Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x

2 Budowa

3 Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz Aparat systemowy jest wyposaony w alfanumeryczny, dwuliniowy, wywietlacz. Wywietlane s na nim: informacje o pracy centrali, stan aparatu HPT-0535, oraz menu programowania aparatu. 3 Przyciski szybkiego dostpu S to przyciski programowalne, które poprzez jedno wcinicie umoliwiaj: połczenie si z dowolnym abonentem centrali, translacj, list, grup itd., przekazanie połczenia, wybranie numeru do centrali nadrzdnej (max 16 cyfr), wywołanie usługi centralowej. 4 Wskaniki stanu portu centrali (lampki) Kady przycisk szybkiego dostpu wyposaony jest w diod wiecc sygnalizujc stan abonenta centrali o numerze zaprogramowanym w pamici przycisku. 5 Przyciski funkcyjne Przyciski te słu do sterowania telefonem oraz poruszania si po menu programatora. Szczegółowy opis zastosowania dalej w instrukcji. 6 Głonik 7 Mikrofon Głonik układu głonomówicego. Mikrofon układu głonomówicego.

4 Spis treci Programowanie aparatu Zaprogramowanie numeru własnego aparatu 1 Ustawienie wersji jzykowej 1 Ustawianie kontrastu wywietlacza LCD 2 Ustawianie wzmocnienia sygnału dzwonienia 2 Przyciski szybkiego dostpu i wskaniki stanu abonentów centrali (lampki) Lampki 3 Programowanie przycisków szybkiego dostpu 3 Obsługa telefonu aparatu HPT-0535 Układ głonomówicy 5 Regulacja wzmocnienia układu głonomówicego 5 Wybieranie numeru wewntrznego 5 Wybieranie numeru miejskiego przy uyciu klawiatury numerycznej 5 Przekazywanie połczenia 6 Redial 6 Słuchawki nagłowne Podłczenie słuchawek 7 Ustawienie trybu obsługi słuchawek 7 Obsługa słuchawek 7 Ustawienie trybu obsługi układu głonomówicego 8 Ekrany informacyjne na wywietlaczu 8 Instalacja Podłczenie aparatu do centrali 10 Twardy reset 10 Wersja programu aparatu HPT Urzdzenia dodatkowe 10 Zgodno wersji oprogramowania 11 Awizo komputerowe 11

5 Programowanie aparatu Zaprogramowanie numeru własnego aparatu 1 Dla poprawnego działania wymagane jest zaprogramowanie numeru własnego aparatu. Wejd do programatora. Wciskajc kilkakrotnie przycisk + wybierz w menu opcj programowania numeru własnego Przyciskiem - poruszasz si po menu w odwrotnym kierunku. Wejd do edycji numeru Wpisz numer pierwsze wcinicie klawisza CANCEL przywraca star warto numeru, drugie wcinicie wychodzi z edycji numeru bez wprowadzenia zmian przycisk - kasuje ostatnio wpisan cyfr (odpowiednik klawisza backspace w komputerze) Zatwierd wprowadzony numer Wyjd z menu programatora jeli chcesz programowa inne parametry aparatu, nie musisz wychodzi z menu programatora Ustawienie wersji jzykowej Aparat HPT-0535 moe wywietla komunikaty na wywietlaczu w jzykach polskim lub angielskim. Fabrycznie ustawiany jest jzyk polski. Oto sposób zmiany tego ustawienia: Wejd do programatora. Wciskajc klawisz + wybierz w menu opcj programowania wersji jzykowej. Wejd do podmenu wersji jzykowych. Wybierz wersj 1 Nie dotyczy central typu SLICAN CMT-8/64 1

6 Zatwierd wybór Wyjd z menu programatora Ustawianie kontrastu wywietlacza LCD W stanie spoczynku wciskajc przyciski + i - regulujesz kontrast wywietlacza Ustawianie wzmocnienia sygnału dzwonienia Wejd do programatora. Wybierz funkcj ustawiania wzmocnienia sygnał dzwonienia. Ustaw dan warto Zatwierd wybór Wyjd z menu programatora 2

7 Przyciski szybkiego dostpu i wskaniki stanu abonentów centrali (lampki) W podstawowej wersji aparat HPT-0535 wyposaony jest w 40 programowalnych przycisków szybkiego dostpu do abonentów w centrali. W pamici przycisków mona zaprogramowa: numery abonentów centrali, translacji, list, grup itd., usługi centralowe, numery miejskie. W pamici jednego przycisku mona zapamita numer o maksymalnej długoci 16 cyfr. Standardowy aparat HPT-0535 (powyej wersji 3.00) mona rozbudowa dołczajc konsol dodatkow (HPT-0070) posiadajc 70 przycisków takich samych jak w standardowym aparacie. Lampki Kady przycisk szybkiego dostpu posiada lampk wywietlajc stan abonenta (translacji itp.) o numerze zaprogramowanym w pamici przycisku. Lampki mog wieci na czerwono lub zielono, stale lub pulsowa w rónym tempie 2. Rytm wiecenia informuje o stanie abonenta, natomiast kolor lampki pokazuje powizanie danego abonenta z aparatem HPT-0535 (cilej mówic: z numerem własnym, który naley zaprogramowa po zainstalowaniu aparatu). Jeli lampka wieci na czerwono, oznacza to, e ten abonent nie jest zwizany z nami, tzn. nie prowadzimy z nim rozmowy, nie dzwoni do nas, nie jest przez nas zawieszony itp. Rytmy wiecenia lampek i ich znaczenie: rytm wiecenia wolny wywołanie stan rozmowa, zajty, zawieszenie (chwilowe, w celu przekazania rozmowy) oczekiwanie uszkodzony (le odłoona słuchawka, zwarcie na linii lub uszkodzenie wyposaenia w centrali) Programowanie przycisków szybkiego dostpu Wejd do programatora. Wybierz przycisk, który chcesz programowa. 2 W aparatach podłczonych do central CMT 8/64 lampki wiec tylko na czerwono. 3

8 Wpisz numer. Po wciniciu pierwszej cyfry stary numer zostanie nadpisany. klawisz - kasuje ostatnio wpisan cyfr klawisz + słuy do wpisywania znaków dodatkowych (pauza i flash). Jeli chcesz wpisa pauz lub flash naciskaj +, a nad kursorem ukae si dany znak (pauza - p, flash - f) i wpisuj nastpne cyfry numeru. Jeli nie wciniesz adnego klawisza przez ok. 1,5 sekundy, kursor przeskoczy dalej, a wybrany znak zostanie zatwierdzony pierwsze wcinicie klawisza CANCEL przywraca star warto pola, drugie wcinicie wychodzi z edycji pola bez wprowadzenia zmian jeli chcesz skasowa zawarto pamici przycisku, jako pierwszy wcinij przycisk + lub - i zatwierd wybór (patrz niej). Zatwierd wybór Jeli chcesz programowa nastpny przycisk, wcinij go. lub Jeli skoczyłe(-a) programowanie przycisków, wyjd z menu programatora. 4

9 Obsługa telefonu aparatu HPT-0535 Oto cechy charakteryzujce telefon aparatu HPT-0535: układ głonomówicy moliwo współpracy ze słuchawkami nagłownymi automatyczne wybieranie ostatniego numeru (funkcja REDIAL) wywietlanie stanu telefonu wraz z numerem rozmówcy lub dzwonicego Układ głonomówicy Układ głonomówicy włcza si przez wcinicie przycisku. Wyłcza si go przez ponowne wcinicie tego przycisku lub podniesienie słuchawki. W trybie obsługi słuchawek nagłownych układ głonomówicy nie działa. Regulacja wzmocnienia układu głonomówicego Przy włczonym układzie głonomówicym przyciski + oraz - słu do regulacji wzmocnienia odsłuchu przez ten układ. Ustawione wzmocnienie zostaje zapamitane w telefonie Wybieranie numeru wewntrznego Podnie mikrotelefon lub włcz układ głonomówicy, lub słuchawki nagłowne Wybierz numer lub wcinij przycisk szybkiego dostpu. Wybieranie numeru miejskiego przy uyciu klawiatury numerycznej Podnie mikrotelefon lub włcz układ głonomówicy, lub słuchawki nagłowne wybierz prefiks wyjcia na miasto (np. 0) Ten punkt pomin w przypadku gorcej linii na miasto. Przycisk - normalnie słuy do regulacji kontrastu wywietlacza lub siły głosu układu głonomówicego. Jednak po wciniciu dowolnej cyfry, przy wybieraniu numeru, przez ok. 5 sekund wcinicie tego przycisku spowoduje wykonanie pauzy. Na uwag zasługuje tu jeszcze sposób działania pauzy w telefonie HPT Mianowicie, telefon po wybraniu pauzy oczekuje na pojawienie si sygnału zgłoszenia centrali. W tym czasie cyfry nie s wysyłane, tylko gromadzone w telefonie. Jeli przez ok. 5 sekund sygnał ten si nie pojawi, nadawanie cyfr zostanie odblokowane, a cyfry 5

10 zgromadzone w telefonie wygenerowane. Dziki temu czas wybierania numeru jest skrócony do minimum. Ma to szczególne znaczenie przy wybieraniu numeru miejskiego z REDIALA lub przycisku programowalnego. Wybieranie pauzy przed numerem miejskim jest zalecane tylko w przypadku póniejszego, ewentualnego, korzystania z funkcji REDIAL. wybierz numer miejski Przy połczeniach midzymiastowych, gdy centrala nadrzdna jest starego typu zaleca si ponowne wybranie pauzy przed zerem wychodzcym do centrali midzymiastowej. Przekazywanie połczenia Przekazanie odbywa si w stanie rozmowy Wybierz FLASH (przycisk CANCEL), a nastpnie numer z klawiatury numerycznej lub wcinij przycisk szybkiego dostpu (bez FLASHa). Poczekaj na zgłoszenie i zapowiedz rozmow lub od razu odłó słuchawk. Odłó słuchawk. Redial Podnie słuchawk lub włcz układ głonomówicy, albo od razu szybko dwukrotnie wcinij. Automatyczne powtórzenie ostatnio wybieranego numeru uzyskuje si przez podwójne, szybkie wcinicie przycisku przed lub po podniesieniu słuchawki pod warunkiem, e nie została przedtem wcinita adna z cyfr. 6

11 Słuchawki nagłowne Podłczenie słuchawek Schemat podłczenia słuchawek do HPT Przy wyborze słuchawek naley zwróci uwag na zgodno układów wyprowadze w telefonie HPT-0535 i słuchawkach. Ustawienie trybu obsługi słuchawek Po podłczeniu słuchawek naley przestawi aparat w tryb obsługi słuchawek: Wejd do programatora Przesu menu na opcj edycji trybu pracy Wejd do edycji trybu pracy Wybierz opcj słuchawki Zatwierd wybór i wyjd z programatora Obsługa słuchawek Słuchawki włcza si i wyłcza przyciskiem. Odpowiada to podniesieniu lub odłoeniu mikrotelefonu. W trybie obsługi słuchawek układ głonomówicy nie działa 7

12 Ustawienie trybu obsługi układu głonomówicego Po odłczeniu słuchawek naley przestawi aparat w tryb pracy obsługi układu głonomówicego: Wejd do programatora Przesu menu na opcj edycji trybu pracy Wejd do edycji trybu pracy Wybierz opcj głonomówicy Zatwierd wybór i wyjd z programatora Ekrany informacyjne na wywietlaczu Ekrany informacyjne pojawiaj si na wywietlaczu przy odłoonej słuchawce, gdy nie jest włczony programator aparatu HPT Ekrany alarmów Znaczenie Uwagi Brak transmisji z centrali do aparatu HPT-0535 Nie jest zaprogramowany numer własny konsoli. Zaprogramuj go korzystajc z funkcji 1 menu programatora Brak napicia sieciowego w centrali centrala pracuje na zasilaniu awaryjnym Bufor rozmów w centrali zapełnił si w ponad 95% i naley wyczyta rozmowy Nie dotyczy central typu CMT8/64 Wywołania przychodzce na aparat HPT-0353 zostały przeniesione na inny numer Na aparat HPT-0353 zostały przywołane uprawnienia konta Aparat HPT-0535 jest zablokowany usług BLOKADA TELEFONU 8

13 Ekrany stanu telefonu na wywietlaczu Ekrany stanu telefonu pojawiaj si na wywietlaczu przy podniesionej słuchawce (lub włczonym układzie głonomówicym). Wyjtkiem jest stan nieczynny, kiedy moe on si pojawi np. w wyniku zwarcia na linii. Ponisze ekrany s wywietlane w aparatach HPT-0535 podłczonych do central typu CCA 2720 i NCT Ekrany stanu telefonu Z komentarzem Bez komentarza Uwagi Stan wywoływany pojawia si, gdy po wybraniu przez nas numeru słyszymy zwrotny sygnał wywołania i czekamy na odebranie naszego zgłoszenia Stan zawieszenia pojawia si, gdy zostalimy zawieszeni w celu przekazania naszej rozmowy na inny numer Stan oczekiwania pojawia si, gdy dzwonimy na zajty numer i oczekujemy na jego zwolnienie (cyfra 9 na sygnale zajtoci) Ten ekran pojawia si, gdy abonent trzeci czeka na zakoczenie naszej rozmowy Ten ekran pojawia si, gdy wicej ni jeden abonent oczekuje na zakoczenie naszej rozmowy W tym stanie naley sprawdzi, czy jest dobrze odłoona słuchawka na aparacie i czy wyłczony jest układ głonomówicy Uwaga: Komentarz jest dostpny wtedy, gdy zostanie on wpisany przez serwis do bazy danych centrali. 9

14 Instalacja Podłczenie aparatu do centrali Schemat podłczenia HPT-0535 z zasilaniem pochodzcym z centrali (zalecana konfiguracja): Schemat podłczenia HPT-0535 z zasilaniem lokalnym: Konsola dodatkowa jest opcjonalna. Konsol dodatkow mona podłczy tylko do aparatu HPT-0535 powyej wersji Zasilaczy nie ma w konfiguracji standardowej. Twardy reset Jest to funkcja kasowania zawartoci pamici przycisków programowalnych. Funkcja ta dostpna jest w menu programatora. Wersja programu aparatu HPT-0535 Po załczeniu zasilania aparatu wersja programu wywietlana jest na ekranie. W czasie pracy aparatu wersja programu dostpna jest w menu programatora (opcja nr 7). Urzdzenia dodatkowe Aparat umoliwia rozpoznanie dołczonych urzdze dodatkowych, a take wersji zainstalowanego w nich oprogramowania. Funkcja dostpna jest w menu programatora (opcja nr 8). 10

15 Zgodno wersji oprogramowania Zgodne wersje oprogramowania w: HPT-0535 HPT-0070 Awizo komputerowe j dowolna z przedziału j dowolna a dowolna z przedziału a 3.10 lub nowsza 3.10 lub nowsza 1.13 lub nowsza Awizo komputerowe Firma SLICAN poleca do swoich central awizo komputerowe. Awizo komputerowe, to: aparat HPT-0535 w wersji 3.00 lub wikszej, komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 95 podłczony do HPT-0535, oraz program Awizo komputerowe. Szczególnie wygodne tu jest uywanie słuchawek nagłownych, co daje osobie obsługujcej pełn swobod ruchu i przyspiesza obsług oczekujcych na połczenie. Zalety korzystania z awiza komputerowego, to: skrócenie czasu przyjmowania i przekazywania połczenia przez telefonistk, ksika telefoniczna numerów miejskich, dziki której nie odrywajc si od komputera mona łatwo znale numer i zadzwoni do danego abonenta. łatwe korzystanie z usług centralowych (zmiana trybu pracy centrali, przejcie wywołania, wejcie na trzeciego, tworzenie konferencji itp. mona uzyska przez jedno lub kilka klikni myszki). pełny obraz ruchu w centrali na bieco (wida stany wszystkich abonentów w centrali, kto z kim rozmawia, oraz ceny rozmów wychodzcych). szybki dostp (jedno kliknicie myszk) do 105 portów centrali, lub numerów miejskich wraz z sygnalizatorem stanu portu centrali (w przypadku numeru miejskiego, sygnalizowany jest stan translacji lub listy translacji). 11

16 Wymogi bezpieczestwa w uytkowaniu systemowego aparatu telefonicznego SLICAN-HTP-0535 Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczestwa i prawidłowego uytkowania jest bezwzgldnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urzdzenia. Poniej przedstawione zasady s podstaw przy uwzgldnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony uytkowników przez producenta. Przedstawione tu zasady dotycz instalacji, umiejscowienia i wymaga, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej. Instalacja - Urzdzenie powinno by zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis posiadajcy uprawnienia producenta. - Wszystkie czynnoci instalacyjne powinny by wykonywane z zachowaniem zasad montau i przepisów BHP. rodowisko pracy. - Urzdzenie nie powinno by montowane w pomieszczeniach o duej wilgotnoci ze wzgldów na trwało i jako pracy podzespołów elektronicznych. - Ze wzgldu na ryzyko zalania woda nie powinno by umieszczane w pobliu zbiorników z woda (np. baseny, krany). - Urzdzenie nie moe by umieszczana w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani w pomieszczeniach o duym nateniu pola elektromagnetycznego. Ze wzgldu na moliwo nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy zabrania si instalowania systemu w nastpujcych miejscach: - w miejscach o bezporednim działaniu promieni słonecznych, - w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia s szczególnie czste lub silne, - w pobliu anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich), Wszystkie urzdzenia dołczane do telefonu powinny mie wiadectwa zgodnoci z normami obowizujcymi w Unii Europejskiej DEKLARACJA ZGODNOCI Producent: Typ: Model: SLICAN sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej Bydgoszcz Telefon Systemowy Konsola dodatkowa Slican HTP-0535 Slican HTP-0070 Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: LVD 73/23/EEC + 93/68/EEC Niskonapiciowe Wyroby Elektryczne EMC 89/336/EEC + 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC Kompatybilno Elektromagnetyczna Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych: LVD: PN-EN 60950: A11:2000 EMC: PN-EN 55022: A1:2003; PN-EN 55024:2000 Opis wyrobu: Telefon systemowy SLICAN HTP 0535 posiada wywietlacz LCD oraz 40 programowalnych przycisków szybkiego wybierania z sygnalizacj, istnieje moliwo podłczenia konsoli HTP 0070 (dodatkowe 70 przycisków). Współpracuje z centralami SLICAN CCA 2720 i NCT 1248 za pomoc dwóch lub trzech par przewodów. Bydgoszcz

17

18

19

20 Producent: SLICAN sp. z o.o. Bydgoszcz

Instrukcja obsługi. cyfrowego aparatu systemowego. wydanie 5

Instrukcja obsługi. cyfrowego aparatu systemowego. wydanie 5 Instrukcja obsługi cyfrowego aparatu systemowego wydanie 5 Budowa 1 2 3 4 Aparat HTP 0535 digital 1 2 3 4 5 6 Pause 7 8 9 Flash * 0 # Speaker 7 6 5 Konsola dodatkowa HTP 0070 Budowa 1 Klawiatura numeryczna

Bardziej szczegółowo

Slican HLP-22 Hot Line Phone

Slican HLP-22 Hot Line Phone Slican HLP-22 Hot Line Phone Instrukcja instalacji i obsługi Wydanie 1.04 SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM

OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM 13 Instrukcja obsługi AWIZA dla central MIKROTEL CA15, CA32 2. Opis klawiszy Konsoli Głównej KG1 - nieaktywny Klawisz (SP) załączenia układu głośnomówiącego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO. Wydanie I d

Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO. Wydanie I d Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO Wydanie I d CTS-20 Dzięki zakupowi cyfrowego telefonu systemowego CTS-20 wybraliście państwo produkt polski. Dziękujemy bardzo za okazane nam zaufanie.

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń?

Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń? Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń? Aby automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń należy: 1. Wcisnąć klawisz MENU, na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AWIZA dla central MIKROTEL CA15, CA32

Instrukcja obsługi AWIZA dla central MIKROTEL CA15, CA32 46 Jak zaprogramować klawisze funkcyjne EXT1 i EXT2? Aby zaprogramować klawisze funkcyjne EXT1 i EXT2 należy: 1. Wcisnąć klawisz MENU - na wyświetlaczu pojawi się lista komend. 2. Wybrać cyfrę 1 lub 2

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Telefony systemowe Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.1 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Telefon systemowy Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 5.09.2016 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Pełna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32 INSTRUKCJA OBSŁUGI Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03 dla central MIKROTEL CA15, CA32 Instrukcja obsługi - Analogowy Aparat Systemowy dla central MIKROTEL CA15, CA32 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM"

Zakład Teleelektroniczny ZETKOM Moduł zapowiedzi DCL15 do centrali Consul 15 wersja instrukcji: DCL15.2 Ważna dla wersji oprogramowania: 1.08 i wyższych Redagował: Z.C. Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM" Zanim zainstalujesz Moduł Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał 1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR Ekran Rozdzielczość Materiał Okablowanie Zasilanie Pobór prądu Temperatura pracy Wymiary 7 TFT LCD 800 x 3 (RGB) x 480 pikseli ABS / Aluminium 2 żyły 24Vdc 15mA w spoczynku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU. Stanowisko AWIZO Aparat systemowy DGT 3490 A

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU. Stanowisko AWIZO Aparat systemowy DGT 3490 A POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH LABORATORIUM Stanowisko AWIZO Aparat systemowy DGT 3490 A OBSŁUGA APARATU SYSTEMOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 6. KORZYSTANIE Z MENU TELEFONU... 12

SPIS TREŚCI 6. KORZYSTANIE Z MENU TELEFONU... 12 SPIS TREŚCI 1. CECHY CHARAKTERYZUJĄCE TELEFON SLICAN CTS-200... 3 2. BUDOWA... 5 3. INFORMACJA O PRZYCISKACH SZYBKIEGO WYBORU... 7 4. PRZYCISKI OBSŁUGI TELEFONU... 8 5. FUNKCJE PODSTAWOWE TELEFONU... 9

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY. Skyway. Model B. Instrukcja obsługi

APARAT TELEFONICZNY. Skyway. Model B. Instrukcja obsługi APARAT TELEFONICZNY Skyway Model B Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE APARATU... 3. OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY FUNKCYJNYCH... 3 3. PODŁĄCZENIE APARATU... 5 4. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B (wersja +) Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI. FUNKCJE APARATU.... OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY FUNKCYJNYCH... 3. PODŁĄCZENIE APARATU... 3 4. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL ADVANCED REFLEXES OMNIPCX 4400

Twoja instrukcja użytkownika ALCATEL ADVANCED REFLEXES OMNIPCX 4400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ALCATEL ADVANCED REFLEXES OMNIPCX 4400. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ALCATEL

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji Kolejowej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 6 OBSŁUGA APARATU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210 R Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! Spis treści LJ- 210 Spis treści I. Wiadomości wstępne... 2 Funkcje aparatu... 2 Opis elementów funkcyjnych aparatu...

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02

INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02 INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02 WPC-02 jest autonomicznym kontrolerem kluczy zbliżeniowych przeznaczonym do pracy z urządzeniami działającymi w oparciu o protokół Weigand 26. Protokół

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA WPROWADZENIE Alan-48 EXCEL jest 40 kanałowym, przewonym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwizania techniczne zapewniajce wyjtkowy komfort uytkowania i wysok skuteczno łcznoci. Dziki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

LJ-68R. Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi!

LJ-68R. Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! Spis treści LJ- 68R Spis treści I. Wiadomości wstępne... 2 Funkcje aparatu... 2 Opis elementów funkcyjnych aparatu...

Bardziej szczegółowo

Obsługa centrali % &'"()$ *+, -./"(!#

Obsługa centrali % &'()$ *+, -./(!# !"#$ Obsługa centrali % &'"()$ *+, -./"(!# 0 1*((( 2&'+/...(/(* /, '&3"))#!! "# 2 Spis treci. 1. WSTP...5 1.1. WYKONANIE PIERWSZE SLICAN-NCT-1248.1...5 1.2. WYKONANIE DRUGIE SLICAN-NCT-1248.2...5 2. MOLIWOCI

Bardziej szczegółowo

NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b,

NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b, WERSJA 1999-11-26 NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b, Instrukcja obsługi i montau Instalacja Terminal sieciowy NT1+2AB został zaprojektowany do montau

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY. Derby100B. Instrukcja obsługi

APARAT TELEFONICZNY. Derby100B. Instrukcja obsługi APARAT TELEFONICZNY Derby00B Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI. FUNKCJE APARATU.... PODŁĄCZENIE APARATU.... USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA NUMERU.. 4. MONTAŻ APARATU NA ŚCIANIE... 5. USTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. FUNKCJE APARATU... 1 2. PROGRAMOWANIE... 2 a. Ustawianie daty i czasu... 2 b. Ustawianie kodu centrali PBX... 2 c. Ustawianie kodu strefowego...

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 W wadze dodano funkcje opisane poniżej. 1. Zapamiętana tara 20.09.2006 Waga może zapamiętać 5 wartości tary, które można w dowolnym momencie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA cyfrowej abonenckiej centrali telefonicznej SLICAN-CCA 2720 Obsługa centrali Wydanie VIIe Dla programu wersji 2.x SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: slican@slican.pl Data ostatniej

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1.

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1. F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: Hfif@fif.com.pl www.fif.com.pl Notepad++ / PuTTY Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo