INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN"

Transkrypt

1 Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze 1-12 Sygnalizuje linię otwartą lub uszkodzoną Lampka READY Zapalona- linie zamknięte Zgaszona-lini otwarte Centrala obsługuje 9 linii dozorowych. Jeśli dana linia jest otwarta lub uszkodzona, odpowiadający jej przycisk jest podświetlony. Szybkie miganie przycisku oznacza problem sabotażowy linii dozorowej. Podział na podsystemy - partycje System może być podzielony na dwa niezależne podsystemy A i B. Kod Użytkownika może załączać jeden z nich lub oba równocześnie. Stan obu podsystemów sygnalizowany jest w sposób następujący: Klawisz STAY (11) Miganie Sygnalizuje czuwanie podsystemu A Klawisz AWAY (12) Miganie Sygnalizuje czuwanie podsystemu B 1 S t r o n a Nowa Sól ul. Piłsudskiego 30a tel fax mob

2 Kody użytkowników Poza kodem głównym centrala umożliwia zaprogramowanie 48 kodów użytkowników. UWAGA!!! Należy unikać używania prostych kombinacji typu 1234, oraz oczywistych, takich jak data urodzenia lub nr telefonu. Programowanie kodów użytkowników 1. Wciśnij klawisz <ENTER> następnie wprowadź <Kod Główny> Klawisz <ENTER> miga 2. Wprowadź nr użytkownika (01 48) (00) jeśli chcesz zmienić Kod Główny Klawisz <ENTER> pali się na stałe. Równoczesne miganie przycisku <2ND > oznacza, że kod użytkownika o tym numerze nie był wcześniej zaprogramowany. 3. Wprowadź, starannie naciskając klawisze, nowy- kod cztero cyfrowy Klawisz <ENTER> miga Można teraz wprowadzić numer kolejnego użytkownika, lub wcisnąć klawisz <CLEAR> aby wyjść z procedury programowania. Kod przymusu (DURESS) Kod użytkownika nr 48, może zostać zaprogramowany jako kod przymusu Użycie tego kodu w celu rozbrojenia systemu spowoduje równoczesne wysłanie do Stacji Monitoringu informacji o napadzie na użytkownika i zmuszenie go siłą do wyłączenia systemu. 2 S t r o n a

3 Usuwanie kodów użytkowników 1. Wciśnij klawisz <ENTER> następnie wprowadź <Kod Główny> Klawisz <ENTER> miga 2. Wprowadź nr użytkownika (01 48) Klawisz <ENTER> pali się na stałe. 3. Naciśnij klawisz <2ND > oraz <ENTER> Kod został usunięty Aby usunąć następny kod powtórz punkt numer 2 i 3, lub wcisnąć klawisz <CLEAR> aby wyjść z procedury programowania. Uzbrajanie i Rozbrajanie systemu - Czas na wyjście Po wprowadzeniu komendy uzbrojenia, system zacznie odliczać czas na wyjście, który pozwoli użytkownikowi opuścić chronione pomieszczenie bez wywołania larmu. Odliczanie czasu na wyjście sygnalizowane jest przerywanym dźwiękiem w klawiaturze. Ostatnie pięć sekund sygnalizowany jest dźwiękiem o wyróżnionym dźwięku. - Uzbrojenie pełne Przed uzbrojeniem, należy się upewnić, że świeci się zielona lampka READY, W przeciwnym razie system nie da się uzbroić. Aby uzbroić system należy wpisać kod użytkownika. Lampka READY Zapalona- linie zamknięte Zgaszona-lini otwarte 3 S t r o n a

4 - Uzbrojenie obwodowe Uzbrojenie obwodowe to takie uzbrojenie, przy którym aktywne są jedynie czujniki chroniące wejść do obiektu. Aby uzbroić system obwodowo należy nacisnąć klawisz <STAY (11)>, a następnie wprowadzić kod użytkownika. - Uzbrojenie jednym przyciskiem Istnieje możliwość uzbrojenia systemu jednym przyciskiem bez użycia kodu. Jeśli opcja taka została uaktywniona przez instalatora. - Uzbrojenie pełne nacisnąć i przytrzymać na dwie sekundy przycisk <10> Uzbrojenie obwodowe - nacisnąć i przytrzymać na dwie sekundy przycisk <STAY(11)> - Szybkie uzbrojenie obwodowe W trakcie czasu na wyjście nacisnąć i przytrzymać na dwie sekundy klawisz <STAY(11)> Czas na wyjście zostanie skasowany i wszystkie linie od tego momentu są aktywne. - Szybkie wyjście przy uzbrojeniu obwodowym Wyjście z uzbrojeniem obwodowym Aby wyjść z obiektu uzbrojonego obwodowo pozostawiając go również w trybie uzbrojenia obwodowego, należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk <STAY(11)> system zacznie odliczać czas na wyjście, po jego upływie powróci do uzbrojenia obwodowego. 4 S t r o n a

5 - Wyjście z uzbrojeniem pełnym Aby wyjść z obiektu uzbrojonego obwodowo pozostawiając go w trybie uzbrojenia pełnego, należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk <10> system zacznie odliczać czas na wyjście, po jego upływie nastąpi pełne uzbrojenie. - Uzbrojenie kluczem Istnieje możliwość uzbrojenia systemu za pomocą pilota lub innego urządzenia sterującego (poprzez linię typu klucz ) Jeśli w systemie wystąpił alarm lub, jeśli linia nie zdefiniowana jako obwodowa została otwarta po uzbrojeniu, system można rozbroić wyłącznie z klawiatury (jeśli linia klucz została zdefiniowana jako obwodowa) - Uzbrojenie z zablokowanymi liniami Istnieje możliwość uzbrojenia systemu z pominięciem niektórych linii. W tym celu należy przed uzbrojeniem zablokować ręcznie wybrane linie. Zablokowanie linii sygnalizowane jest podświetlaniem przycisku <BYP> Aby zablokować linie, należy: - Nacisnąć przycisk <BYP> i wprowadzić kod użytkownika przycisk <BYP> zacznie migać. BYP Blokowanie linii Wcisnąć kolejno przyciski linii, które mają być zablokowane. Wybrane linie zostaną podświetlone. - Nacisnąć przycisk <ENTER> a następnie uzbroić system. Zablokowane linie pozostaną nieaktywne. 5 S t r o n a

6 Po rozbrojeniu systemu blokada linii zostaje automatycznie zwolniona. (wyjątek stanowią linie 24 godzinne (sabotażowe lub napadowe) Blokada tych linii jest stała. System pamięta jednak, które linie były zablokowane podczas ostatniego uzbrojenia. Aby ponownie zablokować te same linie, należy powtórzyć powyższą procedurę, w punkcie 2 wciskając przycisk (BYP) 1.9 Uzbrojenie wymuszone Można uzbroić system pomimo otwartych linii i zgaszonej zielonej lampki READY. Linie, które w momencie wymuszonego uzbrojenia pozostawały otwarte, zostaną zablokowane, jednak po zamknięciu ponownie staną się aktywne. Aby uzbroić system w trybie wymuszonym, należy nacisnąć przycisk (AWAY) i wprowadzić poprawny kod użytkownika Uzbrojenie systemu podzielonego na podsystemy Aby uzbroić jeden lub obydwa podsystemy, należy wprowadzić kod mający uprawnienia do obsługi danego podsystemu. Wprowadzenie obsługującego obydwa podsystemy uzbroi je oba naraz Uzbrojenie jednym przyciskiem przy systemie podzielonym Jeśli instalator zaprogramował możliwość szybkiego uzbrajania, przy systemie podzielonym funkcja działa w sposób następujący: 1. Szybkie uzbrojenie systemu A nacisnąć i przytrzymać 2 sekundy przycisk (STAY) 2. Szybkie uzbrojenie obydwu systemów nacisnąć i przytrzymać 2 sekundy przycisk (10) 1.11 Wykrywanie braku ruchu System może być zaprogramowany tak, aby uzbrajał się automatycznie w przypadku braku aktywności którejkolwiek linii przez zaprogramowany czas (użytkownik zapomniał uzbroić system) 3.12 Uzbrojenie automatyczne 6 S t r o n a

7 System może się sam uzbrajać o określonej godzinie, pod warunkiem, że wszystkie linie alarmowe są zamknięte Rozbrajanie systemu Aby rozbroić system należy wprowadzić kod użytkownika. Jeśli system jest podzielony na podsystemy wprowadzenie kodu użytkownika spowoduje rozbrojenie tego podsystemu, do którego obsługi dany użytkownik jest uprawniony Przeglądanie pamięci zdarzeń Podświetlony przycisk (MEM) sygnalizuje użytkownikowi fakt, że podczas ostatniego uzbrojenia systemu miało miejsce zdarzenie alarmowe. Po rozbrojeniu systemu można wcisnąć przycisk (MEM) aby sprawdzić, która linia,(linie) wywołała alarm przyciski odpowiadający tym linom będą poświetlone. 4.0 Przyciski alarmów dodatkowych Istnieje możliwość wywołania przez użytkownika trzech dodatkowych alarmów poprzez wciśnięcie odpowiedniej kombinacji przycisków na klawiaturze. Zależnie od zaprogramowania systemu, mogą to być alarmy głośne lub ciche, z powiadomieniem stacji monitoringu. Alarmy te można wywołać w sposób następujący: Alarm napadowy wcisnąć równocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy przyciski (1) i (3) Alarm pomocniczy - wcisnąć równocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy przyciski (4) i (6) Alarm pożarowy wcisnąć równocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy przyciski (7) i (9) 5.0 Funkcje programowane przez użytkownika Niektóre funkcje systemu alarmowego mogą być programowane przez użytkownika, bez konieczności w chodzenia w tryb instalatora. 7 S t r o n a

8 Dzięki temu użytkownik może skorygować działanie systemu bez konieczności wzywania instalatora. Wejście do trybu programowania użytkownika odbywa się w sposób następujący: 1.Wcisnij przycisk (ENTER) i wprowadź kod główny 2. Wciśnij przycisk odpowiadający danej funkcji (patrz poniżej) 3. Wyjście z trybu programowania wciśnij przycisk (CEAR) Przycisk (9) - Programowanie czasu autouzbrojenia wprowadź czas w farmacie gg :mm Przycisk (MEM) - Ustawienie zegara systemowego wprowadź czas w farmacie gg :mm Przycisk (BYP) - Wysłanie testu kontrolnego do Stacji Monitorowania (jeśli instalator uaktywnił tę funkcję) Przycisk (TRBL) - Inicjacja połączenia telefonicznego centrali alarmowej z zaprogramowanym numerem Przycisk (AWAY) - Odebranie przez system połączenia telefonicznego Przycisk (STAY) -Przerwanie połączenia telefonicznego z systemem alarmowym 6.0 Dodatkowe funkcje 6.1 Podświetlanie klawiatury Dla ułatwienia obsługi systemu w nocy, można włączyć podświetlanie klawiatury. 1. Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk (MEM) klawiatura wyda serię krótkich dźwięków 2. Kolejne pojedyncze przyciśnięcie przycisku (MEM) będą zmieniać jasność podświetlenia. 3. Po ustawieniu pożądanego poziomu jasności podświetlenia wcisnąć (ENTER) dla zatwierdzenia. Linie typu gong Naruszenie linii gong powoduje wydanie dźwięku przez klawiaturę ( przy nieuzbrojonym systemie) Liniami typu gong mogą być linie 1 do 6 oraz linia klawiaturowa. 8 S t r o n a

9 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję gong należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk danej linii aż do wydania dźwięku przez klawiaturę. Wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku (8) włącza i wyłącza funkcję gong dla linii podłączonej do danej klawiatury. 6.2 Włączanie i wyłączanie bezzera klawiatury Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku (9) powoduje wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej w danej klawiaturze. Ponowne włączenie w ten sam sposób. 7.0 Wyświetlanie problemów systemowych Jeśli w systemie wystąpią problemy techniczne, przycisk (TRBL) zostanie podświetlony, oraz pojawiają się krótkie podwójne dźwięki w klawiaturze. Aby sprawdzić przyczynę problemu, należy wcisnąć podświetlony przycisk (TRBL) zacznie on migać, sygnalizując przejście do trybu wyświetlania problemów. Równocześnie zostaną podświetlone przyciski odpowiadające występującym problemom: Przycisk (1) - słaby akumulator / brak akumulatora Przycisk (2) - brak zasilania sieciowego Przycisk (4) - awaria sygnalizatora ZSAO Przycisk (8) - nieustawiony lub zresetowany zegar systemowy Przycisk (9) - problem linii chronionej sabotażowo Przycisk (11) - problem linii pożarowej Aby wyjść z trybu wyświetlania problemów, należy wcisnąć przycisk (CLEAR) Większość problemów systemowych powinna być automatycznie raportowana do stacji monitoringu. Tym niemniej w przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek problemu, należy skontaktować się z agencją ochrony, i sprawdzić, czy zostały podjęte odpowiednie działania w celu usunięcia problemu. 8.0 Alarm Pożarowy W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego z linii pożarowej, sygnalizator akustyczny pracuje w trybie impulsowym (dźwięk przerywany). 9 S t r o n a

10 Aby wyłączyć alarm pożarowy, należy wprowadzić kod użytkownika. UWAGA: W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego należy niezwłocznie przystąpić do ewakuacji osób z zagrożonych pomieszczeń! Jeśli alarm okazałby się fałszywy, należy niezwłocznie skontaktować się z agencją ochrony, w celu odwołania interwencji Straży Pożarnej. Konserwacja Systemu Przy normalnej eksploatacji, system wymaga okresowego, kwartalnego przeglądu serwisowego przez wykwalifikowany personel techniczny. Poza przeglądem serwisowym zalecane jest, aby użytkownik dokonywał co najmniej raz w miesiącu sprawdzenia działania systemu alarmowego. Należy pamiętać o poinformowaniu agencji ochrony o rozpoczęciu i zakończeniu testów. P R DOX SECURITY SYSTEMS (1)+(3) (4)+(6) (7)+(9) 10 S t r o n a

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem.

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem. S t r o n a 1 S t r o n a 2 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja uŝytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 3 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 4 KODY DOSTĘPU I KARTY... 4 UZBROJENIE

Bardziej szczegółowo

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

www.jablotronalarms.pl - 2 -

www.jablotronalarms.pl - 2 - JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH FUNKCJI

SZYBKI PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH FUNKCJI POWERMAX+ Bezprzewodowa centrala alarmowa Poradnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp...4 1.1 Przegląd...4 1.2 Cechy systemu...5 1.3 Pojęcia...5 1.4 Symbole użyte w tej instrukcji...5 1.5 Klawisze sterujące...5

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Pod Ska lko u 3 3 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel.: +420 483 559 999 fax: +420 483 559 993 Internet: www.jablotron.cz Spis treści: 1 Sygnalizacja na klawiaturze...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii Centrale z wbudowanym modułem radiowym MG5000 MG5050 Wersja 4.72 Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii SP5500 SP6000 SP7000 Wersja 4.72 SP4000 SP65 Wersja 4.90 Instrukcja programowania Gwarancja

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Spis treści Wstęp...7 Architektura systemu... 8 Płyta centrali Galaxy Flex... 10 Rozdział 1: Procedura instalacji...11

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Moduł umożliwia komunikację zewnętrzną z pomocą sieci GSM. Możesz wybrać, któregoś z operatorów sieci

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ca64sz_pl 06/04 Zamek szyfrowy CA-64 SZ jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób kontroli dostępu do pomieszczenia,

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika SPIS TREŚCI 1 Wstęp 2 Praca z systemem JABLOTRON 100 2 Korzystanie z manipulatora systemu 3 Uzbrajanie alarmu 6 Rozbrajanie alarmu 6 Uzbrajanie częściowe alarmu 7 Anulowanie wywołanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej Dialer JA-80V jest częścią składową systemy Oasis 80 firmy Jablotron. Montowany jest wewnątrz obudowy centrali alarmowej. Po podłączeniu do linii telefonicznej PSTN i sieci LAN (Ethernet) umożliwia: wysyłanie

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo