INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO"

Transkrypt

1 INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel Adresowanie modułu Sposób podłączenia Konfigurowanie ETHM Konfigurowanie Panelu alarmu HC Konfiguracja Obsługa Uwagi końcowe:

2 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel 1. port RS-232 pozwala na połączenie modułu do portu RS-232 centrali alarmowej, aby umożliwić jej obsługę przez sieć Ethernet przy pomocy programu DloadX. Dodatkowo pozwala na wymianę oprogramowania modułu. Port należy połączyć z komputerem przy pomocy tego samego kabla, który służy do programowania z komputera central INTEGRA, a następnie uruchomić program EthmFlash. 2. dioda LED PWR/LOG świecenie ciągłe sygnalizuje obecność napięcia zasilającego; miganie diody informuje o zalogowaniu się użytkownika do serwera 3. dioda LED BUS ACT miganie diody sygnalizuje proces komunikowania się centrali z modułem 4. kołki ADR do ustawiania adresu modułu ( patrz ADRESOWANIE MODUŁU) 5. gniazdo RJ-45 służy do podłączenie do modułu kabla doprowadzającego sieć Ethernet. Należy użyć kabla identycznego jak przy podłączeniu sieci do komputera. Gniazdo ma wbudowane dwie diody LED. Zielona sygnalizuje podłączenie do sieci i transmisję, a żółta prędkość transmisji w sieci (10Mb/100Mb) 2

3 Opis zacisków: +12V - wejście napięcia zasilającego; COM - masa; TMP - wejście obwodu sabotażowego modułu (NC) do podłączenia styku sabotażowego obudowy; jeżeli nie jest wykorzystane, powinno być zwarte do masy; A_RS485_B - zaciski portu RS-485 (nie wykorzystywane); DATA,CLK - magistrala komunikacyjna do podłączenia modułu do szyny manipulatorów centrali alarmowej. 1.1 Adresowanie modułu Adres ustawiony na kołkach ADR modułu musi być inny, niż pozostałych modułów, manipulatorów itp. podłączonych do szyny manipulatorów centrali alarmowej. Adres ustawia się zgodnie z tabelą 1 Tabela 1. Sposób adresowania Aby zainstalować moduł ETHM-1 w systemie alarmowym należy: 1. Przy pomocy zworek ustawić adres modułu (patrz ADRESOWANIE MODUŁU). 2. Podłączyć moduł do szyny manipulatorów centrali alarmowej zgodnie z tabelą 2 3

4 Tabela 2. Sposób podłączenia do szyny manipulatorów centrali W razie potrzeby zasilanie modułu (+12V) może zostać doprowadzone z dodatkowego zasilacza zainstalowanego w systemie. 3. Do zacisków TMP i COM podłączyć styk sabotażowy obudowy (lub zewrzeć zacisk TMP do masy COM). 4. Do gniazda RJ-45 podłączyć przewód doprowadzający sieć Ethernet. 5. Jeśli centrala ma być obsługiwana przez sieć przy pomocy programu DLOADX, należy połączyć porty RS-232 modułu i centrali kablem wykonanym zgodnie z rysunkiem 2 lub 3 (w zależności od typu gniazda na płycie głównej centrali). 1.2 Sposób podłączenia 4

5 1.3 Konfigurowanie ETHM-1 KROK 1 (Menu Dane Struktura i sprzęt Sprzęt) Rys.4 Konfigurowanie ETHM-1 do celów konfiguracji z HC2 5

6 UWAGI : należy ustawić adres sieciowy, aby znajdowała się on w tej samej sieci lokalnej co HC2 należy odznaczyć opcję kodowania integracji dla każdej z usług (DloadX, GuardX, Integracja) należy przypisać inny port KROK 2 (Menu użytkownicy Użytkownicy) Rys 5. Okno konfiguracyjne użytkowników w centrali Satel UWAGI: podczas konfiguracji należy podać kod użytkownika, który posiada pełne uprawnienia do zarządzania strefami i urządzeniami 6

7 KROK 3 (Menu Dane Opcje Czasy) Rys 6. Ustawienie wygaszania informacji o czuwaniu (0 sek = nigdy) UWAGA: Parametr wygaś informację o czuwaniu po należy ustawić na 0. W przypadku podania innej wartości system po określonym czasie będzie raportował błędną informację o stanie stref 7

8 2. Konfigurowanie Panelu alarmu HC2 2.1 Konfiguracja KROK 1: Należy zalogować się na centrale HC2 Rys 6. Ekran logowania do centrali HC2 KROK 2: Należy wybrać zakładkę PANELE z ekranu głównego centrali Home Center 2 Rys.7 Wybór zakładki panele z menu głównego 8

9 KROK 3: Klikamy na Panel alarmu Satel znajdujący się po lewej stronie. Rys 8. Przejście do panelu konfiguracji alarmu Satel KROK 4: Wybieramy opcję dodaj centralę, aby dodać nowe urządzenie Rys 9. Dodawanie nowej centrali Satel 9

10 KROK 5: Pojawi się okno konfiguracji połączenia do centrali Satela. Rys 10. Okno konfiguracji połączenia do centrali Satel Adres ip : adres ip modułu ETHM-1, który znajduje się w tej samej sieci lokalnej co centrala HC2 Nr portu : należy podać numer portu integracji, który ustawiono w konfiguracji integrcji Nr kodu : należy podać ustawiony kod użytkownika, który posiada wszystkie prawa dostępowe KROK 6: Pojawi się okienko z paskiem postępowym, który poinformuje o stopniu zaawansowania konfiguracji Rys 11. Okno postępu konfigurowania ustawień centrali Satel 10

11 KROK 7: Ustawienia centrali alarmowej Satel Panele Panel alarmu Satel Edytuj Rys 12. Przycisk edycji ustawień dodanych wejść, wyjść i stref KROK 8: Aby konfigurować strefy lub czujki należy wejść w odpowiednią zakładkę Rys 13. Widok okna ustawień centrali Satel 11

12 2.2 Obsługa Aby podejrzeć stan poszczególnych czujek należy udać się do menu konfiguracji (KROK 7). Następnie wchodząc w zakładkę wejścia mamy podgląd na czujki oraz ich stan. Rys 14. Podgląd na stan poszczególnych czujek Rys 15. Możliwe stany czujek Na rysunku 15 przedstawiono wszystkie możliwe stany czujek, które zostały zdefiniowane przez firmę Satel. 12

13 Aby uzbroić strefę należy udać się do menu konfiguracji panelu alarmu Satel (KROK 7). Następnie mamy do wyboru opcje uzbrój i rozbrój. Rys 15. Uzbrajanie i rozbrajanie stref z panelu alarmu Satel Uzbrajać i rozbrajać strefy możemy również prosto z ekranu głównego (Twój dom) interfejsu HC2 Rys 16. Uzbrajanie stref z menu głównego 13

14 Dla bardziej zaawansowanych użytkowników istnieje możliwość uzbrajania i rozbrajania stref z wykorzystaniem języka LUA. Poniżej umieszczono przykładowe kody oraz opisano ich działanie. uzbrój: Kod: fibaro:call(3855, "arm") rozbrój: Kod: fibaro:call(3855, "disarm") wyczyść alarm: Kod: fibaro:call(3855, "clearalarm") Powyższe przykłady przedstawiono dla strefy o id = Uwagi końcowe: centrala HC2 i moduł ETHM-1 muszą znajdować się w tej samej sieci tylko jeden użytkownik może być podłączony jednocześnie do modułu ETHM-1 w przypadku błędnej integracji z HC2 (dodanie pustych urządzeń i stref) należy sprawdzić czy nie jest się połączonym z centralką za pomocą programu DloadX lub GuardX podczas konfiguracji integracji należy podać kod użytkownika, który posiada pełne prawa do zarządzania strefami oraz urządzeniami podczas konfiguracji ETHM-1 należy odznaczyć opcję kodowania integracji, oraz pamiętać aby każda usługa działała na innym procie należy pamiętać o ustawieniu parametru wygaś informację o czuwaniu po na 0 (nigdy) (rysunek 6) 14

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1

Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 Wersja oprogramowania 1.05 ethm1_pl 03/13 OSTRZEŻENIA Moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Wersja oprogramowania 2.00 ethm1_plus_pl 07/14 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY EKSPANDER CZYTNIKÓW KART / PASTYLEK INT-R. 1. Właściwości. 2. Montaż i uruchomienie

UNIWERSALNY EKSPANDER CZYTNIKÓW KART / PASTYLEK INT-R. 1. Właściwości. 2. Montaż i uruchomienie UNIWERSALNY EKSPANDER CZYTNIKÓW KART / PASTYLEK INT-R int-r_pl 09/11 Ekspander INT-R współpracuje z centralami alarmowymi INTEGRA i CA-64, zastępując dotychczas oferowane ekspandery CA-64 SR i CA-64 DR.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Centrale alarmowe

PROGRAMOWANIE. Centrale alarmowe Wersja oprogramowania 1.12 Centrale alarmowe PROGRAMOWANIE integra_p_pl 12/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Konwerter LAN / RS-232

Konwerter LAN / RS-232 Konwerter LAN / RS-232 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie wyprowadzeń...3 3. Sygnalizacja działania... 4 4. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW...4 5.

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny GSM LT-1

Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Wersja oprogramowania 1.14 gsmlt-1_pl 04/13 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs ETHERNET KOD: INTE. v.1.1. Zastępuje wydanie: 4 z dnia 11.08.2014

Interfejs ETHERNET KOD: INTE. v.1.1. Zastępuje wydanie: 4 z dnia 11.08.2014 Interfejs ETHERNET v.1.1 KOD: PL Wydanie: 5 z dnia 01.06.2015 Zastępuje wydanie: 4 z dnia 11.08.2014 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Instalacja.... 4 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ca64sz_pl 06/04 Zamek szyfrowy CA-64 SZ jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób kontroli dostępu do pomieszczenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 v1.1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów i obsługi urządzeń.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programowa 2.13 gsmlt-2_pl 06/12 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

IP150. Moduł internetowy

IP150. Moduł internetowy IP150 Moduł internetowy Opis i możliwości funkcjonalne Moduł internetowy IP150 przeznaczony jest do współpracy z centralami Paradox Security Systems (EVO, Spectra, Magellan) i umożliwia zrealizowanie następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zastosowania systemu RACS 4 w hotelach

Instrukcja zastosowania systemu RACS 4 w hotelach Roger Access Control System Instrukcja zastosowania systemu RACS 4 w hotelach Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3 Konfiguracja programu PR Master... 4 3.1

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G z funkcją centralki alarmowej z komunikacją GSM/GPRS instrukcja obsługi www.megaelektronik.pl Strona 1 Dokładne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ATS1809 Uniwersalny Interfejs TCP/IP. Instrukcja instalacji i programowania

ATS1809 Uniwersalny Interfejs TCP/IP. Instrukcja instalacji i programowania ATS1809 Uniwersalny Interfejs TCP/IP Instrukcja instalacji i programowania 1 Podstawowe cechy Interfejs ATS1809 charakteryzuje się następującymi cechami: Może być zamontowany w bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 wyjść przekaźnikowych z protokołem Modbus

Moduł 2 wyjść przekaźnikowych z protokołem Modbus Moduł 2 wyjść przekaźnikowych z protokołem Modbus Instrukcja obsługi Wersja 1.0.0 2013 ESEA Spis treści: 1. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA...3 2. Wstęp...4 3. Dane techniczne...5 4. Instalacja....5 4.1. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500

CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500 Review only System alarmowy CS875-575-275-175 Instrukcja programowania CS5500 Maj 2004 Aritech stanowi markę firmy GE Interlogix. www.aritech.com Prawa autorskie (c) 2004 GE Interlogix B.V. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo