Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi

2

3 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu Uzbrajanie systemu Uzbrajanie w trybie AWAY (ochrona pełna) Uzbrajanie w trybie STAY (ochrona obwodowa) Wymuszenie uzbrojenia Rozbrajanie systemu Rozbrajanie za pomocą kodu Rozbrajanie za pomocą pilota zdalnego sterowania Rozbrajanie za pomocą przełącznika z kluczem 11 3 Awarie i stan sabotażu Tryb analizy informacji dotyczących awarii systemu i prób sabotażu 12 4 Tryb obchodu testowego 14 5 Tryb pamięci zdarzeń 15 6 Resetowanie centrali 16 7 Pomijanie Pomijanie linii Pomijanie stanów awarii i prób sabotażu (z wyjątkiem stanów sabotażu linii) 17 8 Aktywowanie i dezaktywowanie kodu instalatora 18 9 Zmiana indywidualnego kodu Polecenia alarmowe wprowadzane z klawiatury Alarm napadowy Alarm cichego wywołania z klawiatury Alarm pożarowy z klawiatury Alarm medyczny z klawiatury Powiadamianie lokalne 21 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

4 4 pl Wstęp Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / 1 Wstęp ICP-AMAX-LED8 8-liniowa klawiatura z wyświetlaczem LED ICP-AMAX-LCD8 8-liniowa klawiatura z wyświetlaczem LCD F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

5 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Wstęp pl 5 Skrócona instrukcja obsługi klawiatury Uzbrajanie Uzbrajanie w [kod] + [#] / [#] (szybkie uzbrajanie) trybie AWAY (tryb ochrony pełnej) Uzbrajanie w [kod] + [*] / [*] (szybkie uzbrajanie) trybie STAY (tryb ochrony obwodowej) Rozbrajanie Rozbrajanie [kod] + [#] Inne polecenia Analiza [kod] + [2] [#] informacji dotyczących awarii i prób sabotażu Obchód testowy [kod] + [4] [#] Odtwarzanie [kod] + [5] [#] zdarzeń Resetowanie [kod] + [6] [#] systemu Pomijanie linii [kod] + [9] [#] [linia] + [*] [#] Pomijanie [kod] + [97] [#] stanów awarii i prób sabotażu Aktywacja/ Aktywacja = [kod] + [98] [#], dezaktywacja = [kod] + [98] [*] dezaktywacja kodu instalatora Zmiana [kod] + [99] [#] [nowy kod] [#] indywidualnego kodu Polecenia alarmu Alarm napadowy [kod] + [0] [#] Alarm awaryjny Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze [1] i [3] lub [*] i [#] Alarm pożarowy Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze [4] i [6] Alarm medyczny Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze [7] i [9] Domyślny kod użytkownika = 2580 Tabela 1.1 Skrócona instrukcja obsługi klawiatury Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

6 6 pl Wstęp Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Wskaźniki na klawiaturze Ikony na klawiaturze z wyświetlaczem LCD Wskaźniki na Status Definicja klawiaturze z wyświetlaczem LED Linia (1 8) wł. Strefa jest uaktywniona. wył. Linia działa normalnie. Miga szybko (0,25 s świeci/0,25 s nie świeci) Linia została zaalarmowana lub znajduje się w stanie alarmowym. Miga wolno (1 s świeci/1 s nie świeci) Linia została ręcznie pominięta lub linia wewnętrzna znajduje się w trybie STAY ARM. AWAY wł. System jest uzbrojony w trybie AWAY. wył. System nie jest uzbrojony w trybie AWAY. Miga wolno (1 s świeci/1 s nie Czas wyjścia. świeci) Miga szybko (0,25 s świeci/0,25 s nie świeci) Tryb programowania lub tryb funkcji kodu. Jednocześnie miga wskaźnik STAY. STAY wł. System jest uzbrojony w trybie STAY. wył. System nie jest uzbrojony w trybie STAY. Miga wolno (1 s świeci/1 s nie Czas wyjścia. świeci) Miga szybko (0,25 s świeci/0,25 s nie świeci) Tryb programowania lub tryb funkcji kodu. Jednocześnie miga wskaźnik AWAY. Kiedy wykonywana jest procedura obejścia, miga tylko wskaźnik STAY. MAINS wł. System jest zasilany normalnie. Miga wolno (1 s świeci/1 s nie Awaria zasilania sieciowego. świeci) FAULTS wł. Awaria systemu lub aktywny stan sabotażu. wył. System działa normalnie. Miga Awaria systemu lub stan sabotażu musi zostać potwierdzony. wł. System nie jest uzbrojony. F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Wstęp pl 7 Tabela 1.2 Wskaźniki na klawiaturze Dźwięki klawiatury Rodzaj dźwięku Definicja Jeden krótki Naciśnięto klawisz na klawiaturze. sygnał Jeden sygnał Żądana operacja została odrzucona. Sygnał niepoprawnej operacji. trwający 1 sekundę Dwa krótkie System zaakceptował kod. System wykonał żądaną funkcję. sygnały Jeden krótki Aktywny tryb obchodu testowego. sygnał na sekundę Jeden krótki Rozpoczęto odliczanie czasu wyjścia. sygnał co dwie sekundy Dźwięk ciągły Ostatnie 10 sekund czasu wyjścia Awaria klawiatury/dźwięk sabotażu (awaria/sabotaż do potwierdzenia) Dźwięk alarmu klawiatury Dźwięk ciągły Czas opóźnienia wejścia (do momentu zakończenia alarmu lub rozbrojenia przez 0,5 s, systemu). przerwa 0,5 s Tabela 1.3 Dźwięki klawiatury Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

8 8 pl Wstęp Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Opis wejść Linia 1 Linia 2 Linia 3 Linia 4 Linia 5 Linia 6 Linia 7 Linia 8 Czas wyjścia s Czas wejścia s Nazwy kodów użytkownika Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 Kod 7 Kod 8 Kod 9 Pilot 1 Kod 10 Pilot 2 Kod 11 Pilot 3 Kod 12 Pilot 4 Kod 13 Pilot 5 Kod 14 Pilot 6 Kod 15 Pilot 7 Kod 16 Pilot 8 F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Uzbrajanie i rozbrajanie systemu pl 9 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 2.1 Uzbrajanie systemu UWAGA! Po przekroczeniu określonej liczby prób wprowadzenia nieprawidłowego kodu klawiatura zostanie automatycznie zablokowana na 180 sekund i alarm zostanie uwzględniony w raporcie. Jeśli klawiatura będzie bezczynna przez 4 minuty, system automatycznie opuści wybrany tryb pracy Uzbrajanie w trybie AWAY (ochrona pełna) Z reguły system jest uzbrajany w trybie AWAY (ochrona pełna), kiedy użytkownik wychodzi poza teren dozorowany i wszystkie linie muszą znajdować się w stanie gotowości, aby umożliwić wykrycie włamania Uzbrajanie klawiatury Tryb AWAY można uruchomić w systemie na dwa sposoby. Uzbrajanie systemu w trybie AWAY (sposób 1) Wprowadź kod użytkownika i naciśnij klawisz [#]. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe, wskaźnik AWAY będzie wolno migać oraz rozpocznie się odliczanie czasu wyjścia. Po upływie czasu wyjścia wskaźnik AWAY będzie świecić światłem ciągłym. Uzbrajanie systemu w trybie AWAY (sposób 2) Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#] do momentu odtworzenia dwóch sygnałów dźwiękowych. Wskaźnik AWAY będzie wolno migać oraz rozpocznie się odliczanie czasu wyjścia. Po upływie czasu wyjścia wskaźnik AWAY będzie świecić światłem ciągłym. Skontaktuj się z instalatorem, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję Zdalne uzbrajanie telefonu Użytkownik wybiera numer centrali. Centrala odbiera połączenie i emituje długi sygnał dźwiękowy. Po tym sygnale należy nacisnąć klawisz [#]. Kiedy centrala odbierze ten sygnał, potwierdzi uzbrojenie systemu, emitując wysoki dźwięk. Skontaktuj się z instalatorem, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

10 10 pl Uzbrajanie i rozbrajanie systemu Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Uzbrajanie w trybie AWAY za pomocą pilota zdalnego sterowania Naciśnij i przytrzymaj przycisk uzbrajania, aż zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe na klawiaturze i wskaźnik AWAY będzie wolno migać. Rozpocznie się odliczanie czasu wyjścia. Po upływie czasu wyjścia wskaźnik AWAY będzie świecić światłem ciągłym. RE012E: 2-kanałowy pilot zdalnego sterowania Przycisk 1: Uzbrajanie w trybie AWAY 2 Przycisk 2: Rozbrajanie 3 Przycisk 1 i 2: Po naciśnięciu obu przycisków jednocześnie zostanie uruchomiony alarm cichego wywołania Uzbrajanie przełącznika z kluczem W celu uzbrojenia i rozbrojenia systemu można użyć przełącznika z kluczem. Po aktywowaniu przełącznika z kluczem wskaźnik AWAY będzie wolno migać i rozpocznie się odliczanie czasu wyjścia. Po upływie czasu wyjścia wskaźnik AWAY będzie świecić światłem ciągłym. Kiedy przełącznik z kluczem zostanie dezaktywowany, nastąpi rozbrojenie systemu i zgaśnie wskaźnik AWAY Uzbrajanie w trybie STAY (ochrona obwodowa) Trybu STAY używa się, kiedy należy uzbroić obwód chronionego obszaru i linie nieużywane, aby istniała możliwość wykrycia potencjalnego intruza, a jednocześnie zapewnić sobie możliwość swobodnego poruszania się w automatycznie wyizolowanym obszarze. System można uzbroić w trybie STAY na dwa sposoby. Uzbrajanie systemu w trybie STAY (sposób 1) Wprowadź kod użytkownika i naciśnij klawisz [#]. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe, wskaźnik STAY będzie wolno migać oraz rozpocznie się odliczanie czasu wyjścia. Po upływie czasu wyjścia wskaźnik STAY będzie świecić światłem ciągłym. Wskaźniki poszczególnych linii zaprogramowanych jako linie automatycznie izolowane (linie wewnętrzne z reakcją bezzwłoczną) będą migać do momentu zakończenia odliczania czasu wyjścia. Uzbrajanie systemu w trybie STAY (sposób 2) Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#] przez 3 sekundy. Zwolnij klawisz po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych. Wskaźnik STAY będzie wolno migać oraz rozpocznie się odliczanie czasu wyjścia. Po upływie czasu wyjścia wskaźnik STAY będzie świecić światłem ciągłym. Skontaktuj się z instalatorem, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Uzbrajanie i rozbrajanie systemu pl Wymuszenie uzbrojenia Uzbrojenie systemu, kiedy linia nie jest zamknięta określa się jako wymuszenie uzbrojenia. Jeśli nie świeci wskaźnik AWAY, oraz jeśli podczas próby uzbrojenia systemu w trybie AWAY emitowany jest długi dźwięk, wymuszenie uzbrojenia nie jest możliwe. W takim przypadku należy zamknąć wszystkie linie lub ręcznie je wyizolować przed uzbrojeniem systemu. Skontaktuj się z instalatorem, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. 2.2 Rozbrajanie systemu Rozbrajanie za pomocą kodu Wprowadź kod użytkownika i naciśnij klawisz [#]. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe i zgaśnie wskaźnik AWAY lub STAY Rozbrajanie za pomocą pilota zdalnego sterowania Naciśnij i przytrzymaj przycisk rozbrajania. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe i zgaśnie wskaźnik AWAY lub STAY Rozbrajanie za pomocą przełącznika z kluczem Kiedy przełącznik z kluczem zostanie dezaktywowany, nastąpi rozbrojenie systemu i zgaśnie wskaźnik AWAY lub STAY. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

12 12 pl Awarie i stan sabotażu Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / 3 Awarie i stan sabotażu Kiedy wystąpi awaria systemu lub aktywny jest stan sabotażu, miga wskaźnik FAULT albo MAINS oraz klawiatura emituje sygnał dźwiękowy. UWAGA! Czynności mogą być wykonywane tylko w stanie rozbrojonym. 3.1 Tryb analizy informacji dotyczących awarii systemu i prób sabotażu Aby uruchomić tryb analizy informacji dotyczących awarii systemu i prób sabotażu w celu określenia awarii lub stanu sabotażu: 1. Wprowadź kod użytkownika + [2] i naciśnij klawisz [#]. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe. Wskaźnik FAULT świeci, a wskaźniki STAY i AWAY migają. Świecące wskaźniki linii informują o istniejącym typie awarii lub stanie sabotażu. 2. W przypadku menu wielopoziomowego wprowadź odpowiednią liczbę odpowiadającą wybranej opcji podmenu. Naciśnij klawisz [ 0 ], aby powrócić do menu głównego. 3. Aby wyjść z trybu analizy informacji dotyczących awarii systemu i prób sabotażu, naciśnij klawisz [#]. Wskaźniki STAY i AWAY zgasną, wskaźnik FAULT będzie świecić, a klawiatura przestanie emitować sygnał dźwiękowy. 1 Awaria modułów opcjonalnych 1 Awaria klawiatury 1 2 Awaria klawiatury 2 3 Awaria DX Awaria B420/DX 4020 /-G 2 Awaria zasilania 1 Awaria zasilania sieciowego 2 Awaria akumulatora 3 Awaria zasilania dodatkowego 4 Awaria zasilania magistrali rozszerzeń Bosch 5 Awaria zasilania modułu radiowego 3 Lista awarii sygnalizatora 1 Odłączono sygnalizator 1 2 Zwarcie sygnalizatora 1 3 Odłączono sygnalizator 2 4 Zwarcie sygnalizatora 2 4 Awaria linii telefonicznej 5 Nieprawidłowe ustawienia daty i godziny 6 Awaria łącza komunikacyjnego 1 Awaria łącza komunikacyjnego 1 2 Awaria łącza komunikacyjnego 2 3 Awaria łącza komunikacyjnego 3 4 Awaria łącza komunikacyjnego 4 7 Sabotaż 1 Sabotaż płyty F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

13 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Awarie i stan sabotażu pl 13 2 Sabotaż klawiatury 1 3 Sabotaż klawiatury 2 4 Blokada klawiatury 5 Sabotaż detektora (linia 1 8) 6 Sabotaż strefy (linia 1 8) 8 Awaria zewnętrzna Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

14 14 pl Tryb obchodu testowego Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / 4 Tryb obchodu testowego Ta funkcja umożliwia posiadaczom kodu testowanie czujek w celu zapewnienia ich poprawnego działania. Przed aktywacją trybu obchodu testowego należy włączyć pominięcie wszystkich linii, które nie będą testowane. Podczas obchodu testowego do centrali nie jest wysyłany raport z obchodu testowego. Aby uruchomić tryb obchodu testowego: 1. Wprowadź kod użytkownika + [4] i naciśnij klawisz [#]. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe i wskaźniki STAY oraz AWAY będą migać. Kiedy tryb obchodu testowego jest aktywny, klawiatura emituje sygnał dźwiękowy raz na sekundę. 2. Otwórz i zamknij testowane linie. Za każdym razem kiedy status linii zostanie zmieniony, klawiatura wyemituje jeden sygnał dźwiękowy trwający jedną sekundę i sygnalizator akustyczny także wyemituje jeden sygnał. F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

15 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Tryb pamięci zdarzeń pl 15 5 Tryb pamięci zdarzeń Ta funkcja umożliwia odtworzenie ostatnich 254 zdarzeń systemowych. Tryb pamięci zdarzeń umożliwia zgłaszanie wszystkich alarmów oraz procedur uzbrajania i rozbrajania systemu, co pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących awarii systemu. Zdarzenia są przedstawione za pomocą wskaźników na klawiaturze. Zdefiniowane zdarzenia są przedstawione za pomocą wskaźników na klawiaturze. Aby uruchomić tryb pamięci zdarzeń: Wprowadź kod użytkownika + [5] i naciśnij klawisz #. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe. Zdarzenia są odtwarzane za pomocą wskaźników na klawiaturze w odwróconej kolejności chronologicznej. Przykład: Jeśli zdarzenia wystąpiły w następującej kolejności: Kolejność Zdarzenie 1 System uzbrojony w trybie AWAY 2 Alarm linii 3 3 Alarm linii 4 4 System rozbrojony Pamięć alarmów jest odtwarzana w następującej kolejności: Kolejność Wskaźnik Zdarzenie 1 Wszystkie wskaźniki wyłączone System rozbrojony 2 Świecą wskaźniki strefy 4 i AWAY Alarm linii 4 3 Świecą wskaźniki strefy 3 i AWAY Alarm linii 3 4 Świeci wskaźnik AWAY System uzbrojony w trybie AWAY Każde zdarzenie jest sygnalizowane dźwiękiem i świeceniem wskaźnika. Resetowanie rozbrojonego alarmu 24-godzinnego jest sygnalizowane tylko dźwiękiem. Po ostatnim zdarzeniu emitowane są dwa sygnały dźwiękowe, które informują o zakończeniu odtwarzania. Odtwarzanie można zatrzymać w dowolnym czasie. W tym celu należy nacisnąć klawisz [#]. Jeśli system jest uzbrojony w trybie STAY, wskaźnik STAY pokazuje proces odtwarzania pamięci zdarzeń. W przypadku odłączenia zasilania panelu sterowania informacje dotyczące wszystkich zdarzeń zostają zapisane. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

16 16 pl Resetowanie centrali Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / 6 Resetowanie centrali Ta funkcja umożliwia posiadaczom kodu resetowanie wszystkich awarii alarmu i prób sabotażu. Wprowadź kod użytkownika + [6] i naciśnij klawisz [#]. Klawiatura wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, po czym sygnał jest wyciszany. UWAGA! Można resetować alarmy, awarie i stany sabotażu tylko w przypadku, gdy nie są one już aktywne. F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

17 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Pomijanie pl 17 7 Pomijanie 7.1 Pomijanie linii Dzięki możliwości pominięcia linii co najmniej jedna linia może zostać wyłączona w jednym cyklu uzbrajania. Po pominięciu linii można uzbroić system, nawet jeśli ta linia znajduje się w stanie alarmu. Pomijanie linii 1. Wprowadź kod użytkownika + [9] i naciśnij klawisz [#]. Wskaźnik STAY będzie szybko migać. 2. Wprowadź numer linii, którą chcesz pominąć, a następnie naciśnij klawisz [*] (jeśli chcesz pominąć kilka linii, powtórz krok 2). 3. Jeśli chcesz anulować pominiętą linię, wprowadź numer tej linii, a następnie naciśnij klawisz [*] (jeśli chcesz anulować kilka pominiętych linii, powtórz krok 3). 4. Naciśnij [#], aby wyjść. UWAGA! Jeśli wybrana linia została wcześniej pominięta, podczas wykonywania czynności dotyczących tej linii jej pominięcie zostanie anulowane. 7.2 Pomijanie stanów awarii i prób sabotażu (z wyjątkiem stanów sabotażu linii) Dzięki możliwości pominięcia stanów awarii i prób sabotażu co najmniej jedna awaria lub stan próby sabotażu zostanie wyłączony w jednym cyklu uzbrajania. Po pominięciu stanu awarii lub próby sabotażu można uzbroić system, nawet jeśli istnieje stan awarii lub próby sabotażu. Pomijanie stanów awarii i prób sabotażu 1. Wprowadź kod użytkownika + [97] i naciśnij klawisz [#]. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

18 18 pl Aktywowanie i dezaktywowanie kodu instalatora Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / 8 Aktywowanie i dezaktywowanie kodu instalatora Ta funkcja umożliwia posiadaczom kodu użytkownika aktywowanie i dezaktywowanie kodu instalatora. Instalator może wykonywać czynności tylko, kiedy umożliwi to użytkownik. 1. Wprowadź kod użytkownika + [98] i naciśnij klawisz [#], aby aktywować tę funkcję. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe. 2. Wprowadź kod użytkownika + [98] i naciśnij klawisz [*], aby wyłączyć tę funkcję. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe. F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

19 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Zmiana indywidualnego kodu pl 19 9 Zmiana indywidualnego kodu Ta funkcja umożliwia zmianę indywidualnego kodu użytkownika. Zmiana kodu 1. Wprowadź kod użytkownika + [99] i naciśnij klawisz [#]. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe, wskaźniki STAY i AWAY zaczną migać, a na klawiaturze zostanie wyświetlony numer użytkownika. 2. Wprowadź nowy kod i naciśnij klawisz [#]. Zostaną odtworzone dwa sygnały dźwiękowe i wskaźniki STAY oraz AWAY zostaną wyłączone. UWAGA! Ta funkcja zostanie automatycznie wyłączona, jeśli w ciągu 240 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, lub jeśli zostanie naciśnięty klawisz [#]. Jeden długi sygnał oznacza, że wybrany kod już istnieje lub został wprowadzony niewłaściwy numer użytkownika. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

20 20 pl Polecenia alarmowe wprowadzane z klawiatury Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / 10 Polecenia alarmowe wprowadzane z klawiatury 10.1 Alarm napadowy Aktywowany z klawiatury alarm napadowy służy jako cichy alarm włamaniowy. Jest on uruchamiany, kiedy na końcu poprawnego kodu użytego do rozbrojenia systemu zostanie dodana cyfra 0 ([kod] + [0] + [#]). Alarm napadowy spełnia swoją funkcję tylko w przypadku, gdy system wysyła raporty do centrum monitoringu. W przypadku bezpośredniego powiadamiania nie ma możliwości określenia, jaki typ alarmu wystąpił Alarm cichego wywołania z klawiatury Jeśli jednocześnie zostaną naciśnięte i przytrzymane klawisze [1] i [3] lub [*] i [#], zostanie nadany cichy alarm. Skontaktuj się z instalatorem, aby włączyć lub wyłączyć funkcję cichego alarmu z klawiatury. Naciśnięcie i przytrzymanie jednocześnie przycisków uzbrajania i rozbrajania na pilocie umożliwi bezprzewodowe przesłanie alarmu awaryjnego Alarm pożarowy z klawiatury Jeśli jednocześnie zostaną naciśnięte i przytrzymane klawisze [4] i [6], zostanie nadany cichy alarm pożarowy wprowadzony z klawiatury. Skontaktuj się z instalatorem, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu pożarowego Alarm medyczny z klawiatury Jeśli jednocześnie zostaną naciśnięte i przytrzymane klawisze [7] i [9], zostanie nadany cichy alarm medyczny wprowadzony z klawiatury. Skontaktuj się z instalatorem, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu medycznego. F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

21 Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Powiadamianie lokalne pl Powiadamianie lokalne Alarmowe powiadamianie lokalne Kiedy w centrali zostanie aktywowany stan sabotażu linii lub alarm linii, urządzenie może wybrać numer telefonu komórkowego albo stacjonarnego należącego do członka rodziny lub znajomego. W czasie trwania alarmu centrala umożliwia wybranie tylko jednego numeru telefonu. Skontaktuj się z instalatorem, aby włączyć lub wyłączyć funkcję powiadamiania lokalnego. Potwierdzanie powiadomień lokalnych Wszystkie alarmy wymagają potwierdzenia. Sekwencja transmisji jest powtarzana do momentu, aż centrala odbierze ton potwierdzenia. Jeśli ton potwierdzenia nie zostanie wykryty, centrala automatycznie rozłącza się po upływie 45 sekund i ponownie wybiera numer w późniejszym czasie. W celu potwierdzenia alarmu należy nacisnąć klawisz [#] pomiędzy dwoma tonami potwierdzenia. Jeśli centrala odbierze potwierdzenie wydane przez użytkownika klawiszem [#], wyemituje trwający 2 sekundy sygnał dźwiękowy jako potwierdzenie i zakończy połączenie. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi F.01U V

22 22 pl Powiadamianie lokalne Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / F.01U V Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

23

24 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring Grasbrunn Germany Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2011

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja instalatora

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja instalatora Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja instalatora ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN 3 1 Grafika BOSCH AMAX panel 2000 OVERVIEW ICP-AMAX-P-EN ICP-AMAX-P BOSCH OPTION BUS

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

RSC+ app for Android. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel Instrukcja obsługi

RSC+ app for Android. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel Instrukcja obsługi RSC+ app for Android AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000 pl Instrukcja obsługi RSC+ app for Android Spis treści pl 3 Spis treści 1 W skrócie 4 2 Ogólne informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami:

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami: ALARM MOTOCYKLOWY INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Nowy alarm motocyklowy SILIC MOTOCYCLE ALARM jest jednym z najlepszych systemów bezpieczeństwa na rynku. Jego trwałe programowalne funkcje zapewniają elastyczność,

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami)

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami) Dodatek do instrukcji (wersja z partycjami) Wersja 1g 2208.2008 SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA PARTYCJI... 2 2. ZMIANA PARTYCJI... 3 3. UśYTKOWNICY... 3 4. PRZYPISANIE PILOTÓW DO WYBRANEJ PARTYCJI... 4 5. PRZYPISANIE

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY Brzęczyk znajdujący się wewnątrz klawiatury może być załączany w następujących sytuacjach ( zależnie od wyboru opcji centrali ): Każde naciśnięcie przycisku klawiatury

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS ESPRIT 7x8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi P R DOX SECURITY SYSTEMS OMC I n d u s t r i a l L t d. ul. Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Ustawienia panelu sterowania Jak skonfigurować panel sterowania? Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4 OMC Industrial Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd.

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd. ESPRIT 7X8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi PARADOX SECURITY SYSTEMS OMC Industrial Ltd. Ul Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT 7x8 Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 2015 SMANOS HOLDING LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 SS1005 Mini syrena stroboskopowa Podręcznik użytkownika Funkcje 1. Kompaktowy rozmiar ze złączem wtykowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użykownika

Instrukcja użykownika Instrukcja użykownika Centralki alarmowe Volta sp. z o.o. http://www.volta.com.pl, e-mail: volta@volta.com.pl Spis treści 1. OPIS SYSTEMU...5 WSTĘP...5 Uwagi dotyczące instrukcji....5 Wykrywanie pożaru....5

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Manipulator INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 int-ksg_u_pl 08/10 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 WERSJA 2.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11 Centrala alarmowa Conrad MA Instrukcja obsługi Nr produktu: 751990 Strona 1 z 11 Widok produktu 1. Antena 2. Urządzenie sygnalizacji akustycznej 3. Diody LED statusu strefy Diody LED informują o statusie

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5020 wer. 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów na ekranie i diod LED) 1. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

multi security solution instrukcja użytkownika

multi security solution instrukcja użytkownika TO BEZPIECZEŃSTWO NA WIELE SPOSOBÓW... 3 PARAMETRY FUNKCJONALNE... 3 OPIS KLAWIATURY... 4 WYŚWIETLANIE STANÓW PODSYSTEMÓW... 4 UZBRAJANIE... 5 UZBRAJANIE POPRZEZ WYBÓR PODSYSTEMÓW...5 ROZBRAJANIE... 5

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P WERSJA 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

MAP Control Center IUI-MAP0001-2

MAP Control Center IUI-MAP0001-2 MAP Control Center IUI-MAP0001-2 pl Instrukcja obsługi MAP Control Center Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 5 2 Podstawowe informacje 6 2.1 Wstęp 6 2.2 Warunki otoczenia 6 2.3 Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Wprowadzenie. 1.1 Właściwości 1.2 Parametry techniczne 1.3 Zawartość opakowania 1.4 Opis klawiszy

Spis treści. Rozdział 1 Wprowadzenie. 1.1 Właściwości 1.2 Parametry techniczne 1.3 Zawartość opakowania 1.4 Opis klawiszy Rozdział 1 Wprowadzenie Spis treści 1.1 Właściwości 1.2 Parametry techniczne 1.3 Zawartość opakowania 1.4 Opis klawiszy Rozdział 2 Powiadomienia telefoniczne i SMS 2.1 Programowanie numerów telefonów do

Bardziej szczegółowo

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji Czujnik otwarcia drzwi i okien Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Schemat urządzenia...3 3.Instrukcja instalacji i montażu...4 4.Dodanie urządzenia do Centrali...4 5.Montaż urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 02/14 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.02 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PC1550 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 4.0

Instrukcja obsługi PC1550 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 4.0 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC1550 WERSJA 4.0 Kody do współpracy z centralą OBSŁUGA CENTRALI W celu uniknięcia obsługi centrali przez osoby do tego nieupoważnione producent wyposażył centralę

Bardziej szczegółowo

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU 1.1 MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Adres Lokalizacja czujników Rodzaj czujnika reakcja* Strefa A B S JA-63 Profi Instrukcja użytkownika 1. 2. 3. 4. 5. CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. CZ. PRZEW. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1X-F

Instrukcja obsługi 1X-F Instrukcja obsługi 1X-F P/N 501-415018-2-31 REV 03.10 ISS 22NOV13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikacja Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY

Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY 1 Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY LEELEN TECHNOLOGY POLSKA www.leelen.pl biuro@leelen.pl serwis@leelen.pl Prosimy przeczytać tę instrukcję, zanim produkty zostaną zainstalowane.

Bardziej szczegółowo

AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Maj 1998

AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Maj 1998 AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Maj 1998 NOTATKI DOTYCZĄCE SYSTEMU ALARMOWEGO Awaria umasienia Zły czas Rozszerzenie Przeciążenie Awaria zasilania centrali Wystąpiła przerwa w zasilaniu -

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 int-tsh_ov_pl 10/15 Manipulator INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 Skrócona instrukcja obsługi systemu VERSA VERSA Plus VERSA IP SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5008 wer. 2.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 Opracował: Andrzej Obłój, Siemens Zatwierdził :... Siemens Sp. z o.o. Building Technologies Fire & Security Products 03-821 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Klawiatura LED SPC-1686V SPC-1686H

Klawiatura LED SPC-1686V SPC-1686H Dystrybucja: OMC Industrial Ltd. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 Klawiatura LED SPC-1686V SPC-1686H INSTRUKCJA Ton potwierdzenia: Tonem przerywanym (BEEP-BEEP-BEEP-BEEP)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo