SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy)"

Transkrypt

1 BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY (1-8) BLOKOWANIE LINII # 4 NR LINII (01-24) SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY (1-8) BLOKOWANIE LINII # 4 NR LINII (01-24) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy) NAPAD Nacinij jednoczenie: # i * POAR Wciskaj kolejno: # 8 1 ALARM Wciskaj kolejno: # 8 2 Za pomoc szyfratorów bezprzewodowych NIE MONA: Programowa kodów dostpu Uywa klawisza * do zmiany strefy Uywa szybkich komend nie wymienionych w tym rozdziale Programowa centrali

2 Krótki Opis WŁCZANIE SYSTEMU Sprawd, czy system jest gotowy jeli tak, na szyfratorze wieci si zielona dioda READY. Dioda ARM zawieci si Wyjd drog, któr instalator wskazał jako DROG WYJCIA WYŁCZANIE SYSTEMU Wejd drog, któr instalator wskazał jako DROG WEJCIA Na szyfratorze wprowad swój kod dostpu Dioda ARM ganie WŁCZANIE SYSTEMU, GDY CHCESZ ZOSTA W RODKU OBIEKTU Sprawd, czy system jest gotowy na szyfratorze wieci si zielona dioda READY. Nacinij: Nastpnie swój kod dostpu Diody ARM oraz wiec si. PAMITAJ: Jeeli chcesz wyj na zewntrz lub wej w stref OBWODOW po upłyniciu czasu na wyjcie, musisz wyłczy system. WŁCZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA NATYCHMIAST, ZOSTAJEMY W RODKU Sprawd, czy system jest gotowy jeli tak, na szyfratorze wieci si zielona dioda READY. Nacinij: INSTANT nastpnie a nastpnie swój kod dostpu Diody ARM, INSTANT i włcz si. RESET CZUJEK DYMU Stacja monitorujca alarmy: Numer konta: Numer telefonu: Obsługa systemu szyfratory bezprzewodowe Podczas korzystania z szyfratorów bezprzewodowych na klawiszu [*] bdzie si włczał wskanik komunikacji, pokazujc e sygnały o wciniciach klawiszy zostaj wyemitowane do odbiornika. Jeeli wskanik nie zawieca si, system nie rozpozna wcinitego klawisza. WŁCZANIE SYSTEMU Moesz włcza i wyłcza cz antywłamaniow systemu alarmowego. Aby system mógł by włczony, musi by gotowy. System nie bdzie gotowy, jeeli np. otwarte s chronione drzwi lub okna, kto porusza si wewntrz obiektu. WŁCZENIE SYSTEMU I WYJCIE WŁCZANIE SYSTEMU, GDY CHCESZ ZOSTA W RODKU OBIEKTU # 7 WŁCZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA AKTYWNA NATYCH- MIAST, ZOSTAJEMY W RODKU # 7 2 WŁCZENIE SYSTEMU: WSZYSTKIE CZUJKI AKTYWNE NATYCH- MIAST # 7 3 SZYBKIE WŁCZANIE # 1 SZYBKIE FORSOWNE WŁCZANIE # 2 WYŁCZANIE SYSTEMU

3 Wstp Gratulujemy wyboru centrali alarmowej HC-41. Wybrałe nowoczesny, wygodny i stosunkowo prosty w uyciu system. Potrzebnych wyjanie n/t Twojej instalacji alarmowej udzieli Ci instalator systemu. Twój system moe pracowa zarówno z konwencjonalnymi czujkami, jak i z czujkami bezprzewodowymi. Mona go podzieli na dwie niezalene strefy ochrony z oddzielnymi kodami dostpu (szyframi). Urzdzeniami, które pokazuj stan systemu i wywietlaj ew. usterki s szyfratory. Zalenie od Twoich potrzeb instalator moe załoy nastpujce modele szyfratorów: XK-108 Płaski szyfrator wyposaony w diody (lampki) wywietlajce stan wszystkich omiu grup linii, zdolny do obsługiwania dwóch stref. Pokrywk przykrywajc klawisze mona by zdj (opcjonalnie). Jeeli w Twoim systemie pracuj czujki bezprzewodowe, nie moesz korzysta z szyfratorów XK-108. XK-708 Płaski szyfrator wyposaony w diody (lampki) wywietlajce stan wszystkich omiu grup linii, zdolny do obsługiwania dwóch stref. XK-7LC Szyfrator w obudowie plastikowej, z dwuliniowym wywietlaczem ciekłokrystalicznym (LCD). Na wywietlaczu pojawiaj si komunikaty dot. stanu systemu, stanu poszczególnych grup, linii i stref. ZR-440 Bezprzewodowy szyfrator bez moliwoci wywietlania stanu systemu. Nie mona za jego pomoc wprowadzi wszystkich komend systemowych, powinien by stosowany razem z szyfratorami klasycznymi (XK-708 lub XK-7LC). W całej instrukcji uywamy jednakowych oznacze klawiszy specjalnych: BYPASS Klawisz szyfratora oznaczony BYPASS INSTANT Klawisz szyfratora oznaczony INSTANT GŁONIK SZYFRATORA Wbudowany w szyfrator głoniczek piszczy przy kadym naciniciu klawisza. Piszczy równie podczas wchodzenia do obiektu, gdy system jest włczony przypomina o tym, e przed kocem czasu na wejcie musisz wyłczy system. W chwili, gdy system przyjmuje komendy ze stacji monitorujcej, głoniczek czsto piszczy. Naley uwanie si wsłucha w dwik szyfratora przy włczaniu systemu i wprowadzaniu innych komend jeeli nie przyjł komendy, wydaje 4 krótkie dwiki. OCHRONA POAROWA Jeeli w systemie pracuje podsystem poarowy, jest on zawsze aktywny. Sygnały poarowe maj najwyszy priorytet. ALARM POAROWY Słycha akustyczne sygnalizatory poarowe. Na szyfratorach LED błyska dioda grupy poarowej i dioda ARM. Głoniczki szyfratorów wydaj pulsujcy dwik, tak samo jak sygnalizatory. Klawisz szyfratora oznaczony CODE Klawisz szyfratora oznaczony CODE Twój czterocyfrowy kod dostpu (szyfr)

4 Opis systemu Wskaniki Szyfratorów Nr Linii Grupa Opis Strefa Nr Linii Grupa Opis Strefa Czas na wejcie Drzwi Czas na wyjcie Czas na wejcie Drzwi DIODA Pokazuje, e zewntrzna cz systemu jest włczona. Wntrze obiektu jest wyłczone, mona si porusza. DIODA INSTANT Pokazuje, e czasy wejcia i wyjcia s wyłczone, kade pobudzenie systemu wywoła natychmiastowy alarm. DIODA READY Jeeli si wieci, system jest gotowy do włczenia. Jeeli nie wieci si, sprawd diody grup linii. BŁYSKANIE DIODY oznacza, e system jest w trybie programowania. Linie poarowe i włamaniowe nie pracuj poprawnie. Koniecznie skontaktuj si z obsług serwisow. DIODA ARM Jeeli wieci, cz przeciwwłamaniowa systemu jest włczona. Jeeli nie wieci si, linie antywłamaniowe s wyłczone. Błyskanie oznacza błd komunikacji sprawd stan linii telefonicznych. DIODA AC/LB Jeeli si wieci, system zasilany jest z sieci energetycznej. Jeeli jest wyłczona, system pobiera prd z zapasowego akumulatora (sprawd, czy działa!). Jeeli dioda nie wieci, sprawd bezpieczniki i wyłczniki prdu. DIODY STANU GRUP Diody sygnalizuj nastpujce stany poszcz. grup: Czste błynicia Alarm Wolne, słabe błynicia Blokada Powolne pulsowanie Problem wiecenie cigłe Nie gotowa KLAWISZE FUNKCYJNE Klawisze Stay, Instant, Bypass, Code uywane s przy obsłudze systemu. Strefa 1 Strefa 2 W twoim systemie zaprogramowano alarmy włczane rcznie (wymienione niej). Aby włczy alarm, musisz wcisn jednoczenie dwa klawisze. W przypadku szyfratora XK-708 lub XK-7LC uyj klawiszy wypisanych niej, po lewej stronie; dla szyfratorów XK-108 tych, które opisano po prawej KLAWISZE OPIS KLAWISZE # * Due lewe 7 9 Due rodkowe 1 3 Due prawe

5 Włczanie/wyłczanie gongu Gong jest opcjonalnym trybem pracy. W trybie tym pobudzenie wybranej linii (np. otwarcie drzwi, wejcie do hallu itp.) jest zgłaszane dwikiem szyfratora gong działa tylko wtedy, gdy system jest wyłczony. Tylko instalator moe zaprogramowa linie tak, aby mogły pracowa w tym trybie. Jeeli jednak zaprogramował gong, moesz go włcza i wyłcza zalenie od potrzeby: # 5 6 Wywietlanie Godziny (tylko LCD) Po naciniciu # 5 1 wywietlacz pokae biecy czas Wywietlanie Godziny Automatycznego Włczenia (tylko LCD) Jeeli Twój system został zaprogramowany na automatyczne włczanie si o okrelonej porze dnia, moesz odczyta t godzin: # 5 2 Ustawienie Czasu Poprawny czas jest potrzebny centrali alarmowej do automatycznego włczania systemu oraz podczas sprawdzania łczy telefonicznych (łczno ze stacj monitorujc). Aby ustawi czas za pomoc szyfratora LED, naley wprowadzi sekwencj: # 5 3 [Godzina] [Minuty] [Miesic] [Dzie ] [Rok] Godzin podajemy w pełnym formacie (00-23); minuty: (00-59); miesic: (01-12), dzie: (01-31), rok: (00-99). Po kadej pozycji szyfrator pinie. Szyfratory LCD prosz o kolejne wpisywanie pozycji. Ustawienie Czasu Automatycznego Włczania Aby ustawi czas automatycznego włczenia systemu, naley wprowadzi kolejno: [Godzina] [Minuty] # 5 4 Godzin podajemy w pełnym formacie (00-23); minuty: (00-59). Rygiel Zamka Centrala pozwala na automatyczne otwieranie drzwi za pomoc szyfratorów: # 6 [Numer drzwi] Nr drzwi Opis Nr drzwi Opis KONFIGURACJA KODÓW DOSTPU W TWOIM SYSTEMIE 1 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie (Kod Główny, programuje wszystkie kody 1-16) 2 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie (Kod Główny, programuje kody 2-15) 3 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 4 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 5 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 6 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 7 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 8 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 9 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 10 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 11 Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 12 Wyzwalanie wyjcia Tak Nie Jeli nie Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 13 Rygiel zamka Tak Nie Jeli nie Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 14 Tylko włczanie systemu Tak Nie Jeli nie Strefa 1 Strefa 2 Obydwie 15 Kod Przymusu Tak Nie Jeli nie Strefa 1 Strefa 2 Obydwie * Osoba znajca kod główny moe dodawa, zmienia i kasowa inne kody. System dwustrefowy Tak Nie W systemie dwustrefowym, wskanik strefy na szyfratorze pokazuje, która strefa jest stref biec. Aby przełczy si do innej strefy nacinij. (Albo *, albo #3, zalenie od tego, jak ustali instalator) Wprowadzane na szyfratorze komendy odnosz si tylko do strefy biecej. Jeeli nie masz dostpu do bieco wywietlanej strefy, moesz oglda jej stan, ale nie moesz wprowadza adnych komend. Jeeli chcesz wprowadza komendy, przełcz si do własnej strefy (* lub #3).

6 Obsługa systemu za pomoc szyfratorów klasycznych WŁCZANIE SYSTEMU Moesz włcza i wyłcza cz przeciwwłamaniow Twojego systemu. Zanim system zostanie włczony, musi by przygotowany do włczenia. Jeeli zostawisz chronione drzwi, lub okno otwarte, zasłonisz czujk, kto został w rodku itp., system pokae, e nie jest gotowy. W systemach dwustrefowych wskanik strefy pokazuje, której strefy dotyczy wywietlana informacja. Gdy system jest gotów, na szyfratorach LED wieci si dioda READY, za szyfratory LCD pokazuj: SYSTEM READY Area# pokazuje, której strefy dotyczy wywietlana informacja. W tym miejscu pokazuje si nazwa strefy (jeeli w systemie s dwie strefy) WŁCZENIE SYSTEMU I WYJCIE Dioda ARM zawieci si, szyfrator LCD pokae: ON: AWAY SEC.. Wyjd drog, któr instalator wskazał jako DROG WYJCIA. Masz na to tyle czasu, ile instalator podał jako Czas na wyjcie. SYSTEM NIE GOTOWY Jeeli system nie jest gotowy do włczenia, dioda READY jest wyłczona, a diody z numerami grup pokazuj przyczyn tego stanu: Czste błynicia Alarm Wolne, słabe błynicia Blokada Powolne pulsowanie Problem wiecenie cigłe Nie gotowa Przykład: Nie wieci dioda READY, dioda grupy 1 wieci cigle. Szyfrator LCD pokae (przykładowo): SYSTEM NOT READY RCZNIE WPROWADZANE SYGNAŁY ALARMOWE Twój system moe generowa 3 róne sygnały alarmowe w odpowiedzi na wcinicie odpowiednich klawiszy szyfratora. Działanie i sposób włczania tych sygnałów znajdziesz w tabeli na pocztku instrukcji. Przymus System moe by zaprogramowany w taki sposób, e w sytuacji, gdy napastnik zmusza Ci do wyłczenia systemu (lub ujawnienia kodu), wprowadzasz (podajesz) kod nr 15. System zostanie normalnie wyłczony, lecz do stacji monitorujcej zostanie wysłane zawiadomienie o przymusowym wyłczeniu. UWAGA: W tym wypadku kodu nr 15 uywaj tylko w razie zaistnienia przymusu. Szybkie Włczanie TAK NIE Jeeli instalator zaprogramował moliwo szybkiego włczania, system mona włczy bez wprowadzania kodu dostpu. # 1 włcza system, w systemach dwustrefowych: # 0 # 1 Aby włczy system w trybie dziennym, nacinij: a nastpnie # 1 Szybkie Forsowne Włczanie: TAK NIE Jeeli instalator zaprogramował moliwo szybkiego forsownego włczania, moemy błyskawicznie włczy system antywłamaniowy, blokujc automatycznie wszystkie nie gotowe grupy linii. # 2 forsownie włcza system, w systemach dwustrefowych: # 0 # 2 UWAGA: Aby wyłczy system zawsze musimy uywa kodu dostpu. Szybkie Włczanie/Wyłczanie Obu Stref: TAK NIE Jeeli instalator zaprogramował tak moliwo, moesz włcza/wyłcza antywłamaniowe cz systemu (obie strefy) wprowadzajc: # 0 Wywietlanie Spisu Grup/Linii (tylko LCD) Wywietlona zostanie lista linii/grup wraz z ich nazwami: # 4 (Nazwy ogldamy po kolei).

7 ALARM MEM ZN 01 DRZWI Aby wyczyci wywietlacz i wyłczy dwikowy sygnał ostrzegawczy wprowad ponownie swój kod. KODY DOSTPU DODAWANIE LUB ZMIANA KODU DOSTPU Kody dostpu mona dodawa i zmienia bezporednio na szyfratorze. Twój system moe zapamita do 16 kodów dostpu (spytaj instalatora, które pełni funkcje specjalne nie powiniene ich zmienia). Modyfikowa kody mog tylko osoby znajce Główny Kod Dostpu. Nacinij przycisk CODE, potem wprowad Kod Główny, nastpnie numer kodu który chcesz doda/zmieni, na kocu podaj 4 kolejne cyfry programowanego kodu. Szyfrator piszczy po kadym naciniciu klawisza. CODE Kod Główny Nr kodu NR Nowy kod Na pocztku niniejszej instrukcji zamieszczono Tabel, w której instalator nanosi dane dotyczce konfiguracji kodów. Sprawd, które kody moesz włcza i zmienia. Niektóre kody mog pełni funkcje specjalne: powiadamia stacj monitorowania o wymuszonym włczeniu lub wyłczeniu systemu. Jeden z kodów moe by ustawiony tylko do włczania systemu (np. sprztaczki). Za pomoc niektórych kodów mona otwiera drzwi. Nie musisz pamita ani zapisywa wszystkich kodów. Wystarczy znajomo kodu głównego wówczas moesz zmienia i kady inny kod. KASOWANIE KODÓW Aby skasowa kod, wystarczy: wcisn klawisz CODE, wprowadzi Kod Główny, poda numer kasowanego kodu i nacisn *. Przykładowo kasujemy kod nr 3: CODE Kod Główny 3 Nr kodukasujemy klawiszem [*] * UWAGA: Nie mona skasowa kodu nr 1 (kod główny), mona go tylko zmieni (patrz Dodawanie lub Zmiana Kodów). TYLKO WŁCZANIE SYSTEMU ( kod sprztaczek ) Jeeli chciałby mie w systemie taki kod, którym nie mona wyłczy systemu, za mona włcza, popro instalatora aby zaprogramował t funkcj. Jeeli została zaprogramowana, tym kodem bdzie kod nr 14. Moesz bez obaw powierzy znajomo tego kodu sprztaczkom, słubie oraz innym osobom dochodzcym. Osoby te bd mogły włcza system wychodzc z obiektu. NOT RDY ZN 01 DRZWI FRONTOWE Oznacza to, e czujki działaj poprawnie, jednak nie zamknito drzwi (a moe kto chodzi po obiekcie?). Sprawd wszystkie pomieszczenia danej grupy. Jeeli dioda READY zawieci si, a dioda grupy 1 zganie, moesz włczy system i wyj. WŁCZENIE NIE GOTOWEGO SYSTEMU Jeeli sprawdziłe wszystkie pomieszczenia, drzwi i okna a system nadal nie jest gotów, moesz zablokowa lini (lub grup), która nie jest gotowa. Blokowanie moesz wykona tylko wtedy, gdy nie potrafisz rozwiza problemu, a musisz koniecznie si oddali; lub te wtedy, gdy specjalnie chcesz, aby dana linia pozostała wyłczona (np. zostawi otwarte okno by wywietrzy pokój). Linie zablokowane nie działaj, gdy system jest włczony. Procedur blokowania znajdziesz w rozdziale BYPASS. WŁCZENIE SYSTEMU I POZOSTANIE W RODKU Aby włczy tylko cz systemu chronic dostpu do obiektu i móc porusza si wewntrz, włczamy system w tryb DZIE. Nastpnie swój kod dostpu Diody ARM oraz wiec si. Szyfrator LCD pokazuje: ON: PAMITAJ: Jeeli chcesz wyj na zewntrz lub wej w stref OBWODOW po upłyniciu czasu na wyjcie, musisz wyłczy system. WŁCZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA WŁCZA SI NA- TYCHMIAST, ZOSTAJEMY W RODKU W trybie NATYCHMIASTOWYM DZIENNYM cz chronica dostpu do obiektu jest włczona od razu (nie obowizuje czas na wyjcie). Wszystkie linie wewntrz obiektu s wyłczone, moesz wic swobodnie porusza si po dozwolonym przez instalatora obszarze. INSTANT nastpnie a nastpnie swój kod dostpu

8 Diody ARM, INSTANT i włcz si, wywietlacz LCD pokazuje: NOT RDY ZN 01 DRZWI FRONTOWE Oznacza to, e czujki działaj poprawnie, jednak nie zamknito drzwi (a moe kto chodzi po obiekcie?). Sprawd wszystkie pomieszczenia danej grupy. Jeeli dioda READY zawieci si, a dioda grupy 1 zganie, moesz włczy system i wyj. WŁCZENIE NIE GOTOWEGO SYSTEMU Jeeli sprawdziłe wszystkie pomieszczenia, drzwi i okna a system nadal nie jest gotów, moesz zablokowa lini (lub grup), która nie jest gotowa. Blokowanie moesz wykona tylko wtedy, gdy nie potrafisz rozwiza problemu, a musisz koniecznie si oddali; lub te wtedy, gdy specjalnie chcesz, aby dana linia pozostała wyłczona (np. zostawi otwarte okno by wywietrzy pokój). Linie zablokowane nie działaj, gdy system jest włczony. Procedur blokowania znajdziesz w rozdziale BYPASS. WŁCZENIE SYSTEMU I POZOSTANIE W RODKU Aby włczy tylko cz systemu chronic dostpu do obiektu i móc porusza si wewntrz, włczamy system w tryb DZIE. Nastpnie swój kod dostpu Diody ARM oraz wiec si. Szyfrator LCD pokazuje: ON: PAMITAJ: Jeeli chcesz wyj na zewntrz lub wej w stref OBWODOW po upłyniciu czasu na wyjcie, musisz wyłczy system. WŁCZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA WŁCZA SI NA- TYCHMIAST, ZOSTAJEMY W RODKU W trybie NATYCHMIASTOWYM DZIENNYM cz chronica dostpu do obiektu jest włczona od razu (nie obowizuje czas na wyjcie). Wszystkie linie wewntrz obiektu s wyłczone, moesz wic swobodnie porusza si po dozwolonym przez instalatora obszarze. INSTANT nastpnie a nastpnie swój kod dostpu Diody ARM, INSTANT i włcz si, wywietlacz LCD pokazuje: ON: INSTANT WŁCZENIE SYSTEMU: CAŁO NATYCHMIAST W trybie NATYCHMIASTOWYM nie obowizuje Czas na wyjcie ani Czas na wejcie. Wszystkie linie bd natychmiast uruchamia alarm, gdy zostan pobudzone. INSTANT Nastpnie swój kod dostpu Diody ARM i INSTANT włcz si, wywietlacz LCD pokazuje: ON: INSTANT BLOKOWANIE Twój system moe by ustawiony na blokowanie całych grup lub blokowanie pojedynczych linii. Blokada wyłcza lini lub grup z systemu a do chwili jej odblokowania. Blokowa mona tylko wtedy, gdy system jest wyłczony. Twój system jest ustawiony na blokowanie linii grup BLOKOWANIE GRUP Nacinij klawisz Bypass, potem wprowad swój kod, potem numer grupy (1-8). Na cał operacj masz 10 sekund. BYPASS NR GRUPY UWAGA: Zablokowane grupy nie działaj, gdy system jest włczony. Po zaakceptowaniu blokady szyfrator wydaje długi dwik, diody zablokowanych grup powoli migaj, szyfrator LCD pokazuje (np.): BYPASS ZN 01 DRZWI UWAGA: Uytkowników dochodzcych (sprztaczki, opiekunki itp.) nie powinno si instruowa o moliwoci blokowania. BLOKOWANIE LINII Nacinij klawisz Bypass, potem wprowad swój kod, potem dwucyfrowy numer linii (01-24). Na cał operacj masz 10 sekund. BYPASS NR LINII UWAGA: Zablokowane linie nie działaj, gdy system jest włczony. Po zaakceptowaniu blokady szyfrator wydaje długi dwik, diody zablokowanych grup powoli migaj, szyfrator LCD pokazuje (np.):

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22)

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O.. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) 863-63-53 RP - 808 ROKONET JANEX INT. - 1 - Instrukcja Instalacji i Obsługi RP- 808 2 Spis treci Oznaczenia 3 1. Wstp 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika Instrukcja Uytkownika Spis treci Streszczenie funkcji uytkownika 3 Rozdział 1: Zapoznanie z systemem 4 Wstp 4 Pojcia i definicje 5 Rozdział 2: Szyfrator 7 Wygld zewntrzny 7 LED Power (zasilanie) 8 LED

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-06 Wersja 1.4 Notatki Ochrona przed intruzem jest załczona jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypoarowa, anty-napadowa, antysabotaowa s

Bardziej szczegółowo

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR... SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...3 URUCHAMIANIE MAKRA O ZNANYM NUMERZE...3 UZBRAJANIE SYSTEMU...4 ROZBRAJANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełczanie pomidzy urzdzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie na

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 SPIS TRECI 1...INFORMACJE OGÓLNE 1...MONTA I PODŁCZENIE CENTRALI 2...DANE TECZNICZNE 3...INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 6...GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU (lokacje 00-05)

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C CENTRALA ALARMOWA C - 2000 1. Przeznaczenie. Centrala mikroprocesorowa C-2000 przeznaczona jest do zabezpieczania redniej wielkoci obiektów typu: magazyny, szkoły, biura, pawilony handlowe. Zadaniem centrali

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

Aqua Reef Meter. Instrukcja obsługi

Aqua Reef Meter. Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania V2.16 Aqua Reef Meter Instrukcja obsługi Aqua Reef Meter (ARM) jest elektronicznym kontrolerem słucym do kontroli wybranych parametrów wody akwariowej oraz do sterowania akwariowymi

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Spis treci 1. Wprowadzenie Zabezpieczanie obszaru chronionego Sterowanie dwikami i sygnałami głosowymi 13

Spis treci 1. Wprowadzenie Zabezpieczanie obszaru chronionego Sterowanie dwikami i sygnałami głosowymi 13 Bezprzewodowa centrala alarmowa Spis treci 1. Wprowadzenie 1!" # $ % & '( ) *" +, 2. Zabezpieczanie obszaru chronionego 6!" " #"""""!" & "#" - #".//0 1 -#".2 3 41 $!"#"".2 3 41.//0 1 )!"#"".//0 1.2 3 41

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi LUMINA DUO Sterownik czasowy Instrukcja instalacji i obsługi Uwagi dotyczce bezpieczestwa Po rozpakowaniu urzdzenia naley sprawdzi czy w transporcie nie wystpiły na nim adne uszkodzenia. Jeli tak, naley

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P WERSJA 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS ESPRIT 7x8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi P R DOX SECURITY SYSTEMS OMC I n d u s t r i a l L t d. ul. Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5020 wer. 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023)

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) Tok postpowania od momentu zakupu masownicy do jej pełnego uruchomienia. Masownica próniowa pracuje w dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd.

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd. ESPRIT 7X8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi PARADOX SECURITY SYSTEMS OMC Industrial Ltd. Ul Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT 7x8 Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH Załcznik nr 2 do SIWZ TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH przedstawione poniej rysunki prezentuj jedynie pogldowy układ danych na tablicy 33 TABLICACE LED 5-WIERSZOWE 1. Tryb podstawowy - Linia po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 WERSJA 2.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Adres Lokalizacja czujników Rodzaj czujnika reakcja* Strefa A B S JA-63 Profi Instrukcja użytkownika 1. 2. 3. 4. 5. CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. CZ. PRZEW. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

4 kanałowa, kompaktowa stacja czołowa TELMOR-4FCI. Instrukcja obsługi

4 kanałowa, kompaktowa stacja czołowa TELMOR-4FCI. Instrukcja obsługi 4 kanałowa, kompaktowa stacja czołowa TELMOR-4FCI Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl IO-9100-604;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PC5020 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 3.2

Instrukcja obsługi PC5020 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 3.2 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC5020 WERSJA 3.2 SKRÓCONY SPIS KOMEND Użytkownicy systemu powinni być przeszkoleni w prawidłowej obsłudze funkcji użytkowych oraz jak postępować w sytuacjach alarmowych

Bardziej szczegółowo

Parker Hannifin GmbH & Co. KG Tube Fittings Division Europe Am Metallwerk 9, Bielefeld Phone Fax

Parker Hannifin GmbH & Co. KG Tube Fittings Division Europe Am Metallwerk 9, Bielefeld Phone Fax Parker Hannifin GmbH & Co. KG Tube Fittings Division Europe Am Metallwerk 9, 33659 Bielefeld Phone ++49-521-4048-0 Fax ++49-521-4048-4280 Instrukcja obsługi ServiceJunior SensoControl Przed uyciem naley

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY Brzęczyk znajdujący się wewnątrz klawiatury może być załączany w następujących sytuacjach ( zależnie od wyboru opcji centrali ): Każde naciśnięcie przycisku klawiatury

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Opis Systemu ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Dziki modułowej budowie, ProSYS pozwala na połczenie w jednym systemie funkcji przeciwwłamaniowych, kontroli dostpu i automatyki sterowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04 DTR.N321 R.04 Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach chłodzenia.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PC585 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 2.3

Instrukcja obsługi PC585 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 2.3 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC585 WERSJA 2.3 SKRÓCONY SPIS KOMEND Użytkownicy systemu powinni być przeszkoleni w prawidłowej obsłudze funkcji użytkowych oraz jak postępować w sytuacjach alarmowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 1 737S 504M2 04 / LFD3 747S 514M2 24 / LFD3 1 Opis ogólny Specjalistyczny, overlock 3 lub 4 nitkowy z łoem cylindrycznym, przeznaczony do doszywania gumy w bielinie, strojach kpielowych,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie firmware'u pyty NanoBoard NB2

Uaktualnianie firmware'u pyty NanoBoard NB2 Uaktualnianie firmware'u pyty NanoBoard NB2 Pyta NanoBoard NB2 korzysta z ukadu Xilinx Spartan-3 (XC3S1500-4FG676C) jako kontrolera pyty. Okrelany jako kontroler NanoTalk (ang.), ukad ten (oznaczony U5)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Dla właciwego funkcjonowania uywaj tylko nowych baterii. ZALECENIA

WPROWADZENIE. Dla właciwego funkcjonowania uywaj tylko nowych baterii. ZALECENIA WPROWADZENIE Alan-451 jest zaawansowanym technicznie radiotelefonem z nowej serii PMR446 wyposaonym w wiele dodatkowych funkcji poprawiajcych komfort łcznoci i ułatwiajcych obsług. Moe by uywany bez adnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

Series. Klawiatura LCD NX-148E. Instrukcja obsługi

Series. Klawiatura LCD NX-148E. Instrukcja obsługi GE Security NetworX TM Series Klawiatura LCD NX-148E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 INFORMACJE WSTĘPNE...4 TERMINOLOGIA...5 WYŚWIETLACZ I WSKAŹNIKI LED...6 ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo