GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) , GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

2 S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE CENTRALI GEM-P800 Z MANIPULATORA... 3 FUNKCJE KLAWISZY MANIPULATORA... 3 RESET CENTRALI DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH... 3 TRYB PROGRAMOWANIA... 4 SPOSOBY PROGRAMOWANIA CENTRALI... 4 Programowanie włącz/wyłącz... 4 Programowanie w formacie dziesiętnym... 4 Programowanie w formacie szesnastkowym... 5 SPOSÓB PRZEGLĄDANIA USTAWIEŃ... 5 TABELE PROGRAMOWANIA Linie alarmowe... 6 Czasy systemowe... 7 Opcje systemowe... 7 Opcje dla telefonu nr Opcje dla telefonu nr Opcje dialera Opcje pager a Opcje dla telefonu nr Kody raportów Dodatkowe opcje dialera Urządzenia bezprzewodowe Downloading Opcje instalatora SCHEMAT PODŁACZENIA CENTRALI GEM-P

3 S t r o n a 3 PROGRAMOWANIE CENTRALI GEM-P800 Z MANIPULATORA Programowanie centrali odbywa się na zasadnie wprowadzania danych w komórkach od 00 do 98. Dane wprowadzane są na trzy sposoby: włacz/wyłącz, format dziesiętny format szesnastkowy Odczytywanie wprowadzonych wartości jest wykonywane w postaci binarnej. FUNKCJE KLAWISZY MANIPULATORA Uwaga: Jeżeli przez 15 minut manipulator nie będzie używany (nie zostanie wciśnięty żaden klawisz), brzęczyk manipulatora wygeneruje długi dźwięk oznaczający wyłaczenie trybu programowania. Aby wrócić do trybu programowania należy wpisać kod instalatora, aby wyjść z trybu programowania należy wcisnąć RESET. RESET CENTRALI DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH Jeżeli istnieje potrzeba możliwe jest przywrócenie centrali do ustawień fabrycznych. Skasowane zostaną wszystkie ustawienia centrali z wyjątkiem opcji 1 i 2 w adresie [96]. Uwaga: Jeżeli ustawiono opcje 1 w adrsie [96], kod instalatora nie zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Aby dokonać resetu należy: 1. Odłaczyć zasilanie od centrali (sieciowe i akumulator) 2. Odłączyć przewody z zacisków 15 i 3 3. Zewrzeć ze sobą zaciski 15 i 3 4. Ponownie podłaczyć zasilanie 5. Po kilku sekungach diody LED uzbrojenia, gotowości i błędu (ARMED, READY i SYSTEM TROUBLE) zaczną mrugać 6. Powrót centrali do ustawień fabrycznych zostanie zasygnalizowany 3 krótkimi sygnałami brzęczyka 7. Odłaczyć zasilanie od centrali 8. Odłaczyć przewód zwierający zaciski 15 i 3 9. Podłaczyć ponownie przewody do zacisków 15 i Podłaczyć zasilanie

4 S t r o n a 4 TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE DO TRYBU PROGRAMOWANIA Przed wejściem do trybu programowania, system musi być rozbrojony, nie może być w stanie alarmu. Jeżeli system próbuje łączyć się ze stacją monitorującą, wejście do trybu programowania również jest nie możliwe. W takim przypadku, należy odłączyć i ponownie załączyć zasilanie centrali, następnie wejść do trybu programowania przed upływem 3 minut. Procedura wejścia do trybu programowania: [FUNCTION] + [8] + [kod instalatora] + [ON/OFF] : 4567 Stan wyświetlacza po wejściu do trybu programowania Dioda ARMED - zapalona Dioda STATUS - zgaszona Ikona - mruga WYJŚCIE Z TRYBU PROGRAMOWANIA Procedura wyjścia z trybu programowania: [RESET] + [FUNCTION] + [8] + [kod instalatora] + [ON/OFF] : 4567 Stan wyświetlacza po wejściu do trybu programowania Dioda ARMED - mruga Dioda STATUS - mruga Ikona - mruga SPOSOBY PROGRAMOWANIA CENTRALI Programowanie włącz/wyłącz Przedstawiony poniżej przykład przedstawia programowanie funkcji na zasadzie włącz/wyłącz. Przykład dotyczy ustawienia parametrów dla lini śledzących wyjście/wejście. 1. Wejście do trybu programowania: FUNCTION+8+kod instalatora 2. Wybór komórki 02 (linie śledzącej wyjście/wejście) RESET (dźwięk) +0+2 (dźwięk) 3. Ustawienie linii 2 i 3 jako śledzącej wyjście/wejście Wyjście z trybu programowania RESET+FUNCTION+8+kod instalatora Stan wyświetlacza po wybraniu linii 2 i 3 Programowanie w formacie dziesiętnym Przedstawiony poniżej przykład przedstawia programowanie funkcji w sytemie dziesiętnym. Przykład dotyczy ustawienia parametrów czasu na wyjście. Wejście do trybu programowania: FUNCTION+8+kod instalatora 1. Wybór adresu [10] RESET (dźwięk)+1+0 (dźwięk) 2. Wprowadzenie czasu na wejście 60 sek Wyjście z trybu programowania RESET+FUNCTION+8+kod instalatora

5 S t r o n a 5 Programowanie w formacie szesnastkowym Przedstawiony poniżej przykład przedstawia programowanie funkcji w sytemie szesnastkowym. Przykład dotyczy ustawienia parametrów prefixu. 1. Wejście do trybu programowania: FUNCTION+8+kod instalatora 2. Wprowadzenie prefixu 9E 9+*+5 3. Wyjście z trybu programowania RESET+FUNCTION+8+kod instalatora SPOSÓB PRZEGLĄDANIA USTAWIEŃ Przeglądanie wprowadzonych danych odbywa się w trybie programowania, gdzie pierwsza cyfra wprowadzona do komórki jest wyświetlona po wybraniu adresu tej komórki. Wyświetlanie kolejnych cyfr, następuje po kolejnych naciśnięciach klawisza INTERIOR Po wyświetleniu ostatniej cyfry, następuje wyjście z edycji danych wybranej komórki. Aby ponownie wyświetlić zawartość tej komórki, należy ponownie wprowadzić jej adres. Dane na wyświetlaczu są przedstawiane w postaci binarnej przez odpowiednie zapalanie się numerów linii od 1 do 4. Kombinacja zapalonych numerów linii, przedstawia cyfrę w postaci szesnastkowej. Odczytywanie wartości należy wykonywać według poniższej tabeli. Cyfra Stan wyświetlacza Cyfra Stan wyświetlacza 0 / pusty A B C D E F * Cyfra 0" wprowadzona w komórkach dotyczących: Numeru telefonu, Numeru obiektu, Początkowych i Końcowych cyfr Pager-a, oraz Kodów raportowania, jest wyświetlana jako A". Przykład przeglądania danych sprawdzanie cyfry wprowadzonej w adresie [44] (prefix wybierania). 1. Należy sprawdzić, czy system jest w trybie programowania, następnie wybrać adres 44: RESET Wyświetlenie następnej cyfry: Klawisz INTERIOR 3. Następne cyfry będą wyświetlane po kolejnych naciśnięciach klawisza INTERIOR. Po wyświetleniu ostatniej cyfry nastąpi wyjście z trybu edycji. Stan wyświetlacza Stan wyświetlacza

6 S t r o n a 6 TABELE PROGRAMOWANIA Linie alarmowe [00] Linie wyjścia/wejścia [01] Linie wewnętrzne z opóźnieniem zasilania [02] Linie śledzące wyjścia/wejścia zał. Linia 1 wył. Linia 1 zał. Linia 1 wył. Linia 2 wył. Linia 2 wył. Linia 2 wył. Linia 3 wył. Linia 3 wył. Linia 3 wył. Linia 4 wył. Linia 4 wył. Linia 4 wył. Linia 5 wył. Linia 5 wył. Linia 5 wył. Linia 6 wył. Linia 6 wył. Linia 6 wył. Linia 7 wył. Linia 7 wył. Linia 7 wył. Linia 8 wył. Linia 8 wył. Linia 8 [03] Linie automatycznie pomijane z powrotem [04] Linie 24-godzinne [05] Linie z czasem reakcji 50ms wył. Linia 1 wył. Linia 1 wył. Linia 1 wył. Linia 2 wył. Linia 2 wył. Linia 2 wył. Linia 3 wył. Linia 3 wył. Linia 3 wył. Linia 4 wył. Linia 4 wył. Linia 4 wył. Linia 5 wył. Linia 5 wył. Linia 5 wył. Linia 6 wył. Linia 6 wył. Linia 6 wył. Linia 7 wył. Linia 7 wył. Linia 7 wył. Linia 8 wył. Linia 8 wył. Linia 8 [06] Linie typu NO [07] Linie z dźwiękową sygnalizacją alarmu (sygnalizator) wył. Linia 1 zał. Linia 1 wył. Linia 2 zał. Linia 2 wył. Linia 3 zał. Linia 3 wył. Linia 4 zał. Linia 4 wył. Linia 5 zał. Linia 5 wył. Linia 6 zał. Linia 6 zał. Linia 7 zał. Linia 8 [08] Linie załączające wyjście programowalne PGM [09] Linie z selektywnym pomijaniem zał. Linia 1 zał. Linia 1 zał. Linia 2 zał. Linia 2 zał. Linia 3 zał. Linia 3 zał. Linia 4 zał. Linia 4 zał. Linia 5 zał. Linia 5 zał. Linia 6 zał. Linia 6 zał. Linia 7 zał. Linia 7 zał. Linia 8 zał. Linia 8

7 S t r o n a 7 Czasy systemowe [10] Czas na wyjście [11] Czas na wejście [12] Czas pracy sygnalizatora (alarm włamaniowy) Maksymalny czas 255 sek. Maksymalny czas 255 sek. Maksymalny czas 255 min. [13] Czas pracy impulsowej sygnalizatora POŻAR [14] Test komunikacji stacji monitorowania [15] Maksymalny czas usterki linii telefonicznej Maksymalny czas 255 min. Maksymalny czas 255 dni Czas od 10 do 255 sek. 000 = wyłączenie nadzoru [16] Czas nadzoru urządzeń bezprzewodowych [17] Czas nadzoru bezprzewodowych czujek dymu [18] Opóźnienie testu SM Maksymalny czas 26 godz. Maksymalny czas 8 godz. Maksymalny czas 23 godz. Opcje systemowe [20] Opcje manipulatora (1) [21] Opcje manipulatora (2) wył. Linia 1 = Pożar [7] i [*] zał. Linia 1 = Głośny napad wył. Linia 2 = Alarm Auxiliary [8] i [*] wył. Linia 2 = Sygnalizacja wyjścia/wejścia zał. Linia 3 = Napad [9] i [*] zał. Linia 3 = wył. Linia 4 = Przymus (8 kod użytkownika) wył. Linia 4 = Wyświetlanie linii pominiętych Wyłączenie dźwiękowej sygnalizacji potwierdzenia [22] Opcje dodatkowe (1) [23] Opcje wyjścia programowalnego (1) wył. Linia 1 = zał. Linia 2 = Opóźnienie raportu dla linii 24-godzinnej wył. Linia 1 = Weryfikacja dźwiękowa Szybkie uzbrojenie/wyjście wył. Linia 2 = Kontrola dostępu zał. Linia 3 = Załączony licznik alarmów wył. Linia 3 = wył. Linia 4 = Alarm po odcięciu linii telefonicznej wył. Linia 4 = Załączane z brzęczykiem manipulatora Sygnalizacja uzbrojenia dla pilota/przycisku

8 S t r o n a 8 [24] Opcje wyjścia programowalnego (2) [25] Opcje wyjścia programowalnego (3) wył. Linia 1 = Alarm pożarowy wył. Linia 1 = Brak zasilania AC wył. Linia 2 = Alarm Auxiliary wył. Linia 2 = Słaba bateria wył. Linia 3 = Alarm napadowy wył. Linia 3 = Usterka systemu* wył. Linia 4 = Test Stacji Monitorującej wył. Linia 4 = Uzbrojenie [26] Różne opcje wył. Linia 1 = Uzbrajanie/Rozbrajanie linią typu klucz" * Przerwa obwodu sygnalizatora, brak komunikacji odbiornika bezprzewodowego, sabotaż odbiornika, zagłuszanie odbiornika bezprzewodowego, słaba bateria nadajnika bezprzewodowego, słaba bateria bezprzewodowej czujki dymu wył. Linia 2 = Zarezerwowana wył. Linia 3 = wył. Linia 4 = Nie wyświetlaj błędu komunikacji SM Nie wyświetlaj usterki słabej baterii Opcje dla telefonu nr 1 [30] Numer obiektu [31] Numer telefonu 1 [32] Format komunikacji 4 [33] Opcje formatu komunikacji zał. Linia 1 = Handshake/Kissoff" 2300Hz wył. Linia 2 = Suma kontrolna wył. Linia 3 = Jedna cyfra kodu zdarzenia wył. Linia 4 = Bez oczekiwania na Handshake [34] Raport alarmu linii [35] Raport powrotu alarmu linii zał. Linia 1 wył. Linia 1 zał. Linia 2 wył. Linia 2 zał. Linia 3 wył. Linia 3 zał. Linia 4 wył. Linia 4 zał. Linia 5 wył. Linia 5 zał. Linia 6 wył. Linia 6 zał. Linia 7 wył. Linia 7 zał. Linia 8 wył. Linia 8

9 S t r o n a 9 [36] Raportowanie zdarzeń systemowych (1) wył. Linia 1 = Alarm Pożarowy z manipulatora [7] i [*] wył. Linia 2 = Alarm Auxiliary z manipulatora [8] i [*]/ przymus zał. Linia 3 = Alarm Napadowy z manipulatora [9] i [*] wył. Linia 4 = Test stacji monitorującej [37] Raportowanie zdarzeń systemowych (2) wył. Linia 1 = Brak zasilania (AC) zał. Linia 2 = Słaba bateria wył. Linia 3 = Usterka systemu zał. Linia 4 = Pożar [38] Raportowanie powrotów zdarzeń systemowych wył. Linia 1 = Przywrócenie zasilania AC wył. Linia 2 = Powrót akumulatora do stanu normalnego wył. Linia 3 = Koniec usterki wył. Linia 4 = Koniec alarmu pożarowego [39] Raport otwarcia/zamknięcia wył. Linia 1 = Użytkownik 1 wył. Linia 2 = Użytkownik 2 wył. Linia 3 = Użytkownik 3 wył. Linia 4 = Użytkownik 4 wył. Linia 5 = Użytkownik 5 wył. Linia 6 = Użytkownik 6 wył. Linia 7 = Użytkownik 7 wył. Linia 8 = Użytkownik 8 Opcje dla telefonu nr 2 [40] Numer obiektu [41] Numer telefonu 2 [42] Format komunikacji 4 [43] Opcje formatu komunikacji zał. Linia 1 = Handshake/Kissoff" 2300Hz wył. Linia 2 = Suma kontrolna wył. Linia 3 = Jedna cyfra kodu zdarzenia wył. Linia 4 = Bez oczekiwania na Handshake

10 S t r o n a 10 Opcje dialera [44] Prefix [45] Opcje dialera (1) zał. Linia 1 = Dialer załączony zał. Linia 2 = Wybieranie tonowe/impulsowe- powtórne wył. Linia 3 = Wybieranie tylko tonowe wył. Linia 4 = Raport zapasowy na telefon 2 [46] Opcje dialera (2) wył. Linia 1 = Wybieranie bez sygnału linii wył. Linia 2 = Europejski standard wybierania wył. Linia 3 = Po 4 próbach raport na telefon 2 wył. Linia 4 = Zarezerwowane Opcje pager a [47] Cyfry początkowe pager'a [48] Cyfry końcowe pager'a [49] Opcje pager'a wył. Linia 1 = Pomiń dane alarmu wył. Linia 2 = Zarezerwowane wył. Linia 3 = Zarezerwowane wył. Linia 4 = Zarezerwowane

11 S t r o n a 11 Opcje dla telefonu nr 3 [50] Numer obiektu [51] Numer telefonu 3 [52] Format komunikacji 4 [53] Opcje formatu komunikacji zał. Linia 1 = Handshake/Kissoff" 2300Hz wył. Linia 2 = Suma kontrolna wył. Linia 3 = Jedna cyfra kodu zdarzenia wył. Linia 4 = Bez oczekiwania na Handshake [54] Raport alarmu linii wył. Linia 1 wył. Linia 2 wył. Linia 3 wył. Linia 4 wył. Linia 5 wył. Linia 6 wył. Linia 7 wył. Linia 8 [55] Raport powrotu alarmu linii wył. Linia 1 wył. Linia 2 wył. Linia 3 wył. Linia 4 wył. Linia 5 wył. Linia 6 wył. Linia 7 wył. Linia 8 [56] Raportowanie zdarzeń systemowych wył. Linia 1 = Alarm Pożarowy z manipulatora [7] i [*] wył. Linia 2 = Alarm Auxiliary z manipulatora [8] i [*]/ przymus wył. Linia 3 = Alarm Napadowy z manipulatora [9] i [*] wył. Linia 4 = Kod testu stacji monitorującej [57] Raportowanie zdarzeń systemowych wył. Linia 1 = Brak zasilania (AC) wył. Linia 2 = Słaba bateria wył. Linia 3 = Usterka systemu wył. Linia 4 = Pożar

12 S t r o n a 12 [58] Raportowanie powrotów zdarzeń systemowych wył. Linia 1 = Przywrócenie zasilania AC wył. Linia 2 = Powrót akumulatora do stanu normalnego wył. Linia 3 = Koniec usterki wył. Linia 4 = Koniec alarmu pożarowego [59] Raport otwarcia/zamknięcia wył. Linia 1 = Użytkownik 1 wył. Linia 2 = Użytkownik 2 wył. Linia 3 = Użytkownik 3 wył. Linia 4 Użytkownik 4 wył. Linia 5 Użytkownik 5 / Pilot 1 wył. Linia 6 = Użytkownik 6 / Pilot 2 wył. Linia 7 = Użytkownik 7 / Pilot 3 wył. Linia 8 = Użytkownik 8 / Pilot 4 Kody raportów [60] Kody alarmów linii dla formatów 4/1 i 3/1 [61] Kody alarmów dla Contact ID 3 Kod alarmu linii 1 wył. 3 Kod alarmu linii 1 3 Kod alarmu linii 2 wył. 3 Kod alarmu linii 2 3 Kod alarmu linii 3 wył. 3 Kod alarmu linii 3 3 Kod alarmu linii 4 wył. 3 Kod alarmu linii 4 3 Kod alarmu linii 5 wył. 3 Kod alarmu linii 5 3 Kod alarmu linii 6 wył. 3 Kod alarmu linii 6 3 Kod alarmu linii 7 wył. 3 Kod alarmu linii 7 3 Kod alarmu linii 8 wył. 3 Kod alarmu linii 8 [62] Kody powrotu i kod problemu linii C F kod powrotu linii kod problemu linii [63] Kody raportów systemowych 11 Pożar z manipulatora 23 Alarm Auxiliary 21 Napad z manipulatora FF F9 F8 F1 Test SM 11 Pożar Brak zasilania sieci Słaba bateria Błąd systemu [64] Kody powrotu zdarzeń systemowych [65] Kody zamknięcia i otwarcia E C kod zamknięcia B kod otwarcia [66] Kod przymusu 22

13 S t r o n a 13 Dodatkowe opcje dialera [67] Dodatkowe opcje dla telefonu nr 1 wył. Linia 1 = Otwarcie po alarmie wył. Linia 2 = Zamknięcie warunkowe wył. Linia 3 = Zarezerwowane wył. Linia 4 = Zarezerwowane [68] Dodatkowe opcje dla telefonu nr 3 wył. Linia 1 = Otwarcie po alarmie wył. Linia 2 = Zamknięcie warunkowe wył. Linia 3 = Zarezerwowane wył. Linia 4 = Zarezerwowane Urządzenia bezprzewodowe [71-78] Nadajniki bezprzewodowe 1-6 Kod identyfikacyjny urządzenia bezprzewodowego 71 Linia 1 : 72 Linia 2 : 73 Linia 3 : 74 Linia 4 : 75 Linia 5 : 76 Linia 6 : 77 Linia 7 : 78 Linia 8 : Punkt [81-84] Piloty Kod identyfikacyjny urządzenia bezprzewodowego AUX1 AUX2 81 Pilot 1 : 82 Pilot 2 : 83 Pilot 3 : 84 Pilot 4 : [85-88] Bezprzewodowe czujki dymu Kod identyfikacyjny urządzenia bezprzewodowego 81 Czujka dymu 1 : 82 Czujka dymu 2 : 83 Czujka dymu 3 : 84 Czujka dymu 4 : Punkt Downloading [90] Numer telefonu oddzwaniania [91] Ilość dzwonków 0 9 Maksymalnie 15

14 S t r o n a 14 [92] Opcje dodatkowe dla telefonu nr 2 zał. LED 1 włączona = Downloading z oddzwanianiem wył. LED 2 włączona = Omijanie automatycznej sekretarki wył. LED 3 włączona = Downloading [FUNCTION] I [6] wył. LED 4 włączona = Rejestracja poziomu sygnału [93] Numer identyfikacyjny automatycznego programowania Opcje instalatora [94] Kod instalatora [95] Kod użytkownika [96] Opcje instalatora wył LED 1 włączona = Zabezpieczenie kodu instalatora zał. LED 2 włączona = Zabezpieczenie kodu użytkownika 1 wył. LED 3 włączona = Głośna sygnalizacja usterek p.poż wył. LED 4 włączona = Oddzielna sygnalizacja usterek p.poż [97] Opcje instalatora wył. wył. wył. wył. LED 1 włączona = Międzynarodowe protokoły wybierania LED 2 włączona = Odwrócenie polaryzacji sygnalizatora LED 3 włączona = Automatyczne kasowanie usterek systemu LED 4 włączona = Użytkownik 1 tylko programowanie [98] Ilość prób komunikacji 9

15 S t r o n a 15 SCHEMAT PODŁACZENIA CENTRALI GEM-P800

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii Centrale z wbudowanym modułem radiowym MG5000 MG5050 Wersja 4.72 Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii SP5500 SP6000 SP7000 Wersja 4.72 SP4000 SP65 Wersja 4.90 Instrukcja programowania Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

www.jablotronalarms.pl - 2 -

www.jablotronalarms.pl - 2 - JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Centrale alarmowe

PROGRAMOWANIE. Centrale alarmowe Wersja oprogramowania 1.12 Centrale alarmowe PROGRAMOWANIE integra_p_pl 12/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Arkusze programowania

Arkusze programowania Arkusze programowania KOMUNIKATORY ALARMOWE GS2060/GS2065, TL260GS/TL265GS WERSJA 1.1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE.......................................................................1 GPRS/ETHERNET SEKCJE

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070491 (PL) REV B ISS 04FEB14 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej Dialer JA-80V jest częścią składową systemy Oasis 80 firmy Jablotron. Montowany jest wewnątrz obudowy centrali alarmowej. Po podłączeniu do linii telefonicznej PSTN i sieci LAN (Ethernet) umożliwia: wysyłanie

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Moduł umożliwia komunikację zewnętrzną z pomocą sieci GSM. Możesz wybrać, któregoś z operatorów sieci

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Pod Ska lko u 3 3 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel.: +420 483 559 999 fax: +420 483 559 993 Internet: www.jablotron.cz Spis treści: 1 Sygnalizacja na klawiaturze...

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx

Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx ProSYS Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx Spis treści Wstęp...4 Menu Instalatora...4 Nowe akcesoria...4 Zaawansowany moduł komunikacji ACM... 4 Moduł linii adresowalnych... 4 Industrial Lunar...

Bardziej szczegółowo

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK ATG-SV1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v2.33 wersja płytki A-0115-02;04 wersja programu PC v4.09 wersja dokumentacji v1.

NADAJNIK ATG-SV1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v2.33 wersja płytki A-0115-02;04 wersja programu PC v4.09 wersja dokumentacji v1. NADAJNIK ATG-SV1 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v2.33 wersja płytki A-0115-02;04 wersja programu PC v4.09 wersja dokumentacji v1.00 1.Spis treści 2.Charakterystyka nadajnika 2.1.Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Spis treści Wstęp...7 Architektura systemu... 8 Płyta centrali Galaxy Flex... 10 Rozdział 1: Procedura instalacji...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo