (max). W stanie normalnym wyjcie ma bardzo wysok impedancj, w stanie aktywacji jest zwierane do masy. Do wyjcia mona podłczy cewk przekanika 12V małej mocy (drugie wyjcie cewki musi by podłczone do zacisku AUX). Podłczenie modułu wyj programowalnych Jeli potrzebnych jest wicej ni 3 wyjcia programowalne to naley zastosowa moduł wyj programowalnych. Na module tym mamy 3 wyjcia przekanikowe 500mA kade oraz 1 wyjcie przekanikowe 3A. Gdy stosujemy moduł wyj to wyjcie UO3 na płycie jest nieaktywne. Musimy je podłczy do modułu jako ECL. Wyjcie pierwsze modułu jest wyjciem trzecim. Poniej znajduje si opis podłczenia modułu wyj programowalnych: Moduł wyj programowalnych ORBIT-14 AUX RED AUX RED Złcza magistrali COM BLK COM BLK ECL YEL UO3 ECL Płyta główna DAT GRN DAT GRN Rozszerzenie wyj programowalnych UWAGA: Dla prawidłowego działania modułu rozszerzajcego wyjcia programowalne nale zaprogramowa lokacj 059 (strona 35) Instrukcja instalatora 11

13 Zworka J4 Zworka J4 okrela reakcj wyjcia UO1, które moe by uywane do sterowania zewntrznym sygnalizatorem. Positive (POS): Jeli zworka J4 jest w pozycji POS to na zacisku N.C. wyjcia UO1 jest podawane napicie 13.8V. Negative (NEG): Jeli zworka J4 jest w pozycji NEG to na zacisku N.C. wyjcia UO1 jest podawana masa. Zdjta: Jeli zworka J4 jest zdjta to wyjcie UO1 działa jak tradycyjny przekanik. 12 Instrukcja instalatora

14 Podłczenie szyfratora Centrala ORBIT-14 moe współpracowa z picioma szyfratorami. Kady szyfrator ma pi przewodów połczeniowych i trzy zaciski do podłczenia linii 7 i 8. UWAGA: Szyfrator 6-LED nie posiada dodatkowych linii. 1. Naley podłczy przewody (Czerwony-RED, Czarny-BLK, ółty-yel, Zielony- GRN) według kolorów do centrali. 2. Kady szyfrator posiada biały przewód, który jest dedykowany dla linii napadowej. Zwarcie przewodu białego do masy powoduj wygenerowanie alarmu napadowego. UWAGA: Maksymalna odległo przycisku napadowego lub radiolinii od centrali wynosi 30 metrów. 3. Linie 7 i 8, które znajduj si w szyfratorze (z wyjtkiem 6-LED) s liniami parametrycznymi w pełni nadzorowanymi. Jeli mamy podłczonych do centrali wicej ni jeden szyfrator z dodatkowymi liniami, to naley pamita, e linia moe by uyta tylko raz w jednym z szyfratorów. Pozostałe zaciski linii naley zewrze. UWAGA: Linie naley zewrze przed podłczeniem zasilania. Złcze J3 (SIG IN) Złcze J3 SIG IN słuy do podłczenia modułu głosowego i przesyłania sygnału audio podczas dzwonienia na numery Follow Me. Instrukcja instalatora 13

15 Programowanie Z szyfratora Centrala ORBIT-14 moe współpracowa z picioma szyfratorami. Do wyboru mamy cztery szyfratory: LCD, 6-LED, 8-LED, 14-LED). Z kadego z nich mamy moliwo obsługi centrali jak i programowania wszystkich parametrów działania. W przypadku nacinicia przycisków klawiatury w złej kolejnoci, brzczyk szyfratora poinformuje nas o tym trzema krótkimi dwikami. Na szyfratorze LED dane w poszczególnych Adres programu s wywietlane za pomoc diod linii w formacie binarnym. Szyfrator LCD wywietla dane w postaci opisów, co znacznie upraszcza programowanie i obsług. Powrót do ustawie fabrycznych. 1. Wyłcz całkowicie zasilanie centrali. 2. Podczas resetu musimy mie podłczony szyfrator 3. Załoy zwork J1 (DEFAULT). 4. Włczy ponownie zasilanie (AC lub z akumulatora). 5. Po usłyszeniu krótkiego dwiku, centrala powraca do ustawie fabrycznych, nastpnie zdejmij zwor J1. 6. Dioda POWER powinna miga, a diody linii oraz READY bd wieci lub nie w zalenoci od stanu systemu. UWAGA: Jeeli w adresie 00 zastała wczeniej zaprogramowana warto 55 to powrót do ustawie fabrycznych nie jest moliwy. Wstp do programowania Pierwszym krokiem powinno by sprawdzenie zworki J1. Musi by rozwarta. Centrala ORBIT-14 ma 168 adresów programowych (lokacji, programów). Wartoci wprowadzane do adresów mog by cyframi lub literami. Nie ma konieczno programowania wszystkich adresów, poniewa wikszo z nich jest zaprogramowana fabrycznie. UWAGA: Brak zasilania nie spowoduje utraty zaprogramowanych wartoci. 14 Instrukcja instalatora

16 Programowanie centrali ORBIT-14 Metody programowania Lokalnie Wymagania Szyfrator LED lub LCD Szyfrator musi by podłczony, a central naley zasili z akumulatora lub 16,5AC. Programator ORBIT Proste do zaprogramowania parametry Programator moe by podłczony do centrali z menu opisowego na centrali, ale nie musi. Naley podłczy wywietlaczu LCD. tylko zasilanie. Programator moe zapamita do 10 programów central ORBIT-14. Program ORBIT UD* Lokalnie poprzez moduł za pomoc programu UP/DOWNLOAD. Program ORBIT UD* Zdalnie poprzez modem. Komputer musi posiada moduł łczcy go z central oraz specjalne oprogramowanie. Komputer musi posiada modem łczcy go z central poprzez linie telefoniczn oraz specjalne oprogramowanie. * Współpracujcy z systemami operacyjnymi Windows 95/98/2000/XP. Wywietlanie zawartoci lokacji Wszystkie dane zawarte w programie centrali, na szyfratorze LED s przedstawione w postaci binarnej (dwójkowej). Dane reprezentowane s przez pierwsze cztery diody stanu linii (ZONES), gdzie kada z nich reprezentuje inn warto. Aby prawidłowo odczyta warto wywietlanej danej, naley zobaczy, które diody stanu linii zostały zapalone, nastpnie zsumowa wartoci, które przedstawiaj te diody. Zakres danych, jakie mog by zawarte w programie to cyfra 0 (nie pali si adna dioda) do F (zapalone s diody linii 1-4). LED linii 1- przedstawia warto 1 LED linii 2- przedstawia warto 2 LED linii 3- przedstawia warto 4 LED linii 4- przedstawia warto 8 Prawidłowy odczyt danych ułatwia tabela zawarta poniej. Instrukcja instalatora 15

17 DIODY LINII DIODY LINII Warto Warto WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ 8 WŁ WYŁ WYŁ WYŁ 1 WYŁ WYŁ WYŁ WŁ 9 WŁ WYŁ WYŁ WŁ 2 WYŁ WYŁ WŁ WYŁ A WŁ WYŁ WŁ WYŁ 3 WYŁ WYŁ WŁ WŁ B WŁ WYŁ WŁ WŁ 4 WYŁ WŁ WYŁ WYŁ C WŁ WŁ WYŁ WYŁ 5 WYŁ WŁ WYŁ WŁ D WŁ WŁ WYŁ WŁ 6 WYŁ WŁ WŁ WYŁ E WŁ WŁ WŁ WYŁ 7 WYŁ WŁ WŁ WŁ F WŁ WŁ WŁ WŁ Przykład A: Jeli linia 4-WŁ, linia 3-WYŁ, linia 2-WYŁ oraz linia 1 WŁ, to wywietlana warto wynosi 9. Przykład B: Jeli linia 4-WŁ, linia 3-WYŁ, linia 2-WŁ oraz linia 1 WŁ, to wywietlana warto wynosi B. Przegld lokacji, w których jest wprowadzone wicej ni jedna warto Jeli Adres ma wpisan warto dwucyfrow (lub wicej) to nie ma moliwoci pokazania równoczenie dwóch cyfr na diodach LED. Po wejciu w jakkolwiek lokacj na diodach wywietlana jest automatycznie pierwsza cyfra. Kolejne cyfry moemy zobaczy w nastpujcy sposób: Dwiki szyfratora Przykładowo Adres 006 ma fabrycznie wprowadzon warto Po wejciu w t lokacj na diodach wywietlana jest pierwsza cyfra 5. Po naciniciu zostanie pokazana kolejna cyfra 6. Jeli dojdziemy do ostatnie cyfry i naciniemy to usłyszymy potrójny dwik szyfratora sygnalizujcy o błdzie, poniewa dalej nie ma ju adnej cyfry. Ta funkcja słuy do obejrzenia poprzedniej cyfry. Potrójny dwik sygnalizuje, e ogldamy pierwsz cyfr. Po zatwierdzeniu dobrze wprowadzonej wartoci usłyszymy jeden długi dwik potwierdzajcy poprawne zapisanie. Jakakolwiek niewłaciwa operacja bdzie sygnalizowana trzema krótkimi dwikami. Jeli je usłyszymy naley ponownie i prawidłowo wykona operacj. 16 Instrukcja instalatora

18 WPISYWANIE WARTOCI A DO F Jeeli jest wymagane wpisanie do programu wartoci szesnastkowych od A do F, mona to wykona uywajc klawisza STAY i odpowiednich klawiszy numerycznych. Sposób wprowadzania pokazano w tabeli obok. Cyfra A wybierz klawisze [STAY] + [1] Cyfra B wybierz klawisze [STAY] + [2] Cyfra C wybierz klawisze [STAY] + [3] Cyfra D wybierz klawisze [STAY] + [4] Cyfra E wybierz klawisze [STAY] + [5] Cyfra F wybierz klawisze [STAY] + [6] Programowanie przez instalatora 1. Wejcie do programu instalatora: Wprowad 4 cyfry kodu instalatora i potwierd klawiszem # (kod fabryczny: 0214). 2. Przejcie do innej lokacji: Wybierz 3-cyfrowy numer lokacji programu i potwierd klawiszem ARM. 3. Wprowadzanie danych do programu: Wprowad kolejno odpowiedni warto (cyfry 0-9 lub litery A-F) i potwierd klawiszem #. 4. Wyjcie z trybu programowania: W dowolnym momencie wprowad 4 cyfry kodu instalatora i potwierd klawiszem ARM. Czas blokowania programowania Jeli przez 10 minut podczas programowania nie wprowadzimy adnej wartoci to szyfrator zablokuje si i zacznie wydawa krótkie dwiki. Naley wtedy nacisn dowolny klawisz i wej ponownie do trybu programowania. Przykład programowania Poniszy przykład słuy do zapoznania si instalatora z zasadami programowania centrali z szyfratora LED. Stosujc praktyczny przykład zmienimy kod instalatora z fabrycznego ( ) na własny kod ( ). Aby wykona t operacj naley kierowa si instrukcjami zawartymi w poniszej tabeli. Instrukcja instalatora 17

19 1 2 Operacja Procedura Komentarz Wejcie do programu instalatora Wybór lokacji 08 Edycja kodu instalatora 3 Wprowadzenie nowego kodu (3057) 4 Zatwierdzenie nowego kodu 5 Sprawdzenie zawartoci lokacji 008 Wprowad fabryczny kod instalatora ( ); i potwierd klawiszem # Wprowad [0], [0], [8], [ARM] Wprowad kolejno [3], [0], [5], [7] Wprowad [#] pierwsza cyfra wywietlana jest automatycznie sprawd które diody linii 1-4 s zapalone Wciskaj [STAY]+[STAY] aby przej do przegldania nastpnych cyfr trzykrotny sygnał szyfratora informuje, e aktualna cyfra jest ostatni cyfr lokacji jeli chcesz przejrze poprzednie cyfry wprowadzaj kolejno [STAY]+[ARM]. Wejcie do programu zostało potwierdzone długim dwikiem szyfratora Brak potwierdzenia dwikowego Brak potwierdzenia dwikowego Potwierdzenie długim dwikiem informuje poprawne wprowadzenie nowego kodu Trzykrotny dwik informuje, e nowy kod został wprowadzony niepoprawnie lub ilo cyfr jest niezgodna. Wciskaj klawisz Wywietlani e Zapalone diody stanu linii brak 1 cyfra 2, 1 3 STAY STAY 2 cyfra brak 0 STAY STAY 3 cyfra 3,1 5 STAY STAY 4 cyfra 3,2,1 7 Warto 6 7 Przejcie do nastpnej lokacji Wyjcie z trybu programowania Wybierz 3-cyfrowy numer i wcinij klawisz [ARM] jeeli chcesz przej do innej lokacji. Wprowad nowy kod instalatora i wcinij klawisz [ARM]. Po wciniciu [ARM] przechodzimy do nastpnej lokacji. Długi dwik potwierdza wyjcie z programu instalatora. 18 Instrukcja instalatora

20 Programowanie lokacji: Główne parametry systemu: Adres Adres: 000 Nastawy fabryczne: Fabrycznie: 00 W tej lokacji mona zablokowa moliwo przywrócenia (resetowania) programu centrali do wartoci fabrycznych za pomoc zwory J1 00 Resetowanie jest moliwe. 55 Resetowanie nie jest moliwe. Adres: 001 MS Lock: Fabrycznie: Jest to kod zabezpieczajcy uywany dla sesji up/downloadingu. Wprowadzony w tym miejscu 6-cyfrowy kod musi odpowiada kodowi zapisanemu w profilu konta utworzonemu na komputerze dla tej instalacji. Jeeli kod w komputerze i centrali róni si, operator programu up/downloadingu nie bdzie mógł zmieni nastpujcych parametrów centrali: Kodu instalatora, telefonów stacji monitorowania, kodu MS Lock oraz moliwoci powrotu do nastaw fabrycznych. Adres: 002 Pierwszy numer stacji monitorowania Po wybraniu lokacji, wpisz numer telefonu wykorzystujc cyfry 0-9 i zatwierd klawiszem #. Jeeli w lokacji był wczeniej wpisany numer, to zostaje on skasowany po wprowadzeniu pierwszej cyfry. Moliwo wprowadzenia do 32 znaków. Mona równie wprowadzi znaki specjalne według poniszej tabeli: FUNKCJA SEKWENCJA REZULTA Przerwanie wybierania i oczekiwanie na sygnał cigły [STAY], [1] A T Wstrzymanie wybierania na krótki czas (pauza) [STAY], [2] B Przełcza wybieranie tonowe na impulsowe i odwrotnie [STAY], [3] C Wysłanie tonowo znaku * [STAY], [*] * Wysłanie tonowo znaku # [STAY], [#] # Po wprowadzeniu całego numeru nacisn [#], aby zatwierdzi. istniejcy numer naciskamy [#] bez adnych cyfr. Adres: 003 Drugi numer stacji monitorowania Programowanie wyglda dokładnie tak samo jak w poprzedniej lokacji. Adres: 004 Numer telefonu oddzwaniania Aby skasowa Numer tel. komputera z programem up/downloadingu. Programowanie numeru i znaki specjalne tak jak dla pierwszego numeru SM. Pod ten numer centrala bdzie oddzwaniała gdy bdziemy chcieli j zdalnie programowa. Zaprogramowanie tego numeru zwiksza równie bezpieczestwo. Instrukcja instalatora 19

21 Adres: 005 Numer konta Fabrycznie: 0000 W tej lokacji naley wpisa numer konta, który jest wykorzystywany do komunikacji ze stacj monitorujc i jest numerem identyfikujcym obiekt. Mog by wykorzystywane cyfry 0-9 i A-F: Hexa Wcinij Hexa Wcinij A [STAY], 1 D [STAY], 4 B [STAY], 2 E [STAY], 5 C [STAY], 3 F [STAY], 6 UWAGA: Wpisywany numer konta musi by zawsze 4-cyfrowy. Jeli numer konta jest 3-cyfrowy to naley uy zera 0. Przykładowo dla numeru 123 wpisujemy Centrala ORBIT-14 nie wysyła zer do stacji monitorowania. Jeli numer konta zawiera zero 0 (np ), to zamiast niego wpisujemy A (np. 12A7). Z szyfratora naley wtedy wprowadzi sekwencj: [1][2][STAY][1][7] Kody dostpu: Adres Adres: 006 Kod dostpu Fabrycznie: 5678 Kod ten jest sprawdzany podczas wykonywania zdalnych operacji za pomoc programu ROKONET Upload/Download. Aby nawiza komunikacj pomidzy komputerem a central, naley wprowadzi taki sam kod dostpu w programie komputerowym jak równie w centrali. Adres: 007 Identyfikator Fabrycznie: 0001 Kod ten jest rozszerzeniem kodu dostpu i równie jest porównywany podczas wykonywania zdalnych operacji. Podobnie jak wyej kod ten musi by taki sam w centrali jak równie w komputerze. Adres: 008 Kod instalatora Fabrycznie: 0214 Kod instalatora jest 4-cyfrowy. Osoba znajca ten kod ma moliwo przeprogramowania wszystkich lokacji w programie centrali. Adres: 009 Kod subinstalatora Fabrycznie: cyfowy kod. Osoba znajca ten kod nie ma moliwo w pełni przeprogramowania centrali. Dostp okrela instalator w lokacji 061 na stronie 38. Adres: 010 Kod właciciela Fabrycznie: cyfrowy kod właciciela. Znajc kod właciciela mona: Wprowadza, zmienia lub kasowa kody innych uytkowników Zmienia czas i dat systemow Wykonywa okrelone funkcje systemowe oraz testy UWAGA: Instalator nie moe zobaczy, jaki jest kod właciciela na diodach szyfratora. 20 Instrukcja instalatora

22 Definicje czasów systemowych: Adres Adres: 011 Opónienie wyjcia Fabrycznie: 030 W tej lokacji naley wprowadzi czas, w jakim uytkownik musi opuci chroniony obszar po wprowadzeniu kodu uzbrajajcego system. Wprowadzi czas w sekundach od 001 do 255. Adres: 012 Opónienie wejcia Fabrycznie: 060 W tej lokacji naley wprowadzi czas, w jakim uytkownik musi rozbroi system po naruszeniu linii opónionej. Wprowadzi czas w sekundach od 001 do 255. Adres: 013 Czas alarmu głonego Fabrycznie: 04 W tej lokacji naley wprowadzi czas, przez jaki bd pracowały sygnalizatory (wyjcie BELL\LS) po wywołaniu alarmu głonego. Wprowadzi czas w minutach od 01 do 90. UWAGA: Buzzer szyfratora działa do rozbrojenia systemu. Adres: 014 Opónienie sygnalizacji Fabrycznie: 00 Czas, po jakim rozpocznie si sygnalizacja od momentu wywołania alarmu. Wprowadzi czas w minutach od 01 do 90. Test komunikacji: Adres Ustalamy, co ile i o której godzinie bd przeprowadzane testy komunikacji centrali ze stacj monitorowania oraz programem ROKONET U/D. Przeprowadzajc taki test mamy pewno, e linia telefoniczna jest sprawna oraz dialer telefoniczny centrali działa prawidłowo. UWAGA: Aby test był aktywny naley zaprogramowa Adres 015 i 016. Adres : 015 Start testu Fabrycznie: 0000 Okrelamy start testu. Wprowadzana godzina musi by w trybie 24-godzinnym. Przykład: 8:00 rano wprowadzamy 0800, 16:30 wprowadzamy UWAGA: Jeeli zachodzi potrzeba wyłczenia testu naley wprowadzi warto fabryczn (0000). Adres: 016 Okres testu Fabrycznie: 00 Wpisujemy okres testu. Wprowadzana warto odzwierciedla ilo godzin od 00 do 99. Instrukcja instalatora 21

23 UWAGA: Jeeli zachodzi potrzeba wyłczenia testu naley wprowadzi warto fabryczn (00). Sygnalizacja i typy linii: Adres Adres od 017 do 030 s identyczne i zawieraj dane odnoszce si do linii od 1 do 14, gdzie kada z nich zawiera dwie wartoci: Pierwsza warto: okrela typ linii dozorowej. Druga warto: okrela sposób sygnalizacji alarmu z danej linii. Adres: sza warto Linie 1-14: (1-sza warto): Typ linii Typ linii i komentarz Nie uywana Wszystkie linie nieuywane powinny by w ten sposób zadeklarowane. Całodobowa (24-godzinna) Linia o działaniu 24-godzinnym, naruszenie linii powoduje alarm niezalenie od tego czy system jest uzbrojony czy rozbrojony. Dzienna Typ stosowany w przypadku linii chronicych np. wyjcie ewakuacyjne. Pobudzenie linii skutkuje Jeeli system jest uzbrojony generowany jest sygnał alarmowy. Jeeli system jest rozbrojony generowany jest sygnał Problemu (gwałtowne błyskanie diod POWER na szyfratorach) Natychmiastowa Zwykle wykorzystywana jest w miejscach gdzie nie ma potrzeby uruchamiania opónienia np. do ochrony okien, czujników wstrzsowych czy czujek ruchu. Naruszenie tej linii powoduje alarm wtedy gdy system jest uzbrojony lub podczas odliczania czasu na wyjcie (opcja Alarm z pobudzonych linii ). Opóniona wej./wyj. Naruszenie tej linii w trakcie odliczania czasu wyjcia nie powoduje alarmu. Jeeli system jest uzbrojony, naruszenie linii powoduje rozpoczcie odliczania czasu wejcia. Opóniona N Linia o podobnym działaniu jak linia Opóniona wejcia/wyjcia, jednak system moe by uzbrojony gdy taka linia jest naruszona. Naley pamita aby linia powróciła do stanu normalnego przed upływem czasu na wyjcie. Warunkowo opóniona W trakcie odliczania czasu wyjcia linia zachowuje si jak linia Opóniona wejcia/wyjcia. Jeeli system jest uzbrojony naruszenie linii powoduje alarm, natomiast wczeniejsze naruszenie linii Opóniona wejcia/wyjcia umoliwia naruszenie linii warunkowo opónionej bez wywołania alarmu. Poarowa Uywana w przypadku czujek poarowych (dymu, temperatury, płomienia itp. Pobudzenie linii powoduje sygnalizacj alarmu poarowego. Wykrycie przecicia/zwarcia okablowania generuje sygnał Problemu Poarowego (gwałtowne błynicia diody Fire na szyfratorach). Linia poarowa nie moe by wyłczona lub zablokowana. 22 Instrukcja instalatora

24 Adres: Linie 1-14: (1-sza warto): Typ linii Napadowa Uywana w przypadku przycisków napadowych (rcznych, nonych, radiolinii innych 8 producentów). Pobudzenie linii uruchamia sygnalizacj napadu (w zalenoci od nastaw programowych głon lub cich). 9 A B C Adres: ga warto Szyfrowa impulsowa-natychmiastowa Uzbrajanie i rozbrajanie systemu. Urzdzenia pracujce na linii tego typu powinny mie monostabiln charakterystyk pracy (impuls wyzwalajcy). Szyfrowa impulsowa-opóniona Działa jak linia szyfrowa impulsowa, lecz uzbrajanie nastpuje z odliczaniem czasu opónienia nr 1we/wy. Szyfrowa stała-natychmiastowa Uzbrajanie i rozbrajanie systemu. Urzdzenia pracujce na linii tego typu powinny mie bistabiln charakterystyk pracy (impuls wyzwalajcy). Szyfrowa stała opóniona Działa jak linia szyfrowa stała, lecz uzbrajanie nastpuje z odliczaniem czasu opónienia nr 1we/wy. Linie 1-14: (2-ga cyfra): Sygnalizacja linii Sygnalizacja linii i komentarz Cichy Brak sygnalizacji dwikowej. Alarm jest tylko raportowany do stacji monitorujcej. Tylko sygnalizator (cigły) Aktywacja wyjcia sygnalizatora do upłynicia czasu trwania alarmu lub do wprowadzenia kodu dostpu. Tylko sygnalizator (pulsujcy) Aktywacja impulsowa wyjcia sygnalizatora do upłynicia czasu trwania alarmu lub do wprowadzenia kodu dostpu. Zalecane dla sygnalizacji alarmu poarowego. Tylko buzzer Aktywacja buzzerów szyfratorów. Sygnalizator + Buzzer Aktywacja wyjcia sygnalizatora oraz buzzerów szyfratorów. Sygnalizator gdy uzbrojone/ Buzzer gdy rozbrojone Dla linii całodobowych. Jeli system jest rozbrojony to zostan pobudzone buzery szyfratorów. Jeli system jest uzbrojony to zostanie pobudzony sygnalizator. 6,7 Nie uywane 8 Cichy + Gong Brak sygnalizacji dziwikowej. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora. Instrukcja instalatora 23

25 9 A B C Tylko sygnalizator (cigły) + Gong Aktywacja wyjcia sygnalizatora do upłynicia czas trwania alarmu lub do wprowadzenia kodu dostpu. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora Tylko sygnalizator (pulsujcy) + Gong Aktywacja impulsowa wyjcia sygnalizatora do upłynicia czasu trwania alarmu lub do wprowadzenia kodu dostpu. Zalecane dla sygnalizacji alarmu poarowego. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora. Tylko buzzer + Gong Aktywacja buzzerów szyfratorów. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora. Sygnalizator + Buzzer + Gong Aktywacja wyjcia sygnalizatora oraz buzzerów szyfratorów. Przy rozbrojonym systemie naruszenie linii powoduje krotki sygnał z szyfratora. Fabryczne ustawienia sygnalizacji i typów linii: Linia Adres Typ Sygnalizacja L1 017 (5) (1) L2 018 (6) (1) L3 L (3) (1) L7 L (0) (0) L9 L (3) (1) Czas reakcji linii oraz Przydział do grup: Adres Adres od 031 do 044 s identyczne i zawieraj dane odnoszce si do linii od 1 do 14, gdzie kada z nich zawiera dwie wartoci: Pierwsza warto: okrela minimalny czas przez jaki musi by naruszona linia aby został wywołany alarm. Druga warto: okrela przynaleno linii do grupy. Adres Czas reakcji linii oraz przydział do grup: 1-sza warto Czas reakcji ms (Fabrycznie) 1 10 ms 2-ga warto Przydział do grupy 0 Brak (Fabrycznie) 1 A 2 B 3 A + B 4 C 5 A + C 24 Instrukcja instalatora

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo